Környezeti nevelés a szakkörön

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés a szakkörön"

Átírás

1 Dobóné Tarai Éva 1 Környezeti nevelés a szakkörön Környezeti nevelési szempontból a szakköröket két nagy csoportba sorolhatjuk. Az elsőbe azok a szakkörök tartoznak, amelyek nevükben és tematikájukban nem fogalmazzák meg direkt módon a környezeti nevelést, mert speciális területekre irányulnak, pl. versíró, kórus, elsősegélynyújtó, könyvbarát stb. Természetesen az ilyen típusú szakkör is rengeteg környezeti nevelési lehetőséget nyújt pl.: Ének szakkör: dalok a természetről, növények, állatok megjelenítése a magyar népdalkincsben és más népek dalaiban. Rajz- és képzőművészeti szakkörök: természetábrázolás (legjobb, ha élőben és nem a tanteremben). Könyvbarát szakkör, olvasóklub: kicsiknek állatmesék, nagyobbaknak tájleírások, útleírások, Fekete István művei stb. Ügyes kezek kézimunka szakkör: virág- és levélábrázolás a magyar népművészetben, termésképek, ékszerek, játékok, díszek termésekből. A szakkörök másik csoportja, a kimondottan természettudományokhoz kapcsolódó szakkörök tálcán kínálják a környezeti nevelési lehetőségeket, külön nehézséget okozna megkerülésük. A későbbiekben bővebben ezekről esik szó. A) Általános megjegyzések Mivel a szakkör szabadidős tevékenység, tagsága önkéntes alapon szerveződik, és a gyerekek az élményszerzés igényével csatlakoznak a munkához. Olyan programot kell összeállítanunk, amely az oktatási és nevelési célok megvalósításán túl a gyerekek érdeklődését, lelkesedését is fenntartja, így minimálisra csökkenthető az évközi lemorzsolódás. Mielőtt véglegesítenénk az éves szakköri programot, feltétlenül szükséges, hogy a gyerekek is elmondhassák, mire kíváncsiak, miről szeretnének többet tudni. (ötletbörze, kérdések órája) A szakkör meghirdetése előtt mérjük fel saját erőforrásainkat! Iskolai munkánk mellett van-e annyi energiánk, hogy hétről hétre megújultak és érdekesek tudjunk lenni, vagy talán elég csak kéthetente (de akkor hosszabb foglakozást tartva) találkozni? Milyen tárgyi feltételek állnak rendelkezésünkre? - könyvtár - határozókönyvek, lexikonok, kézikönyvek - laboratóriumi eszközök, vegyszerek - nagyítók, mikroszkópok, távcsövek - akváriumok, terráriumok - üvegház, iskolakert stb. Találjuk ki a Mi szakkörünket! Igyekezzünk kihasználni a lakókörnyezet adta lehetőségeket. Teljesen más tevékenységeket célszerű egy természet közeli kis település iskolájában szervezni, mint egy budapesti belvárosi iskolában. Elsődleges szempont a közvetlen tapasztalatszerzés: hajoljon le, figyelje meg, vegye kézbe, próbálja ki! Ne szervezzünk primőr foglakozásokat! Minden évszak, helyszín kínálja a megfigyelni valót, vegyük észre, használjuk ki a lehetőségeket! Környezetbarát módon, a zöld kémia/fizika alapelveit betartva kísérletezzünk!

2 2 Minél kevesebbet gyűjtsünk, helyette vizsgálódjunk a helyszínen, vagy állítsuk elő, neveljük, csíráztassuk, ültessük magunk a vizsgálati anyagokat! Igyekezzünk minél több oldalról megközelíteni egy jelenséget, keressük a mindennapokhoz fűződő kapcsolatokat! Az élő rendszerek bonyolult kapcsolati hálóba ágyazottak, ne csak egyedi jelenségekre, élőlényekre összpontosítsunk, hanem vegyük /vetessük észre az összefüggéseket is! B) Konkrét témák, tevékenységek Azt, hogy a bőséges, és tetszőlegesen bővíthető kínálatból melyiket választjuk, a gyerekek életkora, érdeklődése, iskolánk felszereltsége, a helyi adottságok és nem utolsó sorban saját elkötelezettségünk és személyes érdeklődésünk határozza meg. Abban tudunk a legtöbbet adni, amiben mi magunk is a legelhivatottabbak vagyunk. Néhány lehetőség: Növény- és állatismeret a közvetlen környezetünkben: - Növényhatározás és állatfelismerés határozó könyvek segítségével. - Közös jellemzők megfigyelése. - Csoportosítás, Miért ilyen? Alkalmazkodás. - Az élővilág évszakonkénti változása; természetfotók, rajzok, házi tárlatok. Dísznövények ismerete, ápolása, szaporítása, iskolai zöldsarok körüli rendszeres feladatok Akváriumok, terráriumok gondozása, karbantartása Iskolakerti lehetőségek: az évszakonként esedékes munkák elvégzése, folyamatos megfigyelés, rajzok, jegyzetek készítése, a növények egyedfejlődésének nyomon követése, dokumentálása, kapcsolat a rovarvilággal és a talajlakókkal. Fűszernövénykert jellegzetes magyar fűszernövények, vadon termő változataik, étel receptek, saláta parti, felhasználásuk a népi gyógyászatban, potpourri készítés. Mesterséges életközösségek megfigyelése: - Sövények, parkok élővilága, - Környezetünkben élő védett fák felkeresése, térképkészítés, ismerkedés,(rajzok, kéreglenyomatok, mérések, méretek). - Madár lesen (madármegfigyelés, határozás, odúk, etetők, megfigyelése, gondozása, madárkalács készítése és kihelyezése, madárvendéglő, a folyamatos téli etetés megszervezése. - Tegyük iskolakertünket Madárbarát kert -té! (Csatlakozás, regisztráció és adatlap a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján: - Városrészkutatás és öröm-bánat térkép készítés.- Biotóp térkép készítése: a városrészt olyan szempontból vizsgáljuk, hogy hol találkozhatunk élőlényekkel (park, járdarepedések, virágos erkélyek, foghíjas telkek, stb.) - Valóban sivatag a betonrengeteg? Ízeltlábúak, fűfélék, gazok és rokonaik. - Nézz a lábad elé! az iskolaudvaron, vagy a környéken rövid sétát teszünk, és próbáljuk megtalálni azokat a növényeket, amelyek eddig is ott voltak, de nem fordítottunk rájuk figyelmet. Környezetvédelmi megfigyelések: - Időjárási jelenségek megfigyelése évszakonként, hőmérsékleti és csapadék adatok gyűjtése, grafikus ábrázolása. - Savas eső mérés, adatok rögzítése, grafikus megjelenítése. Van-e összefüggés az időjárási jelenségek és a levegő szennyezettsége, az eső savassága között?

3 3 - Levegő szennyezettség vizsgálata: Por-portya -forgalomszámlálás és ülepedő por mérése; javasolt útvonal térkép az iskolába jutáshoz. Az ülepedő por tömegének meghatározása analitikai mérleggel. Környezetvédelmi modellkísérletek: - Savas eső hatása a csírázásra és egyéb növényi életműködésekre. - Kipufogó gáz hatása különböző növényi magvak csírázóképességére. - Az eutrofizáció modellkísérlete (zöldalgák szaporodását vizsgálhatjuk különböző töménységű tápsó oldatok hozzáadása és levegőztetés hatására; keressünk összefüggést a természetes vizek állapota és a lakossági kommunális szennyvíz elhelyezése között!) - Bevetjük sóval különböző töménységű konyhasóoldatok hatása a csírázásra és a növények életműködéseire. (Az utak téli sózásának következményei). - Az olaj szennyezés következményei (növények gázcseréje, madarak tolla és emlősök szőrzetének hőszigetelő képessége károsodik) Környezetvédelmi akciók: - Figyelemfelkeltő plakátok, megmozdulások a jeles napok alkalmából (Takarékossági Világnap, Ne vásárolj semmit Nap, Autómentes Nap, Víz Világnapja, Föld Napja, stb.). - Környezetvédelmi őrjáratok szervezése (illegális hulladéklerakók feltérképezése; Tájsebészet (HUMUSZ szervezésében C) Itt élünk Szakköri foglakozások leírása a Környezetismereti és helytörténeti füzetecske felhasználásával, amelyet az angyalföldi Kék Általános Iskola 6. A osztályos tanulói készítettek 2001-ben a Mocorgó puli pályázatra. A XIII. kerület Egészítsd ki a szöveget: Kerületünk a pesti homoksíkságon terül el. Északról a., keletről a.. és.., délről a.. kerület, nyugatról a Duna határolja. Területe több mint 13 km 2, külterülete nincs. Több mint 130 ezren élnek itt; azt mondjuk, hogy a népessége fő. A térképvázlatunkon számokkal jelöltük meg a környező utcákat. Nyomozz, és derítsd ki, mi a nevük a megszámozott utcáknak! Számoljátok ki hány lakos él 1 km 2 -en?. Az így kapott értéket egy terület népsűrűségének nevezik. A mi kerületünk Budapest sűrűn lakott része, a népsűrűsége 2 és félszerese a budapesti átlagnak. Mikor érezted úgy, hogy nagyon sokan vagyunk egy területen?. Milyen érzéseid voltak ezzel kapcsolatban?. Keresd meg a térképvázlaton az iskolánkat és a lakóhelyedet! Jelöld meg színessel! Készítsetek egy nagy méretű térképet az osztályotok falára! Jelöljétek meg az iskolánkat. Mindenki rajzolja be a lakóhelyét a térképre, és színes fonallal ki-ki jelölje meg az útvonalát az iskoláig. Szép, színes pókhálót fogtok kapni eredményül. A kerület története A kerület első állandó lakói a révészek voltak és a Vizafogó szigeten éltek. A sziget ma már nem létezik, de nevét és a jellemző vízparti foglakozások emlékét utcanevek őrzik. Keress a kerület térképén ilyen utca neveket!.. Amelyik név jelentését nem ismered pontosan, nézd meg a Magyar Értelmező Kéziszótárban! Pl. Mivel foglakozik a révész?.. A környékünkön nagyon sok folyó nevű utca van. Melyek ezek?

4 Az előbbi folyókat nézd meg Magyarország domborzati térképén! Hol erednek és hová torkollanak?.. Beszélgessetek róla, milyen nehézségeken kell átjutnia egy, a Vág folyón elindított papírhajónak, amíg a Fekete tengerbe érkezik? Élővilág ABC Készítsetek egy nagy, kerületi Élővilág ABC-t. Egy nagy lapra írjátok fel az ABC betűit! Mindenki írja fel azoknak az élőlényeknek a nevét, amelyeket az iskolába jövet felismer. Ha többen láttak házi verebet, mindenki írja fel a H betűhöz. Ha valaminek nem tudjátok a nevét, le is rajzolhatjátok. Ebből a nagy ABC-ből több dolog is kiderül: megtudhatjátok például azt, hogy melyek azok a növények és állatok, amelyeket közületek sokan ismernek és melyek azok, amelyekkel szinte mindenki találkozik. Barátaink: a fák Készítsetek alaprajzot az iskolátok udvaráról. A miénk ilyen: Legtöbben ismerjük a fát, leggyakrabban találkozunk.-vel. Keressétek meg az udvaron a számokkal jelölt fákat! Látogassátok meg párban, vagy csoportosan és ismerkedjetek meg velük! Nézzétek meg, milyen magasak? Milyen színű a kérgük? Láttok-e rajtuk sérülést? Milyen a koronájuk? Terebélyes, vagy inkább felfelé törő? Milyen a levelük alakja? Van-e a fának termése? Láttok-e rajta madárfészkeket, vagy a törzsén hangyákat? Készítsetek mindegyik fáról kéreglenyomatot! Egy írólapot kell a kéregre simítani és zsírkrétával óvatosan beszínezni. Hasonlítsátok össze az eredményeket! Ilyen a levele:. Egyéb megfigyeléseim: Párkereső: Az előbb megismert fák levelét és termését gyűjtöttük össze, de egy kóbor szél mindent összezavart. Segítesz rendet tenni? Keresd meg az összetartozókat! Nézz a lábad elé! Persze, tényleg szebb egy árnyékos erdőben sétálni, mint a zsúfolt fővárosban, de azért itt is sok érdekeset láthatsz. Van néhány olyan növény, ami jól viseli a nagyvárosi körülményeket. Mi mindent kell kibírnia az iskolaudvaron, vagy a járda szélén növő fűféléknek?. Vizsgáljatok meg egy 1m hosszú és fél méter széles szakaszt az udvar betonozott része és a füves térség határán! Készítsetek feljegyzéseket a megfigyeléseitekről! Hányféle növényt tudtatok megkülönböztetni?.. Amelyiknek tudjátok a nevét, írjátok le! Megfigyeltetek-e valamilyen közös tulajdonságot az itt megtalálható növényekben? Pl. szín: méret: a szár alakja (felálló, vagy elterülő): a levelek mérete: virágok mérete: a virágok színe: egyéb: A városokra mindenütt jellemző, hogy a talajt lebetonozzák, aszfalttal burkolják, így sem vízhez, sem levegőhöz nem jut a burkolat alatti talaj, és az a kis számú élőlény, amelyik ezt mégis kibírja. Megtaláltátok-e ezek közül valamelyiket a vizsgált sávban? 4 Irodalomjegyzék: Adametz Gyula: Angyalföld. Sprint Kft., Budapest, 1947.

5 Ajánlások a helyismeret tanításához a fővárosi iskolák számára. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak. Mezőgazda Kiadó, Budapest, Dömötör Ákos: Vizafogótól Tripoliszig A főváros XIII. kerületének olvasókönyve. Petit Print Kft., Budapest Nyiratiné Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek. Magyar Környezeti Nevelési egyesület, Budapest, Rösner-Krish, N., Herlt, B.: Natur und Lebensräume in der Stadt- Felfedezések a városban, szakköri munkafüzet. KTM, Budapest, AQUA Kiadó, Szerényi Gábor (szerk.): Környezeti nevelés a szakkörön. Réce-füzetek 3. Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, Budapest, Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár. Tercium Kiadó, Budapest,

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 2 évi 74 Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat

Részletesebben

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz K É Z I K Ö N Y V a Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem 4. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Bevezetõ gondolatok.... 5 Elõszó....

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ:

Részletesebben

A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata

A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata Készítette: Kojanitz László 24. 1 Tartalom 1. A vizsgálat célja és szempontrendszere 1.1 A vizsgálat célja 1.2 Az elemzett tankönyvek

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

A helyi tuda s e s a tanulo i tapasztalatok felhaszna la sa a ta jszemle let fejleszte se re

A helyi tuda s e s a tanulo i tapasztalatok felhaszna la sa a ta jszemle let fejleszte se re A helyi tuda s e s a tanulo i tapasztalatok felhaszna la sa a ta jszemle let fejleszte se re SZAKDOLGOZAT Készítette: UJHÁZY NOÉMI Tanári Ma földrajz-biolgia szakos hallgató Témavezető: MAKÁDI MARIANN

Részletesebben

5. KISISKOLÁSOK (4 írás)

5. KISISKOLÁSOK (4 írás) 5. KISISKOLÁSOK (4 írás) Kozma Lászlóné: Kisiskolások környezeti nevelése Rácsodálkozni, megismerni, megszeretni, megvédeni. Fogékony életkorról lévén szó, a kisiskolások minden tantárgya alkalmas környezeti

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 268 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1 2 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 74 Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Barangolások hazai tájakon. 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz. Budapest, 2012.

Tanári kézikönyv. Barangolások hazai tájakon. 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz. Budapest, 2012. Tanári kézikönyv Barangolások hazai tájakon 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Budapest, 2012. Összeállította. Tompáné Balogh Mária megyei szaktanácsadó országos szakértõ Dinasztia Tankönyvkiadó

Részletesebben

Környezetvédelmi modul

Környezetvédelmi modul Környezetvédelmi modul Margaréta csoport /nagy, nagy-középső csoport/ 2009/2010. tanév Készítette: Csatlós Pálné 1 1. Bevezető... 3 A környezetvédelem és a természetvédelem globális problémái... 3 2. Környezetvédelmi

Részletesebben

Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné

Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Arany János Egységes Iskola Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Mi mindent

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

Természetfürkész Terepi munkafüzet

Természetfürkész Terepi munkafüzet Természetfürkész Terepi munkafüzet Név:.. Osztály:. Iskola: A munkafüzetet írta és szerkesztette: Adorján Rita A grafikát készítette: Koós Bence Kiadja: Zöld Gondolat Lovagrend Közhasznú Egyesület Felelős

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA Civil szervezetek az iskolai környezeti nevelésben Témavezető: Frontóné Szigeti Zsuzsanna Babits Mihály Gimnázium Készítette: Kalo Márk Vendel

Részletesebben

Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program

Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program A Nevelési Program jellemzői: Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) A KEN program a helyi tanulásfejlesztési célokat támogatja

Részletesebben

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály Környezetvédelmi Moduláris Program 1-8. osztály Amit a környezetünkért teszünk, Önmagunkért tesszük. Készítette: Hegedűs Edina Búzás Éva 2009/2010. Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély

Részletesebben

JELENTÉS A Z IVÁNCSÁN Magyarország- TETT LÁTOGATÁSRÓL 2004 MÁJUS 19 SZERDA 2004 MÁJUS 24 HÉTFŐ

JELENTÉS A Z IVÁNCSÁN Magyarország- TETT LÁTOGATÁSRÓL 2004 MÁJUS 19 SZERDA 2004 MÁJUS 24 HÉTFŐ JELENTÉS A Z IVÁNCSÁN Magyarország- TETT LÁTOGATÁSRÓL 2004 MÁJUS 19 SZERDA 2004 MÁJUS 24 HÉTFŐ 1. Pedagógus képzés Iváncsán ( Héléne Knoll és Gérard Schmidt ) 1.1 Csütörtök, 2004 május 20 Délelőtt A résztvevők

Részletesebben

Környezeti nevelés játékos feladatainak gyűjteménye felső tagozatos diákok számára

Környezeti nevelés játékos feladatainak gyűjteménye felső tagozatos diákok számára Környezeti nevelés játékos feladatainak gyűjteménye felső tagozatos diákok számára Szerkesztette: Kalmárné Takács Erzsébet pedagógiai szakértő Nyomdai előkészítés: Szujkóné Hegedűs Rozália A kiadványban

Részletesebben

Kézikönyv A mi világunk 4. évfolyamhoz

Kézikönyv A mi világunk 4. évfolyamhoz Dr. Mester Miklósné Érdemes tankönyvíró Kézikönyv A mi világunk 4. évfolyamhoz Mi vil 4 kk 2.indd 1 2014.06.02. 16:46:49 Dr. Mester Miklósné a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi

TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi innováció: ERDEI ISKOLA program terve A Földet nem apáinktól

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben

TARTALOM A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. Élmény alapú tanulás a tanösvényeken. Földrajzi barangolás Szabadkán és környékén kisiskolásokkal

TARTALOM A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. Élmény alapú tanulás a tanösvényeken. Földrajzi barangolás Szabadkán és környékén kisiskolásokkal A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Ringlerné dr. Szentpéteri Mária fõiskolai docens Szerkesztõbizottság: Dr. Makra László egyetemi docens Szerkesztõség

Részletesebben

Üdvözlet az Olvasónak! Az év rovara: a hétpettyes katica

Üdvözlet az Olvasónak! Az év rovara: a hétpettyes katica Üdvözlet az Olvasónak! És köszönet mindenkinek, aki nem csak megélte (megtervezte, megszervezte), hanem közkinccsé is tette azokat a programokat, játékokat, feladatokat, olvasmányokat, amik szeptemberi

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN

KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatás. Írták: Virág Nelli, Repka Ágnes, Párdi Timea Szerkesztô: Kökényesi Ágnes Illusztráció: Dani Boglárka Projektvezetô: Bálint

Részletesebben

29. NAPKÖZI (2 írás)

29. NAPKÖZI (2 írás) 29. NAPKÖZI (2 írás) Emri Erika: Környezeti nevelés a napköziben A magyar napközi otthonok az általános iskolások 40 %-át látják el és nevelik (2003. évi KSH adat). 1989 óta nő a társadalmi igény, részben

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

Kézikönyv A mi világunk

Kézikönyv A mi világunk Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró Kézikönyv A mi világunk 3. évfolyamhoz Mi vil 3 kk kolofon.indd 1 2014.06.03. 7:47 Szerző: Dr. Mester Miklósné a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte

Részletesebben