Helyzetkép március - április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetkép 2012. március - április"

Átírás

1 Helyzetkép március - április Gazdasági növekedés Az európai reményeknél gyengébb, a megjelent prognózisoknál kedvezőbb lett az Európai Unió országainak összesített gazdasági teljesítménye az idei év kezdetén. Az Eurostat előzetes adatai azt mutatják, hogy az eurózóna nem csúszott recesszióba, az első negyedévben stagnált a bruttó hazai termék az előző negyedévhez képest és minimális mértékben, 0,1%-kal csökkent a múlt év első negyedévéhez viszonyítva. Az Európai Unió egészére is ugyanez a gazdasági teljesítmény volt jellemző azzal, hogy az előző év azonos időszakához képest valamelyest, 0,1%-kal nőtt a GDP. Az előző negyedévhez képest ebben a relációban is stagnálást regisztrált a statisztika. Ezek az adatok azért számítanak viszonylag kedvezőnek, mert az előző negyedévben a megelőző év negyedik negyedévéhez képest emelkedett a GDP: az eurózónában 0,7%-kal, az Európai Unió egészében 0,8%-kal; ugyanakkor a harmadik negyedévhez képest mindkét relációban 0,3%-kal csökkent a bruttó hazai termék. Akkor beszélünk recesszióról, ha két egymást követő negyedévben csökken a gazdaság teljesítménye; ez most tehát nem következett be. Az Európai Unió, de még az eurózóna gazdasági helyzete is meglehetősen nagy különbségeket takar. A fejlett országok közül Németországban, Ausztriában, Belgiumban és az észak-európai országokban emelkedett a GDP, míg Franciaországban és Nagy- Britanniában stagnálás figyelhető meg. Hollandiában, Cipruson és az államháztartási gondokkal küzdő dél-európai - országokban recesszióba süllyedt a gazdaság. A középkelet-európai térség országaiban az egy főre eső GDP szintjét illetően a fejlett országokhoz sorolható Csehország és Szlovénia kivételével bővült a bruttó hazai termék, Lengyelországban, Szlovákiában és a balti országokban dinamikus volt a növekedés. E téren Magyarország gazdasági teljesítménye jelentősen eltér az Unióhoz az utóbbi évtizedben csatlakozott országokétól, és csupán néhány komoly államháztartási és

2 2 finanszírozási gonddal terhelt gazdaságban volt nagyobb zuhanás az ország teljesítményében az első negyedévben, mint amit nálunk regisztrált a statisztika. A magyar gazdaság kilátásait kimondottan javította, hogy Németországban az előző negyedévhez képest 0,5%-kal, a múlt év első negyedévéhez képest 1,2%-kal nőtt a GDP. Finnországban jelentősen, negyedéves viszonylatban 0,8%-kal, éves összehasonlításban 1,7%-kal bővült a bruttó hazai termék, míg Svédországban negyedéves összehasonlításban ugyancsak 0,8%-kal, éves egybevetésben pedig 1,5%-kal nőtt a GDP. Ausztriában 0,2%-kal nőtt a GDP az előző negyedévhez és 0,7%-kal a múlt év azonos időszakához képest; Belgiumban az előző negyedévhez képest valamelyest nagyobb, 0,3%, míg az egy évvel korábbihoz képest némileg kisebb, 0,5% volt a bruttó hazai termék növekedése. Franciaországban az előző negyedévhez képest változatlan maradt a gazdaság teljesítménye, míg a múlt év első negyedévéhez képest szerény mértékben, 0,3%-kal növekedett. Nagy- Britanniában a múlt év utolsó negyedévéhez képest 0,3%-kal, a tavalyi első negyedévhez viszonyítva pedig csekély mértékben, 0,1%-kal visszaesett a GDP. Recesszió volt Hollandiában, ahol mindkét összehasonlításban második negyedéve, az előző negyedévhez történő viszonyításban harmadik negyedéve zsugorodik a gazdaság; az első negyedévben a GDP 0,2%-kal csökkent az előző negyedévhez és jelentősen, 1,3%-kal a múlt év azonos negyedévéhez képest. A ciprusi gazdaság teljesítménye mindkét összehasonlítás alapján az egymást követő harmadik negyedévben csökkent; az idei első negyedévben a visszaesés 0,3% volt negyedéves, míg 1,4% éves visszatekintésben. A financiális problémákkal nehezen birkózó országokban egyre kedvezőtlenebbek a növekedési kilátások. Spanyolországban csupán szerényebb mértékben, negyedéves viszonylatban 0,3%-kal, éves egybevetésben 0,4%-kal csökkent a bruttó hazai termék, de az előző negyedévhez viszonyított mutató már a múlt év utolsó negyedévében is 0,3%-os csökkenést jelzett. Olaszországban a pénzügyi gondokkal arányosan - nagyobb volt a visszaesés: az előző negyedévhez képest 0,8%, az előző év azonos negyedévéhez képest 1,3%; az olasz gazdaság már a harmadik egymást követő negyedévben zsugorodik. Portugáliában több mint egy éve kezdődött a recesszió: az első negyedévben a GDP 0,1%-kal csökkent az előző negyedévhez és markánsan, 2,2%-kal az egy évvel korábbihoz képest. Görögország 2010 második féléve óta recesszióban van; az első negyedévben a gazdaság teljesítménye 6,2%-kal zuhant az egy évvel korábbihoz képest /a görög statisztikai hivatal nem számol negyedéves összehasonlítású adatokat/. A kelet-közép-európai országokban továbbra is érzékelhetően bővül a gazdaság. Lengyelországban 0,8%-kal nőtt a GDP az előző negyedévhez és jelentősen, 3,8%-kal az előző év azonos időszakához képest. Szlovákia bruttó hazai terméke az első negyedévben 0,8%-kal nőtt az előző negyedévhez és számottevő mértékben, 3,2%-kal az előző év azonos negyedévéhez képest. Változatlanul kiemelkedő a balti országok gazdasági növekedése. Lettországban negyedéves visszatekintésben 1%-kal, éves összehasonlításban nagyon jelentős dinamikával, 5,5%-kal nőtt a GDP az első negyedévben. A litván bruttó hazai termék 0,8%- kal bővült az előző negyedévhez és 4,4%-kal az egy évvel korábbihoz képest. Észtországban a 0,5%-kal bővült a gazdaság a múlt év utolsó negyedévéhez és szintén jelentősen, 4%-kal az

3 3 előző év azonos időszakához képest. A balkáni országokban szerényebb dinamikát mért a statisztika. A bolgár GDP stagnált az előző negyedévhez és 0,5%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Romániában csekély mértékben, 0,1%-kal csökkent a bruttó hazai termék negyedéves összehasonlításban, míg 0,8%-kal bővült az előző év első negyedévéhez képest. Recesszióban van a cseh gazdaság. A negyedéves adatok már harmadik alkalommal mutatnak visszaesést; /igaz, az éves összehasonlítású adatok első alkalommal/; az első negyedévben a GDP mindkét összehasonlításban 1%-kal visszaesett. A térség országai közül kirívóan rossz Magyarország helyzete. Az Eurostat által alkalmazott, szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a magyar gazdaság teljesítménye már egymást követő negyedik alkalommal nem nőtt negyedéves összehasonlításban; az első negyedévben jelentősen, 1,3%-kal csökkent a GDP az előző negyedévhez és 1,5%-kal a múlt év első negyedévéhez képest. A fejlett gazdaságokat magába foglaló OECD országok bruttó hazai terméke az első negyedévben érzékelhető mértékben, 1,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A fejlett országok átlagánál most is gyorsabban bővült az amerikai gazdaság. Az Egyesült Államokban a GDP 0,5%-kal nőtt az előző negyedévhez és 2%-kal az egy évvel korábbihoz képest. A természeti katasztrófát követően újra növekszik a japán gazdaság; a bruttó hazai termék az első negyedévben a viszonylag alacsony bázishoz képest - jelentősen, 1%-kal nőtt az előző negyedévhez és 2,6%-kal az előző év azonos időszakához képest. Kiemelkedően fejlődik a norvég gazdaság: a GDP 1,4%-kal nőtt az előző negyedévhez és 4,1%-kal az egy évvel korábbihoz képest. Svájcban e két viszonylatban 0,7%-kal, illetve 2%-kal bővült a gazdaság. A kínai gazdaságra vonatkozó korábbi lassulást jelző prognózis valóban realizálódott, ami abban nyilvánult meg, hogy a bruttó hazai termék az első negyedévben 8,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy nincs globális válság a fejlett világban. Az Európai Unió, illetve az eurózóna komoly, elsősorban fiskális és finanszírozási problémákkal küzd. Tulajdonképpen válaszút elé kerültek a tagországok: az integráció erősítésével, vagy az egyes országok saját megoldások keresésével, a jelenlegi állapotok minél ésszerűbb szinten tartásával lábaljanak ki a finanszírozási válságból. Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa meglehetősen nehézkes, nem egyszer bürokratikus és gyakran nem hatékony, de eddig minden kritikus esetben ha késve is de előre mutató megoldást találtak. Igaz, csaknem minden bővítési lépést követően nőtt az unión belüli heterogenitás, elnehezültek az egyeztetési mechanizmusok. Láthatóan a tagországok többsége most is az integráció pártján van, még Görögország eurózóna tagságának fenntartását illetően is. Úgy tűnik, a magyar kormány képtelen felismerni a magyar gazdaság valóságos érdekeit. A jelenlegi vezetés látványosan szembemegy az Európai Unió általános céljaival, az Európai Bizottság törekvéseivel, sőt döntéseivel, és látványosan negligálja a fejlett piacgazdaságokban működő intézményrendszert, kétségbe vonja a nemzetközi pénzügyi intézmények, az országok közötti egyeztetési mechanizmusok létjogosultságát. A kormány gazdasági szabadságharca tulajdonképpen a XIX. század adekvát gazdaságpolitikájának, és nem a XXI. század követelményeinek felel meg. /Ezzel analóg probléma a kormányzati ideológia, amely viszont

4 4 a XX. század első harmadának a szintjét célozza./ Ezzel a politikával Magyarország kirekeszti magát a fejlődés lehetőségéből, és a periféria irányába tesz határozott lépéseket. A KSH közölte első becslését a magyar gazdaság idei első negyedéves teljesítményéről. A statisztikai szolgálat egyben lefelé korrigálta a múlt évi GDP negyedéves visszatekintésű adatait. Míg a korábbi publikáció szerint a múlt év minden negyedévében bővült a gazdaság az előző negyedévhez viszonyítva, rendre 0,7%-kal, 0,1%-kal, 0,4%-kal, illetve 0,3%-kal, addig az új számítás szerint az utóbbi négy negyedévben nem volt növekedés. A múlt év első negyedévének adatát felfelé változtatták 1,4%-ra, a második és a negyedik negyedévben stagnált a GDP, míg a harmadik negyedévben 0,1%-kal csökkent. A most első alkalommal közölt idei első negyedéves adat a bruttó hazai termék jelentős, 1,3%-os csökkenését regisztrálta az előző év negyedik negyedévéhez képest. Az éves összehasonlítást tartalmazó adat legalább ilyen lehangoló: a nyers, kiigazítás nélküli számbavétel szerint 0,7%-kal szűkült a bruttó hazai termék a múlt év első negyedévéhez képest, a naptárhatás kiszűrésével számított érték 1,3%-kal csökkent, míg az Eurostat által használt és a fentiekben is elemzett szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a magyar GDP az első negyedévben számottevően, 1,5%-kal esett vissza az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva. A gazdaság helyzetének alaposabb elemzésére a részletes adatok ismeretében lehet visszatérni. Az azonban már e számok, illetve az eddig publikált bruttó szemléletű mutatók alapján is megállapítható, hogy egyre komolyabb strukturális problémák jelentkeznek a gazdaságban. A múlt évben a kedvező időjárásnak köszönhetően a mezőgazdaság hozzáadott értéke olyan jelentősen emelkedett, hogy szinte egymagában képes volt kompenzálni a gazdaság más ágazatainak gyengülő teljesítményét. A két éve folytatott dilettáns kormányzati gazdaságpolitika ugyanakkor egyre mélyebbre taszítja a gazdaságot. A folyamatos rögtönzések, az egész világ ellen folytatott szabadságharc, a kiszámíthatóság teljes hiánya, a normális gazdasági kapcsolatok szétzilálása, a bankrendszer elleni szüntelen támadások ellehetetlenítik a gazdaság tervszerű működését, a piaci lehetőségek kihasználását. Az adórendszer értelmetlen átalakítása a foglalkoztatást nehezíti, a kkv szektor egy részétől elvesz minden mozgásteret, növeli a szürkegazdaság arányát. A túladóztatott vállalkozások nem képesek fejlődni, csökken a beruházások volumene, elszabadult az infláció, a forint árfolyamának jelentős volatilitása megnehezíti a külgazdasági szerepvállalást, a kiszámíthatatlan üzleti környezet, az állami beavatkozások miatt menekül a működő tőke, a reálkeresetek zuhanása szűkíti a fogyasztást és fokozatosan ellehetetlenül az egész gazdaság. A gazdaság olyan állapotba került, hogy a kormányzat egyetlen gazdaságpolitikai célkitűzése sem teljesülhet. Nem a munkahelyek, hanem a munkanélküliek száma nő, az adóterhelés nem csökken, hanem nő, az adórendszer nem egyszerűsödik, hanem egyre áttekinthetetlenebbé és egyben diszfunkcionálissá válik, a gazdaság nem bővül, hanem szűkül és egyelőre az államadósság sem csökken, miközben az államháztartás hiánya is csak folytonos megszorítások árán tartható a 3%-os GDP arányos szint alatt. A gazdaság lefelé menő spirálban van és a következő két évben nem várható változás a katasztrofális kormányzati gazdaságpolitikában. A következmény a magyar gazdaság lecsúszása; ha az eddigi folyamatok nem változnak gyökeresen, akkor a gazdaság teljesítménye 2014-ben a

5 5 gazdasági világválság évi kitörését megelőző szintet sem fogja elérni. Ezzel a gazdasági produktummal könnyen kialakulhat az a helyzet, amelyben Magyarország csak Bulgáriát és Romániát előzi meg az Európai Unió országai közül. Az egy főre jutó bruttó hazai terméket tekintve a rendelkezésre álló legutóbbi, tehát évi adatok alapján Magyarország a 21. helyen áll a tagországok fejlettségi rangsorában. Az egy főre jutó magyar GDP az európai uniós átlag 65%-a, azaz alig kétharmada. Azok az országok, amelyek már 2003-ban az Európai Unió tagjai voltak, az egy főre eső GDP-t tekintve a déleurópai térség kivételével érzékelhetően meghaladják az uniós átlagot. A térség országai közül Olaszországban az egy főre jutó GDP 2010-ben 1%-kal haladta meg az uniós átlagot, míg Spanyolországban éppen megegyezett azzal. A görög gazdaság fejlettségi szintje az uniós átlag 90, míg a portugálé 80%-a. A 2004-ben csatlakozott országok közül Ciprus fejlettségi szintje gyakorlatilag megegyezik az Európai Unió átlagával, 2010-ben annak 99%-a volt, Szlovéniáé az uniós átlagnak 85%-a, míg Málta egy főre jutó bruttó hazai terméke ennek az átlagnak 83%-a. Csehországban az egy főre jutó GDP 2010-ben az uniós átlag 80%-a volt. A többi évet követően csatlakozott ország fejlettségi szintje lényegesen elmarad az uniós átlagtól. Természetesen ezekben az országokban az utóbbi években megfigyelhető volt a felzárkózás, de még mindig távol vannak az unió általános fejlettségi szintjétől. Mivel az egyes országokban eltérő a gazdasági fejlődés dinamikája, az országok egymás közötti sorrendje is változik, néhány százalékpontos eltérés nem minősül számottevőnek. Így Szlovákia néhány éve utolérte Magyarországot, 2010-ben az egy főre eső GDP elérte az uniós átlag 74%-át és ez már jelentős különbséget takar. Feltehetően Lengyelország és Észtország ez évben utoléri, illetve megelőzi a magyar gazdaság fejlettségi szintjét. Két éven belül ez a fordulat bekövetkezik Litvánia, a hamarosan csatlakozó Horvátország és nem kizárt, hogy Lettország egy főre eső bruttó hazai termékének esetében is. Így az Európai Unió országai közül 2014-ben az akkori 26. helyen leszünk az országok egy főre eső bruttó hazai termék szerinti rangsorában. Utólag nyer értelmet a Fidesz ellenzékben sokszor hangozatott kijelentése, hogy éllovasból sereghajtók lettünk. Akkor ez természetesen egyike volt a sok fideszes blöffnek, de utólag kiderült, hogy ez pontos prognózis volt egyben a évre. Foglalkoztatottság, keresetek A munkaerőpiac gyorsuló ütemben romló helyzetét tükrözik az idei év első hónapjaiban rögzített adatok. Az alkalmazottak száma a versenyszférában és a költségvetési szektorban egyaránt csökkent; a közfoglalkoztatásban hosszú késlekedés után végre nőtt a közmunkások száma, de a jogi és közgazdasági feltételek megalázóak a résztvevők számára, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak sem kapják meg a minimálbért. Egyre szélesebb körben érződik az időben és összegében - radikálisan csökkentett munkanélküli ellátások hatása, amely rohamosan romló életkörülményeket okoz.

6 6 A február és április közötti három hónap átlagában a KSH mintavételes lakossági munkaerőfelvétele szerint a foglalkoztatottak száma ezer fő volt, 52 ezer fővel, 1,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A éves korosztály foglalkoztatási rátája 56,1% volt, 1,1 százalékponttal magasabb az egy évvel azelőttinél. Az aktív munkanélküliek száma e három hónap átlagában 496 ezer fő volt, 15 ezer fővel, 3%-kal több, mint egy évvel korábban. A passzív munkanélküliek száma ebben az időszakban 130 ezer fő volt. A munkanélküliségi ráta február és április között változatlanul rendkívül magas, 11,5% volt, 0,1 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A legjobb munkavállalási korosztálynak tekintett éves korúak munkanélküliségi rátája 10,7% volt, amely ugyancsak 0,1 százalékponttal magasabb az előző évinél. Továbbra is kritikus, 27,3% a munkaerőpiacon csak kis számban jelen lévő évesek munkanélküliségi rátája, 1,4 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. Figyelmeztetően magas a tartós munkanélküliség részaránya; az álláskeresők 45,7%-a egy évnél is hosszabb ideje nem talált munkát. Az álláskeresés átlagos időtartama csaknem másfél év, 17,8 hónap volt a vizsgált időszakban. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában április végén 555 ezer munkanélküli szerepelt, fővel, 6,2%-kal kevesebb, mint egy hónappal és fővel, 9,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A regisztrált munkanélküliek számának mérséklődésében két tényezőnek van szerepe. Csaknem kétéves érthetetlen és felelőtlen késlekedés után a kormány rászánta magát a közmunkaprogram legalábbis mennyiségileg elfogadható működtetésére. Ugyanakkor már érezteti hatását az - az Európai Unióban egyedülálló, - embertelen törvény, amely mindössze három hónapra csökkenti az álláskeresési ellátásra jogosultság időtartamát, ezzel együtt csökkentették a rendszeres szociális segélyre jogosító egy főre eső családi jövedelem felső határát. Így megdöbbentő mértékben növekszik a teljesen ellátatlan munkanélküliek száma, akik közül sokan érdekeltség hiányában megszakítják a kapcsolatot a foglalkoztatási szolgálattal, így kikerülnek a nyilvántartásból, ezzel lefelé torzítva a munkanélküliség adatait. Erre utal, hogy áprilisban fővel, 8,8%-kal nőtt az előző hónaphoz képest a munkanélküli nyilvántartásba újonnan bekerültek száma, azaz nem a munkanélküliek, hanem csupán a regisztrációban szereplő munkanélküliek száma csökkent. Változatlanul igen nagyok a foglalkoztatottságban a területi különbségek. Az ország két régiójában minden ötödik aktív korú munkanélküli; Észak-Magyarországon a gazdaságilag aktívak 20,9%-a, Észak-Alföldön 20,4%-a volt állás nélkül áprilisban. Különösen kritikus volt a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol gyakorlatilag a felnőtt lakosság negyede, 24,3%-a, fő volt munka nélkül. Ez annak ellenére rendkívül magas érték, hogy a regisztrált munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest fővel, 8,4%-kal, míg az egy évvel korábbihoz képest fővel, 11,6%-kal csökkent. A másik nehéz helyzetű megyében, Borsod-Abaúj-Zemplénben 22,8%-os volt a munkanélküliség, fő szerepelt áprilisban a munkanélküliek nyilvántartásában, fővel, 6,1%-kal kevesebb, mint ez év márciusában és fővel, 8,5%-kal kevesebb, mint a múlt év áprilisában. Nógrád megyében is 22,8%-os munkanélküliségi rátát mért a statisztika, a regisztrált munkanélküli fővel, 8,6%-kal csökkent egy hónap és fővel, 11%-kal egy év alatt.

7 7 Miután a kormány elsősorban a szociális támogatásokon, a munkanélküli ellátásokon takarékoskodik, - amelyet azután átcsoportosít a magas jövedelműek javára -, áprilisban csupán a regisztrált munkanélküliek 13,2%-a, fő volt jogosult álláskeresési ellátásra, fővel, 19,3%-kal kevesebb, mint egy hónappal korábban és fővel, 54,6%-kal kevesebb, mint a múlt év ugyanezen időszakában. Az igen szerény összegű szociális ellátásban 200 ezer fő részesült áprilisban, fővel, 5%-kal kevesebb, mint az előző hónapban és fővel, 5,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A regisztrált munkanélküliek több mint fele, 50,7%-a, fő semmilyen ellátásban sem részesült. Ez ugyan fővel, 2,9%-kal kevesebb, mint egy hónappal korábban, de jelentősen, fővel, 7,9%-kal több, mint a múlt év áprilisában. Márciusban fő vett részt közfoglalkoztatásban, csaknem kétszer annyi, 96,8%-kal több, mint egy évvel korábban. Fontos tényező a közfoglalkoztatásban, hogy a közmunkások 84,5%-a teljes munkaidőben dolgozott, igaz a 8 órás foglalkoztatással is csupán forint bruttó átlagbért kaptak a törvényes minimálbér alig négyötödét, 80,6%-át. Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint az első negyedévben a legalább ötfős vállalkozásoknál, a költségvetési szerveknél és a megfigyelési körbe tartozó nonprofit szervezeteknél ezer fő állt alkalmazásban, fővel, 0,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A versenyszférában ezren álltak alkalmazásban, fővel, 1,3%- kal kevesebben, mint a múlt év azonos időszakában; ezen belül a teljes munkaidőben dolgozók száma ennél nagyobb mértékben, fővel, 2,2%-kal csökkent. A költségvetési intézményeknél az első negyedévben 664 ezren álltak alkalmazásban, fővel, 2,4%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. Ezen belül a közigazgatás és védelem területén 0,5%- kal nőtt a létszám, míg az oktatásban 4%-kal, az egészségügyben és szociális ellátásban 2,4%- kal csökkent az alkalmazottak száma. A nemzetgazdaságban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete az első negyedévben forint volt, 4,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A versenyszférában regisztrált forintos bruttó átlagkereset 6,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a közszféra forintos átlagkeresete 2,7%-kal volt több, mint az előző év első negyedében. A költségvetési intézményeknél az adó- és járulékváltozások részbeni ellentételezése érdekében a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 56%-a az első negyedévben a keresetbe nem tartozó, átlagosan forint kompenzációt kapott. A nemzetgazdaságban a nettó átlagkereset az első negyedévben forint volt, 1,6%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Mivel az idei év első negyedévében a fogyasztói árak 5,6%-kal emelkedtek, a reálkereset jelentősen, 3,9%-kal csökkent. A versenyszférában a fizikai dolgozók nettó átlagkeresete forint volt, 3,4%-kal több, vásárlóértéken ugyanakkor 2,1%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A versenyszféra szellemi dolgozóinak átlagkeresete forint volt, amely nominálértékben 2,5%-kal nőtt, míg reálértékben 2,9%-kal csökkent. A költségvetési intézményeknél a nettó átlagkereset az első negyedévben forint volt, mindössze 0,9%-kal több, reálértékben 4,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A közigazgatás és védelem területén a nettó átlagkereset 2,8%-kal nőtt, így ezeken a munkahelyeken a reálkereset 2,7%-kal csökkent. Az oktatásban a nettó

8 8 nominális átlagkereset 1%-kal, míg a reálkereset 6,2%-kal esett, az egészségügyben és szociális ellátásban a nettó kereset 1,1%-kal, a keresetek vásárlóértéke 6,3%-kal zuhant. Áralakulás A kormányzat gazdaságpolitikai dilettantizmusa felpörgette az inflációt, és az év elején igen magas áremelkedési ütemet regisztrált a statisztika. A recesszió általában nem kedvez az áremelési törekvéseknek, az adóemelések, a bérterhek irreális emelése mégis magasan tartja az áremelések dinamikáját. Úgy tűnik, a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika most már az inflációs várakozásokat is megemelte, így igen csekély a remény arra, hogy az év hátralévő részében érzékelhetően csökkenjen az infláció mértéke. Sőt a hazai fizetőeszköz volatilitása, azaz értékének folytonos, jelentős ingadozása még növeli is ennek a valószínűségét. Az ipari termelői árak márciusban 0,2%-kal nőttek az előző havihoz képest és 6,4%-kal emelkedtek az előző márciusihoz viszonyítva. Az ipari termelői árak az első negyedévben 6,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet; kiemelkedő mértékben, 28,1%-kal nőttek a kőolaj-feldolgozásban, 12,7%-kal a vegyiparban és 10,1%-kal a gyógyszeriparban. Az ipari export forintban mért értékesítési árai márciusban 0,3%-kal emelkedtek az egy hónappal korábbihoz és 5,8%-kal az egy évvel azelőttihez képest. A hazai fizetőeszköz márciusban az előző hónaphoz viszonyítva kissé, 0,5%-kal gyengült az euróhoz és 0,6%-kal a dollárhoz képest, míg az egy évvel korábbi értékéhez hasonlítva 7,9%-kal gyengült az euróhoz és 14,4%-kal az amerikai dollárhoz képest. Az ipar belföldi értékesítési árai márciusban 0,1%-kal csökkentek az egy hónappal korábbiakhoz és 7,4%-kal nőttek az egy évvel azelőtti értékükhöz képest. A belföldi értékesítési árak 7,6%-kal emelkedtek az első negyedévben. A feldolgozóipar belföldi értékesítési árai márciusban 1,1%-kal nőttek a februárihoz és 8,3%-kal a tavaly márciusihoz képest. Az építőipari termelői árak az első negyedévben 2,1%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest és 0,8%-kal az előző negyedévhez viszonyítva. Az épületek építésénél 0,9%-kal, az egyéb építményeknél 2,6%-kal, míg a szaképítési ágazatban 2,5%-kal nőttek az árak az egy évvel korábbiakhoz képest. A mezőgazdasági termelői árak márciusban a magas bázishoz képest 4,1%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A növényi termékek termelői ára 11,7%-kal mérséklődött a múlt évi kiemelkedően jó termésnek köszönhetően, míg az élő állatok és állati termékek ára ugyanebben az időszakban jelentősen, 14,7%-kal emelkedett. A gabonafélék termelői ára márciusban 14,3%-kal alacsonyabb volt az előző márciusi szintnél; ezen belül a búza termelői ára 24,8%-kal, a kukoricáé 8,4%-kal csökkent egy év alatt. Jelentősen, 56,3%- kal esett ebben az időszakban a burgonya, 18,7%-kal a zöldségfélék és valamelyest, 1%-kal a gyümölcsök termelői ára. A vágómarha termelői ára márciusban jelentősen, 19,2%-kal, a vágósertésé ennél is nagyobb mértékben 24,6%-kal, míg a vágóbaromfié szerényebb mértékben, 3,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az állati termékek termelői

9 9 ára ebben az időszakban jelentősen, 16,8%-kal emelkedett, ezen belül a tej felvásárlási ára 8%-kal, a tojásé rendkívüli mértékben, 65,5%-kal nőtt. A mezőgazdasági termelés ráfordításai az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest 5,4%-kal emelkedtek, ebből a folyó termelő-felhasználás árai 5,8%-kal, ezen belül az energiaárak 9,8%-kal, a műtrágyaárak 17,7%-kal nőttek, míg a takarmányárak 1,1%-kal csökkentek. A mezőgazdasági beruházások árszínvonala 2,4%-kal emelkedett. A mezőgazdasági termelői árak és a ráfordítások árszintjének változását összehasonlító agrárolló az első negyedévben a múlt évi 5,7%-os záródást követően 7,3%-kal nyílt, azaz a mezőgazdaság nem tudott a költségnövekedéssel lépést tartó árakat érvényesíteni. Áprilisban ismét gyorsult az infláció. A fogyasztói árak egy hónap alatt az ebben az összehasonlításban - jelentősnek számító 0,8%-kal nőttek és 5,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Az igen magas infláció fennmaradásában jelentős szerepe van a permanens és ötletszerű adóemeléseknek, a forint gyenge árfolyamának, az üzemanyagok előbbi tényezőtől természetesen erősen függő áremelkedésének és a bérterhek értelmetlen növekedésének. Áprilisban az élelmiszerárak az előző hónaphoz képest a szokásosnál nagyobb mértékben, 0,8%-kal emelkedtek. Ugyancsak kiugró mértékben, 3,4%-kal nőtt egy hónap alatt az üzemanyagok ára. Az előző áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek az átlagosnál kevésbé, 4,2%-kal drágultak. Ugyanakkor az átlagot jóval meghaladó mértékben, 62,1%-kal drágult a tojás, 30,9%-kal a sertészsiradék, 19,9%-kal a csokoládé és a kakaó, 15,7%-kal a kávé, 12,1%-kal a sertéshús, 10,7%-kal a párizsi és a kolbász. A megfigyelt időszakban 16%-kal csökkent a liszt, 10,6%- kal a cukor ára és 14,7%-kal váltak olcsóbbá az idényáras élelmiszerek. A jövedéki adó jelentős emelése következtében az átlagot meghaladóan, 12,6%-kal nőtt a múlt év áprilishoz képest a szeszes italok és a dohánytermékek ára. Az átlagos értéket több mint háromszorosan meghaladva, 18,3%-kal emelkedett egy esztendő alatt az üzemanyagok ára. Szintén átlag feletti, 7%-os volt az energiaárak növekedése, ezen belül a palackos gáz 14,1%-kal, a távfűtés 11,7%-kal drágult. A szolgáltatások árszintje, az átlagot el nem érően, 4,2%-kal emelkedett, de ezen belül a szemétszállítás 6,4%-kal, a csatornadíj 5,4%-kal magasabb volt áprilisban az egy évvel korábbinál. A ruházati termékek csupán 2%-kal kerültek többe, a tartós fogyasztási cikkek pedig 1,2%-kal kevesebbe, mint a múlt év azonos hónapjában. A lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok csoportja összességében 6,4%-kal drágult egy év alatt; miután ezek a termékek és szolgáltatások fedik le a rezsiköltségeket, láthatóan nem teljesül az a miniszterelnöki ígéret, mely szerint a rezsiköltségek nem emelkedhetnek az akkor még 4%-nál kisebb üteműnek tervezett - általános inflációnál nagyobb mértékben. A nyugdíjas fogyasztói kosárral számított infláció áprilisban 5,4% volt, azaz az áremelkedések szerkezetének megfelelően ezúttal nem érte el az általános árindex értékét. Ennek ellenére több mint egy százalékponttal meghaladta a januári nyugdíjemelés mértékét. Továbbra is gondot okoz, hogy a nyers élelmiszerek és az üzemanyagok nélkül számított maginfláció rendkívül magas, áprilisban 5,1%-ot tett ki, ami a kiemelkedő infláció további

10 10 fennmaradását vetíti előre. Az év első négy hónapjában a fogyasztói árindex 5,6%-kal emelkedett. Jövedelem és fogyasztás A kiskereskedelmi forgalom volumene márciusban szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint az alacsony bázishoz képest - 0,5%-kal nőtt az előző hónaphoz viszonyítva és 0,9%-kal emelkedett a tavalyi év azonos hónapjához képest. Az első negyedévben a kiskereskedelmi forgalom gyakorlatilag stagnált, 0,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbi eladások volumenét. A forgalom szerény bővülésében az élelmiszer eladások érzékelhető növekedése játszott szerepet: az árucsoport forgalma márciusban 3,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit; ez évben korábbra esett a húsvét, így az élelmiszerforgalom ünnep előtti szokásos emelkedése jelentős részben márciusra tevődött át. Az élelmiszereken kívüli cikkek forgalma márciusban 0,9%-kal bővült. Az első negyedévben az iparcikkek forgalma a rendkívül alacsony bázishoz képest 10,6%-kal, a ruházati termékeké 5,4%-kal emelkedett, a bútorok és műszaki cikkek eladása 2,8%-kal, az üzemanyagok forgalma 2,9%-kal, míg a gyógyszereké 7,7%-kal esett vissza. A lakosság bruttó pénzügyi vagyona az első negyedév végén milliárd forint volt, 2,2%-kal több az egy évvel korábbinál. A szerény mértékű növekedés jelentős szerkezeti változásokkal is járt, amely arra utal, hogy megrendült a lakosság pénzügyi biztonságérzete részben nemzetközi körülmények, - főképp az euróövezeti válság -, jelentős részben a kormány jogállamiságot nyíltan semmibe vevő, valamint, a megtakarítások értékállóságát komolyan veszélyeztető lépései miatt A háztartások birtokában március végén milliárd forint készpénz volt, jelentősen, 19,1%-kal több, mint egy évvel korábban. A lakosság forintban tartott betéteinek állománya milliárd forintot képviselt, 5,7%-kal többet a múlt év március véginél. A kormány iránti bizalom komoly mértékű megingására utal, hogy a lakosság külföldi bankokban elhelyezett betéteinek állománya egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt: a március végi 426 milliárd forint értékű betét 43%-kal haladta meg a bázisidőszaki állományt. A lakosság birtokában lévő részvények és részesedések összege milliárd forintot tett ki, aktuális árfolyamon 1,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. Ezen belül a részvények állománya milliárd forint volt, 4,7%-kal több a bázisidőszakinál. A háztartások tulajdonában lévő befektetési jegyek összege március végén milliárd forint volt, amely egy év alatt 8%-kal csökkent. A lakosság birtokában az első negyedév végén 805 milliárd forint névértékű kincstárjegy és államkötvény volt, 8,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A biztosítási díjtartalékok összesen milliárd forintot képviseltek a háztartások vagyonában, 2,7%-kal kevesebbet az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a nyugdíjpénztári megtakarítások állománya milliárd forintot tett ki, amely 0,7%-os csökkenést jelent egy év alatt. A múlt évi bázisban már nem szerepel a magánnyugdíjpénztári

Helyzetkép 2013. június - július

Helyzetkép 2013. június - július Helyzetkép 2013. június - július Gazdasági növekedés Hosszú idő után először fordult elő, hogy az Eurostat a várakozásoknál valamivel kedvezőbb adatokat hozott nyilvánosságra a gazdasági növekedésről.

Részletesebben

Helyzetkép 2011. szeptember - október

Helyzetkép 2011. szeptember - október Helyzetkép 2011. szeptember - október Gazdasági növekedés Nem következett be érdemi változás a világgazdaságban. A növekedési ütem a fejlődő országokban továbbra is dinamikus, míg a fejlett országokban

Részletesebben

Helyzetkép 2011. december 2012. január

Helyzetkép 2011. december 2012. január Helyzetkép 2011. december 2012. január Gazdasági növekedés Az Európai Unió országainak gazdasági növekedése a múlt év végére megtorpant a szuverén adósságválság leküzdésére tett még korántsem sikeres -

Részletesebben

Helyzetkép 2013. március - április

Helyzetkép 2013. március - április Helyzetkép 2013. március - április Gazdasági növekedés Az Európai Unió gazdasága a várakozásoknak megfelelően még nem lábalt ki a válságból, igaz, az első negyedéves adatok a prognosztizáltnál valamivel

Részletesebben

Helyzetkép 2013. május - június

Helyzetkép 2013. május - június Helyzetkép 2013. május - június Gazdasági növekedés Az év első feléből eddig megismert adatok némileg hűtötték az optimizmust az idei növekedési kilátásokról. A Nemzetközi Valutaalap júliusban a szokásoknak

Részletesebben

Helyzetkép 2013. április - május

Helyzetkép 2013. április - május Helyzetkép 2013. április - május Gazdasági növekedés Az első negyedév adatai alapján pesszimistábbak lettek az elemzők az Európai Unió ez évi kilátásait illetően, és változatlanul kedvezően ítélik meg

Részletesebben

Helyzetkép 2015. január február

Helyzetkép 2015. január február Helyzetkép 2015. január február Gazdasági növekedés A múlt évben sokféle hatás érte a globális gazdaságot; több tényező is kedvezőtlenül hatott a fejlődési lehetőségekre. Viszonylag sok regionális konfliktus

Részletesebben

Helyzetkép 2015. május június

Helyzetkép 2015. május június Helyzetkép 2015. május június Gazdasági növekedés Az idei év elején alapvetően pozitívak voltak a globális gazdaság növekedésére készült prognózisok. Az előző két évhez hasonló, annál valamivel kedvezőbb

Részletesebben

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január 2013/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI évfolyam 23. szám 2013. március 27. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, 2013. január A tartalomból 1 Nemzetközi és hazai gazdasági

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. www.mszosz.hu. 2010. október 25.

VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. www.mszosz.hu. 2010. október 25. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN 2010. október 25. Az első változatot megtárgyalta az MSZOSZ Elnöksége 2010.április 13-i ülésén

Részletesebben

Makrogazdaság, 2008 2009

Makrogazdaság, 2008 2009 makrogazdborito.qxd 2010.05.04. 8:00 Page 1 Makrogazdaság, 2008 2009 Ára: 1350,- Ft Központi Statisztikai Hivatal Makrogazdaság, 2008 2009 Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN: 2061-0475

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04 2015/49 2015. június 26. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi és

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga készítette: Szmrecsányi Szilveszter Pál 2012. március A rendszerváltást követően

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Sajtótájékoztató

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. március Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET)

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET) MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET) Budapest, 2008. december Tartalom 1. Helyzetértékelés és gazdaságpolitikai prioritások... 2 2. Makrogazdasági célok és prognózis...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés egyes

Részletesebben

HAVI MONITOR. Jól teljesít a magyar gazdaság 2015. május A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚNIUS 24.

HAVI MONITOR. Jól teljesít a magyar gazdaság 2015. május A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚNIUS 24. 292 HAVI MONITOR 2015. május Jól teljesít a magyar gazdaság SZIGMA indikátorok A május közepéig beérkezett információk alapján a magyar gazdaság továbbra is jól teljesít. 2015 I. negyedévében 3,4 százalékkal

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 1. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 1. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 1. Tartalom A svájci népszavazás után....4 Folytatódnak a tárgyalások az EU és az USA közötti kereskedelmi egyezményről...5 A BusinessEurope makrogazdasági kitekintése 2013-14-re....6

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 213. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A magyar gazdaság szempontjából meghatározó jellegű külső kereslet oldaláról a 213-as év nem indult fényesen:

Részletesebben

HAVI MONITOR. Visszatért az infláció a magyar gazdaságba 2015. június A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚLIUS 23.

HAVI MONITOR. Visszatért az infláció a magyar gazdaságba 2015. június A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚLIUS 23. 292 HAVI MONITOR 2015. június Visszatért az infláció a magyar gazdaságba SZIGMA indikátorok A június közepéig beérkezett információk alapján a 3,5 százalékos magyar GDP-növekedést felhasználási oldalról

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 3. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 3. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 3. Tartalom Folytatódik az NHP...3 Makrogazdasági fejlemények....4 Az idegenforgalom jobban teljesít...9 Változatos kelet-közép-európai növekedési teljesítmények.... 14 Európai Acél

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben