2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM"

Átírás

1 2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM ELBALLAGTAK KÖZÉPISKOLÁSAINK Április 30-án vettek búcsút a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola végzősei a diákévektől. A ballagásról lapunk 5. oldalán tudósítjuk kedves olvasóinkat. Képünkön az ünnepség szónoka, Csík János, a 12. K szakközépiskolai osztály osztályfőnöke lép ki diákjaival a gimnázium épületéből. GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS A megszokott szolgáltatások mellett: WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER A KOLLÁR AUTÓSZERVIZBEN! HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 8. szám, május 15. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK Áprilisban soros és rendkívüli ülést is tartott önkormányzatunk képviselő-testülete Az április 14-i soros ülésre sok vendég érkezett, óvónők, szülők és egyházközségi tagok, így elsőként az óvoda kérdésével foglalkoztak a képviselők. A bizottsági vélemény ismertetését követően Kövesdy Zsolt plébános atya és Romhányi Dezsőné is kifejtette álláspontját, majd Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester összegzését követően a képviselő-testület határozatban fejezte ki támogatását, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kunszentmártonban új, egyházi alapítású katolikus óvodát hozzon létre. Dr. Czuczi Mihály polgármester tájékoztatást adott a hulladéklerakó telep területén lévő építési-bontási hulladékfeldolgozó ügyéről, hiszen az elmúlt időszakban rendkívül sok erőfeszítést tett a kistérség településeinél a szolgalmi jog aláírásáért, valamint a Restone és a Remondis cégek közötti megegyezésért. A Restone Kft. képviseletében dr. Varga János részt vett az ülésen, s ő is kiegészítette a tájékoztatót. Az ülés óta eltelt időben sikerült is minden megegyezést tető alá hozni - tájékoztatta lapunkat dr. Czuczi Mihály polgármester. Az irányító hatóság a szelevényi és a szolnoki telephelyünk működését is jóváhagyta, így amennyiben a térségben keletkezik megfelelő építési-bontási hulladék, kezdődhet a feldolgozás. A testület megtárgyalta a József Attila Általános Művelődési Központ működéséről szóló beszámolót, s köszönetét fejezte ki Dezső Dóra igazgatónak és az intézmény minden dolgozójának a sikeres működésért, az elért eredményekért. Ugyancsak elfogadták a Városi Sportintézmény közötti működéséről szóló beszámolót, köszönetet mondva Szánthó Ferenc igazgatónak és az intézmény minden dolgozójának az intézmény fennállása alatti időszak sikeres működéséért, az elért eredményekért. A bizottságokban nagy vita folyt a város évi gazdasági programjáról, hiszen a pénzügyi-gazdasági helyzet szűk mozgásteret enged az önkormányzatnak, nehezen tervezhetővé teszi a folyamatokat, illetve az egyes szakterületek pl. kultúra, turisztika - nem érzik kellően kidomborítottnak a jövőképet, a lehetőségeket. A képviselő-testület azzal a kikötéssel hagyta jóvá a programot, hogy a évi költségvetési koncepció tárgyalása előtt októberében, a soros ülésén felülvizsgálja. Megtárgyalták a település környezetvédelméről szóló rendelettervezetet is, melybe a határozat szerint bekerültek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt kiegészítések, valamint a rendelettervezet a város honlapján véleményezés céljából közzétételre került. A műszaki osztály munkájáról szóló beszámoló (ld. részletesen előző számunkban) elfogadása után a testület a Tiszazugi Vízmű Építő és Szolgáltató Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét és eredmény-kimutatását tárgyalta meg. Imrei István meglepődve fogadta a -8 millió Ft-os eredményt, ennek keletkezéséről, valamint a vízmű által korábban elvégzett munkák hibajavítása felől érdeklődött, és ismét felvetette, hogy a Városgondnokság részére a gépátadás a mai napig nem történt meg. Kiss György ügyvezető ismertette, hogy folyik a végelszámolási eljárás, mindent a jogszabályi előírások szerint végeznek. Szeretnék, ha ez fél év alatt befejeződne, s akkor minden probléma megoldódik. A továbbiakban a testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatását szolgáló alapra. Az iskolai felújítást végző Bau-Vertikál Kft. késedelmi kamat igényét - mely a Közreműködő Szervezet általi kifizetés elhúzódása kapcsán merült fel - az önkormányzat részére fizetendő közterület használati és közüzemi díj összegét beszámítva hagyták jóvá. Határoztak arról, hogy az új iskola aulájában biztonsági korlát (háló) építésére legalább 3 vállalkozótól árajánlatot kérnek be, a megvalósításáról és a szerződéskötésről az ajánlatok beérkezését követően a képviselő-testület dönt. Újra meghirdették az értékesítésre kijelölt ingatlanokat, mely felhívásokat előző számunkban már közzétettük. A részletes pályázati kiírások a hivatal ügyfélszolgálatán és a www. kunszentmarton.hu honlapon megtalálhatók, beadási határidő: május 23. A nehéz likviditási helyzetre tekintettel határozat született arról, hogy az önkormányzat 300 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret összegét 50 millió Ft-tal meg kívánják emelni a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetése érdekében. Végül szándéknyilatkozatot fogadtak el arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tagja kíván lenni az egyesület formájában újonnan alakuló Leader helyi akciócsoportnak. Az április 28-i soron kívüli ülés legfontosabb napirendi pontja az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetének tárgyalása volt. Jauernik István, a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte, hogy ez alkalommal részletesebb szakmai anyag, a működési és a felhalmozási ütemterv külön taglalva került a bizottság, illetve a testület elé, s sajnos ebből az derül ki, hogy a márciusi információkhoz képest rosszabb anyagi helyzettel szembesül az önkormányzat. Meglepetésként érte, hogy a költségvetés felhalmozási fejezetében, a beruházásokat illetően is komoly fizetési gondok vannak. A működés területén rendkívül fegyelmezett gazdálkodásra van szükség, hogy az alkalmazottak fizetése, a segélyek kiosztása, a gyermekek élelmezése biztosított legyen. A számlákat 60 napra fizeti az önkormányzat, továbbra is nagy intenzitással kell folytatni az adóbevételek realizálását. A bizottság megtakarítási lehetőségeket is vázolt, a díszkivilágítás korlátozásával is lehetne spórolni, illetve egy lehetséges pénzintézet-váltásnál a Magyar Államkincstár felé kellene nyitni, ahol ingyen végzik a folyószámla-vezetést. Június-július kritikus hónapnak ígérkezik, minden képviselőnek, hivatali dolgozónak, intézményvezetőnek az a feladata, hogy a fizetőképesség megőrzése érdekében felelősen végezze munkáját, megoldják az átmeneti pénzügyi nehézséget, az önkormányzat elkerülje az adósságkezelő eljárást. Fontos ez a korrekt tájékoztatás, hogy mindenki tisztában legyen a helyzettel, s ennek megfelelően gyakorolja hivatását, lássa el választott tisztségét nyomatékosította Jauernik István. Dr. Czuczi Mihály polgármester tárgyalásai során két jelentős eredményt ért el a rendkívül feszes likviditási helyzet oldása érdekében. Egyrészt, sikerült megállapodni a Bácsvíz Zrt-vel a 32 millió Ftos bérleti díj átutalásáról, melyet később, az ennek értékében a cég által elvégzett rekonstrukció elvégzése után kell visszafizetni. Másrészt, a kötvény visszavásárlás ügyében is pozitív döntés várható, az első 17 millió Ft-os részlet kiegyenlítése megtörtént, a további negyedévek visszafizetési kötelezettségét érintően sikerült halasztást kapni. Ilyen pénzügyi helyzetben nem könnyű a döntés a Városnap megrendezésével kapcsolatban sem. Bár az önkormányzat nyert 4,7 millió Ft-ot a rendezvény megtartására melyből más rendezvényeket, a Tiszazugi Zenei Fesztivált is lehetne segíteni, illetve a civil szervezetek programjaira is ebből van ígéret, az önerőt be is tervezte a képviselő-testület a költségvetésbe, de mint minden pályázat, ez is utófinanszírozású, s az összeg előzetes biztosítására nem áll rendelkezésre forrás. A lakosság véleménye is eltérő, vannak, akik azt mondják, hogy ebben a helyzetben nincs szükség nagy volumenű főtéri szórakozásra. A pályázat elhalasztható egy évvel, akkor csak jövőre lenne Városnap, lényeges azonban hangsúlyozni, hogy ez nem a város pénzéből menne, csak a pályázati összeg felhasználását meg kellene előlegezni. A testület az ülésen úgy döntött, hogy megelőlegező hitelt próbál felvenni a projekt megvalósítására. Lapzártánk utáni információ viszont, hogy a pénzintézet erre a célra nem nyújt hitelt, így a Városnap és egyéb rendezvények sorsa a továbbiakban is bizonytalan. Vass Zoltán

3 8. szám, május 15. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Bírósági ülnököket választottak Bírósági ülnököket választott az önkormányzat, miután lejárt a nem hivatásos bírák négy évre szóló megbízatása. A Kunszentmártoni Városi Bíróság illetékességi területén 16 ülnököt kellett választani, melyből 15 főt a városi önkormányzat képviselő-testülete, 1 főt a cigány kisebbségi önkormányzat választott meg. A meghatározott létszámból 6 ülnöknek pedagógusnak kell lenni, akik a fiatalkorúak büntetőeljárásában vesznek részt. Ennek megfelelően az elkövetkezendő négy esztendőben a bíróság munkáját Benke Mária, Hegedűs Áron, Helle Lídia, Kiss Julianna, Szabó Sándorné, Szabó Bertalan, Szaszkó Istvánné, Tóth Józsefné, Varga Dezsőné, Varga Ferenc segíti, s pedagógus ülnökként vesz részt az ítélkezésben Cseh János, Dobos Péter, Dénes Lászlóné, Gyóllai Mihály, Holló Mártonné és Kuna Imre. A megválasztást követően május 4-én a Városháza dísztermében az ülnökök dr. Czuczi Mihály polgármester és dr. Ivanov Dömötör, a Kunszentmártoni Városi Bíróság elnöke előtt ünnepélyesen letették az esküt, s átvették a megbízólevelüket. Képünkön a megbízólevelet Tóth Józsefné veszi át. -vz- BEIRATKOZÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KATOLIKUS ÓVODÁBA, ÁTIRATKOZÁS A KATOLIKUS ÓVODÁBA a Képviselő-testület május 12-i ülésén meghozott határozat szerint T Á J É K O Z T A T Á S Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás és átiratkozás időpontjai és helyszínei az alábbiak szerint változnak: ÚJ IDŐPONT ÉS HELY: Május 16. hétfő 7-17 óráig Napsugár Óvoda Május 17. kedd 7-17 óráig Napsugár Óvoda Május 18. szerda 7-17 óráig Epreskerti Óvoda Május 19. csütörtök 7-17 óráig Epreskerti Óvoda PÓTBEIRATKOZÁS: Május 26. csütörtök 7-17 óráig Napsugár Óvoda Kérjük, hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját, valamint a szülő személyi igazolványát. Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,5 év ( )-ig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc utca 4. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény önálló munkáltatói jogkörrel és önálló gazdálkodó jogkörrel való vezetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Közalkalmazotti Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Főiskola, pedagógus vagy könyvtáros vagy közművelődési szakirányú, - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), - felsőfokú oktatási intézményben szerzett pedagógus vagy könyvtárosi vagy közművelődési szakirányú végzettség, pedagógus végzettség esetén pedagógus szakvizsga, 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget igazoló okmányok fénymásolata, szakmai önéletrajz, az intézmény jövőbeli működésére vonatkozó elképzelések kifejtése A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czuczi Mihály polgármester nyújt, a 56/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4485/2011., valamint a beosztás megnevezését: igazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A jogszabályban előírt véleményezési eljárást követően a képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: július 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kunszentmártoni Hírlap május 16. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kunszentmarton.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: május 6. A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 8. szám, május 15. TELJESEN FELÚJÍTJÁK, BŐVÍTIK, FEJLESZTIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOT Május 2-án a Városházán sajtótájékoztatót tartottak A KUNSZENTMÁR- TONI KISTÉRSÉG JÁTÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KOMPLEX FEJ- LESZTÉSE ÉAOP /B elnevezésű beruházásról. A tájékoztatást dr. Czuczi Mihály polgármestertől, dr. Hajzer Ildikótól, a Városi Egészségügyi Központ igazgató főorvosától és Álmosdi Árpád tervezőtől kaptuk. Bemutatták a látványterveket is. Részt vett az eseményen Molnár Bálint, Öcsöd polgármestere, a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása elnöke is, aki örömét fejezte ki, hogy a sikeres kunszentmártoni pályázattal megvalósul a kistérségi járóbeteg-ellátó centrum megépülése a Tiszazugban élő emberek egészségmegóvása, a betegek gyógyulása érdekében. A szakrendelések elhelyezésénél nagy súllyal vették figyelembe a betegellátás folyamatát, az optimális betegút, a fertőzések elkerülését segítő megoldások, a célcsoportok sajátosságait. Az újonnan bevezetett szakterületek tekintetében pl. fül-orr-gégészet, urológia, szemészet teljes gép- és műszerpark beszerzésére, míg a már meglévő szakellátások tekintetében a korszerűtlen eszközök cseréjére, illetve fejlesztésére kerül sor. A kivitelező közbeszerzési eljárással történő kiválasztása után, remélhetőleg, hamarosan indulhat a beruházás. Dr. Czuczi Mihály polgármester a sajtótájékoztatót tartja, mellette jobbról dr. Hajzer Ildikó igazgató főorvos, balra Molnár Bálint kistérségi elnök Dr. Czuczi Mihály polgármester ismertette, hogy a kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ fejlesztésének célja a kistérség járóbeteg szakellátásának komplex módon történő fejlesztése és a magas színvonalú, széles spektrumú ellátás. Ennek keretében az intézmény központi épületének felújítása, emelettel bővítése, teljes körű akadálymentesítése valósul meg. 8 új ellátási terület kerül bevezetésre 32 szakorvosi óraszám növekedésével és 7 fő új munkavállaló foglalkoztatásával, továbbá eszköz és informatikai fejlesztésre is nyílik lehetőség. Az alapellátási szolgálatokat integrálják, az eddig szétszórt egészségügyi szolgáltatások telephelyeit egy helyre koncentrálják. A központi épületben kap helyet az újonnan kialakítandó tüdőgondozó intézet és tüdőgyógyászati szakrendelés, a központi alapellátási ügyelet, iskolaegészségügyi-rendelés és a védőnői hálózat központja is. Egyéb ellátási formákat is bevezetnek, többek között nappali kórházi részleget alakítanak ki. Az emelt szintű járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatás koordináló szerepkört tölt be a térségi lakosság betegellátásának, betegútjainak szervezésében, mindemellett szervező, koordináló szerepe is lesz a prevenciót segítő akciók, programok megvalósítása érdekében. Az e célra kialakított külön helyiség a prevenciós programok megvalósítása mellett képzések, továbbképzések helyszínéül is szolgál, támogatva nemcsak a szakemberek, de a laikusok igényeit is. A látványterv alapján ilyen lesz majd a megújult szakrendelő, a kistérségi járóbeteg központtá fejlesztett intézmény Dr. Hajzer Ildikó igazgató főorvos elmondta, hogy a központi épület az építkezés idejére bezár, de a betegek ellátásáról természetesen folyamatosan gondoskodnak. Négy helyre költözik erre az átmeneti időre a szakrendelő: az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, a tüdőgondozó és a művelődési ház épületeibe. A rendelési időpontok nem fognak változni, a lakosságot kellő időben és módon fogják a részletekről tájékoztatni. A pályázat adatai: Pályázó: Kunszentmárton Város Önkormányzata A megvalósítás teljes összege: ,- Ft. Pályázati támogatás: 90%, melynek összege: ,- Ft Építés, felújítás tervezett bekerülési költsége: ,- Ft Eszközbeszerzés tervezett bekerülési költsége: ,- Ft. A beruházás várható kezdete: július A projekt tervezett befejezése: III. negyedév Vass Zoltán HAMAROSAN KÉSZ AZ ÚJ ISKOLA Május 4-én megtörtént a műszaki átadása a teljesen felújított és átépített általános iskolának. Jelenleg az utolsó simításokat végzik, s már megvan az ünnepélyes átadás időpontja is: május 27-én 10 órakor avatják majd fel a kívül-belül megszépült, a XXI. század követelményei szerint modernizált oktatási intézményt. -vz- FIGYELEM A KÖZÉPISKOLÁRA Hagyomány, hogy minden főtéri ballagási ünnepély után dr. Czuczi Mihály polgármester a Városházán, irodájában vendégül látja a középiskola pedagógusait, s ekként külön is köszönetet mond a tanároknak a lelkiismeretes munkájukért (képünkön). Kötetlen beszélgetés keretében értékelik a ballagással lezárt időszakot, s előretekintenek a jövő feladataira. A középiskolát érintő hír, hogy a polgármester jelenleg a Kecskeméten közeljövőben beinduló Mercedes gyár szakképzésébe való bekapcsolódás érdekében folytat tárgyalásokat a Bács-Kiskun megyei székhely oktatási szakembereivel. -vz-

5 8. szám, május 15. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 ELBALLAGTAK KÖZÉPISKOLÁSAINK Idén április 30-án vettek búcsút a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola végzősei a diákévektől. A 12. D gimnáziumi osztály osztályfőnökük Jernei Andrásné Balogh Éva tanulói közül nagyon sokan egyetemen, főiskolán kívánnak továbbtanulni, amire tanulmányi eredményeik alapján jó esélyük van. A 12.K szakközépiskolai osztályban osztályfőnökük Csík János két szakmacsoport alapozó oktatása folyt. A diákok egy része informatika szakmacsoportos oktatásban magas szinten tanulta az alkalmazói ismereteken túl a programozást is. A másik csoport kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos képzés keretein belül az üzleti élet alapvető ismereteit sajátíthatta el. A 12.F osztály diákjai osztályfőnökük Kissné Balla Ágnes már felnőttek. Egy OKJ-s szakma elsajátítása után jelentkeztek a felnőttoktatási gimnázium nappali tagozatára, ahol a tanulmányok befejezése után érettségi vizsgát tesznek. A 12.A szakképző osztály osztályfőnökük Dusnoki Márta diákjai a szakmai vizsgák letétele után élelmiszer- és vegyi áru eladó szakképesítést szereznek. A 13. A szakképző osztály diákjai osztályfőnökük Gyóllai Mihály a szakiskola két éve után még három évet tanultak, hogy a szakképesítést megszerezzék. Reményeink szerint sok jó bútorasztalos, szerkezetlakatos és kőműves szakember kerül ki közülük. A 14. K érettségire épülő osztályban osztályfőnökük Bóka Edit kereskedő tanulók végeznek, akik a kereskedelem mellett vállalkozóként is elboldogulnak majd. soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni! Tanár úr köszönetet mondott azoknak, akik öregbítették az iskola hírnevét, és elismerést szereztek nemcsak önmaguknak, hanem Kunszentmártonnak is: Kecse Renáta és Kurucz Anna 14. K osztályos tanulók a Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny elődöntőjén elért eredményük alapján, 2 modulból mentesülnek a vizsga teljesítése alól, 100%-os eredménnyel abszolválták e két vizsgarészt. Kurucz Anna emellett kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Novák Mihály és Turcsányi Péter 13. A osztályos tanulók a Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny írásbeli megmérettetésén jeles eredményt értek el, ezzel az eredményükkel mentesülnek a szakmai vizsga írásbeli vizsgarész teljesítése alól. Nagyszombati Marianna és Kiss Annamária 12. A osztályos tanulók jó eredménnyel szerepeltek a Szakma Kiváló Tanulója versenyen. Ambrus Mónika, Lakatos Dóra és Varga Edina segítségével 4 éven keresztül diákigazgató jelöltként színesítette a diáknapok programjait. Csomós Gyöngyi, Kiss Zoltán, Szűcs Piroska, Lázi Tünde 12. F osztályos tanulók jó tanulmányi eredményükkel és aktív közösségi munkájukkal emelkedtek ki társaik közül. A 12. D-ből Bódi Ferenc minősített versenytáncosként hazai és nemzetközi versenyeken öregbítette iskolánk és Kunszentmárton hírnevét. Hürkecz Marianna jeles tanulmányi eredményéért és az osztályközösségért végzett munkájáért érdemel elismerést. Laurinyecz Éva, Zana Lilla, Kuti Katalin éveken keresztül kiváló képességeiket megmutatva színesítették az iskolai, városi műsorokat. Besenyi Norbert, Madarasi Tamás, Csikós Zsolt 12. K osztályos tanulók az informatikai szakmacsoportban végeztek kimagasló eredménynyel. Erdei Nagy Annamária a 12. K osztály osztályközösségében dolgozott fáradhatatlanul, az osztály egészéért. Emlékezetes sportsikereket szereztek iskolánknak: Bencsik Zoltán, Doba Mónika, Szabó Gergő, Hegedűs Viktor, Huszti Dóra, Laurinyecz Éva, Kiss Tamás, Herkó Máté, Papp Vivien, Polovics Angéla, Pillár Róbert, Pugner Zoltán, Rohoska Nóra, Szepesi Katalin, Festő Hegedűs Nándor, Szűcs Máté és Nagy Tamás. A napos szombat reggelen a tanulók mind a gimnázium, mind a szakképző iskolaépületben végigjárták még egyszer utoljára a tantermeket, majd a két menet városunk főterén találkozott, ahol már várták őket a ballagási ünnepség szép díszletei és a népes vendégsereg. A Kunszentmártoni Fúvószenekar kísérte a Himnuszt, a Szózatot és a zászlóátadás ceremóniáját is. Pugner Zsuzsanna szavalata után dr. Czuczi Mihály polgármester a város nevében búcsúztatta a ballagókat, majd a ballagó osztályok osztályfőnökei közül Csík János tanár úr mondott beszédet. - Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az oktatás mellett nevelünk is a középiskolában. A tételek, évszámok, definíciók esetleg feledésbe merülnek az évek múlásával, de az emberi jellemet alakító, formáló hatások soha. Azok beépülnek önnön magunkba és személyiségünk részévé válnak. Munkánk során ezekhez a pozitív változásokhoz is szerettünk volna hozzájárulni fogalmazott az ünnep szónoka. Kérte a végzősöket: - Ne azonosuljatok azokkal, akik folyton csak elégedetlenkednek, előrevivő szándék nélkül kritizálnak, de valójában tenni soha nem akarnak. Fiatalok vagytok, erősek, felkészültek, hallgassatok belső érdeklődésetekre, és engedjetek teret kíváncsiságotoknak. Higgyétek el, hogy a tudás az, amely örök érték és egyre jobban kamatozik. Végül Kossuth Lajos gondolatát idézte mottóként a fiatalok elé: Soha le nem mondani, A végzős osztályok tanulói nevében Papp Vivien Dorina köszönt el az iskolától, a 11-es évfolyamosok részéről Laurinyecz Pál búcsúztatta a ballagókat. Minden kedves diáknak eredményes szakmai, érettségi és felvételi vizsgát, s egész életükben sok boldogságot kívánunk! Vass Zoltán Fotók: Vass Zoltán Mindenki viszontláthatja magát a Galériájában!

6 6 Isten áldd meg a magyart Társadalmi ünnep (ballagás) Kunszentmártonban 2011-et írunk. Április 30-án a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola végzős diákjai ballagtak. Az ő búcsúztatásukra gyűltünk össze a város főterén. Az egybegyűltek üdvözlése után felszólítást kaptunk a Himnusz eléneklésére, melyet (hoszszú idő után) élő zene, a városi zeneiskola fúvószenekara kísért. Megjegyzendő az is, hogy végre! énekelhető hangnemben. A bevezető előjáték után kezdődött az éneklés?! Sajnálattal tapasztaltam, hogy nem hallom s nem látom a körülöttem állók éneklését. Ha családom tagjai nem vettek volna körül, azt gondolhattam volna, hogy egy más nemzet polgárai között vagyok. De nem, magyarok voltak a ballagáson, hiszen nem nemzetiségi iskola diákjai búcsúztak a négy éves középiskolai élettől. Szomorúan kellett megállapítanom, honfitársaimnak nem mozdította meg nemzeti öntudatát a szövegében és dallamában is gyönyörű Himnuszunk. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy más nemzet tagjai milyen nagy lelkesedéssel éneklik, adják tudtára a világnak, hogy ők e most hallható, csak nekik szóló, őket képviselő Himnusszal egybetartoznak. Mi, kunszentmártoni magyarok miért nem vagyunk büszkék himnuszunkra? E csodálatos dallam és szöveg hallatán minket miért nem tölt el a honfiúi érzület? Kedves Polgártársak! Merjük bátran, boldogan, ünnepi lélekkel énekelni Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc gyönyörű szerzeményét, a Himnuszt, melyre őket e mű megírására a hazaszeretet indította. Tisztelettel: Laurinyecz Pál Kunszentmártoni Hír-Lap 8. szám, május 15. Már interneten is nézhető! Városunk hivatalos honlapján, a n: a Tiszazug TV adásai folyamatos feltöltés alatt. A Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola a tanévre felvételt hirdet 16. életévet betöltöttek számára: Élelmiszer és vegyi áru eladó (2 év) Bútorasztalos (2 év) Kőműves (2 év) Gépi forgácsoló (2 év) Szerkezetlakatos (2 év) Középiskolai végzettségűek számára: Kereskedő (2 év) A jelentkezési lap letölthető a weblapról, vagy személyesen igényelhető. Jelentkezési határidő: május 27. Elérhetőségeink: - Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: ) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út Telefon/fax: 56/ SZERETETTEL VÁRJUK ISOLÁNKBA! A Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola a tanévre felvételt hirdet 3 éves, nappali tagozatos, felnőttoktatási gimnáziumi képzésre. A jelentkezés feltétele: befejezett 10. évfolyam vagy szakmai végzettség A jelentkezési lap letölthető a weblapról vagy személyesen igényelhető. Jelentkezési határidő: május 27. Elérhetőségeink: - Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: ) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út Telefon/fax: 56/ SZERETETTEL VÁRJUK ISOLÁNKBA!

7 8. szám, május 15. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Rézfúvós sikerek a Zeneiskolában április 16-án Tiszafüreden rendezték meg a Megyei Rézfúvósversenyt. A Kunszentmártoni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény réz tanszakos növendékei közül négyen vettek részt ezen a megmérettetésen, s mind a négyen dobogós helyen végeztek: Bódi Petra (kürt) I. hely, Varga Lívia (kürt) I. hely, Szőke Fanni (tenorkürt) II. hely, Tari Boglárka (tenorkürt) III. hely. Felkészítő tanáruk: Szőke Ferenc, zongorán kísért: Tassonyi Zsolt. Gratulálunk mindannyiuknak! Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatói jegyek vásárlásával segítette a Zeneiskola és a Zenekar munkáját! Csomán Éva igazgató Balról Varga Lívia, Bódi Petra, Tari Boglárka, Szőke Fanni és tanáruk: Szőke Ferenc OLVASÓKÖR Kedves Olvasóink! Kedves irodalomszerető barátaink! Következő olvasóköri összejövetelünket május 30-án, hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk, (kb. este 20 óráig) a József Attila Városi Könyvtárban, melynek során Lázár Ervin műveiből válogathatják ki felolvasóink a számukra kedves írásokat. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, résztvevőt! A kunszentmártoni József Attila Könyvtár munkatársai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóság kunszentmártoni Kirendeltség 5440 Kunszentmárton, Deák F. u. 2. Tel.: 56/ ; Fax: 56/ ÜGYFÉLFOGADÁS Hétfő: 8-16 Kedd: 8-16 Szerda: 8-12 Csütörtök: 8-16 Péntek: nincs FIGYELEM!! A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN RUHAAKCIÓT TART. Helyszín: Köztársaság tér 8. szám alatti intézmény udvara. Felhívás: Egyben kérjük, hogy aki teheti, és módjában áll a feleslegessé vált (de még használható) ruhaneműt és játék-felajánlását szívesen fogadjuk. A felajánlásokat a fent említett címre várjuk. ELVTÁRSAK VÉGE! EMLÉKEZTETŐ TÁRGYAKAT KERESÜNK KIÁLLÍTÁSRA!!! Régmúlt dolgokra esetenként akkor emlékezünk, ha kezünkbe akad, vagy rátalálunk egy - egy emlékeztető tárgyra. Egy kiállítás anyagát gyakran a lakosság által gyűjtött és bemutatott dolgok teszik emlékezetessé. Arra készülünk, hogy bemutassunk egy közelmúltban befejeződött korszakot. Húsz évvel ezelőtt hirdette egy plakát: TOVARISCSI KONYEC! A fiatalabbak nem érthetik ezt az orosz nyelvű mondatot, ELVTÁR- SAK VÉGE! Az idősebbek pedig már alig vártak erre az eseményre június 19-én hagyta el az utolsó megszálló orosz katona Hazánkat. Húsz éve vagyunk katonailag is függetlenek. A Művelődési Központban az évfordulón, június 19-én nyíló kiállítás bemutatja a 46 évig tartó kommunista diktatúra időszakát a Szovjet Hadsereg részvételével. A hadseregre emlékeztető tárgyak, eszközök szemléletesebbé teszik a valóságot. A lakosság körében bizonyára akadnak olyan tárgyak, amit az orosz katonáktól lehetett vásárolni. Katonai ruházat, használati tárgyak cseréltek gazdát. Jó lenne például egy golyós számológép, amivel számoltak. A második világháború idejéből származó bármilyen tárgyak, stb., sokféle dolog előkerülhet, ami a katonákkal kapcsolatos. A kiállítást az évi MUK-os elítélt, Sinka Jenő hozta létre. Néhány alkalommal tartott előadásai után most egy összeállítással ajándékozza meg városunkat, és számít a lakosság közreműködésére is. A tárgyak természetesen visszakerülnek tulajdonosukhoz a kiállítás zárása után. Június 30-ig várjuk a felajánlásokat a Városi Művelődési Központ címére Kunszentmárton Kossuth Lajos utca 16. Telefon: 56/ A jelentkezőket Dezső Dóra igazgatónő fogadja.

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ 2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ Fotók: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: 06-56 / 461-710; 06-70 / 332-13-34 A megszokott

Részletesebben

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. OKTÓBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. október 15-én ünnepélyes keretek között megtartotta alakuló ülését az

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán 2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK Június 18-án a Városi Általános Iskolában tanévzáró ünnepséget tartottak, amikor is három nyolcadik osztály

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 2011. ÁPRILIS 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági

Részletesebben

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY 2011. JÚLIUS 18. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY XIII. EPRESKERTI KAKASFŐZŐ VERSENY A GYŐZTES CSAPAT MOLNÁR GÁBOR TELJESÍTETTE

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK

ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK Ára: 150 Ft 2012. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM BÉRMÁLÁS CSÍK JÁNOSNÉ VÁROSI PEDAGÓGIAI DÍJAT KAPOTT ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK EXTRÉMSPORT Fotók: Vass Zoltán 50

Részletesebben

2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6

2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6 2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÚSVÉT KERESZTELÉS, BÉRMÁLÁS TEMPLOMUNKBAN SZÁRNYAL AZ NB II-BEN KÉZILABDA CSAPATUNK KISTÉRSÉGI ÓVODAI SPORTNAP KÖZÉPISKOLÁSAINK DÉLVIDÉKEN

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK A HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK A HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN 2011. SZEPTEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM SIKERES VÁROSNAP! A XI. Körösi Hal- és Tájjellegű Halételfőző Versenyt a ponty halászlé kategóriában az IRON INVEST csapata nyerte,

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek!

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek! 2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ZENEÜNNEP KÖRMENDI VILMOSSAL MEGELEVENEDETT A SZENT MÁRTON LEGENDA Kedves Gyerekek! Szeretettel meghívlak benneteket 2010. december

Részletesebben

2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM

2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ALFÖLDI SPORTNAPOK LABDARÚGÁS FARSANG KUPA A KUTE U-16-OS SIKERCSAPATA MÁRCIUS 8. NŐNAP A VÁROSI NŐKLUB IS ÜNNEPELT Fotó: Vincze Béla

Részletesebben

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM 2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM Kasza József Pro Urbe Díjas! Hagyományosan a Szent Márton napi ünnepi képviselőtestületi ülésen adták át a városért, a város közösségeiért

Részletesebben

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 2011. AUGUSZTUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE VITÉZ TREMBECZKY ISTVÁN 90 ÉVES FAZEKAS JÁNOS A VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA KITÜNTETETTJE

Részletesebben

Ballagás az általános iskolában

Ballagás az általános iskolában Ballagás az általános iskolában Ára:150 Ft 2013. július 19. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Bérmálás és oltárszentelés - 7. oldal 8.a - osztályfőnök: Bíróné Kardos Klára Éjszakai kaland

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon.

Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon. 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. DECEMBER 20. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon.

Részletesebben

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 95. születésnapját ünnepelte Farkas Józsefné Györgyi néni Aranyoklevelet vett át az egyetemen dr. Farkas Elek állatorvos Óriás tüzet

Részletesebben

Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala

Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala 2008. október VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ XIX. évfolyam 10. sz. Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala Pásztó Város Önkormányzatának az 1956-os Forradalom

Részletesebben

ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST

ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST 2011. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST MEGKEZDŐDÖTT AZ ADVENT A karácsony előtti negyedik vasárnapon elérkezett az ünnepre

Részletesebben

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Folyamatos a megújulás a templomban Hosszú böjt Templomunkban, a Szent Márton Templomban az idei évben hosszabb volt a böjt,

Részletesebben

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. NOVEMBER 28. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI PROF. DR. BARNA

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1848/49 FORRADALMÁRA ÉS SZABADSÁGHARCÁRA EMLÉKEZTÜNK BENYÓ GYÖRGYÖT "ALSÓ-TISZA VIDÉKÉRT EMLÉKÉREMMEL" TÜNTETTÉK KI BALLA MARGIT "PRO

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben