Tartalom Tisztelt Kollégák! Mûszaki szakképzés Franciaországban. Ôszi Bölcsek Tanácsa ülések. 111 éves a Magyar Autóklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom WWW.GEMOSZ.HU. Tisztelt Kollégák! Mûszaki szakképzés Franciaországban. Ôszi Bölcsek Tanácsa ülések. 111 éves a Magyar Autóklub"

Átírás

1 A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Tisztelt Kollégák! GABLINI GÁBOR elnök Azt, hogy nehéz esztendônek értünk a végére, talán már mondanom sem kell, hiszen 2008 óta folyamatosan errôl beszélünk. Az év eleji várakozásunk, optimizmusunk gyorsan elszállt, és kiderült, hogy a korábbi fogalmak, mint például a szezonalitás, ha átmenetileg is, de a múlté. Megtapasztaltunk viszont egy viszonylag kiegyensúlyozott, de nagyon alacsony volumenû szintet, amely könnyen lehet, hogy tartósabban a nyakunkon marad. Hivatalosan ezer lehet a személy- és kishaszonjármû értékesítés 2011-ben. De ha ennek jobban a mélyére nézünk, és ehhez sok segítséget nyújtott Eppel János úr, aki novemberben volt a Bölcsek Tanácsa vendége, jelentôsen megnôtt a regisztrált, kvázi forgalomba helyezett autók exportja. Valamint komolyan torzította a nagyon alacsony szintû kereskedelmi statisztikákat az állami intézményekben végrehajtott autócsere, szemmel látható a felsôvezetôi Skodák szaporodása az utakon. Ha van nyertese a 2011-es esztendônek, az kimondható, hogy a legnagyobb márkahálózat importôre. Nemcsak azért, mert a piaci részesedésük immár 30 százalék fölé emelkedett a márkáikkal, hanem azért is, mert az elôbb említett állami tendereken kiemelkedôen jól teljesítettek. Ha nem is ebben a nagyságrendben, de tapasztalható, hogy az Opel és a Ford szintén hatékony lobbit mûködtet. Miért érdekes ez a számunkra? Azért, mert ezek az eladások döntôen nem a teljes hálózatokat hozzák helyzetbe, hanem legjobb esetben is néhány, jól mûködô, nagy kereskedôházat. (Folytatás a 8. oldalon) Tartalom Tisztelt Kollégák! Mûszaki szakképzés Franciaországban Ôszi Bölcsek Tanácsa ülések 111 éves a Magyar Autóklub Az autópiac helyzete Amerikában és Európában Beépítési felelôsség Csak a bizonytalanság biztos A gépjármû-kereskedelem helyzete 2011 ben Átlátható, kiszámítható és biztonságos termékekre van szükség a hazai autópiacon A jármû mûszaki állapotáért az üzemben tartó felel minden körülmény között

2 Mûszaki szakképzés Franciaországban Ahogy azt korábbi számunkban már olvashatták, a GÉMOSZ 2010 óta vesz részt francia, román és magyar partnereivel egy Leonardo da Vinci projektben, amelynek célja, hogy a résztvevôk megismerhessék a mûszaki szakképzés helyzetét és módszereit egymás országaiban. Példaértékû a francia képzés színvonala, amelyet prezentációk, és három létesítmény meglátogatása során ismerhettünk meg. A francia rendszer a következô szakképzési lehetôségeket nyújtja a év közötti fiatalok számára: A váltakozó képzés lehetôséget nyújt a munka világának megismerésére, mivel a képzés egy része az oktatóközpontban, másik része pedig vállalkozásoknál történik. Kétféle szerzôdést kínálnak ehhez, a képzési szerzôdést és a professzionális szerzôdést. A képzés végén az ágazat saját diplomáját, a CQR-t lehet megszerezni. A gyakornok munkaszerzôdést köt a vállalkozással, helyi oktató vagy gyakornokképzô felügyeli, és fizetést kap. A képzési szerzôdés határozott idôtartamú munkaszerzôdés, amely végén diplomát vagy szakoklevelet lehet szerezni. A gyakornok felváltva tanul elméletet egy oktató központban, illetve a szakma gyakorlati oldalát annál a vállalkozásnál, amellyel szerzôdésben áll. A professzionális szerzôdés egy speciális munkaszerzôdés, szólhat határozott vagy határozatlan idôre. Két alapelvre épül: a képzési utak személyre szabása, illetve az elméleti és gyakorlati képzés blokkokra bontása. Franciaországban az ANFA az autós ágazatbeli szakképzést kezelô országos szervezet ben alapították a munkáltatói szövetségek, munkáját a szakmai szervezeteken kívül a dolgozói szakszervezetek irányítják. Létrehozásának célja az ágazatbeli adók beszedése és szétosztása volt, hogy ebbôl növeljék a szakmai gyakorlatok minôségét. Feladatai közé tartozik, többek között, az ágazat elvárásainak megfelelô projektek és képzések finanszírozása. Az ANFA költségvetése több mint 58 millió euró, amelybôl: közel tanuló képzését finanszírozza pénzügyi és oktatási támogatást nyújt fiatal, köztük gyakornok képzéséhez évente több mint pályaválasztót tájékoztat az autós ágazat lehetôségeirôl több mint professzionális szerzôdést támogat több mint oktató és tanár továbbképzését szervezi és finanszírozza közel 400 intézmény felszerelését és mûködéséhez járul hozzá hozzájárul 14 állami diploma, 8 szakoklevél és 70 ágazati diploma kialakításához és frissítéséhez irányítja a 42 helyszínnel rendelkezô gyakornok oktatóközpont hálózatot. Mérettôl függetlenül minden autós ágazatbeli vállalkozásnak hozzá kell járulnia az alkalmazottak szakképzésének finanszírozásához. Ezért az ANFAnak kell fizetnie az alkalmazottainak bruttó bére alapján. A hozzájárulás aránya és felhasználása: Gyakornoksági adó (Taxe d Apprentissage) Az ANFA szedi be, az alkalmazottak elôzô évi teljes bruttó bérkifizetése alapján. Felhasználása: szakközépiskolák és gyakornok oktatóközpontok felszerelésének finanszírozása, az oktatók és gyakornokképzôk továbbképzésének támogatása, valamint tanulmányok, felmérések, kampányok finanszírozása. Pénzügyi adó (Taxe fiscale) Annak az adóhivatalnak kell befizetni, amely alá a vállalkozás tartozik. Alapja a szerviz tevékenységet végzô alkalmazottak bruttó bérkifizetése. Felhasználása: az intézmények mûszaki eszközökkel való felszerelése, az intézmények mûködési költségeinek támogatása, az oktatók és gyakornokképzôk továbbképzési költségeinek támogatása. Folyamatos képzés (Formation Continue) Az ANFA szedi be, az adott év teljes bruttó bérkifizetése alapján. Felhasználása: a munkáltató kezdeményezésére képzésen részt vevô alkalmazottak képzésének finanszírozása, a képességfelmérés finanszírozása, az akkreditáció finanszírozása. Professzionalizálás Az ANFA szedi be, kötelezô, az adott év teljes bérkifizetése alapján. Felhasználása: a professzionális szerzôdések keretein belül történô képzések finanszírozása, a vállalkozások helyi oktatóinak képzésének támogatása. Az ANFA pénzügyi forrásai tehát a cégek adójából érkeznek, a képzések finanszírozásában így az államon kívül a cégek is részt vesznek. Az ANFA regionális szinten kapcsolatban áll az önkormányzatokkal, országos szinten az autógyártókkal, illetve a kereskedelmi és iparkamarákkal, nemzetközi szinten pedig mobilitási programokban és az ECVET projektben vesz részt. Az ANFA egyik testülete az autós ágazaton belüli szakmák obszervatóriuma, amely az ágazat új szakmáit, technológiáit, stb. kutatja. Ez nagyon fontos az autós szakképzéshez, hiszen a szervezet így tisztában van a piac elvárásaival, és annak megfelelô képzéseket tud kialakítani, ami minden fél számára elônyös. A Párizstól nem messze található Argenteuilben meglátogattuk az autós ágazat területein képzést nyújtó GARAC Szakközépiskolát, amelynek érdekessége, hogy fizetôs magániskola, amely szerzôdésben áll az állammal. A tanárok fizetését, az oktatási anyagok és eszközök költségeit részben a tandíjból, részben pedig az autós ágazatban dolgozó cégek szakmai adójából fedezik. A finanszírozásban ezen felül részt vesz a régió és az állam is. Az autógyártók a GARAC felhasználására bocsátják a legújabb modelljeiket, így a tanulók ezen gyakorolhatnak, és megismerhetik a legmodernebb technológiákat. Karosszéria és fényezô tanmûhely 2 Autó-márkakereskedő A Citroen minden GNFA képzôközpontnak adott hármat a legújabb elektromos modelljébôl GNFA oktatóközpont /2

3 A GARAC három területen (autó-elektromosság, karosszéria-fényezés, értékesítés-menedzsment) 17 féle diplomát kínál a tanulóknak (lásd melléklet). Az elôkészítô gyakornoki képzésre 15 éves kortól lehet jelentkezni, a képzés egy éves, a tanuló felváltva tölt két hetet az iskolában, illetve a vállalkozásnál. A tanuló megismerkedhet az autószerelés, karosszériajavítás és alkatrész kereskedelem alapjaival. A többi képzés vagy gyakornoki szerzôdéssel vagy iskolai képzéssel történik, 16 éves kortól. A tanulók a gyakornoki szerzôdés keretében az oktatási idô nagyjából két harmadát egy vállalkozásnál töltik, ahol ezért fizetést is kapnak, a többi idôt az iskolában töltik elméleti és gyakorlati oktatással. Van olyan képzés, amelyet csak gyakornoki képzésben lehet választani (a teherautó szerelô, mivel ahhoz az iskolában nem lenne elég eszköz). Az iskolában tandíjat kell fizetni, de ezért a fiatalok kulturált, tiszta környezetben, igen magas színvonalon sajátíthatják el az autószereléshez szükséges tudást. Az iskola eredményei kimagaslóak, a szakmában való elhelyezkedés aránya több mint 80%. Franciaországban a fiatalok körében igen népszerû ez a szakma, presztízse van, így nem meglepô, hogy akár sokat is hajlandóak fizetni a képzésért. (KÉPEK: GARAC campusza, Tanterem, Karosszéria és fényezô tanmûhely) A GNFA France országos hálózatának fô feladata a szakmabeliek továbbképzése. A GNFA-n belül minden terület (karosszéria, fényezés, karbantartás és technológia, elektromosság, teherautók) oktatási anyagait egy külön csoport dolgozza ki. Az oktatók mind egy területre specializálódtak, és csak ezt oktatják. Az oktatók nem vesznek részt az oktatási anyag kidolgozásában, de használat elôtt kikérik a véleményüket, amely révén változhat is az anyag. Az alapelv az, hogy minden oktató ugyanazt az anyagot használja. A szervezet a legtöbb márkával együttmûködik, a gyárak minden központ számára biztosítanak egyet a legújabb modelljeikbôl. A GNFA Franciaországban 17 központtal rendelkezik, a cél, hogy minden hallgatónak legfeljebb másfél órát kelljen utaznia a képzésért. Ploufraganban található a média és információs központ, amely az összes központ tananyagát, illetve az online oktatási felületeket készíti. Az épület ben épült állami, regionális és uniós finanszírozásból. (KÉPEK: Egyszerre több képzés Ôszi Bölcsek Tanácsa ülések A Bölcsek Tanácsa létrehozása, azaz 2010 januárja óta már számos szakértô tisztelte meg üléseinket jelenlétével, illetve hasznos és érdekes elôadásokkal segítette munkánkat ôszén vendégünk volt a korábbi pénzügyminiszter, Oszkó Péter, aki ismertette, hogyan látja ô Magyarország helyzetét Európában, jelenét, jövôjét, illetve az autókereskedelem jövôjét. A jelenlegi helyzet kiváltó okának többek között azt tartja, hogy a válság elôtt Magyarországon a kormányok túlköltekeztek, a keresleti igényt élénkítették, de ezzel párhuzamosan nem fokozták a kínálati lehetôségeket, a KKV-k pedig nem voltak felkészülve. Elmaradt a magyar gazdaság szerkezeti átalakítása, ezért a belsô vállalati szektor nem tudta felvenni a versenyt a külföldivel, a pénzt pedig import termékekre kellett költeni. A problémát az okozta, hogy míg a Bokroscsomag után a fogyasztás csökkent, a 2006-os korrekció után nôtt, a lakosság pedig eladósodott devizában ban sok ország került adósságválságba, de Magyarország adósságfelhalmozással ment bele a válságba, a válságkezelés jegyében vállaltunk plusz adósságokat, ami nagyon veszélyes, és sokan ettôl kerültek válságba emiatt fenyeget jelenleg W alakú recesszió. Hazánkban nem volt pénz a roncsautó programra sem, hiszen a válságkezelô készleteket már a válság elôtt felélte az ország. Németország ezzel szemben plusz adósságvállalását a kínálat erôsítésére fordította, ezzel fenntartva gazdaságának versenyképességét, így még Kínába is tud exportálni. Lévai Gábor, a Magyar Lízingszövetség fôtitkára már nem elôször tartott sikeres és informatív, a jövô kilátásait taglaló elôadást a Bölcsek Tanácsának ülésén októberben. Elôadásában összefoglalta a 2011-es lízingpiaci trendeket, beszélt a szabályozási környezetrôl és a jövôbeni kilátásokról. A lízingpiacon is a lakossági ügyfelek aránya a valaha mért mélyponton van, a KKV-k száma emelkedô tendenciát mutat, így az ügyfelek összetétele változott. Ami a gépjármû szegmenst illeti, a gép-berendezések finanszírozási aránya is megelôzte azt, illetve az látható, hogy a lakossági gépjármû-finanszírozás a mindenkori mélyponton van, a flotta-finanszírozásban pedig jelenleg mindenkori csúcsot tapasztalnak. A gépjármû-finanszírozásban mind a szerzôdések száma, mind a finanszírozott összeg területén még mindig tart a válság, jobb esetben mindkét szám hasonlóan alakul a tavalyi igen alacsonyhoz. A lakossági finanszírozás terén a 2010-ben jelentkezett tendencia még mindig tartja magát. Nevezetesen jelenleg is igen alacsony, a válság elôttinek a harmada a finanszírozott összeg, másrészt megfordult a hitel és a lízing aránya, és még ma is többen választják a biztonságosabb pénzügyi lízinget a kockázatosabb hitel helyett. A flottafinanszírozásban pozitívabbak a tendenciák az idei évben, nemcsak a megkötött szerzôdések száma növekedett, hanem a finanszírozott összeg is. Összességében elmondható, hogy minden korábbinál alacsonyabb szinten van a lakossági gépjármû vásárlás és ez a finanszírozás területén is jelentkezik hoz képest 10%, 44%, 87%-os a visszaesés lakossági finanszírozási téren. A flottafinanszírozás területén a futamidôk ugyan hosszabbodnak, de ezzel együtt szolid növekedést mutat a piac, csökkenô önrészekkel. Készülnek a 3D-s anyagok 2011/2 Autó-márkakereskedő 3

4 Az autópiac helyzete Amerikában és Európában Az amerikai piacon 2010-ben 11,5 millió darab személyautót értékesítettek, ek ami növekedés volt a 2009-es 10,4 milliós adathoz képest októberéig 10,5 millió autót helyeztek forgalomba, ami újabb növekedést jelent az elôzô évekhez képest végéig összesen 12,7 milliós eladás várható. A Japánban bekövetkezett cunami katasztrófa negatívan érintette az újautó eladásokat, illetve a gazdasági növekedést is, mivel világszerte nincs meg a megfelelô személy- és teherautó utánpótlás. A 2011-es év legsikeresebb márkája a Ford, amely 17,2%-ot erôsödve 1,66 millió eladott autóval áll az élen, illetve a gyártók piaci részesedését tekintve is második tudott lenni a GM mögött. Gyártók piaci részesedése 2010-ben az autó eladásokat még igen nagyvonalú ösztönzô programok, így az árengedmények, a támogatott kamatú finanszírozás, valamint a támogatott lízing segítették utolsó negyedében az emelkedô üzemanyag árak miatt megváltoztatták a kisautók arányát az újautó eladásokban, és ez a trend 2011 elsô negyedévében tovább folytatódott, sôt erôsödött. Ennek ellenére továbbra is a crossover szegmens a legnagyobb az ágazatban, 24,5%-os piaci részesedéssel. A hibridek térnyerése, a korábbi várakozások ellenére, elmaradt, sôt, a 2007-es, rekord méretû, darabos eladási adat óta folyamatosan esik vissza az értékesítése. Szegmensek szerinti piaci részesedés 4 Autó-márkakereskedő A kereskedôkre a közeljövôben komoly kihívások várnak, így a gazdasági bizonytalanság, az új szabályozások, a változó üzemanyag hatékonysági elôírások, illetve a gyártói kezdeményezésû létesítményfejlesztô programok, amelyek nagyban befolyásolhatják jövedelmezôségüket. A kereskedôk jövedelmezôsége Az Egyesült Államokban a Google, Facebook és hasonló közösségi oldalak már most is nagy szerepet töltenek be az autókereskedelemben, és a jövôben várhatóan még elterjedtebbek lesznek. Ami a jövôt illeti: annak ellenére, hogy jelenleg semmi sem utal arra, hogy a kereskedelmi modell rövidtávon jelentôsen változna, a hibrid és alternatív üzemanyaggal mûködô jármûvek közép- és hosszútávon megváltoztathatják azt. Eladási adatok az Unióban A és január-októberi európai eladási adatokból kiolvasható, hogy a magyar forgalomba helyezések száma már alacsonyabb, mint a jóval kisebb lakosságú Szlovákiában és Szlovéniában. Az idei év a nagyobb piacok számára is viszszaesést hozott, csak Németország, illetve kisebb mértékben, Franciaország tudta növelni eladásait. Az egész Unióra vonatkozó adatok a vizsgált idôszakban 1,2%-os csökkenést mutatnak. Míg Európában és az Egyesült Államokban 2007 óta fokozatosan esik az eladások száma, addig a feltörekvô piacokon, így Indiában, Brazíliában és Kínában folyamatosan egyre több autót helyeznek forgalomba. *Haszonjármûvel együtt 2010-ben az Unió szabadkereskedelmi egyezményt írt alá Dél-Koreával, amelynek értelmében fokozatosan eltörlik a 10%-os uniós import vámtarifát. Az ázsiai országot több is követhet a sorban: már zajlanak a tárgyalások Japánnal egy lehetséges szabadkereskedelmi egyezmény tartalmáról és mértékérôl, és a jövôben hasonló megállapodás születhet Indiával, Ukrajnával, a Mercosur országaival (Argentína, Brazília, Uruguay, Paraguay) valamint Kanadával is. Az Európai Unióban a közeljövôben tervezik a személyautók és kisteherautók mérési ciklusának felülvizsgálatát, hogy az jobban tükrözze a valódi vezetési körülményeket. Változni fognak a haszonjármûvek CO 2 kibocsátásának elôírásai: a kishaszonjármûvek esetében 2016-ra 175 g/km, 2020-ra pedig 148 g/km kibocsátás a cél, míg a nagyhaszonjármûvekrôl még folynak a tárgyalások. A személyautók 2010-es átlagkibocsátása 140 g/km volt, a 2015-ös cél 130 g/km, a 2020-as, 95 g/km-es célt viszont felülvizsgálják. Az Unió re 60%-kal tervezi csökkenteni a közlekedésbôl származó üveghatást okozó gázok kibocsátását, és ezzel párhuzamosan fokozatosan ki kívánja vonni a nagyvárosokból a hagyományos üzemanyagot használó autókat. Ennek részeként a 300 km-t meghaladó közúti fuvarozást más utakra (vízi, vasúti) kívánják terelni. Javaslat született a CO 2 kibocsátás és az energiatartalom megadóztatásáról, illetve a dízelolaj adójának emelésérôl, ám mindkettô elfogadásához egyhangú támogatás szükséges. A jövôben vár megtárgyalásra az elektromobilitás és a közutak biztonságának témája. 2011/2

5 111 éves a Magyar Autóklub A Magyar Autóklub idén ünnepli fennállásának 111 éves évfordulóját november 30-án gróf Szapáry Pál vezetésével, a Royal szálló különtermében összehívták a Magyar Automobil Club alakuló közgyûlését, s ettôl kezdve az egyesület töretlenül szolgálja a magyar autósokat. LOVAS KÁROLY Az azóta eltelt idô alatt a Klub rengeteget változott, egy dolog maradt meg a kezdetektôl, jelesül az alapfilozófiája: az autósok érdekeit szolgálni, védeni, képviselni, illetve részükre az autózással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani magas színvonalon, kedvezô áron. Ennek jegyében szervezte, szervezi ma is a vezetôség a Klub irányítását, napi mûködését. Az idei év számos olyan változást hozott az egyesület életében, melyek a már korábban megkezdett megújítási folyamat eredményei. Ezek közül talán a leglátványosabb - a logó és egyéb arculati elemek cseréjén, frissítésén kívül a november 11.-i megújult szolgáltató központ átadása volt. Az új épülettel a Berda utcai telephelyen minden Klubszolgáltatás elérhetôvé vált, illetve az ügyfelek, érdeklôdôk a korábbinál sokkal színvonalasabb környezetben az új ügyfélszolgálaton intézhetik teendôiket. Ezen új épület ugyanakkor sorrendben a kilencedik volt az elmúlt pár évben, melyet a Klub felépíttetett, eddig nyolc új ingatlanfejlesztés zárult le országszerte a mûszaki vizsga-, illetve a szervizpontjainkon. A 2011-es év nagy Klubeseménye volt továbbá két kiemelt partneri megállapodás megkötése, mely szerzôdések célja a gyorsszerviz, menetkészség helyreállítás, mint szolgáltatási ág megerôsítése. A szegmens helyzetét felmérni hivatott piackutatásunk során találkoztunk a Magneti Marelli képviselôivel, akik az Európában már több mint 5000 ponton sikeresen mûködô Checkstar szervizhálózat magyarországi bevezetését kezdték éppen megtervezni. Az egyeztetések hamar rávilágítottak a Klub illetve a Magneti Marelli szakmai elképzeléseinek azonosságára, így ma már a Magyar Autóklub kiemelt szerzôdött partnerként, egy év alatt minimum húsz Klub Checkstar szervizpont létrehozásán dolgozik, melyeket a továbbiakban még mintegy tíz, tizenöt Klubpont követ. A megfelelô, magas színvonalú javító szolgáltatás végzéséhez elengedhetetlenül szükséges az azt biztosító alkatrészellátás megteremtése is. Erre a Klubnak a tárgyalások eredményeként a legjobb ajánlatot az Unix Autó nyújtotta be, így, velük léptünk partnerségi kapcsolatra, ezzel mind a 47 telephelyünk kiszámítható kiszolgálását biztosítva. Mindehhez nagyon komoly humánképzési program, valamint mûszerek, diagnosztikai berendezések, szakmai adatbázisok beszerzése is társul. Célunk, hogy a Magyar Autóklub szervizpontjai valós, egységes arculatú és szolgáltatási színvonalú hálózatként jelenjenek meg a szervizpiacon, ezzel is alternatívát kínálva a flottaüzemeltetôk részére. Autóklub kutak Székházavató (A képen balról jobbra Hegedûs Oszkár, a MAK elnöke; dr Kovács Zoltán, a MAK fôtitkára; Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere és Werner Kraus, a FIA I. Régiójának elnöke, AMTC elnök látható.) Az Autóklub új székháza 2011/2 Autó-márkakereskedő 5

6 Beépítési felelôsség BALOGH ÁRPÁD alelnök A gépjármûágazat uniós utópiacának versenyfeltételei közvetlenül érintik a közbiztonságot, mivel a nem megfelelôen javított jármûvek vezetése sok esetben nem biztonságos. Gondoljuk csak el, egy gyenge fék csak 5-6 méterrel növelje meg a féktávolságot a zebra elôtt. A légszennyezô anyagok kibocsátása sokkal magasabb azon jármûveknél, amelyeket nem tartanak rendszeresen karban, az elektronikát nem frissítik. A GÉMOSZ mindent megtesz azért, hogy a hatályos jogi elôírásokat pl. az EU csoportmentességi elôírásait (461/2010/EU RENDELETE /2010. május 27.) vagy a versenyjog követelményeit - mindenki egyaránt vegye figyelembe. A verseny ne a minôséget rontsa! Akárki ne építhessen katedrálist! A már említett új EU szabályozás a termékfelelôsségen is túlmegy és a beépítési felelôsséget beemeli a gépjármûjavítás/karbantartás feladatkörébe. Az autótulajdonos (üzembentartó) mindenkor felel a tulajdonáért és annak állapotáért (mert a közlekedés különösen veszélyes üzem), annak karbantartásáért és a szükséges javítások elvégeztetéséért. De nem felel a javítás és a beépített alkatrészek minôségéért. Mindezért mostantól az autójavító vállalkozás/vállalkozó felel. A hozott vagy ismeretlen minôségû alkatrész beszereléséért is. Mostantól nem hárítható át a megrendelôre a termékfelelôsség, a beépítést meg kell tagadni. Azaz, ha valaki minôsítés nélküli vagy beazo- nosíthatatlan alkatrészt szerel be egy gépjármûbe, melybôl a jármû tulajdonosnak közvetlenül vagy közvetve kára, kártérítési felelôssége keletkezik (akár harmadik fél felé is), a mindenkori beépítô (javító) tartozik teljes körû jótállási felelôsséggel. Természetesen ehhez a tujladonosnak a javításról/karbantartásról szóló megrendeléssel és számlával kell rendelkeznie. Ha ez az uniós jogszabályváltozás érvényesülne például a magyar jogrendszerben egyszer és idôben, valószínûsíthetôen visszaszorulna végre a számla nélküli kontár- /feketegazdaság is. Európában súlyos szankciók várnak a törvénysértô jármûtulajdonosokra (üzemeltetôkre). Nálunk továbbra is bevett szokás a betyárkodás, az okosban megoldjuk, a közúti ellenôrt/ rendôrt megkörnyékezzük, a törvényt szépen kikerüljük. Évtizedek óta a közúti ellenôrzések visszatartó erejének csúcsa a rendszám és forgalmi elvétele. Amit simán megoldanak klónjármû, illetve kölcsönalkatrészek igénybevételét követô újravizsgáztatással. Mi nem ismerjük a közlekedésre alkalmatlan jármû lefoglalásának intézményét. Engem viszont 25 éve - igaz csak egyszer tartóztattak már le a német közúti ellenôrök az autópályán, mert az utánfutóm vizsgája nem volt érvényes. Azóta minden elinduláskor ellenôrzöm a jármû összes okmányát, ha az idegen. A rendszámvadászoktól tudjuk, ma több a lejárt mûszaki vizsgával közlekedô gépjármû az országban, mint az autóhitelt nem fizetô körözés alatt állók száma. Ki ellenôriz ma az ország közútjain a gyorshajtáson kívül valamit is? Hajdanán az átkosban a közúti baleseteket azonnal mûszaki helyszínelés követett. Ma a TV híradó a bizonyíték, hogy frontális ütközésnél nem látni a kirobbant légzsákot! Hogy van ez? Kopott gumikról, láthatatlan lámpákról már nem is beszélek. A románok most tették kötelezôvé a téli gumi használatát országukban. Mi mikor fogjuk? Mozambik után rögvest? Sokszor szégyellem magam, hová juttatták ezt a szakmát! Az EU nyugati felében ma regisztrálják a szakembereket és számon tartják a továbbképzésüket. Az EU beépítési felelôssége olyan magyar környezetben talál bennünket, ahol egy vállalkozás nyolc általánossal,15 éven át vezetô szerelôként alkalmazhat valakit. Mindez a dolgozó cégváltásakor derül ki, mert van még márkakereskedés, ahol szokássá vált megnézni a munkavállaló bizonyítványát az új felvétel során. Ezen változások elôtérbe emelik a GÉMOSZ és tagságának nem új keletû álmait : Ki kell alakítani végre a mûhelyek kiválasztásának, mûködési engedélyének minôségen alapuló elveit és regisztrációját! Csak a minôsített javítóüzemek legyenek beintegrálva az idôszakos mûszaki ellenôrzés rendszerébe. Legyen állandó szakmai véleménycsere pl. a közlekedési és környezetvédelmi minisztériummal, az alkatrészgyártókkal, a garázs- és mûhelyberendezések gyártóival, és az ellenôrzô szervezetekkel. További feladat legyen: a mérési és vizsgálati eljárások kidolgozása, a meglévôk tökéletesítése. közremûködés az új európai szintû károsanyag-kibocsájtási szabványok kidolgozásában. szaktanácsadás: üzemtervezés/korszerûsítés, minôség-management, környezetvédelem, munkabiztonság, baleset-elhárítás terén. Legyen beleszólásunk a szakmára vonatkozó törvények, rendeletek, irányelvek alkotásában. Tárgyalási partnerei legyünk egyszer és mindenkorra a kormánynak és a parlamentnek. Legyen szakmai véleménycsere a hatóságokkal és a minisztériumokkal. A magyar KKV-k érdekei is érvényesüljenek végre a gyártókkal szemben. Hamis alkatrészekkel javítják az autóinkat! A Renault és a Dacia szakemberei különbözô tesztek segítségével mutatták be a hamis alkatrészek használatának veszélyességét. A nem eredeti fékbetétek használata esetén a fékezési távolság akár kétszeresére is nôhet. 130 km/h-s sebességnél, hamis tárcsa használatakor, a féktáv körülbelül 30 méter. 6 Autó-márkakereskedő Ez is egy beépítés csak zseblámpákkal és ez így közlekedhet! 2011/2

7 Csak a bizonytalanság biztos Legalábbis ami a hazai újautó kereskedelmet illeti. Aminek kilátásai már olyannyira nehezen jósolhatók, hogy valószínûleg Nostradamus is udvariasan hárítaná el az erre vonatkozó felkérést. Más kérdés, hogy ezen már nem is igazán csodálkozhatunk, mert egyre több korábban csak lassan és kiszámíthatóan változó tényezô gyakorol közvetlen hatást a piac alakulására. Ráadásul a folyamatok lokálisból egyre inkább globálissá válnak, alapjaiban rengetve meg a fogyasztói társadalmakra eddig jellemzô trendek kiszámíthatóságát. CSERI JÓZSEF elnökségi tag Olyan idôszakot élünk, melyben egyre nehezebb elvonatkoztatnunk az iparág egészének jövôjét meghatározó problémáktól, és ezeknek az egyes piacokra gyakorolt hatásáról. A globális gazdasági válság hatásainak, az általános bizonytalanságnak, az üzemanyagárak drasztikus emelkedésének, de még az egyes piacok súlyponti változásának következményei is közvetlen hatást gyakorolnak az autóipar egészére. A hatások pedig nem hogy csillapítva, de felerôsödve válnak érzékelhetôvé a kereskedelmi folyamatokban, igazolván a tézist, mely szerint az újautó kereskedelem alakulása talán a lehetô leghitelesebb mérôeszköze a gazdaság teljesítményének, illetve a fogyasztási hajlandóságnak. Az elôzôekben boncolgatott problémáknak szinte törvényszerû ám ettôl kevésbé sem sajnálatos velejárója -, hogy hazai viszonylatban a hatások még inkább felerôsödnek. Köszönhetôen a mindannyiunk által ismert az eladósodottságtól a gazdasági kilátások bizonytalanságáig terjedô problémák tömegének. Melyek alapjaiban rengetik meg a fogyasztási, és erôsítik a megtakarítási hajlandóságot. Hogy ez mennyire direkt módon hat vissza az újautó kereskedelemre, azt az elmúlt évek forgalmi adatai pontosan tükrözik. Ezek azonban önmagukban nem elegendôek a követendô stratégia kijelöléséhez. Legfeljebb alapul szolgálhatnak, hogy a gazdasági folyamatokat és azzal összefüggésben a piaci kereslet alakulását prognosztizálva kijelöljük a növekedés tervezett sarokszámait, és ahhoz igazítsuk stratégiánkat. Azonban ez egyre nehezebbnek látszik. Nem csak márkakereskedôi, de - illetve elsôsorban - importôri szinten is. A folyamatosan változó környezet gondoljunk csak a forint árfolyamának alakulására a stratégiai tervezés folyamatát is szükségszerûen felgyorsítja, tovább növelve a megvalósítás bizonytalanságát. Ma már szinte lehetetlen elôre tervezni. Illetve lehet, de a körülmények nagyon hamar felülírhatják az elképzeléseket. Jól példázza ezt a regisztrációs adó módosítására vonatkozó elképzelések megszellôztetése, ami aztán az október második felétôl érzékelhetôen élénkülô keresletet rövid idô alatt visszafogta. Természetesen nem lehet nem üdvözölni egy olyan elképzelést, amely várható hatásait illetôen a forgalom bôvülését vetítheti elôre, ám ennek ellenére is kérdés, hogy a regisztrációs adó módosítása a gyakorlatban miként érzeteti majd a hatását. Mennyiben lesz képes kompenzálni a forint árfolyamának gyengülésébôl, vagy az ÁFA mértékének emelésébôl fakadó hátrányokat? Alapul szolgál-e a gyártói átadási árak esetleges módosítására, vagy éppen lehetôséget teremt-e a kereslet élénkítését célzó árazási politikára? Kérdések, melyeket ôszintén szólva, ma még nehéz megválaszolni. Különösen úgy, hogy Magyarország gyártói szemszögbôl nézve már nem ugyanaz a piac, mint volt a múlt évtized elején, közepén. A hazai piac marginalizálódása okán az importôrök és a márkakereskedôk is egyre nehezebb helyzetben vannak, és nem csak a jövedelmezôség aspektusából nézve. Az elmúlt évek negatív folyamatainak hatását egyébként jól illusztrálja a márkakereskedések/márkaszervizek számának drámai csökkenése. Ami önmagában is intô jel arra vonatkozóan, hogy a szektorban mûködô vállalkozásoknak alapjaiban kell újragondolniuk üzleti tevékenységüket. Méghozzá nem csupán a költségek lehetséges racionalizálása, de a jövedelmezôségi mutatók szükséges javítása okán is. Különösen igaz ez a kereskedelmi tevékenységre - alacsony forgalmi volumen esetén még inkább. A tapasztalatok azonban nem azt tükrözik, hogy a szakma általánosságában képes lett volna szembenézni a kihívásokkal, és a kereskedelmi profittal kapcsolatos elvárásait módosította volna. Inkább csak sodródik az árral, és a korábbi beidegzôdések szerint, elsôsorban a darabszámra koncentrálva halad az ellehetetlenülés irányába. Amely egyre közelebbinek látszik, különösen úgy, hogy a fizetôképes kereslet korlátai a szervizbevételek tekintetében is egyre markánsabban éreztetik hatásukat. A fogyasztók árérzékenységén persze felesleges csodálkoznunk, különösen ha a 400 Ft feletti üzemanyagárakra vagy az autósok pénztárcáját terhelô egyéb, a jövô évtôl tovább növekvô költségekre gondolunk. Aminek okán még a központilag koordinált, és a márkaszervizek forgalmának növelését célzó ügyfélmegtartó programok hatékonysága is lecsökkenhet. Ráadásul a kedvezôtlen folyamatok mellékhatásaként szinte törvényszerûen várható a feketegazdaság újabb térnyerése amelyet táplál majd az ÁFA 27%-ra történô emelése is -, tovább rontva a legálisan mûködô vállalkozások túlélési esélyeit. Amiben a pénzhiány mellett - illetve részben annak köszönhetôen - szerepet játszik az is, hogy a szervizszolgáltatásokat sokan ma már csak az utolsó, vagy az azt követô pillanatban, mintegy kényszertôl vezérelten veszik igénybe. Annak ténye, hogy idén újfent mélypontra süllyedt a fogyasztói bizalmi index, nem sok jóval kecsegtet a jövô évi újautó eladási esélyeket illetôen. A regisztrációs adó csökkentése feltételezhetôen nem fogja az árszínvonal érdemi csökkenését eredményezni, hatása vélhetôen a más szempontok alapján egyébként indokolt áremelések kioltásában fog megmutatkozni. Persze ez is eredmény, ráadásul nem elhanyagolható eredmény lehet. Ugyanakkor az a tény, hogy még kormányzati szinten is rendkívül nehéz évként aposztrofálják a 2012-es esztendôt, elôrevetíti annak árnyékát, hogy a hazai újautó piac a korábban vártnál is nehezebben fog talpra állni. Egyesek ma már nem is V vagy W, hanem L alakú válságról beszélnek, ami az erôsen konjunktúra-függô autókereskedelem számára különösen rossz hír. Idehaza, egy töredékére szûkült piacon pláne. Immáron nem arról beszélhetünk, hogy egy-két nehezebb évet követôen újra a növekedés útjára léphetünk, hanem arról, hogy még azt sem tudjuk, elértük-e már a mélypontot? Az Európai Uniós jogharmonizáció okán szükséges, és a tartós bérleti konstrukciók ÁFA-jának visszaigényelhetôségével kapcsolatos jogszabályi változás pozitív hatása borítékolható ugyan, de annak a privát vásárlásokra érdemi hatása sajnos nincs. Márpedig az eladási adatokból elsôsorban a magánvásárlások hiányoznak. Bizonyossággal állíthatóan, még 2012-ben is. Autó Márkakereskedő X. év fo lyam, 2. szám. ISSN Kiadó: Gépjármû-márkakereskedők Országos Szövetsége (GÉ MOSZ), 2040 Budaörs, Malomkő u. 2. Felelős kiadó: Gablini Gábor. Felelős szerkesztő: Balogh Árpád. Szerkesztőbizottság: Balogh Árpád, Fenyves-Tóth Emese. Szerkesztőség: GÉ MOSZ-iro da, 2040 Budaörs, Malomkő u. 2. Te lefon: , fax: , Grafikai tervezés: Pe tit Typo Bt /2 Autó-márkakereskedő 7

8 Tisztelt Kollégák! (Folytatás az 1. oldalról) Ezért is tapasztaljuk hónapról hónapra - és ezt a GÉMOSZ felmérése jól tükrözi- hogy az értékesítés nagyon sok vidéki régióban és országos átlagban is csökken, aminek következményeképpen egyre több olyan megye van, ahol nem minden márka képviselete van jelen, de olyan is elôfordul, hogy néhány megyében alig van jelen néhány márkaképviselet. Nem öröm számomra ezeket a sorokat leírni, de hát ettôl még tény. Továbbra is szomorúan látom, hogy a kiélezett versenyben vagy talán már nem is csak ezért, hanem mert sokan erre szocializálódtak, erre építették fel üzleti modelljüket, -persze ha ezt egyáltalán lehet üzleti modellnek nevezni- az árrés nélküli értékesítés gyakorlata csak nem akar megszûnni. Ez azért is érdekes, mert a tapasztalatok szerint egy darabbal nincs nagyobb összvolumen az ilyen típusú értékesítések okán. Nem bizonyítható, hogy ha a szakma árrés nélkül értékesít, akkor a jelenlegi eladott darabszám százalékkal nagyobb lenne. Sôt, igenis állítom, hogy ez a helyzet nagyobb károkat okoz, mint amekkora hasznot hoz. Sôt, hogy ekkora csökkenés van az ágazatban, abban ennek is szerepe van. Leértékeljük magunkat, a munkánkat. Igen, tudom, hogy ez egy komplex kérdés és ez csak egy eleme, de mikor akarjuk megváltoztatni a szisztémát, ha nem most. Nincs hova hátrálni. Azért szeretném, hogy megindulna a közös gondolkodás. Bár többször jeleztük, fôleg az utóbbi néhány évben, hogy az árrések, bónuszok nem nyújtanak fedezetet a mûködésre, a növelésre irányuló javaslatainkat az importôrök többsége azzal vetette el, hogy a hálózatok ezt úgyis eldobálják. Ezért is tekinthetô példaértékûnek a Peugeot importôrének hozzáállása, aki nem csupán számot vetett a márkakereskedôk jelenlegi helyzetének tarthatatlanságával, de az árrések felfelé történô korrekciójával felelôsségtudatáról is tanúbizonyságot adott. Egyébként is új helyzet, új lehetôség nyílik számunkra januártól, hiszen gondolom, mindenki tudja, hogy a regisztrációs adó mértéke jelentôsen csökken, sok esetben jelképes értékre. Azt is tudjuk, hiszen az importôrök ezt már sokszor elmondták, ha ez a helyzet bekövetkezik, a gyártók fognak dönteni ennek az összegnek a sorsáról. Vélhetôen úgy, ahogy ez ma már kirajzolódik, hogy a bruttó fogyasztási áron ez majd nem látható, azaz csökkenésre a vevôk nem számíthatnak. Ezzel egyébként teljesült a gyártók régi vágya, számukra a magyarországi autókereskedelem újra nyereséges lesz. Reméljük, ezzel a kvóták alkalmazása is visszaszorul. Viszont ezzel az új helyzettel okafogyottá válik az a magyarázat, miszerint a regisztrációs adó miatt alacsony gyári átadási árak nem teszik lehetôvé a nyugat-európai szintû, osztrák, német kereskedôi árrések alkalmazását. Tisztelt Kollégák! Az új esztendô egyben új lehetôség is. Ezért számoljátok újra, gondoljátok végig, hogy a felelôs gazdálkodásba belefér-e a ma nagyon sokak által alkalmazott mûködési modell vagy, felismerve a valós érdekeinket, képesek vagyunk a gyártó által rendelkezésünkre bocsájtott forrásokat megfelelôen felhasználni. Van, ahol fûtésre, világításra, bemutató autók tartására, a szükséges létszám biztosítására, és van, ahol a nyereséges mûködés fedezetére, tartalékok képzésére. Miután az elôttünk álló esztendôben a gazdasági környezet, az adók, a terhek, ahogy ezt a lapban megtalálható másik cikk is mutatja, jelentôsen nôni fognak, egy jó vagy rossz döntés az életben maradást vagy a szakmával történô akár végleges szakítást is hozhatja. Tudom, hogy ez önmagában nem elegendô. De hiszem, hogy ha ezen felül az összefogás alkotóerejét is kihasználjuk egymást segítve, támogatva, akkor ez a szakma megújulva, megerôsödve fog ennek a nehéz idôszaknak a végére érni, ami reményeim szerint nem több három évnél. Ehhez kívánok mindenkinek jó erôt, egészséget, hitet, kitartást, boldog karácsonyt és közös sikerekben gazdag új esztendôt. 8 Autó-márkakereskedő 2011/2

9 Változások 2012 A változások érintik a minimálbér és a szakmai minimálbér mértékét, a jelenlegi 78 ezerrôl 93 ezerre, illetve 94 ezerrôl 108 ezerre emelve azokat. Ezzel összefüggô rendelkezés tervezet intézkedik a munkáltatók által kötelezôen teljesítendô ún. elvárt béremelésrôl is, megszabva annak módját és mértékét is. Ha egy vállalkozás az elkövetkezô két évben sikeresen szeretne közbeszerzési vagy uniós pályázaton indulni, akkor a munkavállalók kétharmadánál végre kell hajtani a bérfejlesztést. Ugyanakkor az adótörvények tervezett változtatásai miatt csak az a munkáltató kaphat kompenzációt, aki az összes munkavállalója esetében végrehajtja a bérfejlesztést. Egy módosítás szerint a 27 százalékos munkáltatói tb-járulék átnevezett változatából, a szociális hozzájárulási adóból is csak az kaphat kedvezményt, aki teljesíti az elvárt bérkompenzációt. A munkaadói érdekvédelemmel foglalkozó szervezet ezért azt jósolja, hogy szinte lehetetlen lesz bérkompenzációt igényelni, ráadásul az elvárt béremelés mértéke nem százalékosan, hanem kereseti sávokra vetített normatív összegként lesz meghatározva. A törvényalkotás célja a munkavállalók nettó jövedelmének a szinten tartása, de nem definiálták ezt a szintet és a munkáltató csak a bruttó jövedelmet tudja növelni, csak arra lát rá, azzal tud elôre számolni. A kiszámíthatatlanságot növeli, hogy nincs két egyforma év sem a rendelésállomány, sem a Valószínûleg 2012-ben sem nézünk könnyû esztendô elé. Az alábbi tozásokat, változtatásokat fogjuk vál- tapasztalni államigazgatási oldalról, amik az amúgy sem rózsás gazdasági környezetet valószínûleg szintén negatív irányba mozdíthatják a kis-és középvállalkozók számára. mûszak- és túlórapótlékok szempontjából. A munka törvénykönyvének júliustól életbe lépô tervezete szerint pedig meg is szûnik a délutános mûszakpótlék. A nettó bér meghatározását nehezíti az elôre nem kalkulálható jutalmak, betegszabadságok, az idén bevezetett gyerekkedvezmény. Így valószínûleg a legfeljebb alapbért alkalmazó vállalkozások tudják igénybe venni a kompenzációs adókedvezményt, de csak akkor, ha rendelkeznek a szükséges anyagiakkal a béremeléshez. A kereskedelemre különösen rosszul hat az áfa két százalékkal történô emelése. A 27 százalékos áfakulcs a legmagasabb egész Európában. Talán valóban csökken az adminisztráció a társasági adózás és az osztalékadózás bizonyos szabályainak módosításával: megjelenik az adomány fogalma, bevezetik a jogdíjbevételre jogosító, az adóhatóság felé hatvan napon belül bejelentendô immateriális jószág fogalmát. Az osztalék fogalmának definiálását összehangolják az Európai Uniós gyakorlatban használttal. Megszûnik a korlátlan elhatárolás, a korábban keletkezett veszteséget a késôbb keletkezett eredménybôl le lehet vonni. Veszteségelhatárolással élni a tervezet szerint viszont csak a pozitív adóalap feléig lehet. Ez korlátozást jelent a korábbi évek veszteségének érvényesítési módjában. Az EVA szabályai is változtak, valószínûleg azt várják, hogy kevesebben választják ezt az adózási formát. Módosították a felsô határát 25-rôl 30 millió forintra és a mértékét is 37 százalékra. Hogy ne legyen probléma az eva-körbôl való kilépés, módosították a társasági adóelôleg megfizetési szabályt is. A személyi jövedelemadózás területén elvileg egykulcsos rendszerre térünk át. Gyakorlatilag megmarad a kétkulcsos forma, hiszen a 202 ezer forint feletti jövedelmek esetén felszorozni a félszuperbruttóval kell majd. Az adójóváírás rendszere is megszûnik. A cafeteria rendszerében a béren kívüli juttatás 500 ezer forint feletti része az szja mellett plusz 27 százalékos ehokötelezettséget jelent. Változik a melegétel utalvány rendszere, csökken az étkezési utalvány nagysága bizonyos esetekben, bevezetik az Erzsébet utalványokat mint közteherrel adható juttatást. A reprezentációs költségeket is máshogyan kell majd elszámolni, adókötelessé válik az ajándékok juttatása is, mind szja-t, mind ehot fizetnünk kell utánuk. Csak a reklámként kapott ajándékok és 600 ezer forintig az ingó vagyon eladása marad adómentes. A minden dolgozónak a belsô szabályzat alapján járó juttatás utáni terheket pedig megint a munkáltatóra terhelik. Még a devizahitel-rendezésben is szerepet játszhatnak a munkáltatók, a munkavállalóknak nyújtott vissza nem térítendô támogatás formájában, összesen 7,5 millió forintos összeghatárig, adómentesen. Bár a kötelezô kamarai tagság bevezetése elmaradt, azért kamarai formában mégiscsak kell fizetni valamilyen terhet, az évi 5000 forintos kötelezô kamarai regisztrációt formájában. Az autós szektor különösen nagy figyelmet szentel a regisztrációs adó mértékében bekövetkezett változásoknak. Ez az adónem jövôre csökken. Az intézkedés kereskedelemre gyakorolt pozitív hatása azonban minden jel szerint el fog maradni. A gépkocsi átírásának az illetékét növelik a következô évben, és akkor még a külsô környezetben jelentkezô árfolyam ingadozással nem is számoltunk. Forrás: Magyar Gyáripar LI. évfolyam szám 2011/2 Autó-márkakereskedő 9

10 Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kíván minden olvasójának a GÉMOSZ 10 Autó-márkakereskedô 2011/2

11 Felmérés a magyarországi márkakereskedések számáról A válság által hazánkban legsúlyosabban érintett ágazatok egyike az kereskedelem. A szakmának hatalmas autóveszteségeket kellett elszenvednie, amelynek hatására több mint munkahely szûnt meg, illetve európai szinten is kiemelkedô beruházások lehetetlenültek el, lettek az enyészeté vagy váltak az egyes bankok portfóliójának részévé a helyzet pedig napról napra romlik. Szakmánk immár harmadik éve negatív jövedelmezôségû, és, sajnos, az elôrejelzések szerint a következô években sem várható változás e téren. Éppen ezért kifejezetten sérelmezzük, hogy minden kérésünk és javaslatunk ellenére a minket sújtó válságadó alól nem kaptuk meg a nekünk ígért mentesítést. Különösen fájó ez azért, mert az importôrök, amelyek külföldi tulajdonú, multinacionális vállalatok, gyorsan kikerültek a válságadó hatálya alól, miközben a magyar tulajdonban lévô KKV szereplôket messze erejükön felül terheli ez az adónem. Látva a jövô évre tervezett adóteher növekedést, az, a fentiekkel együttesen, további bezárásokhoz és munkahely elvesztésekhez fog vezetni, és könnyen lehet, hogy néhány év múlva a ma még magyar tulajdonban lévô vállalkozások jelentôs része külföldi kézre kerül, és így az itt megtermelt jövedelmek jelentôs része is külföldre vándorol. A GÉMOSZ 2011 szeptemberében felkérte az importôröket, hogy juttassák el hozzá hálózatuk létszámára vonatkozó adataikat. A statisztikához felhasznált adatok az importôröktôl, illetve, amennyiben a márkától nem kaptunk választ, a nyilvános felületekrôl származnak. Felmérésünk a szeptemberi állapotot tükrözi. Az azóta bekövetkezett változások még nem jelennek meg benne. Kiindulási pontunk a 2007-es, válság elôtti hozzávetôleges adatok voltak, amelyek alapján, Magyarországon nagyjából 850 tulajdonos kezében volt körülbelül 1100 autószalon. A szeptemberi adatok szerint a fenti számok mára jelentôsen csökkentek: hazánkban 329 tulajdonos, illetve 470 kereskedésben 722 márkaszalon található. A felmérés eredménye igazolja, hogy a márkakereskedelem kis- és középvállalkozások kezében van, a tulajdonosok 69 százaléka egyetlen márkával kereskedik és a szalonok között is nagyarányú az egymárkás jelenlét. Márkánként vizsgálva az derült ki, hogy bizony még a legnépszerûbb márkáknak sem teljes a hálózata, vannak olyan megyék, ahol nincsenek jelen. Márkakereskedô cégek száma megyénként Az adatokból az is kiderült, a márkakereskedések 30 százaléka Budapesten és Pest megyében mûködik, a többi 17 megyére oszlik szét a 70 százalékuk. (Megjegyzés: egy-egy cég több megyében is jelen van.) Csak bízni lehet abban, hogy ez a tendencia nem folytatódik a jövôben, akik eddig sikeresen vitték a cégüket feszülten várják a 2012-es esztendôt. A GÉMOSZ novemberi sajtótájékoztatóján megosztotta a sajtó képviselôivel az eredményeket. Bízunk benne, hogy a médián keresztül eljut a kormányzathoz is az üzenetünk, megértik, hogy a márkakereskedelem a válság által leginkább sújtott ágazatok között van. A különbözô márkák hány megyében (és Budapesten) vannak jelen 2011/2 Autó-márkakereskedő 11

12 A gépjármû-kereskedelem helyzete ben A tavalyi év értékelésekor ekor 2011-re is megközelítôleg hasonló forgalomra számítottak a márkakereskedések és az importôrök, mindannyian tudtuk ugyanis, hogy továbbra is igen nehéz terepen, váratlanul felbukkanó akadályok között kell autóznunk. Helyzetünkre néhány pozitív tényezô mellett - számos olyan negatív elem is kihatással volt, melyekkel elôzetes terveinkben nem számíthattunk, de összességében 2011-re olyan évként tekinthetünk vissza, amikor az autópiac addigi mélyrepülése megállt, a forgalom ezen az alacsonyabb szinten stabilizálódott, és talán egy-két éven belül remény van a lassú felemelkedésre is. EPPEL JÁNOS, a Porsche Hungaria ügyvezetô igazgatója A mindig meghatározó gazdasági környezet alapvetôen nem változott, az év második felében már enyhén romló tendenciát mutatott. E helyzetnek az autópiacot leginkább befolyásoló összetevôiként említhetjük a finanszírozási lehetôségek beszûkülését, a romló hitelpiaci kondí- ciókat, az üzemanyag árak drasztikus emelkedését, a forint-euró árfolyam jelentôs emelkedését, a háztartások költségvetésének szoros korlátait. Ilyen feltételek közepette nem csoda, hogy 2011-ben az autós piac - a várhatóan mintegy személygépkocsi kiszállításával és hazai forgalomba helyezésével - az utóbbi 15 év legalacsonyabb forgalmát tudta csak elérni. Ebben az alacsony forgalomban is lényegében a mintegy 75%-os arányt kitevô céges vásárlások játszottak meghatározó szerepet, a magánvásárlók továbbra sem jelentek meg nagyobb arányban a márkakereskedések forgalmában. Az évek óta húzódó piaci visszaesés maga után vonta a gépkocsi állomány és ezen keresztül a szerviz-potenciál jelentôs visszaesését, mellyel igen nagy nyomás nehezedett az amúgy is komoly gondokkal küzdô márkakereskedésekre. Ebben hozhat elôrelépést a biztosítási- és lízing-javítások növekedô súlya, a szerviz tevékenységet ösztönzô piaci elemek erôsödése. Ebben a helyzetben a márkakereskedéseknek egyetlen lehetôsége van a kiút megtalálására: vonzóbbá kell tenniük márkaszervizeik szolgáltatásait, meghosszabbított garanciával, mobilitás-garanciával, az idôsebb autókra adott kedvezôbb javítási kondíciókkal és az ügyfelek elégedettségét növelô eszközökkel kell élniük a kiesô forgalom és bevételek ellensúlyozására. Az autópiac másik döntô eleme a finanszírozási helyzet rendezôdése, ugyanis évek óta a hitelezési lehetôségek szûkülése és a hitelezés magas költsége jellemzi a volumenében is jelentôsen visszaesett autós-hitelezési piacot. A jövô évi piacot alakító gazdasági hatások egy része negatív, ilyenek a magasabb illetékek, k az áfa kulcs 2%-os emelkedése, az árfolyam kiszámíthatatlan alakulása és emelkedése illetve az általános gazdasági környezet fogyasztói szempontból kedvezôtlen alakulása. Továbbra sem tekinthetô tehát az élénkülést ösztönzô tényezônek az üzemanyagok magas ára, a pénzhiány, a hitelszûke vagy a hitelezés magas költsége. Természetesen azt sem szabad elhallgatnunk, hogy a regisztrációs adó jelentôs csökkenése, a külföldi rendszámok használatának szabályozása, a bérlet és lízing áfá-jának visszaigénylése pozitív hatást fejtenek ki az autók értékesítésére, és természetesen további pozitív elem lehetne az import utáni áfa befizetés szigorítása és a kártörténet hivatalos és nyilvános regisztrálása. Maga a regisztrációs adó csökkentés várhatóan csak %-os árváltozást hozhat, hiszen az árfolyam nagyrészt felemészti a regadó csökkenését, de a fent említett elemek eredôje pozitív lehet a vásárlók számára is. Ha összegezni akarjuk a márkakereskedéseink elôtt álló feladatokat, mindenképpen azt kell megállapítanunk, hogy az elkövetkezendô évbenévekben a mennyiségi helyett a minôségi kritériumokat kell az elôtérbe helyezni, egyértelmûen a hatékonyság növelésén, a magasabb színvonalú szolgáltatásokon, az elsôsorban informatikai és online alapú, szervezettebb mûködésen kell napi gyakorlatunknak alapulnia. Ezek nélkül ugyanis ma már nem tudjuk versenyelônyünket megôrizni, a márkakereskedések forgalmát növelni. 12 Autó-márkakereskedő 2011/2

13 Átlátható, kiszámítható és biztonságos termékekre van szükség a hazai autópiacon A következô esztendô a hazai ai autópiac is, aminek fókuszában a hosszú távú fenntartható th tó számára számos változást hoz majd. Fôként az autópiacot érintô szabályozások kapcsán számítok erre, nem pedig az értékesített darabszámok tekintetében. A novemberi részadatok alapján a 2011-es év enyhe, 8%-os növekedést eredményezett az új autó (személygépjármû és üzleti fejlôdés áll. Nehéz lesz az eddig is összetett retail finanszírozási piac értékelése, hiszen ezt a szegmenst a jelenben és a múltban elsôsorban a finanszírozott eszközök és termékek definiálták. A termékek kavalkádja miatt azonban fel kell készülni arra, hogy bizonyos természetes személyek az egyes kishaszon-gépjármû) forgalomba helyezési gépjármûbeszerzésükhöz olyan finanszírozási darabszámok tekintetében a tavalyi bázishoz viszonyítva. Év végére a forgalomba helyezett új személy- és kishaszongépjármûvek száma várhatóan eléri az 56 ezer darabot, ami még mindig jelentôsen elmarad a gazdasági válság elôtti, 200 ezret is meghaladó darabszámoktól. A személygépjármû piac 5%-al bôvült, míg a kishaszon-gépjármû szegmens markáns növekedést mutatott a maga 23%-os növekményével. Figyelembe véve a piaci körülményeket az autós szakma stagnálásra, vagy enyhe visszaesésre számít 2012-ben. lehetôségeket választanak, ad absurdum cégeiken keresztül amelyek eddig a flottapiac jellemzôi voltak. Finanszírozó szemmel a termékben rejlô kockázatokon kívül, (pl. maradványérték meghatározása) kihívást jelent a befogadási folyamat ciklusideje is. Meggyôzôdésem, hogy a CIB Lízing több mint egy évtizedes piaci tapasztalatai és általános napi üzleti gyakorlata alapján ezen kihívásoknak is sikerrel felel majd meg az elkövetkezô esztendôben. Vannak azonban olyan kevésbé szerencsés jogi és gazdasági változások, amelyeket a bank nem tud befolyásolni, de tehetünk fontos lépéseket: erôsíthetjük a finanszírozási termékekbe vetett bizalmat kiszámítható és biztonságos termékek PITUK ATTILÁT, a CIB Lízing Autófinanszírozás üzletág igazgatóját kérdeztük kínálatával. Ezen a területen élen jár a CIB Lízing, Elsôként az autófinanszírozói piacon idén ôsszel indította el Forint FIX nevû termékét, melynek Az új autók piacán a jövô évi jogszabályváltozások miatt lesznek lényeges változások, amelyek hatását az értékesített népszerûségét igazolja a megkötött ügyletek egyre növekvô darabszáma. A forint alapú konstrukció elônye a fix kamatozás a teljes futamidô alatt, ami finanszírozási termékek havonta azonos visszafizetési összegeket eredményez, palettáját tekintve is szeretném hangsúlyozni a teljes futamidô érzékeljük majd. A már elfogadott és 2012 év alatt. A magyar gépjármû-finanszírozási piacon a változó elején hatályba lépô kamatozású termékek terjedtek el. Ennek hát- adóváltozások kedvezô adóhatásaik eredményeképpen minden bizonynyal ránya, hogy az irányadó kamatláb (Pl. CHF LIBOR, EURO LIBOR, BUBOR) változásával párhuzamosan az ügyfelek kölcsön-, vagy lízingszerzôdéseinek elôtérbe helyezik ügyleti kamatlába is változik. Amennyiben a Magyar mind az operatív lízing, mind a nyílt végû pénzügyi lízing-finanszírozási megoldásokat. Az áfa- visszaigénylési lehetôségek az erre jogosult ügyfelek, és az autófinanszírozó társaságok vonatkozásában is ezen termékek elôretörését vetítik elôre tovább növelve az új autó beszerzésekben a céges vásárlások dominanciáját. A CIB Lízing széles termékpalettáján ezidáig is megtalálhatóak voltak a fent említett finanszírozási eszközök. A flottaszegmensben ben történt piaci elôretörésünk visszaigazolta erôfeszítéseinket és céljainkat: olyan termékek és szolgáltatások kialakítását amelyek kiszámíthatóak és ügyfélcentrikusak. Ez illeszkedik stratégiánkhoz Nemzeti Bank emeli a forint alapkamatát, akkor a változó kamatozású forint alapú kölcsön-, vagy lízingszerzôdések kamata is megemelkedik, magával vonva a havi törlesztô részletek emelkedését. A változó kamatozásból eredô kockázatok miatt az ügyfeleknek ma már nem elég egyszerûen forint alapú finanszírozást választaniuk, de célszerû lehet a kamat mértékét is a teljes futamidôre vonatkozóan fixálni. A jelenlegi körülmények között ez a konstrukció jelenti a legbiztonságosabb finanszírozást! Ezt a terméket nemcsak természetes személyeknek ajánljuk, hanem minden olyan ügyfelünknek, aki teljes mértékben ki szeretné zárni az árfolyam-, illetve kamatkockázatot, és nem kíván havonta bonyolult elemzéseket böngészni az interneten, hogy az alapján kelljen kalkulálnia következô havidíját. Mindezeken túlmenôen a CIB Lízing csoport proaktív módon tervezi a jelenleg kis mértékben növekvô gépjármû értékesítési és finanszírozási piacot pozitívan befolyásolni. A meglévô ügyfélkörünket - bizalmukat megtartva és erôsítve - speciális finanszírozási konstrukciók bevezetésével motiváljuk arra, hogy a jelenleg futó finanszírozási szerzôdések lejártával új gépjármûvet vásároljanak a CIB Lízing biztonságos finanszírozásának segítségével. Ezen akcióban kiemelt szerepet szánunk a meglévô gépjármû kereskedô partnereinknek, akik ezáltal visszatérô ügyfeleik táborát tudják majd erôsíteni, mind az értékesítés, mind a szerviz területen. Bízunk abban, hogy ezzel a lépéssel nemcsak a kereskedôk, hanem az egész autós szakma stabilitását lehet növelni. Még egy fontos változás várható, ami elsôsorban a használt gépjármûvek eladásait és finanszírozását érinti. A használt autók piacát nem jellemezte eddig az értékesítési darabszámok olyan mértékû visszaesése, mint az új gépjármûvek piacát. A 2011-ben már észlelhetô jelenség a két piac szoros szimbiózisából adódóan tovább erôsödik. Ennek oka, hogy kevés az országban fellelhetô jó minôségû használt gépjármû, ami tovább tudja táplálni a többszázezres eladásokat felmutató részpiacot. A 2011 második felében markáns növekedést felmutató használt gépjármû importot tovább erôsíti bizonyos autószegmensben a jövô évben megváltozó regisztrációs adó és visszterhes vagyonátruházási illeték (közismert nevén átírási illeték) szabályozása. A cikk írásakor még nem állnak rendelkezésre pontos hatáselemzések lévén, hogy a jogszabályalkotó mindkét esetben eltér az adót meghatározó eddigi számítási gyakorlattól de a 2012-es tervezéskor figyelembe kell majd venni ezeket az inputokat. Természetesen a regisztrációs adó gyökeres megváltozása jelentôs hatással lesz majd az új gépjármûvek piacára is, ez már idén is észlelhetô: sokan 2012-re teszik át a forgalomba helyezést. A fent említett hatásokat figyelembe véve, egy stabil, univerzális anyabankkal a háttérben a CIB Lízing a tôle megszokott termékpalettával, és számtalan újdonság piaci bevezetésével kívánja megôrizni és erôsíteni piaci meghatározó szerepét, és minden megtesz a jövôben is annak érdekében, hogy ügyfelei és partnerei biztonságos és átlátható termékkínálattal és szolgáltatási színvonallal találkozhassanak /2 Autó-márkakereskedő 13

14 A jármû mûszaki állapotáért az üzemben tartó felel minden körülmény között A gépjármûvek ellenôrzésekor megál- ott egy ilyen szabályszegésért euróig (max. sze a protokollnak. Nem kell magyaráznom, hogy ez lapított rossz mûszaki állapot szankci- onálására nincs elegendô, megfelelô visszatartó erôvel bíró intézkedés az eljáró hatóságok kezében. A helyzet azonban sajnos egyre súlyosabb: az üzemben tartók (különösen a nagy teher- és egyéb szállítójármûvek esetében) kb Ft!) terjedô pénzbírság, legfeljebb három hónap letöltendô szabadságvesztés vagy mindkettô kapható. Ott ez a második esetben kifejtett szankció nem megfelelô állapotú gumiabroncsért csak abban az esetben adható, ha egy éven belül a hatóság harmadik alkalommal tapasztal ilyet az adott jármû esetében. mit jelenthet egy gázolásos baleset esetében. Könnyen belátható, hogy a jármûvek mûszaki állapotát leginkább az üzembentartó képes befolyásolni. Az ô célja azonban az üzemeltetési költségek minimális szinten tartása. Spórol a gumiabroncsokon és a szervizköltségeken is. Az alkatrészeket és a javító szolgáltatást gyakran mindenféle garancia gyakran a jármû mûszaki álla- A közlekedési hatóság rendelkezik mobil nélkül, a feketegazdaságból szerzi be. potán spórolnak, pedig ôk igazán tudhatnák: vizsgálóállomásokkal. Magyarországon 6 db Ha a közlekedés biztonságát maximálni szeretnénk, egy gyermekszállító busz vagy egy 40 tonnás kamion igazi idôzített bomba is lehet az úton. tehergépkocsik számára készült nagyméretû, és 9 db személygépkocsik számára készített mobil vizsgálóállomás található. A hatóság az eszközökkel rendszeresen ellenôriz, azonban igazán visszatartó akkor a jármû oldaláról a jármûvek üzemben tartóira kell hatással lennünk. Az ô felelôsségüknek feltétlenül meg kell jelennie, mert a biztonságos közlekedés csak így garantálható. MIKULÁS RÓBERT erejû szankció nem társul az ellenôrzéshez. Ha a Szükséges olyan szintû visszatartó-erejû NKH, fôosztályvezetô jármû nem megfelelô, a magyar jármûvek esetében a jármû forgalmi engedélye érvényteleníthetô. Külföldi szankciórendszer kialakítása, amely képes lehetôvé tenni az üzembentartó felelôsségének számon- Munkatársaimmal Magyarország jármû esetében ez a szankció nem alkalmazkérését. Nyugat-Európában a bírság és a jármû egyik keleti határán végeztünk közúti mûszaki ellenôrzést. A ható, ilyenkor közvetlen balesetveszély esetében a forgalomban való további részvétel megtiltható, és szabálysértési eljárás kezdeményezhetô. Sajnos immobilizálása együttesen mûködik. A kiszabható bírságtételeknek összhangban kell lenniük a javításra fordítandó költségekkel. A cél természetesen délelôtt folyamán egy elképzelhetô, hogy az érvénytelenített forgalmi engedéllyel nem a bírságokból származó bevételek növelése, kelet-európai honosságú autóbusz kísérelte meg a határátlépést, 47 fôvel a fedélzetén. Kelet-Európából szállított utasokat nyugati irányba. A jármû vizsgálata során megállapítottuk, hogy gumiabroncsai a megengedett mértéknél kopottabbak. A gépkocsivezetô képzetlenségére jellemzô, hogy megkísérelte megmagyarázni: a gumiabroncs a kopásjel helyét jelzô háromszög csúcsáig kophat, azaz szeretne még azzal a kopott gumiabronccsal közel százezer kilométert megtenni. A helyszínen lévô rendôrök segítségével a határról azonnal visszafordítottuk az autóbuszt. Az ügy után kezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy ilyen esetekben mit lehet tenni, hiszen minden autóbusz vagy tehergépkocsi mellé nem állíthatunk közúti ellenôrt. Nyugat-Európában súlyos szankciók várnak a szabályokat megsértô gépkocsivezetôkre. Egy európai közúti ellenôrzô szervezeteket tömörítô társaság, az Euro Contrôle Route honlapján találtam egy összehasonlítást, melybôl kiemelek néhány a jármû a legközelebbi vizsgálóállomásra megy, ahol ideális esetben a szükséges javítások elvégzése után hamarosan levizsgázik. A leálló sáv jogosulatlan használatáért itthon maximum (?) Ft közigazgatási bírság szabható ki, míg az olyan jármûvel való közlekedésért, amelynek kormányberendezése hibás, vagy üzemi fékberendezése elromlott, a rendôrség szabhat ki maximum Ft-nyi bírságot. Ehhez képest egy tehergépkocsira a gumiabroncs készlet könnyen eléri a félmilliós nagyságrendet. Mondjuk ki nyíltan: az üzemben tartó általában nem utazik a jármûvön, és a jármû mûszaki állapotán kíván spórolni. A jármûvek mûszaki állapotára vonatkozóan nincs szükség az objektív felelôsség bevezetésére, hiszen a közúti közlekedési törvény közel negyed évszázada kimondja, hogy az üzemben tartó felelôs azért, hogy a forgalomban tartott jármûve a mûszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen. Mibôl áll ez a felelôsség és hogyan lehet számon kérni? Sajnos ez a felelôsség csak akkor jelenik meg, amikor baj hanem az üzembentartó kockázatának és ezzel együtt az üzembentartó felelôsségének növelése. Közlekedésbiztonsági szempontból másik fontos szankcióelem a visszatartás. Amennyiben a jármû állapota veszélyes, a helyszínt vagy javítás után vagy szállítva hagyhassa el. A rendszert fontos azonban kiegészíteni a jármûfenntartók felelôsségvállalásával is. Amennyiben az üzemben tartó bizonyíthatóan mindent megtett a jármû megfelelô állapotáért (igazoltan legális jármûfenntartóval karbantarttatta a jármûvét) a bírság legyen áthárítható a javítóra. Ez esetben megnô a feketegazdaság kockázati felára, ami a legális javítószektor felé tolhatja az üzemben tartókat. Meggyôzôdésem, hogy a fenti rendszer alkalmas a közlekedésbiztonság javítására. érdekességet (http://www.euro-controle-route.eu/ van, azaz baleset történt. A balesetek elemzése site/files/tekstfotos/fines_ms_en.pdf): Nézzük elôször az érvényes mûszaki vizsga nélküli közlekedést. Magyarországon Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható a fenti szabályszegés, még akkor is, ha az illetô autóbusszal gyerekeket szállít! Az ellenôrzésre jelenleg a rendôrhatóság jogosult. A szabályok Írországban a legszigorúbbak, során a mûszaki állapotot csak akkor vizsgálják, ha a gépkocsivezetô hivatkozott a mûszaki hibára, vagy a jelekbôl egyértelmûen kiderül, hogy valamelyik elem teljesen mûködésképtelenné vált (kormány vagy fék). Ha a fék, gumiabroncs vagy lengéscsillapító veszít hatékonyságából, a fékút akár méterrel is növekedhet ennek vizsgálata azonban nem ré- 14 Autó-márkakereskedő 2011/2

15 Szól jon hoz zá Ön is! Ked ves Ol va só ink! Új sá gunk szer kesz té sé ben az az irány elv ve zé rel ben nün ket, hogy az Önök ér deklôdé sé re leg in kább szá mot tar tó kér dé sek kel fog lal koz zunk. To váb bi cé lunk, hogy kom mu ni ká ci ón kat ki tel je sít sük, a szakma is ág je gyé ben két pó lu sú vá te gyük, és la punk ban Önöktôl ka pott vissza jel zé se ket is meg je len tes sünk. A szak ma ér deklôdés re leg in kább szá mot tar tó le ve le ket már a kö vet kezô lap szám tól meg je len tet jük. Ész re vé te le i ket pos tai úton a GÉ MOSZ, 1141 Budapest, Nótárius u cím re, vagy elekt ro ni kus le vél for má já ban ge mosz.hu e-ma il cím re Vá lo ga tás le ve le inkbôl je li gé vel kér jük el juttat ni. *Ké zi ra to kat, le ve le ket, fo tó kat nem ôrzünk meg, és nem kül dünk vissza! Filozófiánk: Tapasztalat és szaktudás CSAPATUNK sokéves tapasztalattal rendelkezik a gépjármûiparban. A garanciabiztosítások és ügyfélkapcsolati rendszerek területén vezetô szolgáltató vagyunk Európa számos más országában. Az autókereskedésekkel a B2B üzletre összpontosítunk. CSAPATUNK tevékenységével nem csak pénzügyi biztonságot és szakértô ügyintézést nyújt a kereskedéseiknek, hanem olyan eszközöket kínál, amelyek lehetôvé teszik, hogy minél több ügyfelét magához köthessen. CSAPATUNK kiváló minôségû szolgáltatást nyújt, és mindig elérhetô, így az Ön igényeire a lehetô leggyorsabban reagál. CSAPATUNK elkötelezett abban, hogy a legmagasabb szintû szolgáltatást nyújtsa, kompromisszumok nélkül, és csak akkor vagyunk elégedettek, ha partnereink is azok. CSAPATUNK elvárása, hogy ügyfeleink minden kívánságára megoldást találjon. Szoros kapcsolatot ápolunk ügyfeleinkkel, hogy problémáikat helyben megismerhessük. Átfogó tanácsadással képesek vagyunk arra, hogy megfelelô megoldásokat találjunk és segítsünk azok végrehajtásában, bevezetésében. CSAPATUNK tagjai képzett, motivált és dinamikus munkatársak, akik mindent arra tesznek fel, hogy megfeleljenek ügyfeleink kéréseinek, kívánságainak. Alapvetô értékeink a barátságos hozzáállás, segítôkészség, hozzáértés és gyorsaság. CSAPATUNK célja a legmagasabb szintû szolgáltatás nyújtása, és ügyfeleinek szolgálata. Vállalatunk elkötelezett abban, hogy megtegyen minden az ügyfelei érdekében. CSAPATUNK ezzel az üdvözlettel is szeretné kifejezni köszönetét a bizalomért és kiváló együttmûködésért a 2011-es esztendôben. Kívánunk minden jelenlegi és leendô partnerünk családjának, munkatársának jó egészséget és sok sikert az Újévben!» Garantáltan testre szabva. A szolgáltatásunk középpontjában az Ön márkakereskedésének igényei állnak. Szívesen veszünk méretet Önöktől és szolgálunk optimális garanciacsomagokkal. Ez a gyakorlatban a kereskedés védelmén túl hosszú távú növekedési potenciált is biztosít. Ha személyre szabott garanciaprogramra lenne szüksége kérjük, forduljon bizalommal hozzánk! Real Garant A garanciabiztosítás specialistája. Tel.: /2 Autó-márkakereskedő 15

16 NEM ENGEDJÜK, HOGY HAVI RÉSZLETEI ELSZÁLLJANAK! CIB FORINT FIX PÉNZÜGYI LÍZING Szeretné autóját jobbra, korszerûbbre cserélni? Nem áll rendelkezésre elegendô fedezet, ugyanakkor nem szívesen venne igénybe deviza alapú finanszírozást, mert tart attól, hogy lízingdíjai elszállhatnak? Válassza a CIB Lízing által kínált biztonságos megoldást, a CIB Forint Fix Pénzügyi Lízinget! Fix futamidô Fix lízingdíj forintban* Fix kamatozás a teljes futamidô alatt* Jelen tájékoztatás nem teljes körû, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése, továbbá nem minôsül a CIB Lízing Zrt. részérôl ajánlattételnek. A CIB Lízing Zrt. fenntartja a jogot, hogy a hitelbírálat során további információkat és a szerzôdéskötéshez biztosítékokat kérjen. A pénzügyi lízingre vonatkozó szerzôdési feltételeket a Személy- és kishaszongépjármûvek zárt végû pénzügyi lízing Általános Szerzôdési Feltételeket tartalmazó üzletszabályzat (ÁSZF), a vonatkozó díjtételeket, költségeket, illetve az alkalmazott kamatmértékeket a Kamattájékoztató és a Hirdetmények tartalmazzák, amelyek elérhetôek a internetes oldalon, a kondíciók, hirdetmények menüpont alatt. *A lízingdíjak a futamidô végéig nem módosulnak, kivétel, ha az ügyfél kíván a fizetési ütemezésében módosítani (ebben az esetben a konstrukció változó kamatozásúra módosul). A CIB Lízing Zrt. fogyasztók esetén csak az ÁSZF 46. (jogi szabályozói környezet változása, pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása, lízingbevevô kockázati megítélésnek változása), nem fogyasztók esetén csak az ÁSZF pontjában foglalt okok alapján élhet módosítási jogával. gemosz forintfix sajtohirdetes 210x130.indd :47 ÉREZHETÔ KÜLÖNBSÉG A Shell Helix Ultra kü lönleges, aktív mo tortisztító technológiáj ája a hagyom ányos API SG/CD ásványi olajoknál akár 5x több szennyez ôdés t és lerakódást képes eltávolítani, és ezzel el a She ll legerôsebb tisztító hatású motorolaj ának számít. KIHÍVÁSOKRA KÉSZEN 16 Autó-márkakereskedő 2011/2

ANK Autós Akadémia. Fejes László 2013-10-29

ANK Autós Akadémia. Fejes László 2013-10-29 ANK Autós Akadémia Fejes László 2013-10-29 tartalom Autópiac Finanszírozási piac helyzete Finanszírozási trendek Termékek előnyök, hátrányok Extrémitások a piacon Befogadás kockázatkezelés Captive szerepek

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

Szigorodtak a hitel-felvétel feltételei

Szigorodtak a hitel-felvétel feltételei 2010 március 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az elmúlt egy-két évben jelentősen megemelkedtek a devizahitelek törlesztőrészletei, de a forint alapú hitelek

Részletesebben

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program A Fiat Magyarország úgy döntött, hogy pénzügyi erőforrásainak egy részét inkább arra fordítja, hogy segítsen azoknak, akik svájci frank hitellel vásároltak autót és a nem várt árfolyam növekedés miatt,

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Akar László csoport-vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. NAPI GAZDASÁG INGATLANKONFERENCIA Budapest,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28.

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN 2016. december 28. FŐ TÉMÁK: 1. A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA 2016-BAN 2. 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV JELLEMZŐI A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16.

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16. Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása 212. április 16. A kutatásról Az alábbi kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata félévente végzett SME Capex

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank KT-MKT - Költségvetési Konferencia 2015. október 13. Az előadás felépítése 1. A GDP-arányos államháztartási hiány

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0 Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Flottával kapcsolatos költségek megoszlása* Adó: Adó: 10% 10% Értékvesztés: Értékvesztés: 33% 33% Üzemanyagköltség: Üzemanyagköltség: 29% 29%

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2011. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 319. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Hírlevél 2012. december

Hírlevél 2012. december Hírlevél 2012. december 1 Hírlevél 2012. december START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. december 2 Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kíván ügyfeleinek és partnereinek

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó...nap... óra... perc A kérdező aláírása: igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. április A Figyelő

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Tőkekintlévőség össz (MFt) Tőke ÚJ Tőke HASZNÁLT Tőke INGATLAN

Tőkekintlévőség össz (MFt) Tőke ÚJ Tőke HASZNÁLT Tőke INGATLAN 3 000 000 Tőkekintlévőség össz (MFt) Tőke ÚJ 2 500 000 Tőke HASZNÁLT 2 000 000 Tőke INGATLAN 1 500 000 1 000 000 500 000 01 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 SZGK TŐKE TERMELŐESZÖZ

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 28.

Vezetői összefoglaló február 28. 2017. február 28. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben egyaránt erősödött. A BUX 10,4 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2012-ben. 2. A 2013. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben