AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 NYÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 NYÁR"

Átírás

1 AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 NYÁR

2 A könyvekkel kapcsolatban további információ érhető el az alábbi címeken: Ad Librum Kft. irodája Porta Irodaház 5. em Budapest, Mázsa tér 2-6. Tel: (06-1) Tel: (06-20) A könyvek közvetlenül a kiadótól is megvásárolhatóak: shop.adlibrum.hu A PodPress szolgáltatás keretében az Ad Librum Kft. szerzői és intézményi kiadásokat gondoz. Ennek megfelelően a kiadó a PodPress kiadás esetében maga a szerző vagy az intézmény Ad Librum Kft. Az Ad Librum Kiadó és a PodPress az Ad Librum Kft. márkanevei.

3 Régi Utazások Báró Wesselényi Miklós: Útinapló, Wesselényi naplója Széchenyivel tett híres nyugat-európai útjáról óta az első teljes kiadás! Szerző: Wesselényi Miklós Cím: Útinapló, Kiadó: Ad Librum ISBN: Sorozat: Régi Utazások Terjedelem: 191 Ár: 1990 adlibrum.hu/wesselenyi/ Párizs este igazán tündérvároshoz hasonló, s első látásra meglepő és elvakító. A remek világítás, az ízléses fényes boltok, a széles, szabad utcák két oldalán meseszerű, ragyogó látványt nyújtanak. L Hotel des Princes-be szállottunk meg. Széchenyi nagyon szép lakosztályban, én egy kis szobácskában. Mindjárt útiruháinkban a Palais Royalba menénk. Itt az első pillantás a velencei Márkus-térre emlékeztet, de több fénnyel, ízléssel és élettel. A legnemesebb szellemi termékektől s a legszükségesebb használati cikkektől, a leghiúbb élvek s a legkeresettebb divatárukig minden található itt. Tudományos egyletek, olvasótermek, kávéházak, melyekben kizárólag politizálnak, játékbarlangok, kéteshírű korcsmák, a legelőkelőbb emberek s a legaljasabb csőcselék rikító ellentétben vannak itt együtt. 3

4 Régi Utazások Jókai Mór: Napló Jókai utazásai Nyugat-Európában és Magyarországon a tőle megszokott szellemes és regényes leírásokkal. Szerző: Jókai Mór Cím: Útleírások Sorozat: Régi Utazások Kiadó: Ad Librum ISBN: Terjedelem: 260 oldal (140x200mm) Ár: 1990 Ft adlibrum.hu/jokai Vannak vidékek, amiknek igéző hatása az emberi kedélyre el nem tagadható, amiknek múltja belesugall a jelenbe. Ország, világ, korszellem átalakul, idomul az idővel, az a vidék maga külön is alakít, idomít, s hagyományos befolyását nem szünteti meg, s mint egy örökké tartó álom, belerémlik az ébrenlétbe. Itt vagyok végre az annyiszor megálmodott, annyiszor megszeretett Erdély fővárosban, ahol úgy érzem magamat, mintha régi ismerősök, régi rokonok közé érkeztem volna, kiknek arcait is látni véltem valaha talán képzeletemben? Talán a történet könyveit olvasva? amidőn a hajdankor hőseinek, nagyjainak, bölcseinek tetteiben elmerülve, azoknak alakjai végighúzódtak lelkemben, és most, midőn Erdély földjén állok, megelevenülten állnak szemeim előtt. 4

5 Régi Utazások Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában A reformkor nagy könyvsikere Bölöni Farkas Sándor beszámolója az amerikai iparról, iskolarendszerről, gazdasági intézetekről, börtönökről, sajtóról és választásokról. Szerző: Bölöni Farkas Sándor Cím: Utazás Észak-Amerikában Sorozat: Régi Utazások Kiadó: Ad Librum ISBN: Terjedelem: 213 oldal (140x200mm) Ár: 1990 Ft adlibrum.hu/boloni-farkas-sandor Kedvező körülményeim oly szerencsés helyzetbe hoztak volt, hogy 1830, 1831 és 1832-ben Európának és Észak-Amerikának némely részeiben utazásokat tehettem. Ez volt éltemnek egyik szebb időszaka! Az utazás örömei a visszaemlékezetben kedvesebbek; de még kétszereződnek, ha azokat másokkal is közölhetjük. Azt mondja egy francia író: Mit ér egy szép vidéknek látása, ha nincs, kinek mondhassuk: Mely szép ez a vidék! Ezen érzelem teve engemet is íróvá, s arra bírt, hogy amerikai jegyzeteimnek egy részét közrebocsássam. Az amerikai polgári és társasági életben sok oly pontot találtam tökéletre kifejtve, és sok oly tudnivalót, mik még nálunk, legalább magyarul, ismeretlenek. Ha jegyzeteimmel e boldog haza helyzetéről némű felvilágosítást terjeszthetek, sokszorozva lesznek utazásom örömei. 5

6 Régi Utazások Előkészületben John Paget: Hungary and Transylvania John Paget hatalmas útleírása a reformkori Magyarországról és Erdélyről. Várható megjelenés: november Szerző: John Paget Cím: Hungary and Transylvania: with Remarks on their Condition, Social, Political and Economical. Kötetek: I-II. Kiadó: Ad Librum Terjedelem: kb oldal (140x200mm) Sorozat: Régi Utazások adlibrum.hu/paget Paget másfél éven át járta keresztül-kasul a Magyar Szent Korona Országát és Erdélyt. Angliai és gazdag európai tapasztalat volt mögötte, széles körû mûveltség, sokoldalú tudás, gyakorlatiassággal és elõrelátással párosulva. Nagyokat döccenve a rossz utakon kedvére olvasgatta és megértette az ismeretlen tájat, az egymást cserélõ képek megannyi verssorként vallottak a földrõl és lakóiról. A szépülõ Budapestrõl egyetlen idegen se írt olyan szeretettel, mint õ. Figyelte az ezerarcú népet ünnepi ruhájában és hétköznapjaiban, ismerkedett történelmével, hagyományaival, irodalmával, zenéjével, még kottákat is közölt, a Rákóczi-nótáét és nem egy népdalét. Õ örökítette meg elõször a balatonfüredi Anna-bált, a magyar tánc szépségét és összehasonlította az Aranybullát az angol Magna Chartával. A bányákat szakértõként mérte fel, a termékeny föld meglepte, az ugar vagy a lápvilág bosszantotta. (Ferencz Lenke Tasnádi Zsolt) 6

7 Nyelvoktatás Csoma Katalin: Információs és kommunikációs technológiák a nyelvtanárképzésben Hogyan fejlesszük a nyelvtanárképzést, hogy az jobban hozzájáruljon a változó technológia kívánta új nyelvtanári szerephez? Szerző: Csoma Katalin Cím: Információs és kommunikációs technológiák a nyelvtanárképzésben Kiadó: Ad Librum ISBN: Terjedelem: 280 oldal (140x200mm) Ár: 2990 Ft. Sorozat: Doktori Disszertációk adlibrum.hu/csomakatalin Dr. Csoma Katalin nagyon időszerű és alapvetően fontos témakörben készítette el művét, amely sok éves kutatófejlesztő munkára, gazdag oktatói tapasztalatokra és széleskörű nemzetközi kitekintésre épül. Napjainkban, amikor Magyarország nemzetközi kapcsolatai kibővülnek, a hatékony nyelvoktatás jelentősége felértékelődik. Ezen a területen az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása nélkülözhetetlenné válik. A mű az alkalmazások körét és feltételrendszereit tekinti át. Brückner Huba, PhD ügyvezető igazgató, Fulbright Bizottság 7

8 Nyelvoktatás Nagy Péter Kristóf: A Study to Analyze and Interpret the Role and Position of American English in the Hungarian Educational System Az angol nyelv amerikai változatának tanítása a magyar iskolarendszerben (angol nyelven). Szerző: Nagy Péter Kristóf Cím: A Study to Analyze and Interpret the Role and Position of American English in the Hungarian Educational System. ISBN: Terjedelem: 52 Ár: 1490 Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/nagypeterkristof Nagy Péter Kristóf, az amerikai angol nyelvnek a magyar oktatási rendszerben (illetve pontosabban a középiskolai angol nyelvoktatásban) betöltött szerepét és helyzetét elemző, tehát a nyelvtanítás tárgykörében végzett kutatása eredményeképpen létrejött könyve olyan kérdéscsoport vetületeit feszegeti, melynek megfelelő kezelését a hazai angol nyelvoktatás gyakorlati megközelítése már régóta nem halogathatná.... Megtudhatjuk, hogy a gondosan összeállított kérdőíveket és teszteket kitöltő tanárok saját bevallásuk szerint több mint nyolcvan százaléka nem foglalkozik az angol nyelv amerikai változatának tárgyalásával illetve bemutatásával diákjai számára... Dr. Csontos Pál Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet 8

9 Kriminológia Mészáros Ádám: A bűncselekmény elkövetői. Elméleti és gyakorlati alapkérdések A tettesség és részesség problematikája: hogyan ítéljük meg a bódult állapotban elkövetett bűncselekményeket és az agent provocateur tevékenységét. Szerző: Mészáros Ádám Cím: A bűncselekmény elkövetői. Elméleti és gyakorlati alapkérdések. Kiadó: Ad Librum ISBN: Terjedelem: 340 Ár: 2990 adlibrum.hu/meszaros-adam Abban a meggyőződésben ajánlom minden érdeklődőnek, hogy egy olyan könyvet olvashat, amely időszerű hozzájárulás az anyagi büntetőjog tudományához, s amelynek értékét a benne olvasható, gondosan megfogalmazott és megindokolt szövegjavaslatok a folyamatban lévő kodifikációra tekintettel csak növelik. dr. Bócz Endre 9

10 Közigazgatás Kiss Mónika Dorota: Közhatalmi intézmények a helyi önkormányzati jogrendszerben Az önkormányzati jogintézmények részletes jogi elemzése. Szerző: Kiss Mónika Dorota Cím: Közhatalmi intézmények a helyi önkormányzati jogrendszerben ISBN: Terjedelem: 160 Ár: 1990 podpress.hu/kiss-monika-dorota A közhatalmi intézmények olyan jogintézményei az önkormányzati jognak, amelyek segítségével, amelyek által a jogosultak a helyi, önkormányzati típusú hatalmukat kifejthetik, megvalósíthatják. Ezen intézmények nélkül nincsen se közvetett, se közvetlen helyi hatalomgyakorlás, ezért ezek a fórumok egyben alapintézményei is az önkormányzatiság biztos működésének. Az érdeklődő akár gyakorlati szakemberként, akár elméleti kutatókén vagy akár laikusként e kiadvánnyal mintegy ízelítőt kap a helyi önkormányzati rendszer környezetében meglévő, megbújó olyan jogintézményekről, amelynek maga is részese, jogosultja az önkormányzás mindennapjaiban, amely segítségével közhatalmi tényezővé, formálóvá válik a helyi népszavazás, a népi kezdeményezés, a közmeghallgatás, a falugyűlés vagy éppen a képviselő-testület nyilvános ülésén való részvétele által. 10

11 Politológia Grünhut Zoltán: A biztonság kerítése Új fejezet az izraeli-palesztin konfliktus történetében Várható megjelenés: szeptember Szerző: Grünhut Zoltán Cím: A biztonság kerítése Új fejezet az izraeli-palesztin konfliktus történetében Kiadás: Publikon Kiadó ISBN: Terjedelem: 110 Ár: 1490 podpress.hu/grunhut-zoltan 11

12 Üzlet Miller Adrienn: A budapesti Le Meridien Hotel és a párizsi Ambassador Hotel Front Office részlegének komplex elemzése A luxusszállodák működése belülről nézve. Szerző: Miller Adrienn Cím: A budapesti Le Meridien Hotel és a párizsi Ambassador Hotel Front Office részlegének komplex elemzése ISBN: Terjedelem: 84 Ár: 1490 Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/miller-adrienn A szállodák legbonyolultabb, legösszetettebb és egyik legtöbb alkalmazottat foglalkoztató részlege a Front Office. A szállodába belépő vendég először a recepció munkatársaival kerül kapcsolatba, ezáltal alakítva ki az első benyomást a hotelról. A szerző saját gyakorlati tapasztalatai alapján mutatja be, hogyan működik a Front Office két luxus szállodaláncban, és hogyan befolyásolja a recepció munkája a többi részleg tevékenységét. 12

13 Üzlet Varga Krisztina: Válságkommunikáció és PR a Volkswagen-Škoda botrányban A híres korrupciós botrány elemzése médiakommunikációs szempontból. Szerző: Varga Krisztina Cím: Válságkommunikáció és PR a Volkswagen-Škoda botrányban ISBN: Terjedelem: 88 oldal (140x200mm) Ár: 1490 Ft Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/vargakrisztina A Volkswagen-botrány nem csak egy maréknyi ember elítélendő magatartásáról szólt, hanem a VW dolgozói és a német közvélemény csalódottságáról is. A gazdasági élet tisztasága kérdőjeleződött meg és egyfajta morális válság alakult ki a jól megfizetett vezető menedzserek körében. Az első rész a VW-botrány időrendi összefoglalását tartalmazza. Majd az elméletek és a tárgyalt válság összevetése olvasható. Végül a napi sajtóorgánumok segítségével következik a válságelemzés. Habár egy válság esetén nagy jelentőségű a belső szervezeti kommunikáció is, a munka fő célja a médiakommunikációs oldal vizsgálata. 13

14 Üzlet Nagy Ágnes: Balotaszállás egészségtervének elkészítése és a menedzseri tervek kialakítása Esettanulmány egy település egészségtervének létrehozásáról. Szerző: Nagy Ágnes Cím: Balotaszállás egészségtervének elkészítése és a menedzseri tervek kialakítása ISBN: Terjedelem: 52 Ár: 1490 Ft Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/nagy-agnes A könyv témája Balotaszállás egészségtervének elkészítése. A régió (főként Bács-Kiskun megye), majd a község állapotfelmérése alapján formálódott a stratégia, hogy felmérve a falut jellemző helyzetet megmutassa a polgároknak, a község életét irányító szervezeteknek, hogy az élet mely területén kell változtatniuk. A terv célja annak elősegítése, hogy midenki megtalálja a lehetőséget, ahol maga is bekapcsolódhat ebbe a tevékenységbe, és lehetőségeihez mérten maga is hozzájáruljon a falu és polgárai egészségének védelméhez. 14

15 Tanulmánykötet Imre Balázs (szerk.): e-tudomány évkönyv I. Szerkesztő: Imre Balázs Cím: e-tudomány évkönyv I. Kiadó: e-tudomány Egyesület ISBN: Terjedelem: 180 Ár: 1990 podpress.hu/e-tudomany Markovics Klára: How do the companies decision-makers actually make decisions? Ficsura Andrea: The value of knowledge Szadai Ágnes: Üzleti tanácsadás, mint fogalom meghatározása, angolszász és német megközelítései Markovics Klára: Fúziós és akvizíciós ügyletek tendenciái, céljai és sikertényezői Tóth Zsolt: Az információs társadalom elméleti megközelítései Czeglédi Csilla: A nők munkaerő-piaci helyzetének kultúrafüggő sajátosságai Bognárné Kocsis Judit: Három pedagógiai rendszer összehasonlítása Jandrasits László: Vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea L.) gombabetegségei az Őrségi Nemzeti Parkban Szili Csaba: A déloszi szövetség Gábli Cecília: Plinius a szelekről 15

16 Tanulmánykötet Imre Balázs (szerk.): e-tudomány évkönyv II. Várható megjelenés: szeptember Szerkesztő: Imre Balázs Cím: e-tudomány évkönyv II. Kiadó: e-tudomány Egyesület ISBN: Terjedelem: 200 Ár: 1990 podpress.hu/e-tudomany Markovics Klára: Az információkeresés és -feldolgozás szubjektív tényezői a döntéshozatal folyamatában különös tekintettel a vállalatfejlesztési döntésekre Szűcs Ágnes: A humánkontrolling jelentősége a tudásalapú gazdaságban Schuminszky Nándor: Az utolsó Fermat-tétel, pitagoraszi térlátással Bognárné Kocsis Judit: Egy zseni élete a szociológus szemével Csizmazia Gábor: Margaret Thatcher szerepe az európai integrációban Molnár Gergő: A Bázel II hatása a vállalatoknak nyújtott banki hitelek árazására Feuerstein Réka: Az autentikus népzenei előadás jelenléte a hazai jazzéletben Borago Gábli Cecília: Az őstörténet kutatásának irányai és eredményei Tóth Zsolt: Briefly about Complexity Theory Imre Balázs: A csődmodellek története és fejlődése 16

17 Szociográfia Béres M. Léna: Menni vagy maradni? Egy zsákfalu, Bodony személyes élményeken is alapuló rendhagyó leírása a település lakóinak életdilemmáiról. Szerző: Béres M. Léna Cím: Menni vagy maradni? ISBN: Terjedelem: 200 Ár: 2390 podpress.hu/lena Van tehát e könyvben társadalomkritika, ami hagyományos beállítódásunknak megfelelően olvasmányossá teszi, de van benne annyi pozitív gondolkodás is, amennyi ahhoz kell, hogy a tehetetlenség beismerése helyett megoldás-keresésre ösztökélje az olvasót... Trencsényi Imre 17

18 Néprajz Sebestyén Ádám: Gyógyító praktikák. Néprajzi gyűjtés a bukovinai székelyeknél Szerző: Sebestyén Ádám Cím: Gyógyító praktikák: Néprajzi gyűjtés a bukovinai székelyeknél ISBN: Terjedelem: 168 Méret: B5 Kötés: Keménykötés Ár: 4170 podpress.hu/sebestyen-adam Sebestyén Ádám még megtalálhatta azokat az idős adatközlőket, akik valóban Bukovina szülöttei voltak. Az ő ízes elbeszélésükből bontakoznak ki azok a népi gyógymódok, amelyekkel a kisebb-nagyobb betegségeket gyógyították. Az orrvérzést hogy állították el? Az orrvérzésnek meg volt a gyógyítása, hogy lósósdilapit kellett szedni, ezt rendesen megszárosztani, úgy mind a teát, s ebből valóságos teát főzni, s ennek a levit inni. Azt mondták, ettől megáll. Ez igaz es volt, me én es próbáltam, amitől el es hagyott az orrvérzés. Akinek a foga fájt? (Itt nevet.) Az nagy orvosság volt, ha volt fekete kutya. Annak szőrit égett borba megfőzték, és evvel gyógyították." 18

19 Pszichológia Barlay Mónika Laura: Malignus tumorban szenvedő gyermek a családban. Az egészséges testvérre kifejtett hatásrendszer vizsgálata Mit érez a daganatos beteg gyerek testvére? Szerző: Barlay Mónika Laura Cím: Malignus tumorban szenvedő gyermek a családban. Az egészséges testvérre kifejtett hatásrendszer vizsgálata ISBN: Terjedelem: 96 Ár: 1490 Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/barlay-monika 20 évvel ezelőtt egy tumoros betegségben szenvedő gyermek számára a végzetes kimenetel szinte biztos volt, ezért a pszichológiában nagyobb hangsúlyt kapott az érzelmi támasznyújtás. Napjainkra azonban a pszichológia feladata e területen átalakult: az évekig elhúzódó gyógykezelések embert, családot próbáló időszakában való kitartás, a maradandó következmények feldolgozásában való segítségnyújtás, hatékony coping-mechanizmusok feltérképezése, majd tanítása válhat fő feladatává. A tanulmány célja annak a minden érintett családban meghatározó életeseménynek a vizsgálata, amelyet a testvér súlyos betegsége jelent a család más gyermekeinek. A fő kutatási módszer a projektív rajztesztek elemzése. Ramóna rákos. Őt mindenki szereti, mindenfélével elhalmozzák. Ezért nagyon irigylem őt. És neki mindent lehet, amit csak akar, nekem meg semmit. 19

20 Pszichológia Előkészületben Tóthné Bóta Gabriella: Prenatális életidő, a szülés-születés élményköre és az utánkövetés megnyilvánulási formái Várható megjelenés: január Szerző: Tóthné Bóta Gabriella Cím: Prenatális életidő, a szülés-születés élményköre és az utánkövetés megnyilvánulási formái. Kiadó: Ad Librum Kiadási év: 2009 ISBN: Terjedelem: 300 Ár: 2490 adlibrum.hu/bota-gabriella 20

21 Irodalomtörténet Gábor Kerekes: Das Ungarnbild in der österreichischen Literatur Várható megjelenés: szeptember Szerző: Gábor Kerekes Cím: Das Ungarnbild in der österreichischen Literatur ISBN: Terjedelem: 300 Ár: 2990 podpress.hu/gabor-kerekes 21

22 Irodalomtörténet Szentgyörgyvölgyi Péter (szerk.): A magyar huszár a magyar irodalomban A kötet gazdag gyűjteményt kínál a magyar irodalom huszárábrázolásaiból. A kötetet számos (részben színes) illusztráció teszi kellemes olvasmánnyá. Várható megjelenés: szeptember Szerkesztő: Szentgyörgyvölgyi Péter Cím: A magyar huszár a magyar irodalomban. Kiadó: Huszár Múzeum Baráti Kör ISBN: Terjedelem: 350 Méret: B5 podpress.hu/magyar-huszar Részletek Petőfi Sándor, Takács Sándor, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Hegedűs Géza, Zilahy Lajos, Garay János, Gracza György, Somogyváry Gyula, Jókai Mór, Rákosi Viktor, Herczeg Ferenc, Várady-Szabó Nándor, Móricz Zsigmond, Seres Imre, Pósa Lajos, Pásztor József, Márai Sándor, Székely János írásaiból. 22

23 Novelláskötet Kiss Péter János: Hétköznapok ünneplőben (novellák, versek) Szerző: Kiss Péter János Cím: Hétköznapok ünneplőben (novellák, versek) ISBN: Terjedelem: 120 Ár: 1490 podpress.hu/kiss-peter-janos Mindig megérintettek az emberi érzések, kapcsolatok, küzdelmek. Szeretem az embereket, szeretem a természetet. Néha hiszek is, ezért úgy gondolom, érdemes róluk gondolataimat megfogalmazni. Kötetem kicsit későn, életem derekán túl jelenik meg, mégis nagyon sok szól a fiatalokról, akik között szép éveket töltöttem felnőtt fejjel. Az írás öröm számomra. Remélem, olvasóim megtalálják bennük a kedvükre valót. 23

24 Öt novella nőkről, férfiakról. Novelláskötet Bendász Péter: A fogadás Szerző: Bendász Péter Cím: A fogadás ISBN: Terjedelem: 100 Ár: 1490 podpress.hu/bendasz-peter Álltak egymással szemben és haragosan méregették egymást. Kard, vagy pisztoly? kérdezte hirtelen Gábor. A lány elnevette magát. Én a partvist választom. Tudtad, hogy én utálok porszívózni? Én meg szeretek. És még mit szeretsz? Veled veszekedni! 24

25 Novelláskötet Scharle-Breznay Márta: Összefonódások Szerző: Scharle-Breznay Márta Cím: Összefonódások ISBN: Terjedelem: 110 Ár: 1550 podpress.hu/scharle-breznay 25

26 Novelláskötet Mester Györgyi: A LEGJAVÁBÓL - válogatott novellák Szerző: Mester Györgyi Cím: A LEGJAVÁBÓL - válogatott novellák ISBN: Terjedelem: 228 Ár: 1990 podpress.hu/mester-gyorgyi Szerette a tengert. Olyan fájdalmasan szép volt a látvány. Szemében visszatükröződött a lenyugvó nap tüze, mely lángoló vörösre festette a tenger azúr fényét, majd a hanyatló nap belebukott a végtelenbe, és a nagy víz kioltotta a tüzet. Ezt csodálta minden este, s a csendet, mely telítve volt a nászukat ülő kabócák örökös cirpelésével, a tenger mormogásával, a partra csapódó hullámok halk, egyenletes neszével, s a szelídülő langy fuvallat érzéki susogásával. Napszálltával a tenger fölé mélyfekete lepel borult, elfedve minden rosszat, minden csúfságát a keserves életnek, s betakarta őt is.... a tenger minden éjjel kiszökött a medréből. Ő is szerette a fiút. A napcserzett fiatal arcot, a fekete, szomorú szemeket, a rakoncátlan hajat, mely olyan hullámokat vetett, mint maga a haragvó tenger. Hol a szülöttének érezte az apátlan-anyátlant, hol szeretőjének, kivel szakadatlan kívánt együtt lenni, együtt érezni, lélegzeni... A kalyibához igyekezett hát unos-untalan, de hullámai nem bírták erővel, s előbb haltak el a kagylótörmelékes parton, minthogy elérték volna azt... " 26

27 Novelláskötet Tunisz: 21/12 (Rock n Roll) Várható megjelenés: szeptember Szerző: Tunisz Cím: 21/12 (Rock n Roll) ISBN: Terjedelem: 80 Ár: 1490 podpress.hu/tunisz Magyar író vagyok. Amit írok: rock n roll. Nem több, nem kevesebb. Nem szépirodalom. Undergroundkarcolatok. Kinek írok? Elsősorban a rohanó embernek. Annak, akinek nincs ideje egyáltalán. Sem magára, sem a szeretteire. Egy alkotásomat elolvasni csak annyi idő, mint egy dal. Mint amennyi idő alatt lepereg egy rock n roll. Másodsorban ajánlom mindenkinek sör helyett, fű helyett... Talán túlóra helyett is. Remélem, megtalál az élmény. Tunisz 27

28 Esszék dr. Mező Ferenc: Legyenek-e az ellenségeink a politikusok avagy Töredékek Jób elfelejtett naplójából Történetek, esszék, versek. Szerző: dr. Mező Ferenc Cím: Legyenek-e az ellenségeink a politikusok avagy Töredékek Jób elfelejtett naplójából Kiadó: Fit-Plan Bt. ISBN: Terjedelem: 176 Ár: 1990 podpress.hu/mezo-ferenc Illetékhivatal Illetékhivatal bekéret téged, mert a levegőt ingyen méred, de azt nem szabad, nem szabad, ne tagadd. Ne tagadd, a szabadság illúzió, mely hozzád tapad. Szabadság Sokáig úgy gondoltam, hogy kivégeztük Istenünk megszemélyesített arcait, valós arcával, pedig csalódottan elbújt, magára hagyott bennünket. Vigyázó szeme már nem vigyázz ránk, szomorúan nézi önpusztító tetteinket és várja a végkifejletet. Mi pedig önfeledten, önpusztító mámorban táncolunk és valamit részegen gagyogunk a szabadságról, meg hogy már nem kell senkinek szót fogadnunk, nem kell betartanunk az öröknek hitt törvényeket. 28

29 Vers Czank Georgina: Ihlet meséi Szerző: Czank Georgina Cím: Ihlet meséi ISBN: Terjedelem: 80 Ár: 1290 podpress.hu/czank-georgina Mikor a költő ott ül szobájában, egy hűvös ködös hajnalon, egyetlen barátja a szó marad. A szó, melyet rímekbe foglalva vés le egy gyűrött papírra, és lelkében érzi a szavak súlyát, mik gyógyító pirulaként gurulnak le torkán. Visszanyelve a hangokat mélyen szívébe vési, hogy akkor is mint jó barát legyenek vele, mikor más nincs mellette. Leírja ezeket a szavakat, mert azt akarja ne csak neki nyújtsanak vigaszt, mikor szomorú, vagy rosszkedve gyötri a reménytelenségig. Megosztja ezt a barátságot másokkal, mert fontos számára, hogy mindenki érezze ezt a hatalmat. A szavak hatalmát. 29

30 Vers Sóki Péter: Fényben szomorkodni Szerző: Sóki Péter Cím: Fényben szomorkodni ISBN: Terjedelem: 28 Ár: 990 podpress.hu/soki-peter Kanálisban Sötétben vagyok Szeretném feltépni bőröm S kiszakadni szánalmas testemből, Szeretnék repülni, eggyé válni a levegővel. Testemen jéghideg víz, zuhatagként törjön keresztül Érezni akarok, élni akarok, élnem kell! Kimásznék végre a zárt veremből, Nincs benne örömöm, Fényt akarok. 30

31 Vers Bartha Katalin: Vágy-lombok Szerző: Bartha Katalin Cím: Vágy-lombok ISBN: Terjedelem: 76 Ár: 1490 podpress.hu/barthakatalin Felfénylő virradat Már csak percek telnek el és lassan világosodik az éji égbolt elnyűtt szövete szálanként halkan álmos hajnallá foszlik elolvad leányként aléltan az éteri semmi karjába hajtva sötétet álmodó csillagokkal borított bágyadt mosollyá feslett vászonredőit a kelő nap sugaraival megcirógatja arcát s harcait feledve újraszövi vándorútja alatt mit kibontott éjboltíve alól a felfénylő virradat. 31

32 Vers Tolnai Tamás: Tanítsátok meg az embereket szeretni Szerző: Tolnai Tamás Cím: Tanítsátok meg az embereket szeretni ISBN: Terjedelem: 64 Ár: 1490 podpress.hu/tolnai-tamas Átok Hamis proféták járnak az emberek között, őrangyalok nem szállnak a városok fölött. A hívatlanul jött nem várt vendég háborít, ostoba pusztítás a valótól tántorít. Torz madarak vijjogva uralják a földet, komposztálva a létet, szürkítik a zöldet. Hitetlen nemzedék átkot hoz a világra, s nincs nagy menekülés, bár futhatunk zilálva. A múltba veszett minden csoda, amit vártunk, lehetett volna másképp, ha teljesül álmunk. De a zord valóság markolja sebzett torkunk, és lassan elkészíthetjük halotti gyolcsunk. 32

33 Vers Asszonylélek. Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli versei és gyermekversei Szerző: Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli Cím: Asszonylélek. Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli versei és gyermekversei ISBN: Terjedelem: 135 oldal (140x200mm) Ár: 1690 Ft podpress.hu/asszonylelek Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli. Három asszony, három sors, három stílus egy kötetben. Asszonysorsuk fogja őket egy kötetbe, meg versíró megindulásuk, mint három szép, jó és igaz virágot a kötőszalag fogja csokorba. Ica, Juli, Maja: három különböző mikrokozmosz, három különböző látásmód, három különböző temperamentum: és mégis. Lapozok a kötetben, és meg-megállok: déja vu érzetem van: már olvastam, mondom. Aztán rájövök: itt, ebben a kötetben olvastam, csak valamelyik másik Hölgynél. Mert Ők hárman azért túl asszonysorsukon sok mindenben hasonlítanak egymáshoz. Hangulatok, színek, évek indítják meg tollukat, nem megfontolt szándékok. Mondanám: ösztönből alkotnak, mondanám Vergiliusszal szólva: a szükség vitte rá Őket, hogy Verseket írjanak. És ekként vigyáznak ránk Ica, Juli, Maja versei, dalai, melyeket most a nagy és meleg szeretettel ajánlok a Nyájasok szíves figyelmébe. Maróti György 33

34 Vers Bodó Csiba Gizella: Hetvenhét vers Bodó Csiba Gizella 11. kötete 77 új verssel. Szerző: Bodó Csiba Gizella Cím: Hetvenhét vers ISBN: Terjedelem: 94 oldal (140x200mm) Ár: 1490 Ft podpress.hu/bodocsibagizella Az írásaim én vagyok! Hangulatok gondolatok! Magamból mindent átadok, nem tartogatok, talán így adhatok elcsendesülést, harmóniát Emberért, Földünkért kiáltozást, hogy szebben csináljuk tovább amíg lehet, e nagy ajándékot az Életet! 34

35 Sci-fi TERRA Magyar fantasztikus irodalmi antológia I. évfolyam Új magyar fantasztikus irodalmi folyóirat első száma tudományos fantasztikus, fantasy, mágikus realizmus és természetfölötti írásokkal. Szerkesztette: Antal József és Szentesi Ágnes Cím: TERRA - Magyar fantasztikus irodalmi antológia - I. évfolyam ISBN: Terjedelem: 180 Ár: 1500 podpress.hu/terra A magyar fantasztikus művészet reneszánszának hajnalán... Ezt a projektet azért hoztuk létre, hogy helyet teremtsünk a magyar amatőr SF írók és grafikusok elsö komoly szárnypróbálgatásának. Hogy helyet biztosítsunk munkáiknak peer reviewed formában, azaz csak olyan írások és grafikák kerüljenek publikálásra, amelyek átmentek egy szerkesztési folyamaton. A minőség remélhetőleg olvasókat vonz majd, a publicitás pedig szerzõket. Bőségesen. Felajánljuk a segítségünket a kezdeti lépésekhez és azokon túl... 35

36 Sci-fi Tóth Ákos: Gyémántkutyák Szerző: Tóth Ákos Cím: Gyémántkutyák ISBN: Terjedelem: 120 Ár: 1590 podpress.hu/gyemantkutyak Anglia, A társadalom összeomlása után nagy hatalmú, ám rejtélyes urak, a Gyémántkutyák uralják az emberiséget. A körülöttük kialakult legendakörnek köszönhetően az emberek szemében ők az emberiség megmentői. Néhányan azonban nem hajlandóak elfogadni az ismeretlen lények uralmát, és terrorral próbálják megdönteni a vallási fanatizmusból táplálkozó elnyomó hatalmat. Próbálkozásaik azonban hiábavalónak bizonyulnak, egészen addig, míg egy ismeretlen, Amerikából érkező személy új dimenzióba nem helyezi a harcukat. A Rebelek még egyszer, utoljára megpróbálkoznak a lehetetlennel: megdönteni a Gyémántkutyák uralmát. 36

37 Sci-fi Judy Michael: A TERV I. kötet: A titok nem titok már többé Szerző: Judy Michael Cím: A TERV I. kötet: A titok nem titok már többé ISBN: Terjedelem: 198 Ár: 1990 podpress.hu/judy-michael A túlélés a legerdősebb késztetés, talán az egyetlen ebben az univerzumban. Hogy miként oldják meg ezt a célt különböző fajok, eltérő körülmények közt, az minden helyzetben és helyen talán más, de a cél közös, túlélni és segíteni, hogy mások is élhessenek. A Terv, melyet egy magát felsőbbrendűnek ítélt faj eszelt ki, és próbált megvalósítani, ezzel a céllal született meg. De vajon mindenre gondoltak? Sikerül-e véghezvinniük, amit elterveztek? Mi történik, ha túlságosan elbizakodottan próbálnak beleavatkozni olyasmibe, amit nem értenek teljesen, csak azt hiszik, hogy értik? Amit nem képesek maradéktalanul kontrollálni, és irányítani, csak azt képzelik, hogy meg tudják tenni? Mi történik, ha mindez kicsúszik a kezükből, mert valaki másképp gondolja, és ellene tesz? Néhány ember, akiket megfosztottak múltjuktól emlékeik törlése által, újra felfedezik önmagukat, miközben különböző kalandokon mennek keresztül, hogy helyrehozzák, ami félresiklott. De vajon sikerül-e nekik... 37

38 Sci-fi Viola Zoltán: Y Sci-fi az Y kromoszómáról vajon csak egy vírusfertőzés következtében alakult ki az emberiségnél a hímnem, s a szaporodás jelenlegi rendszere?! Szerző: Viola Zoltán Cím: Y ISBN: Terjedelem: 281 Méret: B5 Ár: 3790 podpress.hu/poliverzum A regény a szerző Poliverzum-sorozatának része, s azt az időszakot meséli el, melynek során az Emberiség anyabolygójáról kirepülve meghódítja a Világmindenséget. E nagy vállalkozás azonban sok szálon összefügg az Y kromoszómával is, melyről tudjuk, hogy ez teszi a férfit férfivá. Vagy mégsem, és csupán félresikerült, vírusfertőzött nővé?! Természetes dolog-e, hogy ugyanannyi férfi van, mint nő?! Mindig így szaporodott-e fajunk, ahogy most, vagy ősidőkkel ezelőtt némileg az államalkotó rovarokhoz hasonlóan éltünk? Mindezen kérdésekre választ találunk a regényben, amely a klasszikus sci-fik hagyományaihoz híven nem csupán a kalandokra helyezi a hangsúlyt, de közben körbejár egy érdekes tudományos hipotézist is. 38

39 Képregény Grőb Tamás (szerk.): Dharma Deviáns Hazai Amatőr Rajzolók Manga Antológiája Szerkesztő: Grőb Tamás Cím: Dharma Deviáns Hazai Amatőr Rajzolók Manga Antológiája ISBN: Terjedelem: 148 Ár: 1790 podpress.hu/dharma 39

IV. évfolyam 11-12. szám. 2014. november-december. Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja)

IV. évfolyam 11-12. szám. 2014. november-december. Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) IV. évfolyam 11-12. szám 2014. november-december Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Békés, meghitt ünnepeket és boldog új esztendőt

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 3. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDÖN Megvívjuk mi a magunk harcát. Válogatott levelek

Részletesebben

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2003. ÁPRILIS 3. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Fesztivál ante portas Kertész Ákos SZOT-díjam története Tarján Tamás Szeggel szeget Sári László Az ifjú Lin-csi

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER Tartalom Zsigmond Király Fõiskola MIÉRT A ZSIGMOND KIRÁLY FÔISKOLÁT VÁLASSZAM? mert jók és segítôkészek a tanárok, mert nem maradnak

Részletesebben

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926)

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) 2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990 A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) Cigány nyelvek, nyelvkönyvek Vita a matematikaoktatásról Tankönyv- és

Részletesebben

Cserna-Szabó András. Mindenki keresi a Pusziboltot. Tarján Tamás Példás rend (& lenség) Murányi Gábor Beszéljenek a képek!

Cserna-Szabó András. Mindenki keresi a Pusziboltot. Tarján Tamás Példás rend (& lenség) Murányi Gábor Beszéljenek a képek! KÖNYVES HAVILAP XII. ÉVFOLYAM 23 24. SZÁM 2008. DECEMBER ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Bennem nagyon nagy a remény, valószínûleg azért, mert végsôkig elkeseredett ember vagyok Kornis Mihály

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 4. szám 2013. február 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2006. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 1956 L Harmattan Kiadó Gyenes Ádám Kertész Ákos Hány ötvenhat létezik? Murányi Gábor Legendás alapmûvek Interjú Csics Gyula Bob

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

A tiszta, gyermeki szellem

A tiszta, gyermeki szellem 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 10. szám 2011. december A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Pápai Erika 15. oldal Dunai Tamás

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3.

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 1 Tartalom Cikkek Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. oldal Szabó László

Részletesebben

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik LENA BELICOSA Publio Kiadó 2011 2009 Béres Magdolna ISBN 978-1-4709-6518-1 Minden jog fenntartva.! Smashwords Edition Jelen könyvet, illetve annak részeit

Részletesebben

12. december KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUK. A jövõ a lélekben rejlik 2.oldal. A nevelés hatékonysága

12. december KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUK. A jövõ a lélekben rejlik 2.oldal. A nevelés hatékonysága S ZAKMAI - MÓDSZERTANI, INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT A jövõ a lélekben rejlik 2.oldal A nevelés hatékonysága 4.oldal Beszámoló a békéscsabai kollégiumi konferenciáról 9.oldal december 12. KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS

Részletesebben

Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról

Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról Tusnády László Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról Rendkívül mély tartalmat hordoz Madarász Imre legújabb könyvének a címe: Változatok a halhatatlanságra. A halhatatlan, az örök megújhodások, a

Részletesebben

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató Freund Tamás döbbenetes vallomása Istenről Az Istenhit összeegyeztethető-e a tudománynyal? 10. oldal Gondolatok a rosszról Böjte Csaba testvér írása Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül... 10. oldal

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

Lengyel János. ARC-POETICÁK Beszélgetni jó

Lengyel János. ARC-POETICÁK Beszélgetni jó Lengyel János ARC-POETICÁK Beszélgetni jó Kárpátaljai Magyar Könyvek 241. Sorozatszerkesztő (1992-től): Dupka György Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Lengyel János, 2015 Intermix Kiadó,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Csaplár Vilmos. A képzeletbeli olvasó is én vagyok. Kertész Ákos De hol az ünnep? Murányi Gábor Fôhajtásnál több (és kevesebb)

Csaplár Vilmos. A képzeletbeli olvasó is én vagyok. Kertész Ákos De hol az ünnep? Murányi Gábor Fôhajtásnál több (és kevesebb) KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 11 1. SZÁM 009. JÚNIUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU 80. Ünnepi Könyvhét 8. Gyermekkönyvnapok Soha, egy pillanatra sem merült föl bennem, hogy abbahagyom

Részletesebben

ÉRDEKES KEDVES OLVASÓINK! TARTALOMJEGYZÉK

ÉRDEKES KEDVES OLVASÓINK! TARTALOMJEGYZÉK KEDVES OLVASÓINK! Egy negyedévente megjelenő magazinban sokféle témát érinthetünk, mint most is: farsangtól a nyaralásig. Ez a tavasz azonban mégis más lesz, mint az előzőek, hiszen a választás évében

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Veni Sancte 22. évfolyam 81. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 20-27. oldal Tartalom Czimmermann Csilla: Színes kóstoló 1 Pabst Dorottya (12.A): Értéket közvetítünk 2-6 Páprádi

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma SZINOPTIKUM 1 Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Tálas Ágnes és Pap Anna Az eredeti

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság tartalom KÖSZÖNTŐ 3 hírgetmondó online hírújság SIKERTÖRTÉNET 4 Ösztönzésképpen egy-egy sikeres mentori és tanácsadói bemutatkozót olvashattok! SZERKESZTŐK: HÍREK - ENERGETIKA 8 Minden, ami aktuális és

Részletesebben