II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc"

Átírás

1 II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Alföldi László Vízkészleteink és a talaj Ángyán J., Büttner Gy., Klár Z.,Kupi K., Maucha G., Menyhért Z., Nagy G., Németh T., Ónodi G., Pásztor L., Podmaniczky L., Skutai J., Szabó József A., Tirczka I. A termőföld védelmének mezőgazdasági földhasznosítási alapozása I Babinszky L., Gundel J., Schmidt J., Kovács F. Az állattenyésztés nitrogén és foszfor kibocsátásának csökkentése takarmányozási módszerekkel* Bach István Az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás helyzete Baintner Ferenc Fehérjepolitika az Európai Unióban Bak J., Csermely J., Fenyvesi L., Mátyás L. Az állattartás műszaki-technológiai fejlesztése a 26 környezetszennyezés mérséklésére* Bakonyi Gábor A termőföld szerepe az agrártermelésben, a talajba jutó szennyezések hatása a faunára, lehetséges hatások és hazai helyzetelemzés Bakonyi Gábor A talaj élővilágának szerepe az anyagforgalomban (diverzitásinterakciók) Bakos István, Karai János 10. Balázs Ervin, Dudits Dénes, Fehér Attila, A kertészeti termesztés műszaki fejlesztése és integrációs rendszere 13 Növényi biotechnológia* Balázs Ervin Biotechnológia a környezetvédelem szolgálatában Balla László A biológiai alapok szerepe a tájtermesztésben 3 16

2 13. Balogh István A magyar szőlőtermesztés, borászat múltja és jelene (történeti áttekintés és helyzetelemzés) Balogh István Összefoglaló értékelés Baltay Mihály A sertéságazat helyzete és fejlesztési lehetőségei Bartha Dénes, Csóka György A természetvédelem és az erdővédelem kihívásai a 21. században Bedő Zoltán, Láng László, Győrffy Béla Növénytermesztési és növénynemesítési stratégiák alternatíváinak kidolgozása Béky Albert Hosszú lejáratú erdőnevelési és faterméstani kutatások Bene László A friss fogyasztásra szánt zöldség minőségi előírásai és minőségellenőrzése Benedek Pál A növényvédelem végrehajtási, ellenőrzési és állami irányítási rendszerének korszerűsítése 5, Bényei Ferenc A magyar szőlőtermesztés helyzete Bernát Tivadar A halmozottan hátrányos helyzetű agrártérségek termelési szerkezetének változásai Bernáth Jenő A hazai agroökológiai potenciál hasznosításának jelentősége a gyógynövény ágazat minőségi termékelőállításában Biacs Péter A minőség dimenziói az agrárgazdaságban Birkás Márta, Pepó Péter, Ruzsányi László Termesztéstechnológiai változatok kidolgozása, továbbfejlesztése Bittsánszky János Technológiafejlesztés Blum, W. Soil Science in ICSU (International Commission of Scientific Unions) Bódi Ferenc Szociális ellátó rendszerek és a humán erőforrások keretei falun Bódis Gábor A hazai fehérjenövény-termesztés ökológiai és biológiai lehetőségei Bódis L., Csermely J., Demeter J., Komka Gy., Kralovánszky U. P., Nagy G., Schmidt J. Takarmánygazdálkodásunk helyzete és fejlesztésének feladatai Borhidi Attila, Talaj és természetes növényzet 1 18

3 Horchhauser Tamás, Salamon- Albert Éva 32. Boronaki László A faipar próbatermelése Botos Ernő, Szabó Attila A magyar borok származás- és eredetvédelmét biztosító rendszer 38 kialakítása a teljes bor vertikumra Brydl Endre Adatok a kadmiumnak a talaj-növény-állat-ember biológiai láncban való mozgásáról* Csatári Bálint Az alföldi tanyarendszer változásairól Cselőtei László A mezőgazdasági vízgazdálkodás egyes termelési, térségfejlesztési és környezetvédelmi kérdései* Cselőtei László A mezőgazdasági vízgazdálkodás környezetvédelmi kérdései Csete Lász ló Területi vizsgálataink tapasztalatai az agrárgazdaságban Csóka Gy., Varga F., Tóth J., Vajna L., Ambrus A., Lakatos F. Az erdővédelem kihívásai a 21. században Csötönyi József A magántulajdonra épülő erdőgazdálkodás fejlesztésének időszerű kérdései Demeter János, Schmidt János Gazdasági állataink fehérjeellátásának helyzete Dohy János Szarvasmarha-tenyésztés Dohy János, Wittmann Mihály 44. Dohy János, Wittmann Mihály, Rafai Pál 45. Dohy J., Rafai P., Szabóné Willin E., Wittmann M. 46. Dohy János, Gergátz Elemér Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 10 tudományos előkészítése 25 Állattartás és környezetterhelés 1 6 Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 31 tudományos előkészítése 26 Biotechnológiai lehetőségek az állattenyésztésben Dorgai László A vidékfejlesztés néhány agrárgazdasági vonatkozása Magyarországon Dorgai László Mikor és hogyan segítheti a magyar vidék fejlesztését az Európai Unió? Dorgai László Az agrárgazdaság helye és szerepe a vidékfejlesztésben 28 7

4 50. Dorgai László, Fehér Alajos 51. Dorgai László, Hinora Ferenc A vidék eltartóképességének stabilizálása, regionális összefüggései 49 Az agrárgazdaság regionális koncepciója Dudits Dénes Lépéstartás Európával a biotechnológiában Dudits Dénes Biotechnológia és a világ mezőgazdasága Erdész Ferencné A zöldségtermesztés üzemi szerkezetének változása, fejlődési tendenciák Ertseyné dr. Peregi Katalin, Bittsánszky János A zöldségvetőmag-termesztés mennyiségi és minőségi 15 fejlesztésének lehetőségei Faragó Sándor Az apróvad-gazdálkodás tendenciái és lehetőségei az ezredfordulón Faragó Sándor, Kőhalmy Tamás A vadgazdaság és vadgazdálkodás helyzetének értékelése és 29 fejlesztésének iránya Farkas Hilda A termőföld szerepe az agrártermelésben, talajszennyezések egészségügyi vonatkozásai 59. Fehér Alajos A regionális és a mezőgazdasági fejlesztés összefüggései Észak- Magyarországon Feiszt Ottó A nagyüzemi vadgazdálkodás fejlesztési kérdései Fekete Sándor Növény-állat interakció* Fertő Imre A mezőgazdasági támogatások rendszerének megújítása Fogarasi József A migráció és szabályozása az EU-tagországokban Frank József A biológiai alapok fejlesztése és hasznosítása Führer Ernő Kutatás, erdőgazdaság-fejlesztés Füleky György A termőföld szerepe az agrártermelésben, a termőföld biológiailag kedvező állapotának megőrzése Füleky György Talaj, talajhasználat, táj G. Fekete Éva A térségfejlesztés szempontjainak megfelelő területi egységek meghatározásának elméleti és módszertani problémái Gerendás Károly A zöldségtermesztés szerepe a térségfejlesztésekben és a tájtermesztésben hazánkban Gergely Ferenc Az állami vállalkozói erdőgazdálkodás és a fejlesztés kérdései Gippert Tibor, Vucskits András Az extrahált napraforgó- és repcedara szerepe gazdasági állataink 8 fehérjeellátásában 12

5 72. Glatz Ferenc Agrárium Magyarországon az ezredfordulón Gundel János, Mátrai Tibor Hazai abrakhüvelyesek a gazdasági állatok takarmányozásában Hajdú József A termelés tudományos alapjai a növénytermesztésben és a növénynemesítésben. A műszaki, technikai háttér fejlesztése Harrach Balázs Biotechnológia az állategészségügyben Harsányi József A gyümölcstermesztés fajtahasználatának értékelése és fejlesztésének feladatai Hegedűs Mihály, Eredics László 78. Hegedűs Mihály, Schmidt János, Kiss Gyula Az állati eredetű melléktermékek feldolgozása és hasznbosítása Vágóhídi melléktermékek és állathullák takarmányozási célú 51 hasznosítása* Herpay Balázs A magyar szőlőtermesztés és borászat piaci helyzetértékelése Horn Péter Az állattenyésztés fejlesztési lehetőségei Horn Péter Állattenyésztés, takarmánygazdálkodás, állategészségügy. Helyzetkép és javaslatok Horváth Béla Funkcionális gépvizsgálatok Horváth Gyula Gondolatok Magyarország regionális politikájáról és az EUcsatlakozásról Ijjas István A mezőgazdasági vízrendezés egyes kiemelt kérdései* Inántsy Ferenc Az almatermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai az elkövetkező években Jámbor Imre A zöldfelület-gazdálkodás helyzete és feladatai az ezredfordulón Kádár Imre A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Kádár Imre, Kovács Ferenc, Szabó Lajos 89. Kádár Imre, Németh Tamás 90. Kapronczai István A talajt, a növényt, az állat és az ember szervezetét terhelő, károsító 52 nehézfémek és toxikus anyagok a táplálékláncban* 19 A talaj védelmének fontossága 25 8 Falvak az információs társadalomban Kartali János Milyen versenyre számítsanak agrártermékeink a kibővülő Európai Unió piacán? 8 10

6 92. Király Zoltán A növényvédelem környezetre gyakorolt hatása, szerepe a minőségi termelésben és a fenntarthatóságban 5, Király Zoltán Feladatok és lehetőségek a növényegészségügy területén Király Zoltán A növényegészségügy összefoglalója (helyzetkép) Kiss Judit Versenytársak vagy szövetségesek? AZ EU-ba belépni szándékozó országok mezőgazdasága és agrárpolitikai céljaik Kocziszky György Regionális gazdaságtan, lehetséges súlypontok és kihívások Kollwentz Ödön Az LIV. törvény kritikája és a volt úrbéres erdőbirtokosságok Koródi László Termálvíz kincsünk hasznosításának műszaki és közgazdasági feltételei Kosztka Miklós Erdőfeltárás és természetvédelem Kovács Árpád A MABFOSZ tevékenysége és a vadgazdálkodás fejlesztése Kovács Ferenc Az agrártermelés tudományos alapozása Kovács Ferenc Kihívások és válaszok. (Az évi kutatómunka eredményei) Kovács Ferenc Agrártudomány, agrártermelés, agrárpolitika Kovács Ferenc A penészgombák környezetszennyezése - népegészségügy* Kovács Ferenc Környezetszennyező oenészgomba toxinok a táplálékláncban, kártételek és népegészségügyi vonzatok Kovács Ferenc (összeállította) Agrártermelés, környezetvédelem, népegészségügy. Összefoglaló az évi munkáról Kovács Ferenc Általános szempontok Kovács Ferenc, Mesterházy Ákos A környezet szennyeződése penészgombákkal és mikotoxinokkal Kovács F., Banczerowsky J.- né, Fazekas B., Zomborszkyné Kovács M. Környezetszennyező természetes méreganyagok, a mikotoxinok egészségkárosító hatása. Élettani aktív monitorozás és környezeti kockázatkezelés.* Kovács F., Banczerowski J.- né, Zomborszkyné Kovács M., Fazekas B. Életminőség és mikotoxinok humán-egészségügyi vonatkozásainak 49 kapcsolata Kovács János Megfelelés a nemzetközi követelményeknek, az EU-csatlakozáshoz szükséges feladatok összehangolása a növényvédelem területén 5, 16 30

7 112. Kovács János A kémiai növényvédelmi eljárás mai gyakorlata* Kovács János A környezetre ható változások rendszere* 22, Kovács János, Harcsa István, Oros Iván Magyarország és az EU-tagországok közötti migráció 39 prognosztizálása Kovács Jenő A fagazdaság szerepe és fejlesztése Kovács Jenő Gondolatok a fahasznosítási, fafeldolgozási stratégia kialakításához Kovács Jenő A fagazdaság fejlődési irányai a századfordulón Kovács Kornél, Balázs Ervin A biotechnológia a környezetvédelem szolgálatában* Kovács Mátyás Az erdő és a természetvédelem kapcsolata Kovács Teréz Milyen vidékfejlesztést szeretnénk? Kovács Teréz Bevándorlók és kivándorlók Magyarországon Kozár Ferenc A növényvédelem hatása a káros és hasznos rovarok biodiverzitására* 22, Kozár Ferenc A globális felmelegedés: kártevő rovarokra és gyomokra gyakorolt hatásainak elemzése, vizsgálati módszereinek kidolgozása és 22, 26 indikátor fajok kijelölése* Kőhalmy Tamás A vadgazdálkodási kutatás és oktatás időszerű kérdései Kőhalmy Tamás Vadgazdálkodásunk az ezredfordulón Kralovánszky U. Pál Fehérjestratégia tegnap és ma Kristóf Lászlóné A zöldségfélék faj- és fajtaösszetételének alakulása, fejlesztési lehetőségek Kulcsár László Falvaink fejlesztési stratégiái az EU-csatlakozás tükrében Kurucz Gyula A mezőgazdasági regionális kutatások helye, szerepe a térségfejlesztésben Laczkó István Az elmaradott térségek regionális sajátosságait megjelenítő, hatékony vidékfejlesztés garanciáit vállaló agrárpolitika Lakatos Ferenc Lucfenyveseink szúkárosítása, a megszüntetés és megelőzés lehetőségei Lazányi János Mezőgazdasági tájkutatás a Nyírségben Lett Béla Az erdőgazdálkodás-finanszírozás változása 10 4

8 134. Lóki József, Szabó József Az alföldi talajok deflációérzékenységének vizsgálata 11 szélcsatornában Lux Róbert Az EU-csatlakozás és a magyar gyümölcstermesztés minőségfejlesztésének összefüggései Magda Sándor, Helgertné Szabó Ilona, Wachtler István 137. Manninger Sándor Vidéki térségek integrált fejlesztése Heves megyében 3 7 Az állattenyésztés általános fejlesztésével összefüggő kérdések Márkus István A földrajzi információs rendszerek és a távérzékelés alkalmazása Marosi Sándor Talaj mint a földrajzi környezet eleme Marosvölgyi Béla Az erdészeti gépesítés a megváltozott körülmények között Máté Ferenc A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Mátyás Csaba Az erdőgazdálkodás helyzete és fejlesztésének stratégiai alapelvei Mátyás Cs., Führer E., Gergácz J., Kosztka M., Mészáros K., Rédei K Menyhért Zoltán, Szász Gábor Az erdőgazdálkodás stratégiája a következő évszázad és az EUcsatlakozás küszöbén 8 7 Mezőgazdasági tájhasznosítás, tájtermelés Mesterházy Ákos A táplálékláncban lévő toxinok környezet- és egészségkárosító hatásának vizsgálata* Mesterházy Ákos Államigazgatási, hatósági feladatok, törvényalkotás* Mesterházy Ákos A penészgombák és a mikotoxinok vizsgálata Mészáros Ernő Talaj-légkör kölcsönhatások Mészáros János Az állategészségügy előtt álló feladatok Mészáros Károly Konfliktuskezelési stratégiák az erdészeti politikában Miklóssy Endre A programelv és a regionális vidékfejlesztés Mohácsi Kálmán A magyarországi gabonapiac helyzete. A piacépítés és a piacszabályozás feladatai Molnár István, Szabóné Az agrárium befolyásolása állami eszközökkel 57

9 Medgyesi Éva 154. Molnár Kálmán, Baska Ferenc A kelet-magyarországi folyók környezeti tényezőinek vizsgálata a 26 halélősködők indikátorként való felhasználásával* Munkácsi János A szőlő-szaporítóanyag termesztés helyzete és feladatai Müller Tibor Természetes és mesterséges állóvizeink termelési, humánhasznosítási, térségfejlesztési és környezetvédelmi problémái* Nagy Attila, Mikola István A zoonózisok környezetszennyező szerepe és a csökkentési 34 lehetőségek Nagy Attila, Mikola István A környezet szerepe a zoonózisok megelőzésében az Európai Unióhoz történő csatlakozás időszakában* Nagy B., Kovács S., Kostyák Á., Bitay Z Nagy Géza, Pető Károly A salmonellosis élelmiszer-biztonsági jelentősége és a károk 14 csökkenésének hazai lehetőségei 11 Az agrárgazdaság fejlesztési koncepciója Hajdú-Bihar megyében Nagy József A zöldségtermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai Németh Tamás A szántóföldi növénytermesztés, a tápanyaggazdálkodásszerepe* Németh Tamás A tápanyag-gazdálkodás szerepe a szántóföldi növénytermesztésben Németh T., Kádár I., Máté F., Pálmai O Németh Tamás, Pásztor László, Szabó József A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőképességének meghatározása. Magyarország talajainak nitrát bemosódásra való érzékenysége 1: méretarányban (részanyag) Öcsödi Gyula Feladataink a fehérjenövények termesztésének fejlesztésében Pájer J., Bartha D., Fidlóczky J., Gencsi Z., Gyuró É. A természetvédelem kihívásai a 21. század erdőgazdálkodásában Pálfai Imre A felszín alatti vizekből történő öntözés lehetőségei és korlátai* Pálfy Vilmos, Tekes Lajos, Tanyi János A fertőző betegségek diagnosztikai módszereinek tökéletesítése Pálmai Ottó A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Papócsi László A magyar agrártudomány és a vidékfejlesztés 28 18

10 172. Papp János A hazai bogyósgyümölcstermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai Papp János A kertészeti ágazat stratégiája az ezredforduló Magyarországán Papp János A kertészet helyzete és fejlesztési lehetőségei Papp Tivadar A természetközeli erdőgazdálkodás esélyei Pásztor László, Szabó József, Várallyai György A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőségének meghatározása. Térinformatikai és távérzékelési módszerek integrálása talajdegradáció a folyamatok térképezésében (részanyag) Pásztor Zsuzsa A termőföld szerepe az agrártermelésben, növényvédőszermaradványok hatása a talajbiológiai folyamatokra Pethő József A magyar erdő feltáró útjai Pintér István Egészség és egészségkárosodás talajtani összefüggései Rafai Pál Termelésorientáltan tervezhető, komplex állomány-egészségügyi programok kidolgozása Rafai Pál A toxinszennyezés előfordulása és jelentősége Magyarországon* Rafai Pál, Bata Árpád A toxinszennyezés előfordulása és jelentősége Magyarországon Rajnai Gábor Pénzügyi szolgáltatások vidéken Reisinger Péter A gyakorlati növényvédelemben alkalmazott eljárások fejlesztése 5, Romány Pál Agrárfejlődés, agrártársadalom, vidékfejlesztés Romány Pál Az alacsony gazdasági színvonal és a területi gazdaságfejlesztés Romány Pál Az agrártársadalom térségi különbségei és a migráció Magyarországon Ruzsányi László A termelés tudományos alapjai a növénytermesztésben és - nemesítésben Ruzsányi László Növénytermesztés, -nemesítés és -védelem Sántha Attila A térségfejlesztés aktuális kérdései, szempontjai Sarudi Csaba, Szabó Gábor A vidékfejlesztés kérdései az Európai Unióban és Magyarországon Schmidt Gábor Dísznövénytermesztés helyzetértékelése és feladatai az ezredfordulón Schmidt János Pillangós zöldtakarmányok és gyepnövények tartósítási technológiájának fejlesztése 12 6

11 194. Schmotzer András Az OEE szerepe az erdészet fejlesztésében Sipos Aladár Az agrártermelés alapozásának közgazdasági tényezői Sipos Aladár Agrártermelés és nemzetgazdaság Solymos Rezső Az erdő-, a vad- és fagazdaság hely-zete, szerepe a jövőben, fejlesztésé-nek irányai és lehetőségei. (Összefoglaló értékelés, javaslatok) 2, Solymos Rezső Az erdő-, a vad- és a fagazdaság Solymos Rezső Az erdő és fagazdaság fejlesztési irányai és a tudományos kutatás Solymos Rezső Erdészeti tudománypolitikai célok és feladatok a 21. század kezdetén Solymos Rezső Az erdők és az erdősítések környezetvédelmi szerepe Solymos Rezső Az erdők és az erdősítések környezetvédelmi szerepe* Solymosi Péter A növényvédelem hatása a gyomflóra biodiverzitására* 22, Somogyi Zoltán Mi haszna a faterméstani kutatásnak? Stefanovits Pál A termőföld szerepe az agrárgazdaságban Stefanovits Pál A termőföld hasznosítása Stefanovits Pál Termőföld mint a geoszféra eleme Stefler József, Vinczeffy Imre Környezeti és természetvédelmi igényeket is szolgáló extenzív állattartási rendszerek létrehozása* 23, Stipkovits László Helyzetfelmérés és kilátások a sertés légző- és emésztőszervi betegségei elleni védekezésben Süli-Zakar István A területfejlesztés-vidékfejlesztés makro-, mezo- és mikrorégióinak lehatárolási problémái Szabó Márton A magyar agrárpiaci intézményrendszer működése és hiányosságai Szabó Zoltán A hazai őszibarack-termesztés korszerűsítésének feladatai Szalai József Az erdőgazdaság és a faipar stratégiai feladatai Szász Gábor Tájtermesztés és tájhasznosítás klimatikus feltételei Magyarországon Széchey Béla József 216. Szendreiné Koren Eszter Láncfűrészek vizsgálati problémái 4 3 Vízgazdálkodás-vizsgálatok szerepe az erdőtalajok értékelésénél 4 2

12 217. Szendrődi László Új típusú fatermelési modell Szendrődy Győző, Lőrincz András Szőlő- és borkultúra társadalomba illeszkedése az elmúlt években Szeremley Béla A szövetkezeti modellváltás szükségessége Sziklai Oszkár Javaslatok egzóta fafajok hasznosításához Szűcs István Az agrártermelés versenyképességének térbeli eltérései és vizsgálatának módszertani kérdései Szűcs István, Csendes Béla, Pálovics Béláné Földbirtok-politika, a földtulajdon fejlesztésének főbb irányai Takács József A mezőgazdaság adózása Terpó András A termőföld szerepe az agrártermelésben, talajszennyeződések és hatásuk a növényekre Tompa Károly Az erdészeti felsőoktatás néhány problémájáról Tóth Albert A tájszempontú területlehatárolás elvi kérdései a Közép-Tiszavidéken Tóth Erzsébet A migrációt alakító tényezők főbb jellemzői a magyar régiókban Tóth József Az erdővédelmi kutatás helyzete és feladatai Tóth László A régiómeghatározás és a területfejlesztés kapcsolatának elvi kérdései Tóth Sándor Fagazdasági folyamatok, szemléletek Turi János Szója- és borsótermesztés a bólyi integrációban Udovecz Gábor Miként hat a főbb mezőgazdasági ágazatok versenyhelyzetére az Európai Unióhoz való csatlakozás? Urbán András A szőlő-bor ágazat jogi szabályozása és intézményrendszere Várallyay György A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőségének meghatározása Várallyay György A talaj és funkciói Varga Gyula A magyar agrárpolitika útkeresései és teendői az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában Varga Gyula Az EU-csatlakozás agrárgazdasági összefüggései: előnyök és hátrányok Varga Gyula Agrárgazdaságunk és az európai kihívások 6 8

13 239. Varga Gyula Mikről és miként tárgyaljunk az Európai Unióval? Ajánlások a tárgyalási stratégiához Varga János Néhány fontosabb, bejelentési köte-lezettség alá vont fertőző betegség helyzete és az ezekkel kapcsolatos teendők az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítésére Varga Szabolcs, Albert László, Németh Zsolt A formaldehid metabolizmus vizsgálata a csermakk csírázásának 8 kezdeti szakaszában Veperdi Gábor A fenyő erdőnevelési és faterméstani kísérletek újabb eredményei Veperdi Irina Faállományok kondíciója az elektromos ellenállás mérése alapján Vermes László Minőségi követelmények és hatások a mezőgazdasági vízgazdálkodásban, különös tekintettel a környezetvédelmi és népegészségügyi szempontokra* 245. Vetter János A termőföld szerepe az agártermelésben, talajszennyeződések hatása a természetes és a termesztett növénytakaróra Vincze László A kristályos aminosavak szerepe a gazdasági állatok aminosav ellátásában Wallendums Árpád 248. Wittmann M., Dohy J., Rafai P., Szabóné Willin E. A falugazdaság alternatív kitörési lehetőségei 28 9 Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 38 tudományos előkészítése* Z. Kiss László A gyümölcstermesztés üzemi szerkezetének, integrációjának, szaktanácsadási, értékesítési rendszerének helyzete és várható fejlődése Z. Kiss László A gyümölcságazat helyzete és a fejlesztés feltételei Zámboriné Németh Éva A biológiai diverzitás (fajta) valamint a kutatásfejlesztés szerepe a 13 gyógynövény ágazat fejlesztésében 17 1 Elhangzott a Termőföld és életminőség című tudományos tanácskozáson. (Magyar Tudományos Akadémia, április 21.) 2 Az erdő- és a fagazdaság szerepe és fejlesztése című kötet összefoglaló tanulmányai. (Szerkesztette: Solymos Rezső. Bp., 1997.) 3 Megjelent a Regionális agrárkutatási és vidékfejlesztési workshop című kiadványban. Kompolt, május. 4 Elhangzott az MTA-an április 3-án rendezett tudományos felolvasóülésen. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.)

14 5 Megjelent A növényegészségügy jelene és kilátásai című kötetben. (Budapest Mosonmagyaróvár, 1997.) 6 Megjelent A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1997.) 7 Elhangzott az MTA-an május 29-én rendezett tudományos vitaülésen. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.) 8 Az Európai Unióhoz történő csatlakozás agrárgazdasági kihatásai - előnyök és hátrányok címmel a Magyar Tudományos Akadémia és az Integrációs Stratégiai Munkacsoport együttműködése keretében rendezett konferencián (1997. október 30.) elhangzott előadás. Megjelent Az EU-csatlakozás agrárgazdasági kilátásai, előnyök és hátrányok című kötetben. (Szerkesztette: Varga Gyula. Bp., 1997.) 9 Megjelent Az agrártermelés tudományos alapozása című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1998.) 10 Elhangzott az MTA-an január 31-én rendezett erdészettudományi fórumon. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.) 11 Megjelent a Magyar Állatorvosok Lapja 1997/11. számában. 12 Elhangzott az május 28-án Mosonmagyaróváron rendezett konferencián. Megjelent a Fehérjegazdálkodásunk helyzete és a fejlesztés feladatai című kötetben. (Szerkesztette: Schmidt János. Mosonmagyaróvár, 1998.) 13 Megjelent A szőlőtermesztés helyzete és kilátásai című kötetben. (Bp., 1998.) 14 A táplálékláncban lévő toxinok környezet- és egészségkárosító hatásának vizsgálata című kézirat része. (Bp., december.) 15 A Zöldségtermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 16 A Növényegészségügy című kézirat része. (Bp., 1997.) 1 7 A Gyógynövénytermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 18 AGyümölcstermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 19 A talajt, a növényt, az állat és az ember szervezetét terhelő, károsító nehézfémek és toxikus anyagok a táplálékláncban című kézirat része. (Bp., 1997.) 20 A környezet terhelése szervetlen és szerves nitrogén, valamint foszfor tartalmú anyagokkal és a csökkentés lehetőségei című kézirat része. (Bp., 1997.) 21 A Dísznövénytermesztés és zöldfelület-gazdálkodás című kézirat része. (Bp., 1997.) 22 A növényvédelem lehetőségei a környezet és a tápláléklánc káros anyagokkal történő szennyezettsége csökkentésében című kézirat része. (Bp., 1997.) 23 Az állati eredetű élelmiszertermelés környezetvédelmi vonatkozásai című kézirat része. (Bp., 1997.) 24 Megjelent a Biotechnológia: lépéstartás Európával című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1998.) 25 Megjelent az Agrártermelés Környezetvédelem Népegészségügy című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc. Bp., 1998.) 26 Megjelent a Lehetőségek az agrártermelés környezetbarát fejlesztésében című kötetben. (Szerkesztették: Kovács Ferenc, Kovács János, Banczerowski Januszné. Bp., 1998.)

15 27 Megjelent a Mikotoxinok a táplálékláncban című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc. Bp., 1998.) 28 Megjelent A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc, Kovács János. Bp., 1999.) 29 Megjelent Az agrár-népesség migrációja az EU-csatlakozás folyamatában című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc, Kovács János. Bp., 1999.) * KTM-forrásból finanszírozott tanulmányok. A tanulmányok az alábbi helyeken férhetők hozzá: MTA Társadalomkutató Központ, Stratégiai Kutatási Programiroda (Bp., Országház u. 30.).

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 3668 Grosspaul Dúc 97,44 70 45 64% 14 423.277 m 4539 Szlaukó István 95,26 10 7 70% 2 428.240 m 9662 Gotthard László, Dr. 87,85 105 69 66% 21 433.048 m 9571 Lakatos József 84,58 8 5 63% 2 405.910 m 9559

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5203 Virányi Reijnen 98,66 8 5 63% 2 208.790 m 3668 Grosspaul Dúc 95,92 101 73 72% 21 203.256 m 4539 Szlaukó István 95,72 10 6 60% 2 208.051 m 9662 Gotthard László, Dr. 95,13

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Projekt-honlap: http://www.tamop421b.nyme.hu/ FELHASZNÁLÓI OLDAL Falhasználó: nyme pwd: tamop421b

Projekt-honlap: http://www.tamop421b.nyme.hu/ FELHASZNÁLÓI OLDAL Falhasználó: nyme pwd: tamop421b A program címe:a felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül TÁMOP-4.2.1/B/-09/1/KONV-2010-0006 Szellemi, szervezeti és K+F Infrastruktúra fejlesztés

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi 42001 1 31:37 18 km g Glázer György Férfi 2129 2 35:42 18 km g Nagy János Férfi 35 3 36:11 18 km g Nyikon Csaba Férfi 42006 4 37:59 18 km g Burián Attila Férfi 2125 5 39:18 18 km g Adamcsik János Férfi

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Mit olvassunk? KERTESZET. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár

Mit olvassunk? KERTESZET. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár Mit olvassunk? KERTESZET (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár Bevezető A mezőgazdaság hozamainak növelése ma elsőrendű gazdasági érdek. A nagyüzemi termelésben dolgozók szakértelmét,

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012 Páros eredmény serdülő ifi Egyesület: Név: Név Teli Tarol Össz. Teli Tarol Össz. Totál Össz. Össz név fa fa össz. teli tar. 1 Szombathely Horváth Rozália Polgár Károly 360 148 508 378 202 580 1088 738

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Mit olvassunk? SZŐLŐ- TERMESZTÉS. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár. rr rr

Mit olvassunk? SZŐLŐ- TERMESZTÉS. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár. rr rr Mit olvassunk? rr rr SZŐLŐ- TERMESZTÉS (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár Bevezető A mezőgazdaság hozamainak növelése ma elsőrendű gazdasági érdek. A nagyüzemi termelésben

Részletesebben

díjazottak I. díj Dobosi Gábor

díjazottak I. díj Dobosi Gábor Szádeczky-Kardoss Elemér : év díjazottak 1989.10.30 I. díj Dobosi Gábor Hertelendi Ede Bozó László Elek István Lantai Csaba Wéber Zoltán I Csillag Ferenc Csirik György Milotai Katalin Rákóczi János 1990.09.10

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Plenáris ülésen való összesített részvétel

Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Név Idő Ágh Péter (Fidesz) 46:37:36 Ander Balázs (Jobbik) 173:48:48 Apáti István (Jobbik) 105:41:30 Dr. Aradszki András

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1993. augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc Pontverseny eredménye: 1. Békés Megye 2. Pest megye 3. Heves megye 4. Budapest 5. Csongrád megye 6. Bács Kiskun megye

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

V. Rábapatonai Futó Körverseny

V. Rábapatonai Futó Körverseny 16 km abszolút eredménylista Hely Rsz Név Szév Nettó idő Tempó Város Nem Nem. hely Kategória Kat. hely Hátrány 1 1602 HEGEDÜS Tamás 1987 01:04:52 4:07 min/km Rábapordány Férfi 1 1976-1997 1 +00:00:00 2

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

Korszerű vidékfejlesztés

Korszerű vidékfejlesztés Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Korszerű vidékfejlesztés Dr. Buday-Sántha Attila 2010.08.02. Buday-Sántha Attila 1 I. Korszerű

Részletesebben

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve Sorszám I. ALAPOZÓ ISMERETEK Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve 1. félév 2. félév Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. 1. Természeti

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben