HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE"

Átírás

1 I II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁPRILIS 3. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is. Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KÖRNYEZETVÉD K ELKÉSZÍTETTÉK A TERVEZETT HULLADÉKÉGET KÉMÉNYÉNEK ÉLETNAGYSÁGÚ MODELLJÉT HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Március 27-én délel tt a Greenpeace az Ipari Parkban tartott látványos akciójával folytatta az osztrák-magyar határra tervezett hulladékéget elleni kampányát. Az Ausztriából és Magyarországról érkez 40 aktivista elkészítette a tervezett hulladékéget kéményének 96 méteres, életnagyságú modelljét, melyet héliummal töltött luftballonok segítségével emeltek a leveg be. A szimbolikus kémény messzir l üzeni: Hulladékturizmus stop! A Greenpeace ezzel az akcióval kívánja felhívni a figyelmet, hogy a határra tervezett éget m mennyire nem illeszkedik a tájba; valamint kifejezni azon aggodalmát, hogy nemcsak az éget, hanem a nagy távolságokról történ hulladékszállítás környezeti terhelése is sújthatja a helyi közösséget. A délutánig tartó eseményt helyi civil szervezetek, többek között a PRONAS és az osztrák BIGAS is támogatták. A civilek felszólalásaiból az érdekl d k tájékozódhattak a tervezett heiligenkreuzi hulladékéget vel kapcsolatos alapvet problémákról. A német kormány rendelésére a közelmúltban elkészült tanulmány kimutatta, hogy a nagy kapacitású hulladékéget m vek jelent sen csökkenthetik a szelektív hulladékgy jtésen alapuló hasznosítást, és a hulladékcsökkentési törekvések ellen hatnak. Emellett minél nagyobb egy éget m tervezett kapacitása, általában annál távolabbi településekr l, hosszabb útvonalon kell szállítani a szemetet, ami szintén további környezeti problémákat vet fel - mondta Tömöri Balázs, a Greenpeace magyar kampányfelel se. Tömöri lapunk kérdésére elmondta azt is, hogy akciójuk egyben válasz arra a lejárató kampányra, melyet néhány hete Burgenlandban folytatott a BEGAS a zöldszervezet ellen, amikor hamis állításokat tartalmazó szórólapokat juttatott el a tartomány lakosaihoz. Eddig az osztrák kormánynak nem kellett állást foglalnia az ügyben, hiszen elbújhatott az engedélyez Burgenland tartomány mögött. Az engedély ellen azonban 346-an, magánszemélyek és civilek, köztük a Greenpeace, a PRONAS és az rségi Nemzeti Park fellebbeztek. Így az ügy nemzeti szintre került, és meg kell nyilatkoznia Ausztria felel s döntéshozóinak is - emelte ki Dóci Gabriella, a Greenpeace sajtószóviv je. Immár nem csaphatják ránk az ajtót, különösen nem úgy, hogy a közelmúltban, a szomszéd tartományban tonna kapacitású éget re kiadott engedély valójában szükségtelenné teszi a Heiligenkreuzba tervezett éget t. A demonstráción elhangzott, hogy mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter és a zöld tárca képvisel i érdekérvényesít munkájának köszönhet en már kialakult egy intenzív párbeszéd Ausztria és Magyarország között a szemétéget kapcsán. Az osztrák kormány azonban mostanáig kibújt az ügy aktív befolyása alól. A környezetvéd szervezet mindezek ellenére bízik abban, hogy a jelenlegi bizonytalan belpolitikai helyzet ellenére sem gyengül az éget ügyében mostanáig er sen elutasító magyar politikai álláspont. Virtuart Kreatív Stúdió Kft. Szentgotthárd, Kossuth út 29/B, 94/ , A mai rendezvényünkkel mindenki számára világossá kívánjuk tenni, hogy miért kampányolunk a hulladékéget megépítése ellen. Ökológiai szempontból elfogadhatatlan, hogy Ausztria a hulladékturizmus célpontja legyen - mondta Herwig Schuster, a Greenpeace osztrák szóviv je. (Folytatás a 3. oldalon) ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ A legmagasabb hazai szakmai elismerésben részesítették a szentgotthárdi fürd t. A kitüntetést ünnepélyes keretek között adták át. MÁRCIUS 15-E 4. oldal Élni fogysz, hazám, mert élned kell címmel jó ritmusú összeállításban idézték fel a gimnazisták a márciusi forradalom eseményeit. KUTYAMENHELY 5. oldal A Béka-tó fölötti egykori l tér épületében és környékén kutyamenhely m ködik, amely egyel re ideiglenes befogadó állomás. KOSZÁR BAJNOK Környezetbarát technológia. 11. oldal Koszár Zsolt, a VOSSEN-Szentgotthárd futója országos feln tt bajnokságot nyert márciusban. 13. oldal INGATLANT VÁSÁROLNA? EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? MEGKERESSÜK ÖNNEK A LEGJOBB MEGOLDÁST!

2 INGATLANT VÁSÁROLNA? MEGKERESSÜK ÖNNEK A LEGJOBB HITELT! KÖZÉLETI VISSZATEKINT Megalakult az id sügyi tanács A város id sügyi tanácsának titkára Fábián Béláné, a Városi Gondozási Központ vezet je lett, tagjai sorába a polgármester, az egészségügyi, szociális és jogi bizottság elnöke, a Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület, valamint az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület által delegált tag került. Új logó az rségi Nemzeti Parknak Januártól az rségi Nemzeti Park a térség egyik védett lepkefaját, a sötét hangyaboglárkát választotta jelképének. Mivel a siketfajd régóta nem él ezen a vidéken - ez volt korábban a park logójában -, az rség viszont a pillangók földje, ezért döntöttek az emblémaváltás mellett. Az új logót Szegedi Balázs soproni grafikus és amat r lepkész készítette. Kollégiumfejlesztés A III. Béla Szakképz Iskola és Kollégium az Oktatásért Közalapítvány pályázatán egymillió-ötszáztízezer forintot nyert a kollégium szakmai munkájának támogatására. A 3 egységb l (filmklub, rekre-ációs teremsport, kreatív képz kör) álló program célja, hogy a kollégisták az is-kolai munkában és kés bb, feln ttként is kamatoztatható ismereteket szerez-zenek. A programban m vészeti foglal-kozások, sporteszközök beszerzése és kreatív foglalkozások szervezése szere-pel, amely segíti a kollégisták szabadidejének hasznos eltöltését, ugyanakkor önképzésre, sportolásra is lehet séget biztosít. Pályázatíró tanfolyam civileknek Február án ingyenes pályázatíró tanfolyamot szervezett a civil iroda. Két alkalommal 4-4 órás képzés keretében lehet sége volt a civil szervezetek képvisel inek megismerkedni a pályázatírás alapjaival. A civil szervezetek m ködéséhez, a vállalt feladataik teljesítéséhez nem elegend ek a saját forrásaik. Leginkább pályázatok révén juthatnak további forrásokhoz, anyagi er höz. Ezért szervezett a Civil Fórum kétnapos ingyenes pályázatíró tréninget. Fontos, hogy az információk eljussanak a civil szervezetekhez, illetve a képvisel ik elsajátítsák azokat a kompetenciákat, amelyekkel sikeresen vehetnek részt különböz pályázatokon. A kétnapos képzésen kevés elméleti, annál több gyakorlati ismerettel találkoztak a résztvev k. A tanácsadók felhívták a figyelmet a leggyakrabban elkövetett hibákra, s tanácsot adtak azoknak a formai hibáknak az elkerülésére, amelyek miatt esetleg kizárhatják ket a pályázatból. Adománygy jtés a rendel ben A rendel intézet idén kevesebb önkormányzati támogatást kap, így a gyógyszerek, eszközök beszerzése, különösen a forint romlása miatt gondot okoz. Az intézmény dolgozói adománygy jt urnákat helyeztek el a rendel intézet több pontján. A betegek rendszeresen dobnak bele kisebb-nagyobb összegeket, ezzel is hozzájárulnak az intézmény talpon maradásához. Külkapcsolatok A képvisel -testület márciusban tárgyalta a város külföldi kapcsolatait. A jöv beni tervek között a testvérvárosok 2010-es találkozója szerepel hangsúlyosan. Az Aktív Polgárokat Európának program pályázatán indul a város, hogy forrást szerezzen a testvérvárosi találkozóra. A pályázaton maximum 22 ezer eurós támogatást lehet elnyerni. Karácsony Határok Nélkül A Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatot a szentgotthárdi önkormányzat 2002-ben találta ki, és a rendezvény szorosan hozzákapcsolódott a város kulturális életéhez. Az évek során azonban egyre csökkent a vásár iránt a lakosság érdekl dése, szponzorokat is egyre nehezebb volt találni. Már korábban felmerült a rendezvény átmeneti szüneteltetése. A képvisel -testület, amellett, hogy elismerte a kulturális programok színvonalát, úgy döntött, hogy idén nem rendezi meg a Karácsony Határok Nélkül programsorozatot. Új háziorvos Dr. Hevesi András háziorvos külföldre távozása miatt praxisát nem tudta ellátni, s október 31-ig értékesíteni sem tudta. Ezért az önkormányzat a megbízási szerz dést közös megegyezéssel november 1-ji hatállyal megszüntette, így a m ködtetési jog visszaszállt az önkormányzatra. Azóta a körzet m ködtetését helyettesítéssel látták el. Az eltelt id szakban több egyeztetés is történt a körzet betöltésére vonatkozóan. A márciusi testületi ülésen a képvisel k arról döntöttek, hogy az önkormányzat dr. Varga Ferenc bel- gyógyász, foglalkoztatás-egészségügyi és gastroenterológiai szakvizsgával is rendelkez családorvossal kössön szer- LÁTVÁNYOS GREENPEACE MEGMOZDULÁS TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT (Folytatás az 1. oldalról) Az er s széllel is meg kellett küzdenie annak a 40 osztrák és magyar Greenpeace aktivistának, aki arra vállalkozott március 27-én, hogy a hulladékéget kéményének 96 méteres, életnagyságú modelljét héliummal töltött luftballonok segítségével a leveg ben tartsa. HÍREK, KÖZÉLET Az emberpróbáló feladatból jelesre vizsgáztak a környezetvéd k, így már kilométerekr l jól látható volt a transzparens, ahogy a szemétéget is látható lenne, ha megépülne. Ide nem regionális, hanem közép-európai hulladékéget t terveznek - hívta fel a figyelmet Tömöri Balázs kampányfelel s. Egy transzparenst mutat, melyen jól látszik, hogy az ipari parkba tervezett szemétéget egy 250 km sugarú körnek a középpontjában állna, vagyis ekkora területr l szállítanák ide a szemetet. Ebbe a gigászi körbe beletartozna egyebek mellett Bécs, Brno, Pozsony, Budapest, Ljubljana és Zágráb is. A táblán jól látszik, hogy összesen kilenc országot érint a tervezett szemétéget beszállítási körzete. S a következmények? Ha megépülne a hulladékéget, szeméttel megrakott kamionok sokasága árasztja el Szentgotthárd és Heiligenkreuz térségét. A Greenpeace kampányfelel se arra is felhívta a figyelmet, hogy teljesen értelmetlen újabb szemétéget létesítése, mivel Graz t szomszédságában az osztrák hatóságok már engedélyeztek egy évi 450 ezer tonna kapacitású szemétéget t, amely ellen a helyi lakosság sem tiltakozott. Márpedig a környékben képz d szeméttel nem tudnak ellátni egyszerre két er m vet. Egyszer en okafogyottá vált a Heiligenkreuzba tervezett b zm. 3

3 4 KÖZÉLET SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELT SZERETNE? SEGÍTÜNK! A LEGRANGOSABB ÉPÍTÉSZETI KITÜNTETÉST KÖZFELKIÁLTÁSSAL ÍTÉLTE ODA A 12 F S SZAKMAI GRÉMIUM ÉPÍT IPARI NÍVÓDÍJ A TERMÁLFÜRD NEK TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT A mediterrán fürd nek tavaly odaítélt Épít ipari Nívódíjat március 6-án ünnepélyes keretek között adták át a St. Gotthard Spa & Wellness Termalparkban. KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVET KÉSZÍTETT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚT A MUNKÁHOZ TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Március 25-i ülésén tárgyalta a képvisel -testület az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. A január 1-jén módosult szociális törvény alapján egyre szélesebb körben kell munkába vonni az aktív korú, ellátásban részesül ket. Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt a közfoglalkoztatásban. Tizenkét f b l álló szakmai zs ri szinte közfelkiáltással ítélte oda a 2008-as Épít ipari Nívódíjat a sport és szabadid s létesítmények kategóriában. Dr. Gömbös Sándor ügyvezet igazgató örömünnepnek nevezte az eseményt. Mint mondta, jó irányt választott a szentgotthárdi önkormányzat, amikor az idegenforgalom felé nyitott. A fürd t olyan zászlóshajóként jellemezte, amely köré szállodák épülnek majd. Az els négycsillagos hotel, amelyet folyosó köt majd össze a fürd vel, várhatóan nyár végén- sszel nyitja meg kapuit. Az ünnepséget követ sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy az elmúlt két hónapban megduplázódott a forgalmuk, és hogy egyre gyakrabban van teltház a fürd ben. Somogyi László, az Épít ipari Nívódíj Pályázat Bíráló Bizottságának elnöke jókívánságokkal látta el Gömbös Sándort, felidézve korábbi gyümölcsöz munkakapcsolatukat, egyebek mellett a Club Tihany létrehozását. Viniczay Tibor polgármester Somogyi Lászlótól vett idézettel kezdte köszönt jét, aki a nyolcvanas években még szakminiszterként éppen a város jelenlegi els emberének diplomaosztóján jelentette ki, hogy az építészek feladata az értékteremtés. Viniczay Tibor örömét fejezte ki, hogy Szentgotthárdra került a mai magyar építészeti szakma legnagyobb kitüntetése, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a projekt megvalósításán fáradoztak. Peresztegi Imre, a ZÁÉV vállalkozási igazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy igencsak értékarányos a két év alatt két milliárd forintért létrehozott létesítmény, mi több, a fürd lényegesen többet ér a beruházási költségnél. Újságírói kérdésre kiemelte, hogy a rendkívüli teljesítmény titka a jó stratégia, a kiváló szakmai háttér, a rutin és a remek csapat. A fürd generálkivitelez je a Zalai Általános ÉpítésiVállalkozó Zrt. (ZÁÉV) M szaki ellen r: Krémer József, Kaposhidro Kft., projekt vezet : Bicskey Gábor. Építtet : Gotthárd-Therm Kft., létesítményfelel s: Dr. Gömbös Sándor. Tervez : AEDIS Építészstúdió Kft., Viczencz Ottó építész. Bels építészet: V. Harcos Kornélia. Közrem köd k: Tempero Zrt., Z-Vill Kft., Szabó éstársa Bels építészeti Kft. A szentgotthárdi fürd csaknem tízezer négyzetméter beépített alapterület. A földszinten található egy nagyméret, több funkciós el csarnok, maga az élményfürd (különféle medencékkel, szépségfarmmal, pihen kkel, galériákkal), úszó medencék (uszoda és oktató medence), a konyha, étterem, öltöz k, irodák. Az épület központi helyiségcsoportja az élménymedence, 2 amely 512 m vízfelület, változó vízmélység, többfunkciós, élményelemekkel gazdagon felszerelt tér, számos csatlakozó tér- és funkcionális b vítménnyel (gyermekmedence, pihen medence és galéria, örvénycsatornák, pezsg medencék, csúszdák stb.) A kül- 2 s vízmedence 312 m vízfelület. Az élményfürd alapgondolata, újszer sége abban áll, hogy szakít a sablonos fürd -stílussal, és egyedi mediterrán hangulatú tengerpartot varázsol az ide látogatók elé, amely valódi és maradandó élményt nyújt. Mindezt számos kényelmi és wellness elemmel, valamint orvos-egészségügyi szolgáltatással b víti ki. Az Út a munkához elnevezés program nagy jelent séget tulajdonít a közfoglalkoztatás tervezésének, amelyet a települési önkormányzatok és a Munkaügyi Központ együttm ködésével kell elkészíteni. A tervnek igazodnia kell a településen él tartós munkanélküliek létszámához, a képességeikhez, az iskolai végzettségeikhez és a település igényeihez és lehet ségeihez. A közfoglalkoztatási terv egyéves id tartamra szól. Az önkormányzatoknak meg kell határozni azokat a feladatokat, munkaköröket, amelyeket a közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni. A települési önkormányzat feladata továbbá az egyes feladatkörök ellátásához létszám, a megvalósításhoz szükséges költségek és a célok, tevékenységek várható ütemezésének megtervezése. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez adatokat gy jtöttek a munkaügyi központtól, az intézményekt l, a kisebbségi és a városrészi önkormányzatoktól, valamint a civil szervezetekt l. A CIVIL SZERVEZETEKRE IS SZÁMÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT Felmérték, milyen közfeladatok ellátását szükséges ellátni közfoglalkoztatás keretében. A közfoglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központ és a szociális kerekasztal is véleményezte. A szentgotthárdi önkormányzat már korábban is szervezett közcélú, közhasznú foglalkoztatást, részt vett az önkormányzatok számára kiírt közmunka-programokban. Az önkormányzat közfoglalkoztatási terve szerint 46 aktív korú, ellátásra jogosult foglalkoztatása válik lehet vé. Emellett fontos szempont az is, hogy egyes intézményi, köztisztasági feladatok ellátása is megoldódik ezzel a foglalkoztatási formával. Az önkormányzat a tervben foglaltak megvalósulása esetén jogosult a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95 %-ának a központi költségvetésb l történ megtérítésére. A közfoglalkoztatással remélhet leg sok tartós munkanélküli térhet vissza a munka világába. A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN Márciusi ülésén értékelte a testület az önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységét. A beszámolót elfogadták a városatyák, s határozat született arról, hogy a szakemberek a jöv ben kiemelten foglalkozzanak a gyermekek agressziójának kezelésével. A gyámügyi törvény szerint az önkormányzatoknak minden év május 31-ig értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A beszámoló részletesen taglalja a gyermekek számára az önkormányzat által nyújtott természetbeni és pénzbeli ellátásokat ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 141 gyermek volt jogosult. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 24 család 36 gyermeke részesült. Az önkormányzat a rászoruló gyerekek számára kedvezményes nyári étkezést biztosít. A civil szervezetek nyári táborok szervezésével segíthetik az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységét. A gyermekjóléti szolgáltatást Szentgotthárdon a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A gyermek veszélyeztetettségének megel zése érdekében m ködtetik az észlel jelz rendszert. Vannak gyermekvédelmi feladatai a bölcs dének, óvodának, iskoláknak is. Az oktatási intézményekben fejleszt pedagógusok foglalkoznak a tanulási nehézséggel küzd gyerekekkel. A Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött megállapodás alapján m ködik a nevelési tanácsadás. Egyre többen veszik igénybe a pszichopedagógus foglalkozásait. Igényként merült fel, hogy a Nevelési Tanácsadó heti két alkalommal történ elérése mellett legalább hetente egyszer gyermekpszichológus is rendeljen. Erre nem anyagi okok miatt nincs lehet sége az önkormányzatnak. Nemcsak az erre hivatott intézmények feladata a gyermekvédelem. A civil szervezetek munkájára is számít az önkormányzat, els sorban a megel zésben, prevencióban.

4 ADÓSSÁGRENDEZ HITELRE VAN SZÜKSÉGE? MEGOLDÁST KÍNÁLUNK. KÖZÉLET 5 AZ ÜNNEPI M SORT A VÖRÖSMARTY GIMNÁZIUM TANULÓI ADTÁK El ÉLNI FOGSZ, HAZÁM TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Március 15-én, vasárnap este ünnepelte a város a 48-as forradalom és szabadságharc 161. évfordulóját. A hagyományokhoz híven a Kossuth-domborm megkoszorúzása után a színházban folytatódott az ünnepség. A Vörösmarty Gimnázium színvonalas m sorát zsúfolt néz tér el tt adták el a gyerekek. Ünnepi köszönt t Bugán József alpolgármester mondott. Doppler Károly neves zeneszerz, karmester volt a XIX. sz. második felében, s egyben az 1840-es évekt l a magyar honvédség f karmestere is volt. Dolgozott például Klapka György alatt Komáromban. Nála hitelesebb darab koszorúzó zenének aligha található Magyarországon. Nem véletlen, hogy a központi megemlékezéseken is általában ezt a zenét játsszák a koszorúzás alatt. Március 15-én, vasárnap délután ünnepl tömeg gyülekezett a Kossuth utcában. A fúvószenekar vezényletével a m vel dési ház épületéhez vonultak. A jó id ben nagyszámú közönség el tt zajlott a hagyományos koszorúzás a Kossuth-domborm nél. A város vezet i, intézmények, civil szervezetek, pártok képvisel i rótták le tiszteletüket, emlékeztek meg egy-egy szál virággal a 48-as h sökr l. A koszorúzó zene, amit a fúvószenekar játszott, Doppler Károly Honfidal cím m ve volt. A koszorúzás után átvonult az ünnepl tömeg a színházba, ahol Bugán József alpolgármester mondott ünnepi köszönt t. Az ünnepi szónok beszédében felidézte a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeit, a történéseket kronológikus sorrendben idézte a párizsi forradalomtól a szabadságharc bukásáig. Március 15-ér l úgy fogalmazott, hogy alapvet en meghatározta a kés bbi eseményeket. Nem tudjuk pontosan, milyen Magyarországot képzeltek el a márciusi ifjak, de 1848 márciusában egységes volt a magyar nemzet március 15-e polgári Magyarországot indított útjára, évszázadokra meghatározta a nemzet sorsát. Nemzeti-polgári UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSOK A VÁLLALKOZÁSOKÉRT, MUNKAHELYEKÉRT RÉGIÓS PÁLYÁZATI LEHET SÉGEK TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Március 25-én délután a Városi Galéria adott otthont a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. fórumának. A meghívott el adók els sorban vállalkozóknak és civil szervezeteknek szánták mondandójukat. Részletesen ismertették azokat az uniós és hazai pályázati lehet ségeket, amelyekkel a vállalkozások és a civil szervezetek sikeresen kezelhetik a válságot. A téma fontossága, a pályázati lehet ségek megismerése sem csábított sok érdekl d t a hétköznapi délutánon a fórumra. A munkahelymegtartás, a munkahelyteremtés, a válságkezelés, a pályázati források megismerése napjainkban különösen aktuális. A téma avatott szakért i beszéltek mindezekr l. Bokor Imre, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. nyugat-dunántúli képviseletének munkatársa a Gazdasági Operatív Program (GOP) válságmenedzsel pályázati lehet ségeir l, valamint a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitellehet ségeir l beszélt. Mint fogalmazott, az elmúlt két évben egy pályázati struktúra lefutott, mára gyorsan, olajozottan m ködik. Különösen el nyös pályázati lehet ségek szólnak a mikro- és a kisvállalkozásoknak. Els sorban technikai eszközfejlesztésre lehet pályázni ebben a konstrukcióban. A pályázat egyszer, az elektronikus kitölt program megmutatja a hibákat, s könnyen lehet javítani. Még így is el fordulnak hibák, de van lehet ség hiánypótlásra. A legnépszer bbek a technológiafejlesztésre kiírt pályázatok. Komplex fejlesztésekre nagyobb vállalatok pályáznak els sorban. Az elmúlt évben több mint száz pályázat érkezett. Cél a jövedelemtermel képesség növelése a technológia fejlesztésén, korszer sítésén keresztül. A GOP pályázatok tehát eszközbeszerzésre szolgálnak, építésre kevésbé. értékrendet teremtett. Úgy fogalmazott, hogy ma is nagy szükség lenne az összefogásra. Ne csak hitvallás legyen az ünnepi alkalom, hanem új lelkesültség is, amellyel a polgári Magyarország programját tovább viszik, a szellem, a lélek és a szociális biztonság egységét teremtik meg. 48 eszméihez mint forráshoz térhetünk vissza. Mai politikusainknak kötelessége, hogy ezt a tiszta forrást rizzék és éltessék. Az ünnepi beszéd után a SZOI Vörösmarty Gimnázium tanulói adták el m - sorukat Élni fogysz, hazám, mert élned kell címmel. A jó ritmusú összeállításban a szerepl k felidézték a márciusi forradalom eseményeit, majd a szabadságharcot. Megjelenítették a Pilvax kávéházban, a Nemzeti Múzeum el tt, a nyomdában történt eseményeket. A történelmi jeleneteket vetített képekkel tették életh bbé. Szólóénekek és látványos táncbetétek tették színessé és mozgalmassá az összeállítást. A zsúfolt néz tér hálásan tapsolt a márciusi ifjaknak, a színvonalas kórusnak, a néptáncosok fergeteges produkciójának. A látványos és megható ünnepi m sorért köszönet illeti a szerepl gyerekeket és a m sort összeállító, betanító tanárai-kat: Ernstné Molnár Valériát, Gyécsek Andreát és Dancs Józsefnét. Az el adó ismertette a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitellehet ségeit is. Bartakovics Attila, a munkaügyi kirendeltség vezet je olyan célzott támogatásokról beszélt, amelyek a munkahelyek megtartására, munkahelymeg rzésre szolgálnak. Az egyik ilyen kedvezmény a járulékkedvezmény. Ezt a kirendeltség bírálja el. Mikro-, kis- és középvállalkozóknak, civil szervezeteknek adhatók. Olyan személyek után vehet igénybe, akik regisztráltak a munkaügyi kirendeltségen, nyilvántartott munkanélküliek. Szentgotthárdon februári adat szerint 911 f munkanélkülit tartanak számon. A támogatás egy évre vehet igénybe, s jelent sen csökkenthet k általa a fizetend járulékok. A másik támogatási formát a központi pályázati programok jelentik a munkahelyek meg rzésére. Ehhez 70 milliárdos összeg áll rendelkezésre. Bartakovics Attila véleménye szerint térségünk le van maradva Magyarország más régióihoz képest ezekben a pályázatokban. Dr. Teveli Zita az UMVP pályázatokról beszélt. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda munkatársa összegezte azokat a tapasztalatokat, amelyek a vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokból származnak. Dr. Stipkovits Annamária, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi koordinátora a ben aktuális, a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati lehet ségeit ismertette. Az öt prioritás közül a kislépték településfejlesztés a Szentgotthárd számára kézenfekv pályázati lehet ség. Van lehet ség a turizmusfejlesztésre, a gazdaságfejlesztésre, a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Ebben a prioritásban új kiírás a belterületi utak fejlesztése. Lehet ség van a helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztésére is pályázni. A közönség soraiban els sorban önkormányzati tisztségvisel k, polgármesterek ültek, vállalkozók kevésbé.

5 6 KÖZÉLET, KÖRNYEZETÜNK MOST KELL TENNIE A NYUGDÍJAS ÉVEK ANYAGI BIZTONSÁGÁÉRT! NEKÜNK SEM LESZNEK ERKÖLCSI AGGÁLYAINK A FELHASZNÁLANDÓ MÓDSZEREK TEKINTETÉBEN SOÓS ZOLTÁN BESZÉDE TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Mint arról márciusi számunkban beszámoltunk, február 28-án demonstráció keretében jelképesen eltemették Szentgotthárdot. A PRONAS szervezésében a városházától a szemétéget tervezett helyéig vontatták a koporsót, melynek felirata Szentgotthárd élt 825 évet volt. A»temetési menet«elindulása el tt a városháza kapujában Soós Zoltán, a PRONAS elnöke lelkesít beszédet intézett az egybegy ltekhez. Az alábbiakban ezt közöljük. Emlékeznek még? 2007 februárjában a vasút el tt gy l- tünk össze, tiltakozva a tervezett éget ellen. Az elmúlt két évben számos demonstrációt szerveztünk, összegy jtöttünk rövid id alatt közel tízezer aláírást, a város lakossága népszavazáson mondott nemet a BEGAS tervére, részt vettünk a beruházó fórumain, támadtuk ket a szakért i eljárás folyamatában, és most ott tartunk, hogy Burgenland pár hete kiadta az építési engedélyt. Ma délel tt a város f terén kihelyeztük az itt lév koporsót. Szimbolikus jelent sége van. Utal azokra az értékekre, amit a beruházás veszélyeztet, de utal arra is, hogy a koporsóval nem a várost, nem Szentgotthárd magyar, osztrák és szlovén környezetét kívánjuk temetni, hanem az éget mögött húzódó érdekkört. Sokakban felmerült a kérdés: megéri a küzdelmet folytatni? Üzenem, üzenjük nekik: IGEN! Még nincs a beruházónak joger s építési engedélye, s azon leszünk, hogy szakmai oldalról Bécsben ne is kapják ezt meg. Cinikus ellenféllel állunk szemben. De az elmúlt két év alatt nagyot változott a világ, s mi is sokat tanultunk. Ez a beruházás nem a szemét kezelésér l szól, mint a bécsi, Bécs környéki szemétéget k. Ez egy üzleti vállalkozás, amely az Európából összeszedett szemétb l pénzt akar csinálni. Pénzt csinálni! Sok egyéb mellett itt tudunk érzékeny csapást mérni rájuk: - nem vesszük meg az általuk termelt energiát, - nem engedjük át a szemetet a magyarországi vasútvonalon, - nemzetközi kampányt indítunk a Lenzing termékeit vásárló cégek, illetve a beruházás finanszírozásán gondolkodó bank, bankok ellen! Ígérjük a BEGAS-nak, ígérjük a Lenzingnek: nem 4 mancs fogja ket támadni. Ha nekik nincsen, hát nekünk sem lesznek erkölcsi aggályaink a felhasználandó módszerek tekintetében. SZÁZOLDALAS FELLEBBEZÉST NYÚJTOTT BE A PRONAS A BÉCSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZENÁTUSHOZ FELLEBBEZÉS A SZEMÉTÉGET ELLEN SZERZ : RÁPLI RÓBERT Közismert hogy, a burgenlandi hatóság els fokon engedélyezte a heiligenkreuzi hulladékéget felépítését. Másodfokon a bécsi környezetvédelmi szenátusnál lehetett fellebbezni. A PRONAS az 547 oldalas engedélyezési leírás alapos tanulmányozása után elkészítette és benyújtotta fellebbezését, és bízik abban, hogy a bécsi hatóság kevésbé elfogultan értékeli a kifogásokat, mint a BurgenlandiTartományi Hivatal. Az els fokú engedélyezés alapvet en téves és egyoldalú állításokon alapul - olvasható a PRONAS tájékoztatójában. A beruházó csak néhány dokumentumot csatolt beadványában a Heiligenkreuz-Szentgotthárd ipari park kialakítási id szakából, és azokból csak a számára kedvez megállapodásokat idézte. Ennek lényege, hogy a közös ipari park tervezési fázisában a magyarok is részt vettek, a célkit zéseket elfogadták, így most ne csodálkozzanak, hogy újabb és újabb ipari létesítmények települnek az osztrák oldalra. A PRONAS számos dokumentumot gy jtött be, hogy bizonyítsa: a magyar fél annak idején nem azt kívánta, hogy az ipari parkba az ún. piszkos ipar települjön. Több dokumentumban szerepel, hogy a befektet i célkörben az autóipar, annak beszállítói, fémmegmunkálás, textilipar, kereskedelem, szolgáltatás szerepelt, és nem az, ami az utóbbi években jött, és amit most terveznek. Szintén egyoldalúan állítják be azt, hogy a turizmus fejlesztését, a termálprogramot a magyar fél csak jóval kés bb, az ipari park létrehozása után vette fel programjába. A korábbi alapdokumentumok bizonyítják, hogy Szentgotthárd már a 90-es évek közepén uszoda, kés bb termálfürd építését tervezte, bár az csak jóval kés bb valósult meg. A természet- és tájvédelmi kifogásokat azzal utasították el, hogy az rségi Nemzeti Park is csak az ipartelepítés után jött létre. Ez is er s csúsztatás, mert 1978-ban, azaz már 31 éve megalapították az rségi Tájvédelmi Körzetet. Az engedélyezés végig ezen egyoldalú állításokon alapul, ezért nagyon fontos volt azok cáfolata becsatolt tervekkel, masterplannal, jegyz könyvekkel, képvisel -testületi határozatokkal, egyéb hivatalos dokumentumokkal. A tervezett monstrum tájképre gyakorolt kedvez tlen kihatását a PRONAS húsz frekventált helyszínen készített fényképpel és fotómontázzsal mutatja be, egyúttal követeli ezek utólagos elvégzését mind a tájkép, mind a területfejlesztés témakörénél. Az engedélyezés nem kívánja figyelembe venni a kumulatív hatásokat, a már meglév ipari létesítmények látványát, füst- és vízg zkibocsátását sem. A civilek ezt elfogadhatatlannak tartják, és fényképekkel mutatták be a mostani állapotot, ami csak tovább romlana. A kumulatív hatások figyelembevételét egyébként az osztrák környezetvédelmi minisztérium és a burgenlandi környezetvédelmi ombudsman is követeli. A PRONAS párhuzamot von a Rába-habzás problematikájával is, ahol külön-külön engedélyezték az ipari üzemeket, aztán kiderült, hogy a folyó az összesített szennyezéseket már nem bírja elviselni, és most utólag szerelnek fel drága sz r rendszereket. Az engedélyezés figyelmen kívül hagyja a szociális kihatásokat is. A PRONAS felteszi a kérdést: hogyan lehet figyelmen kívül hagyni az itt él lakosság két és fél éve tartó tüntetéseit, a széleskör elutasítást, a népszavazás eredményét, továbbá azt, hogy Magyarországon a legmagasabb politikai vezetés is elutasítja az éget t? A PRONAS fellebbezésében ezeket a dokumentumokat is becsatolta. A hulladék dönt többségének beszállítását vasúton tervezi a beruházó. Az osztrák ipari parkot bármilyen irányból csak magyar államterületen keresztül lehetséges megközelíteni egy kb. 1,5 km hosszúságú korridoron. Ennek használatát az osztrák és a magyar kormány között 1999-ben megkötött egyezmény biztosítja. A PRONAS követeli a beruházótól annak az állásfoglalásnak a beszerzését, amelyben a magyar kormány ezt legalább 50 évig (az éget tervezett élettartamáig) garantálja. Mivel a beruházó nem hajlandó közölni, hogy honnan kíván beszerezni, illetve szállítani évi tonna hulladékot, a PRONAS véleménye szerint az engedély közlekedési kihatások fejezetét nem lehet értékelni és elfogadni. A civilek javaslatot tesznek kedvez bb, indokoltabb helyszínre is. Mindezt alátámasztják a burgenlandi hulladékgazdálkodási tervvel és uniós irányelvvel. A fellebbezés hivatkozik az ingatlanok várható elértéktelenedésére is, melyet ingatlanszakért állásfoglalásával bizonyított - áll egyebek mellett a PRONAS tájékoztatójában.

6 BEJELENTKEZÉS, ID PONT EGYEZTETÉS: POLITIKA, GAZDASÁG 7 HOGYAN TUDOK TÖBB PÉNZT KIVENNI A VÁLLALKOZÁSOMBÓL - SZABÁLYOSAN? AZ ÉN CÉGEM - AZ ÉN PÉNZEM SZERZ : CSÖRNYI RÓBERT Ha Ön vállalkozó, minden bizonnyal számtalanszor feltette az alcímben megfogalmazott kérdést a könyvel jének, nehezebb id kben bizonyos mennyei hatalmaknak, vagy egyszer en csak saját magának. A recesszió kezdete óta talán többször is, hiszen az egyébként jól prosperáló cégek gyengeségei is megmutatkoznak ilyenkor. Egy t rt kiskapu bizonyosan bezárult: mióta a külföldi bankokban elhelyezett betétek nem titkosak többé az anyaország hatóságai el tt - a többi adóparadicsomhoz hasonlóan Ausztria, Svájc és Luxemburg is kénytelen volt alávetni magát az OECD és a mögötte álló gazdasági nagyhatalmak nyomásának -, honfitársaink sem bízhatnak többé ebben a mentsvárban. A szigorodó adó- és vagyonvizsgálatok miatt egyre kevesebben élnek a szabálytalan adókerülés eszközeivel, ami pozitívum; viszont nem kell en tájékozottak a törvényes adóoptimalizálás vagy a késleltetett adófizetés lehet ségeir l, ez viszont sajnálatos. Mit tehet jelen esetben a jószándékú de fejlett túlélési ösztönnel megáldott vállalkozó? Egy cikk terjedelmi határai nem teszik lehet vé a részletek aprólékos kibontását, úgyhogy nézzünk inkább egy tanmesét, Aesopus nyomán szabadon: Antegon, Antelek ésantal bolytársak, mint a többi szorgos hangya, egész nyáron dolgoztak a köz és saját maguk boldogulásáért. Mindhárman összegy j- töttek morzsaszemet. Antegon azt mondta, hogy: "Én ebb l befizetem a 16% társasági adót, a 4% különadót, a 25% osztalékadót és a 14% egészségügyi hozzájárulást, így még mindig marad 41 morzsaszemem, ha nem is nagy b ségben, de kihúzom valahogy jöv tavaszig." Antelek nem osztalékként, hanem fizetésként akart adózni a bolynak: Ha befizetem a 36% szja-t, a 9,5% nyugdíjbiztosítási, a 6% egészségbiztosítási és az 1,5% munkavállalói járulékot, akkor 47 morzsaszem marad nálam, majdnem a fele annak, amiért megdolgoztam." Antal viszont azt mondta a Bolyadóügyi Hivatalnak: "Én egyel re megtartanám magamnak mind a 100 mozsaszemet. Talán gy jtök még hozzá, hogy egy kis kenyérkét süssek, talán egy új bolyt alapítok, talán lábbelire cserélem, talán a családomnak adom, talán lassanként elcsipegetem, és majd esztend k múlva szeretném kifizetni az szjat és eho-t, és kevesebbet, mint a két barátom." A rövid példamese vége nem marad balladai homályban: könny kitalálni, hogy melyik hangya élt nagyobb b ségben, boldogságban. Érdekli, hogy Ön megteheti-e, amit Antal, a szorgos és okos hangya megtett? Erre és a hogyanra is választ adunk, ha id pontot kér az Abacus pénzügyi tanácsadó irodában: Szentgotthárd, Kossuth út 20., telefon: 94/ , A MEGBOKROSODOTT MDF SZERZ : SZEILER TAMÁS Elt n ben van az antalli MDF. A 2006-os választásokon Dávid Ibolya azzal kampányolt, hogy sem Orbán Viktort, sem Gyucsány Ferencet nem hajlandó hatalomra juttatni. Már akkor érezhet volt a Demokrata Fórumnál valamiféle változás. Az egykori progresszív jobboldali konzervatív párt elindult egy úton, mely akkor a politikai centrumot jelölte ki célul. A párt vezetése, élén Dávid Ibolyával - aki mellesleg akkoriban az egyik legnépszer bb politikus volt párton belül és kívül - egy olyan politikai kommunikációt alkalmazott, melyb l a választópolgár azt gondolhatta volna, hogy a Fórum lesz az a párt, mely megpróbálja megszólítani azt a politikailag inaktív, marginalizálódott szavazóréteget, mely nem szeretné voksát adni egyik nagy pártra sem. Ez az egykori MDF-es szavazóknak és párttagoknak elfogadható lett volna. Azonban 2006-ban jött az öszödi beszéd, a gyurcsányi reformok, amelyek igencsak megtépázták az MSZP szavazótáborát, és kialakult egy olyan szavazóbázis, amely úgy gondolta, hogy a Fideszre semmiképpen sem, de a Gyurcsány vezette MSZP-re sem hajlandó leadni szavazatát. Ezután adta ki a pártelnökasszony a parancsot: balra át, ott lehet keresnivalónk! A kisebbfajta balra tolódás már ban is megfigyelhet volt, hiszen a párt vezetése megállapodást kötött a baloldali köt dés Tisztelet Társaságával és az SZDSZ-es kapcsolatokkal rendelkez Political Capital politikai tanácsadó céggel. Azonban ekkor még nem lehetett tudni, hogy ezek taktikai lépések, avagy a Demokrata Fórum a párt arculatán szeretne változtatni. Miután kiderült, hogy a Fórumnak nem igazán sikerült a középutas politikával szavazóbázisát növelni - a közvélemény-kutatások alapján is csak 5 %-os bejutási küszöbön mozgott a párt -, Dávid Ibolya gondolt egy merészet, és megpróbálta pártját inkább a baloldal felé vezetni, mely taktikailag nem t nt/t nik rossz lépésnek, mivel az MSZP-s szavazótábor megfogyatkozásával kitöltetlen r keletkezett a baloldalon. Ámde az igazi meglepetést és/vagy hidegzuhanyt a pártelnök most mégis azzal okozta, hogy Bokros Lajost jelölte európai parlamenti listavezet jének. Ezzel bizonyítottnak látszik, hogy a párt feladta antalli örökségét és teljesen szembement egykori szellemével. A túlélés sok mindenre rákényszeríthet egy pártot. A hajdani szocialista pénzügyminiszter jelölése azonban igen sok egykori és jelenlegi MDF-esnél kiverte a biztosítékot. Olyan személyiségeknek, akik korábban teljes mellszélességgel kiálltak Dávid Ibolya mellett, ez már vállalhatatlanná vált, így otthagyták pártjukat, avagy a pártban betöltött magas funkciójukat. Lehet, hogy csak ideiglenesen, de megsz nt az MDF országgy lési frakciója is. Az éremnek viszont van egy másik oldala is. Ha a Demokrata Fórum az egyébként igen nagy sikereket elért, Brüsszelben is elismert politikust, Olajos Pétert indítja újra az európai parlamenti székért, nagy bizonyossággal kijelenthet : nem lenne borítékolható a siker. Ezért a pártelnökasszony 19-re lapot húzva jelölte Bokros Lajost. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a megkérdezettek 14 %- a tudná támogatni a Bokros vezette listát. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Fórum biztos lehet 14 %-os sikerében, de minden bizonnyal 5 %-os határ felett fog teljesíteni. Több kérdést felvet azonban, hogy ezzel a jelöléssel mennyire rajzolódik át az MDF szavazótáborának a képe, hiszen az egykori konzervatív jobboldali szavazatokat valószín síthet en elveszíti a párt, de kérdéses az is, hogy mennyi baloldali illetve liberális voksot tud így begy jteni. Az EP választásokat tekintheti az MDF egyfajta próbának is, hiszen ha sikerül 5-6 % felett teljesíteni, akkor a Fórum elindulhat egy úton, mely a kés bbiekben odáig vezethet, hogy az MDF kiléphet a kispártok sorából, estelegesen meghatározó harmadik er ként t nhet fel a politikai palettán. Bukás esetén még mindig marad csaknem egy év arra, hogy a párt ismételten arculatot váltson a parlamenti választásokig, és visszatérjen a politikai centrumhoz, avagy esetlegesen újra, mint jobbközép párt lépjen fel. Ha az utóbbi forgatókönyv valósul meg, az a jöv évi választásokon minden bizonynyal már Dávid Ibolya nélkül történik. Még az is lehet, hogy egykori riválisa, Almássy Kornél visszahívásával/viszszatérésével újul meg újra a párt, és indul a 2010-es választásokon. De err l majd az EP voksolás után érdemes beszélnünk. (A cikk szerz je a VMG egykori tanulója, a PTE politológia szakos hallgatója.) BALCZÓ ZOLTÁN A SZÍNHÁZBAN Balczó Zoltán, a Jobbik európai parlamenti listájának második helyezettje április 4-én szombaton 15 órai kezdettel el adást tart a Színház aulájában. Minden érdekl d t szeretettel vár a szervez Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentgotthárdi Szervezete.

7 10 HÁTTÉR, EGÉSZSÉGÜNK TANÁCSADÁS VÁLLALKOZÁSOKNAK: ADÓOPTIMALIZÁLÁS A CÉGEKNEK... A GONDOZÁSI KÖZPONT TOVÁBBRA IS ELLÁTJA FELADATÁT MEGSZ NIK A GONDOZÓHÁZ RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA A gondozóházat sokan azonosítják a gondozási központtal, holott az csak egyik szakfeladata az integrált intézménynek. Az átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóház idén július 1-jével megsz nik. A fenntartó döntését els sorban a finanszírozási nehézségek motiválták, nem pedig az igény megsz nése. Fábián Béláné intézményvezet t arról is megkérdeztük, milyen megoldást találtak a gondozottak és a dolgozók elhelyezésére. SZENTGOTTHÁRDON HAT ÉVE TARTANAK CSOPORTOS BABAMASSZÁZS FOGLALKOZÁSOKAT AZ ÉRINTÉS HATALMA SZERZ : DÉRINÉ TÓTH ANDREA VÉD N A babamasszázs több ezer éves múltra tekint vissza. Ez egy si hagyomány, mely az indiai, svéd, eszkimó és az ír kultúrában is fellelhet. A napjainkban oktatott masszázsfogások kidolgozása Vimala McClure amerikai hölgy nevéhez f z dik, aki ötvözte a jóga, az indiai, a svédmasszázs és a reflexológia alapjait, egyúttal megalapította a Nemzetközi Csecsem masszázs Szövetséget is. A költségvetés és a szolgáltatási koncepció tavaly szi el készítésekor vet dött fel a gondozóház megsz nése. Több okból került napirendre ez a kérdés, bár nem el ször. Megváltozott a szociális törvény, ennek értelmében csak a 30 ezer f nél nagyobb lélekszámú településeken kötelez ez a feladat. Korábban 10 ezer f volt a határ, valójában Szentgotthárd ezt a lélekszámot sem érte el. A megsz nés gondolata nem a kötelez ség okán vet dött fel, hiszen normatív támogatás így is járt a feladatellátás után. A város most került olyan pénzügyi helyzetbe, hogy nem tudja tovább finanszírozni ezt a nem kötelez feladatot. Fábián Béláné, a gondozási központ vezet je hangsúlyozta, nem az igény sz nt meg a gondozóházi elhelyezés iránt, hanem a finanszírozási lehet ség. Korábban még azt is tervezték, hogy férfiak számára is alakítanak ki fér helyet. A tervek elkészültek, de forrás hiányában nem valósult meg, most pedig a válság miatt a n i részleg fenntartása is meghiúsult. AVárosi Gondozási Központnak mint integrált intézménynek a gondozóház, ami átmeneti elhelyezést nyújtott, csupán egyik szakfeladata. Továbbra is m - ködik az Id sek klubja, ennek fér helyszáma ugyan 60 f re csökkent, nyitva tartása viszont heti hét napra terjed ki. Vasárnap is nyitva áll az id sek el tt. Az étkeztetés, ebédkiszállítás mellett kistérségi feladatokat is ellát a házi segítségnyújtás és a jelz rendszeres házi segítségnyújtás január 1-jét l finanszírozási szerz dés alapján m ködik a támogató szolgálat a súlyosan fogyatékosok számára, illetve a közösségi pszichiátriai alapellátás. Mindkét szakfeladatra pályázni kellett,sakistérséget is ellátják. A fenntartó november 27-én hozott határozata értelmében a gondozóházi ellátás június 30-ával megsz nik. Akkor 11 gondozottat láttak el a különálló épületben. Valamennyiükt l nyilatkozatot kértek további elhelyezési lehet ségükr l. Azóta öt f kikerült az ellátásból, egy id s asszony a családba került vissza, öten tartós bentlakásos id sek otthonában nyertek elhelyezést. Jelenleg hat lakója van a gondozóháznak. Az intézményvezet információja szerint ketten tartós otthonba kerülnek, négyen úgy nyilatkoztak, hogy hazamennek. A gondozóházi feladatokat 7 alkalmazott látja el január 1-jét l. A szakalkalmazottak valamennyien kinevezett dolgozók, t lük semmiképpen sem szeretne az intézmény megválni. Az integrált intézmény más szakterületein kívánják foglalkoztatni ket júliustól. Legtöbbjük a házi segítségnyújtásban fog tevékenykedni, hiszen ezen a területen megnövekszik a feladat, ezért a fenntartó ezt a területet 3 f vel meger sítette. Júliustól a gondozóház különálló, de szomszédos épülete megürül, s a hasznosításáról márciusi ülésén tárgyalt a képvisel -testület. A felszabaduló épületre a gondozási központ is igényt jelentett be, így három szakfeladatuknak megfelel elhelyezést tudnának biztosítani. Felmerült, hogy a Családsegít Szolgálat költözne az épületbe, illetve a Vas Megyei Önkormányzat részér l felmerült olyan igény, hogy az ivánci szakosított szociális otthon egy részlege költözne ide. A márciusi ülésen a pénzügyi bizottság javaslatára úgy határozott a testület, hogy vizsgálják meg májusig a Családsegít gondozóházi átköltözésének, a Pannon Kapu Egyesület színházba történ átköltözésének lehet ségét, így a m vel dési ház épülete eladható lenne. A babamasszázs a gyermek összes érzékszervét serkenti. Lehet séget ad arra, hogy a szül elmélyítse kapcsolatát gyerekével, megismerje jelzéseit, közelebb kerüljön hozzá; a b rnek, testünk legkiterjedtebb érzékszervének szeretetteljes érintése. A masszázs csillapítja a csecsem k körében oly gyakori hasfájást. Az izomrendszert er síti, az egyensúlyérzéket fejleszti, a jobb-bal agyfélteke m ködését összehangolja. Jótékony hatása van a szoptatásra, segíti a salakanyag kiürülését és a tápanyag felszívódását. Feszültséget old a babában és az anyában. A masszázs az apáknak is lehet séget ad arra, hogy részesei legyenek a babával való szoros kapcsolatnak, amely a szülés és a szoptatás révén legtöbbször csak az anya kiváltsága. Örömmel számolhatunk be arról, hogy Szentgotthárdon immár hat éve van lehet sége a szül knek csoportos foglalkozások keretében elsajátítani a csecsem masszázs technikáját. A szül k saját gyermeküket masszírozzák, és minden alkalommal más és más témáról beszélgetnek a babamasszázs oktatóval: szoptatásról, háborítatlan szülésr l, a masszázs jótékony hatásairól, az anya és gyerek közti köt dés fontosságáról, a csecsem k lelki szükségleteir l. A babamasszázs során a szül k számára szakkönyveket is ajánlanak. A csecsem masszázs az összetartozás, boldogság és bens ségesség érzését nyújtja. Egy nyelv, amely többet jelent minden szónál.

8 ... ÉS PRIVÁT T KEKÉPZÉS A TULAJDONOSOKNAK. HÍVJA TANÁCSADÓINKAT! CIVIL TÜKÖR 11 EGYEL RE CSAK IDEIGLENES SZÁLLÁS A KIDOBOTT KUTYÁKNAK KUTYAMENHELY AZ AKASZTÓDOMB ALATT RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA Sok gotthárdi sem tudja, hogy ideiglenes kutyamenhelyet m ködtet a Kutyabarátok Egyesülete az Akasztódomb alatt. Az egyesület elnöke, Cziráky Zoltán jórészt egymaga gondoskodik a kutyákról egész évben. Riportunkban annak jártunk utána, milyen körülmények között élnek a gazdáik által kidobott állatok, illetve milyen terve van az egyesületnek egy szabályosan m ködtethet kutyamenhely létrehozására. Az Akasztódomb alatti egykori l tér területét ma már a Tótfalusi út fel l lehet megközelíteni. A Béka-tó fölötti erd s részen, törmelékhalmok között, házilag tákolt kutyaházakban, feljebb a k kerítéssel határolt kennelekben, ideiglenes épületben várják a kutyák fogadott gazdájukat, Cziráky Zoltánt. Az egyesületi elnök nyugdíjas határ rként egész napját a megmentett kutyáknak szenteli. Naponta kétszer, télen, nyáron, hétköznap és ünnepen egyaránt útnak indul a kutyatelepre vízzel, élelemmel. Valamennyi állatot a nevén szólítja, ismeri, s szinte mindent tud róluk. A kutyák valamennyien bizalmukba fogadták, s az elszenvedett sérelmek, a gazdátlanul, kidobva töltött id, a verések, néha súlyosabb sérülések után is megható szeretettel üdvözlik az odalátogató idegeneket is. Szükség is van a pénzre, hiszen hatósági állatorvos ellen rzi a telepet, oltani kell a kutyákat, szükség esetén gyógyítani, ha nincs mentség, elaltatni. Évente fert tleníteni kell a telepet, s naponta kétszer etetni-itatni a kutyákat. Szerencsére pályázati forrásokat is igénybe tud venni az egyesület, illetve támogatókat is találnak, akik különféle adományokkal támogatják az egyesületet, ezáltal a kutyákat. Az elnök elmondta, hogy bármiféle adományt szívesen fogadnak: lehet az bontott faanyag, tégla, vas, amit a társadalmi munkában végzett építkezésen fel tudnak használni, az építési törmelékb l pedig a menhelyre vezet utat szilárdítják meg. De jól jön a kutyatáp és az önkéntes segítség is, hiszen tisztítani kell a kutyák szállását, etetni kell ket, sétáltatni. Legf képpen azonban pénzadománnyal segíthetnék az tevékenységét szerte az országban. Sokat élt külföldön, s az ottani és a hazai menhelyeket összehasonlítva itthon siralmas állapotokat talált. - Az, hogy az embereknek nincs pénzük, nem elegend magyarázat erre. Felel sek vagyunk az állatainkért. Ha valaki elmegy egy menhelyre, s belenéz azoknak az állatoknak a szemébe, soha nem felejti el azt a tekintetet. Amennyire t lem telik, adakozom a menhelyeknek. A jótékonysági rendezvényen sajnálatosan kevesen voltak. De remélem, az emberekben tudatosul az a tény, hogy mindenhol a világon a civilek azok, akik segítik az állatmenhelyek és a kutyatelepek m ködését. Külföldön a civil akciók nagyon beváltak. Szentgotthárdon Cziráky Zoli embertelen munkát vállal ezekért a kutyákért, szó szerint tartja életben ket. Ha az emberek mentálisan úgy gondolkodnának, hogy felel sek vagyunk az állatainkért, akkor ez az átmeneti szállás is egy jól felszerelt menhellyé tudna átalakulni. Mert a kutyák is él és érz lények, s az életet tisztelni kell - fogalmazott Dávid Diandra. Az állatmenhelyen rzött kutyák jól tápláltak, szeretetéhesek, jól neveltek, s els sorban szeret gazdára várnak. Az egyesület az alábbi számlára várja az adományokat: SZEKCIÓÜLÉSEK KERETÉBEN EGYEZTETTEK A CIVIL FÓRUM TAGJAI AZ IDEI ÉV FONTOS FELADATAIRÓL ÜLÉSEZETT A CIVIL FÓRUM TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Megtartották idei els ülésüket a Szentgotthárdi Civil Fórum szekciói. Az öt szekció azonos napirendi pontok keretében pontosította a tagozatokhoz tartozó szervezetek listáját, egyeztette az idei év programjait, valamint megválasztotta vezet it. Cziráky Zoltán elmondta, hogy átlag negyven kutyát tartanak az egyel re ideiglenes befogadó-állomáson. Hiszen egyel re a kutyamenhely el írásainak teljesítését l fényévekre áll ez a szállás. A Kutyabarátok Egyesülete, amely már 1998 óta bejegyzett egyesület, az államtól kapta használatba a területet és a lepusztult épületet. Saját munkájuk révén hoztak létre az udvaron kenneleket, a három oldalról védett épületrészben pedig fedett szállásokat a kutyáknak. Mivel a közelben nincs kutyamenhely, szinte Szombathelyt l Zalaegerszegig az egyesület fogja be a kidobott kutyákat. Az érintett önkormányzatoktól átvállalták a gyepmesteri feladatokat, s ezek ellátásáért az önkormányzatok fizetnek is az egyesületnek. egyesületet, hiszen a legf bb gondjuk, hogy nincs víz a kutyatelepen. Egy kutat szeretnének fúratni, s ehhez várják a támogatásokat. A felajánlott 1 százalékokból, jótékonysági rendezvények bevételéb l is részesedik az egyesület. Az elnök elmondta, hogy szeretnének kiemelten közhasznú szervezetté válni, így még több pályázat elnyerésére lesz lehet ségük. Szerencsére egyre többen fogadnak örökbe kutyákat. Ottjártunkkor is érkezett egy család, hogy kutyát vigyen haza a menhelyr l. Dávid Diandra önkéntes jótékonysági rendezvényt szervezett a kutyák megmentésére. Saját két kutyája révén került kapcsolatba az egyesülettel. Régóta figyeli és támogatja az állatmenhelyek A Szentgotthárdi Civil Fórum 2005 szeptemberében alakította meg szekcióit az azonos téma szerint szervez dött tagjai köréb l, melynek eredményeként 5 szekció keretein belül kezd dött meg a munka. A 2009-es év programjának el készítése érdekében került sor az eszmecserére, melynek egyik legfontosabb célja volt, hogy meghatározzák azokat a programokat, melyek beemelhet k az Önkormányzat és a Civil Szervezetek idei közös cselekvési tervébe. Kiemelt programként szerepel az egyesület munkatervében a már hagyományos rendezvények idei megszervezése, melyek közül az elkövetkez negyedév feladatai kerültek pontosításra: február Pályázatíró képzés, március 3. SZCIF közgy lés, március tisztasági akció, április óra: Májusfaállítás, május 1.: Civilek Napja, Étkek versenye, június 5.: Kistérségi Forgatag (májusfa kitáncolás). A tanácskozások során valamennyi tagszervezet ismertette idei tervezett programját, különös hangsúlyt fektetve azokra, amelyekben számítanak a társszervezetek közrem ködésére, segítségére, illetve azokra, melyekhez az önkormányzattól kérnének támogatást. Felmerült a Közéleti és a Gazdasági és környezetvédelmi szekció összevonása, mivel a közéleti szekció nyolc tagja közül csak három szervezet képviseltette magát. A végleges döntés meghozatalára a Civil Fórum elnöksége jogosult, melyre az egyesület közgy lését követ en térnek vissza. Az ülések záró pontjaként megválasztották a régi - új szekcióvezet ket: az Egészségügyi - szociális élére Pappné Mikos Beátát; a Gazdasági és környezetvédelmi élére Somogyi Miklóst; az Oktatási, m vel dési és ifjúsági élére Károly Andreát, a Sport szekció élére pedig Papp Józsefet.

9 12 SPORT, INTERJÚ ELÉGEDETT AZ ÖNÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRA HOZAMÁVAL? MI NEM... A SZENT SEBESTYÉN ÍJÁSZKÖRT FIATAL KORA ELLENÉRE ISMERIK ÉS ELISMERIK SZAKMAI KÖRÖKBEN SPORT ÉS HAGYOMÁNY RZÉS RIPORTER: RÁPLI RÓBERT Az utóbbi id ben egyre gyakrabban találkozhattunk a szentgotthárdi íjászcsapat nevével, lapunkban is több versenyükr l beszámoltunk. Városunk lakói pedig számos bemutató alkalmával megcsodálhatták már a helyi íjászok tudását. A városi sportegyesület legfiatalabb szakosztályának vezet jével, Tóka Ferenccel beszélgettünk múltról, jelenr l és jöv r l. - Kezdjük a múlttal. Mikor és milyen indíttatásból alakult az íjászcsapat? - Íjászcsapatunk baráti alapon szervez dött 2004 elején, amikor egy körmendi íjászok által tartott bemutatón Mikos Péter, Mesics Kálmán, Létay Zoltán és jómagam megbeszéltük, hogy ne csak külön gyakoroljunk, hanem együtt, csapatban próbáljunk edzeni. A gyakorlópálya hiánya és a kés bbi csatlakozók magas száma is indokolta, hogy egyesületi keretek között m ködjünk. Mivel úgy gondoltuk, hogy a fejl dés jobban biztosított a Városi Sportegyesületen belül, ezért még abban az évben megalakítottuk az íjász szakosztályt. A csapat megkapta a labdarúgópálya mögötti területet gyakorlás céljára, így a szabadtéri edzés megoldódott. - A szabadtéri edzés eléggé id járásfügg. Hol tud gyakorolni a csapat es ben, illetve a téli id szakban? - Áttörést jelentett az íjászcsapatnak, hogy Rimfel Ferenc plébános úr felajánlotta gyakorlás céljára a templom alatti volt zöldségtároló helyiségeket, amit ezúton is köszönünk. Így a felkészülésünket már folyamatosan tudjuk biztosítani. Ekkor vettük fel az íjászok véd szentje után a Szent Sebestyén Íjászkör nevet is. - Többféle íj létezik a magyar íjaktól kezdve egészen az akciófilmekben látható csigás íjakig. Önök milyen íjat használnak? - Azon kevés íjászcsapat közé tartozunk, akiknél közel mindenfajta íj megtalálható. Ez színesebbé teszi a csapatunkat, hiszen nem vagyunk beskatulyázva és az íjászversenyeken is több íj kategóriában tudunk indulni. Másodsorban az érdekl d knek is többféle íjat tudunk bemutatni. A legtöbb íjászunk a köztudatban magyar íjnak nevezett pusztai íjat használja, de az angolszász longbow vagy hosszúíj, a modernebb vadászreflex íj és a legmodernebb technikai fejlesztés csigás áttétellel m köd íj is megtalálható a csapatban. - Honnan lehet beszerezni az íjászfelszereléseket? - Az íjat és a véd felszerelést mindenki saját maga vásárolja, ami elég költséges, figyelembe véve, hogy a csapat semmilyen városi támogatást nem kap. A fa nyílveszsz t a tapasztalt íjászok már saját maguk készítik, illetve a vessz fogó céltáblák karbantartását is, de minden egyéb kiegészít t vásárolunk. Egy támogatónk jóvoltából sikerült a csapat emblémájával ellátott pólók beszerzése, illetve a gyerek vessz fogó pótlása. A saját versenyen használatos 3D állatok beszerzése kizárólag a csapattagok tagdíjából és felajánlásából, valamint az íjászbál bevételéb l történt, mindez több százezer forintot tett ki. - Milyen versenyeken indul a csapat, és melyek voltak az eddigi legjobb eredményeik? - Megalakulásunktól járunk íjászversenyekre. Mi az úgynevezett 3D versenyeken veszünk részt, ahol eltér távolságról különböz valóságh állatcélokra kell l ni. Az állatokon lév elejtési, sebzési pontok adják a végs sorrendet. Ez a verseny a vadászatot imitálja természetes körülmények között, de az állatok nem igaziak. Egy verseny egész napos, és az összes környez megyében részt veszünk a megmérettetéseken, nem is akármilyen sikerrel. Az elmúlt két esztend ben nagyon szép eredményeket értünk el. Ahol indultunk, legalább egy gotthárdi versenyz dobogóra állhatott, és olyan verseny is volt már - Zala megyében -, ahol a kilenc szentgotthárdi versenyz közül mindenki a dobogón állt. Emellett régiós versenysorozatot is nyertek már versenyz ink. A versenyeredményekkel sikerült kivívni az íjásztársadalom szakmai elismerését is, ami - úgy gondoljuk - nem kis dolog egy ilyen fiatal csapat esetében. - Tavaly a Történelmi Napokon nagy sikere volt a hagyomány rz öltözetben megtartott íjászbemutatónak. - Fontosnak tartjuk a nomád íjászat bemutatását, hiszen honfoglaló el deink hadi tudománya világhír, ami az íj használatának legmagasabb fokát jelentette. Erre a legjobb alkalom az íjászbemutató, ahol hagyomány rz öltözetben bepillantást adunk ennek a fegyvernek, ma már sporteszköznek a használatáról. Másodsorban szeretnénk megismertetni az íjászatot minél szélesebb körben, és persze csapatunk tudásáról is számot adni. A környez településeken is tartottunk bemutatókat, amik után a közönségnek lehet sége volt az íjak kipróbálására. Tudni kell, hogy az íjászat nem életkor függ. A legtöbb feln ttnek eszébe jut a gyermekkora, amikor mogyorófából íjat készít és l. A gyermekek között még népszer bb az íjászat, a csapatba is egyre több fiatal jelentkezik, és bizony elég gyorsan megtanulják az íjászat mozgássorozatát. - Milyen tervekkel kezdte meg a csapat az idei szezont? - Az elmúlt évben rendeztünk el ször íjászversenyt, ami egyszerre nemzetközi verseny is volt, és nagyon jó volt a visszhangja. Idén is megrendezzük a Barátság Kupa íjász versenysorozatot osztrák és körmendi barátainkkal együtt. A Hársastó környéke ideális helyszínnek bizonyult, reméljük, az id járás az idén kegyeibe fogad bennünket, így több helyi lakos megismerheti, milyen is egy ilyen íjászverseny. Az elmúlt évhez hasonlóan szponzorunkkal együtt megtartjuk az íjászbált, aminek bevételét kizárólag a csapat fejlesztésére fordítjuk. Átalakítjuk a bemutató programunkat, így az idei Történelmi Napokon új bemutatót láthatnak a gotthárdiak. Másnap egy íjászversenyt rendezünk a várkertben, ahol minden szentgotthárdi érdekl d indulhat, aki ki szeretné próbálni az íjászatot. Indul a évi versenyszezon, ahol igazolt versenyz inkkel minél nagyobb számban szeretnénk részt venni. Igyekszünk el z eredményeinket túlszárnyalni. Úgy vélem, hogy er sségünk a csapatszellemben van: minden dobogóra került csapattársunkat megünnepeljük, ami ösztönz leg hat versenyz inkre! - Hol találja meg a csapatot, aki kedvet kapott az íjászathoz? - Amíg be nem köszöntött a jó id, addig a már említett templom alatti egykori zöldségtároló helyiségekben voltak az edzések. Kora tavasztól kés szig pedig a labdarúgópálya mögötti területen tartjuk az edzéseket, pénteki napokon 16 órától. Tájékoztatásul elmondom még, hogy aki nem rendelkezik felszereléssel, annak az els edzéseken biztosítunk íjat, nyílveszsz t, és ellátjuk a megfelel szakmai tanácsokkal is. B vebb információt a sztsebestyenijaszkor.5mp.eu honlapunkon találhatnak az érdekl d k.

10 ... EZÉRT T KE- ÉS HOZAMGARANTÁLT MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK! SPORT 13 A HÁZIGAZDÁK HOZTÁK EL A LEGTÖBB ÉRMET A MAGAS SZÍNVONALÚ SZENTGOTTHÁRDI TORNÁRÓL NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS KICK-BOX VERSENY TUDÓSÍTÓ: TÓTH BÁLINT A március 15-ei nemzeti ünnepen ifjú kick-boxosok népesítették be a Városi Sportcsarnok küzd terét, ahol a Skorpió SE által rendezett nemzetközi utánpótlás verseny zajlott. A különböz világversenyeken szerzett medáliák számát tekintve elmondható, hogy a kick-box a legeredményesebb magyar küzd sportág. Az, hogy városunkban is komoly hagyományai vannak ennek a remek, szinte minden izomcsoportot megmozgató kemény sportágnak, a tisztelt olvasóknak talán nem kell b vebben ecsetelni, hiszen lapunk rendszeresen tudósít a Skorpió SE versenyz i által elért kiváló eredményekr l. A nemzeti ünnepen rendezett kupának egyértelm célja volt, hogy versenylehet séget biztosítson a fiatalabb generációk számára is. A küzdelmek két szabályrendszerben, semi és light contactban zajlottak, ami annyit jelent, hogy nem az ellenfél kiütése volt az els dleges cél, hanem félerej ütésekkel illetve rúgásokkal minél több érvényes találat begy jtése. Egyébként a magyar kick-boxosok is ebben a két szabályrendszerben érik el sikereik nagy részét. Erre az utánpótlás megmérettetésre hét csapat közel 70 versenyz je érkezett városunkba, és Takács Tibor, a Skorpió SE vezet edz je elmondta, hogy Szentgotthárd el ször rendezhetett ilyen rangos viadalt. A küzdelmek 3 páston 4 korcsoportban zajlottak. A legkisebbek a gyermek és a kadet 1.,a nagyobbak pedig a kadet 2. és a junior-feln tt kategóriákban versenyeztek. A kupán szinte nem volt üresjárat, hiszen folyamatosan követték egymást a színvonalas mérk zések, ami a küzd feleket és a rendez ket egyaránt dicséri. A hazai klub versenyz i remekül helytálltak, ugyanis számos dobogós helyezés mellett 6 aranyérem is a birtokukba került. Azt, hogy ez a rendezvény milyen visszhangot váltott ki a honi kick-box életben, talán jól példázza, hogy az eseményen Sz cs Zoltán személyében egy volt világbajnok is tiszteletét tette, aki készségesen válaszolt lapunk kérdéseire. - A versenyzés befejezése után mivel foglalkozik egy volt világbajnok? - Pályafutásom zárása után 7 évig a magyar válogatott mellett láttam el edz i teend ket, azt követ en pedig civil szakmámban, a kereskedelemben tevékenykedem. - Milyen a kapcsolata a Skorpió SE-vel? - Én vagyok az instruktoruk, ami azt jelenti, hogy rendszeresen járok le edzéseket tartani, illetve vizsgáztatni a csapatot. - Ez a sportág rengeteg világbajnokot adott már Magyarországnak, ennek tükrében milyen a hazai kick-box megítélése világviszonylatban? - Azt gondolom, hogy tényleg egy jelent s sikersportágunkról van szó, és biztos vagyok benne, hogyha a kick-box be tudna kerülni az olimpiai programba, akkor rengeteg éremmel gazdagodhatna a magyar sportpaletta. - Ön mennyi esélyt lát erre? A szentgotthárdi versenyz k eredményei: Semi contact: Gyermek: 1. Szabó Milán, 2. Kardos Dávid, Kadet 1, -37 kg: 2. Kozó Kristóf, 3. Császár Levente, Kadet 1, -47 kg: 1. Fiedler Martin, Kadet 2, -57 kg: 1. Nagy Gerg, 2. Nagy Barnabás, 3. Gaál Tamás, N i: 3. Heged s Anett, Feln tt, -63 kg: 1. Heged s Csaba, Feln tt, +69 kg: 3. Doncsecz Gábor. Light contact: Kadet 1,-37 kg: 1. Császár Levente, 2. Kolcsár Márió, Kadett 1, -47 kg: 2. Schvarcz Levente, Kadett 1, -52 kg: 1. Nagy Barnabás, 3. Nemes Tamás, Kadett 1, - 69 kg: 1. Nagy Gerg, 3. Fiedler Ádám, Feln tt, -63 kg: 1. Heged s Csaba. - Nagyon bizakodó vagyok a témát illet en, hiszen a kick-boxnak világviszonylatban is rohamosan n a népszer - sége. Egy nagyon látványos küzd sportról van szó, és a verseny megrendezése nem róna nagy anyagi terhet a rendez országra. - Milyen kezdeményezésnek tartja a Szentgotthárdon megrendezett utánpótlás versenyt? - Ez a kupa kiváló alkalmat nyújt a fiatalabb versenyz knek arra, hogy saját korosztályukból érkez sportolókkal mérjék össze az erejüket, és hogy valamilyen sikerélményt szerezzenek. Ez is nagyon fontos ahhoz, hogy feln tt korban méltó módon tudják majd képviselni hazánkat a különböz világversenyeken. Persze ahhoz, hogy valakib l válogatott versenyz váljék, a tehetség mellett nagy-nagy kitartás, illetve szorgalom is szükségeltetik. A torna tehát magas színvonalon és sok érdekl d el tt zajlott, így mindenképp kijelenthet, hogy remekül szolgálta a kick-box népszer sítését. KOSZÁR ZSOLT TEKINTÉLYES EL NNYEL NYERTE MEG AZ ORSZÁGOS MEZEI FUTÓ BAJNOKSÁGOT SZENZÁCIÓS GOTTHÁRDI FUTÓSIKER RIPORTER: TÓTH BÁLINT március 21-én a fejér megyei Csákváron került megrendezésre a 101. alkalommal kiírt országos mezei futó OB. Az Országos Bajnokságon a férfiak 12 km-es távján hatalmas szentgotthárdi siker született, hiszen Koszár Zsolt, avossen Szentgotthárd futója bajnoki címet szerzett. Az Esterházy f nemesi család csákvári klasszicista kastélya és sporttelepe között húzódó angolpark volt a helyszíne az idei versenyévad szabadtéri bajnoki nyitányának. Ez a bajnokság az egyetlen, ahol egy napon együtt versenyez a bajnoki címekért valamennyi korosztály a serdül kt l a feln ttekig. Ezért joggal nevezhet ez a versengés a távfutás ünnepének is. A versenyen óriási szentgotthárdi siker született, hiszen Koszár Zsolt aranyéremmel tért haza. Az alábbiakban a f szerepl osztja meg a tisztelt olvasókkal az élményeit. - Gratulálok. Milyen volt a verseny? - Nagyon kemény verseny volt, ahol az els kör ment nehezebben, ezt követ en azonban nagyon jól mozogtam, jólesett a futás. Aztán 10 km-nél volt egy kis hullámvölgy, de sikerült túltennem magam a nehézségeken, és végül elég nagy el nynyel nyerni tudtam. - Milyen volt a pálya, a környezet, és mennyi induló volt? - Nagyon szép környezetben rendezték a versenyt, a pálya talaja azonban egy kicsit göröngyös volt, és az orkán erej szél sem segítette a versenyzést. Aki ebben a mez nyben számít, az mind részt vett a viadalon, ez kb. 30 futót jelent. - Kivel és mennyit készültél erre a viadalra? - Egész télen kemény alapozó munkát végeztem, ez kb. heti 170 km-t jelent, amit egyedül csináltam végig, az utolsó két hétben pedig Somogyi Gábor segített a felkészülésben. - Hol lesz a következ versenyed? - Április elején rendezik a fél maratoni OB-t Szerencsen, ahol mindenképp szeretnék jól szerepelni. - A klubodon kívül van-e küls segítséged a felkészüléshez, a versenyekhez? - Az utazásokat a szakosztályom állja, és van egy sportszergyártó cég, aki támogat, ezen kívül sajnos nincs más támogatóm, pedig az edz táborokhoz és a minél alaposabb felkészüléshez ez elengedhetetlen lenne. Bízom benne, hogy ez a siker talán megmozgatja a lehetséges szponzorok fantáziáját. Aki tisztában van a honi sportfinanszírozási lehet ségekkel, az tudja, hogy öner b l ilyen sikert elérni csak hatalmas er feszítések árán lehet, és Koszár Zsolt eredménye az egyéni siker mellett Szentgotthárd városának is remek propaganda. A verseny végeredménye: 1. Koszár Zsolt (VOSSEN-Szentg.) 37:24, 2. Szabó Imre (Vasas-Humansoft) 37:36, 3. Berecz Lajos (Mez túri SSE) 37:44. A díjakat dr. Schulek Ágoston, a Ma- gyar Atlétikai Szövetség elnöke adta át. Zsolton kívül még két gotthárdi futó szerepelt az Országos Bajnokságon. A 14 éves fiúk 3500 méteres versenyében Németh Kevin 7. helyen végzett, míg Karsai Márton egy hosszú betegségb l felépülve is a középmez nyben ért célba, melyhez csak gratulálni tudunk.

11 14 FELHÍVÁSOK, PROGRAMAJÁNLÓ AZ ÖN DÖNTÉSE: RÉSZT VESZ BENNE, VAGY MAJD ELOLVASSA AZ ÚJSÁGBAN? ÚJABB SZENTGOTTHÁRDI SIKER A BESZÉLNI NEHÉZ! KÖRÖK ORSZÁGOS VERSENYÉN KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL ÁPRILISI TUDÓSÍTÓ: VOURA ALEXANDRA ÉS SOMLAI MÁRTA (SZOI) Évr l évre megrendezi az Anyanyelvápolók Szövetsége és a budapesti Práter Utcai Általános Iskola az általános iskolákban m köd Beszélni nehéz! körök részére az országos találkozót. Az idei, 12. találkozóra és anyanyelvi versenyre március 14-én került sor a f városban. A korábban még az Arany iskolában m köd Beszélni nehéz! kör eddig minden alkalommal részt vehetett e jeles találkozón, így nagyon örültünk, hogy ezt új iskolánk, a SZOI Széchenyi is lehet vé tette. Négyen indultunk el hajnali fél négykor körvezet tanárn nkkel, Variné Trifusz Máriával. A fárasztó utazás után 10 órakor került sor az ünnepélyes megnyitóra. A színes m sort követ en Deme László nyelvészprofesszor segítségével ismerkedtünk Szemlér Ferenc: Szavak cím versével. A megnyitó után az anyanyelvi versenyek következtek. Az országos anyanyelvi napra Szentgotthárdtól Nyíregyházáig, Csurgótól Balassagyarmatig nagyon sok településr l jöttek gyerekek. Négy kategóriában mutathatták meg tudásukat a résztvev k: Nyelvi játék; Helyesírás; Példamondat-jelölés; Versés prózamondás; Szépkiejtés. A szentgotthárdi Papp Júlia 6.c osztályos tanuló prózamondásban, Somlai Márta,Voura Alexandra 8.d osztályos és Doncsecz Kata 7.c osztályos tanulók csapatban versenyeztek a nyelvi játék kategóriában. A régi, jól ismert mondás - Ki korán kel, aranyat lel - beigazolódott, hiszen csapatunk els helyezett lett. Nagyon boldogok voltunk, ugyanis a tavalyi 2. helyen sikerült javítanunk. Az idei év Kazinczy-emlékév, melyet mi, szakkörösök méltón megünnepeltünk ezen a szombati napon. Jutalmul egyegy szép könyvet adott át nekünk Hárs Gábor országgy lési képvisel. A verseny izgalma után felszabadultan indultunk el az iskolából. Felkerestük a Fiumei úti Nemzeti sírkertben Jókai, Arany János, a Pet fi-család, Erkel Ferenc, Klapka György, Ady, Blaha Lujza és más hírességek sírját, s megcsodálhattuk a Kossuth-mauzóleumot is. Reméljük, hogy a továbbiakban is dolgozhatunk az anyanyelvápoló mozgalomban. Bár tanárn nk a tanév végével nyugdíjba megy, folytatja a nyelvápoló munkát, amíg lesz érdekl d tanuló az iskolában. A CSALÁDSEGÍT ÉS GYERMEK- JÓLÉTI SZOLGÁLAT PROGRAMJAI SZÉLES KÉPZÉSI KÍNÁLATOT NYÚJT AZ ELS SÖK SZÁMÁRA A SZOI ISKOLAI BEIRATKOZÁS A leend els osztályosok beíratására április 23-án (csütörtök) óráig és április 24-én (péntek) óráig kerül sor Szentgotthárdon. A beiratkozás helye a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Arany János Tagintézménye, Szentgotthárd, Arany J. u. 2. szám. Az iskolavezetést l kapott tájékoztatás szerint az intézmény az alábbi képzési lehet ségeket kínálja a beiratkozóknak: Kedves Anyukák, Apukák, Kismamák! Mit tehetünk gyermekeink zenei fejl déséért? címmel az országosan ismert RINGATÓ bemutató órát tart a Baba- Mama Klub keretében. El adó Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanára. Id pont: április 9 (csütörtök) 16.30, helyszín: Körzeti Orvosi Rendel emeleti klubhelyisége. A részvétel ingyenes! A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat ezúton értesíti az érdekl d szül ket, hogy a Baba-mama klub foglalkozásai minden héten csütörtökön 15:30- tól 17:30-ig várják az érdekl d ket. A Szolgálat április 27-én (hétf n) óráig Anyák napi játszóházat szervez a Pannon Kapu Kulturális Egyesület zenetermében, melyre sok szeretettel várja az érdekl d gyermekeket és szüleiket. A Szolgálatnak felajánlott használt ruhanem k ingyen elvihet k április 22-én (szerdán) 13 és 15 óra között. Helyszín: a Pannon Kapu Kulturális Egyesület zeneterme. hagyományos általános iskolai oktatás, magyar-német két tanítási nyelv oktatás (felvétel készségfelmérés alapján), emelt óraszámú angol nyelvi csoport (felvétel készségfelmérés alapján), nemzetiségi német és szlovén nyelvoktatás, valamint mindennapos testnevelés-oktatás. (A beiratkozás feltételeir l és jogi hátterér l a polgármesteri hivatal hivatott tájékoztatni az érdekelteket.) PROGRAMAJÁNLÓ Április M vészeti szemle a Rába- és Muravidéki gyermek népi tánccsoportok részvételével a szentgotthárdi Színházban a Magyarországi Szlovének Szövetsége rendezésében, a Kulturális Tevékenységekért Közalapítvány muraszombati kirendeltsége társszervezésében. Április és perc meseországban, a szekszárdi Holló Együttes zenés gyermekm sorai óvodásoknak és kisiskolásoknak a Színházban. Április Véradás a m vel dési házban. Április 8. Városi szint szlovén nyelv szavalóverseny a Rába-vidéki alsó tagozatos tanulók számára a Szlovének Házában. Április Húsvéti játszóház a Színház aulájában. Április A megváltozott férfi és n i kapcsolat- és szerepminták - Soma Mamagésa el adása a Színházban. Néhány dal is elhangzik a m vészn el adásában. Április Zenei pályán, diploma el tt - szentgotthárdi tehetségek koncertje a Refektóriumban. Reibiling Ervin (tuba) diplomakoncertje. A hangversenyen közrem - ködik Csukly Anna, Herczeg Erzsébet és Vass Ágnes. A GOTTHÁRD TV M SORAJÁNLATA A Gotthárd Tv áprilisi m sorai között a hónap els napján jelentkezik az Id sek Magazinja. A m sor ezúttal az Andreákat és a Györgyöket köszönti. Folytatódik a ciszterek életét bemutató helytörténeti sorozat, de lábápolási tanácsokat is kaphatnak a néz k. Természetesen a város áprilisi kulturális kínálatát is bemutatják. Április 8-án az I. Fut az rség futófesztiválról készült összeállítást tekinthetik meg a tv-néz k. A hagyományteremt rendezvényen sokan érkeztek Szentgotthárdról és térségéb l is. Folytatódik Zoltán Erika beszélget s m sora is, a Café. A félórás talk-showban ismert és kevésbé közismert, ám érdekes vendégek beszélnek. A m sor minden héten szerdán 18:30-kor kerül képerny re, pénteken este és vasárnap kora délután pedig ismétlésre. Április Neil Simon: A Napsugár Fiúk - komédia két részben, a Karinthy Színház el adásában a Színházban. Április Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok Találkozója a Színházban. Április A szombathelyi Civil Szolgáltató Központ Tanácsadása a m vel dési házban. Április Májusfaállítás a Széchenyi István Általános Iskola el tt. Május 1. Civil Nap a Színház környékén: vásár, szórakoztató m sorok a Templom és a Színház közötti szabadtéri színpadon, Kultúrbogrács - f z verseny. Április Mini millitary Szentgotthárdon a FIKUSZ-ban. Április Kiállítás-megnyitó (makettek, hadrendi jelzések, egyenruhák, szimulátor, fegyverek) a FIKUSZ-ban. Rendhagyó történelemórák, el adások. Részletes program a szórólapokon és internetes oldalakon. A St. Gotthard Wellness & Spa áprilisi programjai: Április Húsvét Április 25. Spanyol nap Május 3. Anyák Napja SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA ISSN Kiadó, alapító: Virtuart Kreatív Stúdió Kft. F szerkeszt : Rápli Róbert Szerkeszt k: Károly Andrea, Molnár Piroska, Tóth Bálint Lektor: Molnár Piroska Nyomás: Yeloprint Kft. Terjesztés: Magyar Posta Rt. A szerkeszt ség címe: Hirdetésfelvétel: (94) , (06 20) A Gotthárdi Körkép név, logó, valamint az újságban szerepl írások és fényképek a Virtuart Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Felhasználásukhoz a kiadó engedélye szükséges. Médiapartnerünk a portál.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. II. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. MÁRCIUS 7. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. NOVEMBER 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

TÖLTSE A KELLEMESEN OSZI ESTÉKET EXKLUZÍV KIALAKÍTÁSÚ FEDETT TERASZUNKON! CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK KÜLÖNTERMÜNKBEN ÉS KÜLSO HELYSZÍNEKEN IS!

TÖLTSE A KELLEMESEN OSZI ESTÉKET EXKLUZÍV KIALAKÍTÁSÚ FEDETT TERASZUNKON! CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK KÜLÖNTERMÜNKBEN ÉS KÜLSO HELYSZÍNEKEN IS! I. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 6. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. JÚNIUS 6. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

ÉS ANDANTE HÉTVÉGÉT NYERHET FENSÉGES ÉTELEKKEL ÉS ST. GOTTHARD SPA & WELLNESS BELÉPOKKEL. www.andanterestaurant.hu

ÉS ANDANTE HÉTVÉGÉT NYERHET FENSÉGES ÉTELEKKEL ÉS ST. GOTTHARD SPA & WELLNESS BELÉPOKKEL. www.andanterestaurant.hu II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. JÚLIUS 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 3. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. ÁPRILIS 2. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-i nyílt üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Kis Miklós polgármester, Kis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

B e s z á m o l ó ja

B e s z á m o l ó ja M Ü B S E Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Elnökségének 2014. évi B e s z á m o l ó ja és üzleti terv jelentése Tisztelt Küldöttgyűlés! A

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről Az MSZMP Politikai Bizottsága 1961-ben megtárgyalta a Magyarországon élő

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, Sóstói út 24. 4400 l./ A bajnokság célja: Nyíregyháza Város 2013-2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére 1.A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szükségessége Új igényekkel jelentkező, ún. multiopcionális üdülővendégek, globális méretűre tágult piac, gyilkos konkurenciaharc a versenytársak között, belső

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel Összeállította: Dr. Bisztricsány Andrea és Dr. Kálmán Zsófia Szerkesztette: Dr. Horváth Attila

Részletesebben

Hegedüsné Somogyi Beáta. Pályázat. intézményegység-vezetői állás betöltésére. Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta. 2015. május 18.

Hegedüsné Somogyi Beáta. Pályázat. intézményegység-vezetői állás betöltésére. Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta. 2015. május 18. Pályázat intézményegység-vezetői állás betöltésére Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta 2015. május 18. 1 Pályázat a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS

I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. DEKORÁCIÓ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS, KIADÓI TEVÉKENYSÉG WEBDESIGN, WEBHOSTING S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA VIRTUART KREATÍV STÚDIÓ

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

K i v o n a t. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület évi munkatervére

K i v o n a t. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület évi munkatervére K i v o n a t Készült: Szigetszentmiklós Város Képvisel -testületének 2010. december 15-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyz könyvéb l. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület 2011. évi munkatervére

Részletesebben

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05.

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. Beszámoló Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. A Projecte Hombre Szövetség (Spanyolország) Baleár-szigeteken működő programja, a Domin Alapítvány (Lengyelország), a Leo Amici Alapítvány (Magyarország) és a Belvárosi

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő testület! Tárgy: Dobfesztivál Egyesület kérelme Melléklet: 1 db Megbízási szerződés

Részletesebben