(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: C07F /02 (06.01) C07C 1/00 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO 0061 PCT/FR 04/ () Elsõbbségi adatok: FR (72) Feltalálók: TERRANOVA, Eric, F-06 Magagnosc (FR); PASCAL, Jean-Claude, F-0 Nice (FR) (73) Jogosult: GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT, 064 Biot (FR) (74) Képviselõ: Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Új fenil-boronsav-származékok és eljárás elõállításukra (7) Kivonat A találmány tárgya (I) általános képletû diszubsztituált fenil-boronsav-származékok: R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R4 jelentése a B(OH) 2 csoport vagy az alábbi képletû csoport: (I) R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos A találmány a vegyületek elõállítására szolgáló eljárásra és a vegyületek alkalmazására is kiterjed. HU T2 A leírás terjedelme 16 oldal (ezen belül 4 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A találmány tárgya új diszubsztituált (I) általános képletû fenil-boronsav-származékok: R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R4 jelentése a B(OH) 2 csoport vagy az alábbi képletû csoport:, (I) eljárás a vegyületek elõállítására és alkalmazásuk szintézis intermedierként D¹vitamin nem szteroid származékai elõállításához. A fenil-boronsav-származékok felhasználhatók a Suzuki-típusú kapcsolási reakciókban, és fontos intermedierek a D3¹vitamin nem szteroid analógjai szintézisében. Ilyen reakciókat már a bejelentõ korábban leírt a WO 03/00067 számú szabadalmi bejelentésében. A WO 01/00067 számú szabadalmi bejelentésben a (IVa) általános képletû nem szteroid D¹vitamin-származékokat () általános képletû triflát intermedierekbõl és (6) általános képletû boronsav intermedierekbõl állítják elõ (lásd az 1. ábrát). Az () általános képletû triflát intermedierek elõállításához 3 szintézislépésre van szükség, és a (6) általános képletû boronsav intermedierek elõállításához 6 szintézislépésre van szükség. A jelen találmányban az (Ia) általános képletû fenilboronsavak elõállítása 4 lépésben történik, és ehhez (II) általános képletû brómozott származékok alkalmazására van szükség, a (IVa) általános képletû nem szteroid D¹vitamin-származékok elõállítása céljából, lásd a 2. ábrát. A (II) általános képletû brómozott származékokat 3 lépésben állítjuk elõ. A találmány szerinti (I) általános képletû fenil-boronsavak alkalmazásának tehát az elsõ elõnye az, hogy a (III) általános képletû bifenil intermediereket összesen 7 lépésben érjük el (lásd a 2. ábrát), míg a korábban a WO 03/00067 számú szabadalmi bejelentésben ismertetett szintézisnél a (7) általános képletû bifenil intermedierekhez 9 lépésben lehetett eljutni (lásd az 1. ábrát). Az (I) általános képletû fenil-boronsavak alkalmazásához (II) általános képletû brómozott származékok alkalmazására van szükség, ami második elõnyként azt jelenti, hogy elkerülhetõk a korábbi szintézisnél alkalmazott, a (6) általános képletû intermedier boronsavak elõállításához szükséges védõcsoport-bevivõ és védõcsoport-eltávolító lépések (lásd az 1. ábrát). Ezenkívül a védõcsoportot bevivõ lépés metoxi-metilkloriddal történt, amely reagens erõsen rákkeltõ és ipari méretekben tilos a használata. Az (I) általános képletû fenil-boronsavak alkalmazásával járó harmadik elõny az, hogy ezekkel (III) általános képletû bifenil intermedierekhez juthatunk, amelyekben a tercier alkoholcsoport már jelen van, míg a korábban a WO 03/00067 számú szabadalmi bejelentésben ismertetett (7) általános képletû bifenil intermediereken keresztül végezve a szintézist (lásd 1. ábra) a ketoncsoportot még tercier alkoholcsoporttá kell alakítani. Az (I) általános képletû fenil-boronsavak alkalmazásával járó negyedik elõny, hogy ezekkel a (IVa) általános képletû nem szteroid D¹vitamin-származékok kevesebb lépésben érhetõk el, mint a WO 03/00067 számú szabadalmi bejelentésben ismertetett szintézissel, és jobb kitermeléssel. A jelen találmányban tehát új fenil-boronsav-származékok elõállítását valósítottuk meg, és kidolgoztunk egy olyan új eljárást, amellyel a fentebb ismertetett problémák orvosolhatók. A találmány tárgya tehát új (I) általános képletû diszubsztituált fenil-boronsav-származékok: R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R4 jelentése a B(OH) 2 csoport vagy az alábbi képletû csoport: A találmány szerint 1 4 szénatomos alkilcsoporton 1 4 szénatomot tartalmazó telített vagy telítetlen, egyenes vagy gyûrûs, adott esetben elágazó láncú csoportot értünk, amely meg lehet szakítva heteroatommal, és elõnyösen az 1 4 szénatomos alkilcsoportok a következõk: metil¹, etil¹, propil¹, izopropil¹, ciklopropil¹, butil¹, izobutil- vagy terc-butil-csoport. A találmány további tárgya (2) és (3) képletû új vegyületek az alábbiak szerint: (I) (1) 2

3 1 HU T2 2 (2) R2 MgX képletû szerves magnéziumvegyület alkalmazásával, ahol X jelentése klór- vagy brómatom és R2 jelentése metil¹, etil¹, propil- vagy butilcsoport a fentebb meghatározott (3) általános képletû vegyület elõállítására: és (3) (3) ahol a (2) és (3) képletû vegyületben R1 jelentése hidrogénatom vagy R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen 1 4 szénatomos alkilcsoport és R jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport. A találmány további tárgya az (1), (2) és (3) képletû vegyület alkalmazása D¹vitamin nem szteroid analógjai elõállítására, különösen szintézisintermedierként a találmány szerinti (I) képletû vegyületek elõállítására. A találmány további tárgya tehát eljárás ezen új (I) képletû fenil-boronsav-származékok elõállítására. Ezen új (I) általános képletû fenil-boronsav-származékok szintézise, ahol R4 jelentése B(OH) 2 csoport, 4 lépésben történik a 3. ábrán bemutatott reakcióvázlat szerint a kereskedelmi forgalomban kapható metil-4- bróm-3-metil-benzoátból kiindulva. Tehát az eljárás olyan (I) általános képletû vegyületek elõállítására, ahol R4 jelentése B(OH) 2 csoport, az alábbi lépéseket tartalmazza, az a) és b) lépést nem végezzük el abban a különös esetben, amikor R1 jelentése hidrogénatom: a) brómozás benzil-helyzetben oldószer jelenlétében az (1) képletû vegyület elõállítására: d) a (3) általános képletû intermedierek aromás bromidjának átalakítása az (I) képletû fenil-boronsavvá oldószer, egy bázis és egy trialkil-borát jelenlétében. Részletesebben, a fenti eljárás lépéseit az alábbiak szerint végezhetjük: a) az elsõ lépés abból áll, hogy brómozást végzünk benzil-helyzetben az (1) intermedier elõállítására. Ez a halogénezõreakció részletesen dokumentálva van a szakirodalomban. Különbözõ brómozószereket alkalmazhatunk, ilyenek például a bróm [lásd K. Smith és munkatársai, J. Chem. Soc. Perkin. Trans. I, 274 (00)], az N¹bróm-szukcinimid [P. Liu és munkatársai, Synthesis, 78 (01)], a nátrium-bromát [D. Kikuchi & coll., J. Org. Chem., 23 (1998)] vagy az 1,3-dibróm-,-dimetilhianton [H. Jendralla és munkatársai, Liebigs Ann. Chem., 123 (199)]. Ezt a reakciót leggyakrabban klórozott oldószerben vagy éterben végezzük. Az elõnyösen alkalmazott brómozószer az N¹bróm-szukcinimid a diklór-metán forráspontján alkalmazva. Elõnyösen benzoil-peroxidot is használunk katalitikus mennyiségben a reakció gyökös iniciátoraként. A gyökös reakció aktiválására a reakcióelegyet egy 00 wattos lámpával besugározzuk. Ez a lépés vezet az (1) képletû intermedierhez: b) az (a) lépésben bevitt bróm szubsztitúciója benzil-helyzetben egy 1 4 szénatomot tartalmazó R alkillánccal a fentebb meghatározott (2) képletû vegyület elõállítására: c) a (2) általános képletû intermedierek vagy a metil-4-bróm-3-metil-benzoát észtercsoportjának átalakítása tercier alkoholcsoporttá legalább két ekvivalens (1) (2) 4 0 b) A második lépés abból áll, hogy az 1. lépésben bevitt brómot benzil-helyzetben helyettesítjük egy R szénatomot tartalmazó alkillánccal. Ennek a szubsztitúciós reakciónak az elõsegítésére az R 1 alkilcsoport nukleofil jellegét megnöveljük egy R 1 M szerves fémvegyület alkalmazásával, a képletben M jelentése fématom, például magnézium, réz vagy cink. Ez a reakció is ismert a szakirodalomból [lásd B. H. Lipshutz és S. Sengupta, Organic Reactions, 41, 13 (1992)]. Elõnyösen rezet alkalmazunk réz-jodid formájában egy R 1 MgX képletû szerves magnéziumvegyület jelenlétében (X=Br, Cl, I), egy szerves kuprát kialakítása céljából. Ezt a reakciót éteres oldószerekben végezhetjük. Elõnyösen az éteres oldószer a tetrahidrofu- (1) 3

4 1 HU T2 2 rán. A reakciót alacsony hõmérsékleten, elõnyösen C és 0 C közötti, különösen elõnyösen C és C közötti hõmérsékleten végezzük. Ez a lépés a (2) általános képletû intermedierekhez vezet, amelynek definícióját az elõzõekben megadtuk. Az elsõ három lépés hasonló a fentebb ismertetett eljáráshoz. Így tehát az olyan (I) általános képletû vegyületeket, ahol R4 jelentése c) A harmadik lépés abból áll, hogy a (2) általános képletû intermedierek vagy a metil-4-bróm-3-metilbenzoát észtercsoportját tercier alkoholcsoporttá alakítjuk úgy, hogy legalább két ekvivalens mennyiségû R2 MgX képletû szerves magnéziumvegyületet alkalmazunk, a képletben X jelentése klór¹, bróm- vagy jódatom, és R2 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport. Ennek a reakciónak a leírása széleskörûen megtalálható a szakirodalomban. Ezt a reakciót éteres oldószerekben végezhetjük. Elõnyösen az alkalmazott éteres oldószer a tetrahidrofurán. A reakciót elõnyösen C és + C közötti, különösen elõnyösen C és + C közötti hõmérsékleten végezzük. Ez a lépés a (3) általános képletû intermedierekhez vezet, amelynek szubsztituenseit fentebb már definiáltuk. (2) 1 2 csoport, az alábbi lépéseket tartalmazó eljárással állítjuk elõ: az a) és b) lépést nem végezzük el abban az esetben, amikor R1 jelentése hidrogénatom: a) brómozást végzünk benzil-helyzetben oldószer jelenlétében, így az (1) képletû vegyülethez jutunk: b) az a) lépésben bevitt brómot benzil-helyzetben egy 1 4 szénatomot tartalmazó R alkillánccal helyettesítjük, így a fentebb már definiált (2) általános képletû vegyülethez jutunk: (1) (2) d) A negyedik lépés abból áll, hogy a (3) általános képletû intermedierek aromás bromidját (I) képletû fenilboronsavvá alakítjuk. Ezt a reakciót, amely jól dokumentálva van a szakirodalomban [lásd N. Miyaura & A. Suzuki, Chem. Rev., 9, 247 (199)], tetrahidrofuránban végezzük 78 C és C közötti, elõnyösen 78 C és C közötti hõmérsékleten. 2 4 ekvivalens erõs bázist, például butil-lítiumot alkalmazunk (elõnyösen 2, és 3, közötti ekvivalens mennyiséget), és alkalmazunk egy trialkil-borátot, például trimetil-borátot vagy triizopropil-borátot. Ez utóbbiból 2 4 ekvivalens, elõnyösen 2, 3, ekvivalens mennyiséget alkalmazunk. A találmány egy másik megvalósításánál olyan új (I) általános képletû fenil-boronsav-származékokat állítunk elõ, ahol a képletben R4 jelentése az alábbi képletû csoport: ezt 4 lépésben végezzük a kereskedelmi forgalomban kapható metil-4-bróm-3-metil-benzoátból kiindulva a 3. ábrán bemutatott reakcióvázlat szerint. (3) c) a (2) általános képletû intermedierek vagy a metil-4-bróm-3-metil-benzoát észtercsoportját tercier alkoholcsoporttá alakítjuk legalább két ekvivalens R2 MgX képletû szerves magnéziumvegyület alkalmazásával, a képletben X jelentése klór- vagy brómatom és R2 jelentése metil¹, etil¹, propil¹, butil- vagy izobutilcsoport, és így a fentebb már definiált (3) általános képletû vegyülethez jutunk d) az aromás bromidot aril-boronáttá alakítjuk oldószer, egy katalizátor, egy bázis és pinakol-borán vagy pinakol-diborán jelenlétében, így az (I) általános képletû vegyülethez jutunk. Részletesebben, ennek az eljárásnak a lépéseit az alábbiak szerint végezhetjük: a) az elsõ lépés abból áll, hogy brómozást végzünk benzil-helyzetben az (1) intermedier elõállítására. Ez a halogénezõreakció részletesen dokumentálva van a szakirodalomban. Különbözõ brómozószereket alkalmazhatunk, ilyenek például a bróm [lásd K. Smith és (3) 4

5 1 HU T2 2 munkatársai, J. Chem. Soc. Perkin. Trans. I, 274 (00)], az N¹bróm-szukcinimid [P. Liu és munkatársai, Synthesis, 78 (01)], a nátrium-bromát [D. Kikuchi & coll., J. Org. Chem., 23 (1998)] vagy az 1,3-dibróm-,-dimetilhianton [H. Jendralla és munkatársai, Liebigs Ann. Chem., 123 (199)]. Ezt a reakciót leggyakrabban klórozott oldószerben vagy éterben végezzük. Az elõnyösen alkalmazott brómozószer az N¹bróm-szukcinimid a diklór-metán forráspontján alkalmazva. Elõnyösen benzoil-peroxidot is használunk katalitikus mennyiségben a reakció gyökös iniciátoraként. A gyökös reakció aktiválására a reakcióelegyet egy 00 wattos lámpával besugározzuk. Ez a lépés vezet az (1) képletû intermedierhez: b) a második lépés abból áll, hogy az 1. lépésben bevitt brómot benzil-helyzetben helyettesítjük egy R szénatomot tartalmazó alkillánccal. Ennek a szubsztitúciós reakciónak az elõsegítésére a az R 1 alkilcsoport nukleofil jellegét megnöveljük egy R 1 M szerves fémvegyület alkalmazásával, a képletben M jelentése fématom, például magnézium, réz vagy cink. Ez a reakció is ismert a szakirodalomból [lásd B. H. Lipshutz és S. Sengupta, Organic Reactions, 41, 13 (1992)]. Elõnyösen rezet alkalmazunk réz-jodid formájában egy R 1 MgX képletû szerves magnéziumvegyület jelenlétében (X=Br, Cl, I), egy szerves kuprát kialakítása céljából. Ezt a reakciót éteres oldószerekben végezhetjük. Elõnyösen az éteres oldószer a tetrahidrofurán. A reakciót alacsony hõmérsékleten, elõnyösen C és 0 C közötti, különösen elõnyösen C és C közötti hõmérsékleten végezzük. Ez a lépés a (2) általános képletû intermedierekhez vezet, amelynek definícióját az elõzõekben megadtuk. (1) Ez a lépés a (3) általános képletû intermedierekhez vezet, amelynek szubsztituenseit fentebb már definiáltuk. d) Ennek a negyedik lépésben során a (3) általános képletû intermedierek aromás bromidját aril-boronáttá alakíthatjuk. Ez a reakció szintén jól dokumentált a szakirodalomban [lásd a) M. Murata és munkatársai, J. Org. Chem., 62, 648 (1997); b) T. Ishiyama és munkatársai, J. Org. Chem.,, 708 (199)]. A reakció oldószerekben, például DMF-ben, tetrahidrofuránban, DMSO-ban vagy dioxánban megy végbe. Az alkalmazott reakció-hõmérsékletek általában az oldószerek forráspontjához közeli hõmérsékletek. Általában palládiumtartalmú katalizátort, elõnyösen diklór¹[1,1 -ferrocenil-bisz(difenil-foszfán)]-palládium(ii)-diklór-metánt vagyis Pd(dppf)Cl 2 ¹t alkalmazunk, továbbá alkalmazunk egy bázist, elõnyösen kálium-acetátot vagy trietilamint, elõnyösen 2, 3, ekvivalenst, továbbá egy bórtetraalkoxidot, elõnyösen pinakol-boránt vagy pinakoldiboránt. Ez utóbbiból 1 és 1, ekvivalens közötti mennyiséget, elõnyösen 1,0 és 1,2 ekvivalens közötti mennyiséget alkalmazunk. A találmány további tárgya az (I) képletû diszubsztituált fenil-boronsav-származékok és az (1), (2) és (3) képletû vegyületnek az alkalmazása szintézis intermedierként D¹vitamin-származékok elõállításához. Elõnyösen a találmány szerinti (1), (2) és (3) és (I) képletû vegyületeket szintézis intermedierként alkalmazzuk D¹vitamin nem szteroid származékai elõállításához. Különösen elõnyösen a D¹vitamin nem szteroid származékai (IV) képletû vegyületek: (3) (2) 4 (IV) c) A harmadik lépés abból áll, hogy a (2) általános képletû intermedierek vagy a metil-4-bróm-3-metilbenzoát észtercsoportját tercier alkoholcsoporttá alakítjuk úgy, hogy legalább két ekvivalens mennyiségû R2 MgX képletû szerves magnéziumvegyületet alkalmazunk, a képletben X jelentése klór¹, bróm- vagy jódatom, és R2 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport. Ennek a reakciónak a leírása széleskörûen megtalálható a szakirodalomban. Ezt a reakciót éteres oldószerekben végezhetjük. Elõnyösen az alkalmazott éteres oldószer a tetrahidrofurán. A reakciót elõnyösen C és + C közötti, különösen elõnyösen C és + C közötti hõmérsékleten végezzük. 0 R 1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R 2 és R 3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R 1 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport. A találmány szerint elõnyösen a találmány szerinti vegyületeket a 4. ábrán bemutatott reakcióvázlaton szereplõ szintézisben alkalmazzuk. A találmány szerint a (IV) képletû vegyületeket elõnyösen a (12) képletû vegyületbõl állítjuk elõ, amelyet

6 1 HU T2 2 a 4. ábrán bemutatott reakcióvázlat szerint állítunk elõ. A (12) képletû vegyületet a találmány szerinti (I) általános képletû fenil-boronsav-származékokból lehet elõállítani. Egy elsõ reakció egy Suzuki-típusú kapcsolási reakció, a találmány szerinti (I) általános képletû származékok és egy (II) általános képletû aril-bromid között. A Suzuki-reakció terméke a () általános képletû vegyület, amelyet a (11) képletû benzil-bromidra kondenzáltatunk bázis, például kálium-karbonát jelenlétében, és így jutunk a (12) általános képletû vegyületekhez. Ezután olyan reakciót alkalmazunk, amellyel a (12) képletû vegyületbõl eljuthatunk a (IV) képletû vegyülethez, erre számos lehetõség van, ezeket a szakember jól ismeri, ezek közé tartozik de nem kizárólag a WO 03/00067 számú szabadalmi bejelentésben ismertetett eljárás. A találmány tárgya tehát egy eljárás (IV) képletû vegyületek elõállítására, a találmány szerinti fenil-boronsav-származékokból kiindulva, az alábbi lépéseket végezve: a) Suzuki-típusú kapcsolási reakció az (I) általános képletû vegyület 1 () R 1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R 2 és R 3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R 1 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport; b) a Suzuki-reakció termékét, a () általános képletû vegyületet, a (11) képletû benzil-bromidra kondenzáltatjuk bázis, például kálium-karbonát jelenlétében; (I) 2 (11) R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R4 jelentése a B(OH) 2 csoport vagy az alábbi képletû csoport: 3 c) a (11) képletû vegyület alkoholcsoportjait felszabadítjuk a (IV) képletû vegyület elõállítására. A jelen találmány további tárgya () képletû vegyületek, amelyek az elõzõekben meghatározott eljárásban intermedierek, és képletük az alábbi: () és egy (II) általános képletû aril-bromid között: R 1 jelentése a () általános képletû általános képletû vegyület elõállítására:, (II) 4 0 R 1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R 2 és R 3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R 1 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport; továbbá ezek alkalmazása D¹vitamin-analógok szintézisében, amint azt a korábbiakban és a 2. ábrán ismertetjük. Korlátozó jelleg nélkül az alábbiakban néhány példában bemutatjuk a találmány szerinti fenil-boronsavak elõállítását. 6

7 1 HU T2 2 Példák 1. példa 1. lépés: Metil-4-bróm-3-bróm-metil-benzoát 3H); 7,61 (d; 1H; Jo=8,3 Hz); 7,71 (d x d; 1H; Jo=8,3 Hz és Jm=1,8 Hz); 7,89 (d; 1H; Jm=1,8 Hz). 3. lépés: 3¹(4¹Bróm-3-propil-fenil)-pentan-3-ol 6 literes, hûtõvel, központi mechanikus keverõvel és hõmérõvel ellátott reaktorba adagolunk 7 g (2, mol) metil-4-bróm-4-metil-benzoátot, 3 liter metilén-kloridot, 494 g (2,7 mol) N¹bróm-szukcinimidet és 17 g (0,0 mol; 70%¹os vizes) benzoil-peroxidot. A reakcióelegyet 00 wattos lámpa besugárzása alatt órán keresztül visszafolyató hûtõ alatt forraljuk. Az elegyet kétszer 1 liter vízzel, majd 1 liter telített vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A metilén-kloridot lepároljuk. A kapott nyersterméket heptánból átkristályosítjuk. 96 g metil-4-bróm-3-bróm-metil-benzoátot kapunk törtfehér színû kristályok formájában. (Kitermelés=77%.) Olvadáspont=0 1 C. 1 H NMR (CDCl 3 ; 0 MHz): 3,94 (s; 3H); 4,64 (s; 2H); 7,68 (d; 1H; Jo=8,3 Hz); 7,83 (d x d; 1H; Jo=8,3 Hz és Jm=2,0 Hz); 8,14 (d; 1H; Jm=2,0 Hz). 2. lépés: Metil-4-bróm-3-propil-benzoát literes, mágneses keverõvel, hõmérõvel és csepegtetõtölcsérrel ellátott háromnyakú lombikba nitrogénatmoszférában adagolunk 47 g (0,18 mol) metil-4-bróm- 3-propil-benzoátot ml tetrahidrofuránban oldva. A reakcióelegyet jeget és nátrium-kloridot tartalmazó fürdõ segítségével C¹ra hûtjük. Hozzáadunk 134 cm 3 3 mólos dietil-éterrel készített etil-magnézium-bromid-oldatot, majd a reakcióelegy hõmérsékletét hagyjuk legfeljebb C¹ig emelkedni. Háromórás reakció után a reakcióelegyet 170 cm 3 2, mólos ammónium-klorid-oldattal hidrolizáljuk. A szerves fázist 0 cm 3 etil-acetáttal hígítjuk. A fázisokat elválasztjuk, a vizes fázist 2 0 cm 3 metilén-kloriddal extraháljuk. A szerves fázisokat egyesítjük, nátrium-szulfát felett szárítjuk, és az oldószert lepároljuk. 49,8 g 3¹(4¹bróm-3-propil-fenil)-pentan-3-olt kapunk színtelen olaj formájában. (Kitermelés=96%.) 1 H NMR (CDCl 3 ; 0 MHz): 0,77 (t; 6H; J 2 =7,4 Hz); 1,00 (t; 3H; J 1 =7,3 Hz); 1,68 (masszív; 2H); 1,83 (masszív; 4H); 2,73 (t; 2H; J 2 =7,7 Hz); 7,0 (d x d; 1H; Jo=8,3 Hz; S Jm=2,2 Hz); 7,24 (d; 1H; Jm=2,2 Hz); 7,48 (d; 1H; Jo=8,3 Hz). 4. lépés: 4¹(1¹Etil-1-hidroxi-propil)-2-propil-fenilboronsav 6 literes, hûtõvel, központi mechanikus keverõvel, hõmérõvel és csepegtetõtölcsérrel ellátott 6 literes reaktorba adagolunk nitrogénatmoszférában 141 g (0,46 mol) metil-4-bróm-3-bróm-metil-benzoátot, 4 liter tetrahidrofuránt és 8,9 g (0,04 mol) réz(i)-joditot. A reakcióelegyet C¹ra hûtjük acetonitrilt és szárazjeget tartalmazó fürdõ segítségével. Hozzáadunk 168 cm 3 3 mólos dietil-éterrel készített etil-magnéziumbromidot, majd a reakcióelegy hõmérsékletét 0 C körüli értékig hagyjuk emelkedni. Két óra reakcióidõ után a reakcióelegyet 1 liter 2, mólos ammónium-klorid-oldattal hidrolizáljuk. A fázisokat elválasztjuk, és a vizes fázist 0,7 liter metilén-kloriddal extraháljuk. A szerves fázisokat egyesítjük, az oldószert lepároljuk. A kapott termékre heptánt öntünk, és a képzõdött oldhatatlan részt leszûrjük. A heptánt lepároljuk, és a kapott terméket szilikagélen kromatográfiás eljárással tisztítjuk (heptán/etil-acetát=9/). 1 g metil-4-bróm-3-propilbenzoátot kapunk színtelen olaj formájában. (Kitermelés=43%.) 1 H NMR (CDCl 3 ; 0 MHz): 1,01 (t; 3H; J 1 =7,3 Hz); 1,68 (masszív; 2H); 2,76 (t; 2H; J 2 =7,6 Hz); 3,92 (s; 4 0 Háromnyakú lombikba adagolunk nitrogénatmoszférában g (17, mmol) 3¹(4¹bróm-3-propil-fenil)-pentan-3-olt és 0 cm 3 tetrahidrofuránt. Az elegyet 70 C¹ra hûtjük, és cseppenként hozzáadunk 17, cm 3 (43,7 mmol) 2, mólos hexánnal készített n¹butil-lítium-oldatot. Az adagolást perc alatt fejezzük be. A reakcióelegyet körülbelül 2 órán keresztül 70 C¹on keverjük, majd cseppenként hozzáadunk cm 3 (43,7 mmol) triizopropil-borátot perc alatt. Az elegyet 4 órán keresztül keverjük, közben hagyjuk a hõmérsékletét körülbelül C¹ig emelkedni. Az elegyet telített NH 4 Cl-oldattal hidrolizáljuk és kétszer etilacetáttal extraháljuk. A szerves fázisokat egyesítjük, telített nátrium-klorid-oldattal mossuk, és az oldószert vákuumban lepároljuk.,4 g színtelen olajat kapunk, ezt szilikagélen kromatográfiás eljárással tisztítjuk 7

8 1 HU T2 2 (heptán/etil-acetát=3/1). 1,92 g 4¹(1¹etil-1-hidroxi-propil)-2-propil-fenil-boronsavat kapunk nagyon viszkózus olaj formájában. (Kitermelés=44%.) 2. példa 1. lépés: 3¹(4¹Bróm-3-metil-fenil)-pentan-3-ol Háromnyakú lombikba adagolunk nitrogénatmoszférában g (19,4 mmol) 3¹(4¹bróm-3-metil-fenil)-pentan-3-ol¹t és 0 cm 3 tetrahidrofuránt. Az elegyet 70 C¹ra hûtjük, és cseppenként hozzáadjuk 23,3 cm 3 (8 mmol) 2, mólos n¹butil-lítium hexánnal készített oldatát perc alatt. A reakcióelegyet 70 C¹on körülbelül 2 órán keresztül keverjük, majd cseppenként perc alatt hozzáadunk 13, cm 3 (8 mmol) triizopropil-borátot. A reakcióelegyet három órán keresztül keverjük, közben a hõmérsékletét hagyjuk C körüli értékig emelkedni. Az elegyet telített NH 4 Cl-oldattal hidrolizáljuk és kétszer etil-acetáttal extraháljuk. A szerves fázisokat egyesítjük, telített nátrium-klorid-oldattal mossuk, nátrium-szulfát felett szárítjuk. Az oldószert vákuumban lepároljuk. g színtelen olajat kapunk, ezt szilikagélen kromatográfiás eljárással tisztítjuk (heptán/etil-acetát=9/1), és így nagyon viszkózus olaj formájában kapjuk meg a 4¹(1¹etil-1-hidroxi-propil)- 2-metil-fenil-boronsavat (kitermelés 71%). 1 H NMR (CDCl 3 ; 0 MHz): 0,78 (t; 3H; J 2 =7,4 Hz); 1,86 (masszív; 4H); 2,86 (s; 3H); 7,31 (m; 3H); 8,22 (d; 1H; Jo=8,3 Hz). 3. példa: 3¹[3¹Propil-4¹(4,4,,- tetrametil¹[1,3,2]dioxa-borolan-2¹il)-fenil]- pentan-3-ol 4 literes, mágneses keverõvel, hõmérõvel és csepegtetõtölcsérrel ellátott SVL reaktorba adagolunk nitrogénáramban 198,7 g (0,867 mol) metil-4-bróm-3-metil-benzoátot 1 liter tetrahidrofuránban oldva. Az elegyet jeget és nátrium-kloridot tartalmazó fürdõvel C¹ra hûtjük, hozzáadunk 636 cm 3 3 mólos dietiléterrel készített etil-magnézium-bromid-oldatot, majd a reakcióelegy hõmérsékletét szobahõmérsékletig hagyjuk emelkedni. Négy óra reakcióidõ után a reakcióelegyet 2 liter 1 N sósavval hidrolizáljuk. A fázisokat dekantáljuk, majd elválasztjuk, a vizes fázist 0, l etil-acetáttal extraháljuk. A szerves fázisokat egyesítjük, 3 0,4 liter vízzel mossuk, majd nátrium-szulfát felett szárítjuk, az oldószert lepároljuk, a kapott terméket szilikagélen kromatográfiás eljárással tisztítjuk (heptán/etil-acetát=9/).,2 g 3¹(4¹bróm-3-metil-fenil)- pentan-3-olt kapunk színtelen olaj formájában. (Kitermelés=67%.) 1 H NMR (CDCl 3 ; 0 MHz): 0,79 (t; 6H; J 2 =7,4 Hz); 1,63 (s; 1H); 1,83 (masszív; 4H); 2,42 (s; 3H); 7,0 (d x d; 1H; Jo=8,3 Hz és Jm=2,2 Hz); 7,27 (d; 1H; Jm=2,2 Hz); 7,48 (d; 1H; Jo=8,3 Hz). 2. lépés: 4¹(1¹Etil-1-hidroxi-propil)-2-metil-fenilboronsav Háromnyakú lombikba adagolunk nitrogénatmoszférában 2g(7mmol) 3¹(4¹bróm-3-propil-fenil)-pentan- 3-olt és cm 3 N,N-dimetil-formamidot. Hozzáadunk 2,06 g (21 mmol) kálium-acetátot és 1,87 g (7,3 mmol) bisz(pinakol)-diboránt. Hozzáadunk 0,229 g (0,28 mmol) diklór[1,1 ]-ferrocenil-bisz(difenil-foszfán)- palládium(ii)-diklór-metánt [Pd(dppf)Cl 2 ], és az elegyet 2, órán keresztül visszafolyató hûtõ alatt forraljuk. A reakcióelegyet hidrolizáljuk és kétszer etil-acetáttal extraháljuk. A szerves fázisokat egyesítjük, telített nátrium-klorid-oldattal mossuk, és az oldószert vákuumban lepároljuk. 3,6 g terméket kapunk, ezt szilikagélen kromatográfiás eljárással tisztítjuk (heptán/etil-acetát=8/2). 1, g 3¹[3¹propil-4¹(4,4,,-tetrametil¹[1,3,2]dioxa-borolan-2¹il)-fenil]-pentan-3-olt kapunk nagyon viszkózus olaj formájában (kitermelés=76%). 1 H NMR (CDCl 3 ; 0 MHz): 0,76 (t; 6H; J 2 =7,4 Hz); 0,9 (t; 3H; J 1 =7,3 Hz); 1,36 (s; 12H); 1, (masszív; 2H); 1,67 (s; 1H); 1,84 (masszív; 4H); 2,88 (t; 2H; J 2 =7,6 Hz); 7,18 (m; 2H); 7,7 (d; 1H; Jo=8,4 Hz). 4 0 SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. (I) általános képletû diszubsztituált fenil-boronsav-származékok: R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen (I) 8

9 1 HU T2 2 R4 jelentése a B(OH) 2 csoport vagy az alábbi képletû csoport: b) az (a) lépésben bevitt bróm szubsztitúciója benzil-helyzetben egy 1 4 szénatomot tartalmazó R alkillánccal a 4. igénypont szerinti (2) képletû vegyület elõállítására: (2) 2. Az 1. igénypont szerinti vegyületek, azzal jellemezve, hogy az 1 4 szénatomos alkilcsoportot a következõk közül választjuk: metil¹, etil¹, propil¹, izopropil¹, butil¹, terc-butil- vagy ciklopropilcsoport. 3. Egy alábbi (1) képletû vegyület alkalmazása: D-vitamin nem szteroid analógjai elõállítására. 4. Alábbi képletû (2) általános képletû vegyületek: (1) 1 2 c) a (2) általános képletû intermedierek vagy a metil-4-bróm-3-metil-benzoát észtercsoportjának átalakítása tercier alkoholcsoporttá legalább két ekvivalens R2 MgX képletû szerves magnéziumvegyület alkalmazásával, ahol X jelentése klór- vagy brómatom és R2 jelentése metil¹, etil¹, propil- vagy butilcsoport az. igénypont szerinti (3) általános képletû vegyület elõállítására: (3) ahol R jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport.. Alábbi (3) általános képletû vegyületek: (2) d) a (3) általános képletû intermedierek aromás bromidjának átalakítása az (I) képletû fenil-boronsavvá oldószer, egy bázis és egy trialkil-borát jelenlétében. 7. Eljárás az 1. igénypont szerinti (I) általános képletû vegyületek elõállítására, ahol R4 jelentése 3 ahol R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos és R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen 1 4 szénatomos alkilcsoport. 6. Eljárás az 1. igénypont szerinti (I) általános képletû vegyületek elõállítására, ahol R4 jelentése B(OH) 2 csoport, metil-4-bróm-3-metil-benzoátból kiindulva, azzal jellemezve, hogy az alábbi lépéseket tartalmazza: az a) és b) lépést nem végezzük el abban a különös esetben, amikor R1 jelentése hidrogénatom: a) brómozás benzil-helyzetben oldószer jelenlétében az (1) képletû vegyület elõállítására: (3) (1) 4 0 képletû csoport, metil-4-bróm-3-metil-benzoátból kiindulva, azzal jellemezve, hogy az alábbi lépéseket tartalmazza: az a) és b) lépést nem végezzük el abban az esetben, amikor R1 jelentése hidrogénatom: a) brómozást végzünk benzil-helyzetben oldószer jelenlétében, így az (1) képletû vegyülethez jutunk: b) az a) lépésben bevitt brómot benzil-helyzetben egy 1 4 szénatomot tartalmazó R alkillánccal helyettesítjük, így a 4. igénypont szerinti (2) általános képletû vegyülethez jutunk: (1) (2) 9

10 1 HU T2 2 c) a (2) általános képletû intermedierek vagy a metil-4-bróm-3-metil-benzoát észtercsoportját tercier alkoholcsoporttá alakítjuk legalább két ekvivalens R2 MgX képletû szerves magnéziumvegyület alkalmazásával, a képletben X jelentése klór- vagy brómatom és R2 jelentése metil¹, etil¹, propil- vagy butilcsoport, és így az. igénypont szerinti (3) általános képletû vegyülethez jutunk d) az aromás bromidot aril-boronáttá alakítjuk oldószer, egy katalizátor, egy bázis és bór-tetraalkilvegyület jelenlétében, így az (I) általános képletû vegyülethez jutunk. 8. A 6. vagy 7. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az (a) lépést az alábbiak jelenlétében végezzük: legalább egy, a bróm, az N¹bróm-szukcinimid, a nátrium-bromát és az 1,3-dibróm-,-dimetilhidantoin közül választott brómozószer; egy, a klórozott oldószerek és éterek közül választott oldószer. 9. A 6 8. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az (a) lépést N¹bróm-szukcinimiddel végezzük diklór-metán jelenlétében.. A 6 9. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az a) lépésben végzett reakcióban gyökös iniciátorként benzoil-peroxidot alkalmazunk, és a gyökös reakciót a reakcióelegynek egy 00 wattos lámpával történõ besugárzásával aktiváljuk. 11. A 6. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a b) lépésben a szubsztitúciós reakciót egy R 1 M képletû szerves fémvegyület jelenlétében végezzük, a képletben M jelentése fématom, így magnézium, réz vagy cink. 12. A 11. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a szerves fém reagens a réz-jodid, amelyet egy R 1 MgX képletû szerves magnéziumvegyület jelenlétében alkalmazunk, a képletben X jelentése bróm¹, klór- vagy jódatom. 13. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a (b) lépést éteres oldószer, így tetrahidrofurán jelenlétében végezzük. 14. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a (b) lépést és C között végezzük. 1. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a c) lépésben végzett reakciót éteres oldószer, így tetrahidrofurán jelenlétében C és + C közötti hõmérsékleten végezzük. 16. A 6 1. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a d) lépésben végzett reakciót éteres oldószer, erõs bázis és egy trialkil-borát jelenlétében végezzük. (3) A 16. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a (d) lépésben végzett reakciót 78 C és C közötti hõmérsékleten, tetrahidrofurán, 2, 3, ekvivalens butil-lítium és 2 4 ekvivalens triizopropil-borát jelenlétében végezzük. 18. Az elõzõ 7 1. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a d) lépésben végzett reakciót az alábbiak jelenlétében végezzük: egy oldószer, amelyet a DMF, a tetrahidrofurán, a DMSO és a dioxán közül választunk; egy palládiumkatalizátor, amelyet a diklór¹[1,1 - ferrocenil-bisz(difenil-foszfán)]-palládium(ii)-diklór-metán és a Pd(dppf)Cl 2 közül választunk; egy bázis, amelyet a kálium-acetát és a trietilamin közül választunk; egy bór-tetraalkoxid, amelyet a pinakol-borán és a pinakol-diborán közül választunk. 19. Egy (I) általános képletû vegyület alkalmazása: R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R4 jelentése a B(OH) 2 csoport vagy az alábbi képletû csoport: D-vitamin nem szteroid analógjai elõállítására.. A 19. igénypont szerinti alkalmazás, azzal jellemezve, hogy a D¹vitamin nem szteroid analógjai (IV) képletû vegyületek: (I) (IV) R 1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R 2 és R 3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R 1 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport. 21. Eljárás D¹vitamin nem szteroid analógjai elõállítására, azzal jellemezve, hogy legalább egy lépésben,

11 1 HU T2 2 alkalmazunk egy alábbi (I) általános képletû vegyületet:, (I) és egy (II) általános képletû aril-bromid között: R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R4 jelentése a B(OH) 2 csoport vagy az alábbi képletû csoport: 1 R 1 jelentése a () általános képletû vegyület elõállítására: (II) () 22. A 21. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a D¹vitamin nem szteroid analógjai (IV) általános képletû vegyületek az alábbiak szerint: (IV) R 1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R 2 és R 3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R 1 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport. 23. A 22. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az alábbi lépéseket tartalmazza: a) Suzuki-típusú kapcsolási reakció az (I) általános képletû vegyület: R 1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R 2 és R 3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R 1 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport; b) a Suzuki-reakció termékét, a () általános képletû vegyületet, a (11) képletû benzil-bromidra kondenzáltatjuk bázis, például kálium-karbonát jelenlétében; (11) c) a (11) képletû vegyület alkoholcsoportjait felszabadítjuk a (IV) képletû vegyület elõállítására. 24. Alábbi () általános képletû vegyületek: (I) 0 () R1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R2 és R3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R4 jelentése a B(OH) 2 csoport vagy az alábbi képletû csoport: R 1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R 2 és R 3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R 1 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport. 11

12 1 HU T A 24. igénypont szerinti () általános képletû vegyületek alkalmazása (IV) általános képletû D¹vitamin nem szteroid analógok elõállítására: (IV) R 1 jelentése hidrogénatom vagy 1 4 szénatomos R 2 és R 3 jelentése azonosan vagy egymástól eltérõen R 1 jelentése 1 4 szénatomos alkilcsoport. 12

13 HU T2 Int. Cl.: C07F /02 13

14 HU T2 Int. Cl.: C07F /02 14

15 HU T2 Int. Cl.: C07F /02 1

16 HU T2 Int. Cl.: C07F /02 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 005 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 700707 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szabadalmi igénypontok

Szabadalmi igénypontok l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 915 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 005 915 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU0000091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 91 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 73290 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU000004888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 770962 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004794T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 794 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 291297 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006903T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7796 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000082T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 2 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 2907 (22) A bejelentés napja: 0. 02.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006237T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 237 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 0222 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006966T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 717644 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003889T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPA SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78601 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000036T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 036 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7113 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 197 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 197 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000197T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 197 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 793766 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) !HU000003148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005441 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008536T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717379 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000070T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 80947 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra !HU000003160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 450081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 743226 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 19 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 727742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000634T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 34 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 743972 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006969T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778845 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005730T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Pravasztatint és O, l tömeg%-nál kisebb rnennyiségü pravasztatin C-t tartalmazó készítmény. 2. Az l. igénypont szerinti készítmény, amely 0,04 törnego/o-nál kisebb rnennyiségü

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére !HU000005370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 765624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 102 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 102 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000042T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 2 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 0 767873 (22) A bejelentés napja: 0. 07. 26. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok

Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok IV. Redukció oldott fémekkel Birch-redukció 1. BEVEZETÉS Benzol-származékokban az aromás mag redukciója csak erélyes körülmények között váltható ki. Ilyenek például a magas hőmérsékleten végrehajtott katalitikus

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I),

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I), !HU0000033T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7914 (22) A bejelentés napja: 04..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007273T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 273 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 742371 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 058 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 058 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 08 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 794298 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 297 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 297 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004297T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 297 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810944 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 498 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 498 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007498T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 498 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 712982 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 703 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 19/20 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 703 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 19/20 (2006.01) !HU00000703T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 703 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 111948 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 82032 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A22C 13/00 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A22C 13/00 ( ) !HU00000320T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 20 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 44126 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004791T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743394 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 981 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 981 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000981T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 981 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 764090 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000787T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 787 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7421 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007504T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 020400 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000470T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 81479 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774778 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004928T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 405256 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003920T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 819995 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 718192 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004885T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762447 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77829 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004581T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 581 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 728604 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007279T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 123278 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

VII. Fémorganikus reagens alkalmazása szerves kémiai szintézisekben. Tiofén-karbonsavak előállítása

VII. Fémorganikus reagens alkalmazása szerves kémiai szintézisekben. Tiofén-karbonsavak előállítása VII. Fémorganikus reagens alkalmazása szerves kémiai szintézisekben. Tiofén-karbonsavak előállítása 1. BEVEZETÉS Az aromás vegyületek funkcionalizálásának egyik elterjedt útja a vegyületek karbanionná

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7123 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 771268 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 731998 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004537T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 537 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 802310 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007688T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 81138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 016 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1)

(11) Lajstromszám: E 004 016 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1) !HU000004016T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 016 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 784565 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Oxidatív alkin kapcsolás

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Oxidatív alkin kapcsolás Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok Oxidatív alkin kapcsolás Budapesti Zöld Kémia Laboratórium Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Budapest 2009 (Utolsó mentés: 2009.02.09.) A gyakorlat célja

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 38 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7498 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben