AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE"

Átírás

1 Egészségtudományi Közlemények, 2. kötet, 1. szám (212), pp AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE NIŠTIAR FERENC 1, DR. RÁCZ OLIVÉR 1, LUKAČÍNOVÁ AGNESA 2, HUBKOVÁ BEÁTA 3, KOSKA PÉTER 4, DR. FODOR BERTALAN 4 Összefoglalás: A célunk hím Wistar-patkányok élettani és biokémiai referencia mutatóniak a becslése az életkortól függően ellenőrzött környezeti viszonyok mellet. Nagy létszámú állaton határoztuk meg olyan referenciaértékek mutatóit, mint az átlagéletkor, testsúly, tápés vízfelvétel, szérum összfehérje, albumin, transzferrin és ferritin szintet az életkorhoz viszonyítva. Ezeken túlmenően összehasonlítottuk az ember és a patkány életkorának fontosabb szakaszait. Patkányaink maximális élettartama 4,4 év, az átlagéletkor 3,75 év volt. A testsúly gyorsan növekedett, a 85. hétig kb g volt, majd a 163. héttől lassan csökkent. A tápfelvétel gyorsan növekedett és a 39. héten 39 g volt, majd folyamatosan csökkent és a 163. héten kb. 2 g volt. A vízfelvétel hasonló dinamikát mutatott (43 ml volt a 33. héten és lassan csökkent a 163. hétig 33 ml-re. A szérum összfehérje szintje korral növekedett, ezzel ellentétben az albumin szint csökkent. A szérum transzferrin és ferritin szint csökkent, majd a 163. héttől növekedett. Kulcsszavak: a patkány és ember életkorának összehasonlítása, táp- és vízfelvétel, referenciaértékek, szérumfehérjék Bevezetés A tudományos kutatás egyik leggyakrabban használt állatmodellje a patkány [1], elsősorban a Wistar-törzs egyedei. Ez egy outbred (kültenyészet) törzs, melyet viszonylag jó színvonalú és állandó biokémiai mutatók jellemeznek. Ennek ellenére meglehetősen nehéz tájékozódni e téren, mivel a rendelkezésre álló adatok nagyon különbözőek. Ha nem a megfelelő adatokból indulunk ki, akkor ez téves következtetésekhez vezethet [2]. A referenciaértékek jó ismerete, valamint meghatározásuk nagymértékben járulhatnak hozzá a kísérleteink megfelelő összeállításához, elegendő kísérleti állat biztosításához és ez által természetesen egy jó minőségű kísérleti protokollhoz is. Ha elegendő számú állaton vizsgált megfelelő referenciaadat áll rendelkezésünkre, illetve abból a tenyésztési létesítményből származnak, mint kísérleti állataink, jelentős mértékben hozzájárulhatnak az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai elvárásoknak és összhangban vannak a 3 R követelménnyel is [3]. Az állatok számának csökkentéséhez jelentős mértékben hozzájárulhat az állat-modell jó megválasztása úgy, hogy a lehető leghívebben tükrözze a tanulmányozott problémát az emberre viszonyítva [4], valamint a kísérlet jó megtervezése és az eredmények megfelelő 1 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Kórélettani Tanszék, Kassa, Szlovákia 2 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Élettani Tanszék, Kassa, Szlovákia 3 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Orvosi Kémiai és Biokémiai Tanszék, Kassa, Szlovákia 4 Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Nanobiotechnológiai és Regeneratív Medicína Tanszék, Miskolc, Magyarország

2 5 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor statisztikai feldolgozása is [5]. Minden állatmodellnél fennáll egy bizonyos biológiai ingadozás genetikai, valamint a környezeti tényezők révén, illetve ezek kölcsönhatásai következtében. A jó kísérlettervezés célja, hogy biztosítsa, hogy ezek a változók a lehető legkisebb mértékben befolyásolják a kísérleti eredményeket. A jó kísérleti eredmények alapfeltétele az állatok jólétének biztosítása, ezen kívül a szokásos fizikai aktivitásuk és alapviselkedési formáik biztosítása is nagyon fontos az állatok egészsége szempontjából, és ezek is jelentősen befolyásolhatják az állatkísérletek eredményeit [6]. A kísérlet egyes tényezői lényegesen befolyásolják a referenciaértékeket, mint pl. az eltérő kísérleti protokollok [7], a tenyésztés tényezői (a kalitkák nagysága, egy kalitkákban tartott állatok száma, a fényperiódus, a levegő minősége, páratartalom, hőmérséklet, az alomanyag, a kalitkák típusa és az állatokkal való manipuláció) és az állatok táplálása (a táp típusa, tápanyagtartalom, a táp fizikális tulajdonságai, valamint az etetés és itatás gyakorisága). Ide tartoznak az állatállomány tényezői is (pl. az állatok kora, neme, törzse, egészségi állapota, komfortja, immunstátusza), továbbá a vizsgált mutatók és a mintavétel (pl. gyógyszerhatások, invazív operációk és az érzéstelenítés, illetve az altatás). A tenyésztési tényezők közül szignifikáns hatással van a tápfogyasztásra és a növekedésre az egyedek száma egy kalitkában [8], egyenes arányban befolyásolja ezeket a mozgásaktivitás csökkenésével [9], illetve közvetve a gázok és az ürülékek koncentrációjának a növekedésével [1]. A máj, vese és a szív tömegét és ezt követően a hematológiai mutatókat is befolyásolhatja a kalitkában tartott állatok száma [11]. A hematológiai mutatók jellemzik a stressz hatását és az immunrendszer állapotát [12], különösen, ha az állatokat kis ketrecben vagy nagy számban tartjuk [13]. A kísérleteknél olyan feltételeket kell biztositani, amelyek nagyon hasonlítanak a normális tenyésztési körülményekhez [14], hogy a kísérleti kezelés során az alapvető élettani és biokémiai változók csak minimálisan legyenek befolyásolva [15]. Külön kutatási terület, ahol a rendelkezésre álló referenciaértékek jó ismerete döntő lehet, a táplálkozással, gyógyszerhatással és a mérgező anyagokkal kapcsolatos problémák tanulmányozása. Ez különösen érvényes élelmiszerben alacsony koncentrációban jelenlévő szennyező (biológiailag aktív) anyagokra [16], az ipari feldolgozás élelmiszerekre való hatásának a vizsgálatánál, a helytelen táplálkozás, valamint a betegség patogenesis tanulmányoknál [5]. Munkánk célja az volt, hogy néhány alapvető referenciaértéket azonosítsunk, mint pl. az élettartam, a testsúly, a táp- és vízfogyasztás, valamint a szérumfehérjék szintjét hím Wistar-patkányoknál az életkortól függően, illetve összehasonlítani a patkány és az ember életkorának fontosabb szakaszait. Anyag és módszerek Állatok és tenyésztésük Kísérleteinket 42 négyhetes hím patkányon (Rattus norvegicus; Wistar-törzs) végeztük, melyek átlagsúlya 88 ± 6 g volt. Állataink a kassai Orvostudományi Egyetem állatházából származtak (KOE). A patkányok műanyag kalitkában voltak tenyésztve (2 patkány egy 2 mm magas, 3 mm széles és 52 mm hosszú kalitkában) mérhető táp- és vízfogyasztással. Állataink Larsen-diétát és ivóvizet a kísérlet egész tartama alatt ad libitum fogyaszthatták. Az állatlabor hőmérséklete 22 ± 2 C, páratartalma 5%, és a fényperiódus 12:12 óra világos:sötét volt. Minden kísérlet a KOE-ban volt elvégezve, amely laborállat

3 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 51 tenyésztésre és állatkísérletekre a hazai és európai jogszabályoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik. Élettani vizsgálatok A kísérlet folyamán 13 hetes periódusokban vizsgáltuk az állatok élettartamát, súlyát, táp- ill. vízfogyasztását. Biokémiai vizsgálatok 12 hím patkánynál 26 hetes periódusokban vizsgáltuk az összfehérje [15], szérum albumin, transzferrin és ferritin szintjét (Dot Diagnostics Ltd., Czech Republic). A minták feldolgozása A vért a patkányok farki vénájából nyertük. A vérminták (5 μl) szobahőmérsékleten 1 órát álltak (véralvadás), azután centrifugáltuk 1 g-nél 45 percig 4 C-on és a nyert szérumot 24 C-on tárultuk a kivizsgálásig. A hemolizált szérumokat nem vizsgáltuk. Statisztikai elemzés Az eredmények bemutatására az átlag ± SD alkalmaztuk. A statisztikai összehasonlítást Student-féle t-próbával, Mann Whitney U-próbával, illetve egyirányú ANOVA- és ezt követően Newman Keuls post hoc teszttel végeztük. Statisztikailag szignifikánsanak a P <,5 szintet tartottuk. A korrelációszámításnál a Spearman-féle rank korrelációs tesztet alkalmaztuk. Eredmények és diszkusszió Az állatok átlag élettartama az 1. ábrán és az 1. táblázatban van feltüntetve. A 2. ábra a patkány és az ember életének fontosabb periódusait ábrázolja. Az irodalmi adatok szerint a laboratóriumi patkányok átlag élettartama 2 3,5 év [17, 18], csökkentett energiatartalmú diéta esetében a patkányok élettartama elérheti a 4,6 évet is [19], bár a vadon (természetes körülmények között) élő patkányok alig élnek 1 évet [2, 21]. Mint az 1. ábrán látható, a patkányok túlélési kilátásai jelentősen csökkenek élettartamuk 176. hetétől (ami 3,4 év, ez körülbelül 77%-a a maximális élettartamnak [MLS]). A 189. héten már csak a patkányok 5%-a élt (ez kb. 3,63 év és az MLS 83%-a), a 228. héten (kb. 4,4 év, és az MLS majdnem 1%-a) a patkányok csak mintegy 3%-a élt. Egyetlen patkány sem élte meg a 241. hetet.

4 52 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor 1 1. ábra - A hím Wistar patkányok %-os túlélése (n = 42) patkány kor hónap ábra - A patkány és az emberi kor alapperiódusai patkány % MLS ember 1 szeneszcencia emberi kor év szeneszcencia posztreproduktív 7 túlélés %-a Gompertz görbe periódus 6 5 posztreproduktív periódus reproduktív % 1 98,3 96, ,3 91, ,7 8,1 3 életkor (hetek) 6 1,5 reproduktív periódus szociális érettség pubertás 2 1 periódus szociális érettség pubertás 18 12,5 1. táblázat Hím Wistar-patkányok átlagéletkora (napokban, n = 42) hét ,9, ,4 12, ,2 31, , , , , , , , Ezzel szemben az emberi korhoz viszonyítva (2. ábra) a patkányok túlélésének első csökkenése (176. hét) körülbelül az emberi kor 15. évének és az 5%-os túlélés (189. hét) 11. évének felel meg. Ezen adatok alapján a patkányoknál (laboratóriumi körülmények között) viszonylag hosszabb az átlagos élettartam, mint az embernél (civilizált körülmények közt és jó egészségügyi ellátással), de lényegesen rövidebb az öregkor időszaka a patkányoknál. Az ember átlagos élettartama mintegy 62,5%-a az MLS-nek, míg a patkánynál ez az MLS 85%-ának felel meg. Nagyon érdekes kérdés ezen a területen a különböző életszakaszok tartamának összehasonlítása a kísérleti állatoknál és az embernél [22 24]. Ezeket energia-anyagcsere [25], sejtmembránok összetétele [26] és molekuláris genetikai [27] összehasonlítások szempontjából is vizsgálták. Az élet egyes szakaszainak az időtartama egyes fajok esetében igen különböző, ezért ez a tény különleges figyelmet igényel bizonyos kísérleteknél és tanulmányoknál. Patkányoknál a gyermekkor időszaka nagyon rövid (2. ábra). A patkányok nagyon gyorsan fejlődnek és már 6 hetes korban ivarérettek (pubertás, ez az MLS 2,8%-nak felel meg). Az ember éves korában lesz ivarérett (ez az MLS 1%-nak felel meg). A patkányok az ivarérettséget kb. 6 hetes korban [28], míg a szociális érettséget csak 5 6 hónapos korban érik el [29], ami megközelítőleg az MLS 11,3%-ának felel meg. Az ember a

5 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 53 szociális érettséget 18 éves korában éri el (ami az MLS 15%-ának felel meg). A felnőtt patkány és az ember korának gyakran használt összehasonlítása, amely szerint minden patkány hónap kb. 2,5 év emberi évnek felel meg [3], elavult egyszerűsítés. A patkányok szaporodási időszaka hónapos korban végződik [31] (saját tapasztalataink szerint körülbelül 19 hónap [32]), ami kb. az MLS 36%-ának felel meg, másrészt, az embernél ez év, ami az MLS 4 46%-ának felel meg. A testsúly korral való növekedése a 3. ábrán és a 2. táblázatban van feltüntetve. A patkányok testsúlya gyorsan növekedett életük 69. hetéig, ezután a növekedésük lelassult, majd a 134. hét után csökkenni kezdett. Érdekes a KOE és Taconic (TAM) Wistarpatkányok testsúlygyarapodásának összehasonlítása (4. ábra). A két patkánycsoport testsúlygyarapodása között nem volt statisztikailag jelentős eltérés, bár a TAM-patkányok súlygyarapodása magasabb volt a vizsgálat korai szakaszában. A patkányok súlygyarapodását számos tényező befolyásolja, különösen a kezelés, a táp típusa és minősége, az állatok száma egy ketrecben, a hőmérséklet, páratartalom, fényperiódus és az állatok természetes mozgási aktivitását biztosító tényezők. A tápfelvétel az 5. ábrán és a 3. táblázatban van feltüntetve. A 3. hétig jelentősen növekedett a napi tápfogyasztás (38,6 g/patkány/nap), ezt követően csökkent és az 56. héten 28,3 g/patkány/nap volt. Az 56. héttől a 18. hétig folyamatosan tovább csökkent, majd 22,5 g/patkány/nap körül volt a kísérlet végéig. Zavaró tényező lehet, hogy a tenyésztés során néha hamis táplálékfelvétel-növekedést észlelhetünk a patkányok póttevékenysége révén, amikor a patkányok a tápot az etetőből kiszórják, kirágcsálják és az alomra szórják. Az ilyen patkányokat ki kell zárni, illetve a kalitkákba játékokat kell elhelyezni, pl. mókuskereket. A vízfelvétel (6. ábra, 4. táblázat) a 3. hétig növekedett (42,5 ml/patkány/nap), majd fokozatosan csökkent a kísérlet végéig és a 225. héten 25,2 ml/patkány/nap volt. A vízfelvétel dinamikája nagyon hasonló volt a tápfelvétellel. A tápfelvétel és a vízfelvétel között jelentős pozitív korreláció volt (r =,83; P <,5) g ábra - Hím Wistar patkányok testsúlya (n = 42; átlag ±S.D.) g ábra - A KOE és a TAM Wistar patkányok súlygrarapodása (átlag ±S.D.) 2. táblázat Hím Wistar patkányok súlygyarapodása korral (grammokban, n = 42) KOE TAM patkányok kora (hét)

6 54 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor hét 4 88,2 2, ,3 6, ,5 6, ,9 14, ,9 19, ,2 11, ,9 15, ,9 11, ,1 13, ,3 15, ,9 11, ,6 1, ,1 17, ,6 18, ,5 18, ,6 23, ,3 38, ,8 8, Érdekesek lehetnek bizonyos kiegészítő változók, mint a súlygyarapodás kapcsolata a tápfelvétellel, valamint a napi súlygyarapodás (7. ábra). A súlygyarapodást jellemző változók erősen lassuló tendenciát mutatnak a 82. hétig, majd a 134. hétig ez tovább lassul. A 134. héttől a testsúly már nem növekszik, hanem ellenkezőleg, csökkenő tendenciát mutat. g/nap ábra - Hím Wistar patkányok tápfelvétele (n = 42; átlag ±S.D.) 11,6 38,6 28,3 24,2 22,5 2,8 18,9 18,1 17,7 17,2 ml/nap ábra - Hím Wistar patkányok vízfelvétele (n = 42; átlag ±S.D.) 16,4 42,5 42,4 38,9 35,5 35,4 35,3 34,2 29,2 25, táblázat Hím Wistar patkányok tápfelvétele korral (grammokban, n = 42) hét 4 11,6 1,9 8, 1, 11,5 12, 16,

7 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása ,6 2,49 38,5 36, 33, 41, 45, 56 28,3 2,47 25, 27, 28, 28,5 35, 82 24,2 2,43 2, 22,8 24, 26, 32, 18 22,5 2,21 19, 21, 22, 24, 28, 134 2,8 1,38 19, 2, 2, 22, 24, 16 18,9 1,63 16, 18, 19, 2, 22, ,1 1,56 15, 17, 18, 19, 22, ,7 1,68 14, 17, 18, 18, 22, ,2 1,58 14, 16, 17, 18, 21, ARV 21,8 7,33 8, 18, 2, 25, 45, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 4. táblázat Hím Wistar patkányok vízfelvétele korral (ml, n = 42) hét 4 16,4 1,33 15, 15,8 16, 17, 2, 3 42,5 4,18 33, 4, 43,5 46, 48, 56 42,4 1,55 4, 41, 42, 44, 47, 82 38,9 2,99 33, 37, 4, 41,3 44, 18 35,5 1,98 32, 34, 36, 36, 4, ,4 2,18 33, 34, 34,5 37, 4, 16 35,3 2,51 31, 32, 34, 39, 42, ,2 3,6 28, 32, 33, 35, 44, ,2 4,11 2, 27, 29, 3,5 37, ,2 3,56 2, 22,5 25, 27, 33, ARV 34, 8,14 15, 31, 35, 4, 48, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 7. ábra Hím Wistar patkányok súlygyarapodása (n = 42) súlygyarapodás g/1 g tápra súlygyarapodás g/nap 3 2,5 2 1,5 1,5 4 -, ,5

8 56 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor A hím Wistar-patkányok szérum összfehérje szintje az 5. táblázatban és a 8. ábrán van feltüntetve. Az összfehérjék szintje a patkányok szérumában az életkorral statisztikailag jelentősen növekszik (r =,9457; P <,1). Ezzel ellentétben nem volt korreláció az összfehérje szint és a testsúly között. 5. táblázat Az összfehérje szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 62,6 3,58 5, 61, 61, 64,8 76, 3 63,1 3,4 52, 62, 62, 64, 73, 56 64,2 1,92 61, 63, 63,8 65,5 7, 82 65,9 2,56 6,5 64,2 66, 66,3 83, 18 68,9 4,3 6, 67, 67, 72, 78, ,1 4,12 63, 68,5 69, 75, 79, ,7 5,2 6, 7, 73, 78, 99, ,2 4,32 7, 73,8 77, 8,8 85, 212 8,9 5,7 6, 78, 82,5 84, 87, ,5 3,18 79, 81,5 84, 87,5 88, ARV 68,9 6,81 5, 63,4 67, 74, 99, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak az összfehérje szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a kísérlet 56. és 16. hete között fedik egymást, és csak a 18. héten azonosak. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). Ezért nem lehet meghatározni a referenciaértéket úgy, hogy ne kelljen figyelembe venni az életkort. 8. ábra - Az összfehérjék színtje hím Wistar patkányok szérumában (n = 12) 9. ábra - Hím Wistar patkányok szérum albumin szintje (n = 12) ,6 63,1 64,2 65,9 68,9 71,3 73,7 77,2 8,9 84, ,7 53,4 51,8 49,5 47,8 45,8 43,5 42,8 41,5 4 5 g/l 4 g/l éltkor (hét) A hím Wistar-patkányok szérum albumin szintjét az életkortól függően a 6. táblázatban és a 9. ábrán tüntettük fel. A patkányok szérum albumin szintje az életkorral csökken (r =,9896; P <,1), de a testsúly nincs hatással az albumin szintre. Ha összehasonlítjuk az

9 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 57 életkor egyes szakaszainak az albumin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak az 56. héttől a 134. hétig fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). Az összfehérje és az albumin szint közti fordított arányú összefüggés (r =,9723, p <,1) arra utal, hogy a szérumglobulin szint valószínűleg az életkorral növekszik. 6. táblázat A szérum albumin szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 53,7 1,43 5, 53, 53,6 55, 57, 3 53,4 3,6 48, 51,2 53, 55, 62, 56 51,8 3,79 46, 48, 51,6 55, 58, 82 49,5 4,84 44, 44, 5, 54, 57, 18 47,8 4,2 44, 44, 46,5 53, 54, ,8 4,9 41,7 42, 43, 5, 58, 16 43,5 5,82 38, 38, 43, 5, 53, ,8 4,92 38, 38, 42, 48,8 51, ,5 2,55 35, 4, 42, 43, 45, 225 4, 2,61 34, 38,5 4, 41,5 44, ARV 48,2 5,97 34, 44, 49, 53, 62, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke A hím Wistar-patkányok szérum transzferrin szintjét az életkortól függően a 7. táblázatban és a 1. ábrán tüntettük fel. A szérum transzferrin szint csökken a 186. hétig és ezt követően gyengén emelkedik a kísérlet végéig. Ezt a transzferrin szint emelkedést az utolsó hetekben a patkányok dehidratációjával lehet összefüggésbe hozni. A transzferrin szint és az életkor között erős korreláció volt (r =,9147; P <,1). Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak transzferrin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a 82. héttől a 134. hétig és a 225. héten fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). 7. táblázat A szérum transzferrin szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) Hét 4 4,6,32 3, 4,4 4,6 4,8 5,3 3 4,61,29 4, 4,4 4,6 4,8 5, 56 4,59,3 4, 4,4 4,6 4,8 5, 82 4,29,51 3,2 3,8 4,3 4,8 5, 18 3,58,3 2,9 3,4 3,5 3,8 4, ,34,36 2,5 3,1 3,4 3,6 4,

10 58 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor 16 3,12,26 2,6 3, 3, 3,4 3, ,11,26 2,2 3, 3, 3,3 3, ,24,4 2, 3,1 3,2 3,4 4, 225 3,54,36 3, 3,3 3,5 3,9 4,2 ARV 3,88,72 2, 3,2 3,8 4,5 5,3 ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 6 1. ábra - Hím Wistar patkányok szérum transzferrin szintje (n = 12) 1,4 11. ábra - Hím Wistar patkányok szérum ferritin szintje (n = 12) 1,26 1,27 1, g/l 3 4,6 4,6 4,6 4,3 3,6 3,3 3,1 3,1 3,2 3,5 mg/l 1,2 1,8,6 1,14,9,85,81,73 1,8 1,13 2,4 1, A hím Wistar-patkányok szérum ferritin szintjét az életkortól függően a 8. táblázatban és a 11. ábrán tüntettük fel. A szérum ferritin szint a 16. hétig csökken és ezt követően emelkedik egész a kísérlet végéig. A transzferrin szint és az életkor között nincs szignifikáns korreláció. Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak az ferritin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a 82. héttől a 18. hétig, illetve a 186. héttől a 225. hétig fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). 8. táblázat A szérum ferritin szint (mg/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 1,26,7 1, 1,21 1,26 1,3 1,55 3 1,27,5 1,15 1,24 1,28 1,3 1, ,23,8 1, 1,17 1,25 1,3 1, ,15,18,8 1, 1,5 1,33 1,45 18,9,15,5,82,98 1, 1,1 134,81,11,55,79,8,87 1, 16,73,6,52,7,74,76,83 186,85,12,55,8,83,98 1, ,9,9,95 1,4 1,5 1,14 1,35

11 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása ,13,9 1, 1,7 1,13 1,21 1,27 ARV 1,3,23,5,8 1, 1,25 1,55 ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke A vizsgált paraméterek közötti korrelációt és a P értékeket a 9. táblázatban tüntettük fel. 9. táblázat Korrelációs analízis és a P értékek LS BW FI WI TP ALB TF FER LS,121,3951,762,9457,9896,9147,6235 BW NS,3437,773,1967,86,2593,636 FI NS NS,8274,463,4733,4632,3148 WI NS NS,3,2959,1961,12,1221 TP <.1 NS NS NS,9723,7963,3977 ALB <.1 NS NS NS <.1,8953,586 TF <.1 NS NS NS.6 <.1,8516 FER NS NS NS NS NS NS,2 LS = élettartam; BW = testsúly; FI = tápfelvétel; WI = vízfelvétel; TP = összfehérje; ALB = albumin; TF = transzferrin; FER = ferritin Következtetések Kutatásaink eredményei alapján és a tudomány jelenlegi állása szerint állítjuk, hogy a normál referenciaértékek meghatározása (bizonyos élettani és biokémiai paraméterek) nagyszámú állaton teljesebb képet ad a kísérleti protokollok felállításához, valamint alapul szolgálhat kísérleti eredményeink értelmezéséhez vagy különböző állatkísérletek során nyert eredmények összehasonlításához. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen típusú kísérletek rendkívül idő- és munkaigényesek, és komoly befektetéseket igényelnek. Egy jól felépített kísérleti protokoll és a kapott eredmények megfelelő értelmezése nagyobb objektivitást eredményez, és a levont következtetések érvényességét is növeli. Köszönetnyilvánítás Jelen munka a TÁMOP B-1/2/KONV-21-1 jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió résztámogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

12 6 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor Irodalomjegyzék [1] Suckow, M. A., Weisbroth, S. H., Franklin, C. L. (Eds.): The Laboratory Rat. Elsevier Academic Press: London, 26, 912 p. [2] Festing, M. F. W.: The design and statistical analysis of animal experiments. ILAR Journal, 22, 43, p. [3] Russell, W. M. S., Burch, R. L.: The Principles of Humane Experimental Technique, London, UK : Methuen p. [4] Conn, P. M.: Sourcebook of Models for Biomedical Research. Totowa N. J : Humana Press, Springer Science, p. [5] Ništiar, F., Lukačínová, A., Rácz, O. et al.: Celoživotná expozícia nízkymi dávkami ťažkých kovov počas troch generácií u potkanov. Úskalia a východiská. In Beňačka, R. Ed.: Patofyziológia 21 : Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 21, p. [6] Ništiar, F., Ništiarová, A., Beňačka, R., Rácz, O., Lukačínová, A.: Quo vadis animal experiments in higher education and research? Slovak Vet J, 26, 31, p. [7] Ništiar, F., Rácz, O., Lukačínová, A. et al.: Lifetime low level exposure to cadmium during three generations of rats: Difficulties and outcomes. In: Lukáč, N.; Massányi, P. Eds.: Risk Factors and Biological Systems. Slovak University of Agriculture: Nitra, 211, p. [8] Gamallo, A., Villanua, A., Beato, M. J.: Body weight gain and food intake alterations in rats. Physiol Behav, 1986, 36, p. [9] Rock, F. M., Landi, M. S., Hughes, H. C. et al.: Effects of caging type and group size on selected physiologic variables in rats. Contemp Topics Lab Anim Sci, 1997, 36, p. [1] Serrano, L. J.: Carbon dioxide and ammonia in mouse cages: effect of cage covers, population and activity. Lab Anim Sci, 1971, 21, p. [11] Armario, A., Castellanos, J. M., Balasch, J.: Effect of crowding on emotional reactivity in male rats. Neuroendocrinol, 1984, 39, p. [12] Peng, X., Lang, C. M., Drozdowicz, C. K. et al.: Effect of cage population density on plasma corticosterone and peripheral lymphocyte population of laboratory mice. Lab Anim, 1998, 23, p. [13] Yildiz, A., Hayirli, A., Okumus, Z. et al.: Physiological profile of rats: effects of cage size and cage density. Asian-Aust J Anim Sci, 27, 2, p. [14] Baumans, V.: Environmental enrichment for laboratory rodents and rabbits: requirements of rodents, rabbits and research. ILAR J, 25, 46, p. [15] Flack, C. P.; Woollen, J. W.: Prevention of interference by dextran with biuret-type assay of serum proteins. Clin Chem, 1984, 3, p. [16] Even, P. C., Roll, V., Roseau, D. et al.: Prediction of basal metabolism from organ size in the rat: Relationship to strain, feeding, age and obesity. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 21, 28, R1887 R1896. [17] Pass, D., Freeth, G.: The rat. ANZCCART News, 1993, 6(4), 1 4. p. [18] Zhang, Z-P., Tian, Y-H., Li, R. et al.: The comparison of the normal blood biochemical values of Wistar rats with different age and sex. Asian J Drug Metab Pharmacokinetics, 24, 4, p.

13 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 61 [19] Weindruch, R., Sohal, R. S.: Seminars in medicine of the Beth Israel Deaconess Medical Center. Caloric intake and aging. N Engl J Med, 1997, 337, p. [2] Davis, D. E.: The survival of wild brown rats on a Maryland farm. Ecology, 1948, 29, p. [21] Lares-Asseff, I., Camacho, G. A., Guillié, A. J. et al.: Changes in acetylator phenotype over the lifespan in the Wistar rat. Mech. Ageing Dev, 28, 127, p. [22] Demetrius, L.: Aging in mouse and human systems. A comparative study. Ann N Y Acad Sci, 26, 167, p. [23] Kohler, I. V., Preston, S. H., Lackey, L. B.: Comparative mortality levels among selected species of captive animals. Demographic Res, 26, 15, p. [24] Gorbunova, V., Bozzella, M. J., Selvanov, A.: Rodents for comparative aging studies: from mice to beavers. Age, 28, 3, p. [25] Hulbert, A. J., Pamplona, R., Buffenstein, R. et al.: Life and death: metabolic rate, membrane composition, and life span of animals. Physiol Res, 27, 87, p. [26] Stuart, J. A., Brown, M. F.: Energy, quiescence and the cellular basis of animal life spans. Comp Biochem Physiol A, 26, 143, p. [27] Hulbert, A. J.: Explaining longevity of different animals: is membrane fatty acid composition the missing link? Age, 28, 3, p. [28] Marquez, F. Z., Markus, M. A., Morris, B. J.: The molecular basis of longevity, and clinical implications. Maturitas, 21, 65, p. [29] Kaynar, O., Hayirli, A., Yildiz, A. et al.: Reference values for some physiological and biochemical parameters in rats at puberty. J Anim Vet Adv, 26, 5, p. [3] Ruth W. A.: Suggested courses for students of animal husbandry. J Anim Sci, 1935, p. [31] Adams, N., Boice, R.: A longitudinal study of dominance in an outdoor colony of domestic rats. J Comp Psychol, 1983, 97, p. [32] Lukačínová, A., Rácz, O., Lovásová, E., Ništiar, F.: Effect of lifetime low dose exposure to heavy metals on selected serum proteins of Wistar rats during three subsequent generations. Ecotoxicol Environ Saf, 211, 74, p.

14

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P.

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. 1 ELTÉRŐ TARTÁSÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK

LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK 2004 november 29. 1.) Lisztbogarak súlyvesztése 9 lisztbogár-csapat súlyát megmérték, (mindegyik 25 bogárból állt, mert egyenként túl kis súlyúak

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.08. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

KRÓNIKUS ELEKTROMOS STIMULÁCIÓ HATÁSA HÚSNYULAK HOSSZÚ HÁTIZMÁNAK ZSÍRSAVPROFILJÁRA. Kaposvár, Guba S. u. 40.

KRÓNIKUS ELEKTROMOS STIMULÁCIÓ HATÁSA HÚSNYULAK HOSSZÚ HÁTIZMÁNAK ZSÍRSAVPROFILJÁRA. Kaposvár, Guba S. u. 40. KRÓNIKUS ELEKTROMOS STIMULÁCIÓ HATÁSA HÚSNYULAK HOSSZÚ HÁTIZMÁNAK ZSÍRSAVPROFILJÁRA SZABÓ A. 1, HUSVÉTH F. 2, SZENDRŐ ZS. 3, ROMVÁRI R. 1 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Diagnosztikai és Onkoradiológiai

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA Limousin tenyészüszők választási mutatóinak vizsgálata 1 () LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA KOVÁCS A. 1 -BÁDER E. 1 - MIHÁLYFI I. 2 -GYÖRKÖS I. 3 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata

A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata Dr. Kukovics Sándor Tóth Péter Kukovics Ferenc A konferencia

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition Life start sets life performance Kis súlyú malacok = gyenge eredmény?? Valóban a kis súlyú malacok felelősek a gyenge eredményekért? Vagy mi

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita Eltérő tartástechnológiák hatása a tejelő tehénállományok élettartamára 1 (6) ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter-

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió SZDT-08 p. 1/31 Biometria az orvosi gyakorlatban Korrelációszámítás, regresszió Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Korrelációszámítás

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Populációbecslés és monitoring. Eloszlások és alapstatisztikák

Populációbecslés és monitoring. Eloszlások és alapstatisztikák Populációbecslés és monitoring Eloszlások és alapstatisztikák Eloszlások Az eloszlás megadja, hogy milyen valószínűséggel kapunk egy adott intervallumba tartozó értéket, ha egy olyan populációból veszünk

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Jurecska Judit Laura V. éves, környezettudomány szakos hallgató Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Témavezető: Dr. Barkács Katalin,

Részletesebben

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA Holstein-fríz keresztezett tehénállományok küllemi tulajdonságainak alakulása 1(6) HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA BÁDER P. 1 - BÁDER E. 1 BARTYIK J 2.- PORVAY

Részletesebben

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon 2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon Ez a fejezet a kelet-közép-európai országok világpiaci agrárkereskedelmének legfontosabb jellemzőit mutatja be az 1992 közötti

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia - Kolozsvár, 2009. május 15-17. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában Szerző: Bíró Boróka-Júlia Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A Ismertesse a gazdasági állataink tartásánál alkalmazott etetési módszereket és itatási módokat! Az etetés néhány

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak1: b) Mo = 1857,143 eft A kocsma tipikus (leggyakoribb) havi bevétele 1.857.143 Ft. c) Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak2: b) X átlag = 35 Mo = 33,33 σ = 11,2909 A = 0,16 Az

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Doktori tézisek Vécseyné Kovách Magdolna Testnevelési Egyetem

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE. E-mail: eiben@sunserv.katki.hu

A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE. E-mail: eiben@sunserv.katki.hu A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE EIBEN CS. 1, SZENDRŐ ZS. 2, RADNAI I. 2, BIRÓNÉ NÉMETH E. 2 1 Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

2. Fotometriás mérések II.

2. Fotometriás mérések II. 2. Fotometriás mérések II. 2008 október 31. 1. Ammónia-nitrogén mérése alacsony mérési tartományban és szabad ammónia becslése 1.1. Háttér A módszer alkalmas kis ammónia-nitrogén koncentrációk meghatározására;

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Regresszió Túlélésanalízis

Biometria az orvosi gyakorlatban. Regresszió Túlélésanalízis SZDT-09 p. 1/36 Biometria az orvosi gyakorlatban Regresszió Túlélésanalízis Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Logisztikus regresszió

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Fábián János, Ph.D. Kutatás-fejlesztési igazgató Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Kukorica tőzsdei jegyzésének alakulása

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere Ferdinandy Péter kari innovációs igazgató, Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, alapító, ügyvezet igazgató, PharmaHungary 2000 Kft e-mail: peter.ferdinandy@pharmahungary.com

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei 1. a. Egy- vagy kétváltozós eset b. Többváltozós eset 2. a. Becslési problémák, hipotézis vizsgálat b. Mintázatelemzés 3. Szint: a. Egyedi b. Populáció

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 654 EGYEDILEG ÉS KETTESÉVEL ELHELYEZETT SZOPTATÓ KOCÁK TERMELÉSI EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Juhász Péter Prokisch József-Csorvási Éva-Petes Kata-Nemes Ildikó- Bársony Péter-Stündl László Debreceni Egyetem AGTC

Juhász Péter Prokisch József-Csorvási Éva-Petes Kata-Nemes Ildikó- Bársony Péter-Stündl László Debreceni Egyetem AGTC Juhász Péter Prokisch József-Csorvási Éva-Petes Kata-Nemes Ildikó- Bársony Péter-Stündl László Debreceni Egyetem AGTC 2013. május 22-23. XXXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás A szelén: Sokáig toxikus

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi kar Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE Dr. Marosán Miklós és Dr. Tóth Tamás Budapest 2015. 03.

Részletesebben

NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL

NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL 12. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL MILISITS G., SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., LÉVAI A., BIRÓ-NÉMETH E., RADNAI I. Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Levélfelület-index és albedó változása légköri kadmium szennyezés hatására kukorica növényen 2010 és 2011 között

Levélfelület-index és albedó változása légköri kadmium szennyezés hatására kukorica növényen 2010 és 2011 között Levélfelület-index és albedó változása légköri kadmium szennyezés hatására kukorica növényen 2010 és 2011 között Illés Bernadett Anda Angéla PE GK Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék Budapest, 2012.

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

PROF. WOLFDIETER SIXL. Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich

PROF. WOLFDIETER SIXL. Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY PROF. WOLFDIETER SIXL Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich Összefoglalás: A fejlődő világ sok országában az életlehetőségeiket vidéken nem találó

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Ardó László 1, Rónyai András 1, Feledi Tibor 1, Yin Guojun 2, Neill J. Goosen 3, Lourens de Wet 3, Jeney Galina

Részletesebben

NÉHÁNY SZÓ SCIENTOMETRIÁRÓL

NÉHÁNY SZÓ SCIENTOMETRIÁRÓL NÉHÁNY SZÓ A SCIENTOMETRIÁRÓL Little science, big science by Derek J. de Solla Price Columbia University Press New York, London 1963, 1965, 1969 Kis tudomány- Nagy tudomány Derek de Solla Price Akadémiai

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell Példa STATISZTIKA Egy gazdálkodó k kukorica hibrid termesztése között választhat. Jelöljük a fajtákat A, B, C, D-vel. Döntsük el, hogy a hibridek termesztése esetén azonos terméseredményre számíthatunk-e.

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TANULSÁGOK A NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉBŐL LESSONS OF THE STATISTICAL EVALUATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik)

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) 5.4: 3 különböző talpat hasonlítunk egymáshoz Varianciaanalízis. hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) hipotézis: Létezik olyan μi, amely nem egyenlő a többivel (Van

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS

2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS A 2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE Mecsekaljai 6. és 8. évfolyam eredményeinek összefoglalása TARTALOM TARTALOM 2 Tudnivalók 3 KÉPESSÉGSZINTEK 3 A TELEPHELY NAGYSÁG SZERINTI BESOROLÁSA

Részletesebben

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi)

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi) APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi) Kapcsolat MAGYARORSZÁG: ANIMAL FEED Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27. Mail: info@animalfeed.hu www.animalfeed.hu Tel/Fax.: 76/ 324-237

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE 91 AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., MILISITS G., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I. Pao Agrártudomáyi Egyetem, Állatteyésztési Kar, Kaposvár

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára

Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára 1. Egy üzem alkalmazottainak megoszlása az elért teljesítmény %-a szerint a következı: Norma teljesítmény % Dolgozók száma 60-80 30 81-90 70 91-100 90

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA

AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA PhD-értekezés tézisei dr. Hajdú Ildikó

Részletesebben

. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K. 2. TEREM KEDD Orbulov Imre 09:00 Bereczki P. -. - Varga R. - Veres A. 09:20 Mucsi A. 09:40 Karacs G. 10:00 Cseh D. Benke M. Mertinger V. 10:20 -. 10:40 14 1. TEREM KEDD Hargitai Hajnalka 11:00 I. 11:20

Részletesebben