Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Az Erste Bank biztosítási üzletágának bemutatása Belső konzulens: Lambertné Katona Mónika Külső konzulens: Berta Lászlóné Simon Andrea Nappali tagozat Pénzügy-számvitel szak Pénzügy szakirány

3

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A BIZTOSÍTÁS KIALAKULÁSA A biztosítás története A magyar biztosítástörténet A biztosítási módozatok AZ ERSTE BANK ÉS AZ ERSTE BIZTOSÍTÓ BEMUTATÁSA Az Erste Bank története Az Erste Bank bemutatása, tevékenysége Az ERSTE Biztosító története Az Erste Bank és az ERSTE Biztosító tevékenységének összefonódása A NEMZETKÖZI ÉS A HAZAI BIZTOSÍTÁSI PIAC RÖVID ÁTTEKINTÉSE A nemzetközi biztosítási piac bemutatása Életbiztosítás helyzete a nemzetközi piacon A hazai biztosítási piac bemutatása Életbiztosítás alakulása a magyarországi piacon ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Az életbiztosítási szerződés, az életbiztosítás szereplői Az életbiztosítások alaptípusai Az ERSTE Biztosító termékeinek részletes ismertetése Az ERSTE Biztosító termékeinek összehasonlítása Összehasonlítás a biztosítottak száma, életkora és a biztosítás időtartama alapján Összehasonlítás a díjfizetés módja és gyakorisága alapján Összehasonlítás a köthető kiegészítő biztosítások alapján Összehasonlítás egy konkrét eset alapján ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLET

5 1. BEVEZETÉS A biztosítás manapság a mindennapi életünk részét képezi. A biztosítási piac az elmúlt évtizedek alatt rendkívül sokat fejlődött, az emberek sokféle biztosítás közül tudják kiválasztani a nekik legmegfelelőbbet. A legtöbben élnek is ezzel a lehetőséggel, ami nem is csoda, hiszen gyakran hallani, hogy leégett egy lakás/gyár, betörők hatoltak be a lakásba, elsüllyedt egy olajszállító hajó, jégverés semmisített meg egy ültetvényt, stb. A biztosítás gondolata a jövő bizonytalanságai elleni védekezésen alapul, vagyis az emberi szolidaritáson alapuló közös kockázatviselésen. A biztosítás tulajdonképpen az öngondoskodás egy fajtájának tekinthető. A szakmai gyakorlatomat az Erste Bankban töltöttem, ebből kifolyólag a szakdolgozatomban az Erste Bank biztosítási üzletágát mutatom be. Azért a biztosítási ágat választottam, mert úgy gondolom, hogy mind a családok, mind a vállalkozások életében fontos az anyagi egzisztencia megőrzése, és ez a biztosítások révén könnyen megvalósítható. Továbbá a felnőtté válás küszöbén már én is elgondolkodtam azon, hogy önálló életem során milyen biztosításokra lesz szükségem. A biztosítás és társadalombiztosítás tárgy hallgatása alatt elsajátított ismeretek kellő alappal szolgáltak e téma feldolgozására. A szakdolgozatomban áttekintem a biztosítás történetét, amely nem csak bemutatja a biztosítás kialakulásához vezető eseményeket, hanem néhány érdekességet is tartalmazhat az olvasó számára. Fontosnak tartottam továbbá az Erste Bank és a vele szoros kapcsolatban álló ERSTE Biztosító történetének és tevékenységének bemutatását is. A dolgozatomban kitérek a nemzetközi és a hazai biztosítási piac sajátosságaira, amely tájékoztatást ad az olvasó számára a magyar biztosítás helyzetéről a többi országhoz képest. Mivel az ERSTE Biztosító életbiztosítási termékeket értékesít, a dolgozatomban a hangsúlyt az életbiztosításokra fektettem. A szakdolgozatom elkészítésében tudományos szakkönyvek, internetes források és céges belső anyagok voltak a segítségemre. A dolgozatomban sekunder kutatási módszert alkalmaztam. 4

6 2. A BIZTOSÍTÁS KIALAKULÁSA 2.1. A biztosítás története A biztosítás kialakulása az ókorra vezethető vissza, már ekkor fellelhető egyes közösségeknél a biztosítás alapgondolata. Tulajdonképpen az áru-és pénzgazdálkodás kialakulásával jöttek létre az első biztosítási formák. A biztosítással kapcsolatos első írásos emlékek id.e ből származnak. Ezek a karavánbiztosításokról szólnak, amikor is a karaván tagjai szövetkeztek egymással, hogy közösen és egyenlő mértékben viselik az árukat ért károkat (pl.: tolvajok, vihar). A későbbiekben a rabszolgatartó társadalmakban a rabszolgatartók léptek szövetségre egymással, hogy csökkentsék a szökött rabszolgák okozta veszteségeket. Kezdetleges biztosítási formának tekinthető továbbá az ún. foenus nauticum (tengeri kölcsön), amely egy kölcsönszerződésbe rejtett biztosítás. Ezen megállapodás alapján a hitelező úgy nyújt kölcsönt egy hajószállítmányra, hogy ha a szállítmány részben vagy egészben vis maior folytán megsemmisül, nem követelheti a kölcsön visszafizetését. Ezt megelőzően már alkalmazták a Lex Rhodia de jactu mercium elvét, melynek lényege, hogy a hajó megmentése érdekében az áru egy részét kidobták vagy önként a kalózoknak adták, majd ezt követően az elveszett áruk tulajdonosait arányosan kártalanították. Ez az intézmény máig fennmaradt közös hajókár néven a szállítmánybiztosítási szerződésekben ben Genovában állították ki az első biztosítási kötvényt. A XII. századtól kezdve a lakosság egy része ún. Glide -kbe tömörült bizonyos kártípusok elleni védelemre. A leggyakrabban a tűzkárok ellen szövetkeztek, de a tagok segítséget nyújtottak állatok ellopása, hajótörés, szállítmányok elvesztése, temetkezési költségek, stb. esetén is. A XIV. században felgyorsult a biztosítás fejlődése a tengeri szállítmányozásnak köszönhetően. Biztosító részvénytársaságok jöttek létre, amelyek már a hajótestet is biztosították, nemcsak a nagy értékű rakományt ban megalakult Londonban a Lloyd s, az egyik leghíresebb angol biztosító társaság. London a mai napig a tengeri biztosítások központja. Országonként a területekre legjellemzőbb károk elleni biztosítási formák alakultak ki, majd terjedtek el. Európában a mezőgazdaság védelmére a jégkárbiztosítás, Svájcban az 5

7 állattenyésztéssel kapcsolatos állatbiztosítások. Angliában fejlődött ki a balesetbiztosítás, Franciaországban pedig a felelősségbiztosítás. A XVII. század második felében egymás után jöttek létre a magán biztosító társaságok. A XVII. - XIX. század folyamán alakultak meg a kereskedelmi alapon működő, nyereségorientált biztosító társaságok, így az állami és a nagy kölcsönösségi biztosítók is. A biztosítás fejlődéstörténetének meghatározó részét képezi az életbiztosítások kialakulása. Angliában a XVII. század végétől számos életbiztosító társaság működött. A XIX. század technikai fejlődésének hatására sok új biztosítási módozat jött létre (pl.: baleset-és felelősségbiztosítás, lakás-és épületbiztosítás, vagyonbiztosítás, stb.). A XX. században pedig jellemzővé vált a többkockázatú biztosítások alkalmazása. A mai modern világban az internet és az elektronikus kereskedelem térnyerése a biztosítási piacon is új lehetőségeket teremtett. Az internetes banki szolgáltatások mellett megjelentek az internetes E-biztosítások is. Néhány biztosítási módozat (pl.: utasbiztosítás) már személyes közreműködés nélkül is megköthető A magyar biztosítástörténet Magyarországon az első biztosításszerű intézmény a XIV. században jött létre. A céhek pénztári alapot, ún. Társládákat hoztak létre. A nevét arról a pénzesládáról kapta, amelyben a tagdíjakat gyűjtötték. A felhalmozott pénzalapból betegségi, öregségi, árvasági, temetkezési, özvegyi segélyeket nyújtottak a tagoknak illetve hozzátartozóiknak. A XVIII. században a gabona szállítás hatására Magyarországon is kezdett elterjedni a szállítmánybiztosítás, létrejött a Rév-Komáromi Hajózást Biztosító Társaság. A hazai biztosítási piacot erőteljesen jellemezte a külföldi tőke jelenléte, ugyanis a magyar gazdaság fejlettségi szintje nem volt megfelelő a biztosítók kialakulásához, megerősödéséhez ben alapították meg a Triest Általános Biztosító Társulatot, ez volt az első magyarországi biztosítási társaság. Majd 1843-ban elérkezett az idő, amikor is megalakult az első magyar alapítású biztosító társaság a Jégverés Elleni Kölcsönös Biztosító Magyar Egyesület. 6

8 1857-ben létrejött a nagyobb jelentőséggel bíró Első Magyar Általános Biztosító Társaság, amely később magyar viszontbiztosító intézetet is alapított. Az 1860-as évektől megkezdődött a biztosító társaságok számának gyarapodása: ban 8 társaság, 1895-ben 37 (12 magyar alapítású), 1900-ban 54 (18 magyar alapítású) biztosító társaság működött hazánkban ban 114 biztosító (38 külföldi, 13 szövetkezet, 2 állami balesetbiztosító, 5 nyugdíjpénztár, 30 életbiztosító), 1938-ban 49 magánbiztosító létezett Magyarországon. Jelentős hazai társaságnak számított a Gazdák Biztosító Szövetkezete, amely 1899-ben alakult a nagybirtokosok kezdeményezésére. Eleinte még csak tűz-és jégkárbiztosítással foglalkozott majd 1914-ben kiterjesztette működését az állatbiztosításra is. Az első világháború következtében legyengült gazdaság kedvezőtlenül érintette a biztosításügyet is. Az állományok visszaestek, új biztosítások alig jöttek létre. A húszas években megindult a gazdasági fellendülés, ennek hatására a biztosítási kedv is visszatért, azonban a nagy gazdasági világválság ( ) újabb problémákat okozott. A gazdasági világválságot követő gazdasági fellendüléssel együtt a biztosítási ágazat is fejlődésnek indult, aminek a második világháború vetett vége ban kezdődött meg újra a lassú fejlődés ban állami irányítás alá vonták a biztosítási piacot, június 20-án pedig létrejött az Állami Biztosító és a Hungária Biztosító. Ezután sorra jelentek meg a külföldi biztosítók magyarországi telephelyei és a magyar biztosítási piac megkezdte lendületes fejlődését ben megalakult az általános jogkörű Garancia Biztosító Rt., 1988 elején pedig az utazási biztosításokra szakosodó Atlasz Utazási Rt és 1992 között sorra alakultak a külföldi tulajdonú biztosító intézetek. A modernkori biztosítási piac fejlődésének irányát jelentősen befolyásolja a globalizáció, a dereguláció, az uniós csatlakozás, valamint a kockázatok változása (pl.: terrorizmus, globális felmelegedés, géntechnológia, stb.). Nagy a verseny a biztosítási piacon, gyakori a társaságok összeolvadása illetve felvásárlása, a piac újabb kihívásai pedig egyre komplexebb szolgáltatásokat igényelnek. 7

9 2.3. A biztosítási módozatok A biztosítás olyan pénzügyi szolgáltatás, amely meghatározott veszélyközösség tagjainak díj ellenében, a tagok jövőbeni, felmérhető, véletlen események folytán keletkező kockázatára pénzügyi védelmet nyújt. Vagyis a biztosító beszedi az ügyfelektől a kalkulált biztosítási díjat és az így befolyt összegből fizeti ki az esetlegesen bekövetkező biztosítási események után ígért biztosítási összegeket. Természetesen az is előfordulhat, hogy a biztosító sohasem fizet, ha nem áll be a biztosítási esemény. A biztosítás - egyrészt egy speciális pénzszükséglet fedezése, - másrészt a kockázatok kiegyenlítődésére épülő, kölcsönösségen alapuló módszer. A biztosítási ügylet tárgya egy haszonnal bíró, láthatatlan áru, a biztosítási védelem. A biztosító alaptevékenysége pedig nem más, mint ennek a szolgáltatásnak az előállítása és értékesítése. Összefoglalva tehát a biztosítási tevékenységet a következők jellemzik: - a biztosítás a kockázatkezelés egyik lehetséges eszköze - a biztosítás alapgondolata a kármegosztás, veszélyközösségeket hoznak létre - a biztosítás a kollektív pénztakarékosság egyik formája - felkelti az ügyfelek (biztosítottak) biztonsági és pénzügyi igényeit, valamint ki is elégíti azokat - a biztosítás a kár esetére szóló opció, ahol az opciós díj a biztosítási díj A biztosítás létrejöttének módja alapján megkülönböztetünk önkéntes és kötelező biztosítási formát. Az önkéntes biztosítás a biztosított szabad elhatározásából, kizárólag írásbeli szerződés alapján jön létre a biztosító és a biztosított között. A kötelező biztosítás ezzel szemben nem a biztosító és a biztosított szabad elhatározásából jön létre, hanem törvényes rendelkezések alapján, amelyek mind a biztosítóra, mind a biztosítottra egyaránt kötelező érvényűek. A kötelező biztosítás nagy előnye az önkéntessel szemben, hogy itt a díj lényegesen alacsonyabb. 8

10 Míg az önkéntes biztosításnál a biztosító kockázatviselése attól függ, hogy a biztosított megfizette-e a díjat, addig a kötelező biztosításnál a biztosító kockázatviselése a törvény erejénél fogva automatikusan lép érvénybe. A történelem során két alapvető irányzata alakult ki a biztosítások besorolásának: a német és az angolszász gyakorlat. 1. számú táblázat: A biztosítások két alapvető irányzata Biztosítások besorolása Személybiztosítás Német (klasszikus) gyakorlat Vagyonbiztosítás Életbiztosítás Angolszász gyakorlat Nem-életbiztosítás Forrás: Sándorné Új Éva: Bevezetés az üzleti biztosításba 1.) A német (klasszikus) besorolás a személy-és vagyonbiztosításokat foglalja magába. Ennek a típusnak ugyanis az a lényege, hogy az ember életével, testi épségével, betegségével kapcsolatos kockázatokat különíti el a vagyonra vonatkozó veszélyektől. A személybiztosítás az ember személyét érő kockázatokra nyújt biztosítási védelmet. Tárgyát a balesetbiztosítás és a betegségbiztosítás alkotja. A vagyonbiztosítás a biztosított vagyontárgyait (épület, jármű, ingóság, stb.) és vagyoni érdekeit fenyegető kockázatokra nyújt fedezetet. A vagyonbiztosítások közé sorolandó a felelősségbiztosítás és a jogvédelmi biztosítás is. 2.) Az angolszász gyakorlat külön kezeli az ember életével, születésével, nyugdíjazásával kapcsolatos eseményeket illetve a testi épségre, betegségre, egészségre és a vagyonra vonatkozó kockázatokat. Vagyis ez a típus megkülönbözteti az életbiztosítási és a nem-életbiztosítási ágakat. Az élet típusú biztosításokra az a legjellemzőbb, hogy itt a biztosítási esemény mindig egy adott személyt érint. Mindkét típusra jellemző, hogy a biztosító a szerződő felet sohasem egy biztosítási esemény ellen biztosítja, hanem arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítottat érő esemény (halál, születés, házasság) bekövetkeztekor bizonyos pénzbeli szolgáltatást nyújt. A nem-életbiztosítási ág talán legegyszerűbb meghatározása az, hogy ide tartozik minden olyan kockázat, ami nincs közvetlen kapcsolatban az ember életével. Ebbe az 9

11 ágba kerülnek besorolásra az emberre közvetlenül ható, a vagyont károsító, a felelősséget érintő és a jogvédelmi szükséghelyzetet adó kockázatok. 2. számú táblázat: Az életbiztosítási és a nem-életbiztosítási ágba sorolható biztosítások Balesetbiztosítás Betegség (egészség) biztosítás Lakásbiztosítás Hagyományos életbiztosítás Kötelező gépjármű felelősség biztosítás Unit-linked biztosítás Casco biztosítás Házassági biztosítás, születési Utasbiztosítás biztosítás Nyugdíjbiztosítás Elemi károk biztosítása TB nyugdíjat kiegészítő biztosítás Szállítmánybiztosítás Hitelbiztosítás Jogvédelmi biztosítás Temetési biztosítás Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása Forrás: Saját szerkesztés Sándorné Új Éva Bevezetés az üzleti biztosításba című könyve alapján Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág Az életbiztosítási ághoz tartoznak az első- és másodgenerációs hagyományos életbiztosítások, a befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítások, a házassági és születési biztosítások, valamint a nyugdíjbiztosítás. A hagyományos életbiztosítások célja a bizonytalan élettartamból adódó kockázatok átvállalása a biztosító által. Kétféle biztosítási esemény fordulhat elő az életbiztosítás esetében: a biztosított halála illetve a biztosítás lejárata még a biztosított életében. A unit-linked életbiztosítások esetében a befektetési elemen van a hangsúly. A befektetési alapok által kínált befektetési lehetőségeket ötvözi a vegyes életbiztosítás által nyújtott szolgáltatásokkal. A házassági és születési biztosításnál a biztosító a házasságkötés illetve a születés bekövetkeztekor fizet. A nyugdíjbiztosításnak az aktív korban elért életszínvonal megtartásában van fontos szerepe. Továbbá az élet ági biztosítások közé sorolható még a TB nyugdíjakat kiegészítő biztosítás is. 10

12 A nem-életbiztosítási ág igen szerteágazó területekre vonatkozó biztosítási konstrukciókat rejt magában. a.) Balesetbiztosítás A balesetbiztosításnál a következő négy tényező együttes megléte esetén beszélhetünk biztosítási eseményről: - külső erőbehatás - hirtelenség - akaratonkívüliség - testi egészségkárosodás A biztosítók tekintetében biztosítási eseménynek minősül: - baleseti halál - baleset következtében bekövetkező halál - közlekedési baleseti halál - balesetből eredő rokkantság - múlékony sérülés - baleseti eredetű kórházi ápolás A balesetbiztosítás célja egyrészt a baleset miatti jövedelem-kiesés pótlása, másrészt a legmegfelelőbb egészségügyi ellátás biztosítása. A biztosított akkor is jogosult a biztosítási összegre, ha a baleset következtében keletkezett vagyoni kárát a károkozó megtérítette illetve a társadalombiztosítás alapján szolgáltatásban részesült. A balesetbiztosítás lehet általános és speciális. Az általános balesetbiztosítás biztosítottja bármely magyar állampolgár lehet. Továbbá az általános balesetbiztosítás bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményre védelmet nyújt. Ezzel szemben a speciális balesetbiztosítás konkrét személyi, tevékenységi körhöz köthető. Meghatározott személyi körbe tartozhatnak pl. orvosok, zenészek, óvodások, iskolások, stb. Meghatározott tevékenységi kör lehet pl. munkavégzés, sport, szabadidős tevékenység. A biztosítás a következőkre nyújt fedezetet: - baleseti halál - baleseti rokkantság - baleseti kórházi napi térítés - baleseti műtéti térítés 11

13 - baleseti gyógyulási támogatás - baleseti költségtérítés (poggyász, ruházat) - csonttörés - baleset miatti jövedelemcsökkenés A biztosító mentesül a balesetbiztosítási összeg kifizetése alól az alábbi esetekben: szívinfarktus, elme-és tudatzavar, öncsonkítás, öngyilkosság, háború, zavargás, nukleáris baleset, radioaktív vagy ionizáló sugárzás. b.) Betegség (egészség) biztosítás A betegség (egészség) biztosítás olyan biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít, pl. viseli a kórházi ápolás költségeit, táppénz-kiegészítést vagy napi térítést nyújt, stb. (Sándorné Új Éva: Bevezetés az üzleti biztosításba, 167. o.) A biztosítási díjat meghatározó tényezők a biztosított életkora, neme, egészségi állapota (pl. cukorbeteg), foglalkozása, a biztosítás tartama és a biztosítási összeg. Biztosítási eseménynek minősül: - váratlan betegség - baleset miatti kórházi ápolás - végleges munkaképesség csökkenés - kiemelt kockázatú betegségek A betegség (egészség) biztosítás tulajdonképpen az öngondoskodás egy formája, amely kiegészíti a társadalombiztosításból esetlegesen hiányzó elemeket. c.) Lakásbiztosítás Az otthon minden ember vagyonának az alapját képezi. Lakásunk, családi házunk és a benne lévő ingóságaink pótolhatatlanok számunkra, ezért nem is csoda, hogy a lakásbiztosítás az egyik legelterjedtebb biztosítási forma. A lakásbiztosítás keretében biztosíthatjuk magát az épületet illetve annak tartalmát. Az ingatlanbiztosítás körébe tartozik: lakás, ház, nyaraló, nem lakott melléképület, egyéb építmény (pl. medence) biztosítása. Az ingóságbiztosítás esetében a biztosítók általában elkülönítik a különleges értéket képviselő tárgyakat (pl. nemesfémek, szőrmék, antik tárgyak, képzőművészeti alkotások, stb.) a háztartási ingóságoktól. 12

14 A biztosítás fedezetet nyújt a következőkre: alapfedezetek - tűz, robbanás, villámcsapás - vihar, felhőszakadás, árvíz - hónyomás, jégverés - földrengés, földcsuszamlás, kő-és földomlás, üregbeomlás - idegen jármű ütközése, légijármű ütközése, idegen tárgy rádőlése kiegészítő fedezetek - betöréses lopás, rablás, vandalizmus - csőtörés, vezetékes vízkár, üvegtörés - villámcsapás másodlagos hatása (indukció) - balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás további szolgáltatások lehetnek - oltás, mentés, rom-és törmelékeltakarítás, kárenyhítés költségei - ideiglenes lakás költségei, elmaradt bérleti díj - szigetelési hibák, személyi okmányok pótlása és bankkártyák letiltása, zárcsere költségei, készpénz, vállalkozás vagyontárgyai A lakásbiztosítások esetében a biztosítók minden évben automatikusan indexálják a szerződéseket, vagyis emelik a biztosítási összeget és így a díjat is. A biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, sztrájk, felkelés, zavargás, terrorista cselekmény miatt bekövetkező károkra. Azokat a károkat sem téríti meg a biztosító, amelyek az épület avultságával, a karbantartás hiányával függnek össze. d.) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Az Európai Unióban, így Magyarországon is csak olyan gépjárművel szabad közlekedni, amely érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. Vagyis a szerződést a jármű megvásárlásával egyidejűleg vagy az előtt kell megkötni. A KGFB lényege, hogy az esetlegesen bekövetkező baleset okozta károkat a biztosított károkozó helyett annak biztosítója fizeti meg a vétlen félnek. Kötelező felelősségbiztosítás köthető egyedi szerződés illetve flottaszerződés alapján a biztosítani kíván járművek számától függően. A KGFB szerződés határozott illetve határozatlan időtartammal írásban jöhet létre. A díjtarifa bonus-malus rendszer alapján kerül meghatározásra. 13

15 A biztosítási díj függ: - a bonus fokozattól - a gépjármű paramétereitől (hengerűrtartalom, típus, teljesítmény) - a tulajdonos paramétereitől (neme, életkora, vezetői engedélyének megszerzése, lakóhelye) e.) Casco biztosítás A casco biztosítás a saját gépjárműben keletkezett károkra nyújt fedezetet. A biztosítás Európa területén érvényes. A casco biztosítás különböző elemek tetszőleges kombinációjából összeállítható biztosítási csomag, így létezik alap, részleges és teljes körű casco biztosítás is. A biztosító a kockázatosnak tartott eseményekkel kapcsolatban nem nyújt szolgáltatást, ilyenek pl.: autóverseny, műszaki hiba, háborús esemény, terrorizmus, radioaktív sugárzás. A casco nem olcsó biztosítási forma, a díjat befolyásoló tényezők: - gépjármű típusa - gépjármű átlagára - biztosított lakóhelye - vállalt önrészesedés f.) Utasbiztosítás Legyen szó akár nyaralásról akár üzleti útról, külföldre való utazás esetén mindenkinek ajánlott utasbiztosítást kötni, hiszen sosem lehet tudni milyen váratlan események történhetnek az utazás során. Az utasbiztosítási szerződésben többfajta szolgáltatást kapunk egyszerre, ugyanis a szerződés tartalmazza a balesetbiztosítást, a betegségbiztosítást és a poggyászbiztosítást is. g.) Vagyonbiztosítás A vagyonbiztosítás nagy részét az elemi károk biztosítása teszi ki, amikor a biztosítottak a természet (tűz, víz, jég, szél, villám, stb.) okozta károkat akarják a biztosítókra áthárítani. 14

16 Tűzbiztosítás A tűzbiztosítás az egyik legrégebbi (klasszikus) biztosítási forma. A biztosítás fedezetet nyújthat a közvetlen tűzkárra illetve a következményi (járulékos) kárra is. A vagyontárgyak tulajdonosai szerint az alábbi csoportosítás lehetséges: - Lakossági biztosítások, ahol épületre, ingóságokra, egyéb vagyontárgyakra vonatkozik a fedezet. - Mezőgazdasági biztosítások, ahol mezőgazdasági épületekre, felszerelésekre, gépekre, lábon álló növényi kultúrákra, betakarított terményekre, állatokra, erdőkre, stb. vonatkozik a biztosítási védelem. - Kereskedelmi egységek biztosítása - Ipari és gyári tűzbiztosítások Viharkár elleni biztosítás Az európai kontinensen a 15 m/s sebességet meghaladó erősségű szél tekinthető viharkár okozójának. A díjképzés két eleme a meterológiai kockázat és a viharérzékenység. Jégkárbiztosítás Ez a biztosítás különösen a mezőgazdasági termelésben fontos. Régóta vezetett statisztikák segítségével ún. topografikus helyosztályokat tárnak fel, valamint a növényeket biológiai ellenállóképességük alapján kockázati osztályokba sorolják. Fagykárbiztosítás Hasonlóan a jégkárbiztosításhoz ezt a biztosítást is mezőgazdasági területeken célszerű alkalmazni. Itt is jellemző a topografikus és specifikus kockázatok szerinti megkülönböztetés illetve a hely-és kockázati osztályoknak megfelelő díjtarifa-rendszer. Vízkárbiztosítás A vízkárbiztosítás elsősorban a növénytermesztésben jelentős, de érinthet egyéb biztosítási módozatot is. Vízkár lehet: - belvíz - árvíz - felhőszakadás (percenként több, mint 1 mm csapadék tartós fennmaradása) - tűzkár oltása 15

17 - csőtörés - szökőár Földrengésbiztosítás A földrengésbiztosítást nagyon kevés országban vállalják a biztosítók, de ahol vállalják ott a geológiai-geográfiai zónáknak megfelelő illetve az épület szerkezeti szilárdságától függően differenciált díjtarifa rendszer alapján jöhet létre a biztosítás. Az elemi kárbiztosítás tartalmaz néhány kiegészítő biztosítást is: üvegtörés, tűzüzemszünet, vezetékes károk, technikai biztosítások. h.) Szállítmánybiztosítás A szállítmánybiztosítás az áruszállítással kapcsolatos kockázatok kezelésében nyújt segítséget. A szállítás során az áru számtalan veszélynek van kitéve, megsérülhet illetve elveszhet, ezekre a károkra nyújt fedezetet a biztosító. i.) Hitelbiztosítás A biztosítás védelmet nyújt a biztosított belföldi és külföldi partnerei nemfizetéséből illetve fizetésképtelenségéből származó vevőkövetelés-kiesések ellen. A biztosított mindig a hitelező. j.) Jogvédelmi biztosítás A biztosítási szerződés alapján a biztosított anyagi vagy természetbeni segítséget kap az ellene indított polgári-, büntető-, vagy szabálysértési ügyben. k.) Temetési biztosítás A biztosítás a temetési költség kifizetésére szolgál. Az idősebb korosztályt célozzák meg, főleg azoknak ajánlható, akik önállóan szeretnének gondoskodni temetkezésükről. l.) Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása Többféle kockázat tartozik ebbe a biztosítási ágba, pl.: a foglalkoztatással összefüggő kockázat (munkanélküliség), az elégtelen vagy elmaradt jövedelem, előre nem látható többletköltségek, elmaradt haszon, stb. 16

18 1. számú ábra: A biztosítóintézetek szerződésállományának alakulása (db) Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág I. negyedév II. negyedév Forrás: Saját szerkesztés a biztosítási szektor PSZÁF idősora alapján Az alábbi diagramon végigkövethetjük 1998-tól egészen II. negyedévéig a biztosítóintézetek által megkötött szerződések számát az életbiztosítási ág illetve a neméletbiztosítási ág tekintetében. Jól látható, hogy 2002-ben növekedett a biztosítási kedv, hiszen mind az életbiztosítási mind a nem-életbiztosítási ágnál szembetűnő a szerződésállomány növekedése ben viszont erőteljes visszaesés mutatkozik a nem-életbiztosítási ágnál, aminek oka, hogy közel feleannyi balesetbiztosítási szerződést kötöttek, mint az előző évben. Az ezt követő években stagnálás figyelhető meg mindkét ágnál. Majd 2010-től ismét egy kisebb visszaesés látható. 17

19 3. AZ ERSTE BANK ÉS AZ ERSTE BIZTOSÍTÓ BEMUTATÁSA 3.1. Az Erste Bank története Az Erste Bank több mint 190 éves múltra tekint vissza. Az Első Osztrák Takarékpénztár (innét az elnevezés: Erste, vagyis magyarul első ) október 4-én kezdte meg működését Bécsben. Az Erste Bank AG Kelet-Közép Európa felé kezdte meg a terjeszkedést, a bécsi központ figyelme különösen Csehországra és Magyarországra irányult decemberében alapították meg a magyarországi Erste Bank jogelődjét, a Mezőbankot. A társaság január 1-jétől kereskedelmi bankként működött ben az Erste Bank AG egyesült a GiroCredit AG-vel, az osztrák takarékpénztárak elszámolóhálózatával. A bank neve pedig Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG lett től az Erste Bank AG tőzsdei szereplővé vált. A bécsi tőzsde iránymutató indexének (ATX) a legnagyobb jelentőségű részvénye lett az Erste Bank-részvény október 1-jén a Mezőbank Rt. neve Erste Bank Hungary Rt.-re változott ben az osztrák tulajdonosok tőkeemelést hajtottak végre, amellyel az Erste Bank Befektetési Rt. jegyzett tőkéje 2000 millió forintra emelkedett. Ezzel egyidejűleg a társaság részvényeinek 91 %-a az osztrák Erste Bank AG tulajdonába került, a maradék 9 %-ot pedig az Erste Bank Hungary Rt. birtokolta ben az Erste Leasing Kft. megalapításával és az Erste S Biztosító piacra lépésével az Erste Bank pénzügyi szolgáltatási kínálata teljes körűvé vált. Az eddig meglévő szolgáltatások mellett már a lízing és a biztosítási termékek is elérhetővé váltak az ügyfelek számára ban a lakossági üzletág termékkínálata tovább bővült. A bruttó hitelállomány ekkor meghaladta a 168 milliárd forintot, a betétállomány pedig a 181 milliárd forintot. Az Erste Bank Hungary Rt. történetének egyik legsikeresebb éve a 2002-es esztendő volt. Tovább bővült a banki szolgáltatások és termékek palettája, a társaság piaci pozíciója nagymértékben erősödött, továbbá az Erste Bank márkanév az elsők közé került a magyarországi bankok ismertségi listáján. 18

20 2002 az Erste Konszern számára is meghatározó év volt. Októberben bevezették az Erste Bank AG részvényeit a prágai tőzsdére. Befejeződött az Erste Bank AG által megvásárolt Ceska Sporitelna és a Slovenska Sporitelna átalakítási folyamata. Valamint májusban megvásárolta a horvát Rijecka Banka-t és megkezdődött a Rijecka Banka és a szintén Horvátországban működő Erste Steiermaerkische Bank fúziója. Mindezek hatására az Erste Konszern a régió egyik legjelentősebb bankcsoportjává vált ban az Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG megvásárolta a Postabank és Takarékpénztár Rt. 99,97 %-os állami részvénycsomagját, majd 2004-ben a Postabank és Takarékpénztár Rt. egyesült az Erste Bank Hungary Rt.-vel. Az Erste Bank Csoport 2006-ban tovább terjeszkedett, megvásárolta Románia piacvezető bankját a Banca Comerciala Romana-t, valamint az ukrán piacra is belépett tól ingatlanlízinggel bővült a magyar Erste Csoport tevékenysége, miután a cégbíróság bejegyezte az Erste Ingatlanlízing Zrt.-t ra az Erste Csoport köszönhetően a közép-és kelet-európai terjeszkedésnek olyan nagy méretűvé nőtte ki magát, hogy szükség volt az irányítási és információs folyamatok központosítására, ezért Ausztriában megalakult az Erste Group Bank AG holdingvállalat Az Erste Bank bemutatása, tevékenysége Az Erste Bank Hungary Zrt. a nemzetközi Erste Bank Csoport tagja, amelynek anyaintézete az EGB Ceps Holding Gmbh. A hagyományos lakossági és vállalati termékeken kívül (számlavezetés, befektetések, megtakarítások, hitelek, bankgaranciák, projektfinanszírozás, bankkártyás szolgáltatások, stb.) a bank a leányvállalatain keresztül az alábbiakat is kínálja: lízing, értékpapír-kereskedelem, élet-és nyugdíjbiztosítás, egészségpénztár, befektetési alapkezelés. Az Erste Bank célja, hogy szakmailag felkészült tanácsadói segítségével magas szintű és teljes körű banki és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek. Az Erste Csoport a következő országokban van jelen: Horvátország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia. 19

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Kochmeister díj Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Készítette: Vajda Viktor 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pénzügyi piacok szerepe... 5 2.1. Mitől hatékonyak a

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

AZ EURÓPAI POSTAI PIACOK

AZ EURÓPAI POSTAI PIACOK Kiss Károly Miklós Piacnyitás a postai piacokon * A tanulmány a postai piacok új fejleményeit foglalja össze. Mivel az utóbbi évek legfontosabb eseménye a teljes piacnyitás volt, így a vizsgálódás középpontjában

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle?

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? MNB-tanulmányok 6. 2013 Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben