II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc"

Átírás

1 II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Alföldi László Vízkészleteink és a talaj Ángyán J., Büttner Gy., Klár Z.,Kupi K., Maucha G., Menyhért Z., Nagy G., Németh T., Ónodi G., Pásztor L., Podmaniczky L., Skutai J., Szabó József A., Tirczka I. A termőföld védelmének mezőgazdasági földhasznosítási alapozása I Babinszky L., Gundel J., Schmidt J., Kovács F. Az állattenyésztés nitrogén és foszfor kibocsátásának csökkentése takarmányozási módszerekkel* Bach István Az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás helyzete Baintner Ferenc Fehérjepolitika az Európai Unióban Bak J., Csermely J., Fenyvesi L., Mátyás L. Az állattartás műszaki-technológiai fejlesztése a 26 környezetszennyezés mérséklésére* Bakonyi Gábor A termőföld szerepe az agrártermelésben, a talajba jutó szennyezések hatása a faunára, lehetséges hatások és hazai helyzetelemzés Bakonyi Gábor A talaj élővilágának szerepe az anyagforgalomban (diverzitásinterakciók) Bakos István, Karai János 10. Balázs Ervin, Dudits Dénes, Fehér Attila, A kertészeti termesztés műszaki fejlesztése és integrációs rendszere 13 Növényi biotechnológia* Balázs Ervin Biotechnológia a környezetvédelem szolgálatában Balla László A biológiai alapok szerepe a tájtermesztésben 3 16

2 13. Balogh István A magyar szőlőtermesztés, borászat múltja és jelene (történeti áttekintés és helyzetelemzés) Balogh István Összefoglaló értékelés Baltay Mihály A sertéságazat helyzete és fejlesztési lehetőségei Bartha Dénes, Csóka György A természetvédelem és az erdővédelem kihívásai a 21. században Bedő Zoltán, Láng László, Győrffy Béla Növénytermesztési és növénynemesítési stratégiák alternatíváinak kidolgozása Béky Albert Hosszú lejáratú erdőnevelési és faterméstani kutatások Bene László A friss fogyasztásra szánt zöldség minőségi előírásai és minőségellenőrzése Benedek Pál A növényvédelem végrehajtási, ellenőrzési és állami irányítási rendszerének korszerűsítése 5, Bényei Ferenc A magyar szőlőtermesztés helyzete Bernát Tivadar A halmozottan hátrányos helyzetű agrártérségek termelési szerkezetének változásai Bernáth Jenő A hazai agroökológiai potenciál hasznosításának jelentősége a gyógynövény ágazat minőségi termékelőállításában Biacs Péter A minőség dimenziói az agrárgazdaságban Birkás Márta, Pepó Péter, Ruzsányi László Termesztéstechnológiai változatok kidolgozása, továbbfejlesztése Bittsánszky János Technológiafejlesztés Blum, W. Soil Science in ICSU (International Commission of Scientific Unions) Bódi Ferenc Szociális ellátó rendszerek és a humán erőforrások keretei falun Bódis Gábor A hazai fehérjenövény-termesztés ökológiai és biológiai lehetőségei Bódis L., Csermely J., Demeter J., Komka Gy., Kralovánszky U. P., Nagy G., Schmidt J. Takarmánygazdálkodásunk helyzete és fejlesztésének feladatai Borhidi Attila, Talaj és természetes növényzet 1 18

3 Horchhauser Tamás, Salamon- Albert Éva 32. Boronaki László A faipar próbatermelése Botos Ernő, Szabó Attila A magyar borok származás- és eredetvédelmét biztosító rendszer 38 kialakítása a teljes bor vertikumra Brydl Endre Adatok a kadmiumnak a talaj-növény-állat-ember biológiai láncban való mozgásáról* Csatári Bálint Az alföldi tanyarendszer változásairól Cselőtei László A mezőgazdasági vízgazdálkodás egyes termelési, térségfejlesztési és környezetvédelmi kérdései* Cselőtei László A mezőgazdasági vízgazdálkodás környezetvédelmi kérdései Csete Lász ló Területi vizsgálataink tapasztalatai az agrárgazdaságban Csóka Gy., Varga F., Tóth J., Vajna L., Ambrus A., Lakatos F. Az erdővédelem kihívásai a 21. században Csötönyi József A magántulajdonra épülő erdőgazdálkodás fejlesztésének időszerű kérdései Demeter János, Schmidt János Gazdasági állataink fehérjeellátásának helyzete Dohy János Szarvasmarha-tenyésztés Dohy János, Wittmann Mihály 44. Dohy János, Wittmann Mihály, Rafai Pál 45. Dohy J., Rafai P., Szabóné Willin E., Wittmann M. 46. Dohy János, Gergátz Elemér Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 10 tudományos előkészítése 25 Állattartás és környezetterhelés 1 6 Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 31 tudományos előkészítése 26 Biotechnológiai lehetőségek az állattenyésztésben Dorgai László A vidékfejlesztés néhány agrárgazdasági vonatkozása Magyarországon Dorgai László Mikor és hogyan segítheti a magyar vidék fejlesztését az Európai Unió? Dorgai László Az agrárgazdaság helye és szerepe a vidékfejlesztésben 28 7

4 50. Dorgai László, Fehér Alajos 51. Dorgai László, Hinora Ferenc A vidék eltartóképességének stabilizálása, regionális összefüggései 49 Az agrárgazdaság regionális koncepciója Dudits Dénes Lépéstartás Európával a biotechnológiában Dudits Dénes Biotechnológia és a világ mezőgazdasága Erdész Ferencné A zöldségtermesztés üzemi szerkezetének változása, fejlődési tendenciák Ertseyné dr. Peregi Katalin, Bittsánszky János A zöldségvetőmag-termesztés mennyiségi és minőségi 15 fejlesztésének lehetőségei Faragó Sándor Az apróvad-gazdálkodás tendenciái és lehetőségei az ezredfordulón Faragó Sándor, Kőhalmy Tamás A vadgazdaság és vadgazdálkodás helyzetének értékelése és 29 fejlesztésének iránya Farkas Hilda A termőföld szerepe az agrártermelésben, talajszennyezések egészségügyi vonatkozásai 59. Fehér Alajos A regionális és a mezőgazdasági fejlesztés összefüggései Észak- Magyarországon Feiszt Ottó A nagyüzemi vadgazdálkodás fejlesztési kérdései Fekete Sándor Növény-állat interakció* Fertő Imre A mezőgazdasági támogatások rendszerének megújítása Fogarasi József A migráció és szabályozása az EU-tagországokban Frank József A biológiai alapok fejlesztése és hasznosítása Führer Ernő Kutatás, erdőgazdaság-fejlesztés Füleky György A termőföld szerepe az agrártermelésben, a termőföld biológiailag kedvező állapotának megőrzése Füleky György Talaj, talajhasználat, táj G. Fekete Éva A térségfejlesztés szempontjainak megfelelő területi egységek meghatározásának elméleti és módszertani problémái Gerendás Károly A zöldségtermesztés szerepe a térségfejlesztésekben és a tájtermesztésben hazánkban Gergely Ferenc Az állami vállalkozói erdőgazdálkodás és a fejlesztés kérdései Gippert Tibor, Vucskits András Az extrahált napraforgó- és repcedara szerepe gazdasági állataink 8 fehérjeellátásában 12

5 72. Glatz Ferenc Agrárium Magyarországon az ezredfordulón Gundel János, Mátrai Tibor Hazai abrakhüvelyesek a gazdasági állatok takarmányozásában Hajdú József A termelés tudományos alapjai a növénytermesztésben és a növénynemesítésben. A műszaki, technikai háttér fejlesztése Harrach Balázs Biotechnológia az állategészségügyben Harsányi József A gyümölcstermesztés fajtahasználatának értékelése és fejlesztésének feladatai Hegedűs Mihály, Eredics László 78. Hegedűs Mihály, Schmidt János, Kiss Gyula Az állati eredetű melléktermékek feldolgozása és hasznbosítása Vágóhídi melléktermékek és állathullák takarmányozási célú 51 hasznosítása* Herpay Balázs A magyar szőlőtermesztés és borászat piaci helyzetértékelése Horn Péter Az állattenyésztés fejlesztési lehetőségei Horn Péter Állattenyésztés, takarmánygazdálkodás, állategészségügy. Helyzetkép és javaslatok Horváth Béla Funkcionális gépvizsgálatok Horváth Gyula Gondolatok Magyarország regionális politikájáról és az EUcsatlakozásról Ijjas István A mezőgazdasági vízrendezés egyes kiemelt kérdései* Inántsy Ferenc Az almatermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai az elkövetkező években Jámbor Imre A zöldfelület-gazdálkodás helyzete és feladatai az ezredfordulón Kádár Imre A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Kádár Imre, Kovács Ferenc, Szabó Lajos 89. Kádár Imre, Németh Tamás 90. Kapronczai István A talajt, a növényt, az állat és az ember szervezetét terhelő, károsító 52 nehézfémek és toxikus anyagok a táplálékláncban* 19 A talaj védelmének fontossága 25 8 Falvak az információs társadalomban Kartali János Milyen versenyre számítsanak agrártermékeink a kibővülő Európai Unió piacán? 8 10

6 92. Király Zoltán A növényvédelem környezetre gyakorolt hatása, szerepe a minőségi termelésben és a fenntarthatóságban 5, Király Zoltán Feladatok és lehetőségek a növényegészségügy területén Király Zoltán A növényegészségügy összefoglalója (helyzetkép) Kiss Judit Versenytársak vagy szövetségesek? AZ EU-ba belépni szándékozó országok mezőgazdasága és agrárpolitikai céljaik Kocziszky György Regionális gazdaságtan, lehetséges súlypontok és kihívások Kollwentz Ödön Az LIV. törvény kritikája és a volt úrbéres erdőbirtokosságok Koródi László Termálvíz kincsünk hasznosításának műszaki és közgazdasági feltételei Kosztka Miklós Erdőfeltárás és természetvédelem Kovács Árpád A MABFOSZ tevékenysége és a vadgazdálkodás fejlesztése Kovács Ferenc Az agrártermelés tudományos alapozása Kovács Ferenc Kihívások és válaszok. (Az évi kutatómunka eredményei) Kovács Ferenc Agrártudomány, agrártermelés, agrárpolitika Kovács Ferenc A penészgombák környezetszennyezése - népegészségügy* Kovács Ferenc Környezetszennyező oenészgomba toxinok a táplálékláncban, kártételek és népegészségügyi vonzatok Kovács Ferenc (összeállította) Agrártermelés, környezetvédelem, népegészségügy. Összefoglaló az évi munkáról Kovács Ferenc Általános szempontok Kovács Ferenc, Mesterházy Ákos A környezet szennyeződése penészgombákkal és mikotoxinokkal Kovács F., Banczerowsky J.- né, Fazekas B., Zomborszkyné Kovács M. Környezetszennyező természetes méreganyagok, a mikotoxinok egészségkárosító hatása. Élettani aktív monitorozás és környezeti kockázatkezelés.* Kovács F., Banczerowski J.- né, Zomborszkyné Kovács M., Fazekas B. Életminőség és mikotoxinok humán-egészségügyi vonatkozásainak 49 kapcsolata Kovács János Megfelelés a nemzetközi követelményeknek, az EU-csatlakozáshoz szükséges feladatok összehangolása a növényvédelem területén 5, 16 30

7 112. Kovács János A kémiai növényvédelmi eljárás mai gyakorlata* Kovács János A környezetre ható változások rendszere* 22, Kovács János, Harcsa István, Oros Iván Magyarország és az EU-tagországok közötti migráció 39 prognosztizálása Kovács Jenő A fagazdaság szerepe és fejlesztése Kovács Jenő Gondolatok a fahasznosítási, fafeldolgozási stratégia kialakításához Kovács Jenő A fagazdaság fejlődési irányai a századfordulón Kovács Kornél, Balázs Ervin A biotechnológia a környezetvédelem szolgálatában* Kovács Mátyás Az erdő és a természetvédelem kapcsolata Kovács Teréz Milyen vidékfejlesztést szeretnénk? Kovács Teréz Bevándorlók és kivándorlók Magyarországon Kozár Ferenc A növényvédelem hatása a káros és hasznos rovarok biodiverzitására* 22, Kozár Ferenc A globális felmelegedés: kártevő rovarokra és gyomokra gyakorolt hatásainak elemzése, vizsgálati módszereinek kidolgozása és 22, 26 indikátor fajok kijelölése* Kőhalmy Tamás A vadgazdálkodási kutatás és oktatás időszerű kérdései Kőhalmy Tamás Vadgazdálkodásunk az ezredfordulón Kralovánszky U. Pál Fehérjestratégia tegnap és ma Kristóf Lászlóné A zöldségfélék faj- és fajtaösszetételének alakulása, fejlesztési lehetőségek Kulcsár László Falvaink fejlesztési stratégiái az EU-csatlakozás tükrében Kurucz Gyula A mezőgazdasági regionális kutatások helye, szerepe a térségfejlesztésben Laczkó István Az elmaradott térségek regionális sajátosságait megjelenítő, hatékony vidékfejlesztés garanciáit vállaló agrárpolitika Lakatos Ferenc Lucfenyveseink szúkárosítása, a megszüntetés és megelőzés lehetőségei Lazányi János Mezőgazdasági tájkutatás a Nyírségben Lett Béla Az erdőgazdálkodás-finanszírozás változása 10 4

8 134. Lóki József, Szabó József Az alföldi talajok deflációérzékenységének vizsgálata 11 szélcsatornában Lux Róbert Az EU-csatlakozás és a magyar gyümölcstermesztés minőségfejlesztésének összefüggései Magda Sándor, Helgertné Szabó Ilona, Wachtler István 137. Manninger Sándor Vidéki térségek integrált fejlesztése Heves megyében 3 7 Az állattenyésztés általános fejlesztésével összefüggő kérdések Márkus István A földrajzi információs rendszerek és a távérzékelés alkalmazása Marosi Sándor Talaj mint a földrajzi környezet eleme Marosvölgyi Béla Az erdészeti gépesítés a megváltozott körülmények között Máté Ferenc A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Mátyás Csaba Az erdőgazdálkodás helyzete és fejlesztésének stratégiai alapelvei Mátyás Cs., Führer E., Gergácz J., Kosztka M., Mészáros K., Rédei K Menyhért Zoltán, Szász Gábor Az erdőgazdálkodás stratégiája a következő évszázad és az EUcsatlakozás küszöbén 8 7 Mezőgazdasági tájhasznosítás, tájtermelés Mesterházy Ákos A táplálékláncban lévő toxinok környezet- és egészségkárosító hatásának vizsgálata* Mesterházy Ákos Államigazgatási, hatósági feladatok, törvényalkotás* Mesterházy Ákos A penészgombák és a mikotoxinok vizsgálata Mészáros Ernő Talaj-légkör kölcsönhatások Mészáros János Az állategészségügy előtt álló feladatok Mészáros Károly Konfliktuskezelési stratégiák az erdészeti politikában Miklóssy Endre A programelv és a regionális vidékfejlesztés Mohácsi Kálmán A magyarországi gabonapiac helyzete. A piacépítés és a piacszabályozás feladatai Molnár István, Szabóné Az agrárium befolyásolása állami eszközökkel 57

9 Medgyesi Éva 154. Molnár Kálmán, Baska Ferenc A kelet-magyarországi folyók környezeti tényezőinek vizsgálata a 26 halélősködők indikátorként való felhasználásával* Munkácsi János A szőlő-szaporítóanyag termesztés helyzete és feladatai Müller Tibor Természetes és mesterséges állóvizeink termelési, humánhasznosítási, térségfejlesztési és környezetvédelmi problémái* Nagy Attila, Mikola István A zoonózisok környezetszennyező szerepe és a csökkentési 34 lehetőségek Nagy Attila, Mikola István A környezet szerepe a zoonózisok megelőzésében az Európai Unióhoz történő csatlakozás időszakában* Nagy B., Kovács S., Kostyák Á., Bitay Z Nagy Géza, Pető Károly A salmonellosis élelmiszer-biztonsági jelentősége és a károk 14 csökkenésének hazai lehetőségei 11 Az agrárgazdaság fejlesztési koncepciója Hajdú-Bihar megyében Nagy József A zöldségtermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai Németh Tamás A szántóföldi növénytermesztés, a tápanyaggazdálkodásszerepe* Németh Tamás A tápanyag-gazdálkodás szerepe a szántóföldi növénytermesztésben Németh T., Kádár I., Máté F., Pálmai O Németh Tamás, Pásztor László, Szabó József A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőképességének meghatározása. Magyarország talajainak nitrát bemosódásra való érzékenysége 1: méretarányban (részanyag) Öcsödi Gyula Feladataink a fehérjenövények termesztésének fejlesztésében Pájer J., Bartha D., Fidlóczky J., Gencsi Z., Gyuró É. A természetvédelem kihívásai a 21. század erdőgazdálkodásában Pálfai Imre A felszín alatti vizekből történő öntözés lehetőségei és korlátai* Pálfy Vilmos, Tekes Lajos, Tanyi János A fertőző betegségek diagnosztikai módszereinek tökéletesítése Pálmai Ottó A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Papócsi László A magyar agrártudomány és a vidékfejlesztés 28 18

10 172. Papp János A hazai bogyósgyümölcstermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai Papp János A kertészeti ágazat stratégiája az ezredforduló Magyarországán Papp János A kertészet helyzete és fejlesztési lehetőségei Papp Tivadar A természetközeli erdőgazdálkodás esélyei Pásztor László, Szabó József, Várallyai György A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőségének meghatározása. Térinformatikai és távérzékelési módszerek integrálása talajdegradáció a folyamatok térképezésében (részanyag) Pásztor Zsuzsa A termőföld szerepe az agrártermelésben, növényvédőszermaradványok hatása a talajbiológiai folyamatokra Pethő József A magyar erdő feltáró útjai Pintér István Egészség és egészségkárosodás talajtani összefüggései Rafai Pál Termelésorientáltan tervezhető, komplex állomány-egészségügyi programok kidolgozása Rafai Pál A toxinszennyezés előfordulása és jelentősége Magyarországon* Rafai Pál, Bata Árpád A toxinszennyezés előfordulása és jelentősége Magyarországon Rajnai Gábor Pénzügyi szolgáltatások vidéken Reisinger Péter A gyakorlati növényvédelemben alkalmazott eljárások fejlesztése 5, Romány Pál Agrárfejlődés, agrártársadalom, vidékfejlesztés Romány Pál Az alacsony gazdasági színvonal és a területi gazdaságfejlesztés Romány Pál Az agrártársadalom térségi különbségei és a migráció Magyarországon Ruzsányi László A termelés tudományos alapjai a növénytermesztésben és - nemesítésben Ruzsányi László Növénytermesztés, -nemesítés és -védelem Sántha Attila A térségfejlesztés aktuális kérdései, szempontjai Sarudi Csaba, Szabó Gábor A vidékfejlesztés kérdései az Európai Unióban és Magyarországon Schmidt Gábor Dísznövénytermesztés helyzetértékelése és feladatai az ezredfordulón Schmidt János Pillangós zöldtakarmányok és gyepnövények tartósítási technológiájának fejlesztése 12 6

11 194. Schmotzer András Az OEE szerepe az erdészet fejlesztésében Sipos Aladár Az agrártermelés alapozásának közgazdasági tényezői Sipos Aladár Agrártermelés és nemzetgazdaság Solymos Rezső Az erdő-, a vad- és fagazdaság hely-zete, szerepe a jövőben, fejlesztésé-nek irányai és lehetőségei. (Összefoglaló értékelés, javaslatok) 2, Solymos Rezső Az erdő-, a vad- és a fagazdaság Solymos Rezső Az erdő és fagazdaság fejlesztési irányai és a tudományos kutatás Solymos Rezső Erdészeti tudománypolitikai célok és feladatok a 21. század kezdetén Solymos Rezső Az erdők és az erdősítések környezetvédelmi szerepe Solymos Rezső Az erdők és az erdősítések környezetvédelmi szerepe* Solymosi Péter A növényvédelem hatása a gyomflóra biodiverzitására* 22, Somogyi Zoltán Mi haszna a faterméstani kutatásnak? Stefanovits Pál A termőföld szerepe az agrárgazdaságban Stefanovits Pál A termőföld hasznosítása Stefanovits Pál Termőföld mint a geoszféra eleme Stefler József, Vinczeffy Imre Környezeti és természetvédelmi igényeket is szolgáló extenzív állattartási rendszerek létrehozása* 23, Stipkovits László Helyzetfelmérés és kilátások a sertés légző- és emésztőszervi betegségei elleni védekezésben Süli-Zakar István A területfejlesztés-vidékfejlesztés makro-, mezo- és mikrorégióinak lehatárolási problémái Szabó Márton A magyar agrárpiaci intézményrendszer működése és hiányosságai Szabó Zoltán A hazai őszibarack-termesztés korszerűsítésének feladatai Szalai József Az erdőgazdaság és a faipar stratégiai feladatai Szász Gábor Tájtermesztés és tájhasznosítás klimatikus feltételei Magyarországon Széchey Béla József 216. Szendreiné Koren Eszter Láncfűrészek vizsgálati problémái 4 3 Vízgazdálkodás-vizsgálatok szerepe az erdőtalajok értékelésénél 4 2

12 217. Szendrődi László Új típusú fatermelési modell Szendrődy Győző, Lőrincz András Szőlő- és borkultúra társadalomba illeszkedése az elmúlt években Szeremley Béla A szövetkezeti modellváltás szükségessége Sziklai Oszkár Javaslatok egzóta fafajok hasznosításához Szűcs István Az agrártermelés versenyképességének térbeli eltérései és vizsgálatának módszertani kérdései Szűcs István, Csendes Béla, Pálovics Béláné Földbirtok-politika, a földtulajdon fejlesztésének főbb irányai Takács József A mezőgazdaság adózása Terpó András A termőföld szerepe az agrártermelésben, talajszennyeződések és hatásuk a növényekre Tompa Károly Az erdészeti felsőoktatás néhány problémájáról Tóth Albert A tájszempontú területlehatárolás elvi kérdései a Közép-Tiszavidéken Tóth Erzsébet A migrációt alakító tényezők főbb jellemzői a magyar régiókban Tóth József Az erdővédelmi kutatás helyzete és feladatai Tóth László A régiómeghatározás és a területfejlesztés kapcsolatának elvi kérdései Tóth Sándor Fagazdasági folyamatok, szemléletek Turi János Szója- és borsótermesztés a bólyi integrációban Udovecz Gábor Miként hat a főbb mezőgazdasági ágazatok versenyhelyzetére az Európai Unióhoz való csatlakozás? Urbán András A szőlő-bor ágazat jogi szabályozása és intézményrendszere Várallyay György A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőségének meghatározása Várallyay György A talaj és funkciói Varga Gyula A magyar agrárpolitika útkeresései és teendői az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában Varga Gyula Az EU-csatlakozás agrárgazdasági összefüggései: előnyök és hátrányok Varga Gyula Agrárgazdaságunk és az európai kihívások 6 8

13 239. Varga Gyula Mikről és miként tárgyaljunk az Európai Unióval? Ajánlások a tárgyalási stratégiához Varga János Néhány fontosabb, bejelentési köte-lezettség alá vont fertőző betegség helyzete és az ezekkel kapcsolatos teendők az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítésére Varga Szabolcs, Albert László, Németh Zsolt A formaldehid metabolizmus vizsgálata a csermakk csírázásának 8 kezdeti szakaszában Veperdi Gábor A fenyő erdőnevelési és faterméstani kísérletek újabb eredményei Veperdi Irina Faállományok kondíciója az elektromos ellenállás mérése alapján Vermes László Minőségi követelmények és hatások a mezőgazdasági vízgazdálkodásban, különös tekintettel a környezetvédelmi és népegészségügyi szempontokra* 245. Vetter János A termőföld szerepe az agártermelésben, talajszennyeződések hatása a természetes és a termesztett növénytakaróra Vincze László A kristályos aminosavak szerepe a gazdasági állatok aminosav ellátásában Wallendums Árpád 248. Wittmann M., Dohy J., Rafai P., Szabóné Willin E. A falugazdaság alternatív kitörési lehetőségei 28 9 Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 38 tudományos előkészítése* Z. Kiss László A gyümölcstermesztés üzemi szerkezetének, integrációjának, szaktanácsadási, értékesítési rendszerének helyzete és várható fejlődése Z. Kiss László A gyümölcságazat helyzete és a fejlesztés feltételei Zámboriné Németh Éva A biológiai diverzitás (fajta) valamint a kutatásfejlesztés szerepe a 13 gyógynövény ágazat fejlesztésében 17 1 Elhangzott a Termőföld és életminőség című tudományos tanácskozáson. (Magyar Tudományos Akadémia, április 21.) 2 Az erdő- és a fagazdaság szerepe és fejlesztése című kötet összefoglaló tanulmányai. (Szerkesztette: Solymos Rezső. Bp., 1997.) 3 Megjelent a Regionális agrárkutatási és vidékfejlesztési workshop című kiadványban. Kompolt, május. 4 Elhangzott az MTA-an április 3-án rendezett tudományos felolvasóülésen. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.)

14 5 Megjelent A növényegészségügy jelene és kilátásai című kötetben. (Budapest Mosonmagyaróvár, 1997.) 6 Megjelent A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1997.) 7 Elhangzott az MTA-an május 29-én rendezett tudományos vitaülésen. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.) 8 Az Európai Unióhoz történő csatlakozás agrárgazdasági kihatásai - előnyök és hátrányok címmel a Magyar Tudományos Akadémia és az Integrációs Stratégiai Munkacsoport együttműködése keretében rendezett konferencián (1997. október 30.) elhangzott előadás. Megjelent Az EU-csatlakozás agrárgazdasági kilátásai, előnyök és hátrányok című kötetben. (Szerkesztette: Varga Gyula. Bp., 1997.) 9 Megjelent Az agrártermelés tudományos alapozása című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1998.) 10 Elhangzott az MTA-an január 31-én rendezett erdészettudományi fórumon. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.) 11 Megjelent a Magyar Állatorvosok Lapja 1997/11. számában. 12 Elhangzott az május 28-án Mosonmagyaróváron rendezett konferencián. Megjelent a Fehérjegazdálkodásunk helyzete és a fejlesztés feladatai című kötetben. (Szerkesztette: Schmidt János. Mosonmagyaróvár, 1998.) 13 Megjelent A szőlőtermesztés helyzete és kilátásai című kötetben. (Bp., 1998.) 14 A táplálékláncban lévő toxinok környezet- és egészségkárosító hatásának vizsgálata című kézirat része. (Bp., december.) 15 A Zöldségtermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 16 A Növényegészségügy című kézirat része. (Bp., 1997.) 1 7 A Gyógynövénytermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 18 AGyümölcstermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 19 A talajt, a növényt, az állat és az ember szervezetét terhelő, károsító nehézfémek és toxikus anyagok a táplálékláncban című kézirat része. (Bp., 1997.) 20 A környezet terhelése szervetlen és szerves nitrogén, valamint foszfor tartalmú anyagokkal és a csökkentés lehetőségei című kézirat része. (Bp., 1997.) 21 A Dísznövénytermesztés és zöldfelület-gazdálkodás című kézirat része. (Bp., 1997.) 22 A növényvédelem lehetőségei a környezet és a tápláléklánc káros anyagokkal történő szennyezettsége csökkentésében című kézirat része. (Bp., 1997.) 23 Az állati eredetű élelmiszertermelés környezetvédelmi vonatkozásai című kézirat része. (Bp., 1997.) 24 Megjelent a Biotechnológia: lépéstartás Európával című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1998.) 25 Megjelent az Agrártermelés Környezetvédelem Népegészségügy című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc. Bp., 1998.) 26 Megjelent a Lehetőségek az agrártermelés környezetbarát fejlesztésében című kötetben. (Szerkesztették: Kovács Ferenc, Kovács János, Banczerowski Januszné. Bp., 1998.)

15 27 Megjelent a Mikotoxinok a táplálékláncban című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc. Bp., 1998.) 28 Megjelent A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc, Kovács János. Bp., 1999.) 29 Megjelent Az agrár-népesség migrációja az EU-csatlakozás folyamatában című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc, Kovács János. Bp., 1999.) * KTM-forrásból finanszírozott tanulmányok. A tanulmányok az alábbi helyeken férhetők hozzá: MTA Társadalomkutató Központ, Stratégiai Kutatási Programiroda (Bp., Országház u. 30.).

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

AGRÁRTÁMOGATÁSOK. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRTÁMOGATÁSOK. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRTÁMOGATÁSOK Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 1 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc)

Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc) MEZŐGAZDASÁGI KÉMIA I-II. Tantárgyfelelős neve: Hargitainé dr. Tóth Ágnes Anyagszerkezeti alapismeretek, atomszerkezet, periódusos rendszer, kémiai kötések. Anyagi halmazok gázok, szilárd anyagok, folyadékok,

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

Ádám Sándor Oktatástechnikai kislexikon 1983 Aganbegjan, A. G. Kozlov, L. A. Kazakevics, Ágazati rendszerek tervezése 1976

Ádám Sándor Oktatástechnikai kislexikon 1983 Aganbegjan, A. G. Kozlov, L. A. Kazakevics, Ágazati rendszerek tervezése 1976 Szerző Cím Kiadás éve Ábrahám Tibor A betakarítástól a csomagolásig 1980 Ábrahám Tibor A betakarítástól a csomagolásig 1980 Aczél Jolán Lábamon Anatólia pora 1989 Ács Tamás, et al. Minerva nagy képes enciklopédia:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009 2. Erdőgazdálkodás hazánkban Könyvek Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából : Püspökladány, 1992. május

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Az Élhető Vidékért 2010

Az Élhető Vidékért 2010 Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22-24. Absztrakt Kötet Szerkesztette: Kovács Gyula és Gelencsér Géza Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN II. rész: 2007-2010 Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

Program. Nyitó plenáris ülés. Szabályozások, párbeszéd az élelmiszerláncban

Program. Nyitó plenáris ülés. Szabályozások, párbeszéd az élelmiszerláncban 2008. november 25. (kedd) Nyitó plenáris ülés Szabályozások, párbeszéd az élelmiszerláncban Levezető elnök: dr. Búza László, dr. Kulcsár Gábor, dr. Földi Zsolt 9:00-10:00 Az új élelmiszerlánc törvény várható

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái Könyvek: Az Alföld jelene és jövője : (az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai) / [szerk. Rakonczai János]. Békéscsaba

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLLŐ 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben