II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc"

Átírás

1 II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Alföldi László Vízkészleteink és a talaj Ángyán J., Büttner Gy., Klár Z.,Kupi K., Maucha G., Menyhért Z., Nagy G., Németh T., Ónodi G., Pásztor L., Podmaniczky L., Skutai J., Szabó József A., Tirczka I. A termőföld védelmének mezőgazdasági földhasznosítási alapozása I Babinszky L., Gundel J., Schmidt J., Kovács F. Az állattenyésztés nitrogén és foszfor kibocsátásának csökkentése takarmányozási módszerekkel* Bach István Az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás helyzete Baintner Ferenc Fehérjepolitika az Európai Unióban Bak J., Csermely J., Fenyvesi L., Mátyás L. Az állattartás műszaki-technológiai fejlesztése a 26 környezetszennyezés mérséklésére* Bakonyi Gábor A termőföld szerepe az agrártermelésben, a talajba jutó szennyezések hatása a faunára, lehetséges hatások és hazai helyzetelemzés Bakonyi Gábor A talaj élővilágának szerepe az anyagforgalomban (diverzitásinterakciók) Bakos István, Karai János 10. Balázs Ervin, Dudits Dénes, Fehér Attila, A kertészeti termesztés műszaki fejlesztése és integrációs rendszere 13 Növényi biotechnológia* Balázs Ervin Biotechnológia a környezetvédelem szolgálatában Balla László A biológiai alapok szerepe a tájtermesztésben 3 16

2 13. Balogh István A magyar szőlőtermesztés, borászat múltja és jelene (történeti áttekintés és helyzetelemzés) Balogh István Összefoglaló értékelés Baltay Mihály A sertéságazat helyzete és fejlesztési lehetőségei Bartha Dénes, Csóka György A természetvédelem és az erdővédelem kihívásai a 21. században Bedő Zoltán, Láng László, Győrffy Béla Növénytermesztési és növénynemesítési stratégiák alternatíváinak kidolgozása Béky Albert Hosszú lejáratú erdőnevelési és faterméstani kutatások Bene László A friss fogyasztásra szánt zöldség minőségi előírásai és minőségellenőrzése Benedek Pál A növényvédelem végrehajtási, ellenőrzési és állami irányítási rendszerének korszerűsítése 5, Bényei Ferenc A magyar szőlőtermesztés helyzete Bernát Tivadar A halmozottan hátrányos helyzetű agrártérségek termelési szerkezetének változásai Bernáth Jenő A hazai agroökológiai potenciál hasznosításának jelentősége a gyógynövény ágazat minőségi termékelőállításában Biacs Péter A minőség dimenziói az agrárgazdaságban Birkás Márta, Pepó Péter, Ruzsányi László Termesztéstechnológiai változatok kidolgozása, továbbfejlesztése Bittsánszky János Technológiafejlesztés Blum, W. Soil Science in ICSU (International Commission of Scientific Unions) Bódi Ferenc Szociális ellátó rendszerek és a humán erőforrások keretei falun Bódis Gábor A hazai fehérjenövény-termesztés ökológiai és biológiai lehetőségei Bódis L., Csermely J., Demeter J., Komka Gy., Kralovánszky U. P., Nagy G., Schmidt J. Takarmánygazdálkodásunk helyzete és fejlesztésének feladatai Borhidi Attila, Talaj és természetes növényzet 1 18

3 Horchhauser Tamás, Salamon- Albert Éva 32. Boronaki László A faipar próbatermelése Botos Ernő, Szabó Attila A magyar borok származás- és eredetvédelmét biztosító rendszer 38 kialakítása a teljes bor vertikumra Brydl Endre Adatok a kadmiumnak a talaj-növény-állat-ember biológiai láncban való mozgásáról* Csatári Bálint Az alföldi tanyarendszer változásairól Cselőtei László A mezőgazdasági vízgazdálkodás egyes termelési, térségfejlesztési és környezetvédelmi kérdései* Cselőtei László A mezőgazdasági vízgazdálkodás környezetvédelmi kérdései Csete Lász ló Területi vizsgálataink tapasztalatai az agrárgazdaságban Csóka Gy., Varga F., Tóth J., Vajna L., Ambrus A., Lakatos F. Az erdővédelem kihívásai a 21. században Csötönyi József A magántulajdonra épülő erdőgazdálkodás fejlesztésének időszerű kérdései Demeter János, Schmidt János Gazdasági állataink fehérjeellátásának helyzete Dohy János Szarvasmarha-tenyésztés Dohy János, Wittmann Mihály 44. Dohy János, Wittmann Mihály, Rafai Pál 45. Dohy J., Rafai P., Szabóné Willin E., Wittmann M. 46. Dohy János, Gergátz Elemér Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 10 tudományos előkészítése 25 Állattartás és környezetterhelés 1 6 Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 31 tudományos előkészítése 26 Biotechnológiai lehetőségek az állattenyésztésben Dorgai László A vidékfejlesztés néhány agrárgazdasági vonatkozása Magyarországon Dorgai László Mikor és hogyan segítheti a magyar vidék fejlesztését az Európai Unió? Dorgai László Az agrárgazdaság helye és szerepe a vidékfejlesztésben 28 7

4 50. Dorgai László, Fehér Alajos 51. Dorgai László, Hinora Ferenc A vidék eltartóképességének stabilizálása, regionális összefüggései 49 Az agrárgazdaság regionális koncepciója Dudits Dénes Lépéstartás Európával a biotechnológiában Dudits Dénes Biotechnológia és a világ mezőgazdasága Erdész Ferencné A zöldségtermesztés üzemi szerkezetének változása, fejlődési tendenciák Ertseyné dr. Peregi Katalin, Bittsánszky János A zöldségvetőmag-termesztés mennyiségi és minőségi 15 fejlesztésének lehetőségei Faragó Sándor Az apróvad-gazdálkodás tendenciái és lehetőségei az ezredfordulón Faragó Sándor, Kőhalmy Tamás A vadgazdaság és vadgazdálkodás helyzetének értékelése és 29 fejlesztésének iránya Farkas Hilda A termőföld szerepe az agrártermelésben, talajszennyezések egészségügyi vonatkozásai 59. Fehér Alajos A regionális és a mezőgazdasági fejlesztés összefüggései Észak- Magyarországon Feiszt Ottó A nagyüzemi vadgazdálkodás fejlesztési kérdései Fekete Sándor Növény-állat interakció* Fertő Imre A mezőgazdasági támogatások rendszerének megújítása Fogarasi József A migráció és szabályozása az EU-tagországokban Frank József A biológiai alapok fejlesztése és hasznosítása Führer Ernő Kutatás, erdőgazdaság-fejlesztés Füleky György A termőföld szerepe az agrártermelésben, a termőföld biológiailag kedvező állapotának megőrzése Füleky György Talaj, talajhasználat, táj G. Fekete Éva A térségfejlesztés szempontjainak megfelelő területi egységek meghatározásának elméleti és módszertani problémái Gerendás Károly A zöldségtermesztés szerepe a térségfejlesztésekben és a tájtermesztésben hazánkban Gergely Ferenc Az állami vállalkozói erdőgazdálkodás és a fejlesztés kérdései Gippert Tibor, Vucskits András Az extrahált napraforgó- és repcedara szerepe gazdasági állataink 8 fehérjeellátásában 12

5 72. Glatz Ferenc Agrárium Magyarországon az ezredfordulón Gundel János, Mátrai Tibor Hazai abrakhüvelyesek a gazdasági állatok takarmányozásában Hajdú József A termelés tudományos alapjai a növénytermesztésben és a növénynemesítésben. A műszaki, technikai háttér fejlesztése Harrach Balázs Biotechnológia az állategészségügyben Harsányi József A gyümölcstermesztés fajtahasználatának értékelése és fejlesztésének feladatai Hegedűs Mihály, Eredics László 78. Hegedűs Mihály, Schmidt János, Kiss Gyula Az állati eredetű melléktermékek feldolgozása és hasznbosítása Vágóhídi melléktermékek és állathullák takarmányozási célú 51 hasznosítása* Herpay Balázs A magyar szőlőtermesztés és borászat piaci helyzetértékelése Horn Péter Az állattenyésztés fejlesztési lehetőségei Horn Péter Állattenyésztés, takarmánygazdálkodás, állategészségügy. Helyzetkép és javaslatok Horváth Béla Funkcionális gépvizsgálatok Horváth Gyula Gondolatok Magyarország regionális politikájáról és az EUcsatlakozásról Ijjas István A mezőgazdasági vízrendezés egyes kiemelt kérdései* Inántsy Ferenc Az almatermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai az elkövetkező években Jámbor Imre A zöldfelület-gazdálkodás helyzete és feladatai az ezredfordulón Kádár Imre A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Kádár Imre, Kovács Ferenc, Szabó Lajos 89. Kádár Imre, Németh Tamás 90. Kapronczai István A talajt, a növényt, az állat és az ember szervezetét terhelő, károsító 52 nehézfémek és toxikus anyagok a táplálékláncban* 19 A talaj védelmének fontossága 25 8 Falvak az információs társadalomban Kartali János Milyen versenyre számítsanak agrártermékeink a kibővülő Európai Unió piacán? 8 10

6 92. Király Zoltán A növényvédelem környezetre gyakorolt hatása, szerepe a minőségi termelésben és a fenntarthatóságban 5, Király Zoltán Feladatok és lehetőségek a növényegészségügy területén Király Zoltán A növényegészségügy összefoglalója (helyzetkép) Kiss Judit Versenytársak vagy szövetségesek? AZ EU-ba belépni szándékozó országok mezőgazdasága és agrárpolitikai céljaik Kocziszky György Regionális gazdaságtan, lehetséges súlypontok és kihívások Kollwentz Ödön Az LIV. törvény kritikája és a volt úrbéres erdőbirtokosságok Koródi László Termálvíz kincsünk hasznosításának műszaki és közgazdasági feltételei Kosztka Miklós Erdőfeltárás és természetvédelem Kovács Árpád A MABFOSZ tevékenysége és a vadgazdálkodás fejlesztése Kovács Ferenc Az agrártermelés tudományos alapozása Kovács Ferenc Kihívások és válaszok. (Az évi kutatómunka eredményei) Kovács Ferenc Agrártudomány, agrártermelés, agrárpolitika Kovács Ferenc A penészgombák környezetszennyezése - népegészségügy* Kovács Ferenc Környezetszennyező oenészgomba toxinok a táplálékláncban, kártételek és népegészségügyi vonzatok Kovács Ferenc (összeállította) Agrártermelés, környezetvédelem, népegészségügy. Összefoglaló az évi munkáról Kovács Ferenc Általános szempontok Kovács Ferenc, Mesterházy Ákos A környezet szennyeződése penészgombákkal és mikotoxinokkal Kovács F., Banczerowsky J.- né, Fazekas B., Zomborszkyné Kovács M. Környezetszennyező természetes méreganyagok, a mikotoxinok egészségkárosító hatása. Élettani aktív monitorozás és környezeti kockázatkezelés.* Kovács F., Banczerowski J.- né, Zomborszkyné Kovács M., Fazekas B. Életminőség és mikotoxinok humán-egészségügyi vonatkozásainak 49 kapcsolata Kovács János Megfelelés a nemzetközi követelményeknek, az EU-csatlakozáshoz szükséges feladatok összehangolása a növényvédelem területén 5, 16 30

7 112. Kovács János A kémiai növényvédelmi eljárás mai gyakorlata* Kovács János A környezetre ható változások rendszere* 22, Kovács János, Harcsa István, Oros Iván Magyarország és az EU-tagországok közötti migráció 39 prognosztizálása Kovács Jenő A fagazdaság szerepe és fejlesztése Kovács Jenő Gondolatok a fahasznosítási, fafeldolgozási stratégia kialakításához Kovács Jenő A fagazdaság fejlődési irányai a századfordulón Kovács Kornél, Balázs Ervin A biotechnológia a környezetvédelem szolgálatában* Kovács Mátyás Az erdő és a természetvédelem kapcsolata Kovács Teréz Milyen vidékfejlesztést szeretnénk? Kovács Teréz Bevándorlók és kivándorlók Magyarországon Kozár Ferenc A növényvédelem hatása a káros és hasznos rovarok biodiverzitására* 22, Kozár Ferenc A globális felmelegedés: kártevő rovarokra és gyomokra gyakorolt hatásainak elemzése, vizsgálati módszereinek kidolgozása és 22, 26 indikátor fajok kijelölése* Kőhalmy Tamás A vadgazdálkodási kutatás és oktatás időszerű kérdései Kőhalmy Tamás Vadgazdálkodásunk az ezredfordulón Kralovánszky U. Pál Fehérjestratégia tegnap és ma Kristóf Lászlóné A zöldségfélék faj- és fajtaösszetételének alakulása, fejlesztési lehetőségek Kulcsár László Falvaink fejlesztési stratégiái az EU-csatlakozás tükrében Kurucz Gyula A mezőgazdasági regionális kutatások helye, szerepe a térségfejlesztésben Laczkó István Az elmaradott térségek regionális sajátosságait megjelenítő, hatékony vidékfejlesztés garanciáit vállaló agrárpolitika Lakatos Ferenc Lucfenyveseink szúkárosítása, a megszüntetés és megelőzés lehetőségei Lazányi János Mezőgazdasági tájkutatás a Nyírségben Lett Béla Az erdőgazdálkodás-finanszírozás változása 10 4

8 134. Lóki József, Szabó József Az alföldi talajok deflációérzékenységének vizsgálata 11 szélcsatornában Lux Róbert Az EU-csatlakozás és a magyar gyümölcstermesztés minőségfejlesztésének összefüggései Magda Sándor, Helgertné Szabó Ilona, Wachtler István 137. Manninger Sándor Vidéki térségek integrált fejlesztése Heves megyében 3 7 Az állattenyésztés általános fejlesztésével összefüggő kérdések Márkus István A földrajzi információs rendszerek és a távérzékelés alkalmazása Marosi Sándor Talaj mint a földrajzi környezet eleme Marosvölgyi Béla Az erdészeti gépesítés a megváltozott körülmények között Máté Ferenc A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Mátyás Csaba Az erdőgazdálkodás helyzete és fejlesztésének stratégiai alapelvei Mátyás Cs., Führer E., Gergácz J., Kosztka M., Mészáros K., Rédei K Menyhért Zoltán, Szász Gábor Az erdőgazdálkodás stratégiája a következő évszázad és az EUcsatlakozás küszöbén 8 7 Mezőgazdasági tájhasznosítás, tájtermelés Mesterházy Ákos A táplálékláncban lévő toxinok környezet- és egészségkárosító hatásának vizsgálata* Mesterházy Ákos Államigazgatási, hatósági feladatok, törvényalkotás* Mesterházy Ákos A penészgombák és a mikotoxinok vizsgálata Mészáros Ernő Talaj-légkör kölcsönhatások Mészáros János Az állategészségügy előtt álló feladatok Mészáros Károly Konfliktuskezelési stratégiák az erdészeti politikában Miklóssy Endre A programelv és a regionális vidékfejlesztés Mohácsi Kálmán A magyarországi gabonapiac helyzete. A piacépítés és a piacszabályozás feladatai Molnár István, Szabóné Az agrárium befolyásolása állami eszközökkel 57

9 Medgyesi Éva 154. Molnár Kálmán, Baska Ferenc A kelet-magyarországi folyók környezeti tényezőinek vizsgálata a 26 halélősködők indikátorként való felhasználásával* Munkácsi János A szőlő-szaporítóanyag termesztés helyzete és feladatai Müller Tibor Természetes és mesterséges állóvizeink termelési, humánhasznosítási, térségfejlesztési és környezetvédelmi problémái* Nagy Attila, Mikola István A zoonózisok környezetszennyező szerepe és a csökkentési 34 lehetőségek Nagy Attila, Mikola István A környezet szerepe a zoonózisok megelőzésében az Európai Unióhoz történő csatlakozás időszakában* Nagy B., Kovács S., Kostyák Á., Bitay Z Nagy Géza, Pető Károly A salmonellosis élelmiszer-biztonsági jelentősége és a károk 14 csökkenésének hazai lehetőségei 11 Az agrárgazdaság fejlesztési koncepciója Hajdú-Bihar megyében Nagy József A zöldségtermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai Németh Tamás A szántóföldi növénytermesztés, a tápanyaggazdálkodásszerepe* Németh Tamás A tápanyag-gazdálkodás szerepe a szántóföldi növénytermesztésben Németh T., Kádár I., Máté F., Pálmai O Németh Tamás, Pásztor László, Szabó József A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőképességének meghatározása. Magyarország talajainak nitrát bemosódásra való érzékenysége 1: méretarányban (részanyag) Öcsödi Gyula Feladataink a fehérjenövények termesztésének fejlesztésében Pájer J., Bartha D., Fidlóczky J., Gencsi Z., Gyuró É. A természetvédelem kihívásai a 21. század erdőgazdálkodásában Pálfai Imre A felszín alatti vizekből történő öntözés lehetőségei és korlátai* Pálfy Vilmos, Tekes Lajos, Tanyi János A fertőző betegségek diagnosztikai módszereinek tökéletesítése Pálmai Ottó A talajsavanyodás felmérése, hatásának számszerűsítése és a savanyodás leküzdése (részanyag) Papócsi László A magyar agrártudomány és a vidékfejlesztés 28 18

10 172. Papp János A hazai bogyósgyümölcstermesztés helyzete és fejlesztésének feladatai Papp János A kertészeti ágazat stratégiája az ezredforduló Magyarországán Papp János A kertészet helyzete és fejlesztési lehetőségei Papp Tivadar A természetközeli erdőgazdálkodás esélyei Pásztor László, Szabó József, Várallyai György A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőségének meghatározása. Térinformatikai és távérzékelési módszerek integrálása talajdegradáció a folyamatok térképezésében (részanyag) Pásztor Zsuzsa A termőföld szerepe az agrártermelésben, növényvédőszermaradványok hatása a talajbiológiai folyamatokra Pethő József A magyar erdő feltáró útjai Pintér István Egészség és egészségkárosodás talajtani összefüggései Rafai Pál Termelésorientáltan tervezhető, komplex állomány-egészségügyi programok kidolgozása Rafai Pál A toxinszennyezés előfordulása és jelentősége Magyarországon* Rafai Pál, Bata Árpád A toxinszennyezés előfordulása és jelentősége Magyarországon Rajnai Gábor Pénzügyi szolgáltatások vidéken Reisinger Péter A gyakorlati növényvédelemben alkalmazott eljárások fejlesztése 5, Romány Pál Agrárfejlődés, agrártársadalom, vidékfejlesztés Romány Pál Az alacsony gazdasági színvonal és a területi gazdaságfejlesztés Romány Pál Az agrártársadalom térségi különbségei és a migráció Magyarországon Ruzsányi László A termelés tudományos alapjai a növénytermesztésben és - nemesítésben Ruzsányi László Növénytermesztés, -nemesítés és -védelem Sántha Attila A térségfejlesztés aktuális kérdései, szempontjai Sarudi Csaba, Szabó Gábor A vidékfejlesztés kérdései az Európai Unióban és Magyarországon Schmidt Gábor Dísznövénytermesztés helyzetértékelése és feladatai az ezredfordulón Schmidt János Pillangós zöldtakarmányok és gyepnövények tartósítási technológiájának fejlesztése 12 6

11 194. Schmotzer András Az OEE szerepe az erdészet fejlesztésében Sipos Aladár Az agrártermelés alapozásának közgazdasági tényezői Sipos Aladár Agrártermelés és nemzetgazdaság Solymos Rezső Az erdő-, a vad- és fagazdaság hely-zete, szerepe a jövőben, fejlesztésé-nek irányai és lehetőségei. (Összefoglaló értékelés, javaslatok) 2, Solymos Rezső Az erdő-, a vad- és a fagazdaság Solymos Rezső Az erdő és fagazdaság fejlesztési irányai és a tudományos kutatás Solymos Rezső Erdészeti tudománypolitikai célok és feladatok a 21. század kezdetén Solymos Rezső Az erdők és az erdősítések környezetvédelmi szerepe Solymos Rezső Az erdők és az erdősítések környezetvédelmi szerepe* Solymosi Péter A növényvédelem hatása a gyomflóra biodiverzitására* 22, Somogyi Zoltán Mi haszna a faterméstani kutatásnak? Stefanovits Pál A termőföld szerepe az agrárgazdaságban Stefanovits Pál A termőföld hasznosítása Stefanovits Pál Termőföld mint a geoszféra eleme Stefler József, Vinczeffy Imre Környezeti és természetvédelmi igényeket is szolgáló extenzív állattartási rendszerek létrehozása* 23, Stipkovits László Helyzetfelmérés és kilátások a sertés légző- és emésztőszervi betegségei elleni védekezésben Süli-Zakar István A területfejlesztés-vidékfejlesztés makro-, mezo- és mikrorégióinak lehatárolási problémái Szabó Márton A magyar agrárpiaci intézményrendszer működése és hiányosságai Szabó Zoltán A hazai őszibarack-termesztés korszerűsítésének feladatai Szalai József Az erdőgazdaság és a faipar stratégiai feladatai Szász Gábor Tájtermesztés és tájhasznosítás klimatikus feltételei Magyarországon Széchey Béla József 216. Szendreiné Koren Eszter Láncfűrészek vizsgálati problémái 4 3 Vízgazdálkodás-vizsgálatok szerepe az erdőtalajok értékelésénél 4 2

12 217. Szendrődi László Új típusú fatermelési modell Szendrődy Győző, Lőrincz András Szőlő- és borkultúra társadalomba illeszkedése az elmúlt években Szeremley Béla A szövetkezeti modellváltás szükségessége Sziklai Oszkár Javaslatok egzóta fafajok hasznosításához Szűcs István Az agrártermelés versenyképességének térbeli eltérései és vizsgálatának módszertani kérdései Szűcs István, Csendes Béla, Pálovics Béláné Földbirtok-politika, a földtulajdon fejlesztésének főbb irányai Takács József A mezőgazdaság adózása Terpó András A termőföld szerepe az agrártermelésben, talajszennyeződések és hatásuk a növényekre Tompa Károly Az erdészeti felsőoktatás néhány problémájáról Tóth Albert A tájszempontú területlehatárolás elvi kérdései a Közép-Tiszavidéken Tóth Erzsébet A migrációt alakító tényezők főbb jellemzői a magyar régiókban Tóth József Az erdővédelmi kutatás helyzete és feladatai Tóth László A régiómeghatározás és a területfejlesztés kapcsolatának elvi kérdései Tóth Sándor Fagazdasági folyamatok, szemléletek Turi János Szója- és borsótermesztés a bólyi integrációban Udovecz Gábor Miként hat a főbb mezőgazdasági ágazatok versenyhelyzetére az Európai Unióhoz való csatlakozás? Urbán András A szőlő-bor ágazat jogi szabályozása és intézményrendszere Várallyay György A talaj környezeti tűrőképességének, terhelhetőségének meghatározása Várallyay György A talaj és funkciói Varga Gyula A magyar agrárpolitika útkeresései és teendői az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában Varga Gyula Az EU-csatlakozás agrárgazdasági összefüggései: előnyök és hátrányok Varga Gyula Agrárgazdaságunk és az európai kihívások 6 8

13 239. Varga Gyula Mikről és miként tárgyaljunk az Európai Unióval? Ajánlások a tárgyalási stratégiához Varga János Néhány fontosabb, bejelentési köte-lezettség alá vont fertőző betegség helyzete és az ezekkel kapcsolatos teendők az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítésére Varga Szabolcs, Albert László, Németh Zsolt A formaldehid metabolizmus vizsgálata a csermakk csírázásának 8 kezdeti szakaszában Veperdi Gábor A fenyő erdőnevelési és faterméstani kísérletek újabb eredményei Veperdi Irina Faállományok kondíciója az elektromos ellenállás mérése alapján Vermes László Minőségi követelmények és hatások a mezőgazdasági vízgazdálkodásban, különös tekintettel a környezetvédelmi és népegészségügyi szempontokra* 245. Vetter János A termőföld szerepe az agártermelésben, talajszennyeződések hatása a természetes és a termesztett növénytakaróra Vincze László A kristályos aminosavak szerepe a gazdasági állatok aminosav ellátásában Wallendums Árpád 248. Wittmann M., Dohy J., Rafai P., Szabóné Willin E. A falugazdaság alternatív kitörési lehetőségei 28 9 Az állattartás EU-konform környezetvédelmi szabályozásának 38 tudományos előkészítése* Z. Kiss László A gyümölcstermesztés üzemi szerkezetének, integrációjának, szaktanácsadási, értékesítési rendszerének helyzete és várható fejlődése Z. Kiss László A gyümölcságazat helyzete és a fejlesztés feltételei Zámboriné Németh Éva A biológiai diverzitás (fajta) valamint a kutatásfejlesztés szerepe a 13 gyógynövény ágazat fejlesztésében 17 1 Elhangzott a Termőföld és életminőség című tudományos tanácskozáson. (Magyar Tudományos Akadémia, április 21.) 2 Az erdő- és a fagazdaság szerepe és fejlesztése című kötet összefoglaló tanulmányai. (Szerkesztette: Solymos Rezső. Bp., 1997.) 3 Megjelent a Regionális agrárkutatási és vidékfejlesztési workshop című kiadványban. Kompolt, május. 4 Elhangzott az MTA-an április 3-án rendezett tudományos felolvasóülésen. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.)

14 5 Megjelent A növényegészségügy jelene és kilátásai című kötetben. (Budapest Mosonmagyaróvár, 1997.) 6 Megjelent A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1997.) 7 Elhangzott az MTA-an május 29-én rendezett tudományos vitaülésen. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.) 8 Az Európai Unióhoz történő csatlakozás agrárgazdasági kihatásai - előnyök és hátrányok címmel a Magyar Tudományos Akadémia és az Integrációs Stratégiai Munkacsoport együttműködése keretében rendezett konferencián (1997. október 30.) elhangzott előadás. Megjelent Az EU-csatlakozás agrárgazdasági kilátásai, előnyök és hátrányok című kötetben. (Szerkesztette: Varga Gyula. Bp., 1997.) 9 Megjelent Az agrártermelés tudományos alapozása című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1998.) 10 Elhangzott az MTA-an január 31-én rendezett erdészettudományi fórumon. Megjelent Az ezredforduló erdő-, vad- és fagazdasága című kötetben. (Szerkesztette: Bondor Antal és Solymos Rezső. Bp., 1998.) 11 Megjelent a Magyar Állatorvosok Lapja 1997/11. számában. 12 Elhangzott az május 28-án Mosonmagyaróváron rendezett konferencián. Megjelent a Fehérjegazdálkodásunk helyzete és a fejlesztés feladatai című kötetben. (Szerkesztette: Schmidt János. Mosonmagyaróvár, 1998.) 13 Megjelent A szőlőtermesztés helyzete és kilátásai című kötetben. (Bp., 1998.) 14 A táplálékláncban lévő toxinok környezet- és egészségkárosító hatásának vizsgálata című kézirat része. (Bp., december.) 15 A Zöldségtermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 16 A Növényegészségügy című kézirat része. (Bp., 1997.) 1 7 A Gyógynövénytermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 18 AGyümölcstermesztés című kézirat része. (Bp., 1997.) 19 A talajt, a növényt, az állat és az ember szervezetét terhelő, károsító nehézfémek és toxikus anyagok a táplálékláncban című kézirat része. (Bp., 1997.) 20 A környezet terhelése szervetlen és szerves nitrogén, valamint foszfor tartalmú anyagokkal és a csökkentés lehetőségei című kézirat része. (Bp., 1997.) 21 A Dísznövénytermesztés és zöldfelület-gazdálkodás című kézirat része. (Bp., 1997.) 22 A növényvédelem lehetőségei a környezet és a tápláléklánc káros anyagokkal történő szennyezettsége csökkentésében című kézirat része. (Bp., 1997.) 23 Az állati eredetű élelmiszertermelés környezetvédelmi vonatkozásai című kézirat része. (Bp., 1997.) 24 Megjelent a Biotechnológia: lépéstartás Európával című kötetben. (Szerkesztette: Glatz Ferenc. Bp., 1998.) 25 Megjelent az Agrártermelés Környezetvédelem Népegészségügy című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc. Bp., 1998.) 26 Megjelent a Lehetőségek az agrártermelés környezetbarát fejlesztésében című kötetben. (Szerkesztették: Kovács Ferenc, Kovács János, Banczerowski Januszné. Bp., 1998.)

15 27 Megjelent a Mikotoxinok a táplálékláncban című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc. Bp., 1998.) 28 Megjelent A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc, Kovács János. Bp., 1999.) 29 Megjelent Az agrár-népesség migrációja az EU-csatlakozás folyamatában című kötetben. (Szerkesztette: Kovács Ferenc, Kovács János. Bp., 1999.) * KTM-forrásból finanszírozott tanulmányok. A tanulmányok az alábbi helyeken férhetők hozzá: MTA Társadalomkutató Központ, Stratégiai Kutatási Programiroda (Bp., Országház u. 30.).

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 3668 Grosspaul Dúc 97,44 70 45 64% 14 423.277 m 4539 Szlaukó István 95,26 10 7 70% 2 428.240 m 9662 Gotthard László, Dr. 87,85 105 69 66% 21 433.048 m 9571 Lakatos József 84,58 8 5 63% 2 405.910 m 9559

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Projekt-honlap: http://www.tamop421b.nyme.hu/ FELHASZNÁLÓI OLDAL Falhasználó: nyme pwd: tamop421b

Projekt-honlap: http://www.tamop421b.nyme.hu/ FELHASZNÁLÓI OLDAL Falhasználó: nyme pwd: tamop421b A program címe:a felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül TÁMOP-4.2.1/B/-09/1/KONV-2010-0006 Szellemi, szervezeti és K+F Infrastruktúra fejlesztés

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

XV. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger 2014. január 22-25 Előzetes program

XV. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger 2014. január 22-25 Előzetes program 8 00-10 00 Regisztráció: Hotel Eger, Eger, Szálloda u. 1/3. 1. NAP 2014. január 22. szerda 10 00 Megnyitó dr Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor, Károly Róbert

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév

Torna Diákolimpia A kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Név Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Iskola I-II. korcsoport összetett D E (-) érv. D E (-) érv. D E (-) érv. 1 Nyári Zsolt Török Flóris Ált. Isk. Budapest 1,1 9,200 10,300

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK

1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK 1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK 1.1. Erdőmérnöki tervező (ER-T) Erdőfeltárás, erdészeti utak tervezése. Erdészeti vízgazdálkodási létesítmények tervezése. Erdészeti geomatika, erdőtérképezés. Erdészeti termőhelyfeltárás

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca május 6. kedd 11:00-12:30 óra regisztráció, szállás elfoglalása 12:30-13:30 óra ebéd Plenáris ülés 1. rész Göncz Benedek 14:00-14:15

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

2014. április 28. (hétfő) 13 00 13 10 A vendégeket köszönti: Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő

2014. április 28. (hétfő) 13 00 13 10 A vendégeket köszönti: Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő PROGRAM az általános mezőgazdasági és állattenyésztési, állategészségügyi, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti valamint környezetvédelmi és vízgazdálkodási

Részletesebben

XXVI. National Championships of Hungarian Seniors

XXVI. National Championships of Hungarian Seniors ITF Senior Tournament MENS SINGLES 5 MAIN DRAW (&) 007 0. -5. Budapest, Hungary 1 9119 Kőhalmi Péter Kőhalmi Kőhalmi Kisantal 5 7007 Timár Tamás Timár w.o. Kisantal 7 70011 Kisantal Péter Kisantal /0 /0

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kosztolányi az MTA rendes tagja

BESZÁMOLÓ. Kosztolányi az MTA rendes tagja BESZÁMOLÓ I. A tudományos Bizottság 2011. évi tevékenysége 1. Környezet és Egészség Bizottság 2. Tisztségviselők Elnök Petrányi Győző Társelnökök Kovács Ferenc Tigyi József Titkár Poór Gyula Örökös, tiszteletbeli

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 A Gabonakutató Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 című rendezvényére.. KILENC ÉVTIZED ÉS A JELENLEGI KUTATÁSI EREDMÉNYEK Időpont: 2014. november 18. (kedd) 10.30 17.30 2014.

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

1375 Babják Pál, Budapest

1375 Babják Pál, Budapest Chomutov 0. MÁJUS., SZOMBAT 0:0 Galamb Lista =>. Babják Pál, Budapest Küldött helyezett => 0 0% Derby Liga : élgalamb pont helyezés =>, 0 Pénzdíj Méterperc Érkezett Ászpont Lista HU-- 0-.000 HUF.0, ::,

Részletesebben

II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 2. alprogram: A minőség dimenziói a magyarországi agrárgazdaságban Programfelelős: Láng István

II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 2. alprogram: A minőség dimenziói a magyarországi agrárgazdaságban Programfelelős: Láng István II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE 2. alprogram: A minőség dimenziói a magyarországi agrárgazdaságban Programfelelős: Láng István Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ábrahám Mária, Jávor András, Kukovics

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere Báldi András, Horváth András és mtsai MTA Ökológiai Kutatóközpont Az alprojekt célja: Részletes monitorozási módszertan kidolgozása

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

A magyar szőlő- és borágazati kutatásfejlesztési tevékenység megújítása - feladatok és lehetőségek

A magyar szőlő- és borágazati kutatásfejlesztési tevékenység megújítása - feladatok és lehetőségek A magyar szőlő- és borágazati kutatásfejlesztési tevékenység megújítása - feladatok és lehetőségek Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Eger, 2015.

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben