Csongor és Tünde. A László Károly úti óvoda felújításáról Vigh Henrik. A Gimnázium képzőművészeti. Radványi Ádám lett az Év Játékvezetője.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongor és Tünde. A László Károly úti óvoda felújításáról Vigh Henrik. A Gimnázium képzőművészeti. Radványi Ádám lett az Év Játékvezetője."

Átírás

1 XXII. évf. 5. szám VÁROSUNK LAPJA március 11. Csongor és Tünde A László Károly úti óvoda felújításáról Vigh Henrik A Gimnázium képzőművészeti pályázatáról Laczkó Pető Mihály Radványi Ádám lett az Év Játékvezetője

2 2 Ultrahangkészülékre gyűjtenek Minden családban nagy várakozás övezi egy kisgyermek születését. A szülők percről percre nyomon szeretnék követni a baba fejlődését, növekedését. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy gyermekünk egészségesen jöjjön a világra. Egészségesen étkezünk, élünk, rendszeresen orvosi kontrollra járunk. S egy-egy ilyen vizsgálat során szívmelengető érzés hallani gyermekünk szívdobbanását, látni hónapról hónapra, hogyan változik, cseperedik az új jövevény. Ehhez viszont minden nőgyógyászati szakrendelőben elengedhetetlen egy korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő ultrahang-készülék. Egy olyan berendezés, amellyel a lehető legbiztosabban vizsgálható, figyelhető meg a magzati szív- és véráramlás, a magzati agyvíz-áramlás. Mindez azért is fontos, hogy az esetleges rendellenességet még a korai időszakban észrevegyék, hogy aztán még idejében a megfelelő kezelést, ellátást kaphassa meg a baba és a kismama is. S emellett egy modern ultrahang-berendezéssel a nőgyógyászati, termékenységi vizsgálatok során is tisztább képet kaphat az orvos, biztosabb diagnózist tud megállapítani, s baj esetén időben meg tudják tenni a szükséges lépéseket. Mindezek érdekében a Városi Rendelőintézet a lakosság segítségét kéri, hogy a Nőgyógyászati Szakrendelésen több mint 15 éve működő ultrahangkészüléket modernebb, korszerűbb készülékre tudják cserélni. Az intézmény már több alkalommal pályázott ultrahangkészülékre eddig sajnos sikertelenül. Azonban egy-egy ilyen berendezés ára mintegy 8-10 millió forint, amelyet az egészségügyi intézmény önerőből nem tud megvásárolni. A Rendelőintézet elsősorban bérelni szeretne egy berendezést, amelynek a díja évente 1,5-2 millió forint. Ezért a Mezőkövesd és Környéke Lakosságának Egészségéért Alapítvány gyűjtést szervezett, hogy lehetővé váljon az ultrahangkészülék bérlése, illetve későbbi beszerzése. A Rendelőintézet számára a felajánlásokat az alábbi számlaszámra lehet eljuttatni: Mezőkövesd és Környéke Lakosságának Egészségéért Alapítvány Adószám: Számlaszám: TARTALOM Ultrahangkészülékre gyűjtenek Képviselő-testületi ülés Március végén átadják Óvodafelújítás Közmunkaprogram Irish Dance Korrektúra Pályázat a jubileum jegyében Ősbuda-kutatás Két hét Laboda Kámán: Petőfi Id. Lukács László: Téli szél Matyó örökség Radványi Ádám lett a legjobb Közhírré tétetik Hasznos túra Latyakban futottak Indul a tavasz Nem termett pont Fellélegezve Zongoraest a zeneiskolában Teltház és vastaps A kabaré az kabaré március Mezőkövesdi Újság Kiadja: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Megjelenik: 2 hetenként, példányban ingyenesen, illetve olvasható a és a www. kovesdimedia.com honlapokon. Következő számunk március 25-én jelenik meg, lapzárta március 15-én. Felelős kiadó: a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. mindenkori vezetője Felelős szerkesztő: Szabó Gergely Tördelés: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. A szerkesztőség címe: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17. Tel.: 49/ Fax: 49/ ISSN Nyomdai munkák: Pető Nyomda Mezőkövesd, 48-as Hősök u. 2. Felelős vezető: Pető György, Tel.: 49/ Egy ilyen modern ultrahang készülék beszerzéséhez kéri segítségüket a Városi Rendelőintézet A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. Közérdekű olvasói leveleket a lap lehetőségeihez igazítva, szerkesztve, rövidítve közlünk.

3 2010. március 11. VÁROSHÁZI KÖRKÉP 3 Képviselő-testületi ülés A 2009-es év utolsó, december 22-ei képviselő-testületi ülésén a városatyák a polgármesteri tájékoztató után elsőként az Önkormányzat 2010-es évi költségvetésének második olvasatát tárgyalták és fogadták el. Ezt követően az idegenforgalmi adórendelet megszüntetéséről, illetve új rendelet alkotásáról döntöttek. Erre azért volt szükség, mert az Országgyűlés által módosított évi CXVI. törvény szűkítették az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alóli mentesség eseteit. A módosítás értelmében az adómentességek köréből kivették a 70. életévüket betöltött vendégeket. A költségvetési törvény alapján január 1-jétől minden beszedett idegenforgalmi adóforint után az önkormányzatok az eddigi 2 forint helyett csak 1 forint támogatásban részesülnek, amely 18 millió Ft bevételkiesést jelent az Önkormányzatnak. Az idegenforgalmi adó összege nem változott, továbbra is 300 forint/fő/éjszaka. A grémium emellett megszavazta az iparűzési adórendelet módosítását, amely technikai módosítást jelentett, a már fent említett évi CXVI. törvény erre vonatkozó változása miatt. Pozitívan értékelték és elfogadták a Mezőkövesd város Önkormányzata és a Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel között létrejött megállapodásról szóló tájékoztatót. Elfogadta a képviselő-testület évi munkatervét, a Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát. A testület döntése értelmében pályázatot írtak ki a Rendelőintézet orvos-igazgatói feladatainak ellátására, valamint közbeszerzési eljárást írtak ki a Funkcióbővítő, város rehabilitációs projekt megvalósítására, és az ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztására is. A városatyák decemberi ülésükön arról is határoztak, hogy pályázatot adnak be a Kánya-patak rekonstrukciójára. Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében megjelent térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése című pályázati felhívás, amely keretében lehetőség van a Kánya-patak rekonstrukciójára. A pályázati támogatással szeretnék elérni a Kánya-patak vízkárelhárítás biztonságos növelését, valamint a jó állapot elérését, fenntartását, a hatékony vízgazdálkodását. Ezen felül a fejlesztés meghatározott célja a Kánya patak méteres szakasz vízszállító képességének helyreállítása, valamint a MÁV keresztezés fölötti mintegy m-es szakaszának oly mértékű kiépítése, hogy fogadni tudja a Hór patak vízhozamának egy részét. A pályázati felhívás alapján a fejlesztéséhez szükséges költségek 90%- ára igényelhető támogatás maximum 500 millió Ft összegig, a maradék részt saját forrásból kell finanszírozni. A fejlesztés teljes költsége 553 millió Ft. Sikeres pályázat esetében mintegy 55,3 millió forint saját erőt kell az Önkormányzatnak biztosítania a beruházás megvalósításához. A grémium létrehozta a Mezőkövesdi Egészség Koalíciót, amelynek tagjai lehetnek például települési, kistérségi döntéshozók, társhatóságok, helyi gazdasági szféra, oktatási intézmények, civil szervezetek, helyi egészségügyi, szociális, kulturális intézmények. A városatyák döntöttek az Önkormányzat és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. között a víziközművek üzemeltetésére, valamint a Zsóry Gyógy és Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződések módosításáról. A nyílt ülés zárásaként pedig a regisztrált civil szervezetek támogatásáról döntött a testület. Ez alkalommal két vállalkozás által kiállított támogatói nyilatkozat értelmében mintegy forintot osztottak szét 12 civil szervezet között, akik 100 ezer forinttól 500 ezer forint között összegeket kaptak. A év első ülését január 22-én tartotta meg településünk képviselő-testülete. A grémium elsőként - a Polgármesteri Tájékoztatót követően - az Önkormányzat év költségvetését vitatta meg. Az idei költségvetés fő irányszámait a forint bevételi, a forint kiadási főösszeg, valamint forint hiány jellemzi. Az Önkormányzat kötelező feladataira, a működési költségek finanszírozására vonatkozó, valamint az önkormányzati fenntartású, illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények számára biztosított összegek mellett a képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 15 millió forint összegű általános-, és 101,6 millió forint összegű céltartalékot állapított meg az idei büdzsében. Tállai András polgármester kiemelte, hogy megfontolt gazdálkodás mellett a város idei költségvetése tartható lesz. A napirendhez egy módosító javaslat érkezett, melyben Nyeste László képviselő kérte az iskolai gyermekétkeztetés tavalyi állapotának megtartását, amelynek forrásaként a rendezvények lebonyolítására szánt összegből 5 millió forintot, a a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. költségvetéséből további 8 millió forintot nevezett meg. A grémium befogadta a módosító javaslatot, azonban nem fogadta el, így a vita végén a költségvetési rendelet eredeti változatát tették fel szavazásra, amelyet a többség elfogadott. Az ülés következő napirendjeként a MÁAMIPSZ igazgató állására vonatkozó pályázat kiírásáról döntött a testület. Emellett a városatyák elfogadták a es év közfoglalkoztatási tervét, amely alapján ebben az esztendőben mintegy összességében 560 fő a törvényben előírt legalább 90 munkanapra, illetve annak időarányos részének megfelelő időtartamú közcélú foglalkoztatását biztosítja. Emellett a városatyák elfogadták az iskolatej programban való részvételt, amely keretében minden tanítási napon mintegy 1045 általános iskolás diák ingyen kap 0,25 l tejet, vagy kakaót. Megszavazták a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását, valamint az Állami Számvevőszék energiagazdálkodást érintő vizsgálatáról szóló tájékozót is. A testület megtárgyalta a város szennyvízcsatornázásának III. ütemének előkészítését, valamint meghallgatta és elfogadta a 2009-es esztendőben megvalósult rendezvények értékelését. Sürgősségi indítványként tárgyalták a városatyák a László Károly úti óvoda felújítására vonatkozó pályázat benyújtását. M. Zs.

4 4 AKUTÁLIS MOZAIK március 11. Március végén átadják A hónap végére befejeződik az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében európai uniós forrásból megvalósuló Szent Imre Tagiskola teljes rekonstrukciója. Az oktatási intézmény felújítása továbbra is jó ütemben zajlik. Az A épület belső munkálatait az előzetes terveknek megfelelően február első felében elvégezték a kivitelező cég munkatársai. Az A épület egy részét átadtuk az iskolának, ide már február 10-én érkeztek bútorok, megkezdődött tehát a visszapakolás. Ebbe a szárnyba még kisebb javítási munkálatokat kell elvégeznünk, azt követően viszont teljes egészében befejezettnek nyilváníthatjuk majd. mondta Bán Tibor építésvezető. A B épületrészbe a falburkolat szerelését végzik a szakemberek, itt a műkőből készült főlépcső rekonstrukciója, festés és kisebb javítási, illetve szerelési munkálatok várnak még a kivitelezőkre. A C szárnyban jelentős munkálatokat hajtottak végre az elmúlt hetekben a szakemberek. Február közepén elkészült a vasbeton födémszerkezet, és a lépcső vasbetonszerkezetének felszerelése után lehetett betonozni. A 2. emeleten megkezdődött a gipszkartonozás és az elektromos hálózat kiépítése, míg a tornaterem padlózatát két rétegben lakkal látták el, ezt követően Közmunkaprogram a pálya felfestése és a végleges lakkréteg felvitele maradt hátra. A B épületet az ütemtervnek megfelelően február végére szeretnék átadni, majd március közepére befejeződhet a C épületrész belső munkálata is. Amennyiben az időjárás engedi, rögtön megkezdődik a még szükséges külső munkálatok végrehajtása. A beruházásnak köszönhetően az iskola épülete mellett az udvar szintén megszépül március végéig, hiszen korszerűsítik a játszótéren található játékokat, továbbá a Jázmin út felől több parkolóhelyet is kialakítanak. Az udvart térburkolattal látják el és a csapadékvíz-elvezetőrendszert is elkészítik. Az előzetes terveken túl felvetődött a sportpálya mellett található melléképület lebontásának lehetősége is. Az oktatási intézmény átadásának határideje március 31. B. K. A tervek szerint már áprilisban birtokba vehetik a diákok a felújított iskolát Idén is tovább folytatódik az Út a munkába program. Ebben az esztendőben több mint 200 főt foglalkoztatnak a közmunkaprogram keretében. A közfoglalkoztatás lehetőségével Mezőkövesd Város Önkormányzata a jogszabály adta lehetőségek kezdete óta él. A közcélú foglalkoztatás ütemezése negyedéves tervezéssel történt, melynek során az önkormányzat évben 422 fő rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy törvényben előírt legalább 90 munkanapra történő közfoglalkoztatásba történő bevonását valósította meg. A program 2010-ben is tovább működik, amelybe idén még több embert vonnak be. A közfoglalkoztatási tervben évben összességében 560 fő közcélú foglalkoztatásával számoltunk. A közcélú foglalkoztatás idén negyedéves tervezéssel történik, melynek során az I. negyedévben 154 fő bevonásával korlátozottabb számban történik a foglalkoztatás, a II. negyedévben 264 fő, a III. negyedévben 248 fő, míg a IV. negyedévben 235 fő foglalkoztatásával történik a munkavégzés. mondta el dr. Fekete Zoltán aljegyző. Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás személyi kiadások (bér és járulékai) biztosítására évre több mint 215 millió forint összeget tervezett, melynek 5 %-át Ft - saját erőből kell finanszírozni. A dologi kiadásokra Ft öszszeg került tervezésre, melynek teljes összegét az Önkormányzatnak kell biztosítani, így összesen mintegy 13 millió forintot kell teljes mértékben kifizetni a program megvalósításához. Az Út a munkába program résztvevői a 2009-es esztendőhöz hasonlóan idén is az Önkormányzat által fenntartott intézményekben, illetve gazdasági társaságoknál lesznek elhelyezve. -o.s.- Óvodafelújítás Pályázatot nyújtott be Mezőkövesd Város Önkormányzata a László Károly úti óvoda felújítására. Az Önkormányzati Minisztérium által intézmények felújítására kiírt projekt keretében a maximális 20 millió forintra pályázik Mezőkövesd Önkormányzata, amelyhez sikeres pályázat esetében 4,8 millió önerőt kell biztosítania a településnek. A beruházás révén sor kerülhet majd a nyílászárók cseréjére, két vizesblokk, a homlokzat felújítására, hőszigetelésre, tetőszerkezet felújítására, bádogos, valamint az akadálymentesítési munkálatok elvégzésére is. mutatta be a projekt tartalmát Vigh Henrik, a Városüzemeltetési és Városüzemeltetési Iroda vezetője. A projektet február közepéig kellett benyújtani a szakhatósághoz. A pályázat elbírálására előreláthatólag tavaszszal kerül sor. N.E. Irish Dance Teltház előtt lépett fel Mezőkövesden a The Irish Dance Experience. Az ír sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből álló társulat mintegy két órás előadást tartott február 13-án a Közösségi Házban. A fantasztikus egész estés produkciót az együttes szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszörös világbajnok Catherine Gallagher vitte színpadra, aki tagja volt a világhírű Riverdance együttesnek és megannyi vezető társulatnak. Az este során meglepetésként a magyar táncok zenéjére, népzenére, valamint Bach által komponált zenére is táncoltak. Az Irish Dance Experience autentikus ír tánc varázsa mellett a modernebb stílusú zenéken alapuló izgalmas és újszerű koreográfiákban gyönyörködhetett a közönség. A csodás jelmezek, az élő zene, valamint a látványos díszlet mind csak tovább fokozták az élményt, aminek részesei lehettünk a mintegy két órás előadáson. A világhírű társulat előadásában betekintést nyerhettünk az írsztepp világába

5 2010. március 11. VÁLASZTÁS Korrekt-túra Széles Gábor és Endrei Katalin Széles Gábor nagyvállalkozó, az ECHO TV tulajdonosa és Bayer Zsolt újságíró, publicista volt a vendége a FI- DESZ-KDNP mezőkövesdi kampánynyitó rendezvényének február 18-án. Az esemény elején Tállai András, a FIDESZ-KDNP B.-A.-Z. Megye 13. számú választókerületének országgyűlési képviselő-jelöltje ismertette a régió problémáit, illetve a pártnak erre vonatkozó elképzeléseit. Az elmúlt hónapokban fogadóórákat tartottam a térség településein, amelyek során sajnos szomorú képet kaptam a dél-borsodi emberek problémáiról, gondjairól. Azt látom, hogy sokan szociálisan létbizonytalanságban élnek, nagyon sokan elvesztették a munkahelyüket, s újat nem találtak helyette. Ez a szociális létbizonytalanság oda vezethető vissza, hogy munkahelyek nem teremtődtek itt a térségben. Emellett még a válság hatására Mezőkövesden és a környékbeli településeken több munkahely is megszűnt. Azt hiszem, hogy ez egyben meghatározza a kampány fő mondandóját, az embereknek vissza kell adni a biztonságérzetüket, a munkahelyi-, a jövedelmi biztonságot, s nem utolsó sorban a közbiztonságot. S amellett, hogy mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek, a hétköznapi kérdések között szerepel közbiztonság is. Az állampolgárok féltik a mindennapi létüket a betörőktől, a rablóktól, hiszen sokan úgy élnek, hogy mások vagyonát, jussát szerzik meg, s abból teremtik meg a saját megélhetésük feltételeit. Ez viszont elfogadhatatlan, s tűrhetetlen állapot az országban. Úgy gondolom, hogy ezek alap kérdések, alap problémák, alap feladatok lesznek a következő kormány számára, amelyet reményeink szerint a FIDESZ-KDNP fog megalakítani. emelte ki Tállai András. Az országgyűlési képviselő-jelölt beszédében jellemezte, összefoglalta az ajánlószelvények gyűjtésével kapcsolatos tapasztalatait. Mind a 27 településen megkezdtük az ajánlószelvények gyűjtését. Az emberek zárkózottabbak, bizonytalanabbak a politika irányában, hiszen az előző kormánynak voltak olyan kezdeményezései, döntései, amelyek ezt a bizonytalanságot megteremtették az országban. Ennek a következménye a szélsőségnek, a radikalizmusnak az erős megjelenése Magyarországon és térségünkben is. Ennek ellenére úgy érzem, hogy a térségben, a FI- DESZ-KDNP jelölt, vagyis az én személyem támogatottsága kielégítő, megfelelő, hiszen sok-sok ezer ajánlószelvény gyűlt öszsze. tette hozzá a politikus. A rendezvény második előadójaként Széles Gábor, az ECHO TV tulajdonosa a jelenlegi kampányhangulatról, a pártok közötti viszonyokról beszélt. Az eddigi tapasztalatokból is látszik, hogy a választópolgárok szívesen adják a kopogtató céduláikat a FIDESZ-nek, így a párt által prognosztizált 2 millió ajánlószelvény összegyűjtése egyre inkább realitássá válik. Ez mindenképpen pozitív fejlemény. Az embereknek tényleg elegük van az eddigiekből, változást akarnak, s messzemenően támogatják a kopogtató céduláik leadásával a FIDESZ-t. Az egy másik dolog, hogy közben a baloldal lejárató kampányt folytat. mondta el Széles Gábor. Emellett a nagyvállalkozó a gazdaság rendbetételéről, az 1 millió új munkahely teremtésére irányuló gazdasági programról beszélt. Elmondta, hogy a termelés, a munka tudja kisegíteni az országot a jelenlegi rossz helyzetből. Széles Gábor kiemelte a munkahelyteremtés, a vidék fejlesztésének, felzárkóztatásának, a családi gazdálkodások beindításának, annak támogatásának, a külföldön, Nyugat-Európában jól bevált gazdasági formák, technikák átvételének fontosságát. A gazdaság talpra állításának fontos eleme, hogy a családi gazdálkodók bekapcsolódhassanak a helyi piacba, bekerüljenek a gazdasági körforgásba. Emellett a helyi piacokon keresztül az önellátó árutermelést is be kell indítani. Hozzátette, hogy a települések, kistérségek helyzetének javításának egyetlen megoldása csak a lokális gazdaságfejlesztés lehet. Az ECHO TV tulajdonosa után Bayer Zsolt publicista magával ragadó előadásában a Francia Forradalomból kiragadott példával szemléltette a magyar politikai paletta egyes erőit, szereplőit. Bayer Zsolt előadása nagy sikert aratott a közel 700 fős közönség körében Ezt az országot ez a nemzet saját romjaiból, saját poraiból már számtalanszor újraépítette. Anyagi értelemben valamit újrakezdeni, valamit újjáépíteni, azt gyakorlatilag korlátlanul meg lehet tenni. Viszont ha egy nemzetet, egy embert lelkileg tesznek tönkre, akkor sokkal nehezebb onnan elölről kezdeni. Ez az ország most nemcsak anyagilag, hanem elsősorban s főleg ez a nagyobb baj lelkileg van tönkretéve. Ebből pedig következik, hogy április 11-e után először természetesen lelkileg kell helyre tenni a nemzetet. S ez a sokkal nehezebb feladat, mint az, hogy gazdaságilag rendbe legyen az ország. fűzte hozzá a publicista. Az esemény házigazdája, műsorvezetője Endrei Katalin volt. A rendezvényt telt ház előtt tartották meg. M. Zs.

6 6 AKTUÁLIS MOZAIK március 11. Pályázat a jubileum jegyében Ősbuda-kutatás Ősbuda történelmi szerepe a tatárdúlás előtt és után címmel dr. Lánszki Imre ökológus tartott előadást február 24-én a közösségi Ház klubtermében. A Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete által szervezett rendezvényen dr. Lánszki Imre ökológus évekkel ezelőtt elkezdett Ősbuda vára utáni kutatásáról beszélt a jelenlévőknek. Egészen pontosan Alba Ecclesia, azaz Fehéregyháza romjairól van szó, amit Dr. Lánszki Imre légifelvételeken is bemutatta a vár helyét A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola a 2009/2010. tanévben is meghirdette az általános iskola 7., 8. osztályos tanulói számára a hagyományos szavaló- valamint képzőművészeti versenyét. A szavalóversenyre január 27-én került sor az intézmény dísztermében. A jubileumra készülve ebben az évben történelmünk eseményei, nagyjai, valamint a múlt és jelen kapcsolata a magyarság életében volt a verseny témája. Nem titkolt szándékunk volt ezzel a témával a tanulók nemzeti múltunkhoz való kötődésének erősítése, illetve olyan versekre felhívni a figyelmet, amelyek a tanórán nem kerülnek a középpontba, noha gondolatiságukban, problémafelvetésükben mélyen megérinthetik a szavalót, a hallgatót egyaránt. tette hozzá Rigó Attiláné. A megmérettetésre 19 tanuló nevezett a térség, a környék, illetve a helyi általános iskolákból. A versenyzőknek két költeményt kellett elszavalniuk a közönség és a zsűri előtt. A 7. osztályosok kategóriájában az I. helyezett Tóth Bence (MÁAMIPSZ Mező Ferenc Tagiskola; felkészítő tanára, Kubinyi Józsefné), a II. helyezett Farkas Ágnes (MÁAMIPSZ Bárdos Lajos Tagiskola; Felkészítő tanára: Kovácsné Kiss Magdolna), a III. helyezett Harangozó Hajnalka (Kossuth Lajos Általános Iskola Szederkényi Anna Tagiskola Mezőnyárád; felkészítő tanára Vighné Kovács Márta) lett. A 8. osztályosok kategóriájában első helyen Magyar Tamás (Kossuth Lajos Általános Iskola Szederkényi Anna Tagiskola Mezőnyárád; felkészítő tanára Vighné A díjakat Juhász Jánosné igazgató adta át Kovács Márta), a második helyen Molnár Kristóf (Kossuth Lajos Általános Iskola Szederkényi Anna Tagiskola Mezőnyárád; felkészítő tanára Vighné Kovács Márta), a harmadik helyen pedig Markóci Attila (Szent István Katolikus Általános Iskola; felkészítő tanára Kovácsné Együd Ilona) végzett. A rajz- és képzőművészeti pályázat eredményhirdetésére február 17-én került sor. A megmérettetés témája Szent László, a magyarok lovagkirálya volt. Szent István király építtetett a bolgár hadjáratból befolyó pénzekből. A fordulat a kutatásban négy évvel ezelőtt következett be, amikor egy barlangász csapat csatlakozott a kutatáshoz. Sikerült feltárni egy vízmosást, illetve az onnan kiinduló kürtőket, alagutakat. A krónikások szerint Ősbuda alatt egy járónapnyi alagútrendszer található, ahol a török szultán még látta nagy királyaink sírhelyeit. Ezeket a katakombákat radarral vizsgáltuk, már több tíz méter hosszúságban be tudtuk mérni az irányukat. A rovásírásos kövektől elkezdve középkori ágyúgolyón át pénzérmékig már sok minden került itt elő. A Pilisben tett sétám során lettem figyelmes a sziklamaradványokra, amely megfigyelés után utánajártam, utánaolvastam. Dokumentumok, légi felvételek összevetésével, mély kutatással igyekeztem pontosan meghatározni Ősbuda várának helyét. mondta el dr. Lánszki Imre. Az ökológus a kutatásai során, bár még nem bizonyosodott be, megtalálta, Árpád vezér sírhelyét is. A Magyarok Változatos technikával színvonalas munkákat küldtek be a pályázatra a diákok. Sokan alapos forráselemzést is végeztek. Több kiemelkedő színvonalú, különleges technikával készült alkotás is született. emelte ki Laczkó Pető Mihály. A pályázaton I. díjat nyert Detrik Debóra (Fundamentum Általános Iskola felkészítő tanára Juhász Tiborné; MÁAMIPSZ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - felkészítő tanára Murányi József ), valamint Pap Lázár (Fundamentum Általános Iskola felkészítő tanára Juhász Tiborné ). II. helyezést ért el a megmérettetésen Pető Virgínia (MÁAMIPSZ Művészetoktatási Intézmény- felkészítő tanára Tóthné Gáspár Mária), valamint szintén II. helyezett lett Valyon Gergely (MÁAMIPSZ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - felkészítő tanára Murányi József). A zsűri a III. díjat Székely Eszternek (MÁAMIPSZ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - felkészítő tanára Murányi József ), valamint Bollók Máténak ( Fundamentum Általános Iskola felkészítő tanára Juhász Tiborné ) ítélte oda. Különdíjat kapott Juhász Sámuel és Juhász Benjámin (Fundamentum Általános Iskola felkészítő tanára Juhász Tiborné ). A pályamunkákból készült kiállítást az érdeklődők a Közösségi Ház földszinti kiállító folyosóján tekinthetik meg március 10-ig. Világszövetségében 2005-ben elhangzott előadásom során merült fel először bennem az, hogy Árpád vezér sírhelye is Ősbuda közelében lehet. Ezek után egyik barátommal felmentünk a hegyre május közepén, a Barát-patak völgyében. Anonymusra hagyatkoztam, aki azt írta,, hogy Árpád sírja a kőmederben folyó patak forrása felett van. Ott úgy éreztem, hogy valami rendkívülit találtam. Ez a hely régen bánya volt, most az a turistaút kterüli meg, ami a Nagy-Kevélyre vezet föl ban került a kezembe Györffy György ben megjelent nyolckötetes könyve, az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. A hatodik kötetben leírja, hogy Árpád fejedelmet a Fehéregyháza fölötti hegyoldalba, egy bányába temették. S az én ökológiai kutatásom eredményei megegyeznek a neves történész könyvében leírtakkal tette hozzá dr. Lánszki Imre. Az előadás során légi felvételeken keresztül, a jelenlegi növényzet segítségével is bemutatta a vár körvonalait az ökológus. N. E.

7 2010. március 11. AKTUÁLIS MOZAIK 7 Két Hét Most, hogy az Emléktáblák ügye napirendre került Görgey Artúr fővezér mezőkövesdi jelenlétének dicsőséges tavaszi hadjárat, , és Istvánffy Gyula néprajzkutató emlékének megörökítésére (utóbbi emléktáblájának csupán visszahelyezése, mert a Matyó Múzeum új kialakításakor le kellett venni eredeti helyéről), több gondolatot is kiváltott belőlem. Például, hogy Matyóföld, városunk még több személyiség nevének megörökítésével is adós. Ez összekapcsolható nevezetes műemlékeink, városképi jelentőségű épületeink egységes és esztétikus, maradandó megjelölésével. Abba talán most nem is akarok belebonyolódni, hogy kiknek is kellene még emléktáblát emelnünk. Minden esetre ezt a szándékunkat indokolja Mezőkövesd kiemelkedő idegenforgalmi jelentősége, no meg az el nem feledhető alkotóink, népművészetünket, folklórunkat országosan, sőt európai szinten is értékelők nevei. Talán ide tartozik az a szerintem felfedezés számba menő felismerés is, melyet bővebben kifejtett Szlovák Sándor a Mezőkövesdi Újság február Laboda kálmán Petőfi Te gyémánttá fagyott láng! Te gyémánttá fagyott tűz! Te gyémánttá változott Március! Te kikezdhetelen Tiszta Erkölcs! Te kiáltó Örök NEM a gazemberekre! Te emberré vátozott Gyémánt Erkölcs! Te örök IGEN a tisztaságra, a magyar szabadságra, a megalkuvás elutasítására! Te egy emberbe sűrűsödött magyar nép! Te maga a Vitézség! Te egyedül kiálló Vitéz a százmillió orosszal szemben! Te Erkölcs-dárda, Te szúrod át /hiába szúrtak át/ mindazokat, akik akkor, azóta és ma is rátörnek a magyarságra! Meghajlíthatatlan, eltörhetetlen, kicsorbíthatatlan Dárda! Hatalmas Kiáltás vagy, mely soha nem hal el a végtelen Történelem Éjszakában! Te vagy az ezer veszély közt megmaradt és megmaradó kicsi magyrság Erkölcs Dárdája! Te vagy a százszor feltámadó, az ezerszer rédobott feledés-kárpitot átszakító! Te vagy a 161 éve földbe-leszúrt kitéphetelen Örök Zászlónk! Te vagy a mi öröké álló Szent Gyémánt Oszlopunk, akihez ismét és ismét erő merítésért vissza zarándokolunk! Te vagy az Örök Kokárdánk, mely másnak csak körkörös céltábla, de nekünkl a ruhánkra kívülre tett Szív és örök fogadalom, hogy nem hátrálunk! nem alkuszunk! 25-i számában: Faller Gusztáv a mezőkövesdi termálvíz felfedezője. Természetesen ez nem kisebbíti a Zsóryfürdő alapítójának nevét, akiről még sokáig fogunk új és új tanulmányokat, könyveket írni. Úgy gondolom, hogy amikor gyógyfürdőnk országosan is ismert értékeit méltatjuk népművészetünk mellett, Faller Gusztáv nevét sem hagyhatjuk ki. Olvassuk csak el a róla készült kisebb tanulmányt. Mint ahogyan a civil-mozgalom, úgy éli reneszánszát a színjátszó körök, az öntevékeny színjátszás is. Annak csak örülhetünk, hogy szinte évtizedek után, újra van népszerűsége, teltházas nézőtere ennek a mozgalomnak. A MASZKegyüttes most mutatta be a Csongor és Tünde örökérvényű, verses drámát, a Színészeti Egyesület pedig készül a Tartuffe átdolgozott, átírt (?) bemutatására, de a Boldogasszony legénye dráma színrevitelére is. Az senki előtt sem titok, hogy micsoda fáradságos, időt rabló mesterség az öntevékeny színjátszás. De láthatjuk, van értelme, a színpadi játék, színészi ambíciók kifejezésén túl is. Az talán csak figyelemfelhívás legyen minden rendezőnek, színésznek a számára, hogy soha nem feledhető el az a nagy igazság sem, hogy nevelünk is, nem csak öncélúan szórakoztatunk. Mindig mondjuk, hogy fontos a közönség száma, a bevétel, ezért a vidámnak mondott előadás is. Csak azt se feledjük el soha, hogy már Tót Árpád is megírta Az új isten c. versében, hogy mintha az anyagi javak hajszolása, a pénz hatalma mindenek felett állna. Szinte hosszabb esszét igényelne a leírtak kifejtése, a bemutatott darabok elemzése. Most csak elégedjünk meg a dicsérettel, hogy valami elindult, ami évekig csak szunnyadt. Vagy nem tudott kibontakozni, mert nem is lehetett. Írásom végén még megemlítek egy megint csak olyan témát, amelyet kifejteni nem tudok. Az ingyen munka. Persze nem általában gondolok a munka árára, amit a filozófusok, közgazdászok, ideológusok jobban értenek, vagy kellene hogy értsenek. Csak arra, hogy hangoztatjuk, hangoztatták elődeink is, hogy az immár 50 éves Matyóföld periodikában csak azok jelentessenek meg írást prózát, verset, rajzot, fotót stb.-, akik honoráriumot azért nem kérnek. Szerencsére sokan vannak ilyenek. És sok más munkát, írást, tevékenységet is meg kellene itt említeni. Jó lenne, ha ma is beszélhetnénk igazi mecénásokról, mert gazdagok-szegények mindig is lesznek. De az sem mindegy, hogy hogyan érhetik azt el. Pap János id. Lukács László Téli szél Süvölt a téli szél, hordja a havat. Roppanva lapul a csizmatalp alatt Ifjak és vének most úgy sietnek Rövid nyakkal járnak, mint kérdőjelek. Havas tetők felett varjúk vitorláznak Vándor koldusai a hófedte határnak Villanyvezetékek, mint csembalók húrja Mély hangon rezonál vihar a vonója. Távolról fűrészek terhelten zúgnak Az erdőnek susogó fái most tekékre hullnak. Jó meleg lakásban a téli szél nem átok Ha szendergőn nézem a nyugtató kandalló lángot. Jó melegben lelkemet a csend szelíden járja át Eszembe jut a múlt és a sok jó barát Többjüknek már csak emlékük köszön vissza Örök, mély álmukban őket a téli szél nem izgatja. Megfáradt testem már sok kemény telet látott De mégis szépnek láttam ezt a zord világot. Zord télnek idején mindig közelben a halál Próbáljuk elkerülni, de nem mindenkinek jön el a nyár.

8 8 KULTÚRA március 11. Matyó örökség Nagy örömömre szolgál, hogy a Mezőkövesdi Újság új rovatot indít, melynek fő témája a matyóság népművészete. Igen aktuális ez az újítás. A napokban készül el és kerül benyújtásra az a jelölés, melytől azt reméljük, hogy a matyóság kultúrája hivatalosan is a magyar nemzet szellemi kulturális örökségének részévé válik. A minden részletre kiterjedő adatlap pontjai több szempontból közelítenek ahhoz a kérdéshez, hogy az adott közösség (mármint mi matyók) miért is tartjuk fontosnak ezt az elismerést. Lehetőséget ad annak bemutatására, hogyan alakult ki ez a jellegzetes népcsoport, mik a fő ismertetőjegyek. A legnagyobb hangsúlyt azonban arra helyezi, hogyan éljük meg ma, 2010-ben saját hagyományainkat s mit teszünk azért, hogy az elkövetklező nemzedékek is élőnek érezzék Ha a matyóság szellemi örökségéről, kultúrájáról beszélünk, az elválaszthatatlan a népművészetétől. Hiszen mi sem fejezi ki szebben e közösség alkotó szellemét, mint páratlan díszítőművészete, gazdag folklórkincse. Matyónak lenni már 100 évvel ezelőtt is egyfajta kiemelt szerepet jelentett. Az 1896-os milleniumi kiállítás hívta fel először a figyelmet a kis mezőváros különleges népművészetére, s ettől kezdődően számos pozitív s olykor negatív hatását éreztette ez az ismertség. Az azonban elvitathatatlan, hogy Mezőkövesd népművészeti értékei alapozták meg azt a kiváltságos helyzetet, melynek eredményeként nemcsak egyek vagyunk az oszág települései közül, hanem egy nagyszerű lehetőségekkel bíró örökség élvezői. A nép- művészet látványos megjelenési formái, a változatos és igen gazdag hímzéskincs, az azt hordozó különleges népviselet, a festett bútorok, a markáns építészeti szokások és jellegzetes, díszes lakásbelsők, a tánc, a zene, a népszokások s még sorolhatnánk - sokak szerint egy letűnt korszak elemei. Mások szerint azonban ez nem igaz. Ezek a hagyományok nem múltak el, csupán átalakultak, másképp jelennek meg modernnek mondott világunkban de nem veszítettek értékükből. Rajtunk áll, hogy ez utóbbi állítás legyen igaz, s hogy a jövőben gyermekeink, unokáink is meg tudják fogalmazni miért is jó matyónak lenni. Szerencsére ma is sokan, sokat tesznek azért, hogy ne feletsük el a 100 évnél is idősebb hagyományokat. Talán időnként észre sem vesszük, de számos módon jelenik meg a matyó kultúra mai életünkben. Csak néhány példa arra, ki hogyan érzi fontosnak az elődök eredményeinek továbbélését: Civil szervezetek, művészeti csoportok tagjai sokszor éveken, évtizedeken át önzetlenül végzik a hagyományörző munkát, hírnevet szerezve Mezőkövesdnek itthon és külföldön egyaránt (Matyó Népművészeti Egyesület, Matyó Néptáncegyüttes, Matyó Népi Együttes, Matyó Nagymama Klub Pávaköre, Borsóka Hímzőkör, népi iparművészek) A város múzeumai szakmailag és külsőségeikben is méltó módon mutatják be a matyóság kultúráját helyben és a máshol megrendezett eseményeken is (Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Majálisa) Városi rendezvények, Mezőkövesd bemutatkozási alkalmai elképzelhetetlenek matyó tánc, ének, népviselet megjelenése nélkül (Város Napja, Utazás Kiállítás) Nagy katolikus ünnepeinken egyre többen népviseletbe öltözve indulnak t e m p l o m - ba, ahol matyó motívumokkal díszített textilek teszik szebbé az alkalmat (Nagyszombati körmenet, Jézus Szíve Búcsú). Számos nagyrendezvény a matyó népművészet vonzerjével csalogatja a vendégeket (Matyó Húsvét, Matyóföldi Folklórfesztivál) A Hadas alkotóházai hitelesen mutatják be a kézműves mesterségeket, s mindazokat a tárgyakat, melyek évvel ezelőtt megszépítették az itt élők életét, népművészeink rendszeresen vívnak ki elismerést országos jelentőségű pályázatokon, kiállításokon Kicsiktől-nagyokig egyre többen öltik fel magukra a népviseletet, legyen szó iskolai farsangról, vagy lakodalmi menyecsketáncról A Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat és a Százrózsás Hímzőpályázat igen vonzó rendezvények, mind az alkotók, mind a kiállításban gyönyörködni vágyók számára. Számtalan tanulmány, könyv, kutatási anyag, sok neves kutató és lokálpatrióta értelmiséginek köszönhetően igen gazdag a matyókról szóló írásos anyag, a jövő számára is átmentve az értékeket Biztos, hogy nem teljes a sor, hiszen szinte minden család őriz s remélhetőleg használ egy-egy hímzett terítőt vagy a nagymama festett tányérját, számos szervezet a nevében is büszkén vállalja a matyó nevet, megjelennek a motívumok az intézmények ablakait takaró függönyökön vagy éppen céges logókon, s még sorolhatnánk. Fontos azonban tudni, hogy ez az örökség nemcsak lehetőségeket rejteget magában, hanem kötelezettséget is. Lehet használni az elődeink által megalkotott népművészetet, de nem szabad kihasználni, kifordítni önmagából. Mindannyiunk közös eredménye ez a tudás, de a felelősség is közös, hogy minőségében megőrizve, akár fejlesztve adjuk tovább a következő nemzedékeknek. Biztos vagyok benne, hogy a Mezőkövesdi Újság új rovata is ezt az ügyet szolgálja, és sok olyan új ismeretet nyújt majd az olvasóknak a jövőben melyek által erősödök az itt élők identitás tudata. Legyünk büszkék hovatartozásunkra, s tegyünk azért, hogy a következő generációk is büszkék legyenek rá. Zeleiné Pap Bernadett hímző népi iparművész

9 2010. március 11. MATYÓ SZALON 9 Radványi Ádám lett a legjobb A mezőkövesdi Radványi Ádámot választották meg Borsod-Abaúj-Zemplén Megye legjobb labdarúgó játékvezetőjének a szakemberek 2009-ben. Az elismerés ünnepélyes átadására január 30-án került sor. A fiatal tehetséges bíróval a jeles alkalom kapcsán beszélgettünk. Mesélj magadról! Mit tudhatunk meg rólad? Amit nagyon röviden el tudok mondani ezzel kapcsolatban az az, hogy 27 éves leszek áprilisban, 2003 óta Budapesten élek, ahol jelenleg konzulensként dolgozom egy szoftverfejlesztő cégnél. Ettől függetlenül Mezőkövesd továbbra is központi szerepet tölt be az életemben, gyakorlatilag minden hétvégén hazajárok. Mikor kerültél kapcsolatba a labdarúgással? Az életemet tulajdonképpen végig kíséri a labdarúgás. Általános iskolás koromban szerettem meg a játékot és mint minden fiatal én is úgy éreztem, hogy meg kell méretnem magam a sportágban. Ha jól emlékszem, 1995-től lettem a Mezőkövesdi SE igazolt labdarúgója, ahol a serdülőcsapatban kezdtem el focizni, majd azt követően az ifjúsági gárda labdarúgója lettem ben egy nagyon kedves barátommal folytatott hosszas beszélgetés után aki már ekkor játékvezetőként ténykedett, kerültem kapcsolatba a bíráskodással. Annyira megtetszett a dolog, hogy még 2001 decemberében beiratkoztam Miskolcra egy játékvezetői tanfolyamra és az akkor még három hónapos kurzus végén februárban sikeresen levizsgáztam. A működésemet ezt követően a Miskolc Körzeti Bajnokságban kezdtem meg. A fokokat végigjártam és 2009 májusa óta az országos kerethez tartozom, ami azt jelenti, hogy most NB II-es játékvezető vagyok. Innen természetesen van esély a feljebblépésre, de egyelőre az a célom, hogy itt megvessem a lábam és egyre megbízhatóbb teljesítményt nyújtsak. Vannak példaképeid? Ha vannak miért őket választottad? Természetesen vannak példaképeim, de igazából ezt nem személyekre, hanem szervezetekre szeretném lebontani. Én elsősorban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának vezetőit, munkatársait szeretném kiemelni, főként az elvégzett munkájuk miatt. Ha az információim pontosak, akkor Borsodban a legmagasabb a levizsgázott és aktívan működő bírók száma, továbbá az országos keretbe is megyénk delegálja a legtöbb tagot. A Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságát szintén szeretném megemlíteni, hiszen a nemzetközi porondon, ahová meghívást kapnak a magyar bírók, jó teljesítményt nyújtanak és ebben a testületnek is nagy érdeme van. Játékvezetői pályafutásodból mely mérkőzésre, mérkőzésekre emlékszel vissza legszívesebben és miért? Tulajdonképpen minden időszaknak megvolt a maga szépsége, a megyei bajnokságokban eltöltött korszakomtól kezdve, a főként NB III-as utánpótlás Radványi Ádám lett az Év Játékvezetője ilyen esetet kiragadni, mert azt gondolom, hogy egy-egy téves ítélet mindig bele fog csúszni. A bírók helyzete nagyon nehéz, hiszen adott esetben a játékosok és a szurkolók egyik célpontja lehet a mérkőzéseken. Mennyire nehéz kezelni az ebből adódó konfliktusokat? - Úgy gondolom, hogy meg lehet tanulni kezelni ezeket a helyzeteket. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hallom meg a pálya széléről érkező bekiabálásokat, de az a célunk, hogy ezektől a lehető legjobban függetlenítsük magunkat. Nem tudom, a többi kolléga hogy van vele, én nem állítom azt, hogy nem zavar, de azt sem hogy igen. Természetesen a találkozók hangulata kihatással van a mérkőzésekre. Az, hogy ez szakmai szempontból mennyire számít tényezőnek egy-egy összecsapáson, arra a legjobb példa, hogy az ellenőri jelentésben a szakemberek feltüntetik a mérkőzés nehézségi fokozatát, ahol a külső hatásokat, közeget, így a játékvezetőket ért atrocitásokat is beszámítják. Milyen terveid vannak hoszszútávon a játékvezetéssel? Mit szeretnél elérni? Sok kollégám gratulált akkor, amikor felkerültem az országos keretbe és ennek apropóján többen is megkérdezték ezt tőlem. Természetesen én is eljátszottam már a gondolattal, hogy meddig juthatok a ranglétrán. Nagyon szeretnék felkerülni az NB I-es keretbe, majd azt követően, ha lehetőségem nyílik rá nemzetközi színtéren is szívesen megméretném magam, de addig nagyon hosszú út vezet, még sok mindenre szükségem lesz és egyelőre magam sem látom, hogyan lehet ezt megvalósítani. A közelmúltban a megye legjobb játékvezetőjének választottak. Mit jelent számodra az elismerés? Igazából addig a pillanatig, amíg át nem adták a díjat, nem tudtam róla, hogy én fogom megkapni, így nagy meglepetés volt számomra. Azt gondolom, hogy az elismerés nem feltétlenül a tavalyi évi teljesítményemnek, inkább az eddigi játékvezetői pályafutásomnak szól. Minden elismerés szubjektív döntés, így nyilván sokan örültek, de biztos voltak olyanok is, akik esetleg csalódottak voltak az ítélet miatt, mindenesetre nagy megtiszteltetés a számomra, hogy én kaptam és ez új lendületet ad ahhoz, bajnokságban töltött időszakomon át egészen az országos kerettagságig. Külön mérkőzéseket nem tudnék kiemelni, mert minden találkozón, minden helyszínen nagyon jól éreztem magam, függetlenül attól, hogy milyen eredménnyel zárultak azok a számomra. Volt-e esetleg olyan bírói döntés, amely a pályafutásod szempontjából is meghatározó élményt jelentett akár pozitív, akár negatív értelemben? Véleményem szerint szakmai berkekben senki sem tartaná helyesnek, ha egy játékvezető működését egy-egy döntésre bontanánk le, úgy hogy azt kell mondanom, hogy nem volt ilyen eset. A játékvezető tevékenységének értékelése, úgy teljes, ha az elsőtől az utolsó percig vizsgáljuk és ez alapján vonunk mérleget. Természetesen minden döntésnek súlya hogy a továbbiakban is szívvel-lélekkel van, ennek ellenére nem célszerű egy-egy folytassam a tevékenységet. Bódi K.

10 10 PORTRÉ március 11. Harangszó Szent László Egyházközség Szentmisék: Hétköznap: 6 óra 30, 7 óra Szombaton: 17 óra 30 Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 30 Minden második vasárnap 15 óra 30: Simogató kéz sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása Minden pénteken, szombaton és vasárnap: Szent László Kórus foglalkozás Minden első pénteken, 11 óra: Szentmise a Mátyás király úti idősek otthonában Minden első pénteken, 13 óra: Szentmise a Bogácsi úti idősek otthonában Minden második és negyedik héten, szerdán, 17 ó 30 :Bibliaóra Minden páratlan héten, szerdán, 17 óra 30: Teológiai előadás felnőttek részére Minden hónap második és negyedik csütörtökön, 16 óra: Szentmise a Reumakórházban Szombatonként 18 óra: Antiochia fiataloknak Szombatonként 19 óra: Ifjúsági hittan Március 28. (virágvasárnap) 9 és 11 óra: a szentmisén Passió éneklés Március 28. (vasárnap) 16 óra: Görög katolikus szentmise Jézus Szíve Egyházközség Szentmisék: Hétköznap: 6 óra 30, 7 óra, 18 óra Vasárnap: 8 óra, 9 óra 30, 18 óra Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise Március 25., 26., 27. (csütörtök,péntek, szombat): nagyböjti lelkigyakorlat az este 18 órakor kezdődő szentmiséken. A lelkigyakorlatot Novák István jászberényi atya vezeti. Március 28. (virágvasárnap)-tól kezdődően az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek Református Egyházközség Szerdánként 18 óra: Bibliaóra Vasárnaponként 10 óra 30: Istentisztelet, ugyanekkor gyermek-istentisztelet Minden hónap első szerdáján 17 óra 30: Istentisztelet a Mátyás király úti Szociális és Gondozási Központban Minden hónap első és harmadik csütörtökén 18 órakor: Istentisztelet a Mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központban Hívogató Március 13. (szombat) 14 óra Akrobatikus rock and roll verseny a Városi Sportcsarnokban Március 14. (vasárnap) 15 és 17 óra A mese életre kel cirkusz jellegű gyermekműsor a Városi Sportcsarnokban Március 18. (csütörtök) 14 óra Kistérségi húsvéti kreatív ötletbörze felnőtteknek a Közösségi Ház klubtermében Március 20. (szombat) 9 óra Foltos Húsvét húsvéti díszek és ajándékok készítése a Közösségi Ház földszinti aulájában Március 24. (szerda) 11 óra 25 éves a nevelési Tanácsadó konferencia a Közösségi Ház kiállító termében Március 24. (szerda) 14 óra 30 A világszép nádszálkisasszony című mesejáték a Nektár Színház előadásában a Közösségi Ház színháztermében Március 25. (csütörtök) 16 óra Mezőkövesdi Fotóklub a Közösségi Ház C- szárnyában Március 26. (péntek) 17 óra Pótáné Bartók Annamária Kikelet című pasztell és tűzzománc kiállításának megnyitója a Közösségi Ház kiállító termében. A kiállítás megtekinthető április 16-ig. Március 28. (vasárnap) 17 óra Tavaszköszöntő koncert a Jatari együttes előadásában a Közösségi Ház színháztermében Stopper Március 20. (szombat) 18 óra MKC MKB Veszprém NB I. férfi kézilabda mérkőzés a Városi Sportcsarnokban Helyreigazítás Szlovák Sándor Faller Gusztávról írt cikkének utolsó bekezdése:...az ország minden jelentősebb fürdője emléket állított gyógyvizének felfedezőjéről, például Hajdúszoboszló Pávai-Vajna Ferenc tiszteletére mellszobrot emelt, Harkány pedig Zsigmondy Vilmosnak nagyméretű szoborportrét állított. Mezőkövesd azonban megfeledkezett gyógyvizének felfedezőjéről. Fogászati ügyelet Az ügyeleti sorrend változtatásának jogát fenntartják. március 13-án, 8 13 óráig Dr. Dabizs János, Kossuth út 1. március 20-án, 8 13 óráig Dr. Csépánfalvy Béla, Kossuth út 1. március 27-én, 8 13 óráig Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Gyógyszertárak ügyeleti - készenléti rendje Ügyelet: óráig 22 óra után készenléti szolgálat március 7 13-ig ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár (Szent László tér 2.) március ig GLÓRIA Gyógyszertár (Deák ferenc u. 1/a) március ig VITALITÁS Gyógyszertár (a TESCO épületében) Anyakönyvi Hírek Városunkban február 16. és március 1. között 3 jegyespár kötött házasságot és 12 halálesetet anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez: Házasságkötés Farkas Zsolt Gáspár Tünde Reszegi Gábor Nyitrai Hanna. Haláleset Vámos Imréné 78 éves, Horváth Ferencné 99 éves, Gschöszer Andor Ede 81 éves, Csuhai János 88 éves, Papp László 32 éves, Bene Miklós 82 éves, Kovács Mátyásné 70 éves mezőkövesdi lakos. KÖSZÖNET Az Autovill A zenei képzésért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-ával, vagy egyéb módon támogatták Mezőkövesd és vonzáskörzete tanulóinak zeneiskolai képzését. Támogatásukat idén is szívesen fogadjuk Adószám: Számlaszám:

11 2010. március 11. KÖZHÍRRÉ TÉTETIK 11 H i r d e t m é n y A Köztársasági Elnök április 11. és 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választással kapcsolatban a választási eljárásról szóló évi C. törvény 6.. (3) bekezdése alapján a választás napját megelőző 60 napon belül a választással kapcsolatos tudnivalókról így a szavazás helyéről és idejéről, a névjegyzék kifüggesztéséről a választási iroda közleményt ad ki. Egerlövő község tekintetében a szavazókörök, az alábbi helyen lettek kijelölve: 1. sz. szavazókör Egerlövő, Dózsa György u. 15. Házasságkötő terem Az önkormányzati miniszter 3/2010. (1.22.) ÖM. Rendelet 1. (2) bekezdése alapján a névjegyzéket február 10-től február 17-ig közszemlére kell tenni. A névjegyzék az Okmányirodában Mezőkövesd, Mátyás király út 112. szám alatt megtekinthető. Dr. Fekete Zoltán HVI vezető H i r d e t m é n y A Köztársasági Elnök április 11. és 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választással kapcsolatban a választási eljárásról szóló évi C. törvény 6.. (3) bekezdése alapján a választás napját megelőző 60 napon belül a választással kapcsolatos tudnivalókról így a szavazás helyéről és idejéről, a névjegyzék kifüggesztéséről a választási iroda közleményt ad ki. Mezőkövesd város tekintetében a szavazókörök, az alábbi helyen lettek kijelölve: 1. sz. szavazókör Mezőkövesd, Mátyás király út 44. Katolikus Általános Iskola 2. sz. szavazókör Mezőkövesd, Mátyás király út 44. Katolikus Általános Iskola Ingatlanértékesítés Mezőkövesd Város Önkormányzata értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingatlant Az ingatlan adatai: Hrsz: 4503 Címe: Mezőkövesd, Hősök tere 18. Az ingatlan főbb jellemzői: Megnevezése: általános iskola Telek területe: 3314 m 2 Ingatlanon található használaton kívüli épületek 1. j. 570 m 2, 2.j. 400 m 2 Közmű ellátottsága: valamennyi közmű közterületről beköthető Jelenlegi funkciója: használaton kívüli iskola és tanműhely épületek Tulajdonos: 1/1-ed tulajdoni hányadban Mezőkövesd város Önkormányzata Ingatlan megközelíthetősége: Az ingatlan jelenleg 2 közterületről a Mátyás király útról nyíló Alkotmány utcán át a 4148 hrsz.-ú utcáról, a 4156 hrsz.-ú közterületen át, valamint szintén a Mátyás király útról nyíló Eötvös utcáról a 4655 hrsz.-ú parkolón át az Orgona köz felől. A szabályozási terv az ingatlan fő megközelítését a 4156 hrsz.-ú parkoló felől irányozza elő, a patak meder lefedésével. Szabályozási terv előírások: Építési övezet: Vt./4. Övezeti besorolás módosítása Vt./2.3 övezeti besorolásra, jelenleg folyamatban van. A település központi vegyes terület több rendeltetési egységet 3. sz. szavazókör Mezőkövesd, Egri u. 1. I. sz. Óvoda 4. sz. szavazókör Mezőkövesd, Egri u. 1. I. sz. Óvoda 5. sz. szavazókör Mezőkövesd, Mátyás király út 90. Szociális Gondozó Központ 6. sz. szavazókör Mezőkövesd, Mátyás király út 114. Polgármesteri Hivatal B. épület Kijelölt szavazókör 7. sz. szavazókör Mezőkövesd, Mátyás király út 130. Városi Zeneiskola 8. sz. szavazókör Mezőkövesd, Madách u. 1. Városi Könyvtár 9. sz. szavazókör Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Szent László Gimnázium 10. sz. szavazókör Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. VI. sz. Óvoda 11. sz. szavazókör Mezőkövesd, Mátyás király út 223. Szent Imre Tagiskola 12. sz. szavazókör Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 7. Bölcsöde magában foglaló lakó, és olyan települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra, elhelyezhető épületek OTÉK 16 (2) bekezdés szerint, kivéve 6. pontot. Az ingatlan induló licit ára: ,- Ft + áfa Licittét: ,-Ft Pályázati díj /bánatpénz : ,-Ft A pályázatok beadási időpontja: folyamatos Helye: Polgármesteri Hivatal Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Jegyzői titkárság A pályázatok elbírálása: a beérkezett pályázatokat a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság bírálja el és kettő vagy annál több pályázat beérkezése esetén, a pályázat kiíró licittárgyalást hirdet és a licittárgyaláson a legmagasabb vételi ajánlatot tett pályázó nyer. Részletes pályázati kiírások átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról / www. mezokovesd.hu / letölthető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal I. em. 27. irodahelyiségében, ügyfélfogadási napokon (hétfő: , szerda: , csütörtök: ). Tállai András polgármester 13. sz. szavazókör Mezőkövesd, Lövői u. 5. Vendéglátóegység Klubhelység 14. sz. szavazókör Mezőkövesd, Lövői u. 52. Kovács Kft. 15. sz. szavazókör Mezőkövesd, Mátyás u. 71. Nevelési Tanácsadó 16. sz. szavazókör Mezőkövesd, Szent László tér 23. Házasságkötő terem 17. sz. szavazókör Mezőkövesd, Hősök tere 14. Bárdos Lajos Tagiskola 18. sz. szavazókör Mezőkövesd, László Károly u. 1. VII. sz. Óvoda 19. sz. szavazókör Mezőkövesd, Dohány u. 1. V. sz. Óvoda 20. sz. szavazókör Mezőkövesd, Építők u. 1. Mező Ferenc Tagskola Az önkormányzati miniszter 3/2010. (1.22.) ÖM. Rendelet 1. (2) bekezdése alapján a névjegyzéket február 10-től február 17-ig közszemlére kell tenni. A névjegyzék az Okmányirodában Mezőkövesd, Mátyás király út 112. szám alatt megtekinthető. Dr. Fekete Zoltán HVI vezető

12 12 KÖZHÍRRÉ TÉTETIK Föl hazám, föl! Százados mulasztást Visszapótol egy hatalmas óra, Mindent merni, vagy mindent veszíteni! Ezt írjuk fel ezer lobogóra. Petőfi Sándor: A Nemzethez Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, valamint a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tisztelettel meghívja Önt az es Forradalom és Szabadságharc 162. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre március 15-én (hétfő) KÖSZÖNET Az elmúlt hetekben a Matyó Népművészet Egyesület felhívásával többször is találkozhattak a kedves olvasók. Együttműködésre, támogatásra kértük a mezőkövesdieket és környékbelieket egy nagy jelentőségű vállalkozás a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe kerülés kapcsán. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak az erkölcsi segítségét, akik nevüket adták e nemes ügy mellé és írásos támogató ajánlást juttattak el hozzánk. Azért tartom nagy dolognak ezt, mert a mai rohanó, sokszor zavaros világunkban is akadnak sokan, akik hisznek közös célok elérésében. Ráadásul saját magunkat, értékrendünket, identitásunkat megfogalmazni és papírra vetni a legnehezebb. Köszönet a matyó népművészeti örökség továbbélését pártolóknak: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balneo Hotel Zsóry, BAZ megyei Múzeumi Igazgatóság, Borsod Takarék Takarékszövetkezet, Borsóka Hímzőkör, Detektor Plussz 11 Kft., Dr Papp János, Dr Papp Jánosné, Dr Újvári Árpádné, Fehér Tibor, Hajdú Ráfis János, Kaló Pálné, Kisné Dudás Mária, Kis Balázs, Kolozsvári Lászlóné, Köves Vilmos, Kriston Gáspár és családja, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, MASZK Egyesület, Matyó Nagymama Klub Egyesület, Matyó Népi Együttes, Matyó Néptáncegyüttes, Média Nonprofit Kft., Mezei Józsefné, Mező Ferenc Tagiskola, Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestület, Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület, Program 14:30 Emléktábla avatása a Matyó Múzeumban 15:00 Térzene a Hősök terén a Fúvós Zenekar közreműködésével 15:15 Koszorúzás az 1848-as Emlékműnél 16:00 Ünnepi gálaműsor Helyszín: Közösségi Ház színházterme Program: - Himnusz - Ünnepi köszöntő mond: Martonyi János az Orbán-kormány külügyminisztere - Ünnepi műsor: Hogyan viszonyulnak a fiatalok a mai ünnepekhez, március 15-hez múltidéző, zenés, prózai, és verses elemekkel a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak előadásábanv Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, Mezőkövesd Város Önkormányzata, Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület, Molnár Istvánné, Molnár Józsefné, Mozerné Horga Stefánia, Nagy Andrásné, Ócsainé Jacsó Mária és családja, Pápai Józsefné, Pedagógus Nyugdíjas Klub, Pethéné Lanszki Edina, Póta Istvánné, Radványiné Fodor Valéria és családja, Remy Automotive Hungary Kft., Reuma Klub, Rigó János, Rigó Renáta, Rózsa Klub, Sáth és Társa Építésziroda Kft., Sebestény Károlyné, Sorki Dala Andor, Szent Imre Tagiskola, Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 14 E osztály tanulói, Szent László Ifjúsági Kamarakórus, Szentistváni Gyöngyösbokrétás Hagyományörző Egyesület, Szentistváni Hagyományörző Csoport, Szkíta Építő Kft., Szt. József Kolping család, Tardi Hagyományörző Együttes, Tóthné Gáspár Mária, Városgazdálkodási Rt., Városi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde, Wiktori Kft.. A matyó népművészeti örökség nemzeti jegyzékre történő jelölési anyaga pár nappal ezelőtt benyújtásra került. Az elkészítésben, a mellékletek összeállításában a Matyó Népművészeti Egyesület elnöksége mellett részt vett a Matyó Múzeum, a BAZ Megyei Múzeum Igazgatóság, a Közösségi Ház, a Könyvtár, a Tourinform Iroda és a Média Nonprofit Kft. szakembergárdája is. Önzetlen segítségük nélkülözhetetlen volt. Mindannyian szurkolunk jelölés sikeréért. Berecz Lászlóné egyesületi elnök Felhívás március 11. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltsége várja olyan munkáltatók jelentkezését, akik a TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért című program keretében takarító, illetve hidegburkoló tanfolyamokon végzett álláskeresők foglalkoztatását vállalnák. A foglalkoztatáshoz 100 %-os bér- és járuléktámogatás igényelhető. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltsége 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 223., Tel: 49/ , ESZA iroda Meghívó A Kertbarátok Klubja szeretettel vár minden érdeklődőt (kedd) 17 órára Március a füvesítés ideje A füvesítésről, gondozásáról előadást tart Ignácz József (agrármérnök, növényorvos, növényvédelmi mérnök) Kérnénk, a problémákat, tippeket, ötleteket mindenki gyűjtse össze és hozza el az összejövetelre. (Herkely Károly: 06/20/ Petrán Lajos: 06/20/ ) cím: Hirdetés Szociálisan rászoruló család részére állampolgári felajánlás alapján térítésmentesen bérbeadó egy Szomolyai út menti zártkerti ingatlan mezőgazdasági hasznosításra. A bérbeadás időtartama: Érdeklődni: személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Mezőkövesd, Mátyás király u fszt. 19.) vagy telefonon a 49/ számon lehet. Tállai András polgármester

13 2010. március 11. KÖZHÍRRÉ TÉTETIK 13 Tisztelt Bóta Gáspár Képviselő Úr! Szeretném Önt egy nem mindennapi eseményről tájékoztatni. A mai világunkban az a jellemző, hogy az emberek nem figyelnek egymásra, szomszédaikra. De vannak még kivételek. Ez történt február 12-én délután 16 óra körül az Ön körzetében. Az egyik szomszéd látta, hogy a másik szomszéd zárt kapu tetején belép valaki. Át szólt hát telefonon, hogy ugyan nézzen már körül az udvarán. A ház asszonya meglepődve látta, hogy a melléképület ajtaját benyomva, valaki épp a bemászással próbálkozik. Gondolkozás nélkül megakadályozta ezt, de csak ekkor látta, hogy egy magas, szikár, 40 év körüli igen jó erőben levő emberrel áll szemben. Na, adok-kapok sorrendben próbálta védeni a saját tulajdonát. Majd a ház ura is bekapcsolódott. Így a betörőnek nem maradt sok esélye, bár 2 kerítéssel is megbirkózott. Sikerült megállásra kényszeríteni, majd a rendőrségnek átadni, akik karkötővel ajándékozták meg. A rendőrök elmondása alapján ezen a napon betörő betakarítás volt -nem ez-az első. Egy másik is Mezőkövesden és Bükkábrányban is, ahol a betörőket megállásra kényszerítették és átadták a rendőröknek. Egymásra való odafigyeléssel nagyobb biztonságba élhetünk. De ehhez kell tudni adni és nem csak várni,- kapni Dr. Istókné Pap Katalin Selby, Anna Gyógyfürdő otthon Hétvégi tervek a méregtelenítésre, lazításra és erőgyűjtésre. A színes kézikönyvben leírt három hétvégi program segítségével otthonunkban állíthatjuk helyre egészségünket. A kötetből megtanulhatjuk, hogyan szabaduljunk meg a stressztől, és relaxáljunk meditáció és masszázs segítségével. Megmutatja, miként emelhetjük energiaszintünket az ajurvéda és az autogén tréning segítségével. Tanácsokat ad a szervezet méregtelenítésével kapcsolatban, illetve a gyógyhatású iszapkezelésekről és hidroterápiákról egyaránt. Törődjön ön is többet egészségével! MEGHÍVÓ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Matyó Múzeum tisztelettel meghívja Önt március 25-én (csütörtökön) 16 óra 30-tól Murvai György A. FIAP. Csíksomlyó, a zarándokhely című időszaki fotókiállításának megnyitójára. A tárlatot megnyitja és a búcsújárásról előadást tart: Dr. Mohay Tamás néprajzkutató, egyetemi docens (ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest) A kiállítás nyitva: május 31-ig. Szántóföldet, erdőt és rétet veszünk Mezőkövesd vagy környékén készpénz fizetéssel: 46/ FELHÍVÁS A MASZK Egyesület előadásában a Csongor és Tünde című három felvonásos színjáték a korábban meghirdetett időpont (március 6.) helyett március 20-án 18 órakor látható a Közösségi ház színháztermében. Viharsziget Martin Scorsese legújabb rendezésében Két amerikai rendőrbírót (Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo) egy Massachusetts partjainál fekvő, sivár szigetre rendelnek nyomozni. Itt egy erőd-szerű elmegyógyintézet áll, melyben beteg bűnözők laknak. Innen szökik meg rejtélyes körülmények között egy gyilkosság miatt elítélt nő. Tájékoztatás A Mezőkövesdi VG ZRT tájékoztatja a lakosságot, hogy a március 15-ei Nemzeti Ünnep miatt Mezőkövesd városban március 15-én (hétfőn) esedékes szemétszállítást társaságunk március 16-án és március 17-én (kedden, szerdán) folyamatosan végzi párhuzamosan az ezen a napon esedékes járatokkal. Kérjük, hogy a szemétgyűjtő edényeket reggel 7 órára ezeken a napokon kihelyezni szíveskedjenek. Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, hogy a városi hulladékátrakó-lerakó telep március 15-én zárva tart, a hulladék átvétel szünetel. Mezőkövesdi VG Zrt Felhívás A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő március án karbantartási munkák miatt Meghívó A Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület március 22-én (hétfőn) 17 órakor taggyűlést tart a Közösségi Ház emeleti termében, melyre az elnökség nevében tisztelettel meghívom. Napirend: 1.Beszámoló a évi munkáról 2.Ellenőrző Bizottság beszámolója 3.Hozzászólások, a beszámolók elfogadása 4.Egyebek Pető Istvánné elnök

14 14 Hasznos túra Február 18-ától 25-éig Spanyolországban edzőtáborozott az NB II-es Mezőkövesd Zsóry felnőtt labdarúgócsapata. Együttesünk a Barcelonától 70 km-re fekvő tengerparti turistaparadicsomban Lloret de Marban töltötte az egyhetes túrát. A Huszák tanítványok minden tekintetben kiváló körülmények között edzésekkel és három felkészülési mérkőzéssel hangoltak a március 14- én rajtoló tavaszi szezonra. Az első találkozót már az érkezés napján lejátszották Vitelkiék. A spanyol ötödosztályú Lloret de Mar ellen Vámosi 11-esből, valamint Bogdány, Haburcsák és Bene akcióból szerzett találataival magabiztosan, 4-0- ra győztek labdarúgóink. A második napon két edzés szerepelt a programban. A délelőtt fél 11-kor kezdődő egyórás tréning során elsősorban regenerációs és erőnléti gyakorlatok, valamint kapura lövések szerepeltek a programban. A napi második edzést fél 5-től tartották meg Bogdányék. A csapatot Huszák Géza két részre osztotta és egymás elleni játékkal gyakoroltak labdarúgóink. Az edzés remek hangulatban zajlott, láthatóan mindenki nagy kedvvel vetette magát a küzdelembe, és ez a hozzáállás végig jellemezte csapatunkat. Az edzőtábor legérdekesebb napja február 20-án jött el, amikor is egész napos barcelonai kirándulás várt a delegációra. A látogatás során Elekék megtekintették az FC Barcelona otthonát, a Nou Campot, az 1992-es nyári olimpiai játékok fő helyszínét, az Olimpiai Stadiont, továbbá a katalán főváros egyik leglátványosabb részét, a tengeri kikötőt. A nap csúcspontjaként este az FC Barcelona-Racing Santander spanyol első osztályú bajnoki összecsapást nézték meg a mieink, amely 4-0-ás Barca sikerrel zárult. A spanyolországi edzőtáborozás negyedik napján a német ötödosztályú Oberkirch ellen 3-0-ás győzelmet aratott együttesünk. A mieink Sivák, Kovács P. és egy német játékos öngóljával múlták felül magabiztosan a közelben edzőtáborozó német e g y ü t t e s t. Hétfőn ismét két tréninget vezényelt Huszák Géza az együttesnek. A két hálóőrünk, Tajti Norbert és Ficsór Dávid a pénteki naphoz hasonlóan külön tréningezett, Bukta Norbert kapusedző vezetésével, de a kapura lövési gyakorlatoknál ők is csatlakoztak a többiekhez. A délutáni edzés keretében egymás elleni játékkal gyakoroltak Kovácsék. A hatodik nap ígérkezett a legkönnyebbnek, amikor is mindössze egy edzés várt a keret tagjaira délelőtt, majd azt követően szabad foglalkozással tölthették idejüket Vámosiék. A túra utolsó napja reggel sétával, majd városnézéssel telt, este fél 9-től pedig a spanyol harmadik ligás Blanes legjobbjaival néztek farkasszemet Kaszásék. A nagyon jó iramú és magas színvonalú találkozón 0-2, 1-3 és 2-4 után is nagy becsvággyal játszottak labdarúgóink és végül 4-4-es döntetlen értek el. Csapatunk góljait Haburcsák, Varga és Hegedüs jegyezték, míg az utolsó találat öngólból született. Jó iramú, nagyon hasznos mérkőzést játszottunk ma este, ez a találkozó is remekül szolgálta a felkészülésünket. A négy kapott gólnak természetesen nem örülök, 1-2 hazai gólt, helyezkedési hiba előzött meg, amire a későbbiekben jobban oda kell majd figyelnünk. Az edzőtábor során elvégeztük az eltervezett feladatokat, egyedül azt sajnálom, hogy az első finn első ligás csapat ellen nem sikerült játszanunk. Bízom benne, hogy az a ritmus amit itt felvettünk a továbbiakban is jellemezni fog majd bennünket és kitart a bajnokságban is. mondta Huszák Géza vezetőedző. Bódi K. Spanyolországban is komoly edzésmunkát végeztek labdarúgóink március 11. Latyakban futottak Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc útvonalon latyakfutást szervezett a mezőkövesdi Tó, Tenger, Folyó, Nyíltvízi Úszóklub február 27-én. A sportolni vágyók reggel fél tíztől nevezhettek a latyakfutásra a bogácsi Jurta Campingben. Korábban, több éven keresztül Kovács Attila, a Zöld Sportok Klubjának vezetője szervezte meg ezt a sporteseményt, azonban tavaly megszakadt a hagyomány. Az elmúlt esztendőben többen megkerestek, hogy lesz-e latyakfutás. Ezért úgy döntöttem, hogy a hagyományok megtartásával újra megrendezem ezt az eseményt. A futók a 14 km-es távot esőben Bogácsról Cserépfalun keresztül Bükkzsércig aszfaltos úton, majd Bükkzsérctől vissza Bogácsig pedig földúton tették meg. Összesen tizenhatan neveztek a sportrendezvényre. mondta el Bajzát László, a Tó, Tenger, Folyó, Nyíltvízi Úszóklub elnöke. 16 futó tette meg a távot esőben A legelsőként célba érő Bertha Gábor mintegy 1 óra 2 perc alatt tette meg a távot, akit pár perc késéssel Kiss Gábor követett, majd pedig a mezőny többi tagja is beért a célba. Az útvonal hossza jó volt, s az eső ellenére is kellemes volt az időjárás, igazi futóidő volt. A táv első két harmada, amikor még aszfalton futottunk, az viszonylag könnyen, kiegyensúlyozottan ment. A nehezebb az utolsó, saras földúton megtett szakasz volt számomra. tette hozzá Bertha Gábor. A résztvevők Bajzát Lászlótól emlékkorongokat kaptak ajándékba, valamint tombolasorsolás keretében mindenki vehetett át ajándékot. Külön díjazták a mezőny legfiatalabb versenyzőjét, Csörgő Pétert, valamint a legidősebb futót, a Bogács-Cserépfalu- Bükkzsérc latyakfutás megalapítóját, Kovács Attilát. A rendezvény végén a latyakfutók a Bogácsi fürdőben lazíthattak, vezethették le a 14 km-es táv fáradalmait. (ate)

15 2010. március 11. SPORTKALAUZ 15 Indul a tavasz Március 14-én Kazincbarcika ellen kezdi meg tavaszi bajnoki szereplését az NB II-es Mezőkövesd Zsóry felnőtt csapata. Sikeres felkészülést tudhat maga mögött az őszi szezonban 22 pontot összeszorgoskodó és ezzel a 6. pozícióban álló felnőtt labdarúgócsapatunk. Huszák Géza vezetésével január 12-én kezdte meg az alapozást együttesünk. A több, mint két hónapos felkészülés alatt a kupa negyedévszázados történetében másodszor szerezték meg a mieink a Dr. Borosi László emléktorna első helyét, továbbá az első alkalommal kiírt Wiktori Kupán is az élen végeztek labdarúgóink. Az utolsó mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszottak Sivákék Bőcs ellen, így 13 pontot szerezve hódították el a serleget. A kiírás ezüstérmese Kazincbarcika lett 12 ponttal, a dobogó harmadik fokán pedig Bőcs végzett 8 ponttal. A negyedik helyezett Nagyréde lett 4 ponttal, míg Heves és Felsőtárkány egyaránt 3 egységgel zárt. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Bóta Gáspár, Nem termett pont MKC PLER KC (13 15) Egygólos sikert ért el a aratott a fővárosi együttes Mezőkövesden a Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga 21. fordulójában február 20-án. A találkozó jól indult az MKC számára, hiszen az 5. percben 3-0 állt az eredményjelzőn. Ezután azonban felébredt a PLER és hamar kiegyenlített. A pestiek összeszedték magukat a hajrában és az utolsó percekben megfordították az eredményt. A második félidőben tartotta fórját a PLER, de csapatunk remek labdaszerzésekkel és leindításokkal csökkentette hátrányát, sőt tíz perccel a lefújás előtt a vezetést is sikerült átvenniük Bajorhegyiéknek. Az előnyt sajnos nem sikerült megtartani, az utolsó két percnek kétgólos előnnyel vághatott neki Adorján Gábor alakulata. A végjáték nagyon érdekesen alakult. A fővárosiak passzívan támadtak az utolsó percben, a labdát el is vették tőlük a játékvezetők, ám a sípszó utáni lövést bedobták a hálóba, megtévesztve ezzel a versenybírót, aki beírt számukra egy gólt. A vége előtt hat másodperccel Feketét rántották le, majd a labdát a sípszó után eldobta az egyik PLER játékos, aki ezért kétpercest kapott. Mégsem támadhattunk hat másodpercet, mindössze egy időn túli szabaddobásra nyílt lehetőség. Persze az eredményjelzőn lévő téves eredményt is csak a lefújást követően állította helyesre. Bécsi lövését Paul a kapufára tolta, így városunk Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottságának elnöke, valamit Farkas István, a Wiktori Kft. ügyvezetője adta át a helyezetteknek a díjakat és a pénzjutalmat. A torna győzelemnek köszönhetően együttesünk Ft-ot vihetett haza a megmérettetés végén, de a dobogós helyeken záró Kazincbarcika és a Bőcs gárdája is jelentős, hat számjegyű összeggel gazdagodott. A téli átigazolási időszak ebben az évben február 20-án zárult. A távozók között szerepel a Kecskemétre viszszatért Vladan Pelicic és Vladan Cukic, valamint a Kazincbarcikára visszatérő Binder Ciprian, továbbá kölcsönbe Jászberénybe tette át székhelyét Tatár Roland, míg Dávid Zoltán ugyancsak kölcsönben az Egri FC-t fogja erősíteni tavasszal. Érkező oldalon csatárposzton bevethető Szabó Viktor, míg a középpályás sort erősítendő Lakatos Béla (mindkettő DVTK) csatlakozott együttesünkhöz. Mindez azt jelenti, hogy a tavaszi szezonnak 20 fős kerettel vág neki felnőtt csapatunk. Bódi Krisztián mindkét pontot megszerezte a közvetlen rivális PLER. A mérkőzésen sajnos sokat hibáztunk, így nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Ez már a sokadik egygólos vereségünk volt idén. All In-t mondtam a meccs előtt, de arra nem számítottam, hogy a PLER kezében két Joker lapul. A végjátékra nagyon kíváncsi vagyok, hiszen egy támadást fejezhettünk volna be, ehelyett mindössze egy időntúli szabaddobást kaptunk. mondta Rosta István edző. A mérkőzés után óvást nyújtott be a Mezőkövesdi KC a Magyar Kézilabda Szövetséghez. Az indítványt a március 3- án megrendezett tárgyaláson elutasították, így a pályán elért eredmény maradt érvényben. Gyöngyösi KK MKC (13-14) Háromgólos győzelmet aratott a Heves megyei gárda Milicsevicsék ellen a Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga 22. fordulójában február 27-én. A találkozó remekül indult Bécsiék számára, hiszen kézilabdázóink a félidő derekán 9-4-re megléptek a hazai egylettől. Ezt követően jelentősen feljavult Kenyeresék védekezése, így a félidő végére egyetlen találatra elolvadt a mieink előnye. A második játékrészben a mátraaljaiak néhány perc alatt átvették a vezetést. A mérkőzés hajrájára ötgólos előnnyel érkeztek a hazaiak, mely végül elégnek bizonyult a győzelem megszerzéséhez. A találkozón achilles-ínszalag szakadást szenvedett Rosta István, aki ebben az évben már biztosan nem léphet pályára. Az MKC továbbra is a 9. helyen áll a táblázaton 13 ponttal. Bokri Együttesünk tavaszi bajnoki menetrendje: vasárnap 14.30: Mezőkövesd Zsóry - Kazincbarcikai SC vasárnap 15.00: Mezőkövesd Zsóry - Vecsés FC vasárnap 16.00: DVSC-DEAC - Mezőkövesd Zsóry vasárnap 16.30: Mezőkövesd Zsóry - Ceglédi VSE szombat 16.30: Baktalórántháza - Mezőkövesd Zsóry vasárnap 17.00: Mezőkövesd Zsóry - REAC vasárnap 17.00: Bőcs KSC - Mezőkövesd Zsóry vasárnap 17.30: Mezőkövesd Zsóry - Hajdúböszörmény szombat 17.30: Szolnoki MÁV - Mezőkövesd Zsóry vasárnap 17.30: Mezőkövesd Zsóry - MTK Budapest szombat 18.30: Dunakanyar- Vác - Mezőkövesd Zsóry vasárnap 18.00: Mezőkövesd Zsóry - Makó vasárnap 18.00: BKV Előre - Mezőkövesd Zsóry szombat 18.00: Mezőkövesd Zsóry - Békéscsaba Előre 1912 Fellélegezve Két hétvége, két mérkőzés, egy papírforma vereség és egy szép győzelem a Mezőkövesdi SE I. NB II-es sakkcsapatának mérlege. Előbb a Debreceni Betű SE elleni, 5. fordulóban elmaradt mérkőzését pótolta a csapat, majd az alsóházi rangadó következett Tiszavasváriban. Debrecenben nem termett babér, csupán hét döntetlenre futotta az öt krumpli mellett, ami összességében 8,5 3,5-es vereséget jelentett. Ikszelt: Barabás Tibor, Sallai János, Kelemen György, Hunkó György, Zelei Zoltán, Kántor József és Póta Lajos Játszott még: Hegedűs Rafael, Éberth Zoltán, Tóth László, Ördög Áron és Ördög Gábor A kiesés szempontjából igen fontos rangadót nyert meg a csapat Tiszavasváriban a legutóbbi, 7. fordulóban. A 12 táblából 6-tól győztesen állt fel a mi játékosunk, 3 táblán iksz lett és csak 3 asztalnál kényszerültünk feladásra, így aztán megszületett a kicsit számunkra is meglepő eredmény, a 7,5 4,5. Az együttes jelenleg a 9. helyen áll a 12 csapatos mezőnyben. Győzött: Hegedűs Rafael, Éberth Zoltán, Bujdosó Béla, Hajdú Sándor, Ördög Áron és Ördög Gábor Ikszelt: Barabás Tibor, Kelemen György és Hunkó György Játszott még: Sallai János, Kántor József és Zelei Zoltán A következő ellenfél a nyíregyházi 3G Autó Piremon SE lesz március 21-én, itthon Ḋr. T. B.

16 Zongoraest a zeneiskolában Teltház és vastaps Ambrusz Angelika tartott zongoraestet február 27-én a zeneiskolában. Ambrusz Angelika a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola harmadik évfolyamos tanulója. Ambrusz Angelika zongorakoncertje A tehetséges művésznő Ambrusz Kirának, a zeneiskola zongoratanárának köszönhetően került kapcsolatba az intézménnyel. A koncert apropóját az adta, hogy Ambrusz Angelika fel fog lépni a Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen, de előtte városunkban is bemutatta a kiválasztott darabokat. Nagyon magas színvonalú, két részből álló koncertet hallhattunk. Az első félórában Liszt, Debussy és öt Chopin mű hangzott el, majd a néhány perces szünetet követően közel háromnegyed órában Chopin darabokat hallhattunk. emelte ki Mozerné Horga Stefánia, a Művészeti Tagiskola tagintézmény-vezetője. Az év harmadik hónapja a tanszaki hangversenyek ideje, ekkor ugyanis a zeneiskola növendékei ízelítőt adnak a második félévben megszerzett tudásukról. Az idei jótékonysági gálát április végén rendezik majd meg a Közösségi Házban. B. K. A kabaré az kabaré Ezzel a címmel tartott előadást két népszerű televíziós színész, Varga Izabella és Szőke Zoltán február 21-én a Közösségi Házban. Az este során az érdeklődők humoros jeleneteket láthattak, amelyet az előadók zenés betétekkel színesítettek. Az az igazság, hogy már nagyon hiányérzetünk volt, mert ritkán találkozunk szemtől szembe a közönséggel, s hiába örülnek, szomorkodnak miattunk, mi ezeknek sem fül-, sem szemtanúi nem vagyunk. Mind a ketten színházi színészekként kezdtük a pályafutásunkat. Próbáltuk kitölteni ezt Szőke Zoltán és Varga Izabella Február 27-én újra színpadon láthattuk a MASZK társulatot. Ez alkalommal Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című művét tűzték műsorra. Az ötletes díszletek között színpadra vitt színjátékot Budai Károly rendezte. Tavaly áprilisban hat darabot javasoltam a csapatnak, köztük Vörösmarty Csongor és Tündéjét. Nagy örömömre a társulat szinte minden tagja ezt a komoly magyar művet választotta, amelyben bár vannak jópofa jelenetek, szituációk, mégis egy összetett, komoly üzenetet hordozó darab. mondta el Budai Károly. A háromfelvonásos darab főszerepeit; Csongort Sebe Tamás, Tündét pedig Gordos Eszter Anikó alakította. Nagy kihívást jelentett számomra Csongor alakítása. Már a középiskolában is szerettem volna eljátszani ezt a karaktert, így azt is mondhatnám, hogy az egyik szerepálmom volt a fiatal úrfi szerepe. Már a próbákon is, és az előadás alatt is a mű minden percét élveztem, s örülök, hogy a közönségnek is tetszett a produkciónk. emelte ki Sebe Tamás. A nehéz, komoly darab ellenére a társulat tagjai magas színvonalú alakítást mutattak be az est során. A teltház előtt bemutatott előadás hatalmas sikert aratott a közösség körében. A társulat a darabot legközelebb március 20-án 18 órától mutatja be. (ate) Balga és Csongor párbeszéde az űrt. Az én ötletem volt, hogy ez az előadás vidám, humoros, kabaréjellegű legyen, hiszen mind a ketten szeretünk bohóckodni, bolondozni. Ezért felkértük az egyik, ma legismertett stand up comedy-írót, Gulyás Zoltánt, hogy írjon nekünk egy kabarét. Így jött létre ez a zenés, humoros előadás. mondta el Varga Izabella. A műsor keretében a színészek a kabaré ferde tükrén keresztül mutatták be egyebek mellett a rajongó és a híres színész közti kapcsolatot, a házasságot, a nők igényeit. Az egyórás előadásnak köszönhetően fergeteges hangulatú estét tölthettek el a nézők a Közösségi Házban. N. E.

Verses barangoló hazai tájakon. A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István. Új fotókiállításáról. A Balatonfüred.

Verses barangoló hazai tájakon. A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István. Új fotókiállításáról. A Balatonfüred. XXII. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2010. február 25. Verses barangoló hazai tájakon A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István Új fotókiállításáról Szlovák Sándorné A Balatonfüred elleni mérkőzésről

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

A Kavicsos új arca. Bocsi Anna lett az Év Köztisztviselője. Dr Szűcs Géza. Abkarovits Jenő. díjat kapott. Molnárné Csirmaz Erzsébet.

A Kavicsos új arca. Bocsi Anna lett az Év Köztisztviselője. Dr Szűcs Géza. Abkarovits Jenő. díjat kapott. Molnárné Csirmaz Erzsébet. XXIII. évf. 14. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. július 14. A Kavicsos új arca Dr Szűcs Géza díjat kapott Molnárné Csirmaz Erzsébet Bocsi Anna lett az Év Köztisztviselője Abkarovits Jenő díjat kapott Reich Lászlóné

Részletesebben

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István XXIII. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. február 10. Ker-Coop Matyóföld Kupa 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt Berecz Lászlóné kapta 2010-ben a Mezőkövesd Turizmusárt díjat A Dobó Kupán aratott

Részletesebben

RENDeletmódosítás. Tiszta portákat szeretnénk! Pap Pál lett a MAME elnöke. A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor

RENDeletmódosítás. Tiszta portákat szeretnénk! Pap Pál lett a MAME elnöke. A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor XXIII. évf. 5. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 10. RENDeletmódosítás Tiszta portákat szeretnénk! A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor Pap Pál lett a MAME elnöke A Klima Mihály Emlékestről Répászky

Részletesebben

XXIV. évf. 8. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. április 19.

XXIV. évf. 8. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. április 19. XXIV. évf. 8. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. április 19. Hagyományok, pezsgő forgatag a Matyó Húsvéton A Kánya-patak rekonstrukciójáról Tállai András A szociális földmunka programról dr. Hajdu András A Matyó

Részletesebben

XXIV. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. február 23.

XXIV. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. február 23. XXIV. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. február 23. Nyolcadszor a jég alatt Az angiológiai szakrendelés kibővítéséről dr. Tóth József A közüzemi díjak mértékéről dr. Fekete Zoltán A Farkas István Emléktornáról

Részletesebben

XXIV. évf. 5. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. március 8.

XXIV. évf. 5. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. március 8. XXIV. évf.. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. március 8. Fergeteges táncshow városunkban A trükkös lopások gyakoriságáról Sebő Zsuzsanna A trükkös lopások gyakoriságáról Sebő Zsuzsanna A moderntánc versenyről

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

Kultúrák ünnepe. Matyóföldi Folklórfesztivál. Városunk lapja XXV. évf. 17. szám 2013. augusztus 22. aktuális Elkészült energetikai beruházások

Kultúrák ünnepe. Matyóföldi Folklórfesztivál. Városunk lapja XXV. évf. 17. szám 2013. augusztus 22. aktuális Elkészült energetikai beruházások 1 Városunk lapja XXV. évf. 17. szám 2013. augusztus 22. Kultúrák ünnepe Matyóföldi Folklórfesztivál aktuális Elkészült energetikai beruházások interjú Tállai András államtitkárral Sportkalauz Történelmi

Részletesebben

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után 1 Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Átadták az Egri úti Tagóvodát városháza Úthelyreállítás a csatornázás után aktuális Segítő kezek Mezőkövesden Sportkalauz Legerősebb

Részletesebben

XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban

XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. Búcsú az iskolától 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban Az Egészségnapról Árvai-Simonyi Ágnes Felnőtt labdarúgóink bajnoki

Részletesebben

Államalapító királyunkra emlékeztünk. Vállalati, pályázati sikerekről Szacsuri Gergely. Új albuma megjelenéséről

Államalapító királyunkra emlékeztünk. Vállalati, pályázati sikerekről Szacsuri Gergely. Új albuma megjelenéséről XXI. évf. 17. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. augusztus 27. Államalapító királyunkra emlékeztünk Vállalati, pályázati sikerekről Szacsuri Gergely Új albuma megjelenéséről Csézy A labdarúgó utánpótlás helyzetéről

Részletesebben

Rangos állami elismerés

Rangos állami elismerés XXII. évf. 22. szám VÁROSUNK LAPJA 2010. november 4. Rangos állami elismerés A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta meg Hajdu Ráfis János A jótékonysági est sikeréről dr. Sipos Béla Polgármesteri

Részletesebben

Örökségünk Néptáncoktatás az iskolákban

Örökségünk Néptáncoktatás az iskolákban XXIV. évf. 24. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. november 29. Örökségünk Néptáncoktatás az iskolákban Az elmúlt év eredményeiről dr. Fekete Zoltán A hagyományápolást célzó pályázatról dr. Hajdu András Az influenza

Részletesebben

XXIV. évf. 7. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. április 5.

XXIV. évf. 7. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. április 5. XXIV. évf. 7. szám VÁROSUNK LAPJA 0. április 5. Bővült és megújult a bölcsőde A megyei matematikaversenyről Fehérvári Dénes Városunk közbiztonsági helyzetéről Szerencsi Árpád Felnőtt labdarúgócsapatunk

Részletesebben

Újjászületett Matyóház

Újjászületett Matyóház Városunk lapja XXVI. évf. 3. szám 2014. február 13. Újjászületett Matyóház városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság 2014/3

Részletesebben

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. Sorsdöntő idők városháza Átadták a szennyvízrendszert aktuális Egészségügyi fejlesztések Sportkalauz Sportcentrum a Hadnagy úton mezőkövesdi újság 2014/6

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. Tállai András ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben városháza Birtokba vették a repülőteret aktuális Hazatalált a Matyó Királynő Sportkalauz Határozott

Részletesebben

Út- és játszótér-felújítások. Az ifjúsági programokról Hajnerné Tóth Ágnes. Megemlékezésről. Az új kistérségi honlapról Hegedűsné Majnár Márta

Út- és játszótér-felújítások. Az ifjúsági programokról Hajnerné Tóth Ágnes. Megemlékezésről. Az új kistérségi honlapról Hegedűsné Majnár Márta XXI. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. november 19. Út- és játszótér-felújítások Megemlékezésről és tiszteletadásról Molnár Istvánné Az új kistérségi honlapról Hegedűsné Majnár Márta Az ifjúsági programokról

Részletesebben

Száz rózsatő Kis Jankó Bori emlékére. A Kavicsos-tó Szabadidőpark kialakításáról ifj. Szilvási András

Száz rózsatő Kis Jankó Bori emlékére. A Kavicsos-tó Szabadidőpark kialakításáról ifj. Szilvási András XXIII. évf. 7. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. április 7. Száz rózsatő Kis Jankó Bori emlékére A Piaccsarnok építéséről és a Galéria felújításáról Farkas István A Kavicsos-tó Szabadidőpark kialakításáról ifj.

Részletesebben

XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. kapott

XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. kapott XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. Az új kenyér ünnepe Pap János lett Mezőkövesd Díszpolgára Pro Urbe díjat kapott Laczkó Pető Mihály Mezőkövesd Városért elismerést kapott Holdoner

Részletesebben

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária XXI. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. július 2. Bajnokcsapat Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária A Gépmúzeum pályázati fejlesztéséről Kádár

Részletesebben

Nemzetek és kultúrák találkozása. A munkanélküliségi. A Matyóföldi Folklórfesztiválról. A közbiztonsági helyzetről Dr.

Nemzetek és kultúrák találkozása. A munkanélküliségi. A Matyóföldi Folklórfesztiválról. A közbiztonsági helyzetről Dr. XXI. évf. 16. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. augusztus 13. Nemzetek és kultúrák találkozása A munkanélküliségi adatokról Szabó Ferenc A Matyóföldi Folklórfesztiválról Berecz Lászlóné A közbiztonsági helyzetről

Részletesebben

Keresztút. Hitünk megerősítése. Városunk lapja XXVII. évf. 7. szám 2015. április 9. aktuális Interjú Tállai Andrással

Keresztút. Hitünk megerősítése. Városunk lapja XXVII. évf. 7. szám 2015. április 9. aktuális Interjú Tállai Andrással Városunk lapja XXVII. évf. 7. szám 05. április 9. Keresztút Hitünk megerősítése aktuális Interjú Tállai Andrással filter Kiss Mátyás, a szenvedélyes gyűjtögető Sportkalauz Diákolimpikon sakkos lányok mezőkövesdi

Részletesebben

Csíksomlyón. Mezőkövesdi hívek. Városunk lapja XXVI. évf. 12. szám 2014. június 19. aktuális A pedagógusok ünnepe

Csíksomlyón. Mezőkövesdi hívek. Városunk lapja XXVI. évf. 12. szám 2014. június 19. aktuális A pedagógusok ünnepe Városunk lapja XXVI. évf. 12. szám 2014. június 19. Mezőkövesdi hívek Csíksomlyón aktuális A pedagógusok ünnepe kultúra Ünnepi könyvhét Jókai Annával Sportkalauz U21-es junior bajnokok mezőkövesdi újság

Részletesebben

Az Európai Unió belügyi átalakítását Tállai András ismertette Brüsszelben. Az új szívultrahang. A Mozgássérült

Az Európai Unió belügyi átalakítását Tállai András ismertette Brüsszelben. Az új szívultrahang. A Mozgássérült XXIII. évf. 8. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. április 21. Az Európai Unió belügyi átalakítását Tállai András ismertette Brüsszelben A Mozgássérült Egyesület elmúlt évéről Bukta László Az új szívultrahang készülékről

Részletesebben

XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17.

XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17. XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17. Európai szintű fejlesztés a Zsóryban, újrahasznosítják a termálvizet A Zsóry fürdő korszerűsítéséről Vámos Zoltán A Mező Ferenc Tagiskola ablakcseréjéről

Részletesebben