HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE"

Átírás

1 I II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁPRILIS 3. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is. Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KÖRNYEZETVÉD K ELKÉSZÍTETTÉK A TERVEZETT HULLADÉKÉGET KÉMÉNYÉNEK ÉLETNAGYSÁGÚ MODELLJÉT HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Március 27-én délel tt a Greenpeace az Ipari Parkban tartott látványos akciójával folytatta az osztrák-magyar határra tervezett hulladékéget elleni kampányát. Az Ausztriából és Magyarországról érkez 40 aktivista elkészítette a tervezett hulladékéget kéményének 96 méteres, életnagyságú modelljét, melyet héliummal töltött luftballonok segítségével emeltek a leveg be. A szimbolikus kémény messzir l üzeni: Hulladékturizmus stop! A Greenpeace ezzel az akcióval kívánja felhívni a figyelmet, hogy a határra tervezett éget m mennyire nem illeszkedik a tájba; valamint kifejezni azon aggodalmát, hogy nemcsak az éget, hanem a nagy távolságokról történ hulladékszállítás környezeti terhelése is sújthatja a helyi közösséget. A délutánig tartó eseményt helyi civil szervezetek, többek között a PRONAS és az osztrák BIGAS is támogatták. A civilek felszólalásaiból az érdekl d k tájékozódhattak a tervezett heiligenkreuzi hulladékéget vel kapcsolatos alapvet problémákról. A német kormány rendelésére a közelmúltban elkészült tanulmány kimutatta, hogy a nagy kapacitású hulladékéget m vek jelent sen csökkenthetik a szelektív hulladékgy jtésen alapuló hasznosítást, és a hulladékcsökkentési törekvések ellen hatnak. Emellett minél nagyobb egy éget m tervezett kapacitása, általában annál távolabbi településekr l, hosszabb útvonalon kell szállítani a szemetet, ami szintén további környezeti problémákat vet fel - mondta Tömöri Balázs, a Greenpeace magyar kampányfelel se. Tömöri lapunk kérdésére elmondta azt is, hogy akciójuk egyben válasz arra a lejárató kampányra, melyet néhány hete Burgenlandban folytatott a BEGAS a zöldszervezet ellen, amikor hamis állításokat tartalmazó szórólapokat juttatott el a tartomány lakosaihoz. Eddig az osztrák kormánynak nem kellett állást foglalnia az ügyben, hiszen elbújhatott az engedélyez Burgenland tartomány mögött. Az engedély ellen azonban 346-an, magánszemélyek és civilek, köztük a Greenpeace, a PRONAS és az rségi Nemzeti Park fellebbeztek. Így az ügy nemzeti szintre került, és meg kell nyilatkoznia Ausztria felel s döntéshozóinak is - emelte ki Dóci Gabriella, a Greenpeace sajtószóviv je. Immár nem csaphatják ránk az ajtót, különösen nem úgy, hogy a közelmúltban, a szomszéd tartományban tonna kapacitású éget re kiadott engedély valójában szükségtelenné teszi a Heiligenkreuzba tervezett éget t. A demonstráción elhangzott, hogy mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter és a zöld tárca képvisel i érdekérvényesít munkájának köszönhet en már kialakult egy intenzív párbeszéd Ausztria és Magyarország között a szemétéget kapcsán. Az osztrák kormány azonban mostanáig kibújt az ügy aktív befolyása alól. A környezetvéd szervezet mindezek ellenére bízik abban, hogy a jelenlegi bizonytalan belpolitikai helyzet ellenére sem gyengül az éget ügyében mostanáig er sen elutasító magyar politikai álláspont. Virtuart Kreatív Stúdió Kft. Szentgotthárd, Kossuth út 29/B, 94/ , A mai rendezvényünkkel mindenki számára világossá kívánjuk tenni, hogy miért kampányolunk a hulladékéget megépítése ellen. Ökológiai szempontból elfogadhatatlan, hogy Ausztria a hulladékturizmus célpontja legyen - mondta Herwig Schuster, a Greenpeace osztrák szóviv je. (Folytatás a 3. oldalon) ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ A legmagasabb hazai szakmai elismerésben részesítették a szentgotthárdi fürd t. A kitüntetést ünnepélyes keretek között adták át. MÁRCIUS 15-E 4. oldal Élni fogysz, hazám, mert élned kell címmel jó ritmusú összeállításban idézték fel a gimnazisták a márciusi forradalom eseményeit. KUTYAMENHELY 5. oldal A Béka-tó fölötti egykori l tér épületében és környékén kutyamenhely m ködik, amely egyel re ideiglenes befogadó állomás. KOSZÁR BAJNOK Környezetbarát technológia. 11. oldal Koszár Zsolt, a VOSSEN-Szentgotthárd futója országos feln tt bajnokságot nyert márciusban. 13. oldal INGATLANT VÁSÁROLNA? EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? MEGKERESSÜK ÖNNEK A LEGJOBB MEGOLDÁST!

2 INGATLANT VÁSÁROLNA? MEGKERESSÜK ÖNNEK A LEGJOBB HITELT! KÖZÉLETI VISSZATEKINT Megalakult az id sügyi tanács A város id sügyi tanácsának titkára Fábián Béláné, a Városi Gondozási Központ vezet je lett, tagjai sorába a polgármester, az egészségügyi, szociális és jogi bizottság elnöke, a Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület, valamint az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület által delegált tag került. Új logó az rségi Nemzeti Parknak Januártól az rségi Nemzeti Park a térség egyik védett lepkefaját, a sötét hangyaboglárkát választotta jelképének. Mivel a siketfajd régóta nem él ezen a vidéken - ez volt korábban a park logójában -, az rség viszont a pillangók földje, ezért döntöttek az emblémaváltás mellett. Az új logót Szegedi Balázs soproni grafikus és amat r lepkész készítette. Kollégiumfejlesztés A III. Béla Szakképz Iskola és Kollégium az Oktatásért Közalapítvány pályázatán egymillió-ötszáztízezer forintot nyert a kollégium szakmai munkájának támogatására. A 3 egységb l (filmklub, rekre-ációs teremsport, kreatív képz kör) álló program célja, hogy a kollégisták az is-kolai munkában és kés bb, feln ttként is kamatoztatható ismereteket szerez-zenek. A programban m vészeti foglal-kozások, sporteszközök beszerzése és kreatív foglalkozások szervezése szere-pel, amely segíti a kollégisták szabadidejének hasznos eltöltését, ugyanakkor önképzésre, sportolásra is lehet séget biztosít. Pályázatíró tanfolyam civileknek Február án ingyenes pályázatíró tanfolyamot szervezett a civil iroda. Két alkalommal 4-4 órás képzés keretében lehet sége volt a civil szervezetek képvisel inek megismerkedni a pályázatírás alapjaival. A civil szervezetek m ködéséhez, a vállalt feladataik teljesítéséhez nem elegend ek a saját forrásaik. Leginkább pályázatok révén juthatnak további forrásokhoz, anyagi er höz. Ezért szervezett a Civil Fórum kétnapos ingyenes pályázatíró tréninget. Fontos, hogy az információk eljussanak a civil szervezetekhez, illetve a képvisel ik elsajátítsák azokat a kompetenciákat, amelyekkel sikeresen vehetnek részt különböz pályázatokon. A kétnapos képzésen kevés elméleti, annál több gyakorlati ismerettel találkoztak a résztvev k. A tanácsadók felhívták a figyelmet a leggyakrabban elkövetett hibákra, s tanácsot adtak azoknak a formai hibáknak az elkerülésére, amelyek miatt esetleg kizárhatják ket a pályázatból. Adománygy jtés a rendel ben A rendel intézet idén kevesebb önkormányzati támogatást kap, így a gyógyszerek, eszközök beszerzése, különösen a forint romlása miatt gondot okoz. Az intézmény dolgozói adománygy jt urnákat helyeztek el a rendel intézet több pontján. A betegek rendszeresen dobnak bele kisebb-nagyobb összegeket, ezzel is hozzájárulnak az intézmény talpon maradásához. Külkapcsolatok A képvisel -testület márciusban tárgyalta a város külföldi kapcsolatait. A jöv beni tervek között a testvérvárosok 2010-es találkozója szerepel hangsúlyosan. Az Aktív Polgárokat Európának program pályázatán indul a város, hogy forrást szerezzen a testvérvárosi találkozóra. A pályázaton maximum 22 ezer eurós támogatást lehet elnyerni. Karácsony Határok Nélkül A Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatot a szentgotthárdi önkormányzat 2002-ben találta ki, és a rendezvény szorosan hozzákapcsolódott a város kulturális életéhez. Az évek során azonban egyre csökkent a vásár iránt a lakosság érdekl dése, szponzorokat is egyre nehezebb volt találni. Már korábban felmerült a rendezvény átmeneti szüneteltetése. A képvisel -testület, amellett, hogy elismerte a kulturális programok színvonalát, úgy döntött, hogy idén nem rendezi meg a Karácsony Határok Nélkül programsorozatot. Új háziorvos Dr. Hevesi András háziorvos külföldre távozása miatt praxisát nem tudta ellátni, s október 31-ig értékesíteni sem tudta. Ezért az önkormányzat a megbízási szerz dést közös megegyezéssel november 1-ji hatállyal megszüntette, így a m ködtetési jog visszaszállt az önkormányzatra. Azóta a körzet m ködtetését helyettesítéssel látták el. Az eltelt id szakban több egyeztetés is történt a körzet betöltésére vonatkozóan. A márciusi testületi ülésen a képvisel k arról döntöttek, hogy az önkormányzat dr. Varga Ferenc bel- gyógyász, foglalkoztatás-egészségügyi és gastroenterológiai szakvizsgával is rendelkez családorvossal kössön szer- LÁTVÁNYOS GREENPEACE MEGMOZDULÁS TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT (Folytatás az 1. oldalról) Az er s széllel is meg kellett küzdenie annak a 40 osztrák és magyar Greenpeace aktivistának, aki arra vállalkozott március 27-én, hogy a hulladékéget kéményének 96 méteres, életnagyságú modelljét héliummal töltött luftballonok segítségével a leveg ben tartsa. HÍREK, KÖZÉLET Az emberpróbáló feladatból jelesre vizsgáztak a környezetvéd k, így már kilométerekr l jól látható volt a transzparens, ahogy a szemétéget is látható lenne, ha megépülne. Ide nem regionális, hanem közép-európai hulladékéget t terveznek - hívta fel a figyelmet Tömöri Balázs kampányfelel s. Egy transzparenst mutat, melyen jól látszik, hogy az ipari parkba tervezett szemétéget egy 250 km sugarú körnek a középpontjában állna, vagyis ekkora területr l szállítanák ide a szemetet. Ebbe a gigászi körbe beletartozna egyebek mellett Bécs, Brno, Pozsony, Budapest, Ljubljana és Zágráb is. A táblán jól látszik, hogy összesen kilenc országot érint a tervezett szemétéget beszállítási körzete. S a következmények? Ha megépülne a hulladékéget, szeméttel megrakott kamionok sokasága árasztja el Szentgotthárd és Heiligenkreuz térségét. A Greenpeace kampányfelel se arra is felhívta a figyelmet, hogy teljesen értelmetlen újabb szemétéget létesítése, mivel Graz t szomszédságában az osztrák hatóságok már engedélyeztek egy évi 450 ezer tonna kapacitású szemétéget t, amely ellen a helyi lakosság sem tiltakozott. Márpedig a környékben képz d szeméttel nem tudnak ellátni egyszerre két er m vet. Egyszer en okafogyottá vált a Heiligenkreuzba tervezett b zm. 3

3 4 KÖZÉLET SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELT SZERETNE? SEGÍTÜNK! A LEGRANGOSABB ÉPÍTÉSZETI KITÜNTETÉST KÖZFELKIÁLTÁSSAL ÍTÉLTE ODA A 12 F S SZAKMAI GRÉMIUM ÉPÍT IPARI NÍVÓDÍJ A TERMÁLFÜRD NEK TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT A mediterrán fürd nek tavaly odaítélt Épít ipari Nívódíjat március 6-án ünnepélyes keretek között adták át a St. Gotthard Spa & Wellness Termalparkban. KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVET KÉSZÍTETT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚT A MUNKÁHOZ TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Március 25-i ülésén tárgyalta a képvisel -testület az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. A január 1-jén módosult szociális törvény alapján egyre szélesebb körben kell munkába vonni az aktív korú, ellátásban részesül ket. Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt a közfoglalkoztatásban. Tizenkét f b l álló szakmai zs ri szinte közfelkiáltással ítélte oda a 2008-as Épít ipari Nívódíjat a sport és szabadid s létesítmények kategóriában. Dr. Gömbös Sándor ügyvezet igazgató örömünnepnek nevezte az eseményt. Mint mondta, jó irányt választott a szentgotthárdi önkormányzat, amikor az idegenforgalom felé nyitott. A fürd t olyan zászlóshajóként jellemezte, amely köré szállodák épülnek majd. Az els négycsillagos hotel, amelyet folyosó köt majd össze a fürd vel, várhatóan nyár végén- sszel nyitja meg kapuit. Az ünnepséget követ sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy az elmúlt két hónapban megduplázódott a forgalmuk, és hogy egyre gyakrabban van teltház a fürd ben. Somogyi László, az Épít ipari Nívódíj Pályázat Bíráló Bizottságának elnöke jókívánságokkal látta el Gömbös Sándort, felidézve korábbi gyümölcsöz munkakapcsolatukat, egyebek mellett a Club Tihany létrehozását. Viniczay Tibor polgármester Somogyi Lászlótól vett idézettel kezdte köszönt jét, aki a nyolcvanas években még szakminiszterként éppen a város jelenlegi els emberének diplomaosztóján jelentette ki, hogy az építészek feladata az értékteremtés. Viniczay Tibor örömét fejezte ki, hogy Szentgotthárdra került a mai magyar építészeti szakma legnagyobb kitüntetése, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a projekt megvalósításán fáradoztak. Peresztegi Imre, a ZÁÉV vállalkozási igazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy igencsak értékarányos a két év alatt két milliárd forintért létrehozott létesítmény, mi több, a fürd lényegesen többet ér a beruházási költségnél. Újságírói kérdésre kiemelte, hogy a rendkívüli teljesítmény titka a jó stratégia, a kiváló szakmai háttér, a rutin és a remek csapat. A fürd generálkivitelez je a Zalai Általános ÉpítésiVállalkozó Zrt. (ZÁÉV) M szaki ellen r: Krémer József, Kaposhidro Kft., projekt vezet : Bicskey Gábor. Építtet : Gotthárd-Therm Kft., létesítményfelel s: Dr. Gömbös Sándor. Tervez : AEDIS Építészstúdió Kft., Viczencz Ottó építész. Bels építészet: V. Harcos Kornélia. Közrem köd k: Tempero Zrt., Z-Vill Kft., Szabó éstársa Bels építészeti Kft. A szentgotthárdi fürd csaknem tízezer négyzetméter beépített alapterület. A földszinten található egy nagyméret, több funkciós el csarnok, maga az élményfürd (különféle medencékkel, szépségfarmmal, pihen kkel, galériákkal), úszó medencék (uszoda és oktató medence), a konyha, étterem, öltöz k, irodák. Az épület központi helyiségcsoportja az élménymedence, 2 amely 512 m vízfelület, változó vízmélység, többfunkciós, élményelemekkel gazdagon felszerelt tér, számos csatlakozó tér- és funkcionális b vítménnyel (gyermekmedence, pihen medence és galéria, örvénycsatornák, pezsg medencék, csúszdák stb.) A kül- 2 s vízmedence 312 m vízfelület. Az élményfürd alapgondolata, újszer sége abban áll, hogy szakít a sablonos fürd -stílussal, és egyedi mediterrán hangulatú tengerpartot varázsol az ide látogatók elé, amely valódi és maradandó élményt nyújt. Mindezt számos kényelmi és wellness elemmel, valamint orvos-egészségügyi szolgáltatással b víti ki. Az Út a munkához elnevezés program nagy jelent séget tulajdonít a közfoglalkoztatás tervezésének, amelyet a települési önkormányzatok és a Munkaügyi Központ együttm ködésével kell elkészíteni. A tervnek igazodnia kell a településen él tartós munkanélküliek létszámához, a képességeikhez, az iskolai végzettségeikhez és a település igényeihez és lehet ségeihez. A közfoglalkoztatási terv egyéves id tartamra szól. Az önkormányzatoknak meg kell határozni azokat a feladatokat, munkaköröket, amelyeket a közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni. A települési önkormányzat feladata továbbá az egyes feladatkörök ellátásához létszám, a megvalósításhoz szükséges költségek és a célok, tevékenységek várható ütemezésének megtervezése. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez adatokat gy jtöttek a munkaügyi központtól, az intézményekt l, a kisebbségi és a városrészi önkormányzatoktól, valamint a civil szervezetekt l. A CIVIL SZERVEZETEKRE IS SZÁMÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT Felmérték, milyen közfeladatok ellátását szükséges ellátni közfoglalkoztatás keretében. A közfoglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központ és a szociális kerekasztal is véleményezte. A szentgotthárdi önkormányzat már korábban is szervezett közcélú, közhasznú foglalkoztatást, részt vett az önkormányzatok számára kiírt közmunka-programokban. Az önkormányzat közfoglalkoztatási terve szerint 46 aktív korú, ellátásra jogosult foglalkoztatása válik lehet vé. Emellett fontos szempont az is, hogy egyes intézményi, köztisztasági feladatok ellátása is megoldódik ezzel a foglalkoztatási formával. Az önkormányzat a tervben foglaltak megvalósulása esetén jogosult a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95 %-ának a központi költségvetésb l történ megtérítésére. A közfoglalkoztatással remélhet leg sok tartós munkanélküli térhet vissza a munka világába. A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN Márciusi ülésén értékelte a testület az önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységét. A beszámolót elfogadták a városatyák, s határozat született arról, hogy a szakemberek a jöv ben kiemelten foglalkozzanak a gyermekek agressziójának kezelésével. A gyámügyi törvény szerint az önkormányzatoknak minden év május 31-ig értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A beszámoló részletesen taglalja a gyermekek számára az önkormányzat által nyújtott természetbeni és pénzbeli ellátásokat ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 141 gyermek volt jogosult. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 24 család 36 gyermeke részesült. Az önkormányzat a rászoruló gyerekek számára kedvezményes nyári étkezést biztosít. A civil szervezetek nyári táborok szervezésével segíthetik az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységét. A gyermekjóléti szolgáltatást Szentgotthárdon a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A gyermek veszélyeztetettségének megel zése érdekében m ködtetik az észlel jelz rendszert. Vannak gyermekvédelmi feladatai a bölcs dének, óvodának, iskoláknak is. Az oktatási intézményekben fejleszt pedagógusok foglalkoznak a tanulási nehézséggel küzd gyerekekkel. A Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött megállapodás alapján m ködik a nevelési tanácsadás. Egyre többen veszik igénybe a pszichopedagógus foglalkozásait. Igényként merült fel, hogy a Nevelési Tanácsadó heti két alkalommal történ elérése mellett legalább hetente egyszer gyermekpszichológus is rendeljen. Erre nem anyagi okok miatt nincs lehet sége az önkormányzatnak. Nemcsak az erre hivatott intézmények feladata a gyermekvédelem. A civil szervezetek munkájára is számít az önkormányzat, els sorban a megel zésben, prevencióban.

4 ADÓSSÁGRENDEZ HITELRE VAN SZÜKSÉGE? MEGOLDÁST KÍNÁLUNK. KÖZÉLET 5 AZ ÜNNEPI M SORT A VÖRÖSMARTY GIMNÁZIUM TANULÓI ADTÁK El ÉLNI FOGSZ, HAZÁM TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Március 15-én, vasárnap este ünnepelte a város a 48-as forradalom és szabadságharc 161. évfordulóját. A hagyományokhoz híven a Kossuth-domborm megkoszorúzása után a színházban folytatódott az ünnepség. A Vörösmarty Gimnázium színvonalas m sorát zsúfolt néz tér el tt adták el a gyerekek. Ünnepi köszönt t Bugán József alpolgármester mondott. Doppler Károly neves zeneszerz, karmester volt a XIX. sz. második felében, s egyben az 1840-es évekt l a magyar honvédség f karmestere is volt. Dolgozott például Klapka György alatt Komáromban. Nála hitelesebb darab koszorúzó zenének aligha található Magyarországon. Nem véletlen, hogy a központi megemlékezéseken is általában ezt a zenét játsszák a koszorúzás alatt. Március 15-én, vasárnap délután ünnepl tömeg gyülekezett a Kossuth utcában. A fúvószenekar vezényletével a m vel dési ház épületéhez vonultak. A jó id ben nagyszámú közönség el tt zajlott a hagyományos koszorúzás a Kossuth-domborm nél. A város vezet i, intézmények, civil szervezetek, pártok képvisel i rótták le tiszteletüket, emlékeztek meg egy-egy szál virággal a 48-as h sökr l. A koszorúzó zene, amit a fúvószenekar játszott, Doppler Károly Honfidal cím m ve volt. A koszorúzás után átvonult az ünnepl tömeg a színházba, ahol Bugán József alpolgármester mondott ünnepi köszönt t. Az ünnepi szónok beszédében felidézte a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeit, a történéseket kronológikus sorrendben idézte a párizsi forradalomtól a szabadságharc bukásáig. Március 15-ér l úgy fogalmazott, hogy alapvet en meghatározta a kés bbi eseményeket. Nem tudjuk pontosan, milyen Magyarországot képzeltek el a márciusi ifjak, de 1848 márciusában egységes volt a magyar nemzet március 15-e polgári Magyarországot indított útjára, évszázadokra meghatározta a nemzet sorsát. Nemzeti-polgári UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSOK A VÁLLALKOZÁSOKÉRT, MUNKAHELYEKÉRT RÉGIÓS PÁLYÁZATI LEHET SÉGEK TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Március 25-én délután a Városi Galéria adott otthont a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. fórumának. A meghívott el adók els sorban vállalkozóknak és civil szervezeteknek szánták mondandójukat. Részletesen ismertették azokat az uniós és hazai pályázati lehet ségeket, amelyekkel a vállalkozások és a civil szervezetek sikeresen kezelhetik a válságot. A téma fontossága, a pályázati lehet ségek megismerése sem csábított sok érdekl d t a hétköznapi délutánon a fórumra. A munkahelymegtartás, a munkahelyteremtés, a válságkezelés, a pályázati források megismerése napjainkban különösen aktuális. A téma avatott szakért i beszéltek mindezekr l. Bokor Imre, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. nyugat-dunántúli képviseletének munkatársa a Gazdasági Operatív Program (GOP) válságmenedzsel pályázati lehet ségeir l, valamint a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitellehet ségeir l beszélt. Mint fogalmazott, az elmúlt két évben egy pályázati struktúra lefutott, mára gyorsan, olajozottan m ködik. Különösen el nyös pályázati lehet ségek szólnak a mikro- és a kisvállalkozásoknak. Els sorban technikai eszközfejlesztésre lehet pályázni ebben a konstrukcióban. A pályázat egyszer, az elektronikus kitölt program megmutatja a hibákat, s könnyen lehet javítani. Még így is el fordulnak hibák, de van lehet ség hiánypótlásra. A legnépszer bbek a technológiafejlesztésre kiírt pályázatok. Komplex fejlesztésekre nagyobb vállalatok pályáznak els sorban. Az elmúlt évben több mint száz pályázat érkezett. Cél a jövedelemtermel képesség növelése a technológia fejlesztésén, korszer sítésén keresztül. A GOP pályázatok tehát eszközbeszerzésre szolgálnak, építésre kevésbé. értékrendet teremtett. Úgy fogalmazott, hogy ma is nagy szükség lenne az összefogásra. Ne csak hitvallás legyen az ünnepi alkalom, hanem új lelkesültség is, amellyel a polgári Magyarország programját tovább viszik, a szellem, a lélek és a szociális biztonság egységét teremtik meg. 48 eszméihez mint forráshoz térhetünk vissza. Mai politikusainknak kötelessége, hogy ezt a tiszta forrást rizzék és éltessék. Az ünnepi beszéd után a SZOI Vörösmarty Gimnázium tanulói adták el m - sorukat Élni fogysz, hazám, mert élned kell címmel. A jó ritmusú összeállításban a szerepl k felidézték a márciusi forradalom eseményeit, majd a szabadságharcot. Megjelenítették a Pilvax kávéházban, a Nemzeti Múzeum el tt, a nyomdában történt eseményeket. A történelmi jeleneteket vetített képekkel tették életh bbé. Szólóénekek és látványos táncbetétek tették színessé és mozgalmassá az összeállítást. A zsúfolt néz tér hálásan tapsolt a márciusi ifjaknak, a színvonalas kórusnak, a néptáncosok fergeteges produkciójának. A látványos és megható ünnepi m sorért köszönet illeti a szerepl gyerekeket és a m sort összeállító, betanító tanárai-kat: Ernstné Molnár Valériát, Gyécsek Andreát és Dancs Józsefnét. Az el adó ismertette a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitellehet ségeit is. Bartakovics Attila, a munkaügyi kirendeltség vezet je olyan célzott támogatásokról beszélt, amelyek a munkahelyek megtartására, munkahelymeg rzésre szolgálnak. Az egyik ilyen kedvezmény a járulékkedvezmény. Ezt a kirendeltség bírálja el. Mikro-, kis- és középvállalkozóknak, civil szervezeteknek adhatók. Olyan személyek után vehet igénybe, akik regisztráltak a munkaügyi kirendeltségen, nyilvántartott munkanélküliek. Szentgotthárdon februári adat szerint 911 f munkanélkülit tartanak számon. A támogatás egy évre vehet igénybe, s jelent sen csökkenthet k általa a fizetend járulékok. A másik támogatási formát a központi pályázati programok jelentik a munkahelyek meg rzésére. Ehhez 70 milliárdos összeg áll rendelkezésre. Bartakovics Attila véleménye szerint térségünk le van maradva Magyarország más régióihoz képest ezekben a pályázatokban. Dr. Teveli Zita az UMVP pályázatokról beszélt. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda munkatársa összegezte azokat a tapasztalatokat, amelyek a vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokból származnak. Dr. Stipkovits Annamária, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi koordinátora a ben aktuális, a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati lehet ségeit ismertette. Az öt prioritás közül a kislépték településfejlesztés a Szentgotthárd számára kézenfekv pályázati lehet ség. Van lehet ség a turizmusfejlesztésre, a gazdaságfejlesztésre, a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Ebben a prioritásban új kiírás a belterületi utak fejlesztése. Lehet ség van a helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztésére is pályázni. A közönség soraiban els sorban önkormányzati tisztségvisel k, polgármesterek ültek, vállalkozók kevésbé.

5 6 KÖZÉLET, KÖRNYEZETÜNK MOST KELL TENNIE A NYUGDÍJAS ÉVEK ANYAGI BIZTONSÁGÁÉRT! NEKÜNK SEM LESZNEK ERKÖLCSI AGGÁLYAINK A FELHASZNÁLANDÓ MÓDSZEREK TEKINTETÉBEN SOÓS ZOLTÁN BESZÉDE TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Mint arról márciusi számunkban beszámoltunk, február 28-án demonstráció keretében jelképesen eltemették Szentgotthárdot. A PRONAS szervezésében a városházától a szemétéget tervezett helyéig vontatták a koporsót, melynek felirata Szentgotthárd élt 825 évet volt. A»temetési menet«elindulása el tt a városháza kapujában Soós Zoltán, a PRONAS elnöke lelkesít beszédet intézett az egybegy ltekhez. Az alábbiakban ezt közöljük. Emlékeznek még? 2007 februárjában a vasút el tt gy l- tünk össze, tiltakozva a tervezett éget ellen. Az elmúlt két évben számos demonstrációt szerveztünk, összegy jtöttünk rövid id alatt közel tízezer aláírást, a város lakossága népszavazáson mondott nemet a BEGAS tervére, részt vettünk a beruházó fórumain, támadtuk ket a szakért i eljárás folyamatában, és most ott tartunk, hogy Burgenland pár hete kiadta az építési engedélyt. Ma délel tt a város f terén kihelyeztük az itt lév koporsót. Szimbolikus jelent sége van. Utal azokra az értékekre, amit a beruházás veszélyeztet, de utal arra is, hogy a koporsóval nem a várost, nem Szentgotthárd magyar, osztrák és szlovén környezetét kívánjuk temetni, hanem az éget mögött húzódó érdekkört. Sokakban felmerült a kérdés: megéri a küzdelmet folytatni? Üzenem, üzenjük nekik: IGEN! Még nincs a beruházónak joger s építési engedélye, s azon leszünk, hogy szakmai oldalról Bécsben ne is kapják ezt meg. Cinikus ellenféllel állunk szemben. De az elmúlt két év alatt nagyot változott a világ, s mi is sokat tanultunk. Ez a beruházás nem a szemét kezelésér l szól, mint a bécsi, Bécs környéki szemétéget k. Ez egy üzleti vállalkozás, amely az Európából összeszedett szemétb l pénzt akar csinálni. Pénzt csinálni! Sok egyéb mellett itt tudunk érzékeny csapást mérni rájuk: - nem vesszük meg az általuk termelt energiát, - nem engedjük át a szemetet a magyarországi vasútvonalon, - nemzetközi kampányt indítunk a Lenzing termékeit vásárló cégek, illetve a beruházás finanszírozásán gondolkodó bank, bankok ellen! Ígérjük a BEGAS-nak, ígérjük a Lenzingnek: nem 4 mancs fogja ket támadni. Ha nekik nincsen, hát nekünk sem lesznek erkölcsi aggályaink a felhasználandó módszerek tekintetében. SZÁZOLDALAS FELLEBBEZÉST NYÚJTOTT BE A PRONAS A BÉCSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZENÁTUSHOZ FELLEBBEZÉS A SZEMÉTÉGET ELLEN SZERZ : RÁPLI RÓBERT Közismert hogy, a burgenlandi hatóság els fokon engedélyezte a heiligenkreuzi hulladékéget felépítését. Másodfokon a bécsi környezetvédelmi szenátusnál lehetett fellebbezni. A PRONAS az 547 oldalas engedélyezési leírás alapos tanulmányozása után elkészítette és benyújtotta fellebbezését, és bízik abban, hogy a bécsi hatóság kevésbé elfogultan értékeli a kifogásokat, mint a BurgenlandiTartományi Hivatal. Az els fokú engedélyezés alapvet en téves és egyoldalú állításokon alapul - olvasható a PRONAS tájékoztatójában. A beruházó csak néhány dokumentumot csatolt beadványában a Heiligenkreuz-Szentgotthárd ipari park kialakítási id szakából, és azokból csak a számára kedvez megállapodásokat idézte. Ennek lényege, hogy a közös ipari park tervezési fázisában a magyarok is részt vettek, a célkit zéseket elfogadták, így most ne csodálkozzanak, hogy újabb és újabb ipari létesítmények települnek az osztrák oldalra. A PRONAS számos dokumentumot gy jtött be, hogy bizonyítsa: a magyar fél annak idején nem azt kívánta, hogy az ipari parkba az ún. piszkos ipar települjön. Több dokumentumban szerepel, hogy a befektet i célkörben az autóipar, annak beszállítói, fémmegmunkálás, textilipar, kereskedelem, szolgáltatás szerepelt, és nem az, ami az utóbbi években jött, és amit most terveznek. Szintén egyoldalúan állítják be azt, hogy a turizmus fejlesztését, a termálprogramot a magyar fél csak jóval kés bb, az ipari park létrehozása után vette fel programjába. A korábbi alapdokumentumok bizonyítják, hogy Szentgotthárd már a 90-es évek közepén uszoda, kés bb termálfürd építését tervezte, bár az csak jóval kés bb valósult meg. A természet- és tájvédelmi kifogásokat azzal utasították el, hogy az rségi Nemzeti Park is csak az ipartelepítés után jött létre. Ez is er s csúsztatás, mert 1978-ban, azaz már 31 éve megalapították az rségi Tájvédelmi Körzetet. Az engedélyezés végig ezen egyoldalú állításokon alapul, ezért nagyon fontos volt azok cáfolata becsatolt tervekkel, masterplannal, jegyz könyvekkel, képvisel -testületi határozatokkal, egyéb hivatalos dokumentumokkal. A tervezett monstrum tájképre gyakorolt kedvez tlen kihatását a PRONAS húsz frekventált helyszínen készített fényképpel és fotómontázzsal mutatja be, egyúttal követeli ezek utólagos elvégzését mind a tájkép, mind a területfejlesztés témakörénél. Az engedélyezés nem kívánja figyelembe venni a kumulatív hatásokat, a már meglév ipari létesítmények látványát, füst- és vízg zkibocsátását sem. A civilek ezt elfogadhatatlannak tartják, és fényképekkel mutatták be a mostani állapotot, ami csak tovább romlana. A kumulatív hatások figyelembevételét egyébként az osztrák környezetvédelmi minisztérium és a burgenlandi környezetvédelmi ombudsman is követeli. A PRONAS párhuzamot von a Rába-habzás problematikájával is, ahol külön-külön engedélyezték az ipari üzemeket, aztán kiderült, hogy a folyó az összesített szennyezéseket már nem bírja elviselni, és most utólag szerelnek fel drága sz r rendszereket. Az engedélyezés figyelmen kívül hagyja a szociális kihatásokat is. A PRONAS felteszi a kérdést: hogyan lehet figyelmen kívül hagyni az itt él lakosság két és fél éve tartó tüntetéseit, a széleskör elutasítást, a népszavazás eredményét, továbbá azt, hogy Magyarországon a legmagasabb politikai vezetés is elutasítja az éget t? A PRONAS fellebbezésében ezeket a dokumentumokat is becsatolta. A hulladék dönt többségének beszállítását vasúton tervezi a beruházó. Az osztrák ipari parkot bármilyen irányból csak magyar államterületen keresztül lehetséges megközelíteni egy kb. 1,5 km hosszúságú korridoron. Ennek használatát az osztrák és a magyar kormány között 1999-ben megkötött egyezmény biztosítja. A PRONAS követeli a beruházótól annak az állásfoglalásnak a beszerzését, amelyben a magyar kormány ezt legalább 50 évig (az éget tervezett élettartamáig) garantálja. Mivel a beruházó nem hajlandó közölni, hogy honnan kíván beszerezni, illetve szállítani évi tonna hulladékot, a PRONAS véleménye szerint az engedély közlekedési kihatások fejezetét nem lehet értékelni és elfogadni. A civilek javaslatot tesznek kedvez bb, indokoltabb helyszínre is. Mindezt alátámasztják a burgenlandi hulladékgazdálkodási tervvel és uniós irányelvvel. A fellebbezés hivatkozik az ingatlanok várható elértéktelenedésére is, melyet ingatlanszakért állásfoglalásával bizonyított - áll egyebek mellett a PRONAS tájékoztatójában.

6 BEJELENTKEZÉS, ID PONT EGYEZTETÉS: POLITIKA, GAZDASÁG 7 HOGYAN TUDOK TÖBB PÉNZT KIVENNI A VÁLLALKOZÁSOMBÓL - SZABÁLYOSAN? AZ ÉN CÉGEM - AZ ÉN PÉNZEM SZERZ : CSÖRNYI RÓBERT Ha Ön vállalkozó, minden bizonnyal számtalanszor feltette az alcímben megfogalmazott kérdést a könyvel jének, nehezebb id kben bizonyos mennyei hatalmaknak, vagy egyszer en csak saját magának. A recesszió kezdete óta talán többször is, hiszen az egyébként jól prosperáló cégek gyengeségei is megmutatkoznak ilyenkor. Egy t rt kiskapu bizonyosan bezárult: mióta a külföldi bankokban elhelyezett betétek nem titkosak többé az anyaország hatóságai el tt - a többi adóparadicsomhoz hasonlóan Ausztria, Svájc és Luxemburg is kénytelen volt alávetni magát az OECD és a mögötte álló gazdasági nagyhatalmak nyomásának -, honfitársaink sem bízhatnak többé ebben a mentsvárban. A szigorodó adó- és vagyonvizsgálatok miatt egyre kevesebben élnek a szabálytalan adókerülés eszközeivel, ami pozitívum; viszont nem kell en tájékozottak a törvényes adóoptimalizálás vagy a késleltetett adófizetés lehet ségeir l, ez viszont sajnálatos. Mit tehet jelen esetben a jószándékú de fejlett túlélési ösztönnel megáldott vállalkozó? Egy cikk terjedelmi határai nem teszik lehet vé a részletek aprólékos kibontását, úgyhogy nézzünk inkább egy tanmesét, Aesopus nyomán szabadon: Antegon, Antelek ésantal bolytársak, mint a többi szorgos hangya, egész nyáron dolgoztak a köz és saját maguk boldogulásáért. Mindhárman összegy j- töttek morzsaszemet. Antegon azt mondta, hogy: "Én ebb l befizetem a 16% társasági adót, a 4% különadót, a 25% osztalékadót és a 14% egészségügyi hozzájárulást, így még mindig marad 41 morzsaszemem, ha nem is nagy b ségben, de kihúzom valahogy jöv tavaszig." Antelek nem osztalékként, hanem fizetésként akart adózni a bolynak: Ha befizetem a 36% szja-t, a 9,5% nyugdíjbiztosítási, a 6% egészségbiztosítási és az 1,5% munkavállalói járulékot, akkor 47 morzsaszem marad nálam, majdnem a fele annak, amiért megdolgoztam." Antal viszont azt mondta a Bolyadóügyi Hivatalnak: "Én egyel re megtartanám magamnak mind a 100 mozsaszemet. Talán gy jtök még hozzá, hogy egy kis kenyérkét süssek, talán egy új bolyt alapítok, talán lábbelire cserélem, talán a családomnak adom, talán lassanként elcsipegetem, és majd esztend k múlva szeretném kifizetni az szjat és eho-t, és kevesebbet, mint a két barátom." A rövid példamese vége nem marad balladai homályban: könny kitalálni, hogy melyik hangya élt nagyobb b ségben, boldogságban. Érdekli, hogy Ön megteheti-e, amit Antal, a szorgos és okos hangya megtett? Erre és a hogyanra is választ adunk, ha id pontot kér az Abacus pénzügyi tanácsadó irodában: Szentgotthárd, Kossuth út 20., telefon: 94/ , A MEGBOKROSODOTT MDF SZERZ : SZEILER TAMÁS Elt n ben van az antalli MDF. A 2006-os választásokon Dávid Ibolya azzal kampányolt, hogy sem Orbán Viktort, sem Gyucsány Ferencet nem hajlandó hatalomra juttatni. Már akkor érezhet volt a Demokrata Fórumnál valamiféle változás. Az egykori progresszív jobboldali konzervatív párt elindult egy úton, mely akkor a politikai centrumot jelölte ki célul. A párt vezetése, élén Dávid Ibolyával - aki mellesleg akkoriban az egyik legnépszer bb politikus volt párton belül és kívül - egy olyan politikai kommunikációt alkalmazott, melyb l a választópolgár azt gondolhatta volna, hogy a Fórum lesz az a párt, mely megpróbálja megszólítani azt a politikailag inaktív, marginalizálódott szavazóréteget, mely nem szeretné voksát adni egyik nagy pártra sem. Ez az egykori MDF-es szavazóknak és párttagoknak elfogadható lett volna. Azonban 2006-ban jött az öszödi beszéd, a gyurcsányi reformok, amelyek igencsak megtépázták az MSZP szavazótáborát, és kialakult egy olyan szavazóbázis, amely úgy gondolta, hogy a Fideszre semmiképpen sem, de a Gyurcsány vezette MSZP-re sem hajlandó leadni szavazatát. Ezután adta ki a pártelnökasszony a parancsot: balra át, ott lehet keresnivalónk! A kisebbfajta balra tolódás már ban is megfigyelhet volt, hiszen a párt vezetése megállapodást kötött a baloldali köt dés Tisztelet Társaságával és az SZDSZ-es kapcsolatokkal rendelkez Political Capital politikai tanácsadó céggel. Azonban ekkor még nem lehetett tudni, hogy ezek taktikai lépések, avagy a Demokrata Fórum a párt arculatán szeretne változtatni. Miután kiderült, hogy a Fórumnak nem igazán sikerült a középutas politikával szavazóbázisát növelni - a közvélemény-kutatások alapján is csak 5 %-os bejutási küszöbön mozgott a párt -, Dávid Ibolya gondolt egy merészet, és megpróbálta pártját inkább a baloldal felé vezetni, mely taktikailag nem t nt/t nik rossz lépésnek, mivel az MSZP-s szavazótábor megfogyatkozásával kitöltetlen r keletkezett a baloldalon. Ámde az igazi meglepetést és/vagy hidegzuhanyt a pártelnök most mégis azzal okozta, hogy Bokros Lajost jelölte európai parlamenti listavezet jének. Ezzel bizonyítottnak látszik, hogy a párt feladta antalli örökségét és teljesen szembement egykori szellemével. A túlélés sok mindenre rákényszeríthet egy pártot. A hajdani szocialista pénzügyminiszter jelölése azonban igen sok egykori és jelenlegi MDF-esnél kiverte a biztosítékot. Olyan személyiségeknek, akik korábban teljes mellszélességgel kiálltak Dávid Ibolya mellett, ez már vállalhatatlanná vált, így otthagyták pártjukat, avagy a pártban betöltött magas funkciójukat. Lehet, hogy csak ideiglenesen, de megsz nt az MDF országgy lési frakciója is. Az éremnek viszont van egy másik oldala is. Ha a Demokrata Fórum az egyébként igen nagy sikereket elért, Brüsszelben is elismert politikust, Olajos Pétert indítja újra az európai parlamenti székért, nagy bizonyossággal kijelenthet : nem lenne borítékolható a siker. Ezért a pártelnökasszony 19-re lapot húzva jelölte Bokros Lajost. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a megkérdezettek 14 %- a tudná támogatni a Bokros vezette listát. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Fórum biztos lehet 14 %-os sikerében, de minden bizonnyal 5 %-os határ felett fog teljesíteni. Több kérdést felvet azonban, hogy ezzel a jelöléssel mennyire rajzolódik át az MDF szavazótáborának a képe, hiszen az egykori konzervatív jobboldali szavazatokat valószín síthet en elveszíti a párt, de kérdéses az is, hogy mennyi baloldali illetve liberális voksot tud így begy jteni. Az EP választásokat tekintheti az MDF egyfajta próbának is, hiszen ha sikerül 5-6 % felett teljesíteni, akkor a Fórum elindulhat egy úton, mely a kés bbiekben odáig vezethet, hogy az MDF kiléphet a kispártok sorából, estelegesen meghatározó harmadik er ként t nhet fel a politikai palettán. Bukás esetén még mindig marad csaknem egy év arra, hogy a párt ismételten arculatot váltson a parlamenti választásokig, és visszatérjen a politikai centrumhoz, avagy esetlegesen újra, mint jobbközép párt lépjen fel. Ha az utóbbi forgatókönyv valósul meg, az a jöv évi választásokon minden bizonynyal már Dávid Ibolya nélkül történik. Még az is lehet, hogy egykori riválisa, Almássy Kornél visszahívásával/viszszatérésével újul meg újra a párt, és indul a 2010-es választásokon. De err l majd az EP voksolás után érdemes beszélnünk. (A cikk szerz je a VMG egykori tanulója, a PTE politológia szakos hallgatója.) BALCZÓ ZOLTÁN A SZÍNHÁZBAN Balczó Zoltán, a Jobbik európai parlamenti listájának második helyezettje április 4-én szombaton 15 órai kezdettel el adást tart a Színház aulájában. Minden érdekl d t szeretettel vár a szervez Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentgotthárdi Szervezete.

7 10 HÁTTÉR, EGÉSZSÉGÜNK TANÁCSADÁS VÁLLALKOZÁSOKNAK: ADÓOPTIMALIZÁLÁS A CÉGEKNEK... A GONDOZÁSI KÖZPONT TOVÁBBRA IS ELLÁTJA FELADATÁT MEGSZ NIK A GONDOZÓHÁZ RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA A gondozóházat sokan azonosítják a gondozási központtal, holott az csak egyik szakfeladata az integrált intézménynek. Az átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóház idén július 1-jével megsz nik. A fenntartó döntését els sorban a finanszírozási nehézségek motiválták, nem pedig az igény megsz nése. Fábián Béláné intézményvezet t arról is megkérdeztük, milyen megoldást találtak a gondozottak és a dolgozók elhelyezésére. SZENTGOTTHÁRDON HAT ÉVE TARTANAK CSOPORTOS BABAMASSZÁZS FOGLALKOZÁSOKAT AZ ÉRINTÉS HATALMA SZERZ : DÉRINÉ TÓTH ANDREA VÉD N A babamasszázs több ezer éves múltra tekint vissza. Ez egy si hagyomány, mely az indiai, svéd, eszkimó és az ír kultúrában is fellelhet. A napjainkban oktatott masszázsfogások kidolgozása Vimala McClure amerikai hölgy nevéhez f z dik, aki ötvözte a jóga, az indiai, a svédmasszázs és a reflexológia alapjait, egyúttal megalapította a Nemzetközi Csecsem masszázs Szövetséget is. A költségvetés és a szolgáltatási koncepció tavaly szi el készítésekor vet dött fel a gondozóház megsz nése. Több okból került napirendre ez a kérdés, bár nem el ször. Megváltozott a szociális törvény, ennek értelmében csak a 30 ezer f nél nagyobb lélekszámú településeken kötelez ez a feladat. Korábban 10 ezer f volt a határ, valójában Szentgotthárd ezt a lélekszámot sem érte el. A megsz nés gondolata nem a kötelez ség okán vet dött fel, hiszen normatív támogatás így is járt a feladatellátás után. A város most került olyan pénzügyi helyzetbe, hogy nem tudja tovább finanszírozni ezt a nem kötelez feladatot. Fábián Béláné, a gondozási központ vezet je hangsúlyozta, nem az igény sz nt meg a gondozóházi elhelyezés iránt, hanem a finanszírozási lehet ség. Korábban még azt is tervezték, hogy férfiak számára is alakítanak ki fér helyet. A tervek elkészültek, de forrás hiányában nem valósult meg, most pedig a válság miatt a n i részleg fenntartása is meghiúsult. AVárosi Gondozási Központnak mint integrált intézménynek a gondozóház, ami átmeneti elhelyezést nyújtott, csupán egyik szakfeladata. Továbbra is m - ködik az Id sek klubja, ennek fér helyszáma ugyan 60 f re csökkent, nyitva tartása viszont heti hét napra terjed ki. Vasárnap is nyitva áll az id sek el tt. Az étkeztetés, ebédkiszállítás mellett kistérségi feladatokat is ellát a házi segítségnyújtás és a jelz rendszeres házi segítségnyújtás január 1-jét l finanszírozási szerz dés alapján m ködik a támogató szolgálat a súlyosan fogyatékosok számára, illetve a közösségi pszichiátriai alapellátás. Mindkét szakfeladatra pályázni kellett,sakistérséget is ellátják. A fenntartó november 27-én hozott határozata értelmében a gondozóházi ellátás június 30-ával megsz nik. Akkor 11 gondozottat láttak el a különálló épületben. Valamennyiükt l nyilatkozatot kértek további elhelyezési lehet ségükr l. Azóta öt f kikerült az ellátásból, egy id s asszony a családba került vissza, öten tartós bentlakásos id sek otthonában nyertek elhelyezést. Jelenleg hat lakója van a gondozóháznak. Az intézményvezet információja szerint ketten tartós otthonba kerülnek, négyen úgy nyilatkoztak, hogy hazamennek. A gondozóházi feladatokat 7 alkalmazott látja el január 1-jét l. A szakalkalmazottak valamennyien kinevezett dolgozók, t lük semmiképpen sem szeretne az intézmény megválni. Az integrált intézmény más szakterületein kívánják foglalkoztatni ket júliustól. Legtöbbjük a házi segítségnyújtásban fog tevékenykedni, hiszen ezen a területen megnövekszik a feladat, ezért a fenntartó ezt a területet 3 f vel meger sítette. Júliustól a gondozóház különálló, de szomszédos épülete megürül, s a hasznosításáról márciusi ülésén tárgyalt a képvisel -testület. A felszabaduló épületre a gondozási központ is igényt jelentett be, így három szakfeladatuknak megfelel elhelyezést tudnának biztosítani. Felmerült, hogy a Családsegít Szolgálat költözne az épületbe, illetve a Vas Megyei Önkormányzat részér l felmerült olyan igény, hogy az ivánci szakosított szociális otthon egy részlege költözne ide. A márciusi ülésen a pénzügyi bizottság javaslatára úgy határozott a testület, hogy vizsgálják meg májusig a Családsegít gondozóházi átköltözésének, a Pannon Kapu Egyesület színházba történ átköltözésének lehet ségét, így a m vel dési ház épülete eladható lenne. A babamasszázs a gyermek összes érzékszervét serkenti. Lehet séget ad arra, hogy a szül elmélyítse kapcsolatát gyerekével, megismerje jelzéseit, közelebb kerüljön hozzá; a b rnek, testünk legkiterjedtebb érzékszervének szeretetteljes érintése. A masszázs csillapítja a csecsem k körében oly gyakori hasfájást. Az izomrendszert er síti, az egyensúlyérzéket fejleszti, a jobb-bal agyfélteke m ködését összehangolja. Jótékony hatása van a szoptatásra, segíti a salakanyag kiürülését és a tápanyag felszívódását. Feszültséget old a babában és az anyában. A masszázs az apáknak is lehet séget ad arra, hogy részesei legyenek a babával való szoros kapcsolatnak, amely a szülés és a szoptatás révén legtöbbször csak az anya kiváltsága. Örömmel számolhatunk be arról, hogy Szentgotthárdon immár hat éve van lehet sége a szül knek csoportos foglalkozások keretében elsajátítani a csecsem masszázs technikáját. A szül k saját gyermeküket masszírozzák, és minden alkalommal más és más témáról beszélgetnek a babamasszázs oktatóval: szoptatásról, háborítatlan szülésr l, a masszázs jótékony hatásairól, az anya és gyerek közti köt dés fontosságáról, a csecsem k lelki szükségleteir l. A babamasszázs során a szül k számára szakkönyveket is ajánlanak. A csecsem masszázs az összetartozás, boldogság és bens ségesség érzését nyújtja. Egy nyelv, amely többet jelent minden szónál.

8 ... ÉS PRIVÁT T KEKÉPZÉS A TULAJDONOSOKNAK. HÍVJA TANÁCSADÓINKAT! CIVIL TÜKÖR 11 EGYEL RE CSAK IDEIGLENES SZÁLLÁS A KIDOBOTT KUTYÁKNAK KUTYAMENHELY AZ AKASZTÓDOMB ALATT RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA Sok gotthárdi sem tudja, hogy ideiglenes kutyamenhelyet m ködtet a Kutyabarátok Egyesülete az Akasztódomb alatt. Az egyesület elnöke, Cziráky Zoltán jórészt egymaga gondoskodik a kutyákról egész évben. Riportunkban annak jártunk utána, milyen körülmények között élnek a gazdáik által kidobott állatok, illetve milyen terve van az egyesületnek egy szabályosan m ködtethet kutyamenhely létrehozására. Az Akasztódomb alatti egykori l tér területét ma már a Tótfalusi út fel l lehet megközelíteni. A Béka-tó fölötti erd s részen, törmelékhalmok között, házilag tákolt kutyaházakban, feljebb a k kerítéssel határolt kennelekben, ideiglenes épületben várják a kutyák fogadott gazdájukat, Cziráky Zoltánt. Az egyesületi elnök nyugdíjas határ rként egész napját a megmentett kutyáknak szenteli. Naponta kétszer, télen, nyáron, hétköznap és ünnepen egyaránt útnak indul a kutyatelepre vízzel, élelemmel. Valamennyi állatot a nevén szólítja, ismeri, s szinte mindent tud róluk. A kutyák valamennyien bizalmukba fogadták, s az elszenvedett sérelmek, a gazdátlanul, kidobva töltött id, a verések, néha súlyosabb sérülések után is megható szeretettel üdvözlik az odalátogató idegeneket is. Szükség is van a pénzre, hiszen hatósági állatorvos ellen rzi a telepet, oltani kell a kutyákat, szükség esetén gyógyítani, ha nincs mentség, elaltatni. Évente fert tleníteni kell a telepet, s naponta kétszer etetni-itatni a kutyákat. Szerencsére pályázati forrásokat is igénybe tud venni az egyesület, illetve támogatókat is találnak, akik különféle adományokkal támogatják az egyesületet, ezáltal a kutyákat. Az elnök elmondta, hogy bármiféle adományt szívesen fogadnak: lehet az bontott faanyag, tégla, vas, amit a társadalmi munkában végzett építkezésen fel tudnak használni, az építési törmelékb l pedig a menhelyre vezet utat szilárdítják meg. De jól jön a kutyatáp és az önkéntes segítség is, hiszen tisztítani kell a kutyák szállását, etetni kell ket, sétáltatni. Legf képpen azonban pénzadománnyal segíthetnék az tevékenységét szerte az országban. Sokat élt külföldön, s az ottani és a hazai menhelyeket összehasonlítva itthon siralmas állapotokat talált. - Az, hogy az embereknek nincs pénzük, nem elegend magyarázat erre. Felel sek vagyunk az állatainkért. Ha valaki elmegy egy menhelyre, s belenéz azoknak az állatoknak a szemébe, soha nem felejti el azt a tekintetet. Amennyire t lem telik, adakozom a menhelyeknek. A jótékonysági rendezvényen sajnálatosan kevesen voltak. De remélem, az emberekben tudatosul az a tény, hogy mindenhol a világon a civilek azok, akik segítik az állatmenhelyek és a kutyatelepek m ködését. Külföldön a civil akciók nagyon beváltak. Szentgotthárdon Cziráky Zoli embertelen munkát vállal ezekért a kutyákért, szó szerint tartja életben ket. Ha az emberek mentálisan úgy gondolkodnának, hogy felel sek vagyunk az állatainkért, akkor ez az átmeneti szállás is egy jól felszerelt menhellyé tudna átalakulni. Mert a kutyák is él és érz lények, s az életet tisztelni kell - fogalmazott Dávid Diandra. Az állatmenhelyen rzött kutyák jól tápláltak, szeretetéhesek, jól neveltek, s els sorban szeret gazdára várnak. Az egyesület az alábbi számlára várja az adományokat: SZEKCIÓÜLÉSEK KERETÉBEN EGYEZTETTEK A CIVIL FÓRUM TAGJAI AZ IDEI ÉV FONTOS FELADATAIRÓL ÜLÉSEZETT A CIVIL FÓRUM TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Megtartották idei els ülésüket a Szentgotthárdi Civil Fórum szekciói. Az öt szekció azonos napirendi pontok keretében pontosította a tagozatokhoz tartozó szervezetek listáját, egyeztette az idei év programjait, valamint megválasztotta vezet it. Cziráky Zoltán elmondta, hogy átlag negyven kutyát tartanak az egyel re ideiglenes befogadó-állomáson. Hiszen egyel re a kutyamenhely el írásainak teljesítését l fényévekre áll ez a szállás. A Kutyabarátok Egyesülete, amely már 1998 óta bejegyzett egyesület, az államtól kapta használatba a területet és a lepusztult épületet. Saját munkájuk révén hoztak létre az udvaron kenneleket, a három oldalról védett épületrészben pedig fedett szállásokat a kutyáknak. Mivel a közelben nincs kutyamenhely, szinte Szombathelyt l Zalaegerszegig az egyesület fogja be a kidobott kutyákat. Az érintett önkormányzatoktól átvállalták a gyepmesteri feladatokat, s ezek ellátásáért az önkormányzatok fizetnek is az egyesületnek. egyesületet, hiszen a legf bb gondjuk, hogy nincs víz a kutyatelepen. Egy kutat szeretnének fúratni, s ehhez várják a támogatásokat. A felajánlott 1 százalékokból, jótékonysági rendezvények bevételéb l is részesedik az egyesület. Az elnök elmondta, hogy szeretnének kiemelten közhasznú szervezetté válni, így még több pályázat elnyerésére lesz lehet ségük. Szerencsére egyre többen fogadnak örökbe kutyákat. Ottjártunkkor is érkezett egy család, hogy kutyát vigyen haza a menhelyr l. Dávid Diandra önkéntes jótékonysági rendezvényt szervezett a kutyák megmentésére. Saját két kutyája révén került kapcsolatba az egyesülettel. Régóta figyeli és támogatja az állatmenhelyek A Szentgotthárdi Civil Fórum 2005 szeptemberében alakította meg szekcióit az azonos téma szerint szervez dött tagjai köréb l, melynek eredményeként 5 szekció keretein belül kezd dött meg a munka. A 2009-es év programjának el készítése érdekében került sor az eszmecserére, melynek egyik legfontosabb célja volt, hogy meghatározzák azokat a programokat, melyek beemelhet k az Önkormányzat és a Civil Szervezetek idei közös cselekvési tervébe. Kiemelt programként szerepel az egyesület munkatervében a már hagyományos rendezvények idei megszervezése, melyek közül az elkövetkez negyedév feladatai kerültek pontosításra: február Pályázatíró képzés, március 3. SZCIF közgy lés, március tisztasági akció, április óra: Májusfaállítás, május 1.: Civilek Napja, Étkek versenye, június 5.: Kistérségi Forgatag (májusfa kitáncolás). A tanácskozások során valamennyi tagszervezet ismertette idei tervezett programját, különös hangsúlyt fektetve azokra, amelyekben számítanak a társszervezetek közrem ködésére, segítségére, illetve azokra, melyekhez az önkormányzattól kérnének támogatást. Felmerült a Közéleti és a Gazdasági és környezetvédelmi szekció összevonása, mivel a közéleti szekció nyolc tagja közül csak három szervezet képviseltette magát. A végleges döntés meghozatalára a Civil Fórum elnöksége jogosult, melyre az egyesület közgy lését követ en térnek vissza. Az ülések záró pontjaként megválasztották a régi - új szekcióvezet ket: az Egészségügyi - szociális élére Pappné Mikos Beátát; a Gazdasági és környezetvédelmi élére Somogyi Miklóst; az Oktatási, m vel dési és ifjúsági élére Károly Andreát, a Sport szekció élére pedig Papp Józsefet.

9 12 SPORT, INTERJÚ ELÉGEDETT AZ ÖNÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRA HOZAMÁVAL? MI NEM... A SZENT SEBESTYÉN ÍJÁSZKÖRT FIATAL KORA ELLENÉRE ISMERIK ÉS ELISMERIK SZAKMAI KÖRÖKBEN SPORT ÉS HAGYOMÁNY RZÉS RIPORTER: RÁPLI RÓBERT Az utóbbi id ben egyre gyakrabban találkozhattunk a szentgotthárdi íjászcsapat nevével, lapunkban is több versenyükr l beszámoltunk. Városunk lakói pedig számos bemutató alkalmával megcsodálhatták már a helyi íjászok tudását. A városi sportegyesület legfiatalabb szakosztályának vezet jével, Tóka Ferenccel beszélgettünk múltról, jelenr l és jöv r l. - Kezdjük a múlttal. Mikor és milyen indíttatásból alakult az íjászcsapat? - Íjászcsapatunk baráti alapon szervez dött 2004 elején, amikor egy körmendi íjászok által tartott bemutatón Mikos Péter, Mesics Kálmán, Létay Zoltán és jómagam megbeszéltük, hogy ne csak külön gyakoroljunk, hanem együtt, csapatban próbáljunk edzeni. A gyakorlópálya hiánya és a kés bbi csatlakozók magas száma is indokolta, hogy egyesületi keretek között m ködjünk. Mivel úgy gondoltuk, hogy a fejl dés jobban biztosított a Városi Sportegyesületen belül, ezért még abban az évben megalakítottuk az íjász szakosztályt. A csapat megkapta a labdarúgópálya mögötti területet gyakorlás céljára, így a szabadtéri edzés megoldódott. - A szabadtéri edzés eléggé id járásfügg. Hol tud gyakorolni a csapat es ben, illetve a téli id szakban? - Áttörést jelentett az íjászcsapatnak, hogy Rimfel Ferenc plébános úr felajánlotta gyakorlás céljára a templom alatti volt zöldségtároló helyiségeket, amit ezúton is köszönünk. Így a felkészülésünket már folyamatosan tudjuk biztosítani. Ekkor vettük fel az íjászok véd szentje után a Szent Sebestyén Íjászkör nevet is. - Többféle íj létezik a magyar íjaktól kezdve egészen az akciófilmekben látható csigás íjakig. Önök milyen íjat használnak? - Azon kevés íjászcsapat közé tartozunk, akiknél közel mindenfajta íj megtalálható. Ez színesebbé teszi a csapatunkat, hiszen nem vagyunk beskatulyázva és az íjászversenyeken is több íj kategóriában tudunk indulni. Másodsorban az érdekl d knek is többféle íjat tudunk bemutatni. A legtöbb íjászunk a köztudatban magyar íjnak nevezett pusztai íjat használja, de az angolszász longbow vagy hosszúíj, a modernebb vadászreflex íj és a legmodernebb technikai fejlesztés csigás áttétellel m köd íj is megtalálható a csapatban. - Honnan lehet beszerezni az íjászfelszereléseket? - Az íjat és a véd felszerelést mindenki saját maga vásárolja, ami elég költséges, figyelembe véve, hogy a csapat semmilyen városi támogatást nem kap. A fa nyílveszsz t a tapasztalt íjászok már saját maguk készítik, illetve a vessz fogó céltáblák karbantartását is, de minden egyéb kiegészít t vásárolunk. Egy támogatónk jóvoltából sikerült a csapat emblémájával ellátott pólók beszerzése, illetve a gyerek vessz fogó pótlása. A saját versenyen használatos 3D állatok beszerzése kizárólag a csapattagok tagdíjából és felajánlásából, valamint az íjászbál bevételéb l történt, mindez több százezer forintot tett ki. - Milyen versenyeken indul a csapat, és melyek voltak az eddigi legjobb eredményeik? - Megalakulásunktól járunk íjászversenyekre. Mi az úgynevezett 3D versenyeken veszünk részt, ahol eltér távolságról különböz valóságh állatcélokra kell l ni. Az állatokon lév elejtési, sebzési pontok adják a végs sorrendet. Ez a verseny a vadászatot imitálja természetes körülmények között, de az állatok nem igaziak. Egy verseny egész napos, és az összes környez megyében részt veszünk a megmérettetéseken, nem is akármilyen sikerrel. Az elmúlt két esztend ben nagyon szép eredményeket értünk el. Ahol indultunk, legalább egy gotthárdi versenyz dobogóra állhatott, és olyan verseny is volt már - Zala megyében -, ahol a kilenc szentgotthárdi versenyz közül mindenki a dobogón állt. Emellett régiós versenysorozatot is nyertek már versenyz ink. A versenyeredményekkel sikerült kivívni az íjásztársadalom szakmai elismerését is, ami - úgy gondoljuk - nem kis dolog egy ilyen fiatal csapat esetében. - Tavaly a Történelmi Napokon nagy sikere volt a hagyomány rz öltözetben megtartott íjászbemutatónak. - Fontosnak tartjuk a nomád íjászat bemutatását, hiszen honfoglaló el deink hadi tudománya világhír, ami az íj használatának legmagasabb fokát jelentette. Erre a legjobb alkalom az íjászbemutató, ahol hagyomány rz öltözetben bepillantást adunk ennek a fegyvernek, ma már sporteszköznek a használatáról. Másodsorban szeretnénk megismertetni az íjászatot minél szélesebb körben, és persze csapatunk tudásáról is számot adni. A környez településeken is tartottunk bemutatókat, amik után a közönségnek lehet sége volt az íjak kipróbálására. Tudni kell, hogy az íjászat nem életkor függ. A legtöbb feln ttnek eszébe jut a gyermekkora, amikor mogyorófából íjat készít és l. A gyermekek között még népszer bb az íjászat, a csapatba is egyre több fiatal jelentkezik, és bizony elég gyorsan megtanulják az íjászat mozgássorozatát. - Milyen tervekkel kezdte meg a csapat az idei szezont? - Az elmúlt évben rendeztünk el ször íjászversenyt, ami egyszerre nemzetközi verseny is volt, és nagyon jó volt a visszhangja. Idén is megrendezzük a Barátság Kupa íjász versenysorozatot osztrák és körmendi barátainkkal együtt. A Hársastó környéke ideális helyszínnek bizonyult, reméljük, az id járás az idén kegyeibe fogad bennünket, így több helyi lakos megismerheti, milyen is egy ilyen íjászverseny. Az elmúlt évhez hasonlóan szponzorunkkal együtt megtartjuk az íjászbált, aminek bevételét kizárólag a csapat fejlesztésére fordítjuk. Átalakítjuk a bemutató programunkat, így az idei Történelmi Napokon új bemutatót láthatnak a gotthárdiak. Másnap egy íjászversenyt rendezünk a várkertben, ahol minden szentgotthárdi érdekl d indulhat, aki ki szeretné próbálni az íjászatot. Indul a évi versenyszezon, ahol igazolt versenyz inkkel minél nagyobb számban szeretnénk részt venni. Igyekszünk el z eredményeinket túlszárnyalni. Úgy vélem, hogy er sségünk a csapatszellemben van: minden dobogóra került csapattársunkat megünnepeljük, ami ösztönz leg hat versenyz inkre! - Hol találja meg a csapatot, aki kedvet kapott az íjászathoz? - Amíg be nem köszöntött a jó id, addig a már említett templom alatti egykori zöldségtároló helyiségekben voltak az edzések. Kora tavasztól kés szig pedig a labdarúgópálya mögötti területen tartjuk az edzéseket, pénteki napokon 16 órától. Tájékoztatásul elmondom még, hogy aki nem rendelkezik felszereléssel, annak az els edzéseken biztosítunk íjat, nyílveszsz t, és ellátjuk a megfelel szakmai tanácsokkal is. B vebb információt a sztsebestyenijaszkor.5mp.eu honlapunkon találhatnak az érdekl d k.

10 ... EZÉRT T KE- ÉS HOZAMGARANTÁLT MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK! SPORT 13 A HÁZIGAZDÁK HOZTÁK EL A LEGTÖBB ÉRMET A MAGAS SZÍNVONALÚ SZENTGOTTHÁRDI TORNÁRÓL NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS KICK-BOX VERSENY TUDÓSÍTÓ: TÓTH BÁLINT A március 15-ei nemzeti ünnepen ifjú kick-boxosok népesítették be a Városi Sportcsarnok küzd terét, ahol a Skorpió SE által rendezett nemzetközi utánpótlás verseny zajlott. A különböz világversenyeken szerzett medáliák számát tekintve elmondható, hogy a kick-box a legeredményesebb magyar küzd sportág. Az, hogy városunkban is komoly hagyományai vannak ennek a remek, szinte minden izomcsoportot megmozgató kemény sportágnak, a tisztelt olvasóknak talán nem kell b vebben ecsetelni, hiszen lapunk rendszeresen tudósít a Skorpió SE versenyz i által elért kiváló eredményekr l. A nemzeti ünnepen rendezett kupának egyértelm célja volt, hogy versenylehet séget biztosítson a fiatalabb generációk számára is. A küzdelmek két szabályrendszerben, semi és light contactban zajlottak, ami annyit jelent, hogy nem az ellenfél kiütése volt az els dleges cél, hanem félerej ütésekkel illetve rúgásokkal minél több érvényes találat begy jtése. Egyébként a magyar kick-boxosok is ebben a két szabályrendszerben érik el sikereik nagy részét. Erre az utánpótlás megmérettetésre hét csapat közel 70 versenyz je érkezett városunkba, és Takács Tibor, a Skorpió SE vezet edz je elmondta, hogy Szentgotthárd el ször rendezhetett ilyen rangos viadalt. A küzdelmek 3 páston 4 korcsoportban zajlottak. A legkisebbek a gyermek és a kadet 1.,a nagyobbak pedig a kadet 2. és a junior-feln tt kategóriákban versenyeztek. A kupán szinte nem volt üresjárat, hiszen folyamatosan követték egymást a színvonalas mérk zések, ami a küzd feleket és a rendez ket egyaránt dicséri. A hazai klub versenyz i remekül helytálltak, ugyanis számos dobogós helyezés mellett 6 aranyérem is a birtokukba került. Azt, hogy ez a rendezvény milyen visszhangot váltott ki a honi kick-box életben, talán jól példázza, hogy az eseményen Sz cs Zoltán személyében egy volt világbajnok is tiszteletét tette, aki készségesen válaszolt lapunk kérdéseire. - A versenyzés befejezése után mivel foglalkozik egy volt világbajnok? - Pályafutásom zárása után 7 évig a magyar válogatott mellett láttam el edz i teend ket, azt követ en pedig civil szakmámban, a kereskedelemben tevékenykedem. - Milyen a kapcsolata a Skorpió SE-vel? - Én vagyok az instruktoruk, ami azt jelenti, hogy rendszeresen járok le edzéseket tartani, illetve vizsgáztatni a csapatot. - Ez a sportág rengeteg világbajnokot adott már Magyarországnak, ennek tükrében milyen a hazai kick-box megítélése világviszonylatban? - Azt gondolom, hogy tényleg egy jelent s sikersportágunkról van szó, és biztos vagyok benne, hogyha a kick-box be tudna kerülni az olimpiai programba, akkor rengeteg éremmel gazdagodhatna a magyar sportpaletta. - Ön mennyi esélyt lát erre? A szentgotthárdi versenyz k eredményei: Semi contact: Gyermek: 1. Szabó Milán, 2. Kardos Dávid, Kadet 1, -37 kg: 2. Kozó Kristóf, 3. Császár Levente, Kadet 1, -47 kg: 1. Fiedler Martin, Kadet 2, -57 kg: 1. Nagy Gerg, 2. Nagy Barnabás, 3. Gaál Tamás, N i: 3. Heged s Anett, Feln tt, -63 kg: 1. Heged s Csaba, Feln tt, +69 kg: 3. Doncsecz Gábor. Light contact: Kadet 1,-37 kg: 1. Császár Levente, 2. Kolcsár Márió, Kadett 1, -47 kg: 2. Schvarcz Levente, Kadett 1, -52 kg: 1. Nagy Barnabás, 3. Nemes Tamás, Kadett 1, - 69 kg: 1. Nagy Gerg, 3. Fiedler Ádám, Feln tt, -63 kg: 1. Heged s Csaba. - Nagyon bizakodó vagyok a témát illet en, hiszen a kick-boxnak világviszonylatban is rohamosan n a népszer - sége. Egy nagyon látványos küzd sportról van szó, és a verseny megrendezése nem róna nagy anyagi terhet a rendez országra. - Milyen kezdeményezésnek tartja a Szentgotthárdon megrendezett utánpótlás versenyt? - Ez a kupa kiváló alkalmat nyújt a fiatalabb versenyz knek arra, hogy saját korosztályukból érkez sportolókkal mérjék össze az erejüket, és hogy valamilyen sikerélményt szerezzenek. Ez is nagyon fontos ahhoz, hogy feln tt korban méltó módon tudják majd képviselni hazánkat a különböz világversenyeken. Persze ahhoz, hogy valakib l válogatott versenyz váljék, a tehetség mellett nagy-nagy kitartás, illetve szorgalom is szükségeltetik. A torna tehát magas színvonalon és sok érdekl d el tt zajlott, így mindenképp kijelenthet, hogy remekül szolgálta a kick-box népszer sítését. KOSZÁR ZSOLT TEKINTÉLYES EL NNYEL NYERTE MEG AZ ORSZÁGOS MEZEI FUTÓ BAJNOKSÁGOT SZENZÁCIÓS GOTTHÁRDI FUTÓSIKER RIPORTER: TÓTH BÁLINT március 21-én a fejér megyei Csákváron került megrendezésre a 101. alkalommal kiírt országos mezei futó OB. Az Országos Bajnokságon a férfiak 12 km-es távján hatalmas szentgotthárdi siker született, hiszen Koszár Zsolt, avossen Szentgotthárd futója bajnoki címet szerzett. Az Esterházy f nemesi család csákvári klasszicista kastélya és sporttelepe között húzódó angolpark volt a helyszíne az idei versenyévad szabadtéri bajnoki nyitányának. Ez a bajnokság az egyetlen, ahol egy napon együtt versenyez a bajnoki címekért valamennyi korosztály a serdül kt l a feln ttekig. Ezért joggal nevezhet ez a versengés a távfutás ünnepének is. A versenyen óriási szentgotthárdi siker született, hiszen Koszár Zsolt aranyéremmel tért haza. Az alábbiakban a f szerepl osztja meg a tisztelt olvasókkal az élményeit. - Gratulálok. Milyen volt a verseny? - Nagyon kemény verseny volt, ahol az els kör ment nehezebben, ezt követ en azonban nagyon jól mozogtam, jólesett a futás. Aztán 10 km-nél volt egy kis hullámvölgy, de sikerült túltennem magam a nehézségeken, és végül elég nagy el nynyel nyerni tudtam. - Milyen volt a pálya, a környezet, és mennyi induló volt? - Nagyon szép környezetben rendezték a versenyt, a pálya talaja azonban egy kicsit göröngyös volt, és az orkán erej szél sem segítette a versenyzést. Aki ebben a mez nyben számít, az mind részt vett a viadalon, ez kb. 30 futót jelent. - Kivel és mennyit készültél erre a viadalra? - Egész télen kemény alapozó munkát végeztem, ez kb. heti 170 km-t jelent, amit egyedül csináltam végig, az utolsó két hétben pedig Somogyi Gábor segített a felkészülésben. - Hol lesz a következ versenyed? - Április elején rendezik a fél maratoni OB-t Szerencsen, ahol mindenképp szeretnék jól szerepelni. - A klubodon kívül van-e küls segítséged a felkészüléshez, a versenyekhez? - Az utazásokat a szakosztályom állja, és van egy sportszergyártó cég, aki támogat, ezen kívül sajnos nincs más támogatóm, pedig az edz táborokhoz és a minél alaposabb felkészüléshez ez elengedhetetlen lenne. Bízom benne, hogy ez a siker talán megmozgatja a lehetséges szponzorok fantáziáját. Aki tisztában van a honi sportfinanszírozási lehet ségekkel, az tudja, hogy öner b l ilyen sikert elérni csak hatalmas er feszítések árán lehet, és Koszár Zsolt eredménye az egyéni siker mellett Szentgotthárd városának is remek propaganda. A verseny végeredménye: 1. Koszár Zsolt (VOSSEN-Szentg.) 37:24, 2. Szabó Imre (Vasas-Humansoft) 37:36, 3. Berecz Lajos (Mez túri SSE) 37:44. A díjakat dr. Schulek Ágoston, a Ma- gyar Atlétikai Szövetség elnöke adta át. Zsolton kívül még két gotthárdi futó szerepelt az Országos Bajnokságon. A 14 éves fiúk 3500 méteres versenyében Németh Kevin 7. helyen végzett, míg Karsai Márton egy hosszú betegségb l felépülve is a középmez nyben ért célba, melyhez csak gratulálni tudunk.

11 14 FELHÍVÁSOK, PROGRAMAJÁNLÓ AZ ÖN DÖNTÉSE: RÉSZT VESZ BENNE, VAGY MAJD ELOLVASSA AZ ÚJSÁGBAN? ÚJABB SZENTGOTTHÁRDI SIKER A BESZÉLNI NEHÉZ! KÖRÖK ORSZÁGOS VERSENYÉN KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL ÁPRILISI TUDÓSÍTÓ: VOURA ALEXANDRA ÉS SOMLAI MÁRTA (SZOI) Évr l évre megrendezi az Anyanyelvápolók Szövetsége és a budapesti Práter Utcai Általános Iskola az általános iskolákban m köd Beszélni nehéz! körök részére az országos találkozót. Az idei, 12. találkozóra és anyanyelvi versenyre március 14-én került sor a f városban. A korábban még az Arany iskolában m köd Beszélni nehéz! kör eddig minden alkalommal részt vehetett e jeles találkozón, így nagyon örültünk, hogy ezt új iskolánk, a SZOI Széchenyi is lehet vé tette. Négyen indultunk el hajnali fél négykor körvezet tanárn nkkel, Variné Trifusz Máriával. A fárasztó utazás után 10 órakor került sor az ünnepélyes megnyitóra. A színes m sort követ en Deme László nyelvészprofesszor segítségével ismerkedtünk Szemlér Ferenc: Szavak cím versével. A megnyitó után az anyanyelvi versenyek következtek. Az országos anyanyelvi napra Szentgotthárdtól Nyíregyházáig, Csurgótól Balassagyarmatig nagyon sok településr l jöttek gyerekek. Négy kategóriában mutathatták meg tudásukat a résztvev k: Nyelvi játék; Helyesírás; Példamondat-jelölés; Versés prózamondás; Szépkiejtés. A szentgotthárdi Papp Júlia 6.c osztályos tanuló prózamondásban, Somlai Márta,Voura Alexandra 8.d osztályos és Doncsecz Kata 7.c osztályos tanulók csapatban versenyeztek a nyelvi játék kategóriában. A régi, jól ismert mondás - Ki korán kel, aranyat lel - beigazolódott, hiszen csapatunk els helyezett lett. Nagyon boldogok voltunk, ugyanis a tavalyi 2. helyen sikerült javítanunk. Az idei év Kazinczy-emlékév, melyet mi, szakkörösök méltón megünnepeltünk ezen a szombati napon. Jutalmul egyegy szép könyvet adott át nekünk Hárs Gábor országgy lési képvisel. A verseny izgalma után felszabadultan indultunk el az iskolából. Felkerestük a Fiumei úti Nemzeti sírkertben Jókai, Arany János, a Pet fi-család, Erkel Ferenc, Klapka György, Ady, Blaha Lujza és más hírességek sírját, s megcsodálhattuk a Kossuth-mauzóleumot is. Reméljük, hogy a továbbiakban is dolgozhatunk az anyanyelvápoló mozgalomban. Bár tanárn nk a tanév végével nyugdíjba megy, folytatja a nyelvápoló munkát, amíg lesz érdekl d tanuló az iskolában. A CSALÁDSEGÍT ÉS GYERMEK- JÓLÉTI SZOLGÁLAT PROGRAMJAI SZÉLES KÉPZÉSI KÍNÁLATOT NYÚJT AZ ELS SÖK SZÁMÁRA A SZOI ISKOLAI BEIRATKOZÁS A leend els osztályosok beíratására április 23-án (csütörtök) óráig és április 24-én (péntek) óráig kerül sor Szentgotthárdon. A beiratkozás helye a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Arany János Tagintézménye, Szentgotthárd, Arany J. u. 2. szám. Az iskolavezetést l kapott tájékoztatás szerint az intézmény az alábbi képzési lehet ségeket kínálja a beiratkozóknak: Kedves Anyukák, Apukák, Kismamák! Mit tehetünk gyermekeink zenei fejl déséért? címmel az országosan ismert RINGATÓ bemutató órát tart a Baba- Mama Klub keretében. El adó Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanára. Id pont: április 9 (csütörtök) 16.30, helyszín: Körzeti Orvosi Rendel emeleti klubhelyisége. A részvétel ingyenes! A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat ezúton értesíti az érdekl d szül ket, hogy a Baba-mama klub foglalkozásai minden héten csütörtökön 15:30- tól 17:30-ig várják az érdekl d ket. A Szolgálat április 27-én (hétf n) óráig Anyák napi játszóházat szervez a Pannon Kapu Kulturális Egyesület zenetermében, melyre sok szeretettel várja az érdekl d gyermekeket és szüleiket. A Szolgálatnak felajánlott használt ruhanem k ingyen elvihet k április 22-én (szerdán) 13 és 15 óra között. Helyszín: a Pannon Kapu Kulturális Egyesület zeneterme. hagyományos általános iskolai oktatás, magyar-német két tanítási nyelv oktatás (felvétel készségfelmérés alapján), emelt óraszámú angol nyelvi csoport (felvétel készségfelmérés alapján), nemzetiségi német és szlovén nyelvoktatás, valamint mindennapos testnevelés-oktatás. (A beiratkozás feltételeir l és jogi hátterér l a polgármesteri hivatal hivatott tájékoztatni az érdekelteket.) PROGRAMAJÁNLÓ Április M vészeti szemle a Rába- és Muravidéki gyermek népi tánccsoportok részvételével a szentgotthárdi Színházban a Magyarországi Szlovének Szövetsége rendezésében, a Kulturális Tevékenységekért Közalapítvány muraszombati kirendeltsége társszervezésében. Április és perc meseországban, a szekszárdi Holló Együttes zenés gyermekm sorai óvodásoknak és kisiskolásoknak a Színházban. Április Véradás a m vel dési házban. Április 8. Városi szint szlovén nyelv szavalóverseny a Rába-vidéki alsó tagozatos tanulók számára a Szlovének Házában. Április Húsvéti játszóház a Színház aulájában. Április A megváltozott férfi és n i kapcsolat- és szerepminták - Soma Mamagésa el adása a Színházban. Néhány dal is elhangzik a m vészn el adásában. Április Zenei pályán, diploma el tt - szentgotthárdi tehetségek koncertje a Refektóriumban. Reibiling Ervin (tuba) diplomakoncertje. A hangversenyen közrem - ködik Csukly Anna, Herczeg Erzsébet és Vass Ágnes. A GOTTHÁRD TV M SORAJÁNLATA A Gotthárd Tv áprilisi m sorai között a hónap els napján jelentkezik az Id sek Magazinja. A m sor ezúttal az Andreákat és a Györgyöket köszönti. Folytatódik a ciszterek életét bemutató helytörténeti sorozat, de lábápolási tanácsokat is kaphatnak a néz k. Természetesen a város áprilisi kulturális kínálatát is bemutatják. Április 8-án az I. Fut az rség futófesztiválról készült összeállítást tekinthetik meg a tv-néz k. A hagyományteremt rendezvényen sokan érkeztek Szentgotthárdról és térségéb l is. Folytatódik Zoltán Erika beszélget s m sora is, a Café. A félórás talk-showban ismert és kevésbé közismert, ám érdekes vendégek beszélnek. A m sor minden héten szerdán 18:30-kor kerül képerny re, pénteken este és vasárnap kora délután pedig ismétlésre. Április Neil Simon: A Napsugár Fiúk - komédia két részben, a Karinthy Színház el adásában a Színházban. Április Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok Találkozója a Színházban. Április A szombathelyi Civil Szolgáltató Központ Tanácsadása a m vel dési házban. Április Májusfaállítás a Széchenyi István Általános Iskola el tt. Május 1. Civil Nap a Színház környékén: vásár, szórakoztató m sorok a Templom és a Színház közötti szabadtéri színpadon, Kultúrbogrács - f z verseny. Április Mini millitary Szentgotthárdon a FIKUSZ-ban. Április Kiállítás-megnyitó (makettek, hadrendi jelzések, egyenruhák, szimulátor, fegyverek) a FIKUSZ-ban. Rendhagyó történelemórák, el adások. Részletes program a szórólapokon és internetes oldalakon. A St. Gotthard Wellness & Spa áprilisi programjai: Április Húsvét Április 25. Spanyol nap Május 3. Anyák Napja SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA ISSN Kiadó, alapító: Virtuart Kreatív Stúdió Kft. F szerkeszt : Rápli Róbert Szerkeszt k: Károly Andrea, Molnár Piroska, Tóth Bálint Lektor: Molnár Piroska Nyomás: Yeloprint Kft. Terjesztés: Magyar Posta Rt. A szerkeszt ség címe: Hirdetésfelvétel: (94) , (06 20) A Gotthárdi Körkép név, logó, valamint az újságban szerepl írások és fényképek a Virtuart Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Felhasználásukhoz a kiadó engedélye szükséges. Médiapartnerünk a portál.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN 5éves az 2011. május 21., szombat, 17 óra Foglaljon most, nehogy lemaradjon! Részletek a 2. oldalon SZENTGOTTHÁRD KISVÍZI ER M LÉTESÜLHET

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN HÚSVÉTI CSALÁDI AJÁNLAT Ajánlatunk a 19. oldalon SZENTGOTTHÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VI. ÉVFOLYAM 3.

Részletesebben

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET MINDEN SZENTGOTTHÁI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁ LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2013. MÁJUS 30. SZENTGOTTHÁ AZ ELS ENERGIAVÁROS

Részletesebben

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS I V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. NOVEMBER 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KONZULÁTUSON ÍRTÁK ALÁ A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK EGYÜTTM KÖDÉSI SZERZ DÉSÉT NEMZETKÖZI

Részletesebben

KÖZÉLETI VISSZATEKINT TOJÁSGY JT VERSENY GOTTHÁRD NAPJA PROGRAMAJÁNLÓ 10% HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK

KÖZÉLETI VISSZATEKINT TOJÁSGY JT VERSENY GOTTHÁRD NAPJA PROGRAMAJÁNLÓ 10% HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA LISTAVEZET B L SZÓSZÓLÓ VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2014. MÁJUS 29.

Részletesebben

EZÚTTAL 300 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSTÓL ESETT EL SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE: A VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT UTÁN MOST A HELYI ISKOLÁK A VESZTESEK

EZÚTTAL 300 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSTÓL ESETT EL SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE: A VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT UTÁN MOST A HELYI ISKOLÁK A VESZTESEK V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM I INGYENES KIADVÁNY MINDEN SZENTGOTTHÁRDI LAKOSNAK INGYENES! VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK, ÉTEL-ITAL FOGYASZTÁS KEDVEZMÉNYEKKEL! Kártyaigénylésért, elfogadóhelyek listájáért, igénybevehet

Részletesebben

PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon

PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 7. szám. 2013. július 10. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

SZERKEZETKÉSZ ÁLLAPOTBAN A HOTEL

SZERKEZETKÉSZ ÁLLAPOTBAN A HOTEL I I. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2008. DECEMBER 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

DÁVID LEGY ZTE GÓLIÁTOT MAGUK PRÓBÁLJÁK KI A SEBESSÉGVÁLTÓKAT

DÁVID LEGY ZTE GÓLIÁTOT MAGUK PRÓBÁLJÁK KI A SEBESSÉGVÁLTÓKAT MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN GRILL EST 2012.07.14., Andante Grill Terasz részletek a 7. oldalon SZENTGOT THÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 7. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Három évtizeddel ezel tt, azt gondolom, senki sem hitte, hogy megéli a rendezvény ezt a szép kerek évfordulót. De itt vagyunk, és örömmel jelenthetem,

Részletesebben

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény Tartalom I. Helyzetelemzés 1 II. Pályázatok...6 III. Az iskola bels m ködési rendje..8 IV. Fejlesztési területek, vezet i program 28 V. Vezet i hitvallomásom...29 VI. Összefoglalás..29 VII. Szakmai önéletrajz..30

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R J Ú N I U S I P R O G R A M J A

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R J Ú N I U S I P R O G R A M J A XXX. évfolyam 6. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2014. június Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt (azon. szám: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009)

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET 2. ÁLTALÁNOS HELYZETELEMZÉS 3. PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI HELYZET 4. GAZDASÁGI PROGRAM A program el készítése A. Környezetvédelem,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 29.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 29.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13.

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13. Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én 2008. szeptember 13., szombat 11.00

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben