Elballagtak a sárvári középiskolák végzősei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elballagtak a sárvári középiskolák végzősei"

Átírás

1 SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM MÁJUS 17. Elbllgtk sárvári középiskolák végzősei Közel kétszázötven diák fejezte be z idei tnévben középiskoli tnulmányit városunkbn 5. oldl Régi mjálisok hngultábn Kondor István polgármester gyermekek z újonnn ültetett pltánf körül Szoktln látványt muttott május elsején kor délelőtt sárvári várprk. Múltt idéző, több száz fős tömeg, öt májusf Polgármester Fáj fogdt z érdeklődőket. Sok népviseletbe öltözött óvodás szorgoskodott májusfák körül, szlgozták-díszítették őket, mjd felnőttek segítségével fel is állították őket. E mellé került ngy fenyő, egy új pltánt is föle ültettek télen kidőltek helyére. A közös munkát délután folymán várudvron trtott mjálison pihenhették ki fültetők város civiljeinek progrmjir érkezett kilátogtó sárvárik. Estefelé színpdi produkciókkl szórkozttták ngyérdeműt, hogy szinte teljes legyen retrohngult május elsején. Folyttás 4. oldlon Idén indul gyógyhelyfejleszti progrm Már elkezdődött z év elején kertvárosi cspdékcstorn kiviteleze, Petőfi úti Óvod korszerűsíte, de idén további beruházások megvlósításár is sor kerül, Kondor István polgármester tájékozttás szerint. Mint mondt z elmúlt években hozzászoktunk, hogy pályázti pénzek segítségével vlósítsuk meg terveinket. A feltételek megváltoztk, hiszen vége vn z előző pályázti ciklusnk, 2014-ben induló újbb hét évnek pedig még csk szerkezetét látjuk. A trtlmáról csk nnyit tudunk, hogy sokkl kevesebb forrás áll mjd z önkormányztok rendelkezére, mert pályáztokt válllkozások irányáb viszik el. Ezt én jónk tlálom, mert erre gzdságnk ngy szüksége vn. Ettől függetlenül, hol tudunk, pályázunk, mert néhány tízmillió százmillió forint is ngy segítséget jelent. Új filozófiánk z, hogy lépről lépre kell terveinket megvlósítni, mindig modul szerkezetű pályáztokt tlálunk ki, sját erőforrásink jelentősebb mozgósításávl fogjuk beruházásinkt megvlósítni, hiszen vnnk képződnek is új trtlékink hngsúlyozt polgármester, hozzátéve, hogy ez nem jelentheti trtlékok felélét. Folyttás 3. oldlon A születt ünnepelték városunkbn Az idei évben is megrendezte Járási Népegzségügyi Intézet Szület Hetéhez kpcsolódó Szület ünnepe progrmsoroztát május 6-11-e között. Az ünnepi hét zárásként z Arborétumbn elültették Szület Fáját, melyre százhét tvly született gyermek neve is felkerült. Május 6-án Szület ünnepe progrmsorozt sárvári könyvtárbn trtott megnyitóján Dr. Wächter Wlter járási tiszti főorvos köszöntötte z érdeklődőket. Folyttás 6. oldlon Sárvárr ér Egzségváros! A Egzségváros egz npos ingyenes progrl várj Önt csládját május 25-én, szombton Sárváron Várkerületben. Szűrek, tnácsdás, elődások, torn játék, trtlms színpdi csládi progrmok várják z érdeklődőket ór között. Jöjjön el csládjávl, most egyszerre tehet egzségéért kórházáért, mert minden rzvételért kpott ponttl növeli Kórháznk szánt 2 millió forintos lpdományt! Rzletes progrm 15. oldlon

2 2 SÁRVÁRI HÍRLAP Hét első osztály indul városbn jövő tnévben Lezjlott z első osztályosok beírtás 2013/14-es tnévre Sárvár áltlános iskoláib. Szeptemberben 167 első osztályos gyermek kezdi meg tnulmányit két állmi fenntrtású ktolikus áltlános iskolábn. A Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ Tnkerületében működő két sárvári áltlános iskolábn április 89-én megtörténtek beírtások. Az előző évekhez képest változást jelent, hogy nem május 31-ig, hnem ugusztus 31-ig született gyermekek váltk tnkötelessé. A megnövekedett gyermeklétszám mitt több első osztály indul Sárváron, mint tvly. A Nádsdy Tmás Áltlános Iskolábn 2013/14-es tnévben három első osztályt indítnk összesen 68 gyermekkel. Az A osztályb 24 gyermeket írttk be, z osztályfőnök Kissné Czenki Év A Gárdonyi Géz Áltlános Iskolábn következő tnévben két osztályt indítnk, fővel. A város áltlános iskoláibn ngy hngsúlyt fektetnek nyelvokttásr lesz. A B C osztályokb gyermek jár mjd. A B osztálynk Molnár Miklósné, C osztálynk Győrváriné Sli Johnn lesz z osztályfőnöke. Az A osztály osztályfőnöke Blk Tiborné, B osztály osztályfőnöke Erősné Szbó Ágnes lesznek. Az egyházi fenntrtású Szent László Ktolikus Áltlános Isko- lábn már február elején jeleznie kellett szülőknek, hogy gyermeküket z intézménybe kívánják írtni. Az iskol költségvetének elkzíte után z is eldőlt, hogy 2013/14-es tnévben két osztályt indít z intézmény, ezután történt meg gyermekek beírtás. A ktolikus iskoláb z elmúlt évekhez hsonlón szeptemberben két első osztály indul mjd összesen 45 gyermekkel. A beírtott első osztályosok osztályfőnökei Mrtonflvi Mári Tkács Brnbásné lesznek. Ördög Tibor igzgtó hozzátette, gyerekek ktolikus iskolákbn is ugynzokt tntárgykt tnulják, mint másik két sárvári iskolábn, zonbn nevelre különösen ngy hngsúlyt fektetnek tnárok, Krisztus tnítási lpján szeretettel fordulnk gyermekek felé. -tszil- Sárváron beirtkozás nem okozott különösebb gondot A 2013/2014-es tnévre z első osztályosok beírtásáról Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ Tnkerületének igzgtóját, Várkonyi Gyöngyit kérdeztük. megújult tvszi Hogyn változtk z idei évben beiskolázás jogszbályi feltételei? Közismert, hogy szep tember 1-jén htályb lépett nemzeti köznevelről szóló tör- 10x10 10-féle mobil 10 Ft-ért! 10 Ft 10 Ft Noki Lumi 620 új, Smrttrif 4 csomggl Smsung Glxy mini 2 új, Smrttrif 2 csomggl Válogss kciós kínáltunkból meghtározott Telenor számlás csomggl, 2 év trifmegtrtássl! Sárvár, Hunydi u. 1. Mobil: / J.L.J. GSM Kft. Tel.: 06 95/ E-mil: Az jánlt fenti feltételekkel április 2. május 8. között, illetve kzlet erejéig érvényes, 2 év trifmegtrtássl, meghtározott, új Telenor lkossági számlás előfizet vásárlás vgy Bónusz Progrm igénybevétele esetén, más kedvezménnyel nem vonhtó össze. A kzülékek megvásárlásához egy fényképes okmány egy 3 hónpnál nem régebbi közüzemi száml bemuttás vgy 2 fényképes okmány szükséges. A Telenor vásárlást előlegfizethez köti z ÁSZF-ben meghtározottk szerint. A trifcsomgok hvidíji: Smrttrif 2: 3190 Ft, Smrttrif 4: 8390 Ft. A mobiltechnológi sjátosságir tekintettel kínált sávszélesség grntált le- feltölti sebesség lefedettségi terület bármely kültéri pontján: 0 Mbit/s. A minőségi muttókr vontkozó rzletes szbályok z ÁSZF 4. sz. mellékletében tlálhtók. További rzletek z kcióbn rzt vevő 10 kzülék listáj Telenor üzleteiben honlpján. Telefonos ügyfélszolgált: fcebook.com/telenorhungry vény, vlmint jnuár 1-jétől z iskolák állmi fenntrtásb kerültek, így megszűnt helyi önkormányztok feldt z első osztályosok beírtásávl kpcsoltbn. Ez változás gykorltbn zt jelentette, hogy z új jogszbályi előírások értelmében idén z áltlános iskolák felvételi körzeteit nem z önkormányzt, hnem megfelelő véleményezi eljárás lefolyttásávl Vs Megyei Kormányhivtl állpított meg. A beirtkozás időpontját z új állmi fenntrtó, Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ htározt meg, z első osztályosok beírtását pedig városunkbn Tnkerület kzítette elő. Változtln mrdt z szbályozás, hogy szülő tnköteles korb lépő gyermekét március 1-je április 30- közötti időszkbn köteles beírtni z áltlános iskoláb. A beírtás z állmi intézményfenntrtó központ áltl fenntrtott áltlános iskolákbn április 89-én zjlott le. A következő tnévben indíthtó első osztályok számánk meghtározásáról szóló fenntrtói dönt pedig tnkerületi htáskörbe került. Szintén változtln mrdt z szbályozás, miszerint z áltlános iskol köteles felvenni, átvenni zt tnköteles tnulót, kinek lkóhelye, trtózkodási helye körze tében tlálhtó. A kötelező felvétel után szbdon mrdó férőhelyek betölti sorrendje esetében szbályok néhány módosítástól eltekintve lényegében megegyeznek korábbivl. A gyermek felvételéről továbbr is z iskol igzgtój dönt, fellebbezni viszont már nem települ jegyzőjénél, hnem z illetékes tnkerületnél lehet. A nemzeti köznevelről szóló törvény meghtározz z indíthtó osztálylétszámokt. Az első osztálybn minimum létszám 14 fő, mximum pedig 27 fő, melytől indokolt esetben legfeljebb 20%kl el lehet térni. Hány első osztályost vettek fel Sárvár két állmi fenntrtású áltlános iskolájáb? A évi beírtások során Nádsdy Tmás Áltlános Iskoláb 68 elsőst, Gárdonyi Géz Áltlános Iskoláb pedig 54 leendő kisdiákot vettek fel. Összesen 122 gyermek beírtásár került sor z állmi fenntrtású áltlános iskolákbn. Sárváron beirtkozás nem okozott különösebb gondot. A gyermekeket jogszbályi előírásoknk szülők iskolválsztásánk is megfelelő módon sikerült beírtni z áltlános iskolákb. Mindös sze néhány esetben került sor gyermek lkóhelyének megfelelő körzetbe történő átirányításár.

3 SÁRVÁRI HÍRLAP 3 Idén indul gyógyhelyfejleszti progrm A turisztiki szezon végén kezdődik prkolók építe Folyttás z 1. oldlról A város fenntrtásábn mrdt intézmények közül elindult Petőfi úti Óvod felújítás, bedták pályáztot Vármelléki Óvod korszerűsítére, várják, hogy bölcsőde esetében is legyen pályázti lehetőség. A Kertvárosbn z Esze Tmás, Nádsdy Berzsenyi utcák körforglomtól belváros felé eső szkszink terveze finisében vn, mert ezeket kár pályázti pénzből, kár önerőből szeretné korszerűsíteni z önkormányzt. A Távhő-rendszer átlkítását célzó pályázt eredményhirdetére várunk, vn MÁV-vl is egy közös progrmunk, z A verzió szerint millió forintból megújuln vsútállomás épülete, B verzió szerint trtléklistán vn egy közös pályáztunk MÁVvl, mely vsútállomás környékének felújítását célozz, melyből kár jövőre is lehet pénz. A Hegyközségben z új köztemető megépítére nem lesz pályázt, ezért sját erőből kell megvlósítnunk. A közelmúltbn pályáztunk műfüves pály építére is, még további tervünk vn fiókbn, melyek megvlósításához pályázti lehetőségre várunk mondt Kondor István. A Gyógyvrázs öt csillgbn gyógyhelyfejleszti progrm öt modulból áll, ezek további lmodulokból, ezért pályázti Májusi ül A sárvári képviselő-testület május 23-án, csütörtökön 16 óri kezdettel trtj soros ülét Városház ngytermében, hol npirendre kerülnek z önkormányzt áltl lpított gzdsági társságok mérlegbeszámolói. Felülvizsgálják z önkormányzt áltl lpított gzdsági társságok felügyelő bizottsági tgjink vezetőinek díjzását is, továbbá megválsztják gzdsági társságok könyvvizsgálóit megállpítják díjzásukt. Rendeletet lkotnk nem közművel összegyűjtött háztrtási szennyvíz begyűjtére vontkozó forrás nélkül is el tudják kezdeni megvlósítását ebben z évben. A kivitelezt nyári turisztiki szezon után, ugusztus 21-én kezdjük. Idén Nádsdy-vár hídj teljesen megújul, ez sttiki esztétiki korszerűsítt jelent, új járófelületet, vízelvezett. Azután gimnázium előtt z orosz temető helyén megépítünk ebben z évben ötvenegy gépkocsi prkolót, most jelenleg z önkormányzti állmi területek elkülöníte, pontos meghtározás folyik. A Post téren elkezdődik z evngélikus iskol bontás, már pályázók megvnnk, hmrosn eredményt hirdetünk. Rövid, de szkszerű ástást szeretnénk ezen területen, mert vnnk rr utló jelek, hogy itt korábbi városfl is lehetett, ez közszolgálttásról. Módosítják Sárvár Város Önkormányzt évi közbeszerzi tervét. Szándéknyiltkoztot d testület cspdékvízelvezető rendszer továbbépítével kpcsoltosn (Knizsi utc, Prti Invest Kft.), tuljdonosi hozzájárulást pedig 88-s főút mellett kiépítre kerülő kerékpárúthoz kpcsolódón, illetve Rákóczi utc 53. szám ltti közterületbe benyúló épülethez. Beszámoló hngzik el z ülen Sárvár város rzben kpitányság működi területének bűnügyi, közrend közbiztonsági helyzetéről. Megbízzák Nádsdy Ferenc Múzeum igzgtóját. őszig eltrt. Terveim szerint, jövő tvsszl teljes sebességgel indulht z új rendezvénytér kiviteleze. A kertvárosi cspdékcstorn építe félidőben jár, soron kívül belevágtunk Hegyközségben négy utc szennyvízelevezető rendszerének kiépítébe, mert törvény Új prtmnház Rákóczi utcábn Jelenleg hét idegenforglmi mgánberuházás zjlik ezen szkszon Új helyen igényelhető Sárvár Kárty! Értesítjük lkosságot, hogy SÁRVÁR KÁRTYÁT június 1-jétől Gyógyfürdő Kft.-ben, főbejártnál lehet igényelni minden hónp első szombtján. NEM BONYOLÍTJUK, kezünkre játszott, hiszen vízi közmű vgyon pénzügyi forrási z önkormányztokhoz kerültek, de zzl kitétellel, hogy felhsználásuk kötött. Ezzel beruházássl százszázlékos cstornázottság lehet mjd városnk tudtuk meg polgármestertől. Több mint kétszázmilliós pályázt keretében szeretnének gyógyhely szívét jelentő Csónkázó-tónál egy vizes élőhely megőrzét prkosítását, tnösvény kilkítását célzó projektet megvlósítni, mely több mint 3,5 hektárrl növelné meg vizes felületet. A gyógyhelyminősítsel elkötelezettséget válllt város rr, hogy gyógyhelyfejleszti progrmját minden körülmények között megvlósítj, rendelkezre álló forrásoktól függ, hogy milyen gyorsn. Már zon is dolgozik z önkormányzt, hogy z európi pályázti térképre felkerüljön Sárvár, kár már jövő évben közvetlenül brüsszeli forrásr, svájci vgy norvég lpr pályázhsson tervei megvlósításához. Kondor István fontosnk trtott külön kiemelni, hogy jelenleg zon z útszkszon, mi vártól fürdőig trt hét mgántők, ngyon intenzív turisztiki fejleszt folyik. Mint mondj, ezzel eldőlt, hogy városnk legintenzívebben fejlődő rze ez délkeleti terület lesz, z önkormányzt feldt, hogy városközponttl többi városrszel ehhez kpcsolódjon. Ez fejlődi irány megfelel z évtizedes tervnek, mely szerint jól el kell különíteni délkeleti z zknyugti területeket, turisztiki z ipri övezeteket. -fr- HOSSZÚ HÉTVÉGE? KÜLFÖLDI NYARALÁS? Lkásbiztosítások Gépjármű biztosítások Élet-, blesetbiztosítások Válllti biztosítások Pénzügyi tervez EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL Kösse meg nálunk kár z utzás előtti npon is, pár perc ltt, z önnek leginkább megfelelő UTASBIZTOSÍTÁST személyesen vgy kár weboldlunkon is! Sárvár, Hunydi u. 11. Tinódi vendégló udvrábn Tel.: Tel: 95 95/520 / Mobil: / / Mobil: /631 / Professzionális teljes körű biztosítási megoldások!

4 4 SÁRVÁRI HÍRLAP Ötfás sárvári mjális npsütben ményként cstlkozott Nádsdy múzeum munktársi állították fel. A fák lekérgeze feldíszíte eltrtott egy ideig, ám négy f szépen muttott egymás mellett. Akik közreműködtek, vgy csk csodálták látványt, nekik nem kellett fár mászni z itlért, hisz fültett irányító polgármester mindenkit megvendégelt város borávl, mivel ültetről volt szó z öntözsel sem fukrkodtk. Ám z próbb mrkosbb kezek számár még nem ért véget munk, hisz jelképesen elültettek egy új pltánfát zok helyére, melyek télies tvsz folymán kidőltek, vgy z idő tönkretette őket. Az 1800-s évek második felében, várárok lecspoláskor ültetett két juhrf Zen ébresztőt fújt koncertfúvószenekr város utcáin Folyttás z 1. oldlról A koncertfúvószenekr kmionnl mobilizált, várost körbe járó zen ébresztője volt z első ttrkció. Több éve kezdik így, teherzenekrként város fúvósi május első npját. Ez is egy régi hgyomány feléleszte, csk így ülve lehet bejárni várost, mármint zt z útvonlt, hová htlms jármű be tud fordulni. A kerekes térzenék megállóinál hllgtóság mellett zenekri tgok is egyre jobbn érzik mgukt. A friss, pergő ritmusú, kö zel kétórás zen városjárás végén kéttonnás önhordó cspt megérkezett várprkhoz, hogy ők is cstlkozznk hngos hátteret dv májusf-állításhoz. A régi időket idéző sokdlom gyűlt össze várprkbn, kiket rgyogó npsütes idő fogdott. Igzából nem munkát krták ünnepelni zok, kik eljöttek vár hídj mellé, hnem mguk is közre krtk működni z öt f vlmelyikének felállításábn. Ugynis z idei mjálison Vármelléki, Petőfi úti óvodák, vlmint Nádsdy iskol 3. osztályánk diákji is válllták egy-egy kisebb f felszlgozását felállítását. A negyedik kisebb májusfát városhoz nemrég sját intéz- Az ötödik fát, város ngy májusfáját összeszokott íjász, néptáncos hgyományőrző cspt emelte fel tette föle. Techniki tnács zoknk, kik fákr felkötött itlos flskákr szomjznk vgy virtusból indulnánk neki, hogy tele üveg ngy fán vn, zt viszont oly simává tették, hogy szárny legyen nnk, ki el krj érni. Összeszokott cspt állított fel város májusfáját Délutánr megtelt várudvr Színpdon mzsorettek helyére került z új pltán, Polgármester Fáj. Ez f város minden polgáránk fáj remélhetőleg évszázdokig emlékeztet mjd mostni Sárvárr mondt Kondor István, Sárvár polgármestere. Az idei ötfás mjális tervek szerint csk előjáték volt jövőre várhtó világrekord-kísérletnek, melynek célj, hogy 2014-ben Sárváron legyen láthtó egy egz májusf liget. A sárvári mjális progrmj délután évek ót vár udvrán zjlik helyi egyesületek művzeti csoportok közreműködével. A stndoknál sátrknál város civil szervezetei várták közönséget. A Sárvár Vidéke Méhzegyesület sátránál nehéz évkezdet ellenére jó hngultbn ünnepelték péntekre eső Méhek Npját. A nehéz telel ellenére jó méz-előállító szezonbn bízunk reménykedett Horváth Antl méhz őstermelő. A Hgyományőrző Íjász Egyesületnél is sokn próbálták ki z íjászkodást. Minden lklol sok fitl felnőtt fogj kezébe z íjt megérzik, hogy ez nem csk sport, hnem mgyr őshgyományunk továbbéle büszkélkedett Blss János íjász. A szintén hgyományőrző Nádsdy Bndérium tgtoborzásr hsznált fel mjálist. Számos érdeklődő keresi fel sátrunkt minden lklol, kp kedvet látványos elfoglltságunkhoz vélekedett Tóth Róbert bndérium tg. A múzeumbn z AnnoSárvár internetes honlp egyéves születnpjár emlékeztek gyűjtemény néhány témáb vágó plkátjánk bemuttásávl. Az interktív felületre htezer fotó került fel egy éve, már közel kétezer új képet töltöttek fel hozzá sárvárik számolt be Tkács Zoltán Bálint múzeumigzgtó. A nemrég lkult Fotóklub Zsinór(m)érték cíel trtott lklmi tárltot. A színpdon szintén helyi erők mzsorettek, Knon Bnd, Kutysuli, néptánckör Stop nd Go Táncklub muttkoztk be fellépükkel. A kor esti zenei koncerteken Jzz Bnd, Petrusk András z Apnoé Folk zenekr lépett fel zárt z idei mjálist.

5 SÁRVÁRI HÍRLAP 5 Elbllgtk sárvári középiskolák végzősei A hgyományoknk megfelelően május 3-án, pénteken délelőtt Tinódi Sebestyén Gimnázium Idegenforglmi, Vendéglátói Szkképző Iskol, délután pedig Brbás György Műszki Szkközépiskol Szkiskol végzős növendékei bllgtk. A gimnázium négy osztályábn 127 érettségi vizsg előtt álló végzős diák búcsúzott iskolájától. virágot helyeztek el z osztályok képviselői. Az ünnepség keretében beszédet mondott Hevér Mihályné igzgtó, búcsúzók búcsúzttók nevében egy-egy diák. Közreműködött gimnázium énekkr verset mondtk z iskol szvlói. Medvegy Antldíjbn rzesült legkiválóbb végzős diák, Tkács Ann. Az iskolánk szintén sok dicsőséget városlkó figyelmével is megtisztelte rendezvényt. A Brbás György Műszki Szkközépiskol Szkiskol öt osztá- informtik, villnyszerelő, gépi forgácsoló, női szbó, kőműves, mechtroniki műszerz végzettséget szerző diákokt bocsátott Búcsúzó gimnzisták Bllgó középiskolások Várprkbn Az intézmény flit ténylegesen is elhgyták, hiszen átvonultk Nádsdy-vár udvrár, hol Kondor István polgármester köszöntötte bllgókt. Mjd várprkbn Tinódi-szobornál egy-egy szál szerző Hjs Bálint Németh Mihály áltl kzített, Tinódiplkettet vehette át. Az iskolzászlót követő egyenruhás, mtrózblúzos diákok vonulás leállított forglmt Sárváron, sok lyábn 118 diák bllgott május 3- délutánján, kik z intézményből Várprkb vonultk át. Ahol Kondor István polgármester kívánt sok sikert ngybetűs élethez, Lktné Mester Év is köszöntötte búcsúzó diákokt. Az idei tnév végén elektrotechnikelektronik, gépzet, el z intézmény, vlmint felnőttokttás szkközépiskolájábn végzetteket. Május 6-án kezdetét vették z érettségi vizsgák, melyek renen lezjlottk, így diákok már elkezdhették felkzült szóbeli megmérettetre. Köszönet z 1%-ért! A sárvári Pedgógus Női Kr Kulturális Egyesület ezúton mond köszönetet zért, hogy évi dójuk 1%-ávl egyesületünket támogtták. A számlár utlt összeget kórus Zene Világnpj lklmából szervezett budpesti fellépének útiköltségére fordított bn is várjuk támogtásukt. Adószám: Pedgógus Női Kr Kulturális Egyesület Ill-Metl Kft. Telephely: 9756 Ikervár Tel./Fx: 95/ Mobil: +36/20/ KOVÁCSOLTVAS KAPUK KAZÁNGYÁRTÁS Alumínium kerítek Rozsdmentes korlátok kzíte 5 ÉV GARANCIÁVAL FT-TÓL! Megjelentől kzlet erejéig! GARÁZSKAPUK 20% ENGEDMÉNNYEL! Kmtmentes rzletfizeti lehetőség! Érdeklődjön! Tolókpu, lépcső, csiglépcső kzíte! Ipri kpuk, sorompók! Vsszerkezetek gyártás Szekcionált grázskpuk, kpumozgtó utomtikák Időpontj: Időpontj: Időpontj: Időpont: Időpont: Időpont: május május 27. május (hétfő) 27. (hétfő) (hétfő) Időpont: 2 Helyszíne: Helyszíne: Helyszíne: Nádsdy-vár, Nádsdy-vár, házsságkötő házsságkötő terem terem terem Nádsdy Szli Szli Pirosk Pirosk miniszteri miniszteri miniszteri biztos biztos biztos Nők Nők Nők munkerőpicon Nők cíel cíel trt cíel trt elődást trt elődást elődást KAZÁNYGYÁRTÁS 5 ÉV GARANCIÁVAL FT-TÓL! Sz cím

6 6 SÁRVÁRI HÍRLAP A születt ünnepelték Sárváron Folyttás z 1. oldlról Dr. Wächter Wlter elmondt, hogy Járási Népegzségügyi Intézet egz hetes rendezvényét hrmdik lklol szervezi meg városi intézményekkel közösen. Céljuk, hogy gyermekválllást tervező, illetve már gyermeket válllt szülőket tájékoztssák z őket érintő ktuális kérdekről, s informálják minden gyermekválllássl kpcsoltos témáról. A megnyitóünnepségen Kondor István polgármester is rzt vett, ki köszöntőjében elmondt, hogy Sárváron nem csk egy hét vn szület ünneplére, hiszen vn bb-mm klub, számos olyn progrm, mely ezzel témkörrel fogllkozik. Az nytejes világnpon is előkerülhetnek ugynezek témák. A ngy kérd zonbn z folyttt polgármester, hogy tudunk-e változttni zon, hogy fitl párok-házspárok 53%-ánk nincs gyermeke. A kérdre progrm első elődój Neveli Tnácsdó vezetője, Gerencsér Ljos válszt is dott Szület társdlom című elődásábn. Beszélt rról, hogy Mgyrország népességcsökkene folymtos ngymértékű. A szülőképes korú (15-49 éves) nők teljes termékenységi rányszám jelenleg 1,33. Ennek z értéknek népesség középtávú fennmrdásához el kellene érnie vgy megközelítenie 2,1-es szintet, mi biztosítná két szülőt z idő előtt elhlálozottkt. Az Arborétumbn meghirdetett Szület Fájánk elültete volt hét legnépszerűbb progrmj A párokt tlán zzl lehetne gyermekválllásr buzdítni, hogy történnek pozitív társdlompolitiki szociálpolitiki intézkedek. Hzánkbn gyermeket szülő nők körülbelül 60%- tervezte gyermekválllást, 40%-uk nem tervezte, de válllt. A gyermekválllást gyermeklétszámot m Mgyrországon z iskoli végzettség, társdlmi munkmegosztásbn elfogllt hely htározz meg. A hétfői rendezvénynyitón Koncz János Zene- Művzeti Iskol növendékei nyák npj lklmából műsorrl kedveskedtek z édesnyáknk. A Szület ünnepe heti rendezvénysorozt lklmt dott nyílt np megszervezére városi bölcsődében, Petőfi, illetve Bocski úti óvodákbn. Csütörtökön elődásokt hllgthttk z érdeklődők könyvtárbn. Dr. Ngy Erik pszichológus A kori élmények szerepe személyiség fejlődében cíel trtott meg elődását. Hámoriné Németh Edit, Gondozási Csládsegítő Központ vezetője csládok rzére igényelhető helyi támogtásokról szolgált információkkl, míg Lovász Adrienn jógokttó várndósság ideje ltti jóg szerepéről beszélt, sárvári védőnők pedig bbgondozás gykorlti ismereteiről. Délután Pöttömke tornár, mozgásos zen fogllkozásr várták z érdeklődőket Sztmár úti Vármelléki óvodákb, illetve jógfogllkozáson vehettek rzt kismmák. A hrmdik lklol megrendezett Szület ünnepe idén is sok érdeklődőt vonzott, zonbn rendezvények zárásként pénteken Ruhválogtás A sárvári Gondozási Csládsegítő Központ munktársi május 21-én 22-én (kedd, szerd) 8 órától 15 óráig ingyenes ruhválogtást szerveznek. Helyszín: Sárvár, Nádsdy u. 26. Érdeklődni lehet: 95/ ; 95/ Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Nyári játszóház z Arborétumbn meghirdetett Szület Fájánk elültete volt legnépszerűbb progrm. Dr. Wächter Wlter járási tiszti főorvos helyszínen elmondt, hogy z első Szület Fáját ben ültették. Azót hgyománnyá vált z ültete, s ilyenkor mindig z elmúlt évben született gyermekeket ünnepelik. A szület fájár 107 (50 kislány, 57 kisfiú) tvly született gyermek neve került fel. Régi szimbólumként kislányoknk lmár, kisfiúknk körtére írták fel nevüket. Az pukák jelképesen földet szórtk Szület Fájánk tövébe, mjd megöntözték zt, z édesnyák pedig felksztották gyermekük nevével ellátott lm vgy körte formákt. Az Erdzeti Tudományos Intézet munktársi idén mgyr tölgyet válsztottk Szület Fájánk. Öröm számukr, hogy z Arborétum dht helyet z ünneplre, tpsztltból mondják, feldíszített fához Az nyukák ksztották fel gyermekük nevével ellátott körtét vgy lmát fár szívesen visszjárnk kisgyermekekkel szülők, kik büszkék rr, hogy rzesei lehettek z ünnepi eseményeknek. szilke A sárvári Gyermekjóléti Szolgált június 17-től június 28-ig nyári játszóházt szervez lsó tgoztos gyermekek számár. Jelentkezni május 31-ig lehet sárvári Gondozási Csládsegítő Központ Gyermekjóléti Csládsegítő Szolgáltánál, Sárvár, Nádsdy u. 26. szám ltt. Érdeklődni 95/ / s számon lehet.

7 srvr_2_km_treben_ncs_92_134.indd :34:26 SÁRVÁRI HÍRLAP 7 Törékeny z új bor gerince Április utolsó szombtján került sor hetedik Szent György Npi Borversenyre. Az Első Borbrát Klub Néptánckör Kulturális Egyesület hgyományos borversenyén idén több mint húsz féle, 12 vörös-, tizennégy fehér- négy rozé bor vett rzt megméretteten. Ez évben is elsősorbn Vs megyei termőhelyű borokkl, fjt évjárt megköt nélkül lehetett nevezni. A borversenyt Máhr Tivdr lpolgármester zzl nyitott meg, hogy szőlő művelőjének egz éves munkáját dicséri pohárb töltött jó bor. Ezt követően Márkus Bél, Borbrát Klub elnöke ismertette verseny folymtát muttt be z ötfős zsűrit. Elöljáróbn elmondv, hogy még kori szürettel sem tudtk sok helyütt segíteni tvlyi termen. Így előfordulht, hogy z új bor mgs lkoholttlmú, ám svhiányos volt. Hogy kev volt beküldött mennyiség z bból is látszott, hogy néhány bort jelenlévő közönség nem tudott megkóstolni, hisz bírált nyilvános volt, zon minden szőlősgzd rzt vehetett, összevetve sját nedűjét versenytárskévl. Az eredményhirdet előtt Szli Gyul borász soelier, zsűri tgj trtott elődást bor minőségét befolyásoló tényezőkről. A tvlyi hőségrekordokt döntögető időjárás ugyn nem kedvezett boroknk, ennek ellenére zsűri megtlált legjobb borokt. A Szent György Npi Borverseny 1. helyezettje Dénes Tibor 2012-es Kékfrnkos-Zweigelt Cuvée bor. 2. helyezett Dr. Jgodich Iván 2012-es évjártú Olszrizlingje, 3. helyezett Tóth Kálmán 2012-es évjártú Kékfrnkos Rosé-j lett. Az idei term még csk most formálódik, két összetevője biztos csk: gzd tudás szorglm. Munkábn Szent György Npi Borverseny zsűrije VADKERTI GYERMEKNAP (vsárnp) Ajándékozzuk meg gyermekeinket egy felejthetetlen élménnyel sárvári Vdkert Fogdó festői környezetében! A több helyszínen zjló progrmok széles válsztékot kínálnk szülőknek gyermekeiknek egyránt felhőtlen szórkozásr. 11:00 A np házisszonyánk, Horváth Erikánk ünnepélyes megnyitój 11:20 Álltsimogtás, ismerked futószárs lovglássl 12:00 Légpuskás lövzet 13:00 Hgyományőrző Íjász Egyesület rzvételével ismerked z íjászttl 14:00 Rjzverseny z első három helyezett között értékes jándékokt sorsolunk ki! I. helyezett: 4 személyes vcsor Vdkert Fogdó éttermében (Beválthtó: június 130. között hétfőtől csütörtökig) II. helyezett: 3 lklms lovs bérlet (3x30 perc futószárs lovglás) III. helyezett: jándékcsomg 15:00 Arcfest 15:30 Cini, cini muzsik Táncol kis Zsuzsik Táncház kicsiknek ngyoknk 16:00 A Npsugár együttes élőzen lemezbemuttó koncertje FELHÍVÁS TISZTELT SÁRVÁRIAK! Iskolánk ősszel lesz 90 éves. Ezen jeles lklomr szeretnénk ünneplőbe öltöztetni, többek között belső flfelületeket meselkokkl, z Egri csillgok hőseivel, jeleneteivel még otthonosbbá tenni. Pályáztot dtunk be, melynek megnyere biztosítná z ehhez szükséges festéket grfiki terveket. A pályáztot Let s Colour Mgyrország DULUX cég írt ki közösen. A pályázt nyertese z lesz, ki legtöbb szvztot gyűjti össze május 8-tól május 28-ig! Ehhez kérjük z Önök segítségét! Mutssuk meg, milyen SÁRVÁRI ÖSSZEFOGÁS! A szvzás menete: A pályáztokr 3 héten keresztül mindennp lehet szvzni weboldlon történő regisztrációt követően. (Ennek módj weboldlon olvshtó!) Köszönjük segítségét! A Gárdonyi Géz Áltlános Iskol közössége Szvzzon Gárdonyir! Minőséget olcsón! 1490 Ft kötetenként! A sorozt ár: Ft helyett Ft. Krl My Művei I. sorozt 30 rzes könyvsorozt 1695 Ft kötetenként A sorozt ár: Ft helyett Ft. Legyen tagja ön is! 995 Ft kötetenként A sorozt ár: Ft helyett Ft. Mri Treben elődási 12 rzes könyvsorozt 17:00 Gyermekdisco legnépszerűbb gyermekslágerekkel!!! Egz npos vendégünk Dömötör Zsolt Lufihjtogtó világbjnok! A progrmok ideje ltt éttermünkben kipróbálhtják helyi specilitásinkt, különleges ételeinket. Frissüljenek fel kizárólg erre z lklomr kzített limonádéinkkl! Szlmbálás ugrálóvár, virsli, fgyi várj Vdkertbe látogtókt! Aktuális soroztinkt keresse z újságárusoknál Postán! Rendelje meg közvetlenül kidótól, így kár 5 kötetet ingyen kap soroztból. Ngy csták 26 rzes könyvsorozt Postcímünk: 1106 Budpest, Keresztúri út 8/A. Tel.: , fx: mobil: E-mil:

8 8 SÁRVÁRI HÍRLAP A Szent László Pléb Emlékeztetünk z Anyszentegyház hrmdik prncsár: Évente gyónjál leglább húsvéti időben áldozzál! Néked jánljuk, Szűznyánk, legszebb hónp lkonyát. Minden májusi estén kor Loretói litániát éneklünk Boldogsszony Máriához. Május 18-án, szombton z előesti szentmisét követően nyitv ngytemplom, pünkösdi vigíliát trtunk: Szentlélek-hívás fitloknk. Pünkösdvsárnp -hétfőn bérmálás előtt állók kivált 8. osztályosok Szentlélek jándékiért imádkoznk, énekelnek, megbérmált ktolikusok számár pedig Lélek tüzének éleszte. A Koncertfúvószenekr május 19- én, vsárnp kor trtj pünkösdi hngversenyét sárvári Szent László plébánitemplombn. Vezényel: Szélesi Attil krngy. Május 21-én Esperesi Kerület ppság tvszi korongyűlét trtj Sáribn. Tém: A hit továbbdásánk lehetőségei plébáni keretén belül. Május 25-én, szombton reggel ngytemplom Prági Kis Jézus szobránál boldogbb csládokért gyermekekért imádkozunk. Május 26. Szentháromság vsárnpj, sárvárik hgyományos celli búcsújárásánk npj. Június 29-én, szombton kor jubiláns házspárok tlálkozój szombthelyi székesegyházbn. Jelentkez plébánián. Az elkövetkező vsárnpi misék végén 2. osztályosok jelentkeze jövő tnévi elsőáldozásr, 7. osztályosok jelentkeze következő bérmálásr. A 2x1%-ról rendelkező nyiltkozt szám: Mgyr Ktolikus Egyház: 0011; Szent László Ktolikus Áltlános Iskol Alpítvány: A helyi egyházfenntrtási dó nettó jövedelem 0,5, zz fél %-, melyet plébánián között lehet rendezni. Szent Miklós Plébáni Szent László Plébáni Szent Miklós Plébáni Májusbn hétfőtől szombtig este 18 órkor, vsárnp délután 16 órkor Lorettói litániát éneklünk Boldogsszony tiszteletére Sári templombn. A litániákt sárvári csládokért hit megerősödéért jánljuk fel. Ó Ngysszony Nemzetünk reménye! Ngy hálávl gondolok zokr, kik eddig buzgó áldoztkz lélekkel vettek rzt litániákon. Május 18-án június 1-jén, szombton lesznek következő kézműves fogllkozások plébánián gitáros ifjúsági misék szombt előeste órkor. Vsárnponként jó ktolikus csládok szenteljék meg z Úr npját szentmisén vló rzvétellel! Ktolikus ember nem élhet vsárnpi szentmise nélkül! Május 19-én, vsárnp Pünkösd főünnepe lesz. Május 17-én, pénteken délután 16 órától óráig lesz z elsőáldozók szüleinek, rokonink gyónás. Vendéggyónttó ty is áll rendelkezre. Bárki kihsználhtj gyónási lehetőséget. Május 17-én, pénteken délután 16 órkor z elsőáldozók gyónnk, kiket plébános Rolnd ty gyóntt. A 3. osztályosok elsőáldozás május 19-én, Pünkösdvsárnp délelőtt 10 órás ngymisén lesz. Imádkozzunk z elsőáldozókért, vlmint csládjikért! Pünkösdvsárnp Sári templombn reggel 8 órkor, délelőtt 10 órkor este órkor lesznek ünnepi szentmisék. Pünkösdhétfőn reggel 8 órkor délelőtt 10 órkor lesznek szentmisék Sári templombn. Pünkösd főünnepén szeretettel buzdítom minden megbérmált ktolikus keresztény hívemet, hogy jöjjön el templomb vlmelyik szentmisére, újíts meg bérmáláskor tett fogdlmát, z Isten z Anyszentegyház iránti szeretetében! Legyünk lelkiismeretes jó ktolikusok! Hívjuk fel figyelmét minden jó szándékú ktolikus testvérünknek erre szép ünnepre. A Hit Évében trtsuk lelkiismeretbeli ügyünknek hitünk, mint legngyobb kincsünk átdását másoknk is! A bérmálásr kzülő osztályosokt szüleiket szépen kérem, hogy csládnk is megfelelő időpontbn kezdődő szentmisére jöjjenek Pünkösd főünnepén! Május 21-én, kedden sárvári esperes kerület ppság Sári plébánián trtj tvszi korongyűlét. Délelőtt 9.30 órkor koncelebrált szentmise lesz Sári templombn, melyre szeretettel várjuk ppsággl együtt imádkozó jó híveket! A Mári Rádió sárvári dását minden héten kedden, szerdán, csütörtökön vsárnp este 18 ór 20 ór között hllgthtják. A műsorokt z dást követő np reggel 6 órától megismételjük. A Sári plébáni rzletes hírei, szentmise szándékok plébáni honlpján olvshtók. (www. srvrsri.hu) Május 26-án Szentháromság vsárnpj lesz. Már jó előre jelezzük, hogy június 2-án, vsárnp Úrnpján délelőtt 10 órkor kezdődő ngymisével kpcsoltosn trtjuk hgyományos úrnpi körmenetet. Az elsőáldozó gyermekek szüleik rokonságuk kíséretében virágszirmot hintenek körmenetben z Oltáriszentség előtt. Ekkor vehetik át szép elsőáldozásukt igzoló emléklpot. A bérmálásr kzülő osztályosokt, szüleiket bérmszüleiket is szépen kérem, hogy tnúságtevő buzgósággl vegyenek rzt körmeneten. A Evng Evngélikus Egyházközség Üzenet Istentől: Pünkösd ünnepén: Nem htlol nem erőszkkl, hnem z én lelkeel! mondj Seregek Ur. Zk 4,6. A vllás bizony-bizony el tud válsztni, de Jézus Krisztusb vetett hit össze tud trtni minket. Szvunk Istenhez: Isteni Lélek, te bölcsen meglkottd ezt világot, benne legngyobb legkisebb dolgoknk is meghtároztd méretét törvényszerűségét. Tedd szvinkt hthtóssá, tetteinket te munkád jeleivé. Pünkösd: Május 19-én, vsárnp Pünkösd első ünnepén 9.30 óri kezdettel trtjuk ünnepi istentiszteletünket, mit hittnosok z énekkr szolgált gzdgít. Május 20-án, hétfőn Pünkösd második ünnepén Sárváron 9.30 óri kezdettel trtjuk ünnepi istentiszteletünket. Rábptyon 11 óri kezdettel lesz istentisztelet, zon npon ott lesz megterítve z úrvcsor sztl. Évszázdos ünnep: Május 24-én, pénteken 25-én, szombton Nádsdy-várbn táborépít lesz z önkéntesek szolgáltávl. Május 25-én, szombton kórusok zenekrok próbáját trtjuk helyszínen. Május 26-án, Szentháromság vsárnpján 10 órától 16 óráig jubileumi progrmsorozt lesz Nádsdyvárbn. A hzi hitújítás reformáció z 1520-s, 1530-s években elkezdődött hzánkbn. Férfiegylet: Május 28-án, kedden 18 óri kezdettel trtj hvi összejövetelét Férfiegyletünk gyülekezeti teremben. Énekkr: Május 30-án, csütörtökön 18 órától z árkádsoron trtj Kortárs Keresztyén Kórus évdzáró piknikjét. Nemzeti összetrtozás npj: Június 2-án, vsárnp istentiszteleteinken Kárpát-medencében politiki, földrjzi htárokon túl is, istentiszteleteinken z imádság szárnyin visszük Isten elé nemzetünk sorskérdeit. Református Református Egyházközség Vsárnponként 10 órától istentiszteletet ezzel egy időben gyermek-istentiszteletet trtunk. Május18-án 17 óri kezdettel lesz konfirmációi vizsg. Május 19-én pünkösd első npján 10 órkor kezdődő istentiszteleten lesz konfirmndusok fogdlomtétele. Pünkösd másodnpján 10 órkor kezdődő istentiszteleten Németh Tmás végzi szolgáltot. Május 26-án, 10 órkor kezdődő istentiszteletünkön generális vizitáció lesz gyülekezetünkben. Igét hirdet Steinbch József püspök. Istentisztelet után presbiteri ült trtunk. Személyi jövedelemdónk 1%-át Református Gyülekezetért Alpítványnk jánlhtjuk fel, melynek dószám: Gyülekezeti honlpcíme: hu/lp/refsrvr Bptist Egyházközség Istentisztelet: minden vsárnp óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Weblpunk: TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI terápiás dignosztiki ORVOSI CENTRUM Sárváron. Az Orvos Centrum vezető orvos Dr. SZEPESI PÉTER szkorvos, termzetgyógyász homeopt orvos, 10 éves homeopátiás orvosi prxissl 3 éves németországi kliniki tpsztlttl. Az Orvos Centrum helye SÁRVÁR, Kss utc 6. (Nádsdy Vendéglő mellett) Rendelre vló bejelentkez: Kezeli területek: gyermek felnőtt llergi, felső lsó légúti betegségek, emztőszervi pnszok, fejfájások, migrén, nőgyógyászti problémák, terheseknél mgztfejlődt támogtó progrm, reumtológii betegségek, utoiunbetegségek, utisztikus zvrok rákbetegek iunrendszeri háttértámogtás. Lelki problémák betegségek homeopszichológii kezele. Ú J S Z A KR E N D EL É S S Á RV Á R O N Dr. Hrsányi Hjdu Ágnes pszichiáter neurológus szkorvos Rendel helye: Őrngyl gyógyszertár Sárvár, Btthyány u. 59. Rendeli idő: szerdánként Előzetes időpont egyeztet szükséges! Tel.: 06-20/ SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS CELLDÖMÖLK, MIKES U. 14. SÁRVÁR, RÁKÓCZI U. 10. Hétfőn (A LIDL prkolónál.) Kedden pénteken tól Csütörtökön tól EGYNAPOS SEBÉSZET Felvilágosítás, előjegyz Rendeli időben sürgősségi ellátás! Minden, mi sebzet : Vstgbélrák-szűr Rizikófelmér Ráncfeltölt! benőtt köröm, rnyér, visszér, szemölcsök stb. műtéte végbélszűr, mellvizsgált DR. VÁRNAI LEVENTE DR. MOJZES SZONJA sebz főorvos sebz djunktus 06-30/ /

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Átvette megbízólevelét Ágh Péter képviselő

Átvette megbízólevelét Ágh Péter képviselő www.srvrvros.hu fcebook.com/tdmsrvr hirlp@srvr.hu 26. évfolym 9. szám 2014. május 2. SÁRVÁRI HÍRLP Sikerrel zárult Tvszi Ngytkrítás Április 11-én, pénteken került sor város Tvszi Ngytkrítás kciójár, melynek

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA 4. ugusztus., péntek PAFCPÉCS ugusztus., PÉNTEK, 9 ÓRA PANCHO ARÉNA Dnilovics Gohér Hudák Mkri Az OTP Bnk Lig. fordulójábn negyedszer lép pályár Puskás Akdémi FC z áprilisbn átdott Pncho Arénábn, hol első

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete (HSAVA) a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület. és a. Magyar Állatorvosi Kamara

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete (HSAVA) a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület. és a. Magyar Állatorvosi Kamara M E G H Í V Ó Mgyr Kisálltgyógyász Álltorvosok Egyesülete (HSAVA) Mgyr Kisállt Ortopédii Egyesület és Mgyr Álltorvosi Kmr meghívj Önt HSAVA tvszi, kétnpos 21. országos konferenciájár 2010. március 20-21.

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév országos versenyeredményei

A 2011/2012-es tanév országos versenyeredményei Helyezés Versenyzı neve, osztály A verseny neve Tntárgy Felkészítı tnár Országos Középiskoli Tnulmányi Verseny 2. Flich Zoltán 12/4 OKTV rjz és vizuális kultúr rjz 4. Hegedős Eszter 11/4 OKTV rjz és vizuális

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK

II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK 178 Örökségünk Gubicz András II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK helyi A iek vgy elszármzott Bráti Egyesülete értelmégi. 2002-ben Reményik lkult, tgjink szép sorát túlnyomó követve: többsége

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola József Attil Gimnázium és Szkképzı Iskol Közzétételi list nevelési-okttási intézmények mőködésérıl szóló 11/2004. (VI. 8.)MKM rendelet lpján 1. A 2009/2010. tnév helyi rendje: 1.1. A szorglmi idıvel összefüggı

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka 1.z örökség Mit kezdhetünk egy ilyen épülettel? z lphelyzet elődás Csoportonként rjzos ötletbörze rról, hogy ki mihez kezdene egy ilyen lehetőséggel. Közös döntéshoztl rról, mit szeretnének megvlósítni.

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. A U G U S Z T U S Tisztelt Pusztföldvári Polgárok! Néhány ktuális problémár szeretném felhívni figyelmüket. Tudom, hogy már vízcspból is ez folyik, de nyomtékot szeretnék

Részletesebben

ISKOLÁD. Szabó Lőrinc: Nyár. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2011.

ISKOLÁD. Szabó Lőrinc: Nyár. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2011. Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2011. március - június Szbó Lőrinc: Nyár Nézd csk, bolondul, krikázv hogy összecsp z két sárg lepke! hogy kezd tündéri táncb! hogy gyúrj

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése

Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM 10 éves együttműködési megállpodás ünneplése 1999. ugusztus 28. Csorvás életében két okból is történelmi. Ezen npon települések polgármesterei, csorvási Szilágyi Menyhért

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben