2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM"

Átírás

1 2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM ELBALLAGTAK KÖZÉPISKOLÁSAINK Április 30-án vettek búcsút a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola végzősei a diákévektől. A ballagásról lapunk 5. oldalán tudósítjuk kedves olvasóinkat. Képünkön az ünnepség szónoka, Csík János, a 12. K szakközépiskolai osztály osztályfőnöke lép ki diákjaival a gimnázium épületéből. GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS A megszokott szolgáltatások mellett: WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER A KOLLÁR AUTÓSZERVIZBEN! HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 8. szám, május 15. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK Áprilisban soros és rendkívüli ülést is tartott önkormányzatunk képviselő-testülete Az április 14-i soros ülésre sok vendég érkezett, óvónők, szülők és egyházközségi tagok, így elsőként az óvoda kérdésével foglalkoztak a képviselők. A bizottsági vélemény ismertetését követően Kövesdy Zsolt plébános atya és Romhányi Dezsőné is kifejtette álláspontját, majd Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester összegzését követően a képviselő-testület határozatban fejezte ki támogatását, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kunszentmártonban új, egyházi alapítású katolikus óvodát hozzon létre. Dr. Czuczi Mihály polgármester tájékoztatást adott a hulladéklerakó telep területén lévő építési-bontási hulladékfeldolgozó ügyéről, hiszen az elmúlt időszakban rendkívül sok erőfeszítést tett a kistérség településeinél a szolgalmi jog aláírásáért, valamint a Restone és a Remondis cégek közötti megegyezésért. A Restone Kft. képviseletében dr. Varga János részt vett az ülésen, s ő is kiegészítette a tájékoztatót. Az ülés óta eltelt időben sikerült is minden megegyezést tető alá hozni - tájékoztatta lapunkat dr. Czuczi Mihály polgármester. Az irányító hatóság a szelevényi és a szolnoki telephelyünk működését is jóváhagyta, így amennyiben a térségben keletkezik megfelelő építési-bontási hulladék, kezdődhet a feldolgozás. A testület megtárgyalta a József Attila Általános Művelődési Központ működéséről szóló beszámolót, s köszönetét fejezte ki Dezső Dóra igazgatónak és az intézmény minden dolgozójának a sikeres működésért, az elért eredményekért. Ugyancsak elfogadták a Városi Sportintézmény közötti működéséről szóló beszámolót, köszönetet mondva Szánthó Ferenc igazgatónak és az intézmény minden dolgozójának az intézmény fennállása alatti időszak sikeres működéséért, az elért eredményekért. A bizottságokban nagy vita folyt a város évi gazdasági programjáról, hiszen a pénzügyi-gazdasági helyzet szűk mozgásteret enged az önkormányzatnak, nehezen tervezhetővé teszi a folyamatokat, illetve az egyes szakterületek pl. kultúra, turisztika - nem érzik kellően kidomborítottnak a jövőképet, a lehetőségeket. A képviselő-testület azzal a kikötéssel hagyta jóvá a programot, hogy a évi költségvetési koncepció tárgyalása előtt októberében, a soros ülésén felülvizsgálja. Megtárgyalták a település környezetvédelméről szóló rendelettervezetet is, melybe a határozat szerint bekerültek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt kiegészítések, valamint a rendelettervezet a város honlapján véleményezés céljából közzétételre került. A műszaki osztály munkájáról szóló beszámoló (ld. részletesen előző számunkban) elfogadása után a testület a Tiszazugi Vízmű Építő és Szolgáltató Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét és eredmény-kimutatását tárgyalta meg. Imrei István meglepődve fogadta a -8 millió Ft-os eredményt, ennek keletkezéséről, valamint a vízmű által korábban elvégzett munkák hibajavítása felől érdeklődött, és ismét felvetette, hogy a Városgondnokság részére a gépátadás a mai napig nem történt meg. Kiss György ügyvezető ismertette, hogy folyik a végelszámolási eljárás, mindent a jogszabályi előírások szerint végeznek. Szeretnék, ha ez fél év alatt befejeződne, s akkor minden probléma megoldódik. A továbbiakban a testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatását szolgáló alapra. Az iskolai felújítást végző Bau-Vertikál Kft. késedelmi kamat igényét - mely a Közreműködő Szervezet általi kifizetés elhúzódása kapcsán merült fel - az önkormányzat részére fizetendő közterület használati és közüzemi díj összegét beszámítva hagyták jóvá. Határoztak arról, hogy az új iskola aulájában biztonsági korlát (háló) építésére legalább 3 vállalkozótól árajánlatot kérnek be, a megvalósításáról és a szerződéskötésről az ajánlatok beérkezését követően a képviselő-testület dönt. Újra meghirdették az értékesítésre kijelölt ingatlanokat, mely felhívásokat előző számunkban már közzétettük. A részletes pályázati kiírások a hivatal ügyfélszolgálatán és a www. kunszentmarton.hu honlapon megtalálhatók, beadási határidő: május 23. A nehéz likviditási helyzetre tekintettel határozat született arról, hogy az önkormányzat 300 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret összegét 50 millió Ft-tal meg kívánják emelni a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetése érdekében. Végül szándéknyilatkozatot fogadtak el arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tagja kíván lenni az egyesület formájában újonnan alakuló Leader helyi akciócsoportnak. Az április 28-i soron kívüli ülés legfontosabb napirendi pontja az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetének tárgyalása volt. Jauernik István, a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte, hogy ez alkalommal részletesebb szakmai anyag, a működési és a felhalmozási ütemterv külön taglalva került a bizottság, illetve a testület elé, s sajnos ebből az derül ki, hogy a márciusi információkhoz képest rosszabb anyagi helyzettel szembesül az önkormányzat. Meglepetésként érte, hogy a költségvetés felhalmozási fejezetében, a beruházásokat illetően is komoly fizetési gondok vannak. A működés területén rendkívül fegyelmezett gazdálkodásra van szükség, hogy az alkalmazottak fizetése, a segélyek kiosztása, a gyermekek élelmezése biztosított legyen. A számlákat 60 napra fizeti az önkormányzat, továbbra is nagy intenzitással kell folytatni az adóbevételek realizálását. A bizottság megtakarítási lehetőségeket is vázolt, a díszkivilágítás korlátozásával is lehetne spórolni, illetve egy lehetséges pénzintézet-váltásnál a Magyar Államkincstár felé kellene nyitni, ahol ingyen végzik a folyószámla-vezetést. Június-július kritikus hónapnak ígérkezik, minden képviselőnek, hivatali dolgozónak, intézményvezetőnek az a feladata, hogy a fizetőképesség megőrzése érdekében felelősen végezze munkáját, megoldják az átmeneti pénzügyi nehézséget, az önkormányzat elkerülje az adósságkezelő eljárást. Fontos ez a korrekt tájékoztatás, hogy mindenki tisztában legyen a helyzettel, s ennek megfelelően gyakorolja hivatását, lássa el választott tisztségét nyomatékosította Jauernik István. Dr. Czuczi Mihály polgármester tárgyalásai során két jelentős eredményt ért el a rendkívül feszes likviditási helyzet oldása érdekében. Egyrészt, sikerült megállapodni a Bácsvíz Zrt-vel a 32 millió Ftos bérleti díj átutalásáról, melyet később, az ennek értékében a cég által elvégzett rekonstrukció elvégzése után kell visszafizetni. Másrészt, a kötvény visszavásárlás ügyében is pozitív döntés várható, az első 17 millió Ft-os részlet kiegyenlítése megtörtént, a további negyedévek visszafizetési kötelezettségét érintően sikerült halasztást kapni. Ilyen pénzügyi helyzetben nem könnyű a döntés a Városnap megrendezésével kapcsolatban sem. Bár az önkormányzat nyert 4,7 millió Ft-ot a rendezvény megtartására melyből más rendezvényeket, a Tiszazugi Zenei Fesztivált is lehetne segíteni, illetve a civil szervezetek programjaira is ebből van ígéret, az önerőt be is tervezte a képviselő-testület a költségvetésbe, de mint minden pályázat, ez is utófinanszírozású, s az összeg előzetes biztosítására nem áll rendelkezésre forrás. A lakosság véleménye is eltérő, vannak, akik azt mondják, hogy ebben a helyzetben nincs szükség nagy volumenű főtéri szórakozásra. A pályázat elhalasztható egy évvel, akkor csak jövőre lenne Városnap, lényeges azonban hangsúlyozni, hogy ez nem a város pénzéből menne, csak a pályázati összeg felhasználását meg kellene előlegezni. A testület az ülésen úgy döntött, hogy megelőlegező hitelt próbál felvenni a projekt megvalósítására. Lapzártánk utáni információ viszont, hogy a pénzintézet erre a célra nem nyújt hitelt, így a Városnap és egyéb rendezvények sorsa a továbbiakban is bizonytalan. Vass Zoltán

3 8. szám, május 15. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Bírósági ülnököket választottak Bírósági ülnököket választott az önkormányzat, miután lejárt a nem hivatásos bírák négy évre szóló megbízatása. A Kunszentmártoni Városi Bíróság illetékességi területén 16 ülnököt kellett választani, melyből 15 főt a városi önkormányzat képviselő-testülete, 1 főt a cigány kisebbségi önkormányzat választott meg. A meghatározott létszámból 6 ülnöknek pedagógusnak kell lenni, akik a fiatalkorúak büntetőeljárásában vesznek részt. Ennek megfelelően az elkövetkezendő négy esztendőben a bíróság munkáját Benke Mária, Hegedűs Áron, Helle Lídia, Kiss Julianna, Szabó Sándorné, Szabó Bertalan, Szaszkó Istvánné, Tóth Józsefné, Varga Dezsőné, Varga Ferenc segíti, s pedagógus ülnökként vesz részt az ítélkezésben Cseh János, Dobos Péter, Dénes Lászlóné, Gyóllai Mihály, Holló Mártonné és Kuna Imre. A megválasztást követően május 4-én a Városháza dísztermében az ülnökök dr. Czuczi Mihály polgármester és dr. Ivanov Dömötör, a Kunszentmártoni Városi Bíróság elnöke előtt ünnepélyesen letették az esküt, s átvették a megbízólevelüket. Képünkön a megbízólevelet Tóth Józsefné veszi át. -vz- BEIRATKOZÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KATOLIKUS ÓVODÁBA, ÁTIRATKOZÁS A KATOLIKUS ÓVODÁBA a Képviselő-testület május 12-i ülésén meghozott határozat szerint T Á J É K O Z T A T Á S Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás és átiratkozás időpontjai és helyszínei az alábbiak szerint változnak: ÚJ IDŐPONT ÉS HELY: Május 16. hétfő 7-17 óráig Napsugár Óvoda Május 17. kedd 7-17 óráig Napsugár Óvoda Május 18. szerda 7-17 óráig Epreskerti Óvoda Május 19. csütörtök 7-17 óráig Epreskerti Óvoda PÓTBEIRATKOZÁS: Május 26. csütörtök 7-17 óráig Napsugár Óvoda Kérjük, hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját, valamint a szülő személyi igazolványát. Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,5 év ( )-ig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc utca 4. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény önálló munkáltatói jogkörrel és önálló gazdálkodó jogkörrel való vezetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Közalkalmazotti Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Főiskola, pedagógus vagy könyvtáros vagy közművelődési szakirányú, - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), - felsőfokú oktatási intézményben szerzett pedagógus vagy könyvtárosi vagy közművelődési szakirányú végzettség, pedagógus végzettség esetén pedagógus szakvizsga, 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget igazoló okmányok fénymásolata, szakmai önéletrajz, az intézmény jövőbeli működésére vonatkozó elképzelések kifejtése A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czuczi Mihály polgármester nyújt, a 56/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4485/2011., valamint a beosztás megnevezését: igazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A jogszabályban előírt véleményezési eljárást követően a képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: július 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kunszentmártoni Hírlap május 16. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kunszentmarton.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: május 6. A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 8. szám, május 15. TELJESEN FELÚJÍTJÁK, BŐVÍTIK, FEJLESZTIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOT Május 2-án a Városházán sajtótájékoztatót tartottak A KUNSZENTMÁR- TONI KISTÉRSÉG JÁTÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KOMPLEX FEJ- LESZTÉSE ÉAOP /B elnevezésű beruházásról. A tájékoztatást dr. Czuczi Mihály polgármestertől, dr. Hajzer Ildikótól, a Városi Egészségügyi Központ igazgató főorvosától és Álmosdi Árpád tervezőtől kaptuk. Bemutatták a látványterveket is. Részt vett az eseményen Molnár Bálint, Öcsöd polgármestere, a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása elnöke is, aki örömét fejezte ki, hogy a sikeres kunszentmártoni pályázattal megvalósul a kistérségi járóbeteg-ellátó centrum megépülése a Tiszazugban élő emberek egészségmegóvása, a betegek gyógyulása érdekében. A szakrendelések elhelyezésénél nagy súllyal vették figyelembe a betegellátás folyamatát, az optimális betegút, a fertőzések elkerülését segítő megoldások, a célcsoportok sajátosságait. Az újonnan bevezetett szakterületek tekintetében pl. fül-orr-gégészet, urológia, szemészet teljes gép- és műszerpark beszerzésére, míg a már meglévő szakellátások tekintetében a korszerűtlen eszközök cseréjére, illetve fejlesztésére kerül sor. A kivitelező közbeszerzési eljárással történő kiválasztása után, remélhetőleg, hamarosan indulhat a beruházás. Dr. Czuczi Mihály polgármester a sajtótájékoztatót tartja, mellette jobbról dr. Hajzer Ildikó igazgató főorvos, balra Molnár Bálint kistérségi elnök Dr. Czuczi Mihály polgármester ismertette, hogy a kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ fejlesztésének célja a kistérség járóbeteg szakellátásának komplex módon történő fejlesztése és a magas színvonalú, széles spektrumú ellátás. Ennek keretében az intézmény központi épületének felújítása, emelettel bővítése, teljes körű akadálymentesítése valósul meg. 8 új ellátási terület kerül bevezetésre 32 szakorvosi óraszám növekedésével és 7 fő új munkavállaló foglalkoztatásával, továbbá eszköz és informatikai fejlesztésre is nyílik lehetőség. Az alapellátási szolgálatokat integrálják, az eddig szétszórt egészségügyi szolgáltatások telephelyeit egy helyre koncentrálják. A központi épületben kap helyet az újonnan kialakítandó tüdőgondozó intézet és tüdőgyógyászati szakrendelés, a központi alapellátási ügyelet, iskolaegészségügyi-rendelés és a védőnői hálózat központja is. Egyéb ellátási formákat is bevezetnek, többek között nappali kórházi részleget alakítanak ki. Az emelt szintű járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatás koordináló szerepkört tölt be a térségi lakosság betegellátásának, betegútjainak szervezésében, mindemellett szervező, koordináló szerepe is lesz a prevenciót segítő akciók, programok megvalósítása érdekében. Az e célra kialakított külön helyiség a prevenciós programok megvalósítása mellett képzések, továbbképzések helyszínéül is szolgál, támogatva nemcsak a szakemberek, de a laikusok igényeit is. A látványterv alapján ilyen lesz majd a megújult szakrendelő, a kistérségi járóbeteg központtá fejlesztett intézmény Dr. Hajzer Ildikó igazgató főorvos elmondta, hogy a központi épület az építkezés idejére bezár, de a betegek ellátásáról természetesen folyamatosan gondoskodnak. Négy helyre költözik erre az átmeneti időre a szakrendelő: az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, a tüdőgondozó és a művelődési ház épületeibe. A rendelési időpontok nem fognak változni, a lakosságot kellő időben és módon fogják a részletekről tájékoztatni. A pályázat adatai: Pályázó: Kunszentmárton Város Önkormányzata A megvalósítás teljes összege: ,- Ft. Pályázati támogatás: 90%, melynek összege: ,- Ft Építés, felújítás tervezett bekerülési költsége: ,- Ft Eszközbeszerzés tervezett bekerülési költsége: ,- Ft. A beruházás várható kezdete: július A projekt tervezett befejezése: III. negyedév Vass Zoltán HAMAROSAN KÉSZ AZ ÚJ ISKOLA Május 4-én megtörtént a műszaki átadása a teljesen felújított és átépített általános iskolának. Jelenleg az utolsó simításokat végzik, s már megvan az ünnepélyes átadás időpontja is: május 27-én 10 órakor avatják majd fel a kívül-belül megszépült, a XXI. század követelményei szerint modernizált oktatási intézményt. -vz- FIGYELEM A KÖZÉPISKOLÁRA Hagyomány, hogy minden főtéri ballagási ünnepély után dr. Czuczi Mihály polgármester a Városházán, irodájában vendégül látja a középiskola pedagógusait, s ekként külön is köszönetet mond a tanároknak a lelkiismeretes munkájukért (képünkön). Kötetlen beszélgetés keretében értékelik a ballagással lezárt időszakot, s előretekintenek a jövő feladataira. A középiskolát érintő hír, hogy a polgármester jelenleg a Kecskeméten közeljövőben beinduló Mercedes gyár szakképzésébe való bekapcsolódás érdekében folytat tárgyalásokat a Bács-Kiskun megyei székhely oktatási szakembereivel. -vz-

5 8. szám, május 15. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 ELBALLAGTAK KÖZÉPISKOLÁSAINK Idén április 30-án vettek búcsút a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola végzősei a diákévektől. A 12. D gimnáziumi osztály osztályfőnökük Jernei Andrásné Balogh Éva tanulói közül nagyon sokan egyetemen, főiskolán kívánnak továbbtanulni, amire tanulmányi eredményeik alapján jó esélyük van. A 12.K szakközépiskolai osztályban osztályfőnökük Csík János két szakmacsoport alapozó oktatása folyt. A diákok egy része informatika szakmacsoportos oktatásban magas szinten tanulta az alkalmazói ismereteken túl a programozást is. A másik csoport kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos képzés keretein belül az üzleti élet alapvető ismereteit sajátíthatta el. A 12.F osztály diákjai osztályfőnökük Kissné Balla Ágnes már felnőttek. Egy OKJ-s szakma elsajátítása után jelentkeztek a felnőttoktatási gimnázium nappali tagozatára, ahol a tanulmányok befejezése után érettségi vizsgát tesznek. A 12.A szakképző osztály osztályfőnökük Dusnoki Márta diákjai a szakmai vizsgák letétele után élelmiszer- és vegyi áru eladó szakképesítést szereznek. A 13. A szakképző osztály diákjai osztályfőnökük Gyóllai Mihály a szakiskola két éve után még három évet tanultak, hogy a szakképesítést megszerezzék. Reményeink szerint sok jó bútorasztalos, szerkezetlakatos és kőműves szakember kerül ki közülük. A 14. K érettségire épülő osztályban osztályfőnökük Bóka Edit kereskedő tanulók végeznek, akik a kereskedelem mellett vállalkozóként is elboldogulnak majd. soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni! Tanár úr köszönetet mondott azoknak, akik öregbítették az iskola hírnevét, és elismerést szereztek nemcsak önmaguknak, hanem Kunszentmártonnak is: Kecse Renáta és Kurucz Anna 14. K osztályos tanulók a Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny elődöntőjén elért eredményük alapján, 2 modulból mentesülnek a vizsga teljesítése alól, 100%-os eredménnyel abszolválták e két vizsgarészt. Kurucz Anna emellett kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Novák Mihály és Turcsányi Péter 13. A osztályos tanulók a Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny írásbeli megmérettetésén jeles eredményt értek el, ezzel az eredményükkel mentesülnek a szakmai vizsga írásbeli vizsgarész teljesítése alól. Nagyszombati Marianna és Kiss Annamária 12. A osztályos tanulók jó eredménnyel szerepeltek a Szakma Kiváló Tanulója versenyen. Ambrus Mónika, Lakatos Dóra és Varga Edina segítségével 4 éven keresztül diákigazgató jelöltként színesítette a diáknapok programjait. Csomós Gyöngyi, Kiss Zoltán, Szűcs Piroska, Lázi Tünde 12. F osztályos tanulók jó tanulmányi eredményükkel és aktív közösségi munkájukkal emelkedtek ki társaik közül. A 12. D-ből Bódi Ferenc minősített versenytáncosként hazai és nemzetközi versenyeken öregbítette iskolánk és Kunszentmárton hírnevét. Hürkecz Marianna jeles tanulmányi eredményéért és az osztályközösségért végzett munkájáért érdemel elismerést. Laurinyecz Éva, Zana Lilla, Kuti Katalin éveken keresztül kiváló képességeiket megmutatva színesítették az iskolai, városi műsorokat. Besenyi Norbert, Madarasi Tamás, Csikós Zsolt 12. K osztályos tanulók az informatikai szakmacsoportban végeztek kimagasló eredménynyel. Erdei Nagy Annamária a 12. K osztály osztályközösségében dolgozott fáradhatatlanul, az osztály egészéért. Emlékezetes sportsikereket szereztek iskolánknak: Bencsik Zoltán, Doba Mónika, Szabó Gergő, Hegedűs Viktor, Huszti Dóra, Laurinyecz Éva, Kiss Tamás, Herkó Máté, Papp Vivien, Polovics Angéla, Pillár Róbert, Pugner Zoltán, Rohoska Nóra, Szepesi Katalin, Festő Hegedűs Nándor, Szűcs Máté és Nagy Tamás. A napos szombat reggelen a tanulók mind a gimnázium, mind a szakképző iskolaépületben végigjárták még egyszer utoljára a tantermeket, majd a két menet városunk főterén találkozott, ahol már várták őket a ballagási ünnepség szép díszletei és a népes vendégsereg. A Kunszentmártoni Fúvószenekar kísérte a Himnuszt, a Szózatot és a zászlóátadás ceremóniáját is. Pugner Zsuzsanna szavalata után dr. Czuczi Mihály polgármester a város nevében búcsúztatta a ballagókat, majd a ballagó osztályok osztályfőnökei közül Csík János tanár úr mondott beszédet. - Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az oktatás mellett nevelünk is a középiskolában. A tételek, évszámok, definíciók esetleg feledésbe merülnek az évek múlásával, de az emberi jellemet alakító, formáló hatások soha. Azok beépülnek önnön magunkba és személyiségünk részévé válnak. Munkánk során ezekhez a pozitív változásokhoz is szerettünk volna hozzájárulni fogalmazott az ünnep szónoka. Kérte a végzősöket: - Ne azonosuljatok azokkal, akik folyton csak elégedetlenkednek, előrevivő szándék nélkül kritizálnak, de valójában tenni soha nem akarnak. Fiatalok vagytok, erősek, felkészültek, hallgassatok belső érdeklődésetekre, és engedjetek teret kíváncsiságotoknak. Higgyétek el, hogy a tudás az, amely örök érték és egyre jobban kamatozik. Végül Kossuth Lajos gondolatát idézte mottóként a fiatalok elé: Soha le nem mondani, A végzős osztályok tanulói nevében Papp Vivien Dorina köszönt el az iskolától, a 11-es évfolyamosok részéről Laurinyecz Pál búcsúztatta a ballagókat. Minden kedves diáknak eredményes szakmai, érettségi és felvételi vizsgát, s egész életükben sok boldogságot kívánunk! Vass Zoltán Fotók: Vass Zoltán Mindenki viszontláthatja magát a Galériájában!

6 6 Isten áldd meg a magyart Társadalmi ünnep (ballagás) Kunszentmártonban 2011-et írunk. Április 30-án a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola végzős diákjai ballagtak. Az ő búcsúztatásukra gyűltünk össze a város főterén. Az egybegyűltek üdvözlése után felszólítást kaptunk a Himnusz eléneklésére, melyet (hoszszú idő után) élő zene, a városi zeneiskola fúvószenekara kísért. Megjegyzendő az is, hogy végre! énekelhető hangnemben. A bevezető előjáték után kezdődött az éneklés?! Sajnálattal tapasztaltam, hogy nem hallom s nem látom a körülöttem állók éneklését. Ha családom tagjai nem vettek volna körül, azt gondolhattam volna, hogy egy más nemzet polgárai között vagyok. De nem, magyarok voltak a ballagáson, hiszen nem nemzetiségi iskola diákjai búcsúztak a négy éves középiskolai élettől. Szomorúan kellett megállapítanom, honfitársaimnak nem mozdította meg nemzeti öntudatát a szövegében és dallamában is gyönyörű Himnuszunk. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy más nemzet tagjai milyen nagy lelkesedéssel éneklik, adják tudtára a világnak, hogy ők e most hallható, csak nekik szóló, őket képviselő Himnusszal egybetartoznak. Mi, kunszentmártoni magyarok miért nem vagyunk büszkék himnuszunkra? E csodálatos dallam és szöveg hallatán minket miért nem tölt el a honfiúi érzület? Kedves Polgártársak! Merjük bátran, boldogan, ünnepi lélekkel énekelni Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc gyönyörű szerzeményét, a Himnuszt, melyre őket e mű megírására a hazaszeretet indította. Tisztelettel: Laurinyecz Pál Kunszentmártoni Hír-Lap 8. szám, május 15. Már interneten is nézhető! Városunk hivatalos honlapján, a n: a Tiszazug TV adásai folyamatos feltöltés alatt. A Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola a tanévre felvételt hirdet 16. életévet betöltöttek számára: Élelmiszer és vegyi áru eladó (2 év) Bútorasztalos (2 év) Kőműves (2 év) Gépi forgácsoló (2 év) Szerkezetlakatos (2 év) Középiskolai végzettségűek számára: Kereskedő (2 év) A jelentkezési lap letölthető a weblapról, vagy személyesen igényelhető. Jelentkezési határidő: május 27. Elérhetőségeink: - Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: ) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út Telefon/fax: 56/ SZERETETTEL VÁRJUK ISOLÁNKBA! A Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola a tanévre felvételt hirdet 3 éves, nappali tagozatos, felnőttoktatási gimnáziumi képzésre. A jelentkezés feltétele: befejezett 10. évfolyam vagy szakmai végzettség A jelentkezési lap letölthető a weblapról vagy személyesen igényelhető. Jelentkezési határidő: május 27. Elérhetőségeink: - Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: ) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út Telefon/fax: 56/ SZERETETTEL VÁRJUK ISOLÁNKBA!

7 8. szám, május 15. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Rézfúvós sikerek a Zeneiskolában április 16-án Tiszafüreden rendezték meg a Megyei Rézfúvósversenyt. A Kunszentmártoni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény réz tanszakos növendékei közül négyen vettek részt ezen a megmérettetésen, s mind a négyen dobogós helyen végeztek: Bódi Petra (kürt) I. hely, Varga Lívia (kürt) I. hely, Szőke Fanni (tenorkürt) II. hely, Tari Boglárka (tenorkürt) III. hely. Felkészítő tanáruk: Szőke Ferenc, zongorán kísért: Tassonyi Zsolt. Gratulálunk mindannyiuknak! Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatói jegyek vásárlásával segítette a Zeneiskola és a Zenekar munkáját! Csomán Éva igazgató Balról Varga Lívia, Bódi Petra, Tari Boglárka, Szőke Fanni és tanáruk: Szőke Ferenc OLVASÓKÖR Kedves Olvasóink! Kedves irodalomszerető barátaink! Következő olvasóköri összejövetelünket május 30-án, hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk, (kb. este 20 óráig) a József Attila Városi Könyvtárban, melynek során Lázár Ervin műveiből válogathatják ki felolvasóink a számukra kedves írásokat. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, résztvevőt! A kunszentmártoni József Attila Könyvtár munkatársai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóság kunszentmártoni Kirendeltség 5440 Kunszentmárton, Deák F. u. 2. Tel.: 56/ ; Fax: 56/ ÜGYFÉLFOGADÁS Hétfő: 8-16 Kedd: 8-16 Szerda: 8-12 Csütörtök: 8-16 Péntek: nincs FIGYELEM!! A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN RUHAAKCIÓT TART. Helyszín: Köztársaság tér 8. szám alatti intézmény udvara. Felhívás: Egyben kérjük, hogy aki teheti, és módjában áll a feleslegessé vált (de még használható) ruhaneműt és játék-felajánlását szívesen fogadjuk. A felajánlásokat a fent említett címre várjuk. ELVTÁRSAK VÉGE! EMLÉKEZTETŐ TÁRGYAKAT KERESÜNK KIÁLLÍTÁSRA!!! Régmúlt dolgokra esetenként akkor emlékezünk, ha kezünkbe akad, vagy rátalálunk egy - egy emlékeztető tárgyra. Egy kiállítás anyagát gyakran a lakosság által gyűjtött és bemutatott dolgok teszik emlékezetessé. Arra készülünk, hogy bemutassunk egy közelmúltban befejeződött korszakot. Húsz évvel ezelőtt hirdette egy plakát: TOVARISCSI KONYEC! A fiatalabbak nem érthetik ezt az orosz nyelvű mondatot, ELVTÁR- SAK VÉGE! Az idősebbek pedig már alig vártak erre az eseményre június 19-én hagyta el az utolsó megszálló orosz katona Hazánkat. Húsz éve vagyunk katonailag is függetlenek. A Művelődési Központban az évfordulón, június 19-én nyíló kiállítás bemutatja a 46 évig tartó kommunista diktatúra időszakát a Szovjet Hadsereg részvételével. A hadseregre emlékeztető tárgyak, eszközök szemléletesebbé teszik a valóságot. A lakosság körében bizonyára akadnak olyan tárgyak, amit az orosz katonáktól lehetett vásárolni. Katonai ruházat, használati tárgyak cseréltek gazdát. Jó lenne például egy golyós számológép, amivel számoltak. A második világháború idejéből származó bármilyen tárgyak, stb., sokféle dolog előkerülhet, ami a katonákkal kapcsolatos. A kiállítást az évi MUK-os elítélt, Sinka Jenő hozta létre. Néhány alkalommal tartott előadásai után most egy összeállítással ajándékozza meg városunkat, és számít a lakosság közreműködésére is. A tárgyak természetesen visszakerülnek tulajdonosukhoz a kiállítás zárása után. Június 30-ig várjuk a felajánlásokat a Városi Művelődési Központ címére Kunszentmárton Kossuth Lajos utca 16. Telefon: 56/ A jelentkezőket Dezső Dóra igazgatónő fogadja.

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017. 06. 12. 15:51 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária, Informatikai

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben