Fodor Zoltán polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fodor Zoltán polgármester"

Átírás

1 XXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, DECEmber Móra László Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Legyen imádság minden gondolat. Legyen ma templom minden ember szíve, S legyen a templom tiszta, szent fehér. Istennek tetsző legyen a kenyér. Szálljon szívünkbe áldott akarat, Ez kösse egybe mind a kezeket. Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! Akinek könnyet osztogat az Élet És kín a napja, kín az éjjele, Ne fuss előle! Óh beszélj vele! Testét takard be s enyhítsd sok sebét! Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. A szíved szépül, őt ha öleled. Az emberszívek örökélő őre Tegye ma össze mind a kezeket! Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! Tisztelt Lakosság! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt december 17-én 17 órakor az önkormányzat épülete előtt tartandó hagyományos nagyközségi KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. Az ünnepség keretén belül lesz KARÁ- CSONYFA-ÁLLÍTÁS és karácsonyi BETLE- HEMI MŰSOR. Őrizzük együtt a hagyományokat! szervezők Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete nevében minden kedves szentmártonkátai lakosnak kellemes, békés meghitt családi körben eltöltött karácsonyi ünnepeket, sikerekben és egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. Fodor Zoltán polgármester Jónak lenni jó Ez a gondolat jutott eszembe, amikor részt vettem az Óvoda utcai óvoda jótékonysági Ovi-buliján, s láttam a rendezvényszervezők lelkesedését, odaadását, hogy szabadidőt nem kímélve tették, amit önként vállaltak, dolgoztak, hogy gyerekeink karácsonyát még gazdagabbá tehessék. És ugyanez a gondolat jutott eszembe akkor is, amikor láttam az esten részt vevő vendégeken az önzetlen adakozást, hogy ez az álom megvalósulhasson. Ugyanezeket tapasztaltam, amikor meghívást kaptam, s részt vettem a Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola szülői munkaközössége által szervezett jótékonysági bálján, mellyel a tanulók iskolai körülményeinek javítását kívánták támogatni. Köszönjük mind az óvoda dolgozóinak, mind pedig az iskola szülői munkaközösségének, Igazgató asszonynak, Óvodavezetőnek, hogy intézményükben teret adnak a hagyományos jótékonysági kezdeményezésnek, s köszönjük fáradozásukat, mellyel ezt évről évre megvalósítják. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy november 16-án részt vehettem a Székely József Református Általános Iskola emeleti részének ünnepélyes átadásán és emléktábla avatásán. Jó volt látni, hogy az intézmény vezetősége, fenntartója és a sok-sok segítő kéz összefogása milyen nagy értéket teremtett. Isten segítségével egy szép, impozáns épülettel, korszerűen felszerelt tantermekkel gazdagodott nem csak a Református Egyház, a Székely József Református Általános Iskola, hanem a település is, hiszen az épület ott díszíti községünket a két templom árnyékában. Mint az már ismeretes az olvasók előtt, pályázati támogatást nyertünk a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház emeletráépítésére, nyílászárók cseréjére, tetőráépítésre. Külső formájában teljesen megváltozott, az eddig lapos tető helyett mára már szép piros folyt. a 2. oldalon

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december cserepes tető díszíti a hatalmas épületté nőtt könyvtárat. Belső tere is megnőtt, hiszen az emeleti ráépítéssel egy tágas közösségi tér áll majd az azt használók rendelkezésére. Az új rész belső berendezését a könyvtár vezetőjével összeválogattuk, megrendeltük. Bízunk benne, hogy a jövő év első negyedévében megérkezik. Nem tartozott ugyan a pályázathoz, de kifestésre kerültek mind az emeleti, mind pedig a földszinti helyiségek is. A földszinti terek javítását, festését valamint az egyik nagyterem padlózatának cseréjét a kivitelező pluszban vállalta, mivel a tető megbontása után, a hoszszas esőzések következtében, két helyiség beázott. Új burkolatot kapott a bejárat előtti terasz is. Reméljük, hamarosan visszaköltözhet a könyvtár megújult helyére, és új környezetben fogadhatja az olvasókat. Végezetül minden intézmény dolgozójának, valamint a kedves lakosoknak kívánok szeretetben, békességben gazdag karácsonyi ünnepeket. Legközelebbi fogadóórám január 12-én óráig a Polgármesteri Hivatal épületében. Kele Sándorné alpolgármester Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület üléséről Tisztelt Lakosság! A képviselő-testület november 5-én rendkívüli ülést tartott. Az 1./ napirendi pontnál megválasztották a képviselő-testület bizottságainak a tagjait. (A tagok nevét a novemberi újságban közöltük.) A jelenlévő külsős tagok a képviselő-testület előtt az esküt letették. A 2./ napirendi pontnál döntést hoztak arról, hogy Fodor Zoltán polgármestert delegálták a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási tanácsába. A polgármester úr akadályoztatása esetén Kele Sándorné alpolgármestert delegálták a társulási tanácsba. A 3./ napirendi pontnál megtárgyalták a Székely József Református Általános Iskola kérelmét és a Nagy Vagy televíziós sportvetélkedő felkészüléséhez és a verseny helyszínre jutásához egyszázezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat. A 4./ napirendi pontnál a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház előtti terasz és lépcső burkolása, mozgáskorlátozottak részére kialakított rámpa festése, padlásfeljáró kialakítása, bejárat feletti tető helyreállítása munkák elvégzésére pénzösszeget biztosítottak. A képviselő-testület november 27-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az ülésen valamennyi, kilenc fő képviselő részt vett. Az 1./ napirendi pontnál a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke Baranyi Julianna adott tájékoztatást a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok leadásáról. Ezt követően zárt ülést tartott a képviselő-testület. A zárt ülést követően a polgármester úr kihirdette a nyilvános határozatokat. A képviselő-testület támogatta Nagygyörgyné Misi Erika intézményvezető asszony intézményvezetői megbízását. A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 38. (1) bekezdés d) pontja alapján, Burgyán Benő önkormányzati képviselői megbízatását megszüntetette, méltatlanság okán. Ezt követően nyílt ülésen Dr. Gál János külsős bizottsági tag letette az esküt a képviselő-testület előtt. A 2./ napirendi pontnál a Szentmártonkátai Újság nyomdai munkáinak az elvégzésével január 1-jétől Önkormányzati hírek december 31-ig a Tápió Nyomda Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) bízta meg a képviselő-testület. A 3./ Napirendi pontnál tárgyalták a képviselők a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleházban, a évben fizetendő szolgáltatások díját. Nem emelték meg, változatlanul hagyták a díjakat. A képviselő-testület az intézmény megnyitására tekintettel az első hét napon ingyenes beiratkozást biztosít. A képviselő-testület felülvizsgálta a helyi újság hirdetéseinek díjait és azt nem emelte meg, változatlanul hagyta. A 4./ napirendi pont az étkezési térítési díjak évre történő megállapítása volt. A konyháról történő étkezési térítési díjakat változatlanul hagyták, nem emelték meg. Úgy döntöttek, hogy legkésőbb az áprilisi ülésig felülvizsgálják a térítési díjakat, a belső ellenőrzés általi előírásoknak megfelelően. Felkérték a Pénzügyi és Jogi Bizottságot, hogy a december 18-i ülésre végezzen számításokat a Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-ben működő konyha üzemeltetését illetően. A 5./ napirendi pontnál jóváhagyták Dr. Mokos Zsuzsanna gyermekorvossal a megbízási szerződés megkötését december 31-ig. A 6./ napirendi pontnál az áram közbeszerzés nyertesének az MVM Partner Energiakereskedelemi Zrt.-t (1031 Budapest, Szentendrei út ) hirdette ki az önkormányzat. A 7./ napirendi pontnál tárgyalták a földgáz szolgáltatásra kiírt közbeszerzést. A földgáz szolgáltatásra kiírt közbeszerzés nyertese a Fővárosi Gázművek Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál tér 20.) lett. A 8./ napirendi pontnál elfogadták az Önkormányzat és intézményei /4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A következő napirendinél a KMOP jelű pályázat (ASP) ügyében a döntést elhalasztották. A 10./ napirendi pontnál elfogadásra került Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelete. A rendelet teljes terjedelmében elolvasható a nagyközség honlapján vagy a könyvtárban. A 11./ napirendi pontnál elfogadták a január 1-jétől hatályba lépő szociális temetésről a rendeletet. A rendelet szövege az alábbi.

3 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális temetésről. Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján (továbbiakban:törvény), az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szentmártonkáta nagyközség közigazgatási területén végzett szociális temetésre. Szociális temetés 2. (1) A szociális temetés előírásait a törvény 24/A. - 24/C. -ai tartalmazzák. (2) A nagyközségben a Református Egyházközség és a Római Katolikus Egyházközség fenntartásában, üzemeltetésében működik temető. (3) A Református Egyházközség a 6-os parcella 1-5 sírhelyet, a Római Katolikus Egyházközség az 5-ös parcella 1-2 sorát biztosítja a koporsós és az urnás szociális temetések számára. 3. Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása az eltemettető döntése szerint a ravatalozó előtti fedett részen vagy a sírnál történhet. 4. (1) A szociális temetés iránti kérelmet rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal szociális előadójánál kell benyújtani. (2) Az eltemettetésre kötelezettnek az igénybejelentés során nyilatkoznia kell, hogy koporsós vagy hamvasztásos temetésre kerül sor. 5. (1) Az önkormányzat által megbízott személy (temető gondnok) feladatai: a) gondoskodik az eltemettető általi nyilatkozatok felvételéről, b) kijelöli a temetkezési helyet, c) gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről és a ravatalozó épületében lévő helyiségben történő tárolásáról, d) a törvény 16. (1) bekezdése szerint gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat, e) biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket, f) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását, ellenőrzi továbbá az eltemettető munkavégzésének szabályszerűségét, g) a jogszabályoknak nem megfelelő munkavégzés esetén a törvény 16/A. (2) bekezdése szerinti intézkedéseket megteszi. h) megakadályozza a munkavégzést, amennyiben az eltemettető a törvény 24/A. (7) és (8) bekezdésében írt nyilatkozatokat a munkavégzés megkezdése előtt nem adta át a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének. 6. (1)A Polgármesteri Hivatal Szociális ügyintézője szociális temetés iránti igényről haladéktalanul tájékoztatja a temető gondnokot. A szociális temetést figyelemmel a törvény 17/B. (3) bekezdésében írt határidőre a temető gondnokkal egyezetett időpontban és a megbízott jelenlétében kell lebonyolítani. (2)A temető gondnok köteles a szociális ügyintézővel folyamatosan kapcsolatot tartani és a szociális temetés befejezését követően annak szabályszerű megtörténtét bejelenteni. Záró rendelkezések 7. E rendelet január 1-jétől lép hatályba. Szentmártonkáta, november 27. Fodor Zoltán Dr. Illés Zsuzsanna polgármester jegyző Záradék: A rendelet november 28-án kihirdetésre került. Szentmártonkáta, november 28. Dr. Illés Zsuzsanna jegyző Tájékoztatom Önöket arról, hogy január 1-jétől a szociális temetéssel a Polgármesteri Hivatalban Marton Mária köztisztviselő foglalkozik. A 12./ napirendi pontnál tárgyalta a képviselő-testület a évre vonatkozó helyi adó mértékének meghatározása, felülvizsgálata napirendet. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2004. (XI.29.) önkormányzat rendelet módosítását. Ennek megfelelően az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként nyolcezer forintban lett megállapítva. ( évben hétezer forint volt.) A képviselő-testület 6 igen és 2 nem szavazattal módosította a helyi iparűzési adóról szóló 24/2002.(XII.20.) önkormányzati rendeletet január 1-től az adó mértéke, állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8% -a. (2014. évben az adóalap 1,6%-a volt) 13./ napirendi pontnál egyhangúlag jóváhagyták az ivóvízrendszer közművagyon értékelésére, továbbá a vagyonértékelésre épülő pótlási terv készítésre vonatkozó vállalkozási szerződést. A következő napirendi pontoknál hótolásra vállalkozó került megbízásra. Bérlakások kiutalásáról döntöttek, pénzügyi tárgyú ügyekben hoztak döntéseket. Döntöttek arról, hogy a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház fűtésrendszerének a kiépítésére tervezőtől kérnek be árajánlatot. A 19./ Napirendi pontnál jóváhagyták a a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsának a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez csatlakozását a húsz település szennyvízcsatorna hálózata, a nagykátai, szentlőrinckátai, sülysápi, tápiószelei, tápiószentmártoni szennyvíztisztító telepek tekintetében. A 20./ napirendi pontnál tárgyalták Szentmártonkátai Református Egyházközség kérelmét a Somogyi Béla utcában forgalomcsillapító eszköz elhelyezése iránt. Döntöttek arról, hogy a hetven éven felüli szentmártonkátai állandó és tartózkodási lakcímmel ren-

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december delkező lakosok számára ajándékcsomagot nyújtanak, kettőezer forint/ fő összegben. Az ajándékcsomagok három vállalkozótól kerültek megrendelésre, Bartucz Zoltán egyéni vállalkozótól, Skoda és Társa Kft.-től és a Coop Zrt. szentmártonkátai boltjától. A csomagokat a képviselők viszik ki a jogosultak részére. A képviselők döntést hoztak arról, hogy jelzéssel élnek a Telekom Zrt. felé a térerő problémával kapcsolatban. A képviselő-testület megbízta a Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-t az újtelepi Református Templom előtti parkoló és a Posta előtti parkoló kialakításával. Tisztelt Lakosok! Az ülések jegyzőkönyvei teljes terjedelemben, részletesen elolvashatóak a könyvtárban és a nagyközség www. szentmartonkata.hu honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyző Anyakönyvi hírek Novemberben születtek: Somogyi Tamás (An.: Fodor Andrea) Szabó Tímea (An.: Balla Beáta) Monostori Gergely (An.: Futó Anita) Közéleti hírek Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatában részesülők névsora A típusú pályázók névsora: Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve. Hajnal Stella, Karai Éva, Kele Bianka, Kohajda Ildikó, Kuli János, Ocskó Szilárd János B típusú pályázók névsora: A ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév). Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2014/2015. tanév első féléve. Dobrocsi Beatrice Andrea, Dobrocsi Enéh Mária Az ösztöndíjak kiosztása jövedelemarányosan történt. Fodor Zoltán polgármester Szelektív és szemétszállítás Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az összegyűjtött szelektív hulladékot az alábbi időpontban szállítjuk el. Szelektív szállítás december 22-én hétfőn, település egész területén (újtelepen és faluban együtt). Szemétszállítás december 29-én hétfőn (december 25-e csütörtök helyett) december 30-án kedden (december 26-a péntek helyett) Ezt követően pedig január 8-án és 9-én történik a szállítás. Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft Köszönet Ezúton is köszönetet mondunk az OTP Banknak, hogy támogatta Márton-napi rendezvényünket, s ezzel hozzájárult a programon résztvevő több száz gyermek és felnőtt színvonalas szórakoztatásához. Fodor Zoltán Polgármester KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ án óráig a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kézműves délutánt tart. Mindenkit szeretettel várunk! Karácsonyi dísz, ajándékkészítés Helyszín: Polgármesteri Hivatal emelet A részvétel ingyenes! Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Végh Máténé temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

5 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 Közlekedésbiztonsági tippek Tisztelt Lakosság! Kedves Olvasók! A szélvédő A látni és látszani elvvel már foglalkoztunk a Közlekedésbiztonsági tippsorozatunkban, azonban a szélvédő ellenőrzésére és karbantartására is nagy hangsúlyt kell fektetni! A hideg éjszakákon a szabadban alvó gépkocsik szélvédője az autón belüli és kívüli hőmérsékletkülönbség miatt bepárásodik, majd a fagypont körüli és az alatti hőmérsékleten a lecsapódott pára ráfagy a szélvédő külső oldalára. Ezekben a hónapokban számítanunk kell erre a jelenségre, így a reggeli készülődési időnél a szélvédő letakarításával is számolnunk kell! A gépkocsi szélvédőjével kapcsolatosan az alábbi előkészületek szükségesek: A jármű ablakmosó tartályát töltsük fel jó minőségű téli ablakmosó folyadékkal! Ennek elmaradása egyrészt a folyadék megfagyásával a tartály szétrepedéséhez, illetve a kispriccelt folyadék szélvédőre történő ráfagyásához vezethet. Ellenőrizzük az ablaktörlő lapátokat! A téli hónapokban a megnövekedett csapadék miatt sokkal többet használjuk az ablaktörlőt, így elengedhetetlen annak hibátlan működése. Az ellenőrzés terjedjen ki a gumicsíkokra (azok állapotára, szennyezettségére, állagára), a mozgató motor működésére, valamint arra, hogy a lapát gumis része teljes hosszában feküdjön a szélvédő üvegén. Minden elindulás előtt mentesítsük a szélvédőt belülről a párától, kívülről a ráfagyott csapadéktól! Érdemes korábban kimenni a gépkocsihoz, hiszen ezek a műveletek hosszabb időt is igénybe vehetnek. A gépkocsi fűtését állítsuk a szélvédőre, ezzel egyszerűen és csíkmentesen tudjuk párátlanítani a szélvédőt, valamint a kívülről ráfagyott csapadék is elkezd olvadni. A jég lekaparásánál figyeljünk arra, hogy ne sértsük meg az üveg felületét. Ha kavicsfelverődést észlelünk az ablakon, azt még a tél beköszönte előtt javíttassuk meg, akár a látótérben, akár azon kívül található. Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság Kulturális hírek Aprajafalva Óvoda hírei Márton-napi mulatság az oviban Az Iskola úti óvodában Óvodánk életében a novemberi hónap legjelentősebb programja a községünk névadójáról Szent Mártonról való megemlékezés volt. A rendezvénysorozat első eseményeként óvodásainkkal a könyvtárba látogattunk, ahol a gyermekek kézműves tevékenység keretében színes őszi képeket festettek. Ezt követően délután Liba napot tartottunk, melyre a szülőket, hozzátartozókat is szeretettel vártuk. Apróságainkkal felidéztük a Szent Mártonról szóló ismert legendát, majd a tábortüzet körüljárva verses-dalos műsorral kedveskedtünk az érdeklődő közönségnek. Ezt követően a hagyományhoz híven libazsíros kenyeret fogyasztottunk, melyhez a gyermekeknek meleg teát, a felnőtteknek forralt bort kínáltunk. A nap folyamán Márton-napi vásárt is rendeztünk, ahol számos kézműves termék közül lehetett választani. Az ajándéktárgyak az óvodai dolgozók ötletességét és kézügyességét tükrözték, a finom sütemény pedig a konyhás nénink felajánlása volt. Ezúton is köszönjük a munkájukat. Az újság lapjain is köszönjük minden kedves szülőnek, A Szentmártonkátai Újság októberi számában tájékoztattam Önöket a könyvtár épületében történt károkról, amely meghiúsította az őszre tervezett első világháborús kiállítás megnyitását. Azóta az épület külső része megújult és gyors ütemben folyik a földszinti részen a felújítás is. Reménységünk szerint hamarosan sor kerülhet az első világháborús kiállításunk megnyitására. Így továbbra is várjuk az első világháborús emlékeket, dokumentumokat, tábori levelezőlapokat, leveleket, fényképeket. Olyan családi fényképek is értékesek, amelyen az a nagyapa vagy dédapa látható, aki visszatért a háborúból. A dokumentumokat a könyvtár ideiglenes helyén, a polgármesteri hivatal emeletén lemásolják és visszaadják tulajdonosának. Természetesen ha valaki nem tudja behozni, szívesen elmegyek érte, majd másolás után visszaviszem. Telefonszámom: Köszönjük az eddig átadott dokumentumokat és várjuk a további felajánlásokat azért, hogy méltóképpen megemlékezhessünk az első világháború szentmártonkátai hőseiről. Kissné Pásztor Éva ny.könyvtárvezető a Községtörténeti Baráti Kör elnöke hogy vásárlásukkal hozzájárultak a gyermekek karácsonyához, a vásár sikerességét bizonyító forintos bevételhez. Külön köszönetet szeretnénk mondani Kele Sándornénak, Bartucz Zoltánnak és Lázár Józsefnek, akik szíves felajánlásukkal támogatták az óvodánkat. Pásztor Eszter óvó néni Az Óvoda utcai óvodában Idén is, a hagyományokhoz hűen, megrendezésre került az óvodában a Márton-nap. Október közepétől folyamatosan beszélgettünk Márton legendájáról, megismertettük a gyerekekkel Szent Márton püspök élettörténetét, a nevéhez fűződő népszokásokat, hiedelmeket és hagyományokat. A mulatságot minden csoport egy kis előadással kezdte meg, melyen természetesen a szülők is részt vettek. A kis műsor után a jó hangulatot libazsíros kenyérrel tetőztük, majd a közösen készített lámpásokkal felvonulást tartottunk az óvoda körül. Eközben Márton-napi, libás dalokat énekeltünk. A felvonulás után kezdődött el az óvoda udvarán a Mártonnapi libakeresés. A gyerekek nagyon élvezték. Minden megtalált liba után egy cukorka járt. Miután már minden libát megtaláltak, tábortüzet gyújtottunk, körül álltuk és énekeltünk. Nagyon jó hangulatú, szép délutánt töltöttünk el közösen. Bodor Krisztina óvó néni

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december Buli volt Aprajafalván November 22-én tartottuk az Óvoda utcai óvodánkban a Ovi-bulinkat. Már 4. éve rendezzük ősszel az óvodánk falain belül a táncos mulatságunkat. A szórakoztatatáson kívül nem titkolt célunk, hogy a bevételből segítsük csoportjaink karácsonyi játékvásárlását. Ezen a napon rá sem lehetett ismerni a hétköznapokon megszokott óvodánkra. Kipakoltunk, átrendeztünk, feldíszítettük, elhelyeztük a tombola tárgyakat, megnyitottuk a büfét. 20 órára vártuk a vendégeket, akik eleinte nagyon lassan szállingóztak, de hamarosan kitehettük volna a telt ház táblát. Üdvözlőital, megterített asztalok, gyertyafények, és vérpezsdítő zene fogadta a hozzánk látogatókat. Lehetőség nyílt ezen az estén találkozni az ismerősökkel, beszélgetni a barátokkal és nagyon jót táncolni. A bulink jól sikerült minden szempontból. Az idén Ft-ot oszthatunk szét csoportjaink között, és tehetjük szebbé, gazdagabbá nem csak a karácsonyi ünnepségünket, hanem az egész éves munkánkat is. Köszönetünket fejezzük ki az Ovi-buli sikeres lebonyolításáért: Radics Józsefnek (Mukynak) és énekesnőjének (Hédynek), akik a zenét szolgáltatták és ezzel támogatták óvodánkat. Fodor Zoltán polgármester úrnak és a képviselő-testület három tagjának Kele Sándornénak, Bartucz Zoltánnak és Gácsi Zsoltnak támogatásukért. A szülőknek, akik részvételükkel, támogató jegy vásárlásával vagy tombola tárgyak felajánlásával segítettek. Jövőre újra várunk mindenkit! Az Óvoda utcai óvoda dolgozói Télapó itt van Hangzott el a gyermekek éneke, amikor december 5-én megérkezett az óvodába a télapó. Az apróságok már régóta készültek, izgatottan számolgatták a napokat, vajon hányat kell még addig aludni? Végre elérkezett a nagy nap. A télapó csoportról csoportra járt az óvodában, ahol a gyermekek versekkel, énekekkel köszöntötték, ő pedig csomagokat osztogatott. A legkisebbek is nagyon bátrak voltak, sírás nélkül sétáltak oda az ajándékért, volt, aki átölelte, de volt olyan is, aki az ölébe ült a régen várt vendégnek. A nagyobbak érdeklődtek, beszélgetést kezdeményeztek, majd végül télapó, énekszó kísérete mellett, továbbindult. Jövőre is újra várjuk. Hajnal Etelka óvodavezető A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Az elmúlt hónapok eseményekben gazdagon teltek iskolánkban. Projekt nap keretében készülődtünk a reformáció ünnepére, ahol minden évfolyam beszámolt előzetes feladataiból: a 95 tétel egyikéből, a reformációhoz kapcsolódó ének tanításából és megjelenítéséből, a KIP-es órán feldolgozott bibliai személy életéből, egy-egy bibliai történet megjelenítéséből előképként. Aki részt vett ezen az alkalmon, a délután végére nagyon sok új ismerettel gazdagodhatott társai által. Megemlékeztünk a Márton-napi hagyományokról is. A délelőtt folyamán minden osztály akadálypályán ügyeskedhetett, versenghetett. Köszönjük Farkas Istvánnak és családjának a játékok megalkotását, megszervezését, lebonyolítását. Délután pedig a dráma szakkörösök az általuk írt verset adták elő illetve sok néphagyományt elevenítettek föl. Diákjaink jóvoltából megtanulhattunk sok új éneket, amelyek jó szolgálatot tettek a délutáni lámpás felvonulás alkalmából is, hisz ezeket zengedezhettük a menetben. Kellemes őszi időben kirándulni indultunk szülőkkel és gyerekekkel teli busszal, hogy látogatást tegyünk az UNESCO világörökség részeként számon tartott Országházban illetve az AEROPARK-ban, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B termináljánál. A repülőgép múzeumban megtekintettük a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes történetét, a Li 2 típustól kezdve egészen az ezredfordulóig szolgálatban lévő Tu 154-esig, valamint láthattunk számos repülőtéri kiszolgáló eszközt. A nap végén élményekkel telve, közösségünkben, kapcsolatainkban megerősödve térhettünk haza. Tanulóink szüleinek nyílt napot tartottunk alsó tagozatban, felsős szülőknek nyílt hetet, ahol örömmel tapasztalhattuk kollégáimmal, hogy a szülők érdeklődnek iskolánkban folyó oktató-nevelő munka iránt és szép számban megtiszteltek minket óráink látogatásával. Reméljük, hogy mindenki nyugodt szívvel ment haza, meggyőződve arról, hogy gyermeke oktatása és nevelése biztos kezekben van! Iskolánk kis csapata és lelkes szurkolóik a Nagy Vagy! Országos sportjátékon eredményesen vettek részt. Ezúton kérjük Önöket, hogy szurkoljanak majd dec. 14-én, 28-án, jan.4-én a TV2 délelőtti adását nézve! Csapattagok: felnőttek: Farkas István, Hajnal Sándor, Kohajda Melinda, Nagy Orsolya, Gál Henrietta, tanulók:farkas Richárd, Illés Viktória, Nagy Vivien 7.o,Dávid Diána 6.o, Menyhárd Márk 5.o, Maczkó Noémi 4.o, Monori Fanni3.o,Lengyel Barnabás 4.o. Iskolánk és csapatunk nevében köszönjük az önkormányzat támogatását! A Magyar Nyelv Napja alkalmából tartottuk a Szépen-helyesen író verseny házi fordulóját, ahol 2. évfolyamon Szlancsik Csenge, 3. évfolyamon Pásztor Márk, 4. évfolyamon Szlancsik Réka ért el 1. helyezést. a felső tagozatban Csapó Gyöngyi, Tasi Dóra, Mikus Rebeka és Vincze-Pál Alexandra 8. osztályos tanulók hibátlan eredményt értek el. Iskolánk néhány tanulója részt vett a 10. Országos Adventi Szavaló-és Dicséreténeklő Versenyen Kunhegyesen, ahol

7 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 több, mint 200 versenyző közül szép eredményekkel tértek haza. Fejes Blanka 5. o. 2. helyezést ért el, Monori Fanni 3.o és Bartucz Benjámin 1.o vers kategóriában, míg Scsavniczki Eszter 5.o dicséret éneklő kategóriában lett különdíjas. László-Sellár Maja 1.o, Varga Balázs 4.o, Szabó Szabina 6.o tanulók is dicséretben részesültek. Gödöllőn rendezték a Bolyai körzeti magyar versenyt, ahol az 5. és 8. osztályosaink vettek részt. Csapó Gyöngyi, Mikus Rebeka, Tasi Dóra és Vincze-Pál Alexandra 43 induló csapatból a 16. helyezést hozták el. Bán Johanna, Farkas Édua, Fejes Blanka és Povázson Levente elsőként mérették meg magukat. Köszönjük Adamecz Istvánné, Varga Endre és Puskás Melinda szülők utazásban való segítségét! Debrecenbe országos tanulmányi versenyre utazott iskolánk 15 tanulója. Az ország minden pontjáról érkező gyerekek mérhették össze tudásukat egyénileg, párban, csapatban. Komplex tanulmányi versenyen: 20. helyezést ért el 3-4. osztályos kategóriában Kádár Irina Luca, Kovács Petra, Szlancsik Réka. Bibliaismereti versenyen 5. osztályos kategóriában 11. lett Csikós Áron, Kádár Marica Fanni páros osztályos kategóriában 17. lett Gali Dániel, Pásztor Márk. Természettudományi versenyen matematikából 5. osztályos kategóriában Vincze-Pál Roxána 12. helyezést ért el. 7. osztályos kategóriában Farkas Richárd 9. lett, 8. osztályos kategóriában Horváth Richárd 14. helyezést ért el. Komplex műveltségi versenyen részt vevő csapatunk 9. helyezést ért el. Gyarmati Balázs, 6.o Mladoneczky Vivien 7.o, Vincze-Pál Alexandra 8.o Angol nyelvi versenyen Csikós Márk, Tasi Dóra 8.o tanulók 8. helyen végeztek. Eredményükhöz, felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk! Az adventi időszakot kezdő adventi csendesség programunk, melynek első mozzanata, hogy a hétfői áhítatokon adventi verseket, dalokat felidézve, igét olvasva közösen meggyújtjuk koszorúnkon a gyertyákat. Sok-sok próba és felkészülés után a 2. és 4. osztály tanulói és szüleik énekkel és verssel köszöntötték az adventi időszak kezdetét gyülekezetünkben, miközben iskolánk Csengettyűs kórusa, ugyanezen a napon a jászberényi református gyülekezetben szolgált. Kedves alkalom a Mikulás ünnepség, melyet főleg alsós tanulóink várnak izgatottan. Az óvodásokról sem feledkeztünk el, a drámaszakkör előadással és kis ajándékkal lepte meg az ovisokat. A felső tagozat Mikulás bulit rendezett, ahol táncmóka- kacagás volt az ajándék. Köszönjük a szülők segítségét az adventi vásárra nyújtott adományaikkal! Készüljünk együtt az ünnepekre! December 15-én, hétfőn órakor a Mátyás király téren mini ünnepség, Betlehem megtekintése a gyülekezeti udvaron. December 18-án, csütörtökön és 17 órai kezdettel Betlehemi csillag karácsonyi műsort tartunk a gyülekezeti házban. Mindenkit szeretettel várunk! Téli szünet ideje: december január 02. Első tanítási nap január 05. Szabó Annamária munkaközösség-vezető A kibővített Székely József Református Általános Iskola átadása Az 1911-ben eltervezett iskolaépület 2014-ben valósággá vált. Nagy öröm és boldogság számunkra, hogy a 2013 októberében indult beruházás során az iskola felső szinttel bővült. A közel 400 négyzetméternyi bővítés eredménye: 4 tágas, világos, kényelmes tanterem, szertár helyiség és vizesblokkok. Így a számítástechnika terem, ebédlő területének növelése, megfelelő tanári szoba, iroda is kialakítható lett. Új tanulói bútorok, öltözőszekrények is beszerzésre kerültek. A református vallási alapokon nyugvó nevelés-oktatás már ebben a kulturáltabb környezetben valósulhat meg. Az új, kibővített iskola a szentmártonkátai Mátyás király teret is szebbé tette, gyarapította, emeli a nagyközség színvonalát. Hálaadó ünnepi istentiszteletünkön Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Czerván György Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő is részt vett, ahol 1. osztályosaink fogadalmat tettek, hogy iskolánk szorgalmas tanulói lesznek. Majd a megújulás tiszteletére emléktábla avatásra, illetve szalagátvágásra is sor került. Mindeddig megsegített minket az Úr! (I. Sámuel 7,12) Kívánok mindenkinek békés, szeretetteljes adventet, áldott karácsonyi ünnepeket és BÚÉK- azaz: Bízzátok újra életeteket Krisztusra! A Székely József Református Általános Iskola dolgozói, tanulói nevében: Simonné Bozsik Anikó igazgató

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola hírei Bemutatkozik az 5. a osztály Osztályunk 18 tanulóból áll, ebből 9 fiú és 9 lány. Osztályfőnökünk Szántai Ildikó, ő tanítja a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Kedvenc tantárgyunk mégis a testnevelés, azon belül is a focizás. Több tanulónk igazolt játékosként is játszik futballcsapatban. A lányok és a fiúk nagyon jó barátságban vannak egymással, minden alkalmat megragadunk, hogy együtt focizhassunk. Az osztály fele a Real Madridot szereti, a másik fele pedig a Barcelonát, így mindig van okunk vitázni egymással. Sporteredményben osztályunk legeredményesebb tanulója ebben a tanévben Sütő Vanda, aki a szentmártonkátai karate klub tagjaként az Országos Wado-Ryu Karate Bajnokságon U12 korosztályban aranyérmet szerzett. A sporton kívül tanulmányi eredményekben is nagyon sikeres osztály vagyunk. Nagyon sok versenyen veszünk részt és általában jó eredményeket érünk el. Szeretünk felső tagozatra járni, mert sok új tanár nénivel, tanár bácsival ismerkedtünk meg és nagyon sok új dolgot tudunk meg a világról. Az új tantárgyak közül nagyon szeretjük a történelmet. Iskolán kívül bármilyen közös programon szívesen részt veszünk, legyen az sütemény készítése, vagy színház látogatása. Mi egy nagyon jó humorú, jó magatartású, minden iránt érdeklődő, sportos osztály vagyunk. Az 5. a osztály tanulói Zenei világnap Újra Márton nap a Szentmártonkátai Arany János Általános Iskolában Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendeztük a Márton-naphoz kapcsolódó rendezvénysorozatunkat. Minden alsó tagozatos osztály november 3-tól 7-ig témahetet tartott a saját kis közösségében. Ez azt jelentette, hogy szinte minden típusú órán foglalkoztak Mártonhoz köthető ismeretanyagokkal. Megjelent nálunk rajz és technika órán képekben és mécseseken; magyar vagy hon-és népismeret órán Szent Márton legendájában vagy a népi hiedelmek, népszokások formájában. Énekeltünk róla; játszottunk vele; környezetismeret órán a liba jellemzőivel foglalkoztunk; matematika órán mértünk, összehasonlítottunk, szöveggel adott feladatokban találkoztunk vele. A témahét lezárásaként pénteken az alsós tanulók, a tanító nénik, a leendő első osztályos ovisok és a már 5. osztályos, volt alsós diákok részvételével és a szülők segítségével Márton-napot tartottunk. Délután 4 órától az iskola újtelepi napközisei felejthetetlen élménnyel leptek meg bennünket zenés, táncos, népi játékos műsorukkal. Köszönjük Nekik! (Felkészítő tanáruk: Fodorné Pap Ágnes és segítője: Katus Rebeka.) Izgatottan vártuk a Márton-napi süteménysütő verseny eredményhirdetését, ahol gyermek és felnőtt kategóriában hirdettek nyertest: az 5.a és Pinczelné Bakó Ágnes személyében. Gratulálunk Nekik! (A koordinátor: Telekes Nikolett volt.) Ezt követően hosszú sort alkotva, mécsesekkel megvilágítva sétáltunk Szentmártonkáta utcáin. Soha ilyen sokan nem voltak még!!! Boldogan és egy picit elfáradva értünk vissza az iskolába, ahol a szervező 3. osztályos szülőknek és a konyhai dolgozóknak köszönhetően libazsíros, lilahagymás kenyér és forró tea várt bennünket. Az iskola udvarán gyújtott tábortűznél felmelegedve, élményekkel telve indultunk haza. Köszönjük az Önkormányzatnak az anyagi támogatást, a pedagógusok segítségét és az iskola vezetésének, hogy lehetővé tették számunkra ezt a napot! A szervező osztályok nevében: Tóthné Vincze Ildikó és Velkei Szeréna osztályfőnökök Október 1-jén először tartottuk meg az iskolánkban a zenei világnapot. Mi, az 5.b osztályosok nagyon lelkesen készültünk erre a napra, mikor megtudtuk, hogy mi leszünk a szervezők. Bejöttek a kicsik és csoportokba fejlődtek. Egy csoportot fő alkotott. A csoportok különböző hangszerek neveit viselték pl. citera, gitár, zongora stb.. Énekes köszöntéssel üdvözöltük egymást. A résztvevő osztályok az 1.a, 2.a, 3.a és 4.a. voltak. Miután csoportokat alkottak elmondtunk néhány fontos információt, pl. A világnap célja, hogy a társadalom számos rétegei számara népszerűsítse a zeneművészetet, és szorgalmazza a népek közti barátságot és megbékélést. Később ebből a kicsik egy kis tesztet írtak. Mi az 5.b osztály, együtt jelnyelven eljeleltük Máté Pétertől az Azért vannak a jó barátok című dalát. Később elénekelte minden osztály a kedvenc dalát. Ezután következett az eredményhirdetés. A kicsik nagyon izgultak, és persze mi is kíváncsiak voltunk, hogy mi lesz az eredmény. A kicsik nagyon ügyesek voltak, mivel az eredmény is ezt bizonyította, hiszen sok első helyezett lett. Az ünnepség végén az osztályok kaptak jutalmul cukrokat és okleveleket. A végén énekes köszönéssel búcsúztunk el egymástól. Rákosi Patrik Mikulásvárás az Arany János Általános Iskolában A Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola Battha Sámuel úti iskolaépületében december 5-én reggel, a 2.a osztályos tanulók közreműködésével, meggyújtottuk a szeretetet jelképező második adventi gyertyánkat. Az adventi műsor után, tanulóink nagy örömére, ellátogatott hozzánk a Télapó. Az 1. a osztályos kisdiákok verses- zenés-táncos előadással köszöntötték a gyerekeket, szülőket és a Nagyszakállút. Az édességcsomagokat pedig dallal, tánccal köszöntük meg. Délelőtt Mikulás kupa elnevezésű sportversenyen is részt vettek gyermekeink. A csapatok 6 sportos szarvas-szánon ültek, amelyet ügyes kis rénszarvas húzott. Szarvaskáink 7 versenyszámban mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat. Volt itt cipőfűző és hólabda-görgető verseny, de még hóemberépítés is! Sőt, segítettünk a Mikulásnak összeszedni a zsákjából kihullott gyümölcsöket is! Ő a jó gyerekeket megjutalmazta, a rakoncátlanokat elvitte magával Lappföldre. Útközben hatalmas hófúvásba került, segítettünk neki a helyes, hazavezető utat megtalálni. A hangulat kitűnő volt, amit még zenei aláfestéssel is próbáltunk emelni. A verseny végén nem maradt el az elismerés, díjazás sem. Az első helyezett kupát, a második és a harmadik helyezett csokoládét kapott. A verseny végén a pontok helyett

9 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 9 gyűjtött cukorkákat is elfogyaszthatták a gyerekek. Nagyon sikeres volt ez a délelőtt. Reméljük, mind a gyertyagyújtással, mind a Mikulás kupa megrendezésével sikerül hagyományt teremtenünk iskolánkban. Kisné Horváth Zsuzsanna munkaközösség-vezető A Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola legfrissebb sporthírei Megkezdődtek a Nagykáta körzeti DIÁKOLIMPIA küzdelmei teremlabdarúgás /futsal/ sportágában. Október 18-án, Tápiószecsőn a II. korcsoportos gyerekek a helyiek és Szentlőrinckáta egyaránt 2 1 arányú legyőzésével csoportelsőként jutottak a döntőbe. Ez szintén Szecsőn zajlott, ahol bronzérmet szereztünk. Itt 2-2 lett a Tápiószecső elleni mérkőzés sajnos az utolsó percben egyenlített a helyi gárda a mi öngólunkkal! A büntetőpárbajt 9-8 arányban buktuk. Nagykáta 9-0-ra diadalmaskodott a szecsőiek ellen. Az utolsó mérkőzés hozott izgalmakat és óriási meglepetést, hiszen az igen erős, évek óta összeszokott nagykátai focistákat a 26. percig megakadályoztuk a gólszerzésben. Ekkor egy szerencsétlen és elkerülhető gólt kaptunk, s utána még kettőt. 3-0-ra kikaptunk. A IV. korcsoportosok Tóalmáson játszottak selejtezőt december második napján. Eredmények: Tápiószecső Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola 2-0 Szentmártonkáta Tóalmás 3-0 Tóalmás Tápiószecső 0-11 Második helyen, a Tápiószentmártonon megrendezendő döntőbe jutottunk, ezzel idei célunkat elértük mindkét korosztályos versenyzőinkkel. A III. korcsoport án kezd Tápióság és Tápiószecső ellen. Bízom a további jó folytatásban! GRASSROOTS A Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola közel 40 regisztrált II. korcsoportos tanulójával GRASSROOTS tanévnyitó rendezvényen vettünk részt én, Tápiószecsőn a ös tanév MLSZ BOZSIK eseménysorozat megnyitóján. Ez, a tanév során, az év végén szintén ilyen eseménnyel zárul. Közben két alkalommal télen teremben, tavasszal füves pályán mérjük össze tudásunkat labdarúgásban a Nagykáta Körzet labdarúgó tehetségeivel. Egész évben készülünk, edzünk, játszunk, de komolyan vesszük a felkészülést. Célja ezen megmérettetéseknek nem más, mint hogy az igazán tehetséges gyermekek a helyi Sportegyesület igazolt játékosaivá válhassanak, hogy együttműködve közösen a sport felé irányítsuk őket. A diákok jól érezték magukat ezen a köredzésen, ahol korcsoportunkban közel 100 gyermek izzadt az igen meleg őszi délutánon. Ajándékokat is kaptak: csokit, üdítőt, érmet és emléklapot. Köszönetemet fejezem ki Fodor Zoltán Polgármester Úrnak a sportpalánták autóbusszal történő oda-visszautazásának szervezéséért, lebonyolításáért. Külön köszönet Mellik Krisztinának, iskolánk pedagógiai asszisztensének, aki aktívan részt vett a kísérésben, felügyeletben és maga is focista lévén az edzésen is. Minden tiszteletem a számos szülőé is, akik elkísérték gyermekeiket! Fráter István Gábor edző Márton-napi süteménykészítő verseny A Márton-napi süteménykészítő versenyt második alkalommal hirdette meg a Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola Diákönkormányzata. Az idei tanévben is vártuk az ízvilágában, formájában a Márton-napi ünnepkörhöz kapcsolódó finom süteményeket. Két kategóriában versenyezhettek a sütni vágyók: gyermek és felnőtt kategóriában díjaztuk az első három helyezettet. A tanulók közül osztályok neveztek be a versenybe, aminek meg is lett az eredménye: az 5. a osztály I. helyezést ért el, az Eltérő Tantervű Tagozat diákjai a II. helyen végeztek. Minden résztvevő emléklappal, csokival és sütéshez szükséges eszközökkel gazdagodott. A felnőtt kategóriában I. helyezést ért el Pinczelné Bakó Ágnes finom mákos tortájával, amelyet a liszt- és tejérzékenyek is fogyaszthattak. II. helyezés illette meg Molnárné Bakó Andreát, aki sütőtökös süteménnyel lepte meg a zsűri tagjait. Különdíjat ítélt a zsűri Takács Noémi libatortájának, amely ízvilágában és formavilágában is megfelelt a kiírásnak. Az idei tanévben a felnőtt zsűritagok mellett Bede Olivér és Talapka Sára Diákönkormányzat vezetők is részt vettek a sütemények értékelésében. Szeretném megköszönni minden szülőnek, tanulónak a készülődést, sütést, a zsűritagoknak a részvételt és a kollégáknak a segítségét. Remélem a következő Márton-napi versenyre is sokan beneveznek, és finom sütemények készülnek! Telekes Nikolett DöK segítő tanár A SZOMJÚSÁGNAK CSENGETÜNK! Kedves Ügyfeleink! Értesítjük Önöket, hogy a Nagy Buborék Kft. (szódás) autóján az év végi ünnepek alatt a kiszállítás a következő napokon történik: december 23-a kedd december 30-a kedd Az új évben az első szállítási nap: január 10-e szombat Megköszönve egész éves bizalmukat, áldott-békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk Önöknek. Meggyesi Laci, Brigi és a Nagy Buborék Kft. csapata

10 10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december akciós áron

11 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 11 KORONA ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA Szentmártonkáta, Rákóczi u. 72. Rendelésfelvétel: 0620/ / január havi menü h Gyümölcsleves / Zengővári sertésszelet, gombás rizs 06. k Zöldborsóleves / Paradicsomos káposzta, rántott párizsi 07. sz Karfiolleves / Gombapaprikás galuskával 08. cs Húsleves cérnametélttel / Székelykáposzta 09. p Gulyásleves / Szilvás gombóc h Tejfölös krumplileves / Pásztortarhonya 13. k Frankfurti leves / Zöldbabfőzelék, fasírozott 14. sz Paradicsomleves / Milánói spagetti 15. cs Gombaleves / Jóasszony tokány, főtt tészta 16. p Csülkös bableves / Túrós derelye h Lebbencsleves / Bolognai spagetti 20. k Zöldbableves / Mátrai borzaska, petrezselymes burgonya 21. sz Pulykaraguleves / Kelkáposzta főzelék, fasírozott 22. cs Májgombócleves / Rakott krumpli 23. p Nyírségi gombócleves / Mákos tészta h Tarhonyaleves / Rántott csirke, röszti burgonya 27. k Zöldborsóleves / Rakott kel 28. sz Tojásleves / Hentes tokány, főtt tészta 29. cs Grízgaluskaleves / Szárazbabfőzelék, sült kolbász 30. p Pandúrgulyás / Grízes tészta A menü ára 650 Ft/adag. Házhozszállítás ingyenes!

12 12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december Márton-napi rendezvény, melyet az OTP Bank is támogatott Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola sportoló diákjai A polgármesteri hivatalba is ellátogatott a Mikulás Mikulás kupa a Szentmártonkátai Arany János Általános Iskolában Felelős kiadó: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata, Felelős szerkesztő: a Szerkesztőbizottság Engedélyszám: 571/1991. Nyomtatott ISSN , Online ISSN , Megjelenik: 1800 példányban Nyomdai munkák: Tápió Nyomda Kft / , /

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

2. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

2. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 2. napirendi pont Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2003. (X.08.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-102/2013. Előterjesztés

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

(1) Ahol a Rendelet nagyközség elnevezést használ, a szövegrész helyébe város szöveg lép.

(1) Ahol a Rendelet nagyközség elnevezést használ, a szövegrész helyébe város szöveg lép. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.( ) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.4.) rendeletének módosításáról Halásztelek Város Önkormányzatának

Részletesebben

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása.

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. Baross Élet az iskolánkban 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2010-ben

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a os tanévre

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a os tanévre A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2015-2016-os tanévre SZEPTEMBER Diákönkormányzat képviselőinek megválasztása Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása Beszámolók meghallgatása

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben