AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE"

Átírás

1 Egészségtudományi Közlemények, 2. kötet, 1. szám (212), pp AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE NIŠTIAR FERENC 1, DR. RÁCZ OLIVÉR 1, LUKAČÍNOVÁ AGNESA 2, HUBKOVÁ BEÁTA 3, KOSKA PÉTER 4, DR. FODOR BERTALAN 4 Összefoglalás: A célunk hím Wistar-patkányok élettani és biokémiai referencia mutatóniak a becslése az életkortól függően ellenőrzött környezeti viszonyok mellet. Nagy létszámú állaton határoztuk meg olyan referenciaértékek mutatóit, mint az átlagéletkor, testsúly, tápés vízfelvétel, szérum összfehérje, albumin, transzferrin és ferritin szintet az életkorhoz viszonyítva. Ezeken túlmenően összehasonlítottuk az ember és a patkány életkorának fontosabb szakaszait. Patkányaink maximális élettartama 4,4 év, az átlagéletkor 3,75 év volt. A testsúly gyorsan növekedett, a 85. hétig kb g volt, majd a 163. héttől lassan csökkent. A tápfelvétel gyorsan növekedett és a 39. héten 39 g volt, majd folyamatosan csökkent és a 163. héten kb. 2 g volt. A vízfelvétel hasonló dinamikát mutatott (43 ml volt a 33. héten és lassan csökkent a 163. hétig 33 ml-re. A szérum összfehérje szintje korral növekedett, ezzel ellentétben az albumin szint csökkent. A szérum transzferrin és ferritin szint csökkent, majd a 163. héttől növekedett. Kulcsszavak: a patkány és ember életkorának összehasonlítása, táp- és vízfelvétel, referenciaértékek, szérumfehérjék Bevezetés A tudományos kutatás egyik leggyakrabban használt állatmodellje a patkány [1], elsősorban a Wistar-törzs egyedei. Ez egy outbred (kültenyészet) törzs, melyet viszonylag jó színvonalú és állandó biokémiai mutatók jellemeznek. Ennek ellenére meglehetősen nehéz tájékozódni e téren, mivel a rendelkezésre álló adatok nagyon különbözőek. Ha nem a megfelelő adatokból indulunk ki, akkor ez téves következtetésekhez vezethet [2]. A referenciaértékek jó ismerete, valamint meghatározásuk nagymértékben járulhatnak hozzá a kísérleteink megfelelő összeállításához, elegendő kísérleti állat biztosításához és ez által természetesen egy jó minőségű kísérleti protokollhoz is. Ha elegendő számú állaton vizsgált megfelelő referenciaadat áll rendelkezésünkre, illetve abból a tenyésztési létesítményből származnak, mint kísérleti állataink, jelentős mértékben hozzájárulhatnak az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai elvárásoknak és összhangban vannak a 3 R követelménnyel is [3]. Az állatok számának csökkentéséhez jelentős mértékben hozzájárulhat az állat-modell jó megválasztása úgy, hogy a lehető leghívebben tükrözze a tanulmányozott problémát az emberre viszonyítva [4], valamint a kísérlet jó megtervezése és az eredmények megfelelő 1 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Kórélettani Tanszék, Kassa, Szlovákia 2 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Élettani Tanszék, Kassa, Szlovákia 3 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Orvosi Kémiai és Biokémiai Tanszék, Kassa, Szlovákia 4 Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Nanobiotechnológiai és Regeneratív Medicína Tanszék, Miskolc, Magyarország

2 5 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor statisztikai feldolgozása is [5]. Minden állatmodellnél fennáll egy bizonyos biológiai ingadozás genetikai, valamint a környezeti tényezők révén, illetve ezek kölcsönhatásai következtében. A jó kísérlettervezés célja, hogy biztosítsa, hogy ezek a változók a lehető legkisebb mértékben befolyásolják a kísérleti eredményeket. A jó kísérleti eredmények alapfeltétele az állatok jólétének biztosítása, ezen kívül a szokásos fizikai aktivitásuk és alapviselkedési formáik biztosítása is nagyon fontos az állatok egészsége szempontjából, és ezek is jelentősen befolyásolhatják az állatkísérletek eredményeit [6]. A kísérlet egyes tényezői lényegesen befolyásolják a referenciaértékeket, mint pl. az eltérő kísérleti protokollok [7], a tenyésztés tényezői (a kalitkák nagysága, egy kalitkákban tartott állatok száma, a fényperiódus, a levegő minősége, páratartalom, hőmérséklet, az alomanyag, a kalitkák típusa és az állatokkal való manipuláció) és az állatok táplálása (a táp típusa, tápanyagtartalom, a táp fizikális tulajdonságai, valamint az etetés és itatás gyakorisága). Ide tartoznak az állatállomány tényezői is (pl. az állatok kora, neme, törzse, egészségi állapota, komfortja, immunstátusza), továbbá a vizsgált mutatók és a mintavétel (pl. gyógyszerhatások, invazív operációk és az érzéstelenítés, illetve az altatás). A tenyésztési tényezők közül szignifikáns hatással van a tápfogyasztásra és a növekedésre az egyedek száma egy kalitkában [8], egyenes arányban befolyásolja ezeket a mozgásaktivitás csökkenésével [9], illetve közvetve a gázok és az ürülékek koncentrációjának a növekedésével [1]. A máj, vese és a szív tömegét és ezt követően a hematológiai mutatókat is befolyásolhatja a kalitkában tartott állatok száma [11]. A hematológiai mutatók jellemzik a stressz hatását és az immunrendszer állapotát [12], különösen, ha az állatokat kis ketrecben vagy nagy számban tartjuk [13]. A kísérleteknél olyan feltételeket kell biztositani, amelyek nagyon hasonlítanak a normális tenyésztési körülményekhez [14], hogy a kísérleti kezelés során az alapvető élettani és biokémiai változók csak minimálisan legyenek befolyásolva [15]. Külön kutatási terület, ahol a rendelkezésre álló referenciaértékek jó ismerete döntő lehet, a táplálkozással, gyógyszerhatással és a mérgező anyagokkal kapcsolatos problémák tanulmányozása. Ez különösen érvényes élelmiszerben alacsony koncentrációban jelenlévő szennyező (biológiailag aktív) anyagokra [16], az ipari feldolgozás élelmiszerekre való hatásának a vizsgálatánál, a helytelen táplálkozás, valamint a betegség patogenesis tanulmányoknál [5]. Munkánk célja az volt, hogy néhány alapvető referenciaértéket azonosítsunk, mint pl. az élettartam, a testsúly, a táp- és vízfogyasztás, valamint a szérumfehérjék szintjét hím Wistar-patkányoknál az életkortól függően, illetve összehasonlítani a patkány és az ember életkorának fontosabb szakaszait. Anyag és módszerek Állatok és tenyésztésük Kísérleteinket 42 négyhetes hím patkányon (Rattus norvegicus; Wistar-törzs) végeztük, melyek átlagsúlya 88 ± 6 g volt. Állataink a kassai Orvostudományi Egyetem állatházából származtak (KOE). A patkányok műanyag kalitkában voltak tenyésztve (2 patkány egy 2 mm magas, 3 mm széles és 52 mm hosszú kalitkában) mérhető táp- és vízfogyasztással. Állataink Larsen-diétát és ivóvizet a kísérlet egész tartama alatt ad libitum fogyaszthatták. Az állatlabor hőmérséklete 22 ± 2 C, páratartalma 5%, és a fényperiódus 12:12 óra világos:sötét volt. Minden kísérlet a KOE-ban volt elvégezve, amely laborállat

3 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 51 tenyésztésre és állatkísérletekre a hazai és európai jogszabályoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik. Élettani vizsgálatok A kísérlet folyamán 13 hetes periódusokban vizsgáltuk az állatok élettartamát, súlyát, táp- ill. vízfogyasztását. Biokémiai vizsgálatok 12 hím patkánynál 26 hetes periódusokban vizsgáltuk az összfehérje [15], szérum albumin, transzferrin és ferritin szintjét (Dot Diagnostics Ltd., Czech Republic). A minták feldolgozása A vért a patkányok farki vénájából nyertük. A vérminták (5 μl) szobahőmérsékleten 1 órát álltak (véralvadás), azután centrifugáltuk 1 g-nél 45 percig 4 C-on és a nyert szérumot 24 C-on tárultuk a kivizsgálásig. A hemolizált szérumokat nem vizsgáltuk. Statisztikai elemzés Az eredmények bemutatására az átlag ± SD alkalmaztuk. A statisztikai összehasonlítást Student-féle t-próbával, Mann Whitney U-próbával, illetve egyirányú ANOVA- és ezt követően Newman Keuls post hoc teszttel végeztük. Statisztikailag szignifikánsanak a P <,5 szintet tartottuk. A korrelációszámításnál a Spearman-féle rank korrelációs tesztet alkalmaztuk. Eredmények és diszkusszió Az állatok átlag élettartama az 1. ábrán és az 1. táblázatban van feltüntetve. A 2. ábra a patkány és az ember életének fontosabb periódusait ábrázolja. Az irodalmi adatok szerint a laboratóriumi patkányok átlag élettartama 2 3,5 év [17, 18], csökkentett energiatartalmú diéta esetében a patkányok élettartama elérheti a 4,6 évet is [19], bár a vadon (természetes körülmények között) élő patkányok alig élnek 1 évet [2, 21]. Mint az 1. ábrán látható, a patkányok túlélési kilátásai jelentősen csökkenek élettartamuk 176. hetétől (ami 3,4 év, ez körülbelül 77%-a a maximális élettartamnak [MLS]). A 189. héten már csak a patkányok 5%-a élt (ez kb. 3,63 év és az MLS 83%-a), a 228. héten (kb. 4,4 év, és az MLS majdnem 1%-a) a patkányok csak mintegy 3%-a élt. Egyetlen patkány sem élte meg a 241. hetet.

4 52 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor 1 1. ábra - A hím Wistar patkányok %-os túlélése (n = 42) patkány kor hónap ábra - A patkány és az emberi kor alapperiódusai patkány % MLS ember 1 szeneszcencia emberi kor év szeneszcencia posztreproduktív 7 túlélés %-a Gompertz görbe periódus 6 5 posztreproduktív periódus reproduktív % 1 98,3 96, ,3 91, ,7 8,1 3 életkor (hetek) 6 1,5 reproduktív periódus szociális érettség pubertás 2 1 periódus szociális érettség pubertás 18 12,5 1. táblázat Hím Wistar-patkányok átlagéletkora (napokban, n = 42) hét ,9, ,4 12, ,2 31, , , , , , , , Ezzel szemben az emberi korhoz viszonyítva (2. ábra) a patkányok túlélésének első csökkenése (176. hét) körülbelül az emberi kor 15. évének és az 5%-os túlélés (189. hét) 11. évének felel meg. Ezen adatok alapján a patkányoknál (laboratóriumi körülmények között) viszonylag hosszabb az átlagos élettartam, mint az embernél (civilizált körülmények közt és jó egészségügyi ellátással), de lényegesen rövidebb az öregkor időszaka a patkányoknál. Az ember átlagos élettartama mintegy 62,5%-a az MLS-nek, míg a patkánynál ez az MLS 85%-ának felel meg. Nagyon érdekes kérdés ezen a területen a különböző életszakaszok tartamának összehasonlítása a kísérleti állatoknál és az embernél [22 24]. Ezeket energia-anyagcsere [25], sejtmembránok összetétele [26] és molekuláris genetikai [27] összehasonlítások szempontjából is vizsgálták. Az élet egyes szakaszainak az időtartama egyes fajok esetében igen különböző, ezért ez a tény különleges figyelmet igényel bizonyos kísérleteknél és tanulmányoknál. Patkányoknál a gyermekkor időszaka nagyon rövid (2. ábra). A patkányok nagyon gyorsan fejlődnek és már 6 hetes korban ivarérettek (pubertás, ez az MLS 2,8%-nak felel meg). Az ember éves korában lesz ivarérett (ez az MLS 1%-nak felel meg). A patkányok az ivarérettséget kb. 6 hetes korban [28], míg a szociális érettséget csak 5 6 hónapos korban érik el [29], ami megközelítőleg az MLS 11,3%-ának felel meg. Az ember a

5 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 53 szociális érettséget 18 éves korában éri el (ami az MLS 15%-ának felel meg). A felnőtt patkány és az ember korának gyakran használt összehasonlítása, amely szerint minden patkány hónap kb. 2,5 év emberi évnek felel meg [3], elavult egyszerűsítés. A patkányok szaporodási időszaka hónapos korban végződik [31] (saját tapasztalataink szerint körülbelül 19 hónap [32]), ami kb. az MLS 36%-ának felel meg, másrészt, az embernél ez év, ami az MLS 4 46%-ának felel meg. A testsúly korral való növekedése a 3. ábrán és a 2. táblázatban van feltüntetve. A patkányok testsúlya gyorsan növekedett életük 69. hetéig, ezután a növekedésük lelassult, majd a 134. hét után csökkenni kezdett. Érdekes a KOE és Taconic (TAM) Wistarpatkányok testsúlygyarapodásának összehasonlítása (4. ábra). A két patkánycsoport testsúlygyarapodása között nem volt statisztikailag jelentős eltérés, bár a TAM-patkányok súlygyarapodása magasabb volt a vizsgálat korai szakaszában. A patkányok súlygyarapodását számos tényező befolyásolja, különösen a kezelés, a táp típusa és minősége, az állatok száma egy ketrecben, a hőmérséklet, páratartalom, fényperiódus és az állatok természetes mozgási aktivitását biztosító tényezők. A tápfelvétel az 5. ábrán és a 3. táblázatban van feltüntetve. A 3. hétig jelentősen növekedett a napi tápfogyasztás (38,6 g/patkány/nap), ezt követően csökkent és az 56. héten 28,3 g/patkány/nap volt. Az 56. héttől a 18. hétig folyamatosan tovább csökkent, majd 22,5 g/patkány/nap körül volt a kísérlet végéig. Zavaró tényező lehet, hogy a tenyésztés során néha hamis táplálékfelvétel-növekedést észlelhetünk a patkányok póttevékenysége révén, amikor a patkányok a tápot az etetőből kiszórják, kirágcsálják és az alomra szórják. Az ilyen patkányokat ki kell zárni, illetve a kalitkákba játékokat kell elhelyezni, pl. mókuskereket. A vízfelvétel (6. ábra, 4. táblázat) a 3. hétig növekedett (42,5 ml/patkány/nap), majd fokozatosan csökkent a kísérlet végéig és a 225. héten 25,2 ml/patkány/nap volt. A vízfelvétel dinamikája nagyon hasonló volt a tápfelvétellel. A tápfelvétel és a vízfelvétel között jelentős pozitív korreláció volt (r =,83; P <,5) g ábra - Hím Wistar patkányok testsúlya (n = 42; átlag ±S.D.) g ábra - A KOE és a TAM Wistar patkányok súlygrarapodása (átlag ±S.D.) 2. táblázat Hím Wistar patkányok súlygyarapodása korral (grammokban, n = 42) KOE TAM patkányok kora (hét)

6 54 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor hét 4 88,2 2, ,3 6, ,5 6, ,9 14, ,9 19, ,2 11, ,9 15, ,9 11, ,1 13, ,3 15, ,9 11, ,6 1, ,1 17, ,6 18, ,5 18, ,6 23, ,3 38, ,8 8, Érdekesek lehetnek bizonyos kiegészítő változók, mint a súlygyarapodás kapcsolata a tápfelvétellel, valamint a napi súlygyarapodás (7. ábra). A súlygyarapodást jellemző változók erősen lassuló tendenciát mutatnak a 82. hétig, majd a 134. hétig ez tovább lassul. A 134. héttől a testsúly már nem növekszik, hanem ellenkezőleg, csökkenő tendenciát mutat. g/nap ábra - Hím Wistar patkányok tápfelvétele (n = 42; átlag ±S.D.) 11,6 38,6 28,3 24,2 22,5 2,8 18,9 18,1 17,7 17,2 ml/nap ábra - Hím Wistar patkányok vízfelvétele (n = 42; átlag ±S.D.) 16,4 42,5 42,4 38,9 35,5 35,4 35,3 34,2 29,2 25, táblázat Hím Wistar patkányok tápfelvétele korral (grammokban, n = 42) hét 4 11,6 1,9 8, 1, 11,5 12, 16,

7 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása ,6 2,49 38,5 36, 33, 41, 45, 56 28,3 2,47 25, 27, 28, 28,5 35, 82 24,2 2,43 2, 22,8 24, 26, 32, 18 22,5 2,21 19, 21, 22, 24, 28, 134 2,8 1,38 19, 2, 2, 22, 24, 16 18,9 1,63 16, 18, 19, 2, 22, ,1 1,56 15, 17, 18, 19, 22, ,7 1,68 14, 17, 18, 18, 22, ,2 1,58 14, 16, 17, 18, 21, ARV 21,8 7,33 8, 18, 2, 25, 45, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 4. táblázat Hím Wistar patkányok vízfelvétele korral (ml, n = 42) hét 4 16,4 1,33 15, 15,8 16, 17, 2, 3 42,5 4,18 33, 4, 43,5 46, 48, 56 42,4 1,55 4, 41, 42, 44, 47, 82 38,9 2,99 33, 37, 4, 41,3 44, 18 35,5 1,98 32, 34, 36, 36, 4, ,4 2,18 33, 34, 34,5 37, 4, 16 35,3 2,51 31, 32, 34, 39, 42, ,2 3,6 28, 32, 33, 35, 44, ,2 4,11 2, 27, 29, 3,5 37, ,2 3,56 2, 22,5 25, 27, 33, ARV 34, 8,14 15, 31, 35, 4, 48, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 7. ábra Hím Wistar patkányok súlygyarapodása (n = 42) súlygyarapodás g/1 g tápra súlygyarapodás g/nap 3 2,5 2 1,5 1,5 4 -, ,5

8 56 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor A hím Wistar-patkányok szérum összfehérje szintje az 5. táblázatban és a 8. ábrán van feltüntetve. Az összfehérjék szintje a patkányok szérumában az életkorral statisztikailag jelentősen növekszik (r =,9457; P <,1). Ezzel ellentétben nem volt korreláció az összfehérje szint és a testsúly között. 5. táblázat Az összfehérje szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 62,6 3,58 5, 61, 61, 64,8 76, 3 63,1 3,4 52, 62, 62, 64, 73, 56 64,2 1,92 61, 63, 63,8 65,5 7, 82 65,9 2,56 6,5 64,2 66, 66,3 83, 18 68,9 4,3 6, 67, 67, 72, 78, ,1 4,12 63, 68,5 69, 75, 79, ,7 5,2 6, 7, 73, 78, 99, ,2 4,32 7, 73,8 77, 8,8 85, 212 8,9 5,7 6, 78, 82,5 84, 87, ,5 3,18 79, 81,5 84, 87,5 88, ARV 68,9 6,81 5, 63,4 67, 74, 99, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak az összfehérje szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a kísérlet 56. és 16. hete között fedik egymást, és csak a 18. héten azonosak. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). Ezért nem lehet meghatározni a referenciaértéket úgy, hogy ne kelljen figyelembe venni az életkort. 8. ábra - Az összfehérjék színtje hím Wistar patkányok szérumában (n = 12) 9. ábra - Hím Wistar patkányok szérum albumin szintje (n = 12) ,6 63,1 64,2 65,9 68,9 71,3 73,7 77,2 8,9 84, ,7 53,4 51,8 49,5 47,8 45,8 43,5 42,8 41,5 4 5 g/l 4 g/l éltkor (hét) A hím Wistar-patkányok szérum albumin szintjét az életkortól függően a 6. táblázatban és a 9. ábrán tüntettük fel. A patkányok szérum albumin szintje az életkorral csökken (r =,9896; P <,1), de a testsúly nincs hatással az albumin szintre. Ha összehasonlítjuk az

9 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 57 életkor egyes szakaszainak az albumin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak az 56. héttől a 134. hétig fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). Az összfehérje és az albumin szint közti fordított arányú összefüggés (r =,9723, p <,1) arra utal, hogy a szérumglobulin szint valószínűleg az életkorral növekszik. 6. táblázat A szérum albumin szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 53,7 1,43 5, 53, 53,6 55, 57, 3 53,4 3,6 48, 51,2 53, 55, 62, 56 51,8 3,79 46, 48, 51,6 55, 58, 82 49,5 4,84 44, 44, 5, 54, 57, 18 47,8 4,2 44, 44, 46,5 53, 54, ,8 4,9 41,7 42, 43, 5, 58, 16 43,5 5,82 38, 38, 43, 5, 53, ,8 4,92 38, 38, 42, 48,8 51, ,5 2,55 35, 4, 42, 43, 45, 225 4, 2,61 34, 38,5 4, 41,5 44, ARV 48,2 5,97 34, 44, 49, 53, 62, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke A hím Wistar-patkányok szérum transzferrin szintjét az életkortól függően a 7. táblázatban és a 1. ábrán tüntettük fel. A szérum transzferrin szint csökken a 186. hétig és ezt követően gyengén emelkedik a kísérlet végéig. Ezt a transzferrin szint emelkedést az utolsó hetekben a patkányok dehidratációjával lehet összefüggésbe hozni. A transzferrin szint és az életkor között erős korreláció volt (r =,9147; P <,1). Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak transzferrin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a 82. héttől a 134. hétig és a 225. héten fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). 7. táblázat A szérum transzferrin szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) Hét 4 4,6,32 3, 4,4 4,6 4,8 5,3 3 4,61,29 4, 4,4 4,6 4,8 5, 56 4,59,3 4, 4,4 4,6 4,8 5, 82 4,29,51 3,2 3,8 4,3 4,8 5, 18 3,58,3 2,9 3,4 3,5 3,8 4, ,34,36 2,5 3,1 3,4 3,6 4,

10 58 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor 16 3,12,26 2,6 3, 3, 3,4 3, ,11,26 2,2 3, 3, 3,3 3, ,24,4 2, 3,1 3,2 3,4 4, 225 3,54,36 3, 3,3 3,5 3,9 4,2 ARV 3,88,72 2, 3,2 3,8 4,5 5,3 ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 6 1. ábra - Hím Wistar patkányok szérum transzferrin szintje (n = 12) 1,4 11. ábra - Hím Wistar patkányok szérum ferritin szintje (n = 12) 1,26 1,27 1, g/l 3 4,6 4,6 4,6 4,3 3,6 3,3 3,1 3,1 3,2 3,5 mg/l 1,2 1,8,6 1,14,9,85,81,73 1,8 1,13 2,4 1, A hím Wistar-patkányok szérum ferritin szintjét az életkortól függően a 8. táblázatban és a 11. ábrán tüntettük fel. A szérum ferritin szint a 16. hétig csökken és ezt követően emelkedik egész a kísérlet végéig. A transzferrin szint és az életkor között nincs szignifikáns korreláció. Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak az ferritin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a 82. héttől a 18. hétig, illetve a 186. héttől a 225. hétig fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). 8. táblázat A szérum ferritin szint (mg/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 1,26,7 1, 1,21 1,26 1,3 1,55 3 1,27,5 1,15 1,24 1,28 1,3 1, ,23,8 1, 1,17 1,25 1,3 1, ,15,18,8 1, 1,5 1,33 1,45 18,9,15,5,82,98 1, 1,1 134,81,11,55,79,8,87 1, 16,73,6,52,7,74,76,83 186,85,12,55,8,83,98 1, ,9,9,95 1,4 1,5 1,14 1,35

11 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása ,13,9 1, 1,7 1,13 1,21 1,27 ARV 1,3,23,5,8 1, 1,25 1,55 ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke A vizsgált paraméterek közötti korrelációt és a P értékeket a 9. táblázatban tüntettük fel. 9. táblázat Korrelációs analízis és a P értékek LS BW FI WI TP ALB TF FER LS,121,3951,762,9457,9896,9147,6235 BW NS,3437,773,1967,86,2593,636 FI NS NS,8274,463,4733,4632,3148 WI NS NS,3,2959,1961,12,1221 TP <.1 NS NS NS,9723,7963,3977 ALB <.1 NS NS NS <.1,8953,586 TF <.1 NS NS NS.6 <.1,8516 FER NS NS NS NS NS NS,2 LS = élettartam; BW = testsúly; FI = tápfelvétel; WI = vízfelvétel; TP = összfehérje; ALB = albumin; TF = transzferrin; FER = ferritin Következtetések Kutatásaink eredményei alapján és a tudomány jelenlegi állása szerint állítjuk, hogy a normál referenciaértékek meghatározása (bizonyos élettani és biokémiai paraméterek) nagyszámú állaton teljesebb képet ad a kísérleti protokollok felállításához, valamint alapul szolgálhat kísérleti eredményeink értelmezéséhez vagy különböző állatkísérletek során nyert eredmények összehasonlításához. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen típusú kísérletek rendkívül idő- és munkaigényesek, és komoly befektetéseket igényelnek. Egy jól felépített kísérleti protokoll és a kapott eredmények megfelelő értelmezése nagyobb objektivitást eredményez, és a levont következtetések érvényességét is növeli. Köszönetnyilvánítás Jelen munka a TÁMOP B-1/2/KONV-21-1 jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió résztámogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

12 6 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor Irodalomjegyzék [1] Suckow, M. A., Weisbroth, S. H., Franklin, C. L. (Eds.): The Laboratory Rat. Elsevier Academic Press: London, 26, 912 p. [2] Festing, M. F. W.: The design and statistical analysis of animal experiments. ILAR Journal, 22, 43, p. [3] Russell, W. M. S., Burch, R. L.: The Principles of Humane Experimental Technique, London, UK : Methuen p. [4] Conn, P. M.: Sourcebook of Models for Biomedical Research. Totowa N. J : Humana Press, Springer Science, p. [5] Ništiar, F., Lukačínová, A., Rácz, O. et al.: Celoživotná expozícia nízkymi dávkami ťažkých kovov počas troch generácií u potkanov. Úskalia a východiská. In Beňačka, R. Ed.: Patofyziológia 21 : Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 21, p. [6] Ništiar, F., Ništiarová, A., Beňačka, R., Rácz, O., Lukačínová, A.: Quo vadis animal experiments in higher education and research? Slovak Vet J, 26, 31, p. [7] Ništiar, F., Rácz, O., Lukačínová, A. et al.: Lifetime low level exposure to cadmium during three generations of rats: Difficulties and outcomes. In: Lukáč, N.; Massányi, P. Eds.: Risk Factors and Biological Systems. Slovak University of Agriculture: Nitra, 211, p. [8] Gamallo, A., Villanua, A., Beato, M. J.: Body weight gain and food intake alterations in rats. Physiol Behav, 1986, 36, p. [9] Rock, F. M., Landi, M. S., Hughes, H. C. et al.: Effects of caging type and group size on selected physiologic variables in rats. Contemp Topics Lab Anim Sci, 1997, 36, p. [1] Serrano, L. J.: Carbon dioxide and ammonia in mouse cages: effect of cage covers, population and activity. Lab Anim Sci, 1971, 21, p. [11] Armario, A., Castellanos, J. M., Balasch, J.: Effect of crowding on emotional reactivity in male rats. Neuroendocrinol, 1984, 39, p. [12] Peng, X., Lang, C. M., Drozdowicz, C. K. et al.: Effect of cage population density on plasma corticosterone and peripheral lymphocyte population of laboratory mice. Lab Anim, 1998, 23, p. [13] Yildiz, A., Hayirli, A., Okumus, Z. et al.: Physiological profile of rats: effects of cage size and cage density. Asian-Aust J Anim Sci, 27, 2, p. [14] Baumans, V.: Environmental enrichment for laboratory rodents and rabbits: requirements of rodents, rabbits and research. ILAR J, 25, 46, p. [15] Flack, C. P.; Woollen, J. W.: Prevention of interference by dextran with biuret-type assay of serum proteins. Clin Chem, 1984, 3, p. [16] Even, P. C., Roll, V., Roseau, D. et al.: Prediction of basal metabolism from organ size in the rat: Relationship to strain, feeding, age and obesity. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 21, 28, R1887 R1896. [17] Pass, D., Freeth, G.: The rat. ANZCCART News, 1993, 6(4), 1 4. p. [18] Zhang, Z-P., Tian, Y-H., Li, R. et al.: The comparison of the normal blood biochemical values of Wistar rats with different age and sex. Asian J Drug Metab Pharmacokinetics, 24, 4, p.

13 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 61 [19] Weindruch, R., Sohal, R. S.: Seminars in medicine of the Beth Israel Deaconess Medical Center. Caloric intake and aging. N Engl J Med, 1997, 337, p. [2] Davis, D. E.: The survival of wild brown rats on a Maryland farm. Ecology, 1948, 29, p. [21] Lares-Asseff, I., Camacho, G. A., Guillié, A. J. et al.: Changes in acetylator phenotype over the lifespan in the Wistar rat. Mech. Ageing Dev, 28, 127, p. [22] Demetrius, L.: Aging in mouse and human systems. A comparative study. Ann N Y Acad Sci, 26, 167, p. [23] Kohler, I. V., Preston, S. H., Lackey, L. B.: Comparative mortality levels among selected species of captive animals. Demographic Res, 26, 15, p. [24] Gorbunova, V., Bozzella, M. J., Selvanov, A.: Rodents for comparative aging studies: from mice to beavers. Age, 28, 3, p. [25] Hulbert, A. J., Pamplona, R., Buffenstein, R. et al.: Life and death: metabolic rate, membrane composition, and life span of animals. Physiol Res, 27, 87, p. [26] Stuart, J. A., Brown, M. F.: Energy, quiescence and the cellular basis of animal life spans. Comp Biochem Physiol A, 26, 143, p. [27] Hulbert, A. J.: Explaining longevity of different animals: is membrane fatty acid composition the missing link? Age, 28, 3, p. [28] Marquez, F. Z., Markus, M. A., Morris, B. J.: The molecular basis of longevity, and clinical implications. Maturitas, 21, 65, p. [29] Kaynar, O., Hayirli, A., Yildiz, A. et al.: Reference values for some physiological and biochemical parameters in rats at puberty. J Anim Vet Adv, 26, 5, p. [3] Ruth W. A.: Suggested courses for students of animal husbandry. J Anim Sci, 1935, p. [31] Adams, N., Boice, R.: A longitudinal study of dominance in an outdoor colony of domestic rats. J Comp Psychol, 1983, 97, p. [32] Lukačínová, A., Rácz, O., Lovásová, E., Ništiar, F.: Effect of lifetime low dose exposure to heavy metals on selected serum proteins of Wistar rats during three subsequent generations. Ecotoxicol Environ Saf, 211, 74, p.

14

A KÖRNYEZETI NEHÉZFÉM EXPOZÍCIÓ EPIGENETIKAI VONATKOZÁSAI

A KÖRNYEZETI NEHÉZFÉM EXPOZÍCIÓ EPIGENETIKAI VONATKOZÁSAI Egészségtudományi Közlemények, 2. kötet, 1. szám (2012), pp. 39 47. A KÖRNYEZETI NEHÉZFÉM EXPOZÍCIÓ EPIGENETIKAI VONATKOZÁSAI NIŠTIAR FERENC 1, DR. RÁCZ OLIVÉR 1, LUKAČÍNOVÁ ÁGNES 2, HUBKOVÁ BEÁTA 3, DR.

Részletesebben

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei.

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei. Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE Doktori (PhD.) értekezés tézisei Brandt Sára Gödöllő 2007 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63. 2. Alapítás éve: 1952

ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63. 2. Alapítás éve: 1952 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS 2014. 63. 2 Alapítás éve: 1952 ÁLLATTENYÉSZTÉS TARTÁS TAKARMÁNYOZÁS

Részletesebben

Magyar daganatos betegek pszichoszociális állapota

Magyar daganatos betegek pszichoszociális állapota EREDETI KÖZLEMÉNY Magyar daganatos betegek pszichoszociális állapota Rohánszky Magda 1, 2 Katonai Rózsa 2, 3 2, 4, 5 Konkolÿ Thege Barna dr. 1 Egyesített Szent István és Szent László Rendelőintézet és

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

A rossz magyar egészségi állapot lehetséges magyarázó tényezői; összehasonlító makroelemzés magyar és osztrák adatok alapján, 1960-2004

A rossz magyar egészségi állapot lehetséges magyarázó tényezői; összehasonlító makroelemzés magyar és osztrák adatok alapján, 1960-2004 MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2010/07 A rossz magyar egészségi állapot lehetséges magyarázó tényezői; összehasonlító makroelemzés magyar és osztrák adatok alapján, 1960-2004 LACKÓ MÁRIA INSTITUTE

Részletesebben

A fizikai aktivitás és a minőségi öregedés Aktív életvitel időskorban

A fizikai aktivitás és a minőségi öregedés Aktív életvitel időskorban 3. Sporttudományok A fizikai aktivitás és a minőségi öregedés Aktív életvitel időskorban Szekcióvezető: Dr. Ihász Ferenc egyetemi docens Tartalomjegyzék: Korovljev Darinka, Halasi Szabolcs: Anaerób állóképesség

Részletesebben

AZ ÉLETSZÍNVONAL TÉNYEZŐINEK HATÁSA A MAGYAR ENERGIAFELHASZNÁLÁSRA THE IMPACT OF STANDARD OF LIVING FACTORS ON DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION

AZ ÉLETSZÍNVONAL TÉNYEZŐINEK HATÁSA A MAGYAR ENERGIAFELHASZNÁLÁSRA THE IMPACT OF STANDARD OF LIVING FACTORS ON DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 65 74. AZ ÉLETSZÍNVONAL TÉNYEZŐINEK HATÁSA A MAGYAR ENERGIAFELHASZNÁLÁSRA THE IMPACT OF STANDARD OF LIVING FACTORS ON DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION

Részletesebben

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA Leonhardt Beatrix V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem, Kaposvár Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL

TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK A SCANNERRŐL http://www.nutritionfilecabinet.com/_downloads/scanner_clinical.pdf angol nyelvú tanulmány magyar átirata A Pharmanex biofotonszkenner alkalmazása a bőrben található

Részletesebben

Összegző tanulmány. Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása. Iskoláskorúak vizsgálata

Összegző tanulmány. Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása. Iskoláskorúak vizsgálata Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről Az egészségfejlesztő testmozgás

Részletesebben

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban. Doktori értekezés. Temesváry Kriszta

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban. Doktori értekezés. Temesváry Kriszta A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban Doktori értekezés Temesváry Kriszta GÖDÖLLŐ 2003 A doktori program Címe: Az állattenyésztés biológiai alapjai Tudományága: Mezőgazdaság-tudomány

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Rátgéber László. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József. Programvezető: Dr.

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Rátgéber László. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József. Programvezető: Dr. ÚJ INFORMATIKAI, ADATELEMZÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA ÉS A KARDIOVASZKULÁRIS REAKTIVITÁST JELLEMZŐ PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA KOSÁRLABDÁZÓK FIZIKAI TERHELÉSE SORÁN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Rátgéber

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori

Részletesebben

KÜLÖNBÖZ FAJTÁJÚ HÚSHASZNÚ TEHENEK NÉHÁNY ÉRTÉKMÉRJE AZONOS KÖRNYEZETBEN

KÜLÖNBÖZ FAJTÁJÚ HÚSHASZNÚ TEHENEK NÉHÁNY ÉRTÉKMÉRJE AZONOS KÖRNYEZETBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetje, témavezet DR. SZABÓ FERENC egyetemi tanár, az MTA doktora

Részletesebben

Környezeti tényezők hatása eltérő vérhányadú charolais borjak választási, valamint éves kori teljesítményére

Környezeti tényezők hatása eltérő vérhányadú charolais borjak választási, valamint éves kori teljesítményére Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet Környezeti tényezők hatása eltérő vérhányadú charolais borjak választási, valamint éves

Részletesebben

Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál

Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál Tanulmányok Keresztényi Zoltán, Laczkó József: Teher hatása a karizom aktivitásra... Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál THE EFFECT OF

Részletesebben

Az alvásidő felmérése Magyarországon és Romániában élő iskoláskorú gyermekek körében

Az alvásidő felmérése Magyarországon és Romániában élő iskoláskorú gyermekek körében EREDETI KÖZLEMÉNY Az alvásidő felmérése Magyarországon és Romániában élő iskoláskorú gyermekek körében Sólyom Réka dr. 1 * Lendvai Zsófia dr. 2 * Pásti Krisztina dr. 2 Szeifert Lilla dr. 2 Szabó J. Attila

Részletesebben

A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005

A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005 EREDETI KÖZLEMÉNY A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005 Gulácsi László 1, Májer István 1, Kárpáti Krisztián 1, Brodszky Valentin 1, Boncz Imre 2, Nagy Attila 3, Bereczki Dániel

Részletesebben

A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló

A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló Dr. Páldy Anna, PhD 1 Bevezetés A klímaváltozás a 21.

Részletesebben

Tudomány sport siker. Sportgenomika. Gyermekek Országos Fittségi vizsgálata. Triatlonosok pszichés tényezôi. Elhízás és fizikai teljesítmény

Tudomány sport siker. Sportgenomika. Gyermekek Országos Fittségi vizsgálata. Triatlonosok pszichés tényezôi. Elhízás és fizikai teljesítmény 14. évfolyam 56. szám 2013/4 Tudomány sport siker Sportgenomika Gyermekek Országos Fittségi vizsgálata Triatlonosok pszichés tényezôi Elhízás és fizikai teljesítmény Megvásárolható: Magyar Sporttudományi

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezető: DR. KOVÁCS MELINDA az állatorvos-tudomány kandidátusa egyetemi

Részletesebben

Fájdalmas veszteségek után

Fájdalmas veszteségek után Elnöki rovat Fájdalmas veszteségek után 3 Összefoglaló gondolatok társaságunk életébôl rendszerint a naptári év végére gyûlnek össze. Most mégis év közben kell megtorpanjunk egy pillanatra a magyar sportéletet,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76746 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Fekete Béla, (PEME) Dr. Kakas Péter Tartalomjegyzék Dr. Tőkés Tímea: Az FDG-PET-CT szerepe az emlőrák primer szisztémás kezelése során:

Részletesebben

Forgatókönyvek a magyar egészségügy gazdasági viszonyainak

Forgatókönyvek a magyar egészségügy gazdasági viszonyainak 1 Orosz Éva: Forgatókönyvek a magyar egészségügy gazdasági viszonyainak alakulására A tanulmány célja, hogy elemezze, milyen tényezők és hogyan befolyásolják a magyar egészségügyi kiadások nagyságát és

Részletesebben

Egészségtudomány 48. 2-3:220-236, 2004 A klímaváltozás egészségi hatásai (Health impact of climate change: Hungarian Health Impact Assessment)

Egészségtudomány 48. 2-3:220-236, 2004 A klímaváltozás egészségi hatásai (Health impact of climate change: Hungarian Health Impact Assessment) Egészségtudomány 48. 2-3:220-236, 2004 A klímaváltozás egészségi hatásai (Health impact of climate change: Hungarian Health Impact Assessment) Páldy Anna 1, Erdei Eszter 1, Bobvos János 4, Ferenczi Emőke

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL A CV247 készítményt jelenleg vizsgálják, megbízhatósága és hatékonysága még nem bizonyított Készítette: Dr Sebestény Andor BVSc, Dip. Bact, MRCVS, Hon. Prof. (Budapest)

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN Feigelné Terék Orsolya Témavezető: Jámborné dr. Benczúr Erzsébet Budapest 2012 A doktori

Részletesebben