AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 NYÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 NYÁR"

Átírás

1 AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 NYÁR

2 A könyvekkel kapcsolatban további információ érhető el az alábbi címeken: Ad Librum Kft. irodája Porta Irodaház 5. em Budapest, Mázsa tér 2-6. Tel: (06-1) Tel: (06-20) A könyvek közvetlenül a kiadótól is megvásárolhatóak: shop.adlibrum.hu A PodPress szolgáltatás keretében az Ad Librum Kft. szerzői és intézményi kiadásokat gondoz. Ennek megfelelően a kiadó a PodPress kiadás esetében maga a szerző vagy az intézmény Ad Librum Kft. Az Ad Librum Kiadó és a PodPress az Ad Librum Kft. márkanevei.

3 Régi Utazások Báró Wesselényi Miklós: Útinapló, Wesselényi naplója Széchenyivel tett híres nyugat-európai útjáról óta az első teljes kiadás! Szerző: Wesselényi Miklós Cím: Útinapló, Kiadó: Ad Librum ISBN: Sorozat: Régi Utazások Terjedelem: 191 Ár: 1990 adlibrum.hu/wesselenyi/ Párizs este igazán tündérvároshoz hasonló, s első látásra meglepő és elvakító. A remek világítás, az ízléses fényes boltok, a széles, szabad utcák két oldalán meseszerű, ragyogó látványt nyújtanak. L Hotel des Princes-be szállottunk meg. Széchenyi nagyon szép lakosztályban, én egy kis szobácskában. Mindjárt útiruháinkban a Palais Royalba menénk. Itt az első pillantás a velencei Márkus-térre emlékeztet, de több fénnyel, ízléssel és élettel. A legnemesebb szellemi termékektől s a legszükségesebb használati cikkektől, a leghiúbb élvek s a legkeresettebb divatárukig minden található itt. Tudományos egyletek, olvasótermek, kávéházak, melyekben kizárólag politizálnak, játékbarlangok, kéteshírű korcsmák, a legelőkelőbb emberek s a legaljasabb csőcselék rikító ellentétben vannak itt együtt. 3

4 Régi Utazások Jókai Mór: Napló Jókai utazásai Nyugat-Európában és Magyarországon a tőle megszokott szellemes és regényes leírásokkal. Szerző: Jókai Mór Cím: Útleírások Sorozat: Régi Utazások Kiadó: Ad Librum ISBN: Terjedelem: 260 oldal (140x200mm) Ár: 1990 Ft adlibrum.hu/jokai Vannak vidékek, amiknek igéző hatása az emberi kedélyre el nem tagadható, amiknek múltja belesugall a jelenbe. Ország, világ, korszellem átalakul, idomul az idővel, az a vidék maga külön is alakít, idomít, s hagyományos befolyását nem szünteti meg, s mint egy örökké tartó álom, belerémlik az ébrenlétbe. Itt vagyok végre az annyiszor megálmodott, annyiszor megszeretett Erdély fővárosban, ahol úgy érzem magamat, mintha régi ismerősök, régi rokonok közé érkeztem volna, kiknek arcait is látni véltem valaha talán képzeletemben? Talán a történet könyveit olvasva? amidőn a hajdankor hőseinek, nagyjainak, bölcseinek tetteiben elmerülve, azoknak alakjai végighúzódtak lelkemben, és most, midőn Erdély földjén állok, megelevenülten állnak szemeim előtt. 4

5 Régi Utazások Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában A reformkor nagy könyvsikere Bölöni Farkas Sándor beszámolója az amerikai iparról, iskolarendszerről, gazdasági intézetekről, börtönökről, sajtóról és választásokról. Szerző: Bölöni Farkas Sándor Cím: Utazás Észak-Amerikában Sorozat: Régi Utazások Kiadó: Ad Librum ISBN: Terjedelem: 213 oldal (140x200mm) Ár: 1990 Ft adlibrum.hu/boloni-farkas-sandor Kedvező körülményeim oly szerencsés helyzetbe hoztak volt, hogy 1830, 1831 és 1832-ben Európának és Észak-Amerikának némely részeiben utazásokat tehettem. Ez volt éltemnek egyik szebb időszaka! Az utazás örömei a visszaemlékezetben kedvesebbek; de még kétszereződnek, ha azokat másokkal is közölhetjük. Azt mondja egy francia író: Mit ér egy szép vidéknek látása, ha nincs, kinek mondhassuk: Mely szép ez a vidék! Ezen érzelem teve engemet is íróvá, s arra bírt, hogy amerikai jegyzeteimnek egy részét közrebocsássam. Az amerikai polgári és társasági életben sok oly pontot találtam tökéletre kifejtve, és sok oly tudnivalót, mik még nálunk, legalább magyarul, ismeretlenek. Ha jegyzeteimmel e boldog haza helyzetéről némű felvilágosítást terjeszthetek, sokszorozva lesznek utazásom örömei. 5

6 Régi Utazások Előkészületben John Paget: Hungary and Transylvania John Paget hatalmas útleírása a reformkori Magyarországról és Erdélyről. Várható megjelenés: november Szerző: John Paget Cím: Hungary and Transylvania: with Remarks on their Condition, Social, Political and Economical. Kötetek: I-II. Kiadó: Ad Librum Terjedelem: kb oldal (140x200mm) Sorozat: Régi Utazások adlibrum.hu/paget Paget másfél éven át járta keresztül-kasul a Magyar Szent Korona Országát és Erdélyt. Angliai és gazdag európai tapasztalat volt mögötte, széles körû mûveltség, sokoldalú tudás, gyakorlatiassággal és elõrelátással párosulva. Nagyokat döccenve a rossz utakon kedvére olvasgatta és megértette az ismeretlen tájat, az egymást cserélõ képek megannyi verssorként vallottak a földrõl és lakóiról. A szépülõ Budapestrõl egyetlen idegen se írt olyan szeretettel, mint õ. Figyelte az ezerarcú népet ünnepi ruhájában és hétköznapjaiban, ismerkedett történelmével, hagyományaival, irodalmával, zenéjével, még kottákat is közölt, a Rákóczi-nótáét és nem egy népdalét. Õ örökítette meg elõször a balatonfüredi Anna-bált, a magyar tánc szépségét és összehasonlította az Aranybullát az angol Magna Chartával. A bányákat szakértõként mérte fel, a termékeny föld meglepte, az ugar vagy a lápvilág bosszantotta. (Ferencz Lenke Tasnádi Zsolt) 6

7 Nyelvoktatás Csoma Katalin: Információs és kommunikációs technológiák a nyelvtanárképzésben Hogyan fejlesszük a nyelvtanárképzést, hogy az jobban hozzájáruljon a változó technológia kívánta új nyelvtanári szerephez? Szerző: Csoma Katalin Cím: Információs és kommunikációs technológiák a nyelvtanárképzésben Kiadó: Ad Librum ISBN: Terjedelem: 280 oldal (140x200mm) Ár: 2990 Ft. Sorozat: Doktori Disszertációk adlibrum.hu/csomakatalin Dr. Csoma Katalin nagyon időszerű és alapvetően fontos témakörben készítette el művét, amely sok éves kutatófejlesztő munkára, gazdag oktatói tapasztalatokra és széleskörű nemzetközi kitekintésre épül. Napjainkban, amikor Magyarország nemzetközi kapcsolatai kibővülnek, a hatékony nyelvoktatás jelentősége felértékelődik. Ezen a területen az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása nélkülözhetetlenné válik. A mű az alkalmazások körét és feltételrendszereit tekinti át. Brückner Huba, PhD ügyvezető igazgató, Fulbright Bizottság 7

8 Nyelvoktatás Nagy Péter Kristóf: A Study to Analyze and Interpret the Role and Position of American English in the Hungarian Educational System Az angol nyelv amerikai változatának tanítása a magyar iskolarendszerben (angol nyelven). Szerző: Nagy Péter Kristóf Cím: A Study to Analyze and Interpret the Role and Position of American English in the Hungarian Educational System. ISBN: Terjedelem: 52 Ár: 1490 Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/nagypeterkristof Nagy Péter Kristóf, az amerikai angol nyelvnek a magyar oktatási rendszerben (illetve pontosabban a középiskolai angol nyelvoktatásban) betöltött szerepét és helyzetét elemző, tehát a nyelvtanítás tárgykörében végzett kutatása eredményeképpen létrejött könyve olyan kérdéscsoport vetületeit feszegeti, melynek megfelelő kezelését a hazai angol nyelvoktatás gyakorlati megközelítése már régóta nem halogathatná.... Megtudhatjuk, hogy a gondosan összeállított kérdőíveket és teszteket kitöltő tanárok saját bevallásuk szerint több mint nyolcvan százaléka nem foglalkozik az angol nyelv amerikai változatának tárgyalásával illetve bemutatásával diákjai számára... Dr. Csontos Pál Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet 8

9 Kriminológia Mészáros Ádám: A bűncselekmény elkövetői. Elméleti és gyakorlati alapkérdések A tettesség és részesség problematikája: hogyan ítéljük meg a bódult állapotban elkövetett bűncselekményeket és az agent provocateur tevékenységét. Szerző: Mészáros Ádám Cím: A bűncselekmény elkövetői. Elméleti és gyakorlati alapkérdések. Kiadó: Ad Librum ISBN: Terjedelem: 340 Ár: 2990 adlibrum.hu/meszaros-adam Abban a meggyőződésben ajánlom minden érdeklődőnek, hogy egy olyan könyvet olvashat, amely időszerű hozzájárulás az anyagi büntetőjog tudományához, s amelynek értékét a benne olvasható, gondosan megfogalmazott és megindokolt szövegjavaslatok a folyamatban lévő kodifikációra tekintettel csak növelik. dr. Bócz Endre 9

10 Közigazgatás Kiss Mónika Dorota: Közhatalmi intézmények a helyi önkormányzati jogrendszerben Az önkormányzati jogintézmények részletes jogi elemzése. Szerző: Kiss Mónika Dorota Cím: Közhatalmi intézmények a helyi önkormányzati jogrendszerben ISBN: Terjedelem: 160 Ár: 1990 podpress.hu/kiss-monika-dorota A közhatalmi intézmények olyan jogintézményei az önkormányzati jognak, amelyek segítségével, amelyek által a jogosultak a helyi, önkormányzati típusú hatalmukat kifejthetik, megvalósíthatják. Ezen intézmények nélkül nincsen se közvetett, se közvetlen helyi hatalomgyakorlás, ezért ezek a fórumok egyben alapintézményei is az önkormányzatiság biztos működésének. Az érdeklődő akár gyakorlati szakemberként, akár elméleti kutatókén vagy akár laikusként e kiadvánnyal mintegy ízelítőt kap a helyi önkormányzati rendszer környezetében meglévő, megbújó olyan jogintézményekről, amelynek maga is részese, jogosultja az önkormányzás mindennapjaiban, amely segítségével közhatalmi tényezővé, formálóvá válik a helyi népszavazás, a népi kezdeményezés, a közmeghallgatás, a falugyűlés vagy éppen a képviselő-testület nyilvános ülésén való részvétele által. 10

11 Politológia Grünhut Zoltán: A biztonság kerítése Új fejezet az izraeli-palesztin konfliktus történetében Várható megjelenés: szeptember Szerző: Grünhut Zoltán Cím: A biztonság kerítése Új fejezet az izraeli-palesztin konfliktus történetében Kiadás: Publikon Kiadó ISBN: Terjedelem: 110 Ár: 1490 podpress.hu/grunhut-zoltan 11

12 Üzlet Miller Adrienn: A budapesti Le Meridien Hotel és a párizsi Ambassador Hotel Front Office részlegének komplex elemzése A luxusszállodák működése belülről nézve. Szerző: Miller Adrienn Cím: A budapesti Le Meridien Hotel és a párizsi Ambassador Hotel Front Office részlegének komplex elemzése ISBN: Terjedelem: 84 Ár: 1490 Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/miller-adrienn A szállodák legbonyolultabb, legösszetettebb és egyik legtöbb alkalmazottat foglalkoztató részlege a Front Office. A szállodába belépő vendég először a recepció munkatársaival kerül kapcsolatba, ezáltal alakítva ki az első benyomást a hotelról. A szerző saját gyakorlati tapasztalatai alapján mutatja be, hogyan működik a Front Office két luxus szállodaláncban, és hogyan befolyásolja a recepció munkája a többi részleg tevékenységét. 12

13 Üzlet Varga Krisztina: Válságkommunikáció és PR a Volkswagen-Škoda botrányban A híres korrupciós botrány elemzése médiakommunikációs szempontból. Szerző: Varga Krisztina Cím: Válságkommunikáció és PR a Volkswagen-Škoda botrányban ISBN: Terjedelem: 88 oldal (140x200mm) Ár: 1490 Ft Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/vargakrisztina A Volkswagen-botrány nem csak egy maréknyi ember elítélendő magatartásáról szólt, hanem a VW dolgozói és a német közvélemény csalódottságáról is. A gazdasági élet tisztasága kérdőjeleződött meg és egyfajta morális válság alakult ki a jól megfizetett vezető menedzserek körében. Az első rész a VW-botrány időrendi összefoglalását tartalmazza. Majd az elméletek és a tárgyalt válság összevetése olvasható. Végül a napi sajtóorgánumok segítségével következik a válságelemzés. Habár egy válság esetén nagy jelentőségű a belső szervezeti kommunikáció is, a munka fő célja a médiakommunikációs oldal vizsgálata. 13

14 Üzlet Nagy Ágnes: Balotaszállás egészségtervének elkészítése és a menedzseri tervek kialakítása Esettanulmány egy település egészségtervének létrehozásáról. Szerző: Nagy Ágnes Cím: Balotaszállás egészségtervének elkészítése és a menedzseri tervek kialakítása ISBN: Terjedelem: 52 Ár: 1490 Ft Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/nagy-agnes A könyv témája Balotaszállás egészségtervének elkészítése. A régió (főként Bács-Kiskun megye), majd a község állapotfelmérése alapján formálódott a stratégia, hogy felmérve a falut jellemző helyzetet megmutassa a polgároknak, a község életét irányító szervezeteknek, hogy az élet mely területén kell változtatniuk. A terv célja annak elősegítése, hogy midenki megtalálja a lehetőséget, ahol maga is bekapcsolódhat ebbe a tevékenységbe, és lehetőségeihez mérten maga is hozzájáruljon a falu és polgárai egészségének védelméhez. 14

15 Tanulmánykötet Imre Balázs (szerk.): e-tudomány évkönyv I. Szerkesztő: Imre Balázs Cím: e-tudomány évkönyv I. Kiadó: e-tudomány Egyesület ISBN: Terjedelem: 180 Ár: 1990 podpress.hu/e-tudomany Markovics Klára: How do the companies decision-makers actually make decisions? Ficsura Andrea: The value of knowledge Szadai Ágnes: Üzleti tanácsadás, mint fogalom meghatározása, angolszász és német megközelítései Markovics Klára: Fúziós és akvizíciós ügyletek tendenciái, céljai és sikertényezői Tóth Zsolt: Az információs társadalom elméleti megközelítései Czeglédi Csilla: A nők munkaerő-piaci helyzetének kultúrafüggő sajátosságai Bognárné Kocsis Judit: Három pedagógiai rendszer összehasonlítása Jandrasits László: Vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea L.) gombabetegségei az Őrségi Nemzeti Parkban Szili Csaba: A déloszi szövetség Gábli Cecília: Plinius a szelekről 15

16 Tanulmánykötet Imre Balázs (szerk.): e-tudomány évkönyv II. Várható megjelenés: szeptember Szerkesztő: Imre Balázs Cím: e-tudomány évkönyv II. Kiadó: e-tudomány Egyesület ISBN: Terjedelem: 200 Ár: 1990 podpress.hu/e-tudomany Markovics Klára: Az információkeresés és -feldolgozás szubjektív tényezői a döntéshozatal folyamatában különös tekintettel a vállalatfejlesztési döntésekre Szűcs Ágnes: A humánkontrolling jelentősége a tudásalapú gazdaságban Schuminszky Nándor: Az utolsó Fermat-tétel, pitagoraszi térlátással Bognárné Kocsis Judit: Egy zseni élete a szociológus szemével Csizmazia Gábor: Margaret Thatcher szerepe az európai integrációban Molnár Gergő: A Bázel II hatása a vállalatoknak nyújtott banki hitelek árazására Feuerstein Réka: Az autentikus népzenei előadás jelenléte a hazai jazzéletben Borago Gábli Cecília: Az őstörténet kutatásának irányai és eredményei Tóth Zsolt: Briefly about Complexity Theory Imre Balázs: A csődmodellek története és fejlődése 16

17 Szociográfia Béres M. Léna: Menni vagy maradni? Egy zsákfalu, Bodony személyes élményeken is alapuló rendhagyó leírása a település lakóinak életdilemmáiról. Szerző: Béres M. Léna Cím: Menni vagy maradni? ISBN: Terjedelem: 200 Ár: 2390 podpress.hu/lena Van tehát e könyvben társadalomkritika, ami hagyományos beállítódásunknak megfelelően olvasmányossá teszi, de van benne annyi pozitív gondolkodás is, amennyi ahhoz kell, hogy a tehetetlenség beismerése helyett megoldás-keresésre ösztökélje az olvasót... Trencsényi Imre 17

18 Néprajz Sebestyén Ádám: Gyógyító praktikák. Néprajzi gyűjtés a bukovinai székelyeknél Szerző: Sebestyén Ádám Cím: Gyógyító praktikák: Néprajzi gyűjtés a bukovinai székelyeknél ISBN: Terjedelem: 168 Méret: B5 Kötés: Keménykötés Ár: 4170 podpress.hu/sebestyen-adam Sebestyén Ádám még megtalálhatta azokat az idős adatközlőket, akik valóban Bukovina szülöttei voltak. Az ő ízes elbeszélésükből bontakoznak ki azok a népi gyógymódok, amelyekkel a kisebb-nagyobb betegségeket gyógyították. Az orrvérzést hogy állították el? Az orrvérzésnek meg volt a gyógyítása, hogy lósósdilapit kellett szedni, ezt rendesen megszárosztani, úgy mind a teát, s ebből valóságos teát főzni, s ennek a levit inni. Azt mondták, ettől megáll. Ez igaz es volt, me én es próbáltam, amitől el es hagyott az orrvérzés. Akinek a foga fájt? (Itt nevet.) Az nagy orvosság volt, ha volt fekete kutya. Annak szőrit égett borba megfőzték, és evvel gyógyították." 18

19 Pszichológia Barlay Mónika Laura: Malignus tumorban szenvedő gyermek a családban. Az egészséges testvérre kifejtett hatásrendszer vizsgálata Mit érez a daganatos beteg gyerek testvére? Szerző: Barlay Mónika Laura Cím: Malignus tumorban szenvedő gyermek a családban. Az egészséges testvérre kifejtett hatásrendszer vizsgálata ISBN: Terjedelem: 96 Ár: 1490 Sorozat: Fiatal Kutatók podpress.hu/barlay-monika 20 évvel ezelőtt egy tumoros betegségben szenvedő gyermek számára a végzetes kimenetel szinte biztos volt, ezért a pszichológiában nagyobb hangsúlyt kapott az érzelmi támasznyújtás. Napjainkra azonban a pszichológia feladata e területen átalakult: az évekig elhúzódó gyógykezelések embert, családot próbáló időszakában való kitartás, a maradandó következmények feldolgozásában való segítségnyújtás, hatékony coping-mechanizmusok feltérképezése, majd tanítása válhat fő feladatává. A tanulmány célja annak a minden érintett családban meghatározó életeseménynek a vizsgálata, amelyet a testvér súlyos betegsége jelent a család más gyermekeinek. A fő kutatási módszer a projektív rajztesztek elemzése. Ramóna rákos. Őt mindenki szereti, mindenfélével elhalmozzák. Ezért nagyon irigylem őt. És neki mindent lehet, amit csak akar, nekem meg semmit. 19

20 Pszichológia Előkészületben Tóthné Bóta Gabriella: Prenatális életidő, a szülés-születés élményköre és az utánkövetés megnyilvánulási formái Várható megjelenés: január Szerző: Tóthné Bóta Gabriella Cím: Prenatális életidő, a szülés-születés élményköre és az utánkövetés megnyilvánulási formái. Kiadó: Ad Librum Kiadási év: 2009 ISBN: Terjedelem: 300 Ár: 2490 adlibrum.hu/bota-gabriella 20

21 Irodalomtörténet Gábor Kerekes: Das Ungarnbild in der österreichischen Literatur Várható megjelenés: szeptember Szerző: Gábor Kerekes Cím: Das Ungarnbild in der österreichischen Literatur ISBN: Terjedelem: 300 Ár: 2990 podpress.hu/gabor-kerekes 21

22 Irodalomtörténet Szentgyörgyvölgyi Péter (szerk.): A magyar huszár a magyar irodalomban A kötet gazdag gyűjteményt kínál a magyar irodalom huszárábrázolásaiból. A kötetet számos (részben színes) illusztráció teszi kellemes olvasmánnyá. Várható megjelenés: szeptember Szerkesztő: Szentgyörgyvölgyi Péter Cím: A magyar huszár a magyar irodalomban. Kiadó: Huszár Múzeum Baráti Kör ISBN: Terjedelem: 350 Méret: B5 podpress.hu/magyar-huszar Részletek Petőfi Sándor, Takács Sándor, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Hegedűs Géza, Zilahy Lajos, Garay János, Gracza György, Somogyváry Gyula, Jókai Mór, Rákosi Viktor, Herczeg Ferenc, Várady-Szabó Nándor, Móricz Zsigmond, Seres Imre, Pósa Lajos, Pásztor József, Márai Sándor, Székely János írásaiból. 22

23 Novelláskötet Kiss Péter János: Hétköznapok ünneplőben (novellák, versek) Szerző: Kiss Péter János Cím: Hétköznapok ünneplőben (novellák, versek) ISBN: Terjedelem: 120 Ár: 1490 podpress.hu/kiss-peter-janos Mindig megérintettek az emberi érzések, kapcsolatok, küzdelmek. Szeretem az embereket, szeretem a természetet. Néha hiszek is, ezért úgy gondolom, érdemes róluk gondolataimat megfogalmazni. Kötetem kicsit későn, életem derekán túl jelenik meg, mégis nagyon sok szól a fiatalokról, akik között szép éveket töltöttem felnőtt fejjel. Az írás öröm számomra. Remélem, olvasóim megtalálják bennük a kedvükre valót. 23

24 Öt novella nőkről, férfiakról. Novelláskötet Bendász Péter: A fogadás Szerző: Bendász Péter Cím: A fogadás ISBN: Terjedelem: 100 Ár: 1490 podpress.hu/bendasz-peter Álltak egymással szemben és haragosan méregették egymást. Kard, vagy pisztoly? kérdezte hirtelen Gábor. A lány elnevette magát. Én a partvist választom. Tudtad, hogy én utálok porszívózni? Én meg szeretek. És még mit szeretsz? Veled veszekedni! 24

25 Novelláskötet Scharle-Breznay Márta: Összefonódások Szerző: Scharle-Breznay Márta Cím: Összefonódások ISBN: Terjedelem: 110 Ár: 1550 podpress.hu/scharle-breznay 25

26 Novelláskötet Mester Györgyi: A LEGJAVÁBÓL - válogatott novellák Szerző: Mester Györgyi Cím: A LEGJAVÁBÓL - válogatott novellák ISBN: Terjedelem: 228 Ár: 1990 podpress.hu/mester-gyorgyi Szerette a tengert. Olyan fájdalmasan szép volt a látvány. Szemében visszatükröződött a lenyugvó nap tüze, mely lángoló vörösre festette a tenger azúr fényét, majd a hanyatló nap belebukott a végtelenbe, és a nagy víz kioltotta a tüzet. Ezt csodálta minden este, s a csendet, mely telítve volt a nászukat ülő kabócák örökös cirpelésével, a tenger mormogásával, a partra csapódó hullámok halk, egyenletes neszével, s a szelídülő langy fuvallat érzéki susogásával. Napszálltával a tenger fölé mélyfekete lepel borult, elfedve minden rosszat, minden csúfságát a keserves életnek, s betakarta őt is.... a tenger minden éjjel kiszökött a medréből. Ő is szerette a fiút. A napcserzett fiatal arcot, a fekete, szomorú szemeket, a rakoncátlan hajat, mely olyan hullámokat vetett, mint maga a haragvó tenger. Hol a szülöttének érezte az apátlan-anyátlant, hol szeretőjének, kivel szakadatlan kívánt együtt lenni, együtt érezni, lélegzeni... A kalyibához igyekezett hát unos-untalan, de hullámai nem bírták erővel, s előbb haltak el a kagylótörmelékes parton, minthogy elérték volna azt... " 26

27 Novelláskötet Tunisz: 21/12 (Rock n Roll) Várható megjelenés: szeptember Szerző: Tunisz Cím: 21/12 (Rock n Roll) ISBN: Terjedelem: 80 Ár: 1490 podpress.hu/tunisz Magyar író vagyok. Amit írok: rock n roll. Nem több, nem kevesebb. Nem szépirodalom. Undergroundkarcolatok. Kinek írok? Elsősorban a rohanó embernek. Annak, akinek nincs ideje egyáltalán. Sem magára, sem a szeretteire. Egy alkotásomat elolvasni csak annyi idő, mint egy dal. Mint amennyi idő alatt lepereg egy rock n roll. Másodsorban ajánlom mindenkinek sör helyett, fű helyett... Talán túlóra helyett is. Remélem, megtalál az élmény. Tunisz 27

28 Esszék dr. Mező Ferenc: Legyenek-e az ellenségeink a politikusok avagy Töredékek Jób elfelejtett naplójából Történetek, esszék, versek. Szerző: dr. Mező Ferenc Cím: Legyenek-e az ellenségeink a politikusok avagy Töredékek Jób elfelejtett naplójából Kiadó: Fit-Plan Bt. ISBN: Terjedelem: 176 Ár: 1990 podpress.hu/mezo-ferenc Illetékhivatal Illetékhivatal bekéret téged, mert a levegőt ingyen méred, de azt nem szabad, nem szabad, ne tagadd. Ne tagadd, a szabadság illúzió, mely hozzád tapad. Szabadság Sokáig úgy gondoltam, hogy kivégeztük Istenünk megszemélyesített arcait, valós arcával, pedig csalódottan elbújt, magára hagyott bennünket. Vigyázó szeme már nem vigyázz ránk, szomorúan nézi önpusztító tetteinket és várja a végkifejletet. Mi pedig önfeledten, önpusztító mámorban táncolunk és valamit részegen gagyogunk a szabadságról, meg hogy már nem kell senkinek szót fogadnunk, nem kell betartanunk az öröknek hitt törvényeket. 28

29 Vers Czank Georgina: Ihlet meséi Szerző: Czank Georgina Cím: Ihlet meséi ISBN: Terjedelem: 80 Ár: 1290 podpress.hu/czank-georgina Mikor a költő ott ül szobájában, egy hűvös ködös hajnalon, egyetlen barátja a szó marad. A szó, melyet rímekbe foglalva vés le egy gyűrött papírra, és lelkében érzi a szavak súlyát, mik gyógyító pirulaként gurulnak le torkán. Visszanyelve a hangokat mélyen szívébe vési, hogy akkor is mint jó barát legyenek vele, mikor más nincs mellette. Leírja ezeket a szavakat, mert azt akarja ne csak neki nyújtsanak vigaszt, mikor szomorú, vagy rosszkedve gyötri a reménytelenségig. Megosztja ezt a barátságot másokkal, mert fontos számára, hogy mindenki érezze ezt a hatalmat. A szavak hatalmát. 29

30 Vers Sóki Péter: Fényben szomorkodni Szerző: Sóki Péter Cím: Fényben szomorkodni ISBN: Terjedelem: 28 Ár: 990 podpress.hu/soki-peter Kanálisban Sötétben vagyok Szeretném feltépni bőröm S kiszakadni szánalmas testemből, Szeretnék repülni, eggyé válni a levegővel. Testemen jéghideg víz, zuhatagként törjön keresztül Érezni akarok, élni akarok, élnem kell! Kimásznék végre a zárt veremből, Nincs benne örömöm, Fényt akarok. 30

31 Vers Bartha Katalin: Vágy-lombok Szerző: Bartha Katalin Cím: Vágy-lombok ISBN: Terjedelem: 76 Ár: 1490 podpress.hu/barthakatalin Felfénylő virradat Már csak percek telnek el és lassan világosodik az éji égbolt elnyűtt szövete szálanként halkan álmos hajnallá foszlik elolvad leányként aléltan az éteri semmi karjába hajtva sötétet álmodó csillagokkal borított bágyadt mosollyá feslett vászonredőit a kelő nap sugaraival megcirógatja arcát s harcait feledve újraszövi vándorútja alatt mit kibontott éjboltíve alól a felfénylő virradat. 31

32 Vers Tolnai Tamás: Tanítsátok meg az embereket szeretni Szerző: Tolnai Tamás Cím: Tanítsátok meg az embereket szeretni ISBN: Terjedelem: 64 Ár: 1490 podpress.hu/tolnai-tamas Átok Hamis proféták járnak az emberek között, őrangyalok nem szállnak a városok fölött. A hívatlanul jött nem várt vendég háborít, ostoba pusztítás a valótól tántorít. Torz madarak vijjogva uralják a földet, komposztálva a létet, szürkítik a zöldet. Hitetlen nemzedék átkot hoz a világra, s nincs nagy menekülés, bár futhatunk zilálva. A múltba veszett minden csoda, amit vártunk, lehetett volna másképp, ha teljesül álmunk. De a zord valóság markolja sebzett torkunk, és lassan elkészíthetjük halotti gyolcsunk. 32

33 Vers Asszonylélek. Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli versei és gyermekversei Szerző: Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli Cím: Asszonylélek. Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli versei és gyermekversei ISBN: Terjedelem: 135 oldal (140x200mm) Ár: 1690 Ft podpress.hu/asszonylelek Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli. Három asszony, három sors, három stílus egy kötetben. Asszonysorsuk fogja őket egy kötetbe, meg versíró megindulásuk, mint három szép, jó és igaz virágot a kötőszalag fogja csokorba. Ica, Juli, Maja: három különböző mikrokozmosz, három különböző látásmód, három különböző temperamentum: és mégis. Lapozok a kötetben, és meg-megállok: déja vu érzetem van: már olvastam, mondom. Aztán rájövök: itt, ebben a kötetben olvastam, csak valamelyik másik Hölgynél. Mert Ők hárman azért túl asszonysorsukon sok mindenben hasonlítanak egymáshoz. Hangulatok, színek, évek indítják meg tollukat, nem megfontolt szándékok. Mondanám: ösztönből alkotnak, mondanám Vergiliusszal szólva: a szükség vitte rá Őket, hogy Verseket írjanak. És ekként vigyáznak ránk Ica, Juli, Maja versei, dalai, melyeket most a nagy és meleg szeretettel ajánlok a Nyájasok szíves figyelmébe. Maróti György 33

34 Vers Bodó Csiba Gizella: Hetvenhét vers Bodó Csiba Gizella 11. kötete 77 új verssel. Szerző: Bodó Csiba Gizella Cím: Hetvenhét vers ISBN: Terjedelem: 94 oldal (140x200mm) Ár: 1490 Ft podpress.hu/bodocsibagizella Az írásaim én vagyok! Hangulatok gondolatok! Magamból mindent átadok, nem tartogatok, talán így adhatok elcsendesülést, harmóniát Emberért, Földünkért kiáltozást, hogy szebben csináljuk tovább amíg lehet, e nagy ajándékot az Életet! 34

35 Sci-fi TERRA Magyar fantasztikus irodalmi antológia I. évfolyam Új magyar fantasztikus irodalmi folyóirat első száma tudományos fantasztikus, fantasy, mágikus realizmus és természetfölötti írásokkal. Szerkesztette: Antal József és Szentesi Ágnes Cím: TERRA - Magyar fantasztikus irodalmi antológia - I. évfolyam ISBN: Terjedelem: 180 Ár: 1500 podpress.hu/terra A magyar fantasztikus művészet reneszánszának hajnalán... Ezt a projektet azért hoztuk létre, hogy helyet teremtsünk a magyar amatőr SF írók és grafikusok elsö komoly szárnypróbálgatásának. Hogy helyet biztosítsunk munkáiknak peer reviewed formában, azaz csak olyan írások és grafikák kerüljenek publikálásra, amelyek átmentek egy szerkesztési folyamaton. A minőség remélhetőleg olvasókat vonz majd, a publicitás pedig szerzõket. Bőségesen. Felajánljuk a segítségünket a kezdeti lépésekhez és azokon túl... 35

36 Sci-fi Tóth Ákos: Gyémántkutyák Szerző: Tóth Ákos Cím: Gyémántkutyák ISBN: Terjedelem: 120 Ár: 1590 podpress.hu/gyemantkutyak Anglia, A társadalom összeomlása után nagy hatalmú, ám rejtélyes urak, a Gyémántkutyák uralják az emberiséget. A körülöttük kialakult legendakörnek köszönhetően az emberek szemében ők az emberiség megmentői. Néhányan azonban nem hajlandóak elfogadni az ismeretlen lények uralmát, és terrorral próbálják megdönteni a vallási fanatizmusból táplálkozó elnyomó hatalmat. Próbálkozásaik azonban hiábavalónak bizonyulnak, egészen addig, míg egy ismeretlen, Amerikából érkező személy új dimenzióba nem helyezi a harcukat. A Rebelek még egyszer, utoljára megpróbálkoznak a lehetetlennel: megdönteni a Gyémántkutyák uralmát. 36

37 Sci-fi Judy Michael: A TERV I. kötet: A titok nem titok már többé Szerző: Judy Michael Cím: A TERV I. kötet: A titok nem titok már többé ISBN: Terjedelem: 198 Ár: 1990 podpress.hu/judy-michael A túlélés a legerdősebb késztetés, talán az egyetlen ebben az univerzumban. Hogy miként oldják meg ezt a célt különböző fajok, eltérő körülmények közt, az minden helyzetben és helyen talán más, de a cél közös, túlélni és segíteni, hogy mások is élhessenek. A Terv, melyet egy magát felsőbbrendűnek ítélt faj eszelt ki, és próbált megvalósítani, ezzel a céllal született meg. De vajon mindenre gondoltak? Sikerül-e véghezvinniük, amit elterveztek? Mi történik, ha túlságosan elbizakodottan próbálnak beleavatkozni olyasmibe, amit nem értenek teljesen, csak azt hiszik, hogy értik? Amit nem képesek maradéktalanul kontrollálni, és irányítani, csak azt képzelik, hogy meg tudják tenni? Mi történik, ha mindez kicsúszik a kezükből, mert valaki másképp gondolja, és ellene tesz? Néhány ember, akiket megfosztottak múltjuktól emlékeik törlése által, újra felfedezik önmagukat, miközben különböző kalandokon mennek keresztül, hogy helyrehozzák, ami félresiklott. De vajon sikerül-e nekik... 37

38 Sci-fi Viola Zoltán: Y Sci-fi az Y kromoszómáról vajon csak egy vírusfertőzés következtében alakult ki az emberiségnél a hímnem, s a szaporodás jelenlegi rendszere?! Szerző: Viola Zoltán Cím: Y ISBN: Terjedelem: 281 Méret: B5 Ár: 3790 podpress.hu/poliverzum A regény a szerző Poliverzum-sorozatának része, s azt az időszakot meséli el, melynek során az Emberiség anyabolygójáról kirepülve meghódítja a Világmindenséget. E nagy vállalkozás azonban sok szálon összefügg az Y kromoszómával is, melyről tudjuk, hogy ez teszi a férfit férfivá. Vagy mégsem, és csupán félresikerült, vírusfertőzött nővé?! Természetes dolog-e, hogy ugyanannyi férfi van, mint nő?! Mindig így szaporodott-e fajunk, ahogy most, vagy ősidőkkel ezelőtt némileg az államalkotó rovarokhoz hasonlóan éltünk? Mindezen kérdésekre választ találunk a regényben, amely a klasszikus sci-fik hagyományaihoz híven nem csupán a kalandokra helyezi a hangsúlyt, de közben körbejár egy érdekes tudományos hipotézist is. 38

39 Képregény Grőb Tamás (szerk.): Dharma Deviáns Hazai Amatőr Rajzolók Manga Antológiája Szerkesztő: Grőb Tamás Cím: Dharma Deviáns Hazai Amatőr Rajzolók Manga Antológiája ISBN: Terjedelem: 148 Ár: 1790 podpress.hu/dharma 39

AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 KARÁCSONY

AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 KARÁCSONY AD LIBRUM KÖNYVEK 2008 KARÁCSONY http://adlibrum.hu/ A könyvekkel kapcsolatban további információ érhető el az alábbi címeken: http://podpress.hu/ http://adlibrum.hu/ Ad Librum Kft. irodája Porta Irodaház

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

SPORT...SPORT...SPORT

SPORT...SPORT...SPORT SPORT...SPORT...SPORT Az iskola tanulói számos sportsikert könyvelhetnek el. Az alábbi táblázatokban a különböző sportágak legjobb 15 eredményét tekinthetik meg. 800 m FUTÁS - FIÚK Kocsis Gábor 2:13,20

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság

X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság Oroszlány, 2015. október 10. Hivatalos E r e d m é n y j e g y z é k KATA 6-7 éves lány kata 1. Pál Alexandra Budoka SE, Edző: Pál Tibor 2. Németh Júlia Jánossomorjai

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG EGYETEMI FŐISKOLAI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA Miskolc

MAGYARORSZÁG EGYETEMI FŐISKOLAI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA Miskolc Nevezési lista Férfi 100 méter Bódis Kornél 1990 Győri Atlétikai Club Elfogadva 11.10 Ecseki Dániel 1989 Szolnoki MÁV-SE Elfogadva 10.67 Farkas Dominik 2000 BSC Elfogadva 11.61 Grill Dániel 1996 Győri

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT NYÍREGYHÁZA VÁROSI DÖNTŐ Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA Időpont : 2015.09.30 13:00 A Versenybizottság elnöke:

Részletesebben

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1.

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1. Versillusztráció Bosnyák Boglárka a Helyes Márton a bendegúz nyelvész Zákány Laura a 3. Gömöri Kende a Szépolvasási Szilágyi Máté a Erdei Krisztina a 3. Bosnyák Boglárka a meseillusztráció Szabó Fanny

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot?

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? A fordítás alapja: John-Paul Flintoff: How to Change the World. Macmillan, New York, 2012. All

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám

100 m fiú gyorsúszás B 1. versenyszám 100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám 2. Lendvai András 1996 Református Gimn. 9:99,99 3. Mészáros Dániel 1992 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 4. Nimsz Valentin 1993 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 5. Szólás Jakab

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK

ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY 2011.02.05 ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK 60m 10 évesek döntı 1. VASS-VÁRKÖVI MÁRTON 01 ZALASZÁM-ZAC 9,4 2. BODÓ BARNABÁS 01 ARAK 9,6 3. DORMÁN BOLDIZSÁR 01

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Sándor: A megszállás fölszabadulása

Sándor: A megszállás fölszabadulása +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 3 Ítélet wormsban Az eltûnt

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2008. október 07. Budapest, XIII. Tüzér u. Honvéd pálya FIÚ I. korcsoport 1995. január

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben