Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük."

Átírás

1 Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek alakulása 1. Az intézmény m ködési körülményei A könyvtár épülete sajnos évek óta változatlan ban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bányatiszti Kaszinó rekonstrukciójára, amely értelemszer en a könyvtár felújítását is jelenti. Sajnos a rekonstrukció megkezdése csúszik. Reménykedünk a felújítás közel jöv beni megvalósulásában. A könyvtár bels tereiben változás nem történt. Kisebb karbantartási munkák elvégzésér l azonban beszámolhatunk. A gyermekkönyvtár rosszul záródó ajtaját a Városüzemeltet Kft. megjavíttatta. Nyáron a könyvtár el terét és a ruhatári részleget kifestették, a gyermekkönyvtár bejárati ajtaját, illetve a f bejárati ajtót lemázolták, ami kissé javított a könyvtárépület esztétikumán. A tavalyi évben létrejött mozgókönyvtári hálózat tíz tagkönyvtára kilencre csökkent, Nagysáp település visszalépése miatt. Az idei évben ismét tízre egészülhet ki a hálózat, ugyanis Kesztölc jelezte csatlakozási szándékát. Állandó, szinte napi kapcsolatban vagyunk a települések könyvtárosaival és módszertani feladatainkat folyamatosan végezzük. 2. Személyi ellátottság Intézményünkben változatlanul 6 f könyvtáros dolgozik. Két éve újra megkezd dött fiókkönyvtárunkban is a kölcsönzés, itt a Közm vel dési Kft-vel kötött szerz dés alapján a könyvtári feladatokat az általuk megbízott könyvtáros végzi. Rendszeres kapcsolattartással segítjük munkáját. Felmerül problémáinak megoldásában segítjük, kéréseit igyekszünk teljesíteni. Az idei évben sikerült úgy gazdálkodnunk, hogy lehet ségünk nyílott a Textlib könyvtári rendszer felhasználói körének b vítésére. Ezzel még jobbá tehetjük a fiókkönyvtárral való kapcsolatot és a város lakóinak kulturális információival való ellátását. 1 f igazgató, 1 f igazgatóhelyettes gyermekkönyvtáros, 1 f feldolgozó könyvtáros informatikus, 1 f helyismereti könyvtáros, 2 f olvasószolgálati-tájékoztató könyvtáros. 1 f könyvtárosnak egyetemi informatikus végzettsége van, 5 f könyvtáros f iskolai és könyvtárosi szakképzettséggel rendelkezik, 2 f könyvtárosnak van középfokú nyelvvizsgája. Jelenleg 2 f egy éves továbbképzésben vesz részt a KKDSZ közm vel dési tanfolyamán, amelynek elvégzésével kulturális menedzser szakképesítést kapnak. A képzés a hétéves továbbképzési terv részét képezi. 1 f elvégezte az etanácsadói tanfolyamot. 3. Tárgyi feltételek Eszközállományunk jó, 27 db számítógépünk van. Könyvtárunkban 14 db, a fiókkönyvtárban 3 db. A mozgó könyvtár tagkönyvtáraiban szintén elhelyeztünk 1-1 számítógépet, melyek munkaállomások. 1

2 A központi könyvtárban minden könyvtáros rendelkezik saját számítógéppel, ami hatékonyan segíti a tájékoztatást, könyvtárközi kölcsönzést. Mivel minden könyvtáros végez módszertani feladatot, a saját számítógéppel megteremt dött az állandó kapcsolattartás lehet sége a mozgókönyvtári hálózat tagkönyvtáraival. Eszközállományunkat gyarapítja: 1 db DVD lejátszó (gyermekkönyvtári foglalkozásokat segíti), 1 db digitális fényképez gép (segíti az archiválást, helyismereti munkát). Rendelkezünk továbbá 1 db TV készülékkel, 2 db video készülékkel, 2db szkennerrel, 6 db nyomtatóval, 1 db fénymásolóval, 1 db írásvetít vel. Az idén a Kulturális Közalapítvány jóvoltából lehet ségünk volt 1 db nagyobb szkennert vásárolni, ez segíti a helyismereti munkát, ugyanis eddig problémát jelentett az újságok szkenelése, ami az archiváláshoz elengedhetetlen. II.. A könyvtár szakmai tevékenysége Szakmai munkánkat az évi CXL törvény szellemében összeállított küldetésnyilatkozat szerint végezzük. Könyvtárunk a város nyilvános könyvtáraként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. fogalmaztuk meg küldetésnyilatkozatunkban és törekszünk minden területen ennek megfelel en dolgozni. Mozgókönyvtár Mozgókönyvtári munkánk során folyamatosan végezzük a módszertani feladatokat. Felügyeljük és tanácsokkal segítjük a települési könyvtárak dokumentum beszerzését. A csolnoki könyvtáros tanácsunkra megkezdte segédkönyvtárosi képzését Gy rben. A képzéshez szükséges szakmai gyakorlatot a központi könyvtárban végzi el. Az új jogszabály alapján kialakítottuk a tagkönyvtárak nyitvatartási idejét, melyet ellen rzünk. A Textlib könyvtári rendszer segítésével állandó kapcsolatot tartunk a könyvtárosokkal. Könyvtárközi kölcsönzési igényüket megoldjuk. Évente egy alkalommal beszámoltatjuk a könyvtárosokat az elvégzett feladatokról. Olvasószolgálat A könyvtári ellátást és szolgáltatásokat szellemi beruházásnak kell tekinteni, amely az egész ország létének és fejl désének nélkülözhetetlen el feltétele. Az információ ebben az összefüggésben t keként mutatkozik meg, melynek haszna az egész ország javát szolgálja. írja Papp István az új könyvtári törvény kéziratában (1995). Ennek értelmében kívánunk olvasóink elvárásainak megfelelni és szolgáltatásinkat kialakítani. A városban könyvtári munkánkat 2007 szeptemberét l két helyszínen végezzük: a központi könyvtárban (Bécsi u. 42.) és a fiókkönyvtárban (Otthon tér l.), valamint az olvasószolgálati munka kib vült a mozgókönyvtári hálózat módszertani munkálataival mindkét olvasószolgálati munkatárs számára. Évek óta a beiratkozott (regisztrált) olvasók számában csökkenés tapasztalható. A munka értéke azonban nemcsak az olvasói létszámmal mérhet, hanem a könyvtárhasználók 2

3 számával és az információ átadás min ségével. Nem utolsó szempont az sem, hogy a lakosság szabadid eltöltéséhez biztosítunk jó és kulturált körülményeket ben a feln tt beiratkozók száma kicsit visszaesett (44 f ). Ennek oka, hogy a lakosság beiratkozás szempontjából megoszlik a két könyvtár között. Örvendetes tény azonban, hogy az új beiratkozók száma évr l évre növekedést mutat. Olvasószolgálatban mért adatok: Olvasóink száma 2009-ben: Ebb l 14 éven aluli: Fiókkönyvtári: Újonnan regisztrált: Rendezvények: Rendezvényi résztvev k: Kiállítások: 1416 f 498 f 200 f 439 f 30 alkalom 782 f 13 alkalom Könyvtárhasználat adatai: Személyes használat: f Fiókkönyvtárban: 3146 f 14 éven aluli: 6692 f Fiókkönyvtárban 14 éven aluli: 2290 f Kölcsönz k száma: 5894 f Fiókkönyvtárban: 890 f 14 éven aluli: 2073 f Fiókkönyvtárban 14 éven aluli: 163 f Internet használók : 1677 f Fiókkönyvtárban internet használók: 323 f Telefon, fax, használat: 2005 alkalom OPAC használat: 1797 alkalom Kölcsönzött dokumentumok száma: db Fiókkönyvtárban: 3419 db 14 éven aluli: 5671 db Fiókkönyvtárban 14 éven aluli: 416 db Helyben használt dokumentumok száma: 5086 db Fiókkönyvtárban db Referensz kérdések száma: 1694 db Referensz kérdések fiókkönyvtárban: 832 db 2009-ben emeltünk a beiratkozási díjakon. Az aktív keres k díját 800,-Ft-ról 1.000,-Ft-ra, míg a nyugdíjasok, GYED-en, GYES-en lév k, 16 éven felüli diákok díját 400,-Ft-ról 500,-Ft-ra. A válságos id szak anyagi nehézségein kívántunk könnyíteni azzal, hogy újításként bevezettük a családi jegyet (házaspároknak), ami 1.000,-Ft. Szintén új szolgáltatás a napijegy (200,-Ft), amelyet a helytörténeti kutatásért és a kézikönyvtár használatáért kell fizetni a nem regisztrált olvasóknak. 3

4 Sajnos az internet használat el retörésével nem jelent számottev bevételt ez a szolgáltatás, mert használják ugyan a kézikönyvtárat, de leginkább a beiratkozott olvasók, akik ezért nem fizetnek. Az internet használat díján nem változtattunk, ennek ellenére 599 f vel csökkent az internetet igénybe vev k száma. Ez nem érdektelenséget jelent a szolgáltatás iránt, hanem az internet szolgáltatók nagyon kedvezményes árajánlatát, amely lehet vé tette azt a tényt, hogy szinte minden háztartás rendelkezik internet el fizetéssel. Internet használat: 1677 f Fiókkönyvtárban: 322 f 14 éven aluli: 2073 f Könyvtárunk sokoldalú szolgáltatást nyújt a lakosság számára, valamint segít a közhasznú információk megoldásában is. Ezt igazolják az alábbi mutatók: Telefon, fax, használat: 2005 alkalom OPAC honlap használat: 1797 alkalom Másolt dokumentumok: 1646 db Helyben használt dok.: 5086 db Referensz kérdések száma: 1694 db A helyben használt dokumentumok és a referensz kérdések számossága igazolja, hogy intézményünk min ségi munkát végez az olvasók körében. Hiszen a magas számokból látszik, hogy törekszünk személyes foglalkozás keretében megoldani az olvasói problémákat. Jó törekvésünket pozitív olvasói visszajelzések igazolják. A folyóiratok iránt rendkívül nagy az érdekl dés. A legkeresettebbek a napilapok és hetilapok. Örömmel tapasztaljuk, hogy növekszik azoknak a száma, akik folyóirat olvasásra térnek be könyvtárunkba. Nagy fontosságú szolgáltatásunk a könyvtárközi kölcsönzés, amely évr l évre népszer bbé válik az olvasók körében. Annak ellenére növekszik a könyvtárközi kölcsönzés rendeléseinek száma, hogy már két éve a szolgáltatás nem ingyenes ben eddig rekordmennyiség 350 db könyvtárközi rendelést vettünk fel. 77 rendeléssel többet, mint 2008-ban. A lényegesen több rendelés okaként talán azt feltételezhetjük, hogy a szolgáltatás egyre elterjedtebb és egyre ismertebb mi is igyekszünk rendszeresen propagálni. A könyvtárközi kölcsönzésekb l 327 lebonyolítása nevezhet sikeresnek: ebb l 3 elektronikusan érkezett (2 db -ben, 1 db pedig DVD hordozón), 17 fénymásolat formájában. Sikertelen kérésünk 23 volt: közülük 2 db DVD-s, 2 db rendelést id közben mondtak le. A 2009-es évet sikeresnek könyvelhetjük el a kérések figyelembe vételével, s t a sikeres és sikertelen rendelések arányainak tekintetében is. A dokumentumok raktározása továbbra is gondot okoz a hely sz ke miatt. Tervszer állomány apasztással igyekszünk úrrá lenni az elhelyezési nehézségeken. Enyhítheti raktározási nehézségeinket a mozgókönyvtári hálózat. Ugyanis állományunkból letétbe adással elégíthetjük ki a hálózati könyvtárak szükségleteit (kötelez olvasmányok, népszer irodalom). 4

5 2009-ben a továbbképzési tervek megvalósításaként 2 könyvtáros egy éves képzésben vesz részt a KKDSZ által szervezett tanfolyamon. Kulturális menedzser képesítést szereznek a sikeres vizsga letétele után. Intézményünk informatikus könyvtárosa etanácsadói vizsgát tett, ez segíti az immár évek óta a nyugdíjasok számára szervezett internetes tanfolyamainkat. Idén is folytattuk a fontos évfordulókhoz köt d kiállítások rendezését. Ezekkel a kiállításokkal szeretnénk olvasóink figyelmét ráirányítani olyan irodalmi és ismeretterjeszt alkotásokra, amelyek egyébként elkerülnék figyelmüket. Mindkét olvasószolgálati könyvtáros munkaköri feladatai mellett módszertani feladatokat lát el a mozgókönyvtári hálózat két-két településén. Könyvtári feldolgozó munka Állományunkat a közm vel dési könyvtár kritériumainak megfelel en alakítottuk ki. Az Új Könyvek ajánlásaiból válogatjuk nagy körültekintéssel az irodalmat és törzsanyagot. A rendelésnél nagy gondot fordítunk az olvasói igényekre. Állomány 2009-ben: - könyv- és folyóirat: db - audiovizuális dokumentum: 1598 db - elektronikus dokumentum: 88 db - fiókkönyvtár állománya: db A magas könyvárak miatt ebben az évben igénybe vettük a Könyvellátó szolgáltatását, ahonnan nagyobb kedvezménnyel sikerült beszerezni a dokumentumokat. Ezzel a szolgáltatással lehet vé vált, hogy nagyobb példányszámmal gyarapítsuk fiókkönyvtárunk állományát is (126 db). Ebben az évben 1367 db dokumentumot vásároltunk. Keressük a lehet ségeket, hogy könyvvásárlási keretünket növeljük (adományok, érdekeltség növel támogatás). Id szaki kiadványok száma: 92 db. Állománygyarapításra 2009-ben ,- Ft-ot fordítottunk. A vásárolt dokumentumok leltározása, feldolgozása, gépbe vitele folyamatosan történik. Ez a munkafázis növekedett a fiókkönyvtár ellátásával. (1367 db, fiók: 126 db) Az állomány feltárása A tájékoztatás fontos eszközei a katalógusok, amelyeket a feldolgozó könyvtáros folyamatosan frissít és b vít. A rendelt dokumentumok céduláit leltározás után a katalógusba soroljuk. Rendszeres a kurrens, illetve retrospektív anyagok feldolgozása és Textlib-be vitele (1332 db dokumentum, ebb l 1302 db könyv, 30 db hangzó- és számítógépes dokumentum). Az ajándékba kapott könyvekr l bibliográfiai leírást készítünk, azokat számítógépbe visszük (42 db). Néhány éve informatikai eszközök segítségével történik a cédula nyomtatás. Ez némileg gyorsítja a feldolgozást. Állandó feladat az állomány revíziója. A kevésbé forgalmazott állományrészeket leválogatjuk és raktározzuk. Ezek céduláit átsoroljuk a katalógusokban és jelöljük a Textlib-ben. 5

6 A feldolgozói munkakört ellátó könyvtáros szintén végez módszertani feladatot a mozgókönyvtári hálózatban. A könyvtári programokról tájékoztatót készít és elküldi a sajtóreferensnek. Alapfeladatán kívül rendszergazdai feladatokat is ellát és szerdánként olvasószolgálati ügyeletet teljesít. A két éve elkészült honlapunkat folyamatosan aktualizálja és frissíti. Feldolgozó könyvtárosunk az idei évben etanácsadói képesítést szerzett. Ez lehet vé teszi, hogy segítse olvasóinkat a közhasznú információk megszerzésében. Segítséget nyújtunk a számítógépet használó olvasóknak. Állandó kapcsolatot tartunk az Infoker és a CompL szakembereivel, illetve a Polgármesteri Hivatal rendszergazdájával is. Helyismereti munka A helyismereti munka fontos területe a könyvtári szolgáltatásoknak. Ebben az évben különösen nagy hangsúlya volt a helyismereti munkának, hiszen 2009-ben ünnepeltük Dorog várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Az évfordulóra számos programmal készült a város. Ezek egyike volt a helytörténeti vetélked sorozat. A vetélked tematikájának összeállításában a könyvtár két munkatársa is részt vett és a vetélked re való felkészülésben fontos szerepet kapott helyismereti állományunk. Részt vettünk a verseny feladatinak kidolgozásában és a zs rizésben. Folyamatos a sajtófigyelés. Figyeljük a megyei újságokat és folyóiratokat (24 óra, KEM Hírlap, Limes, Új Forrás). Ugyancsak átnézzük az országos folyóiratokat, valamint dorogi, illetve térségi vonatkozású folyóiratok: Közhírré Tétetik, Zöld Sorok, Helyi Téma, Hídlap 2009-es számai. A helyi vonatkozású cikkeket kimásoljuk, dossziékban elhelyezzük és számítógépen is feldolgozzuk. rizzük és az érdekl d k rendelkezésére bocsátjuk a testületi ülések jegyz könyveit. Gy jtjük a dorogi meghívókat, képeslapokat, plakátokat és aprónyomtatványokat. Rendszeresen kiállítási anyagokat helyezünk el a H sök-terei tárlóban. A kiállítások segítenek tájékoztatni a város lakosságát a sokoldalú ismereteket nyújtó helyismereti állományunkról. A helyismereti könyvtáros alapfeladata mellett mozgókönyvtári módszertani munkát is ellát. Folyamatosan segíti a hálózati könyvtárosok adatfelvev i munkáját. A könyvtár rendezvényeire plakátokat, meghívókat készít. Alkalmanként helyettesít a gyermekkönyvtárban és hetente egyszer ügyeletes az olvasószolgálatban. A helyismereti gy jtemény 2009-es statisztikája: Látogatók: Kérdés: 47 f 50 db Tájékoztatáshoz felhasznált: Könyv: 86 db Dosszié: 19 db Pick gy jtemény: 2 db Önkormányzati rendelet: 4 db CD: 5 db 6

7 Kézirat: 8 db Gyermekkönyvtári munka Legifjabb olvasóink rendelkezésére áll a kellemes környezet, a jó könyvállomány, hogy m velt, sokoldalúan fejlett feln ttekké fejl djenek. Természetesen munkánkkal és minden tevékenységünkkel erre törekszünk. Els sorban az olvasás népszer sítése a célunk, de be kell látnunk, hogy el térbe kerülnek más szabadid s tevékenységek is ben a beiratkozott gyermekolvasók száma: 440 f. Ez az el z évhez képest 10 f vel csökkent. Ebb l a csökkenésb l nem kell messzemen következtetéseket levonni, hiszen ez országos tendencia. Örvendetes viszont, hogy a gyermekkönyvtárban is növekszik az újonnan beiratkozottak száma (115 f ). Egy könyvtár munkájában nem a beiratkozott olvasók száma jelenti a legfontosabb értékmér t. Sokkal fontosabb a könyvtárhasználók száma, mert az a forgalmat mutatja. Már a tavalyi évben is látogatták óvodás korú gyermekek a könyvtárat. Ennek a korosztálynak a száma növekedést mutat. Sajnos a éves korosztály száma csökkent. Látogatók száma: Kölcsönz k száma: Internetez k száma: Kölcsönzött kötetek sz.: 6692 f 2105 f 2073 f 5671 db A gyermekkönyvtárban nagy fontosságúak a rendezvények ben is számos foglalkozást, vetélked t és rendezvényt szerveztünk. Január végén rendeztük meg az Óvodások Hetét. Városunk valamennyi nagycsoportosa eljött a könyvtárba. Könyvtárbemutatón vettek részt, amelyet versekkel, mesékkel színesítettek. Az óvodások hetének vendége volt: Csernik Szende, aki láb-bábozásával és ízes beszédével b völte el közönségét. Februárban megemlékeztünk Eric Kästner születésének 100. évfordulójáról. Márciusban a Víz Világnapján játékos vetélked keretében ismerkedtek meg a gyerekek a víz fontosságával Áprilisban a Költészet Napján szavalóversenyt tartottunk, Radnóti születésének 100. évfordulója alkalmából. Megemlékeztünk a Nemzetközi Gyermeknapról, Andersen születésnapjáról. Ezen a napon a gyerekeknek bemutattuk a legújabb kiadványokat, a legnépszer bb szerz ket. Célunk, hogy egy-egy jó könyv elolvasására bíztassuk a gyerekeket volt a Magyar Nyelv Éve és Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója. Ezért gyermekkönyvtárunk térségi vetélked t hirdetett 5-6. osztályosok számára. Ennek keretében a 7

8 tanulók dr. H. Tóth István nyelvész tanár el adását hallhatták Nagyjaink szépirodalmi nyelvér l, Kazinczy örökségér l. A vetélked dönt jére májusban került sor, a jó hangulatú versenyen tíz csapat mérte össze tudását érdekes feladatok megoldásában. A verseny lebonyolításához ,-Ft-ot nyertünk KEMÖ-tól pályázat útján. A nyári szünid re is kaptak feladatot a gyermekolvasók. Ismét meghirdettük a Legyél te a nyár könyvfalója olvasópályázatot. A verseny népszer ségét mutatja, hogy többen jelentkeztek a pályázatra és több könyvet olvastak el az elmúlt évhez képest. Szeptemberben immár hagyományosan felolvasó napot és mesemondó versenyt tartottunk a Népmese Napján, mellyel Benedek Elek születésnapját köszöntöttük méltó módon. Októberben új elképzelésünket valósítottuk meg. Örömkör címmel baba-mama klubot szerveztünk a véd n i szakszolgálattal közösen. Mivel a beiratkozottak között egyre nagyobb számban jelentek meg a 3 éven aluliak. A rendezvény célja a közösségi együttléten és könyvhasználaton túl, hogy a szül k szakel adók segítségével számos tudnivalókhoz jussanak a gyermekneveléssel kapcsolatban. A nagy érdekl désre való tekintettel 2010-ben is folytatni kívánjuk a baba-mama klubot. Novemberben Dóka Péter szerkeszt, ifjúsági regényíró volt a vendégünk. Az író-olvasó találkozó helyszínéül az Eötvös József Általános Iskola szépen felújított könyvtárát választottuk ben is sok, változatos programmal igyekeztünk népszer síteni a könyvtárhasználatot és olvasást. Folyamatos a gyermekkönyvtári állomány frissítése. A gyermekkönyvtáros olvasószolgálati munkája mellett az újonnan szerzeményezett ifjúsági könyveket a Textlib programba tárolja, valamint a mozgókönyvtári hálózat két tagkönyvtárának módszertani feladatait is ellátja. A könyvtár mint m vel dési intézménye helye, szerepe a város életében Könyvtárunk a hagyományos irodalom népszer sít és oktatást segít, valamint informáló munkája mellett rendezvények, kiállítások szervezésével színesíti programját ben sokoldalú és színvonalas rendezvényekr l számolhatunk be. Április 6-án hagyományosan megrendeztük a Költészet Napi szavalóversenyt, melyen több munkatársunk is közrem ködött (zs ri). Április 20-án a BEBTE Barlangász Egyesülettel közösen Földgömb ankétot tartottunk, vendégünk volt Nagy Balázs f szerkeszt. Május 5-én a gyermekkönyvtár nyelvi vetélked jén a könyvtár dolgozói tevékenyen részt vettek zs rizéssel és egyéb technikai feladatokkal. Június 4-6-ig az Ünnepi Könyvhét 80. évfordulója alkalmából 3 napos könyvvásárt szerveztünk a helyi Novella Könyvesbolttal közösen. A vásáron népszer kiadók könyveit és 8

9 helyi kiadványokat vásárolhattak. A könyvsátornál a dorogi kiadványok szerz i dedikálták m veiket. A 3 napos rendezvényt kézm ves foglalkozás és az Aranycseng mazsorett csoport programja színesítette. A könyvvásár, amellyel hagyományt kívánunk teremteni, nagyon népszer volt a város lakossága körében. Július 5-én könyvbemutatót tartottunk. A rendezvényen Papp Márió költ beszélgetett Szilas Zoltán újságíróval Találkoztam boldog zenészekkel cím könyvér l. A jó hangulatú programon fotókiállítást is láthattak a résztvev k. Október 6-a és 10-e között került sor a Komárom-Esztergom megyei 38. Könyvhét programsorozatára. A sorozat keretében 3 el adásra és egy kiállításra került sor. A rendezvény célközönségét a nyugdíjasok alkották. Október 6-án délel tt Kökény Mária természetgyógyász az egészséges táplálkozáshoz adott tanácsot az id skorú közönségének. Ugyanezen a napon Dr. Tóth Noémi reumatológus tartott el adást Id s korban is fitten, fiatalosan. Hogyan tartsuk karban ízületeinket? címmel. Október 9-én este Vadas Zsuzsa újságírón kellemes, jó hangulatú beszélgetés keretében találkozott a dorogi olvasókkal. A Vidám úti dilik cím beszélgetés felejthetetlen élményt nyújtott a szép számú hallgatóságnak. Október 6-tól 10-ig ugyancsak a KEM Könyvhét keretében kiállítást rendeztünk Kaczmarczyk Jánosné gyönyör kézimunkáiból és Solymár Judit egyedülálló képeslap és úti emlékeib l. A kiállítás megtekintésének lehet ségét a nagy érdekl désre való tekintettel egy héttel meghosszabbítottuk. Október 28-án került sor a Mobil Kávéház cím programunkra. Ennek keretében a dorogi olvasók találkoztak a prózaíró m hely tagjaival és megismerkedhettek írásaikkal az alkotók tolmácsolásában. Rendezvényeink színvonalát és sikerességét mutatja, hogy 782 f vett részt ezeken. A könyvtár kapcsolatai más intézményekkel, szervezetekkel Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Dorog Város Barátainak Egyesületével, a Dorogi Környezetvédelmi Egyesülettel, a Tájak, Korok, Múzeumok Dorogi Csoportjával, valamint a Biokultúra Csoporttal, Dorog Város Kulturális Közalapítványával. Az alapítvány az idei évben ,-Ft-tal támogatta intézményünket, melyet informatikai eszköz vásárlására fordítottunk. A kapcsolattartás szempontjából fontosnak tartom naprakész kapcsolatunkat a város Önkormányzatával. Helyismereti anyagunkat rendszeresen gyarapítják a testületi ülések jegyz könyveivel, valamint megkapjuk és archiváljuk az önkormányzati rendeleteket, melyeket tárolunk állományunkban és a lakosság igényeinek megfelel en rendelkezésre bocsátjuk. 9

10 A városban m köd intézményekkel jó kapcsolatunk van, segítjük egymás munkáját, többször fordulnak hozzánk helytörténeti vonatkozású kérdésekkel, melyeket igyekszünk maximálisan megválaszolni. Továbbra is jó együttm köd kapcsolatot folytatunk a kisebbségi önkormányzatokkal. Segítségünkre vannak irodalmi el adások rendezésében és folyóirat állományunk gyarapításában. Szlovák Kisebbségt l rendszeresen megkapjuk a Ludové Novyni, Ezredvég, Szlovák Kalendárium c. kiadványokat. Szakmai nap keretében részt vettünk a Megyei Könyvtár által szervezett továbbképzésen, ahol a könyvtári tájékoztatáshoz szükséges honlapokkal ismerkedtünk meg. Könyvtárunk a város életének meghatározó intézménye. Munkánkkal arra törekszünk, hogy ez a dominancia tovább er södjék. Kérem beszámolóm elfogadását. Dorog, február 9. Mucha Ildikó igazgató 10

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. február 27-i ülésére

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 1. Szervezeti keretek, feltételek

BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 1. Szervezeti keretek, feltételek BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Szervezeti keretek, feltételek Könyvtárunk az elmúlt évekhez hasonlóan részben önálló intézményként végzi a könyvtári tevékenységeket, feladatokat.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság!

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság! Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága Tisztelt Bizottság! Az alábbiakban küldöm az Önök által kért beszámolót. Rendel mben a fogászati alapellátás keretén belül a város II. számú

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyírmada, 2012.

Részletesebben

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. ) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

A Könyvtár szakmai beszámolója

A Könyvtár szakmai beszámolója 2010 A Könyvtár szakmai beszámolója Készítette: Őry Endre 2011.05.11. Tisztelt Képviselő testület! Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény (1997. évi CXL. Tv.), az érvényben levő kormány- és minisztériumi

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Ikt.sz. 00-33/14 Kelt, 2014.02.04-én Magyarkanizsa JELENTÉS A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről A közkönyvtárnak, mint kulturális intézménynek, feladata az ismeretekhez, információkhoz,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum H-2510 Dorog, Bécsi út 42. H-2511 Dorog, Pf.: 17. Tel./Fax: +36 33/509 640 E-mail: info@dorogikonyvtar.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Az intézmény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének április havi tevékenységér l

BESZÁMOLÓ. a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének április havi tevékenységér l Représentation des Régions de la Hongrie a Bruxelles Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete 5, Square Vergote, 1200 Bruxelles Tel: (00322) 737 14 00 Fax: (00322) 735 65 99 E-MAIL: rep.hongrie@skynet.be

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying

Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying Kedves Könyvtárhasználónk! A válaszadás önkéntes és anonim! Szeretnénk megismerni, hogy mennyire elégedett könyvtárunk szolgáltatásaival, és arra is

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2015. évi működéséről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYEGYSÉG BESZÁMOLÓJA a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. novemberi ülésére Beszámoló a ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár működéséről

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól SZMSZ 4.sz. függ. Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól Összeállította: igazgató Hatályos: Téglás, 2015. január 1-től Könyvtári tagsági díjak 16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóknak

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Kérésére elküldöm a 2009. évi Dorog III. Körzet fogorvosi alapellátásról szóló beszámolómat. Üdvözlettel: Dr. Kormos Éva

Kérésére elküldöm a 2009. évi Dorog III. Körzet fogorvosi alapellátásról szóló beszámolómat. Üdvözlettel: Dr. Kormos Éva Dorog Város Polgármesteri Hivatal 2510 Dorog, Bécsi út 71. Tisztelt Osztályvezet Asszony! Kérésére elküldöm a 2009. évi Dorog III. Körzet fogorvosi alapellátásról szóló beszámolómat. Kelt: Dorog, 2010.

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve:

F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: F városi Szabó Ervin Könyvtár Az adatszolgáltató székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

A Tervezzen egytáblás adatbázist tanulók hiányzásának nyilvántartására! Az adattábla a következ k rögzítésére legyen alkalmas:

A Tervezzen egytáblás adatbázist tanulók hiányzásának nyilvántartására! Az adattábla a következ k rögzítésére legyen alkalmas: 1. FELADAT A Készítsen egytáblás adatbázist könyveinek nyilvántartására! Az adattábla a következ k rögzítésére legyen alkalmas: Szerz neve Könyv címe Kiadó neve Kiadás éve Vásárlás ideje Fogyasztói ár

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A zalaszentgróti. Beszámolója a 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A zalaszentgróti. Beszámolója a 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ 8790 Zalaszentgrót Battyány u.9 www.vmkami.hu Tel:83/360 120 és Felnőttképzési Központ Központ A zalaszentgróti Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely, 1. BEVEZETŐ.. község könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. Törvényben rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatások az

Részletesebben

V A GA BO N D M A GYA R KA LA N DSPORT- ÉS TERMÉSZETFILM FESZTIVÁ L

V A GA BO N D M A GYA R KA LA N DSPORT- ÉS TERMÉSZETFILM FESZTIVÁ L V A GA BO N D M A GYA R KA LA N DSPORT- ÉS TERMÉSZETFILM FESZTIVÁ L M eghi rdet és és n evezési f el t ét el ek Vagabond Club Kft 1164 Budapest, Tóköz utca 32. Koordinátor: Kollmann András Telefon: 06702218069

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés 2012. február Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR és Művelődési Ház

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR és Művelődési Ház DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR és Művelődési Ház A könyvtár BESZÁMOLÓJA a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február havi ülésére Könyvtárunk Küldetésnyilatkozatában

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola 1588-07 Adatkezelés, adatfeldolgozás Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1588-07 A különböz formátumú, szerkezet adatbázisokból megadott szempontok szerinti

Részletesebben