ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008"

Átírás

1 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete valamint a pozsonyi Komenský Egyetem Szociológia tanszéke számára végzünk Szlovákiában egy nemzetközi felmérést az emberek nézeteirıl és életérıl. Beszélhetnék, kérem, azzal a személyel az Ön háztartásából, aki 18 évnél idısebb és akinek utoljára volt születésnapja?" - tento člen domácnosti je doma - tento člen domácnosti e je momentálne doma - jemné odmietnutie (napr. respondent/ domácnosť momentálne nemá čas, váha, chce si nechať čas na rozmyslee) - tvrdé odmietnutie (vrátane dlhodobej choroby, dlhodobej neprítomnosti vybraného člena domácnosti, jazykovej bariéry, fyzického alebo mentálneho postihnutia a pod.) POŽIADAJTE, ČI BY STE MOHLI HOVORIŤ S TÝMTO ČLENOM DOMÁCNOSTI, KTORÝ MAL AKO POSLEDNÝ NARODENINY A MÁ 18 ALEBO VIAC ROKOV ZISTITE, KEDY BUDE DOMA A DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI VRÁTIŤ DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI OPÄTOVNE VRÁTIŤ POĎAKUJTE SA A UKONČITE ROZHOVOR Önt véletlenszerően választottuk ki, a szlovák nyilvánosság reprezentatív részeként. Az Ön összes válasza névtelenül kerül kiértékelésre. Szívesen megkérdezném Önt a véleményérıl különbözı témákban. Az Ön segítsége hozzájárul annak jobb megértéséhez, hogyan élnek az emberek Szlovákiában és mit gondolnak különbözı témákról, például a szabadidırıl és sportról, vallásról vagy az álam szerepérıl. A beszélgetés körülbelül 45 percig fog tarta. D35. Kerület: 1 - pozsonyi 2 - nagyszombati 3 - trencsé 4 - nyitrai 5 - zsolnai 6 - besztercebányai 7 - eperjesi 8 - kassai D36. Település nagysága: lakos alatt lakos fölött (Pozsony, Kassa) 1

2 Kezdjük az Ön szabadidejének eltöltésével kapcsolatos kérdésekkel. A következı kérdések az Ön szabadidejére vonatkoznak, tehát a napnak annak a részére, amikor Ön ncs sem a munkahelyén és ncs elfoglalva a szükséges házi munkákkal vagy egyéb teendıkkel. A1. Szabadidejében Ön milyen gyakran végzi a következı tevékenységeket? (Predložte pom. lístok A1) Hetent Néhányszo Havonta Napon e r évente néhánys ta néhány vagy zor szor ritkábban Soha tud választ a A Tévét, DVD-t, videót néz B Moziba jár Vásárol jár kedvtelésbıl és C szórakozásból D Könyveket olvas Kultúrrendezvényeket látogat, például E koncerteket, színházi elıadásokat, kiállításokat Rokonaival találkozik, akik nem élnek az F Ön háztartásában G A barátaival találkozik H Kártyázik vagy asztali játékokat játszik I Zenét hallgat J Fizikai tevékenységeket végez, pld. sportol, testedzésre jár, sétál K Sportrendezvényekre jár nézıként Hasznos manuális tevékenységeknek L szenteli magát, mint pld. kerti munkák, fával vagy fémmel való barkácsolás, varrás stb. Az Interneten/a számítógép mellett tölti a M szabadidejét A2. Az, amivel Ön a szabadidejében foglalkozik, milyen mértékben teszi lehetıvé: (Predložte pom. lístok A2) Nagyon Elég nagy on Valamel yest Csak kicsit Egyál talán nem tud válasz ta válaszo lt A... hogy önmaga legyen? B... hogy más emberekkel való kapcsolatát erısítse? 2

3 A3. Kérem, mondja meg, mennyire szórakoztatják az alábbi szabadidıs tevékenységek: (Predložte pom. lístok A3) Egyál Csak Nagy talán egy Egész Soha on nem nagyon kicsit en nem szóra szóra szórako szóra szórak csinálo kozta kozta ztat kozta oztat m t t t tud választ a A Könyvolvasás Találkozás barátokkal/barátnıkkel és B ismerısökkel Fizikai tevékenységek, mint pld. sportolás, C fittness, erısítés, séta stb D Tévé-, DVD-, videónézés Kerti kézimunkák, fával, fémmel való E barkácsolás, varrás vagy kötés Találkozás olyan rokonokkal, akik nem F élnek Önnel Idıtöltés az Önnel élı legközelebbi G hozzátartozói körében A4. Az emberek szabadidejükben különféle dolgokkal foglalkoznak. Milyen gyakran használja ki szabadidejét...? (Predložte pom. lístok A4, A5) Nagyon gyakran Elég gyak ran Néha Ritkán Soha tud választ a... hasznos kapcsolatok (ismeretségek) A kialakítására? B... lazításra és pihenésre?... tanulásra vagy képességeinek C fejlesztésére? A5. Szabadidejében milyen gyakran...? (ponechajte pom. lístok A4, A5) Nagyon gyakran Elég gyakran Néha Ritkán Soha tud A... unatkozik? érzi magát túlhajszoltnak, B stresszesnek?... kapja magát azon, hogy munkájára C gondol? A6. Szabadidejét szívesebben tölti más emberek társaságában vagy egyedül? (Predložte pom. lístok A6) 1 Többnyire más emberek társaságában töltöm 2 szeretem más emberek társaságában tölte, mint egyedül 3 szeretem egyedül tölte, mint más emberek társaságában 4 Többnyire egyedül töltöm 3

4 A7. Képzelje el, hogy lehetısége volna megváltoztat az életmódját és egyes tevékenységeknek több idıt szentelhetne, másoknak kevesebbet. Az alábbi listán szereplı mely tevékenységeknek szentelne több idıt, melyeknek kevesebb idıt, és melyekre szánna ugyanannyi idıt, mint jelenleg? (Predložte pom. lístok A7) Sokkal Valamivel Ugyanannyi több idıt több idıt t, mint most Valamivel kevesebb idıt Sokkal kevesebb idıt tud A Fizetett munkának B Házimunkának C A családjának D Szabadidıs tevékenységeknek A8. Az elmúlt 12 hónapban körülbelül hányszor töltötte az éjszakát házon kívül szabadságon, vagy rokonainál, illetve ismerıseinél tett látogatások alkalmával? (Üdüléskor, hétvégi házban töltött hétvégén vagy pihenéskor) (Predložte pom. lístok A8) 1) Egyszer sem éjszakáztam házon kivül 2) 1-5 éjszakát 3) 6-10 éjszakát 4) éjszakát 5) éjszakát 6) Több mint 30 éjszakát 9) nem tud 0) nem A9. Az elmúlt 12 hónap folyamán összesen hány szabadnapot vett ki a munkahelyén? (Ne számolja bele a anyasági vagy szülıi szabadságot, betegszabadságot és ehhez hasonlókat!) (Predložte pom. lístok A9) 1) Egy napot sem 2) 1-5 napot 3) 6-10 napot 4) napot 5) napot 6) Több mint 30 napot 7) dolgozom 9) nem tud 0) nem A10. Leggyakrabban milyen sportot vagy testmozgást végez? Írja be: sportolok, nem végzek semmilyen testmozgást ---> A nem tud A11. Most tüntesse fel, melyik az Ön által második leggyakrabban őzött sport vagy végzett testmozgás: Írja be: sportolok, nem végzek semmilyen testmozgást ---> A nem tud A12. Most tüntesse fel, melyik az Ön által harmadik leggyakrabban őzött sport vagy végzett testmozgás: Írja be: sportolok, nem végzek semmilyen testmozgást 99 - nem tud 4

5 PÝTAJTE SA VŠETKÝCH! A13. Most térjünk rá a játékokra tehát nem sporttevékenységekre vagy testmozgásra. Milyen játékot játszik leggyakrabban? (Predložte pom. lístok A13) 1 Asztali játékok 2 - Backgammon 3 - Dámajáték 4 - Sakk 5 - Go (japán logikai asztali társasjáték, amelyikben a játékosok köveikkel a lehetı legnagyobb területet igyekeznek elfoglal) 6 Más asztali játékok (például monopoly, scrabble, lóverseny és fogadás) 7 - Kártyajátékok (pld., hetes, máriás, kanaszta, römi, pasziánsz, bridzs) 8 - Dominó 9 - Madzsong (kínai asztali játék, amelynek során a játékosok a játéktérrıl eltávolítják az azonos szimbólumokkal ellátott köveket) 10 - Puzzle (kirakós játék) 11 - Szó- vagy számjátékok (pl. keresztrejtvény, szudoku) 12 Számítógépes játék, videojátékok, play station, pinball 13 - Szerencsejáték (pld. kaszinó, nyerıautomata, lottó, sportfogadás) 14 Csocsó vagy asztali hoki, biliárd 15 Más játékok. 77 játszom semmilyen játékot 99 - nem tud 0 - nem A14. Kérem, mondja meg, mennyire fontosak a következı tényezık abban, hogy Ön sportol vagy játszik, abból a célból, hogy (Predložte pom. lístok A14) Nagyon fontos Eléggé fontos Csak egy kicsit fontos 5 Egyáltalán nem fontos tud vonatkoz ik rá Fenntartsa testi és A szellemi egészségét 7 Találkozzon más B emberekkel 7 C Versenyezzen másokkal 7 D Jól nézzen ki 7 A15. Milyen sportközvetítést néz leggyakrabban a tévében? A leggyakrabban ezt a sportközvetítést nézem (kérem, írja be): a televízióban nem nézek semmilyen sporteseményt ---> A nem tud A16. Melyik sportot nézi a másodikként leggyakrabban a tévében? A másodikként leggyakrabban ezt a sportot nézem: A TV-ben nem nézek másodikként semmilyen sporteseményt 99 - nem tud PÝTAJTE SA VŠETKÝCH! A17. Mennyire büszke Ön arra, ha Szlovákia sportversenyekben és játékokban jó eredményt ér el? (Predložte pom. lístok A17) 1 Nagyon büszke 2 Aránylag büszke 3 nagyon büszke 4 Egyáltalán nem büszke

6 A18. Az embereknek eltérı a véleménye a sportokról. Milyen mértékben ért, illetve nem ért egyet az alábbi állításokkal? (Predložte pom. lístok A18) A A sportolás fejleszti a gyermekek személyiségét (jellembeli tulajdonságokat). Teljes en egyeté rtek egyeté rtek is értek egyet, nem is ellenzem nem értek egyet Egyáltal án nem értek egyet tud válas zta B Túl sok sportmősor van a tévében. A sport közelebb hozza egymáshoz a C Szlovákiában élı nemzetiségeket. A nemzetközi sportversenyek inkább D feszültséget keltenek az országok között, mint jó viszonyokat teremtenek. E A szlovák kormánynak több pénzzel kellene támogata a sportot. Az allábbiakban néhány olyan kérdés következik, amely a társadalmi elkötelezettséget érinti. A19. Az elmúlt 12 hónap folyamán milyen gyakran vett részt az alább felsorolt szervezetek vagy társulások tevékenységének valamelyikébe? (Predložte pom. lístok A19) Bekapcsolódtam Legalább egyszer hetente Legalább egyszer havonta Néhányszo r évente Egysze r vagy kétszer évente Soha tud A Sportklub vagy szervezet B Kulturális szervezet vagy egyesület Egyház vagy más vallási C szervezet Polgári társulások vagy D egyesületek (szülıi társulások és hasonlók) önkéntes munkájának E Politikai párt vagy szervezet tevékenységébe A20. Úgy gondolja Ön, hogy általában hin lehet az embereknek, vagy, hogy a másokkal való érintkezésnél nagyon óvatosnak kell len? (Predložte pom. lístok A20) 1 Az emberekben majdnem mindig meg lehet bíz 2 Az emberekben többnyire meg lehet bíz 3 Az embernek többnyire nagyon óvatosnak kell lene más emberekkel való érintkezése során 4 Az ember általában soha nem lehet elég óvatos a más emberekkel való érintkezése során A21. Ön személyesen mennyire érdeklıdik a politika iránt? (Predložte pom. lístok A21) 1 Nagyon érdeklıdöm 2 Eléggé érdeklıdöm 3 nagyon érdeklıdöm 4 Egyáltalán nem érdeklıdöm 6

7 Most néhány az Ön személyes helyzetét érintı kérdés következik. A22. Mennyire gátolják Önt az alábbi okok abban, hogy a szabadidejében olyasmivel foglalkozzon, amit szeret? (Predložte pom. lístok A22) Egyálta Csak lán Nagyon Részben tud kevéssé nem gátolnak gátolnak válasz gátolnak gátolna ta k A szükséges létesítmények és lehetıségek hiánya A a környéken B Pénzhiány C Egészségi állapot, kor vagy fogyatékosság A valakirıl való gondoskodás szükségessége D (idısebb emberrıl, gyerekekrıl, ) E Idıhiány F Nincs kivel A23. Ha most Önnek összességében kellene értékele a jelenlegi életét, azt mondaná, hogy boldog, vagy, hogy kevésbé boldog? (Predložte pom. lístok A23) 1 Nagyon boldog 2 Egész boldog 3 nagyon boldog 4 Egyáltalán nem boldog A24. Ön azt mondaná, hogy az Ön egészségi állapota egészében (Predložte pom. lístok A24) 1 - Kiváló 2 Nagyon jó 3 - Jó 4 Úgy-ahogy kielégítı 5 - Rossz A25. Próbáljon meg, kérem, emlékez, milyen nap volt tegnap Tegnap... volt 1 - munkanap 2 szabadnap vagy ünnep A26. Meg tudná nekem monda, kérem, az Ön A) Testmagasságát: cm B) Testsúlyát: kg A27. Ön szívesen 1 Felszedne a súlyán 2 Megtartaná a jelenlegi súlyát 3 Leadna a súlyából 4 foglalkozom a súlyommal 7

8 A28a. Az alábbi képek közül melyik közelíti meg leginkább az Ön ideális férfi alakról alkotott elképzelését? (Predložte pom. lístok A28a obrázok muža) A28b. Az alábbi képek közül melyik közelíti meg leginkább az Ön ideális nıi alakról alkotott elképzelését? (Predložte pom. lístok A28b obrázok ženy) A29. Kérem, próbáljon meg visszaemlékez a gyerekkorának idıszakára és mondja el, mire ösztönözték Önt a szülei. (Predložte pom. lístok A29) A B C Gyerekkoromban a szüleim a kézügyességem fejlesztésére ösztönöztek Gyerekkoromban a szüleim sportolásra és testmozgásra ösztönöztek Gyerekkoromban a szüleim a kultúra és mővészetek iránti érdeklıdésre ösztönöztek Biztosan igen igen nem Biztosan nem tud A30. A napnak 24 órája van. Próbálja meg megítél, hogy az utóbbi 3 4 évben több vagy kevesebb idıt szentel az alábbi tevékenységeknek mint azelıtt? (Predložte pom. lístok A30) A B C D E a munkahelyen vagy szakmában végzett munka, amelybıl Önnek jövedelme van háztartási munka, ház körül, kertben, hétvégi házban vagy nyaralóban végzett munka, önkéntes munka családtagokról való gondoskodás egyéb szükséges tevékenységek (pld. utazás a munkahelyre, étkezés stb.) szabadidıs tevékenységek, ahol választhat, mit fog csinál Most több idıt szentelek neki, mint azelıtt Most ugyanann yi idıt szentelek neki, mint azelıtt Most kevesebb idıt szentelek neki, mint azelıtt tud vonatkozik rá F Alvás

9 A31. Szabadsága idején tett utazásainak mi a célja... (Predložte pom. lístok A31) a) Válasszon ki egy lehetıséget, amit a szabadságai során leginkább elınyben részesít: 1. Víz (tenger, tavak stb.) 2. Hó (síelés stb.) 3. Megismerés (természeti szépségek és történelmi érdekességek) 4. Gyógyfürdık és kezelések 5. Adrenalin-növelı élmények 6. Kulturális rendezvények és fesztiválok 7. Turizmus (gyalogos, hegyi vagy vízi) 8. Hétvégi házba/nyaralóba járás 9. Egyéb (írja be): járok szabadságra 9 b) Most sorolja fel szabadsága során mit részesít elınyben a második helyen 9 c) és harmadik helyen: 9 A következı részben rátérünk más témát érintı kérdésekre B1. Az Ön véleménye szerint helytelen, vagy nem helytelen, ha egy férfinek és nınek házasság elıtti szexuális kapcsolata van? Ez... (Predložte pom. lístok B1-B4) 1 Mindig helytelen 2 Majdnem mindig helytelen 3 Csak néha helytelen 4 Egyáltalán nem tartom helytelennek B2. Mi az Ön véleménye egy férjezett nınek vagy nıs férfinak mással, mint a saját férjével vagy feleségével folytatott szexuális kapcsolatáról? Ez... (Ponechajte pom. lístok B1-B4) 1 Mindig helytelen 2 Majdnem mindig helytelen 3 Csak néha helytelen 4 Egyáltalán nem tartom helytelennek B3. Mi az Ön véleménye két azonos nemő felnıtt szexuális kapcsolatáról? Ez... (Ponechajte pom. lístok B1-B4) 1 Mindig helytelen 2 Majdnem mindig helytelen 3 Csak néha helytelen 4 Egyáltalán nem tartom helytelennek 9

10 B4. Ön személy szerint mit gondol helyes vagy nem helyes, ha egy nı a terhesség-megszakítás mellett dönt abban a helyzetben... (Ponechajte pom. lístok B1-B4) A B C D Ha nagyon valószínő, hogy a gyermek súlyosan károsodott lesz Ha a családnak nagyon kicsi a jövedelme és nem engedhet meg magának több gyereket Ha az anyaság veszélyeztetné a nı munkahelyi kilátásait vagy tanulmányainak befejezését Ha a házastársaknak vannak gyerekei, és már nem szeretnének többet Mindig helytelen Majdnem mindig helytelen Csak néha helytelen Egyáltalán nem helytelen tud választ a B5. Mondja meg, kérem, hogy egyetért vagy nem ért egyet az alábbi állítással? A férj feladata pénzt keres, a feleség feladata gondoskod a háztartásról és a családról. (Predložte pom. lístok B5) 1 Teljesen egyetértek 2 egyetértek 3 - is értek egyet, nem is ellenzem 4 nem értek egyet 5 Egyáltalán nem értek egyet B6. Mondja meg, kérem, mindegyik alább felsorolt intézménnyel kapcsolatban, mennyire bízik... (Predložte pom. lístok B6) Csak Teljesen Többnyire Részben Egyáltalán tud kevéssé válaszol bízom bízom bízom nem bízom választ bízom t a A A Szlovák Parlamentben A munkaadói és vállalkozói B szférában Az egyházakban és vallási C szervezetekben D A bíróságokban ás a jogrendszerben Az iskolaügyben és az oktatási E rendszerben B7. Eddigi élete folyamán élt-e Ön valaha három hónapnál hosszabb ideig Szlovákia területén kívül? Ha igen, kérem, tüntessen fel legfeljebb három olyan országot, amelyekben Ön élt, azzal az országgal kezdve, amelyikben a legtovább élt. (Vegye számításba a Cseh Köztársaságot is!) nem, soha nem éltem Szlovákia területén kívül 9 10

11 B8. Érdekel minket, milyen mértékben költözött Ön eddigi élete folyamán különbözı helyekre. Mi közelíti meg leginkább az Ön élettapasztalatát? (Predložte pom. lístok B8) 1 Különbözı országokban éltem Szlovákián kívül 2 Csak Szlovákiában éltem, de különbözı helyeken 3 Ugyanazon város vagy település különbözı részeiben (negyedeiben vagy lakótelepein) éltem, esetleg ugyanazon régió közeli településeiben 4 Mindig ugyanazon a helyen éltem, soha nem költöztem el a településen vagy lakótelepen kívülre B9. Milyen mértékben ért, illetve nem ért egyet az alábbi állításokkal? (Predložte pom. lístok B9/B10, B12) A B C Az egyházak képviselıinek nem kellene befolyásoluk az embereket a választásokkor Az egyházak képviselıinek nem kellene megpróbáluk befolyásol a kormányt döntéseiben Szlovákiában jobb lenne, ha a közszolgálati posztokat több mélyen vallásos ember látná el. Teljesen egyetért ek egyetérte k is értek egyet, nem is ellenzem nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet tud B10. Ítélje meg, kérem, a következı állításokat és mondja meg, hogy egyetért vagy nem ért velük egyet. (Ponechajte pom. lístok B9/B10, B12) Teljesen is értek Egyáltalán tud egyetért egyetérte egyet, nem is nem értek nem értek ek k ellenzem egyet egyet A modern tudomány összességében A több kárt okoz, mint hasznot hoz Túlságosan támaszkodunk a B tudományra és csak elégtelen mértékben a vallásos hitre Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy a C vallások több konfliktust hoznak a világba, mint békét A nagyon erısen hívı emberek D másokkal szemben gyakran nagyon intoleránsak B11. Ön úgy gondolja, hogy nálunk az egyházaknak és vallási szervezeteknek túlzott hatalmuk van, vagy nem elégséges hatalmuk? (Predložte pom. lístok B11) 1 Határozottan túlzott hatalmuk 2 túlzott hatalmuk 3 Arányos hatalmuk 4 nem elégséges hatalmuk 5 Határozottan nem elégséges hatalmuk 11

12 B12. Milyen mértékben ért, illetve nem ért egyet az alábbi állításokkal? (Predložte opäť pom. lístok B9/B10, B12) Teljesen is értek egyetérte egyetért egyet, nem is nem értek k ek ellenzem egyet Minden Szlovákiában létezı vallási A csoportnak egyforma jogai kellene, hogy legyenek. Minden vallást tiszteletben kell B tartanunk. Egyáltalán nem értek egyet tud B13. Az embereknek különbözı vallási hite és vallási nézetei vannak. Gondot jelentene, vagy nem jelentene gondot Önnek, ha egy az Önétıl nagyon eltérı vallásos hitő és nézető ember (Predložte pom. lístok B13) házasságra lépne az Ön valamelyik közeli A rokonával (az Ön családtagjával)? az Önhöz legközelebb álló politikai párt B színeiben jelöltetné magát? Biztosan nem jelentene gondot Valószínőleg nem jelentene gondot Valószínőle g gondot jelentene Biztosan gondot jelentene tud B14. Egyes embereknek olyan nézetei vannak, amelyeket a többség szélsıségesnek tart. Gondoljon a vallási szélsıségesekre, vagyis azokra az emberekre, akik azt hiszik, az ı vallásuk az egyedüli igaz hit és hogy a többi vallást ellenségesnek kellene tarta. Úgy gondolja-e Ön, hogy ezeknek az embereknek meg kellene enged, hogy... (Predložte pom. lístok B14) hogy nyilvános találkozókat rendezzenek, amelyeken A hirdethetik a nézeteiket? hogy olyan könyveket adjanak ki, amelyekben kifejthetnék B nézeteiket? Biztos an igen igen Biztosan tud nem nem B15. Mondja meg, kérem, az alább felsorolt állítások közül melyik fejezi ki legjobban az Ön együttes Istenben való hitét (az Ön együttes Istenhez való viszonyát) (Predložte pom. lístok B15) 1 hiszek Istenben 2 tudom, hogy létezik-e Isten és nem hiszem, hogy létezik módszer arra, hogy megtudjuk 3 hiszek Istenben, mint személyben (személyes Istenben), de hiszek egy bizonyos fajta magasabbszintő hatalomban 4 Némely pillanatokban hiszek Istenben, de más pillanatokban nem 5 Habár vannak kétségeim, úgy érzem, hogy hiszek Istenben 6 Tudom, hogy Isten létezik, és egyáltalán nem kételkedem benne B16. Az alábbi állítások közül melyik jellemzi a legjobban az Ön hitét Istenben (az Ön Istenhez való viszonyát) most és a múltban? (Predložte pom. lístok B16) 1 hiszek és soha nem hittem Istenben 2 - hiszek Istenben, de valaha hittem 3 - Most hiszek Istenben, de nem mindig hittem 4 - Hiszek és mindig is hittem Istenben _ 12

13 B17. Mondja el, kérem, mennyire hisz... (Predložte pom. lístok B17) Biztosan igen igen nem Biztosan nem tud A a halál utá életben B a Mennyországban C a Pokolban D iste csodákban a reinkarnációban abban, hogy ismételten E születünk erre a világra F a rvánában G a halott ısök természetfeletti erejében H az Angelológia igazságában I Jézus Krisztus iste eredetében J a Szentlélekben K az Utolsó ítéletben B18. Mi a véleménye az alábbi állításokról? Jelezze mindegyik esetében, milyen mértékben ért vagy nem ért vele egyet. (Predložte pom. lístok B18) Teljesen egyetért ek egyetérte k is értek egyet, nem is ellenzem nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet tud Létezik Isten, aki személyesen A törıdik minden emberrel Az emberek csak keveset tehetnek B azért, hogy megváltoztassák az életük folyását Szerintem az életnek csak azért van C értelme, mert Isten létezik Véleményem szerint az életben nem D létezik semmilyen magasabb értelem Az életnek csak akkor van értelme, E ha az ember maga ad értelmet neki Megvan a saját módszerem arra, F hogyan lépjek kapcsolatba Istennel, egyház és szertartások nélkül B19. Milyen vallási felekezethez tartozik Ön jelenleg? Ez... (Predložte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 6 Jehova tanúi 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be):. 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be):. 10 felekezet nélküli 9 13

14 B20. Milyen vallási felekezethez tartozott az Ön édesanyja, amikor Ön gyermek volt? A... (Ponechajte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 6 Jehova tanúi 9 77 nem vonatkozik rá (nem élt az édesanyával) 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be): 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be): felekezet nélküli B21. Milyen vallási felekezethez tartozott az Ön édesapja, amikor Ön gyermek volt? A... (Ponechajte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 10 felekezet nélküli 6 Jehova tanúi 9 77 nem vonatkozik rá (nem élt az édesapjával) B22. Milyen vallási felekezet szellemében nevelték Önt? A... (Ponechajte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 6 Jehova tanúi 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be): 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be): 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be): 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be): 10 felekezet nélküli 9 B23. Ha Ön jelenleg nıs, férjezett vagy valakivel házastárs-szerő viszonyban él, milyen vallási felekezethez tartozik az Ön partnere, férje vagy felesége? Ez... (Ponechajte pom. lístok B19-B23) 1 Római katolikus 2 Evangélikus 3 Görög katolikus 4 Református (Kálvista) 5 Pravoszláv 6 Jehova tanúi 7 Más keresztény felekezet (melyik? írja be): 8 Izraelita 9 Egyéb, nem keresztény (melyik? írja be): 10 felekezet nélküli 9 77 nem vonatkozik rá (ncs házastársa) B24. Amikor Ön gyermek volt, az Ön édesanya milyen gyakran járt istentiszteletre? (Predložte pom. lístok B24-B26) 1. Soha 2. Kevesebbszer, mint egyszer évente 3. Egyszer vagy kétszer évente 4. Néhányszor évente 5. Körülbelül havonta egyszer szor havonta 7. Majdnem minden héten 8. Minden héten 9. Néhányszor egy héten nem élt az édesanyával

15 B25. Amikor Ön gyermek volt, az Ön édesapja milyen gyakran járt istentiszteletre? (Ponechajte pom. lístok B24-B26) 1. Soha 2. Kevesebbszer, mint egyszer évente 3. Egyszer vagy kétszer évente 4. Néhányszor évente 5. Körülbelül havonta egyszer nem élt az édesapjával szor havonta 7. Majdnem minden héten 8. Minden héten 9. Néhányszor egy héten B26. És Ön, körülbelül éves korában, milyen gyakran járt istentiszteletre? (Ponechajte pom. lístok B24-B26) 1. Soha 2. Kevesebbszer, mint egyszer évente 3. Egyszer vagy kétszer évente 4. Néhányszor évente 5. Körülbelül havonta egyszer szor havonta 7. Majdnem minden héten 8. Minden héten 9. Néhányszor egy héten Térjünk most ismét vissza a jelenhez B27. Milyen gyakran vesz Ön részt vallási szertartásokon (pld. miséken és istentiszteleteken)? (Predložte pom. lístok B27) 01 néhányszor hetente 05 néhányszor évente 02 egyszer hetente 06 egyszer egy évben szor havonta 07 - ritkábban 04 egyszer havonta 08 - soha 9 B28. Körülbelül milyen gyakran imádkozik Ön? (Predložte pom. lístok B28) 1 Soha 2 Kevesebbszer, mint egyszer egy évben 3 Körülbelül egyszer vagy kétszer egy évben 4 Néhányszor évente 5 Körülbelül egyszer havonta szor havonta 7 - Majdnem minden héten 8 Minden héten 9 - Hetente néhányszor 10 Naponta egyszer 11 Néhányszor naponta 9 B29. Milyen gyakran vesz Ön részt egyházi vagy vallási rendezvényeken, látogat egyházi szervezeteket vagy kegyhelyeket az istentiszteleteken való részvételeken kívül? (Predložte pom. lístok B29) 1 Soha 2 Kevesebbszer, mint egyszer egy évben 3 Körülbelül egyszer vagy kétszer egy évben 4 Néhányszor évente 5 Körülbelül egyszer havonta szor havonta 7 - Majdnem minden héten 8 Minden héten 9 - Hetente néhányszor 9 15

16 B30. Van Önnek otthon vallási okokból valamilyen kis oltára, feszülete, kegytárgytartója vagy valamilyen más vallási tárgya kiállítva? 1 - Igen 2 - B31. Milyen gyakran látogat Ön vallási okokból valamilyen zarándokhelyet vagy szent helyet? Ne számítsa bele, kérem, azt a helyet, ahova általában istentiszteletekre jár, ha van ilyen hely. (Predložte pom. lístok B31) 1 Soha 2 Kevesebbszer, mint egyszer egy évben 3 Körülbelül egyszer vagy kétszer évente 4 Néhányszor évente 5 Körülbelül egyszer vagy többször havonta B32. Olyan embernek tartja magát, aki... (Predložte pom. lístok B32) 1 Nagyon erısen vallásos 2 Erısen vallásos 3 vallásos 4 Sem vallásos, sem nem vallásos 5 - nem vallásos 6 - Erısen nem vallásos 7 Nagyon erısen nem vallásos B33. Az alábbi leírások közül melyik jellemzi Önt a legjobban: (Predložte pom. lístok B33) 1 Vallásos vagyok és szellemi irányultságú embernek tartom magam, aki érdeklıdik a lélek és a természetfeletti iránt. 2 Vallásos vagyok, de nem tartom magam szellemi irányultságú embernek, aki érdeklıdik a lélek és a természetfeletti iránt. 3 vagyok vallásos, de szellemi irányultságú embernek tartom magam, aki érdeklıdik a lélek és a természetfeletti iránt. 4 vagyok vallásos, és nem tartom magam szellemi irányultságú embernek, aki érdeklıdik a lélek és a természetfeletti iránt. B34. Az alábbi állítások közül melyik áll a legközelebb az Ön saját véleményéhez? (Predložte pom. lístok B34) 1 Bármelyik vallás önmagában csak nagyon kevés igazságot tartalmaz 2 Az alapigazságokat sok vallásban megtalálhatjuk 3 Az igazság csak egy vallásban van B35. Egyetért vagy nem ért egyet azzal a nézettel, hogy ha az emberek vallásos életet élnek, ez segít nekik... (Predložte pom. lístok B35) Teljesen is értek Egyáltalán tud egyetért egyetérte egyet, nem is nem értek nem értek ek k ellenzem egyet egyet megtalál a belsı békét és A boldogságot B barátokat szerez vigaszt nyer nehéz C élethelyzetekben vagy gyász idején D megtalál a megfelelı és igaz embereket 16

17 B36. Az alábbi állítások közül melyik fejezi ki a legjobban az Ön Bibliával kapcsolatos véleményét? (Predložte pom. lístok B36) 1 A Biblia az Isten élı szava, amelynek minden egyes szavát szó szerint kell ven 2 - A Biblia az Isten sugallatára született ige, de nem kell minden egyes szavát szó szerint ven 3 - A Biblia egy ısi könyv, amelyben történetek, legendák és erkölcsi tanítások szerepelnek, amelyet ember jegyzett le 4 - Nincs hozzá közöm B37. Beállt-e már az Ön életében olyan fordulat, amikor új, személyesebb kapcsolatba került a vallással? 1 - Igen 2 - B38. Most, kérem, gondolkodjon el valami máson. Az alábbi állításokat igaznak vagy hamisnak tartja Ön? (Predložte pom. lístok B38) A szerencsét hozó amulettek vagy talizmánok A néha valóban szerencsét hoznak Egyes emberek valóban képesek megjósol a B jövıt Egyes gyógyítóknak valóban Isten által adott C gyógyító képességeik vannak A csillagjegyek, amelyekben az emberek D születnek, illetve a horoszkópjuk befolyásolhatja a jövıjüket Biztosan igaznak igaznak hamisnak Biztosan hamisnak tud B38b. Mondja el, kérem, van-e Önnek valamilyen szerencsét hozó tárgya, mint a kabalafigura vagy talizmán? 1 - Igen 2 - B39. Ön személy szerint hogyan látja az alábbi egyházi csoportok tagjait? Az alábbi 1-tıl 5-ig terjedı skálán jelölje meg a következı vallásokhoz vagy felekezetekhez tartozók iránti pozitív vagy negatív hozzáállását. (Predložte pom. lístok B39) Nagyon pozitív pozitív Se nem pozitív, se nem negatív negatív Teljesen negatív tud A Keresztények B Muszlimok C Hinduisták D Buddhisták E Zsidók 17

18 Nagyon pozitív pozitív 18 Se nem pozitív, se nem negatív negatív Teljesen negatív tud F hívık vagy ateisták G Katolikusok (római katolikusok) H Görög katolikusok I Evangélikusok (lutheránusok) J Reformátusok (kálvisták) K Pravoszlávok L Jehova tanúi B40. Az embereknek különbözı elképzeléseik vannak a világról és az emberi természetrıl. Szeretnénk megismer az Ön elképzeléseit. A skálán két ellentétes elképzelés található. Az 1-tıl 7-ig terjedı skálán Ön hova helyezné a két ellentétes elképzelés közé az Ön saját elképzelését a világról és az emberi természetrıl? (Predložte pom. lístok B40) A. A világ tulajdonképpen teli van A világon sok jó van, gonoszsággal és bőnnel ami Isten jóságáról tanúskodik B. Az emberi természet Az emberi természet alapvetıen jó alapvetıen gonosz és romlott C. Az egész világ jobb felé fejlıdik Az egész világ rosszabb felé fejlıdik és szüntelenül tökéletesedik és félı, hogy katasztrófával ér véget D. Az embernek a válaszokat saját életének kérdéseire Az embernek a saját életére elsısorban magának kell kerese vonatkozó kérdések megoldásakor könyvekben és szent szövegekben fıleg tekintélyek (pld. papok és püspökök) tanácsait kellene követe B41. Gondolkodjon el, kérem, és az alább felsorolt jellemzık mindegyikénél próbálja feltüntet, mennyire fontosak vagy nem fontosak ahhoz, hogy egy embert igazán hívınek lehessen tekinte. (Predložte pom. lístok B41) Erıs személyes hittel rendelkez és A átél azt Nyilvánosan kinyilváníta és B elkötelez magát a saját hite mellett Jól ismer a saját vallása vagy hite C tanításait és alapvetı elemeit Erıs érzelmi élmények átélése a természetfelettivel való találkozás D vagy Istennel való kapcsolatteremtés folyamán Rendszeresen látogat közös vallási E szertartásokat Hívı családban vagy vallásos F szellemben nevelked gyermekkortól fogva Megkeresztelve vagy más módon G rituálisan beavatottnak len a hívık közösségébe Nagyon fontos fontos nagyon fontos Egyáltalán nem fontos tud

19 H I J K Következetesen az egyház vagy a hitgyülekezet parancsai, tiltásai és erkölcsi normái szerint él Rendszeresen találkoz más azonos hitő emberekkel és közösen erısöd a hitben Becsületes és elveihez ragaszkodó embernek len A lelkipásztorok vagy egyházi vezetık ajánlásai szerint él Nagyon fontos fontos nagyon fontos Egyáltalán nem fontos tud B42. Abban az esetben, ha az állam nem támogatná az egyházat, Ön személy szerint hajlandó lenne rendszeresen anyagilag támogat egyháza mőködését? (Predložte pom. lístok B42) 1 Biztosan nem támogatnám 2 Valószínőleg támogatnám 3 Igen, támogatnám maximum havi 20 szlovák koronával 4 Igen, támogatnám maximum havi 100 szlovák koronával 5 Igen, támogatnám maximum havi 200 szlovák koronával 6 Igen, támogatnám havi 200 szlovák koronát meghaladó összeggel is 7 - nem vonatkozik rá (felekezet nélküli) B43. Ön szerint mennyire hasznos vagy káros a gyerekek hitoktatása? (Predložte pom. lístok B43) 1 - Nagyon káros 2 - Káros 3 - Se nem káros, se nem hasznos 4 - Hasznos 5 - Nagyon hasznos B44. Kérem, mondja el a véleményét arról, hogy a római katolikus egyháznak milyen befolyással kellene rendelkeze a oktatásra Szlovákiában: 1 a mostanál nagyobbal 2 a mostaval megegyezıvel 3 a mostanál kissebbel 4 - semmilyennel B45. Ön szerint, az Ön környékén elı emberek többet vagy kevesebbet járnak-e templomba, mint évvel ezelıtt? 1 biztosan többet 2 inkább többet 3 körülbelül egyformán 4 inkább kevesebbet 5 biztosan kevesebbet 19

20 B46. Az alábbi listáról, kérem, válasszon ki három tevékenységet, amelyeket rendszeresen végez, vagy amelyeket már többször csinált. (Predložte pom. lístok B46) A B C leggyakoribb második leggyakoribb harmadik leggyakoribb 1 Pszichoterápiás kezelésen vagy pszichoanalitikai tanácsadáson való részvétel Akupunktúrás vagy homeopátiás kezelés Mozgásgyakorlatok végzése, mint pld. a jóga vagy tai-chi A napi tevékenységek vagy tér elrendezése a feng-shui elvei szerint Lelki fejıdést vagy lelki problémák megoldását szolgáló, az egyház által szervezett találkozókon való részvétel Zarándoklás olyan helyekre, ahol a múltban, vagy az Ön látogatása során, jelenés vagy csodálatos gyógyulás történt Horoszkópok olvasása és a csillagjegyek értelmezése vagy ezek rendszederes nézése a televízióban Olyan lelki találkozókon való részvétel, ahol gyógyulások következnek be Természetgyógyász látogatása Személyes, telefonos vagy internetes konzultáció jósnıvel, kártyavetıvel, asztrológussal vagy álomfejtıvel eddig egyik sem nem B47. Kérem, gondolkodjon el, milyen gyakran volt olyan érzése, hogy olyan személlyel áll kapcsolatban, aki már meghalt? 1- nagyon gyakran 2- néha 3- egyszer vagy kétszer eddigi életemben 4- soha Most térjünk rá a szlovákiai közéletet érintı kérdésekre. C1. Úgy gondolja, hogy az embereknek mindig feltétlenül be kell tartauk a törvényeket, vagy vannak kivételes helyzetek, amikor a saját lelkiismeretük szerint kell cselekedük, még akkor is, ha ezzel törvényt sértenek? 1 A törvényeket mindig feltétlenül be kellene tarta 2 Bizonyos helyzetekben az ember a saját lelkiismerete szerint cselekedhet C2. Az emberek vagy szervezetek többféle módon tiltakozhatnak a kormány azon lépései ellen, amelyekkel határozottan nem értenek egyet. Jelölje be, kérem, minden sorban, mit gondol, mit kellene, illetve nem kellene megenged. (Predložte pom. lístok C2) Biztosan Biztosan nem meg meg nem tud kellene kellene kellene kellene megeng megenge enged enged d ed A Nyilvános találkozókat szervez a kormány elle tiltakozásul B Tiltakozó felvonulásokat és tüntetéseket szervez C Általános országos sztrájkokat szervez a kormány elle tiltakozásul 20

Slovakia ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire (Hungarian)

Slovakia ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire (Hungarian) Slovakia ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire (Hungarian) ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezőbiztosa dolgozom, amely piac és

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 2010 1 Kérdés száma Alap A1 A10 Témák Média, szociális biztonság Alap B1 B40 Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Hungary FL08 European Youth HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő D Hány éves

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

ISSP kérdőív. A válaszadás önkéntes! Kulcs: sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

ISSP kérdőív. A válaszadás önkéntes! Kulcs: sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám Kulcs: 1 2 3 4 5 6 ISSP 1998 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON s o r s z á m PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON SZAKISKOLA_2009 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez VÁLASZLAP FÜZET az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez 1. VÁLASZLAP 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nincs megelégedve 2. VÁLASZLAP Mely vallási felekezethez tartozik? 1 római

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN GENERÁCIÓK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN INFOKOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA, ÉRTÉKREND, BIZTONSÁGKERESÉSI STRATÉGIÁK PROJEKT ZÁRÓ WORKSHOP TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 PROGRAM SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Részletesebben

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary FL European Youth - HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív sorszám OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív Település neve:... Budapesten kerület: A kérdező aláírása:...igazolványszáma: KÉRDEZÉS KEZDETE: 2004....hónap... nap... óra... perctől 1. Megítélése szerint az Ön jelenlegi

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

FOCUS, november 2008 DOTAZNÍK: Občianstvo a participácia na Slovensku

FOCUS, november 2008 DOTAZNÍK: Občianstvo a participácia na Slovensku FOCUS, november 2008 DOTAZNÍK: Občianstvo a participácia na Slovensku 1. Társadalmunk komoly változásokon megy keresztül. Némely problémák, amelyekkel az állampolgárok a mindennapi életben találkoznak

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3 EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3 2006 Kérdések: A1, A2, A3, A4, A5, A6 VÁLASZLAP 1 Egyet sem Kevesebb, mint ½ órát ½ óra és 1 óra között Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát Több,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP Kérjük, hogy a pályázatot nyomtatott nagybetűkkel legyenek szívesek kitölteni! Kérjük, a megfelelő részeket x-szel jelöljék! A pályázatot csak

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl sorszám UNICEF 2012. december Település neve:. Budapesten kerület: A kérdezı aláírása:...... KÉRDEZÉS KEZDETE: 2012. december hó... nap... óra... perctıl igazolványszám Jó napot kívánok! vagyok, a TÁRKI

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról KSH felmérés a kulturális fogyasztásról Pillanatkép a kulturális statisztikákról 2013.05.28. Bárdosi Mónika Társadalomstatisztikus, KSH monika.bardosi@ksh.hu Amiről van adat 1. Szórakoztatás statisztika

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek 1. Neme: férfi nő 2. Születési ideje: év hónap nap 3.1. Állampolgársága: magyar magyar és külföldi, mégpedig: magyar,

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%):

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Helyettesítő kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében a kérdőív sorszáma Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Kérdező aláírása:... A kérdezés kezdete: 2001. 01. hó... nap...

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége:

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége: PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Gyıri Lions Alapítvány által kiírt 2014. október havi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDİ: 2014. október 25. /Csak a pályázati felhívásnak megfelelı, pontosan

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA GÁBOR DÉNES FİISKOLA PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA /. tanév félév Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! A hallgató neve:.. Születési neve:.. Szak:. Évfolyam:.... Születési hely,

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA Ennek a kérdőívnek a segítségével a romániai magyar szociális munka szakmában lévő első éves hallgatók pályaválasztás előtti motivációs kükönbségeit

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR 2008 Kérdések: A1, A2, A3, A4, A5, A6 VÁLASZLAP 1 Egyet sem. Kevesebb, mint ½ órát. ½ óra és 1 óra között. Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát. Több, mint

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK Messing Vera Ságvári Bence Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről 2013 november 20. Az ESS kutatásról Az ESS-ről

Részletesebben

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY PÁLYÁZATI ŰRLAP (Kérjük, válaszoljon minden kérdésre. Megfelelő esetben válaszoljon "nem"-mel. Ne hagyjon üres helyet, és ne alkalmazzon kihúzást. Az űrlapot írógéppel,

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

EUROPEAN SOCIAL SURVEY

EUROPEAN SOCIAL SURVEY EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 VÁLASZLAP 1 Egyet sem Kevesebb, mint ½ órát ½ óra és 1 óra között Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát Több, mint 1 és ½ órát, maximum 2 órát Több, mint 2 órát, maximum 2

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6)

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6) Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6) A. INTÉZMÉNYI ADATOK A [*]-gal jelölt kérdések megválaszolása kötelező. 1. [*] Kapcsolatfelvétel dátuma:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012.

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012. Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 12. Készítette: Kammerer Zsófia Dunabogdány TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 1 Óvodánk 11-12 között a TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 sz. pályázattal kapcsolatban vállalta, hogy egy

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben