HÍRMONDÓ augusztus 8-9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ 2014. augusztus 8-9."

Átírás

1 Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN Ára: 440,- Ft VIII. Évfolyam 6-8. szám június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ augusztus 8-9.

2 HÍRLÉTRA Díjak és elismerések az iskolában A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ június 13-án, a pedagógus nap alkalmából EMLÉKLAPOT adományozott a Damjanich János Általános Iskola két pedagógusának DR. KISCSATÁRI IRÉN igazgatóhelyettesnek és POLÓNYI LÁSZLÓ igazgatónak a jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő oktató munkájáért. A Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskoláért díjat Kézérné Tótok Bernadett tanárnő és Lázár Imréné az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Ügyvezető Elnöke kapta, melyet a tanévzáró ünnepségen, június 20-án vehettek át. Az elismerésben részesült intézményvezetők és kitüntetettek további munkájához kívánunk sok sikert és jó egészséget. Gyermeknap Május 24-én szombaton délelőtt került megrendezésre az idei zagyvarékasi Gyermeknap a Szabadság téren. A gazdag és színes sport és kulturális programok közül a Patria Művészeti Iskola Abádszalók, Kunhegyes, Rákóczifalva és Zagyvarékas csoportjainak fiataljai aratták a legnagyobb sikert. Sajnos a gazdag programok ellenére a nagyon kevés család látogatott ki a térre. Pedig a jó hangulatról nem csak mazsorettjeink, focistáink, hanem a meglehetősen gyengécskére sikeredett Micimackó kalandjai című zenés gyermekműsor is igyekezett gondoskodni. Külön köszönet az Égszínkék Óvoda valamennyi óvodapedagógusának. Azt viszont meg kell állapítanunk, hogy az arcfestés változatlanul a legnagyobb sláger, ahol mindig jócskán sorakoztak a gyerkőcök. Keresztrejtvény Új rovattal kedveskedünk olvasóinknak. A helyes megfejtőink között minden hónap végén értékes könyvajándékokat sorsolunk ki, amelyről az újság hasábjain keresztül értesülhetnek. Jó szórakozást kellemes időtöltést kívánunk! Darts Bezzeg Nándor tanítványai taroltak. Sikeresen zártuk az utánpótlás nemzeti bajnokság utolsó fordulóját! Három zagyvarékasi fiatal is a legjobbak között. Serdülő kategóriában, mind a három dobogós helyezést a PDH versenyzői nyerték! Bezzeg Balázs megszerezte első aranyát. Menkó Anna fiú mezőnyben ezüst érmet gyűjtötte be, Faragó Bence a bronzérem boldog tulajdonosa lett! Gratulálunk! A képen Nagy Márk, Menkó Anna, Bezzeg Nándor, Bezzeg Balázs Zsombor és Faragó Bence. Újabb szenior atlétikai sikerek Országos Bajnokság keretében Mátraterenyén május 17-én megrendezett Gedőczi Zoltán emlékversenyen Kurucz Gyula történelmi kalapácsvetésben 7.02 méterrel első, amerikai kalapácsvetésben 18,70-nel első, nehézkő lökésben 4,28-al, kőlökésben pedig 9.40-el második helyezést ért el. Gratulálunk!. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az I.sz. vegyes /felnőtt és gyermek/ háziorvosi körzet háziorvosi állásának betöltésére. Munkavégzés helye és a munkakör megnevezése Munkahely: Jász-Nagykun-Szolnok megye Zagyvarékas, Szabadság tér 8. sz. Munkakör: háziorvos. A háziorvosi feladatok vállalkozási formában láthatók el. A munkakörbe tartozó feladatok: Területi ellátási kötelezettséggel működő, vegyes /felnőtt és gyermek/ háziorvosi alapellátás feladatainak ellátása a 4/2000. /II.25./ EüM. rendeletben meghatározottak szerint. Pályázati feltételek: Egyetemi végzettség, a 4/2000. /II.25./ EüM. rendeletben előírt szakképesítés, a 313/2011. /XII.23./ Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata szakmai önéletrajz három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány MOK tagságról igazolás munkaköri alkalmassági igazolás hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek. nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását és a szükséges engedélyek pályázó általi beszerzését követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 10. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testület címére /5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56.sz./ megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: HÁZIORVOS. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 30. A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: Lakás biztosítása megoldható. A háziorvosi körzetbe bejelentkezettek száma: 2007 fő. A pályázattal kapcsolatban további információ Jánosi József polgármestertől vagy Jenesné Paróczai Erika jegyzőtől kérhető az 56/ as telefonszámon vagy a címen.

3 Jelen vannak: Jánosi József polgármester, Kézér Zoltán alpolgármester, Jenesné Paróczai Erika jegyző, Dóra Mónika, Kis Gyula, Nagy Gábor, Polónyi László Zoufal Béla képviselők, Az ülésen megjelent továbbá: Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, Osztásné Szabó Hajnalka klubvezető, Jánosi Lászlóné gazdaságvezető, Osztás Gyula polgár. Jánosi József polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tag közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. A kiküldött írásbeli meghívó szerinti napirendi pontokat ismerteti. Kéri a képviselőket az esetleges napirendi javaslatuk megtételére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: javaslom napirendre tűzni: Javaslat a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának jóváhagyására c. és a Javaslat Faragó László ügyvezető megbízási díjának jóváhagyására c. előterjesztések megtárgyalását. Jánosi József polgármester: javaslom napirendre tűzni: javaslat az általános iskolai pedagógusnap önkormányzati támogatásának megállapítására c. előterjesztés megtárgyalását. Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzik el, Jánosi József polgármester a kiegészítő, majd a meghívó szerinti napirendeket bocsájtja szavazásra, melyeket a képviselő-testület egyhangú-egyhangú szavazással, 7-7 igen szavazattal elfogad, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi javaslat: 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről 3. Javaslat a közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház terembérleti díjának 4. Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 9/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására 5. Javaslat Serfőző Kiss Máriával kötött temetőüzemeltetési szerződés módosítására 6. Előterjesztés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása elnevezésű projekt keretében álláskereső foglalkoztatásához nyújtható támogatás elnyeréséhez benyújtandó pályázat önerejének biztosítására 7. Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzata évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására 8. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgató állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás 9. Javaslat Csasztvanné Ballók Éva magasabb vezetői megbízásának meghoszszabbítására 10. Javaslat a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda létszám emelésének jóváhagyására 11. Javaslat az EP választás kiadásainak önkormányzati támogatására 12. Javaslat Pedagógusnap megrendezéséhez önkormányzati támogatás biztosítására 13. Javaslat a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására. 14. Javaslat Faragó László ügyvezető megbízási díjának jóváhagyására Zárt ülés 1. Előterjesztés Szőke László zagyvarékasi lakos önkormányzati segély ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálására írásos anyag mellékelve - Előadó: Jánosi József polgármester Jánosi József polgármester kéri a képviselőket az interpellációs kérdéseik feltevésére. Zoufal Béla képviselő: a pártház épület felújítása kapcsán a tető több hétig le volt szedve, emiatt több helyiség beázott. Kezdetben kevés ember lézengett a munkálatoknál, később kezdődött a komoly munka. Ugyanez volt tapasztalható a Faluház épület felújításánál is. Valamikor gyalogátkelőhely üzemelt a Postánál. Hogyan lehetne ezt felújítani vagy életbe léptetni? Az iskolától az ebédlőig vezető úton az ebédelni járó gyermekek nyomvonalán fehérrel vagy sárgával kellene gyalogátkelőhelyet felfesteni. Ezek az utcák az önkormányzat kezelésében vannak, nem kell hozzá engedély, világítás sem, mert csak nappal járnak ezen az úton a gyerekek. A Posta, a COOP ABC és a Művelődési Ház előtti leállás igen nehézkes, illetve képtelenség leállni az úttest szélére az útpadkán lévő mély gödrök miatt. Tudom, a Magyar Közút kezelésében van az út, de meg kellene oldani ezt a problémát. Vagy zúzott kővel kellene megoldani vagy szólni kellene az útkezelőnek. Kézér Zoltán alpolgármester: A vasúti újtelepen Ballókéknál nagy a gaz, már akkorára nőtt, hogy utolérte a belvízelvezető rendszer építésekor kinőtt fahajtásokat. Ballókék már szóltak Nagy Gábornak, de vélhetően a munkák torlódása miatt nem jutottak ki az emberek. Tegyük rendbe a területet. Kis Gyula képviselő: A pártháznál folyó munkálatokkal kapcsolatos interpellációval egyetértek. Sajnos eltűnt az épület eresze a 10 cm vastag külső szigetelés miatt. Nem tudom melyik gazda fizetné ki a számlát ha így végezték volna el nála a munkát. Meg kellett volna hosszabbítani a gerendákat, mert így nincs padozata az épületnek. Nekem ez nagyon szúrja a szemem. Azért vagyunk, hogy ezt meglássuk. A Fekete Gabi bácsi háza olyan mintha sátorban, lakodalomban lenne. Van ott munkafelügyelő aki ellenőrzi, hogy mire haladnak egy nap a munkával? Mindegy, hogy pályázati vagy nem pályázati pénzből készül. Minden pénz pénz, meg kell nézni, hogy gazdaságosan hová költjük. A VOLÁN buszok a Malomnál a bejáratunkra 90 fokos szögben parkolnak, így veszélyes a járművel való kifordulás. A buszmegálló tábláját 20 méterrel előbbre vagy hátrábbra kellene tenni, addig amíg baleset nem történik. Kátyús is ez a terület, rendbe kell tenni. Jánosi József polgármester: bejelenti, hogy az interpellációs kérdésekre a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását követően adja meg. Képviselőtestület Összefoglaló Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-én 16,00 órakor a Községháza házasságkötő termében megtartott soros üléséről ( A testületi ülések teljes és szószerinti anyagát a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár olvasótermében elolvashatja.) 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásbeli tájékoztatót ismerteti: Önkormányzatunk május szeptember 30. közötti időszakban 23 fő regisztrált munkanélkülit tud foglalkoztatni, melynek tervezett bér és járuléka Ft. A támogatás mértéke a bér- és járulék költségek 85%-a, melyből a Munkaügyi Központ Kirendeltsége Ft,- támogatást tud nyújtani. Önkormányzatunknak Ft,- önerőt kell biztosítani. A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása elnevezésű projekt céljára pályázati lehetőséget kapott a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől. Önkormányzatunk május október 31. közötti időszakban 1 fő regisztrált munkanélkülit tud foglalkoztatni, melynek bér és járulék költsége Ft. A támogatás mértéke 4 hónapon keresztül, a bér és járulékának 70%-a, továbbá 2 hónap továbbfoglalkoztatást kell biztosítani. A Munkaügyi Központ Kirendeltsége Ft,- támogatást tud nyújtani. Önkormányzatunknak Ft,- önerőt kell biztosítani. Önkormányzatunk június július 31. közötti időszakban 53 fő foglalkoztatását tudja biztosítani, 100% támogatás mellett. A Fekete Lajos út névváltoztatásával kapcsolatos bírósági tárgyalás án lezajlott. Az Önkormányzatot Jánosi József polgármester képviselte. A bíróság a felperes beadványát elutasította. Az ítélet szerint nem kell megváltoztatni a Fekete Lajos út elnevezését. Zagyvarékas, Mező utca közvilágítás korszerűsítésének tervei elkészültek, a kivitelezés a nyár folyamán valósul meg. Már csak egy magánszemély hozzájárulása szükséges a kivitelezéshez. A JNSZ Megyei Kistérségi Fejlesztési Részprogram, amely az önkormányzatok és az állami szervezetek elképzeléseit tartalmazzák, és csak áttételesen érintenek vállalkozásokat. Az állami szervezetek és a vállalkozások szorosabb együttműködésének elősegítése érdekében a közötti időszakban tervezett Európai Uniós támogatással megvalósítani június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 3

4 Képviselő Testület kívánt vállalkozói fejlesztések kapcsán egy adatlap kitöltésére felkértük a település nagyobb vállalkozóit, a visszaküldött adatlapokat továbbítottuk a fejlesztési iroda felé. Önkormányzatunk részéről május 09. napján Rédei Róbert jegyzői referens és Balázs Adrienn pályázati referens részt vett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus főépületének Dísztermében megtartott a Helyi Közösségi Akadémiák (HKA) hálózatának nyitó ünnepségén, amely a Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak című, kiemelt ÁROP-projekt részeként valósul meg. A NKE helyi fejlesztési tudásközpontok hálózatának létrehozásával segíti a konvergencia régiókhoz tartozó kistelepülések stratégiaalkotását. A települési és nemzetiségi önkormányzatok, gazdasági, kulturális és civil szervezetek bevonásával történik a HKA hálózatának kialakítása. A programban összesen 77, ötezer lakosnál kisebb település vesz részt, amelyek számára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem térítésmentes képzési- és tréning program keretében, 12 gyakorlott tréner közreműködésével nyújt módszertani támogatást. A program megvalósítása a Belügyminisztériummal, mint az önkormányzati szakterület kormányzati felelősével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik fenntartójával való szoros együttműködésben történik. Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora oklevelet adott át a HKA hálózata tagjává vált, összesen 77 önkormányzat vezetőjének. Önkormányzatunk részéről Rédei Róbert és Balázs Adrienn vették át az oklevelet. A rendezvényen jelen lévő önkormányzati vezetők egybehangzó véleménye szerint a HKA hálózata olyan fórumot jelent, ahol hasznos információkat oszthatnak meg egymással az önkormányzatok és a külső szakértők megjelenése a településen nagyban hozzájárul azok fejlődéséhez. A program Önkormányzat részéről történő teljesítésének határideje március 31. napja. A Nemzetgazdasági Minisztérium elektronikusan eljutatta a tervezést végző megyei önkormányzatokhoz és a megyei jogú városokhoz a Terület-és Településfejlesztési Operatív program /TOP 4.0/ változatát. A TOP 4.0 változata számos eddigi kérdést tisztáz, illetve egyértelművé teszi a támogatható tevékenységek körét. A konyha, buszmegálló építés, a szociális intézmények épületeinek helyreállítása szerepel a programban, a kerékpárutat próbáljuk még ide visszavenni. A változások lényege így összegezhető: a ) konkrét gazdaságfejlesztési tevékenység csak megyei kertből támogatható. b) a megyei gazdaságfejlesztési részprogram kertében önkormányzatokhoz kötődő élelmiszeripari kisüzemek támogathatóságának feltétele közellátási szerződés kötése, a mikro-,kis-, és közepes vállalkozások csak korlátozottan válhatnak kedvezményezetté, nincs lehetőség semmilyen turisztikai szálláshely fejlesztésére, új elemként pedig bekerült a munkaerő mobilitáshoz köthető közlekedésfejlesztés, továbbá a foglalkoztatási paktumok létrehozásának és a munkavállalói készségek és a helyi gazdaság igényeinek közelítését célzó fejlesztések támogathatósága. c) a kistérségi részprogramnál új elem a települési környezeti infrastruktúra fejlesztése és az önkormányzati fenntartható energia akcióprogram, továbbá kibővült a helyi közlekedés fejlesztés tartalma is, sportcélú fejlesztés és térfigyelő kamerák telepítése önállóan nem, csak más tevékenységhez kapcsolódóan lesz támogatható. d) a közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) csak a 30 ezernél nagyobb lélekszámú városokon belül lesznek támogathatók. Mindezek alapján Önkormányzatunk is összeállította a községre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, melyek tartalmuk szerint illeszkednek a TOP 4.0 operatív programhoz. Mai információ, hogy a belvíz pályázat teljes önereje megérkezet az önkormányzat számlájára. Lejárt határidejű határozatok: nem volt. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatára a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogadja a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 2. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről - írásos anyag mellékelve- Jánosi József polgármester: A Polgárőrség tevékenységéről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Megkérdezi Polónyi Lászlót van-e szóbeli kiegészítése? Polónyi László képviselő: Szóbeli kiegészítésem nincs, kérem a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Egyidejűleg bejelentem a személyes érintettségem. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester először a személyes érintettségre vonatkozóan javasolja, hogy Polónyi László képviselő ne kerüljön kizárásra a szavazásból, melyet a képviselő- testület egyhangú 7 igen szavazattal minősített többséggel - elfogad és az alábbi határozatot hozza: 80/2014. (V.29.) sz. Képviselőtestületi határozat Polónyi László képviselő személyes érintettségéről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polónyi László személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó javaslatot minősített többségű szavazati aránnyal elfogadta, így Polónyi László képviselő részt vehet a Polgárőrség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására vonatkozó szavazásban. A határozathozatalt követően Jánosi József polgármester a beszámolót bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 81/2014. (V.29.) sz. Képviselőtestületi határozat A Polgárőrség évi tevékenységéről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polónyi László polgárőrség elnökének a Polgárőrség évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 3. Javaslat a közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház terembérleti díjának felülvizsgálatára Jánosi József polgármester: a jegyzőkönyv mellékletét képező rendelettervezeteket és határozat tervezetet ismerteti. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés 5 % emelést tartalmaz. A Pénzügyi Bizottság a díjemelést elfogadásra javasolta. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú-egyhangú-egyhangú szavazással, igen szavazattal minősített többséggel-, elfogad és az alábbi rendeleteket alkotja, illetőleg határozatot hozza: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 11/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. és Zagyvarékas Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 10/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról továbbá: 82/2014. (V.29.) sz. Képviselőtestületi határozat A művelődési ház és a vasúti újtelep Közösségi Ház terembérleti díjainak emeléséről Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg a Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) mint kulturális intézmény helyiségeinek a bérleti díját: Kereskedelmi célú és egyéb rendezvény tartása esetén, nagyterem téli időszakban Ft/nap nyári időszakban Ft/nap kisterem téli időszakban Ft/nap nyári időszakban Ft/nap Nem kereskedelmi körbe tartozó halotti tor tartása esetén a nagyterem téli időszakban Ft nyári időszakban Ft kisterem téli időszakban Ft nyári időszakban Ft 4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

5 Képviselő Testület Eszközhasználati díj étkészlet, evőeszköz, pohár stb.) Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vasúti újtelepi Közösségi Ház helyiségeinek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Nagy családi és egyéb rendezvény céljára: Ft/nap Nagy családi és egyéb rendezvény céljára fűtési idényben: Ft/nap 2. Kisebb rendezvények céljára: Ft/óra 3. Kisebb rendezvények céljára fűtési idényben: Ft/óra A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! A képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban hozott 88/2013.(V.30.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 4. Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 9/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Átadja a szót Jenesné Paróczai Erika jegyzőnek a napirend előterjesztésére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondja: a rendelet alkotásnak két apropója van, az egyik, hogy a sírhely díjak emelése az előző napirendnél került volna tárgyalásra a munkaterv szerint, de most ezen napirendi ponthoz került szintén 5 % emeléssel. A másik apropó pedig az, hogy Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltető kérelme és információk gyűjtése alapján a rendelet tervezet 2. mellékletében a ravatalozó helyiség és a hűtés díja megemelésre került, a sírásás díja pedig megállapításra került, mivel eddig nem volt, de a megállapítása kötelező. Az üzemeltető ezen díjakat fogja kiszámlázni. A rendelet tervezetben nevesítésre került a temető üzemeltetője Serfőzőné Kiss Mária, továbbá új szabályozással rögzítésre került, hogy a 2. mellékletben szereplő díjak közül mi illeti meg az önkormányzatot és mi az üzemeltetőt. A sírhelydíjak változatlanul az önkormányzatnál maradnak, tehát ezt a díjat a hozzátartozók az önkormányzatnak fizetik meg. A síremlék készítő vállalkozók az új síremlék készítése vagy a meglévő síremlék felújítása után a temető fenntartási hozzájárulást az önkormányzatnak fizetik meg. A ravatalozó használat, a halott hűtés és a sírásás díja a temető üzemeltetőjét illetik meg. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Jánosi József polgármester: tájékoztatásul elmondja, az előző hónapban a Pénzügyi Bizottság ülésén Serfőzőné Kiss Mária kérelme alapján igényként merült fel, hogy a temetőüzemeltetésre kizárólagos jogot kapjon, de a kérelem a bizottság részéről elutasításra került. A sírásás díjának megállapítása törvényi előírás alapján kötelező de ezt nem tartalmazta az önkormányzat temető rendelete. Az érvényben lévő szerződés értelmében nincs megállapítva olyan díj ami a temető üzemeltető kötelezően elvégzendő munkája ellentételezését biztosítaná, ezért ezek a díjak lettek megállapítva. A temető üzemeltető kötelezettsége más temetkezési vállalkozó általi temetés esetén is az üzemeltetői feladatok ellátása, a sírhely kiásása, a ravatalozó rendelkezésre bocsájtása, takarítása, a hűtő működtetése. Tisztázásra került az üzemeltetői szerződésben a bérleti díj és minden tétel ami meg lett állapítva. Azon tételek, amiben az önkormányzat bármilyen adminisztrációs tevékenységet végez, azok az önkormányzat bevételei maradnak. Az üzemeltető által végzett tevékenységekért járó díjat a mindenkori temetkezési vállalkozó fizeti meg a temető üzemeltetőnek. Kis Gyula képviselő: ha jól értem, így az idegen temetkezési vállalkozó is temethet a zagyvarékasi temetőben. Tehát a besenyszögi temetkezési vállalkozó is temethet ha a hozzátartozók őt kérik. Jánosi József polgármester: igen. Kis Gyula képviselő: akkor kettőből lehet választani, mindenki el tudja dönteni kivel temettessen. Van konkurencia, nem lehet az árakat a csillagos égig emelni. Erről szól a dolog. Azokat az embereket védjük akiknek nagy bánatukban kell eltemettetni a hozzátartozójukat. Nagyon helyesen döntött a képviselő-testület. Jánosi József polgármester: azt kell tudatosítani mindenkiben, a temető üzemeltetés és a temetkezési szolgáltatás két külön dolog. Az üzemeltetésre szerződésünk van a helyi vállalkozóval. Ha a lakos úgy dönt, hogy a temetkezést mással végezteti el, akkor is az üzemeltetési feladatokat csak az üzemeltető láthatja el, de ezért az aktuális temetkezési vállalkozónak a megállapított díjakat kell kifizetnie az üzemeltető részére. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal minősített többséggel- elfogad és az alábbi rendeletet alkotja: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről 5. Javaslat Serfőző Kiss Máriával kötött temetőüzemeltetési szerződés módosítására Jánosi József polgármester: A Pénzügyi Bizottság a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés tervezetet elfogadásra javasolta. A módosítás lényege, hogy az elfogadott rendeletben lévő tételek kerültek beemelésre, egyebekben a szerződés egyes pontjai nem módosultak, sem a határideje sem egyéb rendelkezése vonatkozásában. Az eddigi kötelezettségei ugyanúgy szerepelnek a szerződés tervezetben. Annyival lett kiegészítve mert ez a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült-, hogy az üzemeltető köteles elvégezni az üzemeltetői feladatokat abban az esetben is ha más a temetkezési vállalkozó. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: a Pénzügyi Bizottság kérésére egyértelművé lett téve a szerződés 6. pontjában, hogy bármelyik temetkezési vállalkozó temethet a temetőben. A 18. pontban pedig rögzítésre került, ha az üzemeltető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 83/2014. (V.29.) sz. Képviselőtestületi határozat Serfőzőné Kiss Máriával kötött kegyeleti közszolgáltatói szerződés módosításáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltetővel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a szerződés aláírására. 6. Előterjesztés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása elnevezésű projekt keretében álláskereső foglalkoztatásához nyújtható támogatás elnyeréséhez benyújtandó pályázat önerejének biztosítására Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásbeli előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Lényegében az általános tartalékból kellene biztosítani a 15% önerőt valamint a továbbfoglalkoztatás 2 havi és 4 havi bérét. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. HOZZÁSZÓLÁS Zoufal Béla képviselő: örülök, hogy egyáltalán van ilyen lehetőségünk, mert 23 főt foglalkoztatni szeptember 30-ig ennyi pénzért nem kis dolog. Nagyon tudom támogatni. Kis Gyula képviselő: remélem Nagy Gábor olyan személyeket választ, akik megdolgoznak a bérükért. Jánosi József polgármester: a 23fő nagy része az intézményeinkbe került, de ezzel a létszámmal sem tudtuk kielégíteni az intézményi igényeket. Június 1-től 100 % támogatás mellett 53 fő fog dolgozni, akik egy része is az intézményeinkhez kerül. Nem akartam nagyobb létszámot bevállalni 85%-os támogatás mellett. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú-egyhangú szavazással, 7-7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatokat hozza: 84/2014. (V. 29.) sz. képviselőtestületi határozat Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtandó pályázat önerejének biztosításáról Zagyvarékas Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 5

6 Képviselő Testület Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség által meghirdetett Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására pályázatot nyújt be. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás teljes költsége: Ft,- A Munkaügyi Központ támogatása: Ft,- Önkormányzati önerő mértéke: Ft,- A képviselő-testület a fenti közfoglalkoztatás érdekében Ft, azaz egymillió-háromszáznyolcvannégyezer-négyszázhatvannégy forint önkormányzati önerő fedezetéül az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékalapját jelöli meg. 85/2014. (V. 29.) sz. képviselőtestületi határozat A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása elnevezésű projekt keretében álláskereső foglalkoztatásához nyújtható támogatás elnyeréséhez benyújtandó pályázat önerejének biztosítására Zagyvarékas Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség által meghirdetett A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása elnevezésű projekt támogatására pályázatot nyújt be. A projekt teljes költsége: Ft,- A Munkaügyi Központ támogatása: Ft,- Önkormányzati Önerő mértéke: Ft,- A képviselő-testület a fenti közfoglalkoztatás érdekében Ft, azaz négyszázhetvenkilencezer-ötszázötvenkettő forint önkormányzati önerő fedezetéül az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékalapját jelöli meg. 7. Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzata évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásbeli előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 86/2014. (V.29.) sz. képviselőtestületi határozat Zagyvarékas Község Önkormányzata évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zagyvarékas Község Önkormányzatának a jelen határozat mellékletét képező évi Összesített Közbeszerzési Tervét jóváhagyja. 8. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgató állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásbeli előterjesztés ismertetésére felkéri Jenesné Paróczai Erika jegyzőt. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Az elmúlt évben amikor Csasztvanné Ballók Éva megbízásra került, a megbízása 1 évre illetve a pályázati eljárás lezárásáig került megállapításra. Időközben tájékozódtam és azt a választ kaptam, hogy július végén lesz az államvizsga, tehát a diploma kiosztására csak augusztusban kerül sor. Ezt számításba kellett venni a pályázati felhívás elkészítésekor, továbbá azt is, hogy Csasztvanné Ballók Éva intézményvezetői szakképzésre is jelentkezni fog hiszen ehhez kért és kapott önkormányzati támogatást. Az intézményvezetői szakképesítés szükséges az állás betöltéséhez, bár január 1-től adható megbízás e nélkül is csak két éven belül meg kell szereznie. Ha a felhívásban korábbi időpont szerepelne beadási illetve elbírálási határidőként az Csasztvanné Ballók Évát hátrányos helyzetbe hozná az elbíráláskor. Erre is tekintettel a felhívásban őszi benyújtási határidő szerepel, az állás pedig január 1-től lesz betölthető. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Kérdés: Kis Gyula képviselő: Ha meg lesz az igazgatónő végzettsége és megkapja a megbízást, a továbbiakban is szükség lesz tanácsadóra? Zoufal Béla képviselő: mikor hozzuk nyilvánosságra a pályázatot? Jenesné Paróczai Erika jegyző: a határozat elfogadását követően felkerül a KSZK honlapjára, közlönyben nem kell megjelentetni. A pályázat benyújtási határideje október 31. az elbírálásra az utolsó: december 11-i ülésen kerül sor és az állás január 1-től tölthető be. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 87/2014. (V. 29.) sz. képviselő testületi határozat Pályázati felhívás a Zagyvarékas Községi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. tv. 23. (1) bekezdésében, valamint a végrehajtásáról rendelkező többszörösen módosított 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. -ában biztosított jogkörében a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: PÁLYÁZAT a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás betöltésére Zagyvarékas Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXIII. törvény 20/B alapján pályázatot hirdet Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás (magasabb vezető) betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, teljes munkaidőre, a vezetői megbízás határozott időre - 5 év - szól. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Intézmények igazgatása könyvtárosi munkakör A munkavégzés helyei: Községi Könyvtár (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) Művelődési Ház (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz..) Közösségi Ház (Zagyvarékas, Táncsics M. utca 25. sz.) Pályázati feltételek: büntetlen előélet, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség valamint főiskolai könyvtárosi képzettség a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM szerint: akkreditált államháztartási és vezetési szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket nyújtó, kifejezetten többfunkciós közművelődési intézmény vezetésére vonatkozó tanfolyam elvégzése, könyvtárosi szakterületen szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat. vagyonnyilatkozat tétel a magasabb vezető beosztás ellátására az kaphat megbízást aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Pályázathoz csatolni kell: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettséget/végzettségeket igazoló oklevél hitelesített másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot, tanúsítványt az akkreditált többfunkciós intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vagy az elvégzésről szóló szándéknyilatkozatot, nyilatkozatot - arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyaggal összefüggésben hozzájárul; - arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti; - arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá. Juttatások: Illetmény a közalkalmazotti törvény és végrehajtási rendelete szerint. Pályázat benyújtásának határideje: október 31. A pályázat elbírálásának módja és rendje: A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselőtestület hozza. 6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

7 Képviselő Testület A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási és véleményezési időszak utáni soros Képviselő-testületi ülés december 11. A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A beosztás a pályázatok elbírálását követően január 1. napján betölthető. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban Pályázat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár felirattal, továbbá 1726/2014 azonosítószámmal kell benyújtani Zagyvarékas Község Képviselő-testületének címezve. (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Az igazgatói pályázattal kapcsolatban az érdeklődők Rédei Róbert jegyzői referenstől kérhetnek információt az 56/ es telefonszámon, illetve személyesen. Kis Gyula képviselő: Polgármester Úr a kérdésemre nem kaptam választ. Jánosi József polgármester: szándékosan nem válaszoltam. Kis Gyula képviselő: jó, majd megkapom amikor megkapom. 9. Javaslat Csasztvanné Ballók Éva magasabb vezetői megbízásának meghosszabbítására Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásbeli előterjesztést ismerteti A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 88/2014. (V.29.) sz. képviselőtestületi határozat: Csasztvanné Ballók Éva magasabb vezetői megbízásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. / a továbbiakban: Mötv./13. /1/ bekezdésének 7. pontjában biztosított feladatkörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv 20/B. /1/ bekezdésében és 23. /1/bekezdésében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. 78. /5/ bekezdésének c) pontjában és 95. -ában, továbbá a Mötv ) pontjában biztosított hatáskörében a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Zagyvarékas, Fekete L. út 1.sz. intézményvezetői feladatainak ellátására, magasabb vezetői állásba Csasztvanné Balló Éva Zagyvarékas, Május 1. u. 1. sz. alatti lakost, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóját bízza meg. A magasabb vezetői megbízás időtartama július 1. napjától 1 évre december 31-ig, a magasabb vezető beosztás betöltésére kiírandó pályázat, illetve pályázati eljárás lezárásáig szól. A képviselő-testület Csasztvanné Ballók Éva illetményét a fenti időponttól F11 fizetési osztályát és fokozatát figyelembe véve havi bruttó Ft-ban magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap 200 %-a) Ft-ban Összesen Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület határozatával az e tárgyban született 115/2013. (V.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 10. Javaslat a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda létszám emelésének jóváhagyására Jánosi József polgármester: Baloghné Lakatos Márta Óvodavezető az óvodai csoportra meghatározott 25 fős létszám 20%-kal történő emelésének engedélyezését kérte a jobb létszámkihasználás érdekében. A Pénzügyi Bizottság az emelést elfogadásra javasolta. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 89/2014. (V.29.) sz. képviselőtestületi határozat: Az Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelem megtárgyalásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelmet megtárgyalta és a maximális 25 fős csoportlétszám 20 %-kal történő emeléséhez hozzájárul. 11. Javaslat az EP választás kiadásainak önkormányzati támogatására Jánosi József polgármester: Átadja a szót Jenesné Paróczai Erika jegyzőnek az előterjesztése ismertetésére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: szóbeli előterjesztésében elmondja, az Európai Parlamenti választásokra biztosított központi költségvetési forrás kevésnek bizonyult, ezért kértem Ft önkormányzati támogatást dologi kiadásokra és személyi juttatásra, ugyanis a konyhai dolgozók biztosították az ellátást. Az ő juttatásukat is el kell számolni. A pénzügyi elszámolás úgy kerül egyensúlyba ha megkapja a hivatal a kért támogatást. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 90/2014. (V.29.) sz. képviselőtestületi határozat: az Európai Parlamenti választások kiadásainak önkormányzati támogatásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Európai Parlamenti választások kiadásainak önkormányzati támogatására Ft-ot, azaz Egyszáz ezer Forint támogatást biztosít, az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalék alapja terhére. 12. Javaslat Pedagógusnap megrendezéséhez önkormányzati támogatás biztosítására Jánosi József polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondja, a hagyományoknak megfelelően javasolja a Pedagógusnap megtartásához Ft önkormányzati támogatás biztosítását az általános tartalék alap terhére. Kéri a képviselőket a javaslattal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Kis Gyula képviselő: Egyetértek! Sőt! Legyen is nekik! Megérdemlik! Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 91/2014. (V.29.)sz. Képviselő-testületi határozat Pedagógusnap önkormányzati támogatásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pedagógusnap kiadásainak önkormányzati támogatására Ft-ot, azaz Nyolcvanezer Forint támogatást biztosít, az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalék alapja terhére. 13. Javaslat a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására. Jánosi József polgármester: átadja a szót Jenesné Paróczai Erika jegyzőnek a napirend előterjesztésére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Először is elnézést kérek, hogy most került kiosztásra a szabályzat tervezet, de nem kaptam ügyvédi segítséget és csak mostanra készültem el az anyaggal. Az előzményről annyit: a főügyészség indítványára a Szolnoki Törvényszék mint cégbíróság kötelezte a Hulladékgazdálkodási Kft-t, hogy tegyen eleget a közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének és alkossa meg a vezető tisztségviselők javadalmazási szabályzatát amit letétbe kell helyezni a Törvényszéknél. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény írja elő a szabályzat elkészítésének kötelezettségét. A törvényi szabályozás lényege, hogy a vezető tisztségviselők, ügyvezető, vagy az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnöke, tagjai díjazására vonatkozóan kimondja: a mindenkori minimálbér bizonyos szorzatánál több nem lehet. Például az ügyvezető díjazása a minimálbér hétszeresénél, a felügyelő bizottság elnöke díjazása a minimálbér ötszörösénél, a felügyelő bizottság tagjai díjazása pedig a minimálbér háromszorosánál magasabb nem lehet, emellett a vezető tisztségviselők semmilyen más juttatásban nem részesülhetnek, csupán a munkavégzésükkel kapcsolatosan felmerült és igazolt költségeik téríthetők meg számukra. A törvény azt is rendezi, ha a vezető tisztségviselők vagy június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 7

8 Képviselő Testület a vezető állású munkavállalók munka vagy megbízási jogviszonya megszűnik, akkor semmiféle díjazásra nem jogosultak. A szabályzat tervezetbe ezen előírások kerültek beépítésre. Az általános rendelkezések között rögzítésre került, hogy mire hatalmazza fel a törvény a képviselő-testületet, mint alapítót. A szabályzatnak nem célja az összegszerű díjazás megállapítása, arról a képviselő-testületnek külön határozatban kell rendelkeznie például az ügyvezető díjazása esetében. A szabályzat rögzíti, hogy a hatálya az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságára, a szabályzat készítése időpontjában a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-re terjed ki. Az ügyvezető díjazását a képviselő-testület állapítja meg. Ha lenne Kft-nek a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalója, felette az ügyvezető gyakorolná a munkáltatói jogokat. A szabályzat negyedik részében a javadalmazás módjának, mértékének főbb elvei kerültek rögzítésre, illetve az, hogy amennyiben munkaviszonyban álló munkavállaló jogviszonya megszűnésére a munkáltató általi rendkívüli felmondással kerül sor, úgy nem jár juttatás. A vezető tisztségviselők díjazásánál a 15. pontban munkabér/megbízási díj szerepel mert jelenleg az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el a feladatát, de így esetleges személyi változás esetén sem kell módosítani a szabályzatot. A 15.3 pont rögzíti, hogy a vezető tisztség betöltéséről, megszűntetéséről a képviselő-testület dönt. Faragó László ügyvezetővel történt egyeztetés alapján jelzem a képviselő-testületnek az ügyvezető úr úgy nyilatkozott, bármennyi megbízási díjat állapít meg a képviselő-testület, azt nem veszi fel. Tehát ez az összeg bent marad a Kft-ben, nem kerül felhasználásra, tulajdonképpen nem növeli a kft. veszteségét. Telefonhasználatra a 16. pontban havonta maximum Ft megtérítése került. Az ügyvezető úr eddig is a saját tulajdonú gépkocsijával járt ügyet intézni, ezért gépkocsi használatra vonatkozóan a 17. pontban került rögzítésre oly módon, hogy a hivatalos célú használat után üzemanyag költségtérítésre plusz 9.-Ft/km általános személygépkocsi normaköltség térítésre legyen jogosult kiküldetési rendelvény alapján maximum havi 300 km-ig. Útnyilvántartás vezetés akkor kötelező, ha azt az Szja. tv előírja. A szabályzat 19. pontja szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesülhet javadalmazásban. Ez vonatkozik az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira. Majd nyilatkozatot kell tenniük, hogy más gazdasági társaságnál díjazásban részesülnek vagy nem. A 20. pontban rögzítésre került, hogy a Kft-nél jelenleg nincs az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló. A 22. pont tartalmazza, hogy a FB 3 tagját a képviselő-testület megválasztotta. Javaslom e pontban annak rögzítését, hogy a Kft. jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a felügyelő bizottság elnöke és tagjai díjaszását. A szabályzat elfogadása napján lép hatályba, letétbe helyezéséért az ügyvezető a felelős. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester az elhangzott kiegészítéssel szavazásra bocsájtja a szabályzat jóváhagyását, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 92/2014. (V.29) sz. Képviselő-testületi határozat A Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról 1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdése alapján elfogadja a határozat mellékletét képező - az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát és felkéri a polgármestert a szabályzat aláírására. 2. A Képviselő-testület felkéri a gazdasági társaság ügyvezetőjét: Faragó Lászlót, hogy intézkedjen a szabályzatnak a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt. Felelős: Jánosi József polgármester Faragó László ügyvezető Határidő: azonnal. 14. Javaslat Faragó László ügyvezető megbízási díjának jóváhagyására Jánosi József polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondja, az elfogadott szabályzat alapján összegszerűen is meg kell állapítani az ügyvezető megbízási díját. Mint hallottuk, Faragó László nem veszi fel a megállapított megbízási díjat, így az járulékaival együtt megmarad a Kft-nél. Mivel vélhetően nem fog nyereséget termelni ez a cég így csak a veszteséget fogja csökkenteni a fel nem vett megbízási díj. Javaslom az ügyvezető megbízási díját havi bruttó Ft-ban megállapítani. A törvényi előírás és a szabályzat szerint minimum összeg nincs, csak maximum díjazás van megállapítva. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester az elhangzott javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 93/2014. (V.29) sz. Képviselő-testületi határozat Faragó László ügyvezető megbízási díjának megállapításáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata 15. pontjában foglaltak alapján Faragó László ügyvezető megbízási díját március 12 től kezdődő hatállyal havi bruttó Ft-ban azaz Harmincezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri Jánosi József polgármestert Faragó László megbízási szerződésének megkötésére illetve annak aláírására. Interpellációs kérdésekre adott válaszok Jánosi József polgármester az alábbi válaszokat adta a képviselői interpellációkra: A Pártház külső-belső felújítását egy kivitelező cég végzi, akik közbeszerzési eljárásban kerültek ki nyertesként. A pályázatban kulcsrakész átadás szerepelt egyik feltételként. A beruházások átadásánál egy dolog van, ha a közbeszerzési eljárás pályázati felhívásában, a pályázati dokumentációban szereplő tételeket elvégezte akkor átvételre kerül. Ha határidőben elkészülnek nem kérhető számon, mit, mennyi ideig csinált. A vállalkozó kérheti számon legfeljebb a munkavállalóitól, hogy egy bizonyos munkát elvégeztek-e határidőre. Éppen azért lett együtt meghirdetve a külső és belső felújítás, hogy késedelem esetén a kivitelező ne tudjon hivatkozni a másik vállalkozóra. Ha beázott, kijavítja. A lényeg, hogy az elkészülés után az átadás-átvételi eljárásban rendben legyen. A gyalogátkelő helyről már sokat beszéltünk. Ez az út állami közút, mi nem nyúlhatunk hozzá. A parkolónál is ez a helyzet. Az ABC elé parkolót terveztettünk két verzióban. Egyeztettünk A COOP-al, nem egy levelet váltottunk a Magyar Közút Kht-vel, de nem tudtuk azt elérni, hogy az önkormányzat megcsináltassa a parkolót. A COOP is adott volna hozzá némi pénzt, -nem sokat, mert ők sem vették komolyan- de a lényeg, hogy magán kivitelezéssel nem tudtunk elérni semmit. Ilyen kérdésekkel csak a saját úthálózatunkat érintően tudunk foglalkozni. Tudomásul kell venni, ez egy öt számjegyű állami út ami a Közút kezelésében van. A Szabadság téri kanyarban lévő szalagkorlát cseréjét is úgy tudtuk nagy nehezen megcsinálni, hogy jeleztük: saját költségen megcsináljuk Ugyanaz a helyzet mint a MÁV P+R parkolóé, amikor a projektben benne volt a terv meg minden, akkor az előző képviselő-testület elutasította. Amikor utóbb parkolót akartunk készíteni a vasútállomáshoz, a MÁV azt mondta, fizesse ki az önkormányzat a tervezés díját -1.9 millió forintot-és megcsinálhatja. Ez ugyanaz a helyzet, hatóság megy a hatósággal szemben, nem tehetünk semmit. Tehát a főút mellett jóváhagyás nélkül nem csinálhatunk semmit. Az ebédelni járó gyermekek gyalogátkelő helye két helyen, két aszfaltos útátjárón lehet aktuális, de mivel ott alig van forgalom és állandó kíséret van a gyerekek mellett, így nem igazán indokolt. Ha mégis úgy gondolja a képviselő-testület, felfesthető. A főúton a zebra felfestése a Magyar Közútra vár, írhatunk levelet ez ügyben. Polónyi László képviselő: az kevés ha felfestjük, hisz nem a rajz miatt festünk fel, hanem azért hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen. Ha nem törvényesen festjük fel. akkor nem biztos, hogy előnyt élvez aki azon átkel. Veszélyes mert mi megtévesztjük azokat akik átmennek rajta. A magam részéről körbejárnám ezt a kérdést. Kis Gyula képviselő: azzal egyetértek, hogy a Gyimesi utcában ne legyen gyalogátkelőhely, de azzal nem, hogy a Rákóczi úton se. 8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

9 Képviselő Testület Jánosi József polgármester: a közeljövőben nem lesz parkoló az ABC előtt, de útfelújításhoz kapcsolódóan megpróbáljuk megvalósítani. folyamatos késében vagyunk a közfoglalkoztatotti létszám hiány miatt, de június első napjaitól indul újabb csoport, talán utolérjük magunkat. a malommal szembeni buszváró áthelyezésének utána nézünk, hogyan lehet megvalósítani. járda építésről annyit, a most folyó térkövezés befejezését követően a járdaszigeteket saját költségen megcsináljuk ott ahol nincs fedett váró. Majd tényként közöljük a megvalósítást, reméljük nem köt belénk a Magyar Közút Kht. a fedett buszvárók megvalósítását pályázat útján tervezzük. Nagy Gábor képviselő: a jövő héttől lesz plusz létszámunk a munkavégzéshez, eddig a gyermeknapra készültünk, most a lovasversenyre. A jövő héten az újtelepi gaztalanítással fogunk kezdeni. Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Jánosi József polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza. 94/2014. (V.29.)sz. képviselő-testületi határozat az interpellációs kérdésekre adott válaszokról Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete Jánosi József polgármesternek a képviselők áltál feltett interpellációs kérdéseire adott válaszát elfogadja. Mivel egyéb napirend tárgyalására nem kerül sor, így Jánosi József polgármester 17,00 órakor a nyílt ülést berekeszti és zárt ülés tartását rendeli el. A ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ májusi 5. számában a képviselő-testület április 24-én megtartott soros üléséről szóló híradásban a Zagyvarékas Kisszögi Sörkert ingatlan bérleti szerződés felülvizsgálatáról szóló 12. napirendi pont anyaga hiányosan tartalmazta az elhangzott hozzászólásokat, illetve tévesen tartalmazta a döntést, ezért helyreigazításként közöljük a hiteles jegyzőkönyvben rögzített tartalmat ami a következő: 12. Zagyvarékas Kisszögi Sörkert ingatlan bérleti szerződés felülvizsgálata Jánosi József polgármester: Elmondja, hogy sok bejött információ alapján, illetve a szerződésben foglalt időszak leteltének közeledtével felülvizsgálatra került a bérleti szerződés. A szerződés június 28-án egy évre került megkötésre, melyben az szerepel, hogy amenynyiben a tulajdonosnak megfelelő módon üzemelteti a sörkertet a bérlő, akkor meghosszabbíthatja a szerződést. A szerződés 2 hónapos felmondási idővel bármelyik fél részéről megszüntethető. A Pénzügyi Bizottság azt a javaslatot tette, - ugyanis felmerült, hogy a vállalkozónak nincs működési engedélye sem - hogy ha nincs a tulajdonosnak működési engedélye, akkor azonnali hatállyal, illetve ha rendelkezik engedéllyel, akkor 2 hónapos felmondási idővel, azaz az 1 év leteltével kerüljön felmondásra a szerződés. A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó működési engedélye megvan, tehát a Pénzügyi Helyreigazítás Bizottság javaslata mindenképpen az, hogy 1 év leteltével szüntessük meg a bérleti jogviszonyt. Személyes véleményem szerint semmi nem valósult meg a pályázati ígéretekből, akivel aláírtuk a szerződést már nem is tagja a cégnek. Gyakorlatilag semmi nem történt sem az üzemeltetés vagy a szolgáltatás terén, sem az ellenszolgáltatásban, ami nem pénzösszegben lett volna hanem a terület őrzésében. A szerződésben konkrétan benne van a Kisszög záró sorompójának reggeli-esti nyitásának-zárásának kötelezettsége. Én nagyon sok telefont kaptam arra vonatkozóan, hogy miért nem vagyunk hajlandóak kinyitni a sorompót, mert még ezt sem hajtotta végre. Én személy szerint is amellett vagyok, hogy ezt a bérleti szerződést ebben a formában ezzel a bérlővel szüntessük meg. Tekintettel az elmondottakra ezt a bérleti szerződést mondja fel, illetve szüntesse meg az önkormányzat. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Hozzászólás: Nagy Gábor képviselő: egy autó roncs van kint, kérjük, hogy azt azonnal vigye el onnan. Jánosi József polgármester: én már személyesen telefonon kértem kb. 2-3 hete, de az óta sok minden nem történt csak a roncs máshová került. Bizottsági ülésen is elmondtam, ha a képviselő-testület úgy dönt, én támogatom azt is, hogy azonnali hatállyal szüntessük meg a szerződést mert a szerződési feltételekből semmi nem teljesült. Zoufal Béla képviselő: én amellett vagyok, hogy szüntessük meg a szerződést azonnali hatállyal, mivel semmiféle rendezvényt, szolgáltatást nem végzett ezzel kapcsolatban, sőt inkább még kárt okozott, mint használt volna valamit is. Szüntessük meg a pályázatot és írjunk ki egy újabb pályázatot, hogy valami szolgáltató legyen odakint. Mást egyenlőre úgysem tudunk tenni vele és azért csak jó lenne, ha a Sörkert üzemelne, ha már megcsináltuk. Legalább üzemeljen és a lakosok használni tudják. Jánosi József polgármester: ha ez egy javaslat, akkor tovább kell fűzni, a feltételekről is beszélni kell: hogy milyen feltételekkel kerüljön kiírásra a pályázat? Ugyanolyan feltételekkel kerüljön kiírásra, mint korábban volt vagy módosítsunk a kiíráson? Most beszéljünk róla vagy a következő Pénzügyi Bizottsági ülésen? A módosító javaslat tehát az, hogy azonnali hatállyal szüntessük meg a szerződést. A pályázati kiírással kapcsolatban mi kerüljön a módosító javaslatba? Zoufal Béla képviselő: most ne beszéljünk róla, mert nem vagyunk felkészülve rá. Tulajdonképpen itt van előttünk a másik szerződés is, tehát megvan. A következő Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéljünk a pályázati feltételekről. Jánosi József polgármester: tehát lehet az a módosító javaslat, hogy azonnali hatállyal szüntessük meg a szerződést és a következő Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéljünk a pályázat feltételeiről. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a módosító javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogad és az alábbi határozatot hozza: 77/2014. (IV.24.) sz. Képviselőtestületi határozat Zagyvarékas Kisszögi Sörkert ingatlan bérleti szerződés felülvizsgálatáról 1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ENK-VASZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal bérlő- (képviseli: Bak Norbert) június 28-án a Zagyvarékas, Kisszögi Sörkert (5051 Zagyvarékas, Nagyváradi u. 54.) vendéglátó ipari egységként történő üzemeltetésre június 28. napján kötött ingatlan bérbeadási szerződést annak pontjában foglaltak alapján azonnali hatállyal felmondja, mivel a bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, továbbá súlyos szerződésszegésnek minősülő, 90 napnál hosszabb közüzemi díj hátralékot halmozott fel a Víz és Csatornaművek Zrt-nél, ami miatt a vízszolgáltatási szerződése is felmondásra került. A bérlő legkésőbb május 28-ig köteles az ingatlant a szerződés 6.8 pontja szerint bérbeadónak visszaadni. 2. A képviselő-testület a következő soros ülésén dönt az Kisszögi Sörkert ingatlan bérbeadásáról szóló pályázat újbóli kiírásáról. Polgármesteri Hivatal június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 9

10 Képviselő Testület Zagyvarékas Község Önkormányzata 1996-óta biztosítja saját eszközeivel a települési szilárd hulladék szállítását. A lakosság által fizetendő szállítási díj lehető legalacsonyabb szinten tartása érdekében a változó jogszabályi környezetben is gondoskodott arról az önkormányzat, hogy környezetvédelmi hatósági engedélyek birtokában végezhesse ezen tevékenységét. A Zagyvarékasi Községi Ellátó Szervezet (rövidített neve: ZAKESZ) létrehozására azért került sor, mert a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. előírta, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak gazdálkodó szervezet végezhet és csak a gazdálkodó szervezet részére adható engedély. A ZAKESZ júniusában megkapta a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a hulladékkezelési (begyűjtési, szállítási)engedélyét, decemberében pedig az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyét. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítésének megszerzése is folyamatban volt, azonban az eljárást meg kellett szüntetni a Tájékoztató a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megalapításáról, a hulladékgazdálkodásban végbemenő változásokról törvényi előírások változása miatt. A január 1-től hatályba lépő, a hulladékról szóló évi CLXXXV. tv augusztus 4-i módosítása ugyanis úgy rendelkezett, január 1-től csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amely rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és OHÜ által kiállított minősítő okirattal, amelynek birtokában legkésőbb július 1-ig a települési önkormányzattal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt. Törvényi kötelezettségének eleget téve Zagyvarékas Község Önkormányzata -mint alapító március 12-én létrehozta a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, amelynek főtevékenysége a hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása. A társaság törzstőkéje 3 millió forint készpénz. A kft. első ügyvezetője: Faragó László Zagyvarékas, Csárda út 17. sz. alatti lakos, aki megbízási jogviszonyban látja el a feladatát. Az első Felügyelő Bizottság tagjai: Jánosi József, Polónyi László és Zoufal Béla. Az önkormányzat képviselő-testülete május 29-én megalkotta a Kft. javadalmazási szabályzatát, és megállapította az ügyvezető megbízási díját havi bruttó Ft összegben. Faragó László a megbízási díjra vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy azt nem veszi igénybe, feladatát tehát ingyenesen látja el. Ez az összeg így járulékaival együtt a kft-ben marad, nem csökkenti annak eredményét -vélhetően hiányát-. A javadalmazási szabályzat értelmében a Kft. az ügyvezető részére munkavégzés céljára mobiltelefont biztosít és annak költségeit maximum Ft/ hó összegben téríti meg. Az ügyvezető saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használata után üzemanyag költségtérítésre plusz 9.-Ft/km általános személygépkocsi normaköltség térítésre jogosult havi 300 km-ig. Az ügyvezetőt nem illeti meg végkielégítés és felmondási idő a jogviszonyának megszűnése esetén. A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozóan a javadalmazási szabályzat úgy rendelkezik, hogy az ő díjazásukat a Kft. jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé és a megbízatásuk megszűnése esetén sem biztosítható számukra juttatás. A Kft. működéséhez szükséges engedélyek megszerzése folyamatban van. Meglétük esetén indítható az ÖHÜ minősítés megszerzése, majd a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése az önkormányzattal. A Kft. tevékenységének ellátásában a ZAKESZ alvállalkozóként vesz részt. A gazdálkodás során legfőképpen a takarékosság elve érvényesül, ennek szellemében törekszik a Kft. a kiadásai minimalizálására, pl.: a legolcsóbb ajánlatot adó könyvelő cég kiválasztására több ajánlat beszerzését követően került sor, szemétszállítási díj számlázását a polgármesteri hivatal egyik köztisztviselője végzi ingyenesen. Az indulással járó nehézségek leküzdése után kíváncsian várjuk, vajon a miniszteri rendelet milyen összegben állapítja meg a hulladék szállítás díját, ugyanis ez nagymértékben befolyásolja a Kft. működésének eredményességét és persze a lakosság hangulatát is. Faragó László ügyvezető úr eddigi lelkiismeretes munkáját is megköszönve kívánok neki és a közszolgáltatási tevékenységben részt vevő valamennyi munkatársnak további sok sikert, a Kftnek pedig eredményes gazdálkodást! Jenesné Paróczai Erika jegyző Hivatalból július 10- től október 15-ig 20 főt tisztítás technológiai tanfolyamra íratunk be, akik 3 hónap alatt 150 óra elméleti és 350 óra gyakorlati képzésben vesznek részt. A tanfolyam helyben a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kerül lebonyolításra, a gyakorlati részt pedig az intézményeinkben tartjuk. A 20 fő foglalkoztatására Ft támogatásban részesültünk, ami fedezi a foglalkoztatni kívánt személyek bér és járulékát július 01. től augusztus 31-ig 8 fő diákot tudunk foglalkoztatni napi 6 órában. A 2 hónapra Ft támogatásban részesültünk, ami fedezi a diákok bér és járulékait. szerkesztő: Rédei Róbert Az éves mezőgazdasági Start közmunkaprogramhoz kapcsolódó feladatok ellátásához a kis traktor megérkezett. 10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

11 Jelen vannak: Jánosi József polgármester, Kézér Zoltán alpolgármester, Rédei Róbert jegyzői referens, Zoufal Béla, Nagy Gábor, Polónyi László, Kis Gyula képviselők. Az ülésen nem jelent meg: Dóra Mónika képviselő, aki távolmaradását bejelentette. Az ülésen megjelent továbbá: Herczeg Andrea védőnő, Farkasházi István bizottsági kültag, Cinka István Helyi Értéktár Bizottság elnöke, Raffael József, Koncsek Erzsébet, Koncsek József, Jánosi Lászlóné főtanácsos Jánosi József polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tag közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. A kiküldött írásbeli meghívó szerinti napirendi pontokat ismerteti. Kéri a képviselőket az esetleges napirendi javaslatuk megtételére. Mivel napirendi javaslat nem hangzik el, Jánosi József polgármester a meghívó szerinti napirendeket bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi javaslat: 1. Beszámoló a védőnői szolgálat évi tevékenységéről 2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3. Tájékoztató az Értéktár Bizottság munkájáról 4. Az I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi állására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról 5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelmének megtárgyalása 6. Juhász Sándor képzés támogatási iránti kérelmének 7. Előterjesztés egyetemes konyhagép pénzügyi fedezetének 8. A Polgári Védelmi Szövetségbe való belépés jóváhagyása 9. Gaál Viktor beépítési kötelezettség alóli mentesítési kérelmének megtárgyalása 10. Körzeti megbízotti irodahelyiség felajánlása a Rendőrség részére 11. Film készítése a településről (ECHO TV Legszebb település című műsor) 12. Koncsek Erzsébet lakásfelújítás iránti kérelmének megtárgyalása 13. Dream Dance Mazsorett Csoport támogatás iránti kérelmének 14. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása Zárt ülés 1. Javaslat a Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasért Emlékérem adományozására Jánosi József polgármester kéri a képviselőket az interpellációs kérdéseik feltevésére. Interpellációk: Zoufal Béla képviselő: - A vasútállomás és a Sinkehalma részen, van két lucerna föld, ami úgy gondolom, hogy a miénk, de valakik bérlik azt a földterületet. Mind a két oldalán az útnak csatorna. Az egyik az most létesült, azt hiszem az idén, a másik pedig már régebb óta ott van. Kinek a kötelessége azt rendben tartani, a bérlőknek vagy nekünk? Jánosi József polgármester: bejelenti, hogy az interpellációs kérdésre a nyílt napirendi pontok tárgyalását követően adja meg válaszát. 1. Beszámoló a védőnői szolgálat évi tevékenységéről. Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásbeli beszámolót a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Átadja szót Herczeg Andrea védőnőnek az esetleges szóbeli kiegészítése megtételére. Herczeg Andrea védőnő: Szóbeli kiegészítése nincs. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 96/2014. (VI.26.) sz. Képviselőtestületi határozat Beszámoló a védőnői szolgálat évi tevékenységéről Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót, amit tudomásul vesz és elfogad. 2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos tájékoztatót ismerteti. Kiegészítésként elmondja, hogy a takarítási technológus tanfolyamon túl egy 10 fős gyógynövénytermelő tanfolyam is fog indulni közmunkaprogramon, TÁMOP-os programon keresztül, a meglévő éves Start közmunkaprogramon belül. Tehát az éves mezőgazdasági Start közmunkaprogramon belül foglalkoztatottakból kell erre a tanfolyamra kiválasztani embereket. Illetve szintén ehhez kötődik, hogy az éves mezőgazdasági Start közmunkaprogramhoz a kis traktor megérkezett. A Móricz Zsigmond szobor elkészítésére, illetve a térfigyelő rendszerre benyújtott pályázatunk, mindkettő sikertelen volt. Nem kaptunk támogatást. Úgy gondolom, hogy mindkettővel tovább szándékozunk menni. A Móricz Zsigmond szoborral kapcsolatosan a következő pályázati ciklusban, amint kiírásra kerül, pályázni fogunk, én úgy gondolom, hogy minden feltétel megvan. A térfigyelő rendszerről az az információ jött, hogy szám szerint 775 önkormányzat kapott támogatást és 2300 település adott be pályázatot. Szolnok megyében 2 db önkormányzat kapott támogatást. A beadott pályázatok alapján, ha a Belügyminisztériumi forrás megengedi, akkor nem kell új pályázatot benyújtani, hanem a forrásbővülés alkalmával a benyújtott pályázatokból újból hirdetnek, vagy hirdethetnek nyertest. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Kérdés, hozzászólás: Zoufal Béla képviselő: A tisztítástechnológiai tanfolyam mit takar és milyen minősítést kapnak ők? Jánosi József polgármester: Takarítónői OKJ-s bizonyítványt. Képviselő Testület Összefoglaló Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 16,00 órakor órakor a Községháza házasságkötő termében megtartott soros üléséről ( A testületi ülések teljes és szószerinti anyagát a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár olvasótermében elolvashatja.) Polónyi László képviselő: A polgármester úr szoros kapcsolatot ápol a munkaügyi központtal. Július 31-el lejárnak a közfoglalkoztatási munkaszerződések. Van-e valamilyen információ, hogy augusztus 1-jével vagy szeptember 1-jével fog-e tovább valamilyen nagyobb létszámú közfoglalkoztatás indulni? Jánosi József polgármester: Konkrétumról nem tudok beszámolni, de bízom benne, hogy lesz. Tehát előkészített projektek vannak. Start munkaprogram is van beadva, útfelújításra. A létszámot leadtuk, de a programra, hogy mekkortól meddig, milyen körülmények között, esetleg Start- vagy az általános közmunka, erre még nem tudok válaszolni. De a meglévő emberekből is próbáltunk úgy csoportosítani, hogy az intézményeknél azok és abban az időben vannak odacsoportosítva, ahogy az intézmények üzemelnek. A nyár folyamán a településfenntartáshoz vannak berendelve, illetve az éves Start munkánknál van 25 fő. Én bízom benne, hogy július, augusztus környékén azt kapjuk meg, hogy milyen programba és hány főt tudunk foglalkoztatni. Még egy információ, hogy ebben a diákmunka is benne van. Diákmunkára jelentős számú igény merült fel. Itt is a Munkaügyi Központ által szabott létszám az a 8 fő. A felmerült igényeket úgy próbáljuk kielégíteni, hogy két hónapon keresztüli diákmunka lenne, havonkénti váltással, tehát a 8 főt 16 főben tudjuk kihasználni. Az intézmények majd elosztják, hogy a diákok hogyan tudják ezt igénybe venni. Tavaly jó tapasztalatok voltak, mind a munkáltató, mind pedig a diákok részéről. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal tudomásul veszi a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 3. Tájékoztató az Értéktár Bizottság munkájáról Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásbeli tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Átadja szót Cinka Istvánnak a Helyi Értéktár Bi június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 11

12 Képviselő Testület zottság elnökének az esetleges szóbeli kiegészítése megtételére. Cinka István Helyi Értéktár Bizottság elnöke: Szóbeli kiegészítése nincs. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Jánosi József polgármester: Én a magam részéről nagyra becsülöm ezt a munkát. Minden egyes tagját az elnökkel együtt, amit tesznek. Ugye, aki az anyagot elolvasta, valahol ott kezdődik, hogy 24. órában vagyunk ezzel a munkával, amit ők elkezdtek, de soha nem lesz vége. Mert az a történeti áttekintés és a település infrastruktúra, mind az emberi oldaláról nyomon követése, ezt hosszú éveken keresztül sem lehet lezártnak tekinteni, de én úgy érzem, hogy becsülöm azokat, akik ezt csinálják. Nyilván lelkesedésből és szeretetből csinálják, és már látszik, hogy tudunk profitálni belőle. Kezdetleges honlap már megjelent, megnézegettem a fotókat, mert azok a leginkább olyan információk, amik sokmindent mutatnak. Jó hangulatú fotók vannak, én azt szeretném majd kérni, amit beszéltünk is a bizottsági ülésen, hogy a településen írásos formában kiosztott kérdőíveket, elektronikus formában facebookon, interneten keresztül is közzé kell tenni, hátha jobban működne, mert az egyik felvetés az volt, hogy kevés jön vissza. Bízom benne, hogy ez a munka eredményes lesz. A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolta. A magam részéről köszönöm a bizottság munkáját és én el is fogadom a tájékoztatót. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 97/2014. (VI.26.) sz. Képviselőtestületi határozat Az Értéktár Bizottság munkájáról Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Értéktár Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót, amit tudomásul vesz és elfogad. 4. Az I. számú háziorvosi körzet pályázati felhívás jóváhagyásáról Jánosi József polgármester: a meghirdetett állásra nem érkezett pályázat, nagy sajnálatunkra. Gyakorlatilag változatlan feltételekkel újra kiírnánk a pályázatot. A Pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy a szakmai- és az ingyenes fórumokon hirdessük meg, azaz Orvosi Kamara oldalán, az Egészségügyi Közlönyben és természetesen a helyi újságban. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 98/2014. (VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: Az I.sz. háziorvosi körzet háziorvosi állására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az I.sz. vegyes /felnőtt és gyermek/ háziorvosi körzet háziorvosi állásának betöltésére. Munkavégzés helye és a munkakör megnevezése Munkahely: Jász-Nagykun-Szolnok megye Zagyvarékas, Szabadság tér 8. sz. Munkakör: háziorvos. A háziorvosi feladatok vállalkozási formában láthatók el. A munkakörbe tartozó feladatok: Területi ellátási kötelezettséggel működő, vegyes /felnőtt és gyermek/ háziorvosi alapellátás feladatainak ellátása a 4/2000. /II.25./ EüM. rendeletben meghatározottak szerint. Pályázati feltételek: Egyetemi végzettség, a 4/2000. / II.25./ EüM. rendeletben előírt szakképesítés, a 313/2011. /XII.23./ Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata szakmai önéletrajz három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány MOK tagságról igazolás munkaköri alkalmassági igazolás hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek. nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt képviselőtestületi ülésen való tárgyalását. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását és a szükséges engedélyek pályázó általi beszerzését követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 10. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testület címére /5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56.sz./ megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: HÁZIORVOS. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 30. A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: Lakás biztosítása megoldható. A háziorvosi körzetbe bejelentkezettek száma: 2007 fő. A pályázattal kapcsolatban további információ Jánosi József polgármestertől vagy Jenesné Paróczai Erika jegyzőtől kérhető az 56/ as telefonszámon vagy a zagyvarekas.hu címen. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban született 167/2013. (XII.12.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelmének megtárgyalása - Jánosi József polgármester: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújtott be egy pályázatot, amelyen a kért pályázatnak egy részét elnyerte, Ft-os pályázatot nyújtottak be 1 napos rendezvényre, amelyre Ft-ot nyertek Az Önkormányzathoz fordultak, hogy ezt a Ft-ot Fttal egészítsük ki, hogy ezt a rendezvényt meg tudják tartani. Én a magam részéről támogatom ezt az Ft-ot. Kérdezem Rédei Róbert jegyzői referenst, hogy a bizottságnak mi volt a döntése? Rédei Róbert jegyzői referens: 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a bizottság elutasította a kérelmet. Jánosi József polgármester Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Polónyi László képviselő: A bizottsági ülésen tartózkodtam, mert nem láttam át a rendezvényt, azt, hogy hogyan kapcsolódik ide a rajzverseny. Beszéltük Rafael Józseffel és Rácz Sándorral, csakhogy ez egész napos program lenne és akkor a diákoknak nincs ott helyük este. Tehát délelőtt lenne ez a rajzverseny, délután lenne kultúrprogram és akkor este van a vigadalom, tehát nem úgy, hogy egyben ez a három blokk. Tehát én ezt nem láttam át, de Raffael József megerősített, hogy ez egy egynapos rendezvény, de három blokkból áll, nem pedig az egésznapos rendezvény először. Zoufal Béla képviselő: Ki biztosítja a rendezvényt? Meddig fog tartani a rendezvény? Jánosi József polgármester: Mi nem kaptunk erről tájékoztatást Raffael József elnökhelyettes: a rendezvény 23 óráig tart. Polónyi László képviselő: Én arra kérem az önkormányzatot, hogy az Újszászi Rendőrörsnél, mint minden rendezvényt, a Művelődési Házban tartott ünnepségtől kezdeve a Falunapig, ezt a rendezvényt is jelezzük az Újszászi Rendőrörsnek. Jánosi József polgármester: a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot kérjük meg, mert a rendezőknek a kötelessége bejelenteni. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester az Ft támogatás biztosítására vonatkozó módosító javaslatot bocsátja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 99/2014. (VI.26.) sz. Képviselőtestületi határozat Roma Nap támogatásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Sándor Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök kérelmére a megrendezendő Roma Nap céljára Ft azaz Ötvenezer Forint támogatást biztosít, amelynek fedezetéül az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalék alapját jelöli. 6. Javaslat Juhász Sándor képzés támogatás iránti kérelmének megtárgyalására Jánosi József polgármester: az írásos kérelmet kiegészítve elmondja, hogy Juhász Sándort, a Könyvtárba 12 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

13 Képviselő Testület vettük fel segédkönyvtárosnak, de törvényi előírás szerint ezt nem láthatja el megfelelő végzettség nélkül. Mivel neki nincs segédkönyvtárosi végzettségeszükséges annak megszerzése. A tanfolyam most indul, 450 órás, 2 féléves. Ennek a részvételi- és vizsgadíja Ft. Juhász Sándor kérte a testület segítségét, hogy ő szeretne továbbra is ebben a munkakörben dolgozni, viszont nem áll rendelkezésére ekkora összeg. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és azt a javaslatot adta, hogy 80:20 % arányban támogassuk, tehát a költség 80%-át az önkormányzat, a fennmaradó 20%-ot pedig az érintett tegye hozzá. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 100/2014. (VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Juhász Sándor képzési támogatás iránti kérelmének megtárgyalása 1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) Juhász Sándor Zagyvarékas, Thököly u.16/1. sz. alatti lakosnak a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárral közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalójának képzési támogatás iránti kérelmét megtárgyalta. A képviselő-testület a kérelemben foglaltaknak részben helyt adva a segéd-könyvtárosi képzés Ft képzés és Ft vizsgadíj költségének 80%-át önkormányzati támogatásként biztosítja a foglalkoztató intézmény számára. 2. A képviselő-testület a képzési támogatás fedezetéül az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalék alapját jelöli. 3. A képviselő-testület felkéri Jenesné Paróczai Erika jegyzőt az előirányzat módosítás költségvetési átvezetésére. 4. A képviselő-testület felkéri Csasztvanné Ballók Éva igazgatót a Juhász Sándorral kötendő tanulmányi szerződés elkészítésére, illetve annak aláírására. Felelős: Jenesné Paróczai Erika jegyző - a 3. pont tekintetében- Csasztvanné Ballók Éva igazgató - a 4. pont tekintetében- Határidő: október a 3. pont tekintetében - azonnal - a 4. pont tekintetében-. 7. Előterjesztés egyetemes konyhagép pénzügyi fedezetének biztosítására Jánosi József polgármester: az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy az költségvetésnél nem tárgyaltuk ezt az összeget, ezt a beruházást és nem is volt tervbe véve. Már néhány éve húzódik ennek a gépnek a megvásárlása. 36 éve van meg a jelenlegi gép melyet már javítani sem lehet Ft-os összköltségű a gép és ehhez Ft-ot a költségvetés tartalékalapjából kell hozzátenni. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 101/2014. (VI.26) sz. képviselőtestületi határozat Egyetemes konyhagép pénzügyi fedezetének biztosítására Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 570 e Ft átcsoportosítását rendeli el az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékból a ZAKESZ konyha költségvetésébe, mely összeg az egyetemes konyhagép beszerzéséhez nyújt fedezetet. A beszerzési ár fennmaradó része a konyha költségvetésének terhére biztosított. A képviselő-testület felkéri Jenesné Paróczai Erika jegyzőt az előirányzat módosítás költségvetési átvezetésére. Felelős: Jenesné Paróczai Erika jegyző Határidő: október Polgári Védelmi Szövetségbe való belépés jóváhagyása Jánosi József polgármester: A Polgárvédelmi Szövetség megyei szinten is egy újjá alakult szövetség, amelynek információim szerint nagyon sok önkormányzat tagja lesz vagy már tagja. Ugye az új katasztrófavédelmi törvény egy kicsit komolyabban foglalkozik a polgárvédelemmel. Az elmúlt héten is egy kötelezően megtartott polgárvédelmi oktatás volt a hivatalon belül. A szervezetbe való belépés évi Ft-ot jelent, a szervezet elnöke és tagjai hivatásos, a Tűzoltóságnál és a Katasztrófavédelemnél már régóta teljesítő szakemberek, mindenféleképpen a segítségünkre lehetnek adott esetben, bár én azt mondom, hogy soha ne legyen rá szükség. A Pénzügyi Bizottság a szervezetbe való belépés elfogadását javasolta. Javaslom, hogy ebbe a szervezetbe lépjünk be. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 102/2014. (VI.26) sz. képviselőtestületi határozat Polgári Védelmi Szövetségbe való belépés Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete kéri felvételét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség soraiba. Az évi Ft tagdíjat az önkormányzat a évi általános tartalékának terhére biztosítja. 9. Gaál Viktor beépítési kötelezettség alóli mentesítési kérelmének megtárgyalása Jánosi József polgármester: az írásos kérelmet ismerteti, elmondja, hogy Gaál Viktor kérelemmel fordult az önkormányzathoz az ingatlanun fennálló beépítési kötelezettség alól mentesítés ügyében. Gaál úrnak két ingatlana van egymás mellett. Az egyik egy beépített telek, a másik egy beépítetlen telek, amit szeretne egy telekösszevonással egy telekké alakítani. Mivel az üres telken beépítési kötelezettség van, így kéri, az önkormányzat mentesítse ez alól. A Pénzügyi Bizottság a beépítési kötelezettség törlését javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 103/2014. (VI.26) sz. képviselőtestületi határozat Gaál Viktor és neje Balogh Emőke zagyvarékasi lakosok beépítési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelméről 1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gaál Viktor és neje Balogh Emőke Zagyvarékas, Viola u. 22. szám alatti lakosok kérelmének helyt adva, a tulajdonukat képező zagyvarékasi 1734 hrsz-ú, természetben Zagyvarékas, Viola u. 24. sz. alatti építési telek ingatlanra Zagyvarékas Község Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség és annak biztosítására vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul. 2. A képviselő-testület a határozattal megkeresi a Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatalát azzal, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlanon fennálló beépítési kötelezettséget, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat törölje. 10. Körzeti megbízotti iroda felajánlása a rendőrség részére Jánosi József polgármester: szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy a Szabadság téri épület -ami a polgárőrség pályázata révén megújításra került- egyik részébe a polgárőr iroda beköltözik, a másik részét felajánlottuk a rendőrségnek körzeti megbízotti iroda helyiségnek. A rendőrségnél is gyorsan át kell vezetni, a jelenlegi helyről oda át kell költöztetni. Rendőrkapitány úrral egyeztetve, ő azt kérte, hogy alkossunk róla egy határozatot hogy az irodahelyiséget felajánljuk a rendőrségnek, ezt követően tudják akkor a hivatalos részét bonyolítani és hivatalosan is átköltöztetni oda a körzeti megbízotti irodahelyiséget. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Kérdés nem merül fel. Hozzászólás: Polónyi László képviselő: Az újszászi polgárőr parancsnok próbálja intézni és Szabó Zoltán megyei kapitány kérése, hogy Újszász, Szászberek és Zagyvarékas, a három település vállaljon már fel 4-4 hónapot az évből és akkor így lesz egy mobiltelefon a rendőröknél, amin mindenki hívható. Ez 4000 Ft, tehát évi Ft június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 13

14 Képviselő Testület a mi önkormányzatunknak, Szászbereknek és Újszásznak is. Ebből a költségből megoldott talán ennyi év után, hogy a rendőröket közvetlenül föl lehet hívni, nem pedig Szolnokot, Szolnok pedig Újszászt és addigra már fél nap eltelt. Jánosi József polgármester: Nagyjából egy hete írtam alá az ezzel kapcsolatos megállapodást. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal minősített többséggel- elfogad és az alábbi határozatot hozza: 104/2014. (VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat Irodahelyiség felajánlása a rendőrség részére Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja a Szolnoki Rendőrkapitányság (5000 Szolnok, Dr. Sebestyén krt. 5.sz.) számára határozatlan időre a Zagyvarékas, Szabadság tér ½. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan egyik irodahelyiségét, körzeti megbízotti feladatok ellátása céljára. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a helyiség használatára vonatkozó megállapodás előkészítésére, majd annak a képviselő-testület elé terjesztésére jóváhagyás céljából. Felelős: Jánosi József polgármester Határidő: június Film készítése a településről (ECHO TV Legszebb település című műsor) Jánosi József polgármester: Igazából egy image film készítéséről lenne szó, aminek most a elkészítését és az országos médiában való megjelenését is tudja biztosítani az ECHO televízió, áfa költségért. Háromszori vetítés és egy 25 perces településről készült filmről van szó, aminek a teljes felhasználási joga a településnél marad. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta. Megbeszéltük, hogy mivel a megrendelés fizetői mi vagyunk, mi mondjuk meg, hogy miről és hogyan készül ez a film és én úgy gondolom, hogy ha a testület is elfogadja, akkor a visszajelzés után egy közös bizottsági ülésen a film készítőivel külön leülve megbeszélnénk, hogy akkor ez mikortól, milyen formában és hogyan készüljön. Alap esetben csak az a döntés születik meg, hogy történjen-e visszajelzés erre a dologra. A bizottság azt mondta, hogy igen, jó lenne egy ilyen filmet készíttetni, és az előzetes felmérések alapján, mind a filmkészítés, mind a média megjelenésével együtt az összeg is jutányos. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 105/2014. (VI.26) sz. képviselőtestületi határozat Film készítése a településről Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete megrendeli az Echo TV-től a község bemutatását tartalmazó 25 perces filmet. A film elkészítésének Ft+Áfa költségét az önkormányzat a évi általános tartalékának terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a B. Stúdióval történő tárgyalások lefolytatására. 12. Koncsek Erzsébet lakásfelújítás iránti kérelmének megtárgyalása Jánosi József polgármester: ismerteti az írásos kérelmet, kiegészítésként elmondja, hogy a Szabadság tér 3/2. szám alatti önkormányzati lakás bérlője kérelemmel fordult az önkormányzathoz parketta felújítása kapcsán. A bizottság ezt megtárgyalta és olyan módon fogadta el, hogy a bérlő és a tulajdonos 50-50%-ban viselje a költségeket. Ilyen esetben tudja támogatni. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Kérdés nem merül fel. Hozzászólás: Polónyi László képviselő: ez a család már nem az első, aki szolgálati lakásban lakik és a szolgálati lakásokat jó lenne, ha minden bérlő így tartaná karban és rendben. Segítséget kért a kerítéshez is, meg a környezethez is, de kevesebb gond lenne a szolgálati lakásokkal, ha így lennének karbantartva. Jánosi József polgármester: ezzel teljes mértékben egyetértek, és ha 14 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus még laknának is benne, az jó lenne. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 106/2014. (VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat Koncsek Erzsébet lakásfelújításának támogatásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Koncsek Erzsébet Zagyvarékas Szabadság tér 3/2. szám alatti lakás bérlője (a továbbiakban: bérlő) benyújtott kérelme alapján a parketta cseréjének megvalósítására Ft-ot, azaz százezer forintot ismert el, melyhez Ft azaz Ötvenezer Forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít, amennyiben a bérlő a felújítás további költségét vállalja és elvégzi a felújítást. A képviselő-testület felhívja a bérlő figyelmét, hogy: - az önkormányzati támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a munkálatok elvégzését követően, legkésőbb szeptember 30-ig köteles számlákkal alátámasztottan elszámolni, - a munkálatok elvégzését a műszaki állapot változás rögzítése érdekében a Polgármesteri Hivatalnak bejelenteni, - az önkormányzati támogatás nem rendeltetésszerű felhasználásának megállapítása esetén a fenti összegű támogatást vissza kell fizetni az önkormányzat számára. 13. Dream Dance Mazsorett csoport támogatás iránti kérelmének megtárgyalása Jánosi József polgármester: ismereti az írásos kérelmet, kiegészítésként elmondja, hogy a csoport az olaszországi fesztiválról hazatérve a díjnyertes kupájukat is bemutatta. Az idei évi tervezések kapcsán és a támogatási igények benyújtása során ők sem számoltak azzal a lehetőséggel, hogy a világkupa versenyre tudnak kiutazni Prágába, Csehországba. Ezt egy itthoni válogatón nyújtott teljesítményükkel érdemelték ki. Felvetődött, hogy ezzel a lehetőséggel tudnak élni, hogy magyarországi delegáció részeként Prágába kiutazzanak, melyhez kérnék az önkormányzat támogatását. A Pénzügyi bizottság a kérelmet megtárgyalta és Ft-os támogatást javasolt elfogadásra a képviselő-testületnek. Kéri a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 107/2014. (VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: Dream Dance mazsorett csoport támogatásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dream Dance Mazsorett csoport részére a prágai világkupa versenyen való részvételük támogatására Ft azaz Egyszázezer Forint önkormányzati támogatást biztosít. A fenti összeg kifizetésére július 31-ig kerül sor, amennyiben a támogatott szervezet az önkormányzattal megköti a támogatási szerződést. A képviselő-testület felhívja a támogatott szervezet figyelmét, hogy az önkormányzati támogatás: - rendeltetésszerű felhasználásáról február 28-ig kötelesek számlákkal alátámasztott írásos szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. - nem rendeltetésszerű felhasználás megállapítása esetén a fenti összegű támogatást vissza kell fizetni az önkormányzat számára. 14. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása Jánosi József polgármester: az írásos szerződés tervezet kiküldésre került. Kiegészítésként elmondja, hogy új hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy hulladékgazdálkodási tevékenységet július 1-jétől, már csak gazdasági társaság végezhet. Az önkormányzat megalkotta a gazdasági társaságot, 100%-os tulajdonú nonprofit önkormányzati társaságot, aminek az engedélyeztetése még mindig folyamatban van, mármint a hulladékszállítási közszolgáltatási engedély és OHÜ minősítés. Az önkormányzatnak, a saját tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási céggel törvény szerint szerződést kell kötnie és ezt a testületnek jóvá kell hagynia, amit javaslok.

15 Képviselő Testület Kérem a képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 108/2014. (VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. Interpellációs kérdésre adott válasz Jánosi József polgármester az interpellációs kérdésre az alábbi választ adja Jánosi József polgármester: Mind a kettőt megoldjuk. Az egyik fele az egyházé, a másik fele a minénk. Az egyháznak nem igazán van erre kapacitása. Nagy Gábor képviselő: A Sinkehalmának azt a részét, ahol a mi telkünk van, azt már levágtuk. Itt a bérlőnek kellene. Idáig nem volt ott árok és nyilván a lucernával együtt a füvet is levágta szépen. Most ott van az árok és ez a probléma és most ott van hagyva. De le tudjuk vágni. Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Jánosi József polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással, 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozza. 109/2014. (VI.26) sz. képviselőtestületi határozat: Interpellációs kérdésekre adott válaszokról Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete Jánosi József polgármesternek a képviselők áltál feltett interpellációs kérdéseire adott válaszát elfogadja. Mivel egyéb napirend tárgyalására nem kerül sor, így Jánosi József polgármester 16,35 órakor a nyílt ülést berekeszti és zárt ülés tartását rendeli el. Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban Sajtóközlemény Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik legmagasabb hozamú befektetési lehetőséget, ugyanis az állam biztos pénzügyi partner mindenki számára. Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetőségnek számítanak Magyarországon. Az ok egyszerű: lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra értékhatártól függetlenül teljes körű az állami garancia. Nincs forgalmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar Államkincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a belföldi magánszemély részére kifizetett hozam a belföldi jövedelmet növeli és csökken az ország devizakitettsége. A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban igen változatos állampapír kínálatból lehet választani. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő befektetési lehetőséget attól függően, hogy mennyi időre szeretné lekötni a pénzét. Az úgynevezett kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-, Kamatozó Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futamidejű, rövid lejáratú állampapírok. A Magyar Államkötvények futamideje ennél jóval hosszabb, 3 évtől 15 évig is terjedhet, tehát azok részére ideális, akik hosszabb távon szeretnék jó helyen tudni a pénzüket. A Babakötvény egy olyan egyszerű és átlátható termék, amely a piacon kiemelkedő hozamot biztosít. A gyermekeik számára előtakarékoskodni szándékozók számára a lehető legjobb választás, hiszen megkönnyíthetik vele a gyermek életkezdését. Az állam által nyújtott egyszeri életkezdési támogatás öszszege ami jelenleg Ft a Magyar Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek születését követően. A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapírforgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fekteti az áthelyezett összeget, illetve a korábban vásárolt állampapírok tőke és kamat összegét is, amely infláció felett 3%- os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidő végéig. A megnyitott számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai korlátlanul fizethetnek be forint összegeket. Március 3-ától a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain ismét lehet vásárolni a Prémium Euró Magyar Államkötvényt. A névre szóló, féléves kamatozású állampapír névértéke egy euró. Március 17-étől kapható a Kincstár országos állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítő szerződés birtokában elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy sikernek örvendő Bónusz Magyar Államkötvény. A BMÁK négy-, és hatéves futamidejű, változó kamatozású, egyforintos alapcímletű állampapír. Az új Bónusz kötvény többek között azzal a céllal került kibocsátásra, hogy a termékek ne csupán a futamidők tekintetében nyújtsanak alternatívákat a befektetőknek, hanem a kamatozás módjában is, ugyanis ezen típusú állampapírok kamatai a pénzpiaci kamatok változását követik. A Kincstárnál állampapír azután jegyezhető, vásárolható, ha az Állampénztári Irodák ügyfélszolgálatán 5000 Szolnok, Magyar u. 8. Telefon: (56) ; (56) ; Fax: (56) ; és Értékesítési Pont, 5300 Karcag, Kossuth tér 1 (Városháza) telefon: + 36/30/ ) egyszeri személyes megjelenéssel értékpapír nyilvántartási számla-szerződést köt az ügyfél. Célszerű azonnal kiegészítő szerződést kötni a WebKincstár, TeleKincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatásokra is, melyek révén az állampapír befektetéseket kényelmesen (interneten, telefonon, illetve okostelefonon keresztül), akár otthonról is lehet intézni. Az értékpapír-nyilvántartási számlát érintő jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS szolgáltatás igénybevételével is értesülhetnek az ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél a WebKincstáron keresztül is beállíthatja. A Kincstárban az értékpapírszámlanyitás és a számlavezetés ingyenes, a készpénzfelvételért sem számítunk fel díjat. Kizárólag a Kincstár forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekötésű Prémium Magyar Államkötvényt. A hagyományos értékpapír-számlákon kívül nyithatók adókedvezményre jogosító Tartós Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési támogatás (Babakötvény) befektetésére Start értékpapír-számlák. A tájékoztatás nem teljes körű. Bővebb információkért keresse fel a Kincstár állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatait, vagy a szervezet honlapját (www.allamkincstar.gov.hu) június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 15

16 Hallatlanul izgalmas kutatás vette kezdetét Zagyvarékason. E nagyszabású hagyományőrző munka részleteiről kérdeztük Cinka István helytörténészt a helyi Damjanich János Általános Iskola magyar-történelem tanárát a Helyi Értéktár Bizottság vezetőjét az első félév eredményeiről és természetesen a jövőről. Pillanatképek Zagyvarékas múltjának jövőjéből C.I. A hagyományőrző helytörténeti anyagok gyűjtése már nagy múltra tekint vissza, így elég tekintélyes mennyiségű dokumentummal és tárgyi emlékekkel rendelkezünk. Ilyen a többi között az iskolatörténeti gyűjtemény, régi tanszerek, írószerek, tankönyvek, bizonyítványok, képek az iskolában. Ahol megtalálható Serfőző Simon életét, munkásságát bemutató fotó és dokumentum kiállítás is az első emeleti folyosó tárolóiban, benne az eddig megjelent köteteivel. Tekintélyes a Dr. Taródi Béla életét bemutató orvosi eszközök, fotók, valamint Tallér Imre kántortanító oklevelei, elismerései, és Deme Tibor-egy-két személyes tárgya, oklevelek, elismerések másolataiból álló kollekciónk. Két lobogó, régi Bibliák, imakönyvek képezik az egyházi gyűjteményünk alapjait és számos régi Zagyvarékashoz köthető használati tárgy és eszköz van birtokunkban. A hagyományőrzés nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása. Írja Gustav Mahler zeneszerző. És nekem az idézett gondolat sok mindent elárul a hagyomány- és értékmegőrző munkáról, ugyanis az utolsó órákban vagyunk. A hamu alatti parazsat kell újraélesztenünk és ezt továbbadnunk, immár tűzként az utánunk következő nemzedékeknek. Nem könnyű a feladat, de a sokoldalú segítség, amit kapunk a község vezetésétől, és a képviselőtestülettől elegendő ahhoz, hogy célba érhessünk. Ennek fontos állomása volt a Helyi Értéktár Bizottság létrehozása. F.I. Mikor, hol, kikkel és milyen célokkal alakult meg a bizottság? C.I. A Helyi Értéktár Bizottság alakuló ülését január 30-án tartotta a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár olvasótermében. Az alapító tagok, Jánosi József, Csasztvanné Ballók Éva, Serbánné Csörgő Erzsébet, Fehér Tibor, Kézér Ernő, Kállai Tibor, Tomka Mihály, Miklós János, Kiss Árpád és jómagam. A bizottsági tagok mellett meghívót küldtünk a képviselőtestület tagjainak, intézményvezetőknek, egyesületek, társadalmi és civil szervezetek vezetőinek. Itt tájékoztattuk a résztvevőket a helyi értéktár bizottság megalakulásának hátteréről, a képviselőtestületi határozatokról, a bizottsági tagok névsoráról. Itt ismertettük a képviselőtestület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, megvitattuk és elfogadtuk az éves munkatervet, számos célt, feladatot megfogalmazva. Prioritásként kezeljük a lakosság tájékoztatását és minél szélesebb körű bevonását tevékenységünkbe. Egyik első lépésünkként felhívással fordultunk az olvasókhoz, segítségüket kérve hagyomány és értékfeltáró munkánkhoz. F.I. Hogyan és milyen módon tudnak kapcsolatot teremteni a helyi lakosokkal? C.I. Először is kérdőívet állítottunk össze, melynek minél nagyobb számban történő kitöltése nagy segítség lenne számunkra. A kérdőívből egyelőre még csak száz példányt készítettünk. Ezek nagy részét segítő önkéntesek és civil szervezetek közreműködésével kiosztottuk. Sőt. Miklós János atya egy alkalommal még szentmise végén is felhívta a hívek figyelmét azok kitöltésére. Természetesen a válaszadás önkéntes, bár az adatlapon kértünk nevet, de anonim módon is elfogadjuk. Ezek a továbbiakban is hozzáférhetőek a plébánián, a templomban és a Művelődési Ház Könyvtárában. F.I. Megkérdezhetem hányan reagáltak a kérésükre? C.I. Sajnos eddig, csak három kérdőívet kaptunk vissza ezért a Zagyvarékasi Hírmondóban újabb felhívást tervezünk megjelentetni. F.I. A bizottság tagjai mennyire tevékenyek a napi munkába, miben és hogyan segítenek? C.I. Változó. Ki, mivel. Sokan közülük rendszeresen írnak a helyi újságba, visszaemlékezéseket, vagy legújabb kutatásuk eredményeiről számolnak be. Az előbbi esetben először Kézér Ernőt említeném, aki színvonalas, választékosan megírt cikkeivel gazdagítja a helyi újság tartalmát. Az utóbbi vonatkozásában pedig Fehér Tibort, aki Zagyvarékassal kapcsolatban rendszeresen végez kutatásokat a Váci Egyházmegyei Kincstárban őrzött Zagyvarékasi egyházi palásttal kapcsolatban. Említhetném tőle az 1848/49-es szabadságharcban résztvevő 42 zagyvarékasi önkéntes nevének, foglalkozásának közlését is. Legfrissebb kutatásairól írt beszámolója e szám egyik igen izgalmas témája lesz az 1347-nem, 1323-igen címmel. Elébe menve egy kicsit a dolgoknak településünkkel kapcsolatban Rékas első okleveles forrás alapján történő említéseként a köztudatban az 1347-es évszám él. Egyébként mi is ezt a középkori oklevelet láttuk nem is olyan régen diákjainkkal a Nemzeti Levéltárban tett látogatásunk során. Ugyanis Februárban 40 tanítványunkkal megismerkedhettünk az Együtt a könyvtárakért pályázat keretén belül a Nemzeti Levéltárban őrzött eredeti zagyvarékasi dokumentumokkal. Közelről láthattuk az 1347-es Rékast is említő oklevelet, valamint középkori összeírásokat, korabeli térképeket a török időkből. Visszakanyarodva az évszámokhoz, valószínűsíthető azonban, hogy már korábbi, egy 1323-as oklevél is említi Rékast. Ezt fejti ki írásában Fehér Tibor úr. Ha sikerül hitelt érdemlően igazolni állítását, akkor úgymond 24 évvel lesz idősebb Zagyvarékas és rövidesen 700 éves fennállását ünnepelheti. F.I. Ma már közhelynek számít: mindennapi életünkben egyre nagyobb szerepet kap az internet világa, a számítógépek. Miben és mennyiben segítik az Önök munkáját? C.I. Igen. A tájékoztatás fontos részének tekintjük az internetet. A honlapunk még feltöltés alatt áll ugyan és még nincs kialakult végleges formája, de szeretnénk bővíteni a kategóriákat. A nyáron rendbe kívánjuk tenni, hogy méltóképp jeleníthesse meg eddigi munkánkat. 16 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

17 Egyébként a honlapunk az alábbi módon érhető el: ahol a helyi értéktárral kapcsolatos dokumentumok is olvashatók. Más megközelítésben az internet valóságos kincsesbánya a helytörténész, kutató számára, hiszen a levéltárak, közgyűjtemények anyaga nagyrészt interneten is elérhető. Szinte hetente találunk zagyvarékasi vonatkozású internetes elérhetőséget. Sokat segít ebben a munkában Tomka Mihály budapesti lakos, a bizottság tagja. F.I. Érdeklődéssel olvastam elnöki beszámolóját ahol nagyon sokrétű gazdag jövőképet kap az olvasó illetve képviselőtestület. Kiemelné ezek közül a legfontosabbakat. C.I. Köszönöm az elismerő szavakat és az érdeklődését. Valóban nagyon sok olyan értéke van a településünknek, amelyek megőrzése az utókor számára nagyszabású vállalkozás, mert kevés dolog, úgyszólván szinte semmi nincs a múltúnkról, reprezentálva oly módon, hogy az itt helyben is hozzáférhető legyen. A Faluház létrejöttével teremtődhetnek meg csak azok a feltételek, amik a helyi közösség szellemi és tárgyi kultúrájának megőrzésének az alapjait jelentik. És valóban a 24-ik órában vagyunk. Ezért is a tartom az egyik legfontosabb dolognak a Faluház épületének átadását, melyet követően szeretnénk rövid időn belül berendezni a néprajzi illetve az időszaki kiállítást. Ez utóbbit a foglalkoztató helyiségbe tervezzük. Véleményem szerint ezzel megteremtődnek a település környezeti, szellemi, kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását jelentő hagyományőrző munka alapjai, azaz a múltunkba ágyazott genius loci, a hely szelleme. Tovább folytatva. Ez is csak egy lehetőség. Akárcsak egy foto tár. Ugyanis csak rajtunk múlik, hogy hogyan sáfárkodunk ezekkel, azaz a múltunkkal, az értékeinkkel. Én végül is szinte mindent fontosnak tartok és szeretném, ha ebben aktív partnerünk lenne a lakosság. Mint ismeretes a Zagyvarékasi Hírmondóban évek óta működik a Küldjön egy képet rovat. Ezt is fontosnak tartom. Többször fordultam segítséget kérve az olvasókhoz. Tapasztalat, hogy ezekre a felhívásokra, nem érkezik válasz. Személyes megkeresésemre igen, de így is gyakran találkoztam elutasítással, vagy közömbösséggel. Egy másik példa az ötlet és a valóság összefüggéseire. A korábbi években Kiss Árpád bizottsági tag segítségével régi, archív képeslapok alapján üdvözlőlapokat adtunk ki, amelyet az eredeti elképzelések szerint tovább kívánunk bővíteni. A sorozat jelenleg öt darabból áll. 100 ft-ért árultuk és áruljuk ma is Faluház javára. A képeslapok megvásárolhatók a Plébánián és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Könyvtárában. Információim szerint az utóbbi időben sajnos egy darabot sem vásároltak. Mind ezektől függetlenül kiemelt feladatként kezeljük a helyi fotótár folyamatos bővítését, hiszen számos téma van, aminek megörökítése nélkül mind, mind a feledés homályába merülne. F.I. Felsorolna néhányat közülük? C.I. Hogyne, természetesen. Iskolatörténeti képek: osztályok, osztálytalálkozók, rendezvények fotói. Móricz hagyományápolás, Dr. Móricz Imre családi fotói. Serfőző Simon. Sportrendezvények, labdarúgócsapatok, lovas sport, kézilabda. Hitélet: első áldozás. Községi rendezvényekről archív fotók, színjátszás, népdalkör. Árvízi képek pl es árvíz, a korabeli helyi közélet eseményei: pl. a Baromfifeldolgozó építése, Moamer el Kadhafi líbiai elnök látogatása. Családi fotóalbumokból képek, vagy csak a legaktuálisabbat említsem az I. Világháborúhoz kapcsolódó képek, dokumentumok. Mert szeretnénk az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából, a helyi centenáriumi rendezvénysorozat részeként kiállítást szervezni a Művelődési Házban. A kiállítás időtartamára a lakosságtól várunk tárgyakat, dokumentumokat. Így, ismét felhívással fordultunk a helyi újságon keresztül az olvasókhoz. Idáig eredménytelenül. Ennek ellenére nem mondunk le az eredeti elképzelésünkről. F.I. Mikor tartja következő összejövetelét a bizottság? C.I. Tekintettel arra, hogy kezdeményezésünkre folyamatban van a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba való felvételünk is, így valószínű, hogy még szeptember vége, október eleje az a tervezett időszak amikorra újra össze kell jönnünk. F.I. Hol tartunk most? C.I. Egy olyan hosszú és sokrétű munka elején vagyunk, melyet igazából soha nem tudunk majd lezártnak, befejezettnek tekinteni. Sportnyelven szólva a kezdőrúgást elvégeztük, a meccs elkezdődött. A bizottság tagjaival, a segítőinkkel pályán van a kis csapatunk. Az ellenfelünk leginkább az idő, és az egyéb felmerülő nehézségek, példaként említve a közömbösséget. Úgy gondolom a jövőben minél több segítőt, támogatót kell szereznünk: hiszen mit ér a jó ötlet, ha nem áll mögötte egy jó, erős csapat! F.I. Megköszönöm tanár úr tájékoztatását a kedves olvasót pedig arra, kérem segítsék munkájukat! Lejegyezte: Farkasházi István június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 17

18 Műszaki vizsgaállomás nyílt Zagyvarékason. Ezzel a címmel adtunk hírt augusztusában egy új beruházásról, a Kézér Autószervíz szerelőcsarnokáról. Eltelt egy év. Mi történt azóta? Milyen nehézségeket, örömöket hozott felszínre az elmúlt időszak. A többi között erről is kérdeztük Kézér Zoltán, a Kézér Autószerviz ügyvezetőjét Zagyvarékas alpolgármesterét. EGY ÉVES A KÉZÉR AUTÓSZERVÍZ K.Z. Köszönöm szépen a megkeresést. Igen, eltelt egy év. Egy évvel ezelőtt kicsit félve álltam ehhez a riporthoz, mert a jövő mindig hordoz magában bizonytalanságot. De hát, annak rendje módja szerint elkezdtük a telephely beüzemelését, az autó tulajdonosok kiszolgálását. Úgy gondolom, hogy ma már munkatársaim és az ügyfelek megelégedésére is működik ez a vizsgaállomás ahol eredetiségvizsgálatot és műszaki vizsgáztatást végzünk 3,5 tonnáig kisteherautók, személyautók, valamint motorkerékpár, utánfutó tekintetében. Elmondhatom, hogy azok a félelmek, amik akkor ébredtek bennem, azok mára elmúltak. Sőt! Visszatekintve azt mondom, hogy előbb kellett volna megvalósítani ezt a beruházást. F.I. Mivel foglalkozik a cég? Mik a fő tevékenységi körök? K.Z. A vizsgaállomáson a már említett járművek kisteherautók, személyautók, motorkerékpár etc. kerülnek vizsgáztatásra. Azokon az autókon illetve járműveken ezekbe beleértendő a nehéz tehergépkocsik, a mezőgazdasági vontatók is, - amelyek beférnek a műhelybe, azokra lehet eredetiségvizsgálatot csinálnunk. Így kaptuk meg az engedélyt. Az alaptevékenységünk természetesen az általános autójavítás személy- és kisteherautók tekintetében. Ezt végezzük az un. régi műhelyünkben ahol minden ugyanúgy folyik tovább, mint korábban de a vizsgáztatásnak köszönhetően talán ott még több lett a munka. Ez szinte természetes is mivel a vizsgáztatás közben esetlegesen feltárt hibákat - ha az ügyfél kéri, akkor azok a műhelyünkben megjavításra kerülnek, illetve kerülhetnek ez egy lehetőség. Nézetem szerint amire egyébként is mindig törekedtem - minél komplexebb a szolgáltatás, annál jobban ki tudja az ügyfelek 18 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus igényét elégíteni, következésképp több a műhely a munkája is. F.I. Mennyivel tud többet most a cég? K.Z. Az alapszolgáltatás maradt a régi. Az alaptevékenység az általános autójavítás, az ugyanúgy megy tovább. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem fejlesztünk, mert mindig forgatunk vissza tökét annak a fejlesztésére is. Amennyivel többek vagyunk az az, hogy műszaki vizsgaállomásként is működünk. A műszaki vizsgát eddig is megoldottuk, viszont ezt korábban Szolnokra vittük be, ami nekünk időkiesés volt. Most mind ezeket itt helyben megoldjuk, úgy, hogy plusz szolgáltatásokat is tudunk vállalni. Teljes körű okmányirodai ügyintézéssel, biztosításkötéssel, hozom-viszem akciókkal. Összegezve, mondhatom azt, hogy kedvezőbb áron tudunk vizsgáztatni, mint egyéb partner szervizek Szolnokon vagy a környéken. Tehát ennyivel tudunk többet miközben jobbak és olcsóbbak vagyunk. F.I. Milyen az ügyfélszemlélet a vizsgáztatással kapcsolatosan? K.Z. Ez egy érdekes kérdés. Előtte is vizsgáztattunk, hiszen behordtuk az autókat Szolnokra. A vizsgáztatás menetébe, ilyen mélységben, mint ahogy most már én is belelátok, korábban nem volt alkalmam. Azt mondhatom, hogy a pozitív dolgokon kívül a negatívumokat is meg kellett, hogy tapasztaljam. Most elsősorban arra gondolok, hogy az ügyfeleink nem mindig vannak úgy eleresztve anyagilag, ahogy egy-egy autójavítás azt igényelné. Sok autótulajdonos még a legszükségesebbeket sem tudja rászánni az autóra, örül hogyha a vizsgadíjat ki tudja fizeti. Azt tudni kell, hogy az autó biztonságos üzemeltetéséért minden esetben a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója a felelős. Nem az autószerelő, nem a rendőr, nem a szomszéd, hanem minden esetben a tulajdonos és az üzembentartó. Ha baleset van, elsősorban az üzembentartó felelősségét vizsgálják. Az üzembentartó felelőssége az is, hogy az autót olyan műszaki állapotban tartsa a műszaki vizsgától függetlenül, hogy az a forgalomban való részvétel teljes biztonságát szolgálja. Köztudomású, hogy két évenként van ilyen vizsga, ami természetesen kötelező. F.I. Apropó. Ha érvényes műszakival rendelkező autóm van és nekem az a tudomásom, hogy ez műszakilag megbízható, ámde valami műszaki probléma fellép, amiről én, mint laikus nem tudhatok, ezért miért csak én vagyok a felelős? És egyáltalán milyen biztonságot nyújt a műszaki vizsga. K.Z. A gépkocsivezető, üzembentartó felelőssége abban merül ki, hogy a karbantartást neki kell elvégeztetni. A szerviz, a műhely, a vizsgaállomás nem végzi el az ügyfél helyett ezeket. F.I. De javaslatot tesz és felhívja az ügyfél figyelmét? K.Z. Igen, de ez nem mentesít senkit sem a jó gazda szemlélet teljes felhagyásáról. Hiszen időnként, például bizonyos kilométerenként azért érzi azt a gépkocsit üzemeltetője is, hogy ugyanúgy, mint egy olajcserét ezer kilométerenként el kell végeztetni az ellenőrzést. Maga látja a kárát ha ezeken átsiklik. Azt is tudnia kell mint üzemeltető bizonyos időközönként meg kell nézetni a féket, a futóművet, ahogyan például a mindenkori indulás előtt és ezt sokan figyelmen kívül hagyják az irányjelző a gumik állapotát.stb, stb. Te-

19 hát vannak olyan kötelezőnek mondott leírt vagy leíratlan szabályok, amik az üzemeltető felelőssége, kötelessége, hogy ellenőrizze és ha kell megjavítassa azokat. A hatóság kötelezi 2 évente a járművet egy műszaki biztonsági felülvizsgálatra - így is nevezhetjük a műszaki vizsgát - ahol a vizsgabiztos átnézi a biztonsági-, világító berendezéseket, az ajtó- és üléslógást, különböző dolgokat, amik a biztonságot szolgálják. Ha az ügyfél 2 évig rá sem nézetett az autójára az itt azonnal kiderül. A hiányosságokat feltárjuk, felhívjuk a figyelmet azok kijavítására, mert csak ezek után bocsájtható vizsgára a gépjármű. Itt jön az a dolog, amit megtapasztal az ember és amióta vizsgáztatunk még erőteljesebben. Nevezetesen, úgy jön ide az ügyfél, hogy okosba vizsgáztassuk le az autót. Mit jelent az, hogy okosba? Azt jelenti, hogy felkínál egy bizonyos összeget annak fejében, hogy a hibás, műszakilag nem megfelelő autóját vizsgáztassuk le. Én azt szoktam mondani és a vizsgabiztosaimat is arra kérem illetve ők is így oktatják ki az ügyfeleket, hogy azt az összeget amit a mi zsebünkbe szeretne csúsztatni azért hogy a nem megfelelő autóját vizsgáztassuk le, ami azt jelenti, hogy a címkét ragasszuk fel, a forgalmi engedélyét érvényesítsük, fordítsa az autó javítására. Az lehet, hogy azt az összeget meg kell toldani, viszont az autó biztonsággal fog részt venni a forgalomban. F.I. Értem. A forgalomban résztvevők a környezet biztonsága is növekszik ezzel. K.Z. Így van. Nem mindegy hogy a zebrán egy megállni nem tudó autó elüti az embert, vagy időben meg tud állni. Én mindig ezt tartom szem előtt. Az embereimnek is ezt mondom és hál istennek ők ezt be is tartják és szigorúan veszik. A megbízhatóságunk a mérték. A színvonalunkat nem engedhetjük lejjebb annál, mint műszakilag teljesen tökéletes és megbízhatóság ténye. Ez a dolgunk. Erre vállalunk garanciát. Ami a műszaki vizsgán nálunk átmegy, azt nyugodt szívvel ki lehet engedni a forgalomba. F.I. Az elmúlt egy év kapcsán ezt magam is állíthatom - hogy most már nem egy, hanem két műhely előtt is sokasodnak az autók. Ez azt is jelenti, hogy nem csak a munka mennyisége, hanem a szolgáltatást igénybevevők bizalma is növekedett. Ez természetesen egy felkészült és megfelelően tudással rendelkező szakmai gárda sikere is. Beszélne a munkatársairól? K.Z. Igen. Ez is egy fontos kérdés egy vállalkozás gyakorlatában, hogy milyen munkatársakkal van körbevéve az ember. Szakmai dolgokban az alkalmazottaimnak sokoldalú, alapos és speciális tudással kell rendelkezniük. Az autóról többet kell tudniuk nálam. Ez számomra követelmény is egyben, mivel magamban, szét kell tudni választani az autójavítás és a cégvezetés munkáját. Aki céget vezet és autót javít, egy idő után vagy az egyik vagy a másik területen lemarad. Éppen ezért fontosnak tartom, mivel a javításban, sok esetben már nem tudok részt venni, az alkalmazottaimat minél magasabb szinten képezzem. Oktatásokra küldöm őket, gyári szakmai tréningeken vehetnek részt. Az autójavítás speciális szakterületeinek megismerésére is hangsúlyt fektetek, aminek komoly jelentősége van a mai autótechnikában, mivel napi szinten fejlődik az autózás, illetve az autó technika. A naprakész használható tudást az oktatások, szakirodalmak olvasása, adatbázis kezelésének ismeretei nélkül, a gyakorlatban nem tudnánk alkalmazni Le a kalappal az alkalmazottaim előtt, ők erre fogékonyak, szívesen mennek tanulni képezni magukat, mert tudják és ők is érzik, hogy a saját alkalmazható tudásuk érdekében is lépést kell tartani a fejlődéssel. Meg kell említenem, hogy az egyik vizsgabiztosom május végén a Hungaroringen megrendezett országos vizsgabiztosi versenyen 6. helyezést ért el. Közel 3200 vizsgabiztos dolgozik az országban és ebből a mintegy 3200 vizsgabiztosból Dömök Csaba a 6. helyezért érte el. Az ö tudása előtt meg kell hogy hajoljon az ember, amit ö mond, nekem és az ügyfeleknek is el kell hogy fogadjuk. A Kormányhivatal Közlekedési Hatósága külön adott neki egy oklevelet, akik szintén elismerték az országos versenyen kapott elismeréstől függetlenül, a helyezését. Ezt nagy dolognak tartom, büszke vagyok rá, és tudom, hogy nyugodt szívvel hagyhatom rá a műhelyt. F.I. Mivel lehet megtartani egy ilyen kiváló szakembert? K.Z. Csapatmunka, a jó csapatszellem. Csak egy példa. Amikor vége van a hétnek és a műszak végén megpróbálunk sütemény és üdítő mellett leülni, kicsit átbeszélni a hetet, megbeszélni a jövő hetet vagy csak beszélni a munkán kívüli dolgokról akkor teljesedhet ki a közösség és kerülhetnek felszínre új akár megbeszélésre váró szempontok is. Ezek is kellenek hozzá. Nyilván anyagiak is, mert az embereket meg is kell fizetni. Próbáljuk az arany középutat megtalálni. F.I. Hosszútávon, érdekes kérdés megtartani az ország 6. legjobb emberét. Ha jön egy jobb ígéret, akkor mit lehet csinálni? K.Z. Küzdünk F.I. Tavaly ilyenkor a jövőről beszéltünk, de megkerülhetetlen idén is, hogy a fejlődés és az új ismereteknek birtokában miben gondolkodik a vezető? Mi a jövőkép? K.Z. Jövöképnek mindig lenni kell! Bár ezen a szinten ebben a környezetben ezt a szakmai ágat tovább fejleszteni luxus. Szakmailag kell továbbfejleszteni, gondolok itt korszerűnek mondható műszerek, célszerszámok, adatbázisok beszerzésére, amivel a jelenlegi munkát még magasabb színvonalon tudjuk végezni. Még amiben gondolkodhatunk az a mezőgazdasági járművek vizsgáztatásának területe, ahol még vannak olyan feltételek amik még nincsenek teljesítve, s ezek miatt is még várat magára az engedély. Ez a közeli jövő. A távlati pedig az, hogy a meglévő színvonalat fokozatosan emelni még ennél is magasabbra, hiszen az autós technika olyan hogy mindig lehet feljebb és feljebb tenni a mércét. F.I. Fontos dolognak tartom, megemlíteni, hogy az elmúlt évek folyamán Zagyvarékas látványos fejlődésnek indult és potenciálisan is még sok lehetősége van. Ennek egyik kiindulópontja, megvalósítója lehet ez az autószerelő műhely is. A település alpolgármesterének is mondom, olyan cégről van szó, ami Zagyvarékas jövőjének egyik meghatározó eleme lehet. K.Z. Köszönöm szépen június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 19

20 TÁMOP / Együtt értük Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására A augusztusában induló uniós projekt végére értünk. Korábbi lapszámban már megjelenésre került a projekt lényege, feladata, célcsoportjai. Sikeresen lezajlottak a csoportfoglalkozások Újszász és Zagyvarékas településeken. A csoportokon részt vevő személyektől pozitív viszszajelzéseket kaptunk, sőt úgy tűnik van igény a további folytatásra is. Igyekszünk ennek az igénynek eleget tenni, bár a pályázat pénzügyi szempontból nem teszi lehetővé a folytatást. Sajnos az anyagköltség nem volt betervezve a finanszírozásba, így a csoportvezetőknek és szakértőknek nagyon kreatívnak kellett lenniük ahhoz, hogy élménygazdaggá és hasznossá tegyék ezeket az alkalmakat. Ez sikerült is nekik, hiszen a pozitív vélemények ezt igazolják. Foglalkozásaink Baba-mama családi klub A baba-mama klub az újszászi és zagyvarékasi bölcsődében került lebonyolításra havi 1 alkalommal. Mindkét esetben a bölcsőde vezetők, mint szakértők tartottak előadásokat az érdeklődő szülőknek. A pályázat lehetővé tette a gyermekfelügyeltet, így a szülők nyugodtan végighallgathatták az előadásokat, valamint interaktív módon bekapcsolódhattak a témákba. Gyakorlat volt, hogy egymás tapasztalatait megosztották a csoporttal, valamint a felmerülő kérdéseikre, aktuális problémájukra választ is kaphattak. Amíg a foglalkozás tartott, addig a gyerekek a gyermekfelügyelővel egy másik csoportszobában kedvükre játszhattak. A szakértők általában a mindenkit érintő és érdeklő témákkal készültek a foglalkozásra. Így a teljesség igénye nélkül: babavárás, családtervezés, érzelmi-értelmi és mozgásfejlődés, életkori szakaszok sajátosságai, beszédfejlődés, a bölcsőde, mint intézményi ellátás, korai fejlesztés, gyermekbetegségek, anya-gyermek kapcsolat, apa szerepe a családban stb. Ápolási klub Az ápolási klub Újszászon a Zagyva menti Integrált Központ épületében volt megtartva 12 alkalommal. Zagyvarékason az Idősek klubjában történt a csoportfoglalkozás szintén 12 alkalommal. A csoportvezető képzett egészségügyi szakember volt, aki hitelesen tudta átadni az ápolási díjban részesülő csoporttagoknak az ismereteket. Számos hasznos, az ápolást segítő témákat sikerült összeállítani. Itt is jellemző volt a tapasztalatcsere, jó tanácsok és praktikus megoldási helyzetek ismertetése. Mivel itt a betegség, mint probléma és az azzal járó feladatok megvalósítása volt a foglalkozás alapja, így gyakorlatba áthelyezve is történt ismeretátadás. Pl. A csoportvezető megmutatta hogyan kell egyedül szakszerűen és gyorsan tisztázni egy fekvő betegeket, ágyneműt cserélni. Vércukor és vérnyomásmérés lényege és kipróbálása, elsősegélynyújtás, ápolással kapcsolatos praktikus tevékenységek. Ennek a foglalkozásnak a célja a kikapcsolódás is volt az ápolási ismeretek mellett, így sor került kötetlen beszélgetésekre, filmnézésre, zárásként pedig egy közös főzésre az életvezetési klubbal közösen. Szeniortorna A torna kimondottan az idősebb korosztályt célozta meg. Minden alkalommal ( 52 héten keresztül heti 1 óra Zagyvarékas és Újszász településen) örömmel vettek részt rajta az idős férfiak és nők a Városi sportcsarnokban és Zagyvarékason a Damjanich János Általános Iskola tornaszobájában. Nagyon változatos és életkori sajátosságuknak megfelelő illetve egészségi állapotukhoz kialakított gyakorlatokat végeztek. A csoportvezető törekedett arra, hogy minden igényt kielégítő mozgássorozatot szervezzen a tornázni vágyók részére. Figyelembe véve a nehézkes mozgást, ülő, álló, fekvő gyakorlatok váltották egymást. A bemelegítés sosem maradt el, hol szabadtéri sétával, hol pedig kisebb gyakorlatokkal tették ezt meg. A szakértő külön figyelmet fordított a finommozgásos és a nagymozgásos feladatsorokra is. A foglalkozás végén minden résztvevő oklevelet kapott a kitartó és szorgalmas munkáért. Életvezetési klub Az életvezetési klub Újszászon a Zagyva menti Integrált Központ épületében volt megtartva 6 alkalommal. Zagyvarékason az Idősek klubjában történt a csoportfoglalkozás szintén 6 alkalommal. Itt volt érezhető leginkább az anyagköltség hiánya, hiszen egy főzéshez szükségesek az alapanyagok is. Ennek ellenére a csoportvezető és a foglalkozáson részt vevő személyek ügyesen áthidalták ezt a hiányosságot. A csoportvezető beszámolójából ismeretes, hogy a tagok jól érezték magukat és sok praktikus tanácsot, gyakorlati módszert kaptak az életvezetésük szempontjából fontos tevékenységekről. Érdekes és hasznos tudást, tapasztalást szerezhettek a költséghatékony vásárlásról, olcsó és kiadós ételkészítésről, háztartási ismeretekről, családi költségvetésről, számlák kezeléséről, családi termelésről. A projekt része volt még a szociális munkát segítő jelzőrendszeri tagokkal történő rendezvények megvalósítása is. Intézményünk rendszeres kapcsolatban áll a helyi civil szervezetekkel,általános iskolával, rendőrséggel Újszász és Zagyvarékas településeken egyaránt. A Civilek a pályán hálózatos rendezvényt 4 alkalommal tartottuk meg a két településen. Itt a településen működő civil szervezetek egymás közötti információátadásra és áramlásra volt fektetve a hangsúly. Cél volt az együttműködés további erősítése és a közös munka segítése. Tantestületi megbeszélésre is sor került a települések általános iskoláiban. Itt leginkább a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés fontosságának hangsúlyozása volt a cél. Fontos, hogy az oktatási intézmények átlássák a gyermekjóléti szolgálat valós feladatát és kompetenciáját. Megismerjék az ott folyó munkát, a gyermekvédelem szemléletét. A szakmaközi kapcsolat erősítése rendszeres kommunikációt igényel a két intézmény között. 20 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

21 A pályázat tartalmazza a rendőrséggel közösen együttműködve a Prevenció bűncselekmények megelőzésére című rendezvényt is időskorúak részére. A Zagyva menti Integrált Központ igazgatója, mint intézményi szakértő vett részt ebben a munkában. Közösen a rendőrség helyi rendőreivel Újszász és Zagyvarékas településeken. A körzeti megbízottakkal együtt felkeresték az időskorúakat lakóhelyükön megelőző célzattal. Tájékoztatták őket, hogyan lehet a vagyon és személyi továbbá erőszakos bűncselekményeket kivédeni otthonukban vagy éppen az utcán és egyéb közterületeken. A jó tanácsok mellett a rendőrség által kiállított szórólapokkal és tájékoztató füzetekkel látták el az időseket. Ugyancsak a rendőrséggel együttműködve volt egy másik rendezvényünk is, amelynek címe a Prevenciós tevékenység közlekedési ismeretek nyújtására. Itt egy rendőrnő tartott előadást az időskorúak részére a gépjárművel, kerékpárral, motorkerékpárral és elektromos mopeddel történő közlekedés alapismereteinek felfrissítése céljából. A lényeg itt is a megelőzés volt. Gyakorlati szempontból is levizsgázhattak a részt vevők, hiszen lehetett közlekedési tesztet kitölteni, bemutatni, hogyan használják egy forgalmas kereszteződésben a járműveket, mennyire vannak tisztában a kresz táblák jelentésével. Az előadást filmvetítés színesítette. A részt vevők bátran kérdezhettek és véleményt is mondhattak. Az Együtt értük projekt elsődleges célcsoportja a szociális szolgáltatást nyújtó intézmény szociális szakemberei voltak. Ahhoz, hogy munkánkat eredményesen és hatékonyan tudjuk végezni szükséges a folyamatos továbbképzés, és a szociális munkához elengedhetetlen készségek fejlesztése. A képzések nagy része már lezajlott, sok érdekes információhoz és újabb ismeretekhez jutottunk különböző témakörökben. Pl. segítő beszélgetés, kommunikáció, szervezetfejlesztés, cigányság integrációjának támogatása, konfliktuskezelés, kiégés elleni tréning. Szintén a szakmai előrehaladás és együttműködés érdekében kistérségi szakmai műhelyre is sor került 2 alkalommal a Zagyva menti Integrált Központban. Idősgondozási és gyermekjóléti szakmai műhely a jelzőrendszeri tagok és más szakemberek részére lett megszervezve. A szakmai műhelyeken 3-3 előadó előadását hallgathattuk végig, majd pedig közös szakmai tanácskozáson folytatódott a rendezvény. A munkánkat érintő jogszabályi háttér, ellenőrzési tapasztalatok, jelzőrendszerrel való kapcsolat szerepe, idősgondozás alapszolgáltatási szinten, védelembe vétel, család szerepe, módszertani tudnivalók voltak a főbb témakörök. A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy új dokumentációs rendszert hozzunk létre a szolgáltatások elérésének és igénybevételének elősegítése érdekében. Ehhez kapcsolódóan egy új ügyfélpult került kialakításra, ahol egy számítógép lett beállítva megkönnyítve az adminisztratív munkát. Ez Újszászon a Bajcsy út 20. szám alatt, míg Zagyvarékason az Egység út 62.szám alatti gyermekjóléti és családsegítő szolgálat épületében lett kiépítve. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a foglalkozáson részt vevő személyeknek a kitartó figyelmet és jelenlétet. Bízom benne, hogy sok hasznos ismerettel és élménynyel gazdagodtak a rendezvények során. Győrfiné Kaló Eliza szakmai koordinátor Megújultunk. Új színekbe öltöztek A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja zagyvarékasi épületének irodái május 8.- án a Szolgálat munkatársai, az Újszászi Ifjúsági Klub tagjainak közreműködésével kifestették a dolgozók irodáit. A tervek között szerepel további helységek (interjúszobák) felújítása, amivel, sokkal barátságosabbá válhat épületünk. Az Újszászi Ifjúsági Klub tagjainak önzetlen segítségét ez úton is köszönjük. Továbbra is állunk a lakosok rendelkezésére, Zagyvarékas Egység út 62. szám alatt. Telefonszámunk: 56/ Tisztelettel: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 21

22 Magazin Interjú a Kézér Autószerviz Szakmai versenyen vett részt a Kézér Autószerviz vizsgabiztosa az elmúlt napokban ahol országos 6. helyezést ért el. Az eseménnyel kapcsolatba faggattuk a szakembert. vizsgabiztosával, Dömök Csabával F.I. Először is arra kérem röviden mutatkozzon be az olvasóinknak. D.CS. Dömök Csaba vagyok, 40 éves. Jelenleg itt Zagyvarékason vizsgabiztosként dolgozom. A vizsgabiztosi vizsgámat több mint 13 évvel ezelőtt 2001-ben tettem le, és persze az óta már viszonylag sok helyen dolgoztam. F.I. Van annak története, hogy éppen azt a szakmát választotta? D.CS. Hát persze. A Magyar Honvédségnél dolgoztam már, amikor elkezdték szigorítani a gépjárművekkel kapcsolatos követelményeket és szükség volt vizsgabiztosra. Ott elküldtek engem iskolába, Műszaki Egyetemre, elvégeztem és utána ott is folytattam, mint műszaki vizsgabiztos. Ezután 2005-ben Kisújszálláson megpályáztam egy vizsgabiztosi állást, ami sikerült, 2009-ig ott dolgoztam. Volt egy idősebb kollegám, akivel ketten voltunk vizsgabiztosok. Számomra ott még elsősorban tanulásról szólt ez az időszak, mert ő elég sokat segített nekem a 4 éven keresztül. Minekután ö elkerült a Közlekedési Hatósághoz, én egyedül maradtam. Abban az időben a műszaki vizsga rendszere még máshogy működött mint most. Teljesen más programot használtunk. Akkoriban 1 ember nem vizsgáztathatott le autót mert ehhez minimum 2 emberre volt szükség. Egyik volt, akit tanúsítványadónak neveztek, aki átnézte az autót. A másik a vizsgabiztos dolga akkor csak az volt, hogy a műszaki vizsgát irányítsa. És! Nem volt kötelező átnézni minden dolgot az autón. Dolgozhatott a keze alá több tanúsítványadó is, de tulajdonképpen mindenért Ő felelt, de hangsúlyozom nem volt kötelező átnéznie semmit. Ha ö úgy döntött, hogy megbízik bennük, akkor az autó mehetett. Ha úgy döntött, hogy valamelyiknek utánanéz, átnézi azt a dolgot, akkor visszakérethette az autót. Most a vizsgáztatás egy emberes, egy ember felel mindenért. F.I. Mióta tudja hogy ezt a foglalkozást s választja élethivatásának? D.CS óta. De azt tudni kell, hogy ez tulajdonképpen állandó tanulást, állandó önképzést is jelent egyúttal. Itt nagyon hamar jönnek be az új dolgok. Úgy az autószerelő technikába - nekünk tulajdonképpen valamilyen szinten azt is ismerni kell mint a jogi hátterét tekintve a munkának. Tehát naprakészen ismerni kell az új jogszabályokat, amik állandóan változnak, és ami külön érdekessége a dolognak nem árt pszichológiai ismeretekkel is rendelkezni, mert arra is szükség van. F.I. A vizsgabiztosi tevékenység hogy néz ki a gyakorlatban? Mondjuk attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezik egy gépjármű. D.CS. Két féle eset van. Vagy a gazdája hozza a járművet, vagy a gazda által meghatalmazott személy és vagy megvárja az autót vagy itt hagyják és kitöltik a meghatalmazást. Van olyan eset is, amikor én nem is találkozom az ügyféllel, csak az autó van itt. Én úgy gondolom, hogy a tulajdonost teljesen ki kellene zárni ebből a dologból. De egyelőre a program olyan, hogy nagyon sok adatot kell a tulajdonostól begyűjteni, születési időtől kezdve, személyi igazolvány számig és még sorolhatnám a sok-sok egyéb személyes ill. műszaki adatig bezárólag, úgy hogy ez még várat magára. Amikor a tulajdonos elhozza. Ez az általános. Az emberek kétévente egyszer elmennek műszaki vizsgára és azt látják, hogy legutóbb még nem is így volt. Ilyenkor el kell magyarázni, hogy elég sok a jogszabályi és technikai változás, melyek következtében a követelmények is másabbak már autóra. Egyébként is azt tapasztalom, hogy ezek folyamatosan szigorodnak. Ezeket kötelesek vagyunk elmagyarázni az ügyfélnek. Ha hibát észlelünk azt is, és ha olyan jellegű, a gépjárművet nem engedhetjük forgalomba. F.I. Azt gondolom, hogy jelentős állomásához érkezett az elmúlt napokban a cég, azzal, hogy Ön egy országos versenyen komoly helyezést ért el. Nem akarok elé bevágni a dolgoknak Hogyan nevezett be, mik voltak a feltételek a kezdetektől kezdve. D.CS. Én első körben nem akartam részt venni ezen a versenyen, Kézér úr hatására mentem el. Nem tette kötelezővé, de szerette volna, hogy elmenjek. Mondtam, hogy rendben van, de a nevezésemet ö adja le. Ezt meg is tette pont az utolsó napon. Ez ingyenes volt. Először a megyei fordulóra kellett nevezni. F.I. Ez hol volt helyileg? D.CS. Ez a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál volt Szolnokon az Indóház úton. A számomra az első meglepetés az volt, hogy mint műszaki vizsgabiztos az egész megyéből csak ketten merték beadni a jelentkezésüket a megmérettetésre. Ott kitöltöttünk egy tesztet. Mint később kiderült 2 fő volt hívatva képviselni megyénket az országos versenyen. Az országos versenyen azonban már nagyon komolyra fordultak a dolgok F.I. A második forduló hol volt? D.CS. Az országos forduló Mogyoródon volt a Hungaroringen. F.I. Mennyien jelentek meg? D.CS. A három kategóriában 120-an valóban a szakma legjobbjai. Volt szakoktató kategória azon 40-en voltak, volt járművezetői vizsgabiztos ők is 40-en voltak és most először rendezték meg a műszaki vizsgabiztosoknak is ezt a versenyt. Mi is 40-en voltunk. F.I. Ön itt műszaki vizsgabiztosi minőségben versenyzett negyvened magával. D.CS. Igen. És ráadásul én voltam az utolsó versenyző, a feladatokra én mentem utoljára, nekem végig kellett várni a többieket. F. I. Akkor addigra már lehetette tapasztalatokat is szerezni, vagy zárt térben zajlott a vizsga? Látta-e hogy a többiek milyen feladatokat kapnak? D.CS. Nem, nem lehetett tapasztalatot szerezni, épp ez volt a lényeg. A verseny abból állt, hogy volt egy gyakorlati rész, egy elméleti rész és harmadik részben egy tesztpályán kellett menni autóval. F.I. Gyakorlati rész miből állt? D.CS. Ez elég érdekes volt és nekem tetszett is. Egy sátorba ami teljesen le volt zárva, ahová abszolút nem lehetett belátni be volt rakva egy autó, ami mint később kiderült a számom- 22 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

23 Magazin ra - igen rossz műszaki állapotú volt, ami szinte már bontóba való. A feladat az volt, hogy a vizsgabiztosok kizárólag egyenként mehettek be a sátorba. Ott volt egy felügyelő, aki mérte az időt és 90 másodpercig lehetett az autót nézni kívül-belül ahol akartuk. Nem aknán volt, alámenni nem tudtunk, csak külsőleg szemléltük. Az utasteret, motort, mindent megnézhettünk, de 90 másodperc után ki kellett jönni. Akkor leültettek egy asztalhoz és egy tesztlapot adtak a kezünkbe. A tesztlap kitöltésére 5 perc volt. Pontosan nem tudom hogy mennyi kérdés volt, de az A/4-es lap mindkét oldalára jutott bőven. Az 5 perc arra volt elég, hogy a kérdéseket elolvassuk és x-eljek. A feladat az volt, hogy azokat a hibákat, amik a járművön voltak, csak azokat kellett x-elni. Írtak be olyan hibákat, ami tulajdonképpen nem is volt a járművön. A lényeg az volt, hogy minél több hibát felfedezni adott idő alatt. Ha olyat ikszeltünk ami nem volt hiba, akkor mínusz 2 pont járt. Ha beikszeltük a jót, azért 1 plusz pont járt, ha nem ikszeltünk, 0 pont járt. Nem lehetett az a szempont, hogy öszsze-vissza beikszelek mindent. Elképzelhető, hogy valaki mínusz ponttal szállt ki a tesztből. Az volt a lényeg, hogy 5 perc alatt kellett megcsinálni a tesztet. Az elméleti rész a mindennapi életről szólt. Pl. olyan dolgokra kérdeztek rá, amit minden nap használok, de tudom-e a jogszabályi hátterét. Ezzel az a gond, hogy gyakorlatból, rutinból csináljuk, nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy mi a jogszabályi háttér. Pl. volt olyan is, hogy a forgalmi engedélyben milyen pont alatt, milyen adat szerepel a járműnek. Azt tudjuk, hogy mi szerepel benne, de a mellette lévő pontot nem nézzük soha. Ez az a fajta verseny volt, amire hiába tanulunk, erre felkészülni nem lehetett. Az számított kinek milyen rutinja, gyakorlata van, és ki mennyire figyel. A 3. feladat a tesztpálya volt, végig kellett rajta menni. Úgy volt berendezve, minta egy vizsgaállomáson lennénk. Akna felett kellett elmenni, ami imitálva volt. Fordulni kellett, minta garázsba állnánk be. Itt mondták, hogy nem fő feladata egy vizsgabiztosnak és a tesztpálya eredménye a holtverseny estében döntött. Ha nem volt holtverseny, akkor nem vették figyelembe a tesztpályát, csak az elméleti és gyakorlati részt. F.I. Tehát itt a vezetési gyakorlat párosul az elméleti gépjármű ismerettel. D.CS. Nem ez a fő tevékenységünk, de azt is tudni kell, mert nem lenne jó a műhely területén összetörni az autót. F.I. Vége volt ezeknek a feladat csoportoknak, milyen érzésekkel várta az eredményhirdetést? D.CS. Fáradtan. Eléggé elfáradtam. Megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy bármilyen helyezést is elérek, mert úgy gondoltam, hogy tőlem jóval felkészültebb emberek vannak, de kiderült, hogy nem. Kicsit váratlanul ért az eredmény. F.I. Végül is hányadik lett? D.CS. Hatodik lettem, a negyvenből. F.I. Gratulálok! Mit szólt ehhez a vezetője? D.CS. Szerintem jobban örült mint én. Büszke volt és még most is az. Ezzel járt 15 ezer forintos üzemanyag kártya, ez volt a nyeremény. F.I. További sikereket kívánok! Azt gondolom miután egy országos versenyről volt szó országosan 6. helyezettnek lenni, óriási dicsőség. Én úgy vettem észre, mint ahogy említette is, Kézér úris örült neki. Ön nem csak kiváló szakember, de szerény is. Az olvasóink nevében is gratulálok még egyszer! Farkasházi István GÉPJÁRMŰVEK MŰSZAKI VIZSGÁJA ÉS EREDETISÉG VIZSGÁLATA EGY HELYEN MŰSZAKI VIZSGAÁLLOMÁS ZAGYVARÉKAS Vállaljuk: személy és kisteherautók, motorkerékpárok, utánfutók (3,5 to. össztömegig) benzin-gáz kettősüzemű autók műszaki vizsgáztatását saját műhelyünkben, valamint eredetiség vizsgálatát. A műszaki vizsga megvárható ügyfélvárónkban. Vállaljuk továbbá: teljes körű okmányirodai ügyintézés, biztosításkötés, hozom-viszem szolgáltatás (autóját elhozzuk, levizsgáztatjuk, visszavisszük a megbeszélt helyre) ELÉRHETŐSÉGÜNK: KÉZÉR ZOLTÁN 5051 Zagyvarékas, Pozsonyi utca / ; 56/ / Műszaki vizsga: 06-30/ Eredetiség vizsgálat: 06-20/ Nyitva tartás: hétfő, kedd. szerda, péntek: 8-17 óra csütörtök: óra minden hónap második szombatja: 8-12 óra KEDVEZŐ ÁR, UDVARIAS KISZOLGÁLÁS, KULTURÁLT KÖRNYEZET! június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 23

24 Iskola Évet értékeltek a Rékasi Kisdiákokért Alapítványban Május 13-án, az alapítvány alapítói, törvényi kötelezettségüknek megfelelően beszámoltatták a kuratóriumot a 2013.évi munkájukról, a gazdálkodásukról. Megállapították, hogy törvényes, fegyelmezett, takarékos, a Damjanich János Általános Iskolában folyó nevelő-oktatómunka feltételeinek javítását szolgáló tevékenységet végeztek. A nehezedő gazdasági körülmények között is továbbra is jelentős létszámban vannak támogatóik, akik anyagilag segítik munkájukat, úgy, mint magán emberek, mások, mint jogi személyek (cégek). Az ülésen jelen lévő Polónyi László igazgató Úr elmondta, hogy az alapítvány által biztosított közel 1,5 millió Ft-os támogatás elsősorban tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű gyerekekkel való eredményes foglalkozásokhoz volt nélkül önözhetetlen. A Felügyelő szervezet Vezetője beszámolt az éves ellenőrzéseik kedvező tapasztalatairól és a jövő évi terveikről. Tervezik a közhasznúsági jogállás további biztosítási lehetőségének igénylését a Megyei Törvényszéktől, mely segítségével továbbra is több kedvezményes akcióban részt vehetnek a jövőben. Ismételten számba vették a as években megjelent, lényeges jogszabályi változásokat, amelyek alkalmazása kötelező, s nem kis feladatot jelent számukra. Az alapítók nevében: Mihályi István alapító, ügyvivő Eljött ez a nap! Hányszor jutott eszetekbe a tanév során, bárcsak szünet lenne már! Nemcsak azért fontos ez a nap, mert teljesítettetek egy évet a tanulmányaitokból, hanem mert egyre közelebb kerültök, ezáltal a céljaitokhoz. Minden kisgyerek izgult milyen lesz a bizonyítványa, sikerült-e a jobb eredményt elérni, elégedettek lesznek e vele Szüleitek Kollégáinkkal azon munkálkodtunk, hogy megteremtsük, az elvárások igények és a pedagógiai program összhangját. Munkánkkal biztosítottuk a számotokra jobb, szebb és otthonosabb körülményeket. Az iskola elnyert és továbbfutó pályázatain testvériskolai kapcsolatokat alakítottunk ki Bócsa és Gyimesközéplok diákjaival. Számos olyan segítségeket kaptatok, amikkel megkönnyítettük mindennapjaitokat. Szépült a könyvtárunk és a kiválasztott tanulók a Macika ösztöndíjprogramban részesültek. Ebben a tanévben is szép, kimagasló eredményeket értetek el tanulmányaitokban! Számtalan tanulmányi versenyen vettetek részt, gyönyörű eredményekkel! Úgy gondolom erre, büszkék lehetünk és elégedettséggel olvassuk a következő neveket. Kitűnő tanulók: első osztályban: Faragó Szintia, Fazekas Ticián, Polónyi Fanni. második osztályban: Békési Veronika, Bozsányi Dzsenifer, Halmi Gréta, Kovács József, Lukács Kata, Megyesi Regina, Novák Máté, Papp Levente, Vidák Liliána. harmadik osztályban: Czifra Erzsébet, Kökény Doroti, Menkó Lili, Úri Kovács Tamás, Zsákai Alex Rómeó. negyedik osztályban: Kardos Attila János. A kitűnő gyerekek könyv és oklevél jutalmazásban részesültek. Vakációóó! Jó tanulmányi eredményéért könyv és oklevél jutalmazásban részesültek a következő tanulók: Fehér Richárd 3.o., Jánosi Edina 4.o., Polónyi Zsombor 4.o. Felső tagozaton kitűnő tanulmányi eredményt értek el: Szabó Boglárka és Keő József 6.b. osztályos tanulók. A nyolcadikos tanulók a ballagási ünnepségen átvették jutalmukat, ők a következő végzős tanulóink: Kovács Éva, Rédai Fanni, Veres József. A következő megyei és országos versenyeken vettetek részt: Suli Hód, Bendegúz, Zrínyi matematika verseny, Teki Totó matematika verseny, Hermann Ottó környezetismeret verseny, Szolnok és vonzáskörzetének matematika versenye, Töprengő, Megyei katasztrófavédelmi verseny, Népismereti vetélkedő. Megemlíteném Kardos Attila nevét, aki továbbjutott a Bendegúz Tudásbajnokság országos döntőjébe. Felkészítője Makoviné Jánosi Erika. SPORTÉLET A sport terén is remekeltetek. Iskolánkban nagy a választék, ki mit szeretne sportolni. Kézilabdában Czifra József és Nagy Márkot illeti dicséret. Részt vettek Szolnokon, egy korosztályos versenyen, ahol magas fölénnyel nyertek. Badminton (tollaslabda) dr. Tombor Attila az idei évben iskolánk két tanulóját részesítette jutalomban. Elsőként III. korcsoportban Faragó Bence 6.a osztályos tanulót, kitartó munkájáért és a sportág iránt tanúsított elhivatottságáért továbbá annak elismeréseként, hogy iskolánkat ő képviselte Szegeden az Országos Diákolimpia területi döntőjén. Továbbá jutalmazásban részesül I. korcsoportban Lukács Kata Bettina, annak elismeréseként, hogy az Országos Diákolimpián egyedül Ő képviselte megyénket illetve iskolánkat, valamint ő a legszorgalmasabb diák, aki szinte minden edzésen részt vett. Labdarúgás Intézményünkben a legtöbben a labdarúgásnak hódolnak. Mára a fiúk mellé már a kislányok is felsorakoznak. A legtöbb sport rendezvényen ők vettek részt. Megemlíteném a rendhagyónak számító Damjanich Kupát, ahol küzdelmes meccsek folytak a jobb helyezésekért. Mazsorett Kislányaink mazsorett versenyeken vettek részt kiemelkedő teljesítménnyel. A tavasszal megrendezett Közép Magyarországi mazsorett versenyen főként az alsó tagozatosakkal szerepeltek. Látványos elemekkel tarkított, ritmusos zenére előadott műsoraikat különféle rendezvényeken láthattuk. Tanévzárónkon átadásra került A zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskoláért emlékplakett, melyet Kézérné Tótok Bernadett és Lázár Imréné vehetett át. A díjat Visnyeiné Gál Marianna a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány Kuratóriumának elnöke adta át. Megköszönöm a Gyerekeknek és a Szülőknek a pozitív hozzáállást, amivel segítették hétköznapjainkat. Jó egészséget és tartalmas időtöltést kívánok a nyárra! 24 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

25 Iskola Bócsa A Bács-Kiskun megyei település neve most már ismerősen hangzik a zagyvarékasi gyerekek számára május án ugyanis 45 bócsai kisdiák érkezett hozzánk 5 pedagógus kíséretében kétnapos látogatásra. Sajnos az időjárás rendkívül mostoha volt. A hidegfronttal érkező rekordmennyiségű csapadék jót tett a mezőgazdaságnak, mi viszont változtatni kényszerültünk az eredetileg szabadba tervezett programokon. A néhány helyen özönvízszerűen lezúduló eső késleltette vendégeink érkezését is. A megnyitó ünnepség iskolánk tornatermében programismertetővel kezdődött. A vendégeket Kézér Zoltán alpolgármester köszöntötte. Elfogadta meghívásunkat Jenesné Paróczai Erika jegyzőasszony. Együtt ünnepelhettünk partner civil szervezeteinkkel: a Kékibolya Műkedvelő Művészeti csoport, valamint az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület vezetőivel, tagjaival. A találkozót Polónyi László igazgató nyitotta meg. Beszédében kiemelten szólt jeles évfordulóinkról. Húsz évvel ezelőtt, május 5-én vette fel iskolánk a vértanú tábornok, Damjanich János nevét. Büszkék lehetünk a 290 éves múltra visszatekintő községi népoktatásra is ben az akkori plébános, Jánosi István kezdte meg a rékasi nebulók oktatását. A megnyitó ünnepélyes perceit követően mazsorettes lányaink gondoskodtak a vidám hangulatról. Felkészítőjük: Polónyi Katalin tanárnő. Pergős, látványos produkcióik után vendégeink mutatták be iskolájukat, településüket. Bócsa a Kiskőrösi járásban, Soltvadkerttől nyolc kilométerre, északkeletre található. Itt született a híres XIX. századi lovasbetyár, Bogár Imre, és innen származik Nicolas Sárkozy volt francia köztársasági elnök apjának családja. Természetvédelmi szempontból ősborókása kiemelt jelentőségű. Innen kapta az általános iskola is a Boróka nevet. Az 1800 lelkes település dinamikusan fejlődött az utóbbi években a pályázatoknak köszönhetően. Nagy hagyománya van a sport terén a birkózásnak és a labdarúgásnak. A birkózócsarnokot az iskolával együtt újították fel a közelmúltban. Mindezek mellett sok egyéb információt tudhattunk meg a falu és az iskola mindennapjairól két bócsai kislány képekkel gazdagon illusztrált diavetítésén (power point bemutatóján) keresztül. Kulturális műsorral is készültek a vendég gyerekek, melyben a hagyományos értékekre épülő pünkösdölés mellett modern táncot is láthattunk előadásukban. Ez utóbbi különösen látványos volt a táncosok ötletes fekete-fehér öltözéke miatt is. A színvonalas műsor után iskolánk tanulói verses-zenés összeállítással emlékeztek névadónkra, Damjanich Jánosra. A szabadságharc legendás hőse 210 évvel ezelőtt született és 165 évvel ezelőtt halt vértanúhalált. Megnyitó ünnepségünket néptánccsoportunk Rábaközi tánca zárta. A csoport vezetői, Koncsek Erzsébet és Simonné Dora Magdolna kollegáink hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek népi kultúránk ezen részének megőrzésében, átörökítésében. Húsz évvel ezelőtti névadó ünnepségünk alkalmával avattuk fel Szabó,,Imrefia Béla szobrászművész Damjanichról készült bronz domborműportréját. Az ünnepi eseményre emlékezve koszorút és szalagokat helyeztünk el a domborműnél. Elhangzott Damjanich János kivégzése előtti imája Veres József nyolcadik osztályos tanulónk előadásában. Az ebédig már csak kevés időnk maradt. Szintén nyolcadikos diákjaink, Bognár Tamara, Sztrunga Szilvia, Kohári Viktória, Papp Marietta, Veres József érdekes kémiai kísérleteket mutattak be vendégeinknek. Az ebédet követően, mely a Peti csárdában és a Gabi panzióban volt, játékos vetélkedőre és bemutatóra került sor. A szélsőséges időjárás miatt kénytelenek voltunk a tantermekbe szervezni a versenyt. A tízfős csapatok kialakításánál ügyeltünk arra, hogy egyenlő arányban legyenek a bócsai és a rékasi gyerekek. A kilenc csapatnak, kilenc állomást kellett teljesíteni, melyben elméleti, és ügyességi feladatok egyaránt szerepeltek. A sikeres lebonyolításban közreműködtek a szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai: Molnár Judit százados és Berényi Tímea törzszászlós A Humán Szolgáltató Központtól Róla Beatrix és Tamás Edina segítette munkánkat. A helyi védőnői szolgálattól Herczeg Andrea védőnő és munkatársa, Halmi Ágnes a gyerekek elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit tesztelte. Beigazolódott a régi igazság, hogy a játék oldja a gátlásokat és megkönnyíti az ismerkedést. Szerettük volna sétakocsikázással bemutatni településünket vendégeinknek. Ehhez segítséget ajánlott Rédainé Gömöri Andrea. Sajnos az idő még a sétának sem kedvezett. Igyekeztünk azonban más, érdekesnek ígérkező programokkal kárpótolni vendégeinket. Békési Attila tanár úr vezetésével robotika szakkör működik iskolánkban. Modulokból különböző robotokat építenek, melyek mozgását saját maguk által írt programmal irányítják. A szakkör tagjai az iskolahét keretén belül már nagy sikerrel bemutatkoztak. Most a bócsai diákok is hasonló érdeklődéssel és tetszéssel fogadták nyolcadikos diákjaink- Bognár Tama június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 25

26 Iskola ra, Kántor Zoltán, Veres József- robotolását. Lehetőséget kaptak a robot kipróbálására, mozgatására is. Ezzel párhuzamosan bemutattuk iskolánkat, különös tekintettel az iskola-és helytörténeti gyűjteményünk tárgyaira. A évvel ezelőtt használatos eszközök a mai fiatalok számára már többnyire ismeretlenek, nem tudják rendeltetésüket. Örömmel tapasztaltam viszont érdeklődésüket, sok kérdésre kellett válaszolnom. Az iskolai rendezvények után, tettünk egy rövid sétát a faluban. Fontosnak tartottam megmutatni templomunkat és a Zagyvát. A Szent Imre templomban Cs. Kovács Margit, Szöszike néni fogadott bennünket. Megnézhettük az 1724-ből származó anyakönyvek közül a házasságkötések bejegyzéseit tartalmazó kötetet. Röviden ismertettem a templom története mellett községünk múltjának fontosabb eseményeit is. Felmehettünk a harangtoronyba is. Ez mindig élmény a hozzánk látogatók számára. A Zagyva hídhoz sétálva, szólhattam néhány szót a folyóról is. Kora estébe alkonyult az idő, így vendégeinknek indulni kellett a Tiszaligeti Szabadidőközpontba, szálláshelyükre. Másnap, május 16-án reggel mi utaztunk Szolnokra a programban résztvevő 45 zagyvarékasi kisdiákkal. A Szabadidőközpontban találkozott a két csoport. Innen a Szolnoki Főiskola Campusára vezetett első utunk. A Szolnoki Főiskola új Campusát december 4-én adták át. A 9000 m2-es intézmény már a XXI. század elvárásainak, igényeinek megfelelően épült. A hallgatók a legmodernebb technikával ellátott konferenciatermekben, előadókban tanulhatnak. Az épület a mozgáskorlátozottak számára is akadálymentesített, liftek segítik a közlekedést. A Campushoz közel van a 2013-ban átadott Vízilabda Aréna. Felülhettünk a lelátókra, akárcsak a városi Sportcsarnokban. Itt éppen edzést tartottak a kézilabdások. A Tiszaligetből a Tiszavirág hídon keresztülsétálva értünk a városba. Megcsodáltuk Varga Gábor Kérészek násztánca című alkotását, mely a Tiszai Hajósok terén lévő szökőkutat díszíti. Városnéző túránkat a közeli Galériában folytattuk. Megtekintettük Kozma Károly: Üzenet Jelek a múltból fotókiállítását. A Galéria szomszédságában álló Belvárosi Barokk templomba is ellátogattunk. Szemet gyönyörködtető impozáns méreteivel, csodálatos freskóival, festményeivel, szobraival. Innen hoszszabb séta következett a Megyeházáig, melyet hátulról, a Rózsakert felől közelítettünk meg. A Rosariumot Magyarországon őshonos és nemesített rózsákból alakították ki. Közel 300 fajta virágzásában gyönyörködhettünk. A Megyeháza dísztermében Sztrunga László várt bennünket. A települési címerek sorában hamar felfedezték a gyerekek községünkét is. Az ebéd nemcsak finom, hanem bőséges is volt. A búcsúzás előtt értékeltük a találkozó eseményeit. A vetélkedő eredményhirdetésére is itt került sor. Emlékül a bócsai kisdiákoknak és kísérőiknek zagyvarékasi képeslapokat ajándékoztunk. Reméljük, a két iskola közötti kapcsolatot erősítik a frissen létrejött ismeretségek, barátságok. Ezt mélyítik az együtt töltött két nap élményei, emlékei is. Viszontlátásra!- ezzel köszöntünk el, hiszen tanítványaink a tervek szerint októberben látogatnak szintén két napra Bócsára. Cinka István A Tudásbajnokság megyei fordulóján a-melyet Szolnokon rendeztek meg-a következő eredmények születtek: Anyanyelv 4. osztály Kardos Attila János 1. hely Papp László 8. hely Serbán Nóra 9. hely Bendegúz hírek Felkészítőjük: Makoviné Jánosi Erika Attila bejutott az országos döntőre, melyet én Szegeden rendeztek meg. Az országos döntőn a 16. helyet szerezte meg. Gratulálunk! Matematika 4. osztály Kardos Attila János 12. hely Papp László 10. hely Serbán Nóra 8. hely Felkészítőjük: Rusvainé Dinnyési Zsuzsanna Gratulálunk a versenyzőknek! Jutalmukat a tanévzáró ünnepségen vehetik át! Rusvainé Dinnyési Zsuzsanna 26 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

27 Iskola Damjanich kupa Iskolánkban április 30-án került sor a Damjanich kupa megrendezésére. 10 csapat versengett egymással, akik a következők: Szászberek, Jászkisér, Nyárlőrinc, Újszász, Túrkeve, Jászapáti, Jászboldogháza, Pély és két hazai csapat. Rendezvényünket iskolánk igazgatójának, Polónyi László és községünk polgármesterének, Jánosi Józsefnek nyitóbeszédével kezdtük, majd a Holdfény Mazsorett Csoport színvonalas produkcióit láthattuk. A csapatokat sorsolással A és B csoportra osztottuk. Egy kategóriában 5-5 csapat versenyzett egymással, ezek közül az első 2 jutott tovább. A csoportok első és második helyezettje keresztmérkőzést játszottak, majd ezeknek a győztesei mérkőztek meg az első második helyért, a vesztesek pedig a harmadik,negyedik helyért. A zagyvarékasi egyes csapat az a csoport első helyét szerezte meg, minden meccsét megnyerve, így a B csoport második helyezettjével, Nyárlőrinccel játszottuk az elődöntőt,amit 3-1- re nyertünk, így döntősök lettünk. A döntőt az ellen a Szászberek ellen játszottuk, akiket a csoportmérkőzésen 1-0-ra legyőztünk. Bár tudtuk, hogy ez teljesen más meccs lesz, mint a csoportmérkőzésen, mégis már az első percben sikerült megszereznünk a vezetést, ám a mérkőzés folyamán két elkerülhető gólt kaptunk. Ennek eredményeképpen lecsúsztunk az első helyről, és a második helyet zsebeltük be, kiknek tagjai: Szabó Dávid, Veres József, Rácz Mátyás, Rövid Zoltán, Keő József, Czifra József, Zsákai Tamás. Második csapatunk résztvevői: Pomázi István, Varga Ervin, Újfalusi Attila, Molnár Tamás, Szabó Bálint, Lakatos Erik, becsületesen helytállva és nagy lelkesedéssel a 9. helyet szerezték meg. A kupán különdíjak kiosztására is sor került: Legjobb kapus címet a nyárlőrinci Golovics Attila kapta. A gólkirály szászberki Rentler Milán lett. A legjobb játékos Sőti József Jászkisérről. A legjobb hazai játékos díjat Veres József kapta. A torna végeredménye a következő: I. Szászberek II. Zagyvarékas (egyes) III. Jászkisér IV. Nyárlőrinc V. Újszász VI. Jászapáti VII. Pély VIII. Jászboldogháza IX. Zagyvarékas (kettes) X. Túrkeve Edző: Tóth Csaba Kovács Leila és Kéri Regina június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 27

28 Kultúra A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár augusztus havi programja A kultúra élmény Augusztus 8.péntek Megemlékezés Deme Tibor Sírjánál az Újtemetőben óra I. Rékas Fesztivál Templomkerti koncert Augusztus 9. szombat I. Rékas Fesztivál (Kisszög) Augusztus 20. szerda Szent István ünnep 8.30 Ünnepi Szentmise a Katolikus templomban 9.15 Kenyérszentelés 9.30 Jánosi József polgármester ünnepi beszéde 9.45 Dósa Mátyás Szent István napi műsora Kitüntetési ünnepség a Polgármesteri Hivatal Dísztermében Polgármesteri Fogadás a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében Összeállította: Csasztvanné Ballók Éva igazgató Klubok, szakkörök: Nippon Zengo (Csák Tünde edző): hétfő és szerda 19,00 óra Jóga minden péntek 17,30 óra Darts klub (műv. ház klubterem): Ifjúsági: péntek 17,00 óra Felnőtt: péntek 18,00 óra Református istentisztelet: minden hónap utolsó vasárnapja 8,00 óra (Művelődési ház) Szolgáltatás: Major Tibor falugazdász: csütörtök 8,00 12,00 Érdeklődni: 20/ Pókáné Dr. Fekete Erzsébet jogi tanácsadás Érdeklődni: 56/ Szolnok, Baross u. 1. III. emelet 316. Vásár Augusztus ,00-11,00 vegyesvásár REFLUX, más néven: gastrooesophagealis, (ejtsd:gasztroözofageális), reflux betegség. A reflux betegség a tápcsatorna felső szakaszának összetett működési zavara, eredményeképpen a gyomorsavakkal és emésztőnedvekkel elkeveredett gyomor- és nyombél-tartalom, azaz a refluxátum a normális haladási iránnyal ellentétesen, felfelé visszajut a nyelőcsőbe, ahol kellemetlen tüneteket és végső esetben szervi elváltozásokat, nyálkahártya-gyulladást okoz. Legnyilvánvalóbb tünete a refluxátum okozta rendszeres, gyakori gyomorégés, a szegycsont mögött jelentkező égő fájdalom, fulladás-érzés. A reflux jelensége, azaz a gyomortartalom visszaáramlása, időnként egészségesekben is előfordulhat: kiadós étkezés, előrehajlás, szoros ruházat is okozhatja a hasűri nyomás fokozódását, ugyancsak emiatt okozhat átmeneti kellemetlenséget a várandós édesanyáknak is. Helyes étkezés: A nehezen emészthető, túl zsíros, fűszeres ételek tovább maradnak a gyomorban, így kedveznek a refluxnak, helyettük könnyebb ételeket érdemes fogyasztani, és javasolt a gyakoribb étkezés, egyszerre kisebb mennyiségű étel elfogyasztásával. Kerülendők az alsó nyelőcső-záróizom működését károsan befolyásolandó ételek, így a kávé a tea, a csokoládé és az alkoholos italok jelentős mennyiségben történő fogyasztása. A szénsavas üdítők egyrészt savasságuk, másrészt puffasztó hatásuk miatt nem javasoltak. Natura klub Éliás Tibor természetgyógyász rovata Egyes ártalmatlannak tűnő ételek is irritálhatják a gyulladásos nyálkahártyát; pl. a tömény édességek, a méz is fokozhatja a refluxot (az ebben lévő hangyasav közvetlenül is károsíthatja a sérült nyelőcsövet, illetve kedvező közeget teremt a baktériumok, gombák megtelepedésének). Természetesen a savas - például ecetes - ételek is elhagyandók. Hasznos tudnivalók. Az étkezés utáni lefekvés fokozza a tüneteket, mivel a vízszintes testhelyzet kedvez a gyomortartalom visszafolyásának. Lehetőleg a lefekvés előtt négy órával egyen utoljára a beteg, továbbá érdemes párnával, megemelni a fejet és a mellkast, még jobb, ha az ágy feji vége is megemelhető. Érdemes megfigyelni, milyen mozgás és sportok fokozták a tüneteket, és ezeket lehetőleg kerülni kell.az átmeneti refluxos tünetek a várandósság második felében jelentkeznek főként, amikor a megnőtt méh egyrészt maga is növeli a hasűri nyomást, másrészt a gyomrot is csaknem vízszintes helyzetbe a rekeszizomhoz nyomja. Ha korábban ilyen panaszai nem voltak a kismamának, szülés után ezek nagy valószínűséggel el fognak múlni. A meglévő refluxnál a természet erejével a következő tapasztalatokat látjuk: Az Aloe Herbal Bloassom Tea 14 gyógynövény komponensével enyhíti az emésztési gondokat, segít a méregtelenítésben, a tápcsatorna lúgos kémhatásának megőrzésében, helyreállításában. Az Aloe Gél eleve lúgosító hatású és a benne lévő több, mint 240 féle hatóanyagszintén hozzájárulhat a helyreállításhoz. Nagyon fontos a hasznos lebontó baktériumok pótlása, bejuttatása az emésztő traktusba, reggel éhgyomorra egy bioaktív Forever Probioticum bejuttatása a reggeli, minél üresebb gyomorba. A Forever Fields of Green tabletta étkezés közben szétrágható és az emésztő rendszer lúgosításához hozzájárulnak a crom-pikulinátot tartalmazó zöld növényi kivonatok. Ugyanakkor az emésztést is jobban elősegítik, a vércukor szint optimalizáláshoz hozzájárul, a cukorbetegség kialakulását gátolhatja, illetve a meglévő megoldásában jelentősen és hathatósan gátolhatja, segítheti. Az érdeklődők legközelebb augusztus 9-én szobaton találkozhatnak éliás tiborral aki a rékas fesztivál egészségnapi programja keretében tart előadást és tanácsadást a kisszögben. A klub szeptember utolsó szombatján 27-én tartja következő foglalkozását 28 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

29 Augusztus 8. (péntek) Újtemető Megemlékezés Deme Tibor sírjánál Templomkert A jányok angyalok címmel a Pesti Magyar Operett Színpad Vendégjátéka Fellépnek: LEBLANC GYŐZŐ TÓTH ÉVA Közreműködnek: Mádi Piroska, Köllő Babett, Göth Péter, Pomlényi Péter és a tánckar Augusztus 9. (szombat) Kisszög 5.00 Horgászverseny a Zagyva hídtól a Kisszögi kanyarig Jelentkezési határidő: augusztus 05. Jelentkezés személyesen az Egység úton Faragó Gyulánál, vagy a 70/ es telefonszámon Főzőverseny (A főzőversenyre - korlátozott mennyiségben körmöt, csülköt és tűzifát biztosítunk. Minden csapatban minimum 6 főnek kell lennie. Jelentkezés és felvilágosítás a könyvtárban július 28-ig. Tel.: 56/ A csapattagok névsorát a jelentkezéskor kérjük leadni.) 8.00 Zenés ébresztő - A Holdfény és a Dream Dance mazsorettek felvonulása 9.00 Rékas Kupa Kispályás labdarúgó villámtorna (Nevezés a helyszínen) I.Rékas Fesztivál augusztus Streetball sztárvendégekkel. Vendégünk a Szolnoki Olaj U 18-as kertének tagjai 9.30 Légvár, arcfestés, ügyességi játékok, tombola Egészség Nap Családi torna, Zumba, Aerobik bemutatók, Erőemelő verseny, Kettlebell-Molnár Dávid SFG1 és csapata Egészségügyi tanácsadás (Szív és érrendszeri betegségek, Cukorbetegség, Egészséges táplálkozás) Természetgyógyászati tanácsadás, Prananadi, masszázs, magneter bemutatók Szemészet, bőrgyógyászat, fogászati, nőgyógyászati, urológiai tanácsadás, konzultáció Vérnyomás mérés, vércukorszint mérés, biorezonanciális állapotfelmérés Gyümölcs és sajtkóstoló Erős Emberek bemutató, (Gumikerék görgetés, farönk emelés, golyóemelés...) Íjász bemutató Rendőrségi és Katasztrófavédelmi bemutatók Deme Kupa Kézilabdatorna a Szolnoki Kézilabda Klub Sport Egyesület részvételével Főzőverseny eredmény hirdetése Munkakutya bemutató A mulatós zene kedvelőinek KREDENC Kultúra Mazsorett és Fúvószenekari találkozó a Kisszögben Fellépnek: Dream Dance Mazsorett Csoport Zagyvarékas Holdfény Mazsorett Csoport Zagyvarékas Noszamami Csoport - Újszász Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, Ifjúsági Fúvószenekar - Szolnok Autós, motoros gelvonulás a Szabadság térről Motoros Kaszkadőr Show Palatinus Attilával (Pala) Régi autó, street fighter, terepjáró bemutatók KARTHAGO KONCERT Mazsorett Varázs a dream dance csoport uv showja Tűzijáték Érdeklődés és motorosoknak sátorozással kapcsolatos felvilágosítás előzetesen a telefonszámon. Árusok csak az előre egyeztetett és a helyszínen kijelölt helyen árusíthatnak. Házigazda: Molnár Róbert rádiós műsorvezető Zagyvarékas augusztus 20. Ünnepi program: 8.30 Katolikus templom Ünnepi szentmise Misét mond: Miklós János római katolikus plébános 9.15 Szabadság tér Verseghy Ferenc: Ének Szent István király jobbjáról (részlet) Előadja: Papp Caba (versmondó a Megavers döntőse) Kenyérszentelés Miklós János Plébános 9.30 Jánosi József polgármester ünnepi beszéde Ünnepi kenyér megszegése Közreműködik: Földes Imre 9.45 István király c. Dósa Mátyás színművész a Szolnoki Szigligeti Színház tagjának ünnepi műsora Szózat * * * Községháza Díszterme KITÜNTETÉSI ÜNNEPSÉG * * * Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Polgármesteri fogadás a kitüntetettek és családtagjai részére június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 29

30 Kultúra Csasztvan Csilla Egy tavaszi éjjelen, Filip a csillagtündér, meteorhullásra lett figyelmes, melynek következtében egy kéken világító kő, pont a várostól nem messze csapódott a földbe. A kis tündér hatalmas kíváncsisága révén, azonnal kutakodni kezdett, de sehol se talált információt a feljegyzésekben. Végül a könyvtár tiltott részlegére belopózva, rátalált némi nyomra egy ősrégi könyvben, mely egy érdekes legendát mesélt el. Ezt követően beszámolt barátainak a történtekről és előállt egy tervel, a kő megszerzésére. Mielőtt azonban elindultak volna a Világvége szakadékhoz, ahova a kő zuhant, be kellett szerezni egykét tárgyat. Ennek köszönhetően került Víne és Faust jó nagy bajba. Lélegzet visszafojtva simult a falhoz. - Mit tegyünk? suttogott a másiknak. - Faust! - a foga közt szűrt szavak fenyegetően csengtek. - Gondolkodom! - Siethetnél vele! - húrozódott még mélyebbre a repedésben. - Ha ennyire siettetni akarsz te is segíthetnél, nem gondolod? - Jól van na, semmi se jut eszembe. - Ha legalább tudnánk a gyenge pontjukat. - De hát ezek drumtok! Van egyáltalán nekik olyanjuk? - mutatott rá a tényekre Víne. - Valahogy csak meg lehet lógni előlük - Ez a legundorítóbb állatfaj a világon! - öklendezett a lány, ahogy orrát megcsapta a drumt bűze. Szerencséjükre a csúfság mielőtt elérte volna őket, lefordult a barlang irányába. - Mit is mondtál az előbb? - Arról panaszkodtam, hogy mennyire büdösek ezek a szörnyetegek. - Nem, nem. Azt mondtad, hogy ezek állatok. Ezt hogy érteted? - Istenkém! Miért is várom el, a legnagyobb iskolakerülőtől, hogy ismerje a drumtokat? Hiába hüllő féle, ő is állat. Vagy mit gondoltál, netán földönkívüli? - Ez az! - kezdett kutatni táskájában. - Mi van? Azt hitted - Jaj dehogy is! - forgatta kezében a Nehbit tört. - Maradj itt! Amint tudok, visszajövök érted. Mielőtt Víne válaszolhatott volna, Faust el is tűnt a barlang sötétjében. A lány már legalább negyed órája várt, mikor ismét feltűnt egy drumt. - Jaj nekem. - próbálta visszatartani lélegzetét, ahogy az állat egyre közeledett. - Hát ennyi volt. Itt a vége, meghalok. - ahogy a drumt rámeresztette tekintetét, becsukta A világvége akció szemét, várva végzetét. - Te mégis miről beszélsz? - hajolt hozzá Faust. - Az előbb, itt volt egy drumt! Hova lett? - Itt van - mutatott le a lábánál álló állatra. - Ez hogyan mikor miként - A Nehbit tőrrel. - mutatott a másik kezére melyben a tőrt szorongatta, ami a drumt nyakából állt ki. - Gyere, ideje indulnunk - ült az állat hátára. - Én aztán fel nem ülök erre a bűzös szörnyetegre! - de Faust mit se törődve a lány ellenkezésével az ölébe rántotta. - Várj, várj! Ez így még rosszabb! - próbálta négykézlábra állni, hogy Faust mögé ülhessen. - Kapaszkodj jó erősen! Begyorsítunk. - kiérve a barlangból, a drumt sebessége hihetetlenül megnövekedett és a fák ágain ugrálva alig fél óra alatt vissza is tértek a nagy tölgyhöz. A falu határába Faust elengedte a drumtot, aki kábultan vette az irányt a mocsár felé. - Megyek, elviszem a köveket a kovácsműhelybe. Hajnalban találkozunk. A hajnal némi hideget hozott magával, ahogy a nap sugarai előbújtak. A fák levelein hűvös vízcseppek gyülekeztek és mikor elég nehéznek bizonyultak, egyenest a föld felé vették az irányt. - Brrrr. Ez de hideg! - esett be egy vízcsepp Faust nyakába. - Legalább felébredsz. - kacarászott Víne - Na várjál csak, mindjárt élvezheted te is! - rántotta az éppen leeső vízcsepp útjába a lányt - Na milyen? - Rettentő hideg. - De élénkek vagytok így kora reggel. - batytyogott lehajtott fejjel Bentió. - Mi van álomszuszék, talán fúj mi ez az éktelen bűz? - húzódott arrébb Víne - Tán trágyában fetrengtél? - Majdnem Borzbűz. Az egész a lista hibája, vagy inkább Filipé Az egész egy őrült felfordulás volt A listára letekintve végigfutott a beszerzendő tételeken. Szörnyedve meredt a legutolsó tételre. - Borzbűz! Minek ennek borzbűz? - mormogott hangosan. - most foghatom magam és indulhatok az odvas erdőbe. - Az időjárás mintha összeesküdött volna Bentió ellen. A nap egyre sötétebb felhőkbe temetkezett, majd eleredt az eső. A kalapácstündér behúzódott az egyik bogáncsbokor árnyékába, azonban ez nem volt a legszerencsésebb döntés, ugyanis egy méhsereg kellős közepén találta magát. - Sssszz. - szisszent fel, ahogy egérutat próbált nyerni, nekiment egy bogáncsnak. Az addig oly bágyadtnak tűnő méhek, nagy zümmögés közepette, felé vették az irányt. - Jaj nekem! - simogatta meg fenekét, melyet az egyik méh telibe trafált. Végül más utat nem látva, kimenekült a zuhogó esőbe, de pillanatok alatt az egyik pocsolya közepén élvezhette a sárfürdőt, mivel a hatalmas, nehéz vízcseppek azonnal leterítették. - Mi jöhet - csapta arcul egy kövér vízcsepp - még? - morgolódva végül feltápászkodott, némileg leverte magáról a sarat, majd tovább indult. Mire elérte a rózsadombot, az ég újra kitisztult, így a megmaradt sárdarabok végül megszáradtak, csavargó külsőt kölcsönözve a fiúnak. - Wih-hi-hiii. Hát ez mi lehet? - hallatszott vékonyka hang az egyik rózsalugas irányából. - Már csak ez hiányzott. Virmókok. - A kicsiny manóra emlékeztető tündérek, egymás után özönlöttek elő, nagyot nevetve a pórul járt Bentión. - Tán sártündér vagy? - viccelődött vele egy vörös hajú pimasz kis virmók. - Vagy inkább elfelejtettél megfürödni? - a kalapácstündér próbált oda se figyelni a gúnyos megjegyzésekre, de mikor egy másik elkezdte sáros haját húzogatni, méregbe gurult. - Elég legyen már! Hagyjatok nyugton átkelni. - Átkelni? Mi értelme elhagyni ezt a gyönyörű kertet? Maradj itt és légy a játszópajtásunk! - Nincs időm játszadozni. Amilyen hamar csak lehet, el kell jutnom, az odvas erdőbe. - Hmm. - repülte körbe a fehér hajú, koronát viselő virmók. - Igen magas az ára az átkelésnek. Hajlandó vagy ezt megfizetni? - Nincs egy szál tündérroltom se. - Nem pénzre van szükségünk, amúgy is mi nem tartozunk Tündérfölde igazgatása alá, így semmit se kezdenénk vele. Viszont, a Ligic tó mélyén, van egy gyönyörű szép kagyló. A kagyló egy fekete gyöngyöt rejt. Hozd el nekünk ezt a gyöngyöt és akkor szabadon átengedünk. Megegyeztünk? - Meg. Bentió lenyűgözte a tó smaragd színe, mely a napsütésben, csak úgy csillogott. Némi nézelődés után lemerült a víz alá, de rögvest fel is bukkant, hisz a víz hidegebb volt, mint amire számított. Újból lemerült, némi kutakodás után pedig ismét feljött levegőért. Vagy huszadjára merült le, mikor végre megtalálta a kagylót. Először erős karjával pró- 30 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

31 Kultúra bálta kinyitni a kagyló száját, de az sehogy se akart engedni. Végül egy hegyes bot segítségével sikerült szétfeszítenie, de egy árva gyöngyszemet se talált a belsejében. - Nincs benne gyöngy. - bukkant fel ismét a felszínre. - Biztos nem jó kagylót találtál! - Már töviről-hegyire átnéztem a tavat, nincs más kagyló benne. - Ó, tényleg el is felejtettük, ezt már megcsináltattuk valakivel a múlt nyáron. Akkor, mi lenne, ha az aranyrózsát szereztetnénk meg vele - Felség, azt a télen szereztük meg. - súgta neki egy öregecske szakálas tündér. - És a gyémánt tövis? - Egy hónapja. - Az ezüst levél? - Megvan. - A kristály bimbó? - Szintén. - És a - Az is. - Van itt egyáltalán még valami, ami nem a tulajdonunk? - Nincs, felség. - Ó, hát most mitévők legyünk? - Felajánlhatom, annak a locsoló berendezésnek a tervrajzát, melyet mi is használunk. - Minek kéne az nekünk? - A tóból, egyenesen a virágokhoz lehet eljutatni vele a vizet, így több idő marad a pihenésre és játékra. - Több pihenés és játék ez tetszik nekünk. Rendben, a tervrajzért cserébe átkelhetsz. Bentió örült, hogy végre tovább állhat, hisz már így is egy csomó időt vesztett a virmókok miatt. A mező szélén már az odvas erdő állt. Mozgásra lett figyelmes. Egy fénylő csóva egyenest felé tartott és leterítette lábáról. - Bentió, ezer szerencse, hogy erre jársz! - rángatta ruhája nyakát a vékony, barna hajú, kipirult tündér. - Rela kérlek, ne rángass, teljesen elszédülök. - Bocsi. - tápászkodott fel a leterített fiúról, majd felsegítette. - Mi a baj? Miért vagy ilyen félőrült állapotban? - Elvesztettem a nyájat! - Miféle nyájat? - Erre nincs időnk, meg kell találnunk őket. - Állj, állj, állj Nyugodj meg és mond el mi is történt. - Hhhööö fuuuu - vett mély levegőt és lassan kifújta. - Szóval, kihoztam a rétre a nyájat, hogy kicsit szabadabban legyenek. Elszundítottam és mire felébredtem, már sehol se voltak. Máskor is előfordult már, hogy elaludtam mégsem tűntek el. Mitévő legyek? - Még egyszer megkérdezem, miféle nyáj? - Jaj, hát már az előbb elmondtam vagy nem? - Bentió erősen rázta a fejét, mire a kis fénytündér teljesen elpirult. - Bocsánat, a szentjánosbogár nyájról beszéltem. Segíts nekem Bentió, kérlek. - Jó segítek, csak ne nézz rám azokkal az őzike szemeiddel. - Te vagy a legjobb. - ugrott a nyakába. A teljes mezőt átkutatták, de semerre se találták a szentjánosbogarakat. Rela kezdett egyre jobban elkeseredni. A nap már alig pislákolt az égen, mire Bentiónak eszébe jutott valami. - Hol lehet Á, megvan. Talán ez segíthet. - Mit csinálsz? Nincs időnk szórakozni. - Várj egy picit. - vette elő csavarkészletét és valamin nagy hévvel kezdett el dolgozni. - Mindjárt kész is vagyok. Tessék! - nyújtotta át a kis hengeres tárgyat a fénytündérnek. - Semmi kedvem furulyázni. - Csak fújd meg. - a lány végül hallgatott Bentióra és megfújta a furulyára emlékeztető tárgyat. - Rossz. - felelte, mivel egy csöppnyi hang se hallatszódott. - Majd meglátod. - Ó, Linli! Merre jártál? - jelent meg egy szentjánosbogár. - Már minden fele kerestelek titeket. - ahogy a kis teremtményhez beszélt, sorra jelentek meg a többiek is. - Egy, kettő, három tizenhét. Mind megvannak! - majd kiugrott bőréből, annyira örült. - Hálám örökké üldözni fog. - Csak azt ne! Tessék, ezt neked adom, hogy többé nehogy elveszítsd a nyájadat. - vigyorgott, majd búcsút intve tovább haladt. Besötétedett, mire beért az erdőbe. A hold nem sok világosságot nyújtott, így elővette lámpását. Maga előtt megvilágítva az utat is nehezen haladt. - Az-az érzésem, eltévedtem. A nagy boróka bokornál jobbra kellet fordulni, a vörös sziklánál pedig balra és onnan egyenesen ezer lépés a borzbarlang. De már ezeregyszáznál tartok és sehol semmi. Végül némi gyaloglás után belebotlott egy barlangba, mely sötét volt, akár a holdtalan éjszaka. Megérzése óvatosságra intette, így lentebb vette a lámpa erejét és bement. A barlangban lévő szagok felkavarták gyomrát, de visszaszorítva rosszullétét, tovább haladt, egyenesen nekimenve egy barna sziklának. Az ütközésben elejtette lámpáját, ami után tapogatni kezdett a sötétben. Megfogott valami hihetetlen nedveset, melyet mély morgás követett. Lábától pár lépésre megtalált lámpáját újra felkapcsolta és szembesült vele, hogy egy erdei medvével van dolga, aki mérgesen ordított rá. Ijedten kezdett hátrálni, majd amilyen gyorsan tudott, repült kifelé a barlangból, ám a medve nem hagyta, utána iramodott. A fiú hiába repült hihetetlen sebességgel, a medve nem tágított. Végül a kalapácstündér elkezdett táskájában keresgélni, valami megoldás reményében. - Hol van már? Itt kell lennie. - a medve jó párat suhintott felé, de sikerült kikerülnie. - Ez az! - rántotta elő egyik legnagyobb találmányát, a fenevad riasztót és megnyomta. A medve nyüszítve sietett vissza barlangjába, s messzire távolodva tőle, még sokáig lehetett hallani fájdalmas, siránkozó hangját. - Éppen, hogy megúsztam épp bőrrel. - körülnézett és csalódottan tapasztalta, újra a nagy boróka bokor előtt áll. - Valószínűleg összekevertem és előbb balra majd jobbra kell menni. - rátérve a helyes irányra, ezer lépés letudva megérkezett a borz barlanghoz. Ám a fogadtatás itt se volt különb. A borzok azt hitték betolakodó. - Várj, kérlek - már jött is a fertelmes támadás - fu, fu, fu ez nagyon éget! - a barlang mellet volt egy kis pocsolya, melybe villámgyors sebességgel ugrott bele. A sár lehűtötte bőrét, így legalább az égő érzés elmúlt, de a szaggal nem lehetett mit kezdeni. - Tina! - állt a barlang előtt és kiabált befelé. - Bentió vagyok! - Bent! - jött elő borzmama. - Ó, istenkém, hogy nézel ki? - Min is csodálkozol? - Szörnyen sajnálom. Bri megmondtam már százszor, hogy először bizonyosodj meg a fenyegetésről! - Bocsánat mama. - Ne aggódj, rendben leszek. De ha már így jártam könnyebben kérhetek szívességet Végül elindultam vissza a megszerzett tárgyakkal együtt. - Akkor most már értem, miért szerepelt a listámon védőfelszerelés. - suttogta maga elé a kis szőkeség. - Rossz helyre lett felírva, vagy teljesen elfelejtettem? - tanakodott Filip. - Akkor erre már nincs is szükség, ugye? - kacarászott Víne, majd előrántotta a védőfelszerelést. - Nálad hogy-hogy van ilyen?! - Ne gyere a közelembe Bentió! Bűzlesz! - befogott orral menekült a fiú elől, aki dühödtebb már nem is lehetett volna. - Azt hiszem, ideje indulnunk. - mosolygott Filip, majd az erdő felé távolodó alakok nyomába eredt. - Irány a Világvége! - röppent utánuk Faust. folyt. köv június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 31

32 Keresztrejtvény 32 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

33 Óvoda GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN május 28-án gyermeknapot tartottunk a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában. Több éves hagyomány ez nálunk. Nagy öröm ez mindig számunkra, hogy gyermekeink szüleivel, ismerőseivel, leendő és volt óvodásainkkal, támogatóinkkal, nyugdíjasainkkal együtt tölthetünk egy vidám, kellemes, játszó délutánt. Igyekszünk minden évben újabbnál újabb meglepetéssel is kedveskedni a vendégeknek. Az idén ovisaink vidám szalagos tánca nyitotta rendezvényünket. Köszönetet mondunk azoknak a lelkes, segítőkész vendégeinknek, akik a fellépő kis mozdonyainknak hosszú alagutat varázsoltak pillanatokon belül a színpadon. Így a legkisebbek is bátran, ügyesen vonatoztak. Kissé megfáradva lepihenhettünk a színpad előtt, a számunkra elkészített szőnyegen, és nagy érdeklődéssel figyeltük a kis mazsorettesek fergeteges táncait. Nagy öröm volt, hogy minden táncost ismerősként köszönthettünk. Volt köztük mostani, és már iskolába járó volt óvodásunk. Büszkék voltunk rájuk! Köszönjük Nyemeczné Nagy Adrienn táncoktatónak, hogy elhozta a Zagyvarékasi Sportegyesület Dream Dance ovis mazsorett csoportját, akiket nagyon nagy tapssal jutalmaztunk gyermekeinkkel. Ezután következett a gyermeknapi játszóház, ovisaink kedvence, az ugráló vár, arcfestés, póniciklizés, gyönyörű formákkal tették még szebbé a gyerekek pofiját az arcfestő lányok. Az ovisok büszkén, boldogan mutatták egymásnak a szebbnél szebb arcfestményeket. Köszönjük a Huncutka Alapítványnak, hogy rendezvényünket az idén is ilyen színvonalasan támogatta. Gyermekeinknek nagy örömöt okozott az óvónők által vezetett horgászat, célba dobás, barkácsolás, rollerezés. Közben szólt a vidám gyermek zene. Lehetett táncolni, énekelni. Volt óvodásaink lelkesen próbálgatták az új játszóterünket is. Közben a dajka nénik fáradhatatlanul osztogatták minden résztvevőnek a finom friss zsíros kenyeret, tették rá a paprikát, paradicsomot, hagymát. Volt bőven szörp, limonádé is. Köszönjük a Rékasi Papp Pékségnek a tőlük kapott finom kenyereket, Kocza Antal vállalkozónak a támogatását. Köszönjük a Polgármester Hivatalnak, hogy a Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítványunkat támogatta, és hozzájárult a rendezvényünk sikeres lebonyolításához. A támogatásból vásároltuk az üdítőket, ajándék cukorkákat, csokikat. Köszönjük Kis Gyula képviselő Úrnak a pogácsát, és a limonádéhoz valókat, és támogató szüleinknek a sütiket, édes kekszeket. A gyermeknapi rendezvényünk megvalósításában nagy segítségünkre volt a IPR pályázaton nyert támogatás mert a rendezvény kellékeit poharakat, dekorációit a szintén a pályázatnak köszönhetően szerezhettük be. Köszönjük óvodánk dolgozóinak, fáradhatatlan munkáját, a szülői munkaközösség tagjainak a közreműködést, valamint Kéri Regina és Sztrunga Dávid, és Móczár Tamás középiskolások segítségét, akik a közösségért végzett munkájukkal az Óvodánkat támogatták! Köszönjük még minden gyermek részvétét, jókedvét, kacagását! Minden meghívott vendégünknek, résztvevőnek, hogy együtt tölthettük ezt a vidám gyermeknapi délutánt, itt az Égszínkék Óvodában! Jövőre újra várunk mindenkit! Együtt játszani jó! Konkáné Fekete Márta Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány Elnöke június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 33

34 Óvoda Billegünk, ballagunk, jó így körbe járni Már hagyomány, hogy június első hétvégéjén elbúcsúznak a nagycsoportosak az óvodától, az óvónéniktől és az óvoda valamennyi dolgozójától. Búcsút vesznek a játékoktól és a kisebb pajtásoktól, hiszen a nagy vakáció után szeptemberben megkezdődik az iskola. Az idén 26 kisgyermek kezdi meg iskolai tanulmányait. Az óvodai évzáró ünnepség mindig kedvelt volt a szülők és gyermekek körében. Ilyenkor sok-sok verssel, dallal, tánccal mutatkoznak be a csillogó szemű, gyönyörűen kicsinosított nagyok. Az idei évzáró-ballagó ünnepségünket jelenlétükkel megtisztelték községünk előjárói, Jánosi József polgármester úr illetve Jenesné Paróczai Erika jegyzőasszony. Az ünnepség még egy meglepetéssel is szolgált, hiszen az útravaló kis tarisznya és a gyönyörű mesefigurákkal, sünivel és nyuszival díszített csokor mellé - melyet Faragó Ernőné, Irénke készített - egy ajándékcsomagot is kaptak a gyerekek Dávid Mónika rendőr őrnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság Baleset-megelőzési Osztályának előadója jóvoltából. Ezt követően lassan, kissé megilletődve, dalolva elindultak a búcsúzó nagycsoportosak, hogy még egyszer körbejárják az ismerős termeket, mosolyogva intsenek a kisebb társaiknak. A szülők is búcsút vettek attól a helytől, ahová naponta elkísérték gyermeküket sok éven át, megköszönték az óvónénik odaadó munkáját. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy az óvodapedagógusok nevében mi is megköszönjük a Szülői Munkaközösség illetve valamennyi segítő szülő munkáját, hiszen rendezvényeink lebonyolításában nagyon sokat segítettek. A ballagás végén kis csemegével kedveskedtünk a gyerekeknek. Az IPR-es pályázatunk segítségével még színvonalasabbá tudtuk tenni rendezvényüket. A magam és valamennyi munkatársam nevében minden kis óvodás gyermeknek, szüleinek és testvéreinek kellemes, tartalmas vakációt kívánok, a leendő ovisokat pedig szeretettel várjuk szeptemberben. Kézér Valéria óvodavezető helyettes 34 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

35 Sport Labdarúgás 24. forduló: Pusztamonostor Zagyvarékas Pusztamonostor kizárása miatt nem játszották le a találkozót. A három pontot 3-0-s gólaránnyal Zagyvarékas kapta. 25. forduló Zagyvarékas - Kunhegyes 1-5 (0-3) Zagyvarékas, 50 néző, vezette: Szénási Gábor. összeállítás: Serucza Szőllősi, Simon, Szabó K.(Busi), Konka Major M, Czibak, Nagy A., Rácz P. Tóth Z.(Deák), Nagy G. Gólszerző: Simon (82.) Az első játékrészben fél óra elteltével- két perc alatt kaptunk két gólt, amely el is döntötte a találkozót. A második félidőben -a szépítő gólunk ellenére- az történt a pályán, amit a vendégek akartak, akiknek győzelme megérdemelt. Jók: Konka, Szőllősi, Nagy A. Valkó Zsolt: Gratulálok Kunhegyesnek a mai győzelméhez. Ifi: 3-3. Gólszerző: Raffael Gusztáv 3 (27., 59., 89.) összeállítás: Krisztián Zsolt Somogyi Attila, Sziráki László, Mondok Zoltán, Major Dominic, Somogyi Szabolcs, Ollári Zoltán, Újfalusi Attila(Rácz Mátyás), Szabó Bálint(Szabó Tamás), Timkó Richárd, Raffael Gusztáv. Kiállítva: Major Dominic (57.) Először 0-2-ről 2-2-re, majd 2-3-ról 3-3-ra sikerült egyenlítenie csapatunknak. Ez utóbbi a 89. percben, emberhátrányban történt. Raffael Gusztáv mesterhármasa önmagáért beszél. 28. forduló: Jászdózsa Zagyvarékas. A jászdózsaiak visszalépése miatt a 3 pontot, 3-0-s gólkülönbséggel Zagyvarékas kapta. 29. forduló: Jászkisér - Zagyvarékas 6-1 (1-1) Jászkisér, 100 néző, vezette: Ács Zoltán. összeállítás: Serucza Szőllősi, Simon, Rozsnyai(Major D.), Diós, Czibak, Nagy A., Rácz P. Deák, Szabó K.(Busi), Major M. Gólszerző: Rozsnyai (36.) A végeredmény ismeretében talán meglepő, de 1-0-ra még csapatunk vezetett. A második játékrész utolsó negyed órájában potyogtak a gólok. Jók: - Valkó Zsolt: Nem akarok megsérteni senkit, ezért inkább nem nyilatkozom. Ifi: Gólszerző: Krisztián Zsolt (42.) összeállítás: Somogyi Szabolcs Vaszi Bálint, Sziráki László, Mondok Zoltán, Újfalusi Attila, Rácz Mátyás, Ollári Zoltán, Raffael Gusztáv, Timkó Richárd, Krisztián Zsolt, Kántor István. Már az első félidő végeredménye is (7-1) kiütéses hazai győzelmet sejtetett. 30. forduló: Zagyvarékas - Jászalsószentgyörgy 3-6 (1-2) Zagyvarékas, 50 néző, vezette: Györgyfi György. összeállítás: Jász Szabó T., Konka, Simon(Deák), Major M., Czibak, Nagy A., Rozsnyai(Busi), Rácz P., Diós(Ollári), Nagy G. Gólszerzők: Rozsnyai (3.), Rácz 2 (52., 64.) Ha a hogyan lehet önmagunkat megverni kategóriában díjat osztanának, csapatunk most Oscar-t érdemelne. Kidolgozott helyzetekből szép találatokat szereztünk, miközben tálcán kínáltuk a gólszerzési lehetőséget az ellenfél számára. A bajnokságban csapatunk a 11. helyen zárt. A mérlege: 11 győzelem, 6 döntetlen, 13 vereség, 39 pont, a gólarány Érdekesség, hogy a tavasz folyamán papírformának számító győzelmeket szalasztottunk el, ugyanakkor hazai pályán- legyőztük a jobb játékerőt képviselő, illetve a tabellán előkelőbb helyen álló Tiszaföldvárt, Kunszentmárton, Jászboldogházát. Jók: Rácz P., Nagy A., Szabó T. Valkó Zsolt: Úgy érzem, mindenkinek jót tesz a pihenő. Ifi: Gólszerzők: Mondok Zoltán (3.), Krisztián Zsolt (85.) Kiállítva: Somogyi Attila (30.) összeállítás: Újfalusi Attila Kökény Richárd, Sziráki László, Somogyi Attila, Somogyi Szabolcs, Major Dominic, Rácz Mátyás, Kántor István, Krisztián Zsolt, Mondok Zoltán. Mindössze 10 emberrel tudtunk kiállni, volt egy kiállításunk igaz a vendégeknél is- és kaptunk 10 gólt. Talán annyira nem is baj, hogy vége van a bajnokságnak.. Ezzel együtt fiataljaink a 7. helyen végeztek a bajnokságban. Mérlegük: 13 győzelem, 2 döntetlen, 15 vereség, 39 pont, a gólarány A ténylegesen szerzett pontszám több volt, de abból kettőt levontak az évad során. Ezt írta a Néplap Ez a sorozat az 1994 májusa előtti történéseket eleveníti fel, amikor még nem volt helyi újság Zagyvarékason. A mai alkalommal a korabeli lovas programokról számolunk be. 60 éve: július 28. Tószeg és Vezseny nem vett részt a járási szpartakiádon. A Szolnok Járási Testnevelési és Sportbizottság Szolnokon rendezte a Falusi Dolgozók Szpartakiádja járási döntőjét. 131 sportoló vett részt. A legtöbb versenyzővel a Zagyvarékasi Sportkör indult, ugyanakkor azonban a tószegi és a vezsenyi sportkör annak dacára, hogy benevezettegyetlen sportolót sem küldött el a járási döntőre. Dicséret illeti a zagyvarékasi sportkört, amely a legtöbbet, 47 sportolót vonultatott fel. A zagyvarékasiak eredményei: 5 kilométeres gyaloglás: 1. helyezett Molnár 30:58,2 perc, 2. helyezett Faragó 30:58,6 perc. Távolugrás: 1. helyezett: Kovács 520 centiméter. 20 kilométeres kerékpározás: 2. helyezett Solti 38 perc. Röplabda: 1. Rákóczifalva, 2. Zagyvarékas, 3. Tiszaföldvár, 4. Szajol. Nők: 500 méteres síkfutás: 3. helyezett Tasi 1:45,9 perc. Súlylökés: 2. helyezett Simon 877 centiméter. Röplabda: 1. Zagyvarékas, 2. Rákóczifalva, 3. Tiszaföldvár. A csapatbajnokság végeredménye: -7 csapat vett részt- az első 3 helyezett sorrendje: 1. Tiszaföldvár 135 pont, 2. Zagyvarékas 127 pont, 3. Rákóczifalva 102 pont. 50 éve: július 2. A labdarúgó bajnokságban Zagyvarékas a 12. helyen áll, 6 ponttal július 4. Hétvégi sportműsor. Zagyvarékason és Kőtelken délelőtt 9 órától körzeti szpartakiád döntő a községi sporttelepeken július 8. Szpartakiád döntők. Körzeti döntő Zagyvarékason. A zagyvarékasi győztesek eredményei: Férfiak. 100 méteres síkfutás: 1. helyezett Pinczi, 12,9 másodperc. 400 méteres síkfutás: 1. helyezett Nagy, 1:06 másodperc méteres síkfutás: 1 helyezett Urbán, 5:12, 4 másodperc. Távolugrás: 1. Pintér 530 centiméter. Tekében Zagyvarékas végzett az első helyen, míg az egyéni versenyt Horváth Jászladány- nyerte július 9. A labdarúgó bajnokság tavaszi végeredménye: 1. helyezett Vegyiművek, 19 pont. 13. helyezett Zagyvarékas, 1 győzelem-2 döntetlen-9 vereség, 8-30 gólarány, 4 pont. Cserkeszőlőt kizárták, A Jászberényi Vasas II. eredményeit pedig nem számolták bele július 14. Atlétikában az esélyesek, kézilabdában meglepetésre a besenyszögiek győztek a szolnoki járási szpartakiádon. Több, mint másfélszáz versenyző állt rajthoz a Szolnoki MÁV sporttelepen a vasárnap délelőtt tartott járási szpartakiádon. Egyedül a zagyvarékasiak indítottak mindössze két versenyzőt. A zagyvarékasiak eredményei: Férfiak. 100 méteres síkfutás: 2. helyezett Pinczi, 12 másodperc. 400 méteres síkfutás: 2. helyezett Urbán,63,4 másodperc méteres síkfutás: 1 helyezett Urbán, 5:11,1 másodperc. Az atlétikai versenyek első és második, a labdajátékok első helyezettjei vesznek részt a vasárnapi megyei szpartakiád döntőn július 15. Megyei II. osztályú ifjúsági labdarúgó bajnokság végeredménye: 1. Jászberényi Vasas II. 25 pont, Zagyvarékas, 3 győzelem-3 döntetlen-7 vereség, 9-37 gólarány, 9 pont. 30 éve: július 7. Labdarúgás. A versenyfutásban Jászapáti győzött. Pusztamonostor, Jászladány és Jászboldogháza a középmezőnyben végzett, míg az alsóházban az előző bajnoksághoz hasonlóan Jászdózsa, Zagyvarékas és Jásztelek zárja a sort. A legsúlyosabb sportszerűtlenséget Zagyvarékas követte el, nem utazott el Alattyánba, holott ez a mérkőzés befolyásolhatta volna a bajnokság végső kimenetelét is, mivel a vezető Jászapáti idegenben mérkőzött, ha esetleg kikap, úgy Alattyán is lehetett volna első. Helyes volna, ha a jövőben a labdarúgó szakszövetség nem csak a pontot venné el, hanem felelősségre vonná az elmaradt mérkőzésekért az egyesület illetékes vezetőit is, hiszen a nevezéskor ők vállalják a felelősséget csapatuk megjelenéséért. A tavaszi fordulóban Jásztelekből hat, Zagyvarékasból öt, a kizárt Jászfelsőszentgyörgyből négy felnőtt, vagy ifjúsági játékost állítottak ki. Boldogháza a legsportszerűbb, itt senki sem volt kiállítva. Végeredmény: 1. Jászapáti 34 pont, Zagyvarékas, 1 győzelem-2 döntetlen-19 vereség, gólarány, 4 pont július 10. Labdarúgás, ifjúsági tabella: 1. Jászalsószentgyörgy 43 pont,..11. Zagyvarékas, 5 győzelem-1 döntetlen-16 vereség, gólarány, 11 pont június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 35

36 Sport Nagyszerű sikerek Olaszországban! GULIANOVA városában XV. FESTIVAL ITERNAZIONALE BANDE MUSICA- LI versenyen vettek részt a Zagyvarékasi Dream Dances lányok a nádudvari Napsugár csoport mazsorettes tagjai és a Mellofon Fúvós Zenekar Együttessel karöltve. Odafele úton Padova városában gyönyörködhettek a lányok. Megérkezésük után minden nap felléptek a városban. Utcán, Campingben, esti felvonuláson és szomszédos városban. Összesen nyolc alkalommal kaptak felkérést, aminek természetesen nem tudtak ellent mondani. Az egyik legnépszerűbb csoport volt a versenyzők között. Május 31-én szakmai zsűri előtt mutatkoztak be 20 perces zászlós, botos két botos koreográfiájukkal. Június 2-án menettáncukat kellett ismét bemutatniuk és a két produkció láttán úgy döntött a zsűri, hogy a fesztivál legjobb színpadi előadásmódja díjjal jutalmazza. Nagyon boldogok voltak a lányok a művészeti vezetőkkel együtt, mivel eszméletlen mennyi munka, felkészülés előzte meg a versenyt. A nádudvari lányok 8 fő háromszor ment el Zagyvarékasra gyakorolni és videóról tanulta meg az egészet. A Zagyvarékasi lányok is eljöttek Nádudvarra és 8-12 óráig forgatták a botokat és zászlót. De megérte, mert a siker az nem mindennapi. Nem beszélve, hogy nagyszerű embereket és lányokat ismerhetünk meg. Köszönet a szülőknek! Zsuzsikának, Gábor bácsinak. Köszönjük a meghívást, örülünk, hogy a sikeres fellépéseknek mi is részesei lehettünk. Köszönjük Adriennek a sok törődést, a sok munkát a lányok felkészítését! Sok ilyen szorgalmas, lelkiismeretes és kitartó embert Zagyvarékasnak! További sok szép sikert érjetek el! Nádudvar Tőzsér Jánosné Erzsike Nádudvari mazsorett csoport művészeti vezető 36 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

37 Olasz országban járt a zagyvarékasi K. S. E. Dream Dance mazsorett csoport! Újra megrendezésre került a XV Festival Internazionale di Bande Musicali. Második alkalommal kapott meghívást csoportunk! Csapatunk a nádudvari mazsorett csoport tagjaival és a kisújszállási Mellofon zenekarral együtt vágtak neki a nagy megmérettetésnek. Csütörtökön reggel 6 órai indulással hagytuk el Zagyvarékast. Este 7 óra körül megérkeztünk Padova városába. Kisebb csoportokban megnéztük a város nevezetességeit. Bejártuk a város főterét, egy kis szórakozásra is jutott, mivel a központban a helyi vidámpark csalogató programjai csábítottak minket. Este 9-kor útnak indultunk Giulianova felé, a megérkezést követően elfoglaltuk a hotel szobáit és a zenekarral együtt készültünk az első fellépésre. A táncaink első bemutatása nagy sikert aratott, mely után több nem várt felkérést kaptunk. A vacsora befejeztével elindultunk, hogy megnézzük következőnap, a nagyszínpadon milyen megmérettetés vár ránk. Szombat délelőtt vezetőink és Farkas Vivien a polgármesteri fogadáson képviselték csoportunkat, majd egy misére hívtak el, ahol a fesztivál összes résztvevője megjelent. Az délután folyamán még utoljára elgyakoroltuk a koreográfiát, hogy az esti szereplésen minden a terv szerint menjen. A 3-4 órai készülődés után elindultunk a nagyszínpadi fellépésre. Tőlünk Jánosi Ingrid és Sztrunga Szilvia indult a Miss Mazsorett címért! Egy számot kaptak, amit mindig viselniük kellett. Az izgalmak ellenére a legapróbb részletekre is figyelve a maximumot adtuk ki magunkból. Az általunk 1-2 ezer főre becsült nézősereg vastapssal jutalmazta a csoportot. Az érzést, amit akkor éreztünk, és kaptunk a nézőktől soha nem felejtjük! Jó volt Magyarnak lenni ott és akkor! Szavakkal nem lehet leírni. Meghatódtunk, örültünk, talán néhányan könnyekkel is küszködtünk. Az örömünk növelésére Tortoreto városába megünnepeltük a sikeres szereplésünket. A vasárnap reggel, már egy fellépéssel kezdtünk. A város főterén volt egy szereplés, majd egy menettáncra kértek fel minket. A színvonalas produkciónak köszönhetően a szponzorok arra kértek minket, hogy az üzletükben vonuljunk végig. Közös fotók után, megvendégeltek bennünket és már indultunk is tovább. Délután a Balic hotel dolgozói és vendégei kérésére újra megmutattuk táncainkat. A szálloda vendégei sokan az ablakból nézték és sokan a közeli szállodákból. Nézők sokasága érkezett a zenés bemutatónkra. Érdeklődve és nagy tapssal fogadták. A vacsora előtt váratlanul megérkezett az egyik szervező, hogy egy esti menettáncon vegyünk részt. Boldogan elfogadtuk a lehetőséget. Ismét beültünk a buszba, s elvittek minket a fellépés helyszínére. Menettáncot és állótáncot táncoltunk, kicsit már fáradtan, de nagyszerű hangulatban a hálás közönség sokasága előtt. A hétfő délelőttünk szabad volt, amit fürdőzéssel és napozással töltöttünk. Ebéd után újra kezdetét vette a készülődés a menettáncra. A helyszínre érve csoportképet csináltunk a tengerparton, több csoporttal, szervezőkkel és kezdetét vette a hosszú felvonulás. Az út szélén telis teli emberekkel, akik a táncosokat figyelték, fényképeztek, tapsoltak. Igazi karneváli hangulatban éreztük magunkat a hosszú pálmafa soron. A nagy meleg ellenére az utcai felvonulás végéhez érve még egy állótáncot adtunk elő a körszínpad ölelésében. Szintén rengeteg ember figyelte a táncosokat! A szereplés után visszamentünk a hotelbe és a csapat sikereiért mindenki közösen koktélozott Erzsike néni és Zsuzsika néni meghívására, akiknek, közeli születésnapjukat ünnepeltük. Az utolsó vacsoránk után elérkezett az utolsó táncunk is, amit szintén a nagyszínpadon adtunk elő. Nagy izgalommal és várakozás előzte meg az eredményhirdetést! Sikerült! Csapatunk elnyerte a LEGJOBB SZÍNPADI ELŐADÁS CÍMET! Nagyon boldogok voltunk. Elégedettek, mert a sok munkát, amit készültünk, megérte! Még fel sem fogtuk teljesen. Nagyszerű érzés volt! Visszaértünk a szállásra és a pincérek felöltözve vártak minket és elhívtak egy közeli táncos szórakozó helyre. Gyorsan összekaptuk magunkat és nekivágtunk az éjszakának. Kedd reggel elfogyasztottuk az utolsó reggelinket, kiélveztük az utolsó svédasztalos olasz ízeket, fájdalmas búcsút vettünk a tengertől, hoteltől a pincérektől és nekivágtunk a Róma felé vezető Sport útnak. Rómában eltöltött 10 óra alatt bejártuk Róma nevezetességeit, busszal és gyalog! Nagyszerű volt, csodás épületeket láthattunk. amit eddig csak történelemkönyvekben, vagy tv-ben láttunk. Kicsit fáradtan, de szép emlékekkel indultunk haza. Itthon nagyszerű fogadtatásban volt részünk. Zenével, lufikkal vártak a szülők Jánosi József polgármester úr Nagy Gábor K. S. E elnöke a mi Gabi bácsink! Meghatódva örömkönnyekben úszva örültünk és boldogok voltunk! Hazatérve egy felejthetetlen útról. Köszönjük szüleinknek, hogy elengedtek, támogattak bennünket! Köszönjük Nagy Renátának a sminkeket, Kézér Ágotának, Kobela Józsefné Marikának, Nagy Gáborné Zsuzsika néninek, minden segítséget, fotókat. Bene Lucának és Major Annának a csoport élen járóinak a sok menetelést. Köszönet a Nádudvari lányoknak és szüleiknek, hogy elkísértek vállalták a közös fellépéseket! Köszönet a kisújszállási zenekar közreműködését, színvonalas és mindig rajtra kész zenészek munkáját. Köszönjük támogatóinknak az anyagi támogatást! Köszönjük koreográfusainknak, Latyak Brigittának, Szauter Tündének, Nyemeczné Nagy Adriennek a szép táncokat. Utoljára, de nem utolsó sorban Nyemeczné Nagy Adriennek a csoportok szervezőinek, összekovácsolójának, köszönjük, eredményes és kitartó munkáját. Vele készülhettünk, sokszor elfáradtunk, de mindig erőt adott a folytatáshoz! Bíztatott, felkészített minket! Köszönjük a csoport nevében, hogy ilyen nagyszerű sikerben lehetett részünk, amit soha nem fogunk elfelejteni! Köszönjük, hogy Magyar országot, Jász- Nagykun Szolnok megyét, Zagyvarékast képviselhettük, színvonalas táncainkkal. Soha nem feledjük! Köszönjük! június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 37

38 Helytörténet Küldjön egy képet! Polónyi Tibor - Pozsonyi út- nem egy, hanem több képet küldött be megkeresésünkre rovatunkba. Ezek a fotók is igazolják, hogy a családi albumok igazi kincseket rejtenek. Az osztályképek, az első áldozásról készült fotók, az ismerős arcok, reményeink szerint sok olvasónkban idéznek fel régi, kedves emlékeket. Miért fontosak a sárguló, sokszor gyűrött fotók? Minden emlék halványodik az évek múlásával, de aztán egyszer tapasztaljuk, hogy ismét élesebben, tisztábban rajzolódnak ki előttünk a múlt emlékképei. 38 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus Márai Sándor gondolatait idézve: Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz, mint azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles és jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet, s a világítás bizonyos fénytörése szükséges ahhoz, hogy a vak fémlemezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tükörlap. Így halványodik el az időben minden emberi emlék. De egy napon fény hull valahonnan, s akkor megint látunk egy arcot. (Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek) Cinka István

39 Helytörténet 1347?- Nem! 1323?- Igen! Mint köztudott, a települések életkorát attól az időponttól számítják, amikor először történik róluk írásos említés. Rékas esetében eddig kőbe vésett évszám volt Egy birtokmegosztási ügyben keletkezett okirat ez év szeptember 16-án kelt és Pál országbíró ítéletét tartalmazza. Az érintett birtokok között szerepel Rékas, mint kőtemplommal bíró település. Zagyvarékas ennek megfelelően 1997-ben ünnepelte meg fennállásának 650 éves évfordulóját. Nyilvánvaló azonban, hogy egy település mindig régebbi, mint nevének első írásos említése. Írásban ugyanis csak arról lehet szólni, ami már létezik. Minden bizonnyal igaza volt tehát egykori tanítóinknak (Tallér Imre, Szegszárdy Imre), amikor arról szóltak, hogy Rékas Árpád-kori település. Szilárd építésű temploma egyértelműen visszautal az Árpád-házi királyok korára. Nem tudni, mikor rögzült az 1347-es év, mint Rékas első említésének éve. Fellengzős lenne azt mondani, hogy a legújabb kutatások szerint megdőlt ez az évszám. Nem történt ugyanis célirányos kutatás, de a szerencse újabb évszámokat hozott utamba. Először a Magyar Katolikus Lexikon Zagyvarékasról szóló szócikke látszott megdönteni 1347-et. Információja szerint Rékas már 1332-ben létezett. A forrást még nem sikerült leellenőrizni, amikor a sors érdekes új fejleménnyel szolgált. Ez év januárjában, Szolnokon járva, birtokomba került a Millennium alkalmából 2000-ben kiadott Ezer év a Tisza mentén című gyűjteményes kötet. Ennek egyik tanulmánya a Közép-Tiszavidék török hódoltság előtti természeti képének rekonstruálásához gyűjtött adatokat közöl. Ezek között több, Rékasra vonatkozó adat szerepel, különböző összefüggésekben, minden esetben az évre vonatkozóan. Nyilvánvaló volt, hogy ezek egy és ugyanazon oklevélből, vagy azonos tárgyra vonatkozó oklevelekből származnak. Felvettem a kapcsolatot a tanulmány szerzőjével, Dr. Bagi Gáborral, aki a vártnál is nagyobb és gyorsabb segítséget nyújtott. Nem egyszerűen megadta az oklevél elérhetőségét, hanem a vonatkozó gyűjteményekből a Rékast érintő részeket másolatban eljuttatta hozzám. Miről tanúskodnak hát az oklevelek? április 13.-án Nagyszombat városában Berend fia Márton, veszprémi ispán - hű szolgálatai fejében - a Rékas és Egyedháza nevű birtokok vagy földek adományozását kérte I. Károly (Károly Róbert) királytól. (Egyedháza Rékastól és a Zagyvától nem messze fekvő falu volt, amely azonban a török időkben elpusztult.) Az uralkodó nem zárkózott el az adományozástól, de minthogy a birtokok állapotát nem ismerte, elrendelte, hogy a váci káptalan - a király megbízottjának jelenlétében - végezzen határjárást, majd Mártont iktassa be a két birtokba. Június 2.-án a váci káptalan azt jelenti a királynak, hogy április 13.-i parancsára János nevű kanonoktársuk és a király embere a határjárást elvégezte és Berend fia Mártont a két birtokba beiktatták. (A határjárási jelentésben lényegében körülírták a birtokok határvonalát. Érdekes, hogy az egyik határszakasz a Várkonyba vezető út volt, vagyis akkoriban Rékasról út vezetett Várkonyba.) Mindezek után június 3-án a király az adományt új és autentikus kettős pecséttel ellátott oklevélben megerősítette, s így Berend fia Márton jogerősen Rékas birtokosa lett. Rendkívül érdekes, milyen gyors és hatékony volt a királyi adminisztráció. Az uralkodó április közepén rendelte el a határ bejárását és másfél hónap után már megkapta a jelentést a feladat végrehajtásról. Ehhez a parancsnak el kellett jutnia a váci káptalanhoz, ahol kijelölték az egyik kanonokot, majd egyeztetni kellett a király megbízottjával az időpontról, a Rékasra utazás módjáról, ami akkor némileg nehézkesebb volt, mint manapság. A helyszínen el kellett végezni a két birtok határának bejárását, vissza kellett utazni (feltehetően Vácra), el kellett készíteni a jelentést és azt megfelelő formában be kellett terjeszteni. Mindez június 2.-ára megtörtént, s másnap már megszületett a királyi megerősítés, az okiratokból kikövetkeztethetően Visegrádon. Vajon mi késztette Berend fia Mártont, hogy Rékast (is) kérje a királytól? Pontos választ aligha lehet kapni, de bizonyos általános feltételezéseket megengedhetünk magunknak. Rékas nem lehetett jelentéktelen település, ha Márton az innen viszonylag távoli Veszprémben tudott róla, s nyilván adottságait is ismerte. Nem lehet véletlen, hogy Rékas többszöri elnéptelenedés után mindig újranépesült, miközben sok más falu, (mint például Egyedháza) szinte nyomtalanul eltűnt. A falu ősi volta önmagában nem lehet magyarázat erre. Az évi oklevél (amelyben ismét felbukkan Berend fia Márton neve) által említett kőtemplom túlélt minden vészt, s az elnéptelenedés idején is jelezte, hogy itt élet volt, s ide érdemes letelepülni. Annak idején Dr. Tomori János plébános ( ) tett említést arról, hogy Rékas a környék legősibb települése. Hogy életképesség tekintetében állta a versenyt, nem kétséges. A török hódoltság utáni újjászületése is példa rá. Rékast 1724-ben alapították újra, mint plébániát, s ettől az évtől kezdve van anyakönyvezése. Abony csak 1737-ben jutott el eddig, Újszásznak pedig csak 1787 óta vannak anyakönyvei. Rékas tehát 1323-ban már létezett, s erről cáfolhatatlanul tanúskodnak a korabeli okiratok. A 700 éves jubileumra így nem kell 2047-ig várni, hanem már 9 év múlva meg lehet ünnepelni. Talán készülni is lehetne már rá! Mindazonáltal úgy érzem, az év még nem a végső szó. Fehér Tibor június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 39

40 Helytörténet Beszélgető partnerem Máté Éva, aki mert nagyot álmodni, tenni a falu gazdasági és idegenforgalmi fejlődése érdekében. Tanári diplomáját félretéve a kétkezi munkát választotta, így próbálja megvalósítani terveit szülőfalujában. Vendégház nyílt Zagyvarékason S.Cs.E.: Amikor először halottam a terveidet, azt mondtam, végre valaki, aki lát valamit a falunkban, mer nagyot álmodni. Az álom mára valósággá vált, megépült a falu s talán a környék első vendégháza. Hogyan született meg benned ez a terv? Mennyire volt nehéz a megvalósítás? M.É.: Ahogyan említetted az ötlet adott volt, nincs vendégház a környékben. A fejlesztéseket, azaz akkor még csak fejlesztési terveket látva, gondolok itt a Szolnok-Hatvan kerékpárútra és az M4-es autópályára, kézenfekvő volt, hogy egy vendégházra előbb utóbb szükség lesz. A kezdet? 2009-ben az MVH Turisztikai fejlesztés céljára kiírt egy pályázatot, amiben láttunk fantáziát. Beadtam a pályázatomat Tulipános vendégház kialakítására és fejlesztésére. Már majdnem lemondtam a pályázatról, amikor megérkezett az értesítés, amiben az állt, hogy a pályázatomat kedvezően bírálták el, így hó hóig megvalósíthatom az álmaimat. S.Cs.E: Akkor nem volt más hátra, mint előre! Gőzerővel dolgoztál azon, hogy a Vendégház minél előbb elkészülhessen. Voltak a pályázatnak kikötései? M.É: Igen! Sok elvárásnak, előírásnak meg kellett felelni. Tudni kell, hogy ez egy a Darányi Ignác terv, ami az EU és a Magyar kormány által támogatott fejlesztés. Természetesen, mint minden pályázatnak ennek is voltak feltételei, kötelező elemei. Mint pl. a részben akadálymentesített épület kialakítása, zárt udvar, parkoló. Ezt mind 100%-ban teljesítettük. Amit én szerettem volna az, hogy, minden szoba külön fürdőszobával rendelkezzen. Azt hiszem mindent sikerült megvalósítani, amit én szerettem volna, és ami előírás volt. S.Cs.E: A vendégház elkészült, úgy tudom a legmagasabb fokozatú minősítést kaptátok. Fejlesztésben gondolkodsz e? Mik a terveid a jövőre nézve? M.É: Az átadás megvolt, valóban a legmagasabb, azaz a 4 napraforgós minősítést kapta a vendégház. Ez köszönhető a rengeteg munkának és szeretetnek, amivel ez a Vendégház épült. Most nyitottunk, de már a fejlesztésen gondolkodom, ami gyógyturizmus, gyógylovagoltatás. S.Cs.E: Akkor tulajdonképen már vendégeket is fogadhatsz. Hány fő befogadására képes a Vendégház? Milyen kikapcsolódási lehetőség várja a Tulipános Vendégház látogatóit? M.É: Három szobánk van 2-2 személynek, ebből egy akadálymentesített. Közös nappali,3 étkező és konyha várja az ide látogatókat. TV, internet, WIFI használat. Az udvaron füves terület, ahol focizni, tollasozni lehet, a gyerekeknek trambulin, játszótér áll a rendelkezésükre. Kerti főzés lehetősége is adott, grillező, bogrács állvány, kemence mind megtalálható. Egyelőre még csak nyári időszakban június 01- augusztus 31-ig tudunk vendégeket fogadni, de lehet, hogy ez idővel változni fog. Jövőbeni terveim között szerepel még a kerékpárút megépülését követően biciklitúrák szervezése is. S.Cs.E: Hogyan lehet szobát foglalni? M.É: Facebook oldalunkon,, Tulipános Vendégház Zagyvarékas további információkat találhat minden kedves érdeklődő. S.Cs.E: Köszönöm a beszélgetést. Nincs más dolgom, mint sok sikert és sok vendéget kívánjak neked. 40 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

41 Vallás MEGISMERNI JÉZUST Amennyire lehetőségeim engedik, gyakran tájékozódom az interneten egyházi hírek tekintetében. Ez történt velem néhány napja is, amikor elovastam Ferenc pápa május 16-án a reggeli szentmisén mondott beszédét. A pápa arról beszélt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy Jézust megismerjük. Az elhangzott gondolatok nagyon tanulságosak. Ezért úgy gondolom mindannyiunk javát szolgálja, ha az elmondottakon elgondolkodunk és megpróbáljuk azt beépíteni életünkbe. Beszédében a pápa mindenek előtt azt szögezte le, hogy hogy Jézus megismerése életünk legfontosabb feladata. De rögtön ezután kifejtette, hogy ez elsősorban nem tanulást jelent, hanem a következő három dolgot: imádkozni kell Jézushoz, ünnepelni kell Jézust, és végül követni kell őt. Nem úgy ismerjük meg Jézust, hogy olvasunk róla, mint egykor élt személyről, hanem újból és újból beszélgetnünk kell vele az imádságban és akkor feltárul előttünk az ő szíve, amellyel hatrártalanul szeret bennünket. A hit nagy tudósai imádkozva, térden állva ismerték meg őt. Ilyen szempontból csak el kell olvasni Aquinói Szent Tamás, Szent Ágoston, vagy akár Szent II. János Pál pápa írásait. Jézus megismerésének második útja Jézus ünneplése. Ez történik akkor, amikor részt veszünk a szentmisén, vagy más liturgikus cselekményen. Az együtt imádkozás és különösen az együtt éneklés nagyon alkalmas arra, hogy Jézushoz emeljük a szívünket, ahogyan erre felszólítást is kapunk: Emeljük föl szívünket! - Fölemeltük az Úrhoz!, de a következő mondat is az ünneplésre szólít fel, amikor azt kiáltjuk: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Ha tudatában vagyunk annak, hogy megajándékozottak vagyunk: Jézus ajándékainak bőségével halmozott el minket, akkor örömteli hálaadás és ünneplés tölti be életünket. Ez a lelkület késztet bennünket arra, hogy részt vegyünk a szentmisén, hogy megkereszteltessük gyermekeinket, hogy szentségi házasságban részesüljünk, hogy törődjünk súlyos betegeinkkel, hogy igénybe vegyük a bérmálás szentsége által nyújtott nagy isteni ajándékokat. A megismerés harmadik útja: Jézus követése. Jézus válogatás nélkül mindannyiunkat szeret. Ezt a szeretetet kell elsajátítanunk. Az evangéliumban olvassuk: Jézus körüljárt jót cselekdevén. Kell, hogy ez legyen a mi életprogramunk is. Vedd a kezedbe az evangéliumos könyvet, nyisd ki és megtalálod a módját, hogy hogyan kövesd Jézust. Természetesen Jézus megismerésének ez a három útja elválaszthatatlan egymástól. Adja Isten, hogy életünk minden napján megtapasztaljuk azt az örömöt, amely Jézus megismeréséből fakad. Ezt kívánom minden kedves Olvasónak: Miklós János plébános Legyen békesség köztünk mindenkor Aki rész vett valaha is római katolikus szentmisén, az jól tudja, hogy nem sokkal a szentáldozás előtt a pap felszólítja a jelenlevőket: Köszöntsétek egymást a béke jelével. Erre a felszólításra adja a hívő közösség a címben szereplő mondatot. Vitathatatlan, hogy ez egy nagyon szép gesztus. De az is igaz, hogy ha ez megmaradna csak a templom falai közti akció szintjén, akkor nem sokat érne, sőt képmutatásnak bizonyulna. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy ez a béke-köszöntés nem csupán katolikus hívőknek szóló üzenet, hanem minden emberhez szól. Nagy szükség van arra, hogy ezt kihangsúlyozzuk. Jelen világunk megosztottságtól, háborúktól, gyűlölködéstől szenved. Hogy mennyire így van, ahhoz csak meg kell hallgatni, vagy nézni a híreket és máris túl sok erőszakról, pusztításról, háborúról értesülhetünk. A hívő ember nem mondja azt, hogy Irak, Palesztína, Ukrajna, Nigéria stb. messze van, oldják meg a maguk problémáját. Mi meggyőződéssel valljuk, hogy igen nagy szükség van a békéért felajánlott imára, sőt olykor a böjtre. Így segíthetjük távolban élő embertestvéreinket abban, hogy legyőzve a szembenállást eljussanak a kiengesztelődésre. Node sajnos békétlenségért nem kell a szomszédba menni. Hazánk határain belűl, sőt, egy-egy településen belül is meg lehet tapasztalni a gyűlölködést cigányok és nem cigányok, vagy ilyen, meg olyan pártok között, sőt, mi több: egy-egy családon belül is. Az önkormányzati választások közeledtével különösen érdemes arra is gondolni, hogy egyik párt se engedjen a csőlátás, az elfogultság, a gyűlölködés kísértésének. Amikor Nagykőrösön voltam lelkipásztor, egy olyan városban éltem, ahol a megkeresztelteknek több mint fele református volt. Köztudott, hogy a katolikus hit és a református hit tanításában sok és lényeges közös tanítás van, de ugyanakkor jó néhány eltérés is található. Ott és akkor hála Istennek sikerült jól együttműködni. Egyik református lelkész jelentette ki: Nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy egymással szembenállunk. Úgy gondolom soha sem feledkezhetünk meg arról, hogy minden ember Isten képmása, akár milyen párthoz tartozik (vagy nem tartozik). Aki polgármesterként, vagy képviselőként tisztséget akar vállalni, annak legfőbb célkitűzése kell legyen: szolgálni az egész közösséget. Benne van ebben az is, hogy maximálisan tartózkodni kell a politikai ellenfelek megrágalmazásától, lejáratásától. A közjóért össze kell fogni. A hatalom szolgálatra való. Erre a legragyogóbb példa az Úr Jézus, aki azt mondta önmagáról: az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk evangéliuma 10. fejezet 45. vers). Ő egészen élete teljes odaadásáig szolgált. Hála Istennek, nemzetünk történetében jó néhány olyan kiváló személyt megnevezhetünk, akik másokért éltek. Ezek sorában mindenek előtt meg kell említenünk Szent István királyt, aki szívvel-lélekkel népének javát akarta. Ez késztette őt arra, hogy minden erejével azon fáradozott, hogy népét betestesítse az európai kersztény népek közösségébe, meghonosítsa a kersztény kultúrát, művészetet és egyáltalán a szolgáló szeretet kultúráját. Azért imádkozom, hogy ez az evangéliumi magatartás jellemezze minden kedves Olvasó életét. Miklós János plébános június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 41

42 Hírdetés Értesítem a község lakosságát, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 3. -a (2) bekezdés b) pontja alapján a 40 éves és ennél idősebb lakosok ajánlottan és díjmentesen vehetik igénybe a szűrővizsgálatot az egészségi állapotuk megőrzése érdekében, részükre községünkben tüdőszűrő vizsgálatot tartunk. Tüdőszűrés helye: Zagyvarékas, Alkotmány utca 20. Damjanich János Általános Iskola Tüdőszűrés ideje: július augusztus 05. Hétfő: 12,00-17,00 Kedd: 8,00-12,30 Csütörtök: 8,00-13,00 Péntek: 8,00-13,00 ÉRTESÍTÉS Tüdőszűrés Kérem, hogy a TAJ kártyáját, lakcímét igazoló hatósági igazolványát hozza magával! A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azon személynek, aki rendelkezik 1 éven belüli tüdőszűrő vizsgálatáról szóló igazolással, illetőleg tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt áll, azonban az erről szóló igazolást a tüdőszűrés helyszínen feltétlenül be kell mutatni. Felhívom továbbá azon 40 éven aluliak figyelmét, akik részt kívánnak venni a vizsgálaton, hogy a szűrővizsgálatot várhatóan 1.700,-Ft térítési díj, továbbá üzemorvosi vagy háziorvosi beutaló bemutatása ellenében elvégzik. 18 éven aluli személyek vizsgálatát is csak a térítési díj befizetése valamint az üzemorvosi vagy háziorvosi beutaló bemutatását követően végzik el, továbbá a szűrés elvégzéséhez a szülő beleegyező nyilatkozata is szükséges. A térítési díjat a helyszínen kapott postai csekken kell befizetni, a vizsgálat eredményének postai úton történő megküldését előre felbélyegzett, megcímzett boríték biztosítása mellett lehet kérni, a borítékon feltüntetve a szűrés dátumát. Zagyvarékas, július 18. Jenesné Paróczai Erika jegyző s.k. ZAGYVARÉKASI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIRDETMÉNY A Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy szeptember 8-án (hétfőn) 15,00 18,00 óráig a Zagyva híd feljárójánál, 18,30 19,00 óráig a vasúti újtelepnél, szeptember 9-én (kedden) 15,00 18,00 óráig a Zagyva híd feljárójánál ebek veszettség elleni kötelező oltására kerül sor. Pótoltás időpontja: szeptember 13-án (szombaton) 8,00-9,00 óráig a Zagyva híd feljárójánál. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet előírásai szerint január 1 től a négy hónaposnál idősebb ebek csak transzponderrel/chippell ellátva tarthatók. Az eboltást megelőzően, amennyiben nincs a kutyában chip, lehetőség lesz a chip elhelyezésére is. CSAK A CHIPPEL ELLÁTOTT EBEK OLTHATÓK BE! OLTÁS DIJA: Ft CHIPPEZÉS Ft ebenként. Zagyvarékas, augusztus 4. Jenesné Paróczai Erika sk. jegyző * 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. ( (56) ; Fax: (56) SAJTÓKÖZLEMÉNY Európai Uniós támogatással valósult meg Zagyvarékas Község Önkormányzata Együtt a könyvtárakért című készségfejlesztő programjának lebonyolítása Zagyvarékas Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázati konstrukcióra benyújtott Együtt a könyvtárakért című pályázata Ft uniós támogatásban részesült. Zagyvarékas Község Önkormányzata az Együtt a könyvtárakért című pályázati konstrukciójának keretében a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárral szorosan együttműködve végezte szakmai tevékenységét. A pályázatban vállalt szakmai programok megvalósításához 6 db közoktatási intézmény bevonására került sor. Az együttműködések elsődleges célja az volt, hogy szorosabbá váljon a Művelődési Ház és Könyvtár valamint a közoktatási intézmények közötti együttműködés annak érdekében, hogy a szakmai programokba bevont gyerekek olvasással, irodalommal és általánosságban a kultúrával kapcsolatos készségei és képességei, illetve a már meglévő kompetenciái továbbra is sikeresen fejlődhessenek. A programoknak köszönhetően fejlődött kreativitásuk, önkifejező és kapcsolatteremtő képességük. A szakmai programok összeállítása a közoktatási intézményekkel közösen történt, olyan programok kialakítására került sor, amik szorosan kapcsolódnak az oktatási intézmények pedagógiai programjaihoz. A programba bevont intézmények nevelési tevékenységeiben nagy figyelmet fordítanak a gyermekek tanórán kívüli szabadidős tevékenységeinek megszervezésére illetve azok támogatására. A pályázati program keretében lebonyolított szakmai programokat a gyerekek térítésmentesen vehették igénybe. A program során sikeresen lebonyolításra került 10 db havi szakkör, 24 db heti szakkör.5 db témahét és 3 db témanap. A rendezvényeken összesen 1281 gyermek vett részt. Zagyvarékas Község Önkormányzata a pályázatban vállalt szakmai programjait a Támogatási szerződésben rögzített záró időpontjáig hiánytalanul megvalósította, a kiűzött célok a szakmai programokon megvalósultak. Az önkormányzat a könyvtárral és a bevont együttműködő partnerekkel együtt a pályázati feltételeknek megfelelően, a fenntartási időszakban is folytatja a szakmai programok lebonyolítását. Zagyvarékas Község Önkormányzata Zagyvarékas, Rákóczi út Telefon: +36 (56) ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ június-augusztus

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. április 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (41-42/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 12/2012. Határozatok száma: 63-65/2012. Rendeletek száma: - /2012. JEGYZŐKÖNYV 2012. december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Tervezett

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben