Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete"

Átírás

1 Kedves Kolleganők és Kollegák! A Pécsi Tudományegyetemen a es tanévben a kulcsszó: a válságmenedzselés. Hiány van szinte mindenből; elsősorban diákból és a képzésükre fordítható pénzből. Zeller Gyula rektor-helyettes szenátusi ülésen demonstrálta a foglalkoztatottak adatváltozásait is. Önkritikus mondatok is elhangzottak. A PTE az elmúlt félévtizedben mindezekre az ellentmondásokra nem tudott megfelelő válaszokat adni és cselekvéssé formált megoldásokat elindítani. Mert mi a gond? Vajon ha kevesebb a hallgató és az utánuk járó fejkvóta, akkor a képzés kínálatát, az egyetem üzemeltetését és az oktatói kar létszámát miként kell harmonikussá tenni? Akik a csoportos létszámleépítés miatt Karácsony előtt kapják meg a felmondásukat, azokat ma már aligha érdekli a bűnbakkeresés. Akik meg most megúszták és van munkahelyük, azoknak másról szól az évvége. A (PTE FDSZ) is válságmenedzselésre készül, s ennek szellemében aktualizálta a Segélyezési Szabályzatát és sikerült az erre a célra fordítható keretet is bővítenie. Egyedi kérelmekre segélyezett és több száz jogosultnak osztott beiskolázási segélyt is. A PTE FDSZ tanév I. félévi Hírlevélből tájékozódhatnak a PTE csoportos létszámleépítésének részleteiről. Közzétesszük a kari szakszervezeti vezetők elérhetőségeit és a Hírlevéllel kapcsolatban továbbra is várjuk ötleteiket, elképzeléseiket és közreműködői szándékaikat! TARTALOMJEGYZÉK: Dr. Horváth Csaba, elnök, PTE FDSZ Köszöntő: Dr. Horváth Csaba, elnök, PTE FDSZ Emlékeztetők a PTE FDSZ Bizalmi Testület i és i üléséről PTE: csoportos létszámleépítés Zeller Gyula rektor-helyettes szeptember 26-i, szenátusi előterjesztésének az összefoglalója PTE FDSZ: Segélyezési Szabályzat PTE FDSZ: segélykérő űrlap Miért legyek FDSZ tag? PTE FDSZ szervezeteinek és vezetőinek elérhetőségei

2 PTE FDSZ Bizalmi Testület Emlékeztető a október 1-i üléséről Napirend: 1. Az üdültetés tapasztalatai Merényi Klára és Kiss György 2. Tájékoztató a beiskolázási segélyek elosztásáról Timár Lajosné 3. Pedagógus életpálya és gondjai Joó Éva 4. FDSZ országos hírek Kiss György 5.Tájékoztató a Szenátus szeptember 26-i üléséről Horváth Csaba 6. Egyebek A BT szavazati jogú taglétszáma: 23 fő. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 20 fő. A BT határozatképes. Dr. Horváth Csaba köszönti a megjelent BT tagokat és felteszi szavazásra a napirendi pontokat. A BT a napirendet elfogadja. Felkéri Merényi Klárát az emlékeztető elkészítésére. 1. napirendi pont: Az üdültetés tapasztalatai Merényi Klára kiosztja a 3 üdülési helyszínünkön lezajlott üdülések összegzését. Balatonlellén 263 fő üdült a 6 turnusban. A májusi tervekhez képest minimális eltérés lett (visszamondások) de lényegében nem volt üresen maradt hely (kivéve az I. turnust, mert a lemondás későn érkezett). Porecet sikerült teljesen betölteni 86 fővel. Ennek ellenére az Ft befolyt üdülési díj a bérleti díjnak alig felét fedezi. A következő szezonra gondolkodnunk kell az árak emeléséről. Kiss György a crikvenicai üdülés tapasztalatait összegezve elmondja, hogy az üdülési kedv múlt évihez képest sokkal élénkebb volt, 44 fő üdült. Ez köszönhető annak, hogy Primosten 200 kilométerrel messzebb van, ezzel az üdülés/utazás költségei a múlt évben magasabbak voltak az üdülők számára.

3 Majdánné Mohos Mária javasolja, hogy a regisztrációt a crikvenicai irodát kihagyva egyenesen a szállodában kellene megoldani, mert nagy sor alakult ki, sokat kellett várni. A helyszín megfelelő, egyetlen kifogás az volt, hogy nem volt minden apartmanban mikró. Általános gond volt minden turnusban a parkolás! Ezeket az észrevételeket továbbítjuk az Isztria Tours felé. 2. napirendi pont: Tájékoztató a beiskolázási segélyek elosztásáról Tímár Lajosné kiosztja az elosztásról készült táblázatot. 306 főnek tudtunk Erzsébet Utalványt osztani, összesen Ft értékben. Ezt a Jóléti Alapunk terhére történt. A differenciálási szempontok: - mindenki kapott Ft-ot, ez volt az alap - plusz Ft-ot kaptak a minimálbér alattiak (276 fő) - plusz Ft-ot kaptak az egyedülállók (93 fő) - plusz Ft-ot kaptak az FDSZ tagok Megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy mi időben meghirdettük a segélyezést, a kiosztásra csak szeptember első hetében került sor. Valószínű, hogy az IESZ-től beérkezett igényt is hozzáadva együtt rendelte meg a HSZI Cafatéria Csoportja. Az IESZ nagy taglétszáma miatt valószínűleg ők később adták le az igényt. A következő évben fel kell kérni előzetesen az IESZ-t, hogy igyekezzenek ők is hamarabb meghirdetni az akciót. Kiss György hozzáteszi, hogy nyáron az egyetemnek mindig likviditási gondjai vannak, ebből is adódhatott a megrendelés és az utalványok kiosztásának csúszása. A BT úgy döntött, hogy jövőre júniusban az IESZ-szel egyeztetve azonos időpontban és határidővel hirdetjük meg a segélyezést. 3. napirendi pont: Pedagógus életpálya és gondjai Joó Éva elmondja, hogy a pedagógus életpálya modell és a bérfejlesztés körül még mindig nagy a bizonytalanság. A mai napig nem tudják, hogy a bérfejlesztés egyénenként mennyi változást jelent az alapbérükben. Kiderült, hogy ha átveszik és aláírják a bérfejlesztésről szóló értesítést (ez még nem történt meg), akkor automatikusan a nemzeti pedagógus kar tagjai lesznek. 3 kategória van: gyakornok, pedagógus1 és pedagógus2. Gyakornokból 7 év gyakorlat után lehet valaki ped.1; további 7 év kell, hogy elteljen a ped2 és a ped2 között. Az átminősítéshez vizsgát is kell tenni. (Ez olyan, mintha a diplomájukat kellene érvényesíteni.) Ezzel a gyakorlóiskolai tanárok kikerültek a közalkalmazotti bértáblázatból. Minden pótlékot

4 eltöröltek az osztályfőnöki és a vezetőtanári pótlék kivételével. 32 órára fel kell tölteni a kötelező munkaidőt (iskolában tartózkodási időt), ezzel megszűnik a túlóra. Többször elhangzott már, hogy a gyakorlókat össze kell vonni. Lengvárszky Attila (OIG vezető) ezt cáfolta. Gond az, hogy kevés a gyakorló hallgató, ezért a 20 óra kötelezőt nehéz kitölteni. Másik probléma, hogy megszűnik a védett kor. Az iskola tanári kara felvette a kapcsolatot a PDSZ-szel. Ha nem lépünk hathatósan a gyakorlók védelmére félő, hogy tömegesen át fognak lépni a PDSZ-be! További probléma az ú. n. Etikai Bizottság (etikai kódex) felállítása. Egyelőre még nem világos, hogy milyen módon és kik lehetnek a tagjai és a bizottság hatásköre sem körvonalazódott! Horváth Csaba megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a konkrét tapasztalatok tükrében a következő BT-n térjünk vissza a kérdésre. Joó Éva azon felvetésére, hogy taglétszámot kell növelni, Horváth Csaba hozzáteszi, hogy nem csak azért van erre szükség, hogy a PDSZ-be való esetleges átlépést kompenzáljuk, hanem azért is, hogy az egyetemen megszerezzük a reprezentativitást. Addig is a szenátuson bármikor hozzászólhatunk, csak azt kell elérni, hogy a problémáinkat napirendre tűzzék. Ezt a gyakorló iskoláknak kell kezdeményezni a szenátusi ülések szervezőinél. A pedagógus életpálya modell kérdésében a PSZ-szel és a PDSZ-szel is szövetkeznünk kell. 4. napirendi pont: FDSZ országos hírek Országos ügyeket tekintve Kiss György elmondja, a Felsőoktatási Kerekasztal keretében (az FDSZ elnöke részvételével) elkészült a Felsőoktatási Stratégia vázlata. Számunkra legfontosabb megállapítása az, hogy a 0,5 %-ról a GDP 1 %-ára kívánják emelni a felsőoktatás költségvetési támogatása mértékét. A beiskolázás körében 300 pontos minimum-határt látnak szükségesnek. Az intézmények finanszírozása tekintetében meghatározónak a hallgatói létszám alakulását javasolják. Reméljük, hogy a fenti elvek megjelennek a törvényalkotásban és a költségvetésben, s a felsőoktatási folyamat a cikk-cakkos kézi irányítás helyett a kalkulálható normatív kerek közé kerül. Sajnálatos tény e tekintetben az, hogy a PTE hallgatói létszáma 33 ezerről 20 ezer hallgatóra csökkent, ekként a további elbocsátások veszélyével kell szembesülnünk. Bejelenti továbbá, hogy a Kormány felkérésére az FDSZ a felsőoktatási életpálya modell kialakítása munkálatokban is részt vesz. Jelzi, a jövő évi bérek tekintetében 5 %-os emelést követelünk akként, hogy a bértarifák 20 %-kal növekedjenek (a minimálbér évenkénti emelkedése összecsúsztatta a

5 kategóriákat) és a felső sávban két új bérkategória jelenjen meg. A pedagógusok új bértarifa rendszere sürgető a felsőoktatási bértáblák újragondolása tekintetében is. Elmondja, a tranzakciós adó, (figyelemmel Nagy Erzsébet pécsi szakszervezeti vezető nyertes perére), felerősítette azon követelésünket, hogy ne kelljen fizetni azért, hogy munkabérünkhöz hozzájuthassunk. Az OKÉT keretében tárgyalások folynak, s remélhető, havi kétszeri banki pénzfelvétel ingyenes lesz, s a kártyás vásárlást nem terheli majd az adó. 5. napirendi pont: Tájékoztató a Szenátus szeptember 26-i üléséről Horváth Csaba a Szenátus szeptember 26-i üléséről szólva elmondja, hogy azoknak a karoknak, ahol a hallgatói létszám jelentősen csökkent válságtervet kell kidolgozniuk. A hallgató létszám csökkenése előrevetíti a további csoportos létszámleépítést is. De várható az oktatók kötelező óraterhének növelése is. A nyugdíjkort elért oktatók azonnali nyugdíjazásával is fognak élni a karok. Sőt a fizetés/illetmény csökkentése sem kizárt! Mindenre fel kell készülnünk. Fehér Tibor a helyzetet jellemezve elmondja, hogy már érezhető az oktatók és az adminisztratív dolgozók közti feszültség. A demográfiai mélypont és a hallgatói korosztály külföldi továbbtanulási kedvének megnövekedése tovább ront a hallgatói helyek betöltésén. Nem tudunk semmit arról, hogy hol áll az új Felsőoktatási törvénytervezet (Ftv). Erről is jó lenne hallani. Horváth Csaba válaszában elmondja, hogy 2014-ben kipróbálásra kerül az ú. n. kancellári rendszer, 2015-ben pedig általánosan be fogják vezetni. A következő BT-re az Ftv. tervezetet napirendre vesszük. 6. napirendi pont: Egyebek Dolgozói kártya: Kosaras Attila elmondja, hogy az előállítási költség db esetén 500 Ft/db. A Marketing Osztály keres forrást. Kérdések: o Legyen-e fotó? o Vonalkódos legyen-e? o Mennyi legyen az érvényességi idő? o Kapunk-e vele előnyt a klinikákon (Decsi igazgatóval beszélni kell!) Gayer Éva kérdezi: nyugdíjas is kaphat? Horváth Csaba: tudnunk kellene, hogy kb db elkészítése mennyibe kerül. Mi állnánk a költségeket (a Marketing Osztály által kiderített forráslehetőségekkel csökkentve). A nyugdíjas tagokkal is számolunk.

6 Kosaras Attila: először Decsi igazgató úrral kell beszélni a kártya kedvezményéről. Aztán meghívják Horváth Csabát egy marketinges értekezletre az előállítási költségek megszerzéséről. A BT megerősíti, hogy a kártya beszerzésére szükség van! Szociális segélyek jóváhagyása: 9/ sz. határozat: a BT 20 igen (0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal tudomásul veszi, hogy a tól ig terjedő időszakban a Segélyezési Bizottság 7 kérelmezőt részesített szociális segélyben összesen Ft értékben. A Számvizsgáló Bizottság elnökének megválasztása: 10/ sz. határozat: a BT 20 igen (0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal megválasztja a Számvizsgáló Bizottság elnökének Parag Andreát (KTK). Egyéb hozzászólás hiányában Horváth Csaba a BT ülését bezárja, azzal a megjegyzéssel, hogy a következő ülés várhatóan november 19-én lesz. Az eddigi tervezett napirendi pontok: - Az FDSZ szervezésének aktuális kérdései - Az egyetem gazdasági helyzete - Ftv. tervezet - Pedagógus életpálya tapasztalatok - FDSZ országos hírei (Nov. 7-én OV) - Hírlevél - A kollektív szerződés felülvizsgálata - Lesz-e megint csoportos létszámleépítés? Készítette: Merényi Klára Ellenjegyezte: Dr. Horváth Csaba

7 PTE FDSZ Bizalmi Testület Emlékeztető a november 19-i ülésről Napirend: 1. Az FDSZ országos hírei Kiss György 2. Tájékoztató a Kollektív Szerződés módosításáról Kiss György 3. A pedagógus életpálya (tapasztalatok) Joó Éva 4. Év végi segélyezés Tímár Lajosné és Kiss György 5. Az FDSZ szervezeti kérdései Horváth Csaba 6. Az egyetem gazdasági helyzete Horváth Csaba 7. Tájékoztató a leépítésekről Horváth Csaba 8. Egyebek a) Hírlevél Horváth Csaba b) A Felsőoktatási törvény módosításáról Kiss György A BT szavazati jogú taglétszáma: 23 fő. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 20 fő. A BT határozatképes. Horváth Csaba köszönti a BT tagjait és felteszi szavazásra a napirendi pontokat. A BT a napirendet egyhangú szavazással elfogadta. Felkéri Merényi Klárát az emlékeztető elkészítésére. 1. napirendi pont: Az FDSZ országos hírei Kiss György elmondja, hogy a megelőző BT óta eltelt időben két országos rendezvény volt, október 17-én elnökségi, november 7-én országos választmányi ülés. Elhangzott, hogy jövő évre a költségvetésben 75 Milliárd Ft van tervezve a közszféra számára. A szakszervezetek 10%-os bérfejlesztést tartanának helyesnek. Országosan a hat szakszervezeti konföderáció lefedi a szakszervezeti mozgalmat. A jelenlegi kormány a szakszervezetekkel nem tárgyal. Egyedül a Liga vezetőjét (Gaskó) tekinti

8 egyeztető partnernek. Ennek a ténynek volt köszönhető, hogy az FDSZ és a Liga vezetőinek tárgyalása eredményeként bekerültünk a FÉT-be. A TÁMOP-ba is nyújtottunk be közösen pályázatot, így sikerült a pesti központnak nyerni 50 M Ft-ot szervezetfejlesztésre. Hozzászólás: Horváth Csaba megemlíti, hogy több országos fórumunkon volt szó arról, hogy a központnak juttatandó tagdíjrészt (20%) meg kellene emelni. Az alapszervezetek azzal tudták megvétózni, hogy a pályázás lehetőségét szorgalmazták. A tömörülésekről szólva elmondja, hogy az ÉSZT-hez való tartozásunk nem igazán előnyös, mert túl kicsik vagyunk (mi magunk is és az ÉSZT is). Gondolkodni kell arról, hogy másik tömörülésbe menjünk át. 2. napirendi pont: Tájékoztató a Kollektív Szerződés módosításáról Kiss György a Kollektív Szerződés módosításával kapcsolatban elmondja, hogy számos ülés volt már, de az érdemi munka felénél sem tartanak. Forróné Déri Sarolta (HSZI) praktikusan közelíti meg a kérdést: rövid, mindösszesen 20 oldalas KSZ-t szeretne. Ennek következménye, hogy több mindent ki akar hagyatni a dokumentumból. Mi ragaszkodunk a részletesebb KSZ-hez. Ezen a héten is lesz megbeszélés, a téma a munkaidő kérdése. 3. napirendi pont: A pedagógus életpálya (tapasztalatok) Joó Éva tájékoztatja a BT-t, hogy az utolsó ülésünk óta a HSZI kiküldte a módosított kinevezéseket (tele hibával). Többen csak úgy írták alá, hogy fenntartásaikat a kinevezésre rávezették. Ezt aztán a HSZI később közokirat hamisításnak nevezte! Az általános tapasztalat, hogy az új életpálya modell (és bérrendezés) nagy vesztesei a nyugdíj előtt állók!! Az ő bérrendezésük jelentéktelen, miközben jelentős a többletmunka. A 10 évvel nyugdíj előtt állók ráadásul az előmenetelből is kimaradnak. Egy nagy eredmény van: a gyakorlók kimaradtak a Nemzeti Pedagógus Kamarából!!! Viszont egyre több helyen lebegtetik a gyakorlók összevonásának kérdését. Jó lenne, ha felelős személyek erről nyilatkoznának. Hozzászólás: Horváth Csaba bejelenti, hogy november 28-án, 19 órai kezdettel a Vasutas Művelődési Házban fórum lesz a pedagógus életpálya modell bevezetésének tapasztalatairól. Meghívott vendégek: Baranya Megye PSZ és PDSZ vezetője, iskolaigazgatók. A moderátori szerepre felkéri Joó Évát. A rendezvény meghívóját elküldjük a bizalmiknak, propagálják minél szélesebb körben.

9 4. napirendi pont: Év végi segélyezés Kiss György elmondja, hogy a Jóléti Alapunkon jelenleg 2,5 M Ft van. Tartalékolni kell az év végi rendezvényeinkre és a poreci lakókocsik szezonon kívüli őrzésére. 1,5 M Ft-ot terveztünk kiosztani év végi segélyként (Erzsébet Utalvány). Közben Horváth Csaba elérte a gazdasági főigazgatónál, hogy 1,5 M Ft-ot kapjunk még. Így az adóval együtt cca. 3 M Ft-ot tudunk kiosztani. Tímár Lajosné tájékoztatja a BT-t, hogy megtörtént az összeg felosztása. Minden bruttó Ft alatt kereső dolgozónk kap Ft utalványt (ez 194 fő), az FDSZ tagok pedig (64 fő) még Ft értékben kapnak ezen felül. Kiss György az utalványokat azonnal rendeli, amint a teljes összeg a Jóléti Alapon lesz. 5. napirendi pont: Az FDSZ szervezeti kérdései Az FDSZ szervezeti kérdései: Horváth Csaba elmondja, hogy az egyetem közel dolgozói létszámából a volt POTE része. Mi csak cca en vagyunk. (9 kar+rektori Hivatal+gyakorlók+ GF+Könyvtár) Ezért a taglétszámunk is kevesebb. Így a fontos értekezletekre meghívót ugyan kapunk, de nincs szavazati jogunk. Mit tehetünk a pozíciónk javítása érdekében? - taglétszám növelése, - szövetség létrehozása (ezt országos szinten kell kezdeményezni), - kapcsolat keresése az egyetemi orvoskamarával. Ez utóbbi érdekében rövidesen találkozni fog a helyi vezetővel. A következő 2 napirendi pontot Horváth Csaba javaslatára a BT összevontan tárgyalja napirendi pont: - Az egyetem gazdasági helyzete - Tájékoztató a leépítésekről Horváth Csaba elmondja, hogy a múlt alkalommal kiosztott rektor-helyettesi táblázatok szerint az ú.n. amortizáció főleg az ÁJK-t, a BTK-t, a FEEK-et, az IGYFK-t és a PMMK-t érinti. A hallgatói létszám csökkenése ezeken a karokon a legjelentősebb. Az újabb csoportos leépítési terv karokra lebontva a következő: ÁJK 11 fő BTK 3 fő GF 4 fő IGYFK 3 fő KK 3 fő KTK 2 fő PMMK 18 fő TTK 2 fő

10 Ez nem mind tényleges elküldés, vannak üres státuszok (pl. IGYFK). Az alapvető kifogásunk a leépítési tervvel kapcsolatban az, hogy nem ismert számunkra a leépítés feltételrendszere. A leépítés ütemezése: - konzultáció kezdete: november konzultáció befejezése: dec rektori döntés: dec értesítések kiküldése: dec felmentések kezdete: január 9. A mi javaslatunk a leépítések helyett inkább szerkezeti átalakítás a karokon, pl. tanszékek összevonása. A Szenátusi ülésen az érintett karok vezetői benyújtották reorganizációs tervüket. Horváth Csaba, az FDSZ elnöke hozzászólásában egyrészt kifogásolta az elbocsátási folyamat hosszadalmasságát, és ennek következtében a dolgozók létbizonytalansági érzéseit. Kérte egy olyan opciórendszer kidolgozását és nyilvánosságra hozatalát, melyben szakmai és szociális feltételek, stb. egyaránt szerepelnek (Rektor úr kijelentette, hogy ezeket a szempontokat eljuttatták a dékánoknak). Kérte azt is, hogy a dékánok fogadják a karok FDSZ bizalmiait, hogy átbeszéljék az elbocsátásokat és az elbocsátandó kollégákat (Ez az ÁJK-n megtörtént, máshonnan nem volt információ). 8. napirendi pont: Egyebek a. Hírlevél: Horváth Csaba kéri Merényi Klárát, hogy minden anyagot juttasson el az újabb Hírlevél megjelentetéséhez. b. A Felsőoktatási törvény módosításáról nincs újabb információnk, ezt az alpontot később tárgyaljuk. c. Szociális segélyek jóváhagyása: 11/ sz. határozat: a BT 20 igen (0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal tudomásul veszi, hogy a től ig terjedő időszakban a Segélyezési Bizottság 29 kérelmezőt részesített szociális segélyben összesen Ft értékben. Egyéb hozzászólás hiányában Horváth Csaba a BT ülését bezárja, azzal a megjegyzéssel, hogy az évzáró ülés december 18-án lesz a Vasutas Művelődési Házban, 18 órai kezdettel. A részvételi szándékot a BT tagok küldjék el Merényi Klárának december 4-ig. Egyéb hozzászólás hiányában Horváth Csaba a BT ülését bezárja. Készítette: Merényi Klára Ellenjegyezte: Dr. Horváth Csaba

11 Pécsi Tudományegyetem Zeller Gyula rektor-helyettes: a PTE gazdasági mutatói

12 Elfogadott A PTE Dolgozók Felsőoktatási

13 Szakszervezetének Segélyezési Szabályzata évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról III. Fejezet FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Szociális segély: a szociálisan rászorulónak pénzben vagy nem pénzben ellenszolgáltatás nélkül nyújtott vissza nem térítendő támogatás. 1. számú melléklet az évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekről 1. A szociális és más ellátások közül adómentes: 1.3., valamint a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ági rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben felsorolt ellátásokat kiegészítő juttatások nyújtása; ( ) A segélyezés célja az egyetemen dolgozó, szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életvitelükben bekövetkezett rendkívüli események vagy tartósan fennálló keresetkiesés miatt keletkezett anyagi gondjaik enyhítése. A segélyezési feladat ellátása érdekében az BT 3 tagú segélyezési albizottságot hozott létre. 1. A segélyezési bizottság működése és feladatai - tagjait az BT bízza meg, - évente egy alkalommal beszámol a taggyűlésen a munkájáról, - üléseit havonta tartja, - dönt a szakszervezeti segélyek odaítélése tárgyában a beérkezett kérelmek alapján, - az BT ülésen a tagok jóváhagyása után, határozatban rögzíteni, hogy ki kapott segélyt. A szociális segély fedezete a szakszervezeti tagok tagdíja. A jóléti segélyezés anyagi alapját az egyetem költségvetésében jóváhagyott jóléti alap képezi. 2. A segélyezés szabályai

14 A segélyezés feltételei: - Segélyezésben csak az a szakszervezeti tag részesülhet, aki legalább fél éve az FDSZ Alapszabálya szerint fizeti a tagdíjat. - Segély csak szociálisan rászoruló FDSZ tagnak adható, félévente egy alkalommal. A Szja tv pontja szerint Szociálisan rászoruló: az a magánszemély, akinek (eltartottainak) létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni viszonyára is tekintettel - csak külső segítséggel képes biztosítani. - Az adómentességhez szükséges az SZJA törvényben előírt szociális rászorultság meglétének főbizalmi, bizalmi igazolása. Amennyiben a kérelmező nem szociálisan rászorult, a segélyt 16%-os szja és 14 %-os egészségügyi hozzájárulás terhel. - A segélyezés a szakszervezeti tag kérelmére indul, a szabályzat 1. sz. mellékletét képező Szakszervezeti segélykérő lap értelemszerű kitöltésével, a rászorultság megállapítása céljából az indokok felsorolása. Az adatszolgáltatás során, a segélyt kérő és a vele egy háztartásban élők havi nettó jövedelmét, továbbá az eltartott (nem kereső) családtagok számát is fel kell tüntetni. A mellékletek csatolásával kezdeményezhető a segély. A közölt adatok valódiságáért és az esetleges jogkövetkezményekért a kérelmező a felelős! A segélyezés szociális feltételeinek igazolása: - A szakszervezeti bizalmi a segélyezés jogosultságát a segélyező lapra rávezetett adatok hitelt érdemlő bizonylatai alapján (az igénylő nyilatkozata, különböző okmányok, pl. születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, temetési számla stb.) bírálja el. - A szociális segélyek elbírálásakor a szakszervezeti tag szociális helyzete, rászorultsága, életkörülményei, az egy főre eső családi jövedelme ismeretében a bizalmi javaslata alapján kell eldönteni. - Az BT döntése alapján a segélyezés fajtái és összege: 1. Szociális segély Ft-ig adható (30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, műtéti beavatkozások esetén, töréssel járó baleset esetén, elemi kár előfordulásakor), gyermek születése esetén, Ft adható, szociális segélyként, (A segélykérő lapot kell kitölteni és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell mellékelni.) közeli hozzátartozó elhalálozása esetén a költségek enyhítése céljából Ft temetési segély ítélhető meg. (Temetési segély esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a névre szóló temetési számlát mellékelni kell.) 2. Jóléti segély Ft-ig adható, a PTE valamennyi szociálisan rászoruló dolgozójának adható. A Segélyezési Albizottság döntése értelmében január 1-től mindenféle segélykérelmet csak 3 hónapnál nem régebbi, a munkáltató által havonta kiadott egyéni bérjegyzék

15 másolatával (házastársét és élettársét is kérjük), nyugdíjasok esetében a tárgyévi nyugdíjhatározat másolatával fogadunk el. Útmutató - Eltartott: mindazon személyek a háztartásban, akik önálló, rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek, eltartott gyermek esetében a BT döntése értelmében 25 éves korig. - Gyermek: aki után családi pótlék jár (közoktatási intézményben tanul) 0-18 éves korig. - Felsőfokú tanulmányokat folytató, rendszeres keresettel nem rendelkező hallgató 25 éves korig. - Ha munkanélküli, és járadékban részesül, a munkanélküli járadékot megállapító határozat fénymásolat. - Ha munkanélküliként regisztrálják a Munkaügyi Központban, akkor a határozat fénymásolata arról, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vették (ezen rajta van az időpont, hogy mikortól. - Ha munkanélküli és nem regisztráltatja magát, akkor, ha korábban dolgozott, akkor arról van igazolása, hogy mikor szűnt meg a munkaviszonya. - Ha közoktatási intézményben befejezi a tanulmányait és nincs munkája, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik 25 éves korig. - Rokkantnyugdíjas: rokkantságot megállapító határozat fénymásolata. A segélyezés menete: A kitöltött segélykérelmek a bizalmiaknál, főbizalmiknál adhatók le, a főbizalmi, bizalmi javaslatával ( szociális rászorultsága alapján segélyezését javaslom ; szociális rászorultsága alapján segélyezését kiemelten támogatom aláírásával kerül a szakszervezeti irodába. A segélykérelmek leadási határideje minden hónap utolsó munkanapja! Július-augusztus, november-december hónapban a segélyezés szünetel! A segélyek elbírálását a Segélyezési albizottság minden hónap 10-ig elvégzi. A segélyek kifizetése az elbírálást követő 15 napon belül házipénztáron keresztül történik. A segélykérelem elfogadása esetén az irodavezető értesíti a főbizalmit, bizalmit. Abban az esetben, ha a testület a kérelmet megalapozatlannak találja, úgy jogában áll azt elutasítani, és az elutasítást indokolni. A hibás vagy hiányos adatokkal kitöltött kérelmeket a testület hiánypótlásra visszaküldi. A segély kifizetése az FDSZ irodában személyesen vagy meghatalmazással az irodavezetőnél történik, kedd, szerda 9-14 óra között, az egyeztetett időpontban. Adatvédelem

16 Mivel az adatszolgáltatás során személyes adatok kerülnek nyilvánosságra, ezért azokat bizalmasan kell kezelni. Az elbírálás és adatfeldolgozás során a tisztségviselők a birtokukba jutott információkat harmadik személynek nem adhatják ki. 3. Záradék A Segélyezési Szabályzat a PTE FDSZ szervezetének május 28-i BT ülésén került elfogadásra. Alkalmazása május 29-tól hatályos. Pécs, május 28.. Dr. Horváth Csaba FDSZ elnök 1. sz. melléklet Név (olvashatóan):.. Születési dátum: Munkaköre:.. Családi állapota: száma:... S E G É L Y K É R Ő L A P (aktív tagok számára) Adóazonosító: FDSZ belépés időpontja:. Munkahelye:.. Eltartott családtagok gyermek (tanuló) 0-18 év: gyermek év:... Segélykérő havi nettó jövedelme:. Házastárs havi nettó jövedelme:. Segélykérő egyéb havi nettó jövedelme: Egyéb szociális körülmény (ingatlan, gépkocsi):. Kérem, hogy részemre temetési, szociális, jóléti (kívánt rész aláhúzandó!) segélyt folyósítani szíveskedjék az alábbi indokaim alapján: Kelt: Pécs,.. Melléklet:..

17 Kérelmező aláírása Kérelmező lakcíme... Kérelmező telefonja/belső melléke:.. Kérelmező címe:... A szakszervezeti bizalmi javaslata (kitöltés nélkül a kérvény érvénytelen!!):. Kelt: Pécs,..... Bizalmi aláírása A Segélyezési Albizottság döntése: A kérelem alapján segélyként.. Ft, azaz. forint folyósítását javasolja a Jóléti Alap terhére/szakszervezeti keret terhére (kívánt rész aláhúzandó!). Kérelmét elutasítja, mert.. Kelt: Pécs, a Segélyezési Albizottság vezetőjének aláírása Kelt: Pécs,. A fenti összeget átvettem: Segélyezett aláírása A közölt adatok valódiságáért és az esetleges jogkövetkezményekért a kérelmező a felelős.

18 PTE FDSZ: mit kapsz? 1. Belső Információkhoz való hozzájutás. Egyetemi szinten a Szenátusban elnöki részvétel alapján, kari szinteken a Kari Tanácsokban való Bizalmi részvétel, egyéb intézményekben szintén Bizalmi szinteken. 2. Érdekegyeztetések, érdekvédelmi funkciók ezeken a szinteken. 3. Információk a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének felső szintjéről, a felső érdekegyeztetésekről. 4. Új Kollektív Szerződés kialakításába beleszólás, a Szerződés ellenőrzése, betartatása. 5. Munkaviszony, munkahelyi légkör figyelése, dolgozói panaszok kivizsgálása. 6. Jogi tanácsadás, jogvédelem. 7. Csoportos elbocsátások ellenőrzése, tagok jogi védelme (szakmai, anyagi és szociális szempontok figyelembevétetése). 8. Elbocsátás fenyegetése esetén a dolgozó szerződésének vizsgálata, a munkaviszony esetleges megszűntetésének legkedvezőbb válfajának keresése, a kellő végkielégítés meghatározása. 9. Közéleti marketing az egyetem és a karok honlapjain. 10. Hírlevelek készítése. Ha a piszkos anyagiakat nézzük, akkor ez a helyzet áll elő: Ha mondjuk bruttó a havi adóköteles illetményed, akkor 1 hónapban az FDSZ tagdíjad ennek 0,7%-a, azaz Ft. Ez éves szinten Ft. Mivel a bruttódból vonják le, ez neked havi Ft nettót jelent. Valljuk be: ez nem kevés! DE!! Ami a tagságoddal alanyi jogon jár: év végén Ft könyvbón (ez már az éves tagdíjad durván 1/3-a). Amit 2013-ban tudtunk még adni: 1. Közoktatásban tanuló gyerekeid után az iskolakezdési támogatás a tagok számára emelt összeg a nem-tagokéhoz képest. 2. Ha üdülsz a Poreč-i kempingünkben, Ft-tal kevesebben kell fizetned, mint a nem-tagoknak. Apartmanos üdültetés esetén is kapsz Ft támogatást.

19 3. 14 évesnél fiatalabb gyermeked ingyen Bóbita bábelőadást nézhet meg minden év decemberében (Ha jegyet veszel, min. 500 Ft/fő). 4. Félévente 1 alkalommal kérhetsz szociális segélyt maximum Ft összegben. 5. A bizalmidtól előzetes érdekegyeztetés után színház- és koncertbérletet kérhetsz. (Most 1 db színházjegy ára biztosan több mint Ft!) 6. Gyermeked születése esetén rendkívüli szoc. segélyként et tudunk adni. 7. Ne adj Isten, ha közvetlen hozzátartozód elhunyt, Ft temetési segélyt adunk. 8. Ebben az évben is tervezzük az év végi Erzsébet Utalványok osztását, igaz, szerényebb mértékben, mint a múlt évben. 9. Ha nyugdíjas tag leszel, a tagdíjad évi Ft lesz, de ezért számtalan szolgáltatást nyújtunk. Amikor ez aktuális lesz, visszatérünk rá, rendben? Tételezzük fel, hogy az itt felsoroltakat mind igénybe veszed: - a könyvbónnal, - plusz iskolakezdési támogatással, - az évi egyszeri 2 fős színház-, koncert-, bábelőadás látogatás esetén, amit kapsz az FDSZ-től, az forintban: Ft!!!! Ez persze aligha reális. De ha csak a könyvbónt, a + iskolakezdésit, az 1X2 fő színházlátogatást, az 1X Ft segélyt számítjuk, ez akkor is Ft!!! Ha csak a piszkos anyagiakat nézzük, akkor is megkérdezhetjük: megéri FDSZ tagnak lenni a PTE-n?? Nekünk azért fontos, hogy a tagságunk ne apadjon, mert helyi szinten akkor tudunk az érdekvédelmet hatékonyan gyakorolni, ha úgynevezett reprezentatív szakszervezet vagyunk, ami az összes dolgozók és tagok meghatározott arányának következménye. Kérlek, fontold meg, mérlegelj, és belépési szándékodat jelezd a bizalmidnak (ha nem tudod, ki az, nézd meg a honlapot) vagy hívd az Irodát a es melléken.

20 A PTE FDSZ Bizottsága június 8-tól megválasztott tisztségviselői: FDSZ elnök: Dr. Horváth Csaba Tiszteletbeli elnök: Dr. Kiss György Dolgozói elnökhelyettes: Kosaras Attila Irodavezető: Rácz Lajosné Merényi Klára TT bizottság elnöke: Tímár Lajosné I. sz. Gyakorló Iskola főbizalmi: Jakab Ildikó Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, főbizalmi: Bárkányi Tamás Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, bizalmi: Nyírő Gizella Babits Gimnázium és Szakközépiskola, főbizalmi: Bosnyákné Szűcs Erzsébet Babits Gimnázium és Szakközépiskola, bizalmi: Daráné Wadlek Katalin Rektori Hivatal, főbizalmi: Kosaras Attila Gazdasági Főigazgatóság, főbizalmi: Bőhl Jánosné Gazdasági Főigazgatóság, bizalmi: Varga Ottó ÁJK főbizalmi, oktatói: Dr. Horváth Csaba

21 ÁJK bizalmi, dolgozói: Shaffné Nepel Andrea BTK, főbizalmi: Dr. Bertók Rózsa BTK, bizalmi: Vinczéné Király Gyöngyi BTK, bizalmi: Novákné Végső Zsuzsa KTK főbizalmi, oktatói: Dr. Hausmann Péter KTK bizalmi, dolgozói: Fehér Tibor Egyetemi Könyvtár, főbizalmi: Bertáné Németh Ágnes Egyetemi Könyvtár, bizalmi: Támis Eszter FEEK, bizalmi: Dr. Béres (Zsák) Judit TTK, főbizalmi: Dr. Majdánné Mohos Mária dr. PMMK, bizalmi: Gyöngyösi Tamás IGYFK: Farkas Józsefné

22 Az FDSZ Elnökségének tagjai Elnök: dr. Tőrös Szilárd, Pannon Egyetem Tiszteletbeli elnök: Dr. Kis Papp László, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alelnök: dr. Galli Csaba, Széchenyi István Egyetem Szabó Zoltán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Elnökségi tag: dr. Bíróné dr. Vajnorák Zsuzsanna Miskolci Egyetem dr. Bradeánné Gacs Judit Budapesti Gazdasági Főiskola Czinkóczkiné dr. Meskó Eszter, Szegedi Tudományegyetem Dr. Dráviczki Sándor, Nyíregyházi Főiskola Elek Elemérné Dr., Eszterházy Károly Főiskola Major László, Óbudai Egyetem dr. Polgár Marianna, Savaria Egyetemi Központ dr. Tóth Imre, Debreceni Egyetem Állandó meghívott: dr. Balogh Tiborné nyugd. kur. eln. Debreceni Egyetem Dely Ernőné gazd. vez. dr. Kiss György, SZVB elnök Pécsi Tudományegyetem

A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének. Segélyezési Szabályzata évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. III.

A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének. Segélyezési Szabályzata évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. III. Elfogadott A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Segélyezési Szabályzata 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról III. Fejezet FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 35. 85 Szociális segély:

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA MŰKÖDÉSE, ÜGYRENDJE, A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ELVEI BUDAPEST 2003. május 2 KSZ 8. melléklete (III. fejezet 6.2.) A Szociális Bizottság

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Kedves Kolleganők és Kollegák! A Pécsi Tudományegyetemen, az érdekvédelem területén is jelentős változások és emiatt kihívások történtek a 2011-2012-es tanévben. Így, az esztendő első öt hónapi dolgozói

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére

Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Segélyezési szabályzat az Alapszervezetek részére BEVEZETŐ A Vasutasok Szakszervezete alapszervezetei segélyezési munkájukat évtizedek

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály 1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kérelem célja Költségtérítési mérséklés szociális alapon Egyéb, éspedig:... A. Személyes adatok Vezetéknév: Utónév: EHA-kód (felhasználónév):..pte

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Celldömölk

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kérelem LAK6 PROGRAM Lakcíme: irányítószám település

Kérelem LAK6 PROGRAM Lakcíme: irányítószám település Kérelem 1. A kérelmező személyes adatai, elérhetőségei: LAK6 PROGRAM 2017 Családi és utóneve: TAJ száma: Anyja neve: Születési hely, idő: Lakcíme: irányítószám település utca/út/tér lépcsőház/em/ajtó Telefonszáma:

Részletesebben

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/1. sz. melléklete Kollégiumi Pályázati Űrlap Pécsi Tudományegyetem Kar Beküldési

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani.

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani. 3/2014. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái Tájékoztató A WOL Élet Szava finanszírozási formái A bibliaiskolai képzésben résztvevő hallgatók finanszírozási formái a következők lehetnek: 1. Önköltséges Az önköltséges képzés keretében az ellátási

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

1.8. Állampolgársága: 1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.8. Állampolgársága: 1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): 3. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 1 KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig)

K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig) 8. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1. A kérelmező adatai: K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig) Neve:... Születéskori neve:.... Anyja

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben