ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008"

Átírás

1 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete valamint a pozsonyi Komenský Egyetem Szociológia tanszéke számára végzünk Szlovákiában egy nemzetközi felmérést az emberek nézeteirıl és életérıl. Beszélhetnék, kérem, azzal a személyel az Ön háztartásából, aki 18 évnél idısebb és akinek utoljára volt születésnapja?" - tento člen domácnosti je doma - tento člen domácnosti e je momentálne doma - jemné odmietnutie (napr. respondent/ domácnosť momentálne nemá čas, váha, chce si nechať čas na rozmyslee) - tvrdé odmietnutie (vrátane dlhodobej choroby, dlhodobej neprítomnosti vybraného člena domácnosti, jazykovej bariéry, fyzického alebo mentálneho postihnutia a pod.) POŽIADAJTE, ČI BY STE MOHLI HOVORIŤ S TÝMTO ČLENOM DOMÁCNOSTI, KTORÝ MAL AKO POSLEDNÝ NARODENINY A MÁ 18 ALEBO VIAC ROKOV ZISTITE, KEDY BUDE DOMA A DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI VRÁTIŤ DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI OPÄTOVNE VRÁTIŤ POĎAKUJTE SA A UKONČITE ROZHOVOR Önt véletlenszerően választottuk ki, a szlovák nyilvánosság reprezentatív részeként. Az Ön összes válasza névtelenül kerül kiértékelésre. Szívesen megkérdezném Önt a véleményérıl különbözı témákban. Az Ön segítsége hozzájárul annak jobb megértéséhez, hogyan élnek az emberek Szlovákiában és mit gondolnak különbözı témákról, például a szabadidırıl és sportról, vallásról vagy az álam szerepérıl. A beszélgetés körülbelül 45 percig fog tarta. D35. Kerület: 1 - pozsonyi 2 - nagyszombati 3 - trencsé 4 - nyitrai 5 - zsolnai 6 - besztercebányai 7 - eperjesi 8 - kassai D36. Település nagysága: lakos alatt lakos fölött (Pozsony, Kassa) 1

2 Kezdjük az Ön szabadidejének eltöltésével kapcsolatos kérdésekkel. A következı kérdések az Ön szabadidejére vonatkoznak, tehát a napnak annak a részére, amikor Ön ncs sem a munkahelyén és ncs elfoglalva a szükséges házi munkákkal vagy egyéb teendıkkel. A1. Szabadidejében Ön milyen gyakran végzi a következı tevékenységeket? (Predložte pom. lístok A1) Hetent Néhányszo Havonta Napon e r évente néhánys ta néhány vagy zor szor ritkábban Soha tud választ a A Tévét, DVD-t, videót néz B Moziba jár Vásárol jár kedvtelésbıl és C szórakozásból D Könyveket olvas Kultúrrendezvényeket látogat, például E koncerteket, színházi elıadásokat, kiállításokat Rokonaival találkozik, akik nem élnek az F Ön háztartásában G A barátaival találkozik H Kártyázik vagy asztali játékokat játszik I Zenét hallgat J Fizikai tevékenységeket végez, pld. sportol, testedzésre jár, sétál K Sportrendezvényekre jár nézıként Hasznos manuális tevékenységeknek L szenteli magát, mint pld. kerti munkák, fával vagy fémmel való barkácsolás, varrás stb. Az Interneten/a számítógép mellett tölti a M szabadidejét A2. Az, amivel Ön a szabadidejében foglalkozik, milyen mértékben teszi lehetıvé: (Predložte pom. lístok A2) Nagyon Elég nagy on Valamel yest Csak kicsit Egyál talán nem tud válasz ta válaszo lt A... hogy önmaga legyen? B... hogy más emberekkel való kapcsolatát erısítse? 2

3 A3. Kérem, mondja meg, mennyire szórakoztatják az alábbi szabadidıs tevékenységek: (Predložte pom. lístok A3) Egyál Csak Nagy talán egy Egész Soha on nem nagyon kicsit en nem szóra szóra szórako szóra szórak csinálo kozta kozta ztat kozta oztat m t t t tud választ a A Könyvolvasás Találkozás barátokkal/barátnıkkel és B ismerısökkel Fizikai tevékenységek, mint pld. sportolás, C fittness, erısítés, séta stb D Tévé-, DVD-, videónézés Kerti kézimunkák, fával, fémmel való E barkácsolás, varrás vagy kötés Találkozás olyan rokonokkal, akik nem F élnek Önnel Idıtöltés az Önnel élı legközelebbi G hozzátartozói körében A4. Az emberek szabadidejükben különféle dolgokkal foglalkoznak. Milyen gyakran használja ki szabadidejét...? (Predložte pom. lístok A4, A5) Nagyon gyakran Elég gyak ran Néha Ritkán Soha tud választ a... hasznos kapcsolatok (ismeretségek) A kialakítására? B... lazításra és pihenésre?... tanulásra vagy képességeinek C fejlesztésére? A5. Szabadidejében milyen gyakran...? (ponechajte pom. lístok A4, A5) Nagyon gyakran Elég gyakran Néha Ritkán Soha tud A... unatkozik? érzi magát túlhajszoltnak, B stresszesnek?... kapja magát azon, hogy munkájára C gondol? A6. Szabadidejét szívesebben tölti más emberek társaságában vagy egyedül? (Predložte pom. lístok A6) 1 Többnyire más emberek társaságában töltöm 2 szeretem más emberek társaságában tölte, mint egyedül 3 szeretem egyedül tölte, mint más emberek társaságában 4 Többnyire egyedül töltöm 3

4 A7. Képzelje el, hogy lehetısége volna megváltoztat az életmódját és egyes tevékenységeknek több idıt szentelhetne, másoknak kevesebbet. Az alábbi listán szereplı mely tevékenységeknek szentelne több idıt, melyeknek kevesebb idıt, és melyekre szánna ugyanannyi idıt, mint jelenleg? (Predložte pom. lístok A7) Sokkal Valamivel Ugyanannyi több idıt több idıt t, mint most Valamivel kevesebb idıt Sokkal kevesebb idıt tud A Fizetett munkának B Házimunkának C A családjának D Szabadidıs tevékenységeknek A8. Az elmúlt 12 hónapban körülbelül hányszor töltötte az éjszakát házon kívül szabadságon, vagy rokonainál, illetve ismerıseinél tett látogatások alkalmával? (Üdüléskor, hétvégi házban töltött hétvégén vagy pihenéskor) (Predložte pom. lístok A8) 1) Egyszer sem éjszakáztam házon kivül 2) 1-5 éjszakát 3) 6-10 éjszakát 4) éjszakát 5) éjszakát 6) Több mint 30 éjszakát 9) nem tud 0) nem A9. Az elmúlt 12 hónap folyamán összesen hány szabadnapot vett ki a munkahelyén? (Ne számolja bele a anyasági vagy szülıi szabadságot, betegszabadságot és ehhez hasonlókat!) (Predložte pom. lístok A9) 1) Egy napot sem 2) 1-5 napot 3) 6-10 napot 4) napot 5) napot 6) Több mint 30 napot 7) dolgozom 9) nem tud 0) nem A10. Leggyakrabban milyen sportot vagy testmozgást végez? Írja be: sportolok, nem végzek semmilyen testmozgást ---> A nem tud A11. Most tüntesse fel, melyik az Ön által második leggyakrabban őzött sport vagy végzett testmozgás: Írja be: sportolok, nem végzek semmilyen testmozgást ---> A nem tud A12. Most tüntesse fel, melyik az Ön által harmadik leggyakrabban őzött sport vagy végzett testmozgás: Írja be: sportolok, nem végzek semmilyen testmozgást 99 - nem tud 4

5 PÝTAJTE SA VŠETKÝCH! A13. Most térjünk rá a játékokra tehát nem sporttevékenységekre vagy testmozgásra. Milyen játékot játszik leggyakrabban? (Predložte pom. lístok A13) 1 Asztali játékok 2 - Backgammon 3 - Dámajáték 4 - Sakk 5 - Go (japán logikai asztali társasjáték, amelyikben a játékosok köveikkel a lehetı legnagyobb területet igyekeznek elfoglal) 6 Más asztali játékok (például monopoly, scrabble, lóverseny és fogadás) 7 - Kártyajátékok (pld., hetes, máriás, kanaszta, römi, pasziánsz, bridzs) 8 - Dominó 9 - Madzsong (kínai asztali játék, amelynek során a játékosok a játéktérrıl eltávolítják az azonos szimbólumokkal ellátott köveket) 10 - Puzzle (kirakós játék) 11 - Szó- vagy számjátékok (pl. keresztrejtvény, szudoku) 12 Számítógépes játék, videojátékok, play station, pinball 13 - Szerencsejáték (pld. kaszinó, nyerıautomata, lottó, sportfogadás) 14 Csocsó vagy asztali hoki, biliárd 15 Más játékok. 77 játszom semmilyen játékot 99 - nem tud 0 - nem A14. Kérem, mondja meg, mennyire fontosak a következı tényezık abban, hogy Ön sportol vagy játszik, abból a célból, hogy (Predložte pom. lístok A14) Nagyon fontos Eléggé fontos Csak egy kicsit fontos 5 Egyáltalán nem fontos tud vonatkoz ik rá Fenntartsa testi és A szellemi egészségét 7 Találkozzon más B emberekkel 7 C Versenyezzen másokkal 7 D Jól nézzen ki 7 A15. Milyen sportközvetítést néz leggyakrabban a tévében? A leggyakrabban ezt a sportközvetítést nézem (kérem, írja be): a televízióban nem nézek semmilyen sporteseményt ---> A nem tud A16. Melyik sportot nézi a másodikként leggyakrabban a tévében? A másodikként leggyakrabban ezt a sportot nézem: A TV-ben nem nézek másodikként semmilyen sporteseményt 99 - nem tud PÝTAJTE SA VŠETKÝCH! A17. Mennyire büszke Ön arra, ha Szlovákia sportversenyekben és játékokban jó eredményt ér el? (Predložte pom. lístok A17) 1 Nagyon büszke 2 Aránylag büszke 3 nagyon büszke 4 Egyáltalán nem büszke

6 A18. Az embereknek eltérı a véleménye a sportokról. Milyen mértékben ért, illetve nem ért egyet az alábbi állításokkal? (Predložte pom. lístok A18) A A sportolás fejleszti a gyermekek személyiségét (jellembeli tulajdonságokat). Teljes en egyeté rtek egyeté rtek is értek egyet, nem is ellenzem nem értek egyet Egyáltal án nem értek egyet tud válas zta B Túl sok sportmősor van a tévében. A sport közelebb hozza egymáshoz a C Szlovákiában élı nemzetiségeket. A nemzetközi sportversenyek inkább D feszültséget keltenek az országok között, mint jó viszonyokat teremtenek. E A szlovák kormánynak több pénzzel kellene támogata a sportot. Az allábbiakban néhány olyan kérdés következik, amely a társadalmi elkötelezettséget érinti. A19. Az elmúlt 12 hónap folyamán milyen gyakran vett részt az alább felsorolt szervezetek vagy társulások tevékenységének valamelyikébe? (Predložte pom. lístok A19) Bekapcsolódtam Legalább egyszer hetente Legalább egyszer havonta Néhányszo r évente Egysze r vagy kétszer évente Soha tud A Sportklub vagy szervezet B Kulturális szervezet vagy egyesület Egyház vagy más vallási C szervezet Polgári társulások vagy D egyesületek (szülıi társulások és hasonlók) önkéntes munkájának E Politikai párt vagy szervezet tevékenységébe A20. Úgy gondolja Ön, hogy általában hin lehet az embereknek, vagy, hogy a másokkal való érintkezésnél nagyon óvatosnak kell len? (Predložte pom. lístok A20) 1 Az emberekben majdnem mindig meg lehet bíz 2 Az emberekben többnyire meg lehet bíz 3 Az embernek többnyire nagyon óvatosnak kell lene más emberekkel való érintkezése során 4 Az ember általában soha nem lehet elég óvatos a más emberekkel való érintkezése során A21. Ön személyesen mennyire érdeklıdik a politika iránt? (Predložte pom. lístok A21) 1 Nagyon érdeklıdöm 2 Eléggé érdeklıdöm 3 nagyon érdeklıdöm 4 Egyáltalán nem érdeklıdöm 6

7 Most néhány az Ön személyes helyzetét érintı kérdés következik. A22. Mennyire gátolják Önt az alábbi okok abban, hogy a szabadidejében olyasmivel foglalkozzon, amit szeret? (Predložte pom. lístok A22) Egyálta Csak lán Nagyon Részben tud kevéssé nem gátolnak gátolnak válasz gátolnak gátolna ta k A szükséges létesítmények és lehetıségek hiánya A a környéken B Pénzhiány C Egészségi állapot, kor vagy fogyatékosság A valakirıl való gondoskodás szükségessége D (idısebb emberrıl, gyerekekrıl, ) E Idıhiány F Nincs kivel A23. Ha most Önnek összességében kellene értékele a jelenlegi életét, azt mondaná, hogy boldog, vagy, hogy kevésbé boldog? (Predložte pom. lístok A23) 1 Nagyon boldog 2 Egész boldog 3 nagyon boldog 4 Egyáltalán nem boldog A24. Ön azt mondaná, hogy az Ön egészségi állapota egészében (Predložte pom. lístok A24) 1 - Kiváló 2 Nagyon jó 3 - Jó 4 Úgy-ahogy kielégítı 5 - Rossz A25. Próbáljon meg, kérem, emlékez, milyen nap volt tegnap Tegnap... volt 1 - munkanap 2 szabadnap vagy ünnep A26. Meg tudná nekem monda, kérem, az Ön A) Testmagasságát: cm B) Testsúlyát: kg A27. Ön szívesen 1 Felszedne a súlyán 2 Megtartaná a jelenlegi súlyát 3 Leadna a súlyából 4 foglalkozom a súlyommal 7

8 A28a. Az alábbi képek közül melyik közelíti meg leginkább az Ön ideális férfi alakról alkotott elképzelését? (Predložte pom. lístok A28a obrázok muža) A28b. Az alábbi képek közül melyik közelíti meg leginkább az Ön ideális nıi alakról alkotott elképzelését? (Predložte pom. lístok A28b obrázok ženy) A29. Kérem, próbáljon meg visszaemlékez a gyerekkorának idıszakára és mondja el, mire ösztönözték Önt a szülei. (Predložte pom. lístok A29) A B C Gyerekkoromban a szüleim a kézügyességem fejlesztésére ösztönöztek Gyerekkoromban a szüleim sportolásra és testmozgásra ösztönöztek Gyerekkoromban a szüleim a kultúra és mővészetek iránti érdeklıdésre ösztönöztek Biztosan igen igen nem Biztosan nem tud A30. A napnak 24 órája van. Próbálja meg megítél, hogy az utóbbi 3 4 évben több vagy kevesebb idıt szentel az alábbi tevékenységeknek mint azelıtt? (Predložte pom. lístok A30) A B C D E a munkahelyen vagy szakmában végzett munka, amelybıl Önnek jövedelme van háztartási munka, ház körül, kertben, hétvégi házban vagy nyaralóban végzett munka, önkéntes munka családtagokról való gondoskodás egyéb szükséges tevékenységek (pld. utazás a munkahelyre, étkezés stb.) szabadidıs tevékenységek, ahol választhat, mit fog csinál Most több idıt szentelek neki, mint azelıtt Most ugyanann yi idıt szentelek neki, mint azelıtt Most kevesebb idıt szentelek neki, mint azelıtt tud vonatkozik rá F Alvás

9 A31. Szabadsága idején tett utazásainak mi a célja... (Predložte pom. lístok A31) a) Válasszon ki egy lehetıséget, amit a szabadságai során leginkább elınyben részesít: 1. Víz (tenger, tavak stb.) 2. Hó (síelés stb.) 3. Megismerés (természeti szépségek és történelmi érdekességek) 4. Gyógyfürdık és kezelések 5. Adrenalin-növelı élmények 6. Kulturális rendezvények és fesztiválok 7. Turizmus (gyalogos, hegyi vagy vízi) 8. Hétvégi házba/nyaralóba járás 9. Egyéb (írja be): járok szabadságra 9 b) Most sorolja fel szabadsága során mit részesít elınyben a második helyen 9 c) és harmadik helyen: 9 A következı részben rátérünk más témát érintı kérdésekre B1. Az Ön véleménye szerint helytelen, vagy nem helytelen, ha egy férfinek és nınek házasság elıtti szexuális kapcsolata van? Ez... (Predložte pom. lístok B1-B4) 1 Mindig helytelen 2 Majdnem mindig helytelen 3 Csak néha helytelen 4 Egyáltalán nem tartom helytelennek B2. Mi az Ön véleménye egy férjezett nınek vagy nıs férfinak mással, mint a saját férjével vagy feleségével folytatott szexuális kapcsolatáról? Ez... (Ponechajte pom. lístok B1-B4) 1 Mindig helytelen 2 Majdnem mindig helytelen 3 Csak néha helytelen 4 Egyáltalán nem tartom helytelennek B3. Mi az Ön véleménye két azonos nemő felnıtt szexuális kapcsolatáról? Ez... (Ponechajte pom. lístok B1-B4) 1 Mindig helytelen 2 Majdnem mindig helytelen 3 Csak néha helytelen 4 Egyáltalán nem tartom helytelennek 9

10 B4. Ön személy szerint mit gondol helyes vagy nem helyes, ha egy nı a terhesség-megszakítás mellett dönt abban a helyzetben... (Ponechajte pom. lístok B1-B4) A B C D Ha nagyon valószínő, hogy a gyermek súlyosan károsodott lesz Ha a családnak nagyon kicsi a jövedelme és nem engedhet meg magának több gyereket Ha az anyaság veszélyeztetné a nı munkahelyi kilátásait vagy tanulmányainak befejezését Ha a házastársaknak vannak gyerekei, és már nem szeretnének többet Mindig helytelen Majdnem mindig helytelen Csak néha helytelen Egyáltalán nem helytelen tud választ a B5. Mondja meg, kérem, hogy egyetért vagy nem ért egyet az alábbi állítással? A férj feladata pénzt keres, a feleség feladata gondoskod a háztartásról és a családról. (Predložte pom. lístok B5) 1 Teljesen egyetértek 2 egyetértek 3 - is értek egyet, nem is ellenzem 4 nem értek egyet 5 Egyáltalán nem értek egyet B6. Mondja meg, kérem, mindegyik alább felsorolt intézménnyel kapcsolatban, mennyire bízik... (Predložte pom. lístok B6) Csak Teljesen Többnyire Részben Egyáltalán tud kevéssé válaszol bízom bízom bízom nem bízom választ bízom t a A A Szlovák Parlamentben A munkaadói és vállalkozói B szférában Az egyházakban és vallási C szervezetekben D A bíróságokban ás a jogrendszerben Az iskolaügyben és az oktatási E rendszerben B7. Eddigi élete folyamán élt-e Ön valaha három hónapnál hosszabb ideig Szlovákia területén kívül? Ha igen, kérem, tüntessen fel legfeljebb három olyan országot, amelyekben Ön élt, azzal az országgal kezdve, amelyikben a legtovább élt. (Vegye számításba a Cseh Köztársaságot is!) nem, soha nem éltem Szlovákia területén kívül 9 10

11 B8. Érdekel minket, milyen mértékben költözött Ön eddigi élete folyamán különbözı helyekre. Mi közelíti meg leginkább az Ön élettapasztalatát? (Predložte pom. lístok B8) 1 Különbözı országokban éltem Szlovákián kívül 2 Csak Szlovákiában éltem, de különbözı helyeken 3 Ugyanazon város vagy település különbözı részeiben (negyedeiben vagy lakótelepein) éltem, esetleg ugyanazon régió közeli településeiben 4 Mindig ugyanazon a helyen éltem, soha nem költöztem el a településen vagy lakótelepen kívülre B9. Milyen mértékben ért, illetve nem ért egyet az alábbi állításokkal? (Predložte pom. lístok B9/B10, B12) A B C Az egyházak képviselıinek nem kellene befolyásoluk az embereket a választásokkor Az egyházak képviselıinek nem kellene megpróbáluk befolyásol a kormányt döntéseiben Szlovákiában jobb lenne, ha a közszolgálati posztokat több mélyen vallásos ember látná el. Teljesen egyetért ek egyetérte k is értek egyet, nem is ellenzem nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet tud B10. Ítélje meg, kérem, a következı állításokat és mondja meg, hogy egyetért vagy nem ért velük egyet. (Ponechajte pom. lístok B9/B10, B12) Teljesen is értek Egyáltalán tud egyetért egyetérte egyet, nem is nem értek nem értek ek k ellenzem egyet egyet A modern tudomány összességében A több kárt okoz, mint hasznot hoz Túlságosan támaszkodunk a B tudományra és csak elégtelen mértékben a vallásos hitre Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy a C vallások több konfliktust hoznak a világba, mint békét A nagyon erısen hívı emberek D másokkal szemben gyakran nagyon intoleránsak B11. Ön úgy gondolja, hogy nálunk az egyházaknak és vallási szervezeteknek túlzott hatalmuk van, vagy nem elégséges hatalmuk? (Predložte pom. lístok B11) 1 Határozottan túlzott hatalmuk 2 túlzott hatalmuk 3 Arányos hatalmuk 4 nem elégséges hatalmuk 5 Határozottan nem elégséges hatalmuk 11

12 B12. Milyen mértékben ért, illetve nem ért egyet az alábbi állításokkal? (Predložte opäť pom. lístok B9/B10, B12) Teljesen is értek egyetérte egyetért egyet, nem is nem értek k ek ellenzem egyet Minden Szlovákiában létezı vallási A csoportnak egyforma jogai kellene, hogy legyenek. Minden vallást tiszteletben kell B tartanunk. Egyáltalán nem értek egyet tud B13. Az embereknek különbözı vallási hite és vallási nézetei vannak. Gondot jelentene, vagy nem jelentene gondot Önnek, ha egy az Önétıl nagyon eltérı vallásos hitő és nézető ember (Predložte pom. lístok B13) házasságra lépne az Ön valamelyik közeli A rokonával (az Ön családtagjával)? az Önhöz legközelebb álló politikai párt B színeiben jelöltetné magát? Biztosan nem jelentene gondot Valószínőleg nem jelentene gondot Valószínőle g gondot jelentene Biztosan gondot jelentene tud B14. Egyes embereknek olyan nézetei vannak, amelyeket a többség szélsıségesnek tart. Gondoljon a vallási szélsıségesekre, vagyis azokra az emberekre, akik azt hiszik, az ı vallásuk az egyedüli igaz hit és hogy a többi vallást ellenségesnek kellene tarta. Úgy gondolja-e Ön, hogy ezeknek az embereknek meg kellene enged, hogy... (Predložte pom. lístok B14) hogy nyilvános találkozókat rendezzenek, amelyeken A hirdethetik a nézeteiket? hogy olyan könyveket adjanak ki, amelyekben kifejthetnék B nézeteiket? Biztos an igen igen Biztosan tud nem nem B15. Mondja meg, kérem, az alább felsorolt állítások közül melyik fejezi ki legjobban az Ön együttes Istenben való hitét (az Ön együttes Istenhez való viszonyát) (Predložte pom. lístok B15) 1 hiszek Istenben 2 tudom, hogy létezik-e Isten és nem hiszem, hogy létezik módszer arra, hogy megtudjuk 3 hiszek Istenben, mint személyben (személyes Istenben), de hiszek egy bizonyos fajta magasabbszintő hatalomban 4 Némely pillanatokban hiszek Istenben, de más pillanatokban nem 5 Habár vannak kétségeim, úgy érzem, hogy hiszek Istenben 6 Tudom, hogy Isten létezik, és egyáltalán nem kételkedem benne B16. Az alábbi állítások közül melyik jellemzi a legjobban az Ön hitét Istenben (az Ön Istenhez való viszonyát) most és a múltban? (Predložte pom. lístok B16) 1 hiszek és soha nem hittem Istenben 2 - hiszek Istenben, de valaha hittem 3 - Most hiszek Istenben, de nem mindig hittem 4 - Hiszek és mindig is hittem Istenben _ 12

13 B17. Mondja el, kérem, mennyire hisz... (Predložte pom. lístok B17) Biztosan igen igen nem Biztosan nem tud A a halál utá életben B a Mennyországban C a Pokolban D iste csodákban a reinkarnációban abban, hogy ismételten E születünk erre a világra F a rvánában G a halott ısök természetfeletti erejében H az Angelológia igazságában I Jézus Krisztus iste eredetében J a Szentlélekben K az Utolsó ítéletben B18. Mi a véleménye az alábbi állításokról? Jelezze mindegyik esetében, milyen mértékben ért vagy nem ért vele egyet. (Predložte pom. lístok B18) Teljesen egyetért ek egyetérte k is értek egyet, nem is ellenzem nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet tud Létezik Isten, aki személyesen A törıdik minden emberrel Az emberek csak keveset tehetnek B azért, hogy megváltoztassák az életük folyását Szerintem az életnek csak azért van C értelme, mert Isten létezik Véleményem szerint az életben nem D létezik semmilyen magasabb értelem Az életnek csak akkor van értelme, E ha az ember maga ad értelmet neki Megvan a saját módszerem arra, F hogyan lépjek kapcsolatba Istennel, egyház és szertartások nélkül B19. Milyen vallási felekezethez tartozik Ön jelenleg? Ez... (Predložte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 6 Jehova tanúi 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be):. 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be):. 10 felekezet nélküli 9 13

14 B20. Milyen vallási felekezethez tartozott az Ön édesanyja, amikor Ön gyermek volt? A... (Ponechajte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 6 Jehova tanúi 9 77 nem vonatkozik rá (nem élt az édesanyával) 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be): 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be): felekezet nélküli B21. Milyen vallási felekezethez tartozott az Ön édesapja, amikor Ön gyermek volt? A... (Ponechajte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 10 felekezet nélküli 6 Jehova tanúi 9 77 nem vonatkozik rá (nem élt az édesapjával) B22. Milyen vallási felekezet szellemében nevelték Önt? A... (Ponechajte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 6 Jehova tanúi 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be): 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be): 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be): 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be): 10 felekezet nélküli 9 B23. Ha Ön jelenleg nıs, férjezett vagy valakivel házastárs-szerő viszonyban él, milyen vallási felekezethez tartozik az Ön partnere, férje vagy felesége? Ez... (Ponechajte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 6 Jehova tanúi 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be): 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be): 10 felekezet nélküli 9 77 nem vonatkozik rá (ncs házastársa) B24. Amikor Ön gyermek volt, az Ön édesanya milyen gyakran járt istentiszteletre? (Predložte pom. lístok B24-B26) 1. Soha 2. Kevesebbszer, mint egyszer évente 3. Egyszer vagy kétszer évente 4. Néhányszor évente 5. Körülbelül havonta egyszer szor havonta 7. Majdnem minden héten 8. Minden héten 9. Néhányszor egy héten nem élt az édesanyával

15 B25. Amikor Ön gyermek volt, az Ön édesapja milyen gyakran járt istentiszteletre? (Ponechajte pom. lístok B24-B26) 1. Soha 2. Kevesebbszer, mint egyszer évente 3. Egyszer vagy kétszer évente 4. Néhányszor évente 5. Körülbelül havonta egyszer nem élt az édesapjával szor havonta 7. Majdnem minden héten 8. Minden héten 9. Néhányszor egy héten B26. És Ön, körülbelül éves korában, milyen gyakran járt istentiszteletre? (Ponechajte pom. lístok B24-B26) 1. Soha 2. Kevesebbszer, mint egyszer évente 3. Egyszer vagy kétszer évente 4. Néhányszor évente 5. Körülbelül havonta egyszer szor havonta 7. Majdnem minden héten 8. Minden héten 9. Néhányszor egy héten Térjünk most ismét vissza a jelenhez B27. Milyen gyakran vesz Ön részt vallási szertartásokon (pld. miséken és istentiszteleteken)? (Predložte pom. lístok B27) 01 néhányszor hetente 05 néhányszor évente 02 egyszer hetente 06 egyszer egy évben szor havonta 07 - ritkábban 04 egyszer havonta 08 - soha 9 B28. Körülbelül milyen gyakran imádkozik Ön? (Predložte pom. lístok B28) 1 Soha 2 Kevesebbszer, mint egyszer egy évben 3 Körülbelül egyszer vagy kétszer egy évben 4 Néhányszor évente 5 Körülbelül egyszer havonta szor havonta 7 - Majdnem minden héten 8 Minden héten 9 - Hetente néhányszor 10 Naponta egyszer 11 Néhányszor naponta 9 B29. Milyen gyakran vesz Ön részt egyházi vagy vallási rendezvényeken, látogat egyházi szervezeteket vagy kegyhelyeket az istentiszteleteken való részvételeken kívül? (Predložte pom. lístok B29) 1 Soha 2 Kevesebbszer, mint egyszer egy évben 3 Körülbelül egyszer vagy kétszer egy évben 4 Néhányszor évente 5 Körülbelül egyszer havonta szor havonta 7 - Majdnem minden héten 8 Minden héten 9 - Hetente néhányszor 9 15

16 B30. Van Önnek otthon vallási okokból valamilyen kis oltára, feszülete, kegytárgytartója vagy valamilyen más vallási tárgya kiállítva? 1 - Igen 2 - B31. Milyen gyakran látogat Ön vallási okokból valamilyen zarándokhelyet vagy szent helyet? Ne számítsa bele, kérem, azt a helyet, ahova általában istentiszteletekre jár, ha van ilyen hely. (Predložte pom. lístok B31) 1 Soha 2 Kevesebbszer, mint egyszer egy évben 3 Körülbelül egyszer vagy kétszer évente 4 Néhányszor évente 5 Körülbelül egyszer vagy többször havonta B32. Olyan embernek tartja magát, aki... (Predložte pom. lístok B32) 1 Nagyon erısen vallásos 2 Erısen vallásos 3 vallásos 4 Sem vallásos, sem nem vallásos 5 - nem vallásos 6 - Erısen nem vallásos 7 Nagyon erısen nem vallásos B33. Az alábbi leírások közül melyik jellemzi Önt a legjobban: (Predložte pom. lístok B33) 1 Vallásos vagyok és szellemi irányultságú embernek tartom magam, aki érdeklıdik a lélek és a természetfeletti iránt. 2 Vallásos vagyok, de nem tartom magam szellemi irányultságú embernek, aki érdeklıdik a lélek és a természetfeletti iránt. 3 vagyok vallásos, de szellemi irányultságú embernek tartom magam, aki érdeklıdik a lélek és a természetfeletti iránt. 4 vagyok vallásos, és nem tartom magam szellemi irányultságú embernek, aki érdeklıdik a lélek és a természetfeletti iránt. B34. Az alábbi állítások közül melyik áll a legközelebb az Ön saját véleményéhez? (Predložte pom. lístok B34) 1 Bármelyik vallás önmagában csak nagyon kevés igazságot tartalmaz 2 Az alapigazságokat sok vallásban megtalálhatjuk 3 Az igazság csak egy vallásban van B35. Egyetért vagy nem ért egyet azzal a nézettel, hogy ha az emberek vallásos életet élnek, ez segít nekik... (Predložte pom. lístok B35) Teljesen is értek Egyáltalán tud egyetért egyetérte egyet, nem is nem értek nem értek ek k ellenzem egyet egyet megtalál a belsı békét és A boldogságot B barátokat szerez vigaszt nyer nehéz C élethelyzetekben vagy gyász idején D megtalál a megfelelı és igaz embereket 16

17 B36. Az alábbi állítások közül melyik fejezi ki a legjobban az Ön Bibliával kapcsolatos véleményét? (Predložte pom. lístok B36) 1 A Biblia az Isten élı szava, amelynek minden egyes szavát szó szerint kell ven 2 - A Biblia az Isten sugallatára született ige, de nem kell minden egyes szavát szó szerint ven 3 - A Biblia egy ısi könyv, amelyben történetek, legendák és erkölcsi tanítások szerepelnek, amelyet ember jegyzett le 4 - Nincs hozzá közöm B37. Beállt-e már az Ön életében olyan fordulat, amikor új, személyesebb kapcsolatba került a vallással? 1 - Igen 2 - B38. Most, kérem, gondolkodjon el valami máson. Az alábbi állításokat igaznak vagy hamisnak tartja Ön? (Predložte pom. lístok B38) A szerencsét hozó amulettek vagy talizmánok A néha valóban szerencsét hoznak Egyes emberek valóban képesek megjósol a B jövıt Egyes gyógyítóknak valóban Isten által adott C gyógyító képességeik vannak A csillagjegyek, amelyekben az emberek D születnek, illetve a horoszkópjuk befolyásolhatja a jövıjüket Biztosan igaznak igaznak hamisnak Biztosan hamisnak tud B38b. Mondja el, kérem, van-e Önnek valamilyen szerencsét hozó tárgya, mint a kabalafigura vagy talizmán? 1 - Igen 2 - B39. Ön személy szerint hogyan látja az alábbi egyházi csoportok tagjait? Az alábbi 1-tıl 5-ig terjedı skálán jelölje meg a következı vallásokhoz vagy felekezetekhez tartozók iránti pozitív vagy negatív hozzáállását. (Predložte pom. lístok B39) Nagyon pozitív pozitív Se nem pozitív, se nem negatív negatív Teljesen negatív tud A Keresztények B Muszlimok C Hinduisták D Buddhisták E Zsidók 17

18 Nagyon pozitív pozitív 18 Se nem pozitív, se nem negatív negatív Teljesen negatív tud F hívık vagy ateisták G Katolikusok (római katolikusok) H Görög katolikusok I Evangélikusok (lutheránusok) J Reformátusok (kálvisták) K Pravoszlávok L Jehova tanúi B40. Az embereknek különbözı elképzeléseik vannak a világról és az emberi természetrıl. Szeretnénk megismer az Ön elképzeléseit. A skálán két ellentétes elképzelés található. Az 1-tıl 7-ig terjedı skálán Ön hova helyezné a két ellentétes elképzelés közé az Ön saját elképzelését a világról és az emberi természetrıl? (Predložte pom. lístok B40) A. A világ tulajdonképpen teli van A világon sok jó van, gonoszsággal és bőnnel ami Isten jóságáról tanúskodik B. Az emberi természet Az emberi természet alapvetıen jó alapvetıen gonosz és romlott C. Az egész világ jobb felé fejlıdik Az egész világ rosszabb felé fejlıdik és szüntelenül tökéletesedik és félı, hogy katasztrófával ér véget D. Az embernek a válaszokat saját életének kérdéseire Az embernek a saját életére elsısorban magának kell kerese vonatkozó kérdések megoldásakor könyvekben és szent szövegekben fıleg tekintélyek (pld. papok és püspökök) tanácsait kellene követe B41. Gondolkodjon el, kérem, és az alább felsorolt jellemzık mindegyikénél próbálja feltüntet, mennyire fontosak vagy nem fontosak ahhoz, hogy egy embert igazán hívınek lehessen tekinte. (Predložte pom. lístok B41) Erıs személyes hittel rendelkez és A átél azt Nyilvánosan kinyilváníta és B elkötelez magát a saját hite mellett Jól ismer a saját vallása vagy hite C tanításait és alapvetı elemeit Erıs érzelmi élmények átélése a természetfelettivel való találkozás D vagy Istennel való kapcsolatteremtés folyamán Rendszeresen látogat közös vallási E szertartásokat Hívı családban vagy vallásos F szellemben nevelked gyermekkortól fogva Megkeresztelve vagy más módon G rituálisan beavatottnak len a hívık közösségébe Nagyon fontos fontos nagyon fontos Egyáltalán nem fontos tud

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Életünk fordulópontjai

Életünk fordulópontjai NKI KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓIÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU Engedélyezési száma:

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002 The original language version of the CEU-Medián post-election study questionnaire in Hungary in 2002 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 K É R D Ő Í V 2002 ÁPRILIS Település:... MEGYE 9 10 Mintakód:

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám Az összeíró kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes!

Részletesebben

1 SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 5 1 6 2 3 4

1 SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 5 1 6 2 3 4 SORSZÁM 3 4 BLOKKSZÁM 0 5 6 0 Csatlakozás idpontja, népszavazás SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 3 4 5 6. Mint bizonyára tudja, az Európai Unió döntött arról, hogy Magyarországot tagjai közé fogadja, azaz hazánk hamarosan

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

Budapesti romák 2010

Budapesti romák 2010 A kérdőív sorszáma Kérdező sorszáma Ajánló sorszáma Budapesti romák 2010 ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja Lebonyolító: ELTE TáTK Módszertani Kutatóközpont A VÁLASZADÁS

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

A mélyszegénységben élık helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben kutatási beszámoló

A mélyszegénységben élık helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben kutatási beszámoló A mélyszegénységben élık helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben kutatási beszámoló A TÁMOP 5.1.3 program hatástanulmánya elsı adatfelvételének eredményei Autonómia Alapítvány Budapest 2013.

Részletesebben

Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl

Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl Budapest, 2011. április 20. Készítette: Szentkereszty Tamás Szociális munkás Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 (XXXXXX) Település:... MEGYE 9 10 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZŐ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16 DÁTUM KÉRDEZÉS

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Alsónémedi XXI. századi jövıképe

Alsónémedi XXI. századi jövıképe Alsónémedi XXI. századi jövıképe MTA Politikai Tudományok Intézete 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 A kutatás módszerei... 3 Bıhm Antal: Alsónémedi helyzete a Gyáli kistérségben... 6 Szıgyi Lenke:

Részletesebben

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány -

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány - Egyenlıtlen játszma A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai - tanulmány - Szerkesztette: Csillag Gabriella Tartalomjegyzék 1. Megbecsültség, értékesség... 4 1.1. Objektív relatív depriváció...

Részletesebben

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen!

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen! Település:... Iskola:... Osztály:... Profil/tagozat/szak/szakma:... Kérdőív középiskolások részére A válaszadás önkéntes és névtelen! Kolozsvár, 1997 1. Születési éved:..., hónap:... 2. Születési helyed:...város

Részletesebben

Új csendes generáció. Székely Levente

Új csendes generáció. Székely Levente Új csendes generáció Székely Levente MAGYAR IFJÚSÁG 2012 HOGYAN ÍRHATÓ LE ÁTFOGÓAN A MAI IFJÚSÁG? Miért új csendes generáció? GENERÁCIÓK MAGYAR IFJÚSÁG 2012 3. X generáció (60-as, 70-es években születtek)

Részletesebben

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron -

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - - Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - Kérdőíves felmérés a székesfehérvári 60 év feletti lakosság körében 2005 július - 2005 november A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Értjük-e egymást szülık és pedagógusok? Összefoglaló tanulmány egy a szülık és pedagógusok körében végzett on-line kutatásról

Értjük-e egymást szülık és pedagógusok? Összefoglaló tanulmány egy a szülık és pedagógusok körében végzett on-line kutatásról Értjük-e egymást szülık és pedagógusok? Összefoglaló tanulmány egy a szülık és pedagógusok körében végzett on-line kutatásról A Kölöknet és az OFOE a szülık és pedagógusok közötti kommunikáció témájában

Részletesebben

Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN

Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN Mivel nı vagyok, rendkívüli erıfeszítéseket kell tennem, hogy sikeres legyek. Ha elbukom, senki nem azt fogja mondani,

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben