ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának március 10-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2005. március 10-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 669-2/2005. Melléklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának március 10-i ülésére Tárgy: A Kastélypark" Módszertani Otthon (Görcsöny) évi munkaterve Az előterjesztést készítette: Löffler Tamás, vezető-tanácsos A szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló, módosított 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet 8. (4) bekezdése értelmében a módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény az éves munkatervét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága elé, éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti. A módszertani feladatok ellátásával megbízott Kastélypark" Módszertani Otthon (Görcsöny) intézményünk beszámolóját és éves munkatervét is elkészítette. A évi beszámoló a közgyűlés március havi ülésén, külön előterjesztésként kerül a képviselőtestület elé. Az intézmény évi munkaterve jelen előterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a Kastélypark" Módszertani Otthon (Görcsöny) intézmény évi munkatervét elfogadja. Határidő: a kihirdetésre azonnal Felelős: Németh Mária, a bizottság elnöke P é c s, február 25. Tasnádi Péter

2 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthonának évi munkaterve Görcsöny, január 31.

3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvénynek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Képviselőtestülete a módszertani feladatok ellátásával a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Otthonát bízta meg. A megyei módszertani intézmény szakmai feladatait a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletek és a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei szabályozzák. A módszertani intézmény évi munkáját az alábbiak szerint határozom meg: Ápolás gondozás: - A magas színvonalú, egyénre szabott gondozási munka folyamatos biztosítása, továbbfejlesztése. Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér - Egyéni gondozási, szükség esetén ápolási tervek folyamatos vezetése, értékelése. Az új feladatok meghatározása során a team munka érvényesítése. Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Kerekesné Óbert Edit osztályvezető Molnár Ferencné osztályvezető - A 2.számú telephelyen a dementált betegeket gondozó részlegben a lakók egészségi állapotának megfelelő külső és belső környezet kialakításával az ellátáshoz szükséges optimális feltételek biztosítása. Határidő: belső környezet: folyamatos külső környezet: június 30. Felelős: dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Hegedűsné Hegyi Edit telephely vezető Rehabilitáció: A dolgozóknak és a lakóknak egyaránt érdeke, hogy az önellátó képesség a lehetséges határig fenntartható, illetve aktív rehabilitációval visszanyerhető legyen. Idős korban a mozgástér beszűkül. Sokszor a tartós fekvőbeteggé válás maga után vonja a szellemi leépülést is. A fizikai erő elvesztése inactivitáshoz vezet. A rehabilitáció a gondozási tevékenység fontos része. 2

4 - A járóképes lakók részére naponta kondicionáló torna végzése. Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Dudás Józsefné fizioterápiás asszisztens - Az azonos betegségben szenvedők (4-5 fő) csoportos tornájának vezetése. Felelős: a csoport tagjainak kijelöléséért: Dr. Koós Zsuzsanna intézeti orvos Bíró Ferencné intézetvezető főnővér a torna megszervezésért: Dudás Józsefné fizioterápiás asszisztens - A nehezen mozgó, de aktív kezeléssel önállóvá tehető lakók részére a rehabilitációs szobában egyéni gyógytorna végzése. A mozgásszervi, izületi betegségben szenvedők kezelése, gyógymasszázs elvégzése. Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Dr. Koós Zsuzsanna intézeti orvos Dudás Józsefné fizioterápiás asszisztens Mentálhigiénés ellátás: A lakók ellátásának igen fontos része a mentálhigiénés gondozás, lelki egészségvédelem. A mentálhigiéne feladatai: - az egyéniség tisztelete, a megmerevedett személyiségszerkezet elfogadása, támogatása, - a pozitív értékek elismerése, ezek kifejezésének, gyakorlásának teret biztosítani, - a közösséghez való alkalmazkodás elősegítése (közös tevékenységek, kirándulás,) - kiszolgáltatottság érzésének enyhítése - az állapot és helyzet elfogadásának segítése. - Mentálhigiénés munkaterv és éves foglalkoztatási terv készítése. Határidő: február 28. Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető Vezekényi Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárs - A mentálhigiénés dokumentáció folyamatos vezetése, értékelése. Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető Vezekényi Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárs - Havonta egyéni esetmegbeszélések a kiscsoportok vezetőivel. Határidő: havonta Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető (I. sz. telephely) Vezekényi Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárs (II. sz. telephely) 3

5 - Csoportmegbeszélések az ápoló gondozónőkkel. Egyéni esetmegbeszélések tapasztalatainak összefoglalása. Határidő: negyedévente Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető - Az Érdekképviseleti Fórum működésének segítése. Az intézet életével kapcsolatos feladatok, problémák megbeszélése. Határidő: Érdekképviselet Fórum üléseinek összehívása : félévente ill. szükség szerint Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér - A manuális és szórakoztató foglalkoztatás, a lakók hasznos időtöltése feltételeinek biztosítása. Foglalkoztatási terv készítése, a végrehajtás folyamatos ellenőrzése. Határidő: az éves foglalkoztatási terv elkészítésére: február 28. egyebekben folyamatos Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető - Az intézetbe felvételre várakozók előgondozásának koordinálása, segítése. A nyilvántartások folyamatos vezetése, ellenőrzése. Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető Kasza Éva szociális ügyintéző Képzés, továbbképzés: - Az akkreditált továbbképzésre kötelezett szakdolgozók továbbképzése a középtávú, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő éves továbbképzési tervnek megfelelően. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Kovács Antalné módszertani osztályvezető - Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési előírások megszerzésére beiskolázott dolgozók képzési tervének elkészítése. Határidő: január 31. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Kovács Antalné módszertani osztályvezető 4

6 - Házi továbbképzés nővérértekezlet keretében: Keringési betegségek, Strok utáni állapot kezelése, rehabilitációja gyakorlati technikák. Új gyógyszerek megjelenése, alkalmazása, gyógyászati segédeszközök jogosultság szerinti rendelése, dokumentálása. Folyadékpótlás jelentősége, időskorban belgyógyász és természetgyógyász szemszögéből, Gyógyteák bemutatása Előadók: Orvos, természetgyógyász Gyógyszerész szakemberek. Ápolás-gondozás vezetői Határidő: első félév Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Demenctiában szenvedő betegek foglalkoztatása gyakorlatban, bemutatóval egybekötve: film feldolgozás, Video Csoportos műhelymunka, kommunikáció Határidő: második félév Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Murai Boglárka Mentálhigiénés csoportvezető Vezekényi Zsuzsanna mentálhigiénés munaktárs Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok: - Az intézet évi munkatervének elkészítése, jóváhagyásra történő felterjesztése. Határidő: január 31. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató és az intézet vezető beosztású dolgozói - Beszámoló az intézet évi tevékenységéről. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató és az intézet vezető beosztású dolgozói - Az intézmény évi költségvetésének elkészítése. Finanszírozási terv készítése. Határidő: a fenntartó által megadott időpont Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Pataki Zoltánné gazdasági vezető 5

7 évi térítési díjak felülvizsgálata, új térítési díjak megállapítása. Az értesítések elkészítése, illetve a határozathozatalhoz szükséges adatlapok felterjesztése. Határidő: a fenntartó által megadott időpont Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Pataki Zoltánné gazdasági vezető mindkét telephelyen a feladatellátással megbízott dolgozó - Normatív támogatások igénybevételének igazolására szolgáló nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. Határidő: február 15. Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető - Az éves statisztikai jelentések elkészítése és határidőre történő megküldése. Határidő: az adatszolgáltató lapokon feltüntetett időpont. Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető - Belső ellenőrzési terv elkészítése, az ellenőrzések terv szerinti elvégzése. Határidő: a terv elkészítésére március 30., illetve folyamatos. Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető - A módszertani osztály 2004.évi működési költségigényeinek vizsgálata, ellenőrzése. Határidő: március 30. Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető - Selejtezések, leltározások, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatok elvégzése. Határidő: az ütemterv szerint Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető Hegedűsné Hegyi Edit telephely vezető valamint a leltárkezelők 1. számú telephely Görcsöny: Felújítási és kiemelt karbantartási munkák: - A kastélyépület vízvezeték hálózatának teljes felújítása0 - Az akadálymentes környezeti feltételek biztosítása érdekében a kastélyépületbe lift beszerelése (fenntartói pályázat) - új nagykonyhai dagasztógép vásárlása 2. számú telephely Keresztespuszta - A dementált betegeket gondozó részleghez tartozó zárt udvar parkosítása - A mosoda, raktár, garázs céljaira szolgáló épület tetőszerkezetének cseréje - üzemi mosógép felújítása - kilyukadt kazántagok cseréje 6

8 Mindkét telephelyen: - A lakószobák elhasználódott, kopott bútorainak cseréje - Tisztasági meszelések, festések elvégzése - Kisebb javítási munkák elvégzése - Hiányzó konyhai eszközök pótlása - Az épületek külső környezetének, a parkoknak folyamatos rendbentartása. Kerítések rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti javítása. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Hegedűsné Hegyi Edit telephely vezető Molnár Istvánné részlegvezető Görcsöny, január 31. Dr. Keresztes Tamás igazgató 7

9 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona módszertani osztályának évi munkaterve Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 88.. alapján a megyei önkormányzat gondoskodik a módszertani feladatok ellátásáról. Ennek érdekében a megye területén működő ápolást-gondozást nyújtó vagy rehabilitációs intézmények közül módszertani feladatokat ellátó intézményt jelöl ki. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Képviselőtestülete a 298/1997. (XI.24.) Kgy. számú határozatával a módszertani feladatok ellátásával 1998.január 1-től a Görcsönyi Időskorúak Otthonát bízta meg. A módszertani intézmény a tevékenységét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM számú rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi az alábbiak szerint: A módszertani osztály Baranya megye területén segíti a személyes gondoskodást nyújtó alapés szakosított ellátásokat biztosító intézmények szakmai munkáját. Információt gyűjt a megye szociális ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről. Ezekről elemzéseket, módszertani tájékoztatókat készít. Szakértőként közreműködik a szociális intézmények szakmai ellenőrzésében. Segítséget nyújt a fenntartó részére új szervezeti formák kialakításában, az integráció megszervezésében. Részt vesz a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzésében Módszertani segítséget nyújt az alapellátási szakreferensen keresztül a települési önkormányzat alapellátási feladatainak megszervezéséhez. Elvégzi az előgondozást az országos ellátási területtel működő állami, egyházi fenntartású intézmények megkeresésére. Évente tájékoztatja az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot a szociális intézmények szakmai ellenőrzésének tapasztalatairól. Részt vesz a megyei szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, a szakterülettel történő megismertetésben, valamint segíti a koncepcióban foglaltak végrehajtását. Megkeresésre, igény szerint információval és szakmai tanácsadással segíti a települési szolgáltatástervezési koncepció kidolgozását. Véleményezi a szociális szolgáltatások szakmai programját. Szakmai továbbképzést szervez, bonyolít. 8

10 Konkrét feladatok: A módszertani osztály szakértőként részt vesz a megye területén működő alap és szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatók és intézmények tevékenységének szakmai ellenőrzésében. A feladatot a működési engedély kiadására jogosult szerv megbízásából látja el. Határidő: Felelős: A megbízó szerv által megadott időpont Dr. Keresztes Tamás igazgató Kovács Antalné módszertani osztályvezető A módszertani intézet a Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján segítő szakértőként ellátja a megyei fenntartású intézmények ellenőrzését. Határidő: A BMÖ. Humánszolgáltatási Irodája által megadott időpont Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Kovács Antalné módszertani osztályvezető A módszertani osztály az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízása alapján a minisztérium által a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer évi fejlesztésére kiírt pályázatra benyújtott dokumentációk elbírálását készíti elő (elvégzi a beküldött pályamunkák formai ellenőrzését, lebonyolítja a helyszíni szemléket, iktatja és továbbítja a minisztériumba a beérkezett anyagokat). Határidő: Felelős: a pályázati kiírás szerint módszertani osztályvezető módszertani munkatársak A Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján részt veszünk a 2000 lakos feletti települések szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésében. Határidő: A BMÖ. Humánszolgáltatási Irodája által megadott időpont Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Kovács Antalné módszertani osztályvezető módszertani munkatársak A módszertani osztály által szervezett különféle szakmai műhelyeken az ellátásban dolgozó munkatársakkal is megismertetjük a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót, segítjük annak gyakorlati megvalósítását. Határidő: Felelős: folyamatos Kovács Antalné módszertani osztályvezető módszertani munkatársak A működési engedélyek kiadására jogosul hatóságok felkérésére elvégezzük a szociális szolgáltatók szakmai programjainak véleményezését. Felelős: Kovács Antalné módszertani osztályvezető és a módszertani munkatársak 9

11 A módszertani osztály rendszeres kapcsolatot tart a szakminisztériummal, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel. Az intézmények szakmai problémáinak, javaslatainak közvetítésével a jelentősebb döntések előkészítésében a jogalkotók munkájának segítésére törekszünk. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Keresztes Tamás igazgató Kovács Antalné módszertani osztályvezető Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felkérésére évben is részt veszünk a bentlakást nyújtó intézmények férőhelyfigyelő rendszerének működtetésében. Elvégezzük a teljes körű adatfelvételt, és az adatok feldolgozását. Határidő: a minisztérium által megadott időpontok Felelős: Kovács Antalné módszertani osztályvezető A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a módszertani intézet részt vesz a fogyatékos személyek otthonába, lakóotthonába, illetve rehabilitációs intézményébe történő bekerülést megelőzően az ellátást igénylő fogyatékos személy előzetes alapvizsgálatának, valamint a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatoknak az elvégzésében Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Keresztes Tamás igazgató Paári Angéla szakreferens A módszertani osztály az illetékességi területén megszervezi és segíti a 2005-évben esedékes pszichiátriai felülvizsgálatok elvégzését. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Paári Angéla szakreferens A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) szakmai támogatásával és az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda közreműködésével márciusában pályázatot hirdetett meg A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével (HEFOP/2004/2.2) címmel. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona öt tagú konzorciumi és öt tagú partneri együttműködés keretében június 30-ai határidővel sikeres, támogatásban részesített pályázatot nyújtott be a nevezett programra. Pályázatunk címe: Segítő, támogató gondozási modell erősítése a szakdolgozók képzésével. A Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi (re)integrációjának segítése. A képzésben résztvevők a megszerzett ismeretek birtokában nem csak a közvetett célcsoport elsődleges szükségleteit látják el hatékonyabban, hanem társadalmi beilleszkedésüket is segítik. 10

12 Határidő: 2005.december 31. Felelős: Kovács Antalné módszertani osztályvezető Léderer Kinga módszertani munkatárs A Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskolával együttműködünk szakképesítést nyújtó munka melletti tanfolyamok szervezésében annak érdekében, hogy az alapellátásban, valamint a szakellátásban képesítés nélkül dolgozók a munkakörükre előírt szakképesítéseket megszerezhessék. A gyakorlati ismeretek megszerzése érdekében szakmai napok, illetve terepgyakorlatok szervezését vállaljuk. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné módszertani szakértő A szakmai tanácsadás keretében minden hónap első szerdáján nyílt napot tarunk, amikor a korszerű gondozási ápolási technikák elméleti és gyakorlati bemutatására, a szociális területen dolgozók problémáinak feltárására, megbeszélésére kívánunk konzultációs lehetőséget biztosítani. Határidő: Felelős: folyamatos Kovács Antalné módszertani osztályvezető Bíró Ferencné módszertani szakértő A megye intézményeiben dolgozó szakemberek részére folyamatosan megszervezzük az alábbi szakmai műhelyeket: Intézetvezetők szakmai műhelye Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Ápolási vezetők szakmai műhelye Felelős: Bíró Ferencné módszertani szakértő Mentálhigiénés vezetők szakmai műhelye Felelős: Kocsis József módszertani szakértő Alapellátásban dolgozó szakemberek szakmai műhelye Felelős: Paári Angéla alapellátási szakreferens Az intézményektől beérkezett kéréseknek eleget téve első negyedévében beindítjuk a gazdasági vezetők szakmai műhelyét. A foglalkozások tematikáját a résztvevők az első foglalkozáson közösen alakítják ki. Felelős: Kovács Antalné módszertani osztályvezető Pataki Zoltánné gazdasági vezető A szakmai műhelyek tematikáját az 1.számú melléklet tartalmazza. 11

13 A módszertani osztály az alapellátási szakreferens munkáján keresztül kiemelt figyelmet fordít a megye szociális ellátórendszerébe tartozó alapellátási feladatok szervezésének és működtetésének szakmai segítésére. Ennek érdekében az alapellátási feladatokat ellátókon, az ellátási kötelezettséggel rendelkező települési önkormányzatokon kívül rendszeres kapcsolatot tart a többcélú kistérségi társulások menedzsereivel is. Az alapellátási szakreferens programja a munkaterv 2. számú melléklete. Felelős: Paári Angéla alapellátási szakreferens Görcsöny, január 17. Dr. Keresztes Tamás igazgató 12

14 Intézményvezetők szakmai műhelye 2005.év 1.számú melléklet Február hónap: Május hónap: Tájékoztató a jogszabályi változásokról Előadó: Dr. Keresztes Tamás igazgató A szociális munka etikai kódexe. Vélemények, javaslatok a módosításra Előadó: Témával foglalkozó meghívott szakember Tájékoztató a jogszabályi változásokról Előadó: Dr. Keresztes Tamás igazgató Az ellátottjogi képviselő tájékoztatója a tevékenysége során szerzett tapasztalatairól Előadó: Szalay Gyula ellátottjogi képviselő Az intézményi szakmai programok véleményezésének tapasztalatai. Előadó: Kovács Antalné módszertani osztályvezető Október hónap: Tájékoztató a jogszabályi változásokról Előadó: Dr. Keresztes Tamás igazgató Az intézmények szakmai ellenőrzésének tapasztalatai Előadó: Kovács Antalné módszertani osztályvezető Tájékoztató a szociális szakképzésekről és az akkreditált továbbképzésekről. Előadó: A Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola munkatársa 13

15 Ápolási vezetők szakmai műhelye Március Helye: Boróka Otthon Helesfa Korszerű szemléletek, módszerek a fogyatékkal élők és a pszichiátriai betegek gondozásában, új gyógyszerek Konfliktuskezelés, Burn-out szindróma, segítők segítése. Új jogszabályok ismertetése Megyei Ellátottjogi képviselővel konzultáció ötletbörze. A helyi intézmény megismerése, gyakorlati módszerek bemutatása. Előadók: meghívott szakemberek ellátottjogi képviselő ápolási gondozás vezetők Május első fele Helye: Mecsekjánosi Idősek Otthona Keringési betegségek, Strok utáni állapot kezelése, rehabilitációja gyakorlati technikák. Új gyógyszerek megjelenése, alkalmazása, gyógyászati segédeszközök jogosultság szerinti rendelése, dokumentálása. Folyadékpótlás jelentősége, időskorban belgyógyászés természetgyógyász szemszögéből, gyógyteák bemutatása Helyi intézménnyel ismerkedés, gyakorlati módszerek bemutatása Előadók: Orvos, természetgyógyász Gyógyszerész szakemberek. Ápolás-gondozás vezetői Május vége Megyei Módszertani rendezvény Segíts, hogy segíthessünk kb. 300 fő részvételével Meghívottak: megyei otthonok lakói, dolgozói, klubok, az ellátottak hozzátartozói, előadók, szereplők 14

16 Szeptember közepe Helye: Mohács, Gólya u. Otthon Október Dementiában szenvedő betegek szakszerű ellátása, valamint a tárgyi, személyi feltételek biztosításának jogi szabályai. Demenctiában szenvedő betegek foglalkoztatása gyakorlatban, bemutatóval egybekötve: videó film bemutatása a látottak megbeszélése. Csoportos műhelymunka. Meghívottak: demens osztályon dolgozó szakemberek pszichiáter, foglalkoztatásszervezők, ápolás-vezetők Idősek Hónapja Megyei Módszertani rendezvény: Nóta és népdalverseny (kb: 250 fővel) Meghívottak: A megye valamennyi szociális intézményéből fő) Cél: sikerélmény, jó hangulat évi célkitűzések: továbbra is minden hónap első szerdáján a megye területén lévő valamennyi intézmény részére Szakmai Napot tartunk. A kéréseknek megfelelően szakmai, elmélet, vagy gyakorlati kérdésekben lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk. Új rendeletek követése, ismertetése Pályázatok figyelése Oktatás - képzés folyamatosan Egészségügyi Szakiskolával szoros együttműködés Gyakorlati foglalkozások fejlesztése: kreativitás, készségfejlesztés (csoportfoglalkozás) Oktató film készítése bemutatása igények szerint. Görcsöny, január 14. Bíró Ferencné s.k. módszertani szakértő 15

17 A mentálhigiénés munkatársak szakmai műhelyének 2005-évi munkaterve 2005-évben különböző intézményekben szeretnénk a foglalkozásokat megszervezni. A szakmai műhelyeken az elméleti megközelítést a gyakorlatban is bemutatná az adott intézmény. Január A szociális és a mentálhigiénés tevékenység gyakorlata a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Bólyi Otthonában (a gondnokságból adódó problémák, foglalkoztatás, munkaterápia fejlesztések, kapcsolattartás az ellátottakkal és a hozzátartozókkal) Február Az idősek mentálhigiénés ellátása a házi gondozásban és a tartós bentlakást nyújtó intézményben a Pécs MJV. Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény tapasztalatai alapján - Idősek kreatív foglalkoztatása - Tartós ápolást és gondozást igénylő ellátottak mentálhigiénés ellátása - A Nagyböjt jelenősége az idősek életében Március A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek ellátása a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa gyakorlati modellje alapján - Az alkohol betegek hatékony kezelése - A társadalom perifériájára szorultak lelki egészségvédelme - A pszichiátriai és a szenvedélybetegek foglalkoztatása, - munkaterápiás kezelése - A Húsvét jelentősége az ellátottak életében Április - Ellátási formák, lelki gondozás -A hitélet gyakorlása a bentlakásos intézményekben -Egyházi ellátás -Művészeti, kreatív terápiás módszerek - Emlékezet frissítő tréning - A magány kezelése 16

18 Május Kötetlenebb találkozás a Hotel Béda Kht. Időskorúak Otthonában - Az Otthon sajátosságainak a megismerése - A beilleszkedéssel járó problémák és feladatok - A szakdolgozók jogai és kötelességei - A mentálhigiénés szakemberek kiégési szindrómái - Szakmai továbbfejlődési lehetőségek Szeptember A korszerű idősellátás módszerei a külföldi tapasztalatok alapján Az Idősek lelki gondozásának sajátosságai a BMÖ Szederkényi Időskorúak Otthonában - Demensek mentálhigénés ellátása, foglalkoztatása - Az Idősek hónapjához kapcsolódó rendezvények összehangolása November A Lakóotthoni ellátási formák sajátosságai és a pszichiátriai betegek mentálhigiénés ellátásának gyakorlata Mohácson a Pándy Kálmán Otthonban. - Sajátos munkaterápiás módszerek megismerése - Felkészülés az Adventre és a Karácsonyra Görcsöny, január 14. Kocsis József módszertani szakértő 17

19 Alapellátási szakreferens munkaterve év 2. számú melléklet 1. A falugondnoki szolgálatok működésének segítése és figyelemmel kísérése. Együttműködés a Falugondnokok Baranya Megyei Egyesületével. 2. A települési önkormányzatok szociális alapellátási tevékenységének figyelemmel kísérése, szükség szerint szakmai segítségnyújtás. 3. A Módszertani osztály egészségügyi szakértőjével az elmúlt évben kidolgoztunk egy ajánlást az egészségügyi és a szociális alapellátási tevékenység kapcsolódási pontjairól, együttműködési lehetőségeiről, megfogalmaztuk a kompetenciahatárokat. Az összeállítást az év elején elküldjük a házigondozónőknek, az önkormányzatoknak, illetve az ÁNTSZ-en keresztül eljuttatjuk a házi orvosoknak. Határidő: február vége 4. Szakmai nap szervezése a nappali ellátásban dolgozók részére a szociális alapellátást érintő jogszabályi változásokról. Határidő: I. negyedév 5. Műhelymunka megszervezése az alap- és a nappali szakellátásban dolgozók számára Gondozási Központok bevonásával, egyéni gondozási tervek elkészítése. Határidő: I. félév II. félév 6. A 2000 lakos feletti települések szolgáltatástervezési koncepcióinak szakmai véleményezése. 7. A működési engedélyek kiadásához szükséges szakmai programok véleményezése. 8. Az alapellátási feladatok folyamatos figyelemmel kísérése a kistérségi menedzserek segítségével, és az adatok feldolgozása. Határidő: II. félév 9. Alap- és nappali ellátást nyújtó intézmények szakmai ellenőrzésében való részvétel, felkérés alapján.. Görcsöny, december 29. Paári Angéla alapellátási szakreferens 18

20 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona középtávú továbbképzési terve sorsz Név kötele ző pontsz továbbk. időszak kezdete 1 Szné Luncz Ágnes Szabó Kinga Pankotai Erzsébet Hné Petrovics Mária Török Éva Horváth Ildikó Gál Eszter Mné Csonka Zsuzsa Rossmann Jánosné Bné Géczi Krisztina Solymosi Lívia Bánosi Mária Kovács Mihályné Ózdi Attiláné Blum Dezsőné teljesítés végső határideje Továbbképzésen való részvétel és tervezett kreditpontok száma továbbk. teljesítés tényleges időpontja munkavisz megszűnt Megjegyz 65 pont 80 pont 83 pont 70 pont 65 pont 65 pont 75 pont

21 sorsz Név kötele ző pontsz továbbk. időszak kezdete 16. Dienes Györgyné Klein Jánosné Dudás Józsefné Földesi Árpádné Traum Mihályné Korn Béláné Szeidl Lászlóné Fehér Lászlóné Ambrus Józsefné Schmidt Sándorné Kerekes Istvánné Kné Óbert Edit Molnár Ferencné Hajdú Károlyné Mné Kovács Mónika Hné Hegyi Edit teljesítés végső határideje Továbbképzésen való részvétel és tervezett kreditpontok száma továbbk. teljesítés tényleges időpontja Nyugdíjas GYES miatt szünetetl Megjegyz 83 pont 80 pont 80 pont 70 pont 80 pont 83 pont 83 pont 75 pont 65 pont 30 pont 80 pont 70 pont 70 pont 20

22 sorsz Név kötele ző pontsz továbbk. időszak kezdete 36 Dékány Anett Chvojka Lászlóné Léderer Kinga teljesítés végső határideje Továbbképzésen való részvétel és tervezett kreditpontok száma 32 Tápai Istvánné Dr. Keresztes Tamás szakvizsga Kovács Antalné szakvizsga Bíró Ferencné szakvizsgát 0 tett szakvizsgát tett szakvizsgát tett továbbk. teljesítés tényleges időpontja munkav. megsz. munkav. megszünt Megjegyz szakvizsgát tett szakvizsgát tett szakvizsgát tett 39 Horváth Eszter Domián Gábor Fehér Tamásné Gágó Istvánné Hofekker Gáborné Murai Boglárka OKJ képzésben vesz részt GYES miatt szünetel 45. Krémer Tamásné

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. március 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. március 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 797-2/2006. Melléklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága 2007. március 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága 2007. március 13-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 672-2/2007. Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága 2007. március

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézményvezetők érdekeltségi rendszere

Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézményvezetők érdekeltségi rendszere Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának Elnöke Szám: 2160-3/2005.

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i, kistérségi fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Mohácsi Többcélú

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása Tá m o g a t o t t l a k h a t á s - e g y r é g i - ú j s z o c i á l i s e l l á t á s Maróthy Márta A hajléktalanellátás országos konferenciája 2014. Előzmények Eredeti cél: a fogyatékos személyeket

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben