Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete"

Átírás

1 Kedves Kolleganők és Kollegák! A Pécsi Tudományegyetemen a es tanévben a kulcsszó: a válságmenedzselés. Hiány van szinte mindenből; elsősorban diákból és a képzésükre fordítható pénzből. Zeller Gyula rektor-helyettes szenátusi ülésen demonstrálta a foglalkoztatottak adatváltozásait is. Önkritikus mondatok is elhangzottak. A PTE az elmúlt félévtizedben mindezekre az ellentmondásokra nem tudott megfelelő válaszokat adni és cselekvéssé formált megoldásokat elindítani. Mert mi a gond? Vajon ha kevesebb a hallgató és az utánuk járó fejkvóta, akkor a képzés kínálatát, az egyetem üzemeltetését és az oktatói kar létszámát miként kell harmonikussá tenni? Akik a csoportos létszámleépítés miatt Karácsony előtt kapják meg a felmondásukat, azokat ma már aligha érdekli a bűnbakkeresés. Akik meg most megúszták és van munkahelyük, azoknak másról szól az évvége. A (PTE FDSZ) is válságmenedzselésre készül, s ennek szellemében aktualizálta a Segélyezési Szabályzatát és sikerült az erre a célra fordítható keretet is bővítenie. Egyedi kérelmekre segélyezett és több száz jogosultnak osztott beiskolázási segélyt is. A PTE FDSZ tanév I. félévi Hírlevélből tájékozódhatnak a PTE csoportos létszámleépítésének részleteiről. Közzétesszük a kari szakszervezeti vezetők elérhetőségeit és a Hírlevéllel kapcsolatban továbbra is várjuk ötleteiket, elképzeléseiket és közreműködői szándékaikat! TARTALOMJEGYZÉK: Dr. Horváth Csaba, elnök, PTE FDSZ Köszöntő: Dr. Horváth Csaba, elnök, PTE FDSZ Emlékeztetők a PTE FDSZ Bizalmi Testület i és i üléséről PTE: csoportos létszámleépítés Zeller Gyula rektor-helyettes szeptember 26-i, szenátusi előterjesztésének az összefoglalója PTE FDSZ: Segélyezési Szabályzat PTE FDSZ: segélykérő űrlap Miért legyek FDSZ tag? PTE FDSZ szervezeteinek és vezetőinek elérhetőségei

2 PTE FDSZ Bizalmi Testület Emlékeztető a október 1-i üléséről Napirend: 1. Az üdültetés tapasztalatai Merényi Klára és Kiss György 2. Tájékoztató a beiskolázási segélyek elosztásáról Timár Lajosné 3. Pedagógus életpálya és gondjai Joó Éva 4. FDSZ országos hírek Kiss György 5.Tájékoztató a Szenátus szeptember 26-i üléséről Horváth Csaba 6. Egyebek A BT szavazati jogú taglétszáma: 23 fő. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 20 fő. A BT határozatképes. Dr. Horváth Csaba köszönti a megjelent BT tagokat és felteszi szavazásra a napirendi pontokat. A BT a napirendet elfogadja. Felkéri Merényi Klárát az emlékeztető elkészítésére. 1. napirendi pont: Az üdültetés tapasztalatai Merényi Klára kiosztja a 3 üdülési helyszínünkön lezajlott üdülések összegzését. Balatonlellén 263 fő üdült a 6 turnusban. A májusi tervekhez képest minimális eltérés lett (visszamondások) de lényegében nem volt üresen maradt hely (kivéve az I. turnust, mert a lemondás későn érkezett). Porecet sikerült teljesen betölteni 86 fővel. Ennek ellenére az Ft befolyt üdülési díj a bérleti díjnak alig felét fedezi. A következő szezonra gondolkodnunk kell az árak emeléséről. Kiss György a crikvenicai üdülés tapasztalatait összegezve elmondja, hogy az üdülési kedv múlt évihez képest sokkal élénkebb volt, 44 fő üdült. Ez köszönhető annak, hogy Primosten 200 kilométerrel messzebb van, ezzel az üdülés/utazás költségei a múlt évben magasabbak voltak az üdülők számára.

3 Majdánné Mohos Mária javasolja, hogy a regisztrációt a crikvenicai irodát kihagyva egyenesen a szállodában kellene megoldani, mert nagy sor alakult ki, sokat kellett várni. A helyszín megfelelő, egyetlen kifogás az volt, hogy nem volt minden apartmanban mikró. Általános gond volt minden turnusban a parkolás! Ezeket az észrevételeket továbbítjuk az Isztria Tours felé. 2. napirendi pont: Tájékoztató a beiskolázási segélyek elosztásáról Tímár Lajosné kiosztja az elosztásról készült táblázatot. 306 főnek tudtunk Erzsébet Utalványt osztani, összesen Ft értékben. Ezt a Jóléti Alapunk terhére történt. A differenciálási szempontok: - mindenki kapott Ft-ot, ez volt az alap - plusz Ft-ot kaptak a minimálbér alattiak (276 fő) - plusz Ft-ot kaptak az egyedülállók (93 fő) - plusz Ft-ot kaptak az FDSZ tagok Megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy mi időben meghirdettük a segélyezést, a kiosztásra csak szeptember első hetében került sor. Valószínű, hogy az IESZ-től beérkezett igényt is hozzáadva együtt rendelte meg a HSZI Cafatéria Csoportja. Az IESZ nagy taglétszáma miatt valószínűleg ők később adták le az igényt. A következő évben fel kell kérni előzetesen az IESZ-t, hogy igyekezzenek ők is hamarabb meghirdetni az akciót. Kiss György hozzáteszi, hogy nyáron az egyetemnek mindig likviditási gondjai vannak, ebből is adódhatott a megrendelés és az utalványok kiosztásának csúszása. A BT úgy döntött, hogy jövőre júniusban az IESZ-szel egyeztetve azonos időpontban és határidővel hirdetjük meg a segélyezést. 3. napirendi pont: Pedagógus életpálya és gondjai Joó Éva elmondja, hogy a pedagógus életpálya modell és a bérfejlesztés körül még mindig nagy a bizonytalanság. A mai napig nem tudják, hogy a bérfejlesztés egyénenként mennyi változást jelent az alapbérükben. Kiderült, hogy ha átveszik és aláírják a bérfejlesztésről szóló értesítést (ez még nem történt meg), akkor automatikusan a nemzeti pedagógus kar tagjai lesznek. 3 kategória van: gyakornok, pedagógus1 és pedagógus2. Gyakornokból 7 év gyakorlat után lehet valaki ped.1; további 7 év kell, hogy elteljen a ped2 és a ped2 között. Az átminősítéshez vizsgát is kell tenni. (Ez olyan, mintha a diplomájukat kellene érvényesíteni.) Ezzel a gyakorlóiskolai tanárok kikerültek a közalkalmazotti bértáblázatból. Minden pótlékot

4 eltöröltek az osztályfőnöki és a vezetőtanári pótlék kivételével. 32 órára fel kell tölteni a kötelező munkaidőt (iskolában tartózkodási időt), ezzel megszűnik a túlóra. Többször elhangzott már, hogy a gyakorlókat össze kell vonni. Lengvárszky Attila (OIG vezető) ezt cáfolta. Gond az, hogy kevés a gyakorló hallgató, ezért a 20 óra kötelezőt nehéz kitölteni. Másik probléma, hogy megszűnik a védett kor. Az iskola tanári kara felvette a kapcsolatot a PDSZ-szel. Ha nem lépünk hathatósan a gyakorlók védelmére félő, hogy tömegesen át fognak lépni a PDSZ-be! További probléma az ú. n. Etikai Bizottság (etikai kódex) felállítása. Egyelőre még nem világos, hogy milyen módon és kik lehetnek a tagjai és a bizottság hatásköre sem körvonalazódott! Horváth Csaba megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a konkrét tapasztalatok tükrében a következő BT-n térjünk vissza a kérdésre. Joó Éva azon felvetésére, hogy taglétszámot kell növelni, Horváth Csaba hozzáteszi, hogy nem csak azért van erre szükség, hogy a PDSZ-be való esetleges átlépést kompenzáljuk, hanem azért is, hogy az egyetemen megszerezzük a reprezentativitást. Addig is a szenátuson bármikor hozzászólhatunk, csak azt kell elérni, hogy a problémáinkat napirendre tűzzék. Ezt a gyakorló iskoláknak kell kezdeményezni a szenátusi ülések szervezőinél. A pedagógus életpálya modell kérdésében a PSZ-szel és a PDSZ-szel is szövetkeznünk kell. 4. napirendi pont: FDSZ országos hírek Országos ügyeket tekintve Kiss György elmondja, a Felsőoktatási Kerekasztal keretében (az FDSZ elnöke részvételével) elkészült a Felsőoktatási Stratégia vázlata. Számunkra legfontosabb megállapítása az, hogy a 0,5 %-ról a GDP 1 %-ára kívánják emelni a felsőoktatás költségvetési támogatása mértékét. A beiskolázás körében 300 pontos minimum-határt látnak szükségesnek. Az intézmények finanszírozása tekintetében meghatározónak a hallgatói létszám alakulását javasolják. Reméljük, hogy a fenti elvek megjelennek a törvényalkotásban és a költségvetésben, s a felsőoktatási folyamat a cikk-cakkos kézi irányítás helyett a kalkulálható normatív kerek közé kerül. Sajnálatos tény e tekintetben az, hogy a PTE hallgatói létszáma 33 ezerről 20 ezer hallgatóra csökkent, ekként a további elbocsátások veszélyével kell szembesülnünk. Bejelenti továbbá, hogy a Kormány felkérésére az FDSZ a felsőoktatási életpálya modell kialakítása munkálatokban is részt vesz. Jelzi, a jövő évi bérek tekintetében 5 %-os emelést követelünk akként, hogy a bértarifák 20 %-kal növekedjenek (a minimálbér évenkénti emelkedése összecsúsztatta a

5 kategóriákat) és a felső sávban két új bérkategória jelenjen meg. A pedagógusok új bértarifa rendszere sürgető a felsőoktatási bértáblák újragondolása tekintetében is. Elmondja, a tranzakciós adó, (figyelemmel Nagy Erzsébet pécsi szakszervezeti vezető nyertes perére), felerősítette azon követelésünket, hogy ne kelljen fizetni azért, hogy munkabérünkhöz hozzájuthassunk. Az OKÉT keretében tárgyalások folynak, s remélhető, havi kétszeri banki pénzfelvétel ingyenes lesz, s a kártyás vásárlást nem terheli majd az adó. 5. napirendi pont: Tájékoztató a Szenátus szeptember 26-i üléséről Horváth Csaba a Szenátus szeptember 26-i üléséről szólva elmondja, hogy azoknak a karoknak, ahol a hallgatói létszám jelentősen csökkent válságtervet kell kidolgozniuk. A hallgató létszám csökkenése előrevetíti a további csoportos létszámleépítést is. De várható az oktatók kötelező óraterhének növelése is. A nyugdíjkort elért oktatók azonnali nyugdíjazásával is fognak élni a karok. Sőt a fizetés/illetmény csökkentése sem kizárt! Mindenre fel kell készülnünk. Fehér Tibor a helyzetet jellemezve elmondja, hogy már érezhető az oktatók és az adminisztratív dolgozók közti feszültség. A demográfiai mélypont és a hallgatói korosztály külföldi továbbtanulási kedvének megnövekedése tovább ront a hallgatói helyek betöltésén. Nem tudunk semmit arról, hogy hol áll az új Felsőoktatási törvénytervezet (Ftv). Erről is jó lenne hallani. Horváth Csaba válaszában elmondja, hogy 2014-ben kipróbálásra kerül az ú. n. kancellári rendszer, 2015-ben pedig általánosan be fogják vezetni. A következő BT-re az Ftv. tervezetet napirendre vesszük. 6. napirendi pont: Egyebek Dolgozói kártya: Kosaras Attila elmondja, hogy az előállítási költség db esetén 500 Ft/db. A Marketing Osztály keres forrást. Kérdések: o Legyen-e fotó? o Vonalkódos legyen-e? o Mennyi legyen az érvényességi idő? o Kapunk-e vele előnyt a klinikákon (Decsi igazgatóval beszélni kell!) Gayer Éva kérdezi: nyugdíjas is kaphat? Horváth Csaba: tudnunk kellene, hogy kb db elkészítése mennyibe kerül. Mi állnánk a költségeket (a Marketing Osztály által kiderített forráslehetőségekkel csökkentve). A nyugdíjas tagokkal is számolunk.

6 Kosaras Attila: először Decsi igazgató úrral kell beszélni a kártya kedvezményéről. Aztán meghívják Horváth Csabát egy marketinges értekezletre az előállítási költségek megszerzéséről. A BT megerősíti, hogy a kártya beszerzésére szükség van! Szociális segélyek jóváhagyása: 9/ sz. határozat: a BT 20 igen (0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal tudomásul veszi, hogy a tól ig terjedő időszakban a Segélyezési Bizottság 7 kérelmezőt részesített szociális segélyben összesen Ft értékben. A Számvizsgáló Bizottság elnökének megválasztása: 10/ sz. határozat: a BT 20 igen (0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal megválasztja a Számvizsgáló Bizottság elnökének Parag Andreát (KTK). Egyéb hozzászólás hiányában Horváth Csaba a BT ülését bezárja, azzal a megjegyzéssel, hogy a következő ülés várhatóan november 19-én lesz. Az eddigi tervezett napirendi pontok: - Az FDSZ szervezésének aktuális kérdései - Az egyetem gazdasági helyzete - Ftv. tervezet - Pedagógus életpálya tapasztalatok - FDSZ országos hírei (Nov. 7-én OV) - Hírlevél - A kollektív szerződés felülvizsgálata - Lesz-e megint csoportos létszámleépítés? Készítette: Merényi Klára Ellenjegyezte: Dr. Horváth Csaba

7 PTE FDSZ Bizalmi Testület Emlékeztető a november 19-i ülésről Napirend: 1. Az FDSZ országos hírei Kiss György 2. Tájékoztató a Kollektív Szerződés módosításáról Kiss György 3. A pedagógus életpálya (tapasztalatok) Joó Éva 4. Év végi segélyezés Tímár Lajosné és Kiss György 5. Az FDSZ szervezeti kérdései Horváth Csaba 6. Az egyetem gazdasági helyzete Horváth Csaba 7. Tájékoztató a leépítésekről Horváth Csaba 8. Egyebek a) Hírlevél Horváth Csaba b) A Felsőoktatási törvény módosításáról Kiss György A BT szavazati jogú taglétszáma: 23 fő. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 20 fő. A BT határozatképes. Horváth Csaba köszönti a BT tagjait és felteszi szavazásra a napirendi pontokat. A BT a napirendet egyhangú szavazással elfogadta. Felkéri Merényi Klárát az emlékeztető elkészítésére. 1. napirendi pont: Az FDSZ országos hírei Kiss György elmondja, hogy a megelőző BT óta eltelt időben két országos rendezvény volt, október 17-én elnökségi, november 7-én országos választmányi ülés. Elhangzott, hogy jövő évre a költségvetésben 75 Milliárd Ft van tervezve a közszféra számára. A szakszervezetek 10%-os bérfejlesztést tartanának helyesnek. Országosan a hat szakszervezeti konföderáció lefedi a szakszervezeti mozgalmat. A jelenlegi kormány a szakszervezetekkel nem tárgyal. Egyedül a Liga vezetőjét (Gaskó) tekinti

8 egyeztető partnernek. Ennek a ténynek volt köszönhető, hogy az FDSZ és a Liga vezetőinek tárgyalása eredményeként bekerültünk a FÉT-be. A TÁMOP-ba is nyújtottunk be közösen pályázatot, így sikerült a pesti központnak nyerni 50 M Ft-ot szervezetfejlesztésre. Hozzászólás: Horváth Csaba megemlíti, hogy több országos fórumunkon volt szó arról, hogy a központnak juttatandó tagdíjrészt (20%) meg kellene emelni. Az alapszervezetek azzal tudták megvétózni, hogy a pályázás lehetőségét szorgalmazták. A tömörülésekről szólva elmondja, hogy az ÉSZT-hez való tartozásunk nem igazán előnyös, mert túl kicsik vagyunk (mi magunk is és az ÉSZT is). Gondolkodni kell arról, hogy másik tömörülésbe menjünk át. 2. napirendi pont: Tájékoztató a Kollektív Szerződés módosításáról Kiss György a Kollektív Szerződés módosításával kapcsolatban elmondja, hogy számos ülés volt már, de az érdemi munka felénél sem tartanak. Forróné Déri Sarolta (HSZI) praktikusan közelíti meg a kérdést: rövid, mindösszesen 20 oldalas KSZ-t szeretne. Ennek következménye, hogy több mindent ki akar hagyatni a dokumentumból. Mi ragaszkodunk a részletesebb KSZ-hez. Ezen a héten is lesz megbeszélés, a téma a munkaidő kérdése. 3. napirendi pont: A pedagógus életpálya (tapasztalatok) Joó Éva tájékoztatja a BT-t, hogy az utolsó ülésünk óta a HSZI kiküldte a módosított kinevezéseket (tele hibával). Többen csak úgy írták alá, hogy fenntartásaikat a kinevezésre rávezették. Ezt aztán a HSZI később közokirat hamisításnak nevezte! Az általános tapasztalat, hogy az új életpálya modell (és bérrendezés) nagy vesztesei a nyugdíj előtt állók!! Az ő bérrendezésük jelentéktelen, miközben jelentős a többletmunka. A 10 évvel nyugdíj előtt állók ráadásul az előmenetelből is kimaradnak. Egy nagy eredmény van: a gyakorlók kimaradtak a Nemzeti Pedagógus Kamarából!!! Viszont egyre több helyen lebegtetik a gyakorlók összevonásának kérdését. Jó lenne, ha felelős személyek erről nyilatkoznának. Hozzászólás: Horváth Csaba bejelenti, hogy november 28-án, 19 órai kezdettel a Vasutas Művelődési Házban fórum lesz a pedagógus életpálya modell bevezetésének tapasztalatairól. Meghívott vendégek: Baranya Megye PSZ és PDSZ vezetője, iskolaigazgatók. A moderátori szerepre felkéri Joó Évát. A rendezvény meghívóját elküldjük a bizalmiknak, propagálják minél szélesebb körben.

9 4. napirendi pont: Év végi segélyezés Kiss György elmondja, hogy a Jóléti Alapunkon jelenleg 2,5 M Ft van. Tartalékolni kell az év végi rendezvényeinkre és a poreci lakókocsik szezonon kívüli őrzésére. 1,5 M Ft-ot terveztünk kiosztani év végi segélyként (Erzsébet Utalvány). Közben Horváth Csaba elérte a gazdasági főigazgatónál, hogy 1,5 M Ft-ot kapjunk még. Így az adóval együtt cca. 3 M Ft-ot tudunk kiosztani. Tímár Lajosné tájékoztatja a BT-t, hogy megtörtént az összeg felosztása. Minden bruttó Ft alatt kereső dolgozónk kap Ft utalványt (ez 194 fő), az FDSZ tagok pedig (64 fő) még Ft értékben kapnak ezen felül. Kiss György az utalványokat azonnal rendeli, amint a teljes összeg a Jóléti Alapon lesz. 5. napirendi pont: Az FDSZ szervezeti kérdései Az FDSZ szervezeti kérdései: Horváth Csaba elmondja, hogy az egyetem közel dolgozói létszámából a volt POTE része. Mi csak cca en vagyunk. (9 kar+rektori Hivatal+gyakorlók+ GF+Könyvtár) Ezért a taglétszámunk is kevesebb. Így a fontos értekezletekre meghívót ugyan kapunk, de nincs szavazati jogunk. Mit tehetünk a pozíciónk javítása érdekében? - taglétszám növelése, - szövetség létrehozása (ezt országos szinten kell kezdeményezni), - kapcsolat keresése az egyetemi orvoskamarával. Ez utóbbi érdekében rövidesen találkozni fog a helyi vezetővel. A következő 2 napirendi pontot Horváth Csaba javaslatára a BT összevontan tárgyalja napirendi pont: - Az egyetem gazdasági helyzete - Tájékoztató a leépítésekről Horváth Csaba elmondja, hogy a múlt alkalommal kiosztott rektor-helyettesi táblázatok szerint az ú.n. amortizáció főleg az ÁJK-t, a BTK-t, a FEEK-et, az IGYFK-t és a PMMK-t érinti. A hallgatói létszám csökkenése ezeken a karokon a legjelentősebb. Az újabb csoportos leépítési terv karokra lebontva a következő: ÁJK 11 fő BTK 3 fő GF 4 fő IGYFK 3 fő KK 3 fő KTK 2 fő PMMK 18 fő TTK 2 fő

10 Ez nem mind tényleges elküldés, vannak üres státuszok (pl. IGYFK). Az alapvető kifogásunk a leépítési tervvel kapcsolatban az, hogy nem ismert számunkra a leépítés feltételrendszere. A leépítés ütemezése: - konzultáció kezdete: november konzultáció befejezése: dec rektori döntés: dec értesítések kiküldése: dec felmentések kezdete: január 9. A mi javaslatunk a leépítések helyett inkább szerkezeti átalakítás a karokon, pl. tanszékek összevonása. A Szenátusi ülésen az érintett karok vezetői benyújtották reorganizációs tervüket. Horváth Csaba, az FDSZ elnöke hozzászólásában egyrészt kifogásolta az elbocsátási folyamat hosszadalmasságát, és ennek következtében a dolgozók létbizonytalansági érzéseit. Kérte egy olyan opciórendszer kidolgozását és nyilvánosságra hozatalát, melyben szakmai és szociális feltételek, stb. egyaránt szerepelnek (Rektor úr kijelentette, hogy ezeket a szempontokat eljuttatták a dékánoknak). Kérte azt is, hogy a dékánok fogadják a karok FDSZ bizalmiait, hogy átbeszéljék az elbocsátásokat és az elbocsátandó kollégákat (Ez az ÁJK-n megtörtént, máshonnan nem volt információ). 8. napirendi pont: Egyebek a. Hírlevél: Horváth Csaba kéri Merényi Klárát, hogy minden anyagot juttasson el az újabb Hírlevél megjelentetéséhez. b. A Felsőoktatási törvény módosításáról nincs újabb információnk, ezt az alpontot később tárgyaljuk. c. Szociális segélyek jóváhagyása: 11/ sz. határozat: a BT 20 igen (0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal tudomásul veszi, hogy a től ig terjedő időszakban a Segélyezési Bizottság 29 kérelmezőt részesített szociális segélyben összesen Ft értékben. Egyéb hozzászólás hiányában Horváth Csaba a BT ülését bezárja, azzal a megjegyzéssel, hogy az évzáró ülés december 18-án lesz a Vasutas Művelődési Házban, 18 órai kezdettel. A részvételi szándékot a BT tagok küldjék el Merényi Klárának december 4-ig. Egyéb hozzászólás hiányában Horváth Csaba a BT ülését bezárja. Készítette: Merényi Klára Ellenjegyezte: Dr. Horváth Csaba

11 Pécsi Tudományegyetem Zeller Gyula rektor-helyettes: a PTE gazdasági mutatói

12 Elfogadott A PTE Dolgozók Felsőoktatási

13 Szakszervezetének Segélyezési Szabályzata évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról III. Fejezet FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Szociális segély: a szociálisan rászorulónak pénzben vagy nem pénzben ellenszolgáltatás nélkül nyújtott vissza nem térítendő támogatás. 1. számú melléklet az évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekről 1. A szociális és más ellátások közül adómentes: 1.3., valamint a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ági rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben felsorolt ellátásokat kiegészítő juttatások nyújtása; ( ) A segélyezés célja az egyetemen dolgozó, szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életvitelükben bekövetkezett rendkívüli események vagy tartósan fennálló keresetkiesés miatt keletkezett anyagi gondjaik enyhítése. A segélyezési feladat ellátása érdekében az BT 3 tagú segélyezési albizottságot hozott létre. 1. A segélyezési bizottság működése és feladatai - tagjait az BT bízza meg, - évente egy alkalommal beszámol a taggyűlésen a munkájáról, - üléseit havonta tartja, - dönt a szakszervezeti segélyek odaítélése tárgyában a beérkezett kérelmek alapján, - az BT ülésen a tagok jóváhagyása után, határozatban rögzíteni, hogy ki kapott segélyt. A szociális segély fedezete a szakszervezeti tagok tagdíja. A jóléti segélyezés anyagi alapját az egyetem költségvetésében jóváhagyott jóléti alap képezi. 2. A segélyezés szabályai

14 A segélyezés feltételei: - Segélyezésben csak az a szakszervezeti tag részesülhet, aki legalább fél éve az FDSZ Alapszabálya szerint fizeti a tagdíjat. - Segély csak szociálisan rászoruló FDSZ tagnak adható, félévente egy alkalommal. A Szja tv pontja szerint Szociálisan rászoruló: az a magánszemély, akinek (eltartottainak) létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni viszonyára is tekintettel - csak külső segítséggel képes biztosítani. - Az adómentességhez szükséges az SZJA törvényben előírt szociális rászorultság meglétének főbizalmi, bizalmi igazolása. Amennyiben a kérelmező nem szociálisan rászorult, a segélyt 16%-os szja és 14 %-os egészségügyi hozzájárulás terhel. - A segélyezés a szakszervezeti tag kérelmére indul, a szabályzat 1. sz. mellékletét képező Szakszervezeti segélykérő lap értelemszerű kitöltésével, a rászorultság megállapítása céljából az indokok felsorolása. Az adatszolgáltatás során, a segélyt kérő és a vele egy háztartásban élők havi nettó jövedelmét, továbbá az eltartott (nem kereső) családtagok számát is fel kell tüntetni. A mellékletek csatolásával kezdeményezhető a segély. A közölt adatok valódiságáért és az esetleges jogkövetkezményekért a kérelmező a felelős! A segélyezés szociális feltételeinek igazolása: - A szakszervezeti bizalmi a segélyezés jogosultságát a segélyező lapra rávezetett adatok hitelt érdemlő bizonylatai alapján (az igénylő nyilatkozata, különböző okmányok, pl. születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, temetési számla stb.) bírálja el. - A szociális segélyek elbírálásakor a szakszervezeti tag szociális helyzete, rászorultsága, életkörülményei, az egy főre eső családi jövedelme ismeretében a bizalmi javaslata alapján kell eldönteni. - Az BT döntése alapján a segélyezés fajtái és összege: 1. Szociális segély Ft-ig adható (30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, műtéti beavatkozások esetén, töréssel járó baleset esetén, elemi kár előfordulásakor), gyermek születése esetén, Ft adható, szociális segélyként, (A segélykérő lapot kell kitölteni és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell mellékelni.) közeli hozzátartozó elhalálozása esetén a költségek enyhítése céljából Ft temetési segély ítélhető meg. (Temetési segély esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a névre szóló temetési számlát mellékelni kell.) 2. Jóléti segély Ft-ig adható, a PTE valamennyi szociálisan rászoruló dolgozójának adható. A Segélyezési Albizottság döntése értelmében január 1-től mindenféle segélykérelmet csak 3 hónapnál nem régebbi, a munkáltató által havonta kiadott egyéni bérjegyzék

15 másolatával (házastársét és élettársét is kérjük), nyugdíjasok esetében a tárgyévi nyugdíjhatározat másolatával fogadunk el. Útmutató - Eltartott: mindazon személyek a háztartásban, akik önálló, rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek, eltartott gyermek esetében a BT döntése értelmében 25 éves korig. - Gyermek: aki után családi pótlék jár (közoktatási intézményben tanul) 0-18 éves korig. - Felsőfokú tanulmányokat folytató, rendszeres keresettel nem rendelkező hallgató 25 éves korig. - Ha munkanélküli, és járadékban részesül, a munkanélküli járadékot megállapító határozat fénymásolat. - Ha munkanélküliként regisztrálják a Munkaügyi Központban, akkor a határozat fénymásolata arról, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vették (ezen rajta van az időpont, hogy mikortól. - Ha munkanélküli és nem regisztráltatja magát, akkor, ha korábban dolgozott, akkor arról van igazolása, hogy mikor szűnt meg a munkaviszonya. - Ha közoktatási intézményben befejezi a tanulmányait és nincs munkája, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik 25 éves korig. - Rokkantnyugdíjas: rokkantságot megállapító határozat fénymásolata. A segélyezés menete: A kitöltött segélykérelmek a bizalmiaknál, főbizalmiknál adhatók le, a főbizalmi, bizalmi javaslatával ( szociális rászorultsága alapján segélyezését javaslom ; szociális rászorultsága alapján segélyezését kiemelten támogatom aláírásával kerül a szakszervezeti irodába. A segélykérelmek leadási határideje minden hónap utolsó munkanapja! Július-augusztus, november-december hónapban a segélyezés szünetel! A segélyek elbírálását a Segélyezési albizottság minden hónap 10-ig elvégzi. A segélyek kifizetése az elbírálást követő 15 napon belül házipénztáron keresztül történik. A segélykérelem elfogadása esetén az irodavezető értesíti a főbizalmit, bizalmit. Abban az esetben, ha a testület a kérelmet megalapozatlannak találja, úgy jogában áll azt elutasítani, és az elutasítást indokolni. A hibás vagy hiányos adatokkal kitöltött kérelmeket a testület hiánypótlásra visszaküldi. A segély kifizetése az FDSZ irodában személyesen vagy meghatalmazással az irodavezetőnél történik, kedd, szerda 9-14 óra között, az egyeztetett időpontban. Adatvédelem

16 Mivel az adatszolgáltatás során személyes adatok kerülnek nyilvánosságra, ezért azokat bizalmasan kell kezelni. Az elbírálás és adatfeldolgozás során a tisztségviselők a birtokukba jutott információkat harmadik személynek nem adhatják ki. 3. Záradék A Segélyezési Szabályzat a PTE FDSZ szervezetének május 28-i BT ülésén került elfogadásra. Alkalmazása május 29-tól hatályos. Pécs, május 28.. Dr. Horváth Csaba FDSZ elnök 1. sz. melléklet Név (olvashatóan):.. Születési dátum: Munkaköre:.. Családi állapota: száma:... S E G É L Y K É R Ő L A P (aktív tagok számára) Adóazonosító: FDSZ belépés időpontja:. Munkahelye:.. Eltartott családtagok gyermek (tanuló) 0-18 év: gyermek év:... Segélykérő havi nettó jövedelme:. Házastárs havi nettó jövedelme:. Segélykérő egyéb havi nettó jövedelme: Egyéb szociális körülmény (ingatlan, gépkocsi):. Kérem, hogy részemre temetési, szociális, jóléti (kívánt rész aláhúzandó!) segélyt folyósítani szíveskedjék az alábbi indokaim alapján: Kelt: Pécs,.. Melléklet:..

17 Kérelmező aláírása Kérelmező lakcíme... Kérelmező telefonja/belső melléke:.. Kérelmező címe:... A szakszervezeti bizalmi javaslata (kitöltés nélkül a kérvény érvénytelen!!):. Kelt: Pécs,..... Bizalmi aláírása A Segélyezési Albizottság döntése: A kérelem alapján segélyként.. Ft, azaz. forint folyósítását javasolja a Jóléti Alap terhére/szakszervezeti keret terhére (kívánt rész aláhúzandó!). Kérelmét elutasítja, mert.. Kelt: Pécs, a Segélyezési Albizottság vezetőjének aláírása Kelt: Pécs,. A fenti összeget átvettem: Segélyezett aláírása A közölt adatok valódiságáért és az esetleges jogkövetkezményekért a kérelmező a felelős.

18 PTE FDSZ: mit kapsz? 1. Belső Információkhoz való hozzájutás. Egyetemi szinten a Szenátusban elnöki részvétel alapján, kari szinteken a Kari Tanácsokban való Bizalmi részvétel, egyéb intézményekben szintén Bizalmi szinteken. 2. Érdekegyeztetések, érdekvédelmi funkciók ezeken a szinteken. 3. Információk a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének felső szintjéről, a felső érdekegyeztetésekről. 4. Új Kollektív Szerződés kialakításába beleszólás, a Szerződés ellenőrzése, betartatása. 5. Munkaviszony, munkahelyi légkör figyelése, dolgozói panaszok kivizsgálása. 6. Jogi tanácsadás, jogvédelem. 7. Csoportos elbocsátások ellenőrzése, tagok jogi védelme (szakmai, anyagi és szociális szempontok figyelembevétetése). 8. Elbocsátás fenyegetése esetén a dolgozó szerződésének vizsgálata, a munkaviszony esetleges megszűntetésének legkedvezőbb válfajának keresése, a kellő végkielégítés meghatározása. 9. Közéleti marketing az egyetem és a karok honlapjain. 10. Hírlevelek készítése. Ha a piszkos anyagiakat nézzük, akkor ez a helyzet áll elő: Ha mondjuk bruttó a havi adóköteles illetményed, akkor 1 hónapban az FDSZ tagdíjad ennek 0,7%-a, azaz Ft. Ez éves szinten Ft. Mivel a bruttódból vonják le, ez neked havi Ft nettót jelent. Valljuk be: ez nem kevés! DE!! Ami a tagságoddal alanyi jogon jár: év végén Ft könyvbón (ez már az éves tagdíjad durván 1/3-a). Amit 2013-ban tudtunk még adni: 1. Közoktatásban tanuló gyerekeid után az iskolakezdési támogatás a tagok számára emelt összeg a nem-tagokéhoz képest. 2. Ha üdülsz a Poreč-i kempingünkben, Ft-tal kevesebben kell fizetned, mint a nem-tagoknak. Apartmanos üdültetés esetén is kapsz Ft támogatást.

19 3. 14 évesnél fiatalabb gyermeked ingyen Bóbita bábelőadást nézhet meg minden év decemberében (Ha jegyet veszel, min. 500 Ft/fő). 4. Félévente 1 alkalommal kérhetsz szociális segélyt maximum Ft összegben. 5. A bizalmidtól előzetes érdekegyeztetés után színház- és koncertbérletet kérhetsz. (Most 1 db színházjegy ára biztosan több mint Ft!) 6. Gyermeked születése esetén rendkívüli szoc. segélyként et tudunk adni. 7. Ne adj Isten, ha közvetlen hozzátartozód elhunyt, Ft temetési segélyt adunk. 8. Ebben az évben is tervezzük az év végi Erzsébet Utalványok osztását, igaz, szerényebb mértékben, mint a múlt évben. 9. Ha nyugdíjas tag leszel, a tagdíjad évi Ft lesz, de ezért számtalan szolgáltatást nyújtunk. Amikor ez aktuális lesz, visszatérünk rá, rendben? Tételezzük fel, hogy az itt felsoroltakat mind igénybe veszed: - a könyvbónnal, - plusz iskolakezdési támogatással, - az évi egyszeri 2 fős színház-, koncert-, bábelőadás látogatás esetén, amit kapsz az FDSZ-től, az forintban: Ft!!!! Ez persze aligha reális. De ha csak a könyvbónt, a + iskolakezdésit, az 1X2 fő színházlátogatást, az 1X Ft segélyt számítjuk, ez akkor is Ft!!! Ha csak a piszkos anyagiakat nézzük, akkor is megkérdezhetjük: megéri FDSZ tagnak lenni a PTE-n?? Nekünk azért fontos, hogy a tagságunk ne apadjon, mert helyi szinten akkor tudunk az érdekvédelmet hatékonyan gyakorolni, ha úgynevezett reprezentatív szakszervezet vagyunk, ami az összes dolgozók és tagok meghatározott arányának következménye. Kérlek, fontold meg, mérlegelj, és belépési szándékodat jelezd a bizalmidnak (ha nem tudod, ki az, nézd meg a honlapot) vagy hívd az Irodát a es melléken.

20 A PTE FDSZ Bizottsága június 8-tól megválasztott tisztségviselői: FDSZ elnök: Dr. Horváth Csaba Tiszteletbeli elnök: Dr. Kiss György Dolgozói elnökhelyettes: Kosaras Attila Irodavezető: Rácz Lajosné Merényi Klára TT bizottság elnöke: Tímár Lajosné I. sz. Gyakorló Iskola főbizalmi: Jakab Ildikó Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, főbizalmi: Bárkányi Tamás Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, bizalmi: Nyírő Gizella Babits Gimnázium és Szakközépiskola, főbizalmi: Bosnyákné Szűcs Erzsébet Babits Gimnázium és Szakközépiskola, bizalmi: Daráné Wadlek Katalin Rektori Hivatal, főbizalmi: Kosaras Attila Gazdasági Főigazgatóság, főbizalmi: Bőhl Jánosné Gazdasági Főigazgatóság, bizalmi: Varga Ottó ÁJK főbizalmi, oktatói: Dr. Horváth Csaba

21 ÁJK bizalmi, dolgozói: Shaffné Nepel Andrea BTK, főbizalmi: Dr. Bertók Rózsa BTK, bizalmi: Vinczéné Király Gyöngyi BTK, bizalmi: Novákné Végső Zsuzsa KTK főbizalmi, oktatói: Dr. Hausmann Péter KTK bizalmi, dolgozói: Fehér Tibor Egyetemi Könyvtár, főbizalmi: Bertáné Németh Ágnes Egyetemi Könyvtár, bizalmi: Támis Eszter FEEK, bizalmi: Dr. Béres (Zsák) Judit TTK, főbizalmi: Dr. Majdánné Mohos Mária dr. PMMK, bizalmi: Gyöngyösi Tamás IGYFK: Farkas Józsefné

22 Az FDSZ Elnökségének tagjai Elnök: dr. Tőrös Szilárd, Pannon Egyetem Tiszteletbeli elnök: Dr. Kis Papp László, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alelnök: dr. Galli Csaba, Széchenyi István Egyetem Szabó Zoltán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Elnökségi tag: dr. Bíróné dr. Vajnorák Zsuzsanna Miskolci Egyetem dr. Bradeánné Gacs Judit Budapesti Gazdasági Főiskola Czinkóczkiné dr. Meskó Eszter, Szegedi Tudományegyetem Dr. Dráviczki Sándor, Nyíregyházi Főiskola Elek Elemérné Dr., Eszterházy Károly Főiskola Major László, Óbudai Egyetem dr. Polgár Marianna, Savaria Egyetemi Központ dr. Tóth Imre, Debreceni Egyetem Állandó meghívott: dr. Balogh Tiborné nyugd. kur. eln. Debreceni Egyetem Dely Ernőné gazd. vez. dr. Kiss György, SZVB elnök Pécsi Tudományegyetem

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA MŰKÖDÉSE, ÜGYRENDJE, A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ELVEI BUDAPEST 2003. május 2 KSZ 8. melléklete (III. fejezet 6.2.) A Szociális Bizottság

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Kedves Kolleganők és Kollegák! A Pécsi Tudományegyetemen, az érdekvédelem területén is jelentős változások és emiatt kihívások történtek a 2011-2012-es tanévben. Így, az esztendő első öt hónapi dolgozói

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére

Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére BEVEZETŐ A Vasutasok Szakszervezete alapszervezetei segélyezési munkájukat évtizedek

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kérelem célja Költségtérítési mérséklés szociális alapon Egyéb, éspedig:... A. Személyes adatok Vezetéknév: Utónév: EHA-kód (felhasználónév):..pte

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/1. sz. melléklete Kollégiumi Pályázati Űrlap Pécsi Tudományegyetem Kar Beküldési

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái Tájékoztató A WOL Élet Szava finanszírozási formái A bibliaiskolai képzésben résztvevő hallgatók finanszírozási formái a következők lehetnek: 1. Önköltséges Az önköltséges képzés keretében az ellátási

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben