MARGITSZIGET DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARGITSZIGET DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓ"

Átírás

1 MARGITSZIGET DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓ TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 2002

2 1125 BUDAPEST, RÕZSE U: 17. TEL/FAX: MÛTEREM: 1016 BUDAPEST, NAPHEGY U: 29/B. TEL/FAX: , ROTH ÉS TÁRSAI BT MARGITSZIGET DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓ TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 2002

3 Design by ARCHIDESIGN 2100 Gödöllõ, Ripka Ferenc u. 15.

4 1. A KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓS JAVASLATA Dr. Bodor Imre régész - történész 2. KOLOSTORI KÚTHÁZAK IRODALOMBAN FELDOLGOZOTT MINTÁK ALAPJÁN Selmeci János okleveles építészmérnök CÍMLAPON: A Canterburyi Christ Church vízellátó rendszerét ábrázoló XII.századi mûszaki rajz 4

5 5

6 1. A KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓS JAVASLATA Dr. Bodor Imre régész - történész 6

7 A KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓS JAVASLATA Másfél-két méter körüli átlagos falmagasságával a domonkos kolostor nagy kiterjedésû rommezeje meglehetõsen lapos. Területén vertikális elemként ma csak a szentély két kimagasló falmaradványa és a kápolna rekonstruált szentélye jelentkezik. Az eredetileg is hangsúlyos, központi elhelyezkedésû kútház rekonstrukciója környezetébõl kiemelkedõ tömegével, nemes anyagból, igényes munkával kialakított tetõzetével visszaadja - legalább részben - a kolostorudvar hajdani zártságát, intim hatását. Élõ funkciója: mûködõ csorgókút befogadása. Utóbbi az eredeti rendeltetés felidézésén túl a nagyszámú látogató vízszükségletét is kielégíti. Az építmény egyszersmind az egész romterület egyetlen bárki által megközelíthetõ belsõ terét adja. A rekonstrukció megvalósítása azonban mûemléki szempontból határeset.ha a kútházat önmagában tekintjük, igen kevés adatra támaszkodhatunk. Csak alaprajzát és párkányának hét kõelemét ismerjük. Teljesen ismeretlen számunkra egykori nyílásainak mérete, keretezésük profilja. Boltozatának mindössze egyetlen bordaprofil rajzát közli Lux Géza ban. Ha azonban a rommezõ egészét tekintjük, annak kisméretû, de hangsúlyos központi elemét kell látnunk benne. Esztétikai szemponton /újabb vertikális elem / és gyakorlati meggondoláson /ivókút/ túl, az újjáépítés mellett szóló igen lényeges érv a vakmérmûves párkányelemek anastylosisszerû viszahelyezése és a párkány rekonstrukciója. Az eredeti elemekbõl összeállított párkányszakasz jelenlegi helyzetében nehezen értelmezhetõ és fokozottan veszélyeztetett. A kútház párkányába való visszaépítése mindkét problémát megoldja. Az eredeti párkánykövek alapján hitelesen pótolható a teljes párkány és az építmény sarkain lefutó tagozatok. A profilált kövek középkori módon megmunkált felületû mûkõelemekkel pótolhatók. A párkánymagasság a sekrestye egykori födémének helyét és a szentély északi ablakkönyöklõjét figyelembe véve kb. négy méter körül lehetett. A kitöltõ falazat - véleményem szerint - terméskõ lehetett. Rekonstrukciójánál is harmonikusabbnak érzem a terméskõ falazatot. Ebbe a felületbe beépíthetõk a párkányszakasz jelenlegi elhelyezésekor felhasznált gótikus téglák is, így azok sem vesznének el. Analógiaként említeném a pesti belvárosi plébániatemplom déli nyolcszögû királyi oratóriumának, falazatát, amely faragott nyíláskeretekkel és sarokelemekkel, de téglával vegyes terméskõ falazattal épült. 7

8 A legnagyobb gond a teljesen bizonytalan kialakítású ablakok rekonstrukciója. Megnyugtatónak art tartanám, ha az ablakok anyagukban és kialakításukkal is jeleznék a teljes bizonytalanságot. Az ablakok téglából készülnének egyszerû rézsûs kialakítással, vagy rézsû nélküli csúcsíves faláttörések formájában. Kialakításuk mintegy a keretek hiányára utalna. Bármely stílszerû megoldás ugyanis kétségessé teszi a visszaépítendõ eredeti elemek és az azokhoz igazodó rekonstrukciós másolatok, de a rommezõ egyéb kiegészítéseinek hitelét is! A semlegesen kiképzett nyílások viszont - õszinteségük mellett - a gótizáló kereteknél alig jelentenének kisebb esztétikai élményt. Végül is rajtuk keresztül fõ látványként maga a csorgókút jelenik meg. Megjegyzés: A kút vezetékrendszerének kialakításakor régészeti megfigyelésre lesz szükség az eredeti kútépítmény esetleg még meglévõ nyomainak megismerése végett. 8

9 2. KOLOSTORI KÚTHÁZAK IRODALOMBAN FELDOLGOZOTT MINTÁK ALAPJÁN Selmeci János okleveles építészmérnök 9

10 ÁLTA LÁNOS ISMERTETÉS 1. A kútházak elhelyezkedése A kolostorok kútházai általában szabadonállóan a kolostorkert közepén, vagy a kerengõ mellett, ahhoz illeszkedve épültek fel. Jelen összeállításban csak ez utóbbiak szerepelnek. A kerengõ melletti elhelyezkedésnek két esete a gyakori: a templom hosszházával párhuzamos, de túloldali folyosó mentén, általában annak közepénél, vagy a közepéhez közel, illetve ezen folyosó és egy rá merõleges folyosó csatlakozásánál a sarokban. A kútházak ugyanis a refektórium közelében voltak, a szerzetesek étkezés elõtt állítólag itt mostak kezet. A refektóriumot pedig általában a kerengõnek a templommal átelenes oldalán lévõ folyosó mentén alakították ki. A kútház nem ásott kút védelmére szolgált. A benne lévõ csorgókút csövön kapta a vizet a távolabbi ásott kútból, medencébõl. Ciszterci kolostor eszményi terve.(w. Braunfels alapján) 1. Szentély 2. Halottak kapuja 3. Szerzetesek kórusa 4. Padok a betegek számára 5. Szentélyrekesztõ fal 6. Konverzusok (nem teljes jogú szerzetesek kórusa 7. Elõcsarnok 8. Lépcsõ a hálóterembe 9. Sekrestye 10. Amarium 11. Mandatum - kõpadok olvasáshoz és lábmosáshoz 12. Szerzetesek kapuja 13. Konverzusok kapuja 14. Káptalanterem 15. Lépcsõ a hálóterembe 16. Auditórium 17. Szerzetesek terme 18. Noviciusok terme 19. Szerzetesek latrinája 20. Melegedõszoba 21. Kút 22. Szerzetesek refektóriuma 23. Olvasópult 24. Konyha 25. A pincemester szobája 26. A konverzusok utcája 27. Éléstár 28. Konverzusok refektóriuma 29. Konverzusok latrinája 10

11 2. A kútházak típusai Alaprajzuk szerint három csoportba oszthatók: 2.1. Négyszögletesek, azaz négyzetesek, esetleg téglalap alaprajzúak. Ezek legtöbbször két folyosó találkozásánál, a kerengõ sarkánál helyezkedtek el, bár ismeretesek folyosó mellett lévõk is. Pl: Burgos, Santa Maria székesegyház - Spanyolország, Canterbury, Christ Church - Anglia, Monreale, Székesegyház - Szicília Kápolnaszerûek. Két részbõl állnak, a kerengõhöz csatlakozó négyszögletes területbõl és az ezt a szabályos nyolcszög három oldalával lezáró trapézból. Pl: Alcobca, ciszterci apátság (Real Abadia de Santa Maria de Alcobaa) - Leiria, Estremadura, Portugália, Oliva ( Mons Olivarom ) - Gdansk, Lengyelország Sokszögûek, legtöbbször nyolcszögûek, esetleg köralaprajzúak. A sokszögûek vagy közvetleül, egyik oldalukkal illeszkednek a kerengõ egyik oszlopközéhez, vagy egy kis nyaktag kapcsolja össze azokat. Ez utóbbi talán szebb megoldás. Pl: Heiligemkreuz, cisztercita apátság - Ausztria, Le Thoronet, cisztercita kolostor - Franciaország, Problet, Mária kolostor - Tarragona, Spanyolország. 11

12 KERENGÕK SARKÁBAN ÁLLÓ KÚTHÁZAK ÁLTALÁBAN NÉGYSZÖGLETES ALAPRAJZZAL Barcelona, Santa Eulalia-székesegyház - Spanyolország. A könyvben csak alaprajz szerepel, helyiség - megnevezés nélkül. (Lehet, hogy más rendeltetésû építmény?) A templom melletti és keleti folyosók találkozásánál fekszik. (V.ö.: Burgos, Santa Maria - székesegyháznál is a templom melletti folyosónál!) Gazdag csillagboltozattal fedve. A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Bp., Corvina Kiadó old. Batalha, Mosteiro de Santa Mária da Vitória - Portugália. I. János 1388-ban kezdte építtetni az 1385-ös, kasztiliaiak fölötti aljubarrotai gyõzelem emlékére. Az elsõ szakaszban Afonso Domingues megépítette a templomot, a káptalantermet és a királyi kerengõt, a Claustro Realt. Késõbb alakult ki a kolostortemplomtól északra elhelyezkedõ hatalmas együttes, a fogadalmi domonkos rendház két kolostorkerttel, kerengõvel. A templom melletti a Claustro Real, melynek ÉNy-i sarkában áll a kútház. Gótikus Stílus. Budapest, Vince Kiadó, É.n.(2000.?) Borngässer,Barbara: Késõ gótikus építészet Spanyolországban és Portugáliában c. fejezet. Budapest, Corvina Kiadó old. ff. alapr., színes összkép, belsõ és a Claustro Real egy homl. Szakasza. (Dr. Albrecht-Bott, Marianne - Hertlein, Joachim:) Knaurs Kulturführer in Farbe - Portugal. München Droemer Knaur, old alaprajz helyiség - megnevezésekkel Jaxtheimer, Bodo W.: Knaurs Stilkunde. Gotik Die Baukunst. München/Zürich old.:templom Ny-i homl.? 346. old.: Kútkápolna Brunnenkapelle belsõ ff. Fénykép. Bernhard, Marianne: Kolostorok Budapest, Dunakönyv Kiadó, old.: Kútház belsõ színes képe. 12

13 Burgos, Santa Maria-székesegyház - Spanyolország. A kolostor a templomtól délre fekszik, de a kútházat a templom melletti és a nyugati folyosó találkozásánál alakították ki. Négyzetes, vagy romboid alaprajzú, keresztboltozattal. Mindkét alaprajzon csak a kerengõ felöli két oldal nyitott, a kert felöli pedig befalazott (?) XVI. szd. A mûvészet története (4) - A gótika és a távolkelet. Budapest, Corvina Kiadó old. Alaprajz-ff. Czellár Katalin: Spanyolország építészete II. (Az építészet világa 12) Budapest, Corvina Kiadó old. leírás, 90.old.: ff. alaprajz Byland ciszterci apátság, Yorkshire - Anglia után - XIII. szd. A helyszínrajzon a legtöbb falat szürkével jelölték, csak néhányat feketítettek be. (érthetetlen, jelmagyarázat nincs! Talán a szürke jelzi a kevésbé megmaradtat, vagy bizonytalant?) A kerengõ kert felöli falait, azaz íveit szürkével jelölték. A templom melletti folyosó közepéhez kis négyszögletes építmény csatlakozott. Négyszögletes kútháznak, illetve négyszögletes kútház alapfalainak tünik, de a rajzon megnevezések nincsenek. A konyha a kerengõ túlsó, déli oldalán volt. A refektórium is ott lehetett. A kútház ugyanis legtöbbször a refektórium közelében volt. Toman, Rolf: Román stílus. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft Wischermann, Heinfried: Nagy-Britannia román stílusú építészete c. fejezet old. Helyszínrajz. Ff. Matthew, Donald: A középkori Európa atlasza. Budapest, Helikon old. templom fõhajó belsõ kép. színes. Nem egyeztethetõ az alaprajzzal! 13

14 Canterbury Christ Church - Anglia. A vízellátás és csatornázás ábrázolása. A kolostort és apátsági templomot Anselm érsek idején ( ) átépítették. Az 1130-ban felszentelt új kórus alaprajza a két kereszthajós Cluny-i elrendezést követi. Az Anselm kori templom néhány részlete máig fennmaradt, de az egész épületcsoport látható a cambridge-i Trinity College könyvtárában õrzött híres XII. századi rajzon (G. Zarnecki - lásd a borítót). Úgy tûnik a rajz két kolostorkertet ábrázol. A rajzon a baloldalit talán csak három oldalról keretezi folyosó. E kert templom felöli oldalának és a rá merõleges oldalnak csatlakozásánál áll egy négyzetes, sátortõs kútház. Benne egy hatkarélyos kút helyezkedik el. Két vízvezetéket kötöttek hozzá: az egyik az együttesen kívüli nagy piscinaaljából érkezik, a másik vezeték, a másik kerengõnél lévõ kútház felé halad, de közben beleköt vagy kiágazik. belõle egy harmadik kútház vezetéke. Ez utóbbi kútház egy keskeny, hosszú kertben áll. A kert, vagy udvar a templom és az elõbbi kerengõ, templommal párhuzamos oldala között helyezkedhetett el. Ezen kertet nem keretezte kerengõ. A rajzból nem lehet kivenni, hogy a négyszögletes kútház a kert valamelyik hosszoldalához simult, vagy középen állt. A másik kolostorkertet a kútházzal az elõbbiekhez képest fejjel lefelé ábrázolták. Közvetlenül a templom hosszoldala mellett helyezkedik el. Minden oldalról emeletes épületek határolják. A templommal párhuzamos, de átellenes oldali folyosó közepénél áll egy kútház. A folyosó szemközti, tehát külsõ oldalához csatlakozik a Refectorium. A kútházban középen egy, egymás fölött kétmedencés kút áll. Alul egy nyolckarélyos medence látszik, fölötte központi oszlopon egy négy karéllyal és négy háromszöggel bõvített, az elõbbinél kisebb medence. A kútház a kerengõfolyosó elõtt áll, de itt is kivehetetlen, hogy hol: közvetlenül mellette, vagy távolabb, már a kertben. Teteje redõzöttnek tûnik. Mindhárom kútház sarokoszlopokon áll, mindegyiknél kettõ -kettõ látszik. Matthew, Donald: A középkori Európa atlasza. Budapest, Helikon old. színes ábra, középen zavaró hajtással. Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Budapest, Corvina Kiadó old. 47. ábra ff. 14

15 Cluny II. Saone-et-Loire - Franciaország. 981 elõtt épült. A templomtól délre volt a kolostorkert, annak DNy-i sarkában egy hosszú keskeny téglalap-alaprajzú kútház. A déli, tehát a templom hossztengelyével párhuzamos folyosó túlsó oldalán állt a refektórium. Bejárata éppen a kútházzal szemben nyílott. Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Budapest, Corvina Kiadó old. 42. ábra ff. Cluny III., azaz Saint-Pierre-et-Paul. Saone-et-Loire - Franciaország /32 között épült. A bemutatott,1150 körüli állapot helyszínrajzi viszonyai ugyanolyanok voltak, mint 1089 elõtt. A jóval nagyobb új templomtól délre szintén egy, jóval nagyobb új kolostorkert helyezkedett el. Annak DNy-i sarkában állt a téglány alaprajzú kútház. Az új, hatalmas refektórium továbbra is a kerengõ déli oldalának külsõ oldalán feküdt. Badstübner, Ernst - Beyer, Klaus G.: Kirchen der Mönche (Die Baukunst der Reformorden im ). Union Verlag Berlin old. rekonstruált helyszínrajz. Toman, Rolf: Román stílus. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old.: helyszínrajz ff., 137. old. rekonstruált távlati kép. Zádor Mihály: Az építészet története: Középkor - Romanika. Budapest, Tankönyvkiadó Old.: helyszínrajz, madártávlati összkép, templomalaprajz, metszet. Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Budapest, Corvina Kiadó old. 44.ábra. Helyszínrajz. 15

16 Lisszabon, Sé patriarcal székesegyház - Portugália. Építkezés kezdete A kolostorkert és kerengõ a keleti oldalon. A kerengõnek csak három folyosója van. A negyedik helyét a szentély kápolnakoszorúja foglalja el. A délkeleti sarokban egy kis négyzet, talán sarki kútház. Toman, Rolf: Román stílus. Bp. Kulturtrade Kiadó Kft old.: ff. helyszínrajz. (Dr. Albrecht-Bott, Marianne - Hertlein, Joachim:) Knaurs Kulturführer in Farbe - Portugal. München Droemer Knaur, old. helyszínrajz ff. Monreale székesegyház - Szicilia. Épült: Kerengõ: (Zádor) A kerengõ DNy-i, tehát a templomtól távoli sarkában áll a négyzetes kútház. Mérete 3 3 kerengõhomlokzati-oszlopköz. A kert felé kijárat nincs, a lábazat folyamatos. Közepén 3 lépcsõfoknyi mélyítés, melyben a kút áll. A felsõ két fok a kútat négyzetes alakban veszi körül, az alsó nyolcszögben. A kút egy köralakú medence, közepében egy cikk-cakkban sûrûn rovátkolt oszloppal. Ennek tetején ül egy gömb vízköpõ állatfejekkel szintén kõbõl. Alfieri, Bianca Maria: Italien Klassische Reiseziele - Dom und Kreuzgang von Monreale /Sizilien. Atlantis. - Manfred Pawlak Verlagsgesellschaft mbh, Herrsching Címlap, valamint 69.és oldalakon szines képek, 72. old. Leírás. Toman, Rolf: Román stílus. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. szines kép. Zádor Mihály: Az építészet története: Középkor - Romanika. Budapest, Tankönyvkiadó old ff. kép, 301. old. rövid leírás. 16

17 Rorschach Mariaberg Bencés kolostor - Sankt Gallen, Svájc. Késõ-középkori 1489-bõl. Az alaprajzon az ÉK-i sarokban nyolcszögletû házacska(?) nem kapcsolódik a folyosókhoz, pedig nagyon közel fekszik hozzájuk. Szemben a folyosó külsõ, északi oldalán nyílik a refektorium. Sem a jelmagyarázaton, sem a leírásban nincs szó kútházról! (Hertlein, Joachim - Dr. Mehling Marianne - Schenck, Wokfgang): Knaurs Kulturführer in Farbe - Der Rhein München Droemer Knaur,

18 KERENGÕFOLYOSÓK MELLETT ÁLLÓ KÚTHÁZAK NÉGYSZÖGLETES ALAPRAJZZAL Fontenay ciszterci kolostor, Cote d'or - Franciaország. Alapítás 1118., mai helyére áthelyezve 1130, a templom építésének kezdete (vagy 1139?). A templommal ellentétes déli oldalon áll. Vele szemben a folyosó külsõ oldalán nagy kéthajós refektórium nyílik. A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Budapest, Corvina Kiadó old. helyszínrajz, refektórium beírásával. Badstübner, Ernst - Beyer, Klaus G.: Kirchen der Mönche (Die Baukunst der Reformorden im Mittelalter) Union Verlag Berlin old. ff.képek a kerengõrõl kútház nélkül. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old. ff. helyszínrajz, szines kép a kerengõrõl kútház nélkül, ismertetés. Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Alajos: Az építészet története - Középkor. Tankönyvkiadó Vállalat old. ff. helyszínrajz az építés ütemeinek feltüntetésével: kútház a XII. sz.-i állapot szerint rekonstruált részek között. ff. képek a templomról. Toman, Rolf: Román stílus. Bernhard és Ulrike Laule: Franciaország román stílusú építészete. c. fejezet. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. ff. helyszínrajz, színes képek: kerengõ, templom (kútház nem látszik!) Zádor Mihály: Az építészet története: Középkor - Romanika. Budapest, Tankönyvkiadó old. helyszínrajz, (kútmedence boltozatként jelölve?) ff. az együttes -madártávlati képe. Fossanova. cisztercita kolostor - Olaszország A templommal átellenes folyosó falától téglalap(?) alaprajzú kútház lép elõ. Mérete kb. a kerengõ keresztboltozatának egységével azonos. Ez általában 3 18

19 homlokzati boltívet jelent. A kútház kerengõvel párhuzamos homlokzata két nagyobb ívvel nyílik a kertbe. Mellvédfal nincs, tehát ki lehet menni a kertbe. Érdekes tetõ fedi, áttört felépítménnyel. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old. leírás és színes kép a kertbõl. Chastel, André: Itália mûvészete. Budapest Corvina old. ff. képek: templom Ny-i homlokzata és belseje, valamint kerengõ nézete a kútházból. Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Alajos: Az építészet története - Középkor. Tankönyvkiadó Vállalat old. Steingaden - Bajorország. A kerengõ mellett a kert felé kútház. Mérete a folyosó egy osztásával egyezik. Szövegben magyarázat: arra szolgált, hogy a barátok kezet mossanak, mielõtt asztalhoz ülnének. Weber, Gottfried: Die Romanik in Oberbayern. Bindlach, Gondrom Verlag GmbH old. kerengõ belsõ képe. 19

20 KERENGÕFOLYOSÓK MELLETT ÁLLÓ KÚTHÁZAK KÁPOLNASZERÛ ALAPRAJZZAL A folyosóhoz egy négyszögletes alaprajzú, ehhez pedig egy, a szabályos nyolcszög négy oldalával lezárt tér, mintha egy kis templom vagy kápolna volna. Ciszterci kolostor eszményi terve - W. Braunfels után. A kútház a temlommal átellenes déli folyosó mellett. A folyosó túloldalán áll a szerzetesek refektóriuma. (A konverzusoké a délnyugati sarokban). Az ábrázolás szerint az együttest két patakra (?), vagy egy patak két ágára telepítették, az egyik a kútház alatt folyik el, a másik a déli szélen a latrináknál. Toman, Rolf: Román stílus. McLean, Alick: Itália román stílusú építészete. A kolostor mint Mennyei Jeruzsálem. c. fejezet. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. (Az említett W. Braunfels valószínûleg a Mitteralterliche Stadtbaukunst in der Toscana. Berlin c. mûvében bemutatottakra utal.) Alcobca, ciszterci apátság (Real Abadia de Santa Maria de Alcobaa) - Leiria, Estremadura, Portugália. Az elsõ portugál király, Alfonso Henriques alapította 1147-ben. Az építkezés kezdete: ben az épület lényegében készen állt. A Szûz Máriának szentelt kolostor és templom a ciszterci építészet legépebben megmaradt európai példája. A közel négyzet alakú, gótikus együttes hatalmas templomot, öt kerengõt, hét dormitórtiumot, hospendáriumot, refektóriumot, óriási konyhát, valamint gazdasági helyiségeket és egy kútházat foglal magába. (M. Bernhard). A kolostoregyüttes szokatlanul a templom északi oldalához kapcsolódik. A templom melletti elsõ kerengõ (azaz a Claustro do Silencio Domingo és Diego Domingues) átellenes, jelen esetben északi oldalára került a kútház. Mérete kb. egy keresztboltozatos szakasszal egyezik. Vele szemben egy háromhajós terem (refektórium) középsõ hajójába vezetõ ajtó nyílik. A kert túlsó oldalán, a templom melletti folyosónál van egy, még kisebb négyzetes alaprajzú épület, aminek rendeltetésérõl nem tájékoztatnak a szerzõk. Lehet, hogy ez is egy kútház? 20

21 A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Budapest, Corvina Kiadó old.színes kép: templombelsõ. (Dr. Albrecht-Bott, Marianne - Hertlein, Joachim:) Knaurs Kulturführer in Farbe - Portugal. München Droemer Knaur, old. színes helyszínrajz az építési ütemek feltüntetésével - kerengõ és kútház az elsõ, XII/XIII.- századi szakaszból. Színes képek: dormitorium belsõ,részletek, templombelsõ, szarkofág, kerengõfolyosó belülrõl, kútházbelsõ, vízköpõ. Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Alajos: Az építészet története - Középkor. Tankönyvkiadó Vállalat old. ff. helyszínrajz, káptalanterem. Oliva (Mons Olivárum) - Gdansk nyugati részében, Lengyelország. Alapították 1170-ben. A kereszthajós román stílusú és kora gótikus bazilikát a XIII. és XIV. században emelték, és a késõbbi századok folyamán több ízben újjáépítették vagy átalakították. A déli kerengõ-folyosónál lévõ kútház kissé nagyobb, mint egy keresztboltozatos folyosószakasz. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Bp., Dunakönyv Kiad, old. és ff. helyszínrajz. Osek ciszterci kolostor - Cseh Érchegység ben a gótikus stílusú kerngõt emelték (?) Bernhard, Marianne: Kolostorok. Bp., Dunakönyv K., old. ff. helyszínrajz 21

22 KERENGÕFOLYOSÓK MELLETT ÁLLÓ KÚTHÁZAK SOKSZÖGÛ VAGY KÖR ALAPRAJZZAL Köríves alaprajz csak egy találtatott, sokszögû viszont több. Legtöbbször nyolcszögûek, de van hat és kilencszögû is. Talán lényegesebb, hogy két csoportba sorolhatók. Az elsõnél a közvetlen kapcsolódásnál a sokszög oldala a folyosó falával egyezik, tehát a csatlakozásnál hegyesszögben érintkezik a következõ sokszögoldal és a kerengõ fala. A másik eset a szebb: a sokszöget a folyosóval egy kis nyaktag köti össze, a kapcsolódás áttekinthetõ, nincs hegyesszögû zug. Altzella, cisztercita kolostor. Kolostor a templomtól északra. Az északi folyosó keleti harmadához közvetlenül kapcsolódik a hatszögletû kútház. A folyosó túlodalán, de nem rögtön szemben, hanem két oszlopközzel ill. boltszakasszal nyugatra nagy terem nyílik. Valószínûleg ez volt a refektórium. Badstübner, Ernst - Beyer, Klaus G.: Kirchen der Mönche (Die Baukunst der Reformorden im Mittelalter) Union Verlag Berlin old.: ff. helyszínrajz. Canterbury, St. Peter and Paul apátság, St. Augustin's apátság - Anglia. Scotland apát ( ) emeltette a várostól keletre, a falakon kívül A kolostor a templom északi oldalán fekszik. Az ábrán a szürkével jelzett kerengõ északi kolostorfolyosójának nyugati negyedében, majdnem a sarokban szürke pontsor egy illeszkedõ sokszöget mutat. Kissé ferdén álló sokszög négy teljes, és két rövidebb oldala látszódik a folyosó mellett. Semmi szöveges utalás sem vonatkozik rá: kútház volt-e egyáltalán, mikor épült stb. Toman, Rolf: Román stílus. Heinfried Wischermann: Nagy-Britannia román stílusú építészete c. fejezet Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old.: fekete-szürke helyszínrajz. 22

23 Chorin, Cisztercita kolostor - Németország. Az Aszkániai ház alapította 1258-ban, és betelepítése 1260-ban történt Lehninbõl ben áttelepítették a Chorin-tóhoz. A bazilka felszentelésére 1334-ben került sor. A déli kerengõfolyosó közepéhez közvetlenül csatlakozik a nyolcszögletû kútház. Fait, Joachim - Beier, Klaus G.: Deutsche Kunstdenkmäler - Bezirke Cottbus - Frankfurt/Oder Potsdam und Berlin. Edition Leipzig old. leírás és ff. helyszínrajz ff. Képek. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old. ff. helyszínrajz. Greifswald-Eldena Cisztercita kolostor - Németország. A déli kerengõfolyosónak pontosan a közepéhez közvetlenül illeszkedik a nyolcszög-alaprajzú kútház. (A, rajzon a kerengõ legnagyobb részéhez hasonlóan csak körvonallal jelölve. Más részek feketítve. Lehet, hogy az üresen körvonalazott területek csak kiegészítések, esetleg csak alapfalak). Baier, Gerd - Beyer, Klaus G.: Deutsche Kunstdenkmäler - Bezirke Neubrandenburg - Rostock - Schwerin. Edition Leipzig old. ff helyszínrajz, leírás. Heiligenkreuz, cisztercita apátság, Bécsi erdõ - Ausztria. Ausztria legrégebbi ciszterci apátsága, amelyet a szentté avatott III. Lipót Õrgróf alapított 1133-ban. Az 1220 és 1250 között épült kerengõ a romanika és a gótika közötti átmeneti stílust példázza. A déli kerengõfolyosónak pontosan a közepéhez közvetlenül illeszkedik a kilencszög alaprajzú kútház. Vele szemben nyílik a folyosó déli oldalát majd teljesen elfoglaló refektórium. 23

24 Bernhard, Marianne: Kolostorok. Bp., Dunakönyv Kiadó, old. ff. helyszínrajz. Zádor Mihály: Az építészet története: Középkor - Romanika. Budapest, Tankönyvkiadó old. ff. helyszínrajz, metszetek (egyiken talán a kútház körvonala?) ff. fényképek: templombelsõk, kerengõ belseje Le Thoronet ciszterci kolostor - Var, Franciaország. Ez a negyedik déli ciszterci kolostor, amelynek építését késõbb kezdték el, de hamarabb fejezték be, mint a többiekét. A kolostort Raymond de Saint-Gilles, Toulouse grófja alapította 1136-ban, Tourtour mellett. Mai helyére 1150/60 táján költözött át. A templom és a kolostor építését közvetlenül ezután kezdhették el, mert már 1200 körül készen álltak. A mai állapot a Revoil-féle restaurálásra vezethetõ vissza. A kolostor a templomtól északra fekszik. Az északi folyosó közepéhez közvetlenül illeszkedik a hatszögû kútház. Az öt szabadonálló oldalán csak egy-egy félköríves záródású ajtónyílás.(a képen csak kettõ látható, de a helyszínrajzon mind az öt oldalat azonosan ábrázolták!).az épületet kõlap burkolatú tetõ fedi. Toman, Rolf: Román stílus. Bernhard és Ulrike Laule: Franciaország román stílusú építészete. c. fejezet. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. ff. helyszínrajz, 2 színes kép a kertrõl (kútház homlokzata és teteje). Magdeburg, Kloster Unser Lieben Frauen - Németország (premontrei?). Az emeletes kolostorépület elõtt emeletes, íves alaprajzú kútház, kõlapokkal burkolt kúpalakú tetõvel. A kertre nagy boltívvel összefogott hármas, íves záródású román nyílás néz. Ez ugyanolyan, mint a kerengõé. A kútház emeletén az elõbbivel azonos nagy boltívben csak egy kis román ablak nyílik. 24

25 Badstübner, Ernst - Beyer, Klaus G.: Kirchen der Mönche (Die Baukunst der Reformorden im Mittelalter) Union Verlag Berlin ,10 tábla ff.képek. Maulbronn, cisztercita kolostor - Ausztria. A kolostor a templom északi oldalán helyezkedik el. A nyolcszög alaprajzú kútház az északi folyosóhoz közvetlenül illeszkedik, annak majdnem a közepén. (Keletre három, nyugatra két osztás választja el a saroktól) Vele szemben nagy kéthajós terem nyílik, valószínûleg a refektórium. Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Alajos: Az építészet története: Középkor. Tankönyvkiadó Vállalat old. ff. helyszínrajz ff. Az együttes rekonstruált távlati képe. Toman, Rolf: Román stílus Wolfgang Kaiser: Németország román stílusú építészete. c. fejezet. Budapest Kulturtrade Kiadó Kft old. ff. helyszínrajz, szines képek. Problet, Mária-kolostor - Tarragona, Katalónia, Spanyolország. Alapította IV. Ramon Berenguer 1153-ban. A román stílusú építményt a ciszterciek emelték, ehhez késõbb gótikus épületeket kapcsoltak. Probletben megtalálható egy XIV. századi fogadószoba, egy XIII-XIV. századból származó, méteres, szép csúcsívekkel és oszlopokkal megépített impozáns kerengõ, valamint egy hatszögû alaprajzú, boltívekkel és oszlopokkal körülvett 15. századi kútház, a 25

26 szerzetesek mosdómedencéje ahol mosakodtak és évente tizenkétszer hajat és szakállt vágattak (Bernhard: Kolostorok). Frontfroide-ból jött francia szerzetesek építettek a clervaux-i alaprajz nyomán. (A gótika és ). A kolostor a templomtól északra fekszik. A kútház az északi kerengõfolyósónak a keleti harmadához csatlakozik, keletre két, nyugatra négy homlokzati szakasz különíti el a saroktól. Vele szemben a refektórium nyílik. A kútház alaprajza hatszögletû és egy téglalap alaprajzú nyaktag kapcsolja a folyosóhoz. Oldalain két-két, egyszerû fejezetû román oszlop egy nagy boltívet hord, ami összefogja a hasonló oszlopoktól tartott, íves záródású nyílásokat és a felettûk csúcsával felül-alul lévõ négyzetes nyílást. A hatszög függõleges élein is oszlopok helyezkednek el, melyek gyámkövekkel együtt, a kis kiülésû, tagozatlan párkányt és attikát hordják. A kislejtésû tetõt kõlapok fedik. Az õsszekötõ nyaktag falain sokkal késõbbi, gótikus mérmûves nyílások vannak. A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Budapest, Corvina Kiadó old. ff.helyszínrajz. 15.old. leírás, old. színes képek: kerengõ és kútház. Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old. ff. helyszínrajz, leírás, színes képek: kerengõ, az együttes légifelvétele. Royaumont ciszterci apátság - Franciaország. A középkorban igen nagy fontossággal bíró royaumont-i ciszterci apátságot Szent Lajos alapította 1228-ban. A kolostorépületeket a XIII. század folyamán építették fel a szép kertben. A déli kerengõfolyósó közepén négyzetes nyaktag közbeiktatásával csatlakozik a nyolcszögû kútház. A helyszínrajz kijáratot jelez a kert felé is. 26

27 Bernhard, Marianne: Kolostorok. Budapest, Dunakönyv Kiadó, old.ff. helyszínrajz, szines madártávlati kép. Santes Creus, ciszterci kolostor - Spanyolország. A XIII. században épült. A kerengõ átépítésével egy angol szobrászt (anglicus lapicida) bíztak meg: Reinard Fonoyllt. Látjuk a kerengõ mérmûves íveit is, lóherés, illetve sokkarélyos rózsáikkal, melyek itt a lángoló gótika elsõ megnyilvánulásai. A kép sarkában egy kis ferde épületrész látszik. Nagyon hasonlít a Poblet-i kútházra, valószínûleg ez is egy hasonló rendeltetésû, sokszögû épület. A sarkokon itt is háromnegyed-oszlop áll, de a gyámkövekkel együtt csak egy vékony és kis kiülésû párkányt tartanak. A nyílás is a Poblet-ire hasonlít: a nagy, összefogó ív itt már csúcsíves,de a két kisebb nyílás még köríves, köztük az oszlop kettõs, fölöttük a négyszögletes nyílás itt is a csúcsán áll. A mûvészet története (4) - A gótika és a távol-kelet. Budapest, Corvina Kiadó old. leírás, színes kép: kerengõ és kútház. Zwettl - Ausztria. Az 1137-ben alapított és hamarosan Heiligenkreuzból betelepített alsó-ausztriai kolostort román stílusban kezdték építeni. A templom 1159-es felszentelése után az építkezéseket gótikus stílusban folytatták. A Waldviertelben fekvõ kolostor alapítója a Kuenringerek nemzetségébõl származó I. Hadmar volt. A gótikus épületeket a husziták 1427-ben nagyrészt lerombolták. A régi együttesbõl egyebek között az 1218-ból származó román kolostorkápolna maradt meg, valamint a pompás kerengõ ( ), amelynek világos, tetszetõs formáit a reneszánsz kútkagyló szerencsésen emeli k. A kerengõ és a fölé épített emeleti szárny mellett áll a sokszögletû kútház. Sarkainál 27

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA Várak Vas megyében A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek B. BENKHARD LILLA MENTÉNYI KLÁRA 1 KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA A város védelmi rendszere Kőszeg várát

Részletesebben

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor Tanulmányok Horváth Ferenc: A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE Előzmények: római és népvádorláskor Szeged középkori vára közvetlen a Tisza jobb partján, a környező vízjárta, mocsaras területből kiemelkedő szigetek

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

A kisnánai vár története

A kisnánai vár története A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely A kisnánai vár története A tanulmányban szereplő rekonstrukciós grafikák a szerző, Szőke Balázs,

Részletesebben

Minerva Irodaim" és Nyomdai Müintézet BészTénytársaság nyomás: 1936.

Minerva Irodaim és Nyomdai Müintézet BészTénytársaság nyomás: 1936. -rf? GRAJVDPIERRE EDIT A K O L O Z S Y Á R I S Z E N T M I H Á L Y T E M P L O M A I ÜDAPESTI KIKALYI MAGYAR PaZMANY PETEE TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS KERESZTÉNY RÉGÉSZETI INTÉZETÉBEN KÉSZÜLT

Részletesebben

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja 2012 A budapesti Mátyás-templom a középkori

Részletesebben

Középkori egyházi építészet Szatmárban

Középkori egyházi építészet Szatmárban Középkori egyházi építészet Szatmárban Középkori egyházi építészet Szatmárban Középkori egyházi építészet Szatmárban Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben Középkori egyházi

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET. 1. Bevezető

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET. 1. Bevezető A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET 1. Bevezető Ha egy turista Hódmezővásárhely utcáit járja, talán feltűnik neki, hogy mennyi tégla veszi is körbe. Ez még ma is így van, noha a járdákat ma már szinte sehol

Részletesebben

À budapesti belvárosi plébániatemplom»

À budapesti belvárosi plébániatemplom» À budapesti belvárosi plébániatemplom» A budapesti belvárosi Nagyboldogasszonyról nevezett plébániatemplom körül épített árusítóboltok lebontása és a falakat takaró vakolatok eltávolítása után nagyjelentőségű

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

Csaroda, református templom

Csaroda, református templom Szakács Béla Zsolt Csaroda, református templom Az egykori Bereg megye jelenleg Magyarországra esô tiszaháti részén elhelyezkedô Csaroda temploma az ország egyik legismertebb középkori mûemléke. Klasszikus

Részletesebben

Baktalórántháza, római katolikus templom

Baktalórántháza, római katolikus templom Juan Cabello Németh Péter Baktalórántháza, római katolikus templom A szabadon álló, egyhajós, egyenes szentéllyel záródó téglatemplom egy kelet-nyugati irányú dombhátra (annak is inkább nyugati lejtôjére)

Részletesebben

Magyar építészettörténet BSC. Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben

Magyar építészettörténet BSC. Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben Magyar építészettörténet BSC Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben Pannónia provincia építészete függőleges út: decumanus vízszintes: cardo maximus -> kettő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2008 5 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ELŐSZÓ Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon

A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon 1. A román stílus kezdetei Magyarországon A X. század közepén a magyarság, magával hozott hagyományait, szokásait, erkölcseit feladva, beilleszkedett

Részletesebben

Takács Imre. Garamszentbenedek temploma és liturgikus felszerelése

Takács Imre. Garamszentbenedek temploma és liturgikus felszerelése Takács Imre Garamszentbenedek temploma és liturgikus felszerelése A pannoniabeliek felszentelt királya, a Gézának is nevezett Magnus az 1075. évben adománylevelet bocsátott ki a Garam menti Szent Benedek-monostor

Részletesebben

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között Koppány Tibor A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyike az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

A Szentkereszty család 19. századi építkezései (Árkos, Budapest)

A Szentkereszty család 19. századi építkezései (Árkos, Budapest) XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14 16. A Szentkereszty család 19. századi építkezései (Árkos, Budapest) Szerző: Bordás Beáta Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem

Részletesebben

EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN SZULTÁN- DZSÁMI*

EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN SZULTÁN- DZSÁMI* A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Kertész Róbert Sudár Balázs Bana Zsolt Kómár Mihály EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN

Részletesebben

5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK 5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY... 1 5.1. MŰEMLÉKI FEJEZET... 1 5.1.1. Bevezetés... 1 5.1.2. A műemlékek részletes ismertetése... 5 5.1.3. Változtatási szándékok... 37 5.1.4. Hatáselemzés...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya

A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya Szerzők: Kovács Miklós, Majcher Tamás, Mátyó Edina Kovaterv Kft. 2013.

Részletesebben

[ Jegyzet. Ius murmurandi. Június 21-én délben ez a levél és ez a két fénykép érkezett a Hivatal belső levelező-rendszerére.

[ Jegyzet. Ius murmurandi. Június 21-én délben ez a levél és ez a két fénykép érkezett a Hivatal belső levelező-rendszerére. [ Jegyzet Ius murmurandi E számunk szerzői BOZÓKI ERNYEI KATALIN régész, KÖH ERŐS ERIKA építész, KÖH Nyugat-magyarországi Iroda KOPPÁNY ANDRÁS régész, KÖSZ DR. MEZŐS TAMÁS DLA építész, KÖH elnök MARKÓ

Részletesebben

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Sümegi József A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Kísérlet a bátai bencés monostor alaprajzának rekonstruálására A bátai monostor jelentősége a középkorban Báta bencés apátsága

Részletesebben

MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY

MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY Héczey- Markó Ágnes, Fülöp András Jankovics Norbert, Szökrön Péter 2014. A MARKAZI VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. A VÁR FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE A

Részletesebben