Ember a természetben műveltségterület Biológia 9. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ember a természetben műveltségterület Biológia 9. évfolyam"

Átírás

1 SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a természetben műveltségterület Biológia 9. évfolyam TANulóI munkafüzet Készítette: Budaváriné Béres Erzsébet Oláh Zsuzsa 1. A prokarióta és eukarióta egysejtűek 3 2. Az állatok életműködései és szervei A növények önfenntartó működései Környezet, az életmód és a testszerveződés kapcsolata 26

2 A KIADVÁNY KHF/ /2008 ENGEDÉLYSZÁMON IDŐPONTTÓL TANKÖNYVI ENGEDÉLYT KAPOTT. EDUCATIO KHT. KOMPETENCIAFEJLESZTŐ OKTATÁSI PROGRAM KERETTANTERV A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült, a sulinova oktatási programcsomag részeként létrejött tanulói információhordozó. a kiadvány sikeres használatához szükséges a teljes oktatási programcsomag ismerete és használata. A teljes programcsomag elérhető: címen. FEJLESZTÉSI programvezetõ Kerner anna szakmai bizottság B a l á z s G é z a, C h a c h e s z E r z s é b e t, H a j a s Z s u z s a, T ó t h L á s z l ó Felelõs szerkesztõ nagy milán Szakmai lektorok B a l á z s G é z a, C h a c h e s z E r z s é b e t, H a j a s Z s u z s a, T ó t h L á s z l ó a TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁSI ELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK Tantárgypedagógiai szakértő: Penksza Károlyné T u d o m á n y o s - s z a k m a i s z a k é r t ő : Vámosiné Dr. Hegyi Andrea Technológiai szakértő: Ábrahám Julianna Budaváriné Béres Erzsébet, Oláh Zsuzsa, 2008 EDUCATIO KHT., 2008 RAKTÁRI SZÁM: TÖMEG: TERJEDELEM: h-bsze GR. 5,04 a/5 ÍV

3 A prokarióta és eukarióta egysejtűek 3 PROKARIÓTa ÉS EUKARIÓTa egysejtűek Az élőlények sejtes felépítésűek. Ha fénymikroszkóppal megnézzük az egyik sejtünket (1. ábra), akkor látjuk a sejthártyát, a sejtplazmát, valamint a sejtmagot. Már a XVII. században megállapították, hogy az állatok, a növények és a gombák lényegében ugyanilyen felépítésű sejtekből állnak. Amikor a XIX. században nagyobb felbontású mikroszkópokat is elő tudtak állítani, és ezzel megnézték az eddig ismert sejteknél tízszer kisebb baktériumsejteket, akkor nagyon elcsodálkoztak azon, hogy bennük nem találtak sejtmagot. E különbség alapján a tudósok az egész élővilágot két nagy csoportra osztották: a sejtmagvas és a sejtmag nélküli élőlényekre. A tudomány akkori nemzetközi nyelvén eukariótának és prokariótának nevezték őket. (A két kifejezés eredete a görög karyon, mag jelentésű szó, melyből az eu- valódi és a pro- elő-, első jelentésű képzővel alkották a két új szót.) A tudomány százéves eredményei lassanként az iskolai tananyagba is bekerülnek, ugyanakkor a prokarióta és eukarióta szóra magyar köznyelvi kifejezés nincs, hiszen a különbség nem nyilvánvaló, szabad szemmel nem látható. A művelt, érettségizett embernek azonban azt ma már illik tudni, 1. ábra Emberi hámsejt fénymikroszkópi képe, 500-szoros nagyítással hogy a pro- és az eukarióta élőlények között nagyobb különbség van, mint például a növények és az állatok között. A legújabb kutatások szerint a prokariótának nevezett, sejtmaggal nem rendelkező élőlények nem alkotnak egységes csoportot. A különleges sejthártyával és speciális anyagcsereutakkal rendelkező, úgynevezett ősbaktériumok felfedezése után ma már úgy gondolják, az eddig egységesnek vélt prokarióták további két részre, ősbaktériumokra és baktériumokra oszthatók. Így tehát az élővilág három nagy részét az ősbaktériumok, a valódi baktériumok és az eukarióták alkotják, és az eukariótákon belül különböztetjük meg a növényeket, a gombákat és az állatokat. TESTFELÉPÍTÉS A XX. században alaposabb, immár elektronmikroszkópos vizsgálatokkal kiderült, hogy az eukarióták és a prokarióták között nem csak a sejtmag létében vagy hiányában van a különbség. A prokarióta típusú sejt mérete tizede vagy százada az eukarióta típusú sejt átmérőjének. A kisméretű prokariótasejteknek a tömegükhöz viszonyított testfelületük nagy. Ez azért fontos, mert a sejthártya belső felszíne elegendő hártyafelszínt ad a biokémiai folyamatokhoz. A nagyobb méretű eukariótasejtek sejthártyája tömegükhöz viszonyítva csekély, ezért további felületnövelésre, egy belső hártyarendszerre van szükségük. A prokarióták örökítő anyaga a károsító hatásoktól kevésbé védetten, a sejtplazmában szabadon található. Az eukarióták örökítő anyagát a fejlett belső hártyarendszerből kialakuló maghártya borítja, vagyis náluk kialakult a sejtmag. A prokarióták kicsi, kevéssé bonyolult sejtjei alig néhány kezdetleges sejtszervecskét tartalmaznak. Az eukarióta típusú sejtekre jellemzőek a sejtszervecskék. Például fotoszintézisre alkalmas színanyaga lehet a prokarióta és az eukarióta típusú sejtnek is. A prokarióták színanyaga akárcsak az örökítő anyaguk a sejtplazmában szabadon van. Az eukarióták színanyaga külön sejtszervecskékben, a színtestekben van. A prokarióták az ivaros folyamatok során csak információik egy részét cserélik ki, általában pedig ivartalanul, kettéosztódással szaporodnak. Ezzel a módszerrel állandó körülmények között gyorsabban elszaporodnak, mint az eukarióták, de a környezet megváltozásához kevésbé tudnak alkalmazkodni, mert a tulajdonságok nem fordulnak elő bennük mindenféle kombinációban. Az eukarióták szaporodását általában megelőzi egy ivaros folyamat, két sejt összeolvadása, így információtartalmuk a két szülő tulajdonságainak új kombinációja lesz. A prokarióták testszerveződésüket illetően egysejtűek, ritkán a sejtek gömbszerű halmazokat vagy fonalakat alkotnak. Az eukarióták is lehetnek egysejtűek, de a többségük többsejtű.

4 4 szövegértés-szövegalkotás biológia 9. szempont prokarióta eukarióta méret 1-10 µm µm belső hártyarendszer gyakorlatilag nincs fejlett maghártya nincs van örökítőanyag sejtplazmában sejtmagban sejtszervecskék kevés típusa van sokféle típusa van színanyag a sejtplazmában szabadon van a színtestekben van szaporodás változatlan információtartalommal, gyorsan 1. táblázat A pro- és eukarióta szervezetek összehasonlítása az információk új kombinációjával, lassabban testszerveződés főleg egysejtű főleg többsejtű ANYAGCSERE Látjuk, hogy a prokarióta típusú sejt egyszerű felépítésű, kicsi az eukarióta sejthez képest. Miért maradhattak fenn mégis a prokarióták? Mit tudnak, amit az eukarióták nem? Az eukarióták alapvetően kétféle táplálkozási típusba sorolhatók: autotrófok vagy heterotrófok lehetnek. Az autotróf szó azt jelenti, hogy az élőlény képes a szervetlen anyagokból testének szerves anyagait felépíteni, tehát táplálkozását tekintve nincs más élőlényre ráutalva. A hosszas körülírás helyett használjuk ezt a megint görög eredetű szakszót. Autotróf élőlények például a növények. (Az auto- szóösszetételekben arra utal, hogy önmaga képes valamire, vesd össze: automobil, vagyis magától mozog. A -tróf a táplálkozásra, táplálásra utal.) A heterotróf szó azt fejezi ki, hogy az így táplálkozó élőlény csak a másik élőlény által már felépített szerves anyag átépítésével tudja létrehozni saját testének szerves anyagait. Heterotróf élőlények például az állatok vagy a gombák. (Heteroa szóösszetételekben másikat, különbözőt jelent, például heteroszexuális.) A legtöbb prokarióta autotróf és heterotróf táplálkozásra egyaránt képes. Ráadásul az autotróf és a heterotróf táplálkozási típus az anyagcsere lehetséges útjainak csak a két fő típusa, ezeken belül sokféle út megvalósítható. A prokarióták az élővilágban előforduló összes táplálkozási típust mutatják, és általában egy faj is az eukariótáknál többféle kiindulási anyagból és többféle úton is elő tudja állítani saját teste anyagait. A sokféleség megtartása viszont azt is jelenti, hogy a prokarióták sokféle anyagcsereutat tudnak, de kevésbé hatékonyan; míg az eukarióták csak néhányat, de azt nagyon jól. SZAPORODÁS A kis sejt felépítéséhez kevés anyag kell, az egyszerűbb belső szerkezetet könnyebb újraépíteni, ezért a prokarióták nagyon gyorsan tudnak szaporodni. 20 percenként képesek kettéosztódni. Számuk tehát 20 percenként kettő hatványainak sorozatában nő. Ha egyetlen baktérium és a belőle keletkező utódok minden huszadik percben kettéosztódnának, akkor 48 óra alatt 4000 Földnek megfelelő tömeg jönne létre. Természetesen a tápanyagok hiánya ennek gátat szab.

5 A PROKARIÓTA ÉS EUKARIÓTA EGYSEJTŰEK 5 ÉLETmÓD Az élet számára kedvező körülmények között az eukarióták kiszorítják a prokariótákat. Szélsőséges körülmények között (hideg, meleg, sugárzás, kiszáradás) és különleges élőhelyeken (jégen, hőforrásokban, mélytengerekben, bizonyos ideig a világűr körülményei között is) azonban szinte kizárólag prokariótákkal találkozunk (2. ábra). Az életre éppen csak alkalmas helyeken az eukarióták már nem versenyképesek. 2. A prokarióták szélsőséges körülmények között versenyképesek A prokarióták különleges anyagcseréjére sok eukarióta nem képes, de számára is hasznos lenne. Például a cellulózbontás vagy a légköri nitrogén megkötése sok esetben előnyös. A prokarióták e tulajdonságait az eukarióták úgy tudják igénybe venni, hogy kellemes környezetben elszaporítják a prokariótákat (például a növényevő állatok vakbelében cellulózbontó baktériumok, a pillangós virágú növények gyökérgümőiben a nitrogénkötő baktériumok élnek). Ez a mindkét faj számára előnyös együttélés a szimbiózis, az együtt élő élőlények a szimbióták. A szün- görög eredetű, szóösszetételekben az együttességet fejezi ki, a biosz görög szó pedig életet, élést jelent. A prokarióták gyakran szimbióták pillangósvirágú növények gyökerén élő nitrogénkötő baktériumok élőhelye a gyökérgümő. A gyors szaporodással sok esetben előnyhöz lehet jutni. A prokarióták kis testmérete és gyors szaporodása például könnyűvé teszi az élősködő életmódot, a parazitizmust. A betegségeket okozó baktériumok mind paraziták. A prokarióták kis testméretéből az is következik, hogy náluk kisebb élőlény nincs. így sem növényevők, sem ragadozók nem lehetnek. A szerves anyaggal táplálkozó prokarióták (ha nem szimbióták és nem paraziták, akkor) az elpusztult élőlények anyagait fogyasztják, szaprofiták. Közben légzésükkel szén-dioxidot szabadítanak fel, és ezt a növények újra fel tudják venni. A prokarióták és a gombák nélkül megállna a szén körforgása. Az összes szén az elpusztult növényekben és állatokban lenne. A prokarióták és a gombák nélkülözhetetlen lebontó, szaprofita szervezetek. A prokarióták legtöbbször szaprofiták ilyenek a talajban élő baktériumok milliárdjai (3. ábra). 3. Szántás

6 6 szövegértés-szövegalkotás biológia munkalap 1. Milyen felépítésűek az élőlények? Húzza alá a megfelelő választ! elemes felépítésűek, szervetlen felépítésűek, sejtes felépítésűek, fajta szerinti felépítésűek 2. Határozza meg az idegen szavak jelentését, ha szükséges, használja az Idegen szavak és kifejezések szótárát! biológia: eukarióta: prokarióta: Mit jelentenek összetételekben az alábbi előtagok? bio- eu- pro- mikro- elektro- utótagok? -karyon -logosz 3. Miért találkozunk a tudományos szövegekben gyakran idegen görög, latin szavakkal? Egy mondattal válaszoljon! 4. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait, és indokolja választását! eukarióták baktériumok növények, gombák, állatok

7 A prokarióta és eukarióta egysejtűek 7 2. MUNKALAP 1. Határozza meg az alábbi szavak jelentését először egy szóval, majd egy mondattal a szöveg, és ha szükséges, az Idegen szavak szótára segítségével! típus: plazma: kombináció: információ: 2. A szövegben többször is szerepel a mikroszkóp szó mi a jelentése? Hányféle mikroszkópot említ a szöveg? Milyen összefüggés van a mikroszkóp tökéletesedése és a tudományos kutatás fejlődése között? Milyen tudományágak elengedhetetlen eszközei még a mikroszkópok? 3. A szöveg 1. táblázatából válasszon ki három szempontot, és az ott található adatokat mondatba foglalva hasonlítsa össze a prokariótákat az eukariótákkal! szempontok mondatok

8 8 szövegértés-szövegalkotás biológia MUNKALAP 1. Magyarázza meg a szavak jelentését! autotróf: heterotróf: Mit jelent a szavakban előtagként az auto- hetero- Mit jelent a szavakban utótagként a -tróf 2. Adjon új címet a szövegegységnek, indokolja röviden címadását! cím: a címadás indoklása: 3. A szövegben az alábbi mondatok olvashatók: Miért maradhattak fenn mégis a prokarióták? Mit tudnak, amit az eukarióták nem? Válaszoljon a kérdésekre két-két bizonyító érv mondatba építésével! A prokarióták azért maradhattak fenn, mert Az eukarióták képesek

9 A prokarióta és eukarióta egysejtűek 9 4. MUNKALAP 1. Határozza meg a szavak jelentését! szimbióta: szimbiózis: parazita: parazitizmus: szaprofita: cellulóz: gümő: Keresse ki az Idegen szavak és kifejezések szótárából az előtagok jelentését! para- szapro- 2. Igazak vagy hamisak a megállapítások, válasszon! Állítások Igaz Hamis A prokarióták és eukarióták anyagcseréje azonos. Vannak a prokariótáknál kisebb élőlények is. Az eukarióták gyakran igénybe veszik a prokariótákat saját létfenntartásukhoz, ezt nevezzük parazitizmusnak. A biosz görög szó életet jelent. A szaprofiták az elpusztult élőlények anyagait fogyasztják. 3. A szövegrész utolsó mondatában szerepel, hogy a prokarióták és a gombák nélkülözhetetlen lebontó, szaprofita szervezetek. Az alábbi szavakat és kifejezéseket helyes sorrendben beépítve fogalmazza meg az állítás okát! megállna, növények újra fel tudják venni, szén körforgása, felszabadítanak, szén-dioxid, elpusztult.

10 10 szövegértés-szövegalkotás biológia 9. AZ ÁLLATOK ÉLETMűKÖDÉSEI ÉS SZERVEI I. TESTFELÉPÍTÉS Az élővilág állandó fejlődésben, változásban van. Ma is pusztulnak ki és keletkeznek is új fajok. A ma élő fajok hosszú fejlődés eredményeként alakultak ki, de vannak olyan csoportok közöttük, amelyek ma is őrzik a testfelépítés ősi, egyszerűbb típusait. Az egyszerűbb felépítésű csoportok kevésbé fajgazdagok, életterük szűkebb. Egy állat csak akkor tud jelentősen különböző életterekben elterjedni, ha életműködései a környezettől nagymértékben függetlenek. Az élőlény úgy válhat a környezetétől függetlenné, hogy a sejtjei számára ideális belső környezet alakul ki, amelynek minél több tényezőjét minél pontosabban szabályozza. Az ilyen bonyolult működés nagyon egyszerű felépítéssel nem képzelhető el. Egy pár száz sejtből álló élőlény nyilvánvalóan nem tud például a sejtjei körül állandó oxigéntartalmat létrehozni, mert ahhoz légzőszerv és vérkeringés kellene, de az ennyi sejttel nem valósítható meg. A szabályozott belső környezet kialakítása tehát olyan bonyolult működés, amely csak bonyolult felépítéssel valósítható meg. Végső soron az összetettebb testfelépítés a fejlettség mutatója is (1. és 2. ábra). 1. A földigiliszta testfelépítése egyszerű, kevés szerve van 2. A birka szervei finoman szabályozott működést tesznek lehetővé KÜLTAKARÓ A kültakaró feladata a külvilágtól való elhatárolás, védelem, illetve a külvilággal való kapcsolat kialakítása. Az érzékszervek is kültakaró eredetűek. Kezdetben a kültakarót egyszerűen a kívül elhelyezkedő sejtek képezik. A differenciálódás azonban megteremti a szöveteket, így a kültakaró is külön szövet lesz, a hámszövet. Ez kezdetben egyetlen sejtsor vastagságú, vagyis egyrétegű hám. Persze ez nagyon sérülékeny, így kifelé egy védőréteget, kutikulát termel; amely aztán elmeszesedhet (például a puhatestűek háza, 3. ábra) vagy megvastagodhat (pl. az ízeltlábúak kitinpáncélja). A gerincesek kültakarója mindig többrétegű hám, amely az alatta lévő kötőszövettel együtt egységes szervet alkot: a bőrt. A szárazföldi gerincesek hámrétege is termel egy védőréteget, a szarut. A hüllők (4. ábra) szarurétege olyan vastag, hogy egyes kígyófajok képesek egészben levetni (vedleni). Az állandó testhőmérsékletű madarak és emlősök kültakaróját a szarurétegen kívül a bőr különleges képletei, a tollak és a szőrök is szigetelik.

11 AZ ÁLLATOK ÉLETMŰKÖDÉSEI ÉS SZERVEI-I. 3. A csiga kültakarója egyrétegű hám A gyík kültakarója többrétegű, erősen elszarusodott hám mozgás A mozgás szerepe a táplálék, a fajtársak, az élet szempontjából kedvezőbb helyek felkeresése, illetve a kedvezőtlen helyekről való távozás, a ragadozók elleni menekülés. A mozgás mindig kapcsolatos az érzékszervekkel és az idegrendszerrel is (az állatnak érezni kell, hogy épp milyen helyen van, és tudnia kell, hogy ez jó-e). Az állatokra általában jellemző a mozgás, bár a szivacsok többsége és egyes csalánozók úgynevezett helytülők. A mozgáshoz mindig egy aktív és egy passzív rész szükséges (ami mozgat, és amit mozgat). Az aktív rész az izom, a passzív valamilyen váz. A simaizom lassú és tartós mozgásra képes. A legegyszerűbb esetben a simaizom az egyrétegű hámmal közös szervet alkot, a bőrizomtömlőt. A passzív rész az összenyomhatatlan testfolyadék, az így létrejövő mozgás a féregmozgás, avagy perisztaltikus mozgás. A simaizom külső vázhoz is tapadhat, például a kagylók, csigák esetében. A harántcsíkolt izom gyorsabb mozgású, de energiaigényesebb és fáradékonyabb. A passzív rész lehet külső váz, például az ízeltlábúak esetében, illetve belső váz, amely a gerincesek jellemzője. A váz a gerinctelen állatok esetében külső váz (csigaház, rovarok, 5. ábra), a gerincesek esetében belső váz (6. ábra). 5. A rovarok váza külső váz, harántcsíkolt izmok mozgatják 6. Az emlősök váza belső váz, harántcsíkolt izmok mozgatják

12 12 szövegértés-szövegalkotás biológia 9. TÁPLÁLKOZÁS Az állatok heterotróf élőlények, ami azt jelenti, hogy szerves anyagokkal táplálkoznak. A szükséges szerves anyagot a táplálkozás szállítja. A kémiai kötésekben rejlő energiát alapvetően csak a táplálék elégetésével tudják felszabadítan, ezért az energiafelszabadításhoz oxigént is fel kell venni. Az oxigént a légzés szállítja. A tápláléknak és az oxigénnek el kell jutnia a sejtekbe. Ha az állat kicsi, akkor a molekulák diffúziója képes a sejtekig elszállítani ezeket az anyagokat. A diffúzió azonban csak néhány milliméteres távolságon hatékony, ezért a kicsit nagyobb, vastagabb állatoknak a tápanyagok és a légzési gázok szállításáról külön kell gondoskodniuk. Az anyagszállításra a keringési rendszer specializálódott. A sejtek az anyagcsere során bomlástermékeket is termelnek, azokat pedig el kell szállítani a sejtektől. Az oldott bomlástermékek kiürítéséért a kiválasztás szervei a felelősek. Az anyagcsere szerveinek működése és felépítése tehát egymással és az állat méretével szoros kapcsolatban van. A táplálkozás feladata az állatok életműködéseihez szükséges energiadús szerves anyagok biztosítása. A táplálék felvétele is igen különböző lehet, ezt szájszervek, csőrök fogak, gyomortípusok segíthetik. A táplálék nagy molekuláinak lebontása, szállítható formára alakítása a táplálkozás lényege, és ebben a törzsfejlődés folyamán jól kivehető a fejlődés. Kezdetben minden sejt képes sejten belül emészteni, aztán egyre inkább előtérbe kerül a tápcsatornában zajló, sejten kívüli emésztés. A tápcsatorna egyes szakaszainak a működése is egyre inkább elkülönül, a bontást pedig az emésztőmirigyek váladéka segíti. A salakanyagok ürítésében is mutatkoznak különbségek. Egyes csoportokban a tápcsatorna nyílása önállóan nyílik a külvilágba (végbél), másutt a húgy-ivari szervekkel közösen (kloáka). 7. A Hervis-héja ragadozó 8. A patások növényevők LÉGZÉS A nagyon kis testméretű állatok tömegéhez viszonyított felülete nagy, ezért a légzés az egész testfelületen diffúzióval mehet. Amennyiben a testméret ezt nem teszi lehetővé, a légzésre alkalmas felületet valamilyen módon meg kell növelni, légzőszervre van szükség. A légzőszerv hámjának mindig vékonynak kell lennie, hogy a gázcsere akadálytalan legyen. A vékony hám azonban nagyon sérülékeny, ezért valahogyan el kell rejteni. Az állatvilág törzsfejlődése során két irányból alakult ki légzőszerv: vagy a kültakaró betűrődött a testbe, vagy az előbél kitüremkedése vált légzőszervvé. Kültakaró eredetű légzőszerve van a gerinctelen állatoknak, előbél eredetű légzőszerve pedig a gerinceseknek. Mindkét típusban a vízi légzésre kopoltyú, a szárazföldire pedig tüdő jött létre. (A rovarok légzőszerve speciális, kültakaró eredetű légcsőrendszer.)

13 AZ ÁLLATOK ÉLETMŰKÖDÉSEI ÉS SZERVEI-I munkalap 1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait! 2. Magyarázza meg a fogalmakat! testfelépítés: fajgazdagság: élettér: életműködés: 3. Tegyen fel egy kérdést az első rész szövege alapján úgy, hogy a kulcsszavak valamelyike szere peljen a kérdésben vagy a kérdésre adható válaszban! kérdés: válasz: 4. Fejezze be a mondatokat! Az összetett testfelépítés azért előnyös, mert Az egyszerű testfelépítés azért hátrányos, mert 5. Helyettesítse más szavakkal az alábbi kifejezéseket! végső soron: a fejlettség mutatója: 6. Készítse el a szövegegység rövidített tartalmi változatát az alábbi tagolásban! A téma általános megközelítése: Konkrétumok: Következtetés:

14 14 szövegértés-szövegalkotás biológia MUNKALAP 1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait! 2. Válaszoljon a kérdésekre! Mi a kültakaró? Mi a kültakaró feladata? Melyik szó utal a második szövegrész második bekezdésében arra, hogy a kültakaró folyamatosan változott, alakult? 3. Jellemezze az egyrétegű és a többrétegű hámot! Válasszon szempontokat az összehasonlításhoz! egyrétegű hám szempontok többrétegű hám 4. Mi a kutikula? 5. Írjon példát az elmeszesedett kutikulára! 6. Írjon példát a megvastagodott kutikulára! 7. Írjon az értelmezésnek megfelelő rokon értelmű szót a dőlt betűs kifejezés helyébe! A bőr különleges képletei a tollak és szőrök.

15 AZ ÁLLATOK ÉLETMŰKÖDÉSEI ÉS SZERVEI-I MUNKALAP 1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait! 2. Fogalmazza meg, mi a mozgás szerepe az állatok életében! 3. Mi szükséges a mozgáshoz? A szöveg alapján párosítsa az összetartozó elemeket, és írja be azokat a táblázatba! aktív rész, izom, passzív rész, amit mozgat, váz, ami mozgat aktív rész amit mozgat 4. Jellemezze a simaizom és a harántcsíkolt izom működését! Az Állatismeret segítségével keressen példát az állatvilágból az izomműködésekre! JELLEMZőK PÉLDÁK simaizom harántcsíkolt izom 5. Kérdezzen! Tegyen fel minél több kérdést az alábbi mondattal kapcsolatban! A passzív rész az összenyomhatatlan testfolyadék, az így létrejövő mozgás a féregmozgás, avagy perisztaltikus mozgás.

16 16 szövegértés-szövegalkotás biológia MUNKALAP 1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait! 2. Határozza meg röviden a fogalmakat! heterotróf: anyagcsere: bomlástermék: tápcsatorna: emésztőmirigy: salakanyag: 3. Keresse meg a negyedik szövegegységben a választ a feltett kérdésre, és írja ki a pontozott vonalra! Melyik rendszer specializálódott az anyagszállításra? 4. Mi a táplálkozás feladata? Húzza alá a megfelelő választ! Az állatok életműködéséhez szükséges szervetlen anyagok biztosítása. A környezetben lévő növények teljes körű hasznosítása. Az állatok életműködéséhez szükséges szerves anyagok biztosítása. 5. Az állatok köréből írjon példákat a táplálékfelvétel és táplálékfeldolgozás különböző formáira! száj: csőr: fogak: gyomor:

17 AZ ÁLLATOK ÉLETMŰKÖDÉSEI ÉS SZERVEI-I Készítsen vázlatot a szövegrész tartalmából a kulcsszavak kiemelésével!

18 18 szövegértés-szövegalkotás biológia MUNKALAP 1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait! 2. Értelmezze a fogalmakat! diffúzió: előbél: kopoltyú: 3. Olvassa el a légzésről szóló szöveget, és minden mondathoz tegyen fel legalább egy kérdést! 4. Pótolja a hiányzó megállapításokat, és fejezze be a mondatot! Az állatvilág során irányból alakult ki légzőszerv:. 5. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait, és írjon példát az egyes típusokhoz az Állatismeret segédkönyvből! szárazföldi kopoltyú speciális légcsőrendszer medve

19 AZ ÁLLATOK ÉLETMŰKÖDÉSEI ÉS SZERVEI-I MUNKALAP 1. Írja ki és használja az aláhúzott, illetve összegyűjtött kulcsszavakat! 2. A szöveg kulcsszavai segítségével készítsen fogalmi hálót! Jelöljön minél több összefüggést az egyes témák és fogalmak között!

20 20 szövegértés-szövegalkotás biológia 9. A NÖVÉNyEK ÖNFENNTARTÓ MűKÖDÉSEI Fotoszintézis és légzés A növény legfontosabb önfenntartó működése a fotoszintézis (1. ábra). A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből fényenergia felhasználásával cukrot és oxigént készít. A cukor energiatartalma nagyobb, mint a szén-dioxidé és a vízé, tehát a növények a fényenergiát a szerves vegyületek kémiai kötéseiben raktározzák el. A cukor lebomlásakor keletkező energia egy részét a növény saját életműködéseihez, rendezett állapotának fenntartásához használja. A cukor lebomlása tulajdonképpen lassú égése a növények légzése. A növények légzése ugyanolyan folyamat, mint az állatok légzése, és lényegét tekintve a fotoszintézis megfordítása. A légzéshez a növények az általuk készített oxigén egy részét használják fel. 1. A növények fotoszintetizálnak és lélegeznek 6 H 2O + 6 CO2 (víz + szén-dioxid) fotoszintézis, a fényenergia megkötése légzés, a kémiai energia felszabadítása C6H12O6 + 6 O (cukor + oxigén) A növények fotoszintézise nagyobb mértékű, mint a légzése, ezért képesek a növények növekedni, cukrot és cukorból készült egyéb anyagokat (keményítőt, cellulózt, fehérjét, olajokat) felhalmozni. A növények által felhalmozott anyagot az állatok, valamint a korhasztó és a rothasztó élőlények (baktériumok, gombák) légzése alakítja vissza szén-dioxiddá és vízzé. A közben felszabaduló kémiai energiát ezek a szervezetek is saját életműködéseikre fordítják. A fotoszintézis mértéke függ a szén-dioxid, a fény és a víz mennyiségétől. A víz mennyisége a Földön tág határok között változhat. A vízinövények a vízben élnek ugyan, de a szárazföldi növények többsége sem a túl sok, sem a túl kevés vizet nem viseli el. Az elviselhető szélsőértékek között normáleloszlás szerint változik a fotoszintézis mértéke (2. ábra). Ahogy a teljes szárazságtól közeledünk az optimális vízmennyiség felé, egyre több szerves anyagot képes termelni a növény, a fotoszintézis mértéke A fotoszintézis mértéke a víz mennyisége 2. A fotoszintézis mértéke függ a víz mennyiségétől

21 majd a túl nedves környezetben ismét csökken a fotoszintézis intenzitása. A fény mennyisége ugyancsak fontos tényező. Ha nincs fény, akkor lehetetlen a fotoszintézis. Ha növeljük a fény mennyiségét, akkor gyorsan nő a fotoszintézis mértéke is. Ez azonban nem korlátlan folyamat, határt szab ennek a beépítést végző színtestek mennyisége (3. ábra). A levegőben lévő szén-dioxid mennyisége az egész Földön 0,03 %. Ez igen csekély koncentráció, erősen korlátozza a növények életét. Ha a vizsgált növény levegőjébe több széndioxidot juttatunk, akkor intenzívebb lesz a fotoszintézis. 21 a fotoszintézis mértéke A NÖVÉNYEK ÖNFENNTARTÓ MŰKÖDÉSEI a fényerősség mértéke 3. A fotoszintézis mértéke függ a fényerősségétől és a szén-dioxid mennyiségétől Szervek a fotoszintézis szolgálatában A szárazföldi növények fotoszintéziséhez szükséges víz a talajból származik, a szén-dioxidot pedig a levegőből diffúzióval veszik fel a növények. A fotoszintézis helyszíne a fényenergia megkötésére képes zöld színtest. A talaj víztartalmának felvételéhez nagy felszívófelület, terjedelmes gyökérzet kell (4. ábra). A növény a gyökér bőrszöveti sejtjeinek nyúlványain, a gyökérszőrökön keresztül veszi fel a vizet és az ionokat. A gyökérszőrök a legvékonyabb gyökereken, a gyökér végéhez közel folytonosan képződnek, az elöregedett gyökérszőrök pedig egy idő után tönkremennek. A gyökérszőrökön felvett víz a szár szállítószövetének farészén áramlik felfelé. Minthogy a gyökérzet nem tud fotoszintetizálni, ezért szerves anyagokkal kell táplálni, vagyis a szár háncsrészén a szerves anyagok a gyökér felé haladnak. A száron át felfelé áramló víz a levelekbe jut. A levelek a feljutott víz nagyobbik részét a gázcserenyílásaikon át elpárologtatják, és így folyamatos vízáramlást hoznak létre. A felszívott víz kis része viszont a fotoszintézishez szükséges. A szén-dioxidot a levél gázcserenyílásain keresztül diffúzióval veszi fel a növény. A gázcserenyílások, amint 4. A vízfelvételhez körülbelül akkora gyökérzet nevük is mutatja, a fotoszintézishez szükséges szénkell, mint amekkora a lombozat dioxid beáramlását is lehetővé teszik, és a fotoszintézis során keletkezett oxigén is itt jut ki a levélből. A fény megkötéséhez szükséges színanyag elsősorban a zöld klorofi ll, de sárga és narancsszínű színanyagok is részt vesznek a fotoszintézisben (5. ábra). A klorofi ll a levél sejtjeinek zöld színtesteiben van. A levelek laposak, így nagy felületen veszik fel a fényenergiát. A levél-ben tehát a fotoszintézis minden kelléke együtt van: a gyökéren át felszívott és a szár által továbbított víz, levél gázcserenyílásain át felvett szén-dioxid, valamint a fényenergia megkötésére alkalmas zöld színtest. 5. Ősszel, amikor a zöld színanyag elbomlik, láthatóvá válik a sárga segédszínanyag

22 22 szövegértés-szövegalkotás biológia munkalap 1. Magyarázza meg a fogalmakat! (Először egy szóval, majd egy mondattal.) fotoszintézis: energia: lebomlás: 2. Alkosson mondatot a cukor szó felhasználásával úgy, hogy az első mondatban mint energiahordozó, a másodikban mint édesség szerepeljen! 3. A szövegbeli 1. ábra alapján ismertesse szóban vagy írásban a növények fotoszintézisét és légzését! 4. Milyen kölcsönhatás van a növények fotoszintézise és az állatok légzése között? A szövegből vett idézettel válaszoljon! 5. Válaszoljon a kérdésekre a megadott mondatkezdések figyelembevételével! Miért képesek a növények növekedni? A növények azért képesek növekedni, mert Miért van szükség a fotoszintézishez fényenergiára? A fotoszintézishez azért van szükség fényenergiára, mert

23 A NÖVÉNYEK ÖNFENNTARTÓ MŰKÖDÉSEI MUNKALAP 1. Határozza meg az alábbi szavak jelentését először egy szóval, majd egy mondattal a szöveg, és ha szükséges, az Idegen szavak és kifejezések szótára segítségével! optimális: színtest: intenzív: 2. A szövegben többször is szerepel a foto- előtag. Mi a jelentése? Ha szükséges, használja az Idegen szavak és kifejezések szótárát! Milyen területen fordulnak elő még a foto- előtagú szavak? 3. Milyen összefüggés van a fotoszintézis és az alábbi tényezők között. A szöveg alapján írjon néhány jellemzőt! A szempont a mérték (kevés-sok) legyen! tényező fotoszintézis-jellemzők víz fény szén-dioxid

24 24 szövegértés-szövegalkotás biológia MUNKALAP 1. Magyarázza meg a szavak jelentését! ion: diffúz: klorofill: 2. Adjon új címet a szövegegységnek, indokolja röviden címadását! cím: a címadás indoklása: 3. A szövegben a növények vízfelvételével találkozunk. Készítsen sematikus rajzot vagy ábrát a szöveg alapján! Az ábra utaljon a talajra, a vízfelvétel útjára, a közreműködő növényi szervekre!

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

Növénytan tananyag. Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Püspökladány Város

Növénytan tananyag. Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Püspökladány Város 1 Növénytan tananyag 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. Rendszertan 4. Vírusok 8. Prokarióták 9. A növények országa 12. A növényi egysejtűek 12. Gombák 14. Hajtásos növények 18. Moszatok 19. Zuzmók 22. Mohák

Részletesebben

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK Az élõvilág csoportjai és a vírusok... 10 A sejtmag nélküli élõlények... 13 Az egysejtû sejtmagvasok országa... 16 A gombák teste és élete... 18 A fertõzõ betegségek...

Részletesebben

biológia ember a természetben műveltségterület Tanári Bútmutató Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona

biológia ember a természetben műveltségterület Tanári Bútmutató Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona Tanári Bútmutató S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona biológia ember a természetben műveltségterület 4 Az emberi test szerveződése és működése

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka

Részletesebben

Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje

Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 1.1. A biológia tudománya 1.1.1 vizsgálati szempontok 1.1.2 vizsgálati módszerek 1.2. A biológia történetének főbb lépései, személyiségei 1.3. Az élet jellemzői

Részletesebben

Növények életjelenségei, környezettan

Növények életjelenségei, környezettan Károssy Ágnes Növények életjelenségei, környezettan A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek A követelménymodul száma: 2220-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka

Részletesebben

Biológia 11-12. középszintű érettségi előkészítő

Biológia 11-12. középszintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B BIOLÓGIA 12. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Matula Ilona A kiadvány KHF/4587-13/2008. engedélyszámon 2008.12.17. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. évfolyam

BIOLÓGIA 7. évfolyam A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet BIOLÓGIA 7. évfolyam Rebákné Németh Erzsébet Rebák Sándor TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

MUNKAANYAG. Károssy Ágnes. Növények életfolyamatai, környezettan. A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek

MUNKAANYAG. Károssy Ágnes. Növények életfolyamatai, környezettan. A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek Károssy Ágnes Növények életfolyamatai, környezettan A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek A követelménymodul száma: 2220-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

Biológia 10. (16251/1/M)

Biológia 10. (16251/1/M) Bodáné Gálosi Márta Biológia 10. (16251/1/M) Munkafüzet megoldásai 1 KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET BIOLÓGIA 10. A munkafüzet célja a tanulás megkönnyítése. A feladatok csoportosítása a fontosabb képességek

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.2 (B) változatához Biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA

BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA Szerkesztette: dr. Molnár Kinga dr. Csörgő Tibor dr. Farkas János Kis Viktor dr. Molnár Kinga dr. Sass Miklós Szatmári Zsuzsanna dr. Török Júlia Katalin BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA:

Részletesebben

luenza,bárányhimlę,kanyaró,mumpsz,gyermekbénulás,

luenza,bárányhimlę,kanyaró,mumpsz,gyermekbénulás, TREFF Biológia kétszintħ ér ettségi f elkészí tę levelezę tanf olyam 2. 2.1. Témavázl at ok Nem sej t esr endszer ek 2.1.1. Ví r usok 3/ 8anyag,7.oldal Bakt er i of ág- baktériumot megtámadóví rus: T-f

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Biológia tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.2 (B) változatához Biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.3.3

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.3.3 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.3.3 EMELT biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.2 (B) változatához Biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Emelt helyi tanterv

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Emelt helyi tanterv BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Emelt helyi tanterv Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletben szereplő, az OFI és az MTA együttműködésében létrejött Emelt biológia-egészségtan (3.3.3_emelt_biologia_9-12)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hruza Kálmán. A környezeti tényezők csoportosítása, állatra gyakorolt hatása. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete

MUNKAANYAG. Hruza Kálmán. A környezeti tényezők csoportosítása, állatra gyakorolt hatása. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete Hruza Kálmán A környezeti tényezők csoportosítása, állatra gyakorolt hatása A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete A követelménymodul száma: 1711-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára

az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Biológia az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Mária Uhereková Iveta Trévaiová Zuzana Piknová Angelika Matľáková Jana Višňovská Veronika Zvončeková Združenie EDUCO Szerzők

Részletesebben

Biológia-egészségtan Négy évfolyamos gimnázium

Biológia-egészségtan Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam Biológia-egészségtan Négy évfolyamos gimnázium 10. kötelező 10. választ -ható 11. 12. Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 62 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett re, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Gerinctelen Állattan I.

Gerinctelen Állattan I. Kis Béla tanár úr emlékének (1924 2003) Ujvárosi Lujza Markó Bálint Gerinctelen Állattan I. Az állati jellegű egysejtűektől a gyűrűsférgekig Rendszertani és morfológiai alapok Apáthy könyvek Kolozsvár

Részletesebben

ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA

ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA Foto: G. Diesener és J. Reichholf: Kétéltűek és hüllők 184 72. A szivacsok sejtjei (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ

Részletesebben