A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2 A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelők Háza Egyesület a év gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amely mérlegből és közhasznú eredmény-kimutatásból áll. A mérleg főösszege ezer forint, a saját tőke összege ezer forint. Az eredmény-kimutatásban a tárgyév összes közhasznú bevételeként ezer, ráfordításként ezer forint szerepel, a közhasznú tevékenység eredménye ezer Ft. A vállalkozási tevékenység bevétele ezer forint, az összes ráfordítás forint, a vállalkozási tevékenység eredménye 620 ezer forint (veszteség). Összevontan az éves eredmény (mérleg szerinti eredmény) 742 ezer forint nyereséget mutat. MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. Sorok) I.KÉSZLETEK 8. II.KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV.PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 13. D. saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III.LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d)társadalombiztosítótól 7. d) egyéb, ebből 1%: Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.- H.) 32. J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B.A szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás

4 2. A költségvetési támogatások felhasználása Az Egyesület 2011 évben összesen 47, forint - pályázat útján elnyert - költségvetési támogatást kapott, ebből 4, Ft felhasználása a következő évben történik (Tempus Közalapítvány - Flexicurity projekt). Az Esélyek Háza 2011/2. félévi működtetésére elnyert pályázati támogatást csak a következő évben án kapta meg az Egyesület az NCSSZI-től. Az átutalt összeg 5, Ft volt, melynek szerződés szerinti felhasználása ig megtörtént. A támogatás 2011 évben felhasznált része összesen 3, Ft volt, melynek biztosítása átmenetileg saját forrásból történt. Így a tárgyévben felhasznált összes költségvetési támogatás 46, Ft, mely részletesen bemutatásra kerül az alábbi táblázatban: Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 2011 év A támogatás utalásának A felhasználás Támogató megnevezése időpontja összege (Ft) célja tárgyévi összege (Ft) Civil szolgáltató KIM , központ működtetése 1, NFÜ TÁMOP , Csomópont projekt 6, NFÜ TÁMOP , Csomópont projekt 6, NFÜ TÁMOP SANSZ 8, projekt 8, NFÜ TÁMOP SANSZ 8, projekt 8, KüM Kreatív expo és 2, Önkéntesek hete 2, rendezvénysorozat KüM Kreatív expo és 4, Önkéntesek hete 4, rendezvénysorozat KüM Kreatív expo és 1, Önkéntesek hete 1, rendezvénysorozat Balassi Intézet , Pécsi Kamarakórus 1, Verseny KIM , Infopont 1, Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Esélyek Háza működtetése Tempus Közalapítvány évről áthúzódó 2, Depilm projekt 2, Tempus Közalapítvány Előkészítő látogatás Tempus Közalapítvány Előkészítő látogatás Tempus Közalapítvány , Flexicurity projekt NAV Szja 1% NAV Szja 1% Összesen: 47, ,

5 3. A vagyon felhasználása A mérlegben kimutatott saját tőke összege az előző évihez képest 742 ezer forinttal növekedett. A saját tőke összetevőinek változását a következő táblázat szemlélteti: Kimutatás a vagyon felhasználásáról én Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg ezer forintban Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Saját tőke Célszerinti juttatások 4.1. Célszerinti juttatás továbbutalási céllal kapott pályázati támogatásból: - A Computeria nemzetközi pályázati projekt végelszámolásakor Nevelők Háza Egyesület bankszámlájára az Európai Bizottságtól összesen ,64 EUR (8, Ft) összegű támogatást érkezett, ebből a Nevelők Háza Egyesületnek, mint fő kedvezményezettnek tovább kellett utalnia a projektben résztvevő partnerszervezetek felé a nekik járó összegeket. A partnereknek részére továbbutalt támogatás összesen 5, Ft volt. - Az Egyesület az NKA Zenei Kollégiumához benyújtott pályázata alapján Ft alkotói támogatást kapott Tillai Aurél: Zsoltárkantáta című zenemű létrehozására. A Ft támogatást az Egyesület az NKA-val kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint az alkotónak hiánytalanul kifizette. A különböző pályázati támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbított támogatás összesen 6, Ft volt Célszerinti juttatás saját forrásból: A Pécsi Szent Flórián Polgárőr Egyesületnek 2011 évben juttatott támogatás összesen Ft volt. 5

6 5. Kapott támogatások bemutatása Az Egyesület 2011 évre összesen 83, Ft támogatást kapott különböző címen, ami az előző évi adathoz viszonyítva 15%-os növekedést mutat. Tárgyévben a központi költségvetési szervektől az összes támogatás 56%-a (előző évben 45%), elkülönített állami pénzalapoktól 23%-a (előző évben 18%), helyi önkormányzattól 13%-a (előző évben 5%), közhasznú szervezetektől 6%-a (előző évben 20%), külföldi szervezetektől 1%-a származik. A kapott támogatások részletes bemutatását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011 év Támogatás összege (Ft) Változás Támogató megnevezése Támogatott cél előző évi tárgyévi % Központi költségvetési % szervtől KIM Civil szolgáltató központ működtetése NFÜ Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése NFÜ SANSZ projekt NFÜ Csomópont projekt KüM Kreatív expo és Önkéntesek hete KIM Infopont projekt Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Esélyek Háza működtetése Tempus Közalapítvány Depilm projekt , Tempus Közalapítvány Előkészítő látogatás Tempus Közalapítvány Flexicurity projekt Balassi Intézet Kamarakórus verseny NAV Szja 1% Elkülönített állami % pénzalaptól Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás NCA Nemzeti Civil Programtámogatások: Alapprogram tanulmányút, 3SZ progr. Nemzeti Civil Alapprogram Baranyai Civil Korzó c. újság megjelentetése NKA Kamarakórus verseny NKA Alkotói támogatás NKA Aroma kiállítás DDRMK Bértámogatás Helyi önkormányzattól % Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Működési támogatás

7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyek Háza működtetése Pécs Megyei Jogú Város Programtámogatások Önkormányzata Közhasznú szervezetektől % Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Működési támogatás EKF Pécs 2010 Menedzsment Központ Programtámogatások: Orfűi Képzőművész Szimpózium; Local Heroes rendezvények Autonómia Alapítvány Vállalti szemléletformálás új eszközei (CSR) Ökopolisz Alapítvány Programtámogatás Külföldi szervezetektől % EC-Grundtvig (EACEA) Intergenerációs tanulási folyamatok-computeria YPID Associatian (Töröko.) Ifjúsági fotóstábor Probens (Barcelona) 50 FIT projekt Egyéb támogatóktól % Magánszemélyek Rendezvények Mindösszesen: % 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők közül 2011 évben 1fő, a Nevelők Háza Egyesület ügyvezető igazgatója, mint főállású alkalmazott részesült személyi jellegű juttatásban. Az Egyesület 12 hónapra összesen bruttó 3, Ft-ot fizetett ki részére bérköltségként, egyéb személyi juttatásként Ft értékben étkezési utalványt kapott. 7. Beszámoló a Nevelők Háza Egyesület évi közhasznú tevékenységeiről A Nevelők Háza Egyesület működési rendjének alapvető szabályozását az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény. Tevékenységtartalmait befolyásolja továbbá a közművelődésről szóló jogszabály, valamint a gazdálkodással összefüggő számviteli és pénzügyi rendeletek együttese. Az évi CLVI. törvény III. fejezet bekezdése szerint tizennegyedik alkalommal terjesztjük a közgyűlés elé a Nevelők Háza Egyesület közhasznúsági jelentését, mely tartalmazza a közhasznúsági törvény jogi és szervezeti követelményei szerinti működésének tapasztalatait, a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos, a cél szerinti juttatás kimutatását, az önkormányzatoktól, más szervezetektől, elkülönített pénzalapokból kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, a szakmai-tartalmi beszámolót. Az Egyesület a törvény követelményei szerint továbbra is törekedett a nagyobb nyilvánosság és társadalmi ellenőrzés melletti munkavégzésre; beszámolói, elemzési, értékelései mindenki számára hozzáférhető dokumentumok évi munkájának fő tartalma és iránya változatlanul az egyesület különböző munkaterületeit átfogó tevékenység minőségének javítása; a különböző események, 7

8 rendezvények integrálása abba a társadalmi közegbe, feladatrendszerbe, amely a jelen időszakban a város, a megye, vagy akár a régió fejlesztésének törekvéseit is tükrözi. Továbbra is jellemzi a munkát a civil szervezetek széles skálájú működésének segítése, támogatása. A több mint 55 éves történeti hagyományokkal rendelkező Nevelők Háza és annak egyesülete ugyanis nem egy, vagy csak néhány feladatirányra, és -tartalomra szerveződő közösség, hanem tevékenységében multifunkciós, széleskörű - a tágabb és szűkebb társadalmi környezet változásaira, igényeire és követelményeire érzékenyen reagáló, azokat generáló vagy követő - ismeretközvetítői hivatás és törekvés ötvöződik a közhasznúság tizennegyedik éve A közhasznúsági törvény kedvező jogi keretet teremtett az egyesületünkhöz hasonló működésű és jogi státuszú szervezetek számára, a társadalom különböző szereplőivel való szélesebb körű partnerség, a kapcsolatrendszer és a támogatás tekintetében. Általánosságban megállapítható, hogy a Nevelők Háza Egyesület presztízse és tevékenységének pozitív megítéltsége folyamatosan nő, nagyobb figyelem irányul működésére, tevékenységére. A közhasznú működés feltételeinek definiálhatóan konkrét perspektívát és új lehetőségeket nyújtott a évi L. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 160/2003 (X. 7.) kormányrendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról. Ez a jogszabályi háttér ugyan lehetőséget biztosított arra, hogy a civil szervezetek sokaságában a Nevelők Háza Egyesület helye hangsúlyozottabban artikulálható legyen. A Nemzeti Civil Alapprogram nyolcadik évének pályázati rendszere a forráscsökkenés, majd megszűnés miatt - a korábbi évekhez képest arányaiban kisebb mértékben járult hozzá az egyesület működésének bővítéséhez. Az egyesületünk működéséhez szükséges anyagi hátteret jelentős részben a sikeres pályázatok biztosítják. A év ebből a szempontból is sikeresnek mondható, több mint 25 pályázatot adtunk be, melyből a legtöbb eredményesnek bizonyult. /Pályázat kiíró / támogató/ megnevezése Téma igényelt összeg Ft. elnyert összeg Ft. TEMI Egyesület Működési támogatás 7, , Pécs MJV Önkormányzata Működési támogatás (közművelődési megállapodás) 3, , Pécs MJV Önkormányzata Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda támogatása 4, , Pécs MJV Önkormányzata Pécs madártávlatból c. fotóalbum Polgármesteri keret megjelentetésének támogatása Pécs MJV Önkormányzata Fiatal Kortárs Állásfoglalások kiállítás 3, , Pécs MJV Önkormányzata Civil Információs Portál létrehozása és működtetése 2, nem nyert NFÜ TÁMOP Élet-tér : komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért 44, elbírálás alatt (24 hó) DDOP Infrastrukturális beruházás: a Civil Közösségek Háza bővítése (18 hó) 42, elbírálás alatt Önkéntesség Európai Éve 2011 KIM Társadalmi és Civil Információs Pont kialakítása, Kapcsolatok Főosztálya működtetése 2, , NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma Működési támogatás 2,

9 NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása Baranyai Civil Korzó közösségi lap megjelentetésének támogatása 1, , nem nyert KüM Karitatív Expo és Kaleidoszkóp Önkéntesek Hete megrendezése 9, , Baranya Megyei Munkaügyi Központ Rövid-távú közfoglalkoztatás 1, , Baranya Megyei Munkaügyi Új munkahelyek a sikerért Központ bértámogatás 6, , Pályakezdő álláskereső Baranya Megyei Munkaügyi munkatapasztalat szerzésének Központ támogatása - bértámogatás NKA Zenei Szakmai Kollégium Alkotói támogatás NKA Közművelődési Szakmai Köztéri Országos Vándorkiállítás Kollégium megrendezése 3, , NKA Közművelődési Szakmai Baranyai Civil Korzó közösségi lap Kollégium megjelentetésének támogatása nem nyert 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus NKA Verseny és Liszt Szimpózium megrendezése 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Balassi Intézet Nemzeti Verseny és Liszt Szimpózium Évfordulók Titkársága megrendezése 1, , Nemzeti Család- és Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Szociálpolitikai Intézet működtetése 5, , Ökopolisz Alapítvány Pécsi Kultúrpavilon - Közösségi Kert rendbetételének támogatása Tempus Közalapítvány/Leonardo da ComputerAging 79, nem nyert Vinci (nemzetközi) Tempus Közalapítvány/Leonardo da Flexicurity II-Flex 6, , Vinci (nemzetközi) Európai Bizottság Grundtvig (nemzetközi) 4L LAB 80, nem nyert Európai Bizottság Grundtvig (nemzetközi) H-Code 80, nem nyert Reiffeisen Bank Önkéntes fiatalok akcióban program 2, , Mindösszesen: 389, , óta működteti egyesületünk Pécs M.J. Város Önkormányzatával kötött együttműködési, majd június 28-án kötött közművelődési megállapodás értelmében a Civil Közösségek Házát, amely egyre bővülő szolgáltató rendszerrel támogatja a város és a megye civil társadalmát, s biztosít számukra kulturális és egyéb rendezvényeikhez megfelelő színteret ban újólag megkötött közművelődési megállapodás (2010-ig szól), valamint az épület használatát biztosító, határozatlan idejű haszonkölcsön szerződés biztosítja működésünk zavartalanságát év végén további 5 évre megkötöttük a Közművelődési megállapodást. 9

10 2011-től kibővült az egyesületünk által működtetett Civil Közösségek Háza profilja: a város önkormányzata megbízott minket a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza működtetésével, valamint 2011-től egyesületünk menedzseli a Baranya Megyei Önkéntes Centrum tevékenységét. Ehhez kapcsolódóan közel m2-rel bővült infrastruktúránk is: az eddig csak részben működtetett Szent István tér 17. számú ingatlan (épület + kert), valamint az ú.n. Nyugati és Északi Várfalsétányok 100 %-ban saját kezelésbe kerültek. Az egyesület az alapszabályban foglalt célok szerint az alábbi programokat valósította meg 2011-ben: 1. A pedagógus és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása ben több mint 65 civil szervezet, közösség otthonaként, bejegyzett székhelyeként szolgált a Civil Közösségek Háza. Szervezetünkhöz 2011-ben több jogi személyiségű szervezet is csatlakozott. A közművelődési-kulturális programok mellett folyamatosan szerveztünk képzéseket, fórumokat, előadásokat, valamint tanácsadó szolgálatot működtettünk különböző, a civil szervezetek működésével, pályázati lehetőségeivel, menedzselésével foglalkozó témakörökben ben is megközelítőleg 1000 kisebbnagyobb rendezvény, fórum, tanácsadás, stb. zajlott az épületben, amelyek elsősorban kulturális jellegűek voltak, de a szociális-egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi területekkel összefüggő programok is jelentős arányt képviselnek a múlt év programszerkezetében. A csoportok, közösségek, civil szerveződések rendezvényeinek megszervezését, valamint technikai eszközök beszerzését az NKA, az NCA, az NFÜ, a KIM, KüM, a város, valamint a TEMI támogatta. 2. Az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, ezen tevékenységek befogadása alkalmankénti terembérleti díj felszámolásával az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ben szervezetünk és más civil, önkormányzati vagy üzleti szervezetek, intézmények és az egyetem által szervezett programok zajlottak az intézményben. A profilunkhoz illő, nálunk lebonyolított tréningek, konferenciák jelentették az egyesület egyik fő bevételi forrását. A saját szervezésű tréningeket, fórumokat, konferenciákat ingyenesen vehették igénybe az érdeklődők. A PTE különböző karai és tanszékei egyaránt igénybe vették a házat különböző rendezvényeik, konferenciáik lebonyolításához. Emellett a PTE FEEK hallgatói szakmai gyakorlaton vettek részt több alkalommal az év folyamán. TÁMOP es projektünk keretében egy megyei esélyegyenlőségi kísérleti program megvalósítását indítottuk el 2010 júliusában. A projekt 20 hónapja alatt a helyi érdekek és szükségletek felmérésén alapuló szemléletformálással (képzések, fórumok, esélyegyenlőségi pontok létrehozása a megyében, stb) szeretnénk előmozdítani az előítéletek és a diszkrimináció csökkenését. A projektben konzorciumi partnerünk a DDRFK, s közel 43 millió forintos támogatással valósul meg. 10

11 TÁMOP es projektünkben 2011-ben indítottuk el a Baranya megyei önkéntes központ működtetését, amely az EKF feladatait és küldetését átvéve szemléletformálással és képzésekkel készíti fel a jövő önkénteseit és fogadó szervezeteit, intézményeit a tevékenységre. A pályázatot 2010-ben készítettük és nyertük el. Az Önkéntes Központ az épületegyüttes udvarában található önálló épületben került elhelyezésre. A támogatás megközelíti a 25 millió forintot. A proháló Hálózat tagjaként kiadványok szerkesztését végeztük, amelyet a C.S.Mott Foundation támogatása tett lehetővé januárjától egyesületünk működteti a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Házát (NEFMI támogatással) valamint a Baranya Megyei Önkéntes Centrumot (TÁMOP 5.5.2) a Szent István tér 17-ben megüresedett épületrészekben. Ugyancsak től egyesületünk kezelésébe került a Nyugati és Északi Várfalsétány, amelyeket a közmunkaprogram keretében összesen 9 fő foglalkoztatásával, a kerti munkák ilyen módon történő elvégzésével oldottunk meg. Emellett normál foglalkoztatás keretében létrehoztunk egy 2 fős állandó műszaki csoportot, amely az épületben és a kertekben felmerülő hibák elhárításáért felelősek, s irányítják a közmunkások feladatvégzését. Több alkalommal szerveztünk és fogadtunk be konferenciákat, szakmai napokat (közösségfejlesztés, esélyegyenlőség, stb.) több szervezettel együttműködve. 3. Kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek támogatása 1993 őszén hoztuk létre a galériánkat, amely 1998-tól a GEBAUER Galéria (Művészeti vezető: dr. Husz Mária) elnevezést kapta. Elsődleges célja az, hogy színesítse a város képzőművészeti kiállításainak palettáját. Úgy érezzük, hogy siker koronázta e vállalkozásunkat, hisz elismert kiállítóhellyé váltunk. A Szent István tér 17. felújításakor új kiállító-helyiséggel bővült a ház, amelybe beköltözött a Halász Rezső Galéria, s amely a Mecseki Fotóklub tárlatainak ad helyet ben a két kiállítóhelyen összesen 26 kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők 2011 őszén nyitottuk meg a Nyugati Várfalsétányon álló műemlék barokk pavilonban kamarakiállítások megrendezésé céljából a Barokk Galériát. A pavilont saját forrásból belül felújítottuk és a képek, szobrok elhelyezésére alkalmas installációval láttuk el. Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelye önálló kiállításokat, előadásokat szerveztek az év folyamán, részt vettek szakmai továbbképzéseken, 2011 januári kiállításuk pedig nagy siker volt. Részt vettek a nyári vidéki alkotótáborban, amelynek részvételi díját részben egyesületünk fedezte. Versmondó Pedagógusok Műhelye szakmai vezetőjük Sólyom Katalin Jászai-díjas színművésznő vezetésével irodalmi esteket szerveztek. Tavalyi tematikus programjukba Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, a Vatikáni Rádió magyar osztályának egykori vezetője, műfordító, teológus, költő verseit válogatták össze. 11

12 Füsti Molnár Éva Színi Stúdió profi színészek vezetésével beszédtechnikát és színművészetet sajátítottak el kicsik és nagyok 2011 szeptemberében tartottak sikeres bemutatót. Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusa amatőr tagok kedvtelésből megszervezett köre ben is több nagysikerű koncertet adtak a városban, és az országban egyaránt. SANSZ Filmklub címmel folytattuk sorozatunkat közösen az Esélyek Házával, valamint a Dialógus Körrel havonta két alkalommal az esélyegyenlőséghez kapcsolódó filmalkotásokat vetítettünk zárt körben, ingyenes belépéssel. 4. A Pécsi Kamarakórus munkájának támogatása A Pécsi Kamarakórus egyike az ország és Európa legkiemelkedőbb együtteseinek. Az egyesület minden lehetséges eszközével támogatja a kórus munkáját, külföldi szerepléseinek lebonyolítását, valamint a kétévente megrendezésre kerülő Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny szervezését. Egyesületünk teljes infrastruktúrát biztosít (iroda, telefon, posta, kottatár, Internet stb.) a 2011-ben 53-dik éve működő Pécsi Kamarakórusnak évi programjuk: Jan. 21. Bazilika Tillai: Tüke-mise Febr. 21. Pécsi Kórusok az új Kodály Központban (hangverseny) Márc. 26. Kórus-teadélután Ápr. 3. Dombóvár Apáczai Gimnázium Kórushangverseny a Kapos Kórussal Jún. 2. Kodály Központ, Könyvbemutató (Ivasivka, Kovács A. ) Jún. 4. Balatonboglár evangélikus templom Ünnepi koncerten közreműködés Boglár 800 éves Jún Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny Nyitókoncertje és a verseny társrendezése Aug. 6. Balatonboglár katolikus templom Mise + önálló koncert Aug. 7. Keszthely - Kastély tükörterem Önálló koncert Szept. 1. Kodály Központ A Város Ünnepén: Beethoven: IX. szimfónia 5. A Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál és Verseny a szervezése, bonyolítása A 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny és Liszt Szimpózium június között került megrendezésre, immár 22-dik alkalommal Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója jegyében. A rendezvény védnökségét elvállalták: - Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter - Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere - Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke - Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök - Dr. Bódis József, a PTE rektora. 12

13 A versenyre 9 kórus jelentkezését fogadta el a Művészeti Bizottság: 3 kórus külföldről (Oroszország, Németország, Szlovénia), hat együttes pedig Magyarországról érkezett. A verseny zsűrijének tagjai is a nemzetközi és hazai kórusélet kiválóságai voltak: Hartyányi Judit (karnagy, egyetemi adjunktus) Ordasi Péter (karnagy, főiskolai docens), Bo Aurehl (karnagy, zenepedagógus Svédország), Tillai Aurél professor emeritus (karnagy, zenepedagógus, zeneszerző). A résztvevő együttesek három fordulóban léptek fel: a világon egyedülálló Gyorstanulási verseny a karnagyot és a kórus tagokat is különleges feladat elé állítja, hisz 75 perc alatt kell megtanulni és a zsűri előtt előadni egy számukra ismeretlen kórusművet. A verseny 2. fordulójában a Ferences templomban - kizárólag egyházi művek hangzottak el a kötelező műveket is beleértve -, ezzel is megemlékezve Liszt születésének 200-dik évfordulójáról. A 3. fordulónak a Dómmúzeum adott helyet. Június 12-én, a versenyfellépések után a kórusok ráadásként meghallgathatták Pécs egyik kiemelkedő énekegyüttesének, az UniCum Laude Énekegyüttesnek szabadtéri koncertjét, amelyet Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy által vezetett Közös éneklés előzött meg. A rendezvénnyel egy időben zajló XI. Pécsi Országos Színház Találkozó-val együttműködve, kísérőrendezvényként tűntettük fel egymás programját. Mindez azt eredményezte, hogy a korábbiakhoz képest hatalmas érdeklődés közepette zajlottak a verseny eseményei, a koncertek és egyéb rendezvények. A Díjkiosztó Gálára június 13-án, hétfőn a Palatinus Szálló Bartók termében került sor. Az első helyezett vegyeskari kategóriában 400 ezer forinttal gazdagodhatott, a második 300 ezer forinttal, míg a harmadik 200 ezer forinttal. Az egynemű kari kategória aranyérmese 350 ezer forintot, az ezüstérmes 250 ezer forintot, a bronzérmes 150 ezer forintot vihetett haza. A versenyen számos egyéb díj is gazdára talált, hisz valamennyi védnök felajánlott egy-egy díjat (díjak listája mellékelve). A rendezvény 4 napja alatt 8 koncerten 12 kiemelkedő kórust hallgathatott meg a kórusmuzsika kedvelő pécsi és nem pécsi közönség. A résztvevő kórusoknak pedig lehetőségük nyílott a 4 nap alatt megtekinteni a Pécs Világörökség helyszíneit és részt venni a Pünkösdi rendezvényeken. 6. Tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások biztosítása; Az egyesület tagjai, valamint egyéb külső nonprofit (kiemelkedően közhasznú, közhasznú és egyéb nonprofit) szervezetek részére ingyenes, nonprofit jogi, gazdálkodási és menedzsment tanácsadás biztosítása, a jogszabály által feljogosított szakember útján A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával működtetett Civil Szolgáltató Központ szolgáltatásai keretében tréningeket, előadásokat, konferenciákat s egyéb fórumokat szerveztünk civil szervezeteknek az év első negyedévében. A támogatás lejárta után önerőből tartottuk fenn ezeket a szolgáltatásokat. Különböző területeken szakmai tanácsadást végzünk, valamint ingyenes INTERNET-szobát és nonprofit könyvtárat működtettünk.. A házban ingyenes internet-hozzáférés és oktatás zajlik rendszeresen elsősorban a nyugdíjas korosztály részvételével. Kiemelt feladatunk volt a Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatos pályázati tanácsadás és fórumok lebonyolítása eft), amelyet a minisztérium és a Wekerle Alapkezelő megbízásával a megyei Civil Szolgáltató Központok végeztek. Az NCA támogatásával több projektünk is megvalósult: - Működési támogatás egyesületünk számára - Civil Kapu - Baranya megyei civil szolgáltatásfejlesztés Több NCA-s pályázatban pedig partnerként veszünk részt. 13

14 7. Együttműködés hazai, határon túli magyar és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel Nemzetközi együttműködéssel több pályázat elkészítésében is együttműködtünk, amelyek közül tavaly két projektben nyertünk partnerként: Leonardo da Vinci Learning Partnerships : II-Flex - Implementation of the idea of Flexicurity in the professional practice of employment agents and career consellours, valamint egy német ESF projektben InTourDienst - magyar partnerként szervezzük tanulási nehézséggel és egyéb szocális hátrányokkal küzdő fiatalok pécsi munkatapasztalat gyűjtését. A projekt 2014-ig tart, 6 x 2 hónap időtartamra 6-6 német fiatal jön Pécsre az önálló életvitelt megtapasztalni, és gyakorlati munkát végezni néhány pécsi civil szervezetnél, intézménynél.. Egy idén végződő nemzetközi projektünk (Grundtvig- Learning Partnerships) program keretében (DEPILM Börtönből szabadultak reintegrációja) Európai Bizottság támogatását élvezzük 1,5 évre. Szervezetünk partnerként vesz részt a projektben 8. Rekreációs szabadidős szórakoztató programok szervezése Az Északi és Nyugati Várfalsétányon 2011-ben számtalan közösségi rendezvény, Olvasó Liget egész nyáron és más kulturális és önkéntes projekt, esemény került megrendezésre. Néhány jelentősebb közülük: Családi EUrópa Nap a Europe Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont szervezésében május 8-án, vasárnap között Pécsett a Piknik Parkban az Északi Várfalsétányon. Esélynap Nyugati Várfalsétány (2011. május 14.) között KARITATÍV EXPO június és között (Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17. Kert, Várfalsétány) Játék a várfalon - Népi játszóház (2011. augusztus, szeptember és október hónapok folyamán havi egy alkalommal) A korábban raktárként használt, majd általunk felújított műemlék barokk pavilon emeleti részén megnyílt a Barokk Galéria, ahol Jegenyés Diána, majd a Pécs-Baranya Művészeinek Társasága tagjai kiállítása töltötte meg a teret a nyár folyamán. plakátkiállítás a kertben Kedvenc fáink! pályázati program Önkéntesek hete programsorozat keretében kiállítások, udvari workshopok Kerti munkák: - 2 hét őszi nagytakarítás, kertfrissítés, várfalak rehabilitációja, fák kivágása és újak ültetése - 2 nap virágültetés (novemberben (árvácska, krizantém, tulipánhagyma) A Nyugati Várfalsétányon 4 hónapig működött a vendéglátó egység a Barbakán Várkert Kft vel kötött bérleti szerződés értelmében. 14

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám 2011. április CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Retextil Alapítvány 7634 Pécs, Nagydeindoli út 36. Adószám: 18324819-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. Tartalom: Számviteli beszámoló/ Mérleg- és eredmény levezetés Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Egyesület 2011-01-16 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 2011. é v i k ö z h a s z n ú s á g i b e s z á m o l ó 1 I. 1. FORMAI MEGFELELŐSÉG 3 Az egyesület neve: TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT Az egyesület székhelye:

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2010 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19118466-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, 1989.05.26. Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz. 2.

Részletesebben

Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: 19335135-1-05

Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: 19335135-1-05 Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: 19335135-1-05 A 2011. 12. 31-évei, mint mérlegfordulónappallezárt évről készült KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Az egyesület szervezettsége: Taglétszámunk 2008. év január 1-én 4071 fő, 2007. december 31-én 3939 fő volt. Tagdíjfizetési arány: 88%. Munkavállalók

Részletesebben

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparfejlesztési Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám. 2011. január

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám. 2011. január 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám 2011. január CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1105-2/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 1 A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 15. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL

MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS 2008 ÉVROL A t"rsadalmi szervczet ncvc: Székhclye:

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben