III. forduló Színes Magyarország MEGOLDÁSOK. Színes szőttes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. forduló Színes Magyarország MEGOLDÁSOK. Színes szőttes"

Átírás

1 III. forduló Színes Magyarország MEGOLDÁSOK Színes szőttes A nemzetiségek jogait megállapító évi CLXXIX. törvény megfogalmazása szerint a Magyar Köztársaságban élő nemzetiségek révén kialakított és fennálló kulturális sokszínűség, a nyelvi különbözőség nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása, s a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves részei. Egyik-másik nemzetiséggel ezeréves Kárpát-medencei történelmünk kezdetétől, másokkal a török pusztítást követő betelepítések óta, némelyekkel a 19. századi iparosodás igényelte munkaerő-vándorlás következtében élünk közös hazában. Jelöljétek meg az ismeretterjesztő szövegek végén feltett kérdésekre a helyes választ! 1. A magyarországi nemzetiségeknek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) joguk van a szülőföldjükön való zavartalan boldoguláshoz, az óhazával való zavartalan kapcsolattartáshoz, emellett joguk van megtanulni anyanyelvüket, részt venni anyanyelvű köznevelésben, oktatásban és művelődésben, joguk van anyanyelvük szabad használatához szóban és írásban, történelmük, kultúrájuk, hagyományaik megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához. Ahhoz, hogy hazánkban egy népcsoport a széles körű nemzetiségi jogok kedvezményezettje lehessen, együttesen több feltételnek is meg kell felelnie. Az alábbi kritériumok közül melyik nem szükséges ehhez? A népcsoport a)... tagjainak száma a mindenkori magyarországi népesség legalább egy tízezred része (2014-ben 988 fő). b) a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai által különböztetik meg. c) Magyarország területén legalább egy évszázada honos. d) az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van.

2 2. Az es forradalom és szabadságharc Magyarországon. Eszünkbe jut-e olykor, hogy történelmünk kiemelkedő hősi eposzát nem csak magyar vérrel írták? Az ország különféle nemzetiségű, magyar érzelmű lakossága szintúgy besorolt Kossuth zászlaja alá, mint az államalkotó nemzet fiai. Az Aradon kivégzett honvédtábornokok névsora megelőlegezte Illyés Gyula gondolatát: Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga. Mi volt az anyanyelve a legfiatalabb és a legidősebb mártírnak? a) horvát b) német c) lengyel d) szerb 3. A Magyarországon megtelepült tizenhárom nemzetiség többsége viszonylag könnyen tarthatja a kapcsolatot anyaországával, hiszen azok hazánkkal határos, de legalábbis a közép-európai régióba tartozó államok. Néhány nemzetiség tagjainak viszont messze földre kell utazniuk, ha anyaországuk hívó szavára útra kelnek. Jelöljétek meg azt a magyarországi nemzetiséget, amely anyaországának fővárosa a legtávolabb fekszik Budapesttől! a) görög b) rétoromán c) örmény d) lengyel 4. Amíg az akác el nem terjedt Európa mérsékelt éghajlatú területein, a hárs volt a legfontosabb mézelő növény. A szláv nyelvcsalád egyes nyelveiben még a virágba borulás hónapját is a fáról nevezték el; nem meglepő, hogy az egyik magyarországi szláv eredetű nemzetiség is ezzel az elnevezéssel jelöli hagyományőrző csoportját. Kikről is van szó? a) Lipa Szlovák Folklóregyesület, Budapest b) Tanac Néptáncegyüttes, Pécs c) Parapács, Tállya d) Kacus Néptáncegyüttes, Ecséd 5. A 14. századtól Magyarország új hazát adott a török ellen szülőföldjükről menekülni kényszerülő szerbeknek. Az erős hitű szerb közösségek idővel sorra emelték templomaikat, melyek legtöbbje a barokk építészet jeles alkotása. A szent épületek némelyikéhez legendák is fűződnek: a hagyomány szerint a törökök a templomot a földdel egyenlővé akarták tenni, ám amikor egy janicsár beleszúrta dárdáját az egyik ikonba, s ezután a templomból kilépve holtan esett össze, félelmükben mégsem rombolták le azt. Vajon melyik szerb ortodox templomhoz köti az emlékezet az eseményt?

3 a) Grábóc, Szent Mihály és Gábor arkangyalok-templom b) Szentendre, Belgrád-székesegyház c) Budapest, Szent György nagyvértanú-templom d) Ráckeve, Nagyboldogasszony-templom 6. Snétberger Ferenc, a világszerte elismert gitárművész és zeneszerző hatgyermekes roma családból származik. Hivatása a zene, küldetése pedig egy iskola megteremtése és működtetése, amelyben a fiatal, hátrányos helyzetű roma zenei tehetségeket világszínvonalú képzés és mentorálás révén segítik hozzá zenei karrierjük elindításához. A ös év különböző szakmai programjaiban részt vett diákok listáját böngészve nem meglepő, hogy legtöbben a gitárt jelölték meg hangszerükként, de vajon hány gyerek játszik azon a hangszeren, amelynek őse a hajóláda, amin jobb híján a spanyol gyarmatokra hurcolt afrikai rabszolgák zenéltek? a) Egy b) Három c) Négy d) Kettő 7. Az anyanyelv megőrzése, mindennapi életben való használata a nemzetiségi közösségek vágyott célja. Ezt a célt szolgálja a nemzetiségi színházak működtetése is. A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség 13 alapító tagjával együttes erővel képviseli a hazai cigány, örmény, német, szlovák, ukrán, görög, szerb nemzetiségi színjátszást, s fogja egybe azokat eddigi eredményeik védelmében és intézményeik fejlődése érdekében. Melyik nemzetiség büszkélkedhet a nemzetiségi, polgári, hivatásos színjátszás két évszázados hagyományával hazánkban? Segítségképp eláruljuk, hogy az első, jótékony célú színielőadást augusztus 24-én a Magyar Játék Színben rendezték meg egy Diletans Rátz Társaság által. a) horvát b) szlovén c) szerb d) görög 8. Két nép hű fiának nevezte Illyés Gyula Pável Ágostont, aki egyaránt büszkén vállalta szlovén és magyar kötődését. A tudós a történelmi Vasvármegye területén született vend (szlovén) családba. Életének jelentős részét Szombathelyen töltötte, itt is többfelé osztva tudását és energiáját: tanári feladatai mellett magyarra fordította a legnagyobb szlovén író, Ivan Cankar regényeit, néprajzi tanulmányokat írt a vendvidéki szlovénség életéről, rendszerezte és katalogizálta a Vasvármegyei Múzeum könyvtárát, megalapította az azóta is megjelenő tudományos és kulturális folyóiratot, a Vasi Szemlét. S nem mellesleg útjára röptetett egy korszakos zsenit. rengeteget

4 olvasgattunk, beszélgettünk együtt. Ő nála, az Ő érlelő melegében írtam első komolyan vehető verseimet Oh, milyen megértéssel, gyengédséggel tudta felkarolni a fejlődő, bontakozó tehetségeket! Ki a költő, aki e hálatelt sorokat írta Pávelről? a) Gazdag Erzsi b) Weöres Sándor c) Illyés Gyula d) Zelk Zoltán 9. Ennek a népnek soha nem adatott meg, hogy önálló, saját állama legyen: történelme az Árpád-kortól összefonódik a Kárpát-medencében hont foglaló magyarságéval. Nemzeti önazonosságukat görögkatolikus vallásuk, nyelvjárásaik, szellemi és tárgyi, népi hagyományaik ragasztják tömbbé. A századok során ritkán vetült az uralkodói tekintet a szorgos, nehéz sorsú népre, ám a 18. század elején minthogy II. Rákóczi Ferenc uradalma másfélszáz falujának szinte mindegyikéből jelentkeztek ruszin önkéntesek, s mindvégig kitartottak a fejedelem mellett az alábbi jelzőt érdemelték ki uruktól: a) gens fidelissima a (leghűségesebb nép) b) fratres Hungarorum (a magyarok testvérei) c) gens fortissima (a legbátrabb nép) d) milites Rákóczii (Rákóczi katonái) 10. A szegedi Nemzetiségek Háza a nemzetiségi tánciskola, nyelvoktatás, előadások és kiállítások, gyermekfoglalkozások szervezése mellett nem feledkezik meg a sajátos ízvilágú konyhák kedvelt ételeinek bemutatásáról sem. A Ház január 17-én megrendezett Nemzetiségi Bálján természetesen kínáltak szegedi harcsapaprikást is túrós csuszával, de nem hiányoztak az asztalokról az idei bál tiszteletbeli házigazdájának ételei sem: a zurek, a bigos és a pierogi. Tehát melyik szegedi nemzetiség szervezte idén a mulatságot? a) bolgár b) ukrán c) lengyel d) örmény 11. A török sereg évi pusztító hadjárata után az elnéptelenedett település hamarosan életre kelt. A déli területekről a töröktől folyamatosan szorongatott családok érkeztek, s új hazát leltek e helyütt. Hogy máig őrzött nemzetiségüket, nyelvüket és hitüket mások is megismerhessék, a falu közössége tájházat alakított ki egy vélhetően a 19. század közepe táján épült portán. A szabadkéményes szoba-konyha lakórészben az egykori életmódot felelevenítő tárgyak, a kamrában és a présházban a gazdálkodás eszközei láthatók. A tájházzal szemben egy régen a katonák beszállásolására

5 szolgáló katonaház áll, ahol a viseletek, a színjátszókör és az iskola történetének dokumentumait állították ki. Kiknél s hol járunk? a) szerbeknél Lóréven b) szlovénoknál Felsőszölnökön c) horvátoknál Kópházán d) romáknál Hodászon 12. Anyaországuk egyik közkedvelt táncáról nevezte el magát az 1980-ban alakult együttes, a Sirtos. Napjainkig négy lemezük jelent meg, melyeken felcsendülnek sajátos hangszereik, a hosszú, vékony nyakú buzuki, az apró baglama, a nagytestű lauto, a fafúvós flogera. A zenekar a kezdetektől fogva táncház formájában nyújtott szórakozási lehetőséget a görög népzene kedvelőinek, ahol az érdeklődők a zenét nem csak hallgathatták, de a táncházban lehetőségük nyílt a görög néptáncot is elsajátítani. Akinek erre bizsereg keze-lába, 2015 februárjának mind a négy vasárnapján együtt rezeghet(ett) velük. Hol is? a) az Óbudai Kulturális Központban b) a Művészetek Palotájában c) a Hagyományok Házában d) a Madách Színházban július 11. óta egy kis budai téren hajthatnak fejet, ünnepelhetnek (és olvasgathatnak verseket) egy egészalakos bronzszobor előtt a magyarországi ukránok és mindenki, akit Tarasz Sevcsenko költeményei megérintenek. Az ukrán nemzet számára a jobbágysorból származó, politikai nézetei miatt évekig cári börtönben és száműzetésben sínylődő Sevcsenko az egyén és a nemzet kiapadhatatlan szabadságvágyát testesíti meg: a lánc csörgése vajmi rút, rabságban halni bánat, szunnyadni ám még szomorúbb ölén szabad hazának! A költő ragadványnevét is szent hivatása után kapta. Mi ez a név? (Segítségképp eláruljuk, hogy a keresett szó egy olyan hangszer nevének toldalékolt alakja, mely Arany János A walesi bárdok című versében is megjelenik.) a) Lantos b) Harsonás c) Kobzos d) Dobos 14. Magyarország és Lengyelország két ősi tölgyfa, mindegyikük külön és önálló törzzsel, de gyökerei szélesen szétterülnek és összefonódnak a föld felszíne alatt, és láthatatlanul összekapcsolnak egymással. Innen van léte és frissessége az egyiknek, valamint élete és egészsége a másiknak fogalmazott a lengyel publicista, Stanislaw Worcell. A két nép történelmét szentek, királyok és királylányok, fejedelmek, hadvezérek, egyszerű földművesek, iparosok, kereskedők, menedéket kérők és oltalmat adók élete szőtte-szövögette egybe a századok folyamán óta tárgyiasult Worcell metaforája: a mészkőből faragott két tölgyfa a lengyel-magyar barátság emlékműveként megtekinthető

6 a) Derenk romfaluban b) Győrben c) Bonyhádon d) Lengyeltótiban 15. A évi magyarországi népszámlálás adatai szerint személy vallotta magát román nemzetiségűnek. Napjainkban Gyula a románság kulturális központja, emellett azonban több más Békés megyei településen is jelentős számban élnek. A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda a román nemzetiségi nyelvvel és népismerettel őrzi a románság hagyományait, melyek tárgyi emlékeit a helyi román tájházban saját szemükkel is megtekinthetik a diákok. A népi lakóház tisztaszobájában a mestergerendáról lelógó két lámpából csak az egyik szolgált világításra, a külső csillárt hosszú téli estéken át a nagylány fűzte nagy kedvvel. Vajon miből? 16. a) piros, sárga és kék gyöngyből b) babszemekből és papírrózsákból c) pattogatott kukoricából d) festett tésztából Szobrozzunk együtt! Emlékeztet, jókedvre derít, elgondolkodtat, meghökkent, megindít, gyönyörködtet az értékes köztéri alkotásnak hatnia kell. Ez a hit sarkallta az alábbi szobrok, emlékművek megálmodóit is. Vonjátok hármas csoportokba a képeken látható műveket, szöveges ismertetésüket és az alkotójuk másik művéről, műveiről szóló tájékoztatót. A) 1) Nyék, Magyar, Kürt- Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi törzseit idézik meg az emlékmű tömbjei azon a helyen, ahol eleink megpillantották új hazájukat. o) A szobrászművész egyik legismertebb alkotása Zrínyi Ilonának és kisfiának, II. Rákóczi Ferencnek kettőse, mely a hős asszony által védett vár udvarán áll.

7 2) Kaposvár sétálóutcájában mosolyogtat meg minket a mesekönyvébe bújó nagylány és a kisvonatát, triciklijét már elunó baba kettőse. a) Egy egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz körforgalmat varázsolt a szobrász a városlakók számára vonatkozási ponttá egyáltalán nem időtlen (a jelző jelen esetben nem sértés) művével a somogyi megyeszékhelyen. B) 3) Egyik palaczkban foglaltatik a savanyú vizeknek legegyszerűbbike, mellyben a közönséges vizen, és avval egyesült szénsavon kívül semmi más ásványos rész nem találtatik. Ezen víz nagyobb mértékben bírja magában tartani a szabad szénsavat, mint az, mellyben a szénsavon kívül még többféle savak is felolvadvák; pohárba töltetvén szüntelen szénsav buborékokat hány, még a szénsav nagyobb része el nem röpül tájékoztat a savanyúvízi készület kiötlője, Jedlik Ányos. l) Az alkotó nemcsak saját képzeletében fogant műveit készíti el, hanem nagy tisztelettel fordul régmúlt elődei munkáihoz is: egyebek mellett az albertkázmérpusztai fogadalmi templom néhány remekművét restaurálta. D) O) 4) Ennek a tízmilliós országnak a kormányfőjeként lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni. olvasható az alkotáson Magyarország rendszerváltás utáni első kormányfőjének hitvallása. k) A szerelem költőjének is nevezik a költőt, akinek felvidéki szülőhelyére, a vár belső udvarára domborműves emléktáblát alkotott a szobrász.

8 K) 5) A Szent Márton nagyon szép lesz. Ha Isten segít, olyan szobrot kap Szombathely, amelyet emlegetni fognak az országban bizakodott az alkotó a város által kiírt pályázatra készülve. h) Az alkotó tökéletes anatómiai tudása, a bronz, a márvány, a műkő tulajdonságainak alapos ismerete, műveinek mély átgondoltsága páratlan tehetségről tanúskodnak: a Magyar László emlékművet a Károlyi téren, az Árpádkori kürtöst a hősi temetőben kereshetjük fel egy kiadós városnézés alkalmával. E) 6) A klub címerében 1926 óta szerepel a képen látható totemállat, mely egyszerre szimbolizálja az akaraterőt, a szabadságot és a harciasságot. d) Az érdi Kutyavári óvoda udvarát is az alkotó különleges lécszobrai díszítik. I) 7) A szobor talapzatán az uralkodó látogatásának emlékét megörökítő vers olvasható: Mátyás király a pompát fölötte kedvelé. / Mátyás király feláll, s int a szőlőhegy felé: / Ím, dolgozott a munkás, míg vigadánk, urak! / Nem váltanók fel, hogy ők vigadjanak? g) A budapesti Ferenciek terén álló ferences templom Kossuth Lajos utcai falán az árvízi hajósnak, Wesselényi Miklósnak állított emléket domborművével az alkotó.

9 F) 8) A szoboralakok egy híján nyolcvan esztendőn keresztül szétbontva és elraktározva vártak arra az időre, amikor a magyar szabadságharc kivégzett tábornokainak emlékműve ismét szabadon látogathatóvá vált. m) Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de miről a nemzet félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése nehéz és mindig kétséges. A haza bölcsének örökérvényű figyelmeztetése Szeged városában, egész alakos szobrának talapzatán olvasható. 9) A Bocskai téren táncoló műalkotás azokat a településeket szimbolizálja, amelyek lakóit katonai szolgálatuk fejében ben a fejedelem ajándékozta meg kiváltságokkal. i) Az alkotó másik szobra a Kelenföld környékén élő gyermekek kedvelt (szánkózó) dombján áll: a három komor szürkemarha bika szarvai közt népmesei motívumok, a Nap, a Hold és a csillagok voltak láthatók sajnos az égi jelek napjainkra eltűntek. G) 10) A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira állapította meg éleslátóan a szobor egyáltalában nem szobatudós modellje, aki maga is rendszeresen teniszezett, kajakozott, vitorlázott és síelt. n) A hagyomány úgy tartja, a tokaji aszúbort egy kísérletező kedvű református lelkésznek köszönheti az utókor. A szobrász bronzba álmodta a prédikátor alakját, amit annak szülővárosában, Szepsiben állítottak fel. J)

10 11) Lég lobog, víz zubog, menny szövi tele: hullámzik, rezeg, ragyog a föld árnyék-köntöse. Sokezer tetemem gyűlik iszap-ágyon. Vízirózsa-levelen újra megrebben az álom. (Weöres Sándor) b) Balatonszabadi ad helyet az alkotó több szobrának is, egyebek mellett egy parkban magasodó oszlopon kialakított fészeknek, s a fészek gazdájának, egy gólyának. Hogy a szobrot az ott élők magukénak érzik, mi sem bizonyítja meggyőzőbben, mint az oszlopra szegezett, évszámmal jelölt fém táblácskák, rajtuk az abban az esztendőben született szabadi kisgyermekek nevével. L) M) 12) A felvidéki színmagyar településről között 1200 magyar nemzetiségű lakost üldöztek el és zavartak földönfutóként Magyarországra. Az emlékmű körüli botlatóköveken annak a 69 településnek a neve olvasható, ahová az elűzötteket kitelepítették. f) Az emlékmű alkotója köztéri alkotásai mellett éremművészként is öregbíti hírnevét: az ő keze munkájával ismerik el az Erkel Ferenc-díjat és a Brunszvik Terézdíjat kiérdemlő zeneszerzők, zenei rendezők, illetve óvodapedagógusok, s az óvodapedagógusok képzésében kiemelkedő munkát végző oktatók munkáját. 13) Mintha szivemből folyt volna tova, / zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. A felirat a világirodalom egyik legkiemelkedőbb életművét vérével megíró költő szobrának talapzatán olvasható. c) A Munkácsy Mihálydíjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett, Kossuthdíjas szobrászművésznek közel százötven alkotását tekinthetjük meg szerte az országban. Legbájosabb szobrát, a budapesti Duna-korzón papírkoronával a fején, fürdőköpeny-palástjában uralkodó Kiskirálylányt saját kislánya ihlette. N)

11 14) Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! kezdődik a Himnusz, melynek mind a 64 sora elolvasható a nemzeti imánknak szentelt szoborkompozíció felületén. e) A művész másik köztéri alkotásán Mária és a kis Jézus alakja jelenik meg a Magyarok Nagyasszonyának palástját szőlőlevél, a gyermekét szőlőfürt díszíti, ezzel utalva Tokaj-Hegyalja messze földön híres kincsére. C) 15) A szabadság és a szerelem madara búvik elő a roppant, szigorú fekete gránitból, nemzeti kultúránk jelképes motívumát a zeneszerző erkölcsi és művészi rendíthetetlenségével ötvözve. j) Ennek a szobornak elődei is voltak: ben Magyarország Védőasszonya talapzaton állt, melyre egy gyalogos, egy kocsis és egy autóvezető alakja volt vésve. A főváros ostromában megsemmisült alkotást 1953-ban egy távolba tekintő férfi szobrával pótolták, majd ben köztérre került a ma is látható, háromméteres, ovális ívelésű mű, melynek mészkő talapzatára az alábbi két betűt faragták: KM H) 17. Sportéletünk színe-java Zöld-fehér, lila-fehér, piros-kék, piros-fehér Tévedés ne essék, nem az aktuális divatszínekről lesz alább szó, az ügy ennél sokkal komolyabb. Mert nagy dolog a kizárólagos, a józanságot még nyomokban sem tartalmazó klubhűség. Soha nem kívántam máshova igazolni. ( ) mert engem ide köt minden. A gyermekkor, a barátok, az újpesti utcák és a Megyeri úti stadion vallotta Szusza Ferenc labdarúgó, aki 23 év alatt 463-szor húzta magára lila-fehér mezt. Ha nem is minden sportoló ragaszkodik ily erősen klubjához, magányos hősök akkor sincsenek, s a

12 világversenyen felhúzott nemzeti színű lobogó mögött meg kell látnunk a versenyzőt körülvévő kisközösség zászlócskáit is. Kiemelkedő magyar sportsikerekről írt tudósításokat olvashattok e feladatban. Párosítsátok ezeket a sportsiker évszámával, helyszínével és annak a klubnak nevével és színeivel, amelynek a sportoló az említett siker idején tagja volt. 1. Az olimpián az úszószámokat a világkiállítás területén létesített, sekély vizű, mesterséges tavon rendezték. A vízben rögzített tutajról indultak a versenyzők az 50, illetve 100 yard távolságra elhelyezett gerendákig. Féltávnál versenyzőnk kis előnyt szerzett, de a mellette úszó amerikai Leary lehúzta őt. Hasztalan, mivel a mi fiunk egy lábnyival (kb. 30 cm) előbb ért a célba. Ekkor váratlan fordulat történt: a két célbíró mást látott győztesnek, így hosszas vita után miközben a trénerek között verekedéssé fajult a nézeteltérés újabb futamra kötelezték az első két helyezettet. Itt már nem volt kétség: hősünk magabiztosan előzte meg vetélytársát. Az amerikai lapok így lelkendeztek: ( ) gyorsabban úszik, mint a cápa! 2. A jugoszlávokkal vívott elődöntőben hátrányba került a csapat. A szövetségi kapitány ekkor úgy döntött, kapust cserél. A harmadik negyed elején a csapat legfiatalabb játékosát küldte be a kapuba, aki a tornán addig alig játszott. A húzás tökéletesen bejött, a cserekapus védett 5 lövést, s a mérkőzés hátralévő 12 percében csupán egyetlen gólt kapott. Szecska páratlan higgadtságára, elképesztő robbanékonyságára az utolsó másodpercekben is szükség volt, hiszen 1,2 másodperccel a mérkőzés vége előtt emberelőnyben támadhatott az ellenfél. De rajta már nem foghattak ki, döntős lett a magyar válogatott! 3. Tízgyermekes családból származó birkózónk esélyesként érkezett a versenyre, hiszen előtte már világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett. Az olimpiai döntőig feltartóztathatatlanul nyomult előre. Hibapont nélkül lépett túl ellenfelein. Román és finn ellenfelét tussal, szerb riválisát leléptetéssel győzte le. Összetörte, összeroppantotta valamennyiüket, nemegyszer jellegzetes csípődobásával indítva őket légi pályára. A döntőben a hazaiak versenyzőjével, az olimpiai címvédő Bikovval találkozott. Gigászi küzdelem alakult ki a szőnyegen, versenyzőnk hatalmas akarattal és irammal ment előre itt nyert értelmet, miért is kellett annyiszor fóliába csavarva felfutnia a Hármashatár-hegyre, felőrölte ellenfelét, akit a bíró leléptetett. A győztes örömében a mérkőzésvezetőt is arcon csókolta. 4. A 60-as évek kiemelkedő magyar súlyemelője elméletileg is rendkívül felkészült versenyző volt, sportági szakkönyvet és oktatófilmet is készített. Tanítás mellett társaival világversenyekre járt, s gyűjtötte a tapasztalatokat. A római olimpián például rájöttek arra, hogy a nagy versenyek előtt pihenni kell, hiszen hiába emeltek legjobbjaink a verseny előtti napon kilóval többet, mint a későbbi aranyérmesek, a döntő napján nem tudták teljesítményüket megismételni. A következő olimpiára a Tanár Úr bombaformában érkezett, a verseny első számú esélyese volt. Csakhogy a vasfüggöny mögül érkezett sportoló áldozatul esett a nyugati fogyasztói kultúra termékének: az újdonságnak számító jéghideg Coca-Colától a. kék-fehér (MTK) Halmay Zoltán úszó, St Louis, 1904 c. kék-sárga (BVSC) Szécsi Zoltán vízilabdázó, Sydney, 2000 j. piros-kék (GANZ- MÁVAG) Kocsis Ferenc birkózó, Moszkva, 1980 o. zöld-fehér (Szombathelyi Haladás) Tóth Géza súlyemelő, Tokió, 1964

13 torokgyulladást kapott, belázasodott, így másnap csak ezüstérmet tudott szerezni. Szűkebb hazájában így is bajnoknak kijáró ünneplésben részesítették. 5. Labdarúgásunk egyik kiemelkedő alakja 12 góllal az olimpiai torna gólkirálya lett. Kivételes tehetségét mutatja, hogy a Marokkó elleni 6:0-s győztes mérkőzésen egyedüli góllövőként szerepelt. Védői rúgták, cibálták, de ő nemes bosszút állt: gólokkal fizetett. A délután fél háromkor kezdődött olimpiai döntőben Csehszlovákia válogatottja ellen többször is veszélyeztette az ellenfél kapuját, egy alkalommal még a kapust is kicselezte, de a támadások eredménytelenül zárultak. Aztán egy szerencsés öngól miatt vezetést szereztünk, majd hősünk nagyjelenete következett. A hátvédtársától kapott labdával ellenállhatatlanul indult meg a jobbszélen, az őt feltartóztatni próbáló két hátvédet beültette a ringlispílbe, majd elemi erővel a léc alá bombázott. A vetélytárs csapat az utolsó tíz percet végigtámadta, de már csak szépíteni tudott. Labdarúgó válogatottunk 12 év után újra olimpiai elsőséget szerzett! 6. Nem ő a versenyszám első számú esélyese. Az előző olimpián párosban szerzett aranyérmet. Viszont úgy tűnik, az időjárás a kegyeibe fogadja: erős szembeszél fúj, neki ez általában fekszik. A hármas pályáról rajtol, s sikerül a rajt után az élbollyal tartania, 250 méternél a harmadik helyen áll. Fél táv után Maxim Opaljev robbant, s átveszi a vezetést. Versenyzőnk is rákapcsol, egyre erősebb húzásokkal közelít hozzá, már csak centiméterekre van Opaljevtől, majd meg is előzi. Még 20 méter van hátra, s már fél hajóval vezet. Az orosz kenus már hiába erőlködik, olimpiai bajnok a magyar versenyző, bár ezt ő maga is nehezen hiszi el! 7. Olimpikonunktól bár 2000-ben Európa-bajnoki címet szerzett nem vártak a szakemberek kiugró eredményt. A több mint tíz kilós fogyasztás ellenére mégis kivételes erőállapotban küzdötte végig mind az öt mérkőzését. Kezdésnek pontozással verte japán és dominikai ellenfelét. Következett a kubai Lazaro Rivas, a kategória világbajnoka, de ő sem tudta megállítani az alföldi klub versenyzőjét. Az elődöntőben ukrán ellenfele is behódolt. A döntőben egy újabb világbajnok várt rá, aki az első menetben egypontos vezetést szerzett, de a másodikban a mokány magyarnak sikerült kétszer is megpörgetni orosz ellenfelét. A hosszabbításban összekapaszkodás következett, ahol versenyzőnk nyolc másodperc alatt eldöntötte a mérkőzést: földre vitte az erejével elkészült oroszt, majd boldogan ugrott edzője, Komáromi Tibor nyakába. 8. Győzelme előtt háromszor választották az év hazai tornásznőjévé. A vidéki műhely addig is számos tehetséget nevelt, de teljesítményével ő lett az egyesület ikonja. Az olimpián önbizalmát megalapozhatta látványos talajgyakorlata, mely ezüstérmet hozott számára. A hazai közvélemény és a helyszínen szurkoló magyarok csodát vártak tőle legerősebb számában, az ugrásban. A verseny óriási izgalmakat hozott. Első gyakorlata (bicska és félfordulat) 9,925 pontot ért, a másodikban a Jurcsenko-csavart ugrotta pontos talajfogással. Némi csalódottságot jelentett a pontszám, mely ezredre megegyezett az előzővel. Lélegzetvisszafojtva várták a többiek ugrásait. Végre megszületett a végeredmény: a román Milosovicivel holtversenyben olimpiai bajnok lett! 9. Harmadik olimpiájára már legendaként érkezett. Ellenfelei mélyen tisztelték és félték hihetetlen technikáját. Annyira gyors és ruganyos volt, hogy eltalálni szinte művészetnek számított. Jobbcsapottját senki sem tudta utánozni, edzője szerint az félig f. lila-fehér (Újpesti TE) Bene Ferenc labdarúgó, Tokió, 1964 i. piros-kék (Csepel) Kolonics György kenus, Sydney, 2000 e. lila-fehér (Kecskeméti TE) Majoros István birkózó, Athén, 2004 d. lila-fehér (Békéscsabai Előre) Ónodi Henrietta tornász, Barcelona, 1992 l. piros-kék (Vasas) Papp László ökölvívó, Melbourne, 1956

14 horog, félig swing. Ugyanakkor nemcsak erejét, hanem intelligenciáját is használta. A döntő mérkőzés kezdése előtt tombolva biztatta a közönség. A hangosbeszélő folyamatosan azt harsogta, ha győz, új fejezet nyílik a sporttörténelemben. Ellenfele, a fiatal amerikai versenyző addig 41 amatőr meccset vívott, s mind megnyerte. Mégis, szemmel láthatóan tartott versenyzőnktől joggal, hiszen kétszer is megrendítő ütést kapott tőle, így jobbára csak a védekezésre futotta erejéből. Miután a bíró kihirdette az eredményt, a döntőket jó negyedórára félbe kellett szakítani, mivel őrület tört ki a St. Kilda Town Hallban. Kézről kézre adták a boldog győztest, mindenki meg akarta őt érinteni. Ökölvívónk valóban sporttörténelmet írt: megszerezte harmadik olimpiai elsőségét. 10. A sportághoz egy gyerekszerelem kapcsán került közel, tetszett neki egy vívó kisfiú, így ő is tőrt ragadott. Nagy sikereit viszont párbajtőrben érte el. Első olimpiai aranyát már anyaként szerezte, s ez az állapot tette őt nagyon tudatos versenyzővé, éles helyzetekben jól reagált, az adrenalin nem blokkolta, hanem koncentráltabbá tette. Harmincévesen vívta első olimpiai döntőjét. A legnagyobb küzdelmet valójában az elődöntőben vívta a szakág uralkodónőjével, Flessellel. Amikor a francia versenyző 6:3-ra vezetett, a magyar vívó mestere ennyit mondott a szünetben: Csak a szíveddel tudod megverni. Meg is történt a fordítás: 13:10 ide, de az ellenfél nem adja fel: 14:14! Ki fogja adni a mindent eldöntő tust? És ül Flesselen a parádriposzt! A nap hősét a döntőben a svájci versenyző sem tudja megállítani (15:11). Az aranyérmet Schmitt Pál, a MOB elnöke akasztotta a nyakába. 11. Az egész olimpia legnagyobb érdeklődést várt eseményére került sor december hatodikán az uszodában. Csapatkapitánya irányításával a magyar vízipóló-válogatott addig fölényesen nyerte meccseit, de az elődöntőben a szovjetekkel került szembe, így a mérkőzésnek erős politikai töltete lett. Rajki Béla edző a kezdés előtt a következőt mondta: Bárhogy is alakul majd a sorsotok, vagyis ha hazajöttök, ha nem, az olimpiai bajnoki cím életetek fontos része lehet. A nézőközönség köztük rengeteg magyar emigránssal egy emberként fiainknak szurkolt. Csapatkapitányunk szerzett vezetést megismételt négyméteresből, majd negyedről negyedre nőtt az előny. A szovjetek nem tudtak mit kezdeni a zónavédekezéssel. Fél perccel a vége előtt aztán elszabadult a pokol: az ellenfél egyik játékosan arcul ütötte Zádor Ervint, akinek arcát elöntötte a vér. A felajzott tömeg átzúdult a korláton, s a bíró lefújta mérkőzést. A végeredmény: 4:0, a vízben a magyarok győztek. A jugoszlávok elleni 2:1 után hősünk megszerezte második olimpiai aranyát is. 12. Edzője eredeti módon motiválta: Ha pontszerző helyen végzel, az olimpia után nem kell újabb ausztriai edzőtáborba jönnöd! Hatott az ösztönzés, bemelegítésként három perc alatt elintézte angolai ellenfelét. Következett a verhetetlennek hitt orosz Szergejev. Ráadásul az egyik akció közepette kiesett a szeméből a kontaktlencséje. Tisztánlátását nem, eltökéltségét annál inkább befolyásolta az affér, s egy ötpontos akcióval nyert. Következett az olimpiai bajnok brazil versenyző, akit egy remek combdobással búcsúztatott. Az esti ágdöntőben a hollandok Európa-bajnokát egy közbetámadási móddal lepte meg, s jöhetett az utolsó mérkőzés Stevens-szel. A brit karfeszítéssel próbálkozott, kis híján sikerrel, de a mérkőzés második felében már versenyzőnk volt az úr a tatamin. Két ötpontos combdobással g. piros-fehér (Budapesti Honvéd SE) Nagy Tímea, Sydney, 2000 m. zöld-fehér (FTC) Gyarmati Dezső, Melbourne, 1956 k. piros-kék (Paksi Atomerőmű SE) Kovács Antal, Barcelona, 1992

2. Forduló Történelem és tudomány. Megoldások. I. Mindenütt ismerik

2. Forduló Történelem és tudomány. Megoldások. I. Mindenütt ismerik 2. Forduló Történelem és tudomány Megoldások I. Mindenütt ismerik Az első fordulóban messze földön híres művészek és sportolók alakját, alkotásait idézzük meg. Olvassátok el figyelmesen a bevezető szövegeket,

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges

Részletesebben

(V)ÉRMES REMÉNYEK MINDENT AZ OLIMPIÁRÓL ÖTKARIKÁS ESÉLYEK, UNIKUMOK ANNO: ATHÉNTÓL PEKINGIG

(V)ÉRMES REMÉNYEK MINDENT AZ OLIMPIÁRÓL ÖTKARIKÁS ESÉLYEK, UNIKUMOK ANNO: ATHÉNTÓL PEKINGIG 18. ÉVF. 27. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. JÚLIUS 12. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP (V)ÉRMES REMÉNYEK MINDENT AZ OLIMPIÁRÓL ÖTKARIKÁS ESÉLYEK, UNIKUMOK ANNO: ATHÉNTÓL PEKINGIG CO2: 118 205 g/km, fogyasztás: 4,4 7,7

Részletesebben

Kis János - Vajda Attila Délvidéki magyar olimpikonok

Kis János - Vajda Attila Délvidéki magyar olimpikonok Kis János - Vajda Attila Délvidéki magyar olimpikonok Európai Sport Hagyományőrző Egyesület www.zalasportert.hu Kis János - Vajda Attila Délvidéki magyar olimpikonok A könyv támogatói Képek: Címlap belső

Részletesebben

TÜKÖR TÜKÖR. ~ Idõszakos kulturális kiadvány 2008/1 ~ Tartalomból. Görög Béla festménye

TÜKÖR TÜKÖR. ~ Idõszakos kulturális kiadvány 2008/1 ~ Tartalomból. Görög Béla festménye TÜKÖR VECSÉSI VECSÉSI ~ Idõszakos kulturális kiadvány 2008/1 ~ TÜKÖR Gerény, 14. századi freskók Gerényi rotunda, 11. századi freskó Tartalomból Görög Béla festménye Népzene és népdal 1 Kárpát-medence

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

1. Forduló Történelem és tudomány. Megoldások. Mindenütt ismerik

1. Forduló Történelem és tudomány. Megoldások. Mindenütt ismerik 1. Forduló Történelem és tudomány Megoldások Mindenütt ismerik Az első fordulóban olyan tudósok és történelmi alakok, események emlékét idézzük meg, akik méltán elismertek határainkon túl is. Olvassátok

Részletesebben

Veterán vívó Eb Füreden

Veterán vívó Eb Füreden A tartalomból NESZE NEKED BALATON! BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA 2009. ÁPRILIS IX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Az arácsi teaházban Mivel a szerkesztő kényes az ingyen reklámra, ezért nem árulom

Részletesebben

HÍRADÓ. Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet. Ano 15 - nº 66 - São Paulo, abril de 2014

HÍRADÓ. Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet. Ano 15 - nº 66 - São Paulo, abril de 2014 HÍRADÓ Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet Ano 15 - nº 66 - São Paulo, abril de 2014 NEGYED ÉVSZÁZAD A VASFÜGGÖNY NÉLKÜL A vasfüggöny nemcsak a határ mentén omlott le, leomlott

Részletesebben

Mondok József polgármester a Magyar Lovas Szövetség alelnöke

Mondok József polgármester a Magyar Lovas Szövetség alelnöke Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 9. szám Tisztelt Olvasók! A közel 80 esztendős Izsáki Sárfehér Napok 2013-ban jeles állomáshoz érkezett. Hagyományos és igen népszerű városi ünnepünk

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

A 184. füredi Anna-bál szépei

A 184. füredi Anna-bál szépei A TARTALOMBÓL ÍRÁS ZÁKONYI FE- RENCERŐL ÉS ZÁ- KONYI FERENCTŐL Augusztus 28-án a helytörténész, idegenforgalmi szakember születésének századik évfordulójára emlékeznek. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap V. Évfolyam 46. szám - 2011. április HU ISSN 1789-8153 (Online) Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 24-én tett látogatást Zagyvarékason. A községházán

Részletesebben

Egyszer véget ér a lázas ifjúság...

Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. május 7. Közéleti hetilap VII. évfolyam 17. szám Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290

Részletesebben

miliõt helyre tudják állítani, fogalmazott dr. Áldozó Tamás.

miliõt helyre tudják állítani, fogalmazott dr. Áldozó Tamás. Pápa és Vidéke 2015. április 16. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 4. szám Befejezõdött a renoválás Pénteken nyit a kastély Egyeztettek a 83-as felújításáról Az elmúlt héten ismét összegyûltek a pápai Városházán

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

A világ tetején. a Benedekcsapat. Détári Lajos Az utolsó magyar világklasszis. Szántó Imre Edzőnek született. Hosszú Katinka Párban szép az élet

A világ tetején. a Benedekcsapat. Détári Lajos Az utolsó magyar világklasszis. Szántó Imre Edzőnek született. Hosszú Katinka Párban szép az élet www.presztizssport.com Szántó Imre Edzőnek született Pars Krisztián Még nehéz a kalapács Magyar fölény a kettesfogathajtó vébén Détári Lajos Az utolsó magyar világklasszis Hosszú Katinka Párban szép az

Részletesebben

Olimpiai bajnok Gyôr elsô embere

Olimpiai bajnok Gyôr elsô embere 2008/3 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Nem kétséges, a harmadik negyedév hozta idén sportéletünkben a legmeghatározóbb eseményeket, változásokat. A mindössze három arany és a vártánál szerényebb pekingi

Részletesebben

A SOSZ húsz küzdelmes éve

A SOSZ húsz küzdelmes éve 2009/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Egyáltalán nem meglepô, hogy ezúttal, idei negyedik, tehát utolsó lapszámunknak ezen a helyén - legalábbis részben - ismét sportéletünk finanszírozási gondjaival vagyunk

Részletesebben

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek Oxigén Futó Magazin A Friss Oxigén Alapítvány lapja Alapítva: 2011 2014. augusztus KÜLÖNSZÁM Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek www.frissoxigen.hu 2 OXIGÉN

Részletesebben

Görög örökség Magyarországon. Civil szervezeteink életébõl. Hírek az anyaországból. Görögökrõl magyar szemmel. Programajánló

Görög örökség Magyarországon. Civil szervezeteink életébõl. Hírek az anyaországból. Görögökrõl magyar szemmel. Programajánló GÖRÖG KISEBBSÉGI KULTURÁLIS MAGAZIN 2008 / 5. szám Görög örökség Magyarországon Civil szervezeteink életébõl Hírek az anyaországból Görögökrõl magyar szemmel Programajánló Készült a Budapest Fõváros XI.

Részletesebben

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján LIX. évfolyam 2. szám 2007. január 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 26-án. Kik kapjanak CSEPELÉRT - díjat 2007-ben? Február 16-ig várják a javaslatokat! Tisztelt Csepeliek! A Csepeli

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

Mindig egy unalmas hétfõvel kezdjük

Mindig egy unalmas hétfõvel kezdjük (Sz)epicentrum ASZEPIPressPress jelenti Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre a szaktanároknál lehet jelentkezni szeptember 22-ig. Erre az évadra szóló színházbérlet még vásárolható Angyal László

Részletesebben

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária XXI. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. július 2. Bajnokcsapat Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária A Gépmúzeum pályázati fejlesztéséről Kádár

Részletesebben