Az 1946-os párizsi békekonferencia. Horváth Péter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az 1946-os párizsi békekonferencia. Horváth Péter"

Átírás

1 Az 1946-os párizsi békekonferencia 2011

2 Bevezetés május 7-én Európában, Japán szeptember 2-ai kapitulációjával Ázsiában is véget ért az addigi történelem legnagyobb és legvéresebb háborúja, a Szövetségesek teljes győzelmet arattak a tengelyhatalmak felett. A világ fellélegzett, a hat éven át tartó vérontás véget ért, igaz óriási árat fizettek érte a világ népei, több mint 55 millió halott 72 hónap alatt. Az újrakezdés és újjáépítés csak éppen elkezdődött, az élet folytatódott, amikor is a világpolitikát irányító nagyhatalmak 1946-ban végérvényesen pontot tettek Párizsban a II. világháború végére. A szövetséges nagyhatalmak már a háború idején megfogadták, hogy nem követik el az I. világháború utáni hibákat, amiket a Párizs környéki békékben alkalmaztak a vesztes államokkal szemben. Igazságosabb és tartósabb békét szerettek volna létrehozni, hogy a jövőben senki se háborgathassa a világbékét. Párizsban, ezen a szimbolikus helyszínen akarták kijavítani a félresikerült és komoly következményekkel járó korábbi döntéseket. A francia főváros alkalmasnak tűnt arra, hogy a globális háborút lezáró békekonferenciának helyet adjon. Fontos szempont lehetett a három fő győztes számára, hogy a helyszín egy negyedik győztes városában legyen, Franciaország bár a győztesesek oldalán fejezte be a háborút, de mégsem ő irányította a tárgyalásokat. A tárgyalások körülményei Az érdemi döntéseket a három nagyhatalom hozta, közülük is kettő, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió. Érthető, hogy Moszkvában, illetve Washingtonban nem rendezhették volna meg a békekonferenciát, mert a két győztes között már rögtön a háború befejeztével érezhető volt a feszültség és érdekkülönbség, a helyszín és a házigazda szerepe ebben az esetben a saját pozícióját erősítette volna az adott államnak, és ez egyik fél számára sem volt elfogadható. Nagy-Britannia ugyancsak másodlagos győztes volt, de mégis angolszász, ami a Szovjetunióban gyanút ébresztett volna, éppen ezért ideálisnak tűnt Párizs városa, ahol egyszer már lezártak egy világháborút. A békekonferencia üléseinek a francia főváros egyik legszebb reneszánsz műemléke, a 22 hektáros park szélén fekvő Luxembourg-palota adott otthont. Párizs ekkora még nem heverte ki teljes mértékben a háborút. Az utcákon amerikai és angol katonák vigyáztak a rendre, az áramellátás nagyrészt Németországból történt. A műemlékeket nem világították ki, csak ha egy delegáció érkezett a városba, akkor viszont régi pompájában díszelgett Párizs. A 1

3 küldöttségek közül az amerikai volt a legnagyobb, közel 100 fős. A delegációkat jobb szállodákban helyezték el. A magyar delegáció a Dél-afrikaiakkal a Champs-Élysées-n levő Claridge-ban kapott helyet.1 A diplomaták és politikusok mellett több mint kétezer újságíró és tudósító érkezett Párizsba. A tárgyalások menete Az eredetileg tervezett május 1-je helyett július 29-én kezdte meg munkáját a békekonferencia.2 George Bidault francia miniszterelnök és külügyminiszter tartotta a nyitóbeszédet, amiben reményét fejezte ki, hogy a békekonferencia hosszú távon sikeres lesz. Az első világháború utáni rendezés kudarcát abban jelölte meg, hogy az USA és a Szovjetunió távol maradt tőle. Párizsban elsősorban az volt a lényeg, hogy a hitleri szövetséges államokat megbüntessék, azaz nem az összes vesztes államot, hiszen a két fő vesztessel, a két fő tengelyhatalommal, Németországgal és Japánnal nem foglalkoztak a békekonferencián. Ennek többek között a szövetségesek egymás közötti ellentétei voltak az oka. A nagyhatalmak tulajdonképpen egymással is igyekeztek békét kötni a konferencián. A 21 győztes állam öt vesztessel foglalkozott a tanácskozások alkalmával. A 21 győztes állam a következők voltak: Amerikai Egyesült Államok, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína, Ausztrália, Belgium, Belorusszia, Brazília, Csehszlovákia, Dél Afrikai unió, Etiópia, Görögország, Hollandia, India, Jugoszlávia, Kanada, Lengyelország, Norvégia, Új-Zéland, Ukrajna. A vesztes államok: Olaszország, Románia, Bulgária, Magyarország és Finnország.3 Az eredetileg tervezett 5 hét helyett 79 nap alatt vitatták meg az öt békeszerződéstervezetet.4 Plenáris ülések, bizottságok és albizottságok körében folyt a munka. A konferencia angolul, oroszul és franciául zajlott. A volt ellenséges államokat plenáris ülésen hallgatták meg, majd a béketervezetek a bizottságok és albizottságok elé kerültek. A katonai ügyeket egy, a gazdaságiakat kettő, a területi-politikai ügyeket pedig öt külön bizottság tárgyalta. A vesztes államok a bizottságok munkájában nem vehettek részt, csupán indítványokat nyújthattak be abban az esetben, ha azokat legalább egy bizottsági tag támogatta. 1 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 3 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 4 FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke p. 2 2

4 Fontos megjegyezni, hogy a békekonferencia nem hozhatott kötelező döntéseket a békeszerződésekre vonatkozólag, csupán ajánlásokat fogadhatott el a Külügyminiszterek Tanácsa részére. Az ajánlások elfogadásához kétharmados többség kellett. A plenáris üléseket a palota Clemenceau-ról elnevezett nagytermében tartották, július 29-én négy órára ide érkeztek a győztes államok delegációi és az újságírók. 5 Bidault francia miniszterelnök nyitóbeszéde után James F. Byrnes amerikai külügyminiszter szólt néhány szót, másnap Clement Attlee brit miniszterelnök szólalt fel. Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter július 31-én került sorra. 6 Augusztus elsején Jugoszlávia képviselője Edvard Kardelj kapott szót, aki Olaszországot támadta, augusztus 2-án Jan Masaryk beszélt, aki Magyarországot agresszornak minősítette. 7 Masaryk után a kanadai miniszterelnök beszélt, MacKenzie King, aki végleges és igazságos békében bízott. A volt ellenséges államok delegátusait a Potsdamban megállapított sorrend szerint augusztus 10-től hallgatták meg.8 A vesztesek közül először az olaszok kaptak szót, Alcide De Gasperi miniszterelnök beszélt, a románokat a külügyminiszter Tatarescu képviselte, Bulgáriát Kulisev külügyminiszter, Magyarországot Gyöngyösi János külügyminiszter, és Finnországot Carl J. H. Enckell külügyminiszter. A Magyarországgal kapcsolatos kérdések A magyar delegáció 22 főből állt, minden párt képviseltette magát benne. 9 A delegáció vezetője Gyöngyösi János külügyminiszter volt, aki augusztus 8-án érkezett Párizsba és a konferencia zárónapjáig, október 15-éig maradt.10 Gyöngyösi helyettese Gerő Ernő, s a kormány külön felkérésére Károlyi Mihály segítette a munkájukat. Károlyi nem ismerte a háború utáni Európa politikai viszonyait és nem értette Magyarország problémáit. Az 1918-as forradalom szellemét hozta magával, kommunista barát volt és Amerika ellenes. A delegáció főmegbízottai Sebestyén Pál a külügyminiszter adminisztratív helyettese, Auer Pál párizsi követ, Faragó László a pénzintézeti központból. Tanácsadóként vettek részt a delegációban Szekfű Gyula Moszkvából, Bede István Londonból, Szegedy-Maszák Aladár Washingtonból. A delegáció főtitkára Kertész István volt. A politikai és nemzetiségi csoport romániai szakértői Demeter Béla, Jakabffy Imre és Gáldi László egyetemi tanár. A csehszlovák 5 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 7 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 8 FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke p. 9 BALOGH Sándor: Magyarország külpolitikája p. 10 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 6 3

5 alcsoport tagjai Révay István és Vájlok Sándor voltak. A delegáció segédszemélyzete három fordítóból, négy gyors és gépírónőből és egy sokszorosítóból állt. Kilenc újságíróból álló információs és sajtószolgálat működött Boldizsár Iván vezetésével, akik minden bizottsági ülésre bejuthattak, és így fontos háttér-információkkal rendelkeztek a delegáció részére. Magyarország tulajdonképpen újságíróin keresztül volt jelen a békekonferencia ülésein. A delegáció szálláshelyén a Claridge-ban nem volt íróasztal, jobb híján, ágyakon folyt a munka. A munka általában reggel 9-kor kezdődött az adminisztratív ügyek megbeszélésével, ahol mindig Kertész István elnökölt. Gyöngyösi viszonylag passzív magatartást tanúsított. A külügyminiszter sem angolul, sem oroszul nem tudott, francia nyelvtudása is hiányos volt ezért Auer Pálra és Szegedy-Maszák Aladárra támaszkodott, akiknek viszont csak a nyugati diplomatákkal voltak jó kapcsolataik. Ez azért volt nagy baj a magyar érdekekre nézve, mert a Szovjetuniónak döntő szava volt a magyar politikai határ kérdésében, mint minden más magyar kérdésben a béketárgyaláson, a nyugati kapcsolatok szinte semmit nem jelentettek a magyar ügy szempontjából. A magyar béke-előkészítés a háború alatt és után is abból a feltevésből indult ki, hogy az Egyesült Államok meghatározó szerepet fog játszani a békekonferencián. Azonban a magyar kérdésben az USA-nak nem volt sok beleszólása, hiszen ahogy azt Puskin budapesti szovjet követ megjegyezte: Magyarországot a Vörös Hadsereg szállta meg és szláv szomszédok veszik körül. 11 Ráadásul a Szovjetunió büntető magatartást tanúsított Magyarországgal szemben. A szovjetek a csehszlovák és román követeléseket előnyben részesítették, ezért a magyar delegáció jobban próbált támaszkodni a nyugatra. A szovjet fenntartások Magyarországgal szemben abból táplálkoztak, hogy Magyarország volt az első állam, amelyik csatlakozott az Antikommitern paktumhoz, hadseregének létszámához viszonyítva Magyarország a keleti fronton katonailag többet segített Németországnak, mint akár Olaszország. Magyarország ráadásul a kiugrást is elmulasztotta, így Hitler oldalán végigharcolták a háborút. Magyarország megkapta a Hitler utolsó csatlós állama szégyenbélyegét. A földrajzi helyzet szintén meghatározónak bizonyult Magyarország balszerencséjében, mivel hazánk a német hatalmi szféra legbelső körében feküdt. Ez az oka annak, hogy Magyarország egy generáció alatt két katasztrofális világháborúban kétszer is a vesztes oldalon találta magát. 11 FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke p. 4

6 A Szovjetunió a maga részéről a fegyverszüneti egyezmények alig módosított változatát kívánta elfogadtatni a békekonferencián. Magyarország esetében ez az január 20-i fegyverszüneti egyezmény, amely arra kötelezte Magyarországot, hogy az december 31-ei határokat állítsa vissza.12 Anthony Eden brit külügyminiszter világosan látta Magyarország helyzetét az orosz nagyhatalmi politikában: Sztálin meglehetősen önkényesen jár majd el Magyarországgal szemben, mert az oroszok nem szeretik a magyarokat, és Sztálin nem tesz majd nekik engedményeket a békekonferencia asztalánál. 13 A magyar békekötés ügye egyébként is alárendelődött az olasz, román és bolgár békefeltételek kidolgozásának. Az egymással összefüggő békeszerződések tárgyalási sorrendje a következő: Olaszország, Románia, Bulgária, Magyarország, Finnország. Ez a Szovjetuniónak lehetővé tette, hogy az olasz béketárgyalások elhúzásával engedményekre kényszerítse szövetségeseit az ún. balkáni békeszerződések esetében. A Külügyminiszterek Tanácsa által előterjesztett magyar békeszerződés tervezetet július 28-án kapta meg a magyar delegáció. 14 Augusztus 13-án a román külügyminiszter, Tatarescu kapott szót. Beszédében hangsúlyozta, hogy Románia 385 ezer fős hadsereggel járult hozzá a szövetségesek győzelméhez Németország és a fasiszta magyar erők ellen. 15 Andrej Visinszkij szovjet külügyminiszter-helyettes elismerően szólt Románia augusztus 23-a utáni háborús erőfeszítéseiről. Masaryk megköszönte a román hadsereg hozzájárulását Csehszlovákia felszabadításához. Románia és Csehszlovákia között rendkívül szívélyes viszony alakult ki a békekonferencia idején. A magyar küldöttség szereplése Magyarország meghallgatását előre hozták augusztus 14-ére, így Gyöngyösi beszédének véglegesítésére és lefordítására 24 óra maradt. Gyöngyösi francia kiejtését Boldizsár Iván francia felesége hajnali négyig korrepetálta. Augusztus 14-én délután négy órakor Byrnes beszédének megtartására szólította fel Gyöngyösit. 16 Gyöngyösi azzal kezdte beszédét, hogy reméli igazságosabb és tartósabb békét sikerül kötni Párizsban, mint 26 évvel ezelőtt. Ennek a biztosítékát abban látta, hogy két olyan hatalom hozza a fő döntést, amelyek igazából nem is tartoznak Európához, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. Így vélhetően elfogulatlanok 12 KERTÉSZ István: Magyar békeillúziók p. KERTÉSZ István: Magyar békeillúziók p. 14 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 15 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 16 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés. 199 p. 13 5

7 lesznek az európai rendezésben, nem úgy, mint a franciák és a britek az első világháború után. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország szakított múltjával, a Horthy-féle revizionizmussal és békében kíván élni szomszédaival. Hiányolta a szabadságjogokat a szomszédos államokban (csehszlovák hatóságok magyarellenes intézkedései), a lakóhely és az oktatás nyelvének szabad választását akarta elérni a magyar kisebbségek számára. Visszautasította Románia Magyarországgal szemben támasztott jóvátétel követelését, ezen felül egy 22 ezer km 2 es terület átengedését kérte Magyarország javára Romániától.17 Majd rátért a magyarok tervezett kitelepítésére, amit erkölcsi, politikai és gazdasági okokból egyaránt elfogadhatatlannak tartott. A román-magyar és a csehszlovák-magyar ellentét rendezéséhez nemzetközi bizottság kiküldését kérte. Beszéde után Masaryk kért szót, aki azzal vádolta Magyarországot, hogy még mindig nem mondott le a revizionizmusról, amely mint mindig, Csehszlovákia ellen irányul. Kiszelev belorusz küldött Masarykot támogatta és felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország milyen nagy erőkkel vett részt a Szovjetunió elleni hadjáratban. Gyöngyösi a beszédét követően számos vezető politikussal találkozott. Augusztus 16-án a jugoszláv Kardelj külügyminiszter helyettessel, aki megerősítette, hogy Jugoszlávia nem támaszt semmiféle területi igényt Magyarországgal szemben. Ugyanakkor kérte a Baja alatti vízművek közös használatát valamint ezer főt érintő önkéntes lakosságcserét. Augusztus 19-én a jugoszlávok benyújtották ezeket az igényeket a konferenciához, amit augusztus 28-án visszavontak, mert a magyar kormány elfogadta a lakosságcserét. Augusztus 19-én Gyöngyösi találkozott az amerikai külügyminiszterrel. 18 Amerikai tanácsra a területi követelést csökkentették Romániával szemben a későbbiekben. Augusztus végén a csehszlovákokkal is találkozott Gyöngyösi, Masarykkal és Vladimir Clementis külügyminiszter helyettessel. Augusztus 17-én megalakult a Magyar Politikai és Területi Bizottság, amelynek elnöke a jugoszláv Sinisa Stankovic, alelnöke a kanadai Alfred Stirling volt. Fontosabb tagok még Fedor T. Guszev, a Szovjetunió londoni nagykövete, Walter Bedell-Smith az USA moszkvai nagykövete, Hubert M. G. Jebb brit delegáció helyettes vezetője, Maurice Couve de Murville a francia külügyminisztérium politikai osztályának vezetője, Frank Keith Officer, Ausztrália hollandiai követe, Vladimir Clementis csehszlovák külügyminiszter helyettes. Mellettük még a bizottság tagjai India, Új-Zéland, Dél-Afrika, Belorusszia és Ukrajna. A jugoszláv elnököt ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. Században p. ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 6

8 Kanada javasolta, a csehszlovák előadót pedig Ausztrália. A bizottság október 2-áig működött, 20 ülést tartottak, 19 módosító indítványt tárgyaltak meg. 19 A konferencia résztvevői ugyanis lehetőséget kaptak arra, hogy a békeszerződés tervezeteihez írásban módosító javaslatokat nyújtsanak be augusztus 20-i határidőig. A Külügyminiszterek Tanácsa által előterjesztett magyar békeszerződés tervezetet augusztus 6-án rendkívüli ülésen vitatta meg a magyar kormány. 20 A magyar delegáció az értekezlet titkárságától augusztus 19-én este kapta a felszólítást, hogy 20-án éjfélig tegye meg írásbeli észrevételeit, míg a hivatalos értesítés csak a határidő lejárta után érkezett meg. 21 Magyarország, Bulgária, Románia gazdasági kötelezettségeit egyetlen közös bizottság, a Balkáni Gazdasági Bizottság tárgyalta. A konferencia egyetlen közös Katonai Bizottsága pedig rövid idő alatt eldöntötte a magyar békeszerződés-tervezet minden katonai vonatkozású cikkelyét. A területi kérdések és a lakosságcsere A legnagyobb viták a Politikai és Területi Bizottságban voltak. Clementis a Politikai és Területi bizottságban kérte Magyarország súlyosabb megbélyegzését háborús politikájáért, mondván a magyarok a szlovák partizánokat tömegesen végezték ki októbernovemberében. Avdo Humo jugoszláv delegátus pedig 3-4 ezerről 18 ezerre emelte a bácskai áldozatok számát és a magyar terrort ostorozta. Clementis végül visszavonta javaslatát.22 Területi kérdések a Bizottság negyedik ülésén, augusztus 28-án merültek fel először. A jugoszláv, szovjet, osztrák határral kapcsolatban senki sem nyújtott be módosító indítványt. A csehszlovák-magyar határra vonatkozólag két észrevétel is érkezett, a csehszlovákok stratégiai és fejlesztési okokból igényt tartottak a Pozsonnyal szembeni 5 magyar falura (Dunacsún, Horvátjárfalu, Oroszvár, Rajka, Bezenye). Az öt falu augusztus 11-én tiltakozott a Csehszlovákiához csatolásuk ellen és táviratot juttattak el a békekonferenciához.23 A magyar delegáció a csehszlovák-magyar trianoni határt pedig csak akkor fogadta el, ha a kisebbségi magyarok visszakapják állampolgárságukat. A románmagyar határhoz csak magyar részről nyújtottak be észrevételt, 22 ezer km 2 terület átengedését kérték. Azonban már korábban, a Külügyminiszterek Tanácsának május 7-i 19 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke p. 21 FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke p. 22 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 23 BALOGH Sándor: Magyarország külpolitikája p. 20 7

9 ülésén döntöttek a nagyhatalmak a trianoni határ visszaállításáról a román-magyar határszakaszon.24 Ez a békekonferencia tárgyalásaira rányomta bélyegét. Mindazonáltal Magyarország meghallgatása mellett szavazott az ausztrál, az amerikai, a kanadai, a francia, a brit, a dél-afrikai és az új-zélandi küldött, ellene a Szovjetunió és Csehszlovákia.25 A bizottság augusztus 31-ei ülésén Auer Pál jelent meg Gyöngyösi helyett és amerikai nyomásra visszavonta a 22 ezer km 2 es követelést, helyette egy 4 ezer km 2 es sávra jelentett be igényt, Székelyföld számára pedig kiterjedt helyi autonómiát kért. 26 A román delegáció szeptember 2-án ismertette álláspontját ezzel kapcsolatban. 27 Tatarescu román külügyminiszter az 1920-as határt a legigazságosabbnak és legéletképesebbnek ítélte. A területi követelést elfogadhatatlannak tartotta, Székelyföld autonómiáját pedig fölöslegesnek. Majd ismét a nagy áldozatokról beszélt, amelyeket Románia hozott a győzelem érdekében, 14 teljesen felszerelt román hadosztály vett részt a harcban, amelynek a világot kellett megszabadítani a náci járomtól és Erdélyt a horthystákétól. 28 Tatarescu szerint 120 ezer román halt meg ezekben a harcokban. A románok nagyon magabiztosak voltak, feltétlen szovjet támogatást élveztek. A Groza-kormányt kommunista túlsúly jellemezte, és Románia már átengedte Besszarábiát a Szovjetuniónak. A magyar-román területi kérdésben a szovjet és az angol fél igyekezett a magyar kormány megmaradt illúzióit is eloszlatni. Dekanozov szovjet külügyminiszter helyettes Szekfűnek büszkén említette, hogy a magyar békeszerződés tervezetet ő készítette és nyíltan megmondta, hogy ragaszkodni fognak egész Erdély román kézen hagyásához.29 A szovjet külügyminisztériumban ezt így fogalmazták meg: Románia Erdéllyel megfelelően kompenzálva volna Besszarábia és Bukovina visszaadásáért és rá volna utalva a Szovjetunió támogatására Magyarországgal szemben, amely sohasem fog belenyugodni Erdély végleges elvesztésébe. 30 A magyarok mellett Ausztrália szólalt fel a Román Politikai és Területi Bizottságban augusztus 29-én.31 A szavazáson egyedül Ausztrália és Dél-Afrika tartózkodott, a többiek megszavazták a trianoni határ visszaállítását. A határ helyreállítását végül a Román Politikai és Területi Bizottság szeptember 5-ei ülésén véglegesítették KERTÉSZ István: Magyar békeillúziók p. ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 26 BALOGH Sándor: Magyarország külpolitikája p. 27 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 28 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 29 FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke p. 30 FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke. 28. p. 31 KERTÉSZ István: Magyar békeillúziók p. 32 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. Században p. 25 8

10 A magyar delegáció miután egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a nagyhatalmak támogatását megszerezni a határkiigazításhoz nem tudják, a kollektív kisebbségi jogok védelmére helyezte a hangsúlyt. A magyar-román vita lezárulása után a csehszlovák-magyar határ ügye került a Magyar Politikai és Területi Bizottság elé. A magyar delegáció a cseh igényekre válaszul augusztus 27-én nyújtotta be észrevételeit. 33 Ebben a lakosság tiltakozását hangoztatták, illetve a Budapest-Bécs útvonal fontosságát, aminek forgalmát megnehezítenék, ha az öt falu Csehszlovákiához kerülne. A csehszlovák igényt Jugoszlávia és Ukrajna támogatta. Szeptember 9-ei ülésen az amerikai Bedell-Smith tábornok felvetette, hogy csak az északi három települést adják Csehszlovákiának.34 A Magyar Politikai és Területi Bizottság egy albizottságot hozott létre a kérdés eldöntésére. Az albizottság tagjai: Ausztrália, Kanada, ÚjZéland, Ukrajna, Csehszlovákia. Az albizottság elnöke az ukrán Ptucha, majd Baranovszki, előadója az új-zélandi Costello, a csehszlovákok nagy barátja. 35 Az albizottság csak javaslatokat tehetett a bizottságnak, döntést nem hozhatott. Az albizottság szeptember 28-án 3 falu Csehszlovákiának adása mellett tett javaslatot, egyedül Ausztrália tartózkodott, a többiek megszavazták.36 A 3 falu 43 km2 területveszteséget jelentett Magyarországnak Trianonhoz képest.37 A szlovákiai magyar kiutasítására tett csehszlovák javaslat szeptember 16-án került a Magyar Politikai és Területi Bizottság üléseinek napirendjére. 38 A bizottság ezt a kérdést is az albizottságra bízta. Gyöngyösi elfogadhatatlannak tartotta a kitelepítést területátadás nélkül. Csehszlovákia a transzfer kérdését tekintette a legfontosabbnak a konferencián, a pozsonyi hídfő is csak másodlagos volt. Ragaszkodtak a Csehszlovák nemzetállam létrehozásához, amit csak a magyarok kitelepítésével oldhattak meg. Nagy Ferenc azzal tért haza Párizsból, ha Csehszlovákiának sikerül elfogadtatnia a területi és a magyarok kiutasítására vonatkozó javaslatát, akkor lemond a miniszterelnökségéről. Az albizottság október 2-ai ülésén arról hoztak javaslatot, hogy a két állam kezdjen kétoldalú tárgyalásokat egymással, és ha nem lesz eredményes, akkor a külügyminiszterek Tanácsa elé kerül az ügy. 39 A tárgyalások a két állam között eredménytelenek voltak szeptember utolsó 33 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 35 BOLDIZSÁR Iván: Don Buda Párizs p. 36 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 37 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. Században p. 38 BOLDIZSÁR Iván: Don Buda Párizs p. 39 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 34 9

11 harmadára a Külügyminiszterek Tanácsának nagyhatalmai csak az olasz békeszerződés tervezet és a transzfer ügyében nem tudtak megegyezést elérni. Magyarország szempontjából a transzfer megakadályozása volt a döntő kérdés. Az amerikai vétó sorsdöntő volt a transzfer megakadályozása szempontjából. Benes Steinhardt nagykövetnek felrótta, hogy az Egyesült Államok Magyarországot, egy tengelyhatalmat támogatott szövetségesével, Csehszlovákiával szemben. 40 A méltányos és kedvező döntés a két angolszász nagyhatalomnak és szövetségeseiknek, elsősorban Ausztráliának köszönhető. A Magyar Politikai és Területi Bizottság október 5-én tartotta utolsó ülését. 41 A magyar békeszerződés plenáris vitájára október 12-én került sor. 42 Gyöngyösi két nappal korábban levelet írt Molotovhoz, amiben a magyarok mélységes csalódását ecsetelte Romániával szemben. Molotov válaszlevelében cinikusan válaszolt, mondván a két ország közti viták csak rájuk tartoznak. A konferencia után A békekonferencia október 15-én tartotta záróülését. A magyar küldöttség október 17-én érkezett haza Budapestre.43 Gerő Ernő találóan jegyezte meg: Csehszlovákia és Románia sokkal jobban előkészítette a saját dolgát, mint mi. 44 A magyar béke-előkészítés legnagyobb illúziójának az bizonyult, hogy minden politikai számításukat a Vörös Hadsereg közelinek vélt visszavonására alapozták. Valójában mindkét világháború után az történt, hogy a győztes nagyhatalmak kizárólag egymás között tárgyalták meg a békerendezés feltételeit, s a végeredmény hatalmuktól, nemzeti érdekeiktől és ideológiájuktól függött. Gyöngyösi János november 8-án a Külügyi Bizottság ülésén számolt be a békekonferencia lefolyásáról: Sajnos... reménységeink nem váltak valóra. Kitűnt, hogy a béketárgyalásokon a szövetségesek által hangoztatott alapelvek gyakorlatilag nem érvényesültek, és helyüket tisztára hatalompolitikai szempontok és érdekek foglalták el november 3. és december 12. között New Yorkban ülésező Külügyminiszterek 40 FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke p. ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 42 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 43 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 44 BALOGH Sándor: Magyarország külpolitikája p. 45 BALOGH Sándor: Magyarország külpolitikája p

12 Tanácsa véglegesítette a párizsi békekonferencia ajánlásait. Az öt vesztes államnak február 10-én kellett aláírnia Párizsban a békeokmányokat.46 A magyar békeszerződés 8 részből állt, ezen belül 42 cikkelyt tartalmazott, amihez 6 melléklet tartozott. A bevezető részben felsorolták azt a 12 államot, amellyel Magyarország jogi értelemben hadban állt. Az első rész Magyarország határaival foglalkozott, a második politikai rendelkezéseket tartalmazott, a harmadik és negyedik rész katonai ügyekkel, az ötödik a jóvátétellel, a hatodik gazdasági rendelkezéseket, a hetedik a dunai hajózással, a nyolcadik rész pedig a záró rendelkezéseket tartalmazta. 47 Magyarország 65 ezer fős hadsereget tarthatott fenn, légierejét 90 repülőgépben határozták meg, amiből 70 lehetett harci gép.48 Atomfegyvereket és más fegyvertípust Magyarország nem gyárthatott. Az ország köteles volt 300 millió amerikai dollár értékben jóvátételt fizetni, ebből 200 millió a Szovjetuniónak, 70 millió Jugoszláviának, 30 millió Csehszlovákiának jutott.49 A sok negatívum mellett eredményként lehetett viszont elkönyvelni a pozsonyi hídfő területének megfelezését és a csehszlovákiai magyarok egyoldalú kitelepítésének elvetését. Gyöngyösi János február 6-án utazott Párizsba. Február 10-én, hétfőn írták alá a vesztes államok a békeokmányokat a külügyminisztérium óraszalonjában. Délelőtt Olaszország, délután 15 órától Románia, Bulgária, Magyarország és Finnország képviselői szignálták a dokumentumot.50 Magyarország nemzetközi jogi szempontból visszanyerte szuverenitását és elvileg a független államok sorába lépett. 46 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. 48 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. Században p. 49 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. Században p. 50 ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés p. A szerződést törvényként is becikkelyezték, lásd: [ május 28. elérés 47 11

13 Bibliográfia 1. BALOGH Sándor: Magyarország külpolitikája Bp., BOLDIZSÁR Iván: Don Buda Párizs. Bp., Ezer év törvényei. [ május 28. elérés 4. FÜLÖP Mihály: A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés Bp., KERTÉSZ István: Magyar békeillúziók Bp., ROMSICS Ignác: Az 1947-es Párizsi Békeszerződés. Bp., ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp.,

14 Mellékletek A 22 ezer km2 es területi követelés Romániától: A békekonferenciára beterjesztett 4 ezer km2 es magyar javaslat: A pozsonyi hídfő: 13

15 14

16 Gyöngyösi János beszél a párizsi békeértekezlet előtt: Gyöngyösi János aláírja a békeszerződést Párizsban február 10.-én: 15

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Párizs, : egy békediktátum ügymenete

Párizs, : egy békediktátum ügymenete 008 A második világháború európai harcai az 1945. május 9-i német kapitulációval befejeződtek, de ezzel korántsem rendeződött megnyugtatóan az európai politikai helyzet. Szembetűnő, hogy a győztes nagyhatalmak

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

VIDA ISTVÁN: A magyar békeszerződés területi kérdései História, 1987/1. szám

VIDA ISTVÁN: A magyar békeszerződés területi kérdései História, 1987/1. szám VIDA ISTVÁN: A magyar békeszerződés területi kérdései História, 1987/1. szám 1947. február 10-én írták alá Párizsban a Luxemburg-palotában az új, demokratikus Magyarország és a szövetséges nagyhatalmak,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) -----------------

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Aláírás XV. Lajos íróasztalán 1947-ben

Aláírás XV. Lajos íróasztalán 1947-ben 2014 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Aláírás értékelve XV. Lajos íróasztalán Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A hatvanhét évvel ezelőtt aláírt, a második világháborút lezáró párizsi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. február 4-én, kedden, 8 óra 33 perckor kezdődően, az Országház főemelet

Részletesebben

A lausanne-i szerződés 1932.07.09.

A lausanne-i szerződés 1932.07.09. A lausanne-i szerződés 1932.07.09. Az 1929 1933. évi világgazdasági válság egyéb okok mellett lehetetlenné tette a Young-terv végrehajtását. Hoover amerikai elnök 1931. június 20-án egy évre felfüggesztette

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián

A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián SZARKA LÁSZLÓ A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián "Húsvét után néhány nappal a szobi állomás határsorompóján átgördült a szlovákiai magyar áttelepítettek elsõ vonata. (...) Ezzel a

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, tengeralattjárók

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, tengeralattjárók Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében

A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében Az üzletigazgató urakhoz egyébként azt a kérést intézem, hogy a béketárgyalással összefüggő kérdésekben kiadott (háborús kárstatisztika) rendeleteinkre

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: szünet: szükség szerint. SZEPTEMBER 27. KEDD üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: szünet: szükség szerint. SZEPTEMBER 27. KEDD üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2016. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER 26-27. (HÉTFŐ-KEDD) ÉS OKTÓBER 3-I (HÉTFŐ) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE 2016. szeptember 23-án 12 00 órai állapot szerint

Részletesebben

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk NÉVMUTATÓ * Beneš Edvard (1884 1948) köztársasági elnök (1935 1938, 1938 1945, 1945 1948) Clementis, Vladimír (1902 1952) a londoni emigrációban a Jogi Tanács tagja (1942 1945), a Szlovák Nemzeti Tanács

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

A fekete és a fehér árnyalatain túl

A fekete és a fehér árnyalatain túl KÁNTÁS BALÁZS A fekete és a fehér árnyalatain túl Értékelés Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből című tanulmánykötetéről Ungváry Krisztián válogatott

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására.

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására. MEGHÍVÓ A SZAB Tudósklub Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2016. május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor tartandó előadására Vendég: PROF. DR. JESZENSZKY GÉZA egyetemi tanár, nagykövet, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

A KOLLEKTÍV BÛNÖSSÉG ELVE A SZLOVÁKIAI MAGYAR KISEBBSÉGET SÚJTÓ JOGSZABÁLYOKBAN 1944 ÉS 1949 KÖZÖTT

A KOLLEKTÍV BÛNÖSSÉG ELVE A SZLOVÁKIAI MAGYAR KISEBBSÉGET SÚJTÓ JOGSZABÁLYOKBAN 1944 ÉS 1949 KÖZÖTT Szarka László A KOLLEKTÍV BÛNÖSSÉG ELVE A SZLOVÁKIAI MAGYAR KISEBBSÉGET SÚJTÓ JOGSZABÁLYOKBAN 1944 ÉS 1949 KÖZÖTT A csehszlovákiai, szlovákiai magyar kisebbség 1944 1949 közötti történetében meghatározó

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

D E C E M B E R 7. - E M B E R I J O G I H E L Y Z E T B E L A R U S Z B A N / 1 6 9

D E C E M B E R 7. - E M B E R I J O G I H E L Y Z E T B E L A R U S Z B A N / 1 6 9 A S Z A V A Z Á S O K 1. 2 0 0 7. D E C E M B E R 7. - E M B E R I J O G I H E L Y Z E T B E L A R U S Z B A N - 6 2 / 1 6 9 A határozat elítélte az emberi jogok tartós és súlyos megsértését Belaruszban.

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Moszkva, január 20. *

Moszkva, január 20. * 2. FEGYVERSZÜNETI EGYEZMÉNY, MELYET EGYRÉSZRÕL A SZÖVETSÉGES SZOCIALISTA SZOVJETKÖZTÁRSASÁGOK, AZ EGYESÜLT BRIT KIRÁLYSÁG ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRÕL MAGYARORSZÁG KÖTÖTTEK

Részletesebben

POPÉLY ÁRPÁD. A csehszlovák _ magyar lakosságcsere kronológiája

POPÉLY ÁRPÁD. A csehszlovák _ magyar lakosságcsere kronológiája POPÉLY ÁRPÁD A csehszlovák _ magyar lakosságcsere kronológiája 1943. december A korábban csupán a németek háború utáni kitelepítését szorgalmazó Edvard Beneš Moszkvában, a szovjet vezetõkkel folytatott

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben