Gárdonyi Géza: A szegény ember káposztája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gárdonyi Géza: A szegény ember káposztája"

Átírás

1 Gárdonyi Géza: A szegény ember káposztája A határban naphosszat durrogott a puska. A gróféknál vadászatot rendeztek. Száz meg száz hajtó zavarta ki rejtekéből az aranytollú fácánokat, a jámbor nyuszikákat és mindenféle egyéb vadakat, hogy belekergessék a halál torkába. A menekülő vadak útját egy helyen széles folyó állta el. A vízparton egyetlen csónak. A csónakon egy szegény ember és két fej káposzta. A káposzta a szegény ember aznapi ebédje. Az ember éppen indulna át a vízen, mikor fölpillant és meglát a parton egy kétségbeesett nyulat és mellette egy bánatos farkast. Mindkét állat tudta, mi vár rá, ha a hajtók gyűrűje összébb zárul. Szomorúan néztek hát az emberre és egymásra. - Te szegény ember, - szólal meg a nyúl nyöszörgő bánatos hangon, - könyörülj rajtam. Vigyél át engem a csónakodon, szabadíts meg a puskacső villámától. - Engem is vigyél át, - szólal meg a farkas, - az én sorsom se különb a nyúlénál. - Engem vigyél előbb, - könyörög a nyúl, mert ha itt hagysz, a farkas hamarabb fölfal, mint gondolnád. - Jó, jó - válaszol a szegény ember, - de mi lesz a káposztámmal, ami a csónakban van. Azt meg te falod föl. - Vihetsz minket együtt is! - mondja a fogát vicsorítva a farkas, - én nem engedem, hogy a nyúl megegye a káposztádat. - Átvinni átviszlek benneteket, - nyugtatta meg a két állatot a szegény ember, - de láthatjátok, hogy a csónak olyan keskeny és olyan rövid, hogy rajtam kívül legfeljebb ha egyikőtök fér el benne s akkor is ki kellene raknom a káposztámat. - Várunk rád türelemmel, - szólt újból a nyúl, - csak evezz gyorsan át a káposztáddal. A hajtók még legalább száz lépésre vannak. - De te farkas, - aggodalmaskodott a szegény ember, - előbb ígérd meg, hogy a túlsó parton is megkegyelmezel ennek a szerencsétlen nyúlnak. Különben semmi célja a könyörületemnek. - Ígérem! Ígérem! - fogadkozott a farkas. - Nohát akkor várjatok kissé, hadd gondolkozom, miként cselekedjek. Ha átviszem előbb a káposztákat és a farkas marad itt a nyúllal, nem okos. Mert a farkas megeheti a nyulat még mielőtt ideérne a vadászat. Ha a nyúl maradna itt a

2 káposztával, ez a káposztára volna veszélyes, meg rám nézve is, mert odaveszne az ebédem. Hanem legjobb lesz így: kirakom a káposztát s utána: - Nyuszi! Ülj csak bele gyorsan a csónakomba. A nyuszinak kétszer se kellett mondani, máris ott guggolt a csónak sarkán. A szegény ember pedig gyors kézzel hozzáfogott az evezéshez. A nyúl valóban átkerült a túlsó partra. Ott kiugrott örömében a csónakból és olyan táncot rögtönzött odaát, mintha nyúlbálban volna farsangkor. A csónak visszatért üresen. A szegény ember újra megszólalt a parton: - No, farkas koma, most te csücsülj a csónak végén a nyúl helyére. Megmentem a te életedet is. A farkas fogvacogva telepedett a csónak sarkára és sunyítva nézegetett hátra a vadászok felé s örömmel pillantgatott a túlsó partra, ahol a nyuszi várakozott. A farkas is átért a víz másik oldalára. De most együtt lett volna a farkas a nyúllal. Az ember azonban előrelátó ember volt: nem bízott a farkas ígéretében. Tehát újra odaszólt a nyúlnak: - Gyere csak nyuszikám, ugorj vissza a csónakomba. Visszaviszlek én téged. Így bizonyosan nem történik bajod. A farkasnak nem tetszett ez a beszéd, de mit cselekedhetett. A nyúl gyorsan beugrott a csónakba s így a farkasnak annyi ideje se volt, hogy a nyuszinak a füle hegyét megcsiklandozza. A parton a nyulat újra kitette az ember és berakta most a káposztát. A káposzta átszállítódott a farkashoz. Ekkor az ember újra gyorsan visszaevezett a nyuszikához és hozta vissza magával. Mikor megérkeztek a túlsó parton már hallani lehetett a nagy puskaropogást és kiáltozásokat.

3 A farkas ettől úgy megijedt, hogy rögtön eliszkolt a környékről s még csak annyit sem mondott a szegény embernek: - Köszönöm szépen, hogy megmentettél. Bezzeg a kis nyuszika kezet akart csókolni jótevőjének. De a szegény ember nem hagyta. Zsebbe dugta a kezét. De hogy a zseb lyukas volt, a nyuszi mégis hozzáférkőzött a kisujjához. - Menj, csak menj nyuszikám te is világgá, - mondta neki a szegény ember, - csak vigyázz most már, valaha is össze ne kerülj azzal a hálátlan ordassal. A nyúl el is iramodott volna rögtön, de hogy a szegény ember a káposztafejet hámozta, azt megvárta még. Megeszegette ami a szegény embernek nem kellett, megnézte még azt is, hogyan vagdalja apróra a szegény ember a káposztát. Hogyan rakja fazékba. Hogyan gyújt tüzet alá. S csodálkozott, hogy mennyi mindent elkövetnek az emberek csak azért, hogy azt a jó nyers káposztalevelet elrontsák.

4 Gárdonyi Géza : A zöld erszény Volt egyszer egy halász. A Balaton partján lakott egy rossz vályogházban, és csak abból élt, amit a vízből foghatott. Hát ő maga meg is élt volna valahogyan, hanem a hogy nyolc gyereket adott neki az isten, az már megnehezítette az életét. Nyolc gyerek, nyolc száj. Ez a nyolc kis száj mindennap azt mondta: Édesapám, éhes vagyok. A halász pedig nem tudott annyi halat fogni, amennyi a gyerekeknek elég lett volna. Egy este, ahogy kihúzza a hálóját, látja, hogy nincs benn több hal, csak egy; az se nagyobb, mint a két ujjam. Uramisten így sóhajtott fel keserűen, vagy több halat adnál, vagy kevesebb gyereket. Ahogy felpillant, látja, hogy egy öreg koldus áll a parton. Nem volt valami különös koldus, csak éppen a szakálla hosszabb, mint a koldusék szokott lenni. Ált a parton, és nézte a halászt. Atyámfia mondotta búsan a halász, tudom, hogy alamizsnát vársz tőlem, de megvert engem az isten. Egész nap halásztam, nem fogtam egyebet, mint ezt a hitvány kis keszeget. Nesze, süsd meg, ha éppen éhezel. Köszönöm felelte az öreg. El is fogadom, mert éhes vagyok. Hanem te is fogadj el tőlem valamit. Mit adhat kend nekem? Csak egy rossz bugyellárist. Azzal odavet a halásznak egy fakó kis bugyellárist. Zöld bőrből volt ez a bugyelláris. Kinyitja a halász. Nézi: mi van benne. Hát egy krajcár van benne. Elnevette magát a halász, és azt mondja: Olyan ez a bugyelláris, mint a Balaton. Miért volna olyan? Nincs hal ebben se. Hát jól mondod, hogy olyan. Mert ha nincs is benne semmi, egy krajcárt mindig találsz benne. Azzal leült a koldus, és tüzet rak. Megijed a halász: néz, hol a bugyellárisra, hol a koldusra, de nem mer neki szólni.

5 Ejnye, de furcsa mondja csudálkozva. Mesében hallottam én csak ilyet. Belenyúl a bugyellárisba: kiveszi a krajcárt. Megint belenyúl, megint ott a krajcár. Mikor már valami tízet kiszedett, zsebre vágta a bugyellárist, és hazafutott. No, gyerekek kiáltotta nagy örömmel, nem éhezünk többé. Mától fogva nem teszünk egyebet, csak a krajcárokat szedjük. Lesz kenyér mindennap! Azzal kiveszi a bugyellárist a zsebéből és mutatja nekik. A gyerekek szedik a krajcárt, mint, a tyúk a kukoricát. Mikor már egy tarisznyára valót kiszedtek, azt mondja a halász: Szedjetek csak tovább, én addig elmegyek a faluba. Hozok kenyeret meg ruhát meg mindenfélét, ami eddig nem volt. Megyen a halász. Magukra maradnak a gyerekek. Szedik a bugyellárisból a pénzt szorgalmasan. Egyszer csak azt, látják, hogy egy cigány áll az ablaknál. Mit csináltok, gyerekek? kérdezi a cigány. A falu kovácsa volt pedig az a cigány. Ő is a Balatonra szokott járni, horgászni. Pénzt szedünk mondják a gyerekek. Apánk ma olyan bugyellárist kapott, amelyikben pénz terem. Nem lehet igaz. De bizony igaz. Nézi a cigány, nézi egy darabig. Egyszer csak elkiáltja magát: Gyertek ki egy kicsit! Itt dalol egy rigó! Fogjátok meg! Én majd addig szedem a pénzt helyettetek. Kiszaladnak a gyerekek, hát a rigó csakugyan ott dalol az eperfán. Uccu, fel a fára minden gyerek, aztán meg a másik fára. Mindenképpen meg akarják fogni a rigót. De a rigónak is volt esze: nem várta meg, hogy megfogják. Mikor visszatérnek a házba, hát se cigány, se bugyelláris. Jön a halász. Kiáltja már messziről: Nyissatok ajtót, gyerekek. Akkora kenyeret hozok, mint a malomkő, akkora szalonnát, mint az ajtó. Cukor, füge, szentjánoskenyér, minden van a tarisznyámban. Neked, János, írótollat is hoztam; Neked, Péter, szép ábécéskönyvet. Mindegyiknek hoztam valamit. A gyerekek azonban nem futottak eléje. Sírtak. No, mi lelt benneteket? mondja ijedten a halász. Mi történt?

6 A gyerekek elmondják, hogy a cigány kovács rigót akart velük fogatni, s ezalatt eltűnt a bugyelláris. A halász hallgatta sápadtan. Megvernélek benneteket mondotta aztán leülve, de nem vagytok hibásak, mert nem tudhattátok, hogy a kovács nem becsületes. Hát nem verem meg egyiteket se. Itt van, egyetek, igyatok. A pénz elég lesz egynéhány hétig, azután ismét koplalunk. Másnap megint kimegy a halász a Balatonra. Hát az öreg koldus most is ott van még. Alszik. Ott fekszik a parton, a gyepen. Mellette egy kis rakás hamu. Úgy látszik, tüzet rakott az este, annál sütötte meg a halat. A halász leül, és halászik nagy búsan. Egyszer csak megszólal mögötte a koldus: Miért vagy olyan szomorú, barátom? Hogyne volnék szomorú felelte a halász. Ha maga a királyi korona volna a zsebemben, még az is elolvadna, mielőtt hazaérnék. Nem értem a szavadat. Elég annyi, hogy nem vagyok szerencsés ember. Hát nem szedtél a bugyellárisból? Szedtem valamelyest. Miért nem szedtél többet? Itt a halász egyet fohászkodik, aztán elmondja: mi történt, míg odajárt a faluban. No, ne búsulj szólt az öreg. Én most már odább vándorolok, hanem még adok valamit. Itt ez a bot. Ha ennek a botnak azt mondja valaki : hopp a fejem, hopp a hátam! akkor ez addig veri azt, akinek a kezében volt, míg csak azt nem mondja valaki: Elég az igazságból! Hát aztán mit tegyek én ezzel? Majd kitalálod magad is. Azzal elbúcsúzott az öreg, és eltűnt a fák között. Hazamegy a halász: odateszi a botot az ágya végébe. Hát egyik este megint ott van ám a cigány, és leselkedik be az ablakon. Észreveszi ezt a halász. Előkapja a pénzes zacskót, és csörgeti a sötétben. Mit csinálsz, halász koma? így szól be a cigány. Nagy munkában vagyok feleli a halász. Olyan botot fogtam ki a vízből, hogy minden szavamra egy arany esik ki belőle.

7 Azzal megint csörgeti a pénzes zacskót. Hej, égeti a cigányt az irigység. Be is szól egy kis idő múlva az ablakon: Halod-e halász koma: nem adnád ide egy percre azt a csudabotot? Minek ez neked? Csak valami tíz aranyat szeretnék magamnak. Nesze, itt van. Azzal kinyújtja a botot az ablakon. Mit kell vele tenni, hogy pénzt adjon? Csak mondd neki: Hopp a fejem, hopp a hátam! Elkiáltja magát a cigány: Hopp a fejem, hopp a hátam! Hát a következő percben ordít a cigány és ugrál, mint a bolond. Mi lelet? kérdezi a halász. Jaj, ez a bot! Jaj! Jaj! Úgy ver, mint az istennyila. Csak azt veri, aki nem becsületes feleli nevetve a halász. Vedd le rólam kiáltja a cigány. Becsületes leszek ezentúl. Hát visszaadod az erszényemet? A cigány nem felelt. Gondolta: majd megunja a bot a verést. Felszaladt a fára, de a bot ott is verte. Beszaladt a Balatonba. Verte a bot még a víz alatt is. Utoljára is visszafutott a cigány a halászhoz, és bedobta az ablakon a zöld erszényt. Akkor aztán a halász elkiáltotta magát: Elég az igazságból! Hát a bot egyszerre leesett a földre, és meg se mozdult többé. Jaj azt mondja a cigány az izzadtságát törülgetve, még így se táncoltam a lakodalmam óta. Azzal megszégyenkezve hazament. A halász pedig még máig is szedi a krajcárokat a zöld erszényből. Sok krajcár kell neki, mert mind a nyolc gyermeke iskolába jár.

8 Brekeke és Zsákrágó úr utazása A béka összebarátkozott az egérrel. Eszükbe jutott egyszer, hogy be kéne járni a világot. Tapasztalni, látni, tudni akartak, hogy azután később hasznát vegyék. A béka úszónadrágot és kulacsot vitt az útra, az egér pedig esőköpenyeget és egy tarisznya kenyérmorzsát. Megindító volt a búcsúzás. Az öreg békák és az öreg egerek egymás keblére sírták a könnyeiket. A kiskorú békatestvérek keservesen vartyogtak, az egértestvérek pedig szívre hatóan cincogtak. A falu határán még egyszer visszanéztek. Onnan intettek utolsó búcsút a falujuknak. A nap melegen sütött. Két papsajtlevelet szakítottak le ernyőnek. Hanem a békának ez nem volt elég. Fürödni szeretett volna. Pajtás szólt az egérnek, fürödjünk! Nem vagyok hozzászokva felelte az egér. Nem tudsz úszni? Bizony, hallod, én sohasem jártam úszóiskolába. Nem tesz semmit biztatta a béka az egeret. Az én apám úszómester volt a lencsés tóban, magam is úgy úszom, mint a hal! Az egér végre is hallgatott a szép szóra. A patakhoz ballagtak, ahol a béka letette a kulacsát, az egér pedig az esőköpenyegét. No, ide vigyázz! szólt a béka. Ahogy én csinálom, te is úgy csináld! Mindjárt az első látásra megtanulhatod! Nagyot ugrott a partról a levegőbe, s a hátulsó két lábát hosszan kinyújtva, fejjel a vízbe ugrott. A víz fölcsapott. A béka eltűnt a habok között, de a következő pillanatban már ott fickándozott a víz színén. Szeme csillogott a gyönyörűségtől. Szórta, fújta maga előtt a vízgyöngyöket. Láttad? kérdezte az egértől. Láttam felelte az egér. No, hát, csináld utánam! Ne félj semmit! Nem hideg a víz? kérdezte az egér szepegve. Dehogy hideg! felelte a béka. Olyan meleg, mintha katlanban melegítették volna! és vígan lubickolva csalogatta az egeret. Az egér belenyújtotta az első lábát a vízbe, a víz csakugyan meleg volt. Nekifutott hát ő is a partról, és egy nagy ugrással a vízbe vetette magát.

9 Lemerült. A víz felvetette. Fuldokolva kapkodott jobbra-balra. Bizony bele is fulladt volna, ha a béka el nem kapja hirtelen a nyakánál. Látod szólt az egér, majd belefulladtam. Nem való nekem az efféle mulatság, mert én szárazföldi életre születtem. Nem is ugrott többé a vízbe, csak a parton ülve nézte, micsoda figurákat csinál a béka a vízben. Másnap egy lyukhoz értek. A lyukból egy öreg szürke egér pislogott kifelé. Adjon Isten jó napot! köszöntötte a vándor egér az öreget. Fogadj Isten, mi járatban vagytok? felelte amaz vissza. Vándorúton vagyunk, tapasztalatot szerzünk. Mi a nevetek? Az enyém Zsákrágó, a barátomé meg Brekeke. Én Lyukszögi vagyok szólt az öreg egér. Apád jó cimborám volt, egy tarisznyában ismerkedtem meg vele. Hát, szívesen látlak mind a kettőtöket. Forduljatok beljebb! Jaj, pajtás súgta a béka nem szoktam én efféle egérúton járni. Hajós vagyok, tudod, veszedelem nekem a szárazföld Csak gyere utánam súgta az egér, ne félj semmitől! Sokáig másztak a hosszú és szűk lyukban. Elöl az öreg Lyukszögi ment, s egy szentjánosbogárral világított a vendégeknek. Egyszer aztán kiértek a lyukból. Egy sötét kis kamrába léptek, ami tele volt mindenféle ennivalóval. Legyetek vendégeim! szólt Lyukszögi. Van itt karalábé, hagyma, töpörtő, sajt, lekvár, kenyér és még sok mindenféle. Egyetek. Nem sajnálom tőletek. Volt ott egy drótból készített gömbölyű kis ház is. A közepén szalonna illatozott. Te Zsákrágó szólt a béka barátjának, de szeretnék én egy ilyen kis házban lakni! Éppen jó lenne a lencsés tó partjára, különösen, mikor a gyerekek kövekkel hajigálnak. Vigyázzatok, bele ne menjetek! szólt az öreg Lyukszögi. Rossz ajtaja van annak a háznak. Ha egyszer becsapódik, nem lehet kinyitni. Szegény megboldogult feleségem is abban a házban veszett el. Zsákrágó hallgatott is az öreg szavára, de a béka nem nyugodott, beugrott a házba, beugrott éppen a ház közepére. Abban a pillanatban becsapódott az ajtó. A béka fogva volt. A két egér megrémült. A béka kétségbeesetten ugrált jobbrabalra, úgy hogy a fejét véresre verte a drótokon. Hiába, nem nyílt ki többet az ajtó.

10 Az egerek megkísérelték szétrágni a házat. Nem lehetett. Hát csak sírtak ott mind a hárman, az egerek kívül, a béka meg belül. Egyszer csak kinyílik a kamra ajtaja, belépett egy asszony. A két egér elsurrant. Mikor az asszony meglátta a békát, felsikoltott: Jaj, hogy kerül ide ez a rusnya béka kiáltotta, soha hírét sem hallottam, hogy a béka szalonnát evett volna! A kiáltásra befutottak többen is, és egy bátrabb fiú kinyitotta az egérfogó ajtaját. A béka pedig egy óriási ugrással elmenekült a saláták közé. Meg kell fogni! kiabálták a gyerekek. De a béka szerencséjére megtalálta az egérlyukat, amelyikből ide tévedtek, és eszeveszetten menekült. Most már otthon vannak mind a ketten. A béka feje be van kötözve mentalevelekkel. Éjjel a holdvilágnál hosszan beszélik a kalandjaikat. Magam is tőlük hallottam.

11 Gárdonyi Géza: Vendégségben Van nekem egy unokaöcsém. Vidéken plébános. Szép időben néha átkocsizok hozzá. Tihanyi Pista szeret kocsin járni. Elvittem hát egyszer magammal őt is. A plébános ott tartott bennünket ebédre. Éhesek voltunk. Maradtunk. A papbácsi odaültette Tihanyi Pistát maga mellé. Hozzák a levest. Én éppen Pistának meritenék, de a papbácsi rám szól: - Micsoda? Ilyen nagy legénynek is merni kellene még? Merit ő maga is. Tihanyi Pista csakugyan nagy legény volt már. A tizedik esztendőbe lépett. Hát belenyugodtam. Veszek hát levest magamnak. Aztán a papbácsit látom, odatolja a tálat Pistának. A tálban bableves van. Pista szereti a bablevest. És már alig várta, hogy ehessen. Hát csak merit és merit a világon mindenről megfeledkezve. Ahányszor merít, végigcsordul a leves a fehér terítőn. Aztán úgy teleszedi a tányérját, hogy mihelyt a kanalával belenyúl, a leves onnan is kicsordul. Jaj de szégyeltem. Hanem Pista bezzeg nem szégyelte. Ahogy a kanala a szájához ér, észreveszi, hogy a leves forró. Lecsapja a kanalat az asztalra és uccu, elkezdi a fujtatást. Mint a kovács fujtatója úgy fujtat. Erre azt mondtam neki, hogy észrevegye illetlenségét: -Vigyázz, le ne fujd a tálat is az asztalról! De rá se hederített, hogy mit mondok. Otthon bizonyára megtanították arra, hogy a levest fujni nem illik. Pista azonban alighanem azt hitte, hogy ez a tanítás csak otthonra való, nem mikor vendégségben járunk. Hát Pista csak fujt tele pofával, mint valami trombitás. Mikor aztán félig lehült a leves, Pista televette a kanalát és zsupsz, beöntötte úgy, hogy a szája két szélén folyt lefelé. Csámcsogott, mint a malac a moslékban és oly dühös sietéssel evett, mintha otthon sohse evett volna eleget. Nem tudta, hogy a kanalat csak félig illő megmeríteni. És akármilyen éhes is valaki, lassan egyék. Én majd elsülyedtem szégyenletemben. Következett a marhahús. Marhahús és zsemlyemártás. A zsemlyemártást nagyon szerette Pista. Megfogta hát a mártásos csészét, s úgy kifordította a tartalmát, hogy a papbácsinak semmi se maradt. Utána kikeresett a tálból egy nagy darab csontos húst s olyan hirtelen rádobta a villáról a mártásra, hogy a mártás szertefröcskölt. - A papbácsi csupa kiméletből nem mutatta, hogy megbotránkozik Pista viselkedésén. Inkább tréfára fogta a dolgot és azt mondta: - Ejnye kis legény, de jó az étvágyad! - Meghiszem azt! - felelte Pista teli szájjal.

12 Beszélhetett Pistának. Nem értett az semmi célzást. Gondoltam, talán a következő ételnél már nem tesz csúffá, akkorra jól lakik. Hozzák a rántott csirkét. Most már nem engedtem, hogy Pista vegyen, hanem azt mondtam a papbácsinak: - Pista azt a részt kapja, amit én adok ki. Tudom, hogy az ilyen gyerekek mit szeretnek. A papbácsi nem szólt ellene semmit. Odaadom Pistának a szárnyát. A papbácsi kiveszi a máját. Pista összehuzgálja a szemöldökét és sírásra fakad. - No mi a bajod? - A papbácsi, - mondja sírva, - a papbácsi megeszi a májam!!! És az én szégyenletemre így folyt tovább az ebéd. Ebéd végén Pista hintázni kezdett a széken. Én csak integettem: - Pista ne hintázz. Nem illik. De hiába. A vége az lett a mulatságnak, hogy a szék hátrabillent. Pista ijedtében belekapott a terítőbe és lerántotta magával az egészet. Pohár, tányér, üveg, minden összetörött. - No, Pista, - mondottam mikor megindult velünk a kocsi hazafelé, - ha akkor ennél megint, mikor én viszlek valahova vendégségbe, tudod-e mikor ennél? - Mikor? - Soha többé ebben az életben!

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE

GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE Volt egyszer egy halász s annak felesége. Egy kicsi putriban laktak, a tenger partján, s bizony nagy szegénységben éltek, mert mikor került horogra hal, mikor nem. Hát egyszer

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Mint a sót az ételben

Mint a sót az ételben Mint a sót az ételben Szereplők: öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, első királykisasszony, második királykisasszony, após király, királyfi, udvarmester, szakács, vadászok, vendégek,

Részletesebben

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával.

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával. KACOR KIRÁLY * Miákolt a macska éhen, Kert alatt a faluvégen. Híd mellé ült szomorúan, Hát egy róka vala túlnan, Szőrős arcát cirógatta, Lompos farkát lelógatta. Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

A királykisasszony cipője

A királykisasszony cipője A királykisasszony cipője Színpadra alkalmazta: Steinwender József Szereplők: Királykisasszony Mészáros Csizmadia Szobalány Kisbíró Herceg koldus ruhában Hajdúk Napszámosok (férfiak, nők) Hercegek, királyfik

Részletesebben

1. számú melléklet: Meseírók. Jean de La Fontaine (1621 1695), francia. Aiszóposz (Aesopus) (i.e. 600 körül), görög

1. számú melléklet: Meseírók. Jean de La Fontaine (1621 1695), francia. Aiszóposz (Aesopus) (i.e. 600 körül), görög 1. számú melléklet: Meseírók Jean de La Fontaine (1621 1695), francia Aiszóposz (Aesopus) (i.e. 600 körül), görög Jacob Grimm (1785-1863), német Wilhelm Grimm (1786-1859), német Benedek Elek (1859-1929),

Részletesebben

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek MESEmii gyűjtemény Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek mesemi.indd 1 mesemi.indd 2 mesemi.indd 3 mesemi.indd 4 MESEmii gyűjtemény mesemi.indd 5 4 mesemi.indd 6 Jékely Zoltán:

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

A hálátlan kígyó Illusztrációk: Szabó Enikő

A hálátlan kígyó Illusztrációk: Szabó Enikő Gárdonyi Géza A hálátlan kígyó Illusztrációk: Szabó Enikő Egy szép tavaszi napon az erdőben heverésztem. Ott beszélgettek a madarak fölöttem egy galagonyabokor ágain. Ezt a mesét beszélték, hallgassatok

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

Benedek Elek Melyik ér többet?

Benedek Elek Melyik ér többet? Benedek Elek Melyik ér többet? Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú tarka malac túr, volt egyszer egy király s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Himmler Zsófia A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10.

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A minap fekete csuklyások sorozatot lõttek és Molotov-koktélokat dobtak a tarnabodi faluszélen négy házra. Az idõs lakók nem sérültek meg. Még aznap délelõtt

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Egy este arra gondoltam, hogy a jó Isten teremtései között nincs boldogabb, mint a pillangó. De szeretnék pillangó lenni! így szóltam magamban. ide-oda röpködnék egész nap; mikor

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

ÅSA LARSSON ÉS INGELA KORSELL. Illusztrálta Henrik Jonsson

ÅSA LARSSON ÉS INGELA KORSELL. Illusztrálta Henrik Jonsson ÅSA LARSSON ÉS INGELA KORSELL 4 Illusztrálta Henrik Jonsson Ki-Szab-Lak Tópart Vendéglo ' golfklub Mariefredi templom Estrid és Magnar háza Gripsholm-kastély Hé-Henry kunyhója 93. fejezet Hófehérke alrik

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod.

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod. A HAMIS FURULYA Itt a mese a markomba Gabi, ne légy oly goromba! Minek csípted meg a Lajkót? Tedd le, Jutka, a szakajtót! Ez a Borcsa suttog egyre, Nem is viszem ki a hegyre. Gallér híján, köpönyeg, Nem

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben