Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes."

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / Témafelelős: Szűcs Szabolcs Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi Üzleti terve Melléklet: Üzleti terv Tisztelt Képviselő-testület! A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. elkészítette a évi Üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni../ (XII. 14) Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi Üzleti terve Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi Üzleti tervét és az alábbi döntést hozza: 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi Üzleti tervét a.) Az előterjesztés 2., 3. és 3/a mellékleteiben megjelölt I. variáció szerinti b.) Az előterjesztés 2., 3. és 3/a mellékleteiben megjelölt II. variáció szerinti részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a évi tervszámok az Országgyűlés illetve a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott költségvetés függvényében módosulhatnak. A évi Üzleti terv fentiekkel összefüggő módosítását a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi Üzleti jelentését és ügyvezetői beszámolóját tárgyaló Képviselő- testületi ülésen elő kell terjeszteni. Határidő: május 25. Felelős: Szűcs Szabolcs ügyvezető

2 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy amennyiben a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat egyszeri jellegű feladatra támogatást nyújt, a fedezettel és az abból megvalósítandó feladat költségtartamával a évi Üzleti terv módosítása szükséges. Határidő: folyamatos Felelős: Szűcs Szabolcs ügyvezető A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája 3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája 4. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Szentes, november 30. Dr. Sztantics Csaba

3 Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV november 26. Szűcs Szabolcs ügyvezető 1

4 1. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3. Az üdülőközpont stratégiai céljai 3. A cég bemutatása 4 Alapadatok Cégalapítás 4. A Szentesi Üdülőközpont marketing terve 6. A cég szolgáltatásai és marketing tevékenysége 6. Turisztikai ágazati áttekintés 8. A év marketing stratégiája Működési terv Vezetőség és szervezeti felépítés 14. Személyzeti politika 14. Javadalmazási rendszer Kockázatbecslés 18. Külső környezet 18. Belső környezet Pénzügyi terv 21. Likviditási terv évre 21. Eredményterv évre 22. Mérlegadatok évre Mellékletek 1. Szervezeti ábra Likviditási terv I. variáció II. variáció 3. Eredményterv I. variáció II. variáció 3.a évi létesítményenkénti eredményterv I. variáció II. variáció 4. Mérlegterv

5 2. Vezetői összefoglaló A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi működése során kiemelt cél volt a évben megkezdett folyamat folytatásaként a biztonságos fürdőzési körülmények megteremtése, valamint a régi, elhasználódott létesítmények műszaki állapotának javítása. Az önkormányzat anyagi segítségével a évre tervezett műszaki fejlesztések megvalósultak, melyek eredményeként javultak a vízminőség paraméterei, az üzemeltetés és a munkakörülmények feltételi, a szolgáltatások színvonala évben a kft. kiemelt hangsúlyt fordított a strandfejlesztésekre vonatkozó pályázatok (TAO, DAOP) megfelelő előkészítésére, elkészítésére, határidőben történő benyújtására, valamint a szükséges hiánypótlásokra év lehetőségeit számtalan bizonytalansági tényező befolyásolja. Meghatározó a pályázatok kimenetele, nem ismertek még az adó- és járulék terhek konkrét forintkihatásai, az évek óta közhasznú, illetve közfoglalkoztatottakkal ellátott szezonális feladatok létszám- és bértámogatása, a Képviselő-testület által jóváhagyott, évi költségvetési koncepció alapján az önkormányzati támogatás csökkentésének mértéke. Az üdülőközpont életében a év várhatóan a fejlesztések éve lesz. Ezért kettős feladatot kell ellátnia az év folyamán. A szezoni felkészülés mellett biztosítani kell a fejlesztések megfelelő előkészítését (közmű kiváltások és a szükséges műszaki tényezők fejlesztési területen kívüli elhelyezése), valamint a kivitelezés alatt - a munkavédelmi és jogszabályi előírásoknak eleget téve - a napi üzemeltetést. Mindezek várhatóan többletköltséget indukálnak, de a napi biztonságos és gazdaságos üzemeltetés érdekében elengedhetetlenek lesznek, nem választhatóak el a strandfejlesztési pályázatok sikeres megvalósításától. A fejlesztések viszont mind a város, mind az Üdülőközpont számára olyan eredményeket (szezontól független sportuszoda használata, wellness és élményfürdő a szezonalítást csökkenti) hoznak, melyek megalapozzák a későbbi évek idegenforgalmát és sportturizmusát. E célok érdekében azonban a évi önkormányzati támogatás szerény mértékű csökkenésével (I. Variáció: 500 eft) számolhatunk. 3

6 Az Üdülőközpont a évi üzleti stratégiáját a és évi eredményekre építi, feltételezve, hogy a strandfejlesztési pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek. A fentiek alapján a stratégiai célokat az alábbiakban határozza meg: Műszaki területen a strandfejlesztési pályázatok sikeres megvalósítása érdekében a napi biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megteremtése. A beruházások bizonytalansági tényezőinek legkisebbre szűkítése. Nyertes pályázatok esetén a strandfejlesztési elképzelések mielőbbi megkezdése, és a lehetőségekhez képest minél gyorsabb befejezése. Strandfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok kedvező elbírálása esetén - a beruházások kivitelezése mellett - a vendégek igényeinek maximális kiszolgálása. A évi megváltozott külső és belső gazdasági környezethez való alkalmazkodás minden területen (árképzés, bevételi források bővítése, optimalizált költséggazdálkodás, szoros elszámoláson alapuló létesítményhasználat). Az önkormányzati támogatás fokozatos csökkentése mellett a szolgáltatás színvonalának megtartása, néhány területen további javítása, a kiegészítő szolgáltatások nyújtásával. Összességében célunk, hogy megfelelő technikai és személyi háttér biztosításával, megfelelő munkakörülmény kialakításával, az üdülőközpont kiszolgáltatottságának csökkentésével a létesítményeink ténylegesen a rekreáció, pihenés, sport, kikapcsolódás, wellness, üdülés megfizethető oázisa legyen és a vendégeknek az alapszolgáltatáson felüli minél többet és jobbat szolgáltatni. A vendég elégedettség mellett nagyon fontosnak tartjuk a sportegyesületek (vízilabda, úszás és tenisz) igényeinek kiszolgálását, a sportturizmus további erősítését. Az önkormányzati támogatás további csökkentésével (II. Variáció: eft) azonban a fenti célkitűzések maradéktalanul (csökken az 50 m-es medence üzemelési ideje) nem teljesíthetőek. 4

7 3. A cég bemutatása A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. alapadatai: A cég neve: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített neve: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Székhelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. A tulajdonos adatai: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Alapítás időpontja: december 22. A működés megkezdésének időpontja: január 1. Előtársaság időszaka: január január 16. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság telephelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Jegyzett tőke összege: Ft. Képviseletre jogosult: Szűcs Szabolcs ügyvezető 6721 Szeged, Maros utca 15/A IV/14. Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Szentesi Fiók Fő tevékenység: Melléktevékenység: Egyéb sporttevékenység Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános járóbeteg-ellátás Egyéb humán- egészségügyi ellátás Sportlétesítmény működtetése 5

8 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Ital-kiskereskedelem Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme Reklámügynöki tevékenység A kft. elérhetősége: telefon/fax: 63/ címe: Az 50 m-es fedett uszoda létesítésére év tavaszán benyújtott TAO-os pályázattal összefüggésben a társaság főtevékenysége étől az Egyéb sporttevékenységre módosult. A cég alapításának előzményei: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) határozatában döntött arról, hogy a Sportközpont átszervezésével a szabadidős létesítmények (uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t alapít. A 233/2008. (X. 31.). határozatában elfogadta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Alapító Okiratát, amit időközben - a Teniszpálya névváltozásával összefüggésben - a 215/2010. (IX. 10.) határozatával, az ügyvezető személyének változásával a 175/2011. (VII. 04.) határozatával módosított. 4. Marketing irányelvek évre A cég szolgáltatásai és marketing tevékenysége A Szentesi Üdülőközpont logojában jól látható az a hármas szolgáltatási kör (üdülőházak - kemping, uszoda és teniszpályák), melyre az intézmény felfűzi fő tevékenységi körét. 6

9 A szolgáltatás nyújtás során legfontosabb szemlélet, hogy a szentesi fürdő a családok fürdője, ahol a vendég nem csak jól, hanem otthon is érzi magát. Megcélozza a család minden tagját az élményelemekkel, termálszolgáltatásokkal, valamint a wellness részleggel, amely tovább fokozza a lehetőségek halmazát. Összehasonlíthatatlan természeti környezettel és látképpel büszkélkedhet az intézmény, hiszen Szentes legnagyobb kiterjedésű parkja, valamint a Kurca folyó öleli körül. Szentes legnagyobb szálláshelye 37 fa- és kőházat tartalmaz, összesen 124 fő befogadására alkalmas, kempingünk 150 egységnek biztosít helyet. Szállóvendégeink részére az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtjuk: kerékpárkölcsönzés, légkondicionálás, WI-FI lefedettség, kábeltévé, főzőedények, evőeszközök, a kempingben közös használatú mosógép, 30 személy tartózkodására alkalmas, tv-vel és számítógépekkel ellátott közösségi helyiség. Az uszoda egész éven át igénybe vehető szolgáltatásai: úszómedencék (élményelemekkel felszerelt 25 m-es és a felújított 33 méteres) és meleg vizes termálmedencék (35, 38 és 42 C-osak, különböző élményelemekkel). Szezonális nyitva tartással üzemelnek a gyermekpancsolók (elefántos - gyermekcsúszdával felszerelt - medence, gomba-csobogó) és a vízi-csúszdák, az úszásoktatásra is alkalmas csúszdaérkezős medencével, valamint az 50 méteres medence, amely fürdőzési és sportolási célokat egyaránt szolgál. Az utószezoni szolgáltatásokat bővíti a felújított szauna egység (4 személyes finn szauna, jacuzzival, 2 személyes infraszauna, 15 személyes kültéri finnszauna ház, a szauna épület teraszán). Az alap fürdőszolgáltatásokhoz kiegészítő szezonális szolgáltatásokat kínálunk: strandröplabda pálya, lábtenisz, gyermek kosárlabda pálya, kenu és vízibicikli a Kurcán, búvárkodás és nyári szárazföldi és a vízi aerobik, a napozóágyak és kerti bútorok, WI-FI lefedettség, személyi számítógép használata, internet hozzáféréssel az üdülőközpont teljes területén. A szomszédos Széchenyi ligetben található teniszpályákon teniszklubok, szabadidős teniszesek és a lábtenisz versenyzői sportolnak 14 salakos pályán, melyek országos és egyéb rangos teniszversenyeknek adnak otthont. Az üdülőközpontban már hagyományossá vált rendezvények: Strand Vakáció Nyitó buli és a Családi Életmód- és Sportnap több ezer látogatót vonzottak, míg a kisebb programjaink az egész nyár folyamán biztosították a strandolók szórakozását 7

10 (Éjszakai fürdő, Strandszépe, Szentivánéji est, Sörtábor, Vízimanó Sport- és Életmód Tábor). Új rendezvényeink a hagyományteremtő céllal megrendezett Törpeharcsa Fogó- és Főző verseny, valamint a Mikulás Egészségnap. A Szentesi Üdülőközpont megjelenéseiben kiemelt szerepet kapnak a helyi mellett az országos szintű megjelenések is. Egy-egy rendezvény előtt főleg a helyi médiák erejét használtuk ki. Rendszeres hirdetői vagyunk a Szuperinfónak, a Városi Visszhangnak, a Szentesi Mozaiknak. Jó kapcsolatot ápol az Üdülőközpont a Civil TV-vel. Turisztikai áttekintés A turizmus az európai gazdaság kiemelten fontos ágazata. Az idegenforgalmi szegmens termeli az Európai Unió GDP-jének több mint 5%-át szeptemberéig a kereskedelmi szálláshelyeket igénybe vevő vendégek száma 3,5 %-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 6,5 %-kal nőtt az előző évi időszakhoz képest. A Szentesi Üdülőközpont nemcsak Szentes legtöbb férőhellyel rendelkező szálláshelye, hanem a szolgáltatások kiemelkedően széles választékot nyújtja vendégei számára. Az üdülőközpont marketing feladata az egyedi arculat erősítése, a természetközeli, családias fürdő fogalomkörére történő építkezés. Legfontosabb célkitűzéseink között szerepel a vendégéjszakákból származó bevételek szinten tartása, illetve növelése, valamint a szálláshelyek %-os kihasználtsága mellett, egy vendég által eltöltött vendégéjszakák számának növelése évben, kedvező árak biztosításával motiváljuk a lehetséges vendégkört arra, hogy a Szentesi Üdülőközpontot válassza évben nagy hangsúlyt kapott az üdülőközpont megismertetése, fontos szempont volt a személyes kontaktus felvétele potenciálisnak mondható vendégekkel, így több kiállításon is képviseltette magát a Kft. Szolgáltatások promotálása révén országosan szélesítésre került vendégköre. Rádiókampányokkal, óriásplakátokkal, ingyenesen terjesztett hetilapokban, hírlevekben és közösségi oldalakon keresztül kívántuk felhívni a figyelmet szolgáltatásainkra. A szakmai kiállítások és vásárok napjainkban a komplex marketing eszköz szerepét töltik be. A cégek hatékonyan tudják eljuttatni üzenetüket a megcélzott körhöz. Az üdülőközpont az idén részt vett a Szegedi Utazás Börzén, Kecskeméti Tourex 8

11 Szakkiállításon valamint az Utazás Kiállításon. A vásárokon való sikeres megjelenés pozitív hatást gyakorolt a számba vehető vendégkörre, így ban is törekszik a cég minél több kiállításon részt venni. A közösségi média segítségével a turisztikai szférában tevékenykedők újabb csoportokat érhetnek el kommunikációjukkal, legyen szó akár egy utazási irodáról, akár desztinációról vagy akár a Szentesi Üdülőközpontról. A közösségi marketing átformálja a világot, több millió emberre gyakorol hatást, ezáltal a turizmusra is. A pozitív szájhagyomány útján terjedő üzenet sokszor többet ér, mint egy újsághirdetés. Újfajta kommunikációra sarkalnak, hiszen itt nem egyoldalú információ átadás történik, hanem párbeszéd. Ha a vendégek valamiben hiányt szenvednek és ennek hangot is adnak, végeredményként a szolgáltatót is fejleszti ban is élni kíván a fürdő a tömegtájékoztatási eszköz adta lehetőségekkel. A különböző kiállításokon való kérdőíveztetés révén es marketing rendszerünk egyre gyarapszik. Az üdülőközpont adatbázisában szereplő címekre minden hónapban tájékoztató üzeneteket küldünk, akciókról, aktualitásokról a fürdőben történő fejlesztésekről. Költséghatékony, gyors és személyre szabható módja a vendégek tájékoztatásának ben új reklámeszközt is igénybe vett a Szentesi Üdülőközpont, az óriásplakátokon történő hirdetést. Ennek előnye, hogy tömegekkel képes kommunikálni, hosszabb időn keresztül hat az emberekre, vonzza a tekintetet és nagy a publicitása. A Kft. óriásplakátokat helyezett ki Szarvason, Hódmezővásárhelyen és Orosházán is. Az idei évben a fürdő folyamatos hirdetője volt, a Rádió 7-nek, a Rádió 451-nek, valamint a Rádió Szarvasnak is. Aktív kapcsolatot teremt, hiszen összeköthető mindennapi tevékenységekkel. Sok ember elérhető általa, személyesebb, közvetlenebb hangnemmel, nem igényel hallgatói közreműködést és tág teret ad a képzelőerőnek. Vendégbizalom erősítése végett a Szentesi Üdülőközpont szem előtt tartja a kedvezmények nyújtását. Az akciók révén a fürdő attraktívvá és elérhetővé képes tenni szolgáltatásait, újabb eddig elérhetetlennek tűnő vendégkört megnyerni. Hangsúlyos szerepet kapnak a helyi média megjelenések, rendszeresen megjelenik a fürdő hirdetése a Szuperinfóban, Városi Visszhangban, Szentesi Életben, Szentesi Mozaikon, Szentesi Gyorson, Szentes Tv-ben. Megyei szinten a Szuperinfóban, 9

12 országos szinten pedig a Magyar Turizmus Zrt. kiadványaiban jelent meg az üdülőközpont. A Szentesi Üdülőközpont fő törekvése a színvonalas szolgáltatások valamint a családias, vendégbarát környezet. A gyermekek mellett az idősebb korosztály (wellness, termálvíz, fürdő mikroklímája, kedvező pihenési és szállási lehetőségek), a fiatal, felnőtt korosztály (élményfürdőzés, csúszdázás, sportolás, wellness), a felnőtt korosztály (családok, sportolók, horgászok) a mi közönségünk. Összefoglalva mindenki megtalálja a Szentesi Üdülőközpontban a számításait, kedvező árakon év marketing stratégiája A Szentesi Üdülőközpont koncepciója a biztonságos fürdő fogalomkörére épül. Egy olyan biztonságos, látványos háttérre van szükség, amelyre a marketing tevékenység megfelelően tud építkezni. A év legfontosabb marketing teendői között szerepel a vendégbizalom növelése. A rendezvények tekintetében az alacsony költségvetésű, közvetlenül nyereséget hozó, minden korosztály számára élvezetes programokat preferáljuk. Összességében a jó kapcsolatok és azok folyamatos bővítése, biztos üzemi háttér, folyamatos fejlődés, minőségi szolgáltatás, sokrétűség, lehetőségek kihasználása, a biztos hátteret adó vendégkör szervezése, a szükséges pluszt adó alkalmi fürdőzők nagyszámú idecsalogatása a Szentesi Üdülőközpont célkitűzése és egyben egyetlen útja a sikerhez. 5. Működési terv A működés során legnagyobb gond a régi, elhasználódott létesítmények műszaki állapota, valamint a saját termálkút hiánya miatti kiszolgáltatottság (mind fürdőüzem, mind fűtés területén). A műszaki állapotok javításában lényeges előrelépés történt részben önkormányzat anyagi segítségével, részben a kft. saját forrásai terhére, és években. 10

13 2011. évben megkezdődtek az üdülőházak és a faházak felszerelésének cseréje, kiegészítése, a meleg vízellátás korszerűsítése, a szauna ház fejlesztése, új nyaktag került a téliesített sátrakra, fedett járda a termálmedencékig, a szezonon kívüli időszakban. Megvalósult a gépházak szigetelése és fűtése, a termálvíz adagolásának modernizálása és biztonságossá tétele, az öltözői kabinhasználat átszervezése, járófelületek javítása, a folyó partjának gondozása, a recepciós ház vásárlása. A megkezdett folyamat folytatódott a évben. Kiépült a kemping új bejárata (úttal, elektromos kapuval), felkészítettük az 50 m-es medencét a szezonra, ugyan ezt tettük az öltözőegységgel és a termálmedencékkel, megtisztítottuk 10 éves uszodasátrakat és új vészkijáratot is kaptak. Felújítottuk - szintén a lehetőségekhez képest - az 50 m-es medence gépészetét. A kempingben 19 darab, növénnyel határolt parcella épült. Nyertes pályázatokban és azok kivitelezésében vettünk részt a Vízilabda Klubbal (lelátó, világítás, hangosítás, időmérő felújítása illetve cseréje). Minősítettük a töltő-ürítő medencéket, ellátó termálvizet a jogszabályi előírások szerinti ásványvíznek, az összes szivattyúinkat rendbe tetettük és újakat is vásároltunk. Élményelemeket kapott a gyermekmedence és a tanmedence, több vízisport eszközigénye cserélve lett (kötelek, bójasorok, kapuk, hálók), úszásoktatásra is alkalmassá lett téve a csúszdaérkezős medence, megfelelő vízhőfok mellett. Praktikusabb nyári pénztárat készítettünk. A kabinok egyenként belső világítást kaptak. Biztonságossá tettük a 33-as és 25-ös medencék közötti közműalagutat és ezzel párhuzamosan a 33-as medence töltését. Az összes üdülőház kívül és belül festésre került, kiépült a tévével és számítógépekkel ellátott közösségi helyiség a régi recepción. Jelentős parkgondozási és faápolási munkálatok történtek az Üdülőközpontban, melynek eredményeként a fürdő harmadik helyezést ért el a városi virág szépségversenyen. A teniszpályák is jelentős munkákkal készültek fel a szezonra, nemzeti szintű mérkőzések kívánalmainak is eleget téve. 11

14 Munkavédelmi és biztonságtecnikai szempontból fontos lépés történt mind a dolgozók, mind a vendégek szempontjából. 10 kamerát magába foglaló biztonsági rendszer épült ki a fürdőben, a dolgozók kézi adó-vevő készülékkel érik el egymást. A felsorolt fejlesztések érzékelhető eredményt hoztak. A szaunaház vendégforgalma a korábbihoz képest többszörösére emelkedett. A kempinget érintő fejlesztések terén az új bejárattal és az új recepcióval koordináltabbá és ellenőrzöttebbé vált a vendégek beléptetése, szinte nullára redukálódott az illegálisan bejövő strandvendégek száma. Ezt a hatást eredményezte és erősítette az új kamerarendszer is. A parcellázással végre sikerült a kempingbe érkezőket tervezettebben elhelyezni, kihasználtabbá vált az ápolt, gondozott terület, partszakasz. Az üdülőházak, faházak ágyainak és alapfelszereltségének cseréje is meghozta a várt eredményt, bizonyíték erre a kihasználtság javulása és a vendégek pozitív visszajelzése. A működés területén azonban komoly kockázati tényezőt jelent, a termálvízzel összefüggő kiszolgáltatottság. Már évben is jelentős többletköltséget idézett elő a szomszédos DABIC KHT-től kapott termálvíz ásványvízzé minősítése, mivel a hatósági előírások csak így teszik lehetővé annak külső célú használatát. Mégis a víz csak olyan mennyiségben és olyan hőfokkal jön át az Üdülőközpont területére, ahogy a kút tulajdonosai, elsődleges felhasználói szeretnék, ami a legtöbb esetben nem esik egybe az Üdülőközpont üzemelési elképzeléseivel. Hasonló a helyzet geotermikus célú meleg vízellátással is. Ebben a körben az Üdülőközpont, mint végfogyasztó szerepel, kedvezményes tarifadíj mellett és élvezi a szolgáltató önzetlen segítségét. Azonban itt sincs összhangban a felhasználási igény és a strand területére érkező geotermikus felhasználású termálvíz, sem hőfokban, sem mennyiségben. A fentiek miatt muszáj megteremteni az Üdülőközpont számára a függetlenséget, ahol egyetlen megoldás, egy önálló kút üzemeltetése. Ha nem sikerül ezen a területen megoldást találni, akkor problémák lehetnek több üzemelési területen közvetlenül vagy közvetve, pl: a medencék töltése, medencék fűtése, épületek fűtés, üdülőházak fűtése és vízellátása, a majdani (várható pályázati fejlesztéseknél) sátorfűtés és létesítmény fűtése. 12

15 A évi tervezett üzemelési előkészületek között szerepel az 50-es medence szezon előkészítése, a termálmedencék felkészítése, teniszpályák üzemi állapotra hozása, 25 m-es medence burkolati hibáinak javítása, a 33 m-es medence körüli járófelületek további javítása, a gyermekmedencék üzemi állapotba hozása és további élvezhetővé és változatossá tétele. További feladat a meglévő gépészeti elavultságok javítása, a csúszdatorony hivatalos minősítése, parkgondozási munkák, a lelátó hibáinak javítása, üdülőházak folyamatos állagmegóvása. Célszerű a turistaházak fejlesztése, a szaunaház napozórészének komfortosabbá tétele, egy kültéri meleg vizes merülő medencével. A strandfejlesztési pályázatok előkészítési feladatai között szerepel, hogy a 25 m- es medence üzemelését (gépészeti és közmű elemeinek áthelyezésével a fejlesztésen kívüli területre) biztosítsuk, egyéb olyan közműveket kiváltsunk, és mentett területre helyezzünk, melyek a működő fürdőüzemet és szállásszolgáltatást szolgálják, megfelelően kialakítsuk és biztosítsuk az elszeparálást a vendégek és a kivitelezők között, a napi üzemben, a munkavédelmi és jogszabályi előírások szerint. Ezen feladatok elvégzése mind a műszaki területen, mind az adminisztratív tevékenységben jelentős többletmunkával jár. Legfontosabb azonban az eredményes üzemelés és a legjobb, legjobban használható fejlesztési végeredmény. A fentiek alapján Üdülőközpont operatív munkáját évben az alábbi irányelvek mentén tervezi megvalósítani. A legfontosabb üzemelési feladat, hogy a stratégiai célokban megfogalmazott biztonságos fürdőzési körülményeket (munka és tűzvédelmi szempontból) a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően, a leghatékonyabb költségmegoldásokkal az Üdülőközpont biztosítsa, és mint műszaki üzem a hosszú távú elvárásoknak megfeleljen. Valamennyi szolgáltatásban a folyamatos és fenntartható fejlődés valósuljon meg. Az ár-érték arányában leggazdaságosabb fürdő szerepét töltse be az Üdülőközpont, közvetlen 50 km-es térségben. 13

16 A takarékos gazdálkodás megvalósítása valamennyi területen. Folytatni szükséges a szerződések (beszállítói és szolgáltatói szerződések) felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását. Hatékony és gazdaságos víz-és energiagazdálkodás biztosításával a költségcsökkenés elérése évben a megváltozott külső gazdasági környezethez való alkalmazkodás valamennyi területen. Megfelelő foglalkoztatás politikával a folyamatos üzemvitelhez szükséges teljes létszám biztosítása, a legkedvezőbb támogatási formák igénybevételével, a szervezeti struktúrához igazodó szakmai végzettséggel és képzettséggel, kihasználva a munkáltatók terheit csökkentő lehetőségekkel. Vendégszám és egyben árbevétel növelő marketing és értékesítési tevékenység végzése, marketing terv alapján. A beruházások kivitelezése mellett a leghatékonyabb és minőségi vendégkiszolgálás, a tárgyi és személyi feltételeinek biztosításával. Lehetőség szerinti leghatékonyabb és minőségi sportolói kiszolgálás, a létesítményhasználat szabályozásával. A park- és területgondozás, a kertépítés és növényvédelem, az előírásoknak megfelelő hulladék, illetve szelektív és veszélyes hulladék kezelés biztosítása. 6. Vezetőség és szervezeti felépítés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) Kt. számú határozatában döntött a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft január 1-jétől való létrehozásáról. Az alapítói jogokat gyakorló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 157/2011. (VI.24.) határozatában Berényiné Sarkadi Zsuzsanna Szentes, Kodály Zoltán u. 8. szám alatti lakost, Ferenczi Zoltán Szentes, Rákóczi Ferenc u. 31. szám alatti lakost, Varga Árpád Szentes, Honvéd u. 20/B. szám alatti lakost a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának július 01-jétől december 31- ig, határozott időre kijelölte. A Felügyelő Bizottság szeptember 26-án megtartott első ülésén az 5/2011. (IX. 26.) FEB határozattal tagjai közül elnöknek Varga Árpád Szentes, Honvéd u. 20/B. szám alatti lakost választotta évben a Felügyelő Bizottság összetételében személyi változás történt

17 áig az FB. tagságot Berényiné Sarkadi Zsuzsanna helyett - Szentesről történő elköltözése miatt - a 35/2012. ( ) Kt. határozat értelmében, Horváth Zoltán (Szentes, Gaál István u. 52. sz.) látja el. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a korábbi kinevezett ügyvezető munkaviszonyának megszűnését követően a 175/2011. (VII. 04.) határozattal Szűcs Szabolcs (an. Birkás Mária:) 6721 Szeged, Maros u. 15/ A IV.14. szám alatti lakost a Társaság ügyvezetőjének megválasztotta augusztus 1-jétől július 31-ig, határozott időre. A társaság a korábbi jogszabályok értelmében könyvvizsgálatra kötelezett volt. A 233/2008. (X. 31) Kt. határozattal megbízott könyvvizsgáló a VKM Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft, személyében felelős könyvvizsgáló Váriné Kádár Margit 6640 Csongrád, Csemege K. u. 6. szám alatti lakos. MKVK száma: A megbízás határozott időre szól, január 1-jétől június 30-ig. A könyvvizsgálati értékhatár és évre vonatkozó felemelésével, évtől a társaság mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól. Bízva a strandfejlesztési pályázatok pozitív elbírálásában - a jogszabályi lehetőség ellenére - továbbra is indokoltnak tartjuk a könyvvizsgálati tevékenységet. Az üdülőközpont könyvelését, munkavédelmi és tűzvédelmi, vízügyi és biztonságvédelmi feladatait vállalkozói szerződés alapján külső vállalkozó végzi. Ezek közül a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy Félegyházi-Törökné Somogyi Éva 6600 Szentes, Somogyi Béla utca 49/B. szám alatti lakos. MKVK száma: Személyzeti politika Az Üdülőközpont jelenlegi szervezeti felépítésében kívánja folytatni munkáját évben is. Szintén a pályázatok kimenetelétől függően azonban, a jövőbeni feladatoknak való megfelelés érdekében lényeges változtatás válik szükségessé, amely érinteni fogja a vezetői hierarchiát és az egyes területek létszámigényét is. Jelenleg az ügyvezető az iskola végzettsége, szakmai képzettsége (fürdőüzemeltetési mérnök, mérnök-közgazdász) alapján alkalmas arra, hogy a 15

18 gazdasági feladatok irányítását és ellenőrzését elvégezze. Az utóbbi időben megnövekedett műszaki operatív feladatokat, a folyamatos üzem teljes felügyeletét a műszaki vezető látja el, 2 fő műszakvezető közreműködésével. Az ügyvezető gazdasági és pénzügyi tevékenységét a pénzügyi és adminisztrációs csoportvezető mellett - vállalkozási szerződés alapján - szakmai és pénzügyi tanácsadó segíti. Az üdülőközpont jövőbeni személyzeti politikáját - a tevékenység szezonalítására tekintettel - a külső környezet, a megváltozott gazdasági körülmények, a közfoglalkoztatás rendszere lényegesen befolyásolja. A jelenlegi szervezeti struktúrában valamennyi szezonális jellegű feladatot - a speciális, szakirányú végzettséget igénylő munkakörökön kívül - az üdülőközpont megalakulása óta státusz és pénzügyi fedezet hiánya miatt - a közcélú, január 1-jétől a közfoglalkoztatás rendszerén belül - nem kis erőfeszítéssel - sikerült megoldani. A 6 órás munkaidős, 5 hónapos időtartamú alkalmazással a megnövekedett létszám munkavégzésének irányítása, ellenőrzése (12 órás munkarendben) nem kis feladatot jelent középvezetői szinten, de jelentős adminisztrációs többletfeladattal is jár. Az Üdülőközpont évben már az év végi fluktuációt is figyelembe véve 37,77 fő átlaglétszámmal oldotta meg feladatát. A 8 órás munkaidőre átszámított éves statisztikai átlaglétszámból 5,56 fő közfoglalkoztatott, 2,32 fő a Munkaügyi Központ által támogatott. A zökkenőmentes szakmai feladatellátás évben sem nélkülözheti a közfoglalkoztatási formák alkalmazását. A Kft. 28 fő alapfokú végzettségű és 2 fő szakmunkás végzettségű, 6 órás közfoglalkoztatásra adott be igényt, abban a reményben, hogy évközben lehetőség lesz további, hosszabb időtartamú napi, 8 órás szakmunkás foglalkoztatására is. A közfoglalkoztatás bérezési lehetőségében változás nem várható, a bruttó bérminimum időarányos része Ft/fő/hó, a bruttó garantált bérminimum (szakmásított bérminimum) időarányos része Ft/fő/hó A közfoglalkoztatási bért a törvény értelmében heti részletekben kell kifizetni, sem a foglalkoztatónak, sem a közfoglalkoztatottnak nincs választási lehetősége. A heti fizetés tovább növeli az adminisztrációs terheket 16

19 A közfoglalkoztatás eddigi rendszere évtől kibővült újabb támogatott foglalkoztatási lehetőséggel, a Téli Start mintamunkaprogrammal, melyre a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok pályázhatnak. A évi kedvező tapasztalatok alapján évben is szeretnénk csatlakozni az önkormányzat pályázatához (19 fő igény), létesítményeink és azok környezetének szezonra való felkészülési feladataival. A döntés december hóban várható. A bérköltségek csökkentése, az eredmények javítása érdekében változatlanul élni kívánunk a Munkaügyi Központ álláskeresők valamennyi támogatási formájával is, de sajnos a korlátozott lehetőségek miatt évről évre csökken az ilyen jogcímen támogathatóak köre és a támogatás mértéke. A év fő feladata a lehető leghatékonyabb szervezeti forma kialakítása. Szükségesnek tartjuk a teljes személyi állománynál (az idényjellegű alkalmazások esetén is) a hatóságok által előírt tanfolyamok elvégzését, vizsgák megszerzését (csúszdaindító, szauna-mesteriképzés). A folyamatos létszámváltozás miatt a képzési költségek minden évben ismétlődnek és komoly anyagi ráfordítással járnak. A szakmai továbbképzés (elsősegélynyújtó ismeretek, folyamatos munka és balesetvédelmi oktatások, szakmai konzultációk) is fontos része a munkaügyi stratégiának. Javadalmazási rendszer A társasági működési formában, a támogatásban nem részesülő személyi állománynál munkakörönként egységes, a minimálbérnél magasabb alapbér került megállapításra. Sajnos bérfeszültséget okoz az a tény, hogy ugyanabban a munkakörben a bértámogatásban részesülök ennél alacsonyabb, a támogatási szerződés szerinti munkabért, a közfoglalkoztatottak a törvény által előírt közfoglalkoztatási bérminimumot kapják. Az üdülőközpont munkavállalói a munkabéren felül, havonta Ft étkezési utalványban részesültek évben az állandó főfoglalkozású dolgozóknál sikerült elérni, hogy a nettó jövedelmek az előző évhez képest az adó- és járulékváltozások miatt nem csökkentek. 17

20 A évi üzleti tervben a tevékenységünkre jellemző külső és belső kockázati tényezők negatív hatása miatt az inflációt követő béremeléssel nem számolhatunk. A minimálbérek várható megemelésével azonban az alacsony jövedelmű munkavállalók (32,5 állandó főfoglalkozású létszámból 11 fő) közel 10 %-os béremelésben részesülnek. A évi SZJA törvényváltozás (szuperbruttósítás megszűnése) csak nagyon szűk réteget érint, ezért az eddigi javadalmazási rendszert az alapbéren felül teljesítményösztönzésen alapuló bérkiegészítést - továbbra is szükséges fenntartani. A természetbeni juttatásokat érintő, jövő évi kedvezőtlen változások (adóterhek növekedése) ellenére az Ft/hó/fő Erzsébet-utalványt továbbra is tervezzük dolgozóink részére biztosítani. Az ügyvezető javadalmazása a tulajdonos hatáskörébe tartozik, és évenként kerül megállapításra. A Képviselő-testület 147/2010. (VI. 25.) határozat 3. pontjában foglaltak alapján, maximum az éves személyi alapbér 30%-a célprémiumként kifizetésre kerülhet, a kitűzött célfeladatok értékelési szabályokban rögzített értékelése alapján. 7. Kockázatbecslés A külső környezet, mint kockázati tényező alapvetően befolyásolja az Üdülőközpont gazdálkodását. Ezek közül a legnagyobb hatást a fizetőképes kereslet, az időjárás, a versenytársak üzleti magatartása, a szolgáltatások nyújtásánál a külső tényezőktől és szereplőktől való függés, a közfoglalkoztatás pályázati lehetősége, a jogszabályi változások, a közüzemi szolgáltatások árváltozásai jelentik. A fizetőképes kereslet alakulását befolyásolja, hogy a szolgáltatásokat milyen áron vehetik igénybe a vendégek. Az Üdülőközpont a 100 km-es körzetben lévő fürdőkhöz képest a belépőárak tekintetében a középmezőny alatt helyezkedik el, az ár-érték szempontjából a szolgáltatás megfizethető. A évi árképzés alapelvei a következők: 18

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Márton Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentesi

Részletesebben

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2012. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2012. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szűcs Szabolcs Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft 2012. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu. Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: A Szentesi

Részletesebben

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető 1. Tartalomjegyzék 1. 2. Vezetői összefoglaló 2. A Szentesi Üdülőközpont

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére ... NAPIREND Ügyiratszám: 14/52-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. i BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/503-1/2015/I Tárgy: Makó Város Önkormányzata. Üi.: Barna Gábor évi Gazdasági és Munkaprogramja Melléklet: Makó Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. január 28. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2012. ÉVI. Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.

ÜZLETI JELENTÉS 2012. ÉVI. Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÜZLETI JELENTÉS A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged dinamikusan fejlődő városában

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben