AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION"

Átírás

1 AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION A Magyar Tudományos Akadémia a kutatóintézetei által kiadott alábbi kiadványokat örökös felhasználásra a Cseh Nemzeti Könyvtár számára ajándékozza. Az átadásra kerülő könyvek a következők: The Hungarian Academy of Sciences gives as a present the publications listed below to the National Library of the Czech Republic for permanent use: Magyar Tudománytár I-VI., National and Ethnic Minorities in Hungary Hungary and the Hungarian Minorities (Trend in the Past and in Our Time) Roma of Hungary Mindennapi előítéletek, Társadalmi távolságog és etnikai sztereotípiák együtt a processiot járják Körmeneti zászlók Magyarországon 1pld Agro-21 Füzetek Európa határok nélkül Az unió Nizza után Kecele, kacó, zsámboki matyó Kik érted haltak szent Világszabadság! Kuruc életünket megállván csináljuk Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember Nincsen nekönk több hazánk ennél 1100 történeti monda 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a és a politikai pártok 50 éves a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 500 magyar levél a XVI. századból Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz I-II. kötet 50 th Anniversary Yearbook th Universary of the Agricultural 85 éves a sebészet egyetemünkön A Balaton kutatásának 1997-es eredményei A Balaton kutatásának 1998-as eredményei

2 A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balatonkutatás eredményei

3 3 A Balkán és Magyarország Váltás a külpolitikai gondolkodásban? A Börzsön-vidéki kőbányászat és kőhasznosítás a XIX XX. században A budapesti barnaövezet megújulási esélyei A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig A búza nemesbítésének tudománya A Chronology of the History of European Integration A cigányok Magyarországon A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés A fenntartható fejlődés és az Alföld A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára A fizetésképtelenség szabályozása A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése A Glaserus-i Szent Hagyaték A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései A helyi önkormányzati rendszer A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa A Jósa András Múzeum Évkönyve A kálium-ellátás helyzete Magyarországon A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros A Kárpátok Eurorégió interregionális szövetség tíz éve A kazári női viselet változása a XIX XX. században A kém meg a vadkan A királyi serviens A kisebbségi tér változatai A kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés A környezeti érdekek Magyarországon A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa A középkori magyarság település- és nemzetiségpolitikája A kuruc nemzeti összefogás előzményei A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában A magyar földrajztudomány története A magyar gazdaság száz éve A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai A magyar irodalmi műveltség kezdetei A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia közötti megállapodás keretében végzett stratégiai kutatások főbb eredményei ( ) A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia közötti megállapodás keretében végzett stratégiai kutatások főbb eredményei ( ) I-II. kötet A magyar kultúra esélyei Kultúra, életmód, társadalom

4 4 A magyar külpolitika A magyar külpolitika útjai A magyar levéltártörténet kronológiája A magyar mássalhangzók fonológiája A magyar mezőgazdaság elemforgalma 1901 és 2003 között A magyar mezőgazdaság A magyar népdal díszítése A magyar néprajztudomány bibliográfiája A magyar nyelv az informatika korában A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I II. A Magyar Országos Levéltár Filmtárában mikrofilmen őrzött anyakönyvek katalógusa 1 2 kötet A Magyar Országos Levéltár története A magyar parlamentarizmus a századfordulón A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának kéziratkatalógusa A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának évi jegyzőkönyvei A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának évi jegyzőkönyvei A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai I III. A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémia Kutatóintézete 50 éves A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig A magyar városok kulturális gazdasága A magyarok elődeiről és a honfoglalásról A magyarországi állattartó kultúra korszakai A magyarországi boszorkányság forrásai A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései, I II. A magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV XIX. században A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés 50 éve A megkérdőjelezett sikerágazat A mitikus és a történeti táj A múlt feltárása előítéletek nélkül A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára 1773 A NATO és a magyar politika A nemzet levéltárának kincsei A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában A nemzetközi élet krónikája A népi mozgalom és a magyar társadalom A növények kémiai kutatása A növénytáplálás alapelvei és módszerei

5 5 A növénytáplálás hatásainak megismerése a termés fokozására és a betegségrezisztenciára A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve II A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve III. A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve VI. A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XII XIV A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XV XVII A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXI-XXIII. A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve A pogány magyarok hitvilága A precíziós mezőgazdaság módszertana A rendszerváltás kihatása a természeti környezetre A rendszerváltozás gazdasági joga A snagovi foglyok A szabó tűje és a cipész dikicse A Szapáry- és a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei I II. kötet A század nagy tanúi A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára 1846 A Székelyföld A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években A szerveskémia alkalmazása az élettanban és a kórtanban A Szigetköz környezeti állapotáról A tábornok A talaj vízgazdálkodása és a környezet A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon A talajok jelentősége a 21. században A tatárjárás emlékezete A technológia helyzete és jövője A területi szövetségek és a tot megformálása A Tisza és vízrendszere, I II. A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai A tudomány a gyakorlat szolgálatában A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei A tudomány lajtorjája A Unique Prehistoric Figurine of the Near East A vargyasi festett bútor A vegyipar stratégiai kérdései A verbunkus kéziratos emlékei A veszprémi egyház évi zsinati határozatai A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban Abstacts 6th International Wheed Conference Acta Veterinaria Hungarica. Volume 48, number 4, 2000 Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez Ady Agrárkörnyezetvédelmi indikátorok elmélete és gyakorlati alkalmazásai

6 Agrármozgalmak Délkelet-Európában Agrokémia és Talajtan /3 4. Agrokémia és Talajtan /1 4. Agrokémia és Talajtan /1 2. Agrokémia és Talajtan /1 2. Agrokémia és Talajtan /1 2. Agrokémia és Talajtan /3 4. Agrokémia és Talajtan /1 2. Agrokémia és Talajtan /3 4. Agrokémia és Talajtan /1. Agrokémia és Talajtan /2. Agrokémia és Talajtan /1. Ahogy mi látjuk Ajánló bibliográfia Alapalak és lazítási folyamatok Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon Államalapítás, társadalom, művelődés Állatorvostudományi Kutatóintézet Allgemeine Wehrpflicht Alsófehér megye American Journal of Archaeology 100. No. 2 American Journal of Archaeology 98. No. 1 American Journal of Archaeology 98. No. 3 American Journal of Archaeology 99. No. 4 An der Schwelle der Europäischen Union Anarchismus in einer Nußschale Andreas Rauch Musicalisches Stammbüchlein (1627) Annotált bibliográfia a Bős (Gabcikovo)-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatásterületét érintő fontosabb környezeti kutatásokról Annotateds References to the Bős (Gacikovo)-Nagymaros Danube Barrage System Project Antaeus 21/1992 Antaeus 22/1995 Antaeus 23/1996 Antaeus 24/ Antaeus 25 Antaeus 26 Antaeus 27 Antaeus 28 Antik Tanulmányok I. kötet 1 3. szám Antik Tanulmányok I. kötet 4. szám Antik Tanulmányok II. kötet 1 3. szám Antik Tanulmányok II. kötet 4. szám Antik Tanulmányok III. kötet 1 3. szám Antik Tanulmányok III. kötet 4. szám Antik Tanulmányok IV. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok IV. kötet 3 4. szám 6

7 Antik Tanulmányok IX. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok IX. kötet 3 4. szám Antik Tanulmányok V. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok VII. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok VII. kötet 3 4. szám Antik Tanulmányok VIII. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok VIII. kötet 3 4. szám Antik Tanulmányok X. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok X. kötet 3 4. szám Antik Tanulmányok XII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XIII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XIII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XIV. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XIV. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XIX. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XIX. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XL. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok XLI. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok XLII. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok XLIV. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok XV. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XV. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XVI. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XVI. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XVII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XVII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XVIII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XVIII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XX. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XX. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXI. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXI. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXIII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXIII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXIV. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXIV. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXV. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXV. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXVIII. kötet 1. szám Anton Zimmermann ( ) XII quintetti Anton Zimmermann Four Symphonies Anyagáramlások és hatásaik a természetben Arbeiterbewegung und Antifaschismus 7

8 8 Arbeits- und Forschungsbergichte zur sächsischen bodendenkmalpflege vom 1. Mai bis 31. Dezember 1951 Arbeits- und forschungsberichte zur sächsischen bodendenkmalpflege Arbeits- und forschungsberichte zur sächsischen bodendenkmalpflege vom 1. Mai 1950 bis 30. April 1951 Archaeologia iugoslavica I Archaeologia iugoslavica II Archaeologia iugoslavica III Archaeologia iugoslavica IV Archaeologia iugoslavica IX Archaeologia iugoslavica V Archaeologia iugoslavica VI Archaeologia iugoslavica VII Archaeologia iugoslavica VIII Archaeologia iugoslavica X Archaeologia iugoslavica XI Archaeologia iugoslavica XII Archaeologia iugoslavica XIII Archaeologia iugoslavica XIV Archaeologia iugoslavica XIX Archaeologia iugoslavica XV Archaeologia iugoslavica XVI Archaeologia iugoslavica XVII Archaeologia iugoslavica XVIII Archaeologia iugoslavica XXII XXIII Archaeologia iugoslavica XX XXI Archaeologia Polona I. Archaeologia Polona II. Archaeologia Polona IV. Archaeologia Polona IX. Archaeologia Polona V. Archaeologia Polona VI. Archaeologia Polona VII. Archaeologia Polona VIII. Archaeologia Polona X. Archaeologia Polona XI. Archaeologia Polona XII. Archaeologia Polona XIII. Archaeologia Polona XIV. Archaeologia Polona XV. Archaeology of the Bronze and Iron Age Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der wissenschaften zehn jahre archäologische forschung Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der wissenschaften archäologische forschungen 1969 Archivum regni regnum archivi Árvay József a magyar népoktatásügy sárospataki apostola

9 Ásványok, kőzetek, emberek Ásványok, kőzetek, hagyományok Athens Annals of Archaeology Atlas of Leading and Avoidable Causes of Death in Countries of Central and Eastern Europe Ausztria és Magyarország a vészterhes Európában Autonómiák Magyarországon I-III. kötet Autonómiák Magyarországon Autonomien in Ungarn Avantgárd izmusokkal és izmusok nélkül Az évi országos összeírás Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/2 A mátészalkai járás I-II- kötet Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/3. A fehérgyarmati járás Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/4. A kisvárdai járás Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/5. Nyíregyháza Az abszolutizmuskori levéltár II. kötet Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében Az akadémiai nagyszótárból Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának jegyzékei I. kötet Az államosítás előtt működött ásványolajfinomító vállalatok repertóriuma Az államosítás előtt működött élelmiszeripari vállalatok repertóriuma Az államosítás előtt működött gyógyszeripari vállalatok repertóriuma Az államosítás előtt működött textil-, szőrme- és bőripari vállalatok repertóriuma Az alsó- és középszintű oktatás 1848/49-ben Az anekdotázó Deák Ferenc Az aranybullák évszázada Az ásványi tápelemek felhalmozása gabonafélékben Az első termelőszövetkezeti városok agrárpolitikai szerepének kialakulása, változásai, gazdasági és környezeti hatásai Az emberi jelenség Az emberi üzenetváltásról Az északi együttműködés az Európai Unió migrációs rendszerében Az ésszerű mezőgazdaság alapjai A trágyázástan Az EU-csatlakozás magyarországi kérdései Az explicitség biztosításának feltételei és lehetőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában Az Idő rostájában I-III. kötet Az információs társadalom és a jog alakulása Az információs társadalom Az iskola mint asszimilációs gépezet 9 7 pld

10 Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót és így esött Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I II. kötet Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei Az októberi dekrétumok és az első szovjet alkotmány Az ómagyar nyelv tanúságtétele Az ősi társadalom magyar kutatói Az új alkotmány egy koncepciója Az új demokrácia önkormányzati vezetői Az új politikai rendszer és a magyar valóság Az uniós csatlakozás küszöbén Az utópiáktól az ezredvégi demokráciákig Bácskai lakodalmak Bajcsy-Zsilinszky Bécs Budapest Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században Before and after Johannesburg Being Hungarian Christian European Békességet magamnak, másoknak Benedek Istvánffy ( ) Church Music Works Benedek Istvánffy Missa Sanctificabis Annum Quinquagesimum (1774) Benedek Istvánffy Offertories Saint Benedict Mass Beszterce és Radna-völgy történelmi személy- és helynevei Bethlen Mihály útinaplója Bibó István válogatott tanulmányok I-III. Biological Research Center Hungarian Acadey of Sciences Center of Excellence of the European Union Biotechnológia: lépéstartás Európával Biztosító intézetek fondjainak repertóriuma Bollettino del centro camuno di studi preistorici Bollettino di arheologia 10 Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia I II. Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia 34 Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia 4 Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia pld 10 pld

11 11 Bollettino di arheologia 7 Bollettino di arheologia 8 Bollettino di arheologia 9 Bornemisza Péter az ember és az író Breonen, genaunen und fokunaten Breviarium notatum strigoniense (s. XIII.) Budapest nemzetközi város Büntetőpolitika, bűnmegelőzés Hollandiában Bürgerliche kultur im Vergleich Cantus Planus 1990 Cantus Planus 1993/2 Cantus Planus 1995 Cantus Planus 1998 Cantus Planus 2004 Catalogue of Hungarian Folksong Types Cereal Adaptation to Law Címereslevelek jegyzéke Civilizáció és egészség Codex Caioni saeculi XVII (facsimile) Codex Caioni saeculi XVII (transcriptiones) I-II. kötet Commentationes Balticae XVI Comrades Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae A Preliminary Report Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae I/A Salzburg (Temporale) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae II/A Bamberg (Temporale) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae III/A Praha (Temporale) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae III/B Praha (Sanctorale, Commune Sanctorum) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae IV/A Aquileia Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae V/A Esztergom/Strigonium (Temporale) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae V/B Esztergom/Strigonium (Sanctorale) Correspondance diplomatique de Francois II Rákóczi Cult Objects of the Neolithic Lengyel Culture Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary I-II. Csalódások kora Rendszerváltás alulnézetben Csillagok forradalma Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes nemzeti kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei A B kötet Das erste Tribunal Das hallstattzeitliche gräberfeld von frög

12 Dayton, 10 év után. A kötet a Magyar Tudományos Akadémián december 9-én tartott konferencia előadásait tartalmazza Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Kutató Központ Nyíregyháza Démonikus és szakrális világok határán Der Erste Weltkrieg und die Sozialisten Der Mythos vom guten Krieg Die USA und der 2. Weltkrieg Der Österreichische Staatsvertrag 1955 Die deutsche Sprache und die EU aus ungarischer Sicht Die frühbronzezeit im Karpatenbecken und in den Nachbargebieten Die gedächtniskultur in Irland Die Geschichte des Ostblocks Die k. u. k. Armee Die kleinen Nationen in Europa Die Osthallstattkultur Die rätischen inschriften Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa Die Ungarischen ministerratsprotokolle aus den hajren Die vertikale kompetenzverteilung in Deutschland und ind der Europäischen gemeinschaft auf dem gebiet der rechtsetzung Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei Diplomácia és emigráció Kossuthiana Dohnányi Évkönyv 2002 Dohnányi Évkönyv 2003 Dohnányi Évkönyv 2004 Dohnányi Évkönyv 2005 Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez Döntés előtt Early Transylvania East Central European Society in World War I EAZ 27. jahrgang 3/1986 EAZ 27. jahrgang 4/1986 EAZ 28. jahrgang 1/1987 EAZ 28. jahrgang 2/1987 EAZ 28. jahrgang 3/1987 EAZ 28. jahrgang 4/1987 EAZ 29. jahrgang 1/1988 EAZ 29. jahrgang 2/1988 EAZ 29. jahrgang 3/1988 EAZ 29. jahrgang 4/1988 EAZ 30. jahrgang 1/1989 EAZ 30. jahrgang 3/1989 EAZ 30. jahrgang 4/1989 EAZ 31. jahrgang 1/1990 EAZ 31. jahrgang 2/1990 EAZ 31. jahrgang 3/4/

13 13 EAZ 32. jahrgang 3/4/1991 Ecological Impact of Acidification Economics int he Era of Globalization Efficient Fertilization, Manuring and Irrigation for Improving Crop Yield, Food Quality and Renewable Resources Egészségmegtartás, betegségmegelőzés Egészségügy és piacgazdaság Egy furcsa könyvről Egy mikrorégió az ezredfordulón 10 pld Egy naplóíró parasztember Nagy Sándor élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken Egy nemzet születése Egyház, műveltség, történetírás Együtt! De hogyan? Innovációk a kistérségi fejlesztésekben Együtt! De hogyan? Kistérségi szerveződések megjelenése a területfejlesztésben Élethelyzet életminőség, zsákutcák és kiutak Életmód, foglalkozás, nemzetiség Elszalasztott esélyek 10 pld Emlékezz! Energiaellátás ma és holnap Energiapolitika Environment and Society in Hungary Environmental Reconstruction of a Loess Island int he Adriatic Épített jövőnk Epitymbion Roman Haken Epochal Change int he World Economy Past and Prospects Érdekegyesítés az Európai Unióban 9 pld Erdélyi okmánytár II. Eros in Folklore Esélyek és orientációk fiatalok az ezredfordulón Ethnic Geography of the Hungarian Minorities int he Carpathian Basin Ethnicity and Society in Hungary Ethno-Lore XXII. Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban ( ) EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság Európa 2002 különszám Európa 2002 I. évfolyam 4. szám december Európa 2002 II. évfolyam 1. szám március Európa 2002 II. évfolyam 2. szám június Európa 2002 II. évfolyam 4. szám december Európa 2002 III. évfolyam 1. szám április Európa 2002 III. évfolyam 3. szám szeptember Európa 2002 III. évfolyam 4. szám december Európa 2002 IV. évfolyam 2. szám július Európa 2002 IV. évfolyam 3. szám szeptember

14 Európa 2002 IV. évfolyam 4. szám december Európa 2002 különszám július Európa 2002 különszám március Európa 2002 különszám február Európa 2002 V. évfolyam 1. szám március Európa 2002 V. évfolyam 2. szám június Európa 2002 V. évfolyam 3. szám szeptember Európa 2002 V. évfolyam 4. szám december Europa and wir Europa und Ungarn Europa, Ungarn heute und morgen Európai integráció európai filozófia Európai uniós csatlakozás és földtudomány Europäische und nationale Interessen Europäische Visionen Europe s World European Intellectual Trends and Hungary Évszázadok kultúrája a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transforjmation and European Cooperation Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transformation and European Cooperation Falusi turizmus Erdélyben Faustrecht Fehéren, feketén Varsánytól Rititiig I-II. kötet Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből Felsőnyéki halotti búcsúztatók Fertilization for Sustainable Plant Production and Soil Fertility I III. Fest Imre: Emlékirataim Fight Against Hunger Trhorugh Improved Plant Nutrition I II. Figürliche kunst und bemalte keramik aus dem neolithikum Westungarns Fizikai tudományok az ezredfordulón Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások Folklór és irodalom Forradalom után Fortunatus és Magelóna históriája Föld, víz, levegő Földtudományok és a földi folyamatok kockázati tényezői From Improvisation toward Awareness? Contemporary Migration Politics in Hungary Füstfaragók Gaia zöld ruhája Gazdák és zsellérek gazdálkodási stratégiák Tápon Gazdaság és külpolitika Gazdaság Georg Druschetzky ( ) Partitas for Winds Gesztus vagy alkotás 14 7 pld

15 15 Global Soil Change Globalizáció, média, politika 10 pld Globalization, European Integration and Economic Transformation Globalization, European Integration and Economic Transformation Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák Gondviselő társadalom Gömöry-kódex Graduale Ráday saeculi XVII Graduale strigoniense (s. XV/XVI) 1 2 kötet Gróbián Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete Gyöngyösi kódex Hagyatéki és vagyoni összeírások Hagyomány és interkulturalitás Hajdúvitézek Halak és hálók Halászó parasztok halászati vállalkozók Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika Hallstatt kolloquium Veszprém 1984 Hamburger beiträge zur archäologie Hargita és Csongrád megye népmozgalmi adatai és arányai Hárompatak egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában Helyünk Európában Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon 3 pld Helyzetkép a magyar nyelvtudományról Hin zu neuen Zielen 2000 Hol vannak a katonák? Honfoglalás és néprajz Hungarian Dances Hungarian Folklore Hungarian Responses to Global Change Hungary towards the 21 st Century I. Ferdinánd és Thurzó Elek levelezése Idegenek Magyarországon 13 pld Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája Ifjúsági szubkultúrák 20 pld II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi bánságban Im Rückspiegel: Nürnberg Információs társadalom és jogrendszer Infrastruktúra szolgáltatások Innerhalb der Europäischen Union Iparosodás agrárországban Írások északról és délszakról Iratok a magyar zeneélet történetéhez I-II. kötet Iratok a magyar zeneoktatás történetéhez

16 16 Iratok Magyarország és Ausztria kapcsolatainak történetéhez Irodalomkritikai gondolkodás a Pester Lloydban ( ) Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében IV. Falukonferencia A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig Jahrtausendwende 2000 Jászi Oszkár naplója Jelentések Szibériából Johann Evangelist Fuss ( ) Lieder und Gesänge Johann Nepomuk Ender Thomas Ender emlékkiállítás a Magyar Tudományos Akadémia művészeti gyűjtemény február május Joint International Conference on Long-term Experiments, Agricultural Research and Natural Resources Joseph Bengraf ( ) Six Quartets Joseph II Kárpát-medencei önismeret Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajza Kémia alkalmazása a mezőgazdaságban és a növényélettanban Kémiai tudományok az ezredfordulón Kereszttűzben a Pesti Hirlap Kertészeti hungarikumok Kertművészet A régi magyar kertészeti folyóiratokban Két agrárforradalom Magyarországon Két hazában egy igazsággal Két korszak határán Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése Királyi könyvek kötet Királyi könyvek 1 9 kötet Királyi könyvek kötet Kis állambiztonsági olvasókönyv Kisebbségi léthelyzetek közösségi alternatívák Kleine Geschichte des Kapitalismus Knockout úr útijegyzetei Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában Konzervatív és/vagy forradalmár Korok, régiók, társadalmak Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. születésnapjára Korszakváltás a hazai mezőgazdaságban: a modern növénytermesztés alapjai Kovachich Márton György, a forráskutató Környezet- és természetvédelmi kutatások A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata Környezetpolitikánk európai dimenziói Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon Közel-múlt Középkori apácáink élete és imádságai Vitkovics-kódex és Miskolci töredék

17 Középkori hangjegyírások Magyarországon Középkori magyar zarándokok Közép-Magyarország régió demográfiai atlasza Közgazdaság és történelem a gazdaságtörténet válaszútjai Közgazdaságtan a globalizáció világában, I II. Közlekedés és globalizáció Közlekedési rendszerek és infrastruktúráik Köztes-Európa Kulcsár-kódex Kultúra KÚT szám KÚT szám KÚT szám KÚT szám KÚT szám KÚT szám KÚT szám Külügyminisztérium levéltára I. kötet Laus Librorum Lecons au College de France Les questions fondamentales du peuplement du bassin des Carpathes du VIIIe au Xe siécle Levéltári Közlemények 68. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 69. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 70. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 72. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 73. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 74. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 74. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 75. évfolyam 1. sz. Levéltári Közlemények 75. évfolyam 2. sz. Levéltári Közlemények 76. évfolyam 1. sz. Levéltári Közlemények 76. évfolyam 2. sz. Levéltári Közlemények 77. évfolyam 1. sz. Levéltári Közlemények 77. évfolyam 2. sz. Lexicon nominvum herbarvm, arborvm frvticvmqve lingvae latinae Liber ordinarius agriensis (1509) Liberális pártmozgalmak Lissznyay Julianna hangszeres gyűjteménye Litterae missionariuorum de Hungaria et Transilvania I IV. kötet Lóczy Lajos emlékkötet. A Lóczy Lajos születésének 150. évfordulójára rendezett akadémiai emlékülés előadásai Lokális világok Együttélés a Kárpát-medencében Madárlátta kenyér Hajdúhadház népköltészete Magyar ereklyék, magyar jelképek Magyar író és világpolgár 17

18 18 Magyar millennium Európában Magyar népmesekatalógus/10/i. Összefoglaló bibliográfia Magyar néprajz II. Gazdálkodás Magyar néprajz IV. Életmód Magyar népzenekutatás a 19. században Magyar nyelvstratégia Magyar Országos Levéltár 1526 utáni gyűjtemény Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya 50 éve ( ) Magyar-jugoszláv kapcsolatok Magyarország között törzskönyvezett lakotthelyei a XX. század végén Magyarország a 12. században Magyarország és Európa Magyarország kézművesipartörténetének válogatott bibliográfiája Magyarország tájainak növényzete és állatvilága Magyarország településkörnyezete Magyarországi hangversenyélet Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig Magyarországi kutatóhelyek. Élettudományok Magyarországi kutatóhelyek. Mutatók Magyarországi kutatóhelyek. Társadalomtudományok Magyarországi kutatóhelyek. Természettudományok Magyarság, zsidóság Man and the Animal World Mely hív szolgálattyáért Esztendőbéli fizetése lészen Mezőgazdaság és szociális kérdés Mi magyarok Mi végre a tudomány? Fiatal Kutatók Fóruma 1. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei június február 25. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei Minorities Research a Collection of Studies by Hungarian Authors Minőség és agrárstratégia Missale notatum strigoniense ante 1341 in POSONIO Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften 8/9.1978/79 Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften 12/ /1983 Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften /75

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája 1954 A pátyi pincehegy. Néprajzi Értesítő, 113-126. 1956 A sárközi társadalom és műveltség kialakulása. Sárköz. A Babits Mihály Irodalmi Társaság folyóirata 20-24. Szekszárd

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben