MARGITSZIGET DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARGITSZIGET DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓ"

Átírás

1 MARGITSZIGET DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓ TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 2002

2 1125 BUDAPEST, RÕZSE U: 17. TEL/FAX: MÛTEREM: 1016 BUDAPEST, NAPHEGY U: 29/B. TEL/FAX: , ROTH ÉS TÁRSAI BT MARGITSZIGET DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓ TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 2002

3 Design by ARCHIDESIGN 2100 Gödöllõ, Ripka Ferenc u. 15.

4 1. A KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓS JAVASLATA Dr. Bodor Imre régész - történész 2. KOLOSTORI KÚTHÁZAK IRODALOMBAN FELDOLGOZOTT MINTÁK ALAPJÁN Selmeci János okleveles építészmérnök CÍMLAPON: A Canterburyi Christ Church vízellátó rendszerét ábrázoló XII.századi mûszaki rajz 4

5 5

6 1. A KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓS JAVASLATA Dr. Bodor Imre régész - történész 6

7 A KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓS JAVASLATA Másfél-két méter körüli átlagos falmagasságával a domonkos kolostor nagy kiterjedésû rommezeje meglehetõsen lapos. Területén vertikális elemként ma csak a szentély két kimagasló falmaradványa és a kápolna rekonstruált szentélye jelentkezik. Az eredetileg is hangsúlyos, központi elhelyezkedésû kútház rekonstrukciója környezetébõl kiemelkedõ tömegével, nemes anyagból, igényes munkával kialakított tetõzetével visszaadja - legalább részben - a kolostorudvar hajdani zártságát, intim hatását. Élõ funkciója: mûködõ csorgókút befogadása. Utóbbi az eredeti rendeltetés felidézésén túl a nagyszámú látogató vízszükségletét is kielégíti. Az építmény egyszersmind az egész romterület egyetlen bárki által megközelíthetõ belsõ terét adja. A rekonstrukció megvalósítása azonban mûemléki szempontból határeset.ha a kútházat önmagában tekintjük, igen kevés adatra támaszkodhatunk. Csak alaprajzát és párkányának hét kõelemét ismerjük. Teljesen ismeretlen számunkra egykori nyílásainak mérete, keretezésük profilja. Boltozatának mindössze egyetlen bordaprofil rajzát közli Lux Géza ban. Ha azonban a rommezõ egészét tekintjük, annak kisméretû, de hangsúlyos központi elemét kell látnunk benne. Esztétikai szemponton /újabb vertikális elem / és gyakorlati meggondoláson /ivókút/ túl, az újjáépítés mellett szóló igen lényeges érv a vakmérmûves párkányelemek anastylosisszerû viszahelyezése és a párkány rekonstrukciója. Az eredeti elemekbõl összeállított párkányszakasz jelenlegi helyzetében nehezen értelmezhetõ és fokozottan veszélyeztetett. A kútház párkányába való visszaépítése mindkét problémát megoldja. Az eredeti párkánykövek alapján hitelesen pótolható a teljes párkány és az építmény sarkain lefutó tagozatok. A profilált kövek középkori módon megmunkált felületû mûkõelemekkel pótolhatók. A párkánymagasság a sekrestye egykori födémének helyét és a szentély északi ablakkönyöklõjét figyelembe véve kb. négy méter körül lehetett. A kitöltõ falazat - véleményem szerint - terméskõ lehetett. Rekonstrukciójánál is harmonikusabbnak érzem a terméskõ falazatot. Ebbe a felületbe beépíthetõk a párkányszakasz jelenlegi elhelyezésekor felhasznált gótikus téglák is, így azok sem vesznének el. Analógiaként említeném a pesti belvárosi plébániatemplom déli nyolcszögû királyi oratóriumának, falazatát, amely faragott nyíláskeretekkel és sarokelemekkel, de téglával vegyes terméskõ falazattal épült. 7

8 A legnagyobb gond a teljesen bizonytalan kialakítású ablakok rekonstrukciója. Megnyugtatónak art tartanám, ha az ablakok anyagukban és kialakításukkal is jeleznék a teljes bizonytalanságot. Az ablakok téglából készülnének egyszerû rézsûs kialakítással, vagy rézsû nélküli csúcsíves faláttörések formájában. Kialakításuk mintegy a keretek hiányára utalna. Bármely stílszerû megoldás ugyanis kétségessé teszi a visszaépítendõ eredeti elemek és az azokhoz igazodó rekonstrukciós másolatok, de a rommezõ egyéb kiegészítéseinek hitelét is! A semlegesen kiképzett nyílások viszont - õszinteségük mellett - a gótizáló kereteknél alig jelentenének kisebb esztétikai élményt. Végül is rajtuk keresztül fõ látványként maga a csorgókút jelenik meg. Megjegyzés: A kút vezetékrendszerének kialakításakor régészeti megfigyelésre lesz szükség az eredeti kútépítmény esetleg még meglévõ nyomainak megismerése végett. 8

9 2. KOLOSTORI KÚTHÁZAK IRODALOMBAN FELDOLGOZOTT MINTÁK ALAPJÁN Selmeci János okleveles építészmérnök 9

10 ÁLTA LÁNOS ISMERTETÉS 1. A kútházak elhelyezkedése A kolostorok kútházai általában szabadonállóan a kolostorkert közepén, vagy a kerengõ mellett, ahhoz illeszkedve épültek fel. Jelen összeállításban csak ez utóbbiak szerepelnek. A kerengõ melletti elhelyezkedésnek két esete a gyakori: a templom hosszházával párhuzamos, de túloldali folyosó mentén, általában annak közepénél, vagy a közepéhez közel, illetve ezen folyosó és egy rá merõleges folyosó csatlakozásánál a sarokban. A kútházak ugyanis a refektórium közelében voltak, a szerzetesek étkezés elõtt állítólag itt mostak kezet. A refektóriumot pedig általában a kerengõnek a templommal átelenes oldalán lévõ folyosó mentén alakították ki. A kútház nem ásott kút védelmére szolgált. A benne lévõ csorgókút csövön kapta a vizet a távolabbi ásott kútból, medencébõl. Ciszterci kolostor eszményi terve.(w. Braunfels alapján) 1. Szentély 2. Halottak kapuja 3. Szerzetesek kórusa 4. Padok a betegek számára 5. Szentélyrekesztõ fal 6. Konverzusok (nem teljes jogú szerzetesek kórusa 7. Elõcsarnok 8. Lépcsõ a hálóterembe 9. Sekrestye 10. Amarium 11. Mandatum - kõpadok olvasáshoz és lábmosáshoz 12. Szerzetesek kapuja 13. Konverzusok kapuja 14. Káptalanterem 15. Lépcsõ a hálóterembe 16. Auditórium 17. Szerzetesek terme 18. Noviciusok terme 19. Szerzetesek latrinája 20. Melegedõszoba 21. Kút 22. Szerzetesek refektóriuma 23. Olvasópult 24. Konyha 25. A pincemester szobája 26. A konverzusok utcája 27. Éléstár 28. Konverzusok refektóriuma 29. Konverzusok latrinája 10

11 2. A kútházak típusai Alaprajzuk szerint három csoportba oszthatók: 2.1. Négyszögletesek, azaz négyzetesek, esetleg téglalap alaprajzúak. Ezek legtöbbször két folyosó találkozásánál, a kerengõ sarkánál helyezkedtek el, bár ismeretesek folyosó mellett lévõk is. Pl: Burgos, Santa Maria székesegyház - Spanyolország, Canterbury, Christ Church - Anglia, Monreale, Székesegyház - Szicília Kápolnaszerûek. Két részbõl állnak, a kerengõhöz csatlakozó négyszögletes területbõl és az ezt a szabályos nyolcszög három oldalával lezáró trapézból. Pl: Alcobca, ciszterci apátság (Real Abadia de Santa Maria de Alcobaa) - Leiria, Estremadura, Portugália, Oliva ( Mons Olivarom ) - Gdansk, Lengyelország Sokszögûek, legtöbbször nyolcszögûek, esetleg köralaprajzúak. A sokszögûek vagy közvetleül, egyik oldalukkal illeszkednek a kerengõ egyik oszlopközéhez, vagy egy kis nyaktag kapcsolja össze azokat. Ez utóbbi talán szebb megoldás. Pl: Heiligemkreuz, cisztercita apátság - Ausztria, Le Thoronet, cisztercita kolostor - Franciaország, Problet, Mária kolostor - Tarragona, Spanyolország. 11

12 KERENGÕK SARKÁBAN ÁLLÓ KÚTHÁZAK ÁLTALÁBAN NÉGYSZÖGLETES ALAPRAJZZAL Barcelona, Santa Eulalia-székesegyház - Spanyolország. A könyvben csak alaprajz szerepel, helyiség - megnevezés nélkül. (Lehet, hogy más rendeltetésû építmény?) A templom melletti és keleti folyosók találkozásánál fekszik. (V.ö.: Burgos, Santa Maria - székesegyháznál is a templom melletti folyosónál!) Gazdag csillagboltozattal fedve. A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Bp., Corvina Kiadó old. Batalha, Mosteiro de Santa Mária da Vitória - Portugália. I. János 1388-ban kezdte építtetni az 1385-ös, kasztiliaiak fölötti aljubarrotai gyõzelem emlékére. Az elsõ szakaszban Afonso Domingues megépítette a templomot, a káptalantermet és a királyi kerengõt, a Claustro Realt. Késõbb alakult ki a kolostortemplomtól északra elhelyezkedõ hatalmas együttes, a fogadalmi domonkos rendház két kolostorkerttel, kerengõvel. A templom melletti a Claustro Real, melynek ÉNy-i sarkában áll a kútház. Gótikus Stílus. Budapest, Vince Kiadó, É.n.(2000.?) Borngässer,Barbara: Késõ gótikus építészet Spanyolországban és Portugáliában c. fejezet. Budapest, Corvina Kiadó old. ff. alapr., színes összkép, belsõ és a Claustro Real egy homl. Szakasza. (Dr. Albrecht-Bott, Marianne - Hertlein, Joachim:) Knaurs Kulturführer in Farbe - Portugal. München Droemer Knaur, old alaprajz helyiség - megnevezésekkel Jaxtheimer, Bodo W.: Knaurs Stilkunde. Gotik Die Baukunst. München/Zürich old.:templom Ny-i homl.? 346. old.: Kútkápolna Brunnenkapelle belsõ ff. Fénykép. Bernhard, Marianne: Kolostorok Budapest, Dunakönyv Kiadó, old.: Kútház belsõ színes képe. 12

13 Burgos, Santa Maria-székesegyház - Spanyolország. A kolostor a templomtól délre fekszik, de a kútházat a templom melletti és a nyugati folyosó találkozásánál alakították ki. Négyzetes, vagy romboid alaprajzú, keresztboltozattal. Mindkét alaprajzon csak a kerengõ felöli két oldal nyitott, a kert felöli pedig befalazott (?) XVI. szd. A mûvészet története (4) - A gótika és a távolkelet. Budapest, Corvina Kiadó old. Alaprajz-ff. Czellár Katalin: Spanyolország építészete II. (Az építészet világa 12) Budapest, Corvina Kiadó old. leírás, 90.old.: ff. alaprajz Byland ciszterci apátság, Yorkshire - Anglia után - XIII. szd. A helyszínrajzon a legtöbb falat szürkével jelölték, csak néhányat feketítettek be. (érthetetlen, jelmagyarázat nincs! Talán a szürke jelzi a kevésbé megmaradtat, vagy bizonytalant?) A kerengõ kert felöli falait, azaz íveit szürkével jelölték. A templom melletti folyosó közepéhez kis négyszögletes építmény csatlakozott. Négyszögletes kútháznak, illetve négyszögletes kútház alapfalainak tünik, de a rajzon megnevezések nincsenek. A konyha a kerengõ túlsó, déli oldalán volt. A refektórium is ott lehetett. A kútház ugyanis legtöbbször a refektórium közelében volt. Toman, Rolf: Román stílus. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft Wischermann, Heinfried: Nagy-Britannia román stílusú építészete c. fejezet old. Helyszínrajz. Ff. Matthew, Donald: A középkori Európa atlasza. Budapest, Helikon old. templom fõhajó belsõ kép. színes. Nem egyeztethetõ az alaprajzzal! 13

14 Canterbury Christ Church - Anglia. A vízellátás és csatornázás ábrázolása. A kolostort és apátsági templomot Anselm érsek idején ( ) átépítették. Az 1130-ban felszentelt új kórus alaprajza a két kereszthajós Cluny-i elrendezést követi. Az Anselm kori templom néhány részlete máig fennmaradt, de az egész épületcsoport látható a cambridge-i Trinity College könyvtárában õrzött híres XII. századi rajzon (G. Zarnecki - lásd a borítót). Úgy tûnik a rajz két kolostorkertet ábrázol. A rajzon a baloldalit talán csak három oldalról keretezi folyosó. E kert templom felöli oldalának és a rá merõleges oldalnak csatlakozásánál áll egy négyzetes, sátortõs kútház. Benne egy hatkarélyos kút helyezkedik el. Két vízvezetéket kötöttek hozzá: az egyik az együttesen kívüli nagy piscinaaljából érkezik, a másik vezeték, a másik kerengõnél lévõ kútház felé halad, de közben beleköt vagy kiágazik. belõle egy harmadik kútház vezetéke. Ez utóbbi kútház egy keskeny, hosszú kertben áll. A kert, vagy udvar a templom és az elõbbi kerengõ, templommal párhuzamos oldala között helyezkedhetett el. Ezen kertet nem keretezte kerengõ. A rajzból nem lehet kivenni, hogy a négyszögletes kútház a kert valamelyik hosszoldalához simult, vagy középen állt. A másik kolostorkertet a kútházzal az elõbbiekhez képest fejjel lefelé ábrázolták. Közvetlenül a templom hosszoldala mellett helyezkedik el. Minden oldalról emeletes épületek határolják. A templommal párhuzamos, de átellenes oldali folyosó közepénél áll egy kútház. A folyosó szemközti, tehát külsõ oldalához csatlakozik a Refectorium. A kútházban középen egy, egymás fölött kétmedencés kút áll. Alul egy nyolckarélyos medence látszik, fölötte központi oszlopon egy négy karéllyal és négy háromszöggel bõvített, az elõbbinél kisebb medence. A kútház a kerengõfolyosó elõtt áll, de itt is kivehetetlen, hogy hol: közvetlenül mellette, vagy távolabb, már a kertben. Teteje redõzöttnek tûnik. Mindhárom kútház sarokoszlopokon áll, mindegyiknél kettõ -kettõ látszik. Matthew, Donald: A középkori Európa atlasza. Budapest, Helikon old. színes ábra, középen zavaró hajtással. Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Budapest, Corvina Kiadó old. 47. ábra ff. 14

15 Cluny II. Saone-et-Loire - Franciaország. 981 elõtt épült. A templomtól délre volt a kolostorkert, annak DNy-i sarkában egy hosszú keskeny téglalap-alaprajzú kútház. A déli, tehát a templom hossztengelyével párhuzamos folyosó túlsó oldalán állt a refektórium. Bejárata éppen a kútházzal szemben nyílott. Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Budapest, Corvina Kiadó old. 42. ábra ff. Cluny III., azaz Saint-Pierre-et-Paul. Saone-et-Loire - Franciaország /32 között épült. A bemutatott,1150 körüli állapot helyszínrajzi viszonyai ugyanolyanok voltak, mint 1089 elõtt. A jóval nagyobb új templomtól délre szintén egy, jóval nagyobb új kolostorkert helyezkedett el. Annak DNy-i sarkában állt a téglány alaprajzú kútház. Az új, hatalmas refektórium továbbra is a kerengõ déli oldalának külsõ oldalán feküdt. Badstübner, Ernst - Beyer, Klaus G.: Kirchen der Mönche (Die Baukunst der Reformorden im ). Union Verlag Berlin old. rekonstruált helyszínrajz. Toman, Rolf: Román stílus. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old.: helyszínrajz ff., 137. old. rekonstruált távlati kép. Zádor Mihály: Az építészet története: Középkor - Romanika. Budapest, Tankönyvkiadó Old.: helyszínrajz, madártávlati összkép, templomalaprajz, metszet. Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Budapest, Corvina Kiadó old. 44.ábra. Helyszínrajz. 15

16 Lisszabon, Sé patriarcal székesegyház - Portugália. Építkezés kezdete A kolostorkert és kerengõ a keleti oldalon. A kerengõnek csak három folyosója van. A negyedik helyét a szentély kápolnakoszorúja foglalja el. A délkeleti sarokban egy kis négyzet, talán sarki kútház. Toman, Rolf: Román stílus. Bp. Kulturtrade Kiadó Kft old.: ff. helyszínrajz. (Dr. Albrecht-Bott, Marianne - Hertlein, Joachim:) Knaurs Kulturführer in Farbe - Portugal. München Droemer Knaur, old. helyszínrajz ff. Monreale székesegyház - Szicilia. Épült: Kerengõ: (Zádor) A kerengõ DNy-i, tehát a templomtól távoli sarkában áll a négyzetes kútház. Mérete 3 3 kerengõhomlokzati-oszlopköz. A kert felé kijárat nincs, a lábazat folyamatos. Közepén 3 lépcsõfoknyi mélyítés, melyben a kút áll. A felsõ két fok a kútat négyzetes alakban veszi körül, az alsó nyolcszögben. A kút egy köralakú medence, közepében egy cikk-cakkban sûrûn rovátkolt oszloppal. Ennek tetején ül egy gömb vízköpõ állatfejekkel szintén kõbõl. Alfieri, Bianca Maria: Italien Klassische Reiseziele - Dom und Kreuzgang von Monreale /Sizilien. Atlantis. - Manfred Pawlak Verlagsgesellschaft mbh, Herrsching Címlap, valamint 69.és oldalakon szines képek, 72. old. Leírás. Toman, Rolf: Román stílus. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. szines kép. Zádor Mihály: Az építészet története: Középkor - Romanika. Budapest, Tankönyvkiadó old ff. kép, 301. old. rövid leírás. 16

17 Rorschach Mariaberg Bencés kolostor - Sankt Gallen, Svájc. Késõ-középkori 1489-bõl. Az alaprajzon az ÉK-i sarokban nyolcszögletû házacska(?) nem kapcsolódik a folyosókhoz, pedig nagyon közel fekszik hozzájuk. Szemben a folyosó külsõ, északi oldalán nyílik a refektorium. Sem a jelmagyarázaton, sem a leírásban nincs szó kútházról! (Hertlein, Joachim - Dr. Mehling Marianne - Schenck, Wokfgang): Knaurs Kulturführer in Farbe - Der Rhein München Droemer Knaur,

18 KERENGÕFOLYOSÓK MELLETT ÁLLÓ KÚTHÁZAK NÉGYSZÖGLETES ALAPRAJZZAL Fontenay ciszterci kolostor, Cote d'or - Franciaország. Alapítás 1118., mai helyére áthelyezve 1130, a templom építésének kezdete (vagy 1139?). A templommal ellentétes déli oldalon áll. Vele szemben a folyosó külsõ oldalán nagy kéthajós refektórium nyílik. A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Budapest, Corvina Kiadó old. helyszínrajz, refektórium beírásával. Badstübner, Ernst - Beyer, Klaus G.: Kirchen der Mönche (Die Baukunst der Reformorden im Mittelalter) Union Verlag Berlin old. ff.képek a kerengõrõl kútház nélkül. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old. ff. helyszínrajz, szines kép a kerengõrõl kútház nélkül, ismertetés. Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Alajos: Az építészet története - Középkor. Tankönyvkiadó Vállalat old. ff. helyszínrajz az építés ütemeinek feltüntetésével: kútház a XII. sz.-i állapot szerint rekonstruált részek között. ff. képek a templomról. Toman, Rolf: Román stílus. Bernhard és Ulrike Laule: Franciaország román stílusú építészete. c. fejezet. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. ff. helyszínrajz, színes képek: kerengõ, templom (kútház nem látszik!) Zádor Mihály: Az építészet története: Középkor - Romanika. Budapest, Tankönyvkiadó old. helyszínrajz, (kútmedence boltozatként jelölve?) ff. az együttes -madártávlati képe. Fossanova. cisztercita kolostor - Olaszország A templommal átellenes folyosó falától téglalap(?) alaprajzú kútház lép elõ. Mérete kb. a kerengõ keresztboltozatának egységével azonos. Ez általában 3 18

19 homlokzati boltívet jelent. A kútház kerengõvel párhuzamos homlokzata két nagyobb ívvel nyílik a kertbe. Mellvédfal nincs, tehát ki lehet menni a kertbe. Érdekes tetõ fedi, áttört felépítménnyel. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old. leírás és színes kép a kertbõl. Chastel, André: Itália mûvészete. Budapest Corvina old. ff. képek: templom Ny-i homlokzata és belseje, valamint kerengõ nézete a kútházból. Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Alajos: Az építészet története - Középkor. Tankönyvkiadó Vállalat old. Steingaden - Bajorország. A kerengõ mellett a kert felé kútház. Mérete a folyosó egy osztásával egyezik. Szövegben magyarázat: arra szolgált, hogy a barátok kezet mossanak, mielõtt asztalhoz ülnének. Weber, Gottfried: Die Romanik in Oberbayern. Bindlach, Gondrom Verlag GmbH old. kerengõ belsõ képe. 19

20 KERENGÕFOLYOSÓK MELLETT ÁLLÓ KÚTHÁZAK KÁPOLNASZERÛ ALAPRAJZZAL A folyosóhoz egy négyszögletes alaprajzú, ehhez pedig egy, a szabályos nyolcszög négy oldalával lezárt tér, mintha egy kis templom vagy kápolna volna. Ciszterci kolostor eszményi terve - W. Braunfels után. A kútház a temlommal átellenes déli folyosó mellett. A folyosó túloldalán áll a szerzetesek refektóriuma. (A konverzusoké a délnyugati sarokban). Az ábrázolás szerint az együttest két patakra (?), vagy egy patak két ágára telepítették, az egyik a kútház alatt folyik el, a másik a déli szélen a latrináknál. Toman, Rolf: Román stílus. McLean, Alick: Itália román stílusú építészete. A kolostor mint Mennyei Jeruzsálem. c. fejezet. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. (Az említett W. Braunfels valószínûleg a Mitteralterliche Stadtbaukunst in der Toscana. Berlin c. mûvében bemutatottakra utal.) Alcobca, ciszterci apátság (Real Abadia de Santa Maria de Alcobaa) - Leiria, Estremadura, Portugália. Az elsõ portugál király, Alfonso Henriques alapította 1147-ben. Az építkezés kezdete: ben az épület lényegében készen állt. A Szûz Máriának szentelt kolostor és templom a ciszterci építészet legépebben megmaradt európai példája. A közel négyzet alakú, gótikus együttes hatalmas templomot, öt kerengõt, hét dormitórtiumot, hospendáriumot, refektóriumot, óriási konyhát, valamint gazdasági helyiségeket és egy kútházat foglal magába. (M. Bernhard). A kolostoregyüttes szokatlanul a templom északi oldalához kapcsolódik. A templom melletti elsõ kerengõ (azaz a Claustro do Silencio Domingo és Diego Domingues) átellenes, jelen esetben északi oldalára került a kútház. Mérete kb. egy keresztboltozatos szakasszal egyezik. Vele szemben egy háromhajós terem (refektórium) középsõ hajójába vezetõ ajtó nyílik. A kert túlsó oldalán, a templom melletti folyosónál van egy, még kisebb négyzetes alaprajzú épület, aminek rendeltetésérõl nem tájékoztatnak a szerzõk. Lehet, hogy ez is egy kútház? 20

21 A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Budapest, Corvina Kiadó old.színes kép: templombelsõ. (Dr. Albrecht-Bott, Marianne - Hertlein, Joachim:) Knaurs Kulturführer in Farbe - Portugal. München Droemer Knaur, old. színes helyszínrajz az építési ütemek feltüntetésével - kerengõ és kútház az elsõ, XII/XIII.- századi szakaszból. Színes képek: dormitorium belsõ,részletek, templombelsõ, szarkofág, kerengõfolyosó belülrõl, kútházbelsõ, vízköpõ. Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Alajos: Az építészet története - Középkor. Tankönyvkiadó Vállalat old. ff. helyszínrajz, káptalanterem. Oliva (Mons Olivárum) - Gdansk nyugati részében, Lengyelország. Alapították 1170-ben. A kereszthajós román stílusú és kora gótikus bazilikát a XIII. és XIV. században emelték, és a késõbbi századok folyamán több ízben újjáépítették vagy átalakították. A déli kerengõ-folyosónál lévõ kútház kissé nagyobb, mint egy keresztboltozatos folyosószakasz. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Bp., Dunakönyv Kiad, old. és ff. helyszínrajz. Osek ciszterci kolostor - Cseh Érchegység ben a gótikus stílusú kerngõt emelték (?) Bernhard, Marianne: Kolostorok. Bp., Dunakönyv K., old. ff. helyszínrajz 21

22 KERENGÕFOLYOSÓK MELLETT ÁLLÓ KÚTHÁZAK SOKSZÖGÛ VAGY KÖR ALAPRAJZZAL Köríves alaprajz csak egy találtatott, sokszögû viszont több. Legtöbbször nyolcszögûek, de van hat és kilencszögû is. Talán lényegesebb, hogy két csoportba sorolhatók. Az elsõnél a közvetlen kapcsolódásnál a sokszög oldala a folyosó falával egyezik, tehát a csatlakozásnál hegyesszögben érintkezik a következõ sokszögoldal és a kerengõ fala. A másik eset a szebb: a sokszöget a folyosóval egy kis nyaktag köti össze, a kapcsolódás áttekinthetõ, nincs hegyesszögû zug. Altzella, cisztercita kolostor. Kolostor a templomtól északra. Az északi folyosó keleti harmadához közvetlenül kapcsolódik a hatszögletû kútház. A folyosó túlodalán, de nem rögtön szemben, hanem két oszlopközzel ill. boltszakasszal nyugatra nagy terem nyílik. Valószínûleg ez volt a refektórium. Badstübner, Ernst - Beyer, Klaus G.: Kirchen der Mönche (Die Baukunst der Reformorden im Mittelalter) Union Verlag Berlin old.: ff. helyszínrajz. Canterbury, St. Peter and Paul apátság, St. Augustin's apátság - Anglia. Scotland apát ( ) emeltette a várostól keletre, a falakon kívül A kolostor a templom északi oldalán fekszik. Az ábrán a szürkével jelzett kerengõ északi kolostorfolyosójának nyugati negyedében, majdnem a sarokban szürke pontsor egy illeszkedõ sokszöget mutat. Kissé ferdén álló sokszög négy teljes, és két rövidebb oldala látszódik a folyosó mellett. Semmi szöveges utalás sem vonatkozik rá: kútház volt-e egyáltalán, mikor épült stb. Toman, Rolf: Román stílus. Heinfried Wischermann: Nagy-Britannia román stílusú építészete c. fejezet Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old.: fekete-szürke helyszínrajz. 22

23 Chorin, Cisztercita kolostor - Németország. Az Aszkániai ház alapította 1258-ban, és betelepítése 1260-ban történt Lehninbõl ben áttelepítették a Chorin-tóhoz. A bazilka felszentelésére 1334-ben került sor. A déli kerengõfolyosó közepéhez közvetlenül csatlakozik a nyolcszögletû kútház. Fait, Joachim - Beier, Klaus G.: Deutsche Kunstdenkmäler - Bezirke Cottbus - Frankfurt/Oder Potsdam und Berlin. Edition Leipzig old. leírás és ff. helyszínrajz ff. Képek. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old. ff. helyszínrajz. Greifswald-Eldena Cisztercita kolostor - Németország. A déli kerengõfolyosónak pontosan a közepéhez közvetlenül illeszkedik a nyolcszög-alaprajzú kútház. (A, rajzon a kerengõ legnagyobb részéhez hasonlóan csak körvonallal jelölve. Más részek feketítve. Lehet, hogy az üresen körvonalazott területek csak kiegészítések, esetleg csak alapfalak). Baier, Gerd - Beyer, Klaus G.: Deutsche Kunstdenkmäler - Bezirke Neubrandenburg - Rostock - Schwerin. Edition Leipzig old. ff helyszínrajz, leírás. Heiligenkreuz, cisztercita apátság, Bécsi erdõ - Ausztria. Ausztria legrégebbi ciszterci apátsága, amelyet a szentté avatott III. Lipót Õrgróf alapított 1133-ban. Az 1220 és 1250 között épült kerengõ a romanika és a gótika közötti átmeneti stílust példázza. A déli kerengõfolyosónak pontosan a közepéhez közvetlenül illeszkedik a kilencszög alaprajzú kútház. Vele szemben nyílik a folyosó déli oldalát majd teljesen elfoglaló refektórium. 23

24 Bernhard, Marianne: Kolostorok. Bp., Dunakönyv Kiadó, old. ff. helyszínrajz. Zádor Mihály: Az építészet története: Középkor - Romanika. Budapest, Tankönyvkiadó old. ff. helyszínrajz, metszetek (egyiken talán a kútház körvonala?) ff. fényképek: templombelsõk, kerengõ belseje Le Thoronet ciszterci kolostor - Var, Franciaország. Ez a negyedik déli ciszterci kolostor, amelynek építését késõbb kezdték el, de hamarabb fejezték be, mint a többiekét. A kolostort Raymond de Saint-Gilles, Toulouse grófja alapította 1136-ban, Tourtour mellett. Mai helyére 1150/60 táján költözött át. A templom és a kolostor építését közvetlenül ezután kezdhették el, mert már 1200 körül készen álltak. A mai állapot a Revoil-féle restaurálásra vezethetõ vissza. A kolostor a templomtól északra fekszik. Az északi folyosó közepéhez közvetlenül illeszkedik a hatszögû kútház. Az öt szabadonálló oldalán csak egy-egy félköríves záródású ajtónyílás.(a képen csak kettõ látható, de a helyszínrajzon mind az öt oldalat azonosan ábrázolták!).az épületet kõlap burkolatú tetõ fedi. Toman, Rolf: Román stílus. Bernhard és Ulrike Laule: Franciaország román stílusú építészete. c. fejezet. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. ff. helyszínrajz, 2 színes kép a kertrõl (kútház homlokzata és teteje). Magdeburg, Kloster Unser Lieben Frauen - Németország (premontrei?). Az emeletes kolostorépület elõtt emeletes, íves alaprajzú kútház, kõlapokkal burkolt kúpalakú tetõvel. A kertre nagy boltívvel összefogott hármas, íves záródású román nyílás néz. Ez ugyanolyan, mint a kerengõé. A kútház emeletén az elõbbivel azonos nagy boltívben csak egy kis román ablak nyílik. 24

25 Badstübner, Ernst - Beyer, Klaus G.: Kirchen der Mönche (Die Baukunst der Reformorden im Mittelalter) Union Verlag Berlin ,10 tábla ff.képek. Maulbronn, cisztercita kolostor - Ausztria. A kolostor a templom északi oldalán helyezkedik el. A nyolcszög alaprajzú kútház az északi folyosóhoz közvetlenül illeszkedik, annak majdnem a közepén. (Keletre három, nyugatra két osztás választja el a saroktól) Vele szemben nagy kéthajós terem nyílik, valószínûleg a refektórium. Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Alajos: Az építészet története: Középkor. Tankönyvkiadó Vállalat old. ff. helyszínrajz ff. Az együttes rekonstruált távlati képe. Toman, Rolf: Román stílus Wolfgang Kaiser: Németország román stílusú építészete. c. fejezet. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. ff. helyszínrajz, szines képek. Problet, Mária-kolostor - Tarragona, Katalónia, Spanyolország. Alapította IV. Ramon Berenguer 1153-ban. A román stílusú építményt a ciszterciek emelték, ehhez késõbb gótikus épületeket kapcsoltak. Probletben megtalálható egy XIV. századi fogadószoba, egy XIII-XIV. századból származó, méteres, szép csúcsívekkel és oszlopokkal megépített impozáns kerengõ, valamint egy hatszögû alaprajzú, boltívekkel és oszlopokkal körülvett 15. századi kútház, a 25

26 szerzetesek mosdómedencéje ahol mosakodtak és évente tizenkétszer hajat és szakállt vágattak (Bernhard: Kolostorok). Frontfroide-ból jött francia szerzetesek építettek a clervaux-i alaprajz nyomán. (A gótika és ). A kolostor a templomtól északra fekszik. A kútház az északi kerengõfolyósónak a keleti harmadához csatlakozik, keletre két, nyugatra négy homlokzati szakasz különíti el a saroktól. Vele szemben a refektórium nyílik. A kútház alaprajza hatszögletû és egy téglalap alaprajzú nyaktag kapcsolja a folyosóhoz. Oldalain két-két, egyszerû fejezetû román oszlop egy nagy boltívet hord, ami összefogja a hasonló oszlopoktól tartott, íves záródású nyílásokat és a felettûk csúcsával felül-alul lévõ négyzetes nyílást. A hatszög függõleges élein is oszlopok helyezkednek el, melyek gyámkövekkel együtt, a kis kiülésû, tagozatlan párkányt és attikát hordják. A kislejtésû tetõt kõlapok fedik. Az õsszekötõ nyaktag falain sokkal késõbbi, gótikus mérmûves nyílások vannak. A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Budapest, Corvina Kiadó old. ff.helyszínrajz. 15.old. leírás, old. színes képek: kerengõ és kútház. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old. ff. helyszínrajz, leírás, színes képek: kerengõ, az együttes légifelvétele. Royaumont ciszterci apátság - Franciaország. A középkorban igen nagy fontossággal bíró royaumont-i ciszterci apátságot Szent Lajos alapította 1228-ban. A kolostorépületeket a XIII. század folyamán építették fel a szép kertben. A déli kerengõfolyósó közepén négyzetes nyaktag közbeiktatásával csatlakozik a nyolcszögû kútház. A helyszínrajz kijáratot jelez a kert felé is. 26

27 Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old.ff. helyszínrajz, szines madártávlati kép. Santes Creus, ciszterci kolostor - Spanyolország. A XIII. században épült. A kerengõ átépítésével egy angol szobrászt (anglicus lapicida) bíztak meg: Reinard Fonoyllt. Látjuk a kerengõ mérmûves íveit is, lóherés, illetve sokkarélyos rózsáikkal, melyek itt a lángoló gótika elsõ megnyilvánulásai. A kép sarkában egy kis ferde épületrész látszik. Nagyon hasonlít a Poblet-i kútházra, valószínûleg ez is egy hasonló rendeltetésû, sokszögû épület. A sarkokon itt is háromnegyed-oszlop áll, de a gyámkövekkel együtt csak egy vékony és kis kiülésû párkányt tartanak. A nyílás is a Poblet-ire hasonlít: a nagy, összefogó ív itt már csúcsíves,de a két kisebb nyílás még köríves, köztük az oszlop kettõs, fölöttük a négyszögletes nyílás itt is a csúcsán áll. A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Budapest, Corvina Kiadó old. leírás, színes kép: kerengõ és kútház. Zwettl - Ausztria. Az 1137-ben alapított és hamarosan Heiligenkreuzból betelepített alsó-ausztriai kolostort román stílusban kezdték építeni. A templom 1159-es felszentelése után az építkezéseket gótikus stílusban folytatták. A Waldviertelben fekvõ kolostor alapítója a Kuenringerek nemzetségébõl származó I. Hadmar volt. A gótikus épületeket a husziták 1427-ben nagyrészt lerombolták. A régi együttesbõl egyebek között az 1218-ból származó román kolostorkápolna maradt meg, valamint a pompás kerengõ ( ), amelynek világos, tetszetõs formáit a reneszánsz kútkagyló szerencsésen emeli k. A kerengõ és a fölé épített emeleti szárny mellett áll a sokszögletû kútház. Sarkainál 27

Interregionális áramlatok a romanikában

Interregionális áramlatok a romanikában Európa a XI. század végén ROMANIKA Interregionális áramlatok a romanikában Róma, cosmata díszítésű kolostorudvarok (XIII. sz. eleje) San Paolo Fuori le Mura kerengő (1220-41) San Giovanni in Laterano kerengő

Részletesebben

A gótika regionális sajátosságai. Angol gótika

A gótika regionális sajátosságai. Angol gótika A gótika regionális sajátosságai Angol gótika A gótika építészetének rendszerezése A gótika építészetének tagolása: I.) A gótika mint francia stílus szülőhelyén A) Korai észak-francia katedrális gótika

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

TÁRGYRÖGZÍTÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN 2. prezentációs anyag

TÁRGYRÖGZÍTÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN 2. prezentációs anyag Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe DETHARD von WINTERFELD TÁRGYRÖGZÍTÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN 2. prezentációs anyag (Összeállította: Havasi Krisztina) TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 Propedeutika

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

vannak > PratumCommune=város mezeje a falakon kívül népünnepélyek,

vannak > PratumCommune=város mezeje a falakon kívül népünnepélyek, Környezetalakítási koncepciók és a kertészkedés, kertművészet szerepe a középkori tájban DE, BSc, 2011 október Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök, B. A. rajztanár, BCE_Kertművészeti Tanszék, egy. tanársegéd

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor 1. Az alábbiakban az építészettörténetben használatos fogalmakat olvashat. Határozza meg minél pontosabban a fogalmak jelentését! Egész mondatban válaszoljon,

Részletesebben

A kisnánai vár boltozatai

A kisnánai vár boltozatai A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A kisnánai vár boltozatai 2012 A kisnánai vár több építési periódus során a XVI. század elejére

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.)

Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.) Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.) Homlokzatok: Egyemeletes, hosszanti oldalával, főhomlokzatával délre néző épület.

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

Szerkesztette: Vágner Mátyás

Szerkesztette: Vágner Mátyás Szerkesztette: Vágner Mátyás Itáliai a középkorban Itália területei a középkorban sem politikailag, sem kulturálisan nem voltak egységesek. A Német-római Birodalom és az egyház egymással kibékíthetetlen

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

Öntöttvas kandallók 2008-as katalógusa

Öntöttvas kandallók 2008-as katalógusa Öntöttvas kandallók 2008-as katalógusa Hesztis Tüze Lakberendezési és Kandalló Szaküzlet 1212 Budapest Maros u. 32 Uwww.angolkandallo.huU 20/9890-781, 20/8041-708 Viktória kandalló keskeny Viktória korabeli

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Komplex 2. pótzh. / május

Komplex 2. pótzh. / május Komplex 2. pótzh. / 2013. május 03-06. Fedett lovarda és kültéri lovaglópálya lelátókkal A tervezési feladat helyszíne Alcsútdoboz külterület. A tervezési területet a jelenleg részben beépített telek jelenti,

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) A romanika építészete I. - Gerincvonal (X-XIII. sz.) A Német-Római Császárság építészete (Ism.) A.) A Szász-dinasztia építészete (Ottók kora: 919-1024) 1.) Westweerk

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával

BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia Bálna Budapest, Fővám tér 11-12. 2015. ápr. 27. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával Fülöpp Róbert, Forster Központ 1.0 Fogalom meghatározás

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Ebben az előadásban nem oldunk meg minden részletet, csak bemutatunk néhány jellemző problémát

Ebben az előadásban nem oldunk meg minden részletet, csak bemutatunk néhány jellemző problémát Soha ne mondd meg az embereknek, hogy hogyan tegyék a dolgukat! Mondd el nekik, hogy mit kell csinálni és meg fognak lepni a találékonyságukkal. (George S. Patton tábornok) Ebben az előadásban nem oldunk

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

A szekszárdi apátság és vármegyeháza pincéje a középkorban és a koraújkorban

A szekszárdi apátság és vármegyeháza pincéje a középkorban és a koraújkorban A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely A szekszárdi apátság és vármegyeháza pincéje a középkorban és a koraújkorban 2013 A szekszárdi

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz.

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MEDARCH Bt. 2012. A L Á Í R Ó L A P Tárgy: Homlokzat felújítási engedélyezési tervdokumentáció Budapest,

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

TÉRÉRZÉKELÉS. 3 dimenzió. függőleges / gravitáció vízszintes / horizont. fent lent elöl hátul jobbra - balra

TÉRÉRZÉKELÉS. 3 dimenzió. függőleges / gravitáció vízszintes / horizont. fent lent elöl hátul jobbra - balra TÉR TÉRÉRZÉKELÉS 3 dimenzió függőleges / gravitáció vízszintes / horizont fent lent elöl hátul jobbra - balra 1. tárgyak, építészeti részletek szétválasztása, elkülönítése - figura - háttér, tömör I. üres,

Részletesebben

BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547

BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547 BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547 Építészeti műleírás A Tisztviselőtelepi Egyesületet a XIX század végén alapították, és konkrét feltételeket szabtak, amelyek alapján két nagyobb ütemben

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György

Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György 26 Turi Attila építészete Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György 27 E lapszámban az előbbiekben Turi Attila budakalászi főépítészi tevékenységét mutattuk be. Az előző kiadványokhoz hasonlóan ez esetben

Részletesebben

POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET

POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET 1 POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET Leírás 2 A találmány egy belső vagy külső tér-elválasztó épületszerkezet. Ez hasonlítható a hagyományos könnyűszerkezetes fal és födémszerkezethez,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK KIVONATA A 2008/09 FOLYAMÁN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT PROJEKTEK 2008. ÁPRILIS A városközpont főterének tájépítészeti rendezése A városközpont

Részletesebben

Déli homlokzat. Homlokzat színei:

Déli homlokzat. Homlokzat színei: Déli homlokzat Homlokzat színei: - Meglévő kőtáblák: természetes anyagszínű forrásvízi mészkő - Vas felületek: olajfesték RAL 9011 grafit fekete - Falfelületek: Alapszín: Caparol 3d silikon Gingster 115

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Varsány község Településrendezési Tervéhez

Varsány község Településrendezési Tervéhez MŰSZAKI LEÍRÁS Varsány község Településrendezési Tervéhez BEVEZETŐ: Varsány község településrendezési terve a teljes igazgatási területre készült. A településrendezés általános célját és várható hatását

Részletesebben

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Bologna, d./ Hispániában Toledo, Leon, Burgos, e./ Németországban

Bologna, d./ Hispániában Toledo, Leon, Burgos, e./ Németországban Bologna, S. Petronio székesegyház (Antonio di Vicenzo, 1390-1500), alaprajz, axonometrikus metszet, belső kép. d./ Hispániában A katedrális-gótika Hispániában erős helyi hagyományokkal és mór hatással

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

Spanyolország egyik gyöngyszeme a flamenco szülőhazája. "Aki nem látta Granadát, az nem látott semmit"

Spanyolország egyik gyöngyszeme a flamenco szülőhazája. Aki nem látta Granadát, az nem látott semmit Spanyolország egyik gyöngyszeme a flamenco szülőhazája "Aki nem látta Granadát, az nem látott semmit" A 260 ezer lakosú kulturális és gazdasági központ, tartományi és püspöki székhely is. Granada éghajlata

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

A romanika interregionális áramlatai (VIII*-X-XIII. sz.)

A romanika interregionális áramlatai (VIII*-X-XIII. sz.) A romanika interregionális áramlatai (VIII*-X-XIII. sz.) A.) Konzervatív (retrospektív) áramlatok: 1.) Antikizáló romanika B a.) Róma-városában (Lateráni bazilika és San Paolo fuori la Mura kolostorszárnyai,

Részletesebben

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához MŰLEÍRÁS A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. Városszerkezeti kapcsolatok, beépítés 2. Építészeti koncepció 3. Tartószerkezeti

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267 PÁLYÁZAT Kisköre, Tisza II. lakótelep 2272 hrsz-ú szálloda, étterem ingatlana, és annak berendezési tárgyai, irodatechnikai alkatrészek Irányár: 63 030 000 Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk. 10-15-000151 Az eljárás

Részletesebben

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom kőanyagának restaurálása 12. kép: A kőszilárdítás eredménye Történelmi előzmények A templom XII. századi alapokon áll, és már az 1200-as évek végén bővítették. Később,

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

AJTÓ-kép FŐBEJÁRAT SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJVÁROSI TEMPLOM), SZEKSZÁRD

AJTÓ-kép FŐBEJÁRAT SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJVÁROSI TEMPLOM), SZEKSZÁRD FŐBEJÁRAT Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 1 TARTALOMJEGYZÉK Címlap Tartalomjegyzék Az épület története Ajtó műszaki leírása, állapota, javaslata felújításra

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A pécsi Szent Péter és Pál Székesegyház egykori hajóboltozata

A pécsi Szent Péter és Pál Székesegyház egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A pécsi Szent Péter és Pál Székesegyház egykori hajóboltozata 2015 1. A pécsi székesegyház későgótikus

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27. Matematika 11 Koordináta geometria Juhász László matematika és fizika szakos középiskolai tanár > o < 2015. szeptember 27. copyright: c Juhász László Ennek a könyvnek a használatát szerzői jog védi. A

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

Építészettörténet. Építészettörténet. Örökségvédelem. VI. Boltozatok 2. Dr. Déry Attila VI. előadás 01

Építészettörténet. Építészettörténet. Örökségvédelem. VI. Boltozatok 2. Dr. Déry Attila VI. előadás 01 Örökségvédelem VI. Boltozatok 2. Dr. Déry Attila VI. előadás 01 V. 3. Boltozattípusok Dr. Déry Attila VI. előadás 02 V. 2. 1. Félköríves dongaboltozat Dr. Déry Attila VI. előadás 03 Dongaboltozatok méretezése:

Részletesebben

125. RÁKOSPALOTA -- PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Városrész: ÜDÜLŐTELEP. Utca, házszám: SZŐDLIGET UTCA 19.

125. RÁKOSPALOTA -- PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Városrész: ÜDÜLŐTELEP. Utca, házszám: SZŐDLIGET UTCA 19. SZŐDLIGET UTCA 19. 125. Morzsa utca 1-3 5 87988/2 87997 6a 6b 87991 87992 87990 87989 87984 7 87996 87993 24-26 22 27 6c 9 87995 20 18 16 14 Sz ő dl iget utca 25b 25a 23 21 19 17 15 87888 87889 87890 87893

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben