A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2 A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelők Háza Egyesület a év gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amely mérlegből és közhasznú eredmény-kimutatásból áll. A mérleg főösszege ezer forint, a saját tőke összege ezer forint. Az eredmény-kimutatásban a tárgyév összes közhasznú bevételeként ezer, ráfordításként ezer forint szerepel, a közhasznú tevékenység eredménye ezer Ft. A vállalkozási tevékenység bevétele ezer forint, az összes ráfordítás forint, a vállalkozási tevékenység eredménye 620 ezer forint (veszteség). Összevontan az éves eredmény (mérleg szerinti eredmény) 742 ezer forint nyereséget mutat. MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. Sorok) I.KÉSZLETEK 8. II.KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV.PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 13. D. saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III.LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d)társadalombiztosítótól 7. d) egyéb, ebből 1%: Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.- H.) 32. J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B.A szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás

4 2. A költségvetési támogatások felhasználása Az Egyesület 2011 évben összesen 47, forint - pályázat útján elnyert - költségvetési támogatást kapott, ebből 4, Ft felhasználása a következő évben történik (Tempus Közalapítvány - Flexicurity projekt). Az Esélyek Háza 2011/2. félévi működtetésére elnyert pályázati támogatást csak a következő évben án kapta meg az Egyesület az NCSSZI-től. Az átutalt összeg 5, Ft volt, melynek szerződés szerinti felhasználása ig megtörtént. A támogatás 2011 évben felhasznált része összesen 3, Ft volt, melynek biztosítása átmenetileg saját forrásból történt. Így a tárgyévben felhasznált összes költségvetési támogatás 46, Ft, mely részletesen bemutatásra kerül az alábbi táblázatban: Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 2011 év A támogatás utalásának A felhasználás Támogató megnevezése időpontja összege (Ft) célja tárgyévi összege (Ft) Civil szolgáltató KIM , központ működtetése 1, NFÜ TÁMOP , Csomópont projekt 6, NFÜ TÁMOP , Csomópont projekt 6, NFÜ TÁMOP SANSZ 8, projekt 8, NFÜ TÁMOP SANSZ 8, projekt 8, KüM Kreatív expo és 2, Önkéntesek hete 2, rendezvénysorozat KüM Kreatív expo és 4, Önkéntesek hete 4, rendezvénysorozat KüM Kreatív expo és 1, Önkéntesek hete 1, rendezvénysorozat Balassi Intézet , Pécsi Kamarakórus 1, Verseny KIM , Infopont 1, Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Esélyek Háza működtetése Tempus Közalapítvány évről áthúzódó 2, Depilm projekt 2, Tempus Közalapítvány Előkészítő látogatás Tempus Közalapítvány Előkészítő látogatás Tempus Közalapítvány , Flexicurity projekt NAV Szja 1% NAV Szja 1% Összesen: 47, ,

5 3. A vagyon felhasználása A mérlegben kimutatott saját tőke összege az előző évihez képest 742 ezer forinttal növekedett. A saját tőke összetevőinek változását a következő táblázat szemlélteti: Kimutatás a vagyon felhasználásáról én Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg ezer forintban Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Saját tőke Célszerinti juttatások 4.1. Célszerinti juttatás továbbutalási céllal kapott pályázati támogatásból: - A Computeria nemzetközi pályázati projekt végelszámolásakor Nevelők Háza Egyesület bankszámlájára az Európai Bizottságtól összesen ,64 EUR (8, Ft) összegű támogatást érkezett, ebből a Nevelők Háza Egyesületnek, mint fő kedvezményezettnek tovább kellett utalnia a projektben résztvevő partnerszervezetek felé a nekik járó összegeket. A partnereknek részére továbbutalt támogatás összesen 5, Ft volt. - Az Egyesület az NKA Zenei Kollégiumához benyújtott pályázata alapján Ft alkotói támogatást kapott Tillai Aurél: Zsoltárkantáta című zenemű létrehozására. A Ft támogatást az Egyesület az NKA-val kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint az alkotónak hiánytalanul kifizette. A különböző pályázati támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbított támogatás összesen 6, Ft volt Célszerinti juttatás saját forrásból: A Pécsi Szent Flórián Polgárőr Egyesületnek 2011 évben juttatott támogatás összesen Ft volt. 5

6 5. Kapott támogatások bemutatása Az Egyesület 2011 évre összesen 83, Ft támogatást kapott különböző címen, ami az előző évi adathoz viszonyítva 15%-os növekedést mutat. Tárgyévben a központi költségvetési szervektől az összes támogatás 56%-a (előző évben 45%), elkülönített állami pénzalapoktól 23%-a (előző évben 18%), helyi önkormányzattól 13%-a (előző évben 5%), közhasznú szervezetektől 6%-a (előző évben 20%), külföldi szervezetektől 1%-a származik. A kapott támogatások részletes bemutatását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011 év Támogatás összege (Ft) Változás Támogató megnevezése Támogatott cél előző évi tárgyévi % Központi költségvetési % szervtől KIM Civil szolgáltató központ működtetése NFÜ Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése NFÜ SANSZ projekt NFÜ Csomópont projekt KüM Kreatív expo és Önkéntesek hete KIM Infopont projekt Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Esélyek Háza működtetése Tempus Közalapítvány Depilm projekt , Tempus Közalapítvány Előkészítő látogatás Tempus Közalapítvány Flexicurity projekt Balassi Intézet Kamarakórus verseny NAV Szja 1% Elkülönített állami % pénzalaptól Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás NCA Nemzeti Civil Programtámogatások: Alapprogram tanulmányút, 3SZ progr. Nemzeti Civil Alapprogram Baranyai Civil Korzó c. újság megjelentetése NKA Kamarakórus verseny NKA Alkotói támogatás NKA Aroma kiállítás DDRMK Bértámogatás Helyi önkormányzattól % Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Működési támogatás

7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyek Háza működtetése Pécs Megyei Jogú Város Programtámogatások Önkormányzata Közhasznú szervezetektől % Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Működési támogatás EKF Pécs 2010 Menedzsment Központ Programtámogatások: Orfűi Képzőművész Szimpózium; Local Heroes rendezvények Autonómia Alapítvány Vállalti szemléletformálás új eszközei (CSR) Ökopolisz Alapítvány Programtámogatás Külföldi szervezetektől % EC-Grundtvig (EACEA) Intergenerációs tanulási folyamatok-computeria YPID Associatian (Töröko.) Ifjúsági fotóstábor Probens (Barcelona) 50 FIT projekt Egyéb támogatóktól % Magánszemélyek Rendezvények Mindösszesen: % 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők közül 2011 évben 1fő, a Nevelők Háza Egyesület ügyvezető igazgatója, mint főállású alkalmazott részesült személyi jellegű juttatásban. Az Egyesület 12 hónapra összesen bruttó 3, Ft-ot fizetett ki részére bérköltségként, egyéb személyi juttatásként Ft értékben étkezési utalványt kapott. 7. Beszámoló a Nevelők Háza Egyesület évi közhasznú tevékenységeiről A Nevelők Háza Egyesület működési rendjének alapvető szabályozását az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény. Tevékenységtartalmait befolyásolja továbbá a közművelődésről szóló jogszabály, valamint a gazdálkodással összefüggő számviteli és pénzügyi rendeletek együttese. Az évi CLVI. törvény III. fejezet bekezdése szerint tizennegyedik alkalommal terjesztjük a közgyűlés elé a Nevelők Háza Egyesület közhasznúsági jelentését, mely tartalmazza a közhasznúsági törvény jogi és szervezeti követelményei szerinti működésének tapasztalatait, a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos, a cél szerinti juttatás kimutatását, az önkormányzatoktól, más szervezetektől, elkülönített pénzalapokból kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, a szakmai-tartalmi beszámolót. Az Egyesület a törvény követelményei szerint továbbra is törekedett a nagyobb nyilvánosság és társadalmi ellenőrzés melletti munkavégzésre; beszámolói, elemzési, értékelései mindenki számára hozzáférhető dokumentumok évi munkájának fő tartalma és iránya változatlanul az egyesület különböző munkaterületeit átfogó tevékenység minőségének javítása; a különböző események, 7

8 rendezvények integrálása abba a társadalmi közegbe, feladatrendszerbe, amely a jelen időszakban a város, a megye, vagy akár a régió fejlesztésének törekvéseit is tükrözi. Továbbra is jellemzi a munkát a civil szervezetek széles skálájú működésének segítése, támogatása. A több mint 55 éves történeti hagyományokkal rendelkező Nevelők Háza és annak egyesülete ugyanis nem egy, vagy csak néhány feladatirányra, és -tartalomra szerveződő közösség, hanem tevékenységében multifunkciós, széleskörű - a tágabb és szűkebb társadalmi környezet változásaira, igényeire és követelményeire érzékenyen reagáló, azokat generáló vagy követő - ismeretközvetítői hivatás és törekvés ötvöződik a közhasznúság tizennegyedik éve A közhasznúsági törvény kedvező jogi keretet teremtett az egyesületünkhöz hasonló működésű és jogi státuszú szervezetek számára, a társadalom különböző szereplőivel való szélesebb körű partnerség, a kapcsolatrendszer és a támogatás tekintetében. Általánosságban megállapítható, hogy a Nevelők Háza Egyesület presztízse és tevékenységének pozitív megítéltsége folyamatosan nő, nagyobb figyelem irányul működésére, tevékenységére. A közhasznú működés feltételeinek definiálhatóan konkrét perspektívát és új lehetőségeket nyújtott a évi L. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 160/2003 (X. 7.) kormányrendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról. Ez a jogszabályi háttér ugyan lehetőséget biztosított arra, hogy a civil szervezetek sokaságában a Nevelők Háza Egyesület helye hangsúlyozottabban artikulálható legyen. A Nemzeti Civil Alapprogram nyolcadik évének pályázati rendszere a forráscsökkenés, majd megszűnés miatt - a korábbi évekhez képest arányaiban kisebb mértékben járult hozzá az egyesület működésének bővítéséhez. Az egyesületünk működéséhez szükséges anyagi hátteret jelentős részben a sikeres pályázatok biztosítják. A év ebből a szempontból is sikeresnek mondható, több mint 25 pályázatot adtunk be, melyből a legtöbb eredményesnek bizonyult. /Pályázat kiíró / támogató/ megnevezése Téma igényelt összeg Ft. elnyert összeg Ft. TEMI Egyesület Működési támogatás 7, , Pécs MJV Önkormányzata Működési támogatás (közművelődési megállapodás) 3, , Pécs MJV Önkormányzata Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda támogatása 4, , Pécs MJV Önkormányzata Pécs madártávlatból c. fotóalbum Polgármesteri keret megjelentetésének támogatása Pécs MJV Önkormányzata Fiatal Kortárs Állásfoglalások kiállítás 3, , Pécs MJV Önkormányzata Civil Információs Portál létrehozása és működtetése 2, nem nyert NFÜ TÁMOP Élet-tér : komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért 44, elbírálás alatt (24 hó) DDOP Infrastrukturális beruházás: a Civil Közösségek Háza bővítése (18 hó) 42, elbírálás alatt Önkéntesség Európai Éve 2011 KIM Társadalmi és Civil Információs Pont kialakítása, Kapcsolatok Főosztálya működtetése 2, , NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma Működési támogatás 2,

9 NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása Baranyai Civil Korzó közösségi lap megjelentetésének támogatása 1, , nem nyert KüM Karitatív Expo és Kaleidoszkóp Önkéntesek Hete megrendezése 9, , Baranya Megyei Munkaügyi Központ Rövid-távú közfoglalkoztatás 1, , Baranya Megyei Munkaügyi Új munkahelyek a sikerért Központ bértámogatás 6, , Pályakezdő álláskereső Baranya Megyei Munkaügyi munkatapasztalat szerzésének Központ támogatása - bértámogatás NKA Zenei Szakmai Kollégium Alkotói támogatás NKA Közművelődési Szakmai Köztéri Országos Vándorkiállítás Kollégium megrendezése 3, , NKA Közművelődési Szakmai Baranyai Civil Korzó közösségi lap Kollégium megjelentetésének támogatása nem nyert 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus NKA Verseny és Liszt Szimpózium megrendezése 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Balassi Intézet Nemzeti Verseny és Liszt Szimpózium Évfordulók Titkársága megrendezése 1, , Nemzeti Család- és Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Szociálpolitikai Intézet működtetése 5, , Ökopolisz Alapítvány Pécsi Kultúrpavilon - Közösségi Kert rendbetételének támogatása Tempus Közalapítvány/Leonardo da ComputerAging 79, nem nyert Vinci (nemzetközi) Tempus Közalapítvány/Leonardo da Flexicurity II-Flex 6, , Vinci (nemzetközi) Európai Bizottság Grundtvig (nemzetközi) 4L LAB 80, nem nyert Európai Bizottság Grundtvig (nemzetközi) H-Code 80, nem nyert Reiffeisen Bank Önkéntes fiatalok akcióban program 2, , Mindösszesen: 389, , óta működteti egyesületünk Pécs M.J. Város Önkormányzatával kötött együttműködési, majd június 28-án kötött közművelődési megállapodás értelmében a Civil Közösségek Házát, amely egyre bővülő szolgáltató rendszerrel támogatja a város és a megye civil társadalmát, s biztosít számukra kulturális és egyéb rendezvényeikhez megfelelő színteret ban újólag megkötött közművelődési megállapodás (2010-ig szól), valamint az épület használatát biztosító, határozatlan idejű haszonkölcsön szerződés biztosítja működésünk zavartalanságát év végén további 5 évre megkötöttük a Közművelődési megállapodást. 9

10 2011-től kibővült az egyesületünk által működtetett Civil Közösségek Háza profilja: a város önkormányzata megbízott minket a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza működtetésével, valamint 2011-től egyesületünk menedzseli a Baranya Megyei Önkéntes Centrum tevékenységét. Ehhez kapcsolódóan közel m2-rel bővült infrastruktúránk is: az eddig csak részben működtetett Szent István tér 17. számú ingatlan (épület + kert), valamint az ú.n. Nyugati és Északi Várfalsétányok 100 %-ban saját kezelésbe kerültek. Az egyesület az alapszabályban foglalt célok szerint az alábbi programokat valósította meg 2011-ben: 1. A pedagógus és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása ben több mint 65 civil szervezet, közösség otthonaként, bejegyzett székhelyeként szolgált a Civil Közösségek Háza. Szervezetünkhöz 2011-ben több jogi személyiségű szervezet is csatlakozott. A közművelődési-kulturális programok mellett folyamatosan szerveztünk képzéseket, fórumokat, előadásokat, valamint tanácsadó szolgálatot működtettünk különböző, a civil szervezetek működésével, pályázati lehetőségeivel, menedzselésével foglalkozó témakörökben ben is megközelítőleg 1000 kisebbnagyobb rendezvény, fórum, tanácsadás, stb. zajlott az épületben, amelyek elsősorban kulturális jellegűek voltak, de a szociális-egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi területekkel összefüggő programok is jelentős arányt képviselnek a múlt év programszerkezetében. A csoportok, közösségek, civil szerveződések rendezvényeinek megszervezését, valamint technikai eszközök beszerzését az NKA, az NCA, az NFÜ, a KIM, KüM, a város, valamint a TEMI támogatta. 2. Az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, ezen tevékenységek befogadása alkalmankénti terembérleti díj felszámolásával az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ben szervezetünk és más civil, önkormányzati vagy üzleti szervezetek, intézmények és az egyetem által szervezett programok zajlottak az intézményben. A profilunkhoz illő, nálunk lebonyolított tréningek, konferenciák jelentették az egyesület egyik fő bevételi forrását. A saját szervezésű tréningeket, fórumokat, konferenciákat ingyenesen vehették igénybe az érdeklődők. A PTE különböző karai és tanszékei egyaránt igénybe vették a házat különböző rendezvényeik, konferenciáik lebonyolításához. Emellett a PTE FEEK hallgatói szakmai gyakorlaton vettek részt több alkalommal az év folyamán. TÁMOP es projektünk keretében egy megyei esélyegyenlőségi kísérleti program megvalósítását indítottuk el 2010 júliusában. A projekt 20 hónapja alatt a helyi érdekek és szükségletek felmérésén alapuló szemléletformálással (képzések, fórumok, esélyegyenlőségi pontok létrehozása a megyében, stb) szeretnénk előmozdítani az előítéletek és a diszkrimináció csökkenését. A projektben konzorciumi partnerünk a DDRFK, s közel 43 millió forintos támogatással valósul meg. 10

11 TÁMOP es projektünkben 2011-ben indítottuk el a Baranya megyei önkéntes központ működtetését, amely az EKF feladatait és küldetését átvéve szemléletformálással és képzésekkel készíti fel a jövő önkénteseit és fogadó szervezeteit, intézményeit a tevékenységre. A pályázatot 2010-ben készítettük és nyertük el. Az Önkéntes Központ az épületegyüttes udvarában található önálló épületben került elhelyezésre. A támogatás megközelíti a 25 millió forintot. A proháló Hálózat tagjaként kiadványok szerkesztését végeztük, amelyet a C.S.Mott Foundation támogatása tett lehetővé januárjától egyesületünk működteti a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Házát (NEFMI támogatással) valamint a Baranya Megyei Önkéntes Centrumot (TÁMOP 5.5.2) a Szent István tér 17-ben megüresedett épületrészekben. Ugyancsak től egyesületünk kezelésébe került a Nyugati és Északi Várfalsétány, amelyeket a közmunkaprogram keretében összesen 9 fő foglalkoztatásával, a kerti munkák ilyen módon történő elvégzésével oldottunk meg. Emellett normál foglalkoztatás keretében létrehoztunk egy 2 fős állandó műszaki csoportot, amely az épületben és a kertekben felmerülő hibák elhárításáért felelősek, s irányítják a közmunkások feladatvégzését. Több alkalommal szerveztünk és fogadtunk be konferenciákat, szakmai napokat (közösségfejlesztés, esélyegyenlőség, stb.) több szervezettel együttműködve. 3. Kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek támogatása 1993 őszén hoztuk létre a galériánkat, amely 1998-tól a GEBAUER Galéria (Művészeti vezető: dr. Husz Mária) elnevezést kapta. Elsődleges célja az, hogy színesítse a város képzőművészeti kiállításainak palettáját. Úgy érezzük, hogy siker koronázta e vállalkozásunkat, hisz elismert kiállítóhellyé váltunk. A Szent István tér 17. felújításakor új kiállító-helyiséggel bővült a ház, amelybe beköltözött a Halász Rezső Galéria, s amely a Mecseki Fotóklub tárlatainak ad helyet ben a két kiállítóhelyen összesen 26 kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők 2011 őszén nyitottuk meg a Nyugati Várfalsétányon álló műemlék barokk pavilonban kamarakiállítások megrendezésé céljából a Barokk Galériát. A pavilont saját forrásból belül felújítottuk és a képek, szobrok elhelyezésére alkalmas installációval láttuk el. Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelye önálló kiállításokat, előadásokat szerveztek az év folyamán, részt vettek szakmai továbbképzéseken, 2011 januári kiállításuk pedig nagy siker volt. Részt vettek a nyári vidéki alkotótáborban, amelynek részvételi díját részben egyesületünk fedezte. Versmondó Pedagógusok Műhelye szakmai vezetőjük Sólyom Katalin Jászai-díjas színművésznő vezetésével irodalmi esteket szerveztek. Tavalyi tematikus programjukba Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, a Vatikáni Rádió magyar osztályának egykori vezetője, műfordító, teológus, költő verseit válogatták össze. 11

12 Füsti Molnár Éva Színi Stúdió profi színészek vezetésével beszédtechnikát és színművészetet sajátítottak el kicsik és nagyok 2011 szeptemberében tartottak sikeres bemutatót. Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusa amatőr tagok kedvtelésből megszervezett köre ben is több nagysikerű koncertet adtak a városban, és az országban egyaránt. SANSZ Filmklub címmel folytattuk sorozatunkat közösen az Esélyek Házával, valamint a Dialógus Körrel havonta két alkalommal az esélyegyenlőséghez kapcsolódó filmalkotásokat vetítettünk zárt körben, ingyenes belépéssel. 4. A Pécsi Kamarakórus munkájának támogatása A Pécsi Kamarakórus egyike az ország és Európa legkiemelkedőbb együtteseinek. Az egyesület minden lehetséges eszközével támogatja a kórus munkáját, külföldi szerepléseinek lebonyolítását, valamint a kétévente megrendezésre kerülő Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny szervezését. Egyesületünk teljes infrastruktúrát biztosít (iroda, telefon, posta, kottatár, Internet stb.) a 2011-ben 53-dik éve működő Pécsi Kamarakórusnak évi programjuk: Jan. 21. Bazilika Tillai: Tüke-mise Febr. 21. Pécsi Kórusok az új Kodály Központban (hangverseny) Márc. 26. Kórus-teadélután Ápr. 3. Dombóvár Apáczai Gimnázium Kórushangverseny a Kapos Kórussal Jún. 2. Kodály Központ, Könyvbemutató (Ivasivka, Kovács A. ) Jún. 4. Balatonboglár evangélikus templom Ünnepi koncerten közreműködés Boglár 800 éves Jún Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny Nyitókoncertje és a verseny társrendezése Aug. 6. Balatonboglár katolikus templom Mise + önálló koncert Aug. 7. Keszthely - Kastély tükörterem Önálló koncert Szept. 1. Kodály Központ A Város Ünnepén: Beethoven: IX. szimfónia 5. A Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál és Verseny a szervezése, bonyolítása A 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny és Liszt Szimpózium június között került megrendezésre, immár 22-dik alkalommal Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója jegyében. A rendezvény védnökségét elvállalták: - Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter - Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere - Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke - Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök - Dr. Bódis József, a PTE rektora. 12

13 A versenyre 9 kórus jelentkezését fogadta el a Művészeti Bizottság: 3 kórus külföldről (Oroszország, Németország, Szlovénia), hat együttes pedig Magyarországról érkezett. A verseny zsűrijének tagjai is a nemzetközi és hazai kórusélet kiválóságai voltak: Hartyányi Judit (karnagy, egyetemi adjunktus) Ordasi Péter (karnagy, főiskolai docens), Bo Aurehl (karnagy, zenepedagógus Svédország), Tillai Aurél professor emeritus (karnagy, zenepedagógus, zeneszerző). A résztvevő együttesek három fordulóban léptek fel: a világon egyedülálló Gyorstanulási verseny a karnagyot és a kórus tagokat is különleges feladat elé állítja, hisz 75 perc alatt kell megtanulni és a zsűri előtt előadni egy számukra ismeretlen kórusművet. A verseny 2. fordulójában a Ferences templomban - kizárólag egyházi művek hangzottak el a kötelező műveket is beleértve -, ezzel is megemlékezve Liszt születésének 200-dik évfordulójáról. A 3. fordulónak a Dómmúzeum adott helyet. Június 12-én, a versenyfellépések után a kórusok ráadásként meghallgathatták Pécs egyik kiemelkedő énekegyüttesének, az UniCum Laude Énekegyüttesnek szabadtéri koncertjét, amelyet Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy által vezetett Közös éneklés előzött meg. A rendezvénnyel egy időben zajló XI. Pécsi Országos Színház Találkozó-val együttműködve, kísérőrendezvényként tűntettük fel egymás programját. Mindez azt eredményezte, hogy a korábbiakhoz képest hatalmas érdeklődés közepette zajlottak a verseny eseményei, a koncertek és egyéb rendezvények. A Díjkiosztó Gálára június 13-án, hétfőn a Palatinus Szálló Bartók termében került sor. Az első helyezett vegyeskari kategóriában 400 ezer forinttal gazdagodhatott, a második 300 ezer forinttal, míg a harmadik 200 ezer forinttal. Az egynemű kari kategória aranyérmese 350 ezer forintot, az ezüstérmes 250 ezer forintot, a bronzérmes 150 ezer forintot vihetett haza. A versenyen számos egyéb díj is gazdára talált, hisz valamennyi védnök felajánlott egy-egy díjat (díjak listája mellékelve). A rendezvény 4 napja alatt 8 koncerten 12 kiemelkedő kórust hallgathatott meg a kórusmuzsika kedvelő pécsi és nem pécsi közönség. A résztvevő kórusoknak pedig lehetőségük nyílott a 4 nap alatt megtekinteni a Pécs Világörökség helyszíneit és részt venni a Pünkösdi rendezvényeken. 6. Tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások biztosítása; Az egyesület tagjai, valamint egyéb külső nonprofit (kiemelkedően közhasznú, közhasznú és egyéb nonprofit) szervezetek részére ingyenes, nonprofit jogi, gazdálkodási és menedzsment tanácsadás biztosítása, a jogszabály által feljogosított szakember útján A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával működtetett Civil Szolgáltató Központ szolgáltatásai keretében tréningeket, előadásokat, konferenciákat s egyéb fórumokat szerveztünk civil szervezeteknek az év első negyedévében. A támogatás lejárta után önerőből tartottuk fenn ezeket a szolgáltatásokat. Különböző területeken szakmai tanácsadást végzünk, valamint ingyenes INTERNET-szobát és nonprofit könyvtárat működtettünk.. A házban ingyenes internet-hozzáférés és oktatás zajlik rendszeresen elsősorban a nyugdíjas korosztály részvételével. Kiemelt feladatunk volt a Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatos pályázati tanácsadás és fórumok lebonyolítása eft), amelyet a minisztérium és a Wekerle Alapkezelő megbízásával a megyei Civil Szolgáltató Központok végeztek. Az NCA támogatásával több projektünk is megvalósult: - Működési támogatás egyesületünk számára - Civil Kapu - Baranya megyei civil szolgáltatásfejlesztés Több NCA-s pályázatban pedig partnerként veszünk részt. 13

14 7. Együttműködés hazai, határon túli magyar és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel Nemzetközi együttműködéssel több pályázat elkészítésében is együttműködtünk, amelyek közül tavaly két projektben nyertünk partnerként: Leonardo da Vinci Learning Partnerships : II-Flex - Implementation of the idea of Flexicurity in the professional practice of employment agents and career consellours, valamint egy német ESF projektben InTourDienst - magyar partnerként szervezzük tanulási nehézséggel és egyéb szocális hátrányokkal küzdő fiatalok pécsi munkatapasztalat gyűjtését. A projekt 2014-ig tart, 6 x 2 hónap időtartamra 6-6 német fiatal jön Pécsre az önálló életvitelt megtapasztalni, és gyakorlati munkát végezni néhány pécsi civil szervezetnél, intézménynél.. Egy idén végződő nemzetközi projektünk (Grundtvig- Learning Partnerships) program keretében (DEPILM Börtönből szabadultak reintegrációja) Európai Bizottság támogatását élvezzük 1,5 évre. Szervezetünk partnerként vesz részt a projektben 8. Rekreációs szabadidős szórakoztató programok szervezése Az Északi és Nyugati Várfalsétányon 2011-ben számtalan közösségi rendezvény, Olvasó Liget egész nyáron és más kulturális és önkéntes projekt, esemény került megrendezésre. Néhány jelentősebb közülük: Családi EUrópa Nap a Europe Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont szervezésében május 8-án, vasárnap között Pécsett a Piknik Parkban az Északi Várfalsétányon. Esélynap Nyugati Várfalsétány (2011. május 14.) között KARITATÍV EXPO június és között (Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17. Kert, Várfalsétány) Játék a várfalon - Népi játszóház (2011. augusztus, szeptember és október hónapok folyamán havi egy alkalommal) A korábban raktárként használt, majd általunk felújított műemlék barokk pavilon emeleti részén megnyílt a Barokk Galéria, ahol Jegenyés Diána, majd a Pécs-Baranya Művészeinek Társasága tagjai kiállítása töltötte meg a teret a nyár folyamán. plakátkiállítás a kertben Kedvenc fáink! pályázati program Önkéntesek hete programsorozat keretében kiállítások, udvari workshopok Kerti munkák: - 2 hét őszi nagytakarítás, kertfrissítés, várfalak rehabilitációja, fák kivágása és újak ültetése - 2 nap virágültetés (novemberben (árvácska, krizantém, tulipánhagyma) A Nyugati Várfalsétányon 4 hónapig működött a vendéglátó egység a Barbakán Várkert Kft vel kötött bérleti szerződés értelmében. 14

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014-03-21 A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér évi Közhasznúsági jelentése

Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér évi Közhasznúsági jelentése Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Hőgyész, 2012. május 2. Maráth Józsefné elnök A Hőgyészi Értékőrző Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya évi Közhasznúsági jelentése

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya évi Közhasznúsági jelentése Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. február 4. Husza György elnök A Tápiószecső Football Club és Szabadidő

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21106424-2-43 1221 Budapest, Tóth József utca 47. Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, 2015-03-25. a vállalkozás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 174 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 211 Budapest, 212. május 23. 1. Számviteli beszámoló A Tárgyalási

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca évi Közhasznúsági jelentése

Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca évi Közhasznúsági jelentése Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca 19 1173. 2014 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. május 28 Hódos Mária. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011 február 23.-án alakult. 2014 évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

2011. évi. Közhasznúsági jelentése

2011. évi. Közhasznúsági jelentése Varázshangok az Egészségért Egyesület 8315 Gyenesdiás, Madách u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Amely készült a Varázshangok az Egészségért Egyesület 2011. évi működéséről A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

TAIKO HUNGARY JAPÁNDOB EGYESÜLET

TAIKO HUNGARY JAPÁNDOB EGYESÜLET TAIKO HUNGARY JAPÁNDOB EGYESÜLET székhely: 1044 BUDAPEST, Megyeri út 116/A Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Közhasznúsági jelentés Kelt: Budapest,

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója ről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Alapítvány 2001 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51.. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2012. május 31. Bolykó István ügyvezető A

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Ökováros Alapítvány 4025 Debrecen, Mácsai Sándor u. 6/b. 2008. évi közhasznúsági jelentés Debrecen, 2009. május 24. Ecsedi Zsolt elnök Az Ökováros Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1821323-9499-529-1 PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ 164 Budapest, Vörösmarty utca 59. 3/24. KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 21. JANUÁR 1. - 21. DECEMBER 31. 21 Kelt:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 296 Üröm, Tücsök köz 1/A, 2.em. 12. 213. évi Közhasznúsági jelentése Üröm, 214. február 3. ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 213. évi Közhasznúsági

Részletesebben