MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ. MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ. MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2013."

Átírás

1 MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

2 II MÖHICZ SZíNHÁZ 2. TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETO ÜZLETI JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE - "A" ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 57.

3 MÖfllCZ SZíNHAz Tisztelt Polgármester Úr! A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti tervét a Társaság Felügyelő Bizottsága i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Kft. üzleti terve július december 31. közötti időszakra készült. Tervünkben a Színház általános bemutatását követően részletesen beszámoltunk az alakulás óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről - a VIDOR Fesztiválról, a Szabadtéri Nyár programjairól, a es színházi évad ra tervezett bemutató előadásokról, az azokhoz kapcsolódó feladatokról és a karitatív tevékenységünkről is. A évre készült üzleti terv alapján eft bevételt terveztünk évre, melyből eft az értékesítés nettó árbevétele - jegyárbevétel, bérleti díjak, reklámbevétel eft az egyéb bevétel, 100 eft pedig a pénzügyi műveletek bevétele. Az egyéb bevételek között szerepelt a jelentős összegeket említve az Önkormányzattól kapott eft összegű és a vállalkozásoktól kapott eft összegű támogatás, az elődszervezet eft-os pénzmaradványa, valamint a pályázatokból - elsősorban a Nemzeti Kulturális Alaptól származó eft bevétel. Költségek tervezése során eft anyagjellegű ráfordítással, eft személyi jellegű ráfordítással, eft értékcsökkenés i leírással, 205 eft egyéb ráfordítással és 900 eft pénzügyi műveletek ráfordítással számolt a Társaság. Mind a bevételek, mind pedig a költségek a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. üzleti tervében az egyes eredménykategóriáknak megfelelően tovább bontva, részletesen bemutatásra kerültek. Fentiek alapján a Társaság évi üzleti tervét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság; a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvalósíthatónak ítélte eft bevétellel, eft költséggel, ráfordítással, valamint eft adózás előtti eredménnyel megtárgyalta és az Alapító felé jóváhagyásra javasolta. A (X.02) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. számú határozata szerint a Polgármester a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételi el, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel jóváhagyta augusztus 3 O. napj ával végrehajtott tőkeemelés következtében a törzstőke felemelésre került, így a korábbi 3 OOO OOO Ft helyett 53 OOO OOO Ft-ra változott. Az emelés az elődszervezet Móricz Zsigmond Színház eszközeinek az átvétele miatt történt, melyből 50 OOO OOO Ft-al a törzstőke került emelésre mint nem pénzbeli hozzájárulás, OOO Ft-ot tőketartalékba helyeztünk.

4 MÖHICZ SZíNHAz 4. A tervezett eft bevételtől ugyan elmaradt a bevételek tényleges összege, de ennek a Színháztól független okai voltak. A tényleges bevétel eft-tal zárult. A különbség nagyrészt a következő három tétel ből adódott: eft a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata le nem utalt támogatása eft a Nemzeti Kulturális Alaptólle nem utalt VIDOR Fesztivál támogatása eft a Nemzeti Kulturális Alaptól le nem utalt három kisebb pályázat (Hattyúcskák tava, Gyümölcsfalva, Táncfarsang 2014) támogatása. A bevételek tervezésekor jelentős bizonytalansági tényező az év hátralévő darabjainak műsorra tűzése, ennek következtében a passzív időbeli elhatárolások torzították a jegy- és bérletbevétel adatait. Az anyagjellegű ráfordítás eft-tal lett tervezve, amely 91 %-os (ez eft különbséget jelent) teljesítéssel eft-tal teljesült. Elsősorban a produkciókkal és a nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltségeken, valamint az energiahordozók költségén sikerült megtakarítást elérni. A személyi jellegű ráfordítások soron a eft-os túllépés a decemberben engedélyezett plusz kétheti jutalom-kifizetés miatt történt. Az értékcsökkenés soron az eft-os túllépést az előre be nem kalkulált kis értékű tárgyi eszközök beszerzése eredményezte, melyek a produkciók bemutatásához szükséges eszközök. Összességében elmondható, hogy a tervezett eft-os eredmény anagy összegű be nem folyt támogatások ( eft) miatt realizálódott eft-ban. Ezek a támogatások a beszámoló-készítés időszakában teljes egészében befoly tak a színház számlájára. Nyíregyháza, április 17. Tisztelettel: ;---~/ ~\ rt;l\ o ~'V 0'l!. '" ;.o ~.:; dr. Tasn' di Csaba 'J c ügyvezető

5 MÖfllCZ SZíNHAz 5. MÉRLEG ÖSSZETÉTEL Eszközök 2013 Források 2013 Befektetett eszközök Saját t ő k e Készletek 4795 Kötelezettségek Követelések Passzív id ő beli elhatárolás Pénzeszközök Aktív időveli eéhatárolások 7074 Eszközök összesen Források összesen ANY AG KÖLTSÉG 2014 TERV-TÉNY terv tény teljesítés %-a ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN Vásárolt anyagok költségei összesen Produkciókkal kapcsolatos anyagköltség Dúszletköltség Jelmezköltség Bútor-és kellékköltség 3200 l Fodrászati anyagok költsége V ilágítástechnikai anyagok költsége 500 l Hangtechnikai anyagok költsége Produkciókkal kapcsolatos egyéb anyagköltség Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség Épület-karbantarási anyagok költsége 2 OOO

6 l """' -7 MÖHICZ _,_ SZíNHAz 6. Járművek karbantartási költsége Egyéb berendezések anyagköltsége 3 OOO Bútorok, berendezési tárgyak 2 OOO 7 O Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei Nyomtatvány, irodaszer 2200 l Dekorációs anyagok Plakát l Műsorfüzet, szórólap Egyéb anyagköltség 2200 l Energiahordozók költsége 14 OOO Áram 9 OOO V íz- és csatornad íj Gáz Üzemanyag 3 OOO IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 2014 TERV-TÉNY terv tény IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI teljesítés %-a Szállítás, rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Épület karbantartás 4 OOO I Járművek karbantartási költségei Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei

7 '".,MÖH.ICZ ZSIGMOND [ _ '- SZíNHÁ.Z 7. Lift karbantartás, javítás Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége Egyéb karbantmtási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám 2 OOO Általános célú hirdetés, reklám, propaganda Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek Könyvviteli szolgáltatások költségei Egyéb igénybe vett szolgáltatások l l l _. Produkciókkal kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások l 11 Fellépti díjak 4 OOO Rendezői díjak Tervezői díjak Dramaturgiai díjak 2 OOO l Zeneszerzés d íja l OOO Produkciókkal kapcsolatos egyéb költségek 57 OOO VIDOR Fesztivál költségei 45 OOO Szabadtéri Színpad költségei 3 OOO Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek 9 OOO lio I Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások költsége Távhő 8 OOO Takarítás rovarirtás postaköltség Telefon, internet l Folyóirat, és egyéb információhordozó Tűz, és munkavédelmi szolgáltatás

8 "", MÖHICZ [ _1_ SZíNHíÍ.Z 8. Vagyonvédelm i szolgáltatás 9 OOO Jogi tanácsadás díja Egyéb szolgáltatások 12 OOO Egyéb szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak Biztosítási díj 2 OOO Különféle egyéb költségek 2 OOO SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2014 TERV-TÉNY ten) tény teljesítés %-a BÉRKÖLTSÉG Munkavállalók munkabér költsége SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Személyi jellegű kifizetések Betegszabadság 157 Erzsébet utalvány (cafeteria) Egyéb személyi jellegű kif Természetbeni juttatások 3 OOO Reprezentációs költsége 2 OOO Ajándék-utalvány, ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések Egyéb személyi jellegű kifiz., megb. Tiszts.jutt.(FEB) Foglalkoztatót terhelő táppénz h.járulás 176 Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó Egyes meghat. Jutt. Terhelő SZJA

9 l ~'/.-~ y _ '_!'v1öhicz SZíNHAz 9. Bérenkívüli juttatást terhel ő SZJA I Cégtefefon SZJA BÉRJÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó Béren kívüli juttatás utáni EHü Szakképzési hozzájárulás EKHü 20% Cégautó adó Személyijellegű ráfordítás összesen RÁFORDÍTÁSOK 2014 TERV-TÉNY terv tény teljesítés %-a ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások II Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés késedelmi pótlék Késedelmi kamatok Adók, illetékek, hozzájárulások 5 - Iparkamarai tagdij 5 - PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Fizetend ő kamatok, kamat jellegű ráfordítások Különféle egyéb ráfordítások 5 - IUFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

10 ~,-' l _ I_ MÓf{ICZ ZS~GMOND SZINHAZ 10. BEVÉTELEK 2014 TERV-TÉNY terv tény BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE teljesítés % Jegy és bérletértékesítés bevétele 48 OOO Jegybevétel, bérletbevétel, táj bevétel 35 OOO VIDOR bevétel 9 OOO Szabadtéri Színpad bevétel 4 OOO Bérleti díjak Lakbér - Színészház Vendégszoba - Színészház Egyéb helyiségek bérleti díja Egyéb bérleti díj Reklám bevétek Egyéb értékesítés bevételei 2955 Színészház rezsi költség térítés 2216 Egyéb rezsi költség térítés 385 Magántelefon-hasznákat térítése 2 Egyéb szolgáltatás bevétele 352 Egyéb értékesített készletek 190 Egyéb bevételek 200 EGYÉB BEVÉTELEK Kapott kötbér, bírság, késedelmi kamat 222 ÖnkormányzattóI kapott támogatás, juttatás Vállalkozásoktól kapott támogatás

11 MÓHICZ SZíNHÁZ 11. Rezsiköltség térítés Egyéb rezsi Egyéb továbbszámlázott szolg.bevétele Pályázati támogatások Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat 222 Elődszervezet pénzmaradványa Különféle egyéb bevételek 23 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÉRTÉKCSÖKKENÉS 2014 TERV-TÉNY terv tény teljesítés %-a ÉRTÉKCSÖKKENÉS 23 OOO Jegy és bérletértékesítés bevétele 23 OOO

12 l ""( y MÖfllCZ, _,L SZíNHAz 12. Adószám: Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Üzleti jelentés 2013 Fordulónap: Beszámolási december május december 31. időszak: Nyíregyháza, április 14. Dr. Tasnádi C aba P.h. ügyvez tő

13 [if c f MÖHICZ I, S''''I'N'H' L,f"\L,.., Bemutatkozás 1.1. Szervezet Vezetés A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a Kft képviselője: Dr. Tasnádi Csaba (4400 Nyíregyháza, Búza utca 27.) Belső ellenőrzés A gazdálkodás belső ellenőrzéséért a vezető tisztségviselőkön túl a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzési Osztálya, valamint a Felügyelő Bizottság a felelős. A Felügyelő Bizottság adatai az alábbiak: név: Mogyorósiné Makár Erzsébet anyja születési neve: Csépes Erzsébet születési hely, idő: Nagykálló, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 85. II/6. szám megbízatás időtartama: december 31. név: Tarczy Gyula anyja születései neve: Berta Veronika Születési hely, idő : Miskolc, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Sipkay Barna út 33. szám megbízatás időtartama: december 31. név: Doka Diána anyja születési neve:lncze Éva születési hely, idő: Mátészalka, lakcím: 4337 Jármi, Dózsa György utca 29. megbízatás időtartama: december 31.

14 14. Telephelyek Az önálló szervezeti egységként működő telephelyek, fióktelepek főbb (neve, címe, j ellemzői, tevékenysége) adatai az alábbiak: Nyíregyháza, Borsos u. 4. Díszletgyártó műhely Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 14. SZÍnészház Cégcsoport A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn Piaci környezet Piaci környezet A környezet A piaci környezet az, amely meghatározza egy állandó társulattal rendelkező színház üzletpolitikáját, szociális, kulturális arculatát. A színháznak, ha fenn akarja magát tartani, idomulnia kell környezetéhez. Csak akkor képes működni, ha a helyi közösség elegendő hányada támogatja tevékenységét, ezért a társulatnak is be kell tartania a kölcsönösség elvét. Ha a színház elvárja a közösség támogatását, a közösség is elvárhatja a színház részéről érkező támogatást, az aktív részvételt a közösség mindennapjaiban. Ilyen tevékenység például a jótékonysági előadások támogatása, amelyek a helyi feladatok megoldására gyűjtenek pénzt. A színház belső viszonyainak elemzése azzal kezdődik, hogy meghatározzuk a szervezet küldetését és céljait. A piaci környezet ismeretében fehnéljük a célok elérésének realitását, és a színház erős és gyenge pontjait.

15 MÖHICZ SZíNHAz 15. Erősség SWOT -analízis Gyengeség a színház a város központjában van költségbecslési bizonytalanság modern technikával rendelkezik nem megfelelő a marketing több helyszín (nagyszínpad, stúdió tevékenység színpad, pelikán terem és nyáron több egyes előadásokon kevés néző szabadtéri hely) nem minden szerepkörre van színész sok szakképzett, tapasztalt dolgozó nem megfelelő a dolgozók ösztönzése a város támogatása stabil a városi rendezvényeken szerepelnek a színészek színészlakások több országos díj Lehetőség Veszély színházakkal való együttműködés szétaprózódás több vidékre járás helyettesítő tevékenységek főleg a több országos és nemzetközi megmé fiataloknál rettetés állandó társulat felbomlása nyitottabbá tenni a színházat sok a szerződéses színész hang/fény technikát bérbe adni jogi bizonytalanság pályázatok, szponzorok a diákokkal való kapcsolat erősítése egyház bevonása patriotizmus erősítése A gazdálkodás piaci környezete stabil, jelentős kockázatokat nem hordoz.

16 16. Piaci pozíció A piaci részesedés mértéke a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. piaci pozícióját érdemben nem befolyásolja. Mint a megye egyedüli központilag támogatott színházát, a konkurencia a kulturális szférában a vezető pozíció t nem veszélyezteti. 2. Üzletpolitika 2.1. Társadalmi szerepvállalás Szerepvállalás bemutatása Mielőtt megvizsgálnánk a színház szélesebb körben kifejtett szerep-vállalását, nézzük meg, mit tesz alapvető előadó-művészeti feladatkörével kapcsolatosan jelen vagy leendő közönségéért. A Társaság legfontosabb célkitűzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár Bereg megye lakossága színházi igényeinek kielégítése székhelyi és táj előadások keretében. A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadóművészetekre fogékony nézővé nevelése. Színházunk több éve sikeresen zajló programja a SZÍ-NE-JA-VA, mely mellett tavaly meghirdetettük a Színházi Neveléssel a Mentális Egészségért programot. Mindkettő nagyon sikeres mind a foglalkozások színvonalát, mind a bevont gyerekek számát tekintve. Feladatunknak tartjuk a színházban létrejövő személyes kontaktus nyilvánvaló hatását integráini a nevelési-oktatási intézmények programjába. Ebbe a projektbe legutóbb 13 nevelési-oktatási intézményt vontunk be, legfontosabb célunk a tizenéves korosztály szellemi és érzelmi nevelése. Különös tekintettel az úgynevezett hátrányos helyzetű diákokra, akik a különböző települések ingerszegényebb környezetében nem találkoznak meghatározó pozitív élményekkel. Ez a program tartalmazza mindazokat az elemeket, melyeket az elmúlt években itthon és külfóldön sikeresen alkalmaztak már a színház - mint a kultúra közvetítője, az anyanyelv ápolója - és a legfiatalabb korosztályok kapcsolatának javítására és elmélyítésére.

17 .. lj MÖHICZ SZíNHJÍ,Z Dr. Tarcsa Csaba rendőrfőkapitány úr kezdeményezésére áprilisban két alkalommal sort kerítünk egy interaktív Bűnmegelőzési vetélkedőre, melyben a néző gyerekekből toborzott csapatok, kiegészülve egy színész-csapatkapitánnyal, a valós élethelyzeteket imitáló próbatételek alá lesznek vetve. Amennyiben a próbajáték tetszést arat a gyermekek és a pedagógusok körében, jövőre rendszeressé tesszük ezeket a foglalkozás jellegű előadásokat a felső tagozatosok bérletében. Mindig is igen fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan szélesítsük kapcsolatunkat a régió és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye helységeivel, hogy rendszeresen fellépjünk a kistelepüléseken is, hogy közelebb vigyük a színházat azokhoz, akik a nagyobb távolságok miatt nehezen tudnak eljutni hozzánk, de ugyanúgy vágynak a színházi élményre, mint a Nyíregyházán élők. A kimozdulás saját játszóhelyünkről évről évre egyre növekvő terheket ró a Színház dolgozóira, de valamennyien átérezzük a tájolás fontosságát, ezért folyamatosan felmérjük az igényeket, elemezzük a visszajelzéseket, és igyekszünk kultúrmissziós feladatunknak maradéktalanul eleget tenni, nemcsak a színházi évadban, hanem a VIDOR Fesztiválon is, amikor olyan rendhagyó helyszínekre is ellátogatunk, mint a nagykállói Pszichiátriai Szakkórház, a megyei Gyermekotthonok, vagy a Nyíregyházi Büntetésvégrehajtási Intézet. A régió határon túli színházai t (Kassa, Beregszász és a testvérvárosi státuszú Szatmárnémeti) igény szerint, erőnkhöz mérten segítettük-segítjük különböző kölcsönzési formában Gelmez, díszlet, tec1mika), és a pályázati lehetőségek függvényében igyekszünk minél többször vendégszerepelni náluk és viszontlátni őket. Jelenleg a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatával rendelkezünk írásba foglalt együttműködési megállapodással, melynek keretében a testvérvárosok testvérszínházai leszögezik, hogy elsőrendű feladatuknak tekintik a magyar nyelv ápolása mellett egymás kultúráj ának, hagyományainak megismerését, a turisztikai kapcsolatok fellendítését. A 2009-ben Kiváló Minősítést elnyert összművészeti rendezvénysorozat, a VIDOR Fesztivál Nyíregyháza és az észak-alföldi régió legjelentősebb kulturális eseménye, legfőbb vonzereje, amely jelentős turisztikai forgaimat generál az utószezonnak számító időszakban. Az országban Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, s ebben a régióban rendkívül sok, alacsony jövedelmű család és igen sok, hátrányos helyzetű, a roma kisebbséghez tartozó lakos él, így itt kiemelkedően fontos minden olyan rendezvény, amely a kulturális esélyegyenlőséget növeli, ugyanakkor munkahelyeket teremt, s ráadásul jótékony hatást gyakorol az itt élők önbecsülésére, meggátolva ezzel elvándorlásukat. A VIDOR Fesztivál megrendezése, felbecsülhetetlen kulturális kisugárzása mellett, közvetlenül is több száz helyi lakosnak és vállalkozónak jelent jelentős többlet jövedelmet.

18 MÖFiICZ SZíNHAz 18. A Szabadtéri Nyár programkínálatával a városi rendezvényeket kibővítve, azokkal összehangoltan megjelenve permanens kulturálódás i és szórakozási lehetőséget kívánunk nyújtani Nyíregyháza polgárainak és az ide látogatóknak a nyári időszakban is. Kissé tágabban értelmezve társadalmi szerepvállalásunkat: Rendszeresen tanácsadással és a szervezésben való aktív közreműködéssel segítjük a Down Egyesület különböző jótékony célú eseményeinek lebonyolítását (árverés, karácsonyi akció, Down Szindróma Világnapja, melynek gálaműsora idén május 1 O-ére esik), mert Színházunk - ars poeticájának megfelelően - tisztelettel és segítőkész módon viseltet minden jótékonysági kampány és megmozdulás iránt. Április 2-án, az Autizmus Világnapján a Most Élsz Egyesülettel karöltve színházunk megrendezte Mága Zoltán Jótékonysági Gálakoncertj ét. A VIDOR Fesztiválon, e nagy tömegeket megmozgató rendezvényen lehetőséget biztosítunk a helyi civil szféra hangsúlyos megjelenésére (drogprevenciós, környezetvédelmi, szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő sátrak). Állandó vendégünk az Ifjú Botanikusok Baráti Köre. A legutóbbi fesztiválon önálló standdal jelentkezett a Pedagógiai Intézet is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal parlagfű ellenes kampány ának részeként, és Kulináris mosoly címmel várta az érdeklődőket a META Klub mint rendszeres résztvevő. Turisztikai vonzerőnket támasztotta alá a Szatmár-Beregi Natúrpark, és az Europe Direct sátra. A siket és halláskárosult érdeklődők az évek óta tartó együttműködés keretében több jeltolmácsolt előadást láthattak, és a rendelkezésre álló indukciós hurkot is igénybe vehették. Decemberben együttműködtünk karácsonyi CD elkészítésében. egy kifejezetten vakoknak és gyengénlátóknak szóló Úgy véljük, ez a néhány kiragadott példát felsorakoztató beszámoló IS híven tükrözi Színházunk törekvéseit, hogy kivegye részét a társadalmi szerepvállalásból.

19 "" ;r MÖHICZ [ _ t_ SZINHAZ ZS~GM9ND Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika bemutatása Létszámadatok A tárgyévben fo glalkoztatott munkavállalók állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat: Állományi létszám megoszlása Állománycsoport (fő) Átlagos létszám Szellemi 51 Fizikai 53 Összesen: 104 A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a mindenkori gazdasági célok határozzák meg. A 104 fő alkalmazotton kívül a színházi előadásokban rendszeresen részt vesznek vállalkozó színészek, akik ugyan hivatalosan nem alkalmazottak, de mégis a Társulat tagjaiként tekintünk rájuk. A színészek, díszítők, kelléke sek, világosítók EKHÓ-s adózási formát választhatnak, mely lényegesen kedvezőbb anyagi lehetőségeket biztosít számukra. Éves szinten a létszám jelentősen nem változik, a fluktuáció nem haladja meg a 4-5 főt. Ezek nagyobb része művészeti munkakörből kerül ki, néhány fő pedig nyugdíjazás, vagy egyéb személyes ok miatt vált munkahelyet. Színházunk mindent megtesz, hogy dolgozói megfelelő munkakörülmények között dolgozhassanak, például konditerem, szauna és egyéb sportolási lehetőség biztosítása. Premiere k alkalmával a Társulat tagjainak közös vacsorát biztosítunk, mellyel erősítjük acsapatszellemet Környezetvédelem Környezetvédelmi felelősség A tevékenység jellegéből adódóan a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető. Környezetvédelmi fejlesztések A tevékenység jell e g éből adódóan a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. a környezetvédelem területén nem alkalmazott és nem tervez fejlesztéseket.

20 l _ r-'!\t1c)hicz ZSIGMOND ;;;ZI-NH'._,I"\L...,.., I _ 20. Adószám: Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december 31. Nyíregyháza, április 14. P.h. ügyvezető N /

21 ll MÖHICZ SZíNHAz HUF Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) Ol. A. 8efektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak ( sorok) Vagyoni értékű jogok II.Tárgyi eszközök ( sorok) ll. l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Ill.Befektetett pénzügyi eszközök ( sorok) O 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek ( sorok) I. Anyagok Áruk Il. Követelések ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Egyéb követelések Ill.Értékpa pírok ( sorok) O 49. IV. Pénzeszközök ( sorok) I. Pénztár, csekkek 302 5l. 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

22 '" (7 MÖHICZ l _ '- SZíNHAz HUF Tárgyév FORRÁSOK (passzívák) 57. D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke 53 OOO 60. ll. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) O 61. III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék O 63. V. Lekötött tartalék O 64. VI. Értékelési tartalék ( sorok) O 67. VIl.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok ( sorok) O 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HátrasoroIt kötelezettségek ( sorok) O 77. ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok) O 86. III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és sorok) l. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) I. Bevételek passzív id ő b e li elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id ő beli elhatárolása FORRÁSOK (passzivák) ÖSSZESEN

23 ly. ~ MÖHICZ ZS~GMOND SZINHAZ 23. Adószám: Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Éves beszámoló - "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: május december 31. (~ Nyíregyháza, április 14. ) Dr. Tasnádi Csaba ügyvezető

24 MÖHICZ SZíNHÁZ 24. Éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási id őszak : május december 3l. Tárgyidőszak 1000HUF Közhasznú Yállalkoz. tevékenység tevékenység Összesen Ol. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (O sor) ll. Aktivált saját teljesítmények értéke ( sor) O O O III. Egyéb bevételek O lill lll. sorból: visszaírt értékvesztés O O O 05. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke l IV. Anyagjellegű ráfordítások ( sorok) Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( sorok) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 26 O 26 A. VII. sorból: értékvesztés O O O ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( IV-V-VI-VII. sor) Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamat jellegű bevételek 9 O sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott O O O VilI. Pénzügyi műveletek bevételei ( sorok) 9 O 9 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( sor) O O O B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vm-IX. sor) 9 O 9 c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor) to 4015 X. Rendkívüli bevételek O O O Xl. Rendkívüli ráfordítások O O O D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-Xl. sor) O O O E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség O O O F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XlI. sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F sor)

25 MÖf~ICZ SZíNHÁ.Z 25. Adószám: Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Közhasznúsági melléklet Nyíregyháza, április 14. ügyvezétő P.h.

26 MÓfilCZ SZíNHAz 26. A Társaság azonosító adatai: név: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 4400 nyíregyháza, Bessenyei tér 13. cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviselő: Dr. Tasnádi Csaba 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. létrehozására május 2.-án került sor, azzal a céllal, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város - minta a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - előadó-művészeti tevékenységet támogató feladatait ellássa. A Társaság a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv tevékenységét folytató utódszervezete, közfeladat ellátási és tovább foglalkoztatási kötelezettséggel. A Társaság legfontosabb célkitűzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabo1cs-Szatmár Bereg megye lakossága színházi igényeinek kielégítése székhelyi és táj előadások keretében. A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó művészetekre fogékony nézővé nevelése. A Társaság közhasznú tevékenységet végez, közhasznú jogállást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 33. alapján - a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: 9001'08 E lőadó-művészet főtevékenység 9002'08 Előadó -műv észet i kiegészítő tevékenység 9003'08 Alkotóművészet 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

27 MÖf1.ICZ SZiNHAz Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Előadó-művészet Közhasznú tevékenység megnevezése: E lőadó-művészet Előadó művészetet kiegés z ítő tevékenység A lk o t óművészet Művészeti létesítmények működteté se Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: - előadó-művészeti tevékenység támogatása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (I) 7. pont - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civi l szervezetek működé sé ről és támogatásáról szóló 20 II. évi CLXXV. törvény A tv pontja szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely l é t esítő okiratban megjelölt közfeladat telj esítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez - Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi évi XCIX. törvény erejénél fogva kötelező és önként vállalt egyes kulturális feladatok színvonalas ellátása az l.. ( I) összhangban: a) bi::tosí/sa a nllivés::eti alkotás s::abadságának megvalósulását, b) fejlessze a színház, tánc- és ::ene művés :: e t nnlvelését és ápolja a magyar anyanyelvi kultúrát, c) hozzájáruljon a müvés::eti kifejezések sokszímlségének bi::tosí/ásához, d) meghatáro::za a:: egyes e lőadó-mz7 vés ::eti tevékenységekhe:: kapcsolódó ál/ami szerepvállalás feltételeit és szempontjait, elősegítve a kiegyensúlyozott, tervezhető s::ervezeti müködést, e) biztosí/sa a kö::pénzek hatékony és átlátható felhasználását, j) támogassa a:: e l őadó-müvés::eti társulati értékteremtő munkát, g) elősegítse magyar nyelwl alkotások létrejöttét, ideértve a határon túli magyar alkotók és előadó- míívés::eti s::ervezetek értékt e rem tő tevékenységét is, magyar szerzők nniveinek előa dá sát, ha::ai nem::etiségek nyelvén s::ülető alkotások létrejöttét és bemutatását, h) támogassa az előadó - müvés::eti szervezetek míívés::eti és gazdasági egyiittmííködését, hazai és külföldi vendégelőadások létrejöttét, s::ínvonalas kii/földi alkotások magyarországi bemutatását, i) elősegítse a gyermek és ifjúsági koros::tály hozzáférési lehetőségeit a s::ínhá::-, tánc- és ::enemüvészeti alkotások., előadások megismeréséhe::, továbbá aminőségi előadómíívés::eti szolgáltatások iránti társadalmi igény erősödését, ho::::ájáruljon a:: ál/ami és a:: önkormányzati oktatásinevelési feladatok el/átásának eredményességéhe::, ösztönö::ze a míívés::eti értéket képviselő előadásokkal, hangversenyekkel kevésbé el/átott területeken élők kulturális igényeinek kielégítését, j) támogassa a s::akmai dokumentációs és kutatási tevékenységet,

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826

.,-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij E-mail:info@nyiregyhazitv.hu --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 2545

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám:

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: 11927095-2-11 11-10-001604 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. 1000HUF Elz év Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója

A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója A 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a 2011. április 19-i éves közgyűlése Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben