GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL A CARIFORUM-ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL A CARIFORUM-ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTT"

Átírás

1 HU HU HU

2 GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL A CARIFORUM-ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTT Egyrészről ANTIGUA ÉS BARBUDA, A BAHAMAI KÖZÖSSÉG, BARBADOS, BELIZE, A DOMINIKAI KÖZÖSSÉG, A DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG, GRENADA, A GUYANAI SZÖVETKEZETI KÖZTÁRSASÁG, A HAITI KÖZTÁRSASÁG, JAMAICA, SAINT CHRISTOPHER ÉS NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT ÉS GRENADINE-SZIGETEK, A SURINAME KÖZTÁRSASÁG, A TRINIDAD ÉS TOBAGO KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: CARIFORUM-államok, másrészről A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, HU 1 HU

3 A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, ROMÁNIA, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai, és AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, TEKINTETTEL a CARICOM egységes piacot és gazdaságot magában foglaló Karibi Közösséget létrehozó, felülvizsgált Chaguaramas Szerződésre, a Kelet-karibi Államok Szervezetét létrehozó basseterre-i szerződésre, valamint egyrészről a Karibi Közösség és a Dominikai Köztársaság között szabadkereskedelmi területet létrehozó megállapodásra, másrészről az Európai Közösséget létrehozó szerződésre; TEKINTETTEL az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti, június 23-án Cotonouban aláírt és június 25-én felülvizsgált partnerségi megállapodásra, a továbbiakban: Cotonoui Megállapodás; ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE elkötelezettségüket a Cotonoui Megállapodás lényeges elemeit alkotó emberi jogok, demokratikus alapelvek és jogállamiság tiszteletben tartása iránt, valamint a felelősségteljes kormányzás iránt, amely a Cotonoui Megállapodás alapvető elemét alkotja; FIGYELEMBE VÉVE, hogy elő kell mozdítani és fel kell gyorsítani a CARIFORUMállamok gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődését a béke és biztonság megteremtéséhez HU 2 HU

4 való hozzájárulás, valamint egy stabil és demokratikus politikai környezet kialakításának elősegítése céljából; FIGYELEMBE VÉVE az általuk a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célkitűzéseknek és az Egyesült Nemzetek millenniumi fejlesztési céljainak tulajdonított jelentőséget; FIGYELEMBE VÉVE, hogy állampolgáraik gazdasági és társadalmi fejlődését a fenntartható fejlődéssel összhangban, az alapvető munkajogoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezeten belül vállalt kötelezettségek szerinti tiszteletben tartása mellett, valamint a környezetnek a évi johannesburgi nyilatkozattal összhangban álló védelmével kell elősegíteni; ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE arra vonatkozó kötelezettségvállalásukat, hogy együttműködjenek a Cotonoui Megállapodásnak többek között a szegénység megszüntetésére, a fenntartható fejlődésre és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-)országoknak a világgazdaságba való fokozatos integrációjára irányuló célkitűzései elérésében; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elősegítsék a CARICOM fejlesztési elképzelés megvalósítását; FIGYELEMBE VÉVE elkötelezettségüket a nemzetközi kereskedelemre irányadó alapelvek és szabályok különösen a Kereskedelmi Világszervezetet (World Trade Organisation, WTO) létrehozó egyezményben foglaltak iránt; FIGYELEMBE VÉVE, hogy a CARIFORUM-államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai eltérő gazdasági és társadalmi fejlődési szinten állnak; FIGYELEMBE VÉVE a meglévő hagyományos kapcsolatok, nevezetesen a köztük lévő szoros történelmi, politikai és gazdasági kötelékek jelentőségét; FIGYELEMBE VÉVE, hogy szeretnék megerősíteni az említett kapcsolatokat, és partnerségen, valamint kölcsönös jogokon és kötelezettségeken alapuló tartós kapcsolatokat szeretnének létrehozni, amelyeket rendszeres párbeszéd támaszt alá a kölcsönös tapasztalatok és megértés fejlesztése céljából; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a köztük lévő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok keretét egy gazdasági partnerségi megállapodás létrehozásával erősítsék meg, amely a CARIFORUM-államok fejlesztésének eszközéül szolgálhat; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy erősítsék gazdasági kapcsolatukat, és különösen fokozzák a kereskedelmi forgalmat és a befektetések áramlását a CARIFORUM-államoknak az Európai Közösség piacára való preferenciális bejutása jelenlegi mértékére alapozva, valamint azt fejlesztve; ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE arra vonatkozó kötelezettségvállalásukat, hogy támogassák a CARIFORUM-államok közötti regionális integrációs folyamatot, és különösen hogy előmozdítsák a regionális gazdasági integrációt, amely a világgazdaságba való integrációjuk elősegítésének alapvető fontosságú eszköze és segítséget nyújt számukra ahhoz, hogy szembenézzenek a globalizáció kihívásaival, valamint hogy megvalósítsák az elérni kívánt fenntartható fejlődéssel összeegyeztethető gazdasági növekedést és társadalmi fejlődést; ANNAK TUDATÁBAN, hogy a CARIFORUM-államokban kapacitásépítésre és az ellátás korlátozására van szükség a növekvő kereskedelmi lehetőségek teljes mértékű kihasználásához és a kereskedelmi reformok előnyeinek maximális kiaknázásához, valamint HU 3 HU

5 ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy a fejlesztési támogatás, beleértve a kereskedelemmel kapcsolatos támogatást, lényeges szerepet játszhat abban, hogy segítséget nyújtson a CARIFORUM-államoknak e megállapodás végrehajtásában és az azzal járó lehetőségek kihasználásában; EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Európai Unió (EU) kötelezettséget vállalt a fejlesztési segély, többek között a kereskedelemfejlesztésre irányuló segély arányos növelésére, valamint annak biztosítására, hogy az Európai Közösség és az EU-tagállamok kötelezettségvállalásainak tekintélyes részét az AKCS-országokra fordítsák; AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy biztosítsák, hogy az Európai Közösségnek a Cotonoui Megállapodásban előírtak szerinti, regionális gazdasági együttműködésre és integrációra irányuló fejlesztési együttműködését úgy hajtsák végre, hogy e megállapodás várható előnyeit maximálisan kihasználják; KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALVA arra vonatkozóan, hogy a segélyek hatékonyságáról szóló párizsi nyilatkozattal, az európai fejlesztési konszenzussal, valamint a növekedésre, stabilitásra és fejlődésre irányuló EU-karibi partnerséggel összhangban együttműködnek annak érdekében, hogy előmozdítsák az EU-tagállamok hozzájárulását és más adományozók részvételét a CARIFORUM-államok e megállapodás célkitűzéseinek elérésére irányuló erőfeszítései támogatásában; MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás új és kedvezőbb környezetet fog teremteni kapcsolataik alakulásához a kereskedelem és a befektetések terén, valamint új dinamikus lehetőségeket fog létrehozni a növekedés és a fejlődés tekintetében; a következőkben állapodtak meg: I. RÉSZ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE IRÁNYULÓ KERESKEDELMI PARTNERSÉG A megállapodás célkitűzései a következők: 1. cikk Célkitűzések a) a szegénység csökkentéséhez és végleges felszámolásához való hozzájárulás a fenntartható fejlődés célkitűzésével, a millenniumi fejlesztési célokkal és a Cotonoui Megállapodással összhangban álló kereskedelmi partnerség létrehozásának segítségével; b) a regionális integráció, a gazdasági együttműködés és a felelős kormányzás támogatása, ennélfogva a felek közötti és CARIFORUM-térségen belüli kereskedelemre és befektetésekre vonatkozó, hatékony, kiszámítható és átlátható szabályozási keret létrehozása és végrehajtása; HU 4 HU

6 c) a CARIFORUM-államok világgazdaságba való fokozatos integrációjának elősegítése politikai döntéseikkel és fejlesztési prioritásaikkal összhangban; d) a CARIFORUM-államok kapacitásának fejlesztése a kereskedelempolitika és a kereskedelemmel kapcsolatos kérdések terén; e) a befektetések és magánszektor kezdeményezéseinek növelésére vonatkozó feltételek támogatása, valamint az ellátási kapacitás, a versenyképesség és a gazdasági növekedés fokozása a CARIFORUM-térségen belül; f) a felek közötti, meglévő kapcsolatok erősítése a szolidaritás és a kölcsönös érdekek alapján. E célból saját fejlettségi szintjük figyelembevételével és a WTOkötelezettségekkel összhangban a megállapodás bővíti a kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatokat, a kereskedelem fokozatos, aszimmetrikus liberalizációja révén támogatja a felek közötti új kereskedelmi lendületet, valamint megerősíti, szélesíti és mélyíti a kereskedelem és a befektetések szempontjából lényeges valamennyi területtel kapcsolatos együttműködést. 2. cikk Alapelvek (1) Ez a megállapodás a Cotonoui Megállapodás 2., illetve 9. cikkében meghatározott alapvető elveken, valamint lényeges elemeken és alapvető elemen alapul. Ez a megállapodás a Cotonoui Megállapodás rendelkezéseire, valamint a regionális együttműködés és integráció, továbbá a gazdasági és kereskedelmi együttműködés terén létrejött, korábbi AKCS EK partnerségi megállapodásokra épül. (2) A felek megállapodnak abban, hogy a Cotonoui Megállapodást és ezt a megállapodást egymást kiegészítő és megerősítő módon kell végrehajtani. 3. cikk Fenntartható fejlődés (1) A felek újólag megerősítik, hogy a fenntartható fejlődés célkitűzését a gazdasági partnerség minden szintjén alkalmazni kell és be kell építeni a Cotonoui Megállapodás 1., 2. és 9. cikkében meghatározott átfogó kötelezettségvállalások, és különösen a szegénység csökkentésére és végleges felszámolására vonatkozó általános kötelezettségvállalás olyan módon történő teljesítése során, amely összhangban áll a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel. (2) A felek úgy értelmezik ezt a célkitűzést a jelenlegi gazdasági partnerségi megállapodás esetében, mint amelyet a következőkre vonatkozó kötelezettségvállalásként kell alkalmazni: a) e megállapodás alkalmazása teljes mértékben figyelembe veszi az érintett országok lakosságának és a jövő nemzedékeinek legfőbb érdekeit emberi, kulturális, gazdasági, szociális, egészségügyi és környezeti szempontból; HU 5 HU

7 b) a döntéshozatali módszerek magukban foglalják a tulajdonosság, részvétel és párbeszéd alapvető elveit. (3) Ennek következtében a felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek egy emberközpontú fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében, mivel a fejlődés legfőbb haszonélvezője az ember. 4. cikk Regionális integráció (1) A felek elismerik, hogy a regionális integráció partnerségük szerves része, és hatásos eszköz e megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. (2) A felek elismerik és újólag megerősítik a regionális integráció jelentőségét a CARIFORUM-államok körében, mivel ez egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi az említett államok számára, hogy nagyobb gazdasági lehetőségeket és fokozottabb politikai stabilitást érjenek el, és elősegítsék a világgazdaságba történő tényleges integrációjukat. (3) A felek méltányolják a CARIFORUM-államok által az egymás közötti regionális és szubregionális integráció előmozdítása érdekében a CARICOM egységes piacot és gazdaságot magában foglaló Karibi Közösséget létrehozó, felülvizsgált Chaguaramas Szerződés, a Kelet-karibi Államok Szervezetét létrehozó basseterre-i szerződés, valamint a Karibi Közösség és a Dominikai Köztársaság között szabadkereskedelmi területet létrehozó megállapodás segítségével tett erőfeszítéseket. (4) A felek továbbá elismerik, hogy az e megállapodásban vállalt kötelezettségek sérelme nélkül a regionális integráció irama és tartalma kizárólag a CARIFORUMállamok által a felségjoguk gyakorlása során, valamint aktuális és jövőbeli politikai ambícióik fényében meghatározandó kérdés. (5) A felek egyetértenek abban, hogy partnerségük a regionális integráció elmélyítésén alapul és arra irányul, valamint vállalják, hogy együttműködnek a regionális integráció továbbfejlesztése érdekében, figyelembe véve a felek fejlettségi szintjét, szükségleteit, földrajzi realitásait és fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiáit, valamint a CARIFORUM-államok által a saját maguk számára kitűzött prioritásokat és a (3) bekezdésben meghatározott, meglévő regionális integrációs megállapodásokban foglalt kötelezettségeket. (6) A felek elkötelezik magukat az együttműködés iránt annak érdekében, hogy elősegítsék e megállapodás végrehajtását és támogassák a CARIFORUM-térség regionális integrációját. 5. cikk Figyelemmel kísérés A felek vállalják, hogy saját részvételi eljárásaik és intézményeik, valamint az e megállapodásban meghatározottak segítségével folyamatosan figyelemmel kísérik a HU 6 HU

8 megállapodás érvényesülését annak biztosítása érdekében, hogy a megállapodás célkitűzései megvalósuljanak, a megállapodást pontosan végrehajtsák, és hogy a partnerségből származó, a férfiak, nők, a fiatalok és gyerekek javát szolgáló előnyöket maximálisan kihasználják. A felek azt is vállalják, hogy bármilyen probléma esetleges felmerülésekor azonnal konzultálnak egymással. 6. cikk Nemzetközi fórumokon való együttműködés A felek törekednek arra, hogy valamennyi nemzetközi fórumon együttműködjenek, ahol az e partnerség szempontjából lényeges kérdésekről tárgyalnak. 7. cikk Fejlesztési együttműködés (1) A felek elismerik, hogy a fejlesztési együttműködés a partnerség döntő fontosságú eleme, valamint hogy nélkülözhetetlen tényező az e megállapodás 1. cikkében megállapított célkitűzéseinek megvalósításánál. Ez az együttműködés pénzügyi és nem pénzügyi formában valósulhat meg. (2) A Cotonoui Megállapodásban meghatározott, a regionális gazdasági együttműködésre és integrációra irányuló fejlesztési együttműködést úgy kell végrehajtani, hogy maximálisan ki lehessen használni e megállapodás várható előnyeit. Az együttműködés és a technikai segítségnyújtás területeit az adott esetnek megfelelően e megállapodás egyes fejezetei határozzák meg. Az együttműködést az e cikkben meghatározott módozatok szerint kell végrehajtani, folyamatosan felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell az e megállapodás 246. cikke szerint. (3) Az Európai Közösségnek a CARIFORUM-térség és az Európai Közösség közötti, e megállapodás végrehajtását támogató fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos finanszírozását a Cotonoui Megállapodásban meghatározott szabályok és vonatkozó eljárások különösen az Európai Fejlesztési Alap programozási eljárásai, valamint az Európai Unió általános költségvetése által finanszírozott, vonatkozó eszközök keretében kell végrehajtani. Ebben az összefüggésben a prioritások közé kell tartoznia az e megállapodás végrehajtása támogatásának. (4) Saját szerepeikkel és felelősségi körükkel arányban az Európai Közösség és az aláíró CARIFORUM-államok minden intézkedést megtesznek, amely az e megállapodásban előírt fejlesztési együttműködési tevékenységek előmozdítására irányuló források hatékony mozgósításának, biztosításának és hasznosításának garantálásához szükséges. (5) Az Európai Unió tagállamai közösen vállalják, hogy saját fejlesztési politikáikkal és eszközeikkel támogatják a regionális gazdasági együttműködésre és integrációra, valamint e megállapodásnak a CARIFORUM-államokban és regionális szinten történő végrehajtására irányuló fejlesztési együttműködési tevékenységeket a kiegészítő jellegre és a segélyek hatékonyságára vonatkozó elvekkel összhangban. HU 7 HU

9 (6) A felek együttműködnek annak érdekében, hogy elősegítsék egyéb adományozók részvételét, amelyek készek támogatni az (5) bekezdésben említett együttműködési tevékenységeket és a CARIFORUM-államoknak az e megállapodásban foglalt célkitűzések elérésével kapcsolatos erőfeszítéseit. 8. cikk Együttműködési prioritások (1) A 7. cikkben meghatározott fejlesztési együttműködés elsősorban a következő területekre helyezi a hangsúlyt, amelyeket e megállapodás egyes fejezetei fejtenek ki alaposabban: i. technikai segítségnyújtás a CARIFORUM-államok humán, jogszabályi és intézményi kapacitásának kiépítéséhez, hogy könnyebben tudják teljesíteni az ebben a megállapodásban meghatározott kötelezettségeket; ii. kapacitásépítési és intézményfejlesztési segítségnyújtás az adóreformhoz az adóhatóság megerősítése és az adóbevételek beszedésének javítása érdekében, hogy a vámtarifától és egyéb vámtételektől és díjaktól való függőség a közvetett adózás más formáira helyeződjön át; iii. a magánszektor és a vállalkozások, különösen a kisebb gazdasági szereplők, fejlesztésének támogatására, valamint a CARIFORUM-térség társaságai versenyképességének fokozására és a CARIFORUM-térség gazdaságainak diverzifikációjára irányuló támogató intézkedések biztosítása; iv. a CARIFORUM-térség áru- és szolgáltatásexportjának diverzifikációja új beruházások és új ágazatok kialakítása révén; v. a CARIFORUM-államok technológiai és kutatási képességeinek bővítése a nemzetközileg elismert egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések és műszaki szabványok, valamint a nemzetközileg elismert munkaügyi és környezetvédelmi normák fejlesztésének és teljesítésének elősegítése érdekében; vi. a CARIFORUM-térség innovációs rendszereinek fejlesztése, beleértve a technológiai képesség fejlesztését is; vii. a CARIFORUM-államokban a kereskedelem folytatásához szükséges infrastruktúra fejlesztésének támogatása. (2) Az (1) bekezdésben általánosságban említett és a megállapodás egyes fejezeteiben alaposabban kifejtett fejlesztési együttműködési prioritásokat a 7. cikkben meghatározott módozatok szerint kell végrehajtani. (3) A felek egyetértenek abban, hogy a gazdasági partnerségi megállapodással kapcsolatban az EFA-tól és a többi potenciális adományozótól származó források mobilizálására és irányítására hasznos lenne egy regionális fejlesztési alap, amely az összes CARIFORUM-állam érdekeit képviseli. A CARIFORUM-államok ebben a vonatkozásban arra törekednek, hogy e megállapodás aláírásának napjától számított két éven belül létrehozzanak egy ilyen alapot. HU 8 HU

10 II. RÉSZ KERESKEDELEM ÉS KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS ÜGYEK I. CÍM ÁRUKERESKEDELEM 1. fejezet VÁMOK 9. cikk Hatály E fejezet rendelkezéseit az EK-fél területéről és bármely CARIFORUM-államból származó valamennyi árura 1 alkalmazni kell. 10. cikk Származási szabályok E fejezet alkalmazásában egy adott termék az I. jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályok szerint minősül származó -nak. E megállapodás hatálybalépésétől számított első öt éven belül a felek a CARIFORUM-államok fejlesztési igényeit figyelembe véve felülvizsgálják az I. jegyzőkönyv rendelkezéseit a származás meghatározására alkalmazott fogalmak és módszerek további egyszerűsítése céljából. Az említett felülvizsgálat során a felek tekintetbe veszik a technológiák, termelési folyamatok és az összes olyan tényező fejlettségét, amelyek az I. jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosítását tehetik szükségessé. Bármilyen módosításra a Közös CARIFORUM EK Tanács határozatával kerül sor. 11. cikk Vám A vám magában foglal minden féle illetéket vagy díjat, beleértve a különadót vagy pótdíjat is, amelyet az áruk behozatalával vagy kivitelével kapcsolatban vetnek ki, a következők kivételével: a) a 27. cikkel összhangban kivetett belső adók vagy egyéb belső díjak; b) az ezen cím 2. fejezetével összhangban alkalmazott dömpingellenes, kiegyenlítő vagy védintézkedések; 1 Az áru és a termék jelentése megegyezik, kivéve ha a szöveg kifejezetten másként rendelkezik. HU 9 HU

11 c) a 13. cikkel összhangban kivetett illetékek vagy egyéb díjak. 12. cikk Az áruk osztályozása Az e megállapodás hatálya alá tartozó áruk osztályozása megegyezik a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerben ( HR ), az ott alkalmazandó besorolási szabályokkal összhangban meghatározottal. A 36. cikkben meghatározott, a vámügyi együttműködéssel és a kereskedelem könnyítésével foglalkozó különbizottság vizsgál meg minden, az áruk besorolásával kapcsolatos kérdést, amely e megállapodás érvényesülése során felmerül. 13. cikk Illetékek és egyéb díjak A 11. cikkben említett illetékek és egyéb díjak összegét a nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségére kell korlátozni, és az nem jelentheti a hazai termékek közvetett védelmét, illetve a behozatal vagy a kivitel fiskális célú megadóztatását. Nem haladhatják meg a nyújtott szolgáltatás tényleges értékét. Konzuli szolgáltatásokért nem számítható fel illeték és egyéb díj. 14. cikk A származó kivitelre vonatkozó vámok eltörlése (1) Nem alkalmazhatók kiviteli vámok a CARIFORUM-államokból származó és az EKfél területére importált árukra, és fordítva. (2) Az (1) bekezdéstől függetlenül az I. mellékletben szereplő, aláíró CARIFORUMállamok e megállapodás aláírásától számított három éven belül törlik el az említett mellékletben megállapított kiviteli vámokat. 15. cikk A CARIFORUM-államokból származó termékek behozatalára vonatkozó vámok A CARIFORUM-államokból származó termékeket a II. mellékletben feltüntetett termékek kivételével és az ott meghatározott feltételekkel vámmentesen importálják az EK-fél területére. 16. cikk Az EK-fél területéről származó termékek behozatalára vonatkozó vámok (1) Az EK-fél területéről származó termékekre a CARIFORUM-államokba történő behozatalkor nem vethetők ki a III. mellékletben említetteknél magasabb vámok. HU 10 HU

12 (2) Az EK-fél területéről származó termékek a CARIFORUM-államokba történő behozatalkor mentesülnek minden, a 11. cikk szerinti vám alól a III. mellékletben felsoroltak kivételével. (3) Az e megállapodás aláírását követő tízéves időszakra a CARIFORUM-államok a III. mellékletben felsoroltak kivételével továbbra is alkalmazhatják a 11. cikk szerinti vámokat az EK-fél területéről származó, importált termékekre, feltéve hogy az adott vámok e megállapodás aláírásakor érvényesek voltak az érintett termékre, és hogy ugyanazt a vámot vetik ki az összes többi országból importált hasonló termékre is. (4) Az aláíró CARIFORUM-államoktól nem követelhető meg, hogy e megállapodás aláírását követő hét éven belül elkezdjék a III. mellékletben felsoroltaktól és a (2) bekezdésben említettektől eltérő vámok fokozatos eltörlését. Ezt a folyamatot a 22. cikkben meghatározott szükséges adóreformok támogatásának kell kísérnie. (5) Az átláthatóság biztosítása céljából ezeket a vámokat az e megállapodás aláírásának napjától számított hat hónapon belül közölni kell a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottsággal. Eltörlésüket szintén haladéktalanul be kell jelenteni a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságnak. (6) Egy adott termék importjával kapcsolatos komoly nehézségek esetén a vámok csökkentésének és eltörlésének ütemtervét a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, a csökkentésre vagy az eltörlésre vonatkozó üzemezés lehetséges módosításának céljából. A módosítás nem vezethet oda, hogy az ütemtervben szereplő, a felülvizsgálat alá tartozó időszakok meghaladják az érintett termék tekintetében a III. mellékletben meghatározott, a vámcsökkentésre vagy -eltörlésre vonatkozó maximális átmeneti időszakot. Amennyiben a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság az ütemterv felülvizsgálata iránti kérelemtől számított harminc napon belül nem hoz döntést, a CARIFORUM-államok legfeljebb egy évre ideiglenesen felfüggeszthetik az ütemtervet. 17. cikk A vámkötelezettségek módosítása Tekintettel Antigua és Barbuda, Belize, a Dominikai Közösség, Grenada, a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, a Haiti Köztársaság, Saint Christopher és Nevis, Saint Lucia, valamint Saint Vincent és a Grenadine-szigetek fejlesztés iránti különleges igényeire, a felek a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságban határozhatnak úgy, hogy módosítják a III. mellékletben előírt vámok mértékét, amelyek az EK-fél területéről származó adott termékre a CARIFORUM-államokba történő behozatalkor alkalmazhatók. A felek biztosítják, hogy egy ilyen módosítás nem vezethet oda, hogy e megállapodás összeegyeztethetetlen legyen az évi GATT XXIV. cikkében foglalt követelményekkel. A felek úgy is dönthetnek, hogy egyszerre igazítják ki a III. mellékletben előírt és adott esetben az EK-fél területéről behozott egyéb termékekkel kapcsolatos vámkötelezettségeket. 18. cikk Az áruk mozgása HU 11 HU

13 A felek elfogadják azt a célt, hogy az EK-fél területére vagy az aláíró CARIFORUMállamokba importált származó termékekre csak egyszer vessenek ki vámot. Az e cél eléréséhez szükséges intézkedések bevezetéséig az aláíró CARIFORUM-államok ebben a tekintetben minden tőlük telhetőt megtesznek. Az EK-fél megadja az e cél eléréséhez szükséges technikai segítséget. 19. cikk A szabadkereskedelmi megállapodásokból származó kedvezőbb elbánás (1) Az e fejezet alá tartozó ügyek tekintetében az EK-fél biztosíthat a CARIFORUMállamok számára kedvezőbb elbánást, amely annak következtében alkalmazandó, hogy e megállapodás aláírását követően válik harmadik féllel kötött szabadkereskedelmi megállapodás szerződő felévé. (2) Az e fejezet alá tartozó ügyek tekintetében a CARIFORUM-államok vagy bármelyik aláíró CARIFORUM-állam biztosíthat az EK-fél számára kedvezőbb elbánást, amely annak következtében alkalmazandó, hogy a CARIFORUM-államok vagy bármelyik aláíró CARIFORUM-állam e megállapodás aláírását követően válik jelentősebb kereskedő gazdasággal kötött szabadkereskedelmi megállapodás szerződő felévé. (3) E fejezet rendelkezései nem értelmezhetők úgy, mint amelyek kötelezik az EK szerződő felet vagy bármelyik aláíró CARIFORUM-államot arra, hogy kölcsönösen preferenciális elbánást biztosítsanak, amely annak következtében alkalmazandó, hogy az EK-fél vagy bármelyik aláíró CARIFORUM-állam e megállapodás aláírásának napján válik harmadik féllel kötött szabadkereskedelmi megállapodás szerződő felévé. (4) E cikk alkalmazásában a jelentősebb kereskedő gazdaság : bármely fejlett ország, illetve bármely ország vagy terület, amely a (2) bekezdésben említett szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépését megelőző évben a világ áruexportjának több mint egy (1) százalékát adja, vagy bármely, önállóan, közösen vagy szabadkereskedelmi megállapodás révén működő országcsoport, amely a (2) bekezdésben említett szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépését megelőző évben a világ áruexportjának több mint egy és fél (1,5) százalékát teszi ki 2. (5) Amennyiben bármelyik aláíró CARIFORUM-állam a (2) bekezdésben említett, harmadik féllel kötött szabadkereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik, és ez a szabadkereskedelmi megállapodás kedvezőbb elbánást biztosít a harmadik fél számára az aláíró CARIFORUM-állam által e megállapodás alapján az EK-félnek nyújtottnál, a felek konzultációt kezdenek. A felek eldönthetik, hogy az érintett aláíró CARIFORUM-állam megtagadhatja-e a szabadkereskedelmi megállapodásban foglalt kedvezőbb elbánás biztosítását az EK-féltől. A Közös CARIFORUM EK Tanács fogadhat el az e megállapodás rendelkezéseinek kiigazításához szükséges intézkedéseket. 2 Ehhez a számításhoz a WTO-nak a világ árukereskedelmének (az EU-n belüli kereskedelem kivételével) vezető exportőreire vonatkozó hivatalos adatait kell felhasználni. HU 12 HU

14 20. cikk Az igazgatási együttműködésre vonatkozó különös rendelkezések (1) A felek egyetértenek abban, hogy az igazgatási együttműködés elengedhetetlen az e cím alapján nyújtott preferenciális elbánás végrehajtása és ellenőrzése szempontjából, valamint kihangsúlyozzák, hogy elkötelezettek a vám- és a kapcsolódó ügyekben előforduló szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt. (2) Amennyiben valamelyik fél vagy aláíró CARIFORUM-állam tárgyilagos információk alapján megállapítja az igazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanságok vagy csalások előfordulását, az érintett fél vagy aláíró CARIFORUM-állam e cikknek megfelelően ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást. (3) E cikk alkalmazásában az igazgatási együttműködés elmulasztása többek között a következőket jelenti: a) az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettségek ismételt be nem tartása; b) a származási igazolás utólagos ellenőrzésének végrehajtásával és/vagy az eredmények közlésével kapcsolatos, ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem; c) az okmányok valódiságának vagy az érintett preferenciális elbánás szempontjából lényeges információk helyességének ellenőrzésére irányuló igazgatási együttműködési látogatások elvégzéséhez szükséges engedélyekkel kapcsolatos, ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem. E cikk alkalmazásában többek között akkor állapíthatók meg szabálytalanságok vagy csalások, ha megfelelő magyarázat nélkül gyors növekedés következik be az áruimportban a másik fél szokásos termelési szintjét és exportkapacitását meghaladva, ami a szabálytalanságokra vagy csalásokra vonatkozó tárgyilagos információkhoz kapcsolódik. (4) Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazásának a következők a feltételei: a) A szerződő fél, illetve az aláíró CARIFORUM-állam, amely tárgyilagos információk alapján megállapítja az igazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanságok vagy csalások előfordulását, haladéktalanul értesíti a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságot erről, valamint a tárgyilagos információkról, és valamennyi vonatkozó információ és objektív megállapítás alapján konzultációt kezd a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságon belül annak érdekében, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldás szülessen. b) Amennyiben a felek a fentiek szerint konzultációt kezdtek a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságon belül, és az értesítéstől számított 3 hónapon belül nem sikerült elfogadható megoldást találniuk, az érintett szerződő fél, illetve aláíró CARIFORUM-állam ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termék(ek)kel kapcsolatos preferenciális elbánást. Az ideiglenes felfüggesztésről HU 13 HU

15 haladéktalanul értesíteni kell a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságot. c) Az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztéseket az érintett szerződő fél, illetve aláíró CARIFORUM-állam pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékre kell korlátozni. Az ideiglenes felfüggesztések nem haladhatják meg a hat hónapos időtartamot, amely megújítható. Az ideiglenes felfüggesztésekről az elfogadásukat követően haladéktalanul értesíteni kell a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságot. Az ideiglenes felfüggesztésekről szabályos időszakonként konzultációt kell folytatni a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságon belül, különösen azzal a céllal, hogy az alkalmazásukra vonatkozó feltételek hiányában megszüntessék azokat. (5) A CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságnak a (4) bekezdés a) pontja szerinti értesítésével egy időben az érintett szerződő félnek, illetve aláíró CARIFORUM-államnak a saját hivatalos lapjában importőröknek szóló értesítést kell közzétennie. Az importőröknek szóló értesítésben közölni kell, hogy az érintett termék vonatkozásában tárgyilagos információk alapján megállapították az igazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanságok vagy csalások előfordulását. 20a. cikk A felek arra irányuló erőfeszítéseinek elősegítése érdekében, hogy a 20. cikk (2) bekezdésében említett ügyekkel kapcsolatban elfogadható megoldást találjanak, az a szerződő fél, illetve aláíró CARIFORUM-állam, amellyel kapcsolatban bejelentést tettek a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságnál, a 205. cikk (2) (5) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban közvetítőhöz is fordulhat. A közvetítő véleményét a 20. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett három hónapos időtartamon belül közölni kell. 21. cikk Az igazgatási hibák kezelése Abban az esetben, ha az illetékes hatóságok hibát követnek el a preferenciális exportrendszer helyes igazgatása és különösen az I. jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása során, és amennyiben ez a hiba a behozatali vámok tekintetében következményekkel jár, a következményekkel szembesülő fél kérheti a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságot, hogy a helyzet megoldása céljából vizsgálja meg az összes megfelelő intézkedés elfogadásának lehetőségét. 22. cikk Együttműködés (1) A felek elismerik az adóhatóság megerősítése és az adóbevételek beszedésének javítása érdekében történő együttműködés jelentőségét. HU 14 HU

16 (2) A 7. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a következő területeken, ideértve a támogatás megkönnyítését is: a) segítségnyújtás az adóreform terén, hogy a vámtarifától és egyéb vámtételektől, valamint díjaktól való függőség a közvetett adózás más formáira helyeződjön át; valamint b) kapacitásépítés és az intézményi rendszer kiépítése az a) albekezdésben ismertetett intézkedések vonatkozásában. 2. fejezet KERESKEDELMI VÉDELMI ESZKÖZÖK 23. cikk Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések (1) E cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza az EK-felet, illetve az aláíró CARIFORUM-államokat abban, hogy a vonatkozó WTO-megállapodásokkal összhangban akár egyénileg, akár közösen dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedéseket fogadjanak el. E cikk alkalmazásában a származást a felek, illetve az aláíró CARIFORUM-államok nem preferenciális származási szabályaival összhangban kell megállapítani. (2) Mielőtt végleges dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámot vet ki a CARIFORUMállamokból származó termékek tekintetében, az EK-félnek meg kell vizsgálnia a vonatkozó WTO-megállapodásokban meghatározott építő jellegű jogorvoslatok alkalmazásának lehetőségét. (3) Ha két vagy több aláíró CARIFORUM-állam nevében egy regionális vagy szubregionális hatóság dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedést ír elő, a bírói felülvizsgálat külön fórumának rendelkezésre kell állnia, beleértve a fellebbezési szakaszt is. (4) Az aláíró CARIFORUM-állam nem alkalmazhat dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedést egy adott termékkel kapcsolatban, amennyiben az az ugyanazon termékre előírt regionális vagy szubregionális intézkedés hatálya alá tartozik. A CARIFORUM-államnak azt is biztosítania kell, hogy egy adott termékre előírt regionális vagy szubregionális intézkedés nem vonatkozik egyetlen olyan CARIFORUM-államra sem, amely ilyen intézkedést alkalmaz ugyanazon termék tekintetében. (5) Az EK-fél bármilyen vizsgálat kezdeményezése előtt értesíti az exportáló aláíró CARIFORUM-államot a megfelelően dokumentált panasz kézhezvételéről. (6) E cikk rendelkezéseit minden olyan vizsgálat során alkalmazni kell, amelyet e megállapodás hatálybalépését követően kezdeményeznek. HU 15 HU

17 (7) E cikk rendelkezéseire nem vonatkoznak a megállapodás vitarendezési rendelkezései. 24. cikk Multilaterális védintézkedések (1) E cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza az aláíró CARIFORUM-államokat és az EK-felet abban, hogy az évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XIX cikkével, a védintézkedésekről szóló megállapodással, valamint a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó marrakesh-i egyezményhez mellékelt, a mezőgazdaságról szóló megállapodás 5. cikkével összhangban intézkedéseket fogadjanak el. E cikk alkalmazásában a származást a felek, illetve az aláíró CARIFORUM-államok nem preferenciális származási szabályaival összhangban kell megállapítani. (2) Az (1) bekezdés ellenére, figyelembe véve az e megállapodás általános fejlesztési célkitűzéseit és a CARIFORUM-államok kisméretű gazdaságait, az EK-fél a CARIFORUM-államok bármelyikéből származó behozatalt kizárja az évi GATT XIX cikke, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás és a mezőgazdaságról szóló megállapodás 5. cikke alapján hozott intézkedések hatálya alól. (3) A (2) bekezdés rendelkezései ötéves időtartamra alkalmazandók, amely a megállapodás hatálybalépésének napján kezdődik. Az említett időtartam vége előtt legkésőbb 120 nappal a Közös CARIFORUM EK Tanács a CARIFORUMállamok fejlesztés iránti igényeit figyelembe véve felülvizsgálja az említett rendelkezések érvényesülését annak megállapítása érdekében, hogy alkalmazásukat ki kell-e terjeszteni egy újabb időszakra. (4) Az (1) bekezdés rendelkezéseire nem vonatkoznak a megállapodás vitarendezési rendelkezései. 25. cikk Védzáradék (1) A 24. cikk ellenére az alternatív megoldások vizsgálatát követően a felek az e cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően alkalmazhatnak korlátozott idejű védintézkedéseket, amelyek az esettől függően eltérnek a 15., illetve a 16 cikk rendelkezéseitől. (2) Az (1) bekezdésben említett védintézkedésekre akkor kerülhet sor, amennyiben az egyik fél területéről származó valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel viszik be a másik fél területére, hogy az a következőket okozza, vagy a következők előidézésével fenyeget: a) komoly kár az importáló fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeket gyártó hazai ipar tekintetében; vagy HU 16 HU

18 b) zavarok valamely gazdasági ágazatban, különösen, ha ezek a zavarok jelentős társadalmi problémákat okoznak, illetve nehézségek, amelyek az importáló fél gazdasági helyzete tekintetében komoly romlást idézhetnek elő, vagy c) zavarok a hasonló vagy közvetlenül versenyző mezőgazdasági termékek 3 piacain vagy a piacokat szabályozó mechanizmusokban. (3) Az e cikkben említett védintézkedések nem haladhatják meg a (2) bekezdésben meghatározott komoly kár vagy zavarok orvoslásához vagy megelőzéséhez szükséges mértéket. Az importáló fél védintézkedései csak a következő egy vagy több intézkedésből állhatnak: a) az érintett termékre vonatkozó behozatali vám mértéke további csökkentésének felfüggesztése az e megállapodás alapján előírtak szerint, b) az érintett termékre vonatkozó vám növelése olyan mértékben, amely nem haladja meg a többi WTO-tag tekintetében alkalmazott vámot, valamint c) vámkontingensek bevezetése az érintett termék tekintetében. (4) Az (1) (3) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben valamely, egy vagy több aláíró CARIFORUM-államból származó terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak, hogy az a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett helyzeteket idézi elő, vagy azok előidézésével fenyeget az EK-fél egy vagy számos legkülső régiója tekintetében, az EK-fél az érintett régióra vagy régiókra korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedéseket tehet a (6) (9) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően. (5) a) Az (1) (3) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben valamely EK-fél területéről származó terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak, hogy az a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett helyzeteket idézi elő, vagy azok előidézésével fenyeget valamely aláíró CARIFORUM-állam tekintetében, az érintett aláíró CARIFORUM-állam a területére korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedéseket tehet a (6) (9) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően. b) Bármely aláíró CARIFORUM-állam védintézkedéseket tehet, amennyiben valamely, az EK-fél területéről származó terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak a területére, hogy az a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeket gyártó fiatal iparág tekintetében zavarokat okoz, vagy azok előidézésével fenyeget. Az ilyen intézkedés csak az e megállapodás hatálybalépésének napjától számított tízéves időszakra alkalmazható. Az intézkedéseket a (6) (9) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően kell megtenni. (6) a) Az e cikkben említett védintézkedések csak annyi ideig tarthatók fenn, amennyi idő a (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott kár vagy zavarok megelőzéséhez vagy orvoslásához szükséges. 3 E cikk alkalmazásában a mezőgazdasági termékek a mezőgazdaságról szóló WTO-megállapodás I. mellékletében foglaltakkal egyeznek meg. HU 17 HU

19 b) Az e cikkben említett védintézkedések nem alkalmazhatók két évnél hosszabb időszakra. Amennyiben a védintézkedések előírását indokoló körülmények továbbra is fennállnak, az ilyen intézkedések legfeljebb egy újabb kétéves időszakra hosszabbíthatók meg. Amennyiben a CARIFORUM-államok vagy valamely aláíró CARIFORUM-állam védintézkedést alkalmaz, vagy amennyiben az EK-fél egy vagy több legkülső régiójának területére korlátozódó intézkedést alkalmaz, az ilyen intézkedések legfeljebb négy évig alkalmazhatók, és amennyiben a védintézkedések előírását indokoló körülmények továbbra is fennállnak, legfeljebb egy újabb négyéves időszakra meghosszabbíthatók. c) Az e cikkben említett, egy évet meghaladó védintézkedések egyértelmű részeket tartalmaznak, amelyek fokozatosan odáig vezetnek, hogy a védintézkedéseket legkésőbb a meghatározott időszak végén eltörlik. d) Olyan termék importjára, amelyre korábban már alkalmaztak ilyen intézkedést, az e cikkben említett védintézkedések egyike sem alkalmazható az intézkedés megszüntetésétől számított legalább egy évig. (7) Az (1) (6) bekezdés végrehajtására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: a) Amennyiben valamelyik fél úgy véli, hogy a (2), (4) és/vagy (5) bekezdésben meghatározott körülmények egyike fennáll, vizsgálat céljából haladéktalanul a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottsághoz utalja az ügyet. b) A CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság a kialakult körülmények orvoslásához szükséges ajánlásokat tehet. Ha a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság nem tesz a körülmények orvoslására irányuló ajánlást, vagy az ügynek a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottsághoz történő utalásától számított 30 napon belül nem születik kielégítő megoldás, az importáló fél a körülmények orvoslása céljából megfelelő intézkedéseket fogadhat el e cikkel összhangban. c) Mielőtt az e cikkben meghatározott bármely intézkedést megteszi, vagy azon esetekben, amelyekre a (8) bekezdés vonatkozik, az érintett fél vagy aláíró CARIFORUM-állam megadja a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságnak a helyzet alapos vizsgálatához szükséges valamennyi vonatkozó információt, hogy az érintett felek számára elfogadható megoldást találjanak. d) Az e cikk szerinti védintézkedések kiválasztása során előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás érvényesülését. e) Az e cikk alapján megtett védintézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságot, amelyen belül rendszeres időközönként konzultációt kell folytatni a védintézkedésekről, különösen amint a körülmények lehetővé teszik a megszüntetésükre vonatkozó ütemterv meghatározása céljából. (8) Amennyiben kivételes körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, az érintett importáló fél, az esettől függően akár az EK-fél, akár a CARIFORUMállamok vagy valamely aláíró CARIFORUM-állam, ideiglenesen megteheti a (3), (4) és/vagy (5) bekezdésben meghatározott intézkedéseket anélkül, hogy teljesítené a (7) bekezdésben foglalt követelményeket. Ilyen intézkedés az EK-fél esetében legfeljebb HU 18 HU

20 180 napig, a CARIFORUM-államok vagy valamely aláíró CARIFORUM-állam esetében, illetve amennyiben az EK-fél egy vagy több legkülső régiójának területére korlátozódó intézkedést tesz, 200 napig alkalmazható. Az ilyen ideiglenes intézkedések időtartamát a (6) bekezdésben említett kiinduló időszak és a hosszabbítások részének kell tekinteni. Az említett ideiglenes intézkedések megtételekor figyelembe kell venni valamennyi érintett fél érdekét. Az érintett importáló fél tájékoztatja az érintett másik felet, és vizsgálat céljából haladéktalanul a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság elé utalja az ügyet. (9) Ha valamelyik importáló fél egy termék importját igazgatási eljárásnak veti alá, amelynek az a célja, hogy gyors tájékoztatást nyújtson a kereskedelmi forgalom azon tendenciájáról, amely előidézheti az e cikkben említett problémákat, haladéktalanul értesíti a CARIFORUM EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságot. (10) Az e cikk rendelkezései alapján elfogadott védintézkedésekre nem vonatkoznak a WTO vitarendezési rendelkezései. 3. fejezet NEM TARIFÁLIS INTÉZKEDÉSEK 26. cikk A mennyiségi korlátozások tilalma E megállapodás hatálybalépésétől kezdődően a vámok és adók, valamint a 13. cikk alapján meghatározott illetékek és egyéb díjak kivételével akár kontingensek, behozatali vagy kiviteli engedélyek, illetve egyéb intézkedések révén történő érvényesítés segítségével nem tartható fenn a származó behozatalra, illetve kivitelre vonatkozó behozatali vagy kiviteli tilalom, illetve import- vagy exportkorlátozás. Nem vezethetők be ilyen új intézkedések sem. E cikk rendelkezései nem érintik a 23. és a 24. cikk rendelkezéseit. 27. cikk A belső adó kivetésével és a szabályozással kapcsolatos nemzeti elbánás (1) A származó behozatalra sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetők ki a hasonló hazai termékekre közvetlenül vagy közvetve kivetetteket meghaladó belső adók vagy egyéb belső díjak. Továbbá a felek és az aláíró CARIFORUM-államok máshogyan nem alkalmazhatnak belső adókat vagy egyéb belső díjakat a hasonló hazai termékek védelme érdekében. (2) A származó behozatal nem részesülhet kevésbé kedvező elbánásban, mint a hasonló hazai termékek a belső értékesítést, eladási ajánlatot, beszerzést, szállítást, forgalmazást vagy felhasználást érintő valamennyi törvény, előírás és követelmény tekintetében. E bekezdés rendelkezései nem akadályozhatják meg eltérő szállítási díjak alkalmazását, amelyek kizárólag a szállítási eszköz gazdasági működésén és nem a termék származásán alapulnak. HU 19 HU

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/ACP/CE/2005/hu 1 AF/ACP/CE/2005/hu 2 ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22.

L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22. L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22. A BIZOTTSÁG 49/2009/EK RENDELETE (2009. január 21.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5.

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. A BIZOTTSÁG 174/2009/EK RENDELETE (2009. március 4.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL EEE/BG/RO/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

31. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

31. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu 2016 31. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA 2016. március 16. 2/6 A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

MELLÉKLET IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

MELLÉKLET IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLET IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről Albánia között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

Részletesebben

MELLÉKLET IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

MELLÉKLET IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLET IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS MÁSRÉSZRŐL A MONTENEGRÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A KERESKEDELEMRŐL ÉS KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS ÜGYEKRŐL HU 1 HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a

Részletesebben

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 107 STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

MELLÉKLET. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság között

MELLÉKLET. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság között MELLÉKLET STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság között STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösségek és tagállamaik,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

L 345/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.28.

L 345/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.28. L 345/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.28. Ideiglenes megállapodás egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Montenegrói Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/AL/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30.

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560.

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/2132(BUD) 20.7.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-26 Reimer Böge (PE560.817v01-00) az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉG-KIIGAZÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KETTŐS ADÓZTATÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 25. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 25. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 10., csütörtök 25. szám Tartalomjegyzék 2011. évi XV. törvény Az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl a Tunéziai

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 22. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 4., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 22. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 4., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 4., péntek 22. szám Tartalomjegyzék 2011. évi XII. törvény Az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Jordán Hasimita

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG

LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG Az EU Latin-Amerikával és a karib-tengeri térséggel fenntartott kapcsolatai sokrétűek, és különböző szinteken valósulnak meg. Az EU államfői és kormányzati szintű

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - ungarische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.3. COM(2015) 420 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió által az EU EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS) CE/UA/hu 1 Egyrészről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2011. ősz Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben