mag- és virágcsarnoka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mag- és virágcsarnoka"

Átírás

1 IRDETÉSEK FÖLVÉTELE a Termézettudományi Tárulat titkári hivatalábau, Budapet, Eötvötér 1. z. régi Lloyd-épület II. emelet) A TEKMÉSZETTUDOMÁNYI megfelelő hely kéthaáboan : J ± 2 0 kr. oldal 2 5 frt. kr. így fél oldal.. 1 2,, 5 0 I R D E T Ő M E L L É K L E T E. II. KÖTET DECZEMBER FÜZET. 3 SELNAR JÓZSEF mag- é virágcarnoka Budapet, IV. kér. koronaherczeg (úri-) utcza 16. z. alatt, ajánlja dízeen kiállított báli é menyegzői virágcokrait, élő é zárított kozorúit, valamint jó é kipróbált konyhakerti é viráginagvait, minden a kertézethez tartozó anyagait. K e rtje : V II. kér., ltvá n -u t 5 z. alatt a közúti vapálya mellett. Végül ajánlja díze v irág aztalait é azok valamint má effélék dízítéét a lehető legolcóbb árakon. Alulírott tiztelettel ajánlom a fővároi nagyérdemű közönég zive figyelmébe véd-, gimnaztika- é téli torna - intézetemet (Budapet, V. kér., Tükör-utcza 2. z., Tüköry-féle palota, földzint). intézetemben a fíillliittek é klölllyic idegbajokban zenvedők a legczélzerűbb gyakorlatok alkalmazáa által különöen a leánykáknál oly űrűn előforduló oldalgörnye-bajok (coliou) zemélye vezetéem mellett rövid idő alatt gyökereen gyógyittatnak., 7/ P. a Budapeti magán véd- é téli torna-intézet igazgató tulajdonoa Alkalma ujévi é karáconyi ajándékok! a r o l ^ r i P A P I E K E R E S K E D É S E. Budapeten, V., Dorottya-utcza 10. ajánlja dú raktárát mindennemű iró- é rajzzerekből, valamint bel- é külföldi le v é l papír é borítékokból aját kézitményü legdivatoabb m onogram m é czim errel. E g y doboz = 50 fehér angol levél é 50 boríték divato zine monogrammal frt. 1.25, 1.50, 2. E g y doboz 50 fehér angol levél é 50 boríték bármely ziuü betűvel 00 kr. E g y doboz 50 ziiie bordá vagy ima levél é 50 boríték zine monogrammal frt Koronával 20 krral, arany, ezüt, vagy zine bronz-monogrammal 50 krral több. Látógatójegyek kőmetzve é nyomtatva 100 darab 40 kr.-tól I frt. 20 kr.-ig. E G G E R É S T A R S A B u d a p e ti é rm e k, á v á n y o k é régiégek irodája, a régi Lloyd-épületben, Dorottya-utcza 14. z., Béc, Kohlmarkt 8, ajánlja gazdag raktárát minden orzágbeli é korbeli régi pénzekből, továbbá ritka áványait egyenkint é egéz gyűjteményekben. A régiégekből az ókorból: romai calád é cázárok pénzei, a középkorból ; a magyar pénzgyüjtemény főleg igen gazdag é ajánlandó é az újkorból: minden orzág é birodalom folyó pénzei, továbbá romai műzerek, régi fegyverek, má ó arany- é ezüttárgyak a legnagyobb válaztékban kaphatók. Rendezett ávány- é földtani gyűjtemények nagy válaztékban kaphatók 3 frttól kezdve fölfelé. Állati üvegzemek minden zínben é nagyágban. Ugyanott érmek, áványok é régiégek egyenkint é egéz gyűjteményekben a legmagaabb árakon megvétetnek. L ib á i A. é táránál Budapet, Ulggó-utcza 7. Gyönge é rövidlátó zemííeknek igen fonto. Pápazemek é cz\ikerek rendelet zerint pontoan kézíttetnek a legjobb flintaüveggel ellátva. Nagy raktárunk van zínházi é tábori meze- 1 átokból 5 frtól 150 frt. árban ; rajzezközök, thermométerek é barométerekből. Javítáokat aját magunk végzünk gyoran é pontoan.

2 II IRDETÉSEK. IRODALMI ÚJDONSÁGOK kaphatók KILIÁN FRIGYES, magy. kir. egyetemi könyvárunál Budapeten, váczi-utcza Drache-féle házban. üiikiukovics G. Általáno boncztan 540 fametzettel, kötve 5 frt. DilS licité Univcrum. Die intereanteten Erfindungen und Entdeckungen auf allén Gebieten, kötve. 3 frt 60 kr. Bricfwcclicl zwichen Gau und Beel. 9 frt. 60 kr. Ptllzky F. Életem é korom. A forradalom alatt, 2 frt. 80 kr. Tait M. Elementare andbuch dér Quater. nionen. 6 frt. Kilkay A. A lelánczolt Prométheuzok. 1 frt. 70 kr. Neumann J. Atla dér autkrankheiten. Mit 72 chromolith. Tafeln 1 Lieferung. 5 frt Földtani térképek: K apuvár vidékének földtani térképe 2 frt. Budapet A1 2 Sopron 2 Vezprém é Pápa,, 2,, Th fingon Fii. W ild und Wald. Vademecum für Jager und Jagdfreunde. 2 frt. 70 kr. Verne *1. A fö ld felfedezée. A híreebb utazok története. 2 frt. Kerékgyártó A. A miveltég fejlődée M agyarorzágba?i. Elő kötet, frt. Nietner Tli. Die Roe, ihre Gechichte, Arten, Kultur und Vei wendung. Mit 106 olzchnit. und 12 Farbendruck-Tafeln. 18 f»t. K11 mliter 1\ Praktiche Pilzbuch. 90 kr. Verne J. La maion á vapeur, 2 kötet. 3 frt. 60 kr. Dilrre E. F. Die Anlage und dér Betrieb dér Eienhütten. Drei Bánde mit circa 120 Tafeln. Lieferung frt. 80 kr. Ilenle J. Anlhropologiche Vorlráge 2. eft. 1 frt. 44 kr. üopitalier E. La phyique moderne. Le principale application de Pélectricité. Avec 133 figure. 6 frt. Gflntlier S. Die Lehre von den gewöhnlichen und dér allgemeineten yperbd. Funktionen. 7 frt. 20 kr. Kcöd J. Népzerű zölömivelé é borkezelé 80 kr. Sclimölcke J. Die Verbeerung unerer Wohnungen nach den Grundátzen d. Geundheitlehre. Mit 40 olzchn. 1 frt. 20 kr. Scholtz A. andbuch dér Feuerung- und Ventilation-Anlagen. Mit 279 olzchnitten und 59 Tafeln 9 frt. 60 kr. Die Ga-, Waer-, Telegraplien etc. Anlagen in Wohngebáuden. 2 frt. 40 kr. Falck F. A. Lehrbuch d. praktichen Toxicologie, 4 frt. 80 kr. Liebermann L. Grundzüge dér Chemie de Menchen. 3 frt. 60 kr. Kreulcr. Lehrbuch dér Chemie u. Mineralogie 4 írt. 80 kr. Ilclraert F. R. Die mathematichen u. phyikalichen Theorien dér höh. Geodáie. I, Theil. 10 frt. 80 kr. Kolllraucll. Leitfaden dér praktichen Phyik. 4 Aufl. 3 frt. 36 kr. SterilC C. Werden und Vergehen. Eine Entwickelunggechichte de Naturganzen. 2. Aufl. mit 392 olzchnitten. 7 frt. 20 kr. Bericht über die wiencliaftlichen Intrumente auf dér Berliner Gewerbeautellung. Mit 292 olzchnitten. 12 frt. Lailtloi L. Lehrbuch dér Phyologie de Menchen. 2. Aufl. I. álfte 6 frt. Klein u. Thomé. Die Erde und ihr organicher Leben. Erter Bánd. Phyiche Geographie, kötve. 9 frt. 60 kr. Laker G. Wege und Ziele dér Culturentwíckelung. 3 frt. 60 kr. Ilartmann (J. Gechichte und Begründung de Peimimu 1 frt 80 kr. Müller II. Alpenblumen, ihre Befruchtung durch Inekten und ihre Anpaungen an dieelben. 9 frt. 60 kr. Techmer F. Phonetik. Zűr vergleicbenden Phyiologie dér Stimme u. Sprache. Mit Atla von 188 olzchn. u. 8 Tafeln. 10 frt. 80 kr. Brand C. Grundri dér Differentialrechnung. 1 frt. 50 kr. Biclioff Tll. Da irngewicht de Menchen. 4 frt. 20 kr. Flckiger F. A. Pha.rmacognoie de Pflanzenreich, 1 Lieferung 3 frt. 60 kr. Kleinpaul R. Mediterranea. Leben- und Landchaftbilder von den Kiiten de Mittelmeer. 3 frt. 60 kr.

3 IRDETESEK ÍIÍ L Á PO SSY é T Á R SA borkerekedőknél (Budapet, Deák - utcza 5. z. é Egyetem - utcza 2. z.) mérékelt árért é a valódiágérti kezeég mellett kaphatók: FRANCZIA PEZSGŐK (Chnmpng'iie) Veuve Clicquot, L. Roederer, Mumra & Co,, Moet & Chandon, eidieck & Co., Pommery & Greno, Aubertin & Co., Jacqaeon fil, De Viller tb. RORDEAUI é BURGUNDI borok J Medoc, St.-Julien, Chateau-Lafite, Yquem, Laroe, Margaux, \ Chabli, Chambertin, Romanée tb. RAJNAI BOROK / Johanniberger, Rüdeheimer, ochheimer, Liebfrauenmilch, Marcobrunner, Stein- wein tb. Sherry, Madeira, Malaga, Marala, Mucat Lunei. TJKORÖK / Fockink Aniette, Cura9ao tb. Chartreue, Benedictine, Rebinovka, Pommeranzen, Allacli, \ Elixir de Champagne tb. MAGYAR é ERDÉLYORSZÁGI aztali-. pecenye- í cemege-larok a legnagyobb vá- ^ laztékban a legjeleebb termeztők pinczeiböl. J a m a ica ű m é F lo w e r y F e k o e T é a. I NB. Vidéki rendelmények gyoran é pontoan teljeittet nek. g ÚL: wm fiízér-árú-üzletében S Budapet, IV. kér., hatvani é ujvilágutcza arkán, i-ő z. gj ( c l z t v r c u v y c l z c l TLocL cl t ő - z o T i x z é d c i g c L b t m ). f i i A legjobb m inőégekben é legjutányoubb árak m ellett k ap h ató k p nagyban é kicinyben m, mm rum, thea, theaeütem ények, Skaráconfára alkalma czukorkák,fj FRANCZIA ILLATSZEREK, i cokoládé (Suchard é Maon-féle), déli gyümölcök, Mm & S m FRANCZIA PEZSGŐK é CSEMEGE BOROK. Rézlete árlapokat kívánatra bérmentve küldök 1 1 ZEISCIEIIEIR, SAUDOR Weyricli A. udóda Gyár: VII. Mikautcza 19. BUDAPEST Iroda: Ferencziek bazárjában. Magépézeti é távirda-épitézeti intézet villanyo t á r i r i a berendezéek, vautak, tűzoltók, zállodák, házak é lakáok zám ára Legujabb zerkezetű villámhárítók. Raktára mindennemű elzigetelt v e z e t é k ' u d r o n y o k n a k é t e l e p e k n e k.

4 IV IRDETÉSEK. Jl.z A l T K E " ( let- é járadék biztoitó táraág Becben, alakult 1858-ban. Jgazgatótanác: Gr. Z ich y Ödön. elnök, Gr. artig Ödön, alelnök, Gr. oyo R ező, Gr. N ákó Kálmán, Fontzen Tivadar, "Neme De V ilié enrik, neme V iller Sándor, báró enning-ingenheim Jáno. Vezérigazgató: Dr. Bodart N arci. V ezértitkár: Fenz V ilm o. M agyarorzági r ezér ügynökég: Budapet, G izella-tér, 4. zám. K épvielő: Böhm Mór, titkár : A rany Fülöp, pénztárnok : F iálk a Victor A táraágnál az 1879-ik év végén 81,646 zerződé alapján 118,581,188 frt 50 kr. tőke é 40,618 frt 11 kr. életjáradék volt biztoítva, melynek öze tartalékai ideértve a túléléi coportok vagyonát i 28,448,181 frt 53 krra rúgtak. A 729,740 frtot tevő aját értékpapírok ezek : 80,000 frt déli vaút előbbégi kötvények, 407,000 frt papirjáradék, 130,000 frt. oztr. aranyjáradék, írt alföldi vaút előbbégi k., frt magy. nyugoti vaút e. k., 125,000 frt magyar aranyjáradek, 101,000 Irt ezütjáradék. A túléléi coport vagyonához tartozó értékpapírok ezek : 6,914,600 frt állami garancziát élvező vaúti előbbégi kötvények ezüt értékben ; 2,369,800 frt ugyanilyenek, aranyértékben, 95,250 frt frt. földtehermenteitéi kötvények, 254,900 frt iki orjegyek. 4, frt. aranyjáradék; 2,165,400 frt ezütjáradék, 6,497,100 frt papirjáradék, 474,500 frt ceh földhitelintézeti jelzálog levelek; 307,700 frt. Dunazabályozái orjegyek ; 863,400 frt, Dunazabályozái kötvények ; 363,000 frt. kinctári utalványok. Fennálláa óta a tárulat fizetett: aláleetekért, évi deczember hó 31-ig.... 9,098,392 frt 82 kr. életeeti é gyermekbiztoitáokért ,656,084 frt 10 kr. Özeen... 21,754,476 frt 92 kr. A rézvényeek oztaléka 1879-ben volt rézvényenként 200 frt. A nyereménynyel biztoítottaké pedig az 1879-ik évi dij2 l%-ból állott. Felvilágoítáal nyomtatványokkal zolgál a budapeti vezérügynökég. A K n <» 1, v a - d c L k & r e k e d ő BUDAPESTEN, IV. kerület, a haltér é torony-uteza arkán, Minden idényzerii fri vadak, tíriai poalarok é kappanok raktára. A legújabb a varrógépek köpött a Wheeler é Willon-féle horogvarrógép egyene tűvel caládi é gyártái czélokra poztóhoz é bőrhöz. Az párizi világkiállítáon a 80 kiállító közül, a melyek közt a világ valamennyi jeleebb varrógép-gyárai képvielve voltak, a varrógépek zámára rendelt egyedüli elő dij a grand prix a Wheeler é Willon Mfg Co. new-yorki ezégnek Ítéltetett oda. Raktára fenti ezégnek valamennyi varrógép-gyártmányaira é tűire BUDAPESTEN kizárólag cak V., Józeftér 15. z. O M C. O.-nál V., Józeftér 15. z. KÉPES ÁRJEGYZÉKEK kézéggel megküldetnek rézletfizetéeknél kedvező fizetéi feltételek engedményeztetnek G-IL1L1 G -T T SZT Á V k ö n y v k e r e k e d é é b e n Budapeten, IV, kér, F eren cziek tere 9. zám alatt (a hatvaniutezai oldalon) megjelentek: Nyelvtanok Touaint-Langeneheidt tanmódja zerint. E 3d.d.ig* e g f y e t l e n. c z é l z e i ú t a n m ó d ö n o k t a t á r a. A franczitt nyelv levélzerinti önoktatáa Touaint-Langeneheidt (Roberton) tanmódja zerint, irta Penyeczkv /S á n d o r. Legújabb kiadá. Telje 32 levélben. Ára díze kartonban IO frt. Az angol nyelv levélzerinti önoktatá.a Touaint-Langeneheidt (Roberton) taninódja zerint, irta Penyeczky N a g y S á n d o r. Legújabb kiadá. Telje 32 levélben. Ára díze kartonban 10 frt. helyett mot cnk 5 frt. lábbeli gyáro? B u d a p et, I V. her. M uzeum lcőrut z. Ajánlja aját gyártmányú, mindennemű férfi, női gyermek lábbeli gyártmányait. A lábbeli j! ipar oly fonto az egézégügy körében, liog}r :y a t. <. ez.... közönég aját '' érdekében... áll az újítát... é javítát folyton ki- puhatoló iparot pártolni. Szakiparom fejleztée íztée érdekében nem kímélek emmi fáradtágot é áldozatot min-sl! den czél zerű találmányt gyáramban meghonoítok. íonoitok. A párii közkiállitáon zerzett tapaztalatok úgyzintén az*3 z I anyagok nagy mennyiégbeni olcóbb bezerzée azon kelleme helyzetbe hoztak, hogy cino, jó é tartó láb-j? belieket mérékelt árak mellett gyoran zolgáltathatok. Az iparfejleztée iránti törekvéem támogatáa vé-«igett a t. ez. közönég mini 1zámoabb igénybevételét é pártfogáát kéri tiztelettel j? LÖRIOZ ISTVÁW, lábbeli gyáro j 99** Vidéki megrendeléek gyoran pontoan telj ei ttetnek. Árjegyzék é mértékvevéi utaítá ingyen küldetik, h

5 ldetések. M E N E R V I L M O S könyv- é műkiadó kiadáában egy fölötte hazno, hézagpótló, minden rende háztartában nélkülezhetetlen, a maga nemében páratlan munka jelent meg a következő czim alatt : i/g~ Kérjük e kiadát öze nem tévezteni egy máik, l l, _ 114_ í.,_, ' 11M egyidejűleg megjelent zakáckönyvvel, hanem zive MaSTVir iranry.la Ü7.a.Ka,nÜKnii U megrendelénél pontoan ügyelni a ezjmre: MEm-féle " ö J 1* n é lk ü lö z h e te tle n k a la u z m in d e n h á z ta r tá b a n. Mint az előzó kiemeli, főczél e könyvben egy jó, minden igényeknek megfelelő, kifogátalan zakáckönyvet adni, legfőbb tekintettel a jő m a g y a r p olgári k o n y h ára, de emellett tekintettel a zakácmüvézet magaabb igényeire i, zóval, hogy minden háztartá, a legegyzerűbbtől a legmagaabbig megtalálja benne a magáét. E mű tehát felöleli tartalmába nemcak az öze nemzeti eledelek téré mezejét, hanem az egéz finom világot uraló franczia konyhát i, mig a polgári konyhának é háztartának öze igényeit zem előtt tartja, nem feledkezik meg az uraági aztalok inyenczégeiről em. A mű több ezer kitűnő zakác-vényt á utaítát tartalmaz. tinóin papíron, a legdízeebb kiállítában, nagy nyolezadrétíí 3 0 füzetben fog uiejelenni. Az egéz művet a zöveg közé nyomott mintegy négyzáz művézi kivitelű kép fogja dízíteni, azonkívül egy pompá zinnyomatu czimlap, huzonnégy gyönyörű zinnyomatú műmelléklet adatik hozzá. avonkint 2 3 fűzet jelen meg, eg y füzet á ra cak 3 0 kr. Megrendeléeket elfogad minden könyvkerekedé é könyvkötő. Megrendelni lehet közvetlenül az alulirt kiadó kivatalnál i. MENER VILMOS, könyv- é műkiadó-hivatala. B u d a p e t, I V., lc a la p -u tc za 6. z. T!!ll!';liIu N M egrendeléi fölhívá Az alulirott könyv- é műkiadónál f. évi zeptember elején, egy N M fölötte érdeke é rliazna munka indult meg a kővetkező czím alatt: r NEPSZERÜ ORVOSI TANÁCSADÓ g vagy Á Z I I je I K O I ^ az egézége é beteg emberről. (í NJ Irta: D r. Z iffer K á ro ly, az öze gyógytudományok tudora é budapeti gyakorló orvo. l lll Ezen mű által a t. közönég az egézég fentartáára é megőrzéére hazno ta- g nulmányokat zerezhet, hogy egézégét mily módon őrizheti meg é tarthatja fenn, hogy S M mit, hogyan é mikor egyék é igyék, hegyan dolgozzék é pihenjen, mikép ruházkodjék é jj M egyátalán hogyan ápolja a tetét. ^ Leirvák benne az öze betegégek, azoknak okai, keletkezée, elhárítáa, kórjelei, ^ lefolyáa é kezelée, valamint az eljárá a rögtön támadt életvezélyeknél, érüléek-, vér- ^ zéek- é mérgezéeknél. r ^ Ezen ORVOSI TANÁCSADÓ4* megbecülhetlen lez ott, hol nem áll rögtön orvoi gj Jlj egély rendelkezére, különöen vidéken, hol az orvot gyakran mértföldnyi távolágból kell hivatni. ^ Különö úlyt fektet e mű a gyermekbajokra, kimerítően foglalkozik a gyermekek neveié- ^ ével, ápoláával é azok betegégeivel é ezekre nézve hazno tanácokat ad a zülőknek. g ^ A NÉPSZERŰ ORVOSI TANÁCSADÓ finom papíron, igen díze kiállítáú, nagy nyoly czadrétű 30 füzetben adatik ki, melyeknek mindegyike 48 lapot foglal magában. Az egéz ^ művet a zöveg közé nyomott 250-nél több művézi kivitelű kép fogja diziteni ezeken ISI M kívül külön még 16 ábrá táblázat i adatik hozzá. Kéthetenkint jelenik meg egy-egy füzet, Im) melynek ára 30 kr. M e h n e r V ilm o, könyvkiadó-hivatala, Budapet, kalap-uteza 6 M O L N Á R é S Á R K Á N Y (ezelőtt FORSTIGER ALBERT M, elő háztartái é konyha-ezközök-raktára BUDAPESTEN, Dorottya-utcza, Wurm-féle házban. Tökélete konyha-berendezé forintig Amerikai mángorló-, ruha-facaró-, palaczkdugazoló-, dohányvágó-, kenyérvágó-, kávéfőző-, zikvizkézitő-, zobafénytitő-, fahaitó-, húvágó-, habverő- é önműködő fagylalt-gépek. Továbbá angol eyözerei dngóhazúlc, korcolyát, yajköplöi vaj- é ajttartó-tányéroi zerzám-katulyálc gyorfőzök, petroleum-fözőtüzhelyek, zagtalan zobaárnyékzékek, gazdaági lámpák, franczia it ülő-lámpák, ülödéza, fürdőkádak minden nagyágban é önműködő moókatlan. Nagy válaztékban kandalló- é kályhaállványok, fakoarak, Kályhaellenzök, theakazán árga é vörö rézből, zamovárok, ezukortartó, theakanna, tejkanna, thea-aztalok, tálezák fából é lemezből theazürők. Gyári raktár a berndorfi c. k. zabadalom, alpacca-ezüt gyárának valamint vabutorokból álló telje felzereléeknek. Árjegyzékkel kivánatra díjmenteen zolgálhatunk. V

6 VI h ir d e t é e k. Karáconyi- é aj évi ajándékok Kertéz Tódornál Budapet, Dorottya-ntcza 1. z. K a j r c L c o n f c L - c l z z e k : c* ; $ a- gyertyatartók tuczatja 30, 45, GO, 72, 90 kr., frt , zine viaz-gyertyák 20, 40 kr. tuczatja ; enatio gyertyák gyújtó zálakkal özefüggében állnak valamennyi egyzerre meggyül, tnczatja 45 kr., gyertyák magnóaim odronnyal 20 kr., magneiurn odrony, a fa tündöklő kivilágítáára méterje 85 kr., zine üveg-gyümölc, ragyogó diz, egy 70, 90 kr., frt 1.40, 1.80 zine füzérlánczok frt , lepkék, fonott üvegből 10, 20 kr., lebegő angyalok aranyozott zárnyakkal 75 kr., frt 1.40, 1.60 mázó majmok 35 kr., harmatfény egy comag 20 kr., arany é ezütöző fém 10 kr., cillogó gyöngyodrony a tárgyak felfüggeztéére 10 kr., karáconyfa füzetek tuczat 70 kr., Pikota-harmonika tuczat 60 kr.. karáconyfa tetejében nagy cillagok 40, 50,.70, 80 kr., frt , paradicommadár 40 kr., vörö viza hólyaglámpák 45 kr., aranyozott nagy diók, doboz 60 kr.. papir lampionok tuczat 75 kr., frt 1, 1.40, 1-85, 12 darab aranyozott tárgy frt 1, 1.20, 1.40, különféle bonboniérek darabja kr., karáconyfa-dízek özeállítva a legragyogóbb tárgyakból, gyertyatartók é gyertyákkal 5 írttól fölfelé, Kriztu zületée frt Ördög lakat 20 kr., czigány Miatyánk frt 1.15, chinai coda-lemez 50 kr, kiállítái kérdé 40 kr., Columbu tojá 60 kr,, tojá költődé é haltenyézde 70 kr., titkoan nyiló-zekrény 45 kr., Baguettc magique frt l. B íl- v é z -rrte te i^ é g e k : vt«íc.?r frt 1.50, varáz-koczka 40, 85 kr., Boco orrciptotö 55 kr., varáz-ké frt 2, varáz-pohár 35 kr., frt 3-50, zaporító doboz 85 kr., labdadaboz frt 2-30, kártya- zekrények 60 kr., frt 1, 1 30, 6, coda labda frt 3.30, tojá-zelencze 85 kr., varáz-veder frt. 1.75, varázzekrényke 40 kr., női varáz-legyezők 75 kr., frt 2, Jeu du Sphinx frt 1.50, Médium 80 kr., hőfoki varázképek 60 kr., rokkant zamár 20 kr.. bűvö kártya 80 kr., varáz-gyufa-zelencze 25 kr. T T o r í á l 7 / 0 ~ r* l + / apróágok é bonbonokkal CLU tölthető m e g le p e tia i tárgyak : gyümölc, zöldég é ütemény alakban 40 krttól 1 frtig, Katzenjammcr gyógyzer frt 1.60, tányér dióval frt. 1.80, tányér heringalátával frt 2, tányér eperrel frt 2. Gartenlaube frt 1.15, umorezkek frt 1.25, optikai zerelmi tükör, urak é hölgyek rézére 80 kr., Rákok 70 krtól 3 frtig, gó\yák pólyá gyermekekkel 60 krtól 3 frtig, teék zippantani frt 2.40, óriá zivar frt zivarkötegek 90 kr., frt 1.70, 2.40, zivar mint legyező 50 kr., bölcő nefelejtel frt 1.20, lámpa meglepő töltéel frt 2, kölni viz meglepő töltéel frt 1.20, jóízű ajak-ír frt 1.50, cókolódzó pár frt 1.60, karáconyfa vező 50 kr., kagyló-doboz 35 kr., Janu-fej uraknak 50 kr., tréfá zivar-doboz 75 kr., bonboniérek, kiugró bohóezczal 75 kr., frt 1.40, négyféle bajuzt varázló Occarina frt. 1, zélmolnár 50 kr., ipok 85 kr., rokonzenvi hévmérő frt 1, véralkat-mérő 50 kr.. Spiritita-Medium 80 kr., zorgalmi gombolyag, bonbonokkal frt 1.40, jóló törpe 80 kr., jóló kártyák 30, 60 kr., frt 1, tréfá telephon 30 kr., nyelve chinai 60 kr., futó egerek 80 kr., nevető tükör 50 kr., felfújható rugany-kigyók 60, 90 kr., frt 1.20, norinbergi tölcér frt 1.50, titko levelező frt 2. Cecert'LőTc qy V i qfki niegremli»kete»» e g u n g y o l» b j^ ^ e kiebb gyerm ekekn ek ivitó gummi babák 25, 45, 60 kr., frt 1.20, 1.90, 3.40, trombiták 60 kr., frt 2.20, Amerikai czinnezett cengővel ellátott igen erő kocik frt 1, 1.15, 2, 3.50, pojáczák frt 1.40, 2, babák 60, 30 kr., frt 1, 2, 3, papa é mama bezélők frt 3, 4.50, pólyá babák frt 1.25, 1.50, 1.80, 2.50, kiciny franczia öltöztetett babák 40, 50 kr., frt 1.20, 1.80, 2.60, 6, porczellán étel-ervice frt 1.20, 1.80, 2.30, porczellán kávé-ervice frt 1.40, 2, 2.30, konyhaedények plékbél 30, 70 kr., frt 1.40, 1.80, baba-zinliázak frt , ágvak frt á K i e b b fu z k n. c t k : IS rel bevonva: lovak frt 1.40, 2.60, 8.25, 3.70, mekegő bárányok frt 3, 3.50, 5.70, 6.75, 8, párii Mirleton, éneklő hangzer 5, 10, 20 kr., búgók érezböl 40, 50, 75 kr., párii béke-piztoly, papírral lőhető 60, 70 kr. frt 1 2* vautak pléliből 40, 60 kr., óraművel frt 1.20, * pléhállatok kerekekkel 30, 60, 90 kr., frt. 1.20,' 1.50* kardok 80 kr., frt 1.40, 2, pukák 50 kr., frt l.3o, 1.40, czinn katonák dobozokban 50, 95 kr., frt 1, 2.75, deleje játékok, úzó állatokkal 25, 50, frt. 1.40, 1.8(/vizflóta 20 kr., Papagenn ipok frt 1.50, repülő gép 60, 70, 90 kr., Caleidocop 35, 45, 70, 90 kr., frt l.f,o, kocik lovakkal 60, 80 kr., frt ig, párii látképek frt 2, dobok 60 krtól frt 3.50-ig, záj-harmonikák 10,30, 40, 50 kr., épitöjáték frt 1.20, 2.20, 2.40, 3.15, Moaik játék 60 kr., frt 1.15, 3.40, koczka-játék, melylyel 6 kép özerakható 50, 70 kr., frt 1.50, tartó amerikai préelt betüjáték 85,kr., frt. 1.20, 1.80, ikolatákák 90 krtól frt 1.80-ig, Uzóbaba a párizi világkiállítából, mely vizbe téve úzik frt 12.85, ipládák frt 10.80, zongorán tánezoló babák, 1 doboz frt l.őo, 1.70, 2, zenezelenczék frt É rtélm,eeb b fiixk é le á n y o k zámára : L a m o a ko p e lámpára alkalmazhotó Laterna Magica frt 7, 9, 14, Laterna Magica frt 1.25, 1.80, 2.50, , Camera Obcura frt 1, 2.40, 4, 5.30, optikai rajzoló kézülék, nem rajzolók zámára, melyeknek haználatával bármit lerajzolhatnak frt 4, fető zekrények 70 krtól 4 frtig, rajzezközök frt 1 5, tolikéek 40 krtól 4 frtig, Microcopok 40 krtól 7 frtig, rajzoló kézletek 70, 80 kr., frt 1.75, 2, Torna kézülékek frt Ikola zerek. P ra xin o zco p e. LegujabbTfranczia élettiiköru meglepő mozgó alakokkal 40* kr., frt 1, 1.40, 1.50, 3.15, 5, 10, ércz-czimbalom 90 kr., frt 1.40, 2, 3, , zerzám ládáckák frt. 4.20, 7.85, üm//areáf2-kézületek frt , zintén egye zerzámok u. m. fűréz 90 krtól frt 2.80-ig. lombfüréz-minták 10 kr., nagy válazték dezkákból. Egyetemlege toll é irontartó 75 kr., frt 1, zebbeli tentatartó 50, 60, 70 kr., harmonika változtatható hanggal trombita-dizzel frt 7, feckendő fetézet frt 1.80, varrógépen frt 4, hímző ikola irt 1.80, 2, 2.40, 3.80, 6, horgoló ikola frt 2-80, 3.50, varró ikola frt 1.20, 2.20, ciga munkák frt 1.85, fonó ikola frt 1.20, F v ö b e l oktatva mulattató játtitzcti. c n l - j / í / - (*liinort ^gjobb neműek 1.50 frttól. l^ & ij L y L L rx legfinomabb valódi alifax frt 7. rf r i~ n c z n mi1íden ujabb vagy ömer- -L L L f (u.l t^rt,(j rl tebü nemeiből okfele. é r e m k o r o n A z o t t B É C ft érdem-jel. K Ö L N , ezüt-érem. M O S Z K A U , arany-érem. ZF1_A. IR, Ii"-A _ IM I IR, I U J1. Indíttatva éreztem magamat, R la. K Ö L N r hogy magyarorzági t. vevőimnek az egyedül való Ectrait Eua de Cologne d o u b l e -hoz való jutliatát megkönnyitem, egy fiók üzletet VÉRTESS7 SÁNDOR m. kir. udvari illatzeréz urnái, megnyitni, hová valamennyi, az öze illatzer-gyártínányokra vonatkozó bece megrendeléek intézhetők. Ajánlom továbbá Eau de Cologne -zappanomat, melynek az a tulajdonága van, hogy a bőrt folyton puhán tartva, minden kifakadá ellen megóvja, egvzermind puha habja lévén, loeretváló-zappannak i ajánlható. Ára: d a r a b o n k n t kr. C árt ón ban 3 d r b...1 f r t 5 0 kr* Levélbeli megrendeléeket utánvétel mellett pontoan teljeítünk. Budapet, Kritóf-tér J. z. a. i f i #

7 IRDETÉSEK. VII fe - '-í - A M 3 fe fc A W 4! aí ÍS «ü 6- «* fc M íí B ' S z B 9 8! B S N x «SS L... zongora-gyáro mmuuma üzletében, Budapet. Ferencziek-tere 4. z. (kalap-utczai arokliáz, az Athenaeum mellett) Legjobb m in ő ég b en lg fo ly to n l e g jo b b m in ő é g b e n r a k t á r o n ta r - zon gorák, piaiiinók, liarnióniuiuok é orgon ák. Zongorák: oktává frttól 70 frtig i Vtí'/ SÍ6V V * uj.. r Pianino, uj Ilarinónitimok Orgonák : a híre jágerndorli Riegerféle gyárból, melyek a philadelphiai, béci é a párizi világkiállítáon 1 főéremmel lettek kitüntetve, 50() forinttól fölfelé. L ő p o r o k : Legfinom abb vájezi é angol lőpor, robbantó por, Dynamit, Lefaueheux é Laneater tö l tények, gyújtó-zinórok, kapzlik é tűzgyújtózerek, nem különben m indennem ű lő - é robbantó-zerek é tűzijátékok. ~ValócLi 3 0 éve zirm iai klatrom S x i l v ó r i u m, nagy Champagnere üvegekben üvege á... 1 frt 20 kr. pinte üvegekben.. 2 i Dug- é utánzott áruktól óvakodom, tm é árleen g ed éel. 50 kilo tarjáni zalon-kozén darabo 65 kr. I 50 kiló poroz Laura-zalon-kőzén 95 kr. 50 koczka kr. 50 Coak c' rendű. 1 frt. 07 kr. kemény-hegyi tűzifa. 59 poroz louienglüeki zalon- j 50 k ő z é n kr. 25 kiló = 5 vám mám megrendeléénél telje házhoz é pinczébe zállítáal, MM e-jé* kocival való megrendelénél pedig niég.jutányoai*bnn. 4 méter tűzifa 13 frttól 20 frtig. g O & w m (Fercnczielc-tére 4. zám, az Athenaeum mellett.)» % S N fi * Sí - fi A -i S f i' E M N a» * " 5: * 0 Öí * fi K M * e fi tó I* «

8 VIII IRDETÉSEK. ajánlja gazdagon felzerelt dizmű raktárát különöen KARÁCSONYI KEDVES MEGLEPETÉSEK bezerzéére hazai é külföldi nuiipar legújabb találmányaiból. Vidéki megbízáok kiváló gonddal ezközöltetnek. V áczi-utcza 19. a n e m ze ti z á llo d á v a l zemközt. ifj. NAGEL OTTO könyvkerekedéében Budapet, orzág-ut a nemzeti zínház bévházüban kaphatók fea.rá.c.toaa.y-i é m jé'ri.j á ^ d é k iíl alkalma dizimíükák : A'iiny Album, pompá dizliö.ében frt. 10. Williclm iuifl-tíallerie... frt. 1. Eötvö k öltem ényei, dizkötében. frt. ít. Marciién, illutrirt von (í. Dóré, Petőfi S. költeményeinek, képe Pl achtband frt dizkiádia vörö, *.kék, vagy zöld Miinchhauen Abenteuer, illutrirt aranyozott difjzköté lteh, lezállított von <í. Dóré, Prachtband.frt ároil 16 frt., helyett tóik... frt. 12. «)alirínarkt de Leben. Ein Kiintler- L iezen-m eyer, Líed von tíéí Glocke, und Familien-Album. Pon^oáí?' dizköl lében....frt dizkötében....fit 24. D rote-llitlhotf, Jagd-Album kötve fit Birekt-Foter-ÁIbum kötve.. frt Gallerie edler II u n d o ra ié n, kötve. frt Spéciit Friedr. J gd - Album iu M cyerinek, Jagdbilder kötve.. frt. 6. Mappe frt G utav-freitag'-g allerie. f r t. 18. Spéciit Friedr. underacen in Mappe fit Nagyválaztékú raktára ifjúági iratoknak, k ép ek ön yvek n ek valamint imeretterjeztő játékoknak. Kimerítő árjegyzékek kívánatra ingyen é bénnentve küldetnek. Mint igen alkalma karáconyi é újévi ajándékok ajánltatnak CAJLIERO?íI é Tára, látzerézektöl Budapeten, váczi-utczában: Stereokop kézülékek. 12 képpel 2 írttól 10 frtig F orgdffa^'fct^eo^kop-közülékek (25, 50 é 100 képre 25 írttól 100 f r t i g. - ^ ^ á w í ^ w p á k 12 képpel 3 frt. 50 krtól 10 frtig. GórcÉil.' f írttól f0 frtig. - J * Színházi látcok 5 frttól í0 frtig. Tábori látcők 15 írttól 50 írtig* ezközök 2 frt. 50 krtól 30 frtig. Legújabb ér:z (Aheroid-) légulymérők, igen ezéurányo é olcó kiállítában 6, 8 egéz 30 frtig. ő m érő k.s zem ü v eg ek, ciptetök, lorgnetek tb. Továbbá ajánltatnak termézettam mü- é tanzer-raktárunk által a kihid-uteza 8. z. : Föld- é éggömb 60 krtól 500 frtig. Ter- 1mézet- é vegytani kézülékek. Gőz- é villamgépek. Loco- motivok. Fröbel-féle játékok. Ávány, bogár-, lepke- é kagylógyüjtemények. Kitömött állatok tb. ír á b e li m egbízáok leg p o ntoa b ba n ezközöltetnek. Á rje g y z é k e k b érm entve kü ld e tn e k.

9 Jelzé Bármilyen felhaználá vagy terjezté eetén egyértelműen jelezned kell máok felé ezen mű licencfeltételeit. Thi work i licened under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) Creative Common Creative Common Licene Deed Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) Ez a Legal Code (Jogi változat, vagyi a telje licenc) zövegének közérthető nyelven megfogalmazott kivonata. Figyelmezteté A következőket teheted a művel: zabadon máolhatod, terjeztheted, bemutathatod é előadhatod a művet zármazéko műveket (feldolgozáokat) hozhatz létre kerekedelmi célra i felhaználhatod a művet Az alábbi feltételekkel: Nevezd meg! A zerző vagy a jogoult által meghatározott módon fel kell tüntetned a műhöz kapcolódó információkat (pl. a zerző nevét vagy álnevét, a Mű címét). Így add tovább! a megváltoztatod, átalakítod, feldolgozod ezt a művet, az így létrejött alkotát cak a jelenlegivel megegyező licenc alatt terjeztheted. Az alábbiak figyelembevételével: Elengedé A zerzői jogok tulajdonoának engedélyével bármelyik fenti feltételtől eltérhetz. Közkinc Where the work or any of it element i in the public domain under applicable law, that tatu i in no way affected by the licene. Má jogok A következő jogokat a licenc emmiben nem befolyáolja: Your fair dealing or fair ue right, or other applicable copyright exception and limitation; A zerző zemélyhez fűződő jogai Má zemélyeknek a művet vagy a mű haználatát érintő jogai, mint például a zemélyiégi jogok vagy az adatvédelmi jogok.

AZ ÉPÜLETEK TOVÁBB TOLATÁSA AMERIKÁBAN.

AZ ÉPÜLETEK TOVÁBB TOLATÁSA AMERIKÁBAN. 30 AZ ÉPÜLETEK TOVÁBB TOLATÁSA AMERIKÁBAN. a bolygó- és csillagrendszert áttekintheték. Mióta csak emberek az égi űrt vizsgálják, soha meglepőbb és csodálatosabb felfedezések nem koronázák a csillagászok

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A z izzó gázfényről. Érdekes adatot találtak a legutóbbi időben a»dingler s Polytechnisches Jour- nal«1848-iki évfolyamában, a mely az Auer-

A z izzó gázfényről. Érdekes adatot találtak a legutóbbi időben a»dingler s Polytechnisches Jour- nal«1848-iki évfolyamában, a mely az Auer- Az izzó gázfényről. Alapjában véve minden világító gázláng izzófény, mert a gáz elegyrészei szénrészecskéket különítenek el, a melyek teljes elégésük előtt világos-sárga izzásig felhevülnek és így világítanak.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. M eg j el en i kminden hónap tizedikén, harmad fél nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal; időnként fametszetű áb- TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FO LY Ó IR A T E folyóiratot a társulat tagjai az évdíj fejében

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. A z elek tro m o s ak k u m u látorok *

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. A z elek tro m o s ak k u m u látorok * Megjelenik minden hónap xo-ikén, legalább is 37a nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal; időnként szövegközi ábrákkal illusztrálva. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ő ü ľ ę Ü Ü ľ ü ľ ü ľ ľ ľ ő ľ íľ ő ľ ő ó í ő í ü ö ü ü ő ú ü ľ ó ő ó í ü ľ ő ö ő ő ľ ú ő ó ľ ö ü ü ü Ü Ü ľ ö ó í ľ ő ö ő ó ő ü Ü Ü ľ ő ľ ó ő ő ź ő ó ó ú ő ő ö ü ö ü ö ú ľ ő ľ ö ü ö ö ó ű ű ő

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 3248 Grundball Profi Foci Club Grundball PFC Áfa

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települé Ponto cím Honlapcím Múzeumpedagógiai zolgáltatá Általáno információ Megrendelé Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Magyar Mőzaki é közlekedéi Múzeum Koházati

Részletesebben

É Á Ö Ú Í Ú É í ő ö ö ü í ő ü ő ö ú ü ú Í Ó Í ú ő í Í É ő ö í É í ő Íö ö Í ő ö ő Í í ő í ő ü Ú í ő ő Í í Ú Ö ő Ú ő Ö ő í í Ő í í Í í ő í ú í í ő Í ú Ú ő öí Ü Ö ö Ö ü ú ű ö Ú Ö ő íí í í ő ú í ü ö ő ú í

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Szponzori ajánló Tiztelt Hölgyem / Uram! Kérem, engedje meg, hogy bemutaam az Óbudai Egyetem Neumann Jáno Informatikai Kar Hallgatói Rézönkormányzatát, valamint figyelmébe ajánljam általáno médiaajánlatunkat,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ő ó ľ ő ü ź ü ľ ľ ü ü ľ ő ľ ľ ľ íľ ő ľ ľ ľ Í ő ő ő í ľ í ü ö ö ü źů ć ő í ź É ľ ü ö ľ ľ ü ű ľó ú í ď í ű ľ ü ó ó ő ľ ľ ź í ľü ő ľ ő ó ľ ü ú í ľü ö ó í ő ő í ź ő í ő ľ ü ó ľ ő ľ ő ľ ó í ü ľő ő ő ľ ő í Ü

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk.

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kerekegyházi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ú ú Ż Ż ą ô Í ú Ö ő í ü ĺ í Ż Ż ü ĺ ü ĺ ú í ő ĺő ĺź ü ł ö ĺ ű ő ö ö Í í ő ĺ Í Í ő ő ü í ő ő ö ĺ ő ő ĺ Í ĺ ĺ ť ő ĺ ĺő ő ü í í Ĺĺ ę Ĺ Ĺ ő ö ú ĺ Ö ö ő ö ö ü ö ő Ą Ś ö ő ü ö ő ĺ ĺ É ĺ Á Á Ó É ź Á Ü É Ü Ä ú

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

A perm etező k é s z ü lé k e k a k e rté s z e t szo lg á la tá b a n.*

A perm etező k é s z ü lé k e k a k e rté s z e t szo lg á la tá b a n.* A perm etező k é s z ü lé k e k a k e rté s z e t szo lg á la tá b a n.* A mezőgazda és az erdész, a szőlőmíves és a kertész, általában mindenki, a ki növény tenyésztéssel foglalkozik, lépten-nyomon tapasztalhatja,

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

Á Ö Ü í Ú Ő Ü É Ö ú Í Í í ú ú Í Í Í í ú ú ő ő Ö Ő ő í Ó Ö Ü ő Ö ö ö ú Ó Ü Ö Ó Ó Ó ő Ü ö Ö Ü Í ü ö í Ú Í Ö Ú Ó Ó Ú Ú Ó Ú Ö ú ö Í Í Ó Ó Ú Í ö Ó Ó ú Ö Í íí Ó Í Ö úí í Í Ö Ó Ö Ü ö ő Í í í Ú Ó Ü í í ő ö Í Ü

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ú Ż ń ĺ ĺ ú í ĺ ĺ ü ó ó ó ö ĺ ö ó ó ó ĺ í Á ú Í ö źĺ ĺ ó ó ó ö ý ö ĺ ú ź ö Ü ö ř Đ ź í ú ź ö ü ö ö ź ö ö źú ö ö ú Ż ó ü ö í ö ö ó ĺ ź ü ö Í ö ź ó ú ö í ę ö ź ö ö Ü í ú ö ó ö Ü í źń ĺ ź ó ú ź ö ö ö ź

Részletesebben

ą Á ĺó Á Á Ü Á Á Ü Á í ĺ ű Ü ő ó ę ú ö í í Ü í í ĺ í í í í Ü ĺ ó ł ő ö ö ó í í ó ő ĺ ů í ę ĺí ü ü Ĺ ü ő í ó ó ő ĺ ő ĺ ü ő ő ü ĺ ó ö Ü ő ő ő ĺ ő ó ĺ ő ę ő Í í ń źů í ü ź ö ü Í Í ńź ő ü ő ź ó ö ö ź ő ő

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

ĺ ú ú Ę ú ĺ ü ó ĺ ü ĺ ú ĺĺ Íö ń ú ó ó ö ĺĺ ĺí í ĺĺ í ę üĺ í ö ĺó ę ę í ó ö ę ĺ ü í ü ö ó ĺ ü ö í ź ĺ í ú í ö ĺ ö ö ó í ú ó ú ü ö ę í ź ó ö ę í ó ö ó ö ö ę í ö ĺ ź ö ĺ ó ű ť í ö ę Í ĺí ö ó ö ü í ź ö ö ź

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ö Í ü ÍÜ ő ú Ü í Á Á Á ÍÉ í ő ü í Ü ö Í í ő ö ő ű í ú Á Á ő Ü ű í Í ö Ö Ö Í í Á í ö í ö Ü ö ö É Í í íí ö Éí Í Í Ó í ő Í ö Ú Ú ö ö ú ö Í Á ö ö ő ö Í ő ű í ö ú Á Á Í Ü ÍíÍ í ő É í í í Ú ú í

Részletesebben

É Á Ö É Í Á Á Ő Í É Ü Á Á É É Á Ö É Í Á Ő Í É Ü Ú Á Á Í Á Á Ü É Á Á Á É Ú í ő őí ő ő ú ö í ő í ü ő ö í ő í ü ú Í í ü Í ű í ő Í í ü ö Ö ő ö í ő í ü ú í ü Í í ú ő ü ü ö ü ő Ú ü Ú ő ű í ú ü ü ő ő ő ő ö ú

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó ő ľü ó ő ü Ö É ľ ľ ü ľ ľ ľ ű ł ľ ľ ő ľ ľ ľ í ő ő ľ ő ó ľ ö ö í ó ö ö ć ü ö ó ö ü ę í í ő ő ľ ő ü ű ó í ő ü ű ö ľ ó ü ö ö ź ó í ő ö ľ ü ó ó ľ ź ó í ő ó ö ü ó Á ó ö ö ő ź ľ ó í ő í ü ö ö ľ ó ü ö ű ö ę ő

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

ú ľ Ö ľ í ĺ ő ö ő Í Ó ĺ ľ ľ ł öľ ĺ Í ĺ ő ĺ ľ ü ö ö ö óľ ľ ö ő Ĺ ľ í ü ľ ľ ľ ü ü ľ ő í ľí í ĺ ľ ľó ľ ľ ľő í ľ ľ ľ ĺ ľ ő ő ő ľ őĺ ó ő ö ó ľ ő ő ľ ľ í ö ľ ó ľ ö ó ľ ľ í ľ ľ ö ľ ő ó ľ í ö ľ ľ ó ľ ĺ ľ ľó ő

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Á Á Ü ľ ľ í ĺ ő ő ü ó ľ Ü ĺ í üĺ í Ü í ĺ ł Á Ü ö ó ĺ ĺ ź ĺ ő ő ĺĺ í ź ű ö ő ö ö ľ ó ľ ĺ ó ĺ ő ó öľ ľ ĺľ öľ ö ľő ő ő öľ ö ĺ ő ő ő ö öľ ĺ ő ő ő ö ö ü ő ó ľő ő ő ö ľó ő ő ö ľ ľ ö ľ ő ő ľ ľ ĺó ó ó ö ö ú ĺ

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

ú ú ĺ ú ĺ ü ĺ ü ĺ ĺ ú ĺ ĺ Í ĺ ö ĺ ó ĺ í ĺí Í Í ĺ łíí Íł ó ö í í ó í í ó ö ö í í ó ó ó í í ó ó ó Ö ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ř í ĺí ó Á ĺ í ö ü ó ń ä í í ťĺ ę ó í ě ö ú ú ĺí Í í í ö źú ó Á ť đ ń ó ó í í í í ź ó Ęó í

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

ą Ą ó ľ ő ü ő ő ő ü ő ú ü ľ ľ ü ĺ í ł ü É Í É ľ ľ É Á ľ ľ É ł É Íľ Á É Íľ Á ł É Ü ľľ ľ É ľ ľ É ĺ ľ ĺ ľé ľ ĺ ľ ł ĺ ĺ ł ľ ľő ľ ý ő ő ĺ ő ő ĺ ó ľ ľ ĺ đ ĺ ü ű ľ ó Ĺ ü ő ľ ľ ö ű ü ő í ő ü ü ü í Ĺ ő ý ľ ź ľ

Részletesebben