MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ. MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ. MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2013."

Átírás

1 MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

2 II MÖHICZ SZíNHÁZ 2. TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETO ÜZLETI JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE - "A" ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 57.

3 MÖfllCZ SZíNHAz Tisztelt Polgármester Úr! A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti tervét a Társaság Felügyelő Bizottsága i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Kft. üzleti terve július december 31. közötti időszakra készült. Tervünkben a Színház általános bemutatását követően részletesen beszámoltunk az alakulás óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről - a VIDOR Fesztiválról, a Szabadtéri Nyár programjairól, a es színházi évad ra tervezett bemutató előadásokról, az azokhoz kapcsolódó feladatokról és a karitatív tevékenységünkről is. A évre készült üzleti terv alapján eft bevételt terveztünk évre, melyből eft az értékesítés nettó árbevétele - jegyárbevétel, bérleti díjak, reklámbevétel eft az egyéb bevétel, 100 eft pedig a pénzügyi műveletek bevétele. Az egyéb bevételek között szerepelt a jelentős összegeket említve az Önkormányzattól kapott eft összegű és a vállalkozásoktól kapott eft összegű támogatás, az elődszervezet eft-os pénzmaradványa, valamint a pályázatokból - elsősorban a Nemzeti Kulturális Alaptól származó eft bevétel. Költségek tervezése során eft anyagjellegű ráfordítással, eft személyi jellegű ráfordítással, eft értékcsökkenés i leírással, 205 eft egyéb ráfordítással és 900 eft pénzügyi műveletek ráfordítással számolt a Társaság. Mind a bevételek, mind pedig a költségek a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. üzleti tervében az egyes eredménykategóriáknak megfelelően tovább bontva, részletesen bemutatásra kerültek. Fentiek alapján a Társaság évi üzleti tervét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság; a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvalósíthatónak ítélte eft bevétellel, eft költséggel, ráfordítással, valamint eft adózás előtti eredménnyel megtárgyalta és az Alapító felé jóváhagyásra javasolta. A (X.02) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. számú határozata szerint a Polgármester a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételi el, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel jóváhagyta augusztus 3 O. napj ával végrehajtott tőkeemelés következtében a törzstőke felemelésre került, így a korábbi 3 OOO OOO Ft helyett 53 OOO OOO Ft-ra változott. Az emelés az elődszervezet Móricz Zsigmond Színház eszközeinek az átvétele miatt történt, melyből 50 OOO OOO Ft-al a törzstőke került emelésre mint nem pénzbeli hozzájárulás, OOO Ft-ot tőketartalékba helyeztünk.

4 MÖHICZ SZíNHAz 4. A tervezett eft bevételtől ugyan elmaradt a bevételek tényleges összege, de ennek a Színháztól független okai voltak. A tényleges bevétel eft-tal zárult. A különbség nagyrészt a következő három tétel ből adódott: eft a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata le nem utalt támogatása eft a Nemzeti Kulturális Alaptólle nem utalt VIDOR Fesztivál támogatása eft a Nemzeti Kulturális Alaptól le nem utalt három kisebb pályázat (Hattyúcskák tava, Gyümölcsfalva, Táncfarsang 2014) támogatása. A bevételek tervezésekor jelentős bizonytalansági tényező az év hátralévő darabjainak műsorra tűzése, ennek következtében a passzív időbeli elhatárolások torzították a jegy- és bérletbevétel adatait. Az anyagjellegű ráfordítás eft-tal lett tervezve, amely 91 %-os (ez eft különbséget jelent) teljesítéssel eft-tal teljesült. Elsősorban a produkciókkal és a nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltségeken, valamint az energiahordozók költségén sikerült megtakarítást elérni. A személyi jellegű ráfordítások soron a eft-os túllépés a decemberben engedélyezett plusz kétheti jutalom-kifizetés miatt történt. Az értékcsökkenés soron az eft-os túllépést az előre be nem kalkulált kis értékű tárgyi eszközök beszerzése eredményezte, melyek a produkciók bemutatásához szükséges eszközök. Összességében elmondható, hogy a tervezett eft-os eredmény anagy összegű be nem folyt támogatások ( eft) miatt realizálódott eft-ban. Ezek a támogatások a beszámoló-készítés időszakában teljes egészében befoly tak a színház számlájára. Nyíregyháza, április 17. Tisztelettel: ;---~/ ~\ rt;l\ o ~'V 0'l!. '" ;.o ~.:; dr. Tasn' di Csaba 'J c ügyvezető

5 MÖfllCZ SZíNHAz 5. MÉRLEG ÖSSZETÉTEL Eszközök 2013 Források 2013 Befektetett eszközök Saját t ő k e Készletek 4795 Kötelezettségek Követelések Passzív id ő beli elhatárolás Pénzeszközök Aktív időveli eéhatárolások 7074 Eszközök összesen Források összesen ANY AG KÖLTSÉG 2014 TERV-TÉNY terv tény teljesítés %-a ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN Vásárolt anyagok költségei összesen Produkciókkal kapcsolatos anyagköltség Dúszletköltség Jelmezköltség Bútor-és kellékköltség 3200 l Fodrászati anyagok költsége V ilágítástechnikai anyagok költsége 500 l Hangtechnikai anyagok költsége Produkciókkal kapcsolatos egyéb anyagköltség Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség Épület-karbantarási anyagok költsége 2 OOO

6 l """' -7 MÖHICZ _,_ SZíNHAz 6. Járművek karbantartási költsége Egyéb berendezések anyagköltsége 3 OOO Bútorok, berendezési tárgyak 2 OOO 7 O Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei Nyomtatvány, irodaszer 2200 l Dekorációs anyagok Plakát l Műsorfüzet, szórólap Egyéb anyagköltség 2200 l Energiahordozók költsége 14 OOO Áram 9 OOO V íz- és csatornad íj Gáz Üzemanyag 3 OOO IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 2014 TERV-TÉNY terv tény IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI teljesítés %-a Szállítás, rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Épület karbantartás 4 OOO I Járművek karbantartási költségei Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei

7 '".,MÖH.ICZ ZSIGMOND [ _ '- SZíNHÁ.Z 7. Lift karbantartás, javítás Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége Egyéb karbantmtási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám 2 OOO Általános célú hirdetés, reklám, propaganda Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek Könyvviteli szolgáltatások költségei Egyéb igénybe vett szolgáltatások l l l _. Produkciókkal kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások l 11 Fellépti díjak 4 OOO Rendezői díjak Tervezői díjak Dramaturgiai díjak 2 OOO l Zeneszerzés d íja l OOO Produkciókkal kapcsolatos egyéb költségek 57 OOO VIDOR Fesztivál költségei 45 OOO Szabadtéri Színpad költségei 3 OOO Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek 9 OOO lio I Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások költsége Távhő 8 OOO Takarítás rovarirtás postaköltség Telefon, internet l Folyóirat, és egyéb információhordozó Tűz, és munkavédelmi szolgáltatás

8 "", MÖHICZ [ _1_ SZíNHíÍ.Z 8. Vagyonvédelm i szolgáltatás 9 OOO Jogi tanácsadás díja Egyéb szolgáltatások 12 OOO Egyéb szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak Biztosítási díj 2 OOO Különféle egyéb költségek 2 OOO SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2014 TERV-TÉNY ten) tény teljesítés %-a BÉRKÖLTSÉG Munkavállalók munkabér költsége SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Személyi jellegű kifizetések Betegszabadság 157 Erzsébet utalvány (cafeteria) Egyéb személyi jellegű kif Természetbeni juttatások 3 OOO Reprezentációs költsége 2 OOO Ajándék-utalvány, ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések Egyéb személyi jellegű kifiz., megb. Tiszts.jutt.(FEB) Foglalkoztatót terhelő táppénz h.járulás 176 Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó Egyes meghat. Jutt. Terhelő SZJA

9 l ~'/.-~ y _ '_!'v1öhicz SZíNHAz 9. Bérenkívüli juttatást terhel ő SZJA I Cégtefefon SZJA BÉRJÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó Béren kívüli juttatás utáni EHü Szakképzési hozzájárulás EKHü 20% Cégautó adó Személyijellegű ráfordítás összesen RÁFORDÍTÁSOK 2014 TERV-TÉNY terv tény teljesítés %-a ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások II Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés késedelmi pótlék Késedelmi kamatok Adók, illetékek, hozzájárulások 5 - Iparkamarai tagdij 5 - PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Fizetend ő kamatok, kamat jellegű ráfordítások Különféle egyéb ráfordítások 5 - IUFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

10 ~,-' l _ I_ MÓf{ICZ ZS~GMOND SZINHAZ 10. BEVÉTELEK 2014 TERV-TÉNY terv tény BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE teljesítés % Jegy és bérletértékesítés bevétele 48 OOO Jegybevétel, bérletbevétel, táj bevétel 35 OOO VIDOR bevétel 9 OOO Szabadtéri Színpad bevétel 4 OOO Bérleti díjak Lakbér - Színészház Vendégszoba - Színészház Egyéb helyiségek bérleti díja Egyéb bérleti díj Reklám bevétek Egyéb értékesítés bevételei 2955 Színészház rezsi költség térítés 2216 Egyéb rezsi költség térítés 385 Magántelefon-hasznákat térítése 2 Egyéb szolgáltatás bevétele 352 Egyéb értékesített készletek 190 Egyéb bevételek 200 EGYÉB BEVÉTELEK Kapott kötbér, bírság, késedelmi kamat 222 ÖnkormányzattóI kapott támogatás, juttatás Vállalkozásoktól kapott támogatás

11 MÓHICZ SZíNHÁZ 11. Rezsiköltség térítés Egyéb rezsi Egyéb továbbszámlázott szolg.bevétele Pályázati támogatások Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat 222 Elődszervezet pénzmaradványa Különféle egyéb bevételek 23 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÉRTÉKCSÖKKENÉS 2014 TERV-TÉNY terv tény teljesítés %-a ÉRTÉKCSÖKKENÉS 23 OOO Jegy és bérletértékesítés bevétele 23 OOO

12 l ""( y MÖfllCZ, _,L SZíNHAz 12. Adószám: Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Üzleti jelentés 2013 Fordulónap: Beszámolási december május december 31. időszak: Nyíregyháza, április 14. Dr. Tasnádi C aba P.h. ügyvez tő

13 [if c f MÖHICZ I, S''''I'N'H' L,f"\L,.., Bemutatkozás 1.1. Szervezet Vezetés A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a Kft képviselője: Dr. Tasnádi Csaba (4400 Nyíregyháza, Búza utca 27.) Belső ellenőrzés A gazdálkodás belső ellenőrzéséért a vezető tisztségviselőkön túl a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzési Osztálya, valamint a Felügyelő Bizottság a felelős. A Felügyelő Bizottság adatai az alábbiak: név: Mogyorósiné Makár Erzsébet anyja születési neve: Csépes Erzsébet születési hely, idő: Nagykálló, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 85. II/6. szám megbízatás időtartama: december 31. név: Tarczy Gyula anyja születései neve: Berta Veronika Születési hely, idő : Miskolc, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Sipkay Barna út 33. szám megbízatás időtartama: december 31. név: Doka Diána anyja születési neve:lncze Éva születési hely, idő: Mátészalka, lakcím: 4337 Jármi, Dózsa György utca 29. megbízatás időtartama: december 31.

14 14. Telephelyek Az önálló szervezeti egységként működő telephelyek, fióktelepek főbb (neve, címe, j ellemzői, tevékenysége) adatai az alábbiak: Nyíregyháza, Borsos u. 4. Díszletgyártó műhely Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 14. SZÍnészház Cégcsoport A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn Piaci környezet Piaci környezet A környezet A piaci környezet az, amely meghatározza egy állandó társulattal rendelkező színház üzletpolitikáját, szociális, kulturális arculatát. A színháznak, ha fenn akarja magát tartani, idomulnia kell környezetéhez. Csak akkor képes működni, ha a helyi közösség elegendő hányada támogatja tevékenységét, ezért a társulatnak is be kell tartania a kölcsönösség elvét. Ha a színház elvárja a közösség támogatását, a közösség is elvárhatja a színház részéről érkező támogatást, az aktív részvételt a közösség mindennapjaiban. Ilyen tevékenység például a jótékonysági előadások támogatása, amelyek a helyi feladatok megoldására gyűjtenek pénzt. A színház belső viszonyainak elemzése azzal kezdődik, hogy meghatározzuk a szervezet küldetését és céljait. A piaci környezet ismeretében fehnéljük a célok elérésének realitását, és a színház erős és gyenge pontjait.

15 MÖHICZ SZíNHAz 15. Erősség SWOT -analízis Gyengeség a színház a város központjában van költségbecslési bizonytalanság modern technikával rendelkezik nem megfelelő a marketing több helyszín (nagyszínpad, stúdió tevékenység színpad, pelikán terem és nyáron több egyes előadásokon kevés néző szabadtéri hely) nem minden szerepkörre van színész sok szakképzett, tapasztalt dolgozó nem megfelelő a dolgozók ösztönzése a város támogatása stabil a városi rendezvényeken szerepelnek a színészek színészlakások több országos díj Lehetőség Veszély színházakkal való együttműködés szétaprózódás több vidékre járás helyettesítő tevékenységek főleg a több országos és nemzetközi megmé fiataloknál rettetés állandó társulat felbomlása nyitottabbá tenni a színházat sok a szerződéses színész hang/fény technikát bérbe adni jogi bizonytalanság pályázatok, szponzorok a diákokkal való kapcsolat erősítése egyház bevonása patriotizmus erősítése A gazdálkodás piaci környezete stabil, jelentős kockázatokat nem hordoz.

16 16. Piaci pozíció A piaci részesedés mértéke a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. piaci pozícióját érdemben nem befolyásolja. Mint a megye egyedüli központilag támogatott színházát, a konkurencia a kulturális szférában a vezető pozíció t nem veszélyezteti. 2. Üzletpolitika 2.1. Társadalmi szerepvállalás Szerepvállalás bemutatása Mielőtt megvizsgálnánk a színház szélesebb körben kifejtett szerep-vállalását, nézzük meg, mit tesz alapvető előadó-művészeti feladatkörével kapcsolatosan jelen vagy leendő közönségéért. A Társaság legfontosabb célkitűzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár Bereg megye lakossága színházi igényeinek kielégítése székhelyi és táj előadások keretében. A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadóművészetekre fogékony nézővé nevelése. Színházunk több éve sikeresen zajló programja a SZÍ-NE-JA-VA, mely mellett tavaly meghirdetettük a Színházi Neveléssel a Mentális Egészségért programot. Mindkettő nagyon sikeres mind a foglalkozások színvonalát, mind a bevont gyerekek számát tekintve. Feladatunknak tartjuk a színházban létrejövő személyes kontaktus nyilvánvaló hatását integráini a nevelési-oktatási intézmények programjába. Ebbe a projektbe legutóbb 13 nevelési-oktatási intézményt vontunk be, legfontosabb célunk a tizenéves korosztály szellemi és érzelmi nevelése. Különös tekintettel az úgynevezett hátrányos helyzetű diákokra, akik a különböző települések ingerszegényebb környezetében nem találkoznak meghatározó pozitív élményekkel. Ez a program tartalmazza mindazokat az elemeket, melyeket az elmúlt években itthon és külfóldön sikeresen alkalmaztak már a színház - mint a kultúra közvetítője, az anyanyelv ápolója - és a legfiatalabb korosztályok kapcsolatának javítására és elmélyítésére.

17 .. lj MÖHICZ SZíNHJÍ,Z Dr. Tarcsa Csaba rendőrfőkapitány úr kezdeményezésére áprilisban két alkalommal sort kerítünk egy interaktív Bűnmegelőzési vetélkedőre, melyben a néző gyerekekből toborzott csapatok, kiegészülve egy színész-csapatkapitánnyal, a valós élethelyzeteket imitáló próbatételek alá lesznek vetve. Amennyiben a próbajáték tetszést arat a gyermekek és a pedagógusok körében, jövőre rendszeressé tesszük ezeket a foglalkozás jellegű előadásokat a felső tagozatosok bérletében. Mindig is igen fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan szélesítsük kapcsolatunkat a régió és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye helységeivel, hogy rendszeresen fellépjünk a kistelepüléseken is, hogy közelebb vigyük a színházat azokhoz, akik a nagyobb távolságok miatt nehezen tudnak eljutni hozzánk, de ugyanúgy vágynak a színházi élményre, mint a Nyíregyházán élők. A kimozdulás saját játszóhelyünkről évről évre egyre növekvő terheket ró a Színház dolgozóira, de valamennyien átérezzük a tájolás fontosságát, ezért folyamatosan felmérjük az igényeket, elemezzük a visszajelzéseket, és igyekszünk kultúrmissziós feladatunknak maradéktalanul eleget tenni, nemcsak a színházi évadban, hanem a VIDOR Fesztiválon is, amikor olyan rendhagyó helyszínekre is ellátogatunk, mint a nagykállói Pszichiátriai Szakkórház, a megyei Gyermekotthonok, vagy a Nyíregyházi Büntetésvégrehajtási Intézet. A régió határon túli színházai t (Kassa, Beregszász és a testvérvárosi státuszú Szatmárnémeti) igény szerint, erőnkhöz mérten segítettük-segítjük különböző kölcsönzési formában Gelmez, díszlet, tec1mika), és a pályázati lehetőségek függvényében igyekszünk minél többször vendégszerepelni náluk és viszontlátni őket. Jelenleg a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatával rendelkezünk írásba foglalt együttműködési megállapodással, melynek keretében a testvérvárosok testvérszínházai leszögezik, hogy elsőrendű feladatuknak tekintik a magyar nyelv ápolása mellett egymás kultúráj ának, hagyományainak megismerését, a turisztikai kapcsolatok fellendítését. A 2009-ben Kiváló Minősítést elnyert összművészeti rendezvénysorozat, a VIDOR Fesztivál Nyíregyháza és az észak-alföldi régió legjelentősebb kulturális eseménye, legfőbb vonzereje, amely jelentős turisztikai forgaimat generál az utószezonnak számító időszakban. Az országban Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, s ebben a régióban rendkívül sok, alacsony jövedelmű család és igen sok, hátrányos helyzetű, a roma kisebbséghez tartozó lakos él, így itt kiemelkedően fontos minden olyan rendezvény, amely a kulturális esélyegyenlőséget növeli, ugyanakkor munkahelyeket teremt, s ráadásul jótékony hatást gyakorol az itt élők önbecsülésére, meggátolva ezzel elvándorlásukat. A VIDOR Fesztivál megrendezése, felbecsülhetetlen kulturális kisugárzása mellett, közvetlenül is több száz helyi lakosnak és vállalkozónak jelent jelentős többlet jövedelmet.

18 MÖFiICZ SZíNHAz 18. A Szabadtéri Nyár programkínálatával a városi rendezvényeket kibővítve, azokkal összehangoltan megjelenve permanens kulturálódás i és szórakozási lehetőséget kívánunk nyújtani Nyíregyháza polgárainak és az ide látogatóknak a nyári időszakban is. Kissé tágabban értelmezve társadalmi szerepvállalásunkat: Rendszeresen tanácsadással és a szervezésben való aktív közreműködéssel segítjük a Down Egyesület különböző jótékony célú eseményeinek lebonyolítását (árverés, karácsonyi akció, Down Szindróma Világnapja, melynek gálaműsora idén május 1 O-ére esik), mert Színházunk - ars poeticájának megfelelően - tisztelettel és segítőkész módon viseltet minden jótékonysági kampány és megmozdulás iránt. Április 2-án, az Autizmus Világnapján a Most Élsz Egyesülettel karöltve színházunk megrendezte Mága Zoltán Jótékonysági Gálakoncertj ét. A VIDOR Fesztiválon, e nagy tömegeket megmozgató rendezvényen lehetőséget biztosítunk a helyi civil szféra hangsúlyos megjelenésére (drogprevenciós, környezetvédelmi, szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő sátrak). Állandó vendégünk az Ifjú Botanikusok Baráti Köre. A legutóbbi fesztiválon önálló standdal jelentkezett a Pedagógiai Intézet is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal parlagfű ellenes kampány ának részeként, és Kulináris mosoly címmel várta az érdeklődőket a META Klub mint rendszeres résztvevő. Turisztikai vonzerőnket támasztotta alá a Szatmár-Beregi Natúrpark, és az Europe Direct sátra. A siket és halláskárosult érdeklődők az évek óta tartó együttműködés keretében több jeltolmácsolt előadást láthattak, és a rendelkezésre álló indukciós hurkot is igénybe vehették. Decemberben együttműködtünk karácsonyi CD elkészítésében. egy kifejezetten vakoknak és gyengénlátóknak szóló Úgy véljük, ez a néhány kiragadott példát felsorakoztató beszámoló IS híven tükrözi Színházunk törekvéseit, hogy kivegye részét a társadalmi szerepvállalásból.

19 "" ;r MÖHICZ [ _ t_ SZINHAZ ZS~GM9ND Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika bemutatása Létszámadatok A tárgyévben fo glalkoztatott munkavállalók állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat: Állományi létszám megoszlása Állománycsoport (fő) Átlagos létszám Szellemi 51 Fizikai 53 Összesen: 104 A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a mindenkori gazdasági célok határozzák meg. A 104 fő alkalmazotton kívül a színházi előadásokban rendszeresen részt vesznek vállalkozó színészek, akik ugyan hivatalosan nem alkalmazottak, de mégis a Társulat tagjaiként tekintünk rájuk. A színészek, díszítők, kelléke sek, világosítók EKHÓ-s adózási formát választhatnak, mely lényegesen kedvezőbb anyagi lehetőségeket biztosít számukra. Éves szinten a létszám jelentősen nem változik, a fluktuáció nem haladja meg a 4-5 főt. Ezek nagyobb része művészeti munkakörből kerül ki, néhány fő pedig nyugdíjazás, vagy egyéb személyes ok miatt vált munkahelyet. Színházunk mindent megtesz, hogy dolgozói megfelelő munkakörülmények között dolgozhassanak, például konditerem, szauna és egyéb sportolási lehetőség biztosítása. Premiere k alkalmával a Társulat tagjainak közös vacsorát biztosítunk, mellyel erősítjük acsapatszellemet Környezetvédelem Környezetvédelmi felelősség A tevékenység jellegéből adódóan a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető. Környezetvédelmi fejlesztések A tevékenység jell e g éből adódóan a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. a környezetvédelem területén nem alkalmazott és nem tervez fejlesztéseket.

20 l _ r-'!\t1c)hicz ZSIGMOND ;;;ZI-NH'._,I"\L...,.., I _ 20. Adószám: Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december 31. Nyíregyháza, április 14. P.h. ügyvezető N /

21 ll MÖHICZ SZíNHAz HUF Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) Ol. A. 8efektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak ( sorok) Vagyoni értékű jogok II.Tárgyi eszközök ( sorok) ll. l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Ill.Befektetett pénzügyi eszközök ( sorok) O 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek ( sorok) I. Anyagok Áruk Il. Követelések ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Egyéb követelések Ill.Értékpa pírok ( sorok) O 49. IV. Pénzeszközök ( sorok) I. Pénztár, csekkek 302 5l. 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

22 '" (7 MÖHICZ l _ '- SZíNHAz HUF Tárgyév FORRÁSOK (passzívák) 57. D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke 53 OOO 60. ll. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) O 61. III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék O 63. V. Lekötött tartalék O 64. VI. Értékelési tartalék ( sorok) O 67. VIl.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok ( sorok) O 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HátrasoroIt kötelezettségek ( sorok) O 77. ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok) O 86. III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és sorok) l. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) I. Bevételek passzív id ő b e li elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id ő beli elhatárolása FORRÁSOK (passzivák) ÖSSZESEN

23 ly. ~ MÖHICZ ZS~GMOND SZINHAZ 23. Adószám: Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Éves beszámoló - "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: május december 31. (~ Nyíregyháza, április 14. ) Dr. Tasnádi Csaba ügyvezető

24 MÖHICZ SZíNHÁZ 24. Éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási id őszak : május december 3l. Tárgyidőszak 1000HUF Közhasznú Yállalkoz. tevékenység tevékenység Összesen Ol. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (O sor) ll. Aktivált saját teljesítmények értéke ( sor) O O O III. Egyéb bevételek O lill lll. sorból: visszaírt értékvesztés O O O 05. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke l IV. Anyagjellegű ráfordítások ( sorok) Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( sorok) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 26 O 26 A. VII. sorból: értékvesztés O O O ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( IV-V-VI-VII. sor) Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamat jellegű bevételek 9 O sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott O O O VilI. Pénzügyi műveletek bevételei ( sorok) 9 O 9 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( sor) O O O B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vm-IX. sor) 9 O 9 c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor) to 4015 X. Rendkívüli bevételek O O O Xl. Rendkívüli ráfordítások O O O D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-Xl. sor) O O O E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség O O O F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XlI. sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F sor)

25 MÖf~ICZ SZíNHÁ.Z 25. Adószám: Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Közhasznúsági melléklet Nyíregyháza, április 14. ügyvezétő P.h.

26 MÓfilCZ SZíNHAz 26. A Társaság azonosító adatai: név: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 4400 nyíregyháza, Bessenyei tér 13. cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviselő: Dr. Tasnádi Csaba 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. létrehozására május 2.-án került sor, azzal a céllal, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város - minta a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - előadó-művészeti tevékenységet támogató feladatait ellássa. A Társaság a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv tevékenységét folytató utódszervezete, közfeladat ellátási és tovább foglalkoztatási kötelezettséggel. A Társaság legfontosabb célkitűzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabo1cs-Szatmár Bereg megye lakossága színházi igényeinek kielégítése székhelyi és táj előadások keretében. A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó művészetekre fogékony nézővé nevelése. A Társaság közhasznú tevékenységet végez, közhasznú jogállást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 33. alapján - a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: 9001'08 E lőadó-művészet főtevékenység 9002'08 Előadó -műv észet i kiegészítő tevékenység 9003'08 Alkotóművészet 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

27 MÖf1.ICZ SZiNHAz Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Előadó-művészet Közhasznú tevékenység megnevezése: E lőadó-művészet Előadó művészetet kiegés z ítő tevékenység A lk o t óművészet Művészeti létesítmények működteté se Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: - előadó-művészeti tevékenység támogatása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (I) 7. pont - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civi l szervezetek működé sé ről és támogatásáról szóló 20 II. évi CLXXV. törvény A tv pontja szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely l é t esítő okiratban megjelölt közfeladat telj esítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez - Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi évi XCIX. törvény erejénél fogva kötelező és önként vállalt egyes kulturális feladatok színvonalas ellátása az l.. ( I) összhangban: a) bi::tosí/sa a nllivés::eti alkotás s::abadságának megvalósulását, b) fejlessze a színház, tánc- és ::ene művés :: e t nnlvelését és ápolja a magyar anyanyelvi kultúrát, c) hozzájáruljon a müvés::eti kifejezések sokszímlségének bi::tosí/ásához, d) meghatáro::za a:: egyes e lőadó-mz7 vés ::eti tevékenységekhe:: kapcsolódó ál/ami szerepvállalás feltételeit és szempontjait, elősegítve a kiegyensúlyozott, tervezhető s::ervezeti müködést, e) biztosí/sa a kö::pénzek hatékony és átlátható felhasználását, j) támogassa a:: e l őadó-müvés::eti társulati értékteremtő munkát, g) elősegítse magyar nyelwl alkotások létrejöttét, ideértve a határon túli magyar alkotók és előadó- míívés::eti s::ervezetek értékt e rem tő tevékenységét is, magyar szerzők nniveinek előa dá sát, ha::ai nem::etiségek nyelvén s::ülető alkotások létrejöttét és bemutatását, h) támogassa az előadó - müvés::eti szervezetek míívés::eti és gazdasági egyiittmííködését, hazai és külföldi vendégelőadások létrejöttét, s::ínvonalas kii/földi alkotások magyarországi bemutatását, i) elősegítse a gyermek és ifjúsági koros::tály hozzáférési lehetőségeit a s::ínhá::-, tánc- és ::enemüvészeti alkotások., előadások megismeréséhe::, továbbá aminőségi előadómíívés::eti szolgáltatások iránti társadalmi igény erősödését, ho::::ájáruljon a:: ál/ami és a:: önkormányzati oktatásinevelési feladatok el/átásának eredményességéhe::, ösztönö::ze a míívés::eti értéket képviselő előadásokkal, hangversenyekkel kevésbé el/átott területeken élők kulturális igényeinek kielégítését, j) támogassa a s::akmai dokumentációs és kutatási tevékenységet,

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 23309393-1-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-959455 Csellengő Csemete-Lak Közhasznú Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Akácfa utca 50. 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév 2014. ÉVI MÉRLEG 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 30406 26463 02. I. Immateriális javak 21298 15054 03. II. Tárgyi eszközök 9108 11409 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői Oldal: 2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása Az 2008. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges

Részletesebben

Kiegészitő melléklet 2011.

Kiegészitő melléklet 2011. Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Kiegészitő

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2014.

Egyszerűsített éves beszámoló 2014. Adószám: 19335537-2-05 Bejegyző szerv: B-A-Z megyei Ügyvédi Kamara Regisztrációs szám: 473/1/2008 3530 Miskolc, Petõfi utca 7 fsz 2 Egyszerűsített éves beszámoló 2014. Beszámolási időszak: 2014. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2011

Kiegészítő melléklet 2011 Adószám: 23031580-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-949747 NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete ű É á í ö é ő á é ó ó é á ó é ü é é Á ü é á ü é ü é Á ü é Á í É ö ú í Á é á í ó á ü é Á ö ü ö ü á á é ő á ő á á á á á ó á é ő é ó áí á Öü Í é Á ö ő ó á ó Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csajági Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Csejteiné Pados Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Pap Tibor Születési név: Pap Tibor Anyja neve: Tisch Matild Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Terenyei Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Vidó Tamás Születési név: Vidó Tamás Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Essősy Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Adószám: 22640570-1-05 Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 05-09-019490 CSEMETEHÁZ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros, Örösi út 64 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Holczerné Guttmann Angéla Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 3 Kecskeméti Törvényszék 2 1 4 215.6.1 18:24:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 Település: Kecskemét Közterület neve: Irinyi Közterület jellege: utca Házszám: 62. Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Hamar Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Gruber

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gyarmati Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Németh Családi név Első utónév További utónevek Henriett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Erdei Mária Születési név: Erdei Mária Anyja neve: Mag Margit Születési

Részletesebben

V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: 22905570-7219-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-944125 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név:állami

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Belénessy Réka Mária Belénessy Réka Mária Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.01.30 11:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 1 1 9 Település: Pécel Közterület neve: Kálvin Közterület jellege: tér Házszám: 2

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Magyar Családi név Első utónév További utónevek Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Gercsák Márta Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Hartman Családi név Első utónév További utónevek Mátyás Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 7 Székesfehérvári Törvényszék 2 1 5 216.5.26 12:43:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 4 Település: DUNAÚJVÁROS Közterület neve: ESZE TAMÁS Közterület jellege: utca Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Miklós Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Koválcsik Családi név Első utónév További utónevek Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Orsozné Seres Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Juhászné Halász Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben