Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 2. szám május Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába 2. oldal Megújult a kísérleti üzem 4-5. oldal A RÁBA 3 ÉVES INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÔ PROGRAMJÁNAK ÚJABB FON- TOS EREDMÉNYEKÉNT AZ IDEI ÉV ELEJÉRE TELJESEN MEGÚ- JULT A RÁBA FUTÓMÛ KFT. KÍSÉRLETI ÜZEME. Rába védelmi technológia 9. oldal SAJÁT VÉDELMI TECHNOLÓ- GIÁT FEJLESZT A MISSZIÓS FEL- ADATOKAT TELJESÍTÔ HON- VÉDSÉGI JÁRMÛVEK SZÁMÁ- RA A RÁBA JÁRMÛ KFT. A MODULÁRIS VÉDELEM KIDOL- GOZÁSA A LEGMODERNEBB SZERKEZETI ELVEK ALAPJÁN TÖRTÉNIK, VILÁGSZÍNVONA- LÚ ANYAGOK FELHASZNÁLÁ- SÁVAL, KOMPOZIT FORMÁ- BAN.

2 2 oldal 2 Holding Átadta a Technológiai Centrumát a Rába Á tfogó innovációs programjának újabb eredményeként megnyitotta Technológiai Centrumát a Rába Nyrt. A közel 4400 négyzetméteres, legkorszerûbb technológiával felszerelt vizsgálati és technológiai bemutató központot dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter adta át Gyôrött. A vállalat önálló kutatás-fejlesztési bázisa elsôsorban a társaság a futómûüzletága számára biztosít vizsgálati hátteret a stratégiai szegmensekre fókuszáló intenzív termékfejlesztési munkához. A kapcsolódó bemutató központban 115 év kiemelkedô mûszaki alkotásait mutatja be a vállalat. FOTÓ: MATUSZ KÁROLY innováció vezérelte, fókuszált növekedés irányába. Az intézet része egy látogatható bemutató központ is, mely áttekintést ad a társaság 115 éves múltjáról, felsorakoztatja a Rába által tervezett és készített emblematikus jármûveket és bepillantást enged a társaság jelenlegi termékfejlesztéseibe is. A Rába évszázados útját a hazai jármûiparban számos kiemelkedô mûszaki eredmény, szellemi alkotás fémjelzi. 115 éves hagyomány, mérnöki tapasztalat és technológiai tudásbázis erejével, 2011-ben vállalatunk készen áll arra, hogy hatékony válaszokat adjon a XXI. század kihívásaira és új megoldásokat dolgozzon ki a globális jármûipar számára. A A GOP-támogatással megvalósuló beruházási program keretében újjászületett csarnokban a legkorszerûbb infrastruktúra, speciális jármûipari mérnöki szoftverek és megújult tesztlabor támogatja az önálló és vevôi kooperációban megvalósuló fejlesztéseket. A Technológiai Centrum így képes biztosítani valamennyi kiemelt termékjellemzô optimalizálását, a gazdaságossági és a környezetvédelemi szempontokat figyelembe véve. A fejlesztési folyamat sikerességét a rendelkezésre álló világszínvonalú mûszaki infrastruktúra mellett az immáron közel 70 fôre bôvült, több nyelvet beszélô, kreatív magyar fejlesztôés tesztmérnökcsapat és a vizsgálati folyamat során alkalmazott szakképzett munkatársak biztosítják. A Rába ezzel újabb, jelentôs lépést tett stratégiai célja, az piaci siker és pozíciószerzés egyik kulcsa ez az innovációs képesség, melyet stratégiánk egyik sarokkövének tekintünk emelte ki Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója.

3 3 oldal Holding év története dióhéjban ben fennállásának 115. évfordulóját ünnepli vállalatunk os alapítása óta a Rába számtalan területen nyitott új fejezetet a magyar jármûipar történetében. Egykori legendás gyártmányait és legújabb fejlesztéseit június közepétôl a Technológiai Centrum bemutatóközpontjában tekinthetik meg az érdeklôdôk. A számos mûszaki érdekességet felvonultató tárlat az alapítástól napjainkig a gyár- és gyártmánytörténet legfontosabb állomásain kíséri végig a látogatókat. Múltidézô összeállításunk szemelvényeket közöl több mint egy évszázad történetébôl. ÁLLÁSPÁLYÁZAT Az elsô nemzetközi sikereket a vasúti kocsik gyártása hozta meg a vállalatnak, az 1900-as párizsi világkiállításon is bemutatkozó gyôri cég megbízást kapott a londoni metró szerelvényeinek elkészítésére. Magyarországon a századforduló idején rohamos fejlôdésnek induló közúti közlekedés és jármûgyártás területén is úttörô munkát végzett a gyár ben már világújdonsággal jelentkezett a Bécsi Nemzetközi Autókiállításon, bemutatta a világ elsô mechanikus négykerék-hajtású és -kormányzású közúti jármûvét. A cég ekkor a Csonka-féle postaautók gyártásába is bekapcsolódott. Az ban bejegyzett Rába védjegy elôször a V típusú teherautókon, késôbb a Grand, Alpha személyautókon jelent meg. A Grand típusból különleges, luxuskivitelû személyautó IV. Károly királynak is készült. A húszas évek végén a Rába modern szerkezetû teherautó- és autóbuszcsaláddal lépett piacra a Krupp és az Austro-Fiat céggel együttmûködésben, a harmincas évek derekára pedig kifejlesztette a korszak A Rába Nyrt. a Technológiai Centrum bemutatóközpontjába részmunkaidôs munkatársat keres az alábbi feladatokra: látogatások elôkészítése, megszervezése, a látogatók (munkatársak és külsô érdeklôdôk) fogadása a meghirdetett és elôre egyeztetett idôpontokban, cég- és gyártmánytörténeti bemutató megtartása (szükség esetén idegen nyelven), a bemutatóközpont mûködésének felügyelete. Elvárások: a Rába történetének, termékeinek átfogó ismerete, kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtô képesség, határozott fellépés, kiváló angolnyelv-tudás, további nyelv ismerete elsôsorban orosz elônyt jelent elôadói, oktatói tapasztalatok, rendelkezésre állás rendkívüli esetekre. Érdeklôdni lehet Torma Jánosné Ildikónál a as telefonszámon. A jelentkezéseket a vagy a Rába Nyrt Gyôr, Martin u. 1. címre várjuk június 24-ig. egyik legsikeresebb jármûcsaládját, a Rába Super és Special jármûveket. Ezekbôl a típusokból teherautót, tûzoltóautót és buszt is láthatnak az érdeklôdôk a Technológiai Centrum újonnan megnyílt bemutatóközpontjában, akárcsak a Rába Mindenes sokcélú kistraktort, ami szintén ezekben az években született. Az évtized második felétôl egyre inkább elôtérbe került a háborús készülôdés, ami újabb lökést és egyben új irányokat adott a gyártmányfejlesztésnek. A korszak kétségkívül leghíresebb fejlesztése, a Rába Botond Winkler Dezsô tervei alapján 1938-ra készült el. A rendkívüli terepjáró képességérôl ismert jármû egyetlen megmaradt példánya a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum jóvoltából most nálunk látható. A háborút követô években a Rába híd- és vasszerkezeti üzeme fontos szerepet kapott a hazai közlekedés helyreállításában, ekkor új termékek is megjelentek a gyártmánypalettán. Az 1960-as években a vállalat páncélozott harcjármûvekkel (FUG, PSZH) tért vissza a jármûgyártáshoz, késôbb csatlakozott a közútijármû-programhoz és elsôsorban nagy teherbírású futómûvek és az MAN licenc alapján készülô nagy teljesítményû dízelmotorok gyártására fókuszált. Ekkor nagyberuházások kezdôdtek, 1967-ben a nagy sorozatú futómûgyártás beindításához új üzemcsarnok épül, 1969-ben átadják a motorgyárat, még ebben az évben a Budapesti Nemzetközi Vásáron megjelennek a Rába teherautók. A 70-es évek közepén bemutatják a Rába Steiger erôgépeket. Nem sokkal késôbb pedig megjelennek a Rába futómûvek az amerikai piacon. A kapacitások gyors ütemû bôvítésének köszönhetôen 1980-ra a Rába az ország egyik legjelentôsebb ipari vállalatává fejlôdött. Az es esztendô a vállalat életében is jelentôs változásokat hozott. A kilencvenes évek elején a piaci kapcsolatainak jelentôs hányadát elveszítô állami vállalat komoly kihívásokkal szembesült: újjá kellett szerveznie termékszerkezetét, piaci kapcsolatrendszerét, beszállítói hálózatát, erôforrásait. Az elmúlt évek tudatos építkezésének és stratégiai átalakítási programjainak köszönhetôen a Rába ma már három üzletágban három stratégiai piac (USA, EU, FÁK) vezetô cégeivel épített ki beszállítói és fejlesztôi kapcsolatokat. Az iparág egyik legjelentôsebb magyar szereplôjeként kiemelkedô szakmai tudásbázisára, mérnöki tapasztalatára és technológiai hátterére támaszkodva világszínvonalon képes kiszolgálni a globális jármûipart.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Megújult a Rába Intézet alapjainak letételére, a humán és mûszaki infrastruktúra kialakítására. Az emberi erôforrások jelentôs bôvítésének köszönhetôen mára összesen csaknem 70 fôbôl álló, kreatív, nyelveket beszélô mérnök- és szakértôi csapat dolgozik a fejlesztések sikerén. Az új gondolatokat, eredményeket azonban tesztelni, ellenôrizni is kell. A megújult kísérleti üzemben a legkorszerûbb tesztberendezések, speciális eszközök és mérnöki szoftverek világszínvonalú vizsgálati hátteret biztosítanak a kutatás-fejlesztési munkához. A munkakörnyezet gyökeres átalakítására is jelentôs erôforrásokat fordítottunk tette hozzá Szabó József. Az igényesen kialakított környezetben nemcsak a komfortérzet nô, hanem a fejlesztôi kreativitás is, a színvilág, a terek letisztultsága pozitív hangulatot, magabiztosságot sugall, mindez szintén hozzájárulhat az eredményes mûködéshez. Kívülrôl az épület új hôszigetelést kapott. Az új, légbefúvásos fûtési rendszer kiépítésével, a nyílászárók cseréjével a fûtési költség közel 40%-ára esett vissza, a hôérzet is megváltozott. A csarnokrész teljes padlófelületére világos A Rába 3 éves innovációs és technológiafejlesztô programjának újabb fontos eredményeként az idei év elejére teljesen megújult a Rába Futómû Kft. kísérleti üzeme. A fejlesztésekrôl Szabó József stratégiai beszerzés, eszköz- és vagyongazdálkodási igazgatót kérdeztük. A tavalyi évben elindított fejlesztések motorja a jövôképesség, a versenyképességünk megerôsítése volt. Felismertük, hogy a kijelölt kulcsszegmensekben új, innovatív megoldások kidolgozása jelenthet kitörési lehetôséget. A korábban jellemzô követô fejlesztôi magatartás helyett a jövôben elébe kívánunk menni a piaci igényeknek. Az új fejlesztésekkel remélhetôleg nem egyszerûen vevôi igényeket elégítünk majd ki, hanem képesek leszünk új igényeket generálni. A következô években a saját know-how-nk minél magasabb szintû hasznosulását szeretnénk elérni, a mûszaki és szellemi tartalom, a hozzáadott érték legmagasabb kategóriáit megcélozva kívánunk haladni mondta el magazinunknak az igazgató ben sor került a Rába Fejlesztési mûgyanta bevonat, az oldalfalakra törtfehér gipszkartonburkolat került. A korszerûsített fényforrások, a világosabb felületek miatt a csarnokrész megvilágítási szintje közel 30%- kal növekedett, tehát lényegesen világosabb ma a tér. Az irodákat kibôvítették, a XXI. század igényeinek megfelelôen hûtô-fûtô klímával, új bútorokkal szerelték fel és a szociális blokkokat is teljesen felújították. Az eddig kihasználatlan helyiségek átalakítása, felújítása újabb hasznosítható területeket nyitott. A megkezdett beruházások 2011-ben további eszközök és gépek beszerzésével folytatódnak. A projekt az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósult meg tette hozzá Szabó József.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 vizsgálati központja A megújult kísérleti üzemrôl a leginkább érintettek, az ott dolgozók véleményét, tapasztalatait kérdeztük. Kovács Dezsô gépjármûszerelô: Lényegesen jobb körülmények között dolgozhatunk, mint korábban. Az én munkámat leginkább az könnyíti meg, hogy a fejlesztés eredményeként sokkal világosabb van. Nagyobb lett a tisztaság is. Varga László gyártmányfejlesztô: A kísérleti üzem megújulása kulturált, rendezett és tiszta környezetet teremtett a munkánkhoz. Rendszeretô ember lévén ezt egyértelmûen pozitívan értékelem. Mindannyiunk feladata, hogy mindezt megóvjuk és fenntartsuk. Új iroda került kialakításra az üzemben a gyártmányfejlesztôk és az adminisztráció részére, ezzel kapcsolatban az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Jó, hogy megszûnt az ingázás a szerszám-irodaépület és a mûhely között, melyet naponta többször megtettünk, viszont tartok a zajterheléstôl, amit az iroda tervezésénél figyelmen kívül hagytak. Új kollégákkal gazdagodtunk (tesztmérnök, mûszerész, szerelôk), így nôtt a hatékonyságunk. Az üzem épületgépészeti modernizálása, felújítása hozzájárult a gazdaságosabb és biztonságosabb mûködtetéshez. A külsô megújulás mellett beruházások indultak, kiemelném az új zajvizsgáló próbapadot, a meglevô vizsgáló berendezéseink fejlesztését, mérômûszerek és érzékelôk vásárlását. Mindezek igyekeznek pótolni az eszközbeli hiányosságainkat, illetve kiszolgálni az új, és sok esetben különleges vizsgálati feladatokat, igényeket. Bízom a fejlesztés sikerében, abban, hogy a termékeink minôségén, tartósságán és megbízhatóságán keresztül mihamarabb profitálhatunk a befektetésbôl. Örülök annak, hogy a vállalatvezetés újra zászlajára tûzte a futómûfejlesztést és létrehozta a Fejlesztési Intézetet, aminek révén nagyobb szerepet kap a Kísérleti Üzem is és így újabb kihívások elé nézhetünk. Szóger Tibor szerelési vezetô: Kitûnô lett az üzem, össze sem lehet hasonlítani azzal a helyzettel, ami korábban volt. Sokkal jobb lett a fûtés, a világítás, komfortosabb a létesítmény. Ennek hatására jobban tudunk a munkánkra koncentrálni. Minden le lett festve, így KOVÁCS DEZSÔ SZÓGER TIBOR küllemre is javult az épület. Nem mellékes az sem, hogy könnyebb tisztán tartani a mûhelyt, miután vannak hozzá eszközeink és gépeink. Pozitívumként értékelem, hogy több száz négyzetméteres raktárterünk van, ahol mintegy VARGA LÁSZLÓ HORVÁTH ZOLTÁN kétszáz ládában tarthatjuk az anyagokat. Horváth Zoltán mûszerész: A munkakörülmények, a tiszta, világos környezet nagyon sokat javított a közérzeten, bár sajnos a jelentôs zajterhelést nem sikerült csökkenteni. A vizsgáló berendezések és a mûszerek eddigi és ez utáni fejlesztése magas megrendelôi igényeknek is meg tud felelni. Összességében néhány hónap alatt nagyot léptünk elôre.

6 6 oldal 6 Holding A Rába közgyûlése támogatta a menedzsment stratégiai céljait A Rába Nyrt. közgyûlése elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság évi mûködésérôl. A Rába kitûzött céljait teljesítve 35,8 milliárd forintos árbevétellel, 32 milliárdos mérlegfôösszeggel zárta a trendfordulót jelentô évet. A cégcsoport növekedéséhez mindhárom üzletág emelkedô árbevétellel járult hozzá s üzemi szinten eredményesen mûködött. A közgyûlés felhatalmazta a társaságot sajátrészvény-vásárlásra, határozata értelmében osztalékfizetésre ebben az évben nem kerül sor. A Rába Csoport sikerrel zárta a évet, növekedése megindult, üzemi szinten mért hatékonysága a gazdasági válság elôtti szintre javult, devizakitettsége erôteljesen csökkent. Az elmúlt idôszakban jelentôs erôforrásokat biztosítottunk stratégiai vevôkapcsolataink kutatás-fejlesztési fókuszú megerôsítésére. Új stratégiánk mentén haladva a nagyobb hozzáadott értékû termékek arányának emelése mellett képesek voltunk növelni üzleti aktivitásunkat a FÁK- és EUpiacokon is összegzett Pintér István, a Rába Nyrt. vezérigazgatója. A üzleti évben a kedvezôtlen nemzetközi gazdasági feltételek ellenére ismét növekedésbe fordult a társaság árbevétele, eredményességi mutatói öszszességében kedvezôen alakultak, az EBITDA meghaladta a 3 milliárd forintot. A közgyûlés a társaság konszolidált éves beszámolóját az alábbi fô adatokkal fogadta el: A közgyûlés az igazgatóság elôterjesztése alapján úgy határozott, hogy a társaság ebben az évben a növekedési tervekhez szükséges források biztosítása érdekében osztalékot nem fizet. A közgyûlés ugyanakkor lehetôséget biztosított a társaságnak, hogy az alaptôkén felüli vagyonából saját részvényeket szerezhessen a stratégiai célok megvalósításához, illetve a Menedzsment Részvényopciós Programhoz kapcsolódóan, legfeljebb az alaptôke 15 százalékáig. A közgyûlés egy újabb esztendôre megerôsítette a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízását is.

7 7 oldal Holding 7 Stabilizálódó, élénkülô növekedés a Rábánál A Rába Csoport jelentôs, 17,4 százalékos növekedés mellett 9,3 milliárd forint árbevételt ért el 2011 I. negyedévében. E teljesítmény fôként a futómûüzletág közel 40 százalékos bôvülésének köszönhetô, az alkatrészüzletág kisebb emelkedése és a jármûüzletág lényegesen alacsonyabb szintje mellett. Az iparági környezet stratégiai termékkörökben bekövetkezett javulása növekvô rendelésállományban ölt testet. A Rába stratégiai piacain tovább folytatódott a év végén tapasztalható növekedés. A vállalat stratégiájának megfelelôen az európai értékesítések a többi területhez és a szektortársakhoz képest is kiemelkedô mértékben nôttek. Ezzel szemben a belföldi értékesítésre a gyenge magyar személygépkocsi-piac, valamint az alacsonyabb katonai értékesítés nyomta rá a bélyegét. Az elôzô negyedévhez képest a meghatározó költségek közül az alapanyag-árszínvonal 12 százalékos, az elôzô év azonos idôszakához képest pedig 36,9 százalékos mértékben emelkedett. Eközben az energiaárak tovább mérséklôdtek, a tárgyidôszaki árak átlagosan 16,9 százalékkal múlták alul az egy évvel korábbi szintet. A devizaárfolyamok a negyedévben nagyságrendileg megegyeztek mind a tavalyi év hasonló idôszakiéval, mind az elôzô negyedévivel. Az év elsô három hónapjában a növekvô alapanyag-árszínvonal, a Jármû Kft. alacsonyabb terhelése, valamint a projektköltségek negatívan hatottak a bruttó fedezeti szintre. A szigorú költséggazdálkodás és csökkenô közvetett költségek mellett is csökkenô EBITDA-t ért el, mely 381 millió forintot tett ki. Az üzletágak közül az alkatrész- és a jármûüzletág tudott pozitív üzemi eredményt felmutatni. Összességében 2011 I. negyedévében 468 millió forint pénzügyi eredmény mellett 177 millió forint pozitív nettó eredményt ért el. A növekvô piaci igények következtében erôsödô mûködôtôkeigény ellenére csak kismértében nôtt a nettó hitelállomány, melynek szintje 10,8 milliárd forintot tett ki a stratégiai projektek éve. A stabilnak mondható általános növekedés mellett a Rába Fejlesztési Intézet keretében zajló fejlesztési projekteknek köszönhetôen új termékek piaci bevezetése is szerepel a tervekben, melylyel célunk a stabil vevôkörre alapozott kiegyensúlyozott növekedés támogatása emelte ki Pintér István, a társaság elnök-vezérigazgatója a év tekintetében. Komoly esélyek mutatkoznak a nyugat-európai személygépkocsi-gyártó ipar beszállítói láncában történô szerepvállalásra, itt is a második félévben számítunk áttörésre. A jármûüzletágban a hazai honvédelmi szállítások folytatására és a polgári szektorban bôvülô értékesítési lehetôségre számítunk ebben az évben.

8 8 oldal 8 Futómû Kft. Komplett szett a csuklós buszoknak A Rába új, alacsony padlós autóbuszokhoz alkalmazható tárcsafékes portál futómûveinek kifejlesztésében tizenhat kolléga vállalt fôbb szerepet. A projekthez a Rába Futómû Kft. nagy reményeket fûz. Rákóczy Kálmán, a projekt vezetôje elmondta: a cél az volt, hogy a piaci igényeknek megfelelôen 28 tonnás, 18,75 méter hosszúságú csuklós autóbuszokhoz gyárthassanak futómûveket. Az alacsony padlós buszokhoz alkalmazható, tárcsafékes futómûvek közül a mellsô futómû konstrukciójával már korábbról is rendelkezik a Rába, míg a hajtott és a guruló futómûveket ki kellett fejleszteni: ez volt a team feladata, amit a közelmúltban sikerre vitt. A tétel (hídház, légrugótartó, kerékagy stb.) ütemezését, felszerszámozását, legyártását. A termelés részérôl Töreki Imre és Károlyi Zoltán dolgozott a projektben, a szereldétôl Laposa Csaba és Kapuvári András felelt a próbaüzemért, a MIBI részérôl Horváth Gyula, míg a szponzori feladatot Szôcs Károly látta el. A projekt eredményesen lezárult: a mintafutómûvek elkészültek, háromféle áttételben és kétféle szélességben gyártotta le HÁTSÓ SOR, BALRÓL JOBBRA: HAMZAI PÉTER, DR. SZÔCS KÁROLY, RÁKÓCZY KÁLMÁN, SAMU JÁNOS. ELSÔ SOR: TAKÁCS JÓZSEF, HATT AD- RIENN ÉVA, MÜLLER LÁSZLÓ. 13 tonnás hajtott és a 10 tonnás tengelyterhelésû, guruló futómû létrejött, a Rába képes arra, hogy egy csuklós autóbusz vagy trolibusz számára komplett szettet ajánljon, a felfüggesztôelemekkel együtt tájékoztatott Rákóczy Kálmán. A projektben tizenhatan vettek részt a team vezetôvel együtt. A konstrukciós oldalról egy fiatal, agilis kolléga, Takács József vezetô tervezô volt a típusfelelôs, és a tapasztalt végeselem-szakértô, Samu János segített abban, hogy a konstrukciós dokumentáció elkészüljön. A gyártástervezés folyamatáért Hatt Adrienn Éva felelt, míg onnan a szaktechnológia vette át a fejlesztési projektet, név szerint Müller László forgácsoló- és Németh Zoltán szerelôtechnológusok dolgozták ki a megmunkálási és a szerelési technológiát. A beszerzési részlegen az új, most konstruált darabok stratégiai beszerzését Pápai Ferenc, a meglévô szériás darabokét pedig Szekendy Krisztián végezte. A szerszámüzem részérôl Iváncza Gábor vett részt a programban, míg a Busch-öntödében Hamzai Péter koordinálta a számtalan új öntött a Rába ezeket a futómûcsaládokat, két potenciális hazai és két külföldi vevô számára. A projektvezetôtôl úgy tudjuk, négyük közül ketten már a mintabeépítés fázisában tartanak, kettejük pedig hamarosan megkapja a mintát ebbôl a célból.

9 9 oldal Futómû Kft. 9 Bôvülô termékpaletta, erôsödô kapcsolatok a Scaniával Ú jabb üzletek elnyerésével tovább erôsítette pozícióját a gyôri Rába Futómû Kft. az európai tehergépjármû-piacon. A Scania céggel kötött megállapodás révén jelentôsen bôvül a szállítási terjedelem, mindez az európai növekedés egyik meghatározó tényezôje lehet a jövôben. A Scania és a Rába Futómû Kft. immáron 5 éves múltra viszszatekintô kapcsolata az idei évben újabb mérföldkôhöz érkezett. A Rába 2011-tôl további futómûkomponensek szállítását kezdi meg a Scania tehergépjármûveihez. A gyôri vállalat ben kapott elôször megbízást a prémium-tehergépjármûveket gyártó svéd cégtôl kovácsolt mellsô tengelytestek gyártására. A felek az elmúlt években folyamatosan keresték az együttmûködés bôvítésének lehetôségét, egyre szorosabbra fûzték kapcsolatukat. Az újonnan elnyert üzletek jelentôségét a szállított termékek komplexitása, illetve a gyártási volumen tekintetében is fennálló komoly növekedési potenciál is jelzi, amelyhez hozzáadódik a szállítási terjedelem bôvítésének további lehetôsége. Az éves forgalom a két cég relációjában a felfutást követôen jelentôsen emelkedhet az új üzleteknek köszönhetôen. Minôségével, pontosságával és megbízhatóságával az elmúlt években a Rába stabil beszállítói pozíciót vívott ki magának a kormányzott futómûvek gyártása terén a Scaniánál. A svéd cég a gyártási folyamat fontos és integráns részeként tekint beszállítóira és azonos elvárásokat fogalmaz meg beszállítóival és saját termelési egységeivel szemben. A Scania mindig kölcsönös bizalmon és tisztességen alapuló, hosszú távú kapcsolatokra törekszik mondta el Roger Rytterström, a Scania beszerzési igazgatója. Büszkeséggel tölt el, hogy a Scania a globális jármûipar prominens szereplôjeként bizalmat szavaz termékeinknek, így egy igazán rangos európai klubhoz csatlakozhat cégünk mondta el Pintér István, a Rába Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Üzletfejlesztési sikereink egyúttal fontos visszaigazolást jelentenek a meglévô vevôkörre alapozott, fókuszált növekedést hirdetô új stratégiánk helyességérôl. A RÁBA 2011-TÔL TOVÁBBI FUTÓMÛKOMPONENSEK SZÁLLÍTÁSÁT KEZDI MEG A SCANIA TEHERGÉPJÁRMÛVEIHEZ.

10 10 oldal 10 Futómû Kft., Informatika Idôt és csavarokat lehet így spórolni A díjazott ötletláda-pályázatokat bemutató cikksorozatunk legnagyobb tanulsága szinte mindig az, hogy kisebb ötletekkel is jelentôs nyereséget lehet elérni. A nyereséget persze nemcsak pénzben, hanem idôben is lehet mérni. Mint ahogy az e havi díjazott ötletnél is. Kovács Krisztián hôkezeléssel kapcsolatos ötletet nyújtott be, amellyel nyert is. A változtatás lényege, hogy a tengelyek befogásánál mostantól nem kell mindig 24 csavarral biztosítani a munkadarabot, hanem fix rögzítéssel garantálható, hogy ne csupán a kollégák tapasztalatán és szakértelmén múljon, hogy a darab biztosan jó helyre kerüljön. A fejlesztésnek hála mindössze egy csavart kell használni, a tengelyek pedig típustól függôen mindig jó helyen illeszkednek a hôkezeléshez. Így idôben 50 százalékot lehet spórolni, s gyakorlatilag kiküszöbölhetô a hiba lehetôsége is. Eddig a munkának ez a része rutinból ment. Mostantól nem, hiszen a tengelytípusokhoz még külön leírást is készítettünk. Az ötlettel elsôsorban a kollégák munkáját szerettem volna megkönnyíteni. Mûszakvezetôként azt gondolom, ez is a feladatom, de nem tagadom, hogy motivált az esetleges díjazással járó honorárium is mondta a 36 éves kolléga. Kovács Krisztián tizedik éve dolgozik a Rábánál. A keménységvizsgálónál kezdett, majd a hôkezelô teamhez került, ahol jelenleg mûszakvezetôként dolgozik. Az ötletláda-pályázatért kapott pontjait még nem váltotta be, de nyilván hamarosan ezt is megteszi. Ez az elsô díjazott ötletládás ötlete. Elektronikus dokumentumkezelô rendszer a Rábánál A múlt évben már sok rábás munkatárs találkozott az artflow számlakezelô rendszerrel. A beérkezô szállítói számlák elektronikus igazolására és jóváhagyására bevezetett szoftver az Ecron cég fejlesztése, melyet az Iqsysszel közösen a rábás folyamatokra és elvárásokra szabtunk. A szoftvercsalád dokumentumkezelô részét, az artoffice-t február 1-jétôl a Rába-csoport valamennyi tagvállalatánál bevezettük, azzal a céllal, hogy elektronikusan tárolható és visszakereshetô legyen minden olyan dokumentum, amely a Rába-csoporttal kapcsolatban valamilyen vonatkozásban pénzügyi követelést vagy pénzügyi kötelezettséget alapoz meg, és adott esetben szükség lehet rá könyvvizsgálati, adóhatósági vagy egyéb ellenôrzés során. Ez nemcsak a számlákra vonatkozik, hanem érint szerzôdéseket, megrendeléseket, teljesítésigazolásokat, beruházási dokumentumokat, költségfelosztásokat és minden egyéb olyan iratot, amelynek megléte és visszakereshetôsége fontos a hatékony munkavégzés szempontjából, a felesleges idôveszteségek elkerülése érdekében. Az éles indulást egy oktatás elôzte meg, melynek keretében az összes jogosult, szerepkörtôl függôen, megfelelô tájékoztatást kapott a rendszer használatáról, illetve a menedzsment elvárásairól. Februártól folyamatosan ebben a rendszerben kell rögzíteni az összes olyan új dokumentumot, amelynek valamilyen pénzügyi vonatkozása van, majd június 30-ig minden szakterületnek rögzítenie kell az összes, erre az évre érvényes szerzôdést is. Ehhez minden kijelölt illetékes megkapta a szükséges hozzáférési jogosultságokat. A statisztikáink szerint a rendszer indulása óta (beleértve még a tavalyi, számlákhoz kapcsolódó iratokat is) a rábás kollégák több mint 2000 iratot rögzítettek a rendszerben. Ez persze nagy valószínûséggel még elenyészô szám a vállalat öszszes, jelenleg érvényes, különbözô szerzôdéséhez vagy egyéb, jogérvényes dokumentumához képest, de már mutatja a rendszer lehetôségeit. A rendszer használatára vonatkozó vezérigazgatói utasítás megtalálható a hálózaton lévô dokument könyvtárban, és ennek mellékleteként mindenki számára elérhetôek a felhasználói kézikönyvek, a létrehozott irattípusok, a fennálló szerepkörök, az alkalmazható kulcsszavak. Akinek a használattal kapcsolatban bármilyen további kérdése, problémája vagy javaslata (új irattípusra, szerepkörre, kollégák szerepkörhöz csatolására stb.) van, forduljon hozzánk bizalommal. Szükség esetén továbbítjuk a kérést az Iqsys felé. Közös érdekünk, hogy az artoffice rendszer használata, a dokumentumok felvitele és keresése mielôbb része legyen a mindennapos munkavégzésnek, ezáltal megkönnyítse kollégáink életét. KOSZORUS ZSUZSANNA, NAGY TAMÁS

11 11 oldal Futómû Kft. 11 Gépészmérnök-hallgatók országos konferenciája idén már 5. alkalommal A gépészmérnökképzést folytató hazai felsôoktatási intézmények közel száz hallgatója vett részt az idén 5. alkalommal megrendezett gépészmérnök-hallgatók országos konferenciáján Gyôrött. Az esemény a tavalyi évhez hasonlóan a Rába aktív támogatásával és szakmai közremûködésével valósult meg. A hagyományosan a Széchenyi István Egyetemen tartott háromnapos találkozót április 4-én dr. Szekeres Tamás rektor nyitotta meg. A konferencián, amely egyben szakmai verseny is, a hallgatók idén 8 támogató vállalat által, az ipari gyakorlatból vett gyártási, gyártástechnológiai és tervezési témákkal, feladatokkal találkoztak. A feladatokat csoportmunkában oldották meg a résztvevôk. Minden témán 2 2 vegyes, több intézmény hallgatóiból álló csapat dolgozott, életszerû helyzetet teremtve a probléma megoldásához. A mûhelymunka során a vállalati szakemberekkel is konzultálhattak a résztvevôk. A Rába Futómû Kft. részérôl idén is Rákóczy Kálmán konstrukciós teamvezetô segítette a hallgatók munkáját. A konferencia országos jellegét jól példázza, hogy bár a kezdeményezés Gyôrben fogalmazódott meg 5 évvel ezelôtt, évrôl évre növekvô számban az ország minden pontjáról 13 képzôintézménybôl érkeznek a hallgatók a rendezvényre. A konferencia kiváló lehetôséget teremt a vállalatok és a hallgatók közötti közvetlen kapcsolatfelvételre, közös eszmecserék folytatására. A közel kétnapos mûhelymunka az újonnan átadott Inno-Share épületben zajlott. Kedden délután a program a kidolgozott feladatok prezentálásával kezdôdött, majd este a megoldások szakmai és megvalósíthatósági szempontból való értékelésével és díjazásával ért véget. A zsûrit a feladatkiírásokat adó cégek mellett a gyôri egyetem és több hazai egyetem szaktanszékének vezetô oktatói alkották. Rákóczy Kálmán, a Rába Futómû Kft. konstrukciós teamvezetôje szerint ugyan eltérô szemlélettel, de ötletesen és jól oldotta meg mindkét csapat a feladatot. A portálfutómûvek terén fellépô differenciálmû-kopásra, illetve a jobb oldali kerék kipörgésére az egyes csapat kétféle megoldást is kidolgozott: jármû-, illetve futómûoldalról egyaránt, még szimulációt is készítettek, míg a másik csoport a futómûves megoldásra koncentrált. A Rába Futómû Kft. 1-es csapata a közönségdíj kategóriában 1. helyezést ért el, míg a legjobb mûszaki megvalósítás terén szoros versenyben a második helyen végzett. A rendezvény befejezéseként a szerdai napon a hallgatók a gyárlátogatások alkalmával többek között betekintést nyerhettek a Rába gyártási folyamatába is. DÖBRÖSI BALÁZS

12 12 oldal 12 Jármû Kft. Rába védelmi technológia S aját védelmi technológiát fejleszt a missziós feladatokat teljesítô honvédségi jármûvek számára a Rába Jármû Kft. A moduláris védelem kidolgozása a legmodernebb szerkezeti elvek alapján történik, világszínvonalú anyagok felhasználásával, kompozit formában. Az európai uniós és hazai támogatással zajló fejlesztésnek köszönhetôen már nem csupán a vezetôfülke, hanem a felépítmény is lövedék és akna elleni védelmet nyújt a speciális szolgálatot teljesítô jármûvek számára. A Rába katonai rendeltetésû jármûveket fejlesztô, gyártó és beszállító vállalatként megalakulása óta a magyar honvédség szolgálatában áll. Az elmúlt 115 év során számos olyan különleges katonai konstrukció született, mint például a Botond, a FUG (Felderítô Úszó Gépjármû) vagy a PSZH (Páncélozott Szállító Harcjármû), illetve a korábbi H sorozat jármûvei, hogy csak a legismertebbeket említsük. A Magyar Honvédség a NATOtagság óta fokozott missziós tevékenységben vesz részt. Ezekhez a mûveletekhez elengedhetetlenek az olyan, csapatszállítási, logisztikai feladatokat ellátó jármûvek, melyek képesek az adott ország hazánkétól jelentôsen eltérô földrajzi, klimatikai és egyéb viszonyainak megfelelni, lövedék- és aknavédelmet biztosítani. A Rába Jármû Kft. célja, hogy a MH ezen igényeit a gépjármû-beszerzési program keretében saját fejlesztéssel, magas hazai hozzáadott értékkel, hazai alvállalkozók bevonásával elégítse ki. A fejlesztési kapacitást és a jelenlegi technológiai tudást alapul véve egy saját modern védelem kidolgozását kezdtük meg, mely a legmodernebb anyagokat alkalmazza kompozit technológiai bázisán. A Rába az elmúlt évben a kifejlesztett kompozit változatokat roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatoknak vetette alá, melyek igazolták, hogy a valós körülményeket imitáló fenyegetettségekkel szemben azok megfelelô védelmet biztosítanak. A korábban megkezdett kutatás-fejlesztési programot az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül, pályázati forrás felhasználásával kívánjuk folytatni. A projekt megnevezése: Terrorcselekmények elleni, speciális kompozit technológia kidolgozása gépjármûvek ballisztikai védelmére. A projekt idôtartama: január június 30. A pályázattal elérni kívánt célok között egy ún. modul rendszerû, Rába védelmi technológia teljes körû kifejlesztése és egy kísérleti minta (VZF védett, zárt felépítmény) legyártása szerepel. Ez utóbbit a Rába roncsolásos vizsgálatnak veti alá, ami a modul rendszerû védelmi technológia képességét hivatott bizonyítani. A vállalat a lövedékállósági vizsgálatokhoz a védettségi szinteket a STANAG 4569 AEP 55 által meghatározott eljárás szerint folytatja le. A repeszállósági vizsgálat esetén egyéni, a valós fenyegetettség ellen kíván fejleszteni és annak megfelelni (a felhasználói igényeknek megfelelôen). A fejlesztés eredményeképp a Rába képes lesz biztosítani az elsôsorban missziós feladatokat teljesítô hazai jármûpark védelmi igényeit. A katonai alkalmazáson túl a meglévô polgári eszközök is elláthatóak utólagosan a modul rendszerû, Rába védelmi technológiával. A hadi- és polgári igények kielégítéséhez a tervezési, gyártási és hazai vizsgálókapacitás egyaránt rendelkezésre áll.

13 13 oldal Jármû Kft. 13 A védelmi készlet felszerelésének oktatása a honvédségnek A mint az már több korábbi tudósításban is szerepelt, a Rába Jármû Kft. lövedékek és aknarobbanás elleni védelmet biztosító fülkével és egyéb speciális kiegészítôkkel szerelt, H AEL 103 típusú katonai terepjáró jármûveket szállított a Magyar Honvédség részére a közelmúltban. A jármûszállításokkal párhuzamosan természetesen biztosítani kell az új technikai eszközök megismertetését célzó tanfolyamot is. Az új tudás jelen esetben a moduláris jellegû védelmi elemek fülkére történô fel- és leszerelésének megismerése, annak elsajátítása. A moduláris védelem azt jelenti, hogy a védelmet biztosító elemek a jármû fülkéjére rôl bármikor le- és felszerelhetôk a jármû aktuális feladatának megfelelôen. (Ha például nincs szükség védelemre, akkor mintegy 1500 kg-mal csökken a jármû saját tömege, így például a fogyasztása, gumikopása stb.) A háromnapos tanfolyam március 1-jén indult telephelyünkön. A résztvevôk létszáma 15 fô volt. A tanfolyam munkavédelmi oktatással kezdôdött, amelyre kifejezett hangsúlyt fektettünk a kollégáinkkal, hiszen alapvetôen gyakorlati jellegû tanfolyamról van szó, ahol a védelmet biztosító elemek (akár kg elem) egy részét daruval kellett beemelni. A munkavédelmi oktatást követôen Szabó János irányító tervezô ismertette a Rába Védelmi Készlet, ill. annak részeivel (moduláris védelmû fülke, vészfutógyûrû a gumiabroncsokban, fegyvertalp stb.) kapcsolatos legfontosabb mûszaki tudnivalókat. A gyakorlati képzés a védett fülke csomagolási egységének roncsolásmentes megbontásával kezdôdött. Az oktatás vezérelve az volt, hogy a rábás kollégák felügyelete és útmutatásai alapján a katonák végezzék el a kicsomagolási, elôkészítési és szerelési mûveleteket, valamint megismerjék az azok végrehajtásához szükséges szerszámokat, készülékeket. (Egy készlet felszerelése 2 fô számára kb. 2 napos mûvelet.) A tanfolyamot a HM Hatósági Hivatal (a HM munkavédelmi szerve) szakemberei is megtekintették, munka- és balesetvédelmi szempontból kontrollálva azt. További résztvevôk a Rába részérôl, akik sokat tettek azért, hogy ebben a 3 napban olyan szintû tudást adjunk át, amelyet a mostoha missziós körülmények között is megbízhatóan tudnak használni: Gulyás László, Farkas Balázs, Kónya István, Fehér László, Erdélyi Jenô, Szôcs János. MAJOR BALÁZS Népszerû az Ötletláda A dolgozói javaslati rendszer nagy népszerûségnek örvend novemberi bevezetése óta. Az ötletládába ben 4 darab, míg 2011-ben ez idáig már 14 darab javaslat érkezett. A javaslatok zöme a vágási technológia területén az anyagmegtakarítás, illetve a hulladékcsökkentés témakörében íródott, de született már javaslat a szerszámköltség csökkentésére, a szállítás és tárolás optimalizálására, idômegtakarításra, balesetveszély csökkentésére és az adminisztrációs munka optimalizálására is. Az ötletek között csak kevés olyan van, ami nem értékelhetô. A javaslatok mintegy kétharmada lezárt, azaz az ötletadó a szabályozásnak megfelelôen kalkulált díjat vagy jutalmat már átvehette. Az ötletek ösztönzése érdekében ötletprogramokat hirdetünk. Legutoljára minôségjavítással kapcsolatosan adott ki felhívást az ötletbizottság. A HAMM-nak gyártott üzemanyag-, illetve hidraulikatartályok tömítettség-ellenôrzésére kérünk jobbító javaslatokat azért, hogy csökkentsük a tömítetlen tartályok kiszállításának kockázatát, megelôzve a költséges javítást a vevônél. KRASZTINA ZOLTÁN

14 14 oldal 14 Jármû Kft. Hamm alvázgyártó sor ÜZEMI RENDEZÉSI TERV (LAYOUT) OPTIMALIZÁLÁSA AZ ÚJ SOROZATTERMÉKEKRE T artva magunkat ahhoz az elvhez, hogy a gyártási folyamatokat optimalizáljuk, a következô lépésként a Hamm alvázak gyártósorait vettük górcsô alá! Az elmúlt három hónap (januárfebruár-március) a munkanapfényképezés jegyében telt a gyártósorokon, felmértük a kiválasztott termék gyártási folyamata során a pontos ráfordításokat. A munkában több terület képviselôje vett részt (minôségbiztosítás, gyártásfejlesztés, üzem, hegesztési felelôs), hogy így biztosítsuk a tények objektív feltárását. A vizsgálat során folyamatosan elemeztük a mit-hol-mikor-ki-hogyan elveket s a végén összegeztük, aminek eredménye a következôkben foglalható össze (a teljesség igénye nélkül): A különbözô sorokon mûködô részfolyamatokat egy sorra koncentráltuk, így most egy helyen történik az összeállítás, a hegesztés, tisztítás és az egyengetés; ezzel a belsô mozgatások nagy részét sikerült lecsökkenteni. Egy kézbe helyeztük a sor vezetését, ezáltal a munka ütemezhetôségét és a leterheltség koordinálhatóságát javítottuk. Feltártunk olyan, mûszakilag könnyen megoldható többletráfordításokat, melyek a termék-elôállításhoz effektíve nem szükségesek (nem értéktermelô tevékenység), de eddig kényszerûségbôl el kellett végezni; például az alvázak forgatása a talajon. Rámutattunk a dolgozók hatékonyabb munkaidejének kihasználására (ezzel nem többletterhelést okozva) oly módon, hogy bizonyos mûveletek átcsoportosításával, a napi célmennyiség egyenletesebb leterheltséggel elérhetô. Fontosnak tartottuk, hogy a munkavégzéshez elengedhetetlen eszközöket a kijelölt tárolóeszközökön tárolják. Az is kiderült a felmérés során, hogy a dolgozók több olyan felületi kikészítô tevékenységet végeznek, melyek a késôbbi termék (úthenger) használata során nem jelentenek jobb minôségi kivitelt. Ezért a szükséges mûveletekhez vizuális segédeszközöket készítünk, hogy kizárólag ott történjen meg a munka elvégzése, ahol azt a vevô kéri. Természetesen a kiértékelést még nem fejeztük be, hisz sok munka áll még elôttünk, ahhoz, hogy a hatékonyságunkat javítsuk, viszont egy dolgot határozottan látunk: elengedhetetlen a dolgozókkal (és nem csak a fizikai területen) megértetni azt, hogy az, amit elkészít a két kezével, nem pusztán egy fémdarab, hanem euró-dollár-forint! Cégünknél a munkatársak zöme érzi ennek súlyát és már több olyan ötlet érkezik az ötletládaprogram keretében, melyek a fenti szándékainkat támogatják! HOMÉR ZOLTÁN

15 15 oldal Alkatrész Kft., Mór Környezetvédelmi és munkavédelmi fejlôdés a móri gyárban 15 A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. Móri Gyára évek óta környezetvédelmi és munkavédelmi irányítási rendszert mûködtet. Mint azt Svárda Norbert EBK-csoportvezetô elmondta: mindkét rendszer legfontosabb alapelve a folyamatos fejlesztés és annak igazolása. A VARRODA FELÜLVILÁGÍTÓ ABLAKAI. Ennek szellemében tûzzük ki minden évben környezetvédelmi és munkavédelmi célkitûzéseinket és értékeljük teljesítményünket. Az elmúlt évben környezetvédelmi szempontból az egyik legfontosabb dolognak tartjuk egységes környezethasználati engedélyünk módosítását. Környezetvédelmi szempontból ez egy alapdokumentum, melyet a felügyelôség ad meg a tevékenységet végzô számára és gyakorlatilag a gyár mûködésének környezetvédelmi feltételeit tartalmazza. A dokumentáció módosítására azért volt szükség, mert a Fehrer Automotive-Rába Vegyesvállalat Kft. átvette a móri gyártól a habosítást mondta Svárda Norbert. A dokumentáció módosítása sikeres volt, az új engedélyben elôírt mûködési feltételeket folyamatosan teljesíti a móri gyár. A felügyelôségi engedélyeket tekintve fontos eredménynek tartjuk még gyárunk vízjogi üzemeltetési engedélyének egységesítését. Korábban két engedély vonatkozott gyárunk vízbeszerzésére, szennyvíztisztítására és a talajvízfigyelô kutak mûködésére. Ezen dokumentumok egységesítését kezdeményeztük a mûködési engedélyünk módosítása után, és ezt a kezdeményezést a környezetvédelmi felügyelôség jóváhagyta. Móron 2009 második félévében kezdték el a szabályozó dokumentumok integrálását, melyet ben tovább folytattak. Ez az integrálás azt jelenti, hogy ahol a szabványok lehetôséget adnak rá, ott minôségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységek szabályozására közös dokumentumokat hoztunk létre. Elsô körben kezdtük ezt a minôségügyi és környezetvédelmi tevékenységgel, majd folyamatosan vontuk bele a munkavédelmi és egészségvédelmi tevékenységet is. A teljes körû integrálást ben szeretnék befejezni és ben integrált tanúsító auditot szeretnének megvalósítani a három területen. A préselés és karbantartás tevékenységnél egyszer használatos rongyokat használtunk a gépek tisztítására és a kifolyt olaj felitatására a rendszeresített felitató anyag mellett. Próbákat végeztünk a tavalyi évben korszerû felitató kendôk és szônyegek használatára. Ezek olyan korszerû felitató anyagok, melyek a géprongy által felszívott olaj többszörösét képesek magukba szívni. Sajátossága még ezeknek az anyagoknak, hogy ezeket a forgalmazó cég kimossa és hatszor-hétszer újra fel lehet ôket használni. A próbák sikeresek voltak, a törlôkendôk és felitató szônyegek használatát bevezettük magyarázta Svárda Norbert. A szabászaton keletkezô szövet-, vlies- és filchulladékokat jelenleg kommunális hulladékként kezelik ben próbákat végeztek e hulladékok hasznosítására a környezetterhelés csökkentése érdekében. A próbák még nem zárultak le, folytatódnak 2011-ben is. Szintén a tavalyi évben kezdtünk el tárgyalásokat egy szakértô céggel új haváriatározó kialakítására az ipari szennyvíztisztítónál. Ez azért szükséges, mert a jelenlegi tározó elavult, tovább nem használható. Jelenleg a tervezés zajlik. Éppúgy, SVÁRDA NORBERT A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉRDEKÉBEN BEVEZETETT FEL- ITATÓ KENDÔT MUTATJA. mint a környezetvédelem területén, a munkavédelemnél is hajtottunk végre fejlesztéseket tavaly. Gyárunk területén, több helyen töredezett és repedezett a mûhelyek oldalán lévô kopolitüveg. Ezek cseréjét kezdtük el, mely jelenleg megvalósult a hegesztômûhelynél, gyártómérnökségnél és a szerszámforgácsoló mûhelynél. Ezt a tevékenységet szeretnénk folytatni Móron 2011-ben, csökkentve ezáltal a balesetek számát. Minden évben elvégezzük a képernyôs kockázatelemzést. Ezen elemzés eredménye alapján elkezdôdött a képernyôs munkahelyeken a gépek és képernyôk cseréje, csökkentve az ebbôl származó kockázatokat. Az elmúlt évben a varrodában folytattuk a felülvilágító ablakok cseréjét. Ez azért is fontos számunkra, mert a varrodában nyáron magas a hômérséklet. Ezen intézkedéssel csökkenteni tudtuk a rosszullétek számát és javítani tudtunk a munkahelyi klíma minôségén magyarázta Svárda Norbert. Szintén 2010-ben folytatódott a padozatjavítás több mûhelyben, csökkentve ezáltal a botlásveszélyt. Ebben az évben ezt a tevékenységet szeretnék folytatni, kiterjesztve a gyárudvarra is. A balesetek számának csökkentése érdekében a gyárudvaron a kilógó zöld növényzet megnyírása és a veszélyes fák kivágása valósult meg. A tûzvédelmet tekintve tavaly felülvizsgáltuk gyárunk tûzvédelmi szabályzatát és tûzvédelmi osztályba sorolását. Elmondható, hogy a munkavédelem területén elért intézkedések hatására az elmúlt évben a munkaidô-kieséssel járó balesetek száma a felére csökkent. A környezetvédelem és munkavédelem területén elért eredményeket igazolja az ez évi felügyeleti audit is, mely sikeres volt a sárvári gyárban is mondta végül Svárda Norbert.

16 16 oldal 16 Alkatrész Kft. Sárvár Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása Sárváron A nnak ellenére, hogy az üzem profiljába tartozó munkák nem kimondottan kedveznek a megváltozott munkaképességû emberek foglalkoztatására, a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyára figyelmet fordít ezen munkatársak felvételére. A megváltozott munkaképességû dolgozókat egészségi állapotuknak megfelelô, könnyû fizikai munkakörökben foglalkoztatják. Fôleg takarítási feladatok ellátására, csomagolási és számítógépes adatrögzítôi munkákra tudjuk ôket alkalmazni. A megfelelô munkahely és munkakör kiválasztása esetükben rendkívül fontos, hiszen figyelembe kell vennünk, hogy az adott személy milyen konkrét betegség miatt csökkent munkaképességû. A munkavégzésüket is folyamatosan figyelemmel kísérjük, segítjük munkájukat. Ennek során derült ki, hogy volt olyan megváltozott munkaképességû dolgozónk, aki egyéb nem a konkrét betegségével összefüggô probléma miatt nem tudott egy adott területen munkát végezni részletezte Németh Csaba, a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. NÉMETH CSABA MUNKA- ÉS BÉRÜGYI CSOPORTVEZETÔ TANCSICS JENÔNÉ RAJZTÁROS, ÜZEMI ADATRÖGZÍTÔ. sárvári gyárának munka- és bérügyi csoportvezetôje. A kft. létrehozott egy rehabilitációs bizottságot, amely szükség esetén egyedileg is foglalkozik az adott dolgozók rehabilitációs problémáival. A bizottság tagja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a HR-terület vezetôje és a szakszervezet által delegált munkatárs. A megváltozott munkaképességû emberek foglalkoztatása gazdasági érdek is, hiszen rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli azon munkáltatokat, akik nem, vagy nem kellô számban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességû embereket. Ez a fajta hozzájárulás szektorsemleges kötelezettség, mert minden munkáltatót terhel. Az Flt. (a foglalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény) rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettként azon munkaadókat határozza meg, akiknél az általuk foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a húsz fôt meghaladja, és a törvény a 20 fônél nagyobb létszámú munkaadókra ró fizetési kötelezettséget, ha az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességû emberek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám öt százalékát mondta el magazinunknak Németh Csaba. Az Alkatrész Kft.-ben 17, a sárvári gyárban jelenleg 11 fô olyan, megváltozott munkaképességû munkavállalót foglalkoztatnak, akik után elszámolható a rehabilitációs hozzájárulás. Természetesen a fentieken kívül egyéb területen is foglalkoztatunk megváltozott munkaképességû munkavállalókat egészségi állapotuknak megfelelôen, akiknek megváltozott munkaképessége nem éri el a rehabilitációs hozzájárulásnál figyelembe vehetô mértéket. Ôket igyekszünk elsôsorban a szakmai végzettségüknek megfelelô munkakörökben tovább foglalkoztatni egészségi állapotuknak megfelelôen. A nálunk dolgozó megváltozott munkaképességûek környezetük megbecsülését is kivívták hozzáállásukkal, szorgalmukkal, munkavégzésükkel emelte ki Németh Csaba.

17 17 oldal A Rába név az önkéntes nyugdíjpénztárak között is jól cseng HR 17 A JÓ HÍRT MINDIG KEL- LEMESEN ÉLJÜK MEG, FÔLEG, HA AZ A MEG- TAKARÍTÁSAINKAT ÉRINTI. KÖZZÉTETTÉK AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁ- RAK ÉVI HOZA- MAIT, AHOL A RÁBA ÖNKÉNTES NYUGDÍJ- PÉNZTÁR ELÔKELÔ HE- LYEZÉST ÉRT EL. A sajtóban megjelent hírek is úgy kommentálták, hogy ben 60 mûködô önkéntes pénztár közül ötnek lett a hozama 15% feletti. Ehhez a kiemelt csoporthoz tartozik a Rába Önkéntes Nyugdíjpénztár is 15,49%-os nettó hozamával. Ez a teljesítmény mindenképpen elismerést érdemel. Mint tudjuk, az önkéntes pénztár 1995-ben alakult, s országosan is az elsôk között van. A nevében is benne van, önkéntesen lehet csatlakozni hozzá, aki az idôskori éveire elôtakarékosságával további biztonságot szeretne elérni. Az öngondoskodás ebben az esetben két forrásból fakad: egyrészt a tag kötelezô egyéni befizetésébôl (2%), másrészt a Rába Csoport társaságának befizetésébôl (8%) ez összesen a tag bruttó jövedelmének 10%-át teszi ki, valamint az eseti befizetésekbôl. A pénztár nyílt, bárki csatlakozhat a minimális tagdíj vállalása esetén. Mit kapunk ennek fejében a pénztártól? Elsôsorban a hozamot, szigorúan személyre szólóan titkos számlára, amely negyedévente kerül jóváírásra a számlán. Ehhez nem férhet hozzá semmilyen harmadik személy, kivéve, ha a számlatulajdonos hozzájárul az információ kiadásához. Az elônyök között sorolható fel, hogy a számlán felhalmozott öszszeg adómentesen örökölhetô a tag errôl külön rendelkezhet, s az sem elhanyagolható, hogy ha valaki a 10 éves tagságon túl van, háromévente a hozamát adómentesen kiveheti. Ez bizony nehéz idôszakokban sok segítséget jelenthet, aki pedig a megtakarítást választja, még adókedvezményt is elérhet saját befizetéseivel. Ezekrôl a pénztár alkalmazottjai a személyi porta feletti irodában személyesen, vagy as, es telefonszámokon részletes tájékoztatást adnak. A pénztárnak vannak mûködési költségei is, amelyet a mûködési és likviditási tartalékban tart nyilván; ez a bérletek, eszközök, bérek, illetékek, bankköltségek fedezete, illetve a pénztár fizetôképes kockázatát kezeli. A Rába önkéntes pénztár már februárban kézhez adta az adóigazolással a számlánk egyenlegét, ahol a fedezeti sorban látható a tényleges, december 31-i állapotnak megfelelô megtakarításunk. Mibôl lesz a hozam? teszszük fel a kérdést, és a válasz egyszerû: a portfólióból. Ami mögötte van, azt számos lehetôségelemzés elôzi meg, a várható trendek, várakozások, a tapasztalat és néha bizony a szerencse is befolyásolja. Ki tud elôre jelezni egy váratlan katasztrófát annak pénzpiaci hatásaival, vagy valós piaci szükségleteken alapuló fellendülést? Ha belegondolunk, az elôbbibôl van több. Mindezek ellenére meg kell határozni a portfóliót, folyamatosan értékelni kell a kockázatokat és az ezzel elérhetô hozamot. Meg kell találni azt az egyensúlyt, ahol az egyes elemek részvény, kötvény, diszkontkincstárjegy, befektetési alapok, ingatlanok összességében hozzanak annyit, hogy reálhozamot érjünk el, azaz a várható infláció felett fialjon a pénzünk. Az már hab a tortán, ha ennél is magasabb összeget látunk a számlánkon jóváírva. A befektetési piac nagyon megváltozott, kiismerhetetlen lett, szakmailag ezt a viselkedést hektikusnak nevezik nagy meglepetésekkel és tapasztalatokkal szolgált minden befektetônek, a kockázatok felmérése, a portfólió folyamatos értékelése nagyobb hangsúlyt kapott. 2009, 2010 a részvények éve volt, a pénztár is ebben a befektetési formában volt túlsúlyos, aminek hozamát realizálta már nem ezt az irányt mutatja, a hangsúlyok más befektetési formákra helyezôdtek át. Reméljük, ezek is hozzák az eddig kitûzött célt, az infláció feletti hozamot. Az éves adatok fontosak, de egy pénztár megítélését a hosszú távú befektetések (10 év) átlagos hozamai határozzák meg. Ezek a számok is a tartalmuknak megfelelôen értékelendôk, hiszen az állandóan változó statisztikai adattartalmak és a portfólióból származó hozamok számítási módszerei is folyamatosan változnak. A hivatalosan is ismert, úgynevezett hozamráták a 10 éves idôsorban keletkezett adatokat harmonizálják, eligazítást adhatnak az adatrengetegben az elôbb említettek figyelembevételével. Ha visszatekintünk az elmúlt tíz év pénzpiaci történéseire, látható, hogy több volt a nem várt mínuszt okozó esemény, azaz van mit behozni, a portfóliólehetôségekkel jó gazda módjára kell élni. Néhány jellemzô, a hírekben is szereplô adat a pénztár eddigi teljesítményének megítéléséhez: az átlagos éves infláció az elmúlt 10 évben 5,37% volt, a pénztár átlagos 10 éves hozamrátája 6,5587%, a vagyonnövekedési mutató 5,889%. Átlagos magánbefektetôként nehéz lenne ezt a hozamot elérni, bár utólag mindig akadhat olyan portfólió, amire azt mondjuk, ide kellett volna befektetni. A hosszú távú befektetésnél a döntés azt jelenti, változás lesz, azaz abban a pillanatban realizálás történik, a hozam elszámolásra kerül. Ettôl kezdve a következô eseményekre kell koncentrálni, mi az, ami a következôkben hozza a hozamot, értékállóvá teszi befektetéseinket. Ez bizony elemzést, kockázatfelmérést, felelôsséget jelent, mert elkezdôdött a következô tíz év, illetve a folyamatos értékelés tart, mert vannak olyanok, akinek a pénztári tagsága a nyugdíjba vonulás miatt ennél rövidebb is lehet. A gondoskodásnak, öngondoskodásnak folyamatosnak kell lennie, ne hagyjuk elmenni mellettünk a lehetôséget! CSANAKI ISTVÁN

18 18 oldal 18 HR Dolgozói kedvezmények rábásoknak ÉLMÉNYFÜRDÔ A Rába Nyrt. az érdekképviselettel közösen 2008 júliusától a gyôri Rába Quelle Élményfürdôben lehetôséget biztosít munkavállalóinak a kikapcsolódásra, családi programokra. A program keretében az élményfürdô, illetve a nyári idôszakban a szabadtéri strand szolgáltatásait lehet ingyenesen igénybe venni. Ezenkívül a fürdôben szauna, Bioptron lámpás kezelés, maszszázs áll a vendégek rendelkezésére. A gyermeket nevelôk további kedvezményekre jogosultak. A jelentkezéseket a szakszervezet várja. Túligénylés esetén elônyben részesítjük a nehéz fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat, kiskorú gyermekeket nevelôket, törzsgárda- és szakszervezeti tagokat. ARRABONAMED Az egészséges életmód és a rekreáció támogatására a Rába a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató Arrabonamed Kft.-vel karöltve a munkahelyen háziorvosi ellátást, prevenciós és egyéb egészségügyi kezelést (pl. ingyenes fizikoterápiás kezelést) biztosít munkaidôhöz igazodó igénybevételi lehetôséggel, továbbá a kötelezô foglalkozásegészségügyi szûréseken túlmenôen komplex prevenciós szûrôvizsgálatokat is szervez (pl. allergiaszûrés, glaukóma-, thermokamerás vizsgálat) önkéntes részvétellel. TEKE Az évente megrendezett tekebajnokságon 4 6 fôs csapatok vesznek részt. A verseny mellett a munkahelyi-baráti társaságok egy-egy külön idôpontban is lefoglalhatják a pályát. A tekézési lehetôségekrôl a szakszervezeti irodánál lehet érdeklôdni. ÜZLETI LIGA Kedvezményes Suzuki gépjármûvásárlási lehetôség Rába-dolgozóknak A magyarországi Suzuki-gyár alapításának 20. évfordulóján szeretne kiemelt figyelmet fordítani üzleti partnereire. Ez alkalomból beszállítóinak és azok dolgozóinak kedvezményes Suzuki gépjármû vásárlási lehetôséget biztosít, ezzel köszönve meg a hoszszú távú, sikeres együttmûködést. A kedvezményes gépjármûárakon felül minden gyári Suzuki alkatrész és kiegészítô árából további engedményeket nyújt, Az Üzleti Liga az ország legnagyobb céges labdarúgó-bajnoksága, ahol a Rába Futómû Kft. csapata évek óta sikerrel szerepel. A bajnokságban nemcsak a sportteljesítmény a fontos, hiszen egy-egy ilyen mérkôzés a csapatépítésre, szellemi és fizikai feltöltôdésre is jó alkalmat kínál. A rábás csapat teljesítménye mindenképpen elismerésre méltó, sikereik a vállalat jó hírét is öregbítik. Az edzésekre, a bajnoki mérkôzésekre új résztvevôket és szurkolókat is várnak. FUTSAL Azoknak a munkatársainknak, akik inkább a lelátóról szurkolnának végig egy izgalmas, lendületes meccset, a szakszervezet illetékeseinél ingyenesen igényelhetô futsalbérleteket ajánljuk. A bérleteket mindig egy mérkôzésre lehet elvinni és a mérkôzést követô munkanapon le kell adni az igénylés helyén. A bérletek kiosztása az igénylés sorrendjében történik. Lapzártánkkal egy idôben már a bajnoki fináléba jutásért küzd a Rába ETO Futsal Klub csapata. A hazai mérkôzések helyszíne a Magvassy Mihály Sportcsarnok. További információ a csapatról és a mérkôzésekrôl: A Rába több külsô intézménynyel, szolgáltató vagy kereskedô céggel kötött megállapodást dolgozói támogatására. KÖNYVTÁR A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe a Rába dolgozói. Beiratkozáskor a Rába által kiállított belépôkártyát kell felmutatni. BARKÁCSÁRUHÁZ A Rába munkavállalói 10%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a Ú jabb lehetôségekkel bôvült a rábások számára elérhetô kedvezmények köre. A különbözô partnerintézmények, szolgáltatók által kínált akciós ajánlatok mellett a vállalat számos kikapcsolódási, sportolási lehetôséget is ingyenesen vagy nagy kedvezményekkel biztosít dolgozóinak a szakszervezettel együttmûködésben. Ezek a szabadidôs programok segítenek megtartani a munka és magánélet egyensúlyát és csapatépítô, közösségformáló szerepük miatt is fontosak, ezért vállalatunk továbbra is várja és támogatja az aktív kikapcsolódást vagy sportolást célzó dolgozói kezdeményezéseket. Praktiker összes magyarországi áruházában minden hó 10-e utáni péntek-szombat-vasárnap. A kedvezmény bármely termékre igénybe vehetô, beleértve az akciós termékeket is, de nem vonatkozik az élelmiszerekre, dohányárukra, téglára és cserépre. TELEMÁTRIX A Rába-csoport kedvezményes mobiltelefon-elôfizetési lehetôséget tud biztosítani munkavállalói számára a T-Mobile Dolgozói Telemátrix szolgáltatáshoz történô csatlakozással. A dolgozók 3 darab kedvezményes, havidíjas Dolgozói Telemátrix-szolgáltatás igénylésére jogosultak. A részletes szabályok az IR31010 sz. vezérigazgatói utasításban olvashatók. SZÁLLODA A Danubius kedvezményes üdülési lehetôséget biztosít magyarországi szállodáiban a rábásoknak. A szállodalánc 15%-os kedvezményt nyújt a honlapon szereplô magyarországi vidéki szállodák napi áraiból, illetve a szállást is tartalmazó belföldi csomagajánlatok árából. A 15%-os kedvezmény a fenti honlapon szereplô budapesti szállodák napi áraiból is érvényesíthetô. A kedvezményes foglaláshoz szükséges formanyomtatvány a vezérigazgatói titkárságon igényelhetô, ahol a program részleteirôl és további, egyedi kedvezményekrôl is érdeklôdhetnek. JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS A 4x4 Schreiner Autósiskola állandó kedvezményekkel biztosít a megrendelt gépjármûvekhez pedig most 3+2 év kiterjesztett garanciát kínál. A konkrét ajánlatot dolgozóinknak a Rába Magazin megjelenésével egy idôben, elektronikus levél formájában fogjuk megküldeni. A kedvezmények szeptember 31-ig történô megrendelésre, illetve a december 31-ig átadott gépjármûvekre vonatkoznak majd. jogosítványszerzési lehetôséget a Rábás dolgozóknak és a velük egy háztartásban élôknek. A cég kínálatában személygépkocsi (B), moped (M) és motorkerékpár (A1, A korl., A) kategóriás képzések egyaránt szerepelnek. Bôvebb információ: Cím: Gyôr, Tihanyi Árpád út (a Gyôr Plaza mellett). RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: KOVÁCS ANITA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMDA: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., (9026 GYÔR, VIZA U. 4.) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: RADEK JÓZSEF NYOMDAVEZETÔ: TAR JÓZSEF A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

19 19 oldal HR 19

20 20 oldal HR, Sport 20 Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Babos László, Rába Futómû Kft., fényezô Bauernhuber László, Rába Futómû Kft., lakatos Bognár Zoltán, Rába Futómû Kft., cellavezetô Bors László, Rába Futómû Kft., cellavezetô Cserháti József, Rába Futómû Kft., fúrós Gellén Sándor, Rába Futómû Kft., hôkezelô Halász Béla, Rába Futómû Kft., cellavezetô Hérincs György, Rába Futómû Kft., termelésirányító Horváth Csaba, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Inotai Árpád, Rába Futómû Kft., szerszámkészítô Karhusz Zoltán, Rába Futómû Kft., köszörûs Kiss Sándor, Rába Futómû Kft., lakatos Kuti Györgyné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabász Nagy Imréné, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Németh Miklós, Rába Futómû Kft., gyártóeszk. gazdálkodó Pápai Ferenc, Rába Futómû Kft., stratégiai beszerzô Péntek Lászlóné, Rába Futómû Kft., költség- és készletgazdálkodási ea. Pödör József, Rába Futómû Kft., NC megm. közp. forgácsoló Róth László, Rába Futómû Kft., NC esztergályos Sándor László, Rába Futómû Kft., köszörûs 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Fekete Géza, Rába Futómû Kft., fúrós Gyözö Miklós, Rába Futómû Kft., fúrós Kopócs Sándor, Rába Futómû Kft., karbantartó lakatos Oszkó Nándorné, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, raktári kiadó Poleczki Róbert, Rába Futómû Kft., fúrós Töreki Imre, Rába Futómû Kft., teamvezetô 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Antal Istvánné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított lakatos Bognár Antalné, Rába Futómû Kft., köszörûs Gecse László, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, csoportvezetô Gyurukovics Tibor, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Ferenc József, Rába Jármû Kft., termelési elôadó Kiss Zsolt, Rába Jármû Kft., cellavezetô 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Balogh Jánosné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Keszei István, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC forgácsoló Kiss Vámosi Imre, Rába Futómû Kft., cellavezetô Lunk Béla, Alkatrészgyártó Kft., Mór, folyamatellenôr Simon László, Rába Futómû Kft., gyártmányfejlesztô Sógorka Károlyné, Alkatrészgyártó Kft., készletezô Stelczer Csaba, Rába Jármû Kft., építési ellenôr 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Anda Árpád, Rába Jármû Kft., NC-marós Czank Imre, Rába Jármû Kft., kovács Kóczán István, Rába Jármû Kft., karbantartó lakatos Naszádos Károly, Alkatrészgyártó Kft., Mór, lakatos Oross Lajos, Rába Jármû Kft., minôségbiztosító Preil Sándor, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított lakatos Schneider István, Rába Jármû Kft., fémhajlító 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Stettner Jánosné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô 10 ÉVE A RÁBÁNÁL Benczik Mónika, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Schmerl Éva, Alkatrészgyártó Kft., Mór, készletezô Simon Ferencné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô ETO-sztárok az étlapon GYÔRI SPORTBARÁTOK VENDÉGLÔJE F elújítva, megújulva kinyitott Gyôrött a Betérô vendéglô (Somogyi B. u. 35.), amely korábban nemcsak remek magyaros ételkínálatáról híresült el, hanem arról is, hogy sportbarátok találkozóhelyévé vált. Nos, mostantól hatványozottabban igaz a sportos jelzô a családias hangulatú vendéglôre. Pontosan egy csapatra való ETOsztár adta ugyanis a nevét az étlapon szereplô kedvenc fogásához. Nem kell különösebben ecsetelni, hogy Palotai Károly, Keglovich László, Verebes József, Hajszán Gyula, Póczik József, Hannich Péter, Iváncsik Mihály, Görbicz Anita, Vincze Ottó, Koltai Tamás és Dróth Zoltán sportágában milyen kiemelkedôt produkált a hazai és a nemzetközi porondon, szerezve ezzel óriási dicsôséget Gyôrnek, a zöld-fehér híveknek. Immár a gasztronómia világa is megörökíti ôket a városban, ezzel is tisztelegve fantasztikus teljesítményük elôtt. Hogy mit takar Palotai és Keglovich ötkarikás bôségtálja, Verebes mester mágikus pörköltje, a Hajszán-cseles fatányéros, a Póczik-bomba, a Hannich-féle kéttüdejû, az Iváncsik-cunder, Görbicz hálószaggatója, Vincze kedvence, Koltai vízi világa és Dróth betyárpecsenyéje, valószínûleg nem sokáig lesz titok a gyôri sportbarátok elôtt. Ráadásul a vendéglôben kialakítottak egy ETO-sarkot, ahol lehetôség van gyôri sportereklyék kiállítására, valamint televízió elôtti közös szurkolásra is, hiszen a helyiségekben lévô három televízión minden létezô magyar nyelvû sportcsatorna rendelkezésre áll. A havonta megtartott sorsolásokon a törzsvendégek között értékes sportos ajándékokat sorsolnak ki, többek között a fent említett sztárok közremûködésével. Egyszóval minden gyôri sportbarátnak megéri a kitérô a Betérô...

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1. Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1.1 A minőség jelentése A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 214. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A vállalat belső tevékenységi rendszere.

A vállalat belső tevékenységi rendszere. A vállalat tevékenységi rendszere 01. rész Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium A vállalat belső tevékenységi rendszere. Az alapvető célból lebontott vállalati célrendszer megvalósításához szükséges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben