Elballagtak a sárvári középiskolák végzősei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elballagtak a sárvári középiskolák végzősei"

Átírás

1 SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM MÁJUS 17. Elbllgtk sárvári középiskolák végzősei Közel kétszázötven diák fejezte be z idei tnévben középiskoli tnulmányit városunkbn 5. oldl Régi mjálisok hngultábn Kondor István polgármester gyermekek z újonnn ültetett pltánf körül Szoktln látványt muttott május elsején kor délelőtt sárvári várprk. Múltt idéző, több száz fős tömeg, öt májusf Polgármester Fáj fogdt z érdeklődőket. Sok népviseletbe öltözött óvodás szorgoskodott májusfák körül, szlgozták-díszítették őket, mjd felnőttek segítségével fel is állították őket. E mellé került ngy fenyő, egy új pltánt is föle ültettek télen kidőltek helyére. A közös munkát délután folymán várudvron trtott mjálison pihenhették ki fültetők város civiljeinek progrmjir érkezett kilátogtó sárvárik. Estefelé színpdi produkciókkl szórkozttták ngyérdeműt, hogy szinte teljes legyen retrohngult május elsején. Folyttás 4. oldlon Idén indul gyógyhelyfejleszti progrm Már elkezdődött z év elején kertvárosi cspdékcstorn kiviteleze, Petőfi úti Óvod korszerűsíte, de idén további beruházások megvlósításár is sor kerül, Kondor István polgármester tájékozttás szerint. Mint mondt z elmúlt években hozzászoktunk, hogy pályázti pénzek segítségével vlósítsuk meg terveinket. A feltételek megváltoztk, hiszen vége vn z előző pályázti ciklusnk, 2014-ben induló újbb hét évnek pedig még csk szerkezetét látjuk. A trtlmáról csk nnyit tudunk, hogy sokkl kevesebb forrás áll mjd z önkormányztok rendelkezére, mert pályáztokt válllkozások irányáb viszik el. Ezt én jónk tlálom, mert erre gzdságnk ngy szüksége vn. Ettől függetlenül, hol tudunk, pályázunk, mert néhány tízmillió százmillió forint is ngy segítséget jelent. Új filozófiánk z, hogy lépről lépre kell terveinket megvlósítni, mindig modul szerkezetű pályáztokt tlálunk ki, sját erőforrásink jelentősebb mozgósításávl fogjuk beruházásinkt megvlósítni, hiszen vnnk képződnek is új trtlékink hngsúlyozt polgármester, hozzátéve, hogy ez nem jelentheti trtlékok felélét. Folyttás 3. oldlon A születt ünnepelték városunkbn Az idei évben is megrendezte Járási Népegzségügyi Intézet Szület Hetéhez kpcsolódó Szület ünnepe progrmsoroztát május 6-11-e között. Az ünnepi hét zárásként z Arborétumbn elültették Szület Fáját, melyre százhét tvly született gyermek neve is felkerült. Május 6-án Szület ünnepe progrmsorozt sárvári könyvtárbn trtott megnyitóján Dr. Wächter Wlter járási tiszti főorvos köszöntötte z érdeklődőket. Folyttás 6. oldlon Sárvárr ér Egzségváros! A Egzségváros egz npos ingyenes progrl várj Önt csládját május 25-én, szombton Sárváron Várkerületben. Szűrek, tnácsdás, elődások, torn játék, trtlms színpdi csládi progrmok várják z érdeklődőket ór között. Jöjjön el csládjávl, most egyszerre tehet egzségéért kórházáért, mert minden rzvételért kpott ponttl növeli Kórháznk szánt 2 millió forintos lpdományt! Rzletes progrm 15. oldlon

2 2 SÁRVÁRI HÍRLAP Hét első osztály indul városbn jövő tnévben Lezjlott z első osztályosok beírtás 2013/14-es tnévre Sárvár áltlános iskoláib. Szeptemberben 167 első osztályos gyermek kezdi meg tnulmányit két állmi fenntrtású ktolikus áltlános iskolábn. A Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ Tnkerületében működő két sárvári áltlános iskolábn április 89-én megtörténtek beírtások. Az előző évekhez képest változást jelent, hogy nem május 31-ig, hnem ugusztus 31-ig született gyermekek váltk tnkötelessé. A megnövekedett gyermeklétszám mitt több első osztály indul Sárváron, mint tvly. A Nádsdy Tmás Áltlános Iskolábn 2013/14-es tnévben három első osztályt indítnk összesen 68 gyermekkel. Az A osztályb 24 gyermeket írttk be, z osztályfőnök Kissné Czenki Év A Gárdonyi Géz Áltlános Iskolábn következő tnévben két osztályt indítnk, fővel. A város áltlános iskoláibn ngy hngsúlyt fektetnek nyelvokttásr lesz. A B C osztályokb gyermek jár mjd. A B osztálynk Molnár Miklósné, C osztálynk Győrváriné Sli Johnn lesz z osztályfőnöke. Az A osztály osztályfőnöke Blk Tiborné, B osztály osztályfőnöke Erősné Szbó Ágnes lesznek. Az egyházi fenntrtású Szent László Ktolikus Áltlános Isko- lábn már február elején jeleznie kellett szülőknek, hogy gyermeküket z intézménybe kívánják írtni. Az iskol költségvetének elkzíte után z is eldőlt, hogy 2013/14-es tnévben két osztályt indít z intézmény, ezután történt meg gyermekek beírtás. A ktolikus iskoláb z elmúlt évekhez hsonlón szeptemberben két első osztály indul mjd összesen 45 gyermekkel. A beírtott első osztályosok osztályfőnökei Mrtonflvi Mári Tkács Brnbásné lesznek. Ördög Tibor igzgtó hozzátette, gyerekek ktolikus iskolákbn is ugynzokt tntárgykt tnulják, mint másik két sárvári iskolábn, zonbn nevelre különösen ngy hngsúlyt fektetnek tnárok, Krisztus tnítási lpján szeretettel fordulnk gyermekek felé. -tszil- Sárváron beirtkozás nem okozott különösebb gondot A 2013/2014-es tnévre z első osztályosok beírtásáról Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ Tnkerületének igzgtóját, Várkonyi Gyöngyit kérdeztük. megújult tvszi Hogyn változtk z idei évben beiskolázás jogszbályi feltételei? Közismert, hogy szep tember 1-jén htályb lépett nemzeti köznevelről szóló tör- 10x10 10-féle mobil 10 Ft-ért! 10 Ft 10 Ft Noki Lumi 620 új, Smrttrif 4 csomggl Smsung Glxy mini 2 új, Smrttrif 2 csomggl Válogss kciós kínáltunkból meghtározott Telenor számlás csomggl, 2 év trifmegtrtássl! Sárvár, Hunydi u. 1. Mobil: / J.L.J. GSM Kft. Tel.: 06 95/ E-mil: Az jánlt fenti feltételekkel április 2. május 8. között, illetve kzlet erejéig érvényes, 2 év trifmegtrtássl, meghtározott, új Telenor lkossági számlás előfizet vásárlás vgy Bónusz Progrm igénybevétele esetén, más kedvezménnyel nem vonhtó össze. A kzülékek megvásárlásához egy fényképes okmány egy 3 hónpnál nem régebbi közüzemi száml bemuttás vgy 2 fényképes okmány szükséges. A Telenor vásárlást előlegfizethez köti z ÁSZF-ben meghtározottk szerint. A trifcsomgok hvidíji: Smrttrif 2: 3190 Ft, Smrttrif 4: 8390 Ft. A mobiltechnológi sjátosságir tekintettel kínált sávszélesség grntált le- feltölti sebesség lefedettségi terület bármely kültéri pontján: 0 Mbit/s. A minőségi muttókr vontkozó rzletes szbályok z ÁSZF 4. sz. mellékletében tlálhtók. További rzletek z kcióbn rzt vevő 10 kzülék listáj Telenor üzleteiben honlpján. Telefonos ügyfélszolgált: fcebook.com/telenorhungry vény, vlmint jnuár 1-jétől z iskolák állmi fenntrtásb kerültek, így megszűnt helyi önkormányztok feldt z első osztályosok beírtásávl kpcsoltbn. Ez változás gykorltbn zt jelentette, hogy z új jogszbályi előírások értelmében idén z áltlános iskolák felvételi körzeteit nem z önkormányzt, hnem megfelelő véleményezi eljárás lefolyttásávl Vs Megyei Kormányhivtl állpított meg. A beirtkozás időpontját z új állmi fenntrtó, Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ htározt meg, z első osztályosok beírtását pedig városunkbn Tnkerület kzítette elő. Változtln mrdt z szbályozás, hogy szülő tnköteles korb lépő gyermekét március 1-je április 30- közötti időszkbn köteles beírtni z áltlános iskoláb. A beírtás z állmi intézményfenntrtó központ áltl fenntrtott áltlános iskolákbn április 89-én zjlott le. A következő tnévben indíthtó első osztályok számánk meghtározásáról szóló fenntrtói dönt pedig tnkerületi htáskörbe került. Szintén változtln mrdt z szbályozás, miszerint z áltlános iskol köteles felvenni, átvenni zt tnköteles tnulót, kinek lkóhelye, trtózkodási helye körze tében tlálhtó. A kötelező felvétel után szbdon mrdó férőhelyek betölti sorrendje esetében szbályok néhány módosítástól eltekintve lényegében megegyeznek korábbivl. A gyermek felvételéről továbbr is z iskol igzgtój dönt, fellebbezni viszont már nem települ jegyzőjénél, hnem z illetékes tnkerületnél lehet. A nemzeti köznevelről szóló törvény meghtározz z indíthtó osztálylétszámokt. Az első osztálybn minimum létszám 14 fő, mximum pedig 27 fő, melytől indokolt esetben legfeljebb 20%kl el lehet térni. Hány első osztályost vettek fel Sárvár két állmi fenntrtású áltlános iskolájáb? A évi beírtások során Nádsdy Tmás Áltlános Iskoláb 68 elsőst, Gárdonyi Géz Áltlános Iskoláb pedig 54 leendő kisdiákot vettek fel. Összesen 122 gyermek beírtásár került sor z állmi fenntrtású áltlános iskolákbn. Sárváron beirtkozás nem okozott különösebb gondot. A gyermekeket jogszbályi előírásoknk szülők iskolválsztásánk is megfelelő módon sikerült beírtni z áltlános iskolákb. Mindös sze néhány esetben került sor gyermek lkóhelyének megfelelő körzetbe történő átirányításár.

3 SÁRVÁRI HÍRLAP 3 Idén indul gyógyhelyfejleszti progrm A turisztiki szezon végén kezdődik prkolók építe Folyttás z 1. oldlról A város fenntrtásábn mrdt intézmények közül elindult Petőfi úti Óvod felújítás, bedták pályáztot Vármelléki Óvod korszerűsítére, várják, hogy bölcsőde esetében is legyen pályázti lehetőség. A Kertvárosbn z Esze Tmás, Nádsdy Berzsenyi utcák körforglomtól belváros felé eső szkszink terveze finisében vn, mert ezeket kár pályázti pénzből, kár önerőből szeretné korszerűsíteni z önkormányzt. A Távhő-rendszer átlkítását célzó pályázt eredményhirdetére várunk, vn MÁV-vl is egy közös progrmunk, z A verzió szerint millió forintból megújuln vsútállomás épülete, B verzió szerint trtléklistán vn egy közös pályáztunk MÁVvl, mely vsútállomás környékének felújítását célozz, melyből kár jövőre is lehet pénz. A Hegyközségben z új köztemető megépítére nem lesz pályázt, ezért sját erőből kell megvlósítnunk. A közelmúltbn pályáztunk műfüves pály építére is, még további tervünk vn fiókbn, melyek megvlósításához pályázti lehetőségre várunk mondt Kondor István. A Gyógyvrázs öt csillgbn gyógyhelyfejleszti progrm öt modulból áll, ezek további lmodulokból, ezért pályázti Májusi ül A sárvári képviselő-testület május 23-án, csütörtökön 16 óri kezdettel trtj soros ülét Városház ngytermében, hol npirendre kerülnek z önkormányzt áltl lpított gzdsági társságok mérlegbeszámolói. Felülvizsgálják z önkormányzt áltl lpított gzdsági társságok felügyelő bizottsági tgjink vezetőinek díjzását is, továbbá megválsztják gzdsági társságok könyvvizsgálóit megállpítják díjzásukt. Rendeletet lkotnk nem közművel összegyűjtött háztrtási szennyvíz begyűjtére vontkozó forrás nélkül is el tudják kezdeni megvlósítását ebben z évben. A kivitelezt nyári turisztiki szezon után, ugusztus 21-én kezdjük. Idén Nádsdy-vár hídj teljesen megújul, ez sttiki esztétiki korszerűsítt jelent, új járófelületet, vízelvezett. Azután gimnázium előtt z orosz temető helyén megépítünk ebben z évben ötvenegy gépkocsi prkolót, most jelenleg z önkormányzti állmi területek elkülöníte, pontos meghtározás folyik. A Post téren elkezdődik z evngélikus iskol bontás, már pályázók megvnnk, hmrosn eredményt hirdetünk. Rövid, de szkszerű ástást szeretnénk ezen területen, mert vnnk rr utló jelek, hogy itt korábbi városfl is lehetett, ez közszolgálttásról. Módosítják Sárvár Város Önkormányzt évi közbeszerzi tervét. Szándéknyiltkoztot d testület cspdékvízelvezető rendszer továbbépítével kpcsoltosn (Knizsi utc, Prti Invest Kft.), tuljdonosi hozzájárulást pedig 88-s főút mellett kiépítre kerülő kerékpárúthoz kpcsolódón, illetve Rákóczi utc 53. szám ltti közterületbe benyúló épülethez. Beszámoló hngzik el z ülen Sárvár város rzben kpitányság működi területének bűnügyi, közrend közbiztonsági helyzetéről. Megbízzák Nádsdy Ferenc Múzeum igzgtóját. őszig eltrt. Terveim szerint, jövő tvsszl teljes sebességgel indulht z új rendezvénytér kiviteleze. A kertvárosi cspdékcstorn építe félidőben jár, soron kívül belevágtunk Hegyközségben négy utc szennyvízelevezető rendszerének kiépítébe, mert törvény Új prtmnház Rákóczi utcábn Jelenleg hét idegenforglmi mgánberuházás zjlik ezen szkszon Új helyen igényelhető Sárvár Kárty! Értesítjük lkosságot, hogy SÁRVÁR KÁRTYÁT június 1-jétől Gyógyfürdő Kft.-ben, főbejártnál lehet igényelni minden hónp első szombtján. NEM BONYOLÍTJUK, kezünkre játszott, hiszen vízi közmű vgyon pénzügyi forrási z önkormányztokhoz kerültek, de zzl kitétellel, hogy felhsználásuk kötött. Ezzel beruházássl százszázlékos cstornázottság lehet mjd városnk tudtuk meg polgármestertől. Több mint kétszázmilliós pályázt keretében szeretnének gyógyhely szívét jelentő Csónkázó-tónál egy vizes élőhely megőrzét prkosítását, tnösvény kilkítását célzó projektet megvlósítni, mely több mint 3,5 hektárrl növelné meg vizes felületet. A gyógyhelyminősítsel elkötelezettséget válllt város rr, hogy gyógyhelyfejleszti progrmját minden körülmények között megvlósítj, rendelkezre álló forrásoktól függ, hogy milyen gyorsn. Már zon is dolgozik z önkormányzt, hogy z európi pályázti térképre felkerüljön Sárvár, kár már jövő évben közvetlenül brüsszeli forrásr, svájci vgy norvég lpr pályázhsson tervei megvlósításához. Kondor István fontosnk trtott külön kiemelni, hogy jelenleg zon z útszkszon, mi vártól fürdőig trt hét mgántők, ngyon intenzív turisztiki fejleszt folyik. Mint mondj, ezzel eldőlt, hogy városnk legintenzívebben fejlődő rze ez délkeleti terület lesz, z önkormányzt feldt, hogy városközponttl többi városrszel ehhez kpcsolódjon. Ez fejlődi irány megfelel z évtizedes tervnek, mely szerint jól el kell különíteni délkeleti z zknyugti területeket, turisztiki z ipri övezeteket. -fr- HOSSZÚ HÉTVÉGE? KÜLFÖLDI NYARALÁS? Lkásbiztosítások Gépjármű biztosítások Élet-, blesetbiztosítások Válllti biztosítások Pénzügyi tervez EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL Kösse meg nálunk kár z utzás előtti npon is, pár perc ltt, z önnek leginkább megfelelő UTASBIZTOSÍTÁST személyesen vgy kár weboldlunkon is! Sárvár, Hunydi u. 11. Tinódi vendégló udvrábn Tel.: Tel: 95 95/520 / Mobil: / / Mobil: /631 / Professzionális teljes körű biztosítási megoldások!

4 4 SÁRVÁRI HÍRLAP Ötfás sárvári mjális npsütben ményként cstlkozott Nádsdy múzeum munktársi állították fel. A fák lekérgeze feldíszíte eltrtott egy ideig, ám négy f szépen muttott egymás mellett. Akik közreműködtek, vgy csk csodálták látványt, nekik nem kellett fár mászni z itlért, hisz fültett irányító polgármester mindenkit megvendégelt város borávl, mivel ültetről volt szó z öntözsel sem fukrkodtk. Ám z próbb mrkosbb kezek számár még nem ért véget munk, hisz jelképesen elültettek egy új pltánfát zok helyére, melyek télies tvsz folymán kidőltek, vgy z idő tönkretette őket. Az 1800-s évek második felében, várárok lecspoláskor ültetett két juhrf Zen ébresztőt fújt koncertfúvószenekr város utcáin Folyttás z 1. oldlról A koncertfúvószenekr kmionnl mobilizált, várost körbe járó zen ébresztője volt z első ttrkció. Több éve kezdik így, teherzenekrként város fúvósi május első npját. Ez is egy régi hgyomány feléleszte, csk így ülve lehet bejárni várost, mármint zt z útvonlt, hová htlms jármű be tud fordulni. A kerekes térzenék megállóinál hllgtóság mellett zenekri tgok is egyre jobbn érzik mgukt. A friss, pergő ritmusú, kö zel kétórás zen városjárás végén kéttonnás önhordó cspt megérkezett várprkhoz, hogy ők is cstlkozznk hngos hátteret dv májusf-állításhoz. A régi időket idéző sokdlom gyűlt össze várprkbn, kiket rgyogó npsütes idő fogdott. Igzából nem munkát krták ünnepelni zok, kik eljöttek vár hídj mellé, hnem mguk is közre krtk működni z öt f vlmelyikének felállításábn. Ugynis z idei mjálison Vármelléki, Petőfi úti óvodák, vlmint Nádsdy iskol 3. osztályánk diákji is válllták egy-egy kisebb f felszlgozását felállítását. A negyedik kisebb májusfát városhoz nemrég sját intéz- Az ötödik fát, város ngy májusfáját összeszokott íjász, néptáncos hgyományőrző cspt emelte fel tette föle. Techniki tnács zoknk, kik fákr felkötött itlos flskákr szomjznk vgy virtusból indulnánk neki, hogy tele üveg ngy fán vn, zt viszont oly simává tették, hogy szárny legyen nnk, ki el krj érni. Összeszokott cspt állított fel város májusfáját Délutánr megtelt várudvr Színpdon mzsorettek helyére került z új pltán, Polgármester Fáj. Ez f város minden polgáránk fáj remélhetőleg évszázdokig emlékeztet mjd mostni Sárvárr mondt Kondor István, Sárvár polgármestere. Az idei ötfás mjális tervek szerint csk előjáték volt jövőre várhtó világrekord-kísérletnek, melynek célj, hogy 2014-ben Sárváron legyen láthtó egy egz májusf liget. A sárvári mjális progrmj délután évek ót vár udvrán zjlik helyi egyesületek művzeti csoportok közreműködével. A stndoknál sátrknál város civil szervezetei várták közönséget. A Sárvár Vidéke Méhzegyesület sátránál nehéz évkezdet ellenére jó hngultbn ünnepelték péntekre eső Méhek Npját. A nehéz telel ellenére jó méz-előállító szezonbn bízunk reménykedett Horváth Antl méhz őstermelő. A Hgyományőrző Íjász Egyesületnél is sokn próbálták ki z íjászkodást. Minden lklol sok fitl felnőtt fogj kezébe z íjt megérzik, hogy ez nem csk sport, hnem mgyr őshgyományunk továbbéle büszkélkedett Blss János íjász. A szintén hgyományőrző Nádsdy Bndérium tgtoborzásr hsznált fel mjálist. Számos érdeklődő keresi fel sátrunkt minden lklol, kp kedvet látványos elfoglltságunkhoz vélekedett Tóth Róbert bndérium tg. A múzeumbn z AnnoSárvár internetes honlp egyéves születnpjár emlékeztek gyűjtemény néhány témáb vágó plkátjánk bemuttásávl. Az interktív felületre htezer fotó került fel egy éve, már közel kétezer új képet töltöttek fel hozzá sárvárik számolt be Tkács Zoltán Bálint múzeumigzgtó. A nemrég lkult Fotóklub Zsinór(m)érték cíel trtott lklmi tárltot. A színpdon szintén helyi erők mzsorettek, Knon Bnd, Kutysuli, néptánckör Stop nd Go Táncklub muttkoztk be fellépükkel. A kor esti zenei koncerteken Jzz Bnd, Petrusk András z Apnoé Folk zenekr lépett fel zárt z idei mjálist.

5 SÁRVÁRI HÍRLAP 5 Elbllgtk sárvári középiskolák végzősei A hgyományoknk megfelelően május 3-án, pénteken délelőtt Tinódi Sebestyén Gimnázium Idegenforglmi, Vendéglátói Szkképző Iskol, délután pedig Brbás György Műszki Szkközépiskol Szkiskol végzős növendékei bllgtk. A gimnázium négy osztályábn 127 érettségi vizsg előtt álló végzős diák búcsúzott iskolájától. virágot helyeztek el z osztályok képviselői. Az ünnepség keretében beszédet mondott Hevér Mihályné igzgtó, búcsúzók búcsúzttók nevében egy-egy diák. Közreműködött gimnázium énekkr verset mondtk z iskol szvlói. Medvegy Antldíjbn rzesült legkiválóbb végzős diák, Tkács Ann. Az iskolánk szintén sok dicsőséget városlkó figyelmével is megtisztelte rendezvényt. A Brbás György Műszki Szkközépiskol Szkiskol öt osztá- informtik, villnyszerelő, gépi forgácsoló, női szbó, kőműves, mechtroniki műszerz végzettséget szerző diákokt bocsátott Búcsúzó gimnzisták Bllgó középiskolások Várprkbn Az intézmény flit ténylegesen is elhgyták, hiszen átvonultk Nádsdy-vár udvrár, hol Kondor István polgármester köszöntötte bllgókt. Mjd várprkbn Tinódi-szobornál egy-egy szál szerző Hjs Bálint Németh Mihály áltl kzített, Tinódiplkettet vehette át. Az iskolzászlót követő egyenruhás, mtrózblúzos diákok vonulás leállított forglmt Sárváron, sok lyábn 118 diák bllgott május 3- délutánján, kik z intézményből Várprkb vonultk át. Ahol Kondor István polgármester kívánt sok sikert ngybetűs élethez, Lktné Mester Év is köszöntötte búcsúzó diákokt. Az idei tnév végén elektrotechnikelektronik, gépzet, el z intézmény, vlmint felnőttokttás szkközépiskolájábn végzetteket. Május 6-án kezdetét vették z érettségi vizsgák, melyek renen lezjlottk, így diákok már elkezdhették felkzült szóbeli megmérettetre. Köszönet z 1%-ért! A sárvári Pedgógus Női Kr Kulturális Egyesület ezúton mond köszönetet zért, hogy évi dójuk 1%-ávl egyesületünket támogtták. A számlár utlt összeget kórus Zene Világnpj lklmából szervezett budpesti fellépének útiköltségére fordított bn is várjuk támogtásukt. Adószám: Pedgógus Női Kr Kulturális Egyesület Ill-Metl Kft. Telephely: 9756 Ikervár Tel./Fx: 95/ Mobil: +36/20/ KOVÁCSOLTVAS KAPUK KAZÁNGYÁRTÁS Alumínium kerítek Rozsdmentes korlátok kzíte 5 ÉV GARANCIÁVAL FT-TÓL! Megjelentől kzlet erejéig! GARÁZSKAPUK 20% ENGEDMÉNNYEL! Kmtmentes rzletfizeti lehetőség! Érdeklődjön! Tolókpu, lépcső, csiglépcső kzíte! Ipri kpuk, sorompók! Vsszerkezetek gyártás Szekcionált grázskpuk, kpumozgtó utomtikák Időpontj: Időpontj: Időpontj: Időpont: Időpont: Időpont: május május 27. május (hétfő) 27. (hétfő) (hétfő) Időpont: 2 Helyszíne: Helyszíne: Helyszíne: Nádsdy-vár, Nádsdy-vár, házsságkötő házsságkötő terem terem terem Nádsdy Szli Szli Pirosk Pirosk miniszteri miniszteri miniszteri biztos biztos biztos Nők Nők Nők munkerőpicon Nők cíel cíel trt cíel trt elődást trt elődást elődást KAZÁNYGYÁRTÁS 5 ÉV GARANCIÁVAL FT-TÓL! Sz cím

6 6 SÁRVÁRI HÍRLAP A születt ünnepelték Sárváron Folyttás z 1. oldlról Dr. Wächter Wlter elmondt, hogy Járási Népegzségügyi Intézet egz hetes rendezvényét hrmdik lklol szervezi meg városi intézményekkel közösen. Céljuk, hogy gyermekválllást tervező, illetve már gyermeket válllt szülőket tájékoztssák z őket érintő ktuális kérdekről, s informálják minden gyermekválllássl kpcsoltos témáról. A megnyitóünnepségen Kondor István polgármester is rzt vett, ki köszöntőjében elmondt, hogy Sárváron nem csk egy hét vn szület ünneplére, hiszen vn bb-mm klub, számos olyn progrm, mely ezzel témkörrel fogllkozik. Az nytejes világnpon is előkerülhetnek ugynezek témák. A ngy kérd zonbn z folyttt polgármester, hogy tudunk-e változttni zon, hogy fitl párok-házspárok 53%-ánk nincs gyermeke. A kérdre progrm első elődój Neveli Tnácsdó vezetője, Gerencsér Ljos válszt is dott Szület társdlom című elődásábn. Beszélt rról, hogy Mgyrország népességcsökkene folymtos ngymértékű. A szülőképes korú (15-49 éves) nők teljes termékenységi rányszám jelenleg 1,33. Ennek z értéknek népesség középtávú fennmrdásához el kellene érnie vgy megközelítenie 2,1-es szintet, mi biztosítná két szülőt z idő előtt elhlálozottkt. Az Arborétumbn meghirdetett Szület Fájánk elültete volt hét legnépszerűbb progrmj A párokt tlán zzl lehetne gyermekválllásr buzdítni, hogy történnek pozitív társdlompolitiki szociálpolitiki intézkedek. Hzánkbn gyermeket szülő nők körülbelül 60%- tervezte gyermekválllást, 40%-uk nem tervezte, de válllt. A gyermekválllást gyermeklétszámot m Mgyrországon z iskoli végzettség, társdlmi munkmegosztásbn elfogllt hely htározz meg. A hétfői rendezvénynyitón Koncz János Zene- Művzeti Iskol növendékei nyák npj lklmából műsorrl kedveskedtek z édesnyáknk. A Szület ünnepe heti rendezvénysorozt lklmt dott nyílt np megszervezére városi bölcsődében, Petőfi, illetve Bocski úti óvodákbn. Csütörtökön elődásokt hllgthttk z érdeklődők könyvtárbn. Dr. Ngy Erik pszichológus A kori élmények szerepe személyiség fejlődében cíel trtott meg elődását. Hámoriné Németh Edit, Gondozási Csládsegítő Központ vezetője csládok rzére igényelhető helyi támogtásokról szolgált információkkl, míg Lovász Adrienn jógokttó várndósság ideje ltti jóg szerepéről beszélt, sárvári védőnők pedig bbgondozás gykorlti ismereteiről. Délután Pöttömke tornár, mozgásos zen fogllkozásr várták z érdeklődőket Sztmár úti Vármelléki óvodákb, illetve jógfogllkozáson vehettek rzt kismmák. A hrmdik lklol megrendezett Szület ünnepe idén is sok érdeklődőt vonzott, zonbn rendezvények zárásként pénteken Ruhválogtás A sárvári Gondozási Csládsegítő Központ munktársi május 21-én 22-én (kedd, szerd) 8 órától 15 óráig ingyenes ruhválogtást szerveznek. Helyszín: Sárvár, Nádsdy u. 26. Érdeklődni lehet: 95/ ; 95/ Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Nyári játszóház z Arborétumbn meghirdetett Szület Fájánk elültete volt legnépszerűbb progrm. Dr. Wächter Wlter járási tiszti főorvos helyszínen elmondt, hogy z első Szület Fáját ben ültették. Azót hgyománnyá vált z ültete, s ilyenkor mindig z elmúlt évben született gyermekeket ünnepelik. A szület fájár 107 (50 kislány, 57 kisfiú) tvly született gyermek neve került fel. Régi szimbólumként kislányoknk lmár, kisfiúknk körtére írták fel nevüket. Az pukák jelképesen földet szórtk Szület Fájánk tövébe, mjd megöntözték zt, z édesnyák pedig felksztották gyermekük nevével ellátott lm vgy körte formákt. Az Erdzeti Tudományos Intézet munktársi idén mgyr tölgyet válsztottk Szület Fájánk. Öröm számukr, hogy z Arborétum dht helyet z ünneplre, tpsztltból mondják, feldíszített fához Az nyukák ksztották fel gyermekük nevével ellátott körtét vgy lmát fár szívesen visszjárnk kisgyermekekkel szülők, kik büszkék rr, hogy rzesei lehettek z ünnepi eseményeknek. szilke A sárvári Gyermekjóléti Szolgált június 17-től június 28-ig nyári játszóházt szervez lsó tgoztos gyermekek számár. Jelentkezni május 31-ig lehet sárvári Gondozási Csládsegítő Központ Gyermekjóléti Csládsegítő Szolgáltánál, Sárvár, Nádsdy u. 26. szám ltt. Érdeklődni 95/ / s számon lehet.

7 srvr_2_km_treben_ncs_92_134.indd :34:26 SÁRVÁRI HÍRLAP 7 Törékeny z új bor gerince Április utolsó szombtján került sor hetedik Szent György Npi Borversenyre. Az Első Borbrát Klub Néptánckör Kulturális Egyesület hgyományos borversenyén idén több mint húsz féle, 12 vörös-, tizennégy fehér- négy rozé bor vett rzt megméretteten. Ez évben is elsősorbn Vs megyei termőhelyű borokkl, fjt évjárt megköt nélkül lehetett nevezni. A borversenyt Máhr Tivdr lpolgármester zzl nyitott meg, hogy szőlő művelőjének egz éves munkáját dicséri pohárb töltött jó bor. Ezt követően Márkus Bél, Borbrát Klub elnöke ismertette verseny folymtát muttt be z ötfős zsűrit. Elöljáróbn elmondv, hogy még kori szürettel sem tudtk sok helyütt segíteni tvlyi termen. Így előfordulht, hogy z új bor mgs lkoholttlmú, ám svhiányos volt. Hogy kev volt beküldött mennyiség z bból is látszott, hogy néhány bort jelenlévő közönség nem tudott megkóstolni, hisz bírált nyilvános volt, zon minden szőlősgzd rzt vehetett, összevetve sját nedűjét versenytárskévl. Az eredményhirdet előtt Szli Gyul borász soelier, zsűri tgj trtott elődást bor minőségét befolyásoló tényezőkről. A tvlyi hőségrekordokt döntögető időjárás ugyn nem kedvezett boroknk, ennek ellenére zsűri megtlált legjobb borokt. A Szent György Npi Borverseny 1. helyezettje Dénes Tibor 2012-es Kékfrnkos-Zweigelt Cuvée bor. 2. helyezett Dr. Jgodich Iván 2012-es évjártú Olszrizlingje, 3. helyezett Tóth Kálmán 2012-es évjártú Kékfrnkos Rosé-j lett. Az idei term még csk most formálódik, két összetevője biztos csk: gzd tudás szorglm. Munkábn Szent György Npi Borverseny zsűrije VADKERTI GYERMEKNAP (vsárnp) Ajándékozzuk meg gyermekeinket egy felejthetetlen élménnyel sárvári Vdkert Fogdó festői környezetében! A több helyszínen zjló progrmok széles válsztékot kínálnk szülőknek gyermekeiknek egyránt felhőtlen szórkozásr. 11:00 A np házisszonyánk, Horváth Erikánk ünnepélyes megnyitój 11:20 Álltsimogtás, ismerked futószárs lovglássl 12:00 Légpuskás lövzet 13:00 Hgyományőrző Íjász Egyesület rzvételével ismerked z íjászttl 14:00 Rjzverseny z első három helyezett között értékes jándékokt sorsolunk ki! I. helyezett: 4 személyes vcsor Vdkert Fogdó éttermében (Beválthtó: június 130. között hétfőtől csütörtökig) II. helyezett: 3 lklms lovs bérlet (3x30 perc futószárs lovglás) III. helyezett: jándékcsomg 15:00 Arcfest 15:30 Cini, cini muzsik Táncol kis Zsuzsik Táncház kicsiknek ngyoknk 16:00 A Npsugár együttes élőzen lemezbemuttó koncertje FELHÍVÁS TISZTELT SÁRVÁRIAK! Iskolánk ősszel lesz 90 éves. Ezen jeles lklomr szeretnénk ünneplőbe öltöztetni, többek között belső flfelületeket meselkokkl, z Egri csillgok hőseivel, jeleneteivel még otthonosbbá tenni. Pályáztot dtunk be, melynek megnyere biztosítná z ehhez szükséges festéket grfiki terveket. A pályáztot Let s Colour Mgyrország DULUX cég írt ki közösen. A pályázt nyertese z lesz, ki legtöbb szvztot gyűjti össze május 8-tól május 28-ig! Ehhez kérjük z Önök segítségét! Mutssuk meg, milyen SÁRVÁRI ÖSSZEFOGÁS! A szvzás menete: A pályáztokr 3 héten keresztül mindennp lehet szvzni weboldlon történő regisztrációt követően. (Ennek módj weboldlon olvshtó!) Köszönjük segítségét! A Gárdonyi Géz Áltlános Iskol közössége Szvzzon Gárdonyir! Minőséget olcsón! 1490 Ft kötetenként! A sorozt ár: Ft helyett Ft. Krl My Művei I. sorozt 30 rzes könyvsorozt 1695 Ft kötetenként A sorozt ár: Ft helyett Ft. Legyen tagja ön is! 995 Ft kötetenként A sorozt ár: Ft helyett Ft. Mri Treben elődási 12 rzes könyvsorozt 17:00 Gyermekdisco legnépszerűbb gyermekslágerekkel!!! Egz npos vendégünk Dömötör Zsolt Lufihjtogtó világbjnok! A progrmok ideje ltt éttermünkben kipróbálhtják helyi specilitásinkt, különleges ételeinket. Frissüljenek fel kizárólg erre z lklomr kzített limonádéinkkl! Szlmbálás ugrálóvár, virsli, fgyi várj Vdkertbe látogtókt! Aktuális soroztinkt keresse z újságárusoknál Postán! Rendelje meg közvetlenül kidótól, így kár 5 kötetet ingyen kap soroztból. Ngy csták 26 rzes könyvsorozt Postcímünk: 1106 Budpest, Keresztúri út 8/A. Tel.: , fx: mobil: E-mil:

8 8 SÁRVÁRI HÍRLAP A Szent László Pléb Emlékeztetünk z Anyszentegyház hrmdik prncsár: Évente gyónjál leglább húsvéti időben áldozzál! Néked jánljuk, Szűznyánk, legszebb hónp lkonyát. Minden májusi estén kor Loretói litániát éneklünk Boldogsszony Máriához. Május 18-án, szombton z előesti szentmisét követően nyitv ngytemplom, pünkösdi vigíliát trtunk: Szentlélek-hívás fitloknk. Pünkösdvsárnp -hétfőn bérmálás előtt állók kivált 8. osztályosok Szentlélek jándékiért imádkoznk, énekelnek, megbérmált ktolikusok számár pedig Lélek tüzének éleszte. A Koncertfúvószenekr május 19- én, vsárnp kor trtj pünkösdi hngversenyét sárvári Szent László plébánitemplombn. Vezényel: Szélesi Attil krngy. Május 21-én Esperesi Kerület ppság tvszi korongyűlét trtj Sáribn. Tém: A hit továbbdásánk lehetőségei plébáni keretén belül. Május 25-én, szombton reggel ngytemplom Prági Kis Jézus szobránál boldogbb csládokért gyermekekért imádkozunk. Május 26. Szentháromság vsárnpj, sárvárik hgyományos celli búcsújárásánk npj. Június 29-én, szombton kor jubiláns házspárok tlálkozój szombthelyi székesegyházbn. Jelentkez plébánián. Az elkövetkező vsárnpi misék végén 2. osztályosok jelentkeze jövő tnévi elsőáldozásr, 7. osztályosok jelentkeze következő bérmálásr. A 2x1%-ról rendelkező nyiltkozt szám: Mgyr Ktolikus Egyház: 0011; Szent László Ktolikus Áltlános Iskol Alpítvány: A helyi egyházfenntrtási dó nettó jövedelem 0,5, zz fél %-, melyet plébánián között lehet rendezni. Szent Miklós Plébáni Szent László Plébáni Szent Miklós Plébáni Májusbn hétfőtől szombtig este 18 órkor, vsárnp délután 16 órkor Lorettói litániát éneklünk Boldogsszony tiszteletére Sári templombn. A litániákt sárvári csládokért hit megerősödéért jánljuk fel. Ó Ngysszony Nemzetünk reménye! Ngy hálávl gondolok zokr, kik eddig buzgó áldoztkz lélekkel vettek rzt litániákon. Május 18-án június 1-jén, szombton lesznek következő kézműves fogllkozások plébánián gitáros ifjúsági misék szombt előeste órkor. Vsárnponként jó ktolikus csládok szenteljék meg z Úr npját szentmisén vló rzvétellel! Ktolikus ember nem élhet vsárnpi szentmise nélkül! Május 19-én, vsárnp Pünkösd főünnepe lesz. Május 17-én, pénteken délután 16 órától óráig lesz z elsőáldozók szüleinek, rokonink gyónás. Vendéggyónttó ty is áll rendelkezre. Bárki kihsználhtj gyónási lehetőséget. Május 17-én, pénteken délután 16 órkor z elsőáldozók gyónnk, kiket plébános Rolnd ty gyóntt. A 3. osztályosok elsőáldozás május 19-én, Pünkösdvsárnp délelőtt 10 órás ngymisén lesz. Imádkozzunk z elsőáldozókért, vlmint csládjikért! Pünkösdvsárnp Sári templombn reggel 8 órkor, délelőtt 10 órkor este órkor lesznek ünnepi szentmisék. Pünkösdhétfőn reggel 8 órkor délelőtt 10 órkor lesznek szentmisék Sári templombn. Pünkösd főünnepén szeretettel buzdítom minden megbérmált ktolikus keresztény hívemet, hogy jöjjön el templomb vlmelyik szentmisére, újíts meg bérmáláskor tett fogdlmát, z Isten z Anyszentegyház iránti szeretetében! Legyünk lelkiismeretes jó ktolikusok! Hívjuk fel figyelmét minden jó szándékú ktolikus testvérünknek erre szép ünnepre. A Hit Évében trtsuk lelkiismeretbeli ügyünknek hitünk, mint legngyobb kincsünk átdását másoknk is! A bérmálásr kzülő osztályosokt szüleiket szépen kérem, hogy csládnk is megfelelő időpontbn kezdődő szentmisére jöjjenek Pünkösd főünnepén! Május 21-én, kedden sárvári esperes kerület ppság Sári plébánián trtj tvszi korongyűlét. Délelőtt 9.30 órkor koncelebrált szentmise lesz Sári templombn, melyre szeretettel várjuk ppsággl együtt imádkozó jó híveket! A Mári Rádió sárvári dását minden héten kedden, szerdán, csütörtökön vsárnp este 18 ór 20 ór között hllgthtják. A műsorokt z dást követő np reggel 6 órától megismételjük. A Sári plébáni rzletes hírei, szentmise szándékok plébáni honlpján olvshtók. (www. srvrsri.hu) Május 26-án Szentháromság vsárnpj lesz. Már jó előre jelezzük, hogy június 2-án, vsárnp Úrnpján délelőtt 10 órkor kezdődő ngymisével kpcsoltosn trtjuk hgyományos úrnpi körmenetet. Az elsőáldozó gyermekek szüleik rokonságuk kíséretében virágszirmot hintenek körmenetben z Oltáriszentség előtt. Ekkor vehetik át szép elsőáldozásukt igzoló emléklpot. A bérmálásr kzülő osztályosokt, szüleiket bérmszüleiket is szépen kérem, hogy tnúságtevő buzgósággl vegyenek rzt körmeneten. A Evng Evngélikus Egyházközség Üzenet Istentől: Pünkösd ünnepén: Nem htlol nem erőszkkl, hnem z én lelkeel! mondj Seregek Ur. Zk 4,6. A vllás bizony-bizony el tud válsztni, de Jézus Krisztusb vetett hit össze tud trtni minket. Szvunk Istenhez: Isteni Lélek, te bölcsen meglkottd ezt világot, benne legngyobb legkisebb dolgoknk is meghtároztd méretét törvényszerűségét. Tedd szvinkt hthtóssá, tetteinket te munkád jeleivé. Pünkösd: Május 19-én, vsárnp Pünkösd első ünnepén 9.30 óri kezdettel trtjuk ünnepi istentiszteletünket, mit hittnosok z énekkr szolgált gzdgít. Május 20-án, hétfőn Pünkösd második ünnepén Sárváron 9.30 óri kezdettel trtjuk ünnepi istentiszteletünket. Rábptyon 11 óri kezdettel lesz istentisztelet, zon npon ott lesz megterítve z úrvcsor sztl. Évszázdos ünnep: Május 24-én, pénteken 25-én, szombton Nádsdy-várbn táborépít lesz z önkéntesek szolgáltávl. Május 25-én, szombton kórusok zenekrok próbáját trtjuk helyszínen. Május 26-án, Szentháromság vsárnpján 10 órától 16 óráig jubileumi progrmsorozt lesz Nádsdyvárbn. A hzi hitújítás reformáció z 1520-s, 1530-s években elkezdődött hzánkbn. Férfiegylet: Május 28-án, kedden 18 óri kezdettel trtj hvi összejövetelét Férfiegyletünk gyülekezeti teremben. Énekkr: Május 30-án, csütörtökön 18 órától z árkádsoron trtj Kortárs Keresztyén Kórus évdzáró piknikjét. Nemzeti összetrtozás npj: Június 2-án, vsárnp istentiszteleteinken Kárpát-medencében politiki, földrjzi htárokon túl is, istentiszteleteinken z imádság szárnyin visszük Isten elé nemzetünk sorskérdeit. Református Református Egyházközség Vsárnponként 10 órától istentiszteletet ezzel egy időben gyermek-istentiszteletet trtunk. Május18-án 17 óri kezdettel lesz konfirmációi vizsg. Május 19-én pünkösd első npján 10 órkor kezdődő istentiszteleten lesz konfirmndusok fogdlomtétele. Pünkösd másodnpján 10 órkor kezdődő istentiszteleten Németh Tmás végzi szolgáltot. Május 26-án, 10 órkor kezdődő istentiszteletünkön generális vizitáció lesz gyülekezetünkben. Igét hirdet Steinbch József püspök. Istentisztelet után presbiteri ült trtunk. Személyi jövedelemdónk 1%-át Református Gyülekezetért Alpítványnk jánlhtjuk fel, melynek dószám: Gyülekezeti honlpcíme: hu/lp/refsrvr Bptist Egyházközség Istentisztelet: minden vsárnp óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Weblpunk: TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI terápiás dignosztiki ORVOSI CENTRUM Sárváron. Az Orvos Centrum vezető orvos Dr. SZEPESI PÉTER szkorvos, termzetgyógyász homeopt orvos, 10 éves homeopátiás orvosi prxissl 3 éves németországi kliniki tpsztlttl. Az Orvos Centrum helye SÁRVÁR, Kss utc 6. (Nádsdy Vendéglő mellett) Rendelre vló bejelentkez: Kezeli területek: gyermek felnőtt llergi, felső lsó légúti betegségek, emztőszervi pnszok, fejfájások, migrén, nőgyógyászti problémák, terheseknél mgztfejlődt támogtó progrm, reumtológii betegségek, utoiunbetegségek, utisztikus zvrok rákbetegek iunrendszeri háttértámogtás. Lelki problémák betegségek homeopszichológii kezele. Ú J S Z A KR E N D EL É S S Á RV Á R O N Dr. Hrsányi Hjdu Ágnes pszichiáter neurológus szkorvos Rendel helye: Őrngyl gyógyszertár Sárvár, Btthyány u. 59. Rendeli idő: szerdánként Előzetes időpont egyeztet szükséges! Tel.: 06-20/ SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS CELLDÖMÖLK, MIKES U. 14. SÁRVÁR, RÁKÓCZI U. 10. Hétfőn (A LIDL prkolónál.) Kedden pénteken tól Csütörtökön tól EGYNAPOS SEBÉSZET Felvilágosítás, előjegyz Rendeli időben sürgősségi ellátás! Minden, mi sebzet : Vstgbélrák-szűr Rizikófelmér Ráncfeltölt! benőtt köröm, rnyér, visszér, szemölcsök stb. műtéte végbélszűr, mellvizsgált DR. VÁRNAI LEVENTE DR. MOJZES SZONJA sebz főorvos sebz djunktus 06-30/ /

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft Abádszlóki z Abádszlóki Önkormányzt lpj HÍRNÖK XVI. évf. 4-5. szám 2012. április-május 04-05. április-május Ár: 150,- Ft Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp gyermekeknek, mit ők névre szóló meghívóik

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Ő CSÉNYI. Emlékfa avatás 1 MAJÁLIS. Anyák napjára. 2008. április. 2008. áprilisi szám

Ő CSÉNYI. Emlékfa avatás 1 MAJÁLIS. Anyák napjára. 2008. április. 2008. áprilisi szám 2008.áprilisi szám Ő CSÉNYI H ÍRMONDÓ Emlékf vtás 00 2008. április Trtlom: 2008. április 12-én 14 órkor került sor z emlékf vtásr Református templom kertjében. A Hősök terén lévő kopjfát 2007. június 11-én

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

A születés csodáját ünnepelték

A születés csodáját ünnepelték SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2012. MÁJUS 18. Mozdulj Sárvár! Családi Szabadidős Nap Május 19-én 14 órától családi programok a Csónakázó-tónál 10. oldal A születés

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra SULITÜKÖR 2012/2013 Erdei iskolások voltunk Városlődön Amire büszke vgyok Vidám kirándulás Csobáncr 2 Az Olvsóhoz Ismét júniust írunk. Mg mögött hgyv z emlékek őrzőjét, Sulitükör legújbb számát, eltelt

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben