ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület május 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltóparancsnokságának évi munkájáról Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester Elıterjesztést véleményezi még: NÉV: Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTT(AK): Székely Attila tő. alezredes A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Irattár Székely Attila tő. parancsnok (Monor) Elıterjesztést ellenırizte: Elıterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyzı

2 Elıterjesztés a Képviselı-testület május 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság évi munkájáról Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester Leíró: dr. Balogh-Pap Orsolya Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület évi munkaterve alapján Székely Attila tőzoltóparancsnok beterjesztette Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának évi beszámolóját. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselıtestület elé. Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságának évi beszámolóját elfogadja. Vecsés, május 20. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: beszámoló 2

3 Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság évi munkájáról Készítette: Székely Attila tő. alezredes, tőzoltósági tanácsos, parancsnok 3

4 Az elmúlt évi munkánkat is a Tűzvédelmi-, a Szolgálati- és a Katasztrófavédelmi törvény és a végrehajtásukra kiadott Kormány, illetve BM és ÖTM rendeletek alapján végeztük, figyelembe véve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság útmutatásait. A parancsnokság technikai ellátottsága jónak mondható, bár feltétlenül szükség lenne egy vízszállító gépjármű beszerzésére, valamint a közel jövőben egy kombinált szerre, mellyel a magasban történő beavatkozások is biztosítottak lennének, mivel az elmúlt év is bebizonyította, hogy a jövőben a műszaki mentések (viharkárok) komoly feladat elé állítják a tűzoltóságot. A évben az Önkormányzat támogatásával, az önrész biztosításával benyújtott laktanya építésre vonatkozó pályázatunkat az OKF elfogadta és támogatta, mely alapján a tavalyi évben elkészült tervezett tűzoltó laktanya engedélyezési terve. Reményeink szerint az idei év második felében a kivitelezés is elkezdődhet. Megfigyelhető a Tűzoltó-parancsnokság működési területén (elsősorban az M0-s és az M4-es főutak mellett) a különböző jellegű logisztikai, szállítási központok, valamint a nagy bevásárlóközpontok folyamatos megjelenése, fejlődése, növekedése. A gazdasági fejlődéssel párhuzamosan növekedett a beépített tűzjelző- és oltóberendezések kiépítésének száma, amelyek hatása egyértelműen pozitív. Mindezek kihatnak a Tűzoltó-parancsnokság területének tűzvédelmi helyzetére. 4

5 Tőzmegelızési tevékenység értékelése A tőzmegelızési feladatainkat az éves munkatervnek, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságtól és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott útmutatásoknak megfelelıen végeztük. Ennek alapján évben összesen 92 esetben tartottunk az illetékességi területünkön mőködı cégeknél, vállalkozásoknál és intézményeknél tőzvédelmi ellenırzést, ebbıl 41 átfogó ellenırzés, 14 utó ellenırzés és 37 cél ellenırzés volt. Az éves statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a szankcionálási intézkedések száma a évihez képest növekedı tendenciát mutat. Összesen 45 esetben kezdeményeztünk a tapasztalt hiányosságok miatt valamilyen intézkedést. Jogszabálysértésre felhívásra 23 esetben került sor, szabálysértési eljárást 20 esetben kezdeményeztünk az illetékes szabálysértési hatóságoknál, míg 2 esetben a tőzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok miatt tőzvédelmi bírságot szabtunk ki. Szakhatósági és hatósági tevékenységünk során összesen 840 esetben adtunk ki szakhatósági állásfoglalást, határozatot, szakmai véleményt, illetve tájékoztatást. Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat elıírásaitól való eltérést 11 esetben engedélyeztünk megfelelı ellensúlyozó intézkedésekkel, míg tőzvédelmi kötelezettséget 16 esetben állapítottunk meg. A tavalyi évben 7 esetben végeztünk részletes tőzvizsgálatot, és 48 esetben adtunk ki tőzesetet követıen Hatósági Bizonyítványt az érintettek részére. Tőzvédelmi ügyekben 160 esetben tartottunk a tervezık, beruházók megkeresésére konzultációt. Szakhatósági Hatósági Összesen Bénye 4-4 Csévharaszt 8-8 Ecser Gomba Gyömrı Káva Mende 7-7 Maglód Monor Monorierdı Nyáregyháza Péteri 5-5 Pilis Sülysáp Úri Üllı Vasad Vecsés Összesen: Tűzoltási és műszaki mentési osztály beszámolója 5

6 a évi munkájáról Személyi állomány: 1. személyi állomány fegyelmi helyzete: A személyi állomány fegyelmi mutatója jó minősítést kapott. Az elmúlt évben 1 fegyelemsértés történt, ami feddéssel zárult. Szolgálat ellátása közben balesetet, személyi sérülést az állomány egyetlen tagja sem szenvedett el. A gyakorlatok és a káresetek felszámolását általában a fegyelmezett, szakszerű végrehajtás a jellemzi, - ezt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzési jegyzőkönyvei is alátámasztják -, de természetesen azért van még csiszolni való, különösen a fiatal állomány körében. 2. személyi állomány képzése, előírt gyakorlatok megtartása: A tűzoltósási és műszaki mentési osztály az előírt gyakorlatokat rendszerint a kiírt időpontban, a vonatkozó jogszabályok értelmében végrehajtotta. Az elmúlt évben Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó ellenőrzést tartott tűzoltóságunkon és kiválóan megfeleltnek értékelte a tűzoltási és műszaki mentési osztály állományának munkáját. Az állomány a szervezett gyakorlatokon aktívan részt vesz, és jó szinten teljesíti a kapott feladatokat. A készenléti állomány előírt szakmai felkészültségét növelendő, több szakmai tanfolyamot szerveztünk (pl. tűzoltótechnika kezelői tanfolyamot, gépjárműfecskendő kezelői vizsgákat) a évben tűzoltóink részére, melyeket sikeres vizsgával zártak. A tanfolyamok részben a tűzoltó-parancsnokságunkon részben az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél kerültek lebonyolításra. A szakmai tudás szinten tartása, valamint a gyakorlati tudás készség szintre fejlesztése érdekében folyamatosan napi képzésben részesülnek kollégáink. 3. Tűzoltás műszaki mentés Monor + működési terület: Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a évben az alábbi vonulásokat hajtotta végre Monor városában és az elsődleges működési körzetén. A tűzeseteinkkel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy 2010-ben egy IIIas kiemelt tűzesetünk volt, Nyáregyháza településen, ahol egy többszintes családi ház tetőszerkezetébe villám csapott. A 2010-es év a belvíz okozta károk éve volt, több településen jelentős védekezési munkálatokban vettünk részt. Kiemelten Monoron és Üllőn, de voltak ahol a belvíz következtében lakóházak falai dőltek ki, pl. Bényén, Vecsésen, Gyömrőn, Üllőn, Mendén. A ma már szokásosnak tekinthető viharkárok 2010-ben sem maradtak el, mely az állománynak sok munkát adott az elmúlt évekhez hasonlóan elsősorban Monor, Pilis, Vecsés településeken. A terület veszélyeztetése egyre nő, a közlekedés fejlődése, a települések lakosságszámának-, ill. a közúti forgalom növekedése egyre nagyobb esélyt ad az állampolgároknak, hogy bajba sodorják magukat és embertársaikat. A műszaki mentések aránya a közúti balesetek tekintetében is növekedést mutat, és egyre komolyabb balesetekről kell beszélni, pl.: halálos kimenetelűek, kamion balesetek, veszélyes anyagokkal kapcsolatos káresetek, stb. 6

7 Az elmúlt évek tapasztalata, hogy sokan költöznek ki a fővárosból az agglomerációba és a helyi tüzeléssel, fűtéssel sokan nincsenek tisztában, valamint egyre több az elszegényedő polgár, akik házából a közművek kikötésre kerültek, így a világítást, fűtést alternatív megoldással gyertyával, dobkályhával oldják meg. Ennek eredményeként a tűzeseteink több mint fele lakástűz és melléképülettűz volt, ilyenre nem volt példa az elmúlt években! A Monor HÖT mentő tűzvédelmi munkáját nagyban segíti a területen működő négy önkéntes tűzoltó egyesület a Gyömrői, a Nyáregyházi, a Sülysápi és az Üllői. Mivel tűzoltóságunk az elmúlt években csak létszámban bővült, gépjárműfecskendő 7

8 darabszámunk maradt kettő és egy kis műszaki mentőszer a 18 településre, így a vonulási adatok folyamatosan magas számokat mutatnak, ami az elmúlt évhez képest ismét nőtt: 943 beavatkozás saját működési körzetben és 16 esetben nyújtottunk segítséget a környező hivatásos tűzoltóságoknak. Itt meg kell említeni a Kolontári vörös iszap katasztrófát, ahová több héten keresztül biztosított tűzoltóságunk mentő, beavatkozó és irányító létszámot, ami a tűzoltóság nagyságát tekintve nagy erőfeszítést igényelt a beavatkozó és vezetői állománytól. 8

9 4. Műszaki technikai állapot: A tűzoltási osztály szakfelszerelései mennyiségileg megfelelőek, minőségileg viszont hagynak kívánni valót maguk után. A tűzoltási-műszaki mentési szakfelszerelésekről elmondható, hogy az elmúlt év elején egy új gépjárműfecskendővel gyarapodtunk; a Németországból vásárolt nem a legfiatalabb, de megbízható technikát tartalék szernek állítottuk szolgálatba, től megkezdte munkáját. A bevetések, az igénybevételek számáról egy összehasonlítás: a jármű a monori tűzoltóságnál fele annyi kilométert futott egy év alatt, mint Németországban 26 év alatt. (Megj.: Ezzel csak arra kívánok rámutatni, hogy a hazai igénybevétel sokkal nagyobb, mint nyugati szomszédainknál.) A legkritikusabb helyzet továbbra is az egyéni védőfelszerelések terén van. A bevetési ruhák életkora részben alkonyba hajlik, az újabb típusok minősége nem a legjobb, persze ez vételár függő, ennek ellenére az anyagi lehetőségeinket figyelembe véve az állomány egy része új védőruhákkal és védősisakokkal lett ellátva. 5. Kapcsolattartás, rendezvényeken való részvétel: A tűzoltási és műszaki mentési osztály jó kapcsolatot tart fenn a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint az országos felügyeletet ellátó BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal is. A működési területünkön működő, ill. szomszédos önkéntes tűzoltó egyesületekkel intenzív és jó kapcsolatot ápolunk (pl. Gyömrő, Nyáregyháza, Sülysáp, Üllő, Kóka, Pánd, Gyál). Számos helyi, vonzáskörzeti, megyei, valamint országos rendezvényen vettek részt tűzoltóink, úgy is, mint szervezők és úgy is, mint résztvevők. 9

10 2010. évi pénzügyi beszámoló A monori Tűzoltó-parancsnokság a év folyamán e Ft-ból gazdálkodott az alábbiak szerint: BEVÉTELI FORRÁSOK: Előirányzat (eft) Teljesített (eft) Felügyeleti szervtıl 2010 évi állami támogatás: Intézményi működési bevételek: Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (MOL, Vecsés PH.) Felhalmozás ért. bevétel Támogatás ért. mőködési bevétel évi pénzmaradvány: BEVÉTELEK ÖSSZESEN Bevételeink: A évi normatív támogatáson felül a módosított elıirányzatunk tartalmazza a 2010 évi bérpolitikai támogatást, valamint a évi kiutalatlan intézményi támogatást is. Az elızı évekhez hasonlóan a dologi kiadásokra fordítható összeg rendkívül alul finanszírozott. A dologi kiadásaink évi teljesített kiadása: eFt, az éves állami finanszírozásunk eFt. Májustól a mőködési feltételeket, valamint az év folyamán beszerzésre került készleteket és eszközöket a személyi juttatások elıirányzatról engedélyezett átcsoportosításokból tudtuk biztosítani. Készlet beszerzéseink az év folyamán csak a mőködéshez szükséges mértékben történtek, az elhasználódott készletek, eszközök pótlására került sor. Készlet beszerzéseink: habanyag, tömlık, tőzoltó balták, kötelek, Stream Light Vulcan lámpa, védıkesztyők, vírusirtó program, porszívó, monitor, fényképezıgép, tőzoltó csizmák, bevetési ruhák, kámzsák, védı sisak, üzemanyag és az üzemeltetéshez szükséges anyagokat vásároltuk. A évi takarékos gazdálkodás eredményeként pénzmaradványunk terhére az év folyamán került beszerzésre egy Mercedes típusú gépjármőfecskendı. Személyzeti tevékenység értékelése év Létszámhelyzet: Az állománytábla szerinti létszámunk 73 fı. A évet 72 fıvel zártuk, ebbıl 69 fı hivatásos és 3 fı közalkalmazott. Az 69 fı hivatásos állományú létszám 3 fıtisztbıl, 6 tisztbıl, 3 zászlósból és 57 tiszthelyettesbıl tevıdött össze. Polgári életbıl 1 fıt vettünk fel tiszthelyettesnek, aki rendelkezett tőzoltó szakképesítéssel, valamint 1 fı áthelyezéssel jött át hozzánk az OKF Repülıtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 10

11 Az illetmény alakulása: évben sem volt illetményemelés. Oktatás, képzés: A tavalyi évben 3 fı felsıfokú képzésben vesz részt, 1 fı pedig sikeresen kiváló eredménnyel lediplomázott. 4 fı jelentette be, hogy szeptember 1-tıl kezdve kezdik meg tanulmányait, 2 fı gimnáziumban, 2 fı pedig fıiskolán. 1 fı kezdte meg a KOK-on a középfokú tőzoltó technikus képzést. Elismerések: évben rendelkezésre álló jutalomkeretbıl 15 fı részesült parancsnoki jutalomban. A 10 éves szolgálati jelet 2 fı vette át, míg a 20 éves szolgálati jelet 1 fı vette át. BM 10 éves alkalmazási jogviszony utáni jutalomra jogosultság 2 fınek, 15 éves 2 fınek, 20 éves 1 fınek járt. A monori Tőzoltóságon töltött évek után járó Törzsgárda jutalmat 2 fı vette át (1 fı 10 év és 1 fı 15 év után). Fegyelmi helyzet: évben 1 fı ellen lett fegyelmi eljárás, illetve kártérítési eljárás indítva. Kedvezmények, támogatások: Szülési segély kifizetésére 3 esetben történt, nettó: ,-Ft/fı összegben. 1 fı részesült egyszeri eseti segélyben temetés miatt nettó:50.000,-ft összegben. 1 fı részesült egyszeri eseti segélyben nehéz anyagi helyzete miatt nettó:65.000,-ft összegben. A 2010-es évben került bevezetésre a Tőzoltóságokon a cafeteria rendszer, amelynek összege ,-Ft/fı volt. December 10-én pedig az elmúlt évek hagyományaihoz hően megrendeztük a Mikulás napi ünnepséget nagy sikerrel. Az idei évben is fı célunknak tekintjük alapfeladataink maradéktalan ellátását, szükségesnek tartom az egy mindenkiért, mindenki egyért elv érvényesítését és érvényesülését. Feltétlenül szükséges a személyi állomány tovább képzéseinek megfelelı színvonalú végrehajtása. Fontos feladatnak tekintjük az új tőzoltó laktanya építésének megkezdéséhez a Tőzoltóparancsnokság részérıl szükséges feltételek biztosítását. Feladatainkat úgy szeretnénk elvégezni figyelembe véve a monori önkormányzat és a felettes szakmai szervek útmutatásait -, hogy a munkánk eredménye olyan legyen, hogy a rendelkezésre álló anyagi eszközeinket és technikánkat figyelembe véve a lakosság, a polgármesteri hivatalok pozitívan értékeljék a munkánkat és ez által büszkék lehessünk sikereinkre. Monor, május 18. Székely Attila tő. alezredes tőzoltósági tanácsos, parancsnok 11

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2011. évi munkájáról Összeállította: Székely Attila tő. alezredes, tőzoltósági tanácsos Vezetés, együttmőködés területe: 1. Alapadatok:

Részletesebben

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 2200 Monor, Péteri út 25. sz. : 2200 Monor, Péteri út 25. sz. Tel:(06-29)610-010,

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 1 A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 2 TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST TŰZVÉDELMI HELYZETE 2006-BAN...3 GAZDASÁGI KÖRNYEZET...3 TÁRSADALMI KÖRNYEZET...4 ÚJ BERUHÁZÁSOK A FŐVÁROSBAN...4 TŰZMEGELŐZÉSI

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére 9. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Szám: 352-1/2014/ÁLT/HT SAÚJHELY A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Önkormányzati

Részletesebben

M e g h í v ó. Értesítem Önt, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 13. -a alapján

M e g h í v ó. Értesítem Önt, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 13. -a alapján 20904/2012. M e g h í v ó Értesítem Önt, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 13. -a alapján tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. december 6-án /csütörtök/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

Tanácsnok. Beszámoló

Tanácsnok. Beszámoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok Beszámoló A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Csepeli Tűzőrségének 2008.évi munkájáról Készítette: Botos László tűzoltó őrnagy Tűzőrség parancsnok Előterjesztő:

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél,

Részletesebben