Burgenlandi Üzleti és Innovációs Központ Kft. Kismarton Business and Innovation Centre Burgenland GmbH (BIC) Eisenstadt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Burgenlandi Üzleti és Innovációs Központ Kft. Kismarton Business and Innovation Centre Burgenland GmbH (BIC) Eisenstadt"

Átírás

1 Az esettanulmányokat készítették: Ivan Koĉiŝ Ferenczi Krisztina Németh Béla Horváth Kinga Nagy Eszter László Tamás Burgenlandi Üzleti és Innovációs Központ Kft. Kismarton Business and Innovation Centre Burgenland GmbH (BIC) Eisenstadt A projekt előtörténete A burgenlandi Üzleti és Innovációs Központot 1998-ban alapították. A társaság székhelye Eisenstadt technológiai központjában található. A BIC Burgenland tagja a hasonló szervezeteket tömörítő Európai Üzleti és Innovációs Központok Hálózatának (EBN- European Business and Innovation Centre Network). Az évek során a vállalkozási tanácsadó társaság üzleti oldala is erősödött, jelenleg a következő tevékenységekkel foglalkozik: - cégalapítással kapcsolatos tanácsadás, - EU-projektek, - regionális innovációs projektek, - projektek közép- és kelet-európai országokkal, technológiai központok létrehozása. Burgenland tartomány Ausztria elmaradott térségei közé tartozott, ezért felzárkóztatása az 1. fejlesztési célok között szerepelt. Az egyik legfontosabb célként a külföldi befektetők vonzását, megtelepedésük elősegítését jelölték meg. Ez igen összetett és költséges feladat: érinti Bugenland tartomány átfogó helyzetfeltárását, SWOT analízisek elvégzésével a szükséges alapok megteremtését, a tőkét vonzó feltételek kialakítását és a vizsgálatok eredményeként átfogó marketing stratégia összeállítását. Végül a marketing stratégia alapján aktív marketing folyamatoknak kell elindulniuk.

2 Interreg-pályázat DIANE Direct Investment Agency Net Project Közvetlen befektetési ügynökség hálózat kialakítása 2001 körül arra a felismerésre jutottak a szervezetek, hogy a látható eredmények érdekében intenzíven koordinált együttműködés szükséges. Ennek elősegítésére dolgozták a DIANE Interreg projektet a szomszédos külföldi régiók bevonásával, melyek a következők: - Bécs-Alsó Ausztria Burgenland - Dél-Csehország - Dél-Morvaország - Nyugat-Magyarország - Nyugat-Szlovákia. Az egyes régiók együttműködésével kialakuló összefüggő gazdasági Régió eredményesebben tud megjelenni nemzetközi szinten. A projekt célja, jellemzői - A Régió egységes marketingje érdekében a kooperáció és az információs platform megteremtése. - Közép-Európában egy határon átnyúló gazdasági térség létrehozása, amely felkészíti ezt a térséget az EU-csatlakozásra és integrálja a meglévő EU rendszerbe. - A Régió felkészítése a nemzetközi gazdasági versenyre, egymás pozíciójának kölcsönös erősítése. - A gazdasági tényezők javítása közös tevékenységeken és intézkedéseken keresztül. A DIANE program megvalósítása érdekében létrehozták a DIANE-Munkaközösséget (ARGE DIANE), melynek tagjai a következő szervezetek voltak: - ECO Plus GmbH, - ABA Austrian Business Agency, - WWFF Wiener Wirtschaftsförderungsfonds, - WIBAG Wirtschaftservice Burgenland AG.

3 A fő kezdeményező az ECO Plus volt, amelyhez az Eisenstadt Technology Center-ből csatlakoztak szakértők és menedzserek. Garanciát jelentett, hogy az ECO Plus ezen a téren már jelentős tapasztalatokkal rendelkezett. A külföldi partnerek között az alábbi szervezetek szerepeltek: - ITD the Hungarian Investment and Trade Development Agency Budapest, - Regionális Koordinációs Iroda Szombathely, - Dél-Morvaországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Brünn), - Dél-Csehországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Ceske Budejovice), - SARIO Szlovák Befektetési és Kereskedelmi Fejlesztési Ügynökség (Pozsony), - RAIC Regionális Tanácsadó és Információs Központ (Trencsén), - Trencséni Regionális Fejlesztési Ügynökség. A projekt kedvezményezettjei Burgenland tartomány és a három szomszédos ország határmenti régiói voltak. A projekt összköltsége: euró. Az osztrák gyakorlatnak megfelelően az összeg 50 %-a EU-forrásból került finanszírozásra, míg a fennmaradó 50 %-ot Bugenland tartomány és az állami költségvetés biztosította. A pályázat megvalósítását 2002 januárjában kezdték meg. A projekt lezárását 2004 decemberére tervezték, de később kérvényezték a meghosszabbítását 2005 júniusáig. A külföldi partnerek közül néhányan a kidolgozott tükör projektekkel nem nyertek támogatást, ami nehézséget okozott a teljeskörű együttműködésben. A résztvevők egy része magas elvárásokkal indult, azonban a külföldi partnerek projektjeinek finanszírozása elhúzódott, így a végrehajtásuk intenzitása csökkent. Jövőbeli fejlesztések, területfejlesztő hatások A BIC-Burgenland a DIANE program végrehajtásával egyidőben több INTERREG III A, III B és III C projekt előkészítését végzi, melynek célja a határmenti kapcsolatok erősítése, az alábbi témakörökben:

4 - Információs technológia (IT), - Marketing, - Vállalatok közötti együttműködés, - Turizmus-fejlesztés, - Technológiai központok együttműködése. A DIANE projekt keretében megrendezett marketing-akciók következtében és az elkészült tanulmányok eredményeire alapozva nemzetközi színtéren is (Olaszország, Finnország, Görögország, USA, Japán, Belgium) kezd ismertté válni a Régió.

5 Magyar nyelv az iskolákban Bécsújhely Ungarische Sprache in Schulen (USIS) Wiener-Neustadt Egy ország versenyképessége nem a gyárcsarnokokban vagy a kutatólaborokban kezdődik, hanem az osztálytermekben. (Lee Iacocca) A projekt előtörténete A projekt ötletét a Regionális Fejlesztési Egyesület vetette fel. Céljuk az iskolákban tanuló osztrák fiatalok által a magyar nyelv elsajátítása volt. A projekt megvalósítását Ausztria Iparnegyedeként (Industriviertel) ismert régiójában: Neunkirchen, Wiener-Neustadt, Baden, Mödling körzetekben tervezték megvalósítani. Korábban az iskolákban francia, angol és spanyol nyelvet tanultak a diákok, de a projekt ötletadói úgy gondolták, hogy az elkövetkező évben Magyarország az Európai Unióhoz töténő csatlakozásával fontos szerep jut majd a magyar nyelvnek is, mivel Kelet-Ausztria és Nyugat-Magyarország egységes gazdasági térséggé fejlődve válhat közép-európai jelentőségűvé. Ezért elhatározták, hogy a Tartományi Iskolaügyi Hivatalhoz fordulnak és nemzeti támogatást kérnek a magyar, mint idegenyelv oktatásához. A Hivatal először teljes mértékben elzárkózott az ötlettől, de az igények felmérése és az előkészítésbe bekapcsolt 3 iskola visszajelzései alapján végül elnyerték a hivatal erkölcsi és anyagi támogatását. A projekt célja Az USIS egy határon átnyúló iskolai projekt, amely felkészíti a fiatalokat az Európai Unió bővítésével együttjáró kommunikációs kihívások leküzdésére. A partneriskolák közreműködhetnek új pedagógiai tervek és tananyagok kifejlesztésében és kipróbálásában, valamint részt vehetnek határon átnyúló iskola-projektekben és csereprogramokon. A partnervállalatoknak lehetőségük nyílik a vesenyképes, nyelvileg képzett új munkaerő megismerésére. Interreg-pályázat A projekt költségvetése euró volt, a támogatási igényt 2002 tavaszán nyújtották be. A költségek 50 %-át az Interreg programból, míg a másik 50 %-ot tartományi, nemzeti támogatásból fedezték.

6 A projekt megvalósítása 2002 októberétől 2005 augusztusáig tartott. (Eredetileg tervezett záróidőpont 2005 tavasza volt.) A projekt időtartama alatt a kezdetektől részt vevő 7 iskolához további 13 csatlakozott. Az iskolákban gimnáziumokban és szakközépiskolákban a diákok szabadon választott tantárgyként veszik fel a magyar nyelvet, kivéve egy iskolát, ahol kötelező tantárgyként szerepel a magyar, mint idegen nyelv. A projekt kidolgozásának és megvalósításának partnerei: - Magyar-Osztárk Corvinus Kör (Zala Megye) - Osztrák- Magyar Corvinus Kör - Tartományi Iskolai Tanács - Tartományi Ifjúsági Tanács - 3 alapiskola, mint kezdeti partner A határmenti kapcsolatok javítását több nem hivatalos partnerként megjelenő szervezet is segíti. A működés jellemzői A projekt területileg Alsó-Ausztria tarományt, valamint Győr-Moson- Sopron, Zala és Vas megyéket érinti. A projektbe bekapcsolódó diákok becsült száma 800 fő. A diákok heti három órában tanulják a magyar nyelvet és várhatóan három év alatt jutnak el a nemzetközi nyelvvizsgarendszerben elismert A2 szintre. A projekt nem tartalmaz létszámtervet sem a diákok, sem a tanárok száma tekintetében. A program megvalósításában jelenleg 15 tanár vesz részt, akikből 14 fő magyar anyanyelvű, 1 fő német anyanyelvű. A projekt megvalósítása során rendszeresen tanári találkozókat szerveztek - és szerveznek jelenleg is, melynek keretében megbeszéléseket folytatnak a tananyagok szerkezetét és az alkalmazott segédeszközöket illetően. Ezek a találkozók kiváló helyszínei a kölcsönös tapasztalatcserének.

7 Határ menti kapcsolatok Az USIS program megvalósítása további fejlesztéseket generált: 1. Alsó-Ausztriában meghirdették a nyelvi offenzívát, mely a magyar mellett a cseh és a szlovák nyelv tanítását is előirányozza. 2. Követő projektként már tervbe vették Ungarisch und slowakisch in der Praxis kidolgozását. Ennek keretében lehetőség nyílik magyar székhelyű vagy magyar kapcsolattal rendelkező osztrák cégeknél a szakirányú gyakorlati képzés megszerzésére. Ez a projekt a jövő munkaerőpiacára készíti fel a fiatalokat. 3. Segítségnyújtás magyar és osztrák iskolák közötti partnerkapcsolatok létesítéséhez és fenntartásához. 4. Egyéb cégek, egyesületek oktatási segédanyagokkal, autentikus anyagokkal valamint továbbképzésekkel segítik a nevelők munkáját. 5. További Kisprojekt Alapból finanszírozott projektek megvalósítása: - cserelátogatások, - kérdőíves akciók ( vásárlói szokások lekérdezése Wiener Neustadtban és Sopronban egymás nyelvén, majd ebből készült prezentáció ismertetése) - határon átnyúló kétnyelvű újság - Sárvári gimnázium és a termálfürdő nyelvi projektje, Marketingötletek magyaroknak osztrák szemmel címen Gondok a projekt működésével kapcsolatban Az oktatás állami normatíva rendszere keretében nem megoldható az ilyen jellegű nyelvoktatás finanszírozása és mivel a projekt nem önfenntartó, ezért csak addig működtethető, amíg a finanszírozására külön tartományi támogatás a nyelvi offenzíva értelmében - rendelkezésre áll. Fenntarthatóság Külső anyagi támogatás nélkül a projekt nem működőképes és életben tartásához elengedhetetlen a tanárok pozitív hozzáállása.

8 Pannon Tűzoltókompetenciaközpont Kismarton Pannonisches Feuerwehrkompetenzzentrum Eisenstadt A projekt előtörténete A tűzoltók eddigi határ menti bevetéseinek tapasztalatai azt mutatják, hogy a burgenlandi és a magyar tűzoltók erői között jelentős különbségek, koordinációs nehészségek vannak, mindenekelőtt a felszereltségi-, a riasztási- és bevetési tervek, valamint a bevetési taktika és a kiképzés területén. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a magyar és az osztrák tűzoltóság felépítésében jelentős különbségek vannak: Magyarországon a tűzoltóság a hivatásos tűzoltókra épül, míg Ausztriában 99 %-ban önkéntes tűzoltók dolgoznak. Ez önkéntes tűzoltót jelnet. Burgenlandnak lakosa van, ebből az önkéntes tűzoltó, azaz a tartomány minden 17. lakosa önkéntes tűzoltó. Az eisenstadti központ 30 hivatásos és önkéntes tűzoltó munkáját koordinálja. A burgenlandi tartomány tűzoltó egységeinek felügyeletét és riasztását az eisenstadti irányító központ végzi. Ide fut be az összes 122-es segélyhívószámra érkező hívás. Ők adják ki a parancsot, hogy a tűzesethez, balesethez és katasztrófa helyszínéhez legközelebb eső tűzoltóságból hány fő, milyen szerrel és felszereléssel vonuljon ki. Burgenland és Magyarország között 400 km hosszú határ húzódik. Burgenland és a nyugatdunántúli megyék: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala Megye között egy bilaterális katasztrófaelhárítási megállapodás van érvényben. A projekt célja A projekt célja a koordinációs nehézségek felszámolása egy kiképzőközpont létesítésével, amely a közös kiképzési tervek létrehozását és megvalósítását szolgálja, valamint összehangolja a két országban alkalmazott technikai normákat. Mindezt 1999-ben a Tartományi Tűzoltó Kommandó kezdeményezte, melyet Burgenland tartományi kormánya is támogatott.

9 Interreg-pályázat Az Interreg III/A pályázatot án nyújtották be. A pályázatban a Regionális Management Burgenland mint közreműködő szervezet, míg a burgenlandi tartományi vezetőség mint partner vett részt. A pályázat összköltségét euróra tervezték, ebből eurót kaptak meg az EUtól támogatásként. A tartomány a pályázat támogatására között euró biztosítására vállalt kötelezettséget, 2001-ben 80. jubileumi éve alkalmából további euróval támogatta a projektet. A működés jellemzői A központban évente 5000 önkéntes és hivatásos tűzoltó kiképzése és ismétlődő oktatás folyik. A képzésben évente 500 magyar hivatásos tűzoltó is részt vesz. Az országban a tűzoltóságok fenntartási költségeit a tűz elleni biztosításokra befizetett összeg 8 százalékának visszaforgatása fedezi. Ebből finanszírozzák: - felszereléseket, - gépkocsikat, - iskolák-fenntartását, - képzési költségeket, - tűzoltóépületek. Az üzemeltetési költségeket a város állja. Határ menti kapcsolatok A határtérség tűzoltóságai közötti eddigi gyümölcsöző együttműködés fenntartását több közös akció is segíti: - Ha határközelből érkezik a bejelentés különösen nagy katasztrófáról, balesetről, tűzesetről, akkor a határőrséget előzetesen értesítve minden ellenőrzés és korlátozás nélkül szabad utat biztosítanak a kivonuló egységeknek. - A közelmúltban Fertőrákoson pusztító nádtűz oltásában a burgenlandi tűzoltóság is részt vett. Mivel tűzesetek esetén ez a nádas kiemelt kezelést igényel, ezért a burgenlandi és a magyar tűzoltók rendszeresen gyakorlatoznak közösen.

10 - Az esetleges vízszennyezések patakokban, folyókban semlegítésében is közösen vesznek részt a tűzoltók A határ menti kapcsolatok továbbfejlesztését szolgálja az augusztusra tervezett közös műszaki jellegű gyakorlat, melyen kiemelten kezelik a különböző szabványok szerinti eszközök EUelőírások szerinti bevezetésének lehetőségét.

11 Eisenstadti Kastélypark Barátai Egyesület Kismarton Verein Freunde des Eisenstadter Schlossparks Eisenstadt A projekt előtörténete Az Eisenstadti Kastélypark Barátai Egyesületet 1987-ben alapították. Az egyesület átfogó információt nyújt az eisenstadti kastélypark állapotáról a különböző korszakokban, valamint a kert történetéről. Az egyesület Eisenstadt városával közösen a szövetségi műemlékvédelmi hivatal segítségével kezdeményezte a park lépésről lépésre történő megújítását. A sok nehézség ellenére úgy tűnik, hogy a kezdeményezés révén a kastélypark állapotának további romlása megállítható. Az eisenstadti kastély és a hozzá tartozó kert az Eszterházy család tulajdonában van, a kertnek csak egy kis része van a család használatában (kastély, kápolna és a kilátó). A közel 50 hektáros park túlnyomó részét a város bérli, ezek a területek szabadon látogathatók. A tájképi kert a XIX. század végén M. Pölt főkertész, majd Charles de Moreau tervei alapján került kialakításra, a stílusra jellemző elemekkel (vízesés, klasszicista stílusú kápolna - amely még ma is esküvők helyszíne -, orangerie, a kert különböző szintjein kialakított 4 mesterséges tó, obelisk, gloriette stb.). Korábban Phare program keretében a város felújíttatta az orangerie épületét, a beruházás 4,5 millió euró értékű volt. A projekt az Európai Unióból érkező támogatás mellett a tartomány és az önkormányzat segítségével valósult meg. Ezért az új projekt előkészítése során már a meglévő kapcsolatokra alapozva a projekt elfogadtatása könnyebbnek bizonyult. Interreg-pályázat A projekt címe: Parknetzwerk Esterházy Gärten azaz Eszterházy Kertek Parkhálózata, melyet 2001 júliusában nyújtották be és 2003-ban tudták a megvalósítását elindítani.

12 A projekt célja A fertődi és eisenstadti Eszterházy kertekről közös kiadványok készítése, közös marketingtevékenység, tapasztalatcsere a kertápolás és kertfenntartás terén, műemlékvédelem, rendezvények lebonyolítása valamint az eisenstadti park zöldfelület fenntartási- és felújítási munkái. További cél az osztrák-magyar-szlovák háromszögben található történeti kertek ápolása, turisztikai szempontok alapján parkhálózat kialakítása, a kertekben található műemlékkek védelme. Gazdasági jellemzők A projekt költségvetése: euró, melynek 1/3-a Interreg támogatás, 1/3-át Burgenland tartomány biztosítja, míg 1/3-ad részben Eisenstadt város járul hozzá saját munkával. Az ún. Várospark Hivatal - mint közterület fenntartó hivatal - naponta 6 főt foglalkoztat a park rendbentartására, melyet természetbeli hozzájárulásként beépít a projekt költségvetésébe. Az összköltség kb. 40 %-át fordítják a növények beszerzésére illetve a park állapotának javítására, 60 % a parkhálózat kialakítási -, PR tevékenységek és a projekt menedzselésének költségeit fedezi. A projekt megvalósításában közreműködő szervezet a KNOLL Iroda. A projekt magyar partnere: Fertődi Kastélypark A projekt keretében végrehajtott tevékenységek: - a műemlékvédelem (obeliszk megvilágítása és rendbentartása), - parkápolás, parkrendezés, - növények utánpótlása, különös, egyedi növények beszerzése, - A természet és a kultúra szolgálatában című kiadvány újranyomtatása, megvásárlása, - az egyesületet dr. Franz Prost alapította, ezért a projekt költségvetéséből eurót az ő hagyatékának rendezésére fordítanak, - Fertőd és Eisenstadt kastélykertjéről közös leporelló kiadása, - az idei évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztések tekintetében: térképek, útbaigazító táblák elhelyezése, a kert növényeinek botanikai besorolását, jellemzőit tartalmazó információs táblák.

13 A projekt megvalósítása során felmerülő problémák A terv megvalósítása érdekében kedvezőbb lenne, ha a pályázati összeget előfinanszírozásként megkapnák. Problémát jelent, hogy a park teljes egészében magántulajdonban van és ezért minden gazdasági lépésről az Eszterházy és az Ottrubay családdal is egyeztetni kell. Gazdasági szempontból jelenleg a park nem hasznosítható, mivel a belépés díjtalan, illetve a rendezvények ingyenesen látogathatóak. Ennek következtében a látogatók számáról sincsenek pontos adatok. A család tulajdonában lévő épületekben megrendezésre kerülő rendezvényekből esküvőkből, konferenciákból származó bevételek a család által működtetett rendezvényszervező iroda bevételeit növelik. Jövőbeli fejlesztések Következő projektötletként merült fel, hogy a Loire-menti kastélyok mintájára - egyfajta hálózati projektként - Történelmi kertek az Enns-folyótól dél-keletre címmel minél több kastélypark összefogásában a parkok egységes bemutatása és közös marketingeszközök kidolgozása valósuljon meg. Ennek keretében egy közös honlap megvalósítását, illetve workshopok rendezését tervezik a burgenlandi tartomány támogatásával. További fejlesztési célként tűzték ki az eisenstadti parkban található tavak megfelelő technológiájú szigetelését, mely a vizek elszivárgásának megakadályozására szolgálna és amelyre külön pályázati projektet kidolgozása szükséges. Határ menti kapcsolatok A projektnek nincs közvetlen határmenti hatása, csupán a fertődi kastélykert bemutatását is tartalmazó leporelló készült el, valamint néhány közös rendezvényt valósítottak meg.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19.

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19. Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében Bad Sauerbrunn 2010. november 19. A Fertő-Hanság Nemzeti park és a Nationalpark Neusiedler See- Seewinkel védett területei Fertő-tó

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 62127-3/2008. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27

Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27 Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27 1 A helyszín 2 3 A helyszín: ACCESS Ipari Park Hely: Gmünd Czech (Ceske) Velenice - 180 kmre délre a Prágától

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

meet europe. meet centrope. www.centrope.com

meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia találkozási térségében a centrope régió új és virágzó transznacionális régióvá

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás Nyilvános konferencia Egy határok nélküli régió Workshop Telephely marketing és branding a centrope térségben

Részletesebben

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme INTERREG IIIB CADSES Közösségi Kezdeményezések Program HERITOUR Kulturális tematikus utak fejlesztése vidéki területeken Lencsés Tamara 2007. október 04. ÁTTEKINTÉS INTERREG programok INTERREG IIIB CADSES

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET)

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) 2010. május 19. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program 2007-2013 (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló 2008. március 21. Tartalomjegyzék 1. Háttér 3 1.1. Előzmények

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

RECOM multilaterális hálózati találkozó Mobilitás Jegyzőkönyv

RECOM multilaterális hálózati találkozó Mobilitás Jegyzőkönyv RECOM multilaterális hálózati találkozó Mobilitás Jegyzőkönyv Technologiezentrum Eisenstadt (Technológia Centrum, Kismarton), 2010.12.1 Idő: 09:30-15:30 Résztvevők: kb. 45 személy Ausztriából, Szlovákiából,

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Regional Ion Therapy Co-operation

Regional Ion Therapy Co-operation Regional Ion Therapy Co-operation Regionális Ionterápiás Kooperáció Regionale Zusammenarbeit für Ionentherapie Eisenstadt, 2011 szeptember 22. Csizmár Péter, EBG MedAustron Hungary Kft. A projektrıl dióhéjban

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Misszió Munkánkkal hozzájárulunk a nemzetgazdaság és a magyar társadalom fejlődéséhez a külföldi működőtőke bevonásával, új

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Faragó-Kovách Eszter SOCIAL SEEDS szakmai munkatárs 2016. december 1. I A Mikulás is benchmarkol - 10. I Budapest A társadalmi vállalkozásokról

Részletesebben

FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS. Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft.

FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS. Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft. FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft. Nemzetközi és Térségi kihívások nemzetközi gazdasági válság hatásai globális pénzügyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

6. RECOM TURIZMUS TÉMÁJÚ HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ

6. RECOM TURIZMUS TÉMÁJÚ HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ 6. RECOM TURIZMUS TÉMÁJÚ HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ A természeti és kulturális örökség erősítése az Ausztria- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban 2014-2020 Helyszín: Schloss-Weingut Thaller,

Részletesebben

Alakuló Regionális Stakeholder Csoportülések Győr,

Alakuló Regionális Stakeholder Csoportülések Győr, Alakuló Regionális Stakeholder Csoportülések Győr, 2016.09.08. A Pannon Novum Nonprofit Kft. partneri részvételével megvalósuló interregionális projektek keretében. A rendezvény az Európai Unió Európai

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Szociális fenntartható tudatos gazdálkodás

Szociális fenntartható tudatos gazdálkodás www.sozialproduziert.at Gazdaság, szociális vállalatok, társadalom és környezet hogy mindenki nyertes legyen! Kiváló minőségű termékek ipari hulladékból Térségi szolgáltatások társadalmi hozzáadott értékkel

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

ACTIF Aktív határmenti együttműködés a női infertilitás kezelésében

ACTIF Aktív határmenti együttműködés a női infertilitás kezelésében ACTIF Aktív határmenti együttműködés a női infertilitás kezelésében Vezető Partner: Temesvári Sürgősségi Klinikai Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Részleg Projekt Partner: Szegedi Tudományegyetem Szülészeti

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Tervezettájékoztató Rendezvény

Tervezettájékoztató Rendezvény Tervezettájékoztató Rendezvény EREG - Eigenständige Regionalentwicklung im Donauraum östlich von Wien. Mi az EREG Az EREG az önálló határmenti regionáis fejlödést jelzi. Az EREG támogatja és erõsíti a

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Munkaerő-piaci nyitás Önkéntesség a munkavállalás motorja? Aktuális okokból az idei konferenciának két súlyponti témája van: Mivel 2011. május

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. bemutatása

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. bemutatása bemutatása 1 Feladatok két fő területre korlátozódnak: - az Európai Uniós fejlesztési programok keretein belül szükségessé vált projektdoktori feladatok ellátása - a nemzetközi szekció (korábbi VÁTI) koordinálja

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Főtanácsadó Külgazdasági és Külügyminisztérium A prioritási

Részletesebben

Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT

Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT Szerzők > Gilberto COLLINASSI - ENAIP Friuli Venezia Giulia (Olaszország) > > A G&L Multilaterális Hálózat Concept Development Group

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER

PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER BEMUTATKOZÁS 2007. június 05. 1 2 Milyen céllal jött létre az alapítvány 2005-ben? A nyugat-dunántúli térség gazdasági fejlődésének elősegítése a kutatás-fejlesztés helyzetének

Részletesebben