Burgenlandi Üzleti és Innovációs Központ Kft. Kismarton Business and Innovation Centre Burgenland GmbH (BIC) Eisenstadt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Burgenlandi Üzleti és Innovációs Központ Kft. Kismarton Business and Innovation Centre Burgenland GmbH (BIC) Eisenstadt"

Átírás

1 Az esettanulmányokat készítették: Ivan Koĉiŝ Ferenczi Krisztina Németh Béla Horváth Kinga Nagy Eszter László Tamás Burgenlandi Üzleti és Innovációs Központ Kft. Kismarton Business and Innovation Centre Burgenland GmbH (BIC) Eisenstadt A projekt előtörténete A burgenlandi Üzleti és Innovációs Központot 1998-ban alapították. A társaság székhelye Eisenstadt technológiai központjában található. A BIC Burgenland tagja a hasonló szervezeteket tömörítő Európai Üzleti és Innovációs Központok Hálózatának (EBN- European Business and Innovation Centre Network). Az évek során a vállalkozási tanácsadó társaság üzleti oldala is erősödött, jelenleg a következő tevékenységekkel foglalkozik: - cégalapítással kapcsolatos tanácsadás, - EU-projektek, - regionális innovációs projektek, - projektek közép- és kelet-európai országokkal, technológiai központok létrehozása. Burgenland tartomány Ausztria elmaradott térségei közé tartozott, ezért felzárkóztatása az 1. fejlesztési célok között szerepelt. Az egyik legfontosabb célként a külföldi befektetők vonzását, megtelepedésük elősegítését jelölték meg. Ez igen összetett és költséges feladat: érinti Bugenland tartomány átfogó helyzetfeltárását, SWOT analízisek elvégzésével a szükséges alapok megteremtését, a tőkét vonzó feltételek kialakítását és a vizsgálatok eredményeként átfogó marketing stratégia összeállítását. Végül a marketing stratégia alapján aktív marketing folyamatoknak kell elindulniuk.

2 Interreg-pályázat DIANE Direct Investment Agency Net Project Közvetlen befektetési ügynökség hálózat kialakítása 2001 körül arra a felismerésre jutottak a szervezetek, hogy a látható eredmények érdekében intenzíven koordinált együttműködés szükséges. Ennek elősegítésére dolgozták a DIANE Interreg projektet a szomszédos külföldi régiók bevonásával, melyek a következők: - Bécs-Alsó Ausztria Burgenland - Dél-Csehország - Dél-Morvaország - Nyugat-Magyarország - Nyugat-Szlovákia. Az egyes régiók együttműködésével kialakuló összefüggő gazdasági Régió eredményesebben tud megjelenni nemzetközi szinten. A projekt célja, jellemzői - A Régió egységes marketingje érdekében a kooperáció és az információs platform megteremtése. - Közép-Európában egy határon átnyúló gazdasági térség létrehozása, amely felkészíti ezt a térséget az EU-csatlakozásra és integrálja a meglévő EU rendszerbe. - A Régió felkészítése a nemzetközi gazdasági versenyre, egymás pozíciójának kölcsönös erősítése. - A gazdasági tényezők javítása közös tevékenységeken és intézkedéseken keresztül. A DIANE program megvalósítása érdekében létrehozták a DIANE-Munkaközösséget (ARGE DIANE), melynek tagjai a következő szervezetek voltak: - ECO Plus GmbH, - ABA Austrian Business Agency, - WWFF Wiener Wirtschaftsförderungsfonds, - WIBAG Wirtschaftservice Burgenland AG.

3 A fő kezdeményező az ECO Plus volt, amelyhez az Eisenstadt Technology Center-ből csatlakoztak szakértők és menedzserek. Garanciát jelentett, hogy az ECO Plus ezen a téren már jelentős tapasztalatokkal rendelkezett. A külföldi partnerek között az alábbi szervezetek szerepeltek: - ITD the Hungarian Investment and Trade Development Agency Budapest, - Regionális Koordinációs Iroda Szombathely, - Dél-Morvaországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Brünn), - Dél-Csehországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Ceske Budejovice), - SARIO Szlovák Befektetési és Kereskedelmi Fejlesztési Ügynökség (Pozsony), - RAIC Regionális Tanácsadó és Információs Központ (Trencsén), - Trencséni Regionális Fejlesztési Ügynökség. A projekt kedvezményezettjei Burgenland tartomány és a három szomszédos ország határmenti régiói voltak. A projekt összköltsége: euró. Az osztrák gyakorlatnak megfelelően az összeg 50 %-a EU-forrásból került finanszírozásra, míg a fennmaradó 50 %-ot Bugenland tartomány és az állami költségvetés biztosította. A pályázat megvalósítását 2002 januárjában kezdték meg. A projekt lezárását 2004 decemberére tervezték, de később kérvényezték a meghosszabbítását 2005 júniusáig. A külföldi partnerek közül néhányan a kidolgozott tükör projektekkel nem nyertek támogatást, ami nehézséget okozott a teljeskörű együttműködésben. A résztvevők egy része magas elvárásokkal indult, azonban a külföldi partnerek projektjeinek finanszírozása elhúzódott, így a végrehajtásuk intenzitása csökkent. Jövőbeli fejlesztések, területfejlesztő hatások A BIC-Burgenland a DIANE program végrehajtásával egyidőben több INTERREG III A, III B és III C projekt előkészítését végzi, melynek célja a határmenti kapcsolatok erősítése, az alábbi témakörökben:

4 - Információs technológia (IT), - Marketing, - Vállalatok közötti együttműködés, - Turizmus-fejlesztés, - Technológiai központok együttműködése. A DIANE projekt keretében megrendezett marketing-akciók következtében és az elkészült tanulmányok eredményeire alapozva nemzetközi színtéren is (Olaszország, Finnország, Görögország, USA, Japán, Belgium) kezd ismertté válni a Régió.

5 Magyar nyelv az iskolákban Bécsújhely Ungarische Sprache in Schulen (USIS) Wiener-Neustadt Egy ország versenyképessége nem a gyárcsarnokokban vagy a kutatólaborokban kezdődik, hanem az osztálytermekben. (Lee Iacocca) A projekt előtörténete A projekt ötletét a Regionális Fejlesztési Egyesület vetette fel. Céljuk az iskolákban tanuló osztrák fiatalok által a magyar nyelv elsajátítása volt. A projekt megvalósítását Ausztria Iparnegyedeként (Industriviertel) ismert régiójában: Neunkirchen, Wiener-Neustadt, Baden, Mödling körzetekben tervezték megvalósítani. Korábban az iskolákban francia, angol és spanyol nyelvet tanultak a diákok, de a projekt ötletadói úgy gondolták, hogy az elkövetkező évben Magyarország az Európai Unióhoz töténő csatlakozásával fontos szerep jut majd a magyar nyelvnek is, mivel Kelet-Ausztria és Nyugat-Magyarország egységes gazdasági térséggé fejlődve válhat közép-európai jelentőségűvé. Ezért elhatározták, hogy a Tartományi Iskolaügyi Hivatalhoz fordulnak és nemzeti támogatást kérnek a magyar, mint idegenyelv oktatásához. A Hivatal először teljes mértékben elzárkózott az ötlettől, de az igények felmérése és az előkészítésbe bekapcsolt 3 iskola visszajelzései alapján végül elnyerték a hivatal erkölcsi és anyagi támogatását. A projekt célja Az USIS egy határon átnyúló iskolai projekt, amely felkészíti a fiatalokat az Európai Unió bővítésével együttjáró kommunikációs kihívások leküzdésére. A partneriskolák közreműködhetnek új pedagógiai tervek és tananyagok kifejlesztésében és kipróbálásában, valamint részt vehetnek határon átnyúló iskola-projektekben és csereprogramokon. A partnervállalatoknak lehetőségük nyílik a vesenyképes, nyelvileg képzett új munkaerő megismerésére. Interreg-pályázat A projekt költségvetése euró volt, a támogatási igényt 2002 tavaszán nyújtották be. A költségek 50 %-át az Interreg programból, míg a másik 50 %-ot tartományi, nemzeti támogatásból fedezték.

6 A projekt megvalósítása 2002 októberétől 2005 augusztusáig tartott. (Eredetileg tervezett záróidőpont 2005 tavasza volt.) A projekt időtartama alatt a kezdetektől részt vevő 7 iskolához további 13 csatlakozott. Az iskolákban gimnáziumokban és szakközépiskolákban a diákok szabadon választott tantárgyként veszik fel a magyar nyelvet, kivéve egy iskolát, ahol kötelező tantárgyként szerepel a magyar, mint idegen nyelv. A projekt kidolgozásának és megvalósításának partnerei: - Magyar-Osztárk Corvinus Kör (Zala Megye) - Osztrák- Magyar Corvinus Kör - Tartományi Iskolai Tanács - Tartományi Ifjúsági Tanács - 3 alapiskola, mint kezdeti partner A határmenti kapcsolatok javítását több nem hivatalos partnerként megjelenő szervezet is segíti. A működés jellemzői A projekt területileg Alsó-Ausztria tarományt, valamint Győr-Moson- Sopron, Zala és Vas megyéket érinti. A projektbe bekapcsolódó diákok becsült száma 800 fő. A diákok heti három órában tanulják a magyar nyelvet és várhatóan három év alatt jutnak el a nemzetközi nyelvvizsgarendszerben elismert A2 szintre. A projekt nem tartalmaz létszámtervet sem a diákok, sem a tanárok száma tekintetében. A program megvalósításában jelenleg 15 tanár vesz részt, akikből 14 fő magyar anyanyelvű, 1 fő német anyanyelvű. A projekt megvalósítása során rendszeresen tanári találkozókat szerveztek - és szerveznek jelenleg is, melynek keretében megbeszéléseket folytatnak a tananyagok szerkezetét és az alkalmazott segédeszközöket illetően. Ezek a találkozók kiváló helyszínei a kölcsönös tapasztalatcserének.

7 Határ menti kapcsolatok Az USIS program megvalósítása további fejlesztéseket generált: 1. Alsó-Ausztriában meghirdették a nyelvi offenzívát, mely a magyar mellett a cseh és a szlovák nyelv tanítását is előirányozza. 2. Követő projektként már tervbe vették Ungarisch und slowakisch in der Praxis kidolgozását. Ennek keretében lehetőség nyílik magyar székhelyű vagy magyar kapcsolattal rendelkező osztrák cégeknél a szakirányú gyakorlati képzés megszerzésére. Ez a projekt a jövő munkaerőpiacára készíti fel a fiatalokat. 3. Segítségnyújtás magyar és osztrák iskolák közötti partnerkapcsolatok létesítéséhez és fenntartásához. 4. Egyéb cégek, egyesületek oktatási segédanyagokkal, autentikus anyagokkal valamint továbbképzésekkel segítik a nevelők munkáját. 5. További Kisprojekt Alapból finanszírozott projektek megvalósítása: - cserelátogatások, - kérdőíves akciók ( vásárlói szokások lekérdezése Wiener Neustadtban és Sopronban egymás nyelvén, majd ebből készült prezentáció ismertetése) - határon átnyúló kétnyelvű újság - Sárvári gimnázium és a termálfürdő nyelvi projektje, Marketingötletek magyaroknak osztrák szemmel címen Gondok a projekt működésével kapcsolatban Az oktatás állami normatíva rendszere keretében nem megoldható az ilyen jellegű nyelvoktatás finanszírozása és mivel a projekt nem önfenntartó, ezért csak addig működtethető, amíg a finanszírozására külön tartományi támogatás a nyelvi offenzíva értelmében - rendelkezésre áll. Fenntarthatóság Külső anyagi támogatás nélkül a projekt nem működőképes és életben tartásához elengedhetetlen a tanárok pozitív hozzáállása.

8 Pannon Tűzoltókompetenciaközpont Kismarton Pannonisches Feuerwehrkompetenzzentrum Eisenstadt A projekt előtörténete A tűzoltók eddigi határ menti bevetéseinek tapasztalatai azt mutatják, hogy a burgenlandi és a magyar tűzoltók erői között jelentős különbségek, koordinációs nehészségek vannak, mindenekelőtt a felszereltségi-, a riasztási- és bevetési tervek, valamint a bevetési taktika és a kiképzés területén. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a magyar és az osztrák tűzoltóság felépítésében jelentős különbségek vannak: Magyarországon a tűzoltóság a hivatásos tűzoltókra épül, míg Ausztriában 99 %-ban önkéntes tűzoltók dolgoznak. Ez önkéntes tűzoltót jelnet. Burgenlandnak lakosa van, ebből az önkéntes tűzoltó, azaz a tartomány minden 17. lakosa önkéntes tűzoltó. Az eisenstadti központ 30 hivatásos és önkéntes tűzoltó munkáját koordinálja. A burgenlandi tartomány tűzoltó egységeinek felügyeletét és riasztását az eisenstadti irányító központ végzi. Ide fut be az összes 122-es segélyhívószámra érkező hívás. Ők adják ki a parancsot, hogy a tűzesethez, balesethez és katasztrófa helyszínéhez legközelebb eső tűzoltóságból hány fő, milyen szerrel és felszereléssel vonuljon ki. Burgenland és Magyarország között 400 km hosszú határ húzódik. Burgenland és a nyugatdunántúli megyék: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala Megye között egy bilaterális katasztrófaelhárítási megállapodás van érvényben. A projekt célja A projekt célja a koordinációs nehézségek felszámolása egy kiképzőközpont létesítésével, amely a közös kiképzési tervek létrehozását és megvalósítását szolgálja, valamint összehangolja a két országban alkalmazott technikai normákat. Mindezt 1999-ben a Tartományi Tűzoltó Kommandó kezdeményezte, melyet Burgenland tartományi kormánya is támogatott.

9 Interreg-pályázat Az Interreg III/A pályázatot án nyújtották be. A pályázatban a Regionális Management Burgenland mint közreműködő szervezet, míg a burgenlandi tartományi vezetőség mint partner vett részt. A pályázat összköltségét euróra tervezték, ebből eurót kaptak meg az EUtól támogatásként. A tartomány a pályázat támogatására között euró biztosítására vállalt kötelezettséget, 2001-ben 80. jubileumi éve alkalmából további euróval támogatta a projektet. A működés jellemzői A központban évente 5000 önkéntes és hivatásos tűzoltó kiképzése és ismétlődő oktatás folyik. A képzésben évente 500 magyar hivatásos tűzoltó is részt vesz. Az országban a tűzoltóságok fenntartási költségeit a tűz elleni biztosításokra befizetett összeg 8 százalékának visszaforgatása fedezi. Ebből finanszírozzák: - felszereléseket, - gépkocsikat, - iskolák-fenntartását, - képzési költségeket, - tűzoltóépületek. Az üzemeltetési költségeket a város állja. Határ menti kapcsolatok A határtérség tűzoltóságai közötti eddigi gyümölcsöző együttműködés fenntartását több közös akció is segíti: - Ha határközelből érkezik a bejelentés különösen nagy katasztrófáról, balesetről, tűzesetről, akkor a határőrséget előzetesen értesítve minden ellenőrzés és korlátozás nélkül szabad utat biztosítanak a kivonuló egységeknek. - A közelmúltban Fertőrákoson pusztító nádtűz oltásában a burgenlandi tűzoltóság is részt vett. Mivel tűzesetek esetén ez a nádas kiemelt kezelést igényel, ezért a burgenlandi és a magyar tűzoltók rendszeresen gyakorlatoznak közösen.

10 - Az esetleges vízszennyezések patakokban, folyókban semlegítésében is közösen vesznek részt a tűzoltók A határ menti kapcsolatok továbbfejlesztését szolgálja az augusztusra tervezett közös műszaki jellegű gyakorlat, melyen kiemelten kezelik a különböző szabványok szerinti eszközök EUelőírások szerinti bevezetésének lehetőségét.

11 Eisenstadti Kastélypark Barátai Egyesület Kismarton Verein Freunde des Eisenstadter Schlossparks Eisenstadt A projekt előtörténete Az Eisenstadti Kastélypark Barátai Egyesületet 1987-ben alapították. Az egyesület átfogó információt nyújt az eisenstadti kastélypark állapotáról a különböző korszakokban, valamint a kert történetéről. Az egyesület Eisenstadt városával közösen a szövetségi műemlékvédelmi hivatal segítségével kezdeményezte a park lépésről lépésre történő megújítását. A sok nehézség ellenére úgy tűnik, hogy a kezdeményezés révén a kastélypark állapotának további romlása megállítható. Az eisenstadti kastély és a hozzá tartozó kert az Eszterházy család tulajdonában van, a kertnek csak egy kis része van a család használatában (kastély, kápolna és a kilátó). A közel 50 hektáros park túlnyomó részét a város bérli, ezek a területek szabadon látogathatók. A tájképi kert a XIX. század végén M. Pölt főkertész, majd Charles de Moreau tervei alapján került kialakításra, a stílusra jellemző elemekkel (vízesés, klasszicista stílusú kápolna - amely még ma is esküvők helyszíne -, orangerie, a kert különböző szintjein kialakított 4 mesterséges tó, obelisk, gloriette stb.). Korábban Phare program keretében a város felújíttatta az orangerie épületét, a beruházás 4,5 millió euró értékű volt. A projekt az Európai Unióból érkező támogatás mellett a tartomány és az önkormányzat segítségével valósult meg. Ezért az új projekt előkészítése során már a meglévő kapcsolatokra alapozva a projekt elfogadtatása könnyebbnek bizonyult. Interreg-pályázat A projekt címe: Parknetzwerk Esterházy Gärten azaz Eszterházy Kertek Parkhálózata, melyet 2001 júliusában nyújtották be és 2003-ban tudták a megvalósítását elindítani.

12 A projekt célja A fertődi és eisenstadti Eszterházy kertekről közös kiadványok készítése, közös marketingtevékenység, tapasztalatcsere a kertápolás és kertfenntartás terén, műemlékvédelem, rendezvények lebonyolítása valamint az eisenstadti park zöldfelület fenntartási- és felújítási munkái. További cél az osztrák-magyar-szlovák háromszögben található történeti kertek ápolása, turisztikai szempontok alapján parkhálózat kialakítása, a kertekben található műemlékkek védelme. Gazdasági jellemzők A projekt költségvetése: euró, melynek 1/3-a Interreg támogatás, 1/3-át Burgenland tartomány biztosítja, míg 1/3-ad részben Eisenstadt város járul hozzá saját munkával. Az ún. Várospark Hivatal - mint közterület fenntartó hivatal - naponta 6 főt foglalkoztat a park rendbentartására, melyet természetbeli hozzájárulásként beépít a projekt költségvetésébe. Az összköltség kb. 40 %-át fordítják a növények beszerzésére illetve a park állapotának javítására, 60 % a parkhálózat kialakítási -, PR tevékenységek és a projekt menedzselésének költségeit fedezi. A projekt megvalósításában közreműködő szervezet a KNOLL Iroda. A projekt magyar partnere: Fertődi Kastélypark A projekt keretében végrehajtott tevékenységek: - a műemlékvédelem (obeliszk megvilágítása és rendbentartása), - parkápolás, parkrendezés, - növények utánpótlása, különös, egyedi növények beszerzése, - A természet és a kultúra szolgálatában című kiadvány újranyomtatása, megvásárlása, - az egyesületet dr. Franz Prost alapította, ezért a projekt költségvetéséből eurót az ő hagyatékának rendezésére fordítanak, - Fertőd és Eisenstadt kastélykertjéről közös leporelló kiadása, - az idei évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztések tekintetében: térképek, útbaigazító táblák elhelyezése, a kert növényeinek botanikai besorolását, jellemzőit tartalmazó információs táblák.

13 A projekt megvalósítása során felmerülő problémák A terv megvalósítása érdekében kedvezőbb lenne, ha a pályázati összeget előfinanszírozásként megkapnák. Problémát jelent, hogy a park teljes egészében magántulajdonban van és ezért minden gazdasági lépésről az Eszterházy és az Ottrubay családdal is egyeztetni kell. Gazdasági szempontból jelenleg a park nem hasznosítható, mivel a belépés díjtalan, illetve a rendezvények ingyenesen látogathatóak. Ennek következtében a látogatók számáról sincsenek pontos adatok. A család tulajdonában lévő épületekben megrendezésre kerülő rendezvényekből esküvőkből, konferenciákból származó bevételek a család által működtetett rendezvényszervező iroda bevételeit növelik. Jövőbeli fejlesztések Következő projektötletként merült fel, hogy a Loire-menti kastélyok mintájára - egyfajta hálózati projektként - Történelmi kertek az Enns-folyótól dél-keletre címmel minél több kastélypark összefogásában a parkok egységes bemutatása és közös marketingeszközök kidolgozása valósuljon meg. Ennek keretében egy közös honlap megvalósítását, illetve workshopok rendezését tervezik a burgenlandi tartomány támogatásával. További fejlesztési célként tűzték ki az eisenstadti parkban található tavak megfelelő technológiájú szigetelését, mely a vizek elszivárgásának megakadályozására szolgálna és amelyre külön pályázati projektet kidolgozása szükséges. Határ menti kapcsolatok A projektnek nincs közvetlen határmenti hatása, csupán a fertődi kastélykert bemutatását is tartalmazó leporelló készült el, valamint néhány közös rendezvényt valósítottak meg.

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2010. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS ÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA 2010-2020. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2010. TARTALOM

Részletesebben

P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE 2003-2006 P HARE TÁMOGATÁSI PROGRAMOK A HATÁRRÉGIÓKBAN A határon átnyúló együttmûködést, amely regionális

Részletesebben

Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság?

Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság? Nagy Katalin 1 : Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság? A Shining Mountains project és tapasztalatai Észak-magyarországon 2006-2008 között olyan nemzetközi együttműködés valósult

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK 61 URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK A kiadvány a Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága megbízásából

Részletesebben

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 5 Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * "Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédele m a kanyapta- és hernádvölgyében I. Alapinformációk 1. Projektgazda * A képzés

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Tartalomjegyzék A 2011. év legfontosabb eredményei számokban/táblázatokban... 3 Az Egész életen át tartó tanulás program...

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

Oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására. Zárótanulmány

Oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására. Zárótanulmány Oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására Zárótanulmány CROST II Oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására Zárótanulmány

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A NONPROFIT

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

Vállalkozó nők a Kárpátmedencében

Vállalkozó nők a Kárpátmedencében Vállalkozó nők a Kárpátmedencében 1 Készült a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. Megjelent az ERGO Európai Regionális Szervezet gondozásában. Felelős kiadó: Ékes Ilona, az ERGO Európai Regionális

Részletesebben