K I V O N A T. 1 Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés benyújtását tudomásul veszi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. 1 Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés benyújtását tudomásul veszi."

Átírás

1 könyvéből 5/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: 1 Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés benyújtását tudomásul veszi. Utasítja a Jegyzőt, hogy a módosításokat figyelembe véve a költségvetési rendelet tervezetet nyújtsa be a Képviselő-testületnek. 2 A Képviselő-testület A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretösszegét Ft-tal, Ft-ról Ft-ra emeli. 3 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Versünnep kerüljön vissza a támogatások közé. 4 A Képviselő-testület az intézményi felújítási kiadásokat e Ft-ban határozza meg. 5 A Képviselő-testület megemeli a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát március 1-től a kistérségi többletfeladatok ellátása érdekében - 1 fővel. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 97 fő. 6 A Képviselő-testület a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében az üres álláshely terhére - a Bem József Általános Iskola engedélyezett létszámát 2 fővel csökkenti. A Bem József Általános Iskola engedélyezett létszáma 40 fő. 7 A Képviselő-testület a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ engedélyezett létszámát - a támogatószolgálat megszűnése miatt - 1 fővel csökkenti. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 39 fő. 8 A Képviselő-testület a Városi Könyvtár engedélyezett létszámát határozott időre december 31-ig - 0,5 fővel megemeli a kistérségi mozgókönyvtári feladatok ellátása érdekében, a kistérségi normatíva terhére. A Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 14 fő + 0,5 fő (határozott időre). 9 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a e Ft forráshiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány bevonásával kell biztosítani. Határidő: február 28. Felelős: dr. Bóka István

2 6/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi munkatervét az elhangzott kiegészítésekkel - jóváhagyta. Felkéri a Polgármestert, hogy a munkatervben előterjesztőként illetve készítőként szereplő külső személyeket írásban kérje fel, valamint a Jegyzőt, hogy a jóváhagyott munkatervről az érintetteket tájékoztassa. Felelős: dr. Bóka István dr. Tárnoki Richárd 7/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető parkolási rendszer évi üzleti tervéről és működéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a PROBIO Zrt évi üzleti tervét elfogadja. 8/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 19. sz. alatti, 60 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása Felelős: a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd 9/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 17. sz. alatti, 64 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

3 Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása Felelős:a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd 10/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 15. sz. alatti, 60 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: Felelős: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd 11/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 11. sz. alatti, 93 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

4 Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása Felelős: a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd 12/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 1. sz. alatti, 60 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása Felelős: a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd 13/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Anna Grand Hotel Kft. kérelmét elfogadja. Az Önkormányzat és az Anna Grand Hotel Kft. között november 18. napján megkötött üzletrész átruházási szerződés 5. és 5.3. pontjában foglalt határidőt, azaz az Ipoly Szálló ingatlan használatbavételi engedélye iránti kérelme benyújtásának határidejét március 31. napjára módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az üzletrész átruházási szerződés módosításának aláírására. Felelős: dr. Bóka István

5 14/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Cél 2006 Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. által a Balatonfüred, Horváth Mihály u. 987 hrsz-ú ingatlanon létesítendő idősek otthona intézmény felépítésének befejezése november 30. napjáról december 31. napjára módosuljon. Felhatalmazza a t az Önkormányzat és a Cél 2006 Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. között fennálló szerződés módosítására. Felelős: dr. Bóka István 15/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a balatonfüredi, Kisfaludy Üzletházban működő nyilvános illemhely bérlője, Szepesi Jenő egyéni vállalkozó által fizetendő bérleti díj január 1. napjától ,- Ft + ÁFA/év összegre módosuljon. Felhatalmazza a t a bérleti szerződés módosítás aláírására. Felelős: dr. Bóka István 16/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüred, Óvoda u. 16. sz. alatti, 1952 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület dr. Ardai Alajos György tulajdonában lévő 12/24-ed tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri a t, hogy az eladó képviselőjét, dr. Novák Tamás 1126 Budapest, Márvány u. 27. sz. alatti ügyvédet a döntésről értesítse. Felelős: dr. Bóka István 17/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt helyszínrajz szerint kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás jogcímén megvásárolja az alábbi ingatlanokat: /1 hrsz.-ú, 2 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /5 hrsz.-ú, 49 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút,

6 - 2668/1 hrsz.-ú, 8 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 16 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 17 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 11 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 18 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút /1 hrsz.-ú, 39 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /3 hrsz.-ú, 24 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút /1 hrsz.-ú, 27 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /3 hrsz.-ú, 21 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 25 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 30 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /3 hrsz.-ú, 34 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 34 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /9 hrsz.-ú, 29 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /4 hrsz.-ú, 71 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /8 hrsz.-ú, 15 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /10 hrsz.-ú, 98 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /12 hrsz.-ú, 10 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút. Az ingatlanok vételára összesen: ,- Ft A telekalakítás miatt a tulajdonosoknak fizetendő műszaki, illetve zöldkár összege összesen: ,- Ft Az ivóvíz- és szennyvízbekötések áthelyezése tervezésének költsége: ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy azokkal a tulajdonosokkal, akikkel még nincs végleges megegyezés, olyan megállapodás elérése érdekében tárgyalhat, hogy a szakvéleményben megállapított műszaki és zöldkár mértékétől legfeljebb 50%-os mértékben eltérhet. Felhatalmazza a t az adásvételi szerződések aláírására, és a tervek megrendelésére. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az ingatlanvásárlás, kártalanítás, valamint ivóvíz- és szennyvízbekötések áthelyezése tervezésének fedezetét a évi költségvetésben biztosítja. Utasítja a t, hogy a fedezetet a évi költségvetésbe tervezze be. Határidő: szerződések megkötésére: azonnal fedezet biztosítására: évi költségvetési rendelet elfogadása Felelős: szerződések megkötéséért: dr. Bóka István költségvetési rendelet-tervezet előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd

7 18/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t o t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást, azzal a kiegészítéssel, hogy a megállapodásba kerüljön be a téli promóció szervezése is. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához a évi költségvetésben 8,6 millió forintot biztosít. Utasítja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetésbe ezt tervezze be. 3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt támogatás feltételeit támogatási szerződésben határozza meg. Felelős: dr. Bóka István dr. Tárnoki Richárd Határidő: 1. pont azonnal 2. pont a évi költségvetés tervezése 19/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 141/2005. (V.26.) számú határozatával Kovácsné Encz Eszter, az I. sz. Napközi Otthonos Óvoda intézmény vezetésére adott megbízását közös megegyezéssel június 30-i határidővel visszavonja. 20/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. sz. Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot ír ki. Pályázati feltétel : Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú óvodapedagógusi (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettség Legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, és a pedagógusszakvizsga. A pályázatnak tartalmaznia kell: a szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, oklevélmásolatot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

8 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri, hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez, a pályázatot 3 példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A fenti állás július 1-jével tölthető be. A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás július 1-jétől június 30-ig 5 nevelési évre szól. Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. A Képviselő-testület utasítja a t a pályázatok közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: dr. Tárnoki Richárd 21/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5412/2-es helyrajzi számú út megnevezésű ingatlant Szellő köznek nevezi el. Utasítja a t, hogy gondoskodjon az utcanév Földhivatali átvezetéséről és az érintettek értesítéséről. Felelős: dr. Tárnoki Richárd 22/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy dr. Kiszely Pál al, projekt koordinátor február március 9. között a projekt programjának megfelelően törökországi előadások megtartására kiutazzon. Utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: dr. Tárnoki Richárd

9 könyvéből 5/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: 1 Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés benyújtását tudomásul veszi. Utasítja a Jegyzőt, hogy a módosításokat figyelembe véve a költségvetési rendelet tervezetet nyújtsa be a Képviselő-testületnek. 2 A Képviselő-testület A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretösszegét Ft-tal, Ft-ról Ft-ra emeli. 3 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Versünnep kerüljön vissza a támogatások közé. 4 A Képviselő-testület az intézményi felújítási kiadásokat e Ft-ban határozza meg. 5 A Képviselő-testület megemeli a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát március 1-től a kistérségi többletfeladatok ellátása érdekében - 1 fővel. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 97 fő. 6 A Képviselő-testület a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében az üres álláshely terhére - a Bem József Általános Iskola engedélyezett létszámát 2 fővel csökkenti. A Bem József Általános Iskola engedélyezett létszáma 40 fő. 7 A Képviselő-testület a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ engedélyezett létszámát - a támogatószolgálat megszűnése miatt - 1 fővel csökkenti. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 39 fő. 8 A Képviselő-testület a Városi Könyvtár engedélyezett létszámát határozott időre december 31-ig - 0,5 fővel megemeli a kistérségi mozgókönyvtári feladatok ellátása érdekében, a kistérségi normatíva terhére. A Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 14 fő + 0,5 fő (határozott időre). 9 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a e Ft forráshiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány bevonásával kell biztosítani. Határidő: február 28. Felelős: dr. Bóka István

10 könyvéből 6/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi munkatervét az elhangzott kiegészítésekkel - jóváhagyta. Felkéri a Polgármestert, hogy a munkatervben előterjesztőként illetve készítőként szereplő külső személyeket írásban kérje fel, valamint a Jegyzőt, hogy a jóváhagyott munkatervről az érintetteket tájékoztassa. Felelős: dr. Bóka István dr. Tárnoki Richárd

11 könyvéből 7/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető parkolási rendszer évi üzleti tervéről és működéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a PROBIO Zrt évi üzleti tervét elfogadja.

12 könyvéből 8/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 19. sz. alatti, 60 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása Felelős: a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd

13 könyvéből 9/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 17. sz. alatti, 64 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása Felelős:a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd

14 könyvéből 10/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 15. sz. alatti, 60 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: Felelős: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd

15 könyvéből 11/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 11. sz. alatti, 93 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása Felelős: a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd

16 könyvéből 12/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LFP-2008-LA pályázaton állami támogatást nyert Balatonfüred, Köztársaság u. 1. sz. alatti, 60 lakásos lakóépület energiatakarékos felújításának támogatása érdekében, a lakóközösséget ,- Ft támogatásban részesíti, melyet 10 év alatt, évente egyenlő részletekben folyósít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Utasítja a Jegyzőt, hogy fenti összeget az éves költségvetésekbe ( ) tervezze be. Határidő: a megállapodás aláírására: a társasházak által megkötött hitelszerződés megkötését követően, azonnal a fedezet biztosítására: a következő évek költségvetésének jóváhagyása Felelős: a megállapodás aláírásáért: dr. Bóka István az elkövetkező évek ( ) költségvetési rendelet tervezetének előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd

17 könyvéből 13/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Anna Grand Hotel Kft. kérelmét elfogadja. Az Önkormányzat és az Anna Grand Hotel Kft. között november 18. napján megkötött üzletrész átruházási szerződés 5. és 5.3. pontjában foglalt határidőt, azaz az Ipoly Szálló ingatlan használatbavételi engedélye iránti kérelme benyújtásának határidejét március 31. napjára módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az üzletrész átruházási szerződés módosításának aláírására. Felelős: dr. Bóka István

18 könyvéből 14/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Cél 2006 Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. által a Balatonfüred, Horváth Mihály u. 987 hrsz-ú ingatlanon létesítendő idősek otthona intézmény felépítésének befejezése november 30. napjáról december 31. napjára módosuljon. Felhatalmazza a t az Önkormányzat és a Cél 2006 Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. között fennálló szerződés módosítására. Felelős: dr. Bóka István

19 könyvéből 15/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a balatonfüredi, Kisfaludy Üzletházban működő nyilvános illemhely bérlője, Szepesi Jenő egyéni vállalkozó által fizetendő bérleti díj január 1. napjától ,- Ft + ÁFA/év összegre módosuljon. Felhatalmazza a t a bérleti szerződés módosítás aláírására. Felelős: dr. Bóka István

20 könyvéből 16/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüred, Óvoda u. 16. sz. alatti, 1952 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület dr. Ardai Alajos György tulajdonában lévő 12/24-ed tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri a t, hogy az eladó képviselőjét, dr. Novák Tamás 1126 Budapest, Márvány u. 27. sz. alatti ügyvédet a döntésről értesítse. Felelős: dr. Bóka István

21 könyvéből 17/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt helyszínrajz szerint kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás jogcímén megvásárolja az alábbi ingatlanokat: /1 hrsz.-ú, 2 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /5 hrsz.-ú, 49 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 8 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 16 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 17 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 11 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 18 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút /1 hrsz.-ú, 39 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /3 hrsz.-ú, 24 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút /1 hrsz.-ú, 27 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /3 hrsz.-ú, 21 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 25 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 30 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /3 hrsz.-ú, 34 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /1 hrsz.-ú, 34 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /9 hrsz.-ú, 29 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /4 hrsz.-ú, 71 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /8 hrsz.-ú, 15 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /10 hrsz.-ú, 98 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút, /12 hrsz.-ú, 10 m2 területű, kivett, közforgalom elől elzárt magánút. Az ingatlanok vételára összesen: ,- Ft A telekalakítás miatt a tulajdonosoknak fizetendő műszaki, illetve zöldkár összege összesen: ,- Ft Az ivóvíz- és szennyvízbekötések áthelyezése tervezésének költsége: ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy azokkal a tulajdonosokkal, akikkel még nincs végleges megegyezés, olyan megállapodás elérése érdekében tárgyalhat, hogy a szakvéleményben megállapított műszaki és zöldkár mértékétől legfeljebb 50%-os mértékben eltérhet. Felhatalmazza a t az adásvételi szerződések aláírására, és a tervek megrendelésére.

22 A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az ingatlanvásárlás, kártalanítás, valamint ivóvíz- és szennyvízbekötések áthelyezése tervezésének fedezetét a évi költségvetésben biztosítja. Utasítja a t, hogy a fedezetet a évi költségvetésbe tervezze be. Határidő: szerződések megkötésére: azonnal fedezet biztosítására: évi költségvetési rendelet elfogadása Felelős: szerződések megkötéséért: dr. Bóka István költségvetési rendelet-tervezet előkészítéséért: dr. Tárnoki Richárd A kivonat hiteléül

23 könyvéből 18/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t o t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást, azzal a kiegészítéssel, hogy a megállapodásba kerüljön be a téli promóció szervezése is. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához a évi költségvetésben 8,6 millió forintot biztosít. Utasítja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetésbe ezt tervezze be. 3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt támogatás feltételeit támogatási szerződésben határozza meg. Felelős: dr. Bóka István dr. Tárnoki Richárd Határidő: 1. pont azonnal 2. pont a évi költségvetés tervezése A kivonat hiteléül

24 könyvéből 19/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 141/2005. (V.26.) számú határozatával Kovácsné Encz Eszter, az I. sz. Napközi Otthonos Óvoda intézmény vezetésére adott megbízását közös megegyezéssel június 30-i határidővel visszavonja. A kivonat hiteléül

25 könyvéből 20/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. sz. Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot ír ki. Pályázati feltétel : Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú óvodapedagógusi (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettség Legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, és a pedagógusszakvizsga. A pályázatnak tartalmaznia kell: a szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, oklevélmásolatot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri, hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez, a pályázatot 3 példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A fenti állás július 1-jével tölthető be. A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás július 1-jétől június 30-ig 5 nevelési évre szól. Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. A Képviselő-testület utasítja a t a pályázatok közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: dr. Tárnoki Richárd

26 könyvéből 21/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5412/2-es helyrajzi számú út megnevezésű ingatlant Szellő köznek nevezi el. Utasítja a t, hogy gondoskodjon az utcanév Földhivatali átvezetéséről és az érintettek értesítéséről. Felelős: dr. Tárnoki Richárd A kivonat hiteléül

27 könyvéből 22/2009. (II. 5.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy dr. Kiszely Pál al, projekt koordinátor február március 9. között a projekt programjának megfelelően törökországi előadások megtartására kiutazzon. Utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: dr. Tárnoki Richárd A kivonat hiteléül

KIVONAT. a Képviselő-testület december 15-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 347/2005. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t :

KIVONAT. a Képviselő-testület december 15-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 347/2005. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t : KIVONAT a Képviselő-testület 2005. december 15-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 347/2005. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t : Balatonfüred Város Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokra adott

Részletesebben

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye.

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye. K I V O N A T a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 284/2009. (IX. 10.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület december 15-ei ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfuredhu Szám: 1/217- /2016 Előkészítő: Melléklet: Dr. Szőke Szabolcs Vázrajz ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. AUGUSZTUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására J a v a s l a t a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására Előterjesztő: Ad hoc bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63.998/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 264/2013. (IX.11.) h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület június 26-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület június 26-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 199/2008. (VI.26.) számú h a t á r o z a t : Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 22/434/2008. számú, 2008. április 17. napján kelt törvényességi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület december 13-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület december 13-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. december 13-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 331/2007. (XII.13.) számú h a t á r o z a t : Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület szeptember 30-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 301/2004. (IX.30.) sz. h a t á r o z a t :

K I V O N A T. a Képviselő-testület szeptember 30-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 301/2004. (IX.30.) sz. h a t á r o z a t : K I V O N A T a Képviselő-testület 2004. szeptember 30-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 301/2004. (IX.30.) sz. h a t á r o z a t : Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének könyvéből 385/2010. (VI. 03.) határozata: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2010. (III.25.) sz. határozatát visszavonja. 2. Balatonkenese

Részletesebben

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 2856 Szákszend, Száki u. 91. Tel/fax: 34/371-524 e-mail: hivatal@szakszend.hu Ügyiratszám: 65-9/2015. Kivonat a képviselő-testület könyvéből Szákszend

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 217- /2016 Előkészítő: Dr. Szőke Szabolcs Melléklet: vázrajz ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2064/2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Média Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben