A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM" RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM" RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ)"

Átírás

1 A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM" RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ) Jelen MSZ rendelkezik a DHANVANTARI Kft. által üzemeltetett VANAMALI B.O.M. SYSTEM" működéséről. A szabályzatban foglaltak kötelező érvényűek minden csatlakozott Üzletkötő számára. I. Nyilatkozat: A DHANVANARI Kft. kijelenti, a B.O.M System csak valós forgalom után fizet forgalmi jutalékot. A forgalmi jutalék elszámolása és kifizetése nettó forgalom után értendő. A DHANVANTARI Kft. jogi nyilatkozatának egyéb mellékleteiben történő esetleges forgalmi jutalék hivatkozásoknál is, a forgalmi jutalék alapjának a nettó forgalmat kell tekinteni. II. Üzletépítés Forgalmazói, Üzletkötői kör növelésének célja, minél szélesebb körben megismertetni a VANAMALI Ayurveda világát és termékkatalógusunkban szereplő termékeinket, továbbá minél nagyobb jutalék kifizetése az aktív Üzletkötők részére. Tulajdonosok elkötelezettek abban, hogy Üzletkötők minden támogatást megkapjanak, ami a sikeres forgalmazáshoz szükséges. Támogatások: Internet web áruház, adózási megfelelések, oktatások, promóciós anyagok, üzleti megbeszélések támogatása, logisztika szervezése, jogtiszta prudens működés magalkotása, megtartása, üzleti fair play szabályok betartása. III. Szerződéskötés: Csatlakozni kívánó természetes személy, vagy jogi személy, internetes portálunkon található Megbízási Szerződés és Csatlakozási Nyilatkozat" kitöltésével tud, a VANAMALI termékek forgalmazására Üzletkötői szerződést kötni. Fontos, hogy jutalék elszámolás csak abban az esetben történik, amennyiben a fenti okirat és a jutalék elszámoláshoz szükséges dokumentumok eredeti aláírással ellátva DHANVANTARI Kft. rendelkezésére állnak. Ennek érdekében csatlakozott Üzletkötő a szükséges dokumentumokat DHANVANTARI Kft. székhelyére eljuttatni köteles ajánlott levélpostai küldeményként. Az Üzletkötőnek lehetősége van a szerződés aláírását követő 8 napon belül indoklás nélkül a szerződéstől elállni, oly módon, hogy elállását írásban megküldi a DHANVANTARI Kft-nek. Szükséges dokumentumok a Dokumentumtárban fellelhetőek. IV. Könyvelési díj: Amennyiben magánszemély Üzletkötő részére kerül forgalmi jutalék kifizetésre, úgy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a megfizetendő adó és egyéb járulékokat kifizető vonja le, ebben az esetben csatlakozott Üzletkötőnek jutalékutalásonként 12 EUR (mely EURO összeg tartalmazza a Magyarországon kötelezően megfizetendő ÁFÁ-t is) költségtérítést kell megfizetnie a bérszámfejtésért a DHANVANTARI Kft. részére. Könyvelési költség csak abban az esetben merül fel, ha Üzletkötőnek forgalmi jutalék kifizetés történik. Jutalék kifizetésére a DHANVANTARI Kft. 1

2 magánszemély esetén csak akkor köteles, ha a jogi nyilatkozat mellékletét képező Megbízási Szerződés és Csatlakozási Nyilatkozat" megnevezésű okiratot a magánszemély hiánytalanul kitöltötte és az eredeti példányt visszajutatta üzemeltető részére, továbbá ha a jutalék mértéke a bruttó 30 EUR összeget eléri, vagy azt meghaladja, ebből automatikusan levonásra kerül a bérszámfejtési díj. Amennyiben a könyvelést végző iroda a díjtételt változtatja, úgy a DHANVANTARI Kft. is jogosult a díj mértékének megváltoztatására egyoldalúan. Jogi személyek, egyéni vállalkozók részére jutalék számlát a DHANVANTARI Kft. állítja ki a Megbízási Szerződés és Csatlakozási Nyilatkozat" alapján, melyet követően az eredeti számlát, a jutalékutalással egyidejűleg postázza üzletkötő részére. A DHANVANTARI Kft. csak azt követően jogosult és köteles, jutalékfizetésre, ha a jogi személy, vagy egyéni vállalkozó a számla kiállításához szükséges szerződés eredeti példányát az üzemeltető részére eljutatta. A szerződés a jogi nyilatkozat mellékletét képezi. Minden szükséges dokumentum a Kft által üzemeltett internetes portálon megtalálható, a dokumentumtárban. Az üzemeltető fenntartja a jogát, hogy jelen pontban írt szabályozáson egyoldalúan változtasson. V. Forgalmi jutalék kifizetési szabályok nem vizsgázott Üzletkötők részére: Nem vizsgázott Üzletkötő, a jelen Működési Szabályzat IV. pontja szerint, termékeink értékesítése után forgalmi jutalékra jogosult, az alábbiak szerint: Üzletkötő saját termékértékesítései után 10 % forgalmi jutalékra jogosult. Amennyiben Üzletkötő új Üzletkötőket hoz rendszerünkbe, akkor az így csatlakozott Üzletkötők forgalma után további 5-5 százalék forgalmi jutalékra jogosult. Ezt a plusz 5-5 százalék forgalmi jutalékot Üzletkötő saját eladási szintje alá csatlakozott negyedik Üzletkötői szintig fizeti a DHANVANTARI Kft. Abban az esetben, ha Üzletkötő nagyobb forgalmi jutalékot szeretne elérni, vizsgát tehet a mindenkori vizsgaszabályoknak megfelelően. Sikeres vizsgatétel után jogosult a jelen szabályzat VI. pontjában leírt jutalék mértékére. VI. Forgalmi jutalék kifizetési szabályok vizsgázott Üzletkötők részére: DHANVANTARI Kft. elkötelezett abban a szándékában, hogy termékeivel egészséget közvetítsen és az 5000 éves Ayurvedikus gyógyászat alapjait minél szélesebb körben megismertesse. Ezért DHANVANATRI Kft. azokat az Üzletkötőket, akik az említett cél elérésében cégünket segíti, plusz forgalmi jutalékkal motiválja. A plusz forgalmi jutalék eléréséhez nincs más teendő, mint az online 2

3 irodában található vizsga letétele. A vizsgát elektronikus úton, az online irodában lehet letenni a Vizsga Szabályzatban foglaltak szerint. Sikeres vizsga esetén Üzletkötő azonnal jogosult a plusz forgalmi jutalékra az alábbiak szerint: Üzletkötő az alábbi két jutalékelosztási szisztéma közül választhat egy szisztémát amelyik számára a legmegfelelőbb: 1. Jutalékelosztási lehetőség: Üzletkötő saját termékértékesítései után 10 % forgalmi jutalékra jogosult. Amennyiben Üzletkötő új Üzletkötőket hoz rendszerünkbe, akkor az így csatlakozott Üzletkötők forgalma után további százalék forgalmi jutalékra jogosult. Ezt a plusz százalék forgalmi jutalékot Üzletkötő saját eladási szintje alá csatlakozott negyedik Üzletkötői szintig fizeti a DHANVANTARI Kft. Ezt a típusú jutalékelosztási rendszert olyan Üzletkötőknek javasoljuk, akik nem tudnak aktívan részt venni VANAMALI termékeink értékesítésében, ám rendelkeznek olyan ismeretségi körrel, akiket alkalmasnak talál VANAMALI termékeink forgalmazására. 2. Jutalékelosztási lehetőség: Üzletkötő saját termékértékesítései után 30 % forgalmi jutalékra jogosult. Amennyiben Üzletkötő új Üzletkötőket hoz rendszerünkbe, akkor az így csatlakozott Üzletkötők forgalma után további 5-5 százalék forgalmi jutalékra jogosult. Ezt a plusz 5-5 százalék forgalmi jutalékot Üzletkötő saját eladási szintje alá csatlakozott negyedik Üzletkötői szintig fizeti a DHANVANTARI Kft. Ezt a típusú jutalékelosztási rendszert elsősorban olyan Üzletkötőknek javasoljuk, akik szakmailag jártassak a természetgyógyászatban, esetleg praktizálnak, mint természetgyógyász, vagy bármilyen alternatív gyógyászati ág gyakorlója. Javasoljuk továbbá az egészségügy bármely területén 3

4 tevékenykedő Üzletkötőnek, aki VANAMALI termékeinkben az alopatikus gyógyászatot hatékonyan kiegészítő lehetőséget látnak. A jelen VI. pontban említett és részletezett két féle jutalékelosztási rendszerek közötti váltásra lehetőség van, azután is, hogy üzletkötő vizsga letétele után már választott egy jutalékelosztási rendszert. Átlépésre minden hónap első napján van lehetőség. A váltási szándékot írásban kell jelezni az címre. A váltás minden hónap első munkanapján valósul meg, abban az esetben, ha a váltási szándék a tárgyhó ( adott pénzügyi elszámolási hónap ) 20-ig megérkezik a jelzett szintre. A fent részletezett jutalékelosztási struktúrákból vegyes struktúrák is kialakulhatnak. Ez esetben amennyiben az Üzletkötő a saját vásárlásai utáni 10%-os jutalékelosztási rendszert választotta és az alatta lévő bármelyik szinten ( 5 szint mélységig ) egy 30%-os jutalékelosztási rendszert választó Üzletkötő csatlakozik, úgy a 30%-os struktúrát választó Üzletkötő vásárlásai után a felette elhelyezkedő Üzletkötők, függetlenül a választott jutalékelosztási struktúrától, 5 % jutalékra lesznek jogosultak. Ennek elmagyarázása az alábbi példa ábrán látható: Példa 1: 5x10 %-os jutalékelosztási szintet választó Üzletkötő csatlakoztat egy olyan struktúrát választó Üzletkötőt, aki első szintjén a 30% jutalék visszaosztást választotta*: *Az ábra nem tartalmaz minden információt a példa struktúra jutalékelosztásával kapcsolatban, az ábra csak szemléltetés céljára készült! VII. Forgalmi jutalék kifizetési szabályok Orvos-természetgyógyász látogató szerződött ügynök számára: DHANVANTARI Kft-vel szerződést kötött Orvos-természetgyógyász látogató ügynök minden olyan a DHANVANTARI Kft. által forgalmazott termék után jutalékra jogosult, amit az általa szerződtetett orvos, természetgyógyász forgalmaz. A forgalmi jutalék mértéke, a termék nettó fogyasztói árának 20%-a. Az ily módon szerződött ügynök, amennyiben más fogyasztóknak is értékesíti termékeinket, abban az esetben a fent részletezett jutalékstruktúrákból választhatja ki a számára megfelelő struktúrát, és az így forgalmazott termékek után ezek alapján kap jutalékot. Orvos-természetgyógyász látogató ügynöknek a csatlakozási szerződésben részletezett feladatokat kell ellátnia. 4

5 VIII. Forgalmi jutalék kifizetési szabályok szerződött orvos, természetgyógyász számára: DHANVANTARI Kft-vel szerződést kötött orvos, természetgyógyász minden a DHANVANTARI Kft. által forgalmazott termék után jutalékra jogosult, az általa személyesen értékesített termékekből. A forgalmi jutalék mértéke, a termék nettó fogyasztói árának 30%-a. IX. Határidő számítások: Minden elszámolásnál a forgalmi hónap megegyezik a naptári hónappal. Minden előírást és határidőt kizárólag teljes hónapnál kell figyelembe venni, azaz a csatlakozás hónapjában, amennyiben a csatlakozás nem történt meg tárgyhó 05. napjáig úgy töredék hónapnak kell tekinteni, ezért az elvárásokon és az elszámoláson alapuló határidők a soron következő hónap 01. napjával kezdődnek, de a töredék időszak alatti forgalmat üzemeltető figyelembe veszi. X. A jutalék kifizetés technikai lebonyolítása: A jutalék elszámolás havonta történik oly módon, hogy a "VANAMALI B.O.M. SYSTEM" által fejlesztett és tulajdonát képező szoftver nyilvántartás alapján fizeti ki a fenti pontokban meghatározott jutalékokat. Vállalkozói minőségben tevékenykedő Üzletkötők számára (egyéni vállalkozások, társas vállalkozások) DHANVANTARI Kft. számlát állít ki a havi forgalmi jutalékról, majd ennek összegét a vállalkozás által megadott bankszámlaszámra átutalja az elszámolást követő 30 napon belül. Magyarországon adózó magánszemélyek esetében DHANVANTARI Kft. elvégzi a hatályos magyar jogszabályok szerinti jövedelemadó előleg levonását Üzletkötők számára, majd az így számfejtett havi forgalmi jutalékot átutalja az Üzletkötő által megadott bankszámlaszámra a fenti feltételek szerint. Abban az esetben, amennyiben Üzletkötő nem kéri a havi jutaléka átutalását, lehetősége van az átutalást blokkolni saját online irodájában. Az így visszatartott összeget, a következő havi elszámolásnál vesszük figyelembe, illetve mindaddig visszatartjuk a kifizetést, míg Üzletkötő ezt kéri. Alapesetben, amennyiben a havi bruttó forgalom eléri a 30 EUR-t, rendszerünk automatikusan utalja a havi jutalékot. Magyarországon kívüli országból származó forgalom után DHANVANTARI kft. jogi személyeknek számla ellenében, magánszemélyeknek a megadott számlaszámra utalja át a forgalmi jutalékot havonként a fentiek szerint, amennyiben a jutalék mértéke a bruttó 30 EUR összegszerűséget eléri. Külföldi vásárlás esetén, jogi és magánszemély az esetleges adókötelezettségnek saját maga köteles eleget tenni, ebből eredő felelősségét a DHANVANTARI Kft. teljes mértékben kizárja. A külföldi jogi személyek, egyéni vállalkozók a számlát saját maguk kötelesek kiállítani a DHANVANTARI Kft. részére, a részükre megküldött elszámolás alapján. Csak olyan termékvásárlás után fizetünk jutalékot, mely termék vételára az adott elszámolási hónap 30. napáig beérkezett a DHANVANTARI Kft. bankszámlájára. Utánvét esetében a logisztikát végző cég a termék átvételéről visszaigazolást küldött ugyanezen időpontig. A havi jutalékokat az elszámolást követően 30 napon belül átutaljuk az Üzletkötő által átadott bankszámlaszámra. Jutalék kifizetés devizaneme, jutalék nyilvántartás devizaneme: DHANVANTARI Kft. Üzletkötői számára kifizetendő jutalék összegeket minden esetben, EUR-ban tartja nyílván. Magyarországon kívüli Üzletkötőknek csak EUR-ban fizetünk jutalékot. Magyarországi 5

6 deviza belföldi Üzletkötőknek abban az esetben fizetünk EUR-ban jutalékot, amennyiben ezt a csatlakozási szerződésében jelezte, illetve csatlakozáskor internetes oldalunkon (www.vanamali.eu) is ezt az opciót választotta ki. Magyarországi deviza belföldi Üzletkötőknek forintban fizetünk jutalékot, amennyiben ezt a csatlakozási szerződésében jelezte, illetve csatlakozáskor internetes oldalunkon (www.vanamali.eu) is ezt az opciót választotta ki. A jutalék forintra történő átszámításánál internetes oldalunk megadott EUR-HUF árfolyamot alkalmazzuk. A jutalék átutalás költségei, Üzletkötő jutalékából levonásra kerülnek. Üzletkötőnek lehetősége van megváltoztatni jutalék kifizetéseinek devizanemét. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kíván, akkor ezt az online irodájában elérhető belső levelezési rendszeren kell jeleznie DHANVANTARI Kft. központi címére, A beérkezett kérelmeket elbíráljuk, és a bírálat függvényében teljesítjük, elutasítjuk, vagy átmenetileg felfüggesztjük a kérés végrehajtását. XI. Termékrendelés, fizetés, kiszállítás, átvétel: Termékrendeléseket internetes oldalunkon lehet elvégezni. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor irodánkon keresztül írásban, faxon, telefonon, is lehet rendelést leadni. A DHANVANTARI Kft. elérhetőségeit a kapcsolatok menüpont tartalmazza. Az így leadott rendelésekről iroda visszaigazolást küld üzletkötő online irodájába, illetve a nem csatlakozott vásárlónak az általa megadott címére. Amennyiben a visszaigazoláson szereplő adatok nem megfelelőek, abban az esetben Üzletkötőnek/internetes vásárlónak egy munkanapon belül jeleznie kell iroda számára a téves visszaigazolást. Ennek elmulasztása esetén a tévedésből adódó következményeket Üzletkötőnek kell viselnie. Telefonon és faxon leadott rendeléseket csak utánvétes fizetési móddal lehet megvásárolni. A termékrendelésben jelezni kell a választott fizetési módozatot. Fizetési lehetőségek internetes oldalunkon: bankkártya, paypal. Egyéb fizetési megoldások: banki átutalás, postai csekk, utánvét. A termék kiszállítására a fizetendő vételár a DHANVANTARI Kft. bankszámlájára történt beérkezést követően kerül sor. Utánvétes fizetési lehetőség részletezése: 1. Magyarország közigazgatási területén: utánvétes fizetési módozat esetén a kiszállításra a termék rendelés beérkezésétől követően kerül sor. Az utánvétes fizetési módozat költségeit vásárlónak kell megfizetni, mely költséget a termék ára nem tartalmazza, azonban a hivatalos számlán külön tételként szerepeltetjük, így a számla végösszege tartalmazza az utánvét díját is. Egyéb posta, szállítási költséget Magyarország közigazgatási területén a DHANVANTARI Kft. vállalja megfizetni. 2. Magyarország közigazgatási területén kívül: utánvétes fizetési módozat egyelőre nem elérhető. Az egyéb szállítási költségeket euróban lehet megfizetni (termék ára, kiszállítási díj) előzetesen. Futárcég tarifatáblázata megtalálható a internetes portál dokumentumtár rovatában. Az átvevő a rendelésben leadott személy, aki lehet az Üzletkötő, vagy maga a végfelhasználó is. Nincs minimum rendelhető mennyiség. Termékeink bruttó kiskereskedelmi áraiban a magyarországi kiszállítás költségei benne foglaltatnak. Magyarország határain túli kiszállítás költségeit megrendelő fizeti. A külföldi kiszállítás hatályos költségei a dokumentumtárában található, logisztikai költségek név alatt. A költségeket rendeléskor visszaigazoljuk, online rendelésnél azonnal látható. XII. Üzletkötői pozíciókkal kapcsolatos nyilatkozatok: 6

7 Adott Üzletkötő a VANAMALI B.O.M SYSTEM"-ben betöltött pozíciója csak a személyéhez kötött. Azt átruházni, eladni kizárólag a DHANVANTARI Kft. írásbeli hozzájárulásával lehet. Az átruházásról szóló döntését Kft. a kérvény beérkezését követően 30 napon belül hozza meg. Színlelt, mögöttes szándékot tartalmazó, fiktív átruházás megkötése szigorúan tilos, és megtörténte kizárást von maga után. Üzletkötők közötti státusz cserét csak a DHANVANTARI Kft. engedélyezhet előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján. Amennyiben valamely Üzletkötő többször csatlakozik a rendszerhez, kizárólag az első regisztrációhoz tartozó pozíción maradhat. A későbbi pozícióról pedig a szabálytalanság észlelését követően azonnali törlésre kerül. Üzletkötői vonalváltás, csak a DHANVANTARI Kft. engedélyezhet előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján. Az engedélyezett Üzletkötői vonal váltás esetén az Üzletkötő törlésre kerül korábbi pozíciójáról és azonnal újracsatlakozhat az új Üzletkötői vonalához. Üzletkötői vonalat váltó Üzletkötő azonban nem viheti magával a személyesen beléptetett Üzletkötőkből álló vonalát. így azokat a Üzletkötői vonalat váltó Üzletkötő közvetlen felette lévő Üzletkötő veszi át. Az Üzletkötői vonalváltás kérelmet a DHANVANTARI Kft. megtagadhatja. Üzletkötői státusz felmondható írásban tett felmondó nyilatkozattal, melyet a DHANVANTARI Kft. részére el kell juttatni. Újracsatlakozásra lehetőség van. Kizárás: Jelen MSZ, vagy annak mellékleteiben írtak megszegése kizárást von maga után. Szerződésszegés esetén a DHANVANTARI Kft. azonnali hatállyal felmondhatja az együttműködést, melyről írásbeli értesítést küld. Ha a postai kézbesítés kettő alkalommal is sikertelen a kézbesítési kísérlettől számított ötödik munkanapon a felmondást kézbesítettnek kell tekinteni. A kizárást követően egy évig nem lehet a VANAMALI B.O.M SYSTEM" tagja a kizárt Üzletkötő. Házastársak csatlakozása: házastársak rendszerhez való csatlakozására, külön-külön is lehetőség van. Öröklés: Az Üzletkötői státusz a VANAMALI B.O.M SYSTEM"-ben Üzletkötő halálával az alábbi módon örökölhető: elhalálozott Üzletkötő helyébe csak akkor léphet örökös, ha a hagyatékátadó végzés kézhezvételét követő 30 napon belül az örökös befizeti az ehhez szükséges örökösödési foglalást", melynek egyszeri díjtétele 500 EUR. Több örökös esetén Üzletkötő helyébe csak egy örökös, vagy az örökösök érdekeltségi körébe tartozó egy gazdasági társaság csatlakozhat. Egyéb esetekben, Üzletkötő halálával státusza törlődik, a még ki nem fizetett jutalékát, törvényes örökösöknek fizetjük ki. Szankciók: Amennyiben az Üzletkötő bármilyen kötelezettségét megszegi kártérítést köteles fizetni a DHANVANTARI Kft-nek, de csak abban az esetben, ha bizonyítottan ezzel kárt okozott DHANVANTARI Kft-nek, mely lehet vagyoni, nem vagyoni kár, vagy kártalanítás is. XIII. Promóciós anyagok rendelése: Promóciós anyagokat, az internetes oldalunkon (www.vanamali.eu), a Hasznos link" alatt található VANAMALI promóciós kellékek fül alatt lehet megtalálni. Rendelés küldésével történik az címre, ahol Kollegáink fogadják megrendeléseiket. XIV. Reklámanyagok, reklámtevékenység, promóció: A DHANVANTARI Kft. hálózatában tevékenykedő Üzletkötők csak a Kft. által kiadott kiadványokat, ismertetőket, szórólapokat, könyveket, DVD-ket és internetes oldalakat használhatják, és azokat 7

8 semmilyen tekintetben nem módosíthatják, valamint azokat csak rendeltetésszerűen használhatják. Személyes terméktapasztalatát a DHANVANTARI Kft. részére átadhatja és javaslatokkal élhet. Tilos azonban a termékkel kapcsolatban a fogyasztót megtévesztő, gyógyító kijelentéseket tenni. A forgalmazott kiváló minőségű étrend kiegészítők értékesítésével cégünk célja a fogyasztók táplálkozási szokásainak javítása, és ezzel meghosszabbítva azok minőségi életét, továbbá célunk a felmerülő fogyasztói igényekre a megfelelő - kb éves Ayurvedikus természet gyógyászok receptjei alapján készített termékekkel - megoldást adni. A termékekre, vagy üzletre vonatkozó bármilyen sajtónyilatkozat, minden fajta médiában tilos, illetve ehhez a DHANVANTARI Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. Az Üzletkötők tisztességtelen piaci magatartásának minden következményét saját maguk viselik! Az Üzletkötők a DHANVANTARI Kft. termékeire vonatkozóan saját bemutató honlapot csak a DHANVANTARI Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján készíthet. Ezen szabályok megszegése kizárást von maga után. A VANAMALI B.O.M. SYSTEM"-en kívüli kiskereskedelmi árusítás, csak abban az esetben lehetséges, ha Üzletkötő ezt írásban bejelentette DHANVANTARI Kft. számára a megadott elérhetőségeken, minden más esetben szigorúan tilos. Ez vonatkozik termékeink kiskereskedelmi üzlethelyiségekben történő kihelyezésére is. XV. Hirdetés: Üzletkötő csak úgy jogosult bármilyen médián keresztül hirdetni a VANAMALI termékeket, vagy a VANAMALI B.O.M. SYSTEM"-et, hogy előzőleg elkérte a DHANVANTARI Kft. írásbeli hozzájárulását, illetve Társaságunk írásban engedélyezte a reklámterveket. Ugyancsak előzetes írásbeli hozzájárulás szükséges a web áruházzal, a VANAMALI B.O.M. SYSTEM"-mel kapcsolatos írásbeli, vagy szóbeli nyilatkozat, riport, megtételéhez is. XVI. Árváltoztatás: A VANAMALI B.O.M SYSTEM"-ben működő Üzletkötők a DHANVANTARI Kft. termékeit csak a mindenkor hivatalos árjegyzékben megadott kiskereskedelmi áron értékesítheti. Ennél az árnál olcsóbban forgalmazott termékek árszintje sérti a DHANVANTARI Kft. és minden Üzletkötő érdekeit, valamint veszélyezteti üzletünk működését. A hivatalos árjegyzéktől eltérni, csak a DHANVANTARI Kft. írásbeli hozzájárulásával lehet. Minden más esetben az árváltoztatás a azonnali kizárást vonja maga után a hivatalos Üzletkötői státuszból. XVII. Szavatosság: Termékeink szavatossági idejét, a termék csomagolásán tüntetjük fel. Áruvisszavétel: kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a terméket egészben, értékének csökkenése nélkül, a csomagolást sértetlen állapotban vissza tudja szolgáltatni. Vásárlástól számított nyolc munkanapon belül van lehetőség a termék visszaszállítására. A vásárlás napja a számlán kiállított nap. Bejelenteni interneten az mail címen, írásban levélben, faxon lehet, visszaküldeni a DHANVANTARI Kft székhelyére lehet. A visszaszállítás költségeit DHANVANTARI Kft. fedezi, amennyiben a visszavétel a hibás teljesítésből adódik. 8

9 A DHANVANTARI Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott valamennyi termék a magyar jogszabályoknak megfelelő követelményeknek eleget téve került forgalomba. A DHANVANTARI Kft. garanciát vállal arra, hogy az általa forgalmazott valamennyi termék minden tekintetben megfelel a hivatalos, gyártói termékspecifikációnak. Amennyiben a vásárolt termékkel szemben bármilyen kifogás felmerül kizárólag csak a szavatossági időn belül, és azok jogosnak bizonyulnak, úgy a vásárolt terméket a kifogásolt termék ellenében díjmentesen kicseréli a DHANVANTARI Kft. XVIII. Internetes áruház: A VANAMALI B.O.M. SYSTEM" működésének támogatásához egy internetes oldal került kidolgozásra, mely oldal a link alatt érhető el. Oldal lebonyolít, lefed minden olyan tevékenységet mely a rendszer működéséhez szükséges: Új Üzletkötő csatlakoztatása, vásárlás, információk, leírások, online iroda, Dokumentumtár, könyvelés, logisztika, kommunikáció. XIX. Egyéb rendelkezések: Minden csatlakozó Üzletkötő köteles átolvasni és megérteni még az Üzletkötői jogviszony aláírását megelőzően a DHANVANTARI Kft. Jogi Nyilatkozatát, mellékleteit, különösen a Működési Szabályzatát és annak mellékleteit. Ugyanakkor a DHANVANTARI Kft. fenntartja a fenti szabályzatok esetleges módosítási jogát. A módosítást minden esetben a weboldalon közzé teszi. A honlapon történő megjelenés napjától számítva lép életbe a módosítás. A DHANVANTARI Kft. rendszerességgel Hírlevelet küldhet szerződött Üzletkötői részére az általuk megadott címükre, vagy a web irodájukba. Amennyiben a Hírlevélről valamely Üzletkötő le kíván mondani, akkor ezen szándékát a DHANVANTARI Kft. postai, vagy címére meg kell hogy küldje, a web irodán történő kommunikáció azonban nem korlátozható. A Működési Szabályzatban foglalt kötelezettségeket minden VANAMALI B.O.M. SYSTEM"-ben működő Üzletkötőnek be kell tartania, és annak megszegése minden esetben kizárást, és annak következményeit vonja maga után. Továbbá minden Üzletkötő köteles a magyar jog szabályait maradéktalanul betartani! A Jogi Nyilatkozatban, mellékleteiben, a Működési Szabályzatban és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a kapcsolódó jogszabályi rendelkezései az irányadók. Jelen működési szabályzat visszavonásig/módosításig van hatályban. Budapest, 2012 január DHANVANTARI Kft. 9

10 10 JOGI NYILATKOZAT 1. SZ. MELLÉKLETE

A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM" RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ)

A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ) A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM" RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ) Jelen MSZ rendelkezik a DHANVANTARI Kft. által üzemeltetett VANAMALI B.O.M. SYSTEM" működéséről. A szabályzatban foglaltak

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A DHANVANTARI Kft. N Y I L A T K O Z A T A

A DHANVANTARI Kft. N Y I L A T K O Z A T A J O G I A N Y I L A T K O Z A T A A www.vanamali.eu webáruház és a hozzá tartozó VANAMALI B.O.M. SYSTEM értékesítési struktúra üzemeltetője és fenntartója a Impresszum: DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy a Start Agro Kft. építőipari-

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg.

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. LUKINSERV Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Két web áruházat üzemeltetünk: Számítástechnika: http://webshop.lukinserv.hu/ Irodaszer: http://irodaszer.lukinserv.hu/ továbbiakban lukinserv.hu Egy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a (továbbiakban ELADÓ) (Székhelye: 1133. Budapest,.; Adószáma: 14430589-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-903508) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ALEXANDRA ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

ALEXANDRA ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT ALEXANDRA ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Üzemeltető Könyvbazár Kft. Székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/C Telephely: 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő u. 1. Adószám: 13876421-2-42 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-877811 (bejegyezve

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PARFÜMÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐ ADATAI.... Név: Mentor 2008 Kft. Székhely: 6727 Szeged, Göndör sor 7. Cégjegyzékszám: Cg.06-09-012557 ( Szegedi Törvényszék Cégbírósága ) Adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

kisbaba-pelenka.hu Általános Szerződési Feltételek

kisbaba-pelenka.hu Általános Szerződési Feltételek kisbaba-pelenka.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a KVENTA Kft Webáruházában forgalomba hozott termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy vásárló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

ÁSZF. 4.A matrac.gtportal.eu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

ÁSZF. 4.A matrac.gtportal.eu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. ÁSZF A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lineaflex-Bútor Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 84. cégjegyzékszám:01-09-883360 (FB) ; adószáma: 13986946-2-43;

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: a Balaton Média és Információs Központ kapcsolattartó: telefonszáma: e-mail címe: székhely: Veszprém, Virág Benedek u.4. telefon: +36 88-326-619 tel/fax:

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft.

Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyfelől az Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft (cím: 1031 Budapest, Silvanus sétány 27. levelezési cím és ügyfélszolgálat: 2131 Göd, Kölcsey Ferenc utca

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MakiMaki.hu. Általános Szerződési Feltételek

MakiMaki.hu. Általános Szerződési Feltételek MakiMaki.hu Általános Szerződési Feltételek A MakiMaki.hu webáruház használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a MakiMaki.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója Verziószám: 1.0; Érvényes 2016. január 01-től Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözlünk az Otthonklima Internetes webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelésed elküldenéd, az alábbi ÁSZF-t szíveskedj alaposan átolvasni! ELADÓ ADATAI: Freddo

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a Horváth és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1046 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek Általános szerződési és felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója (a továbbiakban: megrendelő) kíván lenni webáruházunknak (a továbbiakban: webáruház), figyelmesen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

SAUNIER DUVAL «Talált Pénz Akció» KIVITELEZŐK RÉSZÉRE Részvételi Szabályzat

SAUNIER DUVAL «Talált Pénz Akció» KIVITELEZŐK RÉSZÉRE Részvételi Szabályzat SAUNIER DUVAL «Talált Pénz Akció» KIVITELEZŐK RÉSZÉRE Részvételi Szabályzat 1. Az Akció szervezője A jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott feltételek szerint lebonyolításra kerülő un. Talált Pénz

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi vásárlási feltételeket szíveskedjen alaposan átolvasni: 1./ Általános feltételek 1.1./ Az eladó adatai:

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben