ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának március 10-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2005. március 10-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 669-2/2005. Melléklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának március 10-i ülésére Tárgy: A Kastélypark" Módszertani Otthon (Görcsöny) évi munkaterve Az előterjesztést készítette: Löffler Tamás, vezető-tanácsos A szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló, módosított 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet 8. (4) bekezdése értelmében a módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény az éves munkatervét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága elé, éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti. A módszertani feladatok ellátásával megbízott Kastélypark" Módszertani Otthon (Görcsöny) intézményünk beszámolóját és éves munkatervét is elkészítette. A évi beszámoló a közgyűlés március havi ülésén, külön előterjesztésként kerül a képviselőtestület elé. Az intézmény évi munkaterve jelen előterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a Kastélypark" Módszertani Otthon (Görcsöny) intézmény évi munkatervét elfogadja. Határidő: a kihirdetésre azonnal Felelős: Németh Mária, a bizottság elnöke P é c s, február 25. Tasnádi Péter

2 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthonának évi munkaterve Görcsöny, január 31.

3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvénynek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Képviselőtestülete a módszertani feladatok ellátásával a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Otthonát bízta meg. A megyei módszertani intézmény szakmai feladatait a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletek és a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei szabályozzák. A módszertani intézmény évi munkáját az alábbiak szerint határozom meg: Ápolás gondozás: - A magas színvonalú, egyénre szabott gondozási munka folyamatos biztosítása, továbbfejlesztése. Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér - Egyéni gondozási, szükség esetén ápolási tervek folyamatos vezetése, értékelése. Az új feladatok meghatározása során a team munka érvényesítése. Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Kerekesné Óbert Edit osztályvezető Molnár Ferencné osztályvezető - A 2.számú telephelyen a dementált betegeket gondozó részlegben a lakók egészségi állapotának megfelelő külső és belső környezet kialakításával az ellátáshoz szükséges optimális feltételek biztosítása. Határidő: belső környezet: folyamatos külső környezet: június 30. Felelős: dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Hegedűsné Hegyi Edit telephely vezető Rehabilitáció: A dolgozóknak és a lakóknak egyaránt érdeke, hogy az önellátó képesség a lehetséges határig fenntartható, illetve aktív rehabilitációval visszanyerhető legyen. Idős korban a mozgástér beszűkül. Sokszor a tartós fekvőbeteggé válás maga után vonja a szellemi leépülést is. A fizikai erő elvesztése inactivitáshoz vezet. A rehabilitáció a gondozási tevékenység fontos része. 2

4 - A járóképes lakók részére naponta kondicionáló torna végzése. Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Dudás Józsefné fizioterápiás asszisztens - Az azonos betegségben szenvedők (4-5 fő) csoportos tornájának vezetése. Felelős: a csoport tagjainak kijelöléséért: Dr. Koós Zsuzsanna intézeti orvos Bíró Ferencné intézetvezető főnővér a torna megszervezésért: Dudás Józsefné fizioterápiás asszisztens - A nehezen mozgó, de aktív kezeléssel önállóvá tehető lakók részére a rehabilitációs szobában egyéni gyógytorna végzése. A mozgásszervi, izületi betegségben szenvedők kezelése, gyógymasszázs elvégzése. Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Dr. Koós Zsuzsanna intézeti orvos Dudás Józsefné fizioterápiás asszisztens Mentálhigiénés ellátás: A lakók ellátásának igen fontos része a mentálhigiénés gondozás, lelki egészségvédelem. A mentálhigiéne feladatai: - az egyéniség tisztelete, a megmerevedett személyiségszerkezet elfogadása, támogatása, - a pozitív értékek elismerése, ezek kifejezésének, gyakorlásának teret biztosítani, - a közösséghez való alkalmazkodás elősegítése (közös tevékenységek, kirándulás,) - kiszolgáltatottság érzésének enyhítése - az állapot és helyzet elfogadásának segítése. - Mentálhigiénés munkaterv és éves foglalkoztatási terv készítése. Határidő: február 28. Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető Vezekényi Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárs - A mentálhigiénés dokumentáció folyamatos vezetése, értékelése. Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető Vezekényi Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárs - Havonta egyéni esetmegbeszélések a kiscsoportok vezetőivel. Határidő: havonta Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető (I. sz. telephely) Vezekényi Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárs (II. sz. telephely) 3

5 - Csoportmegbeszélések az ápoló gondozónőkkel. Egyéni esetmegbeszélések tapasztalatainak összefoglalása. Határidő: negyedévente Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető - Az Érdekképviseleti Fórum működésének segítése. Az intézet életével kapcsolatos feladatok, problémák megbeszélése. Határidő: Érdekképviselet Fórum üléseinek összehívása : félévente ill. szükség szerint Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér - A manuális és szórakoztató foglalkoztatás, a lakók hasznos időtöltése feltételeinek biztosítása. Foglalkoztatási terv készítése, a végrehajtás folyamatos ellenőrzése. Határidő: az éves foglalkoztatási terv elkészítésére: február 28. egyebekben folyamatos Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető - Az intézetbe felvételre várakozók előgondozásának koordinálása, segítése. A nyilvántartások folyamatos vezetése, ellenőrzése. Felelős: Murai Boglárka mentálhigiénés csoportvezető Kasza Éva szociális ügyintéző Képzés, továbbképzés: - Az akkreditált továbbképzésre kötelezett szakdolgozók továbbképzése a középtávú, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő éves továbbképzési tervnek megfelelően. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Kovács Antalné módszertani osztályvezető - Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési előírások megszerzésére beiskolázott dolgozók képzési tervének elkészítése. Határidő: január 31. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Kovács Antalné módszertani osztályvezető 4

6 - Házi továbbképzés nővérértekezlet keretében: Keringési betegségek, Strok utáni állapot kezelése, rehabilitációja gyakorlati technikák. Új gyógyszerek megjelenése, alkalmazása, gyógyászati segédeszközök jogosultság szerinti rendelése, dokumentálása. Folyadékpótlás jelentősége, időskorban belgyógyász és természetgyógyász szemszögéből, Gyógyteák bemutatása Előadók: Orvos, természetgyógyász Gyógyszerész szakemberek. Ápolás-gondozás vezetői Határidő: első félév Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Demenctiában szenvedő betegek foglalkoztatása gyakorlatban, bemutatóval egybekötve: film feldolgozás, Video Csoportos műhelymunka, kommunikáció Határidő: második félév Felelős: Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Murai Boglárka Mentálhigiénés csoportvezető Vezekényi Zsuzsanna mentálhigiénés munaktárs Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok: - Az intézet évi munkatervének elkészítése, jóváhagyásra történő felterjesztése. Határidő: január 31. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató és az intézet vezető beosztású dolgozói - Beszámoló az intézet évi tevékenységéről. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató és az intézet vezető beosztású dolgozói - Az intézmény évi költségvetésének elkészítése. Finanszírozási terv készítése. Határidő: a fenntartó által megadott időpont Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Pataki Zoltánné gazdasági vezető 5

7 évi térítési díjak felülvizsgálata, új térítési díjak megállapítása. Az értesítések elkészítése, illetve a határozathozatalhoz szükséges adatlapok felterjesztése. Határidő: a fenntartó által megadott időpont Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Pataki Zoltánné gazdasági vezető mindkét telephelyen a feladatellátással megbízott dolgozó - Normatív támogatások igénybevételének igazolására szolgáló nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. Határidő: február 15. Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető - Az éves statisztikai jelentések elkészítése és határidőre történő megküldése. Határidő: az adatszolgáltató lapokon feltüntetett időpont. Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető - Belső ellenőrzési terv elkészítése, az ellenőrzések terv szerinti elvégzése. Határidő: a terv elkészítésére március 30., illetve folyamatos. Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető - A módszertani osztály 2004.évi működési költségigényeinek vizsgálata, ellenőrzése. Határidő: március 30. Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető - Selejtezések, leltározások, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatok elvégzése. Határidő: az ütemterv szerint Felelős: Pataki Zoltánné gazdasági vezető Hegedűsné Hegyi Edit telephely vezető valamint a leltárkezelők 1. számú telephely Görcsöny: Felújítási és kiemelt karbantartási munkák: - A kastélyépület vízvezeték hálózatának teljes felújítása0 - Az akadálymentes környezeti feltételek biztosítása érdekében a kastélyépületbe lift beszerelése (fenntartói pályázat) - új nagykonyhai dagasztógép vásárlása 2. számú telephely Keresztespuszta - A dementált betegeket gondozó részleghez tartozó zárt udvar parkosítása - A mosoda, raktár, garázs céljaira szolgáló épület tetőszerkezetének cseréje - üzemi mosógép felújítása - kilyukadt kazántagok cseréje 6

8 Mindkét telephelyen: - A lakószobák elhasználódott, kopott bútorainak cseréje - Tisztasági meszelések, festések elvégzése - Kisebb javítási munkák elvégzése - Hiányzó konyhai eszközök pótlása - Az épületek külső környezetének, a parkoknak folyamatos rendbentartása. Kerítések rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti javítása. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné intézetvezető főnővér Hegedűsné Hegyi Edit telephely vezető Molnár Istvánné részlegvezető Görcsöny, január 31. Dr. Keresztes Tamás igazgató 7

9 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona módszertani osztályának évi munkaterve Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 88.. alapján a megyei önkormányzat gondoskodik a módszertani feladatok ellátásáról. Ennek érdekében a megye területén működő ápolást-gondozást nyújtó vagy rehabilitációs intézmények közül módszertani feladatokat ellátó intézményt jelöl ki. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Képviselőtestülete a 298/1997. (XI.24.) Kgy. számú határozatával a módszertani feladatok ellátásával 1998.január 1-től a Görcsönyi Időskorúak Otthonát bízta meg. A módszertani intézmény a tevékenységét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM számú rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi az alábbiak szerint: A módszertani osztály Baranya megye területén segíti a személyes gondoskodást nyújtó alapés szakosított ellátásokat biztosító intézmények szakmai munkáját. Információt gyűjt a megye szociális ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről. Ezekről elemzéseket, módszertani tájékoztatókat készít. Szakértőként közreműködik a szociális intézmények szakmai ellenőrzésében. Segítséget nyújt a fenntartó részére új szervezeti formák kialakításában, az integráció megszervezésében. Részt vesz a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzésében Módszertani segítséget nyújt az alapellátási szakreferensen keresztül a települési önkormányzat alapellátási feladatainak megszervezéséhez. Elvégzi az előgondozást az országos ellátási területtel működő állami, egyházi fenntartású intézmények megkeresésére. Évente tájékoztatja az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot a szociális intézmények szakmai ellenőrzésének tapasztalatairól. Részt vesz a megyei szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, a szakterülettel történő megismertetésben, valamint segíti a koncepcióban foglaltak végrehajtását. Megkeresésre, igény szerint információval és szakmai tanácsadással segíti a települési szolgáltatástervezési koncepció kidolgozását. Véleményezi a szociális szolgáltatások szakmai programját. Szakmai továbbképzést szervez, bonyolít. 8

10 Konkrét feladatok: A módszertani osztály szakértőként részt vesz a megye területén működő alap és szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatók és intézmények tevékenységének szakmai ellenőrzésében. A feladatot a működési engedély kiadására jogosult szerv megbízásából látja el. Határidő: Felelős: A megbízó szerv által megadott időpont Dr. Keresztes Tamás igazgató Kovács Antalné módszertani osztályvezető A módszertani intézet a Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján segítő szakértőként ellátja a megyei fenntartású intézmények ellenőrzését. Határidő: A BMÖ. Humánszolgáltatási Irodája által megadott időpont Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Kovács Antalné módszertani osztályvezető A módszertani osztály az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízása alapján a minisztérium által a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer évi fejlesztésére kiírt pályázatra benyújtott dokumentációk elbírálását készíti elő (elvégzi a beküldött pályamunkák formai ellenőrzését, lebonyolítja a helyszíni szemléket, iktatja és továbbítja a minisztériumba a beérkezett anyagokat). Határidő: Felelős: a pályázati kiírás szerint módszertani osztályvezető módszertani munkatársak A Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján részt veszünk a 2000 lakos feletti települések szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésében. Határidő: A BMÖ. Humánszolgáltatási Irodája által megadott időpont Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Kovács Antalné módszertani osztályvezető módszertani munkatársak A módszertani osztály által szervezett különféle szakmai műhelyeken az ellátásban dolgozó munkatársakkal is megismertetjük a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót, segítjük annak gyakorlati megvalósítását. Határidő: Felelős: folyamatos Kovács Antalné módszertani osztályvezető módszertani munkatársak A működési engedélyek kiadására jogosul hatóságok felkérésére elvégezzük a szociális szolgáltatók szakmai programjainak véleményezését. Felelős: Kovács Antalné módszertani osztályvezető és a módszertani munkatársak 9

11 A módszertani osztály rendszeres kapcsolatot tart a szakminisztériummal, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel. Az intézmények szakmai problémáinak, javaslatainak közvetítésével a jelentősebb döntések előkészítésében a jogalkotók munkájának segítésére törekszünk. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Keresztes Tamás igazgató Kovács Antalné módszertani osztályvezető Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felkérésére évben is részt veszünk a bentlakást nyújtó intézmények férőhelyfigyelő rendszerének működtetésében. Elvégezzük a teljes körű adatfelvételt, és az adatok feldolgozását. Határidő: a minisztérium által megadott időpontok Felelős: Kovács Antalné módszertani osztályvezető A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a módszertani intézet részt vesz a fogyatékos személyek otthonába, lakóotthonába, illetve rehabilitációs intézményébe történő bekerülést megelőzően az ellátást igénylő fogyatékos személy előzetes alapvizsgálatának, valamint a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatoknak az elvégzésében Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Keresztes Tamás igazgató Paári Angéla szakreferens A módszertani osztály az illetékességi területén megszervezi és segíti a 2005-évben esedékes pszichiátriai felülvizsgálatok elvégzését. Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Paári Angéla szakreferens A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) szakmai támogatásával és az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda közreműködésével márciusában pályázatot hirdetett meg A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével (HEFOP/2004/2.2) címmel. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona öt tagú konzorciumi és öt tagú partneri együttműködés keretében június 30-ai határidővel sikeres, támogatásban részesített pályázatot nyújtott be a nevezett programra. Pályázatunk címe: Segítő, támogató gondozási modell erősítése a szakdolgozók képzésével. A Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi (re)integrációjának segítése. A képzésben résztvevők a megszerzett ismeretek birtokában nem csak a közvetett célcsoport elsődleges szükségleteit látják el hatékonyabban, hanem társadalmi beilleszkedésüket is segítik. 10

12 Határidő: 2005.december 31. Felelős: Kovács Antalné módszertani osztályvezető Léderer Kinga módszertani munkatárs A Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskolával együttműködünk szakképesítést nyújtó munka melletti tanfolyamok szervezésében annak érdekében, hogy az alapellátásban, valamint a szakellátásban képesítés nélkül dolgozók a munkakörükre előírt szakképesítéseket megszerezhessék. A gyakorlati ismeretek megszerzése érdekében szakmai napok, illetve terepgyakorlatok szervezését vállaljuk. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Keresztes Tamás igazgató Bíró Ferencné módszertani szakértő A szakmai tanácsadás keretében minden hónap első szerdáján nyílt napot tarunk, amikor a korszerű gondozási ápolási technikák elméleti és gyakorlati bemutatására, a szociális területen dolgozók problémáinak feltárására, megbeszélésére kívánunk konzultációs lehetőséget biztosítani. Határidő: Felelős: folyamatos Kovács Antalné módszertani osztályvezető Bíró Ferencné módszertani szakértő A megye intézményeiben dolgozó szakemberek részére folyamatosan megszervezzük az alábbi szakmai műhelyeket: Intézetvezetők szakmai műhelye Felelős: Dr. Keresztes Tamás igazgató Ápolási vezetők szakmai műhelye Felelős: Bíró Ferencné módszertani szakértő Mentálhigiénés vezetők szakmai műhelye Felelős: Kocsis József módszertani szakértő Alapellátásban dolgozó szakemberek szakmai műhelye Felelős: Paári Angéla alapellátási szakreferens Az intézményektől beérkezett kéréseknek eleget téve első negyedévében beindítjuk a gazdasági vezetők szakmai műhelyét. A foglalkozások tematikáját a résztvevők az első foglalkozáson közösen alakítják ki. Felelős: Kovács Antalné módszertani osztályvezető Pataki Zoltánné gazdasági vezető A szakmai műhelyek tematikáját az 1.számú melléklet tartalmazza. 11

13 A módszertani osztály az alapellátási szakreferens munkáján keresztül kiemelt figyelmet fordít a megye szociális ellátórendszerébe tartozó alapellátási feladatok szervezésének és működtetésének szakmai segítésére. Ennek érdekében az alapellátási feladatokat ellátókon, az ellátási kötelezettséggel rendelkező települési önkormányzatokon kívül rendszeres kapcsolatot tart a többcélú kistérségi társulások menedzsereivel is. Az alapellátási szakreferens programja a munkaterv 2. számú melléklete. Felelős: Paári Angéla alapellátási szakreferens Görcsöny, január 17. Dr. Keresztes Tamás igazgató 12

14 Intézményvezetők szakmai műhelye 2005.év 1.számú melléklet Február hónap: Május hónap: Tájékoztató a jogszabályi változásokról Előadó: Dr. Keresztes Tamás igazgató A szociális munka etikai kódexe. Vélemények, javaslatok a módosításra Előadó: Témával foglalkozó meghívott szakember Tájékoztató a jogszabályi változásokról Előadó: Dr. Keresztes Tamás igazgató Az ellátottjogi képviselő tájékoztatója a tevékenysége során szerzett tapasztalatairól Előadó: Szalay Gyula ellátottjogi képviselő Az intézményi szakmai programok véleményezésének tapasztalatai. Előadó: Kovács Antalné módszertani osztályvezető Október hónap: Tájékoztató a jogszabályi változásokról Előadó: Dr. Keresztes Tamás igazgató Az intézmények szakmai ellenőrzésének tapasztalatai Előadó: Kovács Antalné módszertani osztályvezető Tájékoztató a szociális szakképzésekről és az akkreditált továbbképzésekről. Előadó: A Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola munkatársa 13

15 Ápolási vezetők szakmai műhelye Március Helye: Boróka Otthon Helesfa Korszerű szemléletek, módszerek a fogyatékkal élők és a pszichiátriai betegek gondozásában, új gyógyszerek Konfliktuskezelés, Burn-out szindróma, segítők segítése. Új jogszabályok ismertetése Megyei Ellátottjogi képviselővel konzultáció ötletbörze. A helyi intézmény megismerése, gyakorlati módszerek bemutatása. Előadók: meghívott szakemberek ellátottjogi képviselő ápolási gondozás vezetők Május első fele Helye: Mecsekjánosi Idősek Otthona Keringési betegségek, Strok utáni állapot kezelése, rehabilitációja gyakorlati technikák. Új gyógyszerek megjelenése, alkalmazása, gyógyászati segédeszközök jogosultság szerinti rendelése, dokumentálása. Folyadékpótlás jelentősége, időskorban belgyógyászés természetgyógyász szemszögéből, gyógyteák bemutatása Helyi intézménnyel ismerkedés, gyakorlati módszerek bemutatása Előadók: Orvos, természetgyógyász Gyógyszerész szakemberek. Ápolás-gondozás vezetői Május vége Megyei Módszertani rendezvény Segíts, hogy segíthessünk kb. 300 fő részvételével Meghívottak: megyei otthonok lakói, dolgozói, klubok, az ellátottak hozzátartozói, előadók, szereplők 14

16 Szeptember közepe Helye: Mohács, Gólya u. Otthon Október Dementiában szenvedő betegek szakszerű ellátása, valamint a tárgyi, személyi feltételek biztosításának jogi szabályai. Demenctiában szenvedő betegek foglalkoztatása gyakorlatban, bemutatóval egybekötve: videó film bemutatása a látottak megbeszélése. Csoportos műhelymunka. Meghívottak: demens osztályon dolgozó szakemberek pszichiáter, foglalkoztatásszervezők, ápolás-vezetők Idősek Hónapja Megyei Módszertani rendezvény: Nóta és népdalverseny (kb: 250 fővel) Meghívottak: A megye valamennyi szociális intézményéből fő) Cél: sikerélmény, jó hangulat évi célkitűzések: továbbra is minden hónap első szerdáján a megye területén lévő valamennyi intézmény részére Szakmai Napot tartunk. A kéréseknek megfelelően szakmai, elmélet, vagy gyakorlati kérdésekben lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk. Új rendeletek követése, ismertetése Pályázatok figyelése Oktatás - képzés folyamatosan Egészségügyi Szakiskolával szoros együttműködés Gyakorlati foglalkozások fejlesztése: kreativitás, készségfejlesztés (csoportfoglalkozás) Oktató film készítése bemutatása igények szerint. Görcsöny, január 14. Bíró Ferencné s.k. módszertani szakértő 15

17 A mentálhigiénés munkatársak szakmai műhelyének 2005-évi munkaterve 2005-évben különböző intézményekben szeretnénk a foglalkozásokat megszervezni. A szakmai műhelyeken az elméleti megközelítést a gyakorlatban is bemutatná az adott intézmény. Január A szociális és a mentálhigiénés tevékenység gyakorlata a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Bólyi Otthonában (a gondnokságból adódó problémák, foglalkoztatás, munkaterápia fejlesztések, kapcsolattartás az ellátottakkal és a hozzátartozókkal) Február Az idősek mentálhigiénés ellátása a házi gondozásban és a tartós bentlakást nyújtó intézményben a Pécs MJV. Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény tapasztalatai alapján - Idősek kreatív foglalkoztatása - Tartós ápolást és gondozást igénylő ellátottak mentálhigiénés ellátása - A Nagyböjt jelenősége az idősek életében Március A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek ellátása a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa gyakorlati modellje alapján - Az alkohol betegek hatékony kezelése - A társadalom perifériájára szorultak lelki egészségvédelme - A pszichiátriai és a szenvedélybetegek foglalkoztatása, - munkaterápiás kezelése - A Húsvét jelentősége az ellátottak életében Április - Ellátási formák, lelki gondozás -A hitélet gyakorlása a bentlakásos intézményekben -Egyházi ellátás -Művészeti, kreatív terápiás módszerek - Emlékezet frissítő tréning - A magány kezelése 16

18 Május Kötetlenebb találkozás a Hotel Béda Kht. Időskorúak Otthonában - Az Otthon sajátosságainak a megismerése - A beilleszkedéssel járó problémák és feladatok - A szakdolgozók jogai és kötelességei - A mentálhigiénés szakemberek kiégési szindrómái - Szakmai továbbfejlődési lehetőségek Szeptember A korszerű idősellátás módszerei a külföldi tapasztalatok alapján Az Idősek lelki gondozásának sajátosságai a BMÖ Szederkényi Időskorúak Otthonában - Demensek mentálhigénés ellátása, foglalkoztatása - Az Idősek hónapjához kapcsolódó rendezvények összehangolása November A Lakóotthoni ellátási formák sajátosságai és a pszichiátriai betegek mentálhigiénés ellátásának gyakorlata Mohácson a Pándy Kálmán Otthonban. - Sajátos munkaterápiás módszerek megismerése - Felkészülés az Adventre és a Karácsonyra Görcsöny, január 14. Kocsis József módszertani szakértő 17

19 Alapellátási szakreferens munkaterve év 2. számú melléklet 1. A falugondnoki szolgálatok működésének segítése és figyelemmel kísérése. Együttműködés a Falugondnokok Baranya Megyei Egyesületével. 2. A települési önkormányzatok szociális alapellátási tevékenységének figyelemmel kísérése, szükség szerint szakmai segítségnyújtás. 3. A Módszertani osztály egészségügyi szakértőjével az elmúlt évben kidolgoztunk egy ajánlást az egészségügyi és a szociális alapellátási tevékenység kapcsolódási pontjairól, együttműködési lehetőségeiről, megfogalmaztuk a kompetenciahatárokat. Az összeállítást az év elején elküldjük a házigondozónőknek, az önkormányzatoknak, illetve az ÁNTSZ-en keresztül eljuttatjuk a házi orvosoknak. Határidő: február vége 4. Szakmai nap szervezése a nappali ellátásban dolgozók részére a szociális alapellátást érintő jogszabályi változásokról. Határidő: I. negyedév 5. Műhelymunka megszervezése az alap- és a nappali szakellátásban dolgozók számára Gondozási Központok bevonásával, egyéni gondozási tervek elkészítése. Határidő: I. félév II. félév 6. A 2000 lakos feletti települések szolgáltatástervezési koncepcióinak szakmai véleményezése. 7. A működési engedélyek kiadásához szükséges szakmai programok véleményezése. 8. Az alapellátási feladatok folyamatos figyelemmel kísérése a kistérségi menedzserek segítségével, és az adatok feldolgozása. Határidő: II. félév 9. Alap- és nappali ellátást nyújtó intézmények szakmai ellenőrzésében való részvétel, felkérés alapján.. Görcsöny, december 29. Paári Angéla alapellátási szakreferens 18

20 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona középtávú továbbképzési terve sorsz Név kötele ző pontsz továbbk. időszak kezdete 1 Szné Luncz Ágnes Szabó Kinga Pankotai Erzsébet Hné Petrovics Mária Török Éva Horváth Ildikó Gál Eszter Mné Csonka Zsuzsa Rossmann Jánosné Bné Géczi Krisztina Solymosi Lívia Bánosi Mária Kovács Mihályné Ózdi Attiláné Blum Dezsőné teljesítés végső határideje Továbbképzésen való részvétel és tervezett kreditpontok száma továbbk. teljesítés tényleges időpontja munkavisz megszűnt Megjegyz 65 pont 80 pont 83 pont 70 pont 65 pont 65 pont 75 pont

21 sorsz Név kötele ző pontsz továbbk. időszak kezdete 16. Dienes Györgyné Klein Jánosné Dudás Józsefné Földesi Árpádné Traum Mihályné Korn Béláné Szeidl Lászlóné Fehér Lászlóné Ambrus Józsefné Schmidt Sándorné Kerekes Istvánné Kné Óbert Edit Molnár Ferencné Hajdú Károlyné Mné Kovács Mónika Hné Hegyi Edit teljesítés végső határideje Továbbképzésen való részvétel és tervezett kreditpontok száma továbbk. teljesítés tényleges időpontja Nyugdíjas GYES miatt szünetetl Megjegyz 83 pont 80 pont 80 pont 70 pont 80 pont 83 pont 83 pont 75 pont 65 pont 30 pont 80 pont 70 pont 70 pont 20

22 sorsz Név kötele ző pontsz továbbk. időszak kezdete 36 Dékány Anett Chvojka Lászlóné Léderer Kinga teljesítés végső határideje Továbbképzésen való részvétel és tervezett kreditpontok száma 32 Tápai Istvánné Dr. Keresztes Tamás szakvizsga Kovács Antalné szakvizsga Bíró Ferencné szakvizsgát 0 tett szakvizsgát tett szakvizsgát tett továbbk. teljesítés tényleges időpontja munkav. megsz. munkav. megszünt Megjegyz szakvizsgát tett szakvizsgát tett szakvizsgát tett 39 Horváth Eszter Domián Gábor Fehér Tamásné Gágó Istvánné Hofekker Gáborné Murai Boglárka OKJ képzésben vesz részt GYES miatt szünetel 45. Krémer Tamásné

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. március 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. március 6-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 563-3/2008. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008.

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

TARTALOM. Juhász Nóra csoportvezető Miskolci CSSK Adósságkezelő Iroda

TARTALOM. Juhász Nóra csoportvezető Miskolci CSSK Adósságkezelő Iroda MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 1 2. szám 2009. július TARTALOM AZ ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZOCIÁLIS MÓDSZERTANI FELADATAIT ELLÁTÓ KONZORCIUM BEMUTATÁSA Bevezető Intézmények bemutatása

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 20. (2)

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u. 1. Tel.: 82/733-210 e-mail:gondviseles@latsat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Nagy István Béla igazgató Segesd 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Hunyadi u.29. Telefon sz.: 94/552-560; Fax: 94/380-223; e-mail: gotthszo@t-online.hu Honlap: www.gotthardotthon.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 948-7/2009. Mellékletek: intézményi beszámolók ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. 1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2008.. Kiskunhalas, 2008. július

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM A Baranyai dombok egyik völgyében,közel a történelmi nevezetességű Csele patakhoz, találjuk Somberek községet, melynek egyik végében magasodik egy emeletes kastély, körülötte

Részletesebben

Az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter./2006. (..) ICSSZEM. r e n d e l e t e

Az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter./2006. (..) ICSSZEM. r e n d e l e t e Az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter./2006. (..) ICSSZEM r e n d e l e t e Tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011.

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. Ügyiratszám: /2011. 2. melléklet Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV 1 SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV Lesencéktől

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben