AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE"

Átírás

1 Egészségtudományi Közlemények, 2. kötet, 1. szám (212), pp AZ EMBER ÉS PATKÁNY ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK HELYES ÉRTÉKELÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE NIŠTIAR FERENC 1, DR. RÁCZ OLIVÉR 1, LUKAČÍNOVÁ AGNESA 2, HUBKOVÁ BEÁTA 3, KOSKA PÉTER 4, DR. FODOR BERTALAN 4 Összefoglalás: A célunk hím Wistar-patkányok élettani és biokémiai referencia mutatóniak a becslése az életkortól függően ellenőrzött környezeti viszonyok mellet. Nagy létszámú állaton határoztuk meg olyan referenciaértékek mutatóit, mint az átlagéletkor, testsúly, tápés vízfelvétel, szérum összfehérje, albumin, transzferrin és ferritin szintet az életkorhoz viszonyítva. Ezeken túlmenően összehasonlítottuk az ember és a patkány életkorának fontosabb szakaszait. Patkányaink maximális élettartama 4,4 év, az átlagéletkor 3,75 év volt. A testsúly gyorsan növekedett, a 85. hétig kb g volt, majd a 163. héttől lassan csökkent. A tápfelvétel gyorsan növekedett és a 39. héten 39 g volt, majd folyamatosan csökkent és a 163. héten kb. 2 g volt. A vízfelvétel hasonló dinamikát mutatott (43 ml volt a 33. héten és lassan csökkent a 163. hétig 33 ml-re. A szérum összfehérje szintje korral növekedett, ezzel ellentétben az albumin szint csökkent. A szérum transzferrin és ferritin szint csökkent, majd a 163. héttől növekedett. Kulcsszavak: a patkány és ember életkorának összehasonlítása, táp- és vízfelvétel, referenciaértékek, szérumfehérjék Bevezetés A tudományos kutatás egyik leggyakrabban használt állatmodellje a patkány [1], elsősorban a Wistar-törzs egyedei. Ez egy outbred (kültenyészet) törzs, melyet viszonylag jó színvonalú és állandó biokémiai mutatók jellemeznek. Ennek ellenére meglehetősen nehéz tájékozódni e téren, mivel a rendelkezésre álló adatok nagyon különbözőek. Ha nem a megfelelő adatokból indulunk ki, akkor ez téves következtetésekhez vezethet [2]. A referenciaértékek jó ismerete, valamint meghatározásuk nagymértékben járulhatnak hozzá a kísérleteink megfelelő összeállításához, elegendő kísérleti állat biztosításához és ez által természetesen egy jó minőségű kísérleti protokollhoz is. Ha elegendő számú állaton vizsgált megfelelő referenciaadat áll rendelkezésünkre, illetve abból a tenyésztési létesítményből származnak, mint kísérleti állataink, jelentős mértékben hozzájárulhatnak az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai elvárásoknak és összhangban vannak a 3 R követelménnyel is [3]. Az állatok számának csökkentéséhez jelentős mértékben hozzájárulhat az állat-modell jó megválasztása úgy, hogy a lehető leghívebben tükrözze a tanulmányozott problémát az emberre viszonyítva [4], valamint a kísérlet jó megtervezése és az eredmények megfelelő 1 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Kórélettani Tanszék, Kassa, Szlovákia 2 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Élettani Tanszék, Kassa, Szlovákia 3 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Orvosi Kémiai és Biokémiai Tanszék, Kassa, Szlovákia 4 Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Nanobiotechnológiai és Regeneratív Medicína Tanszék, Miskolc, Magyarország

2 5 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor statisztikai feldolgozása is [5]. Minden állatmodellnél fennáll egy bizonyos biológiai ingadozás genetikai, valamint a környezeti tényezők révén, illetve ezek kölcsönhatásai következtében. A jó kísérlettervezés célja, hogy biztosítsa, hogy ezek a változók a lehető legkisebb mértékben befolyásolják a kísérleti eredményeket. A jó kísérleti eredmények alapfeltétele az állatok jólétének biztosítása, ezen kívül a szokásos fizikai aktivitásuk és alapviselkedési formáik biztosítása is nagyon fontos az állatok egészsége szempontjából, és ezek is jelentősen befolyásolhatják az állatkísérletek eredményeit [6]. A kísérlet egyes tényezői lényegesen befolyásolják a referenciaértékeket, mint pl. az eltérő kísérleti protokollok [7], a tenyésztés tényezői (a kalitkák nagysága, egy kalitkákban tartott állatok száma, a fényperiódus, a levegő minősége, páratartalom, hőmérséklet, az alomanyag, a kalitkák típusa és az állatokkal való manipuláció) és az állatok táplálása (a táp típusa, tápanyagtartalom, a táp fizikális tulajdonságai, valamint az etetés és itatás gyakorisága). Ide tartoznak az állatállomány tényezői is (pl. az állatok kora, neme, törzse, egészségi állapota, komfortja, immunstátusza), továbbá a vizsgált mutatók és a mintavétel (pl. gyógyszerhatások, invazív operációk és az érzéstelenítés, illetve az altatás). A tenyésztési tényezők közül szignifikáns hatással van a tápfogyasztásra és a növekedésre az egyedek száma egy kalitkában [8], egyenes arányban befolyásolja ezeket a mozgásaktivitás csökkenésével [9], illetve közvetve a gázok és az ürülékek koncentrációjának a növekedésével [1]. A máj, vese és a szív tömegét és ezt követően a hematológiai mutatókat is befolyásolhatja a kalitkában tartott állatok száma [11]. A hematológiai mutatók jellemzik a stressz hatását és az immunrendszer állapotát [12], különösen, ha az állatokat kis ketrecben vagy nagy számban tartjuk [13]. A kísérleteknél olyan feltételeket kell biztositani, amelyek nagyon hasonlítanak a normális tenyésztési körülményekhez [14], hogy a kísérleti kezelés során az alapvető élettani és biokémiai változók csak minimálisan legyenek befolyásolva [15]. Külön kutatási terület, ahol a rendelkezésre álló referenciaértékek jó ismerete döntő lehet, a táplálkozással, gyógyszerhatással és a mérgező anyagokkal kapcsolatos problémák tanulmányozása. Ez különösen érvényes élelmiszerben alacsony koncentrációban jelenlévő szennyező (biológiailag aktív) anyagokra [16], az ipari feldolgozás élelmiszerekre való hatásának a vizsgálatánál, a helytelen táplálkozás, valamint a betegség patogenesis tanulmányoknál [5]. Munkánk célja az volt, hogy néhány alapvető referenciaértéket azonosítsunk, mint pl. az élettartam, a testsúly, a táp- és vízfogyasztás, valamint a szérumfehérjék szintjét hím Wistar-patkányoknál az életkortól függően, illetve összehasonlítani a patkány és az ember életkorának fontosabb szakaszait. Anyag és módszerek Állatok és tenyésztésük Kísérleteinket 42 négyhetes hím patkányon (Rattus norvegicus; Wistar-törzs) végeztük, melyek átlagsúlya 88 ± 6 g volt. Állataink a kassai Orvostudományi Egyetem állatházából származtak (KOE). A patkányok műanyag kalitkában voltak tenyésztve (2 patkány egy 2 mm magas, 3 mm széles és 52 mm hosszú kalitkában) mérhető táp- és vízfogyasztással. Állataink Larsen-diétát és ivóvizet a kísérlet egész tartama alatt ad libitum fogyaszthatták. Az állatlabor hőmérséklete 22 ± 2 C, páratartalma 5%, és a fényperiódus 12:12 óra világos:sötét volt. Minden kísérlet a KOE-ban volt elvégezve, amely laborállat

3 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 51 tenyésztésre és állatkísérletekre a hazai és európai jogszabályoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik. Élettani vizsgálatok A kísérlet folyamán 13 hetes periódusokban vizsgáltuk az állatok élettartamát, súlyát, táp- ill. vízfogyasztását. Biokémiai vizsgálatok 12 hím patkánynál 26 hetes periódusokban vizsgáltuk az összfehérje [15], szérum albumin, transzferrin és ferritin szintjét (Dot Diagnostics Ltd., Czech Republic). A minták feldolgozása A vért a patkányok farki vénájából nyertük. A vérminták (5 μl) szobahőmérsékleten 1 órát álltak (véralvadás), azután centrifugáltuk 1 g-nél 45 percig 4 C-on és a nyert szérumot 24 C-on tárultuk a kivizsgálásig. A hemolizált szérumokat nem vizsgáltuk. Statisztikai elemzés Az eredmények bemutatására az átlag ± SD alkalmaztuk. A statisztikai összehasonlítást Student-féle t-próbával, Mann Whitney U-próbával, illetve egyirányú ANOVA- és ezt követően Newman Keuls post hoc teszttel végeztük. Statisztikailag szignifikánsanak a P <,5 szintet tartottuk. A korrelációszámításnál a Spearman-féle rank korrelációs tesztet alkalmaztuk. Eredmények és diszkusszió Az állatok átlag élettartama az 1. ábrán és az 1. táblázatban van feltüntetve. A 2. ábra a patkány és az ember életének fontosabb periódusait ábrázolja. Az irodalmi adatok szerint a laboratóriumi patkányok átlag élettartama 2 3,5 év [17, 18], csökkentett energiatartalmú diéta esetében a patkányok élettartama elérheti a 4,6 évet is [19], bár a vadon (természetes körülmények között) élő patkányok alig élnek 1 évet [2, 21]. Mint az 1. ábrán látható, a patkányok túlélési kilátásai jelentősen csökkenek élettartamuk 176. hetétől (ami 3,4 év, ez körülbelül 77%-a a maximális élettartamnak [MLS]). A 189. héten már csak a patkányok 5%-a élt (ez kb. 3,63 év és az MLS 83%-a), a 228. héten (kb. 4,4 év, és az MLS majdnem 1%-a) a patkányok csak mintegy 3%-a élt. Egyetlen patkány sem élte meg a 241. hetet.

4 52 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor 1 1. ábra - A hím Wistar patkányok %-os túlélése (n = 42) patkány kor hónap ábra - A patkány és az emberi kor alapperiódusai patkány % MLS ember 1 szeneszcencia emberi kor év szeneszcencia posztreproduktív 7 túlélés %-a Gompertz görbe periódus 6 5 posztreproduktív periódus reproduktív % 1 98,3 96, ,3 91, ,7 8,1 3 életkor (hetek) 6 1,5 reproduktív periódus szociális érettség pubertás 2 1 periódus szociális érettség pubertás 18 12,5 1. táblázat Hím Wistar-patkányok átlagéletkora (napokban, n = 42) hét ,9, ,4 12, ,2 31, , , , , , , , Ezzel szemben az emberi korhoz viszonyítva (2. ábra) a patkányok túlélésének első csökkenése (176. hét) körülbelül az emberi kor 15. évének és az 5%-os túlélés (189. hét) 11. évének felel meg. Ezen adatok alapján a patkányoknál (laboratóriumi körülmények között) viszonylag hosszabb az átlagos élettartam, mint az embernél (civilizált körülmények közt és jó egészségügyi ellátással), de lényegesen rövidebb az öregkor időszaka a patkányoknál. Az ember átlagos élettartama mintegy 62,5%-a az MLS-nek, míg a patkánynál ez az MLS 85%-ának felel meg. Nagyon érdekes kérdés ezen a területen a különböző életszakaszok tartamának összehasonlítása a kísérleti állatoknál és az embernél [22 24]. Ezeket energia-anyagcsere [25], sejtmembránok összetétele [26] és molekuláris genetikai [27] összehasonlítások szempontjából is vizsgálták. Az élet egyes szakaszainak az időtartama egyes fajok esetében igen különböző, ezért ez a tény különleges figyelmet igényel bizonyos kísérleteknél és tanulmányoknál. Patkányoknál a gyermekkor időszaka nagyon rövid (2. ábra). A patkányok nagyon gyorsan fejlődnek és már 6 hetes korban ivarérettek (pubertás, ez az MLS 2,8%-nak felel meg). Az ember éves korában lesz ivarérett (ez az MLS 1%-nak felel meg). A patkányok az ivarérettséget kb. 6 hetes korban [28], míg a szociális érettséget csak 5 6 hónapos korban érik el [29], ami megközelítőleg az MLS 11,3%-ának felel meg. Az ember a

5 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 53 szociális érettséget 18 éves korában éri el (ami az MLS 15%-ának felel meg). A felnőtt patkány és az ember korának gyakran használt összehasonlítása, amely szerint minden patkány hónap kb. 2,5 év emberi évnek felel meg [3], elavult egyszerűsítés. A patkányok szaporodási időszaka hónapos korban végződik [31] (saját tapasztalataink szerint körülbelül 19 hónap [32]), ami kb. az MLS 36%-ának felel meg, másrészt, az embernél ez év, ami az MLS 4 46%-ának felel meg. A testsúly korral való növekedése a 3. ábrán és a 2. táblázatban van feltüntetve. A patkányok testsúlya gyorsan növekedett életük 69. hetéig, ezután a növekedésük lelassult, majd a 134. hét után csökkenni kezdett. Érdekes a KOE és Taconic (TAM) Wistarpatkányok testsúlygyarapodásának összehasonlítása (4. ábra). A két patkánycsoport testsúlygyarapodása között nem volt statisztikailag jelentős eltérés, bár a TAM-patkányok súlygyarapodása magasabb volt a vizsgálat korai szakaszában. A patkányok súlygyarapodását számos tényező befolyásolja, különösen a kezelés, a táp típusa és minősége, az állatok száma egy ketrecben, a hőmérséklet, páratartalom, fényperiódus és az állatok természetes mozgási aktivitását biztosító tényezők. A tápfelvétel az 5. ábrán és a 3. táblázatban van feltüntetve. A 3. hétig jelentősen növekedett a napi tápfogyasztás (38,6 g/patkány/nap), ezt követően csökkent és az 56. héten 28,3 g/patkány/nap volt. Az 56. héttől a 18. hétig folyamatosan tovább csökkent, majd 22,5 g/patkány/nap körül volt a kísérlet végéig. Zavaró tényező lehet, hogy a tenyésztés során néha hamis táplálékfelvétel-növekedést észlelhetünk a patkányok póttevékenysége révén, amikor a patkányok a tápot az etetőből kiszórják, kirágcsálják és az alomra szórják. Az ilyen patkányokat ki kell zárni, illetve a kalitkákba játékokat kell elhelyezni, pl. mókuskereket. A vízfelvétel (6. ábra, 4. táblázat) a 3. hétig növekedett (42,5 ml/patkány/nap), majd fokozatosan csökkent a kísérlet végéig és a 225. héten 25,2 ml/patkány/nap volt. A vízfelvétel dinamikája nagyon hasonló volt a tápfelvétellel. A tápfelvétel és a vízfelvétel között jelentős pozitív korreláció volt (r =,83; P <,5) g ábra - Hím Wistar patkányok testsúlya (n = 42; átlag ±S.D.) g ábra - A KOE és a TAM Wistar patkányok súlygrarapodása (átlag ±S.D.) 2. táblázat Hím Wistar patkányok súlygyarapodása korral (grammokban, n = 42) KOE TAM patkányok kora (hét)

6 54 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor hét 4 88,2 2, ,3 6, ,5 6, ,9 14, ,9 19, ,2 11, ,9 15, ,9 11, ,1 13, ,3 15, ,9 11, ,6 1, ,1 17, ,6 18, ,5 18, ,6 23, ,3 38, ,8 8, Érdekesek lehetnek bizonyos kiegészítő változók, mint a súlygyarapodás kapcsolata a tápfelvétellel, valamint a napi súlygyarapodás (7. ábra). A súlygyarapodást jellemző változók erősen lassuló tendenciát mutatnak a 82. hétig, majd a 134. hétig ez tovább lassul. A 134. héttől a testsúly már nem növekszik, hanem ellenkezőleg, csökkenő tendenciát mutat. g/nap ábra - Hím Wistar patkányok tápfelvétele (n = 42; átlag ±S.D.) 11,6 38,6 28,3 24,2 22,5 2,8 18,9 18,1 17,7 17,2 ml/nap ábra - Hím Wistar patkányok vízfelvétele (n = 42; átlag ±S.D.) 16,4 42,5 42,4 38,9 35,5 35,4 35,3 34,2 29,2 25, táblázat Hím Wistar patkányok tápfelvétele korral (grammokban, n = 42) hét 4 11,6 1,9 8, 1, 11,5 12, 16,

7 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása ,6 2,49 38,5 36, 33, 41, 45, 56 28,3 2,47 25, 27, 28, 28,5 35, 82 24,2 2,43 2, 22,8 24, 26, 32, 18 22,5 2,21 19, 21, 22, 24, 28, 134 2,8 1,38 19, 2, 2, 22, 24, 16 18,9 1,63 16, 18, 19, 2, 22, ,1 1,56 15, 17, 18, 19, 22, ,7 1,68 14, 17, 18, 18, 22, ,2 1,58 14, 16, 17, 18, 21, ARV 21,8 7,33 8, 18, 2, 25, 45, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 4. táblázat Hím Wistar patkányok vízfelvétele korral (ml, n = 42) hét 4 16,4 1,33 15, 15,8 16, 17, 2, 3 42,5 4,18 33, 4, 43,5 46, 48, 56 42,4 1,55 4, 41, 42, 44, 47, 82 38,9 2,99 33, 37, 4, 41,3 44, 18 35,5 1,98 32, 34, 36, 36, 4, ,4 2,18 33, 34, 34,5 37, 4, 16 35,3 2,51 31, 32, 34, 39, 42, ,2 3,6 28, 32, 33, 35, 44, ,2 4,11 2, 27, 29, 3,5 37, ,2 3,56 2, 22,5 25, 27, 33, ARV 34, 8,14 15, 31, 35, 4, 48, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 7. ábra Hím Wistar patkányok súlygyarapodása (n = 42) súlygyarapodás g/1 g tápra súlygyarapodás g/nap 3 2,5 2 1,5 1,5 4 -, ,5

8 56 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor A hím Wistar-patkányok szérum összfehérje szintje az 5. táblázatban és a 8. ábrán van feltüntetve. Az összfehérjék szintje a patkányok szérumában az életkorral statisztikailag jelentősen növekszik (r =,9457; P <,1). Ezzel ellentétben nem volt korreláció az összfehérje szint és a testsúly között. 5. táblázat Az összfehérje szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 62,6 3,58 5, 61, 61, 64,8 76, 3 63,1 3,4 52, 62, 62, 64, 73, 56 64,2 1,92 61, 63, 63,8 65,5 7, 82 65,9 2,56 6,5 64,2 66, 66,3 83, 18 68,9 4,3 6, 67, 67, 72, 78, ,1 4,12 63, 68,5 69, 75, 79, ,7 5,2 6, 7, 73, 78, 99, ,2 4,32 7, 73,8 77, 8,8 85, 212 8,9 5,7 6, 78, 82,5 84, 87, ,5 3,18 79, 81,5 84, 87,5 88, ARV 68,9 6,81 5, 63,4 67, 74, 99, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak az összfehérje szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a kísérlet 56. és 16. hete között fedik egymást, és csak a 18. héten azonosak. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). Ezért nem lehet meghatározni a referenciaértéket úgy, hogy ne kelljen figyelembe venni az életkort. 8. ábra - Az összfehérjék színtje hím Wistar patkányok szérumában (n = 12) 9. ábra - Hím Wistar patkányok szérum albumin szintje (n = 12) ,6 63,1 64,2 65,9 68,9 71,3 73,7 77,2 8,9 84, ,7 53,4 51,8 49,5 47,8 45,8 43,5 42,8 41,5 4 5 g/l 4 g/l éltkor (hét) A hím Wistar-patkányok szérum albumin szintjét az életkortól függően a 6. táblázatban és a 9. ábrán tüntettük fel. A patkányok szérum albumin szintje az életkorral csökken (r =,9896; P <,1), de a testsúly nincs hatással az albumin szintre. Ha összehasonlítjuk az

9 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 57 életkor egyes szakaszainak az albumin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak az 56. héttől a 134. hétig fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). Az összfehérje és az albumin szint közti fordított arányú összefüggés (r =,9723, p <,1) arra utal, hogy a szérumglobulin szint valószínűleg az életkorral növekszik. 6. táblázat A szérum albumin szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 53,7 1,43 5, 53, 53,6 55, 57, 3 53,4 3,6 48, 51,2 53, 55, 62, 56 51,8 3,79 46, 48, 51,6 55, 58, 82 49,5 4,84 44, 44, 5, 54, 57, 18 47,8 4,2 44, 44, 46,5 53, 54, ,8 4,9 41,7 42, 43, 5, 58, 16 43,5 5,82 38, 38, 43, 5, 53, ,8 4,92 38, 38, 42, 48,8 51, ,5 2,55 35, 4, 42, 43, 45, 225 4, 2,61 34, 38,5 4, 41,5 44, ARV 48,2 5,97 34, 44, 49, 53, 62, ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke A hím Wistar-patkányok szérum transzferrin szintjét az életkortól függően a 7. táblázatban és a 1. ábrán tüntettük fel. A szérum transzferrin szint csökken a 186. hétig és ezt követően gyengén emelkedik a kísérlet végéig. Ezt a transzferrin szint emelkedést az utolsó hetekben a patkányok dehidratációjával lehet összefüggésbe hozni. A transzferrin szint és az életkor között erős korreláció volt (r =,9147; P <,1). Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak transzferrin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a 82. héttől a 134. hétig és a 225. héten fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). 7. táblázat A szérum transzferrin szint (g/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) Hét 4 4,6,32 3, 4,4 4,6 4,8 5,3 3 4,61,29 4, 4,4 4,6 4,8 5, 56 4,59,3 4, 4,4 4,6 4,8 5, 82 4,29,51 3,2 3,8 4,3 4,8 5, 18 3,58,3 2,9 3,4 3,5 3,8 4, ,34,36 2,5 3,1 3,4 3,6 4,

10 58 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor 16 3,12,26 2,6 3, 3, 3,4 3, ,11,26 2,2 3, 3, 3,3 3, ,24,4 2, 3,1 3,2 3,4 4, 225 3,54,36 3, 3,3 3,5 3,9 4,2 ARV 3,88,72 2, 3,2 3,8 4,5 5,3 ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke 6 1. ábra - Hím Wistar patkányok szérum transzferrin szintje (n = 12) 1,4 11. ábra - Hím Wistar patkányok szérum ferritin szintje (n = 12) 1,26 1,27 1, g/l 3 4,6 4,6 4,6 4,3 3,6 3,3 3,1 3,1 3,2 3,5 mg/l 1,2 1,8,6 1,14,9,85,81,73 1,8 1,13 2,4 1, A hím Wistar-patkányok szérum ferritin szintjét az életkortól függően a 8. táblázatban és a 11. ábrán tüntettük fel. A szérum ferritin szint a 16. hétig csökken és ezt követően emelkedik egész a kísérlet végéig. A transzferrin szint és az életkor között nincs szignifikáns korreláció. Ha összehasonlítjuk az életkor egyes szakaszainak az ferritin szintjét a kísérlet egész tartamára számított referenciaértékkel (ARV) és ezek alsó és felső át, ezek csak a 82. héttől a 18. hétig, illetve a 186. héttől a 225. hétig fedik egymást. A többi vizsgált időszakban statisztikailag szignifikánsan különböznek (P <,1). 8. táblázat A szérum ferritin szint (mg/l) alakulása hím Wistar patkányok szérumában az életkorhoz viszonyítva (n = 12) hét 4 1,26,7 1, 1,21 1,26 1,3 1,55 3 1,27,5 1,15 1,24 1,28 1,3 1, ,23,8 1, 1,17 1,25 1,3 1, ,15,18,8 1, 1,5 1,33 1,45 18,9,15,5,82,98 1, 1,1 134,81,11,55,79,8,87 1, 16,73,6,52,7,74,76,83 186,85,12,55,8,83,98 1, ,9,9,95 1,4 1,5 1,14 1,35

11 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása ,13,9 1, 1,7 1,13 1,21 1,27 ARV 1,3,23,5,8 1, 1,25 1,55 ARV = a kísérlet egész tartamának az átlag referenciaértéke A vizsgált paraméterek közötti korrelációt és a P értékeket a 9. táblázatban tüntettük fel. 9. táblázat Korrelációs analízis és a P értékek LS BW FI WI TP ALB TF FER LS,121,3951,762,9457,9896,9147,6235 BW NS,3437,773,1967,86,2593,636 FI NS NS,8274,463,4733,4632,3148 WI NS NS,3,2959,1961,12,1221 TP <.1 NS NS NS,9723,7963,3977 ALB <.1 NS NS NS <.1,8953,586 TF <.1 NS NS NS.6 <.1,8516 FER NS NS NS NS NS NS,2 LS = élettartam; BW = testsúly; FI = tápfelvétel; WI = vízfelvétel; TP = összfehérje; ALB = albumin; TF = transzferrin; FER = ferritin Következtetések Kutatásaink eredményei alapján és a tudomány jelenlegi állása szerint állítjuk, hogy a normál referenciaértékek meghatározása (bizonyos élettani és biokémiai paraméterek) nagyszámú állaton teljesebb képet ad a kísérleti protokollok felállításához, valamint alapul szolgálhat kísérleti eredményeink értelmezéséhez vagy különböző állatkísérletek során nyert eredmények összehasonlításához. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen típusú kísérletek rendkívül idő- és munkaigényesek, és komoly befektetéseket igényelnek. Egy jól felépített kísérleti protokoll és a kapott eredmények megfelelő értelmezése nagyobb objektivitást eredményez, és a levont következtetések érvényességét is növeli. Köszönetnyilvánítás Jelen munka a TÁMOP B-1/2/KONV-21-1 jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió résztámogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

12 6 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Koska Fodor Irodalomjegyzék [1] Suckow, M. A., Weisbroth, S. H., Franklin, C. L. (Eds.): The Laboratory Rat. Elsevier Academic Press: London, 26, 912 p. [2] Festing, M. F. W.: The design and statistical analysis of animal experiments. ILAR Journal, 22, 43, p. [3] Russell, W. M. S., Burch, R. L.: The Principles of Humane Experimental Technique, London, UK : Methuen p. [4] Conn, P. M.: Sourcebook of Models for Biomedical Research. Totowa N. J : Humana Press, Springer Science, p. [5] Ništiar, F., Lukačínová, A., Rácz, O. et al.: Celoživotná expozícia nízkymi dávkami ťažkých kovov počas troch generácií u potkanov. Úskalia a východiská. In Beňačka, R. Ed.: Patofyziológia 21 : Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 21, p. [6] Ništiar, F., Ništiarová, A., Beňačka, R., Rácz, O., Lukačínová, A.: Quo vadis animal experiments in higher education and research? Slovak Vet J, 26, 31, p. [7] Ništiar, F., Rácz, O., Lukačínová, A. et al.: Lifetime low level exposure to cadmium during three generations of rats: Difficulties and outcomes. In: Lukáč, N.; Massányi, P. Eds.: Risk Factors and Biological Systems. Slovak University of Agriculture: Nitra, 211, p. [8] Gamallo, A., Villanua, A., Beato, M. J.: Body weight gain and food intake alterations in rats. Physiol Behav, 1986, 36, p. [9] Rock, F. M., Landi, M. S., Hughes, H. C. et al.: Effects of caging type and group size on selected physiologic variables in rats. Contemp Topics Lab Anim Sci, 1997, 36, p. [1] Serrano, L. J.: Carbon dioxide and ammonia in mouse cages: effect of cage covers, population and activity. Lab Anim Sci, 1971, 21, p. [11] Armario, A., Castellanos, J. M., Balasch, J.: Effect of crowding on emotional reactivity in male rats. Neuroendocrinol, 1984, 39, p. [12] Peng, X., Lang, C. M., Drozdowicz, C. K. et al.: Effect of cage population density on plasma corticosterone and peripheral lymphocyte population of laboratory mice. Lab Anim, 1998, 23, p. [13] Yildiz, A., Hayirli, A., Okumus, Z. et al.: Physiological profile of rats: effects of cage size and cage density. Asian-Aust J Anim Sci, 27, 2, p. [14] Baumans, V.: Environmental enrichment for laboratory rodents and rabbits: requirements of rodents, rabbits and research. ILAR J, 25, 46, p. [15] Flack, C. P.; Woollen, J. W.: Prevention of interference by dextran with biuret-type assay of serum proteins. Clin Chem, 1984, 3, p. [16] Even, P. C., Roll, V., Roseau, D. et al.: Prediction of basal metabolism from organ size in the rat: Relationship to strain, feeding, age and obesity. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 21, 28, R1887 R1896. [17] Pass, D., Freeth, G.: The rat. ANZCCART News, 1993, 6(4), 1 4. p. [18] Zhang, Z-P., Tian, Y-H., Li, R. et al.: The comparison of the normal blood biochemical values of Wistar rats with different age and sex. Asian J Drug Metab Pharmacokinetics, 24, 4, p.

13 Az ember és patkány életkorának összehasonlítása 61 [19] Weindruch, R., Sohal, R. S.: Seminars in medicine of the Beth Israel Deaconess Medical Center. Caloric intake and aging. N Engl J Med, 1997, 337, p. [2] Davis, D. E.: The survival of wild brown rats on a Maryland farm. Ecology, 1948, 29, p. [21] Lares-Asseff, I., Camacho, G. A., Guillié, A. J. et al.: Changes in acetylator phenotype over the lifespan in the Wistar rat. Mech. Ageing Dev, 28, 127, p. [22] Demetrius, L.: Aging in mouse and human systems. A comparative study. Ann N Y Acad Sci, 26, 167, p. [23] Kohler, I. V., Preston, S. H., Lackey, L. B.: Comparative mortality levels among selected species of captive animals. Demographic Res, 26, 15, p. [24] Gorbunova, V., Bozzella, M. J., Selvanov, A.: Rodents for comparative aging studies: from mice to beavers. Age, 28, 3, p. [25] Hulbert, A. J., Pamplona, R., Buffenstein, R. et al.: Life and death: metabolic rate, membrane composition, and life span of animals. Physiol Res, 27, 87, p. [26] Stuart, J. A., Brown, M. F.: Energy, quiescence and the cellular basis of animal life spans. Comp Biochem Physiol A, 26, 143, p. [27] Hulbert, A. J.: Explaining longevity of different animals: is membrane fatty acid composition the missing link? Age, 28, 3, p. [28] Marquez, F. Z., Markus, M. A., Morris, B. J.: The molecular basis of longevity, and clinical implications. Maturitas, 21, 65, p. [29] Kaynar, O., Hayirli, A., Yildiz, A. et al.: Reference values for some physiological and biochemical parameters in rats at puberty. J Anim Vet Adv, 26, 5, p. [3] Ruth W. A.: Suggested courses for students of animal husbandry. J Anim Sci, 1935, p. [31] Adams, N., Boice, R.: A longitudinal study of dominance in an outdoor colony of domestic rats. J Comp Psychol, 1983, 97, p. [32] Lukačínová, A., Rácz, O., Lovásová, E., Ništiar, F.: Effect of lifetime low dose exposure to heavy metals on selected serum proteins of Wistar rats during three subsequent generations. Ecotoxicol Environ Saf, 211, 74, p.

14

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P.

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. 1 ELTÉRŐ TARTÁSÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

KRÓNIKUS ELEKTROMOS STIMULÁCIÓ HATÁSA HÚSNYULAK HOSSZÚ HÁTIZMÁNAK ZSÍRSAVPROFILJÁRA. Kaposvár, Guba S. u. 40.

KRÓNIKUS ELEKTROMOS STIMULÁCIÓ HATÁSA HÚSNYULAK HOSSZÚ HÁTIZMÁNAK ZSÍRSAVPROFILJÁRA. Kaposvár, Guba S. u. 40. KRÓNIKUS ELEKTROMOS STIMULÁCIÓ HATÁSA HÚSNYULAK HOSSZÚ HÁTIZMÁNAK ZSÍRSAVPROFILJÁRA SZABÓ A. 1, HUSVÉTH F. 2, SZENDRŐ ZS. 3, ROMVÁRI R. 1 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Diagnosztikai és Onkoradiológiai

Részletesebben

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition Life start sets life performance Kis súlyú malacok = gyenge eredmény?? Valóban a kis súlyú malacok felelősek a gyenge eredményekért? Vagy mi

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki

Részletesebben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Jurecska Judit Laura V. éves, környezettudomány szakos hallgató Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Témavezető: Dr. Barkács Katalin,

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Doktori tézisek Vécseyné Kovách Magdolna Testnevelési Egyetem

Részletesebben

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia - Kolozsvár, 2009. május 15-17. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában Szerző: Bíró Boróka-Júlia Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE. E-mail: eiben@sunserv.katki.hu

A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE. E-mail: eiben@sunserv.katki.hu A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE EIBEN CS. 1, SZENDRŐ ZS. 2, RADNAI I. 2, BIRÓNÉ NÉMETH E. 2 1 Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére

Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére Ardó László, Csengeri István, Rónyai András, Jeney Zsigmond

Részletesebben

2. Fotometriás mérések II.

2. Fotometriás mérések II. 2. Fotometriás mérések II. 2008 október 31. 1. Ammónia-nitrogén mérése alacsony mérési tartományban és szabad ammónia becslése 1.1. Háttér A módszer alkalmas kis ammónia-nitrogén koncentrációk meghatározására;

Részletesebben

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik)

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) 5.4: 3 különböző talpat hasonlítunk egymáshoz Varianciaanalízis. hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) hipotézis: Létezik olyan μi, amely nem egyenlő a többivel (Van

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Fábián János, Ph.D. Kutatás-fejlesztési igazgató Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Kukorica tőzsdei jegyzésének alakulása

Részletesebben

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere Ferdinandy Péter kari innovációs igazgató, Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, alapító, ügyvezet igazgató, PharmaHungary 2000 Kft e-mail: peter.ferdinandy@pharmahungary.com

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 654 EGYEDILEG ÉS KETTESÉVEL ELHELYEZETT SZOPTATÓ KOCÁK TERMELÉSI EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL

NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL 12. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL MILISITS G., SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., LÉVAI A., BIRÓ-NÉMETH E., RADNAI I. Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE 91 AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., MILISITS G., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I. Pao Agrártudomáyi Egyetem, Állatteyésztési Kar, Kaposvár

Részletesebben

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak1: b) Mo = 1857,143 eft A kocsma tipikus (leggyakoribb) havi bevétele 1.857.143 Ft. c) Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak2: b) X átlag = 35 Mo = 33,33 σ = 11,2909 A = 0,16 Az

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TANULSÁGOK A NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉBŐL LESSONS OF THE STATISTICAL EVALUATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

PROF. WOLFDIETER SIXL. Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich

PROF. WOLFDIETER SIXL. Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY PROF. WOLFDIETER SIXL Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich Összefoglalás: A fejlődő világ sok országában az életlehetőségeiket vidéken nem találó

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K. 2. TEREM KEDD Orbulov Imre 09:00 Bereczki P. -. - Varga R. - Veres A. 09:20 Mucsi A. 09:40 Karacs G. 10:00 Cseh D. Benke M. Mertinger V. 10:20 -. 10:40 14 1. TEREM KEDD Hargitai Hajnalka 11:00 I. 11:20

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Ardó László 1, Rónyai András 1, Feledi Tibor 1, Yin Guojun 2, Neill J. Goosen 3, Lourens de Wet 3, Jeney Galina

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás A feladatok megoldásához használandó adatállományok: potzh és potolando (weboldalon találhatók) Az állományok kiterjesztése sas7bdat,

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei

Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei 2011 1 Performance test results of Hortobágyi white geese 2011 2 Összeállította: Dr. Rácz Norbert tenyésztésvezető Hortobágyi Lúdtenyésztő

Részletesebben

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Gradus Vol 2, No 2 (215) 168-173 ISSN 264-814 ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Líska János

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA Dr. Osváth Péter BEVEZETÉS Meddőség epidemiológiája Meddőség kezelésének nehézségei ( idiopathiás, nem kezelhető

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2 Fibersol-2 A Fibersol-2 egy egyedülállóan oldódó étkezési rost melyet keményítőből állítanak elő dexrtinizációs és enzimes eljárások kombinációjával. A Fibersol-2 jól működő szerteágazó kémiai struktúrával

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 99 103. IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4 Összefoglalás: Száz,

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER MOSONMAGYARÓVÁR 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.6 A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban Tárgyszavak: USA; egészségügy; hulladékkezelés;

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010)

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági és Költségvetési Főosztály A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010) Budapest 2014. Készítette: Hablicsekné Richter Mária

Részletesebben

AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA

AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA PhD-értekezés tézisei dr. Hajdú Ildikó

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5

Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5 evaluation 1/5 interscience Feladat Összefoglalónk célja a Scan 1200 teljesítmény-értékelése manuális és automata telepszámlálások összehasonlításával. Az összehasonlító kísérleteket Petri-csészés leoltást

Részletesebben