PROLÓGUS LONDON 1869 MÁJUSA ÉS JÚNIUSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROLÓGUS LONDON 1869 MÁJUSA ÉS JÚNIUSA"

Átírás

1

2 2

3 PROLÓGUS LONDON 1869 MÁJUSA ÉS JÚNIUSA Melyben egy asszony megmenekül, egy kapitány borzalmas tényekkel szembesül, s fény derül történetünk bizonyos előzményeire 3

4 - Hát nem elbűvölő? - Lady Ophelia Merritt hangja sosem volt hangosabb a suttogásnál, s olyan érzést keltett hallgatójában, mintha enyhe fuvallat rebbentene meg könnyed selyemfüggönyt. - Akár a legnemesebb porcelán. - Valóban, asszonyom. - Victoria a maga részéről már meglehetősen unta Ophelia állandó rajongását. Úgy tűnt, a lady minden héten talált egy újabb nőt vagy férfit, akiről áradozhat. Ennek van a legkékebb szeme, amannak meg a legtökéletesebb bőre; a trójai Szép Heléna óta nem látott ilyet a világ - legalábbis lady Merritt szertelen ömlengéseiben ezt állította. Egy harmadiknak meg olyan a hangja, akár az angyaloké - milyen kár is lenne, ha az idő múlásával elpusztulna ez a szépség! Minden újabb felfedezettje hosszú éjszakákon át tartó, vég nélküli dicséretekre késztette lady Merrittet. És nyilván ez is volt a cél: az idő múlatása. Az asszony - ha nem is évszázadokon, ahogy néha állította, de - éjszakákon át képes volt legújabb védencét körülrajonga-ni; a kiválasztott szépségének minden apró részletét, hangjának minden egyes rezdülését megcsodálta. Aztán a lady egyszer csak ráunt a felfedezettjére, és Victoriára várt a feladat, hogy kiadja a kegyvesztett teremtés útját. Ami eleinte egyedi és nélkülözhetetlen volt, először csak bosszantóvá, majd hamarosan elviselhetetlenné vált, és ekkor jött Victoria a képbe: neki kellett megszabadítania lady Merrittet a kolonctól. - Emmának hívják. - Ophelia a nyitott ablakon át kinézett mayfairi, a Park Lane-en - vagyis a West End legdivatosabb környéken - fekvő otthonának teraszára. A ház homlokzata szükségszerűen szigorú hangulatot árasztott, de ezzel legalább távol tartotta a kíváncsiskodókat. Ám a ház mögött, ahová az ablak is nyílt, London egyik legpompásabb kertje terült el. A teraszról a látogatók megcsodálhatták a sűrű sövénylabirintust és a háztól nyugatra fekvő gyepet, mely most sűrű árnyakba burkolózott. A kertet gázlámpák és egyéb, a kényelmet szolgáló alkalmatosságok tették népszerűvé. A kert árnyai

5 határozottan emelték a hely népszerűségét: mélyükön a város vértestvérei zavartalanul játszhatták játszmáikat. - Hol bukkant rá, milady? - Victoriát valójában a legkevésbé sem érdekelte az új felfedezett, de tudta, hogy a rangban felette álló lady Merritt elvárja tőle az érdeklődést, és ma éjjel nem akart türelmetlennek tűnni. A londoni élőhalottak nagyasszonya csak hadd lelje örömét a védencében, és akkor ő is nyugodtan intézheti saját ügyeit. - Monsieur Pachard hozta magával ezt a bűbájos kis teremtést, méghozzá Durham megyei ismerőseitől, ha jól értettem. - Lady Merritt elmosolyodott. - Ne lepődjön meg, kedvesem. A monsieur és én... Sok bennünk a közös vonás. Victoria érezte, hogy felforr a vére, és dühében elönti az epe. Ha tényleg így áll a helyzet, az csak még jobban meg fogja nehezíteni a dolgát, ha eljön az idő. Victoria néhány hosszú másodpercig üres tekintettel bámult maga elé, mielőtt meg tudott volna szólalni. Remélte, hogy a hangja nem árulkodik majd az indulatairól. Tisztában volt vele, hogy aligha tudja elrejteni érzelmeit Ophelia Merritt elől - a lényeg, hogy ne szóljon meggondolatlanul. A szavak ugyanis többet számítanak minden érzelemnél. Végül Victoria úgy vélte, hogy hangja már kellőképp kimérten és távolságtartóan fog hangozni. - Tehetek önért valamit ma este, milady? - Ó, igen. - Ophelia hangja hirtelen olyan mélabússá vált, mint a gyereké, akire rászóltak, hogy most már tényleg be kell jönnie az udvarról. - Michael. Unom. Újabb megunt játékszer - újabb sírhant. - És az én jövőm, szent életű testvérem? Mit lát az én jövőm könyvébe írva? - Valerius, a régensherceg finoman a szőke férfira mosolygott; enyhén elővillantak tökéletes fogai. - Ezeréves, dicső uralkodást? * 5

6 Lady Merritt furcsa, kellemes feszültséget érzett. Elégedetten nyugtázta az ifjú Emma lélegzetvételét, amely áthallatszott a szomszédos teremből. A fiatalasszony még csak kétszer ivott a véréből, ám a lady a köteléket már így is nagyon erősnek tudhatta. De a bizsergető érzést nem Emma, hanem a régensherceg kérdése okozta, illetve mindaz, amiből a kérdésre következtetni lehetett. Ma éjjel egy faux-pas 1 igen kellemetlen következményekkel járhat. A londoni vámpírok közül Valerius bírt a legnagyobb befolyással már hetven éve, vagyis azóta, hogy Mitrász herceg ismeretlen helyre távozott. Azelőtt Valerius udvarmesterként tevékenykedett, de mindig a perzsa isten nevét viselő, ősöreg szörnyeteg árnyékában maradt. Ennek azonban vége. Már Valerius régenssége alatt, mintegy húsz évvel korábban London átvészelte az élőholtak szektáinak belvillongását, és nem sokkal ezután ugyanez a város adott otthont a világkiállításnak, mely egy csapásra a civilizált világ középpontjává tette. Valeriusnak nagy szerepe volt benne, hogy London egyre gyorsabb ütemben fejlődött; továbbá a régensnek sikerült új, de tartósnak bizonyuló szövetségeket kötnie az éjszaka kifinomult ragadozóival. Például a ma esti összejövetel elképzelhetetlen lett volna a sokkal konzervatívabb Mitrász uralkodása alatt. Abban az időben a Tremere-ház tagjait kitiltották Londonból, így a vérmágusok vagy az árnyas Durham megyében húzták meg magukat, vagy egyáltalán nem merészkedtek Angliába. Mostanság azonban monsieur Pachard, aki a drága Emmát bevezette a társaságba, megbecsült vendégnek számított, és rendjének képviselőjeként jelent meg Valerius udvarában. És a tremere-eket ma este nem kizárólag ő képviselte. Az utálatos Bainbridge doktor is megjelent, s most valószínűleg épp meglepően ellenálló bendőjét tömi a pástétomokkal és sültekkel, amelyeket azoknak a vendégeknek a kedvéért hozattak, akiket jobb híján ellátmánynak" lehetne nevezni.

7 - Őkegyelmessége, Anatole atya csak a misztériumokban jártas, a politikai intrikákban nem. - Beszéd közben Stephen Lenoir előrelépett. Lady Merritt világosan látta, hogy a férfi is érzékeli a kényes helyzetet. Szerencséjére, hiszen ő volt az, aki ezt az Anatole-t Londonba hozta. Lenoir, mint mindig, most is lenyűgözően nézett ki éjfekete esti öltözetében. Haja színe annyira tökéletesen illett ruhája árnyalatához, hogy lady Merritt feltételezte, valamelyiknek a színét a másikéhoz igazították. - De kérem, Mr. Lenoir - szólalt meg Valerius -, talán vagyunk elég felvilágosultak eme racionális korban, hogy előítéletek nélkül leljük kedvünket az efféle mulatságban?! Vagy talán a múlt baljós babonáit akarja visszacsalogatni városunkba? Lady Merritt elmosolyodott. A régensherceg mesteri módon tudta vitapartnereit kelepcébe csalni önellentmondó kijelentéseivel. És a józan gondolkodás elsőbbségét dicsérni a babonássággal szemben egy vámpírnak - egy lénynek, aki élettelenül létezik, vérrel táplálkozik, és a nap legkisebb sugarára hamuvá omlik -, ráadásul úgy, hogy a racionalitás magasztalója maga is vámpír - nos, ez igazán pompás csali. Valerius hatalmának alapját nagyrészt az adta, hogy ő vezette a új korba a várost - és az új kor értékrendjét megkérdőjelezni nem volt tanácsos. Egyrészt tehát ez a veszély fenyegette Lenoirt. Másrészt viszont a régens mégiscsak felszólította a vendéget a jövendőmondásra - s Valerius kérését visszautasítani még kevésbé lett volna tanácsos. - Ahogy óhajtja, Őkegyelmessége - felelte Lenoir egy könnyed meghajlás kíséretében. - Akkor hát történjék minden őkegyelmessége mulatságára. A férfi a vendéghez fordult. - Anatole atya, lenne olyan kedves? - Bien sűr, mon prince 2 A misztikus tanok tudója, mint a hozzá hasonlóak általában, meglehetősen torzonborz benyomást keltett. Hosszú, szőke haja egy világjáró vagy egy gyarmatosító ápolatlan üstökére emlékeztetett; hosszú, egyszerű csuhája a katolikus

8 szerzetesekhez tette hasonlatossá. A nyakában, egy hosszú rózsafüzéren rézből készült egyiptomi kereszt lógott, s ettől még inkább szerzetesnek tűnt. Sötétkék szemében leírhatatlan, elképzelhetetlen téboly lobogott, s ez nagy vonzerővel bírt a ma éjjel összegyűlt lények számára, akik úgy gondolták, talán mégis lehet némi fogalmuk e téboly mélységeiről. A vendég egy pillanatra - mondhatni, egy szívdobbanásnyi időre, bár ez nem túl pontos megfogalmazás, hiszen a lejátszódó színdarab egyetlen résztvevőjének sem dobogott a szíve - lehunyta a szemét. Aztán újra kinyitotta, ám ezúttal csak a szeme fehérje látszott - az írisz befelé fordult, hogy a benső titkokat kutassa. A férfiból áradt a szó egy idegen nyelven, melyet lady Merritt nem értett - feltehetőleg minden jóslatát hasonló ceremónia előzte meg -, majd belekezdett. - Egy királyt látok... elátkozottan, egyedül... Magányosan sétál egy erdőben, ibolyaillatú fák között... Azonnal megindult a pusmogás. Lehet, hogy a szóban forgó király az eltávozott Mitrász hercegre utal? Netán magára Valeriusra? Vagy valaki másra? - A király belép egy terembe, ahol hatalmas a felfordulás... Szemétkupacok, széjjelszórt ékszerek mindenütt... A király felhördül, és elveszett szövetségesei életre kelnek: egyenesen a föld mélyéről sietnek a segítségére... Együtt küzdenek meg az ellenséggel... A bitorlóval... Az utolsó szónál a suttogást néma csönd váltotta fel. Az őrült pap szemtől szembe bitorlónak merte nevezni Valeriust? - A király közel áll a győzelemhez... De csata közben elhalad egy csipkebokor mellett, és megsérti magát... A csipkebokorban egy vipera bújik meg, és megmarja az uralkodót... A király trónján ül, de betegség emészti, és királysága a szeme előtt enyészik el... Olybá tűnik - gondolta lady Merritt -, hogy Mr. Lenoirt nem fogom többet meghívni az estélyeimre. 8

9 * Hála a jó égnek Emma tovább tartotta fenn lady Merritt érdeklődését, mint az asszony korábbi védencei, így Victoriának volt rá ideje, hogy tájékozódjon a lányról, akitől minden kétséget kizáróan neki kell majd megszabadulnia. Miss Ashnek már régóta elege volt lady Merritt szokásából, nevezetesen hogy az asszony minden felfedezettjére nagyon gyorsan ráunt, de eddig még soha nem jutott volna eszébe, hogy emiatt szembeszálljon londoni patrónusa akaratával. Az igazat megvallva Ophelia Merritt hét évvel ezelőtt befogadta őt, amikor Victoria egy óceánjáró vitorlással megérkezett Új- Skóciából, ahová nem sokkal korábban menekült a korábbi rejtekhelyéül szolgáló államokat feldúló polgárháború elől. Azzal, hogy befogadta, lady Merritt nagy szívességet tett Victoriának csak a jóisten tudja, mi történt volna, ha arra kényszerül, hogy Párizsba térjen vissza. Emma esete mégis különbözött az előzőektől. Kevés utánajárással Victoria kiderítette, hogy a nő nem Emma Druhill, hanem Emiliana Ducheski néven látta meg a napvilágot. Egy olyan belterjes, a szülőföldjétől messzire sodródott szláv klánba született, mely az évszázadok során a Tremere-ház boszorkánymestereinek pártfogását élvezte. Még ha monsieur Pachard, a tremere-ek londoni követe ajándéknak szánta is Emmát lady Merritt számára, a nő halála bizonyára nagy bonyodalmat okozna. Nem is beszélve arról az eshetőségről, ha a tremere-eknek esetleg további terveik lennének Emmával (Victoria szinte biztosra vette, hogy ez a helyzet), ez még kényesebbé tenné az ügyet. Lady Merrittnek, az éjszakai London nagyasszonyának azonban nem lehetett nyíltan ellenszegülni. Victoria ezért egy ésszerűbb célpontot keresett, mert úgy akart bosszúságot okozni a ladynek, hogy közben nem szegi meg a 9

10 hagyományokat. Miss Ash különösen ügyelt rá, hogy ilyen hibát sose kövessen el. Terve egyre kivitelezhetetlenebbnek tűnt, amikor Cedric nevű szolgája kinyomozta, hogy Emma Ducheski férjezett asszony: egy bizonyos James Blake kapitány vette el, a tizenkettedik huszárezredből, nem sokkal lady Merritt-tel való találkozása előtt. Blake az elmúlt két hónapot Afrikában töltötte, egy etiópiai bevetésen, de ha visszatér, kétségkívül fel fogja fedezni a feleségét érintő, aggasztó változásokat. Bár a frigy meglehetősen szokványosnak tűnt - a gazdag kereskedőcsalád vagyonos örökösnőjét elvette a fizetőképesnek jóindulattal sem nevezhető vikomt fia -, a levél, amelyet Cedricnek sikerült megkaparintania, valódi érzelmekről tanúskodott. Ennél is fontosabbnak látszott az a lehetőség, hogy Pachard, abbéli igyekezetében, hogy legitimációt szerezzen rendjének, az arisztokráciába akart bejárást biztosítani Emma házassága révén. S ez újabb érvet szolgáltatott Victoriának, hogy megpróbálja kimenekíteni a fiatalasszonyt a végzet karmaiból. Így aztán Victoria papírt és tollat ragadott. A kis Mary- Elizabeth meztelenül feküdt a pamut ágyneműk között Victoria ágyában, a nő Charlotte Place-i otthonában - csupasz háta kiváló íróasztalként szolgált Miss Ashnek. A lány, aki még alig nőtt ki a gyermekkorból, ragyogóan szép volt, és mindig halkan felkacagott, valahányszor a papíron sercegő toll csiklandozta a hátát, vagy Victoria végigsimította pompás fenekét. A nőt hirtelen kevésbé érdekelte Emma Ducheski biztonsága, mert egy másik, sokkal erősebb érzelem lett úrrá rajta, de tudta, hogy nem szabad elveszítenie a fejét. Először megírja a levelet, csak aztán hódol a táplálkozás édes szenvedélyének. Kedves Blake kapitány! - írta. - Megbízható forrásból tudom, katonai kötelességei megakadályozzák, hogy szeretett felesége mellett legyen, mégis arra biztatnám, sürgősen térjen haza... 10

11 * - Fogd már be a szád, ostoba teremtés! Közeledett a július, s végül eljött az idő. De Emma Blake kicsit sem könnyítette meg Miss Ash dolgát. A nő még mindig lady Merritt bódító hatása alatt állt; továbbra is rajongott az asszonyért, aki csaknem hat héten keresztül kizsigerelte Emma testét és lelkét, aztán váratlanul hűvössé és elutasítóvá vált. A nő egyre erősködött, hogy Victoria vigye vissza őt a Park Lane-re, mivel szent meggyőződése volt, hogy úrnője tárt karokkal fogadja majd, s ismét kegyeibe férkőzhet. Végül Victoriának nem maradt más választása, tenyerével be kellett tapasztania a nő száját, különben az képes lett volna kiabálásával felhívni magára egy rendőr vagy más, adott helyzetben kevéssé kívánatos személy figyelmét. A hatalmas, fekete hintó bakján Cedric ült, és a Blackfriars Bridge-en keresztül Southwark felé vette az irányt, az orgyilkosok és mindennemű gazfickók felségterülete felé. Victoria tudta, hogy nem szabad hibát elkövetnie, s ezzel lehetőséget adnia a southwarki népeknek egy kis csínytevésre. Ugyanis Miss Ash azért hajtatott erre, mert az itteniek egyik legaljasabbikával volt elintéznivalója. - Gondolj a férjedre, kislány! - suttogta Emma fülébe Victoria, miközben lassan csökkentette kezének szorítását a nő száján, nehogy amaz megfulladjon. - Eljött érted. Zavar suhant át a fiatal nő arcvonásain. - James? De hiszen ő meghalt... Victoria pánik szorítását érezte a gyomrában, ám arcán ez a legkevésbé sem tükröződött. Lehet, hogy James Blake tényleg halott? Ha így van, minden erőfeszítése hiábavaló volt. - Ki mondta ez neked? - A milady. 11

12 Victoria megkönnyebbült. -A milady hazudott. Azt akarta, minden figyelmedet és idődet csak neki szenteld. James Blake él és virul. - Nem igaz - makacskodott a fiatalasszony. - Miért kellene hinnem önnek? Ön az, aki hazudik! - Higgy, amit akarsz, kislány. Nemsokára úgyis a saját szemeddel bizonyosodhatsz meg róla, hogy nekem van igazam. Legalábbis remélem - tette hozzá Victoria gondolatban. A hintó egy téren állt meg, illetve három kis utca és négy sikátor metszéspontján, s egy szűk hely Southwark-ban már térszámba ment. A tér egyik oldalán egy kocsma, a vele szemközti oldalon pedig egy bordélyként üzemelő dologház állt. Az érkezők kocsija a mocskos terecske jelentős részét elfoglalta. Victoria kinyitotta a feje melletti ablak spalettáját, és a dologház környékét kémlelte. Némán várakozott, fülelte a szemközti tavernából kiszűrődő zajokat, meg a közeli sikátorok egyikében tevékenykedő utcalány és ügyfelének hörgéseit. A hosszú évek során, amióta nem volt szüksége lélegzetvételre, Victoria apránként rájött, hogy érzékei sokkal kifinomultabbak lettek, mint a halandó asszonyoké. Éjszakai ragadozóvá vált, s így - ha kissé összpontosította figyelmét - látása éles volt, akár a bagolyé, hallása, mint a nagymacskáké. Ezért aztán csöppet sem lepődött meg, amikor észrevette a közeledő Sámuelt. Sámuel egyaránt új volt a vértestvérek között és Londonban is. Előbbi azt jelentette, hogy még mindig csak ismerkedett azokkal a képességekkel, melyekkel elátkozott mivolta ruházta fel. Az átok ragályként támadta meg a testét, s így Sámuel hasonlóvá vált azokhoz a betegség rágta szerencsétlenekhez, akik járványok idején zsúfolásig tömték a város menhelyeit. A legtöbb ember egyszerűen úgy tett, mintha észre sem venné ezeket a nyomorultakat, és Sámuel rájött, hogy ez a láthatatlanság" tovább fokozható. Hacsak nem tett valami 12

13 igazán szembeszökőt, az átlagembereknek halvány fogalmuk sem volt róla, hogy jelen van. De Victoria nem volt sem átlagos, sem ember. Korábban már volt szerencséje megismerni valakit, aki mesterfokon űzte az efféle rejtőzködés képességét - az élőhalott Clotille, az a kis csatornapatkány minden intrikát kilesett Párizsban, anélkül, hogy őt valaha is észrevették volna. Mindez emberöltőkkel ezelőtt történt, de Victoria éles érzékei még mindig képessé tették arra, hogy meglásson -vagy legalábbis érzékeljen - egy olyan tacskót, mint Sámuel. Érezte, hogy az árnyak és a köd valahogy túl sűrűek egy beszögellésben, vagy a sikátor mélyén, és túlélóosztöne megsúgta neki, hogy valami rejtőzik az árnyak mélyén. Mindazonáltal Miss Ash hagyta, hogy a férfi felfedje magát. Becsületére legyen mondva, Sámuel nem élt az ilyen megnyilatkozásoknál megszokott, látványos trükkökkel. Nem ugrott Victoriára és kísérőjére, kerülte az olcsó hatásvadászatot. Egyszerűen csak megjelent, mint egy részlet, amely mindig is ott volt a képen, de csak most vesszük észre. - Itt van? - kérdezte. - Természetesen - felelte Miss Ash. - Mindig visszafizetem a tartozást. - Azzal a nő kinyitotta a kocsi ajtaját, és egy erőteljes mozdulattal az utca sarába taszította Emmát. Az felsikoltott. - De hát... Miért... Panasza félbeszakadt, mivel Sámuel máris vonszolni kezdte búvóhelye, a bordélyház felé. * James Blake pontosan ott találta a feleségét, ahol a névtelen összekötő jelezte. Lord Blake-et aggodalommal töltötték el az értesítések: a Vörös-tengernél állomásozott, és sorra kapta a névtelen leveleket, melyekben először csak célozgattak rá, 13

14 végül pedig nyíltan tudomására hozták, hogy Emma valamiféle bűntény áldozata lett. A világon mindenhol lehetett hallani hasonló esetekről: fehér rabszolgakereskedelemről; angol nőkről, akiket külföldi kupecek és hazai cinkosaik elraboltak. Lord Blake kis híján eszét vesztette, mikor arra gondolt, hogy ez a feleségével is megeshetett. Eleinte minden olyan valószínűtlennek tűnt: a nő mert a kézírás alapján Blake nőnek vélte -, aki a leveleket írta, soha nem fedte fel kilétét, és sokáig azt sem árulta el, hol találhatja meg Blake a feleségét. Mi több, gondolta a lord, a titokzatos összekötő elég időt adott neki ahhoz, hogy eltávozási engedélyt szerezhessen az ezredestől saját maga és huszárbajtársa, Lewis kapitány számára. Egy újabb szívesség az öregtől. Úgyhogy most itt voltak, a délután lassan estébe fordult, ők pedig Southwarkba jöttek, és megkeresték a dologházat, amelyet az ismeretlen nő levelében megjelölt. A dologház egyértelműen egy bordélyt rejtett; valóságos fészek volt ez, ahol a helyi tolvajbanda tagjai, zsebmetszők és csavargók meghúzhatták magukat. A leghátsó szobában, pont ott, ahol az idegen megírta, egy csapóajtót találtak, mely egy pincébe vezetett - és a pincében, a földön összegömbölyödve feküdt Emma. Blake szíve majd megszakadt, amikor meglátta a feleségét. Bár az esküvő óta eltelt időt nagyobbrészt egymástól távol töltötték, és lord Blake eredetileg felháborodottan tiltakozott az érdekházasság ellen, mégis szívből megszerette a Durham megyei leányzót. Most azonban nyomát is alig lehetett felfedezni Emma egykori bájának - ragyogó szépségét eltörölte valamilyen borzalmas betegség vagy a sanyarú körülmények. A férfi egy lámpással világította meg a fekvő alakot, és borzadva fedezte fel, milyen sápadt és betegesen sovány az asszony. Mintha minden csepp vér elhagyta volna a testét - egészséges szín helyett halálosan sápadt a bőre. Blake már látott hasonlót olyan katonáknál, akik a hadjárat során nem 14

15 jutottak élelemhez - lehet, hogy az elmúlt hetek során az asszonyt éheztették? Amilyen óvatosan csak tudta, a kapitány felvitte Emmát a pincéből. A lámpást a csapóajtó mellett a padlóra helyezte, a hóna alatt átkarolta a feleségét, és körültekintően lépdelt a létra fokain. Még mindig szorosan magához ölelte a nőt, amikor hirtelen minden rosszra fordult. A közelgő támadásra a kapitányt csak egy, a háta mögül felhangzó, vérfagyasztó üvöltés figyelmeztette. Blake hátrapillantott a válla fölött, és elméje kétségbeesetten küzdött, hogy felfogja, amit lát. Valami rohant feléje, valami rongyokba és rothadó húsba burkolt iszonyat, aminek farkasénál is nagyobb agyarak meredtek elő vicsorgó pofájából. Lewis, aki az ajtó mellett állt, lövésre emelte pisztolyát, de a lény gyorsabb volt nála. Torz mancsának egyetlen suhintásával félresöpörte útjából a katonát, és továbbcsörtetett Blake és a nő felé. Lewis a vékony falnak csapódott, és végül úgy terült el a földön, mint egy zsák krumpli. Pisztolya az ütközés következtében fülrepesztő dörrenéssel elsült. A lény pedig haladt tovább, megállíthatatlanul. Blake-nek mindkét kezével tartania kellett az eszméletlen Emmát, ezért nem nyúlhatott a fegyveréért. Ám Lewis közbeavatkozása nyert neki egy töredék másodpercet egy utolsó, elkeseredett próbálkozásra. Feleségét oldalra húzta maga elől, és a lehető legnagyobb erővel belerúgott az olajlámpásba, amelyet az előbb a padlóra állított; egyenesen a lény felé irányozta a rúgást. A lámpás szilánkokra robbant, olaj, üveg és lángok ragyogó függönyét lebbentve a lényre. A valami mély, reszelős hangon felüvöltött. Blake pillanatnyi elégedettséget érzett. A lény - vagyis a férfi, csak az árnyak furcsa játéka miatt tűnt úgy, hogy agyarai vannak, az egész pusztán érzékcsalódás volt, ugye? - összerándult, tekintetében rettegés tükröződött, őrjöngve csapkodta lángokban álló rongyos öltözékét. Blake 15

16 dobbantott néhányat, hogy eloltsa az olajtócsák tetején lobogó lángnyelveket, melyek már nehéz lovassági csizmájának szárát nyaldosták. Aztán Emmát a hátára kapta, ahogy egy rakodómunkás kapja a hátára a gabonás zsákot, majd elkiáltotta magát: - Lewis! A másik férfi minden erejét összeszedte, hogy fel tudjon tápászkodni, és amikor megpróbált a bal lábára nehezedni, a fájdalomtól eltorzult az arca. Olyan erővel csapódott a fal málladozó gipszvakolatának, hogy jókora krátert hagyott maga után, és nagy valószínűséggel eltört egy, a vakolat mögötti gerendát is. Mindezt az ízületei nem vették túl jó néven. Mégis sikerült talpra állnia, és bicegve elindulnia. - Futás! - adta ki a parancsot. Blake elindult visszafelé azon az úton, amerre jöttek, át egy szűk folyosón, egy nagyobb fogadószobán, végül kiért az utcára, és rohant tovább várakozó hintójuk felé. Emmával a vállán nem tudott egyszerűen hátrapillantani, de néhányszor inkább megállt, és visszafordult, hogy megbizonyosodjon róla: Lewis lépést tud tartani vele. A két férfit már régóta szoros barátság fűzte egymáshoz; azóta, hogy fiatal huszárhadnagyokként összeismerkedtek, elválaszthatatlanok voltak. Lewis volt Blake esküvői tanúja, amikor az elvette Emmát. Egy percig sem habozott, és minden veszélyt vállalt, hogy segítsen megmenteni cimborája feleségét. Blake nem tudta volna megbocsátani magának, ha a jó öreg Lewis a sérülése miatt soha többet nem szállhat nyeregbe. Blake először a folyosó végén állt meg, és hátrafordulva elégedetten nyugtázta, hogy Lewis szorosan a nyomukban van. A barátja sántikált, de tekintetéből az az elszántság sugárzott, amelyet Blake már olyan jól ismert. A kapitány érezte, hogy kijutnak innen - menni fog! Amikor másodszor is visszanézett, már a fogadószoba közepén jártak, közel a kijárathoz. A felfordulásra néhány kíváncsi örömlány előjött az emeleti szobákból. Blake egy pillanatra 16

17 meglepődött a gondolatra, hogy ezek az emberek képesek egész nap ezen a helyen meghúzódni, és most, éjszaka előbújni, de aztán eszébe jutott, hogy végül is lotyókról és más csirkefogókról van szó, akik főleg éjszaka keresik a kenyerüket. Napközben pedig, amikor a társadalom előkelő része uralja az utcákat, alszanak. Mindenesetre a bámészkodók, úgy tűnt, mind részegek, vagy ópium tompítja el az elméjüket, mivel a tény, hogy egy elegáns ruhát viselő úriember a vállán átvetve cipel egy halálosan sápadt nőt, csak egészen enyhe érdeklődést váltott ki belőlük. Blake szabaddá vált kezével előrántotta a pisztolyát, arra az esetre, ha a gazfickók bármelyike megpróbálna az útjába állni. Már majdnem a kijáratnál jártak, amikor a hátborzongató üvöltés ismét felhangzott. Blake megfordult. Látta, hogy Lewis épp akkor ért be a szobába. Szürkésfekete füst gomolygott elő a háta mögül, a folyosóról, ahol a tűz már az elöregedett dologház gerendáit kóstolgatta. A mintegy féltucatnyi bámészkodót ez sem hatotta meg különösebben. Egy pillanat törtrészéig az is megfordult Blake fejében, hogy talán csak képzelte az üvöltést, de aztán megpillantotta a lényt, aki a folyosót megtöltő füstből bontakozott ki, közvetlenül Lewis háta mögött. Blake most már biztos volt benne, hogy nem emberi lénnyel állnak szemben. A valami úgy mozgott, akár egy vadállat, és hangja sem emberi hang, hanem éjféli kísértetek süvöltése. Már levetette lángra gyúlt rongyait, de felhólyagzott irhája még most is füstölgött. Lewis még időben pördült meg ahhoz, hogy elsüthesse fegyverét: ezúttal a lény mellkasát célozta meg, közvetlen lőtávolságból. A pisztoly dördülése végre megtörte a lény egyik lakótársának - egy kövér nőnek - a kábultságát, aki felsikoltott, és elejtette a faggyúgyertyát, amivel eddig világított. Eközben Lewis, bal lábát vonszolva Blake - és a kijárat - felé igyekezett. 17

18 De a lövés nem állíthatta meg a lényt. Lewisnek alig pár lépést sikerült megtenni, és a lény, aki őrjöngött, de látszólag haja szála sem görbült meg, már utol is érte. Hatalmas kezével, mely egy kísérteties cirkuszi seregletből megszökött, ördögi bestia mancsára emlékeztetett, megragadta Blake legjobb barátját. Az egyik kéz teljesen beborította Lewis arcát, karmos ujjai a férfi szemébe és szájába vájtak. A lény másik kezével Lewis mellkasát markolta, a férfi ruházatán találva fogást. Blake már látta, hogy a valami egyetlen mozdulattal képes a földre rántani Lewist, mint egy megtermett farkas az őzgidát. Ám ennél sokkal rettenetesebb dolog történt. A szörnyeteg könnyedén a magasba emelte Lewist, és egy gyomorforgató, cup-panó hang kíséretében letépte a fejét a testéről. A füst már a fogadószobát is megtöltötte, de Blake így is hátborzongatóan tisztán látta, amikor néhai esküvőitanújának feje elvált a törzsétől. Patakokban ömlött a vér Lewis meggyötört testéből; az égő fa és szövet szagába ki-omló belek bűze keveredett. A teremben mindenkin úrrá lett a rémület - kivéve Blake-et és a lényt, aki vértől iszamós pofájával Lewis hulláját marcangolta, és szörcsögve táplálkozott. A gyertya, amelyet a kövér nő elejtett, még mindig égett, miközben a padlón továbbgurult, és egy elrongyolódott függöny alatt állt meg, amely azonnal tüzet fogott. A tűzvész már nem csak az épület hátsó részében pusztított. Még mielőtt végleg elnyelte volna a sűrű füst, Blake látta, hogy a bestia felemeli a fejét, és megpillantja maga előtt az áthatolhatatlan tűzfüggönyt. A lény szemében halálos rettegés csillogott. A szobában ácsorgók elvesztették a fejüket, és menekülni kezdtek. Néhányan, akiknek a félelem teljesen elvette a józan eszét, öngyilkos módon az emeletre rohantak a tűzözön elől, amely máris mohón kapaszkodott felfelé a lépcsőn. A szerencsésebbek Blake-et félretaszítva kinyomakodtak az utcára. A nagy furakodásban rengeteg tárgyat löktek a földre, 18

19 ami tovább táplálta a falánk lángokat. Politikai röpiratok, filléres rémregények, egy üveg olcsó likőr, félig üres olajlámpa - mind lángra kapott, és a fogadószoba izzó pokollá változott. Blake kihátrált az ajtón, miközben egyre a fülében visszhangzott az őrjöngő teremtmény hörgése és a bennrekedt, kába lakók sikolyai. A bejárati ajtó mellett hatalmas szemétkupacot vett észre: rothadó konyhai hulladékot, egy hordót, szennyvízzel tele, halomba hányt, törött deszkákat, melyek valami ideiglenes vérpad egykori darabjai lehettek, vagy azért tartották itt őket, hogy nagy esőzések idején megkönnyítsék a közlekedést a sártengerré váló utcákon. Blake döntött. Lefektette Emmát a földre, és megtette, amit meg kellett tennie. * Victoria Ash gyengéden végigsimította Mary-Eliza-beth fürtjeit. A lány a Charlotte Place-i ház szalonjában aludt, fejét Victoria ölébe hajtva. Miss Ash épp az imént nézte át az előző napi sajtót, és most végig kellett gondolnia az eseményeket. A southwarki tűzvészről szóló beszámolók azt állították, több tucat szerencsétlen vesztette életét a lángözönben, amely öt további házra is átterjedt, mielőtt a tűzoltóalakulat és a helyi lakosok gátat tudtak szabni tombolásának. A legtöbben egy dologházban haltak meg, mely az utóbbi időben (az újságírók virágnyelvén) bűnbarlangként" üzemelt. Úgy tűnt, a tűzvész gócpontja ez a dologház lehetett, s a tüzet valószínűleg egy, az alsóbb néprétegek körében mindennapos összetűzés okozta. Az egész esetben az volt a legszomorúbb, hogy az épület egyetlen kijáratát az ajtónál felgyülemlett szemét eltorlaszolta, elevenen való megsülésre kárhoztatva mindazokat, akik bennrekedtek. - Sok szerencsét, kicsi Emma - mormogta halkan Victoria, csak úgy maga elé. Ám az ölében fekvő fiatal lány még erre a halk neszre is felébredt. 19

20 - Hmmm? - motyogta félálomban Mary-Elizabeth. - Semmi, drágaságom. - De abban a pillanatban, ahogy kimondta, Victoria tudta, hogy hazudott. Ha már vette a bátorságot, és megmentette Emma Blake-et - s vele együtt a tremere cselszövést, amielyben a fiatalasszonynak szerepet szántak; bármi legyen is ez a terv -, nem lenne bölcs dolog szem elől téveszteni a nőt. - Meglehet - gondolta Miss Ash, miközben lepillantott Mary- Elizabethre -, hogy szeretett Emmánknak szüksége lesz egy barátnőre, akivel megoszthatja a titkait. 20

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak Diablo TM A vér szava Richard A. Knaak A jelen történetben szereplő nevek, személyek, helyek és események mind a szerző képzeletének szüleményei, valós eseményekkel, helyekkel, élő, vagy meghalt személyekkel

Részletesebben

Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO

Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Loretta Chase The Last Hellion Avon Books, New York, 1998 Fordította: Tóth Gizella Könyvterv: Szabó Vince Malum Stúdió Copyright

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő Danielle Steel: Egy rendkívüli nő A varázslatosan szép Annabelle Worthington egy pazar manhattani palotában nevelkedik a múlt század fordulóján. Miután bevezetik a társaságba, a báltermek csillogó világa

Részletesebben

Sötét kihívás. Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5. rajongói fordítás

Sötét kihívás. Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5. rajongói fordítás Sötét kihívás Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5 rajongói fordítás A sorozat eddig lefordított kötetei: Sötét herceg Sötét vágyak Sötét arany (rajongói) Sötét mágia (rajongói) Következik: Sötét

Részletesebben

E. R. BURROUGHS. TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás. IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe:

E. R. BURROUGHS. TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás. IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe: E. R. BURROUGHS TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe: TARZAN OF THE APES First published in the October 1912 issue of All-Story Magazine Fordította: Erős

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

A Viktória és Albert Múzeum közelébe értünk, amikor észrevettük a kapuján kitóduló, majd a Cromwell Streeten szétszéledő, a taxinkat az út közepén megállító tömeget. A sofőr a vállát rándítva fordult hátra

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

kapcsolatba került. A gallérjánál fogva megragadta az alantas bördzsekijét és felrántotta a gyilkos testét a földröl. Olyan közel tartotta magához,

kapcsolatba került. A gallérjánál fogva megragadta az alantas bördzsekijét és felrántotta a gyilkos testét a földröl. Olyan közel tartotta magához, 1. fejezet -A francba, Zsadist! Ki ne ugorj... Phury hangja alig hallatszott az elöttuk zajló baleset csattanása miatt. És az ütközés az ikertestvérét sem tartotta vissza attól, hogy kivesse magát az Escalade-böl,

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után I. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

c l a u d i a g r a y

c l a u d i a g r a y claudia gray CLAUDIA GRAY Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 3 Elso fejezet A holtak figyeltek. Skye Tierney kesztyűs kezével megmarkolta lova kantárját, és szorosan behunyta a szemét. Várta,

Részletesebben

CUJO STEPHEN KING MAECENAS

CUJO STEPHEN KING MAECENAS CUJO STEPHEN KING MAECENAS A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Cujo Futura. Macdonald and Co., London and Sydney by Stephen King, 1981 Fordította: BORIS JÁNOS A címlapon: HELÉNYI

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Figyelmeztetés! Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkön - örökké állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.

Figyelmeztetés! Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkön - örökké állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. ა Anna Scythe ა Figyelmeztetés! Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkön - örökké állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Dante Alighieri: Isteni színjáték; a Pokol kapujának vésete

Részletesebben

Lisa Kleypas Lady Sophia szeretője

Lisa Kleypas Lady Sophia szeretője A nő bosszúra szomjazott... és szerelmet talált. Lady Sophia bármit megtenne, hogy az ágyába csalogassa a megközelíthetetlen Ross Cannont, London legkívánatosabb férfiját. Szeretné bemocskolni Sir Ross

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013 3

Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013 3 S Z É G Y E N T E L E N Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013 3 Köszönetnyilvánítás Ez a könyv nem született volna meg, ha nincs Kristin, Devi és Francesca. Nem, tényleg, nélkülük most szép fehér

Részletesebben

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels The KRYON Writings, Inc. Fordította: SZABÓ ANNA Szerkesztette: SZABÓ ANNA

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője EDGAR RICE BURROUGHS A Mars hercegnője Tartalom Előszó...3 Az olvasóhoz!...3 AZ ARIZONAI HEGYEKBEN...5 HALÁLOS MENEKÜLÉS...7 MEGÉRKEZEM A MARSRA...8 FOGSÁGBAN...10 LERÁZOM A HÁZŐRZŐM...12 HARC, AMELY BARÁTOKAT

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai

STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai Író Műhely tevékenységében is részt vett. A Hold udvara

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Joe Abercrombie. Az Első Törvény: Harmadik könyv. A királyok végső érve

Joe Abercrombie. Az Első Törvény: Harmadik könyv. A királyok végső érve Joe Abercrombie Az Első Törvény: Harmadik könyv A királyok végső érve A négy olvasónak, Tudjátok, kik vagytok Első rész Mivel az élet az, ami, ez ember bosszúról álmodik. Paul Gauguin Piszkos munka Glokta

Részletesebben