Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Az Erste Bank biztosítási üzletágának bemutatása Belső konzulens: Lambertné Katona Mónika Külső konzulens: Berta Lászlóné Simon Andrea Nappali tagozat Pénzügy-számvitel szak Pénzügy szakirány

3

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A BIZTOSÍTÁS KIALAKULÁSA A biztosítás története A magyar biztosítástörténet A biztosítási módozatok AZ ERSTE BANK ÉS AZ ERSTE BIZTOSÍTÓ BEMUTATÁSA Az Erste Bank története Az Erste Bank bemutatása, tevékenysége Az ERSTE Biztosító története Az Erste Bank és az ERSTE Biztosító tevékenységének összefonódása A NEMZETKÖZI ÉS A HAZAI BIZTOSÍTÁSI PIAC RÖVID ÁTTEKINTÉSE A nemzetközi biztosítási piac bemutatása Életbiztosítás helyzete a nemzetközi piacon A hazai biztosítási piac bemutatása Életbiztosítás alakulása a magyarországi piacon ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Az életbiztosítási szerződés, az életbiztosítás szereplői Az életbiztosítások alaptípusai Az ERSTE Biztosító termékeinek részletes ismertetése Az ERSTE Biztosító termékeinek összehasonlítása Összehasonlítás a biztosítottak száma, életkora és a biztosítás időtartama alapján Összehasonlítás a díjfizetés módja és gyakorisága alapján Összehasonlítás a köthető kiegészítő biztosítások alapján Összehasonlítás egy konkrét eset alapján ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLET

5 1. BEVEZETÉS A biztosítás manapság a mindennapi életünk részét képezi. A biztosítási piac az elmúlt évtizedek alatt rendkívül sokat fejlődött, az emberek sokféle biztosítás közül tudják kiválasztani a nekik legmegfelelőbbet. A legtöbben élnek is ezzel a lehetőséggel, ami nem is csoda, hiszen gyakran hallani, hogy leégett egy lakás/gyár, betörők hatoltak be a lakásba, elsüllyedt egy olajszállító hajó, jégverés semmisített meg egy ültetvényt, stb. A biztosítás gondolata a jövő bizonytalanságai elleni védekezésen alapul, vagyis az emberi szolidaritáson alapuló közös kockázatviselésen. A biztosítás tulajdonképpen az öngondoskodás egy fajtájának tekinthető. A szakmai gyakorlatomat az Erste Bankban töltöttem, ebből kifolyólag a szakdolgozatomban az Erste Bank biztosítási üzletágát mutatom be. Azért a biztosítási ágat választottam, mert úgy gondolom, hogy mind a családok, mind a vállalkozások életében fontos az anyagi egzisztencia megőrzése, és ez a biztosítások révén könnyen megvalósítható. Továbbá a felnőtté válás küszöbén már én is elgondolkodtam azon, hogy önálló életem során milyen biztosításokra lesz szükségem. A biztosítás és társadalombiztosítás tárgy hallgatása alatt elsajátított ismeretek kellő alappal szolgáltak e téma feldolgozására. A szakdolgozatomban áttekintem a biztosítás történetét, amely nem csak bemutatja a biztosítás kialakulásához vezető eseményeket, hanem néhány érdekességet is tartalmazhat az olvasó számára. Fontosnak tartottam továbbá az Erste Bank és a vele szoros kapcsolatban álló ERSTE Biztosító történetének és tevékenységének bemutatását is. A dolgozatomban kitérek a nemzetközi és a hazai biztosítási piac sajátosságaira, amely tájékoztatást ad az olvasó számára a magyar biztosítás helyzetéről a többi országhoz képest. Mivel az ERSTE Biztosító életbiztosítási termékeket értékesít, a dolgozatomban a hangsúlyt az életbiztosításokra fektettem. A szakdolgozatom elkészítésében tudományos szakkönyvek, internetes források és céges belső anyagok voltak a segítségemre. A dolgozatomban sekunder kutatási módszert alkalmaztam. 4

6 2. A BIZTOSÍTÁS KIALAKULÁSA 2.1. A biztosítás története A biztosítás kialakulása az ókorra vezethető vissza, már ekkor fellelhető egyes közösségeknél a biztosítás alapgondolata. Tulajdonképpen az áru-és pénzgazdálkodás kialakulásával jöttek létre az első biztosítási formák. A biztosítással kapcsolatos első írásos emlékek id.e ből származnak. Ezek a karavánbiztosításokról szólnak, amikor is a karaván tagjai szövetkeztek egymással, hogy közösen és egyenlő mértékben viselik az árukat ért károkat (pl.: tolvajok, vihar). A későbbiekben a rabszolgatartó társadalmakban a rabszolgatartók léptek szövetségre egymással, hogy csökkentsék a szökött rabszolgák okozta veszteségeket. Kezdetleges biztosítási formának tekinthető továbbá az ún. foenus nauticum (tengeri kölcsön), amely egy kölcsönszerződésbe rejtett biztosítás. Ezen megállapodás alapján a hitelező úgy nyújt kölcsönt egy hajószállítmányra, hogy ha a szállítmány részben vagy egészben vis maior folytán megsemmisül, nem követelheti a kölcsön visszafizetését. Ezt megelőzően már alkalmazták a Lex Rhodia de jactu mercium elvét, melynek lényege, hogy a hajó megmentése érdekében az áru egy részét kidobták vagy önként a kalózoknak adták, majd ezt követően az elveszett áruk tulajdonosait arányosan kártalanították. Ez az intézmény máig fennmaradt közös hajókár néven a szállítmánybiztosítási szerződésekben ben Genovában állították ki az első biztosítási kötvényt. A XII. századtól kezdve a lakosság egy része ún. Glide -kbe tömörült bizonyos kártípusok elleni védelemre. A leggyakrabban a tűzkárok ellen szövetkeztek, de a tagok segítséget nyújtottak állatok ellopása, hajótörés, szállítmányok elvesztése, temetkezési költségek, stb. esetén is. A XIV. században felgyorsult a biztosítás fejlődése a tengeri szállítmányozásnak köszönhetően. Biztosító részvénytársaságok jöttek létre, amelyek már a hajótestet is biztosították, nemcsak a nagy értékű rakományt ban megalakult Londonban a Lloyd s, az egyik leghíresebb angol biztosító társaság. London a mai napig a tengeri biztosítások központja. Országonként a területekre legjellemzőbb károk elleni biztosítási formák alakultak ki, majd terjedtek el. Európában a mezőgazdaság védelmére a jégkárbiztosítás, Svájcban az 5

7 állattenyésztéssel kapcsolatos állatbiztosítások. Angliában fejlődött ki a balesetbiztosítás, Franciaországban pedig a felelősségbiztosítás. A XVII. század második felében egymás után jöttek létre a magán biztosító társaságok. A XVII. - XIX. század folyamán alakultak meg a kereskedelmi alapon működő, nyereségorientált biztosító társaságok, így az állami és a nagy kölcsönösségi biztosítók is. A biztosítás fejlődéstörténetének meghatározó részét képezi az életbiztosítások kialakulása. Angliában a XVII. század végétől számos életbiztosító társaság működött. A XIX. század technikai fejlődésének hatására sok új biztosítási módozat jött létre (pl.: baleset-és felelősségbiztosítás, lakás-és épületbiztosítás, vagyonbiztosítás, stb.). A XX. században pedig jellemzővé vált a többkockázatú biztosítások alkalmazása. A mai modern világban az internet és az elektronikus kereskedelem térnyerése a biztosítási piacon is új lehetőségeket teremtett. Az internetes banki szolgáltatások mellett megjelentek az internetes E-biztosítások is. Néhány biztosítási módozat (pl.: utasbiztosítás) már személyes közreműködés nélkül is megköthető A magyar biztosítástörténet Magyarországon az első biztosításszerű intézmény a XIV. században jött létre. A céhek pénztári alapot, ún. Társládákat hoztak létre. A nevét arról a pénzesládáról kapta, amelyben a tagdíjakat gyűjtötték. A felhalmozott pénzalapból betegségi, öregségi, árvasági, temetkezési, özvegyi segélyeket nyújtottak a tagoknak illetve hozzátartozóiknak. A XVIII. században a gabona szállítás hatására Magyarországon is kezdett elterjedni a szállítmánybiztosítás, létrejött a Rév-Komáromi Hajózást Biztosító Társaság. A hazai biztosítási piacot erőteljesen jellemezte a külföldi tőke jelenléte, ugyanis a magyar gazdaság fejlettségi szintje nem volt megfelelő a biztosítók kialakulásához, megerősödéséhez ben alapították meg a Triest Általános Biztosító Társulatot, ez volt az első magyarországi biztosítási társaság. Majd 1843-ban elérkezett az idő, amikor is megalakult az első magyar alapítású biztosító társaság a Jégverés Elleni Kölcsönös Biztosító Magyar Egyesület. 6

8 1857-ben létrejött a nagyobb jelentőséggel bíró Első Magyar Általános Biztosító Társaság, amely később magyar viszontbiztosító intézetet is alapított. Az 1860-as évektől megkezdődött a biztosító társaságok számának gyarapodása: ban 8 társaság, 1895-ben 37 (12 magyar alapítású), 1900-ban 54 (18 magyar alapítású) biztosító társaság működött hazánkban ban 114 biztosító (38 külföldi, 13 szövetkezet, 2 állami balesetbiztosító, 5 nyugdíjpénztár, 30 életbiztosító), 1938-ban 49 magánbiztosító létezett Magyarországon. Jelentős hazai társaságnak számított a Gazdák Biztosító Szövetkezete, amely 1899-ben alakult a nagybirtokosok kezdeményezésére. Eleinte még csak tűz-és jégkárbiztosítással foglalkozott majd 1914-ben kiterjesztette működését az állatbiztosításra is. Az első világháború következtében legyengült gazdaság kedvezőtlenül érintette a biztosításügyet is. Az állományok visszaestek, új biztosítások alig jöttek létre. A húszas években megindult a gazdasági fellendülés, ennek hatására a biztosítási kedv is visszatért, azonban a nagy gazdasági világválság ( ) újabb problémákat okozott. A gazdasági világválságot követő gazdasági fellendüléssel együtt a biztosítási ágazat is fejlődésnek indult, aminek a második világháború vetett vége ban kezdődött meg újra a lassú fejlődés ban állami irányítás alá vonták a biztosítási piacot, június 20-án pedig létrejött az Állami Biztosító és a Hungária Biztosító. Ezután sorra jelentek meg a külföldi biztosítók magyarországi telephelyei és a magyar biztosítási piac megkezdte lendületes fejlődését ben megalakult az általános jogkörű Garancia Biztosító Rt., 1988 elején pedig az utazási biztosításokra szakosodó Atlasz Utazási Rt és 1992 között sorra alakultak a külföldi tulajdonú biztosító intézetek. A modernkori biztosítási piac fejlődésének irányát jelentősen befolyásolja a globalizáció, a dereguláció, az uniós csatlakozás, valamint a kockázatok változása (pl.: terrorizmus, globális felmelegedés, géntechnológia, stb.). Nagy a verseny a biztosítási piacon, gyakori a társaságok összeolvadása illetve felvásárlása, a piac újabb kihívásai pedig egyre komplexebb szolgáltatásokat igényelnek. 7

9 2.3. A biztosítási módozatok A biztosítás olyan pénzügyi szolgáltatás, amely meghatározott veszélyközösség tagjainak díj ellenében, a tagok jövőbeni, felmérhető, véletlen események folytán keletkező kockázatára pénzügyi védelmet nyújt. Vagyis a biztosító beszedi az ügyfelektől a kalkulált biztosítási díjat és az így befolyt összegből fizeti ki az esetlegesen bekövetkező biztosítási események után ígért biztosítási összegeket. Természetesen az is előfordulhat, hogy a biztosító sohasem fizet, ha nem áll be a biztosítási esemény. A biztosítás - egyrészt egy speciális pénzszükséglet fedezése, - másrészt a kockázatok kiegyenlítődésére épülő, kölcsönösségen alapuló módszer. A biztosítási ügylet tárgya egy haszonnal bíró, láthatatlan áru, a biztosítási védelem. A biztosító alaptevékenysége pedig nem más, mint ennek a szolgáltatásnak az előállítása és értékesítése. Összefoglalva tehát a biztosítási tevékenységet a következők jellemzik: - a biztosítás a kockázatkezelés egyik lehetséges eszköze - a biztosítás alapgondolata a kármegosztás, veszélyközösségeket hoznak létre - a biztosítás a kollektív pénztakarékosság egyik formája - felkelti az ügyfelek (biztosítottak) biztonsági és pénzügyi igényeit, valamint ki is elégíti azokat - a biztosítás a kár esetére szóló opció, ahol az opciós díj a biztosítási díj A biztosítás létrejöttének módja alapján megkülönböztetünk önkéntes és kötelező biztosítási formát. Az önkéntes biztosítás a biztosított szabad elhatározásából, kizárólag írásbeli szerződés alapján jön létre a biztosító és a biztosított között. A kötelező biztosítás ezzel szemben nem a biztosító és a biztosított szabad elhatározásából jön létre, hanem törvényes rendelkezések alapján, amelyek mind a biztosítóra, mind a biztosítottra egyaránt kötelező érvényűek. A kötelező biztosítás nagy előnye az önkéntessel szemben, hogy itt a díj lényegesen alacsonyabb. 8

10 Míg az önkéntes biztosításnál a biztosító kockázatviselése attól függ, hogy a biztosított megfizette-e a díjat, addig a kötelező biztosításnál a biztosító kockázatviselése a törvény erejénél fogva automatikusan lép érvénybe. A történelem során két alapvető irányzata alakult ki a biztosítások besorolásának: a német és az angolszász gyakorlat. 1. számú táblázat: A biztosítások két alapvető irányzata Biztosítások besorolása Személybiztosítás Német (klasszikus) gyakorlat Vagyonbiztosítás Életbiztosítás Angolszász gyakorlat Nem-életbiztosítás Forrás: Sándorné Új Éva: Bevezetés az üzleti biztosításba 1.) A német (klasszikus) besorolás a személy-és vagyonbiztosításokat foglalja magába. Ennek a típusnak ugyanis az a lényege, hogy az ember életével, testi épségével, betegségével kapcsolatos kockázatokat különíti el a vagyonra vonatkozó veszélyektől. A személybiztosítás az ember személyét érő kockázatokra nyújt biztosítási védelmet. Tárgyát a balesetbiztosítás és a betegségbiztosítás alkotja. A vagyonbiztosítás a biztosított vagyontárgyait (épület, jármű, ingóság, stb.) és vagyoni érdekeit fenyegető kockázatokra nyújt fedezetet. A vagyonbiztosítások közé sorolandó a felelősségbiztosítás és a jogvédelmi biztosítás is. 2.) Az angolszász gyakorlat külön kezeli az ember életével, születésével, nyugdíjazásával kapcsolatos eseményeket illetve a testi épségre, betegségre, egészségre és a vagyonra vonatkozó kockázatokat. Vagyis ez a típus megkülönbözteti az életbiztosítási és a nem-életbiztosítási ágakat. Az élet típusú biztosításokra az a legjellemzőbb, hogy itt a biztosítási esemény mindig egy adott személyt érint. Mindkét típusra jellemző, hogy a biztosító a szerződő felet sohasem egy biztosítási esemény ellen biztosítja, hanem arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítottat érő esemény (halál, születés, házasság) bekövetkeztekor bizonyos pénzbeli szolgáltatást nyújt. A nem-életbiztosítási ág talán legegyszerűbb meghatározása az, hogy ide tartozik minden olyan kockázat, ami nincs közvetlen kapcsolatban az ember életével. Ebbe az 9

11 ágba kerülnek besorolásra az emberre közvetlenül ható, a vagyont károsító, a felelősséget érintő és a jogvédelmi szükséghelyzetet adó kockázatok. 2. számú táblázat: Az életbiztosítási és a nem-életbiztosítási ágba sorolható biztosítások Balesetbiztosítás Betegség (egészség) biztosítás Lakásbiztosítás Hagyományos életbiztosítás Kötelező gépjármű felelősség biztosítás Unit-linked biztosítás Casco biztosítás Házassági biztosítás, születési Utasbiztosítás biztosítás Nyugdíjbiztosítás Elemi károk biztosítása TB nyugdíjat kiegészítő biztosítás Szállítmánybiztosítás Hitelbiztosítás Jogvédelmi biztosítás Temetési biztosítás Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása Forrás: Saját szerkesztés Sándorné Új Éva Bevezetés az üzleti biztosításba című könyve alapján Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág Az életbiztosítási ághoz tartoznak az első- és másodgenerációs hagyományos életbiztosítások, a befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítások, a házassági és születési biztosítások, valamint a nyugdíjbiztosítás. A hagyományos életbiztosítások célja a bizonytalan élettartamból adódó kockázatok átvállalása a biztosító által. Kétféle biztosítási esemény fordulhat elő az életbiztosítás esetében: a biztosított halála illetve a biztosítás lejárata még a biztosított életében. A unit-linked életbiztosítások esetében a befektetési elemen van a hangsúly. A befektetési alapok által kínált befektetési lehetőségeket ötvözi a vegyes életbiztosítás által nyújtott szolgáltatásokkal. A házassági és születési biztosításnál a biztosító a házasságkötés illetve a születés bekövetkeztekor fizet. A nyugdíjbiztosításnak az aktív korban elért életszínvonal megtartásában van fontos szerepe. Továbbá az élet ági biztosítások közé sorolható még a TB nyugdíjakat kiegészítő biztosítás is. 10

12 A nem-életbiztosítási ág igen szerteágazó területekre vonatkozó biztosítási konstrukciókat rejt magában. a.) Balesetbiztosítás A balesetbiztosításnál a következő négy tényező együttes megléte esetén beszélhetünk biztosítási eseményről: - külső erőbehatás - hirtelenség - akaratonkívüliség - testi egészségkárosodás A biztosítók tekintetében biztosítási eseménynek minősül: - baleseti halál - baleset következtében bekövetkező halál - közlekedési baleseti halál - balesetből eredő rokkantság - múlékony sérülés - baleseti eredetű kórházi ápolás A balesetbiztosítás célja egyrészt a baleset miatti jövedelem-kiesés pótlása, másrészt a legmegfelelőbb egészségügyi ellátás biztosítása. A biztosított akkor is jogosult a biztosítási összegre, ha a baleset következtében keletkezett vagyoni kárát a károkozó megtérítette illetve a társadalombiztosítás alapján szolgáltatásban részesült. A balesetbiztosítás lehet általános és speciális. Az általános balesetbiztosítás biztosítottja bármely magyar állampolgár lehet. Továbbá az általános balesetbiztosítás bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményre védelmet nyújt. Ezzel szemben a speciális balesetbiztosítás konkrét személyi, tevékenységi körhöz köthető. Meghatározott személyi körbe tartozhatnak pl. orvosok, zenészek, óvodások, iskolások, stb. Meghatározott tevékenységi kör lehet pl. munkavégzés, sport, szabadidős tevékenység. A biztosítás a következőkre nyújt fedezetet: - baleseti halál - baleseti rokkantság - baleseti kórházi napi térítés - baleseti műtéti térítés 11

13 - baleseti gyógyulási támogatás - baleseti költségtérítés (poggyász, ruházat) - csonttörés - baleset miatti jövedelemcsökkenés A biztosító mentesül a balesetbiztosítási összeg kifizetése alól az alábbi esetekben: szívinfarktus, elme-és tudatzavar, öncsonkítás, öngyilkosság, háború, zavargás, nukleáris baleset, radioaktív vagy ionizáló sugárzás. b.) Betegség (egészség) biztosítás A betegség (egészség) biztosítás olyan biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít, pl. viseli a kórházi ápolás költségeit, táppénz-kiegészítést vagy napi térítést nyújt, stb. (Sándorné Új Éva: Bevezetés az üzleti biztosításba, 167. o.) A biztosítási díjat meghatározó tényezők a biztosított életkora, neme, egészségi állapota (pl. cukorbeteg), foglalkozása, a biztosítás tartama és a biztosítási összeg. Biztosítási eseménynek minősül: - váratlan betegség - baleset miatti kórházi ápolás - végleges munkaképesség csökkenés - kiemelt kockázatú betegségek A betegség (egészség) biztosítás tulajdonképpen az öngondoskodás egy formája, amely kiegészíti a társadalombiztosításból esetlegesen hiányzó elemeket. c.) Lakásbiztosítás Az otthon minden ember vagyonának az alapját képezi. Lakásunk, családi házunk és a benne lévő ingóságaink pótolhatatlanok számunkra, ezért nem is csoda, hogy a lakásbiztosítás az egyik legelterjedtebb biztosítási forma. A lakásbiztosítás keretében biztosíthatjuk magát az épületet illetve annak tartalmát. Az ingatlanbiztosítás körébe tartozik: lakás, ház, nyaraló, nem lakott melléképület, egyéb építmény (pl. medence) biztosítása. Az ingóságbiztosítás esetében a biztosítók általában elkülönítik a különleges értéket képviselő tárgyakat (pl. nemesfémek, szőrmék, antik tárgyak, képzőművészeti alkotások, stb.) a háztartási ingóságoktól. 12

14 A biztosítás fedezetet nyújt a következőkre: alapfedezetek - tűz, robbanás, villámcsapás - vihar, felhőszakadás, árvíz - hónyomás, jégverés - földrengés, földcsuszamlás, kő-és földomlás, üregbeomlás - idegen jármű ütközése, légijármű ütközése, idegen tárgy rádőlése kiegészítő fedezetek - betöréses lopás, rablás, vandalizmus - csőtörés, vezetékes vízkár, üvegtörés - villámcsapás másodlagos hatása (indukció) - balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás további szolgáltatások lehetnek - oltás, mentés, rom-és törmelékeltakarítás, kárenyhítés költségei - ideiglenes lakás költségei, elmaradt bérleti díj - szigetelési hibák, személyi okmányok pótlása és bankkártyák letiltása, zárcsere költségei, készpénz, vállalkozás vagyontárgyai A lakásbiztosítások esetében a biztosítók minden évben automatikusan indexálják a szerződéseket, vagyis emelik a biztosítási összeget és így a díjat is. A biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, sztrájk, felkelés, zavargás, terrorista cselekmény miatt bekövetkező károkra. Azokat a károkat sem téríti meg a biztosító, amelyek az épület avultságával, a karbantartás hiányával függnek össze. d.) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Az Európai Unióban, így Magyarországon is csak olyan gépjárművel szabad közlekedni, amely érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. Vagyis a szerződést a jármű megvásárlásával egyidejűleg vagy az előtt kell megkötni. A KGFB lényege, hogy az esetlegesen bekövetkező baleset okozta károkat a biztosított károkozó helyett annak biztosítója fizeti meg a vétlen félnek. Kötelező felelősségbiztosítás köthető egyedi szerződés illetve flottaszerződés alapján a biztosítani kíván járművek számától függően. A KGFB szerződés határozott illetve határozatlan időtartammal írásban jöhet létre. A díjtarifa bonus-malus rendszer alapján kerül meghatározásra. 13

15 A biztosítási díj függ: - a bonus fokozattól - a gépjármű paramétereitől (hengerűrtartalom, típus, teljesítmény) - a tulajdonos paramétereitől (neme, életkora, vezetői engedélyének megszerzése, lakóhelye) e.) Casco biztosítás A casco biztosítás a saját gépjárműben keletkezett károkra nyújt fedezetet. A biztosítás Európa területén érvényes. A casco biztosítás különböző elemek tetszőleges kombinációjából összeállítható biztosítási csomag, így létezik alap, részleges és teljes körű casco biztosítás is. A biztosító a kockázatosnak tartott eseményekkel kapcsolatban nem nyújt szolgáltatást, ilyenek pl.: autóverseny, műszaki hiba, háborús esemény, terrorizmus, radioaktív sugárzás. A casco nem olcsó biztosítási forma, a díjat befolyásoló tényezők: - gépjármű típusa - gépjármű átlagára - biztosított lakóhelye - vállalt önrészesedés f.) Utasbiztosítás Legyen szó akár nyaralásról akár üzleti útról, külföldre való utazás esetén mindenkinek ajánlott utasbiztosítást kötni, hiszen sosem lehet tudni milyen váratlan események történhetnek az utazás során. Az utasbiztosítási szerződésben többfajta szolgáltatást kapunk egyszerre, ugyanis a szerződés tartalmazza a balesetbiztosítást, a betegségbiztosítást és a poggyászbiztosítást is. g.) Vagyonbiztosítás A vagyonbiztosítás nagy részét az elemi károk biztosítása teszi ki, amikor a biztosítottak a természet (tűz, víz, jég, szél, villám, stb.) okozta károkat akarják a biztosítókra áthárítani. 14

16 Tűzbiztosítás A tűzbiztosítás az egyik legrégebbi (klasszikus) biztosítási forma. A biztosítás fedezetet nyújthat a közvetlen tűzkárra illetve a következményi (járulékos) kárra is. A vagyontárgyak tulajdonosai szerint az alábbi csoportosítás lehetséges: - Lakossági biztosítások, ahol épületre, ingóságokra, egyéb vagyontárgyakra vonatkozik a fedezet. - Mezőgazdasági biztosítások, ahol mezőgazdasági épületekre, felszerelésekre, gépekre, lábon álló növényi kultúrákra, betakarított terményekre, állatokra, erdőkre, stb. vonatkozik a biztosítási védelem. - Kereskedelmi egységek biztosítása - Ipari és gyári tűzbiztosítások Viharkár elleni biztosítás Az európai kontinensen a 15 m/s sebességet meghaladó erősségű szél tekinthető viharkár okozójának. A díjképzés két eleme a meterológiai kockázat és a viharérzékenység. Jégkárbiztosítás Ez a biztosítás különösen a mezőgazdasági termelésben fontos. Régóta vezetett statisztikák segítségével ún. topografikus helyosztályokat tárnak fel, valamint a növényeket biológiai ellenállóképességük alapján kockázati osztályokba sorolják. Fagykárbiztosítás Hasonlóan a jégkárbiztosításhoz ezt a biztosítást is mezőgazdasági területeken célszerű alkalmazni. Itt is jellemző a topografikus és specifikus kockázatok szerinti megkülönböztetés illetve a hely-és kockázati osztályoknak megfelelő díjtarifa-rendszer. Vízkárbiztosítás A vízkárbiztosítás elsősorban a növénytermesztésben jelentős, de érinthet egyéb biztosítási módozatot is. Vízkár lehet: - belvíz - árvíz - felhőszakadás (percenként több, mint 1 mm csapadék tartós fennmaradása) - tűzkár oltása 15

17 - csőtörés - szökőár Földrengésbiztosítás A földrengésbiztosítást nagyon kevés országban vállalják a biztosítók, de ahol vállalják ott a geológiai-geográfiai zónáknak megfelelő illetve az épület szerkezeti szilárdságától függően differenciált díjtarifa rendszer alapján jöhet létre a biztosítás. Az elemi kárbiztosítás tartalmaz néhány kiegészítő biztosítást is: üvegtörés, tűzüzemszünet, vezetékes károk, technikai biztosítások. h.) Szállítmánybiztosítás A szállítmánybiztosítás az áruszállítással kapcsolatos kockázatok kezelésében nyújt segítséget. A szállítás során az áru számtalan veszélynek van kitéve, megsérülhet illetve elveszhet, ezekre a károkra nyújt fedezetet a biztosító. i.) Hitelbiztosítás A biztosítás védelmet nyújt a biztosított belföldi és külföldi partnerei nemfizetéséből illetve fizetésképtelenségéből származó vevőkövetelés-kiesések ellen. A biztosított mindig a hitelező. j.) Jogvédelmi biztosítás A biztosítási szerződés alapján a biztosított anyagi vagy természetbeni segítséget kap az ellene indított polgári-, büntető-, vagy szabálysértési ügyben. k.) Temetési biztosítás A biztosítás a temetési költség kifizetésére szolgál. Az idősebb korosztályt célozzák meg, főleg azoknak ajánlható, akik önállóan szeretnének gondoskodni temetkezésükről. l.) Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása Többféle kockázat tartozik ebbe a biztosítási ágba, pl.: a foglalkoztatással összefüggő kockázat (munkanélküliség), az elégtelen vagy elmaradt jövedelem, előre nem látható többletköltségek, elmaradt haszon, stb. 16

18 1. számú ábra: A biztosítóintézetek szerződésállományának alakulása (db) Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág I. negyedév II. negyedév Forrás: Saját szerkesztés a biztosítási szektor PSZÁF idősora alapján Az alábbi diagramon végigkövethetjük 1998-tól egészen II. negyedévéig a biztosítóintézetek által megkötött szerződések számát az életbiztosítási ág illetve a neméletbiztosítási ág tekintetében. Jól látható, hogy 2002-ben növekedett a biztosítási kedv, hiszen mind az életbiztosítási mind a nem-életbiztosítási ágnál szembetűnő a szerződésállomány növekedése ben viszont erőteljes visszaesés mutatkozik a nem-életbiztosítási ágnál, aminek oka, hogy közel feleannyi balesetbiztosítási szerződést kötöttek, mint az előző évben. Az ezt követő években stagnálás figyelhető meg mindkét ágnál. Majd 2010-től ismét egy kisebb visszaesés látható. 17

19 3. AZ ERSTE BANK ÉS AZ ERSTE BIZTOSÍTÓ BEMUTATÁSA 3.1. Az Erste Bank története Az Erste Bank több mint 190 éves múltra tekint vissza. Az Első Osztrák Takarékpénztár (innét az elnevezés: Erste, vagyis magyarul első ) október 4-én kezdte meg működését Bécsben. Az Erste Bank AG Kelet-Közép Európa felé kezdte meg a terjeszkedést, a bécsi központ figyelme különösen Csehországra és Magyarországra irányult decemberében alapították meg a magyarországi Erste Bank jogelődjét, a Mezőbankot. A társaság január 1-jétől kereskedelmi bankként működött ben az Erste Bank AG egyesült a GiroCredit AG-vel, az osztrák takarékpénztárak elszámolóhálózatával. A bank neve pedig Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG lett től az Erste Bank AG tőzsdei szereplővé vált. A bécsi tőzsde iránymutató indexének (ATX) a legnagyobb jelentőségű részvénye lett az Erste Bank-részvény október 1-jén a Mezőbank Rt. neve Erste Bank Hungary Rt.-re változott ben az osztrák tulajdonosok tőkeemelést hajtottak végre, amellyel az Erste Bank Befektetési Rt. jegyzett tőkéje 2000 millió forintra emelkedett. Ezzel egyidejűleg a társaság részvényeinek 91 %-a az osztrák Erste Bank AG tulajdonába került, a maradék 9 %-ot pedig az Erste Bank Hungary Rt. birtokolta ben az Erste Leasing Kft. megalapításával és az Erste S Biztosító piacra lépésével az Erste Bank pénzügyi szolgáltatási kínálata teljes körűvé vált. Az eddig meglévő szolgáltatások mellett már a lízing és a biztosítási termékek is elérhetővé váltak az ügyfelek számára ban a lakossági üzletág termékkínálata tovább bővült. A bruttó hitelállomány ekkor meghaladta a 168 milliárd forintot, a betétállomány pedig a 181 milliárd forintot. Az Erste Bank Hungary Rt. történetének egyik legsikeresebb éve a 2002-es esztendő volt. Tovább bővült a banki szolgáltatások és termékek palettája, a társaság piaci pozíciója nagymértékben erősödött, továbbá az Erste Bank márkanév az elsők közé került a magyarországi bankok ismertségi listáján. 18

20 2002 az Erste Konszern számára is meghatározó év volt. Októberben bevezették az Erste Bank AG részvényeit a prágai tőzsdére. Befejeződött az Erste Bank AG által megvásárolt Ceska Sporitelna és a Slovenska Sporitelna átalakítási folyamata. Valamint májusban megvásárolta a horvát Rijecka Banka-t és megkezdődött a Rijecka Banka és a szintén Horvátországban működő Erste Steiermaerkische Bank fúziója. Mindezek hatására az Erste Konszern a régió egyik legjelentősebb bankcsoportjává vált ban az Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG megvásárolta a Postabank és Takarékpénztár Rt. 99,97 %-os állami részvénycsomagját, majd 2004-ben a Postabank és Takarékpénztár Rt. egyesült az Erste Bank Hungary Rt.-vel. Az Erste Bank Csoport 2006-ban tovább terjeszkedett, megvásárolta Románia piacvezető bankját a Banca Comerciala Romana-t, valamint az ukrán piacra is belépett tól ingatlanlízinggel bővült a magyar Erste Csoport tevékenysége, miután a cégbíróság bejegyezte az Erste Ingatlanlízing Zrt.-t ra az Erste Csoport köszönhetően a közép-és kelet-európai terjeszkedésnek olyan nagy méretűvé nőtte ki magát, hogy szükség volt az irányítási és információs folyamatok központosítására, ezért Ausztriában megalakult az Erste Group Bank AG holdingvállalat Az Erste Bank bemutatása, tevékenysége Az Erste Bank Hungary Zrt. a nemzetközi Erste Bank Csoport tagja, amelynek anyaintézete az EGB Ceps Holding Gmbh. A hagyományos lakossági és vállalati termékeken kívül (számlavezetés, befektetések, megtakarítások, hitelek, bankgaranciák, projektfinanszírozás, bankkártyás szolgáltatások, stb.) a bank a leányvállalatain keresztül az alábbiakat is kínálja: lízing, értékpapír-kereskedelem, élet-és nyugdíjbiztosítás, egészségpénztár, befektetési alapkezelés. Az Erste Bank célja, hogy szakmailag felkészült tanácsadói segítségével magas szintű és teljes körű banki és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek. Az Erste Csoport a következő országokban van jelen: Horvátország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia. 19

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon Pandurics Anett Országos Postás Konferencia, Visegrád 2012. november 20. 14.11.2011 1 Biztosítás

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK Biztosítási Konferencia, Eger 2006. május KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK dr. Utassy László elnök-vezérigazgató OTP Csoport Magyarországon A pénzügyi szolgáltatások teljes

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Még szép, hogy kell a biztonság

Még szép, hogy kell a biztonság SZÉPSÉGSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Még szép, hogy kell a biztonság A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy az üzleti kockázatok csökkentése

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Titán Group Alkusz Kft Tel: 0620/359-6780 Fax:061 780-4184 Email: info@titanbiztositas.hu www.titanbiztositas.hu ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő/biztosított adatai:

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Az egészség nem várhat!

Az egészség nem várhat! Az egészség nem várhat! UNIQA Európai értékek Európa szívéből Az UNIQA Ausztria vezető betegségbiztosítója 8,2 millió osztrák negyedének van betegségbiztosítása Minden 2. biztosított így több mint 1 millió

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel

A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel Netrisk.hu közlemény Budapest, 2014. július 2. Csaknem 16 százalékkal esett két év alatt a lakásbiztosítások

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Biztosítás és társadalombiztosítás

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK 1 (A nemzetközi számviteli szabályok IFRS alapján) Bécs, július

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2013.

A biztosítási adó szabályai 2013. A biztosítási adó szabályai 2013. 2013. január 1-jei hatállyal a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) szerinti biztosítók új különadó megfizetésére kötelezettek,

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek Tartalom 1. Bemutatkozik a SIGNAL Biztosító 2. Milyen kedvezményes szolgáltatásokat kínálunk? Egyéni biztosítások Csoportos biztosítások 3. Értékesítés támogatás,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. 1. Mi a különbség a szerződéses kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír Pénzügyi tervezés Életpálya szakaszok Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor 0-6 - - Bankbetét, állampapír Iskoláskor 7-18 - - Bankbetét Fiatal felnőtt Fiatal

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Posta Biztosító Felkészülés a Solvency II követelményeinek teljesítésére 2007. május 16. Előadó: Pandurics Anett 2007.05.16.

Posta Biztosító Felkészülés a Solvency II követelményeinek teljesítésére 2007. május 16. Előadó: Pandurics Anett 2007.05.16. Posta Biztosító Felkészülés a Solvency II követelményeinek teljesítésére 2007. május 16. Előadó: Pandurics Anett 1 Alapkoncepció A vállalat alapvető képességei, jellemzői Talanx AG biztosítási szaktudása,

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

Vezetı pénzügyi tanácsadó

Vezetı pénzügyi tanácsadó Dusik Andrea Vezetı pénzügyi tanácsadó Iroda: 1037 Budapest, Pacsirtamező u. 17. Web: dusikandrea.hu E-mail: da@dusikandrea.hu Fax: 0614305711 Telefon: 06704210287 Mikor gondoljon rám? Cégcsoportunk, ahol

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság A SIGNAL Biztosító ajánlata a szakszervezeti tagok számára Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL - Mindig biztonságban Kedves Szakszervezeti Tag! A SIGNAL Biztosító és a szakszervezetek kapcsolata

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Történelmi háttér I. 1845 - Létrejön az első magyar szövetkezet 1850-es évek A magyar hitelszövetkezetek létrejötte egybeesik az európai szövetkezetek

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 7. a) pont ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. Tárgy: A napirend 7. a) pontja A tagokra vonatkozó biztosítási rendszer TÁJÉKOZTATÁSUL 2007. októberi ülésén az

Részletesebben

A magánbetegbiztosítás

A magánbetegbiztosítás A magánbetegbiztosítás A jogi keretfeltételek korlátozott felmondási lehetőségek a betegbiztosítási szerződések csak élethosszig köthetőek a biztosítottra, kivéve a rövid távú biztosításokat, amelyek futamideje

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Lejáratkor kamatadó- és Eho-mentes befektetés

Lejáratkor kamatadó- és Eho-mentes befektetés Dinamikus portfóliókezeléssel! Lejáratkor kamatadóés Eho-mentes befektetés Bonum Életbiztosítás Befektetés és biztosítási védelem Meglévő megtakarításunk befektetésekor mindannyiunk számára fontos szempont,

Részletesebben

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon!

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! AEGONdirekt.hu Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! Tartalom Zatykó Péter, AEGON Magyarország cégcsoport vezérigazgató Online biztosítási piaci helyzetkép Koncepció és stratégia Hagyományos és direkt

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig TOP EXTRA, TOP, NÍVÓ, BÁZIS TOP EXTRA TOP NÍVÓ EGYÉNI 70 éves korig összesen 1 napra: 1.350 830 660 EGYÉNI-70 éves korig 2-365 napra az elsı

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András 1 Mit is gondolnak rólunk Legyél mindig kedves a bankárokkal. Legyél mindig kedves az alapkezelőkkel. Legyél mindig kedves a médiával. Ebben

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5.

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. A politikai és gazdasági rendszerváltás éveit követően megszűnt a kormányzati szervezésű és államilag jegyzett építők napjának

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20.

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20. A QIS3 tapasztalatai a Posta Biztosítónál Góg Enikő 2008.03.20. 1 Tartalom A Posta Biztosító bemutatása A projekt a munkaszervezés és a munkaterhelés tekintetében A számítások tapasztalatai Eredmények

Részletesebben