AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION"

Átírás

1 AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION A Magyar Tudományos Akadémia a kutatóintézetei által kiadott alábbi kiadványokat örökös felhasználásra a Cseh Nemzeti Könyvtár számára ajándékozza. Az átadásra kerülő könyvek a következők: The Hungarian Academy of Sciences gives as a present the publications listed below to the National Library of the Czech Republic for permanent use: Magyar Tudománytár I-VI., National and Ethnic Minorities in Hungary Hungary and the Hungarian Minorities (Trend in the Past and in Our Time) Roma of Hungary Mindennapi előítéletek, Társadalmi távolságog és etnikai sztereotípiák együtt a processiot járják Körmeneti zászlók Magyarországon 1pld Agro-21 Füzetek Európa határok nélkül Az unió Nizza után Kecele, kacó, zsámboki matyó Kik érted haltak szent Világszabadság! Kuruc életünket megállván csináljuk Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember Nincsen nekönk több hazánk ennél 1100 történeti monda 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a és a politikai pártok 50 éves a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 500 magyar levél a XVI. századból Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz I-II. kötet 50 th Anniversary Yearbook th Universary of the Agricultural 85 éves a sebészet egyetemünkön A Balaton kutatásának 1997-es eredményei A Balaton kutatásának 1998-as eredményei

2 A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balaton kutatásának évi eredményei A Balatonkutatás eredményei

3 3 A Balkán és Magyarország Váltás a külpolitikai gondolkodásban? A Börzsön-vidéki kőbányászat és kőhasznosítás a XIX XX. században A budapesti barnaövezet megújulási esélyei A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig A búza nemesbítésének tudománya A Chronology of the History of European Integration A cigányok Magyarországon A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés A fenntartható fejlődés és az Alföld A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára A fizetésképtelenség szabályozása A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése A Glaserus-i Szent Hagyaték A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései A helyi önkormányzati rendszer A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa A Jósa András Múzeum Évkönyve A kálium-ellátás helyzete Magyarországon A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros A Kárpátok Eurorégió interregionális szövetség tíz éve A kazári női viselet változása a XIX XX. században A kém meg a vadkan A királyi serviens A kisebbségi tér változatai A kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés A környezeti érdekek Magyarországon A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa A középkori magyarság település- és nemzetiségpolitikája A kuruc nemzeti összefogás előzményei A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában A magyar földrajztudomány története A magyar gazdaság száz éve A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai A magyar irodalmi műveltség kezdetei A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia közötti megállapodás keretében végzett stratégiai kutatások főbb eredményei ( ) A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia közötti megállapodás keretében végzett stratégiai kutatások főbb eredményei ( ) I-II. kötet A magyar kultúra esélyei Kultúra, életmód, társadalom

4 4 A magyar külpolitika A magyar külpolitika útjai A magyar levéltártörténet kronológiája A magyar mássalhangzók fonológiája A magyar mezőgazdaság elemforgalma 1901 és 2003 között A magyar mezőgazdaság A magyar népdal díszítése A magyar néprajztudomány bibliográfiája A magyar nyelv az informatika korában A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I II. A Magyar Országos Levéltár Filmtárában mikrofilmen őrzött anyakönyvek katalógusa 1 2 kötet A Magyar Országos Levéltár története A magyar parlamentarizmus a századfordulón A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának kéziratkatalógusa A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának évi jegyzőkönyvei A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának évi jegyzőkönyvei A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai I III. A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémia Kutatóintézete 50 éves A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig A magyar városok kulturális gazdasága A magyarok elődeiről és a honfoglalásról A magyarországi állattartó kultúra korszakai A magyarországi boszorkányság forrásai A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései, I II. A magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV XIX. században A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés 50 éve A megkérdőjelezett sikerágazat A mitikus és a történeti táj A múlt feltárása előítéletek nélkül A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára 1773 A NATO és a magyar politika A nemzet levéltárának kincsei A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában A nemzetközi élet krónikája A népi mozgalom és a magyar társadalom A növények kémiai kutatása A növénytáplálás alapelvei és módszerei

5 5 A növénytáplálás hatásainak megismerése a termés fokozására és a betegségrezisztenciára A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve II A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve III. A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve VI. A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XII XIV A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XV XVII A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXI-XXIII. A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve A pogány magyarok hitvilága A precíziós mezőgazdaság módszertana A rendszerváltás kihatása a természeti környezetre A rendszerváltozás gazdasági joga A snagovi foglyok A szabó tűje és a cipész dikicse A Szapáry- és a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei I II. kötet A század nagy tanúi A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára 1846 A Székelyföld A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években A szerveskémia alkalmazása az élettanban és a kórtanban A Szigetköz környezeti állapotáról A tábornok A talaj vízgazdálkodása és a környezet A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon A talajok jelentősége a 21. században A tatárjárás emlékezete A technológia helyzete és jövője A területi szövetségek és a tot megformálása A Tisza és vízrendszere, I II. A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai A tudomány a gyakorlat szolgálatában A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei A tudomány lajtorjája A Unique Prehistoric Figurine of the Near East A vargyasi festett bútor A vegyipar stratégiai kérdései A verbunkus kéziratos emlékei A veszprémi egyház évi zsinati határozatai A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban Abstacts 6th International Wheed Conference Acta Veterinaria Hungarica. Volume 48, number 4, 2000 Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez Ady Agrárkörnyezetvédelmi indikátorok elmélete és gyakorlati alkalmazásai

6 Agrármozgalmak Délkelet-Európában Agrokémia és Talajtan /3 4. Agrokémia és Talajtan /1 4. Agrokémia és Talajtan /1 2. Agrokémia és Talajtan /1 2. Agrokémia és Talajtan /1 2. Agrokémia és Talajtan /3 4. Agrokémia és Talajtan /1 2. Agrokémia és Talajtan /3 4. Agrokémia és Talajtan /1. Agrokémia és Talajtan /2. Agrokémia és Talajtan /1. Ahogy mi látjuk Ajánló bibliográfia Alapalak és lazítási folyamatok Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon Államalapítás, társadalom, művelődés Állatorvostudományi Kutatóintézet Allgemeine Wehrpflicht Alsófehér megye American Journal of Archaeology 100. No. 2 American Journal of Archaeology 98. No. 1 American Journal of Archaeology 98. No. 3 American Journal of Archaeology 99. No. 4 An der Schwelle der Europäischen Union Anarchismus in einer Nußschale Andreas Rauch Musicalisches Stammbüchlein (1627) Annotált bibliográfia a Bős (Gabcikovo)-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatásterületét érintő fontosabb környezeti kutatásokról Annotateds References to the Bős (Gacikovo)-Nagymaros Danube Barrage System Project Antaeus 21/1992 Antaeus 22/1995 Antaeus 23/1996 Antaeus 24/ Antaeus 25 Antaeus 26 Antaeus 27 Antaeus 28 Antik Tanulmányok I. kötet 1 3. szám Antik Tanulmányok I. kötet 4. szám Antik Tanulmányok II. kötet 1 3. szám Antik Tanulmányok II. kötet 4. szám Antik Tanulmányok III. kötet 1 3. szám Antik Tanulmányok III. kötet 4. szám Antik Tanulmányok IV. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok IV. kötet 3 4. szám 6

7 Antik Tanulmányok IX. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok IX. kötet 3 4. szám Antik Tanulmányok V. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok VII. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok VII. kötet 3 4. szám Antik Tanulmányok VIII. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok VIII. kötet 3 4. szám Antik Tanulmányok X. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok X. kötet 3 4. szám Antik Tanulmányok XII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XIII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XIII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XIV. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XIV. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XIX. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XIX. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XL. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok XLI. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok XLII. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok XLIV. kötet 1 2. szám Antik Tanulmányok XV. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XV. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XVI. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XVI. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XVII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XVII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XVIII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XVIII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XX. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XX. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXI. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXI. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXIII. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXIII. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXIV. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXIV. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXV. kötet 1. szám Antik Tanulmányok XXV. kötet 2. szám Antik Tanulmányok XXVIII. kötet 1. szám Anton Zimmermann ( ) XII quintetti Anton Zimmermann Four Symphonies Anyagáramlások és hatásaik a természetben Arbeiterbewegung und Antifaschismus 7

8 8 Arbeits- und Forschungsbergichte zur sächsischen bodendenkmalpflege vom 1. Mai bis 31. Dezember 1951 Arbeits- und forschungsberichte zur sächsischen bodendenkmalpflege Arbeits- und forschungsberichte zur sächsischen bodendenkmalpflege vom 1. Mai 1950 bis 30. April 1951 Archaeologia iugoslavica I Archaeologia iugoslavica II Archaeologia iugoslavica III Archaeologia iugoslavica IV Archaeologia iugoslavica IX Archaeologia iugoslavica V Archaeologia iugoslavica VI Archaeologia iugoslavica VII Archaeologia iugoslavica VIII Archaeologia iugoslavica X Archaeologia iugoslavica XI Archaeologia iugoslavica XII Archaeologia iugoslavica XIII Archaeologia iugoslavica XIV Archaeologia iugoslavica XIX Archaeologia iugoslavica XV Archaeologia iugoslavica XVI Archaeologia iugoslavica XVII Archaeologia iugoslavica XVIII Archaeologia iugoslavica XXII XXIII Archaeologia iugoslavica XX XXI Archaeologia Polona I. Archaeologia Polona II. Archaeologia Polona IV. Archaeologia Polona IX. Archaeologia Polona V. Archaeologia Polona VI. Archaeologia Polona VII. Archaeologia Polona VIII. Archaeologia Polona X. Archaeologia Polona XI. Archaeologia Polona XII. Archaeologia Polona XIII. Archaeologia Polona XIV. Archaeologia Polona XV. Archaeology of the Bronze and Iron Age Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der wissenschaften zehn jahre archäologische forschung Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der wissenschaften archäologische forschungen 1969 Archivum regni regnum archivi Árvay József a magyar népoktatásügy sárospataki apostola

9 Ásványok, kőzetek, emberek Ásványok, kőzetek, hagyományok Athens Annals of Archaeology Atlas of Leading and Avoidable Causes of Death in Countries of Central and Eastern Europe Ausztria és Magyarország a vészterhes Európában Autonómiák Magyarországon I-III. kötet Autonómiák Magyarországon Autonomien in Ungarn Avantgárd izmusokkal és izmusok nélkül Az évi országos összeírás Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/2 A mátészalkai járás I-II- kötet Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/3. A fehérgyarmati járás Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/4. A kisvárdai járás Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/5. Nyíregyháza Az abszolutizmuskori levéltár II. kötet Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében Az akadémiai nagyszótárból Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának jegyzékei I. kötet Az államosítás előtt működött ásványolajfinomító vállalatok repertóriuma Az államosítás előtt működött élelmiszeripari vállalatok repertóriuma Az államosítás előtt működött gyógyszeripari vállalatok repertóriuma Az államosítás előtt működött textil-, szőrme- és bőripari vállalatok repertóriuma Az alsó- és középszintű oktatás 1848/49-ben Az anekdotázó Deák Ferenc Az aranybullák évszázada Az ásványi tápelemek felhalmozása gabonafélékben Az első termelőszövetkezeti városok agrárpolitikai szerepének kialakulása, változásai, gazdasági és környezeti hatásai Az emberi jelenség Az emberi üzenetváltásról Az északi együttműködés az Európai Unió migrációs rendszerében Az ésszerű mezőgazdaság alapjai A trágyázástan Az EU-csatlakozás magyarországi kérdései Az explicitség biztosításának feltételei és lehetőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában Az Idő rostájában I-III. kötet Az információs társadalom és a jog alakulása Az információs társadalom Az iskola mint asszimilációs gépezet 9 7 pld

10 Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót és így esött Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I II. kötet Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei Az októberi dekrétumok és az első szovjet alkotmány Az ómagyar nyelv tanúságtétele Az ősi társadalom magyar kutatói Az új alkotmány egy koncepciója Az új demokrácia önkormányzati vezetői Az új politikai rendszer és a magyar valóság Az uniós csatlakozás küszöbén Az utópiáktól az ezredvégi demokráciákig Bácskai lakodalmak Bajcsy-Zsilinszky Bécs Budapest Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században Before and after Johannesburg Being Hungarian Christian European Békességet magamnak, másoknak Benedek Istvánffy ( ) Church Music Works Benedek Istvánffy Missa Sanctificabis Annum Quinquagesimum (1774) Benedek Istvánffy Offertories Saint Benedict Mass Beszterce és Radna-völgy történelmi személy- és helynevei Bethlen Mihály útinaplója Bibó István válogatott tanulmányok I-III. Biological Research Center Hungarian Acadey of Sciences Center of Excellence of the European Union Biotechnológia: lépéstartás Európával Biztosító intézetek fondjainak repertóriuma Bollettino del centro camuno di studi preistorici Bollettino di arheologia 10 Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia I II. Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia 34 Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia 4 Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia Bollettino di arheologia pld 10 pld

11 11 Bollettino di arheologia 7 Bollettino di arheologia 8 Bollettino di arheologia 9 Bornemisza Péter az ember és az író Breonen, genaunen und fokunaten Breviarium notatum strigoniense (s. XIII.) Budapest nemzetközi város Büntetőpolitika, bűnmegelőzés Hollandiában Bürgerliche kultur im Vergleich Cantus Planus 1990 Cantus Planus 1993/2 Cantus Planus 1995 Cantus Planus 1998 Cantus Planus 2004 Catalogue of Hungarian Folksong Types Cereal Adaptation to Law Címereslevelek jegyzéke Civilizáció és egészség Codex Caioni saeculi XVII (facsimile) Codex Caioni saeculi XVII (transcriptiones) I-II. kötet Commentationes Balticae XVI Comrades Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae A Preliminary Report Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae I/A Salzburg (Temporale) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae II/A Bamberg (Temporale) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae III/A Praha (Temporale) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae III/B Praha (Sanctorale, Commune Sanctorum) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae IV/A Aquileia Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae V/A Esztergom/Strigonium (Temporale) Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae V/B Esztergom/Strigonium (Sanctorale) Correspondance diplomatique de Francois II Rákóczi Cult Objects of the Neolithic Lengyel Culture Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary I-II. Csalódások kora Rendszerváltás alulnézetben Csillagok forradalma Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes nemzeti kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei A B kötet Das erste Tribunal Das hallstattzeitliche gräberfeld von frög

12 Dayton, 10 év után. A kötet a Magyar Tudományos Akadémián december 9-én tartott konferencia előadásait tartalmazza Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Kutató Központ Nyíregyháza Démonikus és szakrális világok határán Der Erste Weltkrieg und die Sozialisten Der Mythos vom guten Krieg Die USA und der 2. Weltkrieg Der Österreichische Staatsvertrag 1955 Die deutsche Sprache und die EU aus ungarischer Sicht Die frühbronzezeit im Karpatenbecken und in den Nachbargebieten Die gedächtniskultur in Irland Die Geschichte des Ostblocks Die k. u. k. Armee Die kleinen Nationen in Europa Die Osthallstattkultur Die rätischen inschriften Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa Die Ungarischen ministerratsprotokolle aus den hajren Die vertikale kompetenzverteilung in Deutschland und ind der Europäischen gemeinschaft auf dem gebiet der rechtsetzung Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei Diplomácia és emigráció Kossuthiana Dohnányi Évkönyv 2002 Dohnányi Évkönyv 2003 Dohnányi Évkönyv 2004 Dohnányi Évkönyv 2005 Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez Döntés előtt Early Transylvania East Central European Society in World War I EAZ 27. jahrgang 3/1986 EAZ 27. jahrgang 4/1986 EAZ 28. jahrgang 1/1987 EAZ 28. jahrgang 2/1987 EAZ 28. jahrgang 3/1987 EAZ 28. jahrgang 4/1987 EAZ 29. jahrgang 1/1988 EAZ 29. jahrgang 2/1988 EAZ 29. jahrgang 3/1988 EAZ 29. jahrgang 4/1988 EAZ 30. jahrgang 1/1989 EAZ 30. jahrgang 3/1989 EAZ 30. jahrgang 4/1989 EAZ 31. jahrgang 1/1990 EAZ 31. jahrgang 2/1990 EAZ 31. jahrgang 3/4/

13 13 EAZ 32. jahrgang 3/4/1991 Ecological Impact of Acidification Economics int he Era of Globalization Efficient Fertilization, Manuring and Irrigation for Improving Crop Yield, Food Quality and Renewable Resources Egészségmegtartás, betegségmegelőzés Egészségügy és piacgazdaság Egy furcsa könyvről Egy mikrorégió az ezredfordulón 10 pld Egy naplóíró parasztember Nagy Sándor élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken Egy nemzet születése Egyház, műveltség, történetírás Együtt! De hogyan? Innovációk a kistérségi fejlesztésekben Együtt! De hogyan? Kistérségi szerveződések megjelenése a területfejlesztésben Élethelyzet életminőség, zsákutcák és kiutak Életmód, foglalkozás, nemzetiség Elszalasztott esélyek 10 pld Emlékezz! Energiaellátás ma és holnap Energiapolitika Environment and Society in Hungary Environmental Reconstruction of a Loess Island int he Adriatic Épített jövőnk Epitymbion Roman Haken Epochal Change int he World Economy Past and Prospects Érdekegyesítés az Európai Unióban 9 pld Erdélyi okmánytár II. Eros in Folklore Esélyek és orientációk fiatalok az ezredfordulón Ethnic Geography of the Hungarian Minorities int he Carpathian Basin Ethnicity and Society in Hungary Ethno-Lore XXII. Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban ( ) EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság Európa 2002 különszám Európa 2002 I. évfolyam 4. szám december Európa 2002 II. évfolyam 1. szám március Európa 2002 II. évfolyam 2. szám június Európa 2002 II. évfolyam 4. szám december Európa 2002 III. évfolyam 1. szám április Európa 2002 III. évfolyam 3. szám szeptember Európa 2002 III. évfolyam 4. szám december Európa 2002 IV. évfolyam 2. szám július Európa 2002 IV. évfolyam 3. szám szeptember

14 Európa 2002 IV. évfolyam 4. szám december Európa 2002 különszám július Európa 2002 különszám március Európa 2002 különszám február Európa 2002 V. évfolyam 1. szám március Európa 2002 V. évfolyam 2. szám június Európa 2002 V. évfolyam 3. szám szeptember Európa 2002 V. évfolyam 4. szám december Europa and wir Europa und Ungarn Europa, Ungarn heute und morgen Európai integráció európai filozófia Európai uniós csatlakozás és földtudomány Europäische und nationale Interessen Europäische Visionen Europe s World European Intellectual Trends and Hungary Évszázadok kultúrája a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transforjmation and European Cooperation Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transformation and European Cooperation Falusi turizmus Erdélyben Faustrecht Fehéren, feketén Varsánytól Rititiig I-II. kötet Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből Felsőnyéki halotti búcsúztatók Fertilization for Sustainable Plant Production and Soil Fertility I III. Fest Imre: Emlékirataim Fight Against Hunger Trhorugh Improved Plant Nutrition I II. Figürliche kunst und bemalte keramik aus dem neolithikum Westungarns Fizikai tudományok az ezredfordulón Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások Folklór és irodalom Forradalom után Fortunatus és Magelóna históriája Föld, víz, levegő Földtudományok és a földi folyamatok kockázati tényezői From Improvisation toward Awareness? Contemporary Migration Politics in Hungary Füstfaragók Gaia zöld ruhája Gazdák és zsellérek gazdálkodási stratégiák Tápon Gazdaság és külpolitika Gazdaság Georg Druschetzky ( ) Partitas for Winds Gesztus vagy alkotás 14 7 pld

15 15 Global Soil Change Globalizáció, média, politika 10 pld Globalization, European Integration and Economic Transformation Globalization, European Integration and Economic Transformation Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák Gondviselő társadalom Gömöry-kódex Graduale Ráday saeculi XVII Graduale strigoniense (s. XV/XVI) 1 2 kötet Gróbián Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete Gyöngyösi kódex Hagyatéki és vagyoni összeírások Hagyomány és interkulturalitás Hajdúvitézek Halak és hálók Halászó parasztok halászati vállalkozók Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika Hallstatt kolloquium Veszprém 1984 Hamburger beiträge zur archäologie Hargita és Csongrád megye népmozgalmi adatai és arányai Hárompatak egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában Helyünk Európában Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon 3 pld Helyzetkép a magyar nyelvtudományról Hin zu neuen Zielen 2000 Hol vannak a katonák? Honfoglalás és néprajz Hungarian Dances Hungarian Folklore Hungarian Responses to Global Change Hungary towards the 21 st Century I. Ferdinánd és Thurzó Elek levelezése Idegenek Magyarországon 13 pld Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája Ifjúsági szubkultúrák 20 pld II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi bánságban Im Rückspiegel: Nürnberg Információs társadalom és jogrendszer Infrastruktúra szolgáltatások Innerhalb der Europäischen Union Iparosodás agrárországban Írások északról és délszakról Iratok a magyar zeneélet történetéhez I-II. kötet Iratok a magyar zeneoktatás történetéhez

16 16 Iratok Magyarország és Ausztria kapcsolatainak történetéhez Irodalomkritikai gondolkodás a Pester Lloydban ( ) Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében IV. Falukonferencia A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig Jahrtausendwende 2000 Jászi Oszkár naplója Jelentések Szibériából Johann Evangelist Fuss ( ) Lieder und Gesänge Johann Nepomuk Ender Thomas Ender emlékkiállítás a Magyar Tudományos Akadémia művészeti gyűjtemény február május Joint International Conference on Long-term Experiments, Agricultural Research and Natural Resources Joseph Bengraf ( ) Six Quartets Joseph II Kárpát-medencei önismeret Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajza Kémia alkalmazása a mezőgazdaságban és a növényélettanban Kémiai tudományok az ezredfordulón Kereszttűzben a Pesti Hirlap Kertészeti hungarikumok Kertművészet A régi magyar kertészeti folyóiratokban Két agrárforradalom Magyarországon Két hazában egy igazsággal Két korszak határán Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése Királyi könyvek kötet Királyi könyvek 1 9 kötet Királyi könyvek kötet Kis állambiztonsági olvasókönyv Kisebbségi léthelyzetek közösségi alternatívák Kleine Geschichte des Kapitalismus Knockout úr útijegyzetei Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában Konzervatív és/vagy forradalmár Korok, régiók, társadalmak Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. születésnapjára Korszakváltás a hazai mezőgazdaságban: a modern növénytermesztés alapjai Kovachich Márton György, a forráskutató Környezet- és természetvédelmi kutatások A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata Környezetpolitikánk európai dimenziói Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon Közel-múlt Középkori apácáink élete és imádságai Vitkovics-kódex és Miskolci töredék

17 Középkori hangjegyírások Magyarországon Középkori magyar zarándokok Közép-Magyarország régió demográfiai atlasza Közgazdaság és történelem a gazdaságtörténet válaszútjai Közgazdaságtan a globalizáció világában, I II. Közlekedés és globalizáció Közlekedési rendszerek és infrastruktúráik Köztes-Európa Kulcsár-kódex Kultúra KÚT szám KÚT szám KÚT szám KÚT szám KÚT szám KÚT szám KÚT szám Külügyminisztérium levéltára I. kötet Laus Librorum Lecons au College de France Les questions fondamentales du peuplement du bassin des Carpathes du VIIIe au Xe siécle Levéltári Közlemények 68. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 69. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 70. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 72. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 73. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 74. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 74. évfolyam 1 2. sz. Levéltári Közlemények 75. évfolyam 1. sz. Levéltári Közlemények 75. évfolyam 2. sz. Levéltári Közlemények 76. évfolyam 1. sz. Levéltári Közlemények 76. évfolyam 2. sz. Levéltári Közlemények 77. évfolyam 1. sz. Levéltári Közlemények 77. évfolyam 2. sz. Lexicon nominvum herbarvm, arborvm frvticvmqve lingvae latinae Liber ordinarius agriensis (1509) Liberális pártmozgalmak Lissznyay Julianna hangszeres gyűjteménye Litterae missionariuorum de Hungaria et Transilvania I IV. kötet Lóczy Lajos emlékkötet. A Lóczy Lajos születésének 150. évfordulójára rendezett akadémiai emlékülés előadásai Lokális világok Együttélés a Kárpát-medencében Madárlátta kenyér Hajdúhadház népköltészete Magyar ereklyék, magyar jelképek Magyar író és világpolgár 17

18 18 Magyar millennium Európában Magyar népmesekatalógus/10/i. Összefoglaló bibliográfia Magyar néprajz II. Gazdálkodás Magyar néprajz IV. Életmód Magyar népzenekutatás a 19. században Magyar nyelvstratégia Magyar Országos Levéltár 1526 utáni gyűjtemény Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya 50 éve ( ) Magyar-jugoszláv kapcsolatok Magyarország között törzskönyvezett lakotthelyei a XX. század végén Magyarország a 12. században Magyarország és Európa Magyarország kézművesipartörténetének válogatott bibliográfiája Magyarország tájainak növényzete és állatvilága Magyarország településkörnyezete Magyarországi hangversenyélet Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig Magyarországi kutatóhelyek. Élettudományok Magyarországi kutatóhelyek. Mutatók Magyarországi kutatóhelyek. Társadalomtudományok Magyarországi kutatóhelyek. Természettudományok Magyarság, zsidóság Man and the Animal World Mely hív szolgálattyáért Esztendőbéli fizetése lészen Mezőgazdaság és szociális kérdés Mi magyarok Mi végre a tudomány? Fiatal Kutatók Fóruma 1. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei június február 25. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei Minorities Research a Collection of Studies by Hungarian Authors Minőség és agrárstratégia Missale notatum strigoniense ante 1341 in POSONIO Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften 8/9.1978/79 Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften 12/ /1983 Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften /75

19 19 Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften Mitteilungen des archäologischen instituts der Ungarischen Akademie der wissenschaften 10/ /81 Mondatgrammatika és szöveggrammatika Morgenrot der kulturen Musaica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského IX Musaica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského VII Musaica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského VIII Musaica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského XI Musaica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského XII Musaica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského XVII Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei A B kötet Nagybányai boszorkányperek Nagyboldogasszony virrasztása Nagyszombati testamentumok a XVI XVII. századból Nagyvizsnyó Natural Attenuation of Metals along the Tisza River Floodplain Wetlands Continuum Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén Nemzeti örökségünk Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban Nemzettudat, nyelv és irodalom Népegészség, orvos, társadalom Népi Kultúra Népi Társadalom XX. Népi Kultúra Népi Társadalom XXI. Néprajzi kutatás Magyarországon az as években Nógrádsipek tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról Normatudat nyelvi norma Nové obzory Növény, állat, élőhely Nuclear Law Under the Sign of Safety and Confidence Nukleáris tudomány és a 20. század Nyelvi rendszer palintonia Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Nyelvtan kommunikáció irodalom tizenéveseknek Nyugat-Európa, az Egyesült Államok és a nemzetközi helyzet Obzor Prehistoricky XIV. 2. Opvscvla Archaeologica 13. Opvscvla Archaeologica 14. Opvscvla Archaeologica 15. Opvscvla Archaeologica 17. Opvscvla Archaeologica I. Opvscvla Archaeologica II. Opvscvla Archaeologica III. Opvscvla Archaeologica IV. Opvscvla Archaeologica V.

20 Origini preistoria e protostoria delle civilta antiche I-III. Ősök, táltosok, szentek Pál Esterházy Harmonia caelestis Papok és nemesek Parasztgazdaság a XX. század első felében Paraszti rétegszervezetek Magyarországon Patonyföld Pauer Petőfi a szomszéd és rokon népek nyelvén Physico-geographical REsearch in Hungary Politika és társadalom Politikai és házasság Praehistoria 2000 Vol. 1. Praehistoria 2001 Vol. 2. Praehistoria Vol 3. Praehistoria Vol. 4 5 Praehistoria 2005 Vol. 6. Praistorisjski tumuli na kupreskom polju Prédikációk és regulák Ráskay Lea keze írásával Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba ( ) Pulszky Ferenc emlékére Quaternary Vegetation History in Hungary Recycling of Plant Nutrients from Industrial Processes Reformists and Radicals in Hungary Regelung der Insolvenz Regional Politics and Economics of EU Enlargement Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás Rendőrségi napi jelentések Rendszerváltás a gazdaságban Rendszerváltozás és a privatizáció joga. A tulajdonváltozás joga a volt szocialista országokban Rétyi Péter naplója Revue Belge d archéologie et d histoire de l art Roma muzsikusok Koszovóban: kölcsönhatás és kreativitás Sárospatak és Sátoraljaújhely környéke Pesty Frigyes helynévtárában Sárrétudvari néprajza Settlement and Society in Hungary Sigilla regum reges sigillorum Soil Resilience and Sustainable Land Use South Asian archaeology 1983 South Eastern Europe in Maps Stadtentwicklung in der Transformation Studia Celtica et Indogermanica Szabó Ervin történeti írásai Számadó Számítógép és lexikográfia Szász levél Deák Ferenctől, pld 10 pld

AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION

AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION AJÁNDÉKOZÓI NYILATKOZAT STATEMENT OF DONATION A Magyar Tudományos Akadémia a kutatóintézetei által kiadott alábbi kiadványokat örökös felhasználásra a Cseh Nemzeti Könyvtár számára ajándékozza. Az átadásra

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ AZ 5/047/ SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ KUTATÓINTÉZETEI (Földrajztudományi Kutatóintézet FKI, Jogtudományi Kutatóintézet JTI, Mezőgazdasági Kutatóintézet MGKI, Művészettörténeti Kutatóintézet

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7 S m K D v S m mu - vum A MTA N j Ku ó ( N j Ku ó- ) j m y j, ó j u-, m y ü m m ó v ó mu v yv v ( : 1967) m. A m y j u m b v - y b ó j u, ó, m y m u u ó v b vü. A ó m v - ü b, m y m m y j, mv j bb m. A

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI 2016 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Alimentaria X 4060 ISSN: 0139-3006 Acta Biologica

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2014 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2011 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: BODROGI TIBOR XIII XIV. KÖTET (1983 1986)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: BODROGI TIBOR XIII XIV. KÖTET (1983 1986) ETHNO-LORE XXIII. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: ORTUTAY GYULA I XII. KÖTET (1968 1980) I. KÖTET 1968. SZERKESZTÕ: DIÓSZEGI VILMOS II III. KÖTET 1969. SZERKESZTÕ:

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 60 éves az EKF Földrajz

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

2001-ben diplomázo a Liszt Ferenc Zenem vészeti

2001-ben diplomázo a Liszt Ferenc Zenem vészeti G y G b D m A m u v mó, u m u y ü ó : A, ó ym m ó j - v y y b ü ó ü b. A y m v, y - y m, u y ü b y m y m m m bb y - ó. E j, y b Eu ó y um b óm u b v 8. v y - m u u y, j y m y b ü y m v v : m v v ó, m ü

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben