MI IS AKARUNK. HEFOP/2004/ Projekt Esettanulmány. ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/ A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MI IS AKARUNK. HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány. ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/ A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése MI IS AKARUNK HEFOP/2004/ Projekt Esettanulmány Készült: november 4. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó szervezet bemutatása A pályázó partnereinek bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményi szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása A pályázati kiírás fejlesztési irányai A projekt tartalma A projekt ütemezése A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A projekt-előkészítés és pályázatkészítés A projektmegvalósítás bemutatása Szerződéskötés A projektszervezet bemutatása Pályázó, a konzorciumi partner és az projektmegvalósításban részt vevő közreműködők feladatai a végrehajtás során A projekt kommunikációja Projektpénzügyek, ellenőrzés Projektpénzügyek Ellenőrzés Összegzés Források Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke Képek jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó szervezet bemutatása Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete 229/1995 (IX.12.) számú határozatával fogadta el az első szociális koncepcióját, melyben szerepelt a későbbi Angyalföldi Szociális Egyesület megalapítása. Az Egyesület október 7- én alakult meg. A szociális egyesület létrehozását indokolta, hogy a kerületben élő alacsony jövedelmi helyzetű embereknek segítséget kívánt nyújtani az Önkormányzat, olyan támogatási formával, ami hatékonyan eléri a rászoruló réteget. Az Angyalföldi Szociális Egyesület célja a nehéz szociális helyzetben lévők anyagi, társadalmi gondjainak enyhítése; a helyi szociális háló működésében rejlő anyagi és egyéb segítő erő felhasználásával a szegénység, a szociális elesettség mértékének csökkentése. Az Egyesület a célcsoport részére ingyenes és kedvezményes egészségügyi vizsgálatokat (vércukorszint és vérnyomásmérés) szervez, mentálhigiénés tevékenységet folytat, szabadidős programokat rendez, tanácsadást tart klubprogramok keretében az egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatban. Az Egyesület további tevékenysége a megélhetési gondok enyhítése érdekében olcsó élelmiszerek, alapvető háztartási cikkek biztosítása az Egyesület által működtetett szociális bolthálózaton keresztül. A szociális bolthálózat non-profit jelleggel működik négy helyszínen. A nyitáskor az árukészletet az Önkormányzat biztosította, jelenleg a forgalom meghaladja az évi 100 millió forintot. A bolt segít különböző intézményekbe és rászorultakhoz is eljuttatni az árut. A bolthálózat zártrendszerű, tehát csak az Egyesület tagjainak biztosít vásárlási lehetőséget, minél több lett az egyesületi tag, annál nagyobb lett a forgalom és annál több családhoz jutott el a segítség. A pályázat benyújtásának évében több mint 5000 fő kapott vásárlási lehetőséget. A foglalkoztatottak száma 12 fő, amelyből 9 fő munkanélküli nő, akik közhasznú munka keretében, határozott ideig végzik a szakmunkát, ezzel alkalmassá válnak az elhelyezkedésre az elsődleges munkaerőpiacon is. A működés során a fenti rendszerrel már összesen 60 fő regisztrált munkanélküli számára biztosított az Egyesület munkát, ebből 52 fő tudott elhelyezkedni később kereskedelmi egységekben. 5

6 Az Egyesület közreműködik a Szociális Kerekasztal tevékenységében, a kerület szociális helyzetének figyelemmel kísérésével javaslatot tesz a lakosságot, elsősorban pedig a célcsoportot érintő szociális problémák megoldására, más hatóságok és szervezetek felé pedig figyelemfelhívással él. A Szociális Kerekasztalt a XIII. kerület Önkormányzata jóval a törvényi szabályozást megelőzve (2004. évi CXXXVI. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról) alapította, 1995 óta működik. A jogszabály szerint ugyanis az önkormányzatoknak szociális ügyeik, rendeleteik véleményezésére szociális egyeztető fórumokat kell létrehozniuk. Az Angyalföldi Szociális Egyesület ennek az információs fórumnak aktív résztvevője. A fenti feladatok megvalósítása érdekében az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az Egyesülettel, a működés költségét az önkéntes tagok tagdíjából, valamint az Önkormányzat támogatásából biztosítják. Szakmai viszonyai pályázónak a kerület intézményeivel igen kedvezőek, szoros kapcsolatban áll a XIII. kerületi szociális és gyermekjóléti intézményekkel (Gondozási Központokkal és Gondozóházzal), a helyi munkanélküliek foglalkoztatását végző önkormányzati Kft-vel, a Fővárosi Munkaügyi Központ Kerületi Kirendeltségével és a Szociális Kerekasztal további civil szervezeteivel. 1.2 A pályázó partnereinek bemutatása Pályázó együttműködési megállapodás keretében szoros kapcsolatot tartott Budapest XIII. kerület Önkormányzatával a projekt előkészítése és megvalósítása, valamint az eredmények hasznosítása során is. Az Önkormányzat szociális területen dolgozó szakemberei szakmai segítség nyújtásával, projekt megvalósításához szükséges információk biztosításával járultak hozzá a projekt sikeréhez. Az együttműködési megállapodás értelmében az Önkormányzat nem részesült a pályázati forrásból. 6

7 A projekt megvalósítására konzorcium alakult. A konzorciumot az Angyalföldi Szociális Egyesület, mint főpályázó vezette, konzorciumi partnere pedig a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ (MIOK). A MIOK akkreditált felnőttképzési intézmény, több mint 150 szakmában folytat képzést és vizsgáztatást kilenc oktatási központjában. A projektben a MIOK feladata képzések lebonyolítása. A konzorciumi tagokon kívül a pályázat megvalósításában további intézmények vettek részt szakmai segítség nyújtásával, szakemberek rendelkezésre bocsátásával, képzési és gyakorlati helyszín biztosításával. A fentiekről együttműködési megállapodások rendelkeztek. Az intézmények a következők: 1) HÍD Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Központ 2) Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata Átmenti Gondozóház 3) Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata IV. számú Gondozási Központ 4) Nyírő Gyula Kórház 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6) Fővárosi Munkaügyi Központ Kerületi Kirendeltsége 1.3 A projekt környezetének bemutatása Budapest XIII. kerülete, mint önálló közigazgatási egység június 1-jén alakult meg, Horthy Miklós kormányzó felesége után Magdolnaváros néven ben csatolták hozzá a Szent István körút északi oldalán kiépült Újlipótvárost és a Margitszigetet. A Főváros XIII. kerülete kettős jelleggel bírt, míg déli része, Újlipótváros, nagyvárosias jellegű volt, addig az északi része, Angyalföld, a Főváros egyik legjellegzetesebb munkás kerülete volt, gyárakkal, üzemekkel és régi-új munkáslakónegyedekkel. A terület fejlődését az észak-déli metró Váci út alatt futó vonala nagyban segítette, illetve segíti. A rendszerváltás óta a hagyományos ipari jelleg visszafejlődött és az utolsó tíz év alatt a Duna-part luxusla- 7

8 kásokkal való beépítése is előrehaladt, a kereskedelem és a szolgáltatások kerültek előtérbe. A kerület 13,4 km 2 -nyi területével inkább a kisebb fővárosi kerületek közé sorolható, ugyanakkor a lakosok száma alapján (közel 130 ezer fő) a negyedik, a lakások számát (közel 60 ezer) tekintve pedig a harmadik helyen áll a fővárosi kerületek között. Angyalföld nevének eredete nem tisztázott, de már a német nyelvű megfelelőjével Engelsfeld találkozhatunk az 1800-as évek első felében kiadott térképeken. A vidék a XIX. század végéig pusztaság volt, fejlődését annak köszönhette, hogy határában húzódik az ország első vasútvonala, mely Pestet Váccal kötötte össze. 1. kép: Budapest Angyalföld, látkép az Esztergom felőli kijárat irányába Forrás: A Nagykörút kiépítésével az 1870-es évekre a pesti telekárak annyira megemelkedtek, hogy az ott megtelepült vállalkozások és üzemek új helyet kerestek, és fokozatosan a Váci út környékére költöztek át. Elsőként a malmok (Unio, Árpád, Pannonia, Erzsébet és Viktória) épültek fel, majd követték őket a gyárak is (Első Magyar Gépgyár, Láng Gépgyár, Gyufagyár). A XX. század kezdetére Angyalföld Budapest legjelentősebb ipari negyedévé és legnépesebb városrészévé vált. A rendszerváltás után az ipar visszaszorult, és a kereskedelem és a szolgáltatások kerültek előtérbe. Bár a Főváros kerületei közül a XIII. kerületben van a legkevesebb munkanélküli (2 százalék alatt), azonban ez az adat nem számol azokkal, akik kiszorultak a munkanélküli ellátó rendszerből. Évente az Önkormányzat Szociális Osztályán 26 ezer állampolgár jelenik meg, akiknek a munkaerőpiacra történő visszaterelése a legfontosabb feladat, ezért munkahelyet keresnek számukra, és képzéseket ajánlanak. 8

9 1.4 A projekt intézményi szereplőinek bemutatása A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) Irányító Hatósága (IH) 2002 nyarán a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szervezeti keretei között jött létre. Az IH feladata az Európai Unió által társfinanszírozott HEFOP és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés szabályos és hatékony megvalósítása. Ennek keretében az IH közreműködik az Operatív Program véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a HEFOP pénzügyi és költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítja a HEFOP keretében meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. A Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekből 2006 nyarán Nemzeti Fejlesztési Ügynökség alakult, amely élén kormánybiztos látja el a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokat, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006 (VI.15.) Korm.rendelet alapján végzi az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek, operatív programok kidolgozását és a meglévő programok koordinálását. Az IH 2006 óta az Ügynökség keretei között működik. Az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 2000 októberében jött létre az Oktatási Minisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium, és a Gazdasági Minisztérium kezdeményezésére júniusa óta az ESZA Kht. tulajdonosa 76 százalékban a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 24 százalékban pedig az Oktatási Minisztérium. Alapításának célja egy olyan intézményi struktúra létrehozása, amely egyrészről képes ellátni az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú Phare programok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, másrészről fontos szereplőként működik közre az ESZA fogadására történő nemzeti felkészülésben. 9

10 2004 elejétől a Phare programok végrehajtása mellett az ESZA Kht. a HEFOP keretén belül közreműködő szervezetként az alábbi intézkedések megvalósításában vesz részt: 1.3 Intézkedés: A nők munkaerő-piaci részvételének támogatása, valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolása. 2.3 Intézkedés: A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása. 3.4 Intézkedés: A munkahelyteremtést és a vállalkozói készségek fejlesztését elősegítő képzések. 3.5 Intézkedés: A felnőttképzés rendszerének fejlesztése. Az ESZA Kht., mint Közreműködő Szervezet feladata a fenti intézkedések keretében induló központi programok és pályázatok kiírása, a beérkezett pályázatok értékelése, a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés koordinációja, valamint a projektek pénzügyi és szakmai monitorozása. Jelen esettanulmány egy a 1.3. intézkedés (A nők munkaerő-piaci részvételének támogatása, valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolása) keretében benyújtott pályázatot mutat be. 10

11 2. A projekt részletes bemutatása 2.1 A pályázati kiírás fejlesztési irányai A HEFOP az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásával a munkaerő fejlesztését és a foglalkoztathatóság növelését célozza. A os Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programja (fő célkitűzése) közül a legnagyobb költségvetéssel rendelkező HEFOP pályázatok és központi beruházások útján csökkenti a munkanélküliek számát. A HEFOP stratégiai céljai a következők: - a foglalkoztatási szint emelése, - a munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettség biztosításával, valamint - a társadalmi beilleszkedés elősegítése. A foglalkoztatás javítása úgy érhető el, ha az álláskereső olyan képzettséget szerez, melyre a munkáltatóknak szüksége van, ha lehetősége nyílik gyakorlatszerzésre, ha olyan körülményeket biztosítanak, hogy a fogyatékkal élők, a gyermeküket egyedül nevelő szülők is munkába tudnak állni, azaz rugalmas munkaerőpiac kerül kialakításra. A nők családi kötelezettségeik miatt gyakrabban kényszerülnek évekre elhagyni a munka világát, mint a férfiak. Ezért a nők munkaerő-piaci részvételét képzéssel és készségfejlesztéssel kell segíteni! A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése témában a program célja olyan projektek támogatása volt, amelyek a nők munkaerő-piaci igényeihez igazodva szerveznek személyre szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat. A program a munkanélküli, inaktív, elbocsátás által veszélyeztetett nőknek, valamint a női vállalkozásoknak kívánt segítséget nyújtani. 11

12 Pályázat: HEFOP/2004/ Pályázó: Angyalföldi Szociális Egyesület Pályázat címe: Mi is akarunk Projekt időtartama: február január 31. Támogatás összege: ,- Forint Projekt összege: ,- Forint 1. táblázat: A projekt összegző adatai 2.2 A projekt tartalma Az Angyalföldi Szociális Egyesület Mi is akarunk című projektjének célja a halmozottan hátrányos helyzetben lévő nők munkaerő-piaci re-integrációja, képzéssel, védett munkahelyen megszerezhető gyakorlati tapasztalatok biztosításával, és támogató segítséggel, amelynek része a mentori rendszer és a képzési (pénzügyi) támogatás. A re-integráció hatékony eszköze az a képzés, ami megfelel a helyi munkaerő-piaci keresletnek, és felkészít az azon való megjelenésre. A társadalmi kirekesztődés természeténél fogva sokdimenziós, ezért a kirekesztődés leküzdését szolgáló intézkedéseknek is többrétűeknek kell lenniük, és ki kell, hogy terjedjenek az oktatáson és a képzésen túl a foglalkoztatásra, valamint a szociális védelemre. A projekt célja a nők esélyegyenlőségének javítása, ennek és a fentieknek figyelembe vételével került megtervezésre jelen projektben a munkába való visszatérést segítő képzés, a foglalkoztatás, valamint a segítői-támogatói szolgáltatások is. A projekt célcsoportja a kerületben élő ötven fő ápolási díjban részesült vagy 40. életévét betöltött tartós munkanélküli, akinek képzettségi szintje nem túl magas, és/vagy roma kisebbséghez tartozó nő. Közülük harminc fő oktatásban részesült és végzettséget szereztek, húsz fő pedig azt a csoportot alkotta, akik közül néhányan bekerülhettek volna az oktatásban részt vevők csoportjába, ha megüresedett volna hely. Ez a húsz fő az oktatáson kívül másfajta segítséget kapott és felajánlották szá- 12

13 mukra a HÍD Családsegítő központ tartós munkanélküliek részére biztosított programjában való részvételt. A projekt során 12 fő részére biztosítottak 300 órás tanrendben minősített házi betegápoló képzést, 12 fő részére nyújtottak 90 órás tanfolyamon takarítói képzést, és 6 fő részére 180 órás ECDL számítógép-kezelő tanfolyam zajlott. A képzés elméleti és szakmai gyakorlatot is tartalmazott, a foglalkoztatásra védett környezetben került sor. A védett munkahelyeken a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási terápiája folyik azzal a céllal, hogy a rehabilitációs folyamat végére az érintettek olyan megbízható szakmai tudást és gyakorlatot is szerezzenek, amelylyel elérhetik önálló boldogulásukat, saját jövedelmükre támaszkodó öngondoskodásukat. Ilyen védett munkahelyek üzemeltetése a kisebb termelékenység miatt csak jelentős támogatással oldhatóak meg, viszont a védett környezetben rehabilitáción sikerrel átesett dolgozó emberek már nem szorulnak segélyre. 2. kép: A projekt résztvevőivel folytatott megbeszélés Fotó: Angyalföldi Szociális Egyesület A projekt keretében a védett munkahelyen való foglalkoztatáshoz egy pénzügyi támogatási rendszer kapcsolódott képzési támogatás formájában. A résztvevők motivációját, részvételét, munkaerő-piaci re-integrációját egyénre szabott módszerekkel mentori rendszerrel biztosította az Angyalföldi Szociális Egyesület, konzorciumi partnere és a további projektmegvalósításban résztvevő intézmények. A projekt ele- 13

14 meit személyközpontúan működtették, egyéni fejlesztési tervek készítésével, ami főként arra irányult, hogy segély helyett az egyéni aktivizálás módszere domináljon, mindezt szociális, pszichológiai, mentális szolgáltatások közvetítésével ösztönözték. 3. kép: A képzésen résztvevők Forrás: Angyalföldi Szociális Egyesület A képzés ideje alatt a hallgatók keresetpótló támogatásban részesültek. A képzések akkreditáltak és gyakorlatorientáltak voltak. Köztes felmérésekkel ösztönözték a résztvevőket a folyamatos tanulásra. A képzés helyszíne a IV. számú Gondozási Központ egy szabadidős terme volt, amit a Központ ingyenesen bocsátott rendelkezésre. Az elméleti ismeretekről szóban és írásban adtak számot, a szakmai gyakorlat során pedig a Nyírő Gyula Kórházban, a XIII. kerületi Gondozóházban és a Gondozási Központban ismerkedtek meg és kapcsolódtak be a szociális gondozó és ápoló munkafeladatok irányított/ellenőrzött végzésébe. A foglalkoztató intézmények vezetői a projekt team tagjai, így szoros munkakapcsolat létesült a projektben részt vevő partnerek között, ezzel is elősegítve a felmerülő problémákra való gyors reagálást és a rugalmas, részmunkaidős gyakorlati oktatás megteremtését. 14

15 A projekt szakmai tartalma szerint elsősorban a munkaerőpiactól hosszú ideje távollevő nőkre irányult. Olyan végzettséggel nem rendelkező, illetve végzettséggel rendelkező, de a jelenlegi munkaerőpiacon elavult ismeretekkel bíró nőket vontak be, akik e kritériumok miatt szorultak ki a munka világából. A projekt modell értékű, a projektmegvalósításban részt vevő intézmények partnerségi kapcsolatban való működőképessége miatt, valamint a munkaerő-piaci reintegráció rendszerszerű megközelítése miatt. 2.3 A projekt ütemezése A projektmegvalósítás számos részfeladatból állt. A projekt elindulásakor először a résztvevő szakemberek tájékoztatására és felkészítésére került sor, amit a projektmenedzser és a Budapest XIII. kerület Önkormányzata Szociális Osztály vezetője tartott. A projekt fő elemét képező oktatás megkezdéséig az Angyalföldi Szociális Egyesület a következő feladatokat látta el: - célcsoport megszólítása, - elsődleges kiválasztás, - információnyújtás a programról, - adatlap, kérdőív kitöltése, - személyes elbeszélgetés, - munka bemutatása látogatói nap, - foglalkoztatás egészségügyi vizsgálata, - mentorok és célcsoportok személyes támogatása, - egyéni fejlesztési tervek elkészítése. A projektben részt vevők kiválasztásához elsőként informálni kellett a potenciális célcsoportot, ami szórólapokon és a helyi írott (Hírnök) és elektronikus médián (TV13 Kerületi Kábeltelevízió) keresztül történt. 83 nőt személyesen is megkerestek egy tájékoztató levél formájában, rájuk a XIII. kerület Önkormányzata Szociális Osztály 15

16 munkatársai irányították a pályázó figyelmét. A helyi József Attila Művelődési Központban egy tájékoztatót tartott a pályázó, ahol 59 érdeklődő jelent meg. Az érdeklődők közül a résztvevők kiválasztása egy három lépcsős folyamaton keresztül valósult meg. Elsőként valamennyi jelentkezővel (83 fő) találkozott a projekt team (projekt team bemutatását lásd 4.2. alfejezet), akik kitöltettek egy adatlapot a projektet érintő témákban, és tájékoztatást nyújtottak egy felvételi beszélgetés keretében az elvárásokról. A jelentkezőkből 80 főt választottak ki, ez volt az első szelekció, amelynek kritériuma az volt, hogy a jelentkezők megismerjék és elismerjék kötelezettségeiket, és nyilatkozatot tegyenek a szociális, egészségügyi területen való foglalkoztatás vállalására. A kiválasztás második körében egy próbanapot tartottak, ahol a jelentkezők megismerhették azt a területet, amelyiken amennyiben bent maradnak dolgozhatnak. A második kiválasztás után 57-en maradtak a programban. Végül a projekt keretei között maradókkal a projekt team tagjai egyesével elbeszélgettek a korábbi munkatapasztalatokról és kölcsönös elvárásokról, valamint a személyes körülményekről, a motiváltságról. Ezeken kívül szó esett még az iskolai végzettségről és a szociális feladatra való alkalmasságról. Az elbeszélgetések után alakult ki a projekt által kedvezményezett 50 fős létszám. Minden jelentkezőnek foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálaton kellett részt vennie, mivel a foglalkoztatásnak az egészségügyi alkalmasság alapfeltétele. A kiválasztás módszertani elemei a következők voltak: életút-önéletrajz elkészítés, adatok felvétele, motivációs kérdőív, hosszabb távú, jövőorientációra irányuló feladatok megfogalmazása. A jelentkezőkkel egyéni mélyinterjú készült, amelynek másodlagos hatása, hogy azok a jelentkezők is kaptak sorsuk irányításához szempontokat, akik nem feleltek meg a felvételi kritériumoknak. A projekt keretében pályázó és partnerei kialakítottak egy személyre szabott segítőimentori rendszert, amelyben minden résztvevő saját mentorral rendelkezett. A mentorok a XIII. kerületi Családsegítő Központ elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberei, akik a projekt ideje alatt folyamatosan segítették a résztvevőket problémáik megoldásában és az elhelyezkedésben, a tanulási kudarcnak és a lemorzsolódás veszélyének kitett nőket folyamatosan figyelemmel kísérték, egyéni fejlődésüket, továbbhaladásukat nyomon követték. Minden személyre külön egyéni fejlesztési tervet készítettek a mentorok. A mentorok munkáját segítette egy roma 16

17 tanácsadó is, akinek az volt a feladata, hogy a képzésben részt vevő roma személyek speciális problémáit kezelje, segítséget nyújtson. Havi egyszeri alkalommal egy pszichológus által vezetett csoportfoglalkozás keretében folyt az információk átadása, az egyeztetés, továbbá az önértékelés megerősítése, a kudarctűrés és empátia, illetve az asszertivitás (az asszertivitás olyan kommunikációs módszer, amely az önérdeket és mások érdekét harmonikusan kombináló viselkedést, a hosszú távú szociális hatékonyságot segíti) és a kommunikációs készségek fejlesztése. Mérföldkövek Teljesítés időtartama 1. kiválasztás január február képzés elindítása február március elméleti képzés március június gyakorlati képzés március június képzés lezárása, vizsga június június védett munkahelyen foglalkoztatottak június június 29. kiválasztása 7. foglalkoztatás megkezdése július projekt lezárása december táblázat: A projekt mérföldkövei Forrás: Pályázati dokumentáció A pályázó konzorciumi partnere, a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány a projekt második ütemében elkezdte 12 fő minősített házi betegápoló, 12 fő takarító, valamint 6 fő ECDL számítógép-kezelő elméleti és gyakorlati képzését. A képzés minden esetben személyiség és készségfejlesztéssel kezdődött, majd az elméleti és gyakorlati képzést jogi tanácsadás, munkaügyi ismeretek és környezetvédelmi oktatás követett, amit kiegészített tanulási és munkamotiváció erősítése. Az elméleti és gyakorlati képzés végén vizsgára került sor, amire 28 résztvevő jelentkezett és a vizsgákat valamennyien sikeresen teljesítették. A vizsgák után kiválasztották azt a 12 főt, akik azonnal munkába állhattak a Nyírő Gyula Kórház Gerontológiai Osztályán házi betegápolóként. További 16 fő részére pedig álláskeresést folytatott pályázó, illetve mentális programokat, utókövetést szervezett. Később 12 főnek tudott biztosítani a XIII. kerület Önkormányzata szociális intézményeiben foglalkoztatást (6 fő takarító, 6 fő házi betegellátó). 17

18 A projekt egy átfogó ellenőrzéssel zárult. 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt legfontosabb eredménye, hogy a célcsoport tagjai, vagyis 50 olyan nő, akik tartósabb munkaerő-piaci távollét után kívántak ismét munkaviszonyt létesíteni, segítségnyújtásban részesültek. A projekt kiemelten foglalkozott a roma kisebbséghez tartozókkal, akikre külön teherként nehezedik a munkáltatók diszkriminációja is. A roma munkanélküli referens a projekt keretében számos roma munkanélkülit keresett fel és nyújtott számukra segítséget. A haszonélvezők köre két táborra osztható, az egyik a projekt közvetlen kedvezményezettjei, akik oktatásban és egyéb támogató segítésben részesültek. A másik tábor a közvetett haszonélvezők köre, a projektben részt vevők családtagjai és azok, akik gondozásában a projektben részt vevők segédkeztek. A fenti értelemben a projekt közel főt érintett valamilyen módon. Tovább tágítható az eredmény hatása a helyi társadalom tagjaira is, akik a projekt eredményei alapján kézzelfogható bizonyítékot kaptak arra, hogy a tartós munkanélküliségből a tenni akarás és a segítség kiutat jelent, így a társadalmi szolidaritás kibontakozása is lendületet kaphat. Mutató Értékek (fő) Képzési programba bevont nők száma 30 Tanácsadási programba bevont nők száma 50 A képzési programot sikeresen elvégzett nők száma 24 Tanácsadási programot elvégzett nők száma 50 A programban részt vettek közül azok aránya, akik 50 igénybe vették a kiegészítő szolgáltatást A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott 24 személyek száma 3. táblázat: Projekt eredményeit számszerűsítő mutatók Forrás: Pályázati dokumentáció 18

19 A projekttel egy modellértékű programot dolgozott ki és valósított meg az Angyalföldi Szociális Egyesület. A modell lényege, egyrészt hogy az Egyesület segítségével, az együttműködés felajánlásával bizonyította a célcsoport, hogy képes lett saját sorsán változtatni, javítani. Másrészt, a roma szociális munkás, a roma betegápoló munkája segíti a társadalmi előítéletek mérséklését, továbbá a roma kisebbséghez tartozók egészségügyi, szociális ellátását, valamint a foglalkoztathatóság javításához járult hozzá. Harmadrészt, a projekt bemutatja a szociális ágazatok közötti együttműködés egy lehetséges formáját, negyedrészt a projekt partnereinek együttműködése pedig igazolja a civil társadalom feladat-végrehajtó tevékenységének magas színvonalát. Sor került minden érintett intézmény és szervezet mozgósítására, a társadalmi kirekesztődés által érintett emberek részvételének és érdekérvényesítésének elősegítésére, továbbá a párbeszéd és partnerség kialakítására az állami és piaci szereplők, valamint a civil szféra között. 4. kép: Projektmegvalósítás közben Fotó: Angyalföldi Szociális Egyesület A projekt konkrét eredménye, hogy a Nyírő Gyula Kórházban foglalkoztatott 12 főből, egy alkalmazottat véglegesítettek, állományba felvettek. A kórházban gyakorlatot szerzett további 11 főnek is sikerült a házi betegellátás területén munkahelyet találni. 19

20 Az önkormányzatnál foglalkoztatott 12 főből öt továbbra is a kerületi szociális intézményekben dolgozhat és a további hét főnek is sikerült máshol elhelyezkednie, az Egyesület utógondozásának segítségével. A projekt hozzájárult ahhoz, hogy 24 fő visszatérjen a munka világába. A projekt végrehajtása során keletkezett tapasztalatokat Budapest XIII. kerület Önkormányzata a foglalkoztatási stratégiájába és a szociális koncepciójába beépíti és hasznosítja. A projekt megvalósítása rendkívül munka- és költségigényes volt, emiatt a HEFOP támogatása nélkül nem valósult volna meg. 20

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült:

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA

SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNY/GVOP 2004-3.3.1 Induló technológia- és tudásintenzív mikrovállalkozások, és ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA

Részletesebben

ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány

ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-1.1.2. Turisztikai vonzerők fejlesztése A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KÖRNYEZETRENDEZÉSE ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról

Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról 145 Kerékgyártó László Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról A célcsoport, akik rászorulnak a felzárkóztatásra Becslések szerint

Részletesebben

Foglalkoztatási esélyek komplex fejlesztése Szendrőládon és környékén

Foglalkoztatási esélyek komplex fejlesztése Szendrőládon és környékén Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

ELŐSZÓ. Az elmúlt egy esztendő több mint 50 fő számára biztosította ezt a lehetőséget, s remélem, hogy hosszú távon oldja meg problémáikat.

ELŐSZÓ. Az elmúlt egy esztendő több mint 50 fő számára biztosította ezt a lehetőséget, s remélem, hogy hosszú távon oldja meg problémáikat. 1 ELŐSZÓ Valamennyi felelősséggel gondolkodó vezető számára a legfontosabb feladat, hogy minden eszközzel gondoskodjon azokról, akik valamilyen oknál fogva munkával és megélhetéssel nem rendelkeznek, ehhez

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0. Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL KIOP 1.7.0. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 26. Szerző:

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA. AVOP 2.1 Projekt Esettanulmány

A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA. AVOP 2.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 2.1.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA

Részletesebben

Kézműves hagyományok újjáélesztése a Csereháton munkanélküliek bevonásával

Kézműves hagyományok újjáélesztése a Csereháton munkanélküliek bevonásával Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hálózati Évkönyv munkaerőpiac partnerség foglalkoztatás együttműködés személyre szabott hálózat munkáltatók országos rehabilitáció komplex Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Köszöntõ A partnerség jegyében és az együttmûködés kiszélesítésének reményében ajánlom e tájékoztató füzetet a cigány

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére

ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére 2003. Tartalom : Havasi Gyopár Alapítvány bemutatása PHARE ACCESS mikro

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA Összefoglalás és javaslatok Szerzők: dr. Simkó János Tarjányi Orsolya Közreműködtek: dr. Stadinger Csaba OFA Hálózat munkatársai

Részletesebben