Fodor Zoltán polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fodor Zoltán polgármester"

Átírás

1 XXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, DECEmber Móra László Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Legyen imádság minden gondolat. Legyen ma templom minden ember szíve, S legyen a templom tiszta, szent fehér. Istennek tetsző legyen a kenyér. Szálljon szívünkbe áldott akarat, Ez kösse egybe mind a kezeket. Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! Akinek könnyet osztogat az Élet És kín a napja, kín az éjjele, Ne fuss előle! Óh beszélj vele! Testét takard be s enyhítsd sok sebét! Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. A szíved szépül, őt ha öleled. Az emberszívek örökélő őre Tegye ma össze mind a kezeket! Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! Tisztelt Lakosság! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt december 17-én 17 órakor az önkormányzat épülete előtt tartandó hagyományos nagyközségi KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. Az ünnepség keretén belül lesz KARÁ- CSONYFA-ÁLLÍTÁS és karácsonyi BETLE- HEMI MŰSOR. Őrizzük együtt a hagyományokat! szervezők Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete nevében minden kedves szentmártonkátai lakosnak kellemes, békés meghitt családi körben eltöltött karácsonyi ünnepeket, sikerekben és egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. Fodor Zoltán polgármester Jónak lenni jó Ez a gondolat jutott eszembe, amikor részt vettem az Óvoda utcai óvoda jótékonysági Ovi-buliján, s láttam a rendezvényszervezők lelkesedését, odaadását, hogy szabadidőt nem kímélve tették, amit önként vállaltak, dolgoztak, hogy gyerekeink karácsonyát még gazdagabbá tehessék. És ugyanez a gondolat jutott eszembe akkor is, amikor láttam az esten részt vevő vendégeken az önzetlen adakozást, hogy ez az álom megvalósulhasson. Ugyanezeket tapasztaltam, amikor meghívást kaptam, s részt vettem a Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola szülői munkaközössége által szervezett jótékonysági bálján, mellyel a tanulók iskolai körülményeinek javítását kívánták támogatni. Köszönjük mind az óvoda dolgozóinak, mind pedig az iskola szülői munkaközösségének, Igazgató asszonynak, Óvodavezetőnek, hogy intézményükben teret adnak a hagyományos jótékonysági kezdeményezésnek, s köszönjük fáradozásukat, mellyel ezt évről évre megvalósítják. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy november 16-án részt vehettem a Székely József Református Általános Iskola emeleti részének ünnepélyes átadásán és emléktábla avatásán. Jó volt látni, hogy az intézmény vezetősége, fenntartója és a sok-sok segítő kéz összefogása milyen nagy értéket teremtett. Isten segítségével egy szép, impozáns épülettel, korszerűen felszerelt tantermekkel gazdagodott nem csak a Református Egyház, a Székely József Református Általános Iskola, hanem a település is, hiszen az épület ott díszíti községünket a két templom árnyékában. Mint az már ismeretes az olvasók előtt, pályázati támogatást nyertünk a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház emeletráépítésére, nyílászárók cseréjére, tetőráépítésre. Külső formájában teljesen megváltozott, az eddig lapos tető helyett mára már szép piros folyt. a 2. oldalon

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december cserepes tető díszíti a hatalmas épületté nőtt könyvtárat. Belső tere is megnőtt, hiszen az emeleti ráépítéssel egy tágas közösségi tér áll majd az azt használók rendelkezésére. Az új rész belső berendezését a könyvtár vezetőjével összeválogattuk, megrendeltük. Bízunk benne, hogy a jövő év első negyedévében megérkezik. Nem tartozott ugyan a pályázathoz, de kifestésre kerültek mind az emeleti, mind pedig a földszinti helyiségek is. A földszinti terek javítását, festését valamint az egyik nagyterem padlózatának cseréjét a kivitelező pluszban vállalta, mivel a tető megbontása után, a hoszszas esőzések következtében, két helyiség beázott. Új burkolatot kapott a bejárat előtti terasz is. Reméljük, hamarosan visszaköltözhet a könyvtár megújult helyére, és új környezetben fogadhatja az olvasókat. Végezetül minden intézmény dolgozójának, valamint a kedves lakosoknak kívánok szeretetben, békességben gazdag karácsonyi ünnepeket. Legközelebbi fogadóórám január 12-én óráig a Polgármesteri Hivatal épületében. Kele Sándorné alpolgármester Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület üléséről Tisztelt Lakosság! A képviselő-testület november 5-én rendkívüli ülést tartott. Az 1./ napirendi pontnál megválasztották a képviselő-testület bizottságainak a tagjait. (A tagok nevét a novemberi újságban közöltük.) A jelenlévő külsős tagok a képviselő-testület előtt az esküt letették. A 2./ napirendi pontnál döntést hoztak arról, hogy Fodor Zoltán polgármestert delegálták a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási tanácsába. A polgármester úr akadályoztatása esetén Kele Sándorné alpolgármestert delegálták a társulási tanácsba. A 3./ napirendi pontnál megtárgyalták a Székely József Református Általános Iskola kérelmét és a Nagy Vagy televíziós sportvetélkedő felkészüléséhez és a verseny helyszínre jutásához egyszázezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat. A 4./ napirendi pontnál a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház előtti terasz és lépcső burkolása, mozgáskorlátozottak részére kialakított rámpa festése, padlásfeljáró kialakítása, bejárat feletti tető helyreállítása munkák elvégzésére pénzösszeget biztosítottak. A képviselő-testület november 27-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az ülésen valamennyi, kilenc fő képviselő részt vett. Az 1./ napirendi pontnál a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke Baranyi Julianna adott tájékoztatást a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok leadásáról. Ezt követően zárt ülést tartott a képviselő-testület. A zárt ülést követően a polgármester úr kihirdette a nyilvános határozatokat. A képviselő-testület támogatta Nagygyörgyné Misi Erika intézményvezető asszony intézményvezetői megbízását. A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 38. (1) bekezdés d) pontja alapján, Burgyán Benő önkormányzati képviselői megbízatását megszüntetette, méltatlanság okán. Ezt követően nyílt ülésen Dr. Gál János külsős bizottsági tag letette az esküt a képviselő-testület előtt. A 2./ napirendi pontnál a Szentmártonkátai Újság nyomdai munkáinak az elvégzésével január 1-jétől Önkormányzati hírek december 31-ig a Tápió Nyomda Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) bízta meg a képviselő-testület. A 3./ Napirendi pontnál tárgyalták a képviselők a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleházban, a évben fizetendő szolgáltatások díját. Nem emelték meg, változatlanul hagyták a díjakat. A képviselő-testület az intézmény megnyitására tekintettel az első hét napon ingyenes beiratkozást biztosít. A képviselő-testület felülvizsgálta a helyi újság hirdetéseinek díjait és azt nem emelte meg, változatlanul hagyta. A 4./ napirendi pont az étkezési térítési díjak évre történő megállapítása volt. A konyháról történő étkezési térítési díjakat változatlanul hagyták, nem emelték meg. Úgy döntöttek, hogy legkésőbb az áprilisi ülésig felülvizsgálják a térítési díjakat, a belső ellenőrzés általi előírásoknak megfelelően. Felkérték a Pénzügyi és Jogi Bizottságot, hogy a december 18-i ülésre végezzen számításokat a Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-ben működő konyha üzemeltetését illetően. A 5./ napirendi pontnál jóváhagyták Dr. Mokos Zsuzsanna gyermekorvossal a megbízási szerződés megkötését december 31-ig. A 6./ napirendi pontnál az áram közbeszerzés nyertesének az MVM Partner Energiakereskedelemi Zrt.-t (1031 Budapest, Szentendrei út ) hirdette ki az önkormányzat. A 7./ napirendi pontnál tárgyalták a földgáz szolgáltatásra kiírt közbeszerzést. A földgáz szolgáltatásra kiírt közbeszerzés nyertese a Fővárosi Gázművek Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál tér 20.) lett. A 8./ napirendi pontnál elfogadták az Önkormányzat és intézményei /4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A következő napirendinél a KMOP jelű pályázat (ASP) ügyében a döntést elhalasztották. A 10./ napirendi pontnál elfogadásra került Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelete. A rendelet teljes terjedelmében elolvasható a nagyközség honlapján vagy a könyvtárban. A 11./ napirendi pontnál elfogadták a január 1-jétől hatályba lépő szociális temetésről a rendeletet. A rendelet szövege az alábbi.

3 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális temetésről. Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján (továbbiakban:törvény), az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szentmártonkáta nagyközség közigazgatási területén végzett szociális temetésre. Szociális temetés 2. (1) A szociális temetés előírásait a törvény 24/A. - 24/C. -ai tartalmazzák. (2) A nagyközségben a Református Egyházközség és a Római Katolikus Egyházközség fenntartásában, üzemeltetésében működik temető. (3) A Református Egyházközség a 6-os parcella 1-5 sírhelyet, a Római Katolikus Egyházközség az 5-ös parcella 1-2 sorát biztosítja a koporsós és az urnás szociális temetések számára. 3. Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása az eltemettető döntése szerint a ravatalozó előtti fedett részen vagy a sírnál történhet. 4. (1) A szociális temetés iránti kérelmet rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal szociális előadójánál kell benyújtani. (2) Az eltemettetésre kötelezettnek az igénybejelentés során nyilatkoznia kell, hogy koporsós vagy hamvasztásos temetésre kerül sor. 5. (1) Az önkormányzat által megbízott személy (temető gondnok) feladatai: a) gondoskodik az eltemettető általi nyilatkozatok felvételéről, b) kijelöli a temetkezési helyet, c) gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről és a ravatalozó épületében lévő helyiségben történő tárolásáról, d) a törvény 16. (1) bekezdése szerint gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat, e) biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket, f) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását, ellenőrzi továbbá az eltemettető munkavégzésének szabályszerűségét, g) a jogszabályoknak nem megfelelő munkavégzés esetén a törvény 16/A. (2) bekezdése szerinti intézkedéseket megteszi. h) megakadályozza a munkavégzést, amennyiben az eltemettető a törvény 24/A. (7) és (8) bekezdésében írt nyilatkozatokat a munkavégzés megkezdése előtt nem adta át a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének. 6. (1)A Polgármesteri Hivatal Szociális ügyintézője szociális temetés iránti igényről haladéktalanul tájékoztatja a temető gondnokot. A szociális temetést figyelemmel a törvény 17/B. (3) bekezdésében írt határidőre a temető gondnokkal egyezetett időpontban és a megbízott jelenlétében kell lebonyolítani. (2)A temető gondnok köteles a szociális ügyintézővel folyamatosan kapcsolatot tartani és a szociális temetés befejezését követően annak szabályszerű megtörténtét bejelenteni. Záró rendelkezések 7. E rendelet január 1-jétől lép hatályba. Szentmártonkáta, november 27. Fodor Zoltán Dr. Illés Zsuzsanna polgármester jegyző Záradék: A rendelet november 28-án kihirdetésre került. Szentmártonkáta, november 28. Dr. Illés Zsuzsanna jegyző Tájékoztatom Önöket arról, hogy január 1-jétől a szociális temetéssel a Polgármesteri Hivatalban Marton Mária köztisztviselő foglalkozik. A 12./ napirendi pontnál tárgyalta a képviselő-testület a évre vonatkozó helyi adó mértékének meghatározása, felülvizsgálata napirendet. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2004. (XI.29.) önkormányzat rendelet módosítását. Ennek megfelelően az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként nyolcezer forintban lett megállapítva. ( évben hétezer forint volt.) A képviselő-testület 6 igen és 2 nem szavazattal módosította a helyi iparűzési adóról szóló 24/2002.(XII.20.) önkormányzati rendeletet január 1-től az adó mértéke, állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8% -a. (2014. évben az adóalap 1,6%-a volt) 13./ napirendi pontnál egyhangúlag jóváhagyták az ivóvízrendszer közművagyon értékelésére, továbbá a vagyonértékelésre épülő pótlási terv készítésre vonatkozó vállalkozási szerződést. A következő napirendi pontoknál hótolásra vállalkozó került megbízásra. Bérlakások kiutalásáról döntöttek, pénzügyi tárgyú ügyekben hoztak döntéseket. Döntöttek arról, hogy a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház fűtésrendszerének a kiépítésére tervezőtől kérnek be árajánlatot. A 19./ Napirendi pontnál jóváhagyták a a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsának a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez csatlakozását a húsz település szennyvízcsatorna hálózata, a nagykátai, szentlőrinckátai, sülysápi, tápiószelei, tápiószentmártoni szennyvíztisztító telepek tekintetében. A 20./ napirendi pontnál tárgyalták Szentmártonkátai Református Egyházközség kérelmét a Somogyi Béla utcában forgalomcsillapító eszköz elhelyezése iránt. Döntöttek arról, hogy a hetven éven felüli szentmártonkátai állandó és tartózkodási lakcímmel ren-

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december delkező lakosok számára ajándékcsomagot nyújtanak, kettőezer forint/ fő összegben. Az ajándékcsomagok három vállalkozótól kerültek megrendelésre, Bartucz Zoltán egyéni vállalkozótól, Skoda és Társa Kft.-től és a Coop Zrt. szentmártonkátai boltjától. A csomagokat a képviselők viszik ki a jogosultak részére. A képviselők döntést hoztak arról, hogy jelzéssel élnek a Telekom Zrt. felé a térerő problémával kapcsolatban. A képviselő-testület megbízta a Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-t az újtelepi Református Templom előtti parkoló és a Posta előtti parkoló kialakításával. Tisztelt Lakosok! Az ülések jegyzőkönyvei teljes terjedelemben, részletesen elolvashatóak a könyvtárban és a nagyközség www. szentmartonkata.hu honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyző Anyakönyvi hírek Novemberben születtek: Somogyi Tamás (An.: Fodor Andrea) Szabó Tímea (An.: Balla Beáta) Monostori Gergely (An.: Futó Anita) Közéleti hírek Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatában részesülők névsora A típusú pályázók névsora: Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve. Hajnal Stella, Karai Éva, Kele Bianka, Kohajda Ildikó, Kuli János, Ocskó Szilárd János B típusú pályázók névsora: A ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév). Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2014/2015. tanév első féléve. Dobrocsi Beatrice Andrea, Dobrocsi Enéh Mária Az ösztöndíjak kiosztása jövedelemarányosan történt. Fodor Zoltán polgármester Szelektív és szemétszállítás Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az összegyűjtött szelektív hulladékot az alábbi időpontban szállítjuk el. Szelektív szállítás december 22-én hétfőn, település egész területén (újtelepen és faluban együtt). Szemétszállítás december 29-én hétfőn (december 25-e csütörtök helyett) december 30-án kedden (december 26-a péntek helyett) Ezt követően pedig január 8-án és 9-én történik a szállítás. Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft Köszönet Ezúton is köszönetet mondunk az OTP Banknak, hogy támogatta Márton-napi rendezvényünket, s ezzel hozzájárult a programon résztvevő több száz gyermek és felnőtt színvonalas szórakoztatásához. Fodor Zoltán Polgármester KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ án óráig a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kézműves délutánt tart. Mindenkit szeretettel várunk! Karácsonyi dísz, ajándékkészítés Helyszín: Polgármesteri Hivatal emelet A részvétel ingyenes! Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Végh Máténé temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

5 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 Közlekedésbiztonsági tippek Tisztelt Lakosság! Kedves Olvasók! A szélvédő A látni és látszani elvvel már foglalkoztunk a Közlekedésbiztonsági tippsorozatunkban, azonban a szélvédő ellenőrzésére és karbantartására is nagy hangsúlyt kell fektetni! A hideg éjszakákon a szabadban alvó gépkocsik szélvédője az autón belüli és kívüli hőmérsékletkülönbség miatt bepárásodik, majd a fagypont körüli és az alatti hőmérsékleten a lecsapódott pára ráfagy a szélvédő külső oldalára. Ezekben a hónapokban számítanunk kell erre a jelenségre, így a reggeli készülődési időnél a szélvédő letakarításával is számolnunk kell! A gépkocsi szélvédőjével kapcsolatosan az alábbi előkészületek szükségesek: A jármű ablakmosó tartályát töltsük fel jó minőségű téli ablakmosó folyadékkal! Ennek elmaradása egyrészt a folyadék megfagyásával a tartály szétrepedéséhez, illetve a kispriccelt folyadék szélvédőre történő ráfagyásához vezethet. Ellenőrizzük az ablaktörlő lapátokat! A téli hónapokban a megnövekedett csapadék miatt sokkal többet használjuk az ablaktörlőt, így elengedhetetlen annak hibátlan működése. Az ellenőrzés terjedjen ki a gumicsíkokra (azok állapotára, szennyezettségére, állagára), a mozgató motor működésére, valamint arra, hogy a lapát gumis része teljes hosszában feküdjön a szélvédő üvegén. Minden elindulás előtt mentesítsük a szélvédőt belülről a párától, kívülről a ráfagyott csapadéktól! Érdemes korábban kimenni a gépkocsihoz, hiszen ezek a műveletek hosszabb időt is igénybe vehetnek. A gépkocsi fűtését állítsuk a szélvédőre, ezzel egyszerűen és csíkmentesen tudjuk párátlanítani a szélvédőt, valamint a kívülről ráfagyott csapadék is elkezd olvadni. A jég lekaparásánál figyeljünk arra, hogy ne sértsük meg az üveg felületét. Ha kavicsfelverődést észlelünk az ablakon, azt még a tél beköszönte előtt javíttassuk meg, akár a látótérben, akár azon kívül található. Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság Kulturális hírek Aprajafalva Óvoda hírei Márton-napi mulatság az oviban Az Iskola úti óvodában Óvodánk életében a novemberi hónap legjelentősebb programja a községünk névadójáról Szent Mártonról való megemlékezés volt. A rendezvénysorozat első eseményeként óvodásainkkal a könyvtárba látogattunk, ahol a gyermekek kézműves tevékenység keretében színes őszi képeket festettek. Ezt követően délután Liba napot tartottunk, melyre a szülőket, hozzátartozókat is szeretettel vártuk. Apróságainkkal felidéztük a Szent Mártonról szóló ismert legendát, majd a tábortüzet körüljárva verses-dalos műsorral kedveskedtünk az érdeklődő közönségnek. Ezt követően a hagyományhoz híven libazsíros kenyeret fogyasztottunk, melyhez a gyermekeknek meleg teát, a felnőtteknek forralt bort kínáltunk. A nap folyamán Márton-napi vásárt is rendeztünk, ahol számos kézműves termék közül lehetett választani. Az ajándéktárgyak az óvodai dolgozók ötletességét és kézügyességét tükrözték, a finom sütemény pedig a konyhás nénink felajánlása volt. Ezúton is köszönjük a munkájukat. Az újság lapjain is köszönjük minden kedves szülőnek, A Szentmártonkátai Újság októberi számában tájékoztattam Önöket a könyvtár épületében történt károkról, amely meghiúsította az őszre tervezett első világháborús kiállítás megnyitását. Azóta az épület külső része megújult és gyors ütemben folyik a földszinti részen a felújítás is. Reménységünk szerint hamarosan sor kerülhet az első világháborús kiállításunk megnyitására. Így továbbra is várjuk az első világháborús emlékeket, dokumentumokat, tábori levelezőlapokat, leveleket, fényképeket. Olyan családi fényképek is értékesek, amelyen az a nagyapa vagy dédapa látható, aki visszatért a háborúból. A dokumentumokat a könyvtár ideiglenes helyén, a polgármesteri hivatal emeletén lemásolják és visszaadják tulajdonosának. Természetesen ha valaki nem tudja behozni, szívesen elmegyek érte, majd másolás után visszaviszem. Telefonszámom: Köszönjük az eddig átadott dokumentumokat és várjuk a további felajánlásokat azért, hogy méltóképpen megemlékezhessünk az első világháború szentmártonkátai hőseiről. Kissné Pásztor Éva ny.könyvtárvezető a Községtörténeti Baráti Kör elnöke hogy vásárlásukkal hozzájárultak a gyermekek karácsonyához, a vásár sikerességét bizonyító forintos bevételhez. Külön köszönetet szeretnénk mondani Kele Sándornénak, Bartucz Zoltánnak és Lázár Józsefnek, akik szíves felajánlásukkal támogatták az óvodánkat. Pásztor Eszter óvó néni Az Óvoda utcai óvodában Idén is, a hagyományokhoz hűen, megrendezésre került az óvodában a Márton-nap. Október közepétől folyamatosan beszélgettünk Márton legendájáról, megismertettük a gyerekekkel Szent Márton püspök élettörténetét, a nevéhez fűződő népszokásokat, hiedelmeket és hagyományokat. A mulatságot minden csoport egy kis előadással kezdte meg, melyen természetesen a szülők is részt vettek. A kis műsor után a jó hangulatot libazsíros kenyérrel tetőztük, majd a közösen készített lámpásokkal felvonulást tartottunk az óvoda körül. Eközben Márton-napi, libás dalokat énekeltünk. A felvonulás után kezdődött el az óvoda udvarán a Mártonnapi libakeresés. A gyerekek nagyon élvezték. Minden megtalált liba után egy cukorka járt. Miután már minden libát megtaláltak, tábortüzet gyújtottunk, körül álltuk és énekeltünk. Nagyon jó hangulatú, szép délutánt töltöttünk el közösen. Bodor Krisztina óvó néni

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december Buli volt Aprajafalván November 22-én tartottuk az Óvoda utcai óvodánkban a Ovi-bulinkat. Már 4. éve rendezzük ősszel az óvodánk falain belül a táncos mulatságunkat. A szórakoztatatáson kívül nem titkolt célunk, hogy a bevételből segítsük csoportjaink karácsonyi játékvásárlását. Ezen a napon rá sem lehetett ismerni a hétköznapokon megszokott óvodánkra. Kipakoltunk, átrendeztünk, feldíszítettük, elhelyeztük a tombola tárgyakat, megnyitottuk a büfét. 20 órára vártuk a vendégeket, akik eleinte nagyon lassan szállingóztak, de hamarosan kitehettük volna a telt ház táblát. Üdvözlőital, megterített asztalok, gyertyafények, és vérpezsdítő zene fogadta a hozzánk látogatókat. Lehetőség nyílt ezen az estén találkozni az ismerősökkel, beszélgetni a barátokkal és nagyon jót táncolni. A bulink jól sikerült minden szempontból. Az idén Ft-ot oszthatunk szét csoportjaink között, és tehetjük szebbé, gazdagabbá nem csak a karácsonyi ünnepségünket, hanem az egész éves munkánkat is. Köszönetünket fejezzük ki az Ovi-buli sikeres lebonyolításáért: Radics Józsefnek (Mukynak) és énekesnőjének (Hédynek), akik a zenét szolgáltatták és ezzel támogatták óvodánkat. Fodor Zoltán polgármester úrnak és a képviselő-testület három tagjának Kele Sándornénak, Bartucz Zoltánnak és Gácsi Zsoltnak támogatásukért. A szülőknek, akik részvételükkel, támogató jegy vásárlásával vagy tombola tárgyak felajánlásával segítettek. Jövőre újra várunk mindenkit! Az Óvoda utcai óvoda dolgozói Télapó itt van Hangzott el a gyermekek éneke, amikor december 5-én megérkezett az óvodába a télapó. Az apróságok már régóta készültek, izgatottan számolgatták a napokat, vajon hányat kell még addig aludni? Végre elérkezett a nagy nap. A télapó csoportról csoportra járt az óvodában, ahol a gyermekek versekkel, énekekkel köszöntötték, ő pedig csomagokat osztogatott. A legkisebbek is nagyon bátrak voltak, sírás nélkül sétáltak oda az ajándékért, volt, aki átölelte, de volt olyan is, aki az ölébe ült a régen várt vendégnek. A nagyobbak érdeklődtek, beszélgetést kezdeményeztek, majd végül télapó, énekszó kísérete mellett, továbbindult. Jövőre is újra várjuk. Hajnal Etelka óvodavezető A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Az elmúlt hónapok eseményekben gazdagon teltek iskolánkban. Projekt nap keretében készülődtünk a reformáció ünnepére, ahol minden évfolyam beszámolt előzetes feladataiból: a 95 tétel egyikéből, a reformációhoz kapcsolódó ének tanításából és megjelenítéséből, a KIP-es órán feldolgozott bibliai személy életéből, egy-egy bibliai történet megjelenítéséből előképként. Aki részt vett ezen az alkalmon, a délután végére nagyon sok új ismerettel gazdagodhatott társai által. Megemlékeztünk a Márton-napi hagyományokról is. A délelőtt folyamán minden osztály akadálypályán ügyeskedhetett, versenghetett. Köszönjük Farkas Istvánnak és családjának a játékok megalkotását, megszervezését, lebonyolítását. Délután pedig a dráma szakkörösök az általuk írt verset adták elő illetve sok néphagyományt elevenítettek föl. Diákjaink jóvoltából megtanulhattunk sok új éneket, amelyek jó szolgálatot tettek a délutáni lámpás felvonulás alkalmából is, hisz ezeket zengedezhettük a menetben. Kellemes őszi időben kirándulni indultunk szülőkkel és gyerekekkel teli busszal, hogy látogatást tegyünk az UNESCO világörökség részeként számon tartott Országházban illetve az AEROPARK-ban, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B termináljánál. A repülőgép múzeumban megtekintettük a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes történetét, a Li 2 típustól kezdve egészen az ezredfordulóig szolgálatban lévő Tu 154-esig, valamint láthattunk számos repülőtéri kiszolgáló eszközt. A nap végén élményekkel telve, közösségünkben, kapcsolatainkban megerősödve térhettünk haza. Tanulóink szüleinek nyílt napot tartottunk alsó tagozatban, felsős szülőknek nyílt hetet, ahol örömmel tapasztalhattuk kollégáimmal, hogy a szülők érdeklődnek iskolánkban folyó oktató-nevelő munka iránt és szép számban megtiszteltek minket óráink látogatásával. Reméljük, hogy mindenki nyugodt szívvel ment haza, meggyőződve arról, hogy gyermeke oktatása és nevelése biztos kezekben van! Iskolánk kis csapata és lelkes szurkolóik a Nagy Vagy! Országos sportjátékon eredményesen vettek részt. Ezúton kérjük Önöket, hogy szurkoljanak majd dec. 14-én, 28-án, jan.4-én a TV2 délelőtti adását nézve! Csapattagok: felnőttek: Farkas István, Hajnal Sándor, Kohajda Melinda, Nagy Orsolya, Gál Henrietta, tanulók:farkas Richárd, Illés Viktória, Nagy Vivien 7.o,Dávid Diána 6.o, Menyhárd Márk 5.o, Maczkó Noémi 4.o, Monori Fanni3.o,Lengyel Barnabás 4.o. Iskolánk és csapatunk nevében köszönjük az önkormányzat támogatását! A Magyar Nyelv Napja alkalmából tartottuk a Szépen-helyesen író verseny házi fordulóját, ahol 2. évfolyamon Szlancsik Csenge, 3. évfolyamon Pásztor Márk, 4. évfolyamon Szlancsik Réka ért el 1. helyezést. a felső tagozatban Csapó Gyöngyi, Tasi Dóra, Mikus Rebeka és Vincze-Pál Alexandra 8. osztályos tanulók hibátlan eredményt értek el. Iskolánk néhány tanulója részt vett a 10. Országos Adventi Szavaló-és Dicséreténeklő Versenyen Kunhegyesen, ahol

7 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 több, mint 200 versenyző közül szép eredményekkel tértek haza. Fejes Blanka 5. o. 2. helyezést ért el, Monori Fanni 3.o és Bartucz Benjámin 1.o vers kategóriában, míg Scsavniczki Eszter 5.o dicséret éneklő kategóriában lett különdíjas. László-Sellár Maja 1.o, Varga Balázs 4.o, Szabó Szabina 6.o tanulók is dicséretben részesültek. Gödöllőn rendezték a Bolyai körzeti magyar versenyt, ahol az 5. és 8. osztályosaink vettek részt. Csapó Gyöngyi, Mikus Rebeka, Tasi Dóra és Vincze-Pál Alexandra 43 induló csapatból a 16. helyezést hozták el. Bán Johanna, Farkas Édua, Fejes Blanka és Povázson Levente elsőként mérették meg magukat. Köszönjük Adamecz Istvánné, Varga Endre és Puskás Melinda szülők utazásban való segítségét! Debrecenbe országos tanulmányi versenyre utazott iskolánk 15 tanulója. Az ország minden pontjáról érkező gyerekek mérhették össze tudásukat egyénileg, párban, csapatban. Komplex tanulmányi versenyen: 20. helyezést ért el 3-4. osztályos kategóriában Kádár Irina Luca, Kovács Petra, Szlancsik Réka. Bibliaismereti versenyen 5. osztályos kategóriában 11. lett Csikós Áron, Kádár Marica Fanni páros osztályos kategóriában 17. lett Gali Dániel, Pásztor Márk. Természettudományi versenyen matematikából 5. osztályos kategóriában Vincze-Pál Roxána 12. helyezést ért el. 7. osztályos kategóriában Farkas Richárd 9. lett, 8. osztályos kategóriában Horváth Richárd 14. helyezést ért el. Komplex műveltségi versenyen részt vevő csapatunk 9. helyezést ért el. Gyarmati Balázs, 6.o Mladoneczky Vivien 7.o, Vincze-Pál Alexandra 8.o Angol nyelvi versenyen Csikós Márk, Tasi Dóra 8.o tanulók 8. helyen végeztek. Eredményükhöz, felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk! Az adventi időszakot kezdő adventi csendesség programunk, melynek első mozzanata, hogy a hétfői áhítatokon adventi verseket, dalokat felidézve, igét olvasva közösen meggyújtjuk koszorúnkon a gyertyákat. Sok-sok próba és felkészülés után a 2. és 4. osztály tanulói és szüleik énekkel és verssel köszöntötték az adventi időszak kezdetét gyülekezetünkben, miközben iskolánk Csengettyűs kórusa, ugyanezen a napon a jászberényi református gyülekezetben szolgált. Kedves alkalom a Mikulás ünnepség, melyet főleg alsós tanulóink várnak izgatottan. Az óvodásokról sem feledkeztünk el, a drámaszakkör előadással és kis ajándékkal lepte meg az ovisokat. A felső tagozat Mikulás bulit rendezett, ahol táncmóka- kacagás volt az ajándék. Köszönjük a szülők segítségét az adventi vásárra nyújtott adományaikkal! Készüljünk együtt az ünnepekre! December 15-én, hétfőn órakor a Mátyás király téren mini ünnepség, Betlehem megtekintése a gyülekezeti udvaron. December 18-án, csütörtökön és 17 órai kezdettel Betlehemi csillag karácsonyi műsort tartunk a gyülekezeti házban. Mindenkit szeretettel várunk! Téli szünet ideje: december január 02. Első tanítási nap január 05. Szabó Annamária munkaközösség-vezető A kibővített Székely József Református Általános Iskola átadása Az 1911-ben eltervezett iskolaépület 2014-ben valósággá vált. Nagy öröm és boldogság számunkra, hogy a 2013 októberében indult beruházás során az iskola felső szinttel bővült. A közel 400 négyzetméternyi bővítés eredménye: 4 tágas, világos, kényelmes tanterem, szertár helyiség és vizesblokkok. Így a számítástechnika terem, ebédlő területének növelése, megfelelő tanári szoba, iroda is kialakítható lett. Új tanulói bútorok, öltözőszekrények is beszerzésre kerültek. A református vallási alapokon nyugvó nevelés-oktatás már ebben a kulturáltabb környezetben valósulhat meg. Az új, kibővített iskola a szentmártonkátai Mátyás király teret is szebbé tette, gyarapította, emeli a nagyközség színvonalát. Hálaadó ünnepi istentiszteletünkön Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Czerván György Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő is részt vett, ahol 1. osztályosaink fogadalmat tettek, hogy iskolánk szorgalmas tanulói lesznek. Majd a megújulás tiszteletére emléktábla avatásra, illetve szalagátvágásra is sor került. Mindeddig megsegített minket az Úr! (I. Sámuel 7,12) Kívánok mindenkinek békés, szeretetteljes adventet, áldott karácsonyi ünnepeket és BÚÉK- azaz: Bízzátok újra életeteket Krisztusra! A Székely József Református Általános Iskola dolgozói, tanulói nevében: Simonné Bozsik Anikó igazgató

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola hírei Bemutatkozik az 5. a osztály Osztályunk 18 tanulóból áll, ebből 9 fiú és 9 lány. Osztályfőnökünk Szántai Ildikó, ő tanítja a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Kedvenc tantárgyunk mégis a testnevelés, azon belül is a focizás. Több tanulónk igazolt játékosként is játszik futballcsapatban. A lányok és a fiúk nagyon jó barátságban vannak egymással, minden alkalmat megragadunk, hogy együtt focizhassunk. Az osztály fele a Real Madridot szereti, a másik fele pedig a Barcelonát, így mindig van okunk vitázni egymással. Sporteredményben osztályunk legeredményesebb tanulója ebben a tanévben Sütő Vanda, aki a szentmártonkátai karate klub tagjaként az Országos Wado-Ryu Karate Bajnokságon U12 korosztályban aranyérmet szerzett. A sporton kívül tanulmányi eredményekben is nagyon sikeres osztály vagyunk. Nagyon sok versenyen veszünk részt és általában jó eredményeket érünk el. Szeretünk felső tagozatra járni, mert sok új tanár nénivel, tanár bácsival ismerkedtünk meg és nagyon sok új dolgot tudunk meg a világról. Az új tantárgyak közül nagyon szeretjük a történelmet. Iskolán kívül bármilyen közös programon szívesen részt veszünk, legyen az sütemény készítése, vagy színház látogatása. Mi egy nagyon jó humorú, jó magatartású, minden iránt érdeklődő, sportos osztály vagyunk. Az 5. a osztály tanulói Zenei világnap Újra Márton nap a Szentmártonkátai Arany János Általános Iskolában Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendeztük a Márton-naphoz kapcsolódó rendezvénysorozatunkat. Minden alsó tagozatos osztály november 3-tól 7-ig témahetet tartott a saját kis közösségében. Ez azt jelentette, hogy szinte minden típusú órán foglalkoztak Mártonhoz köthető ismeretanyagokkal. Megjelent nálunk rajz és technika órán képekben és mécseseken; magyar vagy hon-és népismeret órán Szent Márton legendájában vagy a népi hiedelmek, népszokások formájában. Énekeltünk róla; játszottunk vele; környezetismeret órán a liba jellemzőivel foglalkoztunk; matematika órán mértünk, összehasonlítottunk, szöveggel adott feladatokban találkoztunk vele. A témahét lezárásaként pénteken az alsós tanulók, a tanító nénik, a leendő első osztályos ovisok és a már 5. osztályos, volt alsós diákok részvételével és a szülők segítségével Márton-napot tartottunk. Délután 4 órától az iskola újtelepi napközisei felejthetetlen élménnyel leptek meg bennünket zenés, táncos, népi játékos műsorukkal. Köszönjük Nekik! (Felkészítő tanáruk: Fodorné Pap Ágnes és segítője: Katus Rebeka.) Izgatottan vártuk a Márton-napi süteménysütő verseny eredményhirdetését, ahol gyermek és felnőtt kategóriában hirdettek nyertest: az 5.a és Pinczelné Bakó Ágnes személyében. Gratulálunk Nekik! (A koordinátor: Telekes Nikolett volt.) Ezt követően hosszú sort alkotva, mécsesekkel megvilágítva sétáltunk Szentmártonkáta utcáin. Soha ilyen sokan nem voltak még!!! Boldogan és egy picit elfáradva értünk vissza az iskolába, ahol a szervező 3. osztályos szülőknek és a konyhai dolgozóknak köszönhetően libazsíros, lilahagymás kenyér és forró tea várt bennünket. Az iskola udvarán gyújtott tábortűznél felmelegedve, élményekkel telve indultunk haza. Köszönjük az Önkormányzatnak az anyagi támogatást, a pedagógusok segítségét és az iskola vezetésének, hogy lehetővé tették számunkra ezt a napot! A szervező osztályok nevében: Tóthné Vincze Ildikó és Velkei Szeréna osztályfőnökök Október 1-jén először tartottuk meg az iskolánkban a zenei világnapot. Mi, az 5.b osztályosok nagyon lelkesen készültünk erre a napra, mikor megtudtuk, hogy mi leszünk a szervezők. Bejöttek a kicsik és csoportokba fejlődtek. Egy csoportot fő alkotott. A csoportok különböző hangszerek neveit viselték pl. citera, gitár, zongora stb.. Énekes köszöntéssel üdvözöltük egymást. A résztvevő osztályok az 1.a, 2.a, 3.a és 4.a. voltak. Miután csoportokat alkottak elmondtunk néhány fontos információt, pl. A világnap célja, hogy a társadalom számos rétegei számara népszerűsítse a zeneművészetet, és szorgalmazza a népek közti barátságot és megbékélést. Később ebből a kicsik egy kis tesztet írtak. Mi az 5.b osztály, együtt jelnyelven eljeleltük Máté Pétertől az Azért vannak a jó barátok című dalát. Később elénekelte minden osztály a kedvenc dalát. Ezután következett az eredményhirdetés. A kicsik nagyon izgultak, és persze mi is kíváncsiak voltunk, hogy mi lesz az eredmény. A kicsik nagyon ügyesek voltak, mivel az eredmény is ezt bizonyította, hiszen sok első helyezett lett. Az ünnepség végén az osztályok kaptak jutalmul cukrokat és okleveleket. A végén énekes köszönéssel búcsúztunk el egymástól. Rákosi Patrik Mikulásvárás az Arany János Általános Iskolában A Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola Battha Sámuel úti iskolaépületében december 5-én reggel, a 2.a osztályos tanulók közreműködésével, meggyújtottuk a szeretetet jelképező második adventi gyertyánkat. Az adventi műsor után, tanulóink nagy örömére, ellátogatott hozzánk a Télapó. Az 1. a osztályos kisdiákok verses- zenés-táncos előadással köszöntötték a gyerekeket, szülőket és a Nagyszakállút. Az édességcsomagokat pedig dallal, tánccal köszöntük meg. Délelőtt Mikulás kupa elnevezésű sportversenyen is részt vettek gyermekeink. A csapatok 6 sportos szarvas-szánon ültek, amelyet ügyes kis rénszarvas húzott. Szarvaskáink 7 versenyszámban mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat. Volt itt cipőfűző és hólabda-görgető verseny, de még hóemberépítés is! Sőt, segítettünk a Mikulásnak összeszedni a zsákjából kihullott gyümölcsöket is! Ő a jó gyerekeket megjutalmazta, a rakoncátlanokat elvitte magával Lappföldre. Útközben hatalmas hófúvásba került, segítettünk neki a helyes, hazavezető utat megtalálni. A hangulat kitűnő volt, amit még zenei aláfestéssel is próbáltunk emelni. A verseny végén nem maradt el az elismerés, díjazás sem. Az első helyezett kupát, a második és a harmadik helyezett csokoládét kapott. A verseny végén a pontok helyett

9 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 9 gyűjtött cukorkákat is elfogyaszthatták a gyerekek. Nagyon sikeres volt ez a délelőtt. Reméljük, mind a gyertyagyújtással, mind a Mikulás kupa megrendezésével sikerül hagyományt teremtenünk iskolánkban. Kisné Horváth Zsuzsanna munkaközösség-vezető A Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola legfrissebb sporthírei Megkezdődtek a Nagykáta körzeti DIÁKOLIMPIA küzdelmei teremlabdarúgás /futsal/ sportágában. Október 18-án, Tápiószecsőn a II. korcsoportos gyerekek a helyiek és Szentlőrinckáta egyaránt 2 1 arányú legyőzésével csoportelsőként jutottak a döntőbe. Ez szintén Szecsőn zajlott, ahol bronzérmet szereztünk. Itt 2-2 lett a Tápiószecső elleni mérkőzés sajnos az utolsó percben egyenlített a helyi gárda a mi öngólunkkal! A büntetőpárbajt 9-8 arányban buktuk. Nagykáta 9-0-ra diadalmaskodott a szecsőiek ellen. Az utolsó mérkőzés hozott izgalmakat és óriási meglepetést, hiszen az igen erős, évek óta összeszokott nagykátai focistákat a 26. percig megakadályoztuk a gólszerzésben. Ekkor egy szerencsétlen és elkerülhető gólt kaptunk, s utána még kettőt. 3-0-ra kikaptunk. A IV. korcsoportosok Tóalmáson játszottak selejtezőt december második napján. Eredmények: Tápiószecső Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola 2-0 Szentmártonkáta Tóalmás 3-0 Tóalmás Tápiószecső 0-11 Második helyen, a Tápiószentmártonon megrendezendő döntőbe jutottunk, ezzel idei célunkat elértük mindkét korosztályos versenyzőinkkel. A III. korcsoport án kezd Tápióság és Tápiószecső ellen. Bízom a további jó folytatásban! GRASSROOTS A Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola közel 40 regisztrált II. korcsoportos tanulójával GRASSROOTS tanévnyitó rendezvényen vettünk részt én, Tápiószecsőn a ös tanév MLSZ BOZSIK eseménysorozat megnyitóján. Ez, a tanév során, az év végén szintén ilyen eseménnyel zárul. Közben két alkalommal télen teremben, tavasszal füves pályán mérjük össze tudásunkat labdarúgásban a Nagykáta Körzet labdarúgó tehetségeivel. Egész évben készülünk, edzünk, játszunk, de komolyan vesszük a felkészülést. Célja ezen megmérettetéseknek nem más, mint hogy az igazán tehetséges gyermekek a helyi Sportegyesület igazolt játékosaivá válhassanak, hogy együttműködve közösen a sport felé irányítsuk őket. A diákok jól érezték magukat ezen a köredzésen, ahol korcsoportunkban közel 100 gyermek izzadt az igen meleg őszi délutánon. Ajándékokat is kaptak: csokit, üdítőt, érmet és emléklapot. Köszönetemet fejezem ki Fodor Zoltán Polgármester Úrnak a sportpalánták autóbusszal történő oda-visszautazásának szervezéséért, lebonyolításáért. Külön köszönet Mellik Krisztinának, iskolánk pedagógiai asszisztensének, aki aktívan részt vett a kísérésben, felügyeletben és maga is focista lévén az edzésen is. Minden tiszteletem a számos szülőé is, akik elkísérték gyermekeiket! Fráter István Gábor edző Márton-napi süteménykészítő verseny A Márton-napi süteménykészítő versenyt második alkalommal hirdette meg a Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola Diákönkormányzata. Az idei tanévben is vártuk az ízvilágában, formájában a Márton-napi ünnepkörhöz kapcsolódó finom süteményeket. Két kategóriában versenyezhettek a sütni vágyók: gyermek és felnőtt kategóriában díjaztuk az első három helyezettet. A tanulók közül osztályok neveztek be a versenybe, aminek meg is lett az eredménye: az 5. a osztály I. helyezést ért el, az Eltérő Tantervű Tagozat diákjai a II. helyen végeztek. Minden résztvevő emléklappal, csokival és sütéshez szükséges eszközökkel gazdagodott. A felnőtt kategóriában I. helyezést ért el Pinczelné Bakó Ágnes finom mákos tortájával, amelyet a liszt- és tejérzékenyek is fogyaszthattak. II. helyezés illette meg Molnárné Bakó Andreát, aki sütőtökös süteménnyel lepte meg a zsűri tagjait. Különdíjat ítélt a zsűri Takács Noémi libatortájának, amely ízvilágában és formavilágában is megfelelt a kiírásnak. Az idei tanévben a felnőtt zsűritagok mellett Bede Olivér és Talapka Sára Diákönkormányzat vezetők is részt vettek a sütemények értékelésében. Szeretném megköszönni minden szülőnek, tanulónak a készülődést, sütést, a zsűritagoknak a részvételt és a kollégáknak a segítségét. Remélem a következő Márton-napi versenyre is sokan beneveznek, és finom sütemények készülnek! Telekes Nikolett DöK segítő tanár A SZOMJÚSÁGNAK CSENGETÜNK! Kedves Ügyfeleink! Értesítjük Önöket, hogy a Nagy Buborék Kft. (szódás) autóján az év végi ünnepek alatt a kiszállítás a következő napokon történik: december 23-a kedd december 30-a kedd Az új évben az első szállítási nap: január 10-e szombat Megköszönve egész éves bizalmukat, áldott-békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk Önöknek. Meggyesi Laci, Brigi és a Nagy Buborék Kft. csapata

10 10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december akciós áron

11 2014. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 11 KORONA ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA Szentmártonkáta, Rákóczi u. 72. Rendelésfelvétel: 0620/ / január havi menü h Gyümölcsleves / Zengővári sertésszelet, gombás rizs 06. k Zöldborsóleves / Paradicsomos káposzta, rántott párizsi 07. sz Karfiolleves / Gombapaprikás galuskával 08. cs Húsleves cérnametélttel / Székelykáposzta 09. p Gulyásleves / Szilvás gombóc h Tejfölös krumplileves / Pásztortarhonya 13. k Frankfurti leves / Zöldbabfőzelék, fasírozott 14. sz Paradicsomleves / Milánói spagetti 15. cs Gombaleves / Jóasszony tokány, főtt tészta 16. p Csülkös bableves / Túrós derelye h Lebbencsleves / Bolognai spagetti 20. k Zöldbableves / Mátrai borzaska, petrezselymes burgonya 21. sz Pulykaraguleves / Kelkáposzta főzelék, fasírozott 22. cs Májgombócleves / Rakott krumpli 23. p Nyírségi gombócleves / Mákos tészta h Tarhonyaleves / Rántott csirke, röszti burgonya 27. k Zöldborsóleves / Rakott kel 28. sz Tojásleves / Hentes tokány, főtt tészta 29. cs Grízgaluskaleves / Szárazbabfőzelék, sült kolbász 30. p Pandúrgulyás / Grízes tészta A menü ára 650 Ft/adag. Házhozszállítás ingyenes!

12 12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december Márton-napi rendezvény, melyet az OTP Bank is támogatott Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola sportoló diákjai A polgármesteri hivatalba is ellátogatott a Mikulás Mikulás kupa a Szentmártonkátai Arany János Általános Iskolában Felelős kiadó: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata, Felelős szerkesztő: a Szerkesztőbizottság Engedélyszám: 571/1991. Nyomtatott ISSN , Online ISSN , Megjelenik: 1800 példányban Nyomdai munkák: Tápió Nyomda Kft / , /

SPORTNAP 2015. május 30. 10:00 óra

SPORTNAP 2015. május 30. 10:00 óra XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2015. MÁJUS Szőke Jenő: Pedagógus napra Távolból elnézzük a kékellő erdőt, Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt. Napot nem takarja aranyló sugara Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER ÚJSÁG Gazdag Erzsi: Karácsony Szól a csengõ, száll a dal. Itt van a Karácsony. Arany csillag tündöklik a fenyõfaágon. Békés, meghitt karácsonyi

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május Tisztelt Lakosság!,,Ültess egy fát őseid tiszteletére, gyermekeid jövőjéért! szlogennel elindított fatelepítési kezdeményezésemhez sokan csatlakoztak. Mintegy ötvenen

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP XXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM, 2014. július-augusztus Tisztelt Lakosság! 2014. július 26-27-én második alkalommal került sor a Fejős Pál Futball Emléktorna megrendezésére. Fejős Pál Futball Emléktorna a sportpályán

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ürögdi Ferenc MINDEN ADVENT Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, 2012. OKTÓBER ÚJSÁG Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Turányi Mária Ígéret csillaga

Részletesebben

Nemzetiségi Nap rendezvényére.

Nemzetiségi Nap rendezvényére. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 12. szám 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván Apátfalva Község Képviselő-testülete nevében

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS ÚJSÁG EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá.

Részletesebben

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl XXIV. ÉVFOLYAM, 2015. 1. szám, JANUÁR 2 KÖZÜGYEK / HIRDETÉS PERKÁTAI HÍREK 2015. január Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai XI. évfolyam 1. szám 2014. április MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Megújulhat a Művelődési Ház Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek mindig is fontos volt a falu

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben