A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM" RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM" RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ)"

Átírás

1 A DHANVANTARI Kft. VANAMALI B.O.M. SYSTEM" RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MSZ) Jelen MSZ rendelkezik a DHANVANTARI Kft. által üzemeltetett VANAMALI B.O.M. SYSTEM" működéséről. A szabályzatban foglaltak kötelező érvényűek minden csatlakozott Üzletkötő számára. I. Nyilatkozat: A DHANVANARI Kft. kijelenti, a B.O.M System csak valós forgalom után fizet forgalmi jutalékot. A forgalmi jutalék elszámolása és kifizetése nettó forgalom után értendő. A DHANVANTARI Kft. jogi nyilatkozatának egyéb mellékleteiben történő esetleges forgalmi jutalék hivatkozásoknál is, a forgalmi jutalék alapjának a nettó forgalmat kell tekinteni. II. Üzletépítés Forgalmazói, Üzletkötői kör növelésének célja, minél szélesebb körben megismertetni a VANAMALI Ayurveda világát és termékkatalógusunkban szereplő termékeinket, továbbá minél nagyobb jutalék kifizetése az aktív Üzletkötők részére. Tulajdonosok elkötelezettek abban, hogy Üzletkötők minden támogatást megkapjanak, ami a sikeres forgalmazáshoz szükséges. Támogatások: Internet web áruház, adózási megfelelések, oktatások, promóciós anyagok, üzleti megbeszélések támogatása, logisztika szervezése, jogtiszta prudens működés magalkotása, megtartása, üzleti fair play szabályok betartása. III. Szerződéskötés: Csatlakozni kívánó természetes személy, vagy jogi személy, internetes portálunkon található Megbízási Szerződés és Csatlakozási Nyilatkozat" kitöltésével tud, a VANAMALI termékek forgalmazására Üzletkötői szerződést kötni. Fontos, hogy jutalék elszámolás csak abban az esetben történik, amennyiben a fenti okirat és a jutalék elszámoláshoz szükséges dokumentumok eredeti aláírással ellátva DHANVANTARI Kft. rendelkezésére állnak. Ennek érdekében csatlakozott Üzletkötő a szükséges dokumentumokat DHANVANTARI Kft. székhelyére eljuttatni köteles ajánlott levélpostai küldeményként. Az Üzletkötőnek lehetősége van a szerződés aláírását követő 8 napon belül indoklás nélkül a szerződéstől elállni, oly módon, hogy elállását írásban megküldi a DHANVANTARI Kft-nek. Szükséges dokumentumok a Dokumentumtárban fellelhetőek. IV. Könyvelési díj: Amennyiben magánszemély Üzletkötő részére kerül forgalmi jutalék kifizetésre, úgy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a megfizetendő adó és egyéb járulékokat kifizető vonja le, ebben az esetben csatlakozott Üzletkötőnek jutalékutalásonként 12 EUR (mely EURO összeg tartalmazza a Magyarországon kötelezően megfizetendő ÁFÁ-t is) költségtérítést kell megfizetnie a bérszámfejtésért a DHANVANTARI Kft. részére. Könyvelési költség csak abban az esetben merül fel, ha Üzletkötőnek forgalmi jutalék kifizetés történik. Jutalék kifizetésére a DHANVANTARI Kft. 1

2 magánszemély esetén csak akkor köteles, ha a jogi nyilatkozat mellékletét képező Megbízási Szerződés és Csatlakozási Nyilatkozat" megnevezésű okiratot a magánszemély hiánytalanul kitöltötte és az eredeti példányt visszajutatta üzemeltető részére, továbbá ha a jutalék mértéke a bruttó 30 EUR összeget eléri, vagy azt meghaladja, ebből automatikusan levonásra kerül a bérszámfejtési díj. Amennyiben a könyvelést végző iroda a díjtételt változtatja, úgy a DHANVANTARI Kft. is jogosult a díj mértékének megváltoztatására egyoldalúan. Jogi személyek, egyéni vállalkozók részére jutalék számlát a DHANVANTARI Kft. állítja ki a Megbízási Szerződés és Csatlakozási Nyilatkozat" alapján, melyet követően az eredeti számlát, a jutalékutalással egyidejűleg postázza üzletkötő részére. A DHANVANTARI Kft. csak azt követően jogosult és köteles, jutalékfizetésre, ha a jogi személy, vagy egyéni vállalkozó a számla kiállításához szükséges szerződés eredeti példányát az üzemeltető részére eljutatta. A szerződés a jogi nyilatkozat mellékletét képezi. Minden szükséges dokumentum a Kft által üzemeltett internetes portálon megtalálható, a dokumentumtárban. Az üzemeltető fenntartja a jogát, hogy jelen pontban írt szabályozáson egyoldalúan változtasson. V. Forgalmi jutalék kifizetési szabályok nem vizsgázott Üzletkötők részére: Nem vizsgázott Üzletkötő, a jelen Működési Szabályzat IV. pontja szerint, termékeink értékesítése után forgalmi jutalékra jogosult, az alábbiak szerint: Üzletkötő saját termékértékesítései után 10 % forgalmi jutalékra jogosult. Amennyiben Üzletkötő új Üzletkötőket hoz rendszerünkbe, akkor az így csatlakozott Üzletkötők forgalma után további 5-5 százalék forgalmi jutalékra jogosult. Ezt a plusz 5-5 százalék forgalmi jutalékot Üzletkötő saját eladási szintje alá csatlakozott negyedik Üzletkötői szintig fizeti a DHANVANTARI Kft. Abban az esetben, ha Üzletkötő nagyobb forgalmi jutalékot szeretne elérni, vizsgát tehet a mindenkori vizsgaszabályoknak megfelelően. Sikeres vizsgatétel után jogosult a jelen szabályzat VI. pontjában leírt jutalék mértékére. VI. Forgalmi jutalék kifizetési szabályok vizsgázott Üzletkötők részére: DHANVANTARI Kft. elkötelezett abban a szándékában, hogy termékeivel egészséget közvetítsen és az 5000 éves Ayurvedikus gyógyászat alapjait minél szélesebb körben megismertesse. Ezért DHANVANATRI Kft. azokat az Üzletkötőket, akik az említett cél elérésében cégünket segíti, plusz forgalmi jutalékkal motiválja. A plusz forgalmi jutalék eléréséhez nincs más teendő, mint az online 2

3 irodában található vizsga letétele. A vizsgát elektronikus úton, az online irodában lehet letenni a Vizsga Szabályzatban foglaltak szerint. Sikeres vizsga esetén Üzletkötő azonnal jogosult a plusz forgalmi jutalékra az alábbiak szerint: Üzletkötő az alábbi két jutalékelosztási szisztéma közül választhat egy szisztémát amelyik számára a legmegfelelőbb: 1. Jutalékelosztási lehetőség: Üzletkötő saját termékértékesítései után 10 % forgalmi jutalékra jogosult. Amennyiben Üzletkötő új Üzletkötőket hoz rendszerünkbe, akkor az így csatlakozott Üzletkötők forgalma után további százalék forgalmi jutalékra jogosult. Ezt a plusz százalék forgalmi jutalékot Üzletkötő saját eladási szintje alá csatlakozott negyedik Üzletkötői szintig fizeti a DHANVANTARI Kft. Ezt a típusú jutalékelosztási rendszert olyan Üzletkötőknek javasoljuk, akik nem tudnak aktívan részt venni VANAMALI termékeink értékesítésében, ám rendelkeznek olyan ismeretségi körrel, akiket alkalmasnak talál VANAMALI termékeink forgalmazására. 2. Jutalékelosztási lehetőség: Üzletkötő saját termékértékesítései után 30 % forgalmi jutalékra jogosult. Amennyiben Üzletkötő új Üzletkötőket hoz rendszerünkbe, akkor az így csatlakozott Üzletkötők forgalma után további 5-5 százalék forgalmi jutalékra jogosult. Ezt a plusz 5-5 százalék forgalmi jutalékot Üzletkötő saját eladási szintje alá csatlakozott negyedik Üzletkötői szintig fizeti a DHANVANTARI Kft. Ezt a típusú jutalékelosztási rendszert elsősorban olyan Üzletkötőknek javasoljuk, akik szakmailag jártassak a természetgyógyászatban, esetleg praktizálnak, mint természetgyógyász, vagy bármilyen alternatív gyógyászati ág gyakorlója. Javasoljuk továbbá az egészségügy bármely területén 3

4 tevékenykedő Üzletkötőnek, aki VANAMALI termékeinkben az alopatikus gyógyászatot hatékonyan kiegészítő lehetőséget látnak. A jelen VI. pontban említett és részletezett két féle jutalékelosztási rendszerek közötti váltásra lehetőség van, azután is, hogy üzletkötő vizsga letétele után már választott egy jutalékelosztási rendszert. Átlépésre minden hónap első napján van lehetőség. A váltási szándékot írásban kell jelezni az címre. A váltás minden hónap első munkanapján valósul meg, abban az esetben, ha a váltási szándék a tárgyhó ( adott pénzügyi elszámolási hónap ) 20-ig megérkezik a jelzett szintre. A fent részletezett jutalékelosztási struktúrákból vegyes struktúrák is kialakulhatnak. Ez esetben amennyiben az Üzletkötő a saját vásárlásai utáni 10%-os jutalékelosztási rendszert választotta és az alatta lévő bármelyik szinten ( 5 szint mélységig ) egy 30%-os jutalékelosztási rendszert választó Üzletkötő csatlakozik, úgy a 30%-os struktúrát választó Üzletkötő vásárlásai után a felette elhelyezkedő Üzletkötők, függetlenül a választott jutalékelosztási struktúrától, 5 % jutalékra lesznek jogosultak. Ennek elmagyarázása az alábbi példa ábrán látható: Példa 1: 5x10 %-os jutalékelosztási szintet választó Üzletkötő csatlakoztat egy olyan struktúrát választó Üzletkötőt, aki első szintjén a 30% jutalék visszaosztást választotta*: *Az ábra nem tartalmaz minden információt a példa struktúra jutalékelosztásával kapcsolatban, az ábra csak szemléltetés céljára készült! VII. Forgalmi jutalék kifizetési szabályok Orvos-természetgyógyász látogató szerződött ügynök számára: DHANVANTARI Kft-vel szerződést kötött Orvos-természetgyógyász látogató ügynök minden olyan a DHANVANTARI Kft. által forgalmazott termék után jutalékra jogosult, amit az általa szerződtetett orvos, természetgyógyász forgalmaz. A forgalmi jutalék mértéke, a termék nettó fogyasztói árának 20%-a. Az ily módon szerződött ügynök, amennyiben más fogyasztóknak is értékesíti termékeinket, abban az esetben a fent részletezett jutalékstruktúrákból választhatja ki a számára megfelelő struktúrát, és az így forgalmazott termékek után ezek alapján kap jutalékot. Orvos-természetgyógyász látogató ügynöknek a csatlakozási szerződésben részletezett feladatokat kell ellátnia. 4

5 VIII. Forgalmi jutalék kifizetési szabályok szerződött orvos, természetgyógyász számára: DHANVANTARI Kft-vel szerződést kötött orvos, természetgyógyász minden a DHANVANTARI Kft. által forgalmazott termék után jutalékra jogosult, az általa személyesen értékesített termékekből. A forgalmi jutalék mértéke, a termék nettó fogyasztói árának 30%-a. IX. Határidő számítások: Minden elszámolásnál a forgalmi hónap megegyezik a naptári hónappal. Minden előírást és határidőt kizárólag teljes hónapnál kell figyelembe venni, azaz a csatlakozás hónapjában, amennyiben a csatlakozás nem történt meg tárgyhó 05. napjáig úgy töredék hónapnak kell tekinteni, ezért az elvárásokon és az elszámoláson alapuló határidők a soron következő hónap 01. napjával kezdődnek, de a töredék időszak alatti forgalmat üzemeltető figyelembe veszi. X. A jutalék kifizetés technikai lebonyolítása: A jutalék elszámolás havonta történik oly módon, hogy a "VANAMALI B.O.M. SYSTEM" által fejlesztett és tulajdonát képező szoftver nyilvántartás alapján fizeti ki a fenti pontokban meghatározott jutalékokat. Vállalkozói minőségben tevékenykedő Üzletkötők számára (egyéni vállalkozások, társas vállalkozások) DHANVANTARI Kft. számlát állít ki a havi forgalmi jutalékról, majd ennek összegét a vállalkozás által megadott bankszámlaszámra átutalja az elszámolást követő 30 napon belül. Magyarországon adózó magánszemélyek esetében DHANVANTARI Kft. elvégzi a hatályos magyar jogszabályok szerinti jövedelemadó előleg levonását Üzletkötők számára, majd az így számfejtett havi forgalmi jutalékot átutalja az Üzletkötő által megadott bankszámlaszámra a fenti feltételek szerint. Abban az esetben, amennyiben Üzletkötő nem kéri a havi jutaléka átutalását, lehetősége van az átutalást blokkolni saját online irodájában. Az így visszatartott összeget, a következő havi elszámolásnál vesszük figyelembe, illetve mindaddig visszatartjuk a kifizetést, míg Üzletkötő ezt kéri. Alapesetben, amennyiben a havi bruttó forgalom eléri a 30 EUR-t, rendszerünk automatikusan utalja a havi jutalékot. Magyarországon kívüli országból származó forgalom után DHANVANTARI kft. jogi személyeknek számla ellenében, magánszemélyeknek a megadott számlaszámra utalja át a forgalmi jutalékot havonként a fentiek szerint, amennyiben a jutalék mértéke a bruttó 30 EUR összegszerűséget eléri. Külföldi vásárlás esetén, jogi és magánszemély az esetleges adókötelezettségnek saját maga köteles eleget tenni, ebből eredő felelősségét a DHANVANTARI Kft. teljes mértékben kizárja. A külföldi jogi személyek, egyéni vállalkozók a számlát saját maguk kötelesek kiállítani a DHANVANTARI Kft. részére, a részükre megküldött elszámolás alapján. Csak olyan termékvásárlás után fizetünk jutalékot, mely termék vételára az adott elszámolási hónap 30. napáig beérkezett a DHANVANTARI Kft. bankszámlájára. Utánvét esetében a logisztikát végző cég a termék átvételéről visszaigazolást küldött ugyanezen időpontig. A havi jutalékokat az elszámolást követően 30 napon belül átutaljuk az Üzletkötő által átadott bankszámlaszámra. Jutalék kifizetés devizaneme, jutalék nyilvántartás devizaneme: DHANVANTARI Kft. Üzletkötői számára kifizetendő jutalék összegeket minden esetben, EUR-ban tartja nyílván. Magyarországon kívüli Üzletkötőknek csak EUR-ban fizetünk jutalékot. Magyarországi 5

6 deviza belföldi Üzletkötőknek abban az esetben fizetünk EUR-ban jutalékot, amennyiben ezt a csatlakozási szerződésében jelezte, illetve csatlakozáskor internetes oldalunkon (www.vanamali.eu) is ezt az opciót választotta ki. Magyarországi deviza belföldi Üzletkötőknek forintban fizetünk jutalékot, amennyiben ezt a csatlakozási szerződésében jelezte, illetve csatlakozáskor internetes oldalunkon (www.vanamali.eu) is ezt az opciót választotta ki. A jutalék forintra történő átszámításánál internetes oldalunk megadott EUR-HUF árfolyamot alkalmazzuk. A jutalék átutalás költségei, Üzletkötő jutalékából levonásra kerülnek. Üzletkötőnek lehetősége van megváltoztatni jutalék kifizetéseinek devizanemét. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kíván, akkor ezt az online irodájában elérhető belső levelezési rendszeren kell jeleznie DHANVANTARI Kft. központi címére, A beérkezett kérelmeket elbíráljuk, és a bírálat függvényében teljesítjük, elutasítjuk, vagy átmenetileg felfüggesztjük a kérés végrehajtását. XI. Termékrendelés, fizetés, kiszállítás, átvétel: Termékrendeléseket internetes oldalunkon lehet elvégezni. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor irodánkon keresztül írásban, faxon, telefonon, is lehet rendelést leadni. A DHANVANTARI Kft. elérhetőségeit a kapcsolatok menüpont tartalmazza. Az így leadott rendelésekről iroda visszaigazolást küld üzletkötő online irodájába, illetve a nem csatlakozott vásárlónak az általa megadott címére. Amennyiben a visszaigazoláson szereplő adatok nem megfelelőek, abban az esetben Üzletkötőnek/internetes vásárlónak egy munkanapon belül jeleznie kell iroda számára a téves visszaigazolást. Ennek elmulasztása esetén a tévedésből adódó következményeket Üzletkötőnek kell viselnie. Telefonon és faxon leadott rendeléseket csak utánvétes fizetési móddal lehet megvásárolni. A termékrendelésben jelezni kell a választott fizetési módozatot. Fizetési lehetőségek internetes oldalunkon: bankkártya, paypal. Egyéb fizetési megoldások: banki átutalás, postai csekk, utánvét. A termék kiszállítására a fizetendő vételár a DHANVANTARI Kft. bankszámlájára történt beérkezést követően kerül sor. Utánvétes fizetési lehetőség részletezése: 1. Magyarország közigazgatási területén: utánvétes fizetési módozat esetén a kiszállításra a termék rendelés beérkezésétől követően kerül sor. Az utánvétes fizetési módozat költségeit vásárlónak kell megfizetni, mely költséget a termék ára nem tartalmazza, azonban a hivatalos számlán külön tételként szerepeltetjük, így a számla végösszege tartalmazza az utánvét díját is. Egyéb posta, szállítási költséget Magyarország közigazgatási területén a DHANVANTARI Kft. vállalja megfizetni. 2. Magyarország közigazgatási területén kívül: utánvétes fizetési módozat egyelőre nem elérhető. Az egyéb szállítási költségeket euróban lehet megfizetni (termék ára, kiszállítási díj) előzetesen. Futárcég tarifatáblázata megtalálható a internetes portál dokumentumtár rovatában. Az átvevő a rendelésben leadott személy, aki lehet az Üzletkötő, vagy maga a végfelhasználó is. Nincs minimum rendelhető mennyiség. Termékeink bruttó kiskereskedelmi áraiban a magyarországi kiszállítás költségei benne foglaltatnak. Magyarország határain túli kiszállítás költségeit megrendelő fizeti. A külföldi kiszállítás hatályos költségei a dokumentumtárában található, logisztikai költségek név alatt. A költségeket rendeléskor visszaigazoljuk, online rendelésnél azonnal látható. XII. Üzletkötői pozíciókkal kapcsolatos nyilatkozatok: 6

7 Adott Üzletkötő a VANAMALI B.O.M SYSTEM"-ben betöltött pozíciója csak a személyéhez kötött. Azt átruházni, eladni kizárólag a DHANVANTARI Kft. írásbeli hozzájárulásával lehet. Az átruházásról szóló döntését Kft. a kérvény beérkezését követően 30 napon belül hozza meg. Színlelt, mögöttes szándékot tartalmazó, fiktív átruházás megkötése szigorúan tilos, és megtörténte kizárást von maga után. Üzletkötők közötti státusz cserét csak a DHANVANTARI Kft. engedélyezhet előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján. Amennyiben valamely Üzletkötő többször csatlakozik a rendszerhez, kizárólag az első regisztrációhoz tartozó pozíción maradhat. A későbbi pozícióról pedig a szabálytalanság észlelését követően azonnali törlésre kerül. Üzletkötői vonalváltás, csak a DHANVANTARI Kft. engedélyezhet előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján. Az engedélyezett Üzletkötői vonal váltás esetén az Üzletkötő törlésre kerül korábbi pozíciójáról és azonnal újracsatlakozhat az új Üzletkötői vonalához. Üzletkötői vonalat váltó Üzletkötő azonban nem viheti magával a személyesen beléptetett Üzletkötőkből álló vonalát. így azokat a Üzletkötői vonalat váltó Üzletkötő közvetlen felette lévő Üzletkötő veszi át. Az Üzletkötői vonalváltás kérelmet a DHANVANTARI Kft. megtagadhatja. Üzletkötői státusz felmondható írásban tett felmondó nyilatkozattal, melyet a DHANVANTARI Kft. részére el kell juttatni. Újracsatlakozásra lehetőség van. Kizárás: Jelen MSZ, vagy annak mellékleteiben írtak megszegése kizárást von maga után. Szerződésszegés esetén a DHANVANTARI Kft. azonnali hatállyal felmondhatja az együttműködést, melyről írásbeli értesítést küld. Ha a postai kézbesítés kettő alkalommal is sikertelen a kézbesítési kísérlettől számított ötödik munkanapon a felmondást kézbesítettnek kell tekinteni. A kizárást követően egy évig nem lehet a VANAMALI B.O.M SYSTEM" tagja a kizárt Üzletkötő. Házastársak csatlakozása: házastársak rendszerhez való csatlakozására, külön-külön is lehetőség van. Öröklés: Az Üzletkötői státusz a VANAMALI B.O.M SYSTEM"-ben Üzletkötő halálával az alábbi módon örökölhető: elhalálozott Üzletkötő helyébe csak akkor léphet örökös, ha a hagyatékátadó végzés kézhezvételét követő 30 napon belül az örökös befizeti az ehhez szükséges örökösödési foglalást", melynek egyszeri díjtétele 500 EUR. Több örökös esetén Üzletkötő helyébe csak egy örökös, vagy az örökösök érdekeltségi körébe tartozó egy gazdasági társaság csatlakozhat. Egyéb esetekben, Üzletkötő halálával státusza törlődik, a még ki nem fizetett jutalékát, törvényes örökösöknek fizetjük ki. Szankciók: Amennyiben az Üzletkötő bármilyen kötelezettségét megszegi kártérítést köteles fizetni a DHANVANTARI Kft-nek, de csak abban az esetben, ha bizonyítottan ezzel kárt okozott DHANVANTARI Kft-nek, mely lehet vagyoni, nem vagyoni kár, vagy kártalanítás is. XIII. Promóciós anyagok rendelése: Promóciós anyagokat, az internetes oldalunkon (www.vanamali.eu), a Hasznos link" alatt található VANAMALI promóciós kellékek fül alatt lehet megtalálni. Rendelés küldésével történik az címre, ahol Kollegáink fogadják megrendeléseiket. XIV. Reklámanyagok, reklámtevékenység, promóció: A DHANVANTARI Kft. hálózatában tevékenykedő Üzletkötők csak a Kft. által kiadott kiadványokat, ismertetőket, szórólapokat, könyveket, DVD-ket és internetes oldalakat használhatják, és azokat 7

8 semmilyen tekintetben nem módosíthatják, valamint azokat csak rendeltetésszerűen használhatják. Személyes terméktapasztalatát a DHANVANTARI Kft. részére átadhatja és javaslatokkal élhet. Tilos azonban a termékkel kapcsolatban a fogyasztót megtévesztő, gyógyító kijelentéseket tenni. A forgalmazott kiváló minőségű étrend kiegészítők értékesítésével cégünk célja a fogyasztók táplálkozási szokásainak javítása, és ezzel meghosszabbítva azok minőségi életét, továbbá célunk a felmerülő fogyasztói igényekre a megfelelő - kb éves Ayurvedikus természet gyógyászok receptjei alapján készített termékekkel - megoldást adni. A termékekre, vagy üzletre vonatkozó bármilyen sajtónyilatkozat, minden fajta médiában tilos, illetve ehhez a DHANVANTARI Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. Az Üzletkötők tisztességtelen piaci magatartásának minden következményét saját maguk viselik! Az Üzletkötők a DHANVANTARI Kft. termékeire vonatkozóan saját bemutató honlapot csak a DHANVANTARI Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján készíthet. Ezen szabályok megszegése kizárást von maga után. A VANAMALI B.O.M. SYSTEM"-en kívüli kiskereskedelmi árusítás, csak abban az esetben lehetséges, ha Üzletkötő ezt írásban bejelentette DHANVANTARI Kft. számára a megadott elérhetőségeken, minden más esetben szigorúan tilos. Ez vonatkozik termékeink kiskereskedelmi üzlethelyiségekben történő kihelyezésére is. XV. Hirdetés: Üzletkötő csak úgy jogosult bármilyen médián keresztül hirdetni a VANAMALI termékeket, vagy a VANAMALI B.O.M. SYSTEM"-et, hogy előzőleg elkérte a DHANVANTARI Kft. írásbeli hozzájárulását, illetve Társaságunk írásban engedélyezte a reklámterveket. Ugyancsak előzetes írásbeli hozzájárulás szükséges a web áruházzal, a VANAMALI B.O.M. SYSTEM"-mel kapcsolatos írásbeli, vagy szóbeli nyilatkozat, riport, megtételéhez is. XVI. Árváltoztatás: A VANAMALI B.O.M SYSTEM"-ben működő Üzletkötők a DHANVANTARI Kft. termékeit csak a mindenkor hivatalos árjegyzékben megadott kiskereskedelmi áron értékesítheti. Ennél az árnál olcsóbban forgalmazott termékek árszintje sérti a DHANVANTARI Kft. és minden Üzletkötő érdekeit, valamint veszélyezteti üzletünk működését. A hivatalos árjegyzéktől eltérni, csak a DHANVANTARI Kft. írásbeli hozzájárulásával lehet. Minden más esetben az árváltoztatás a azonnali kizárást vonja maga után a hivatalos Üzletkötői státuszból. XVII. Szavatosság: Termékeink szavatossági idejét, a termék csomagolásán tüntetjük fel. Áruvisszavétel: kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a terméket egészben, értékének csökkenése nélkül, a csomagolást sértetlen állapotban vissza tudja szolgáltatni. Vásárlástól számított nyolc munkanapon belül van lehetőség a termék visszaszállítására. A vásárlás napja a számlán kiállított nap. Bejelenteni interneten az mail címen, írásban levélben, faxon lehet, visszaküldeni a DHANVANTARI Kft székhelyére lehet. A visszaszállítás költségeit DHANVANTARI Kft. fedezi, amennyiben a visszavétel a hibás teljesítésből adódik. 8

9 A DHANVANTARI Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott valamennyi termék a magyar jogszabályoknak megfelelő követelményeknek eleget téve került forgalomba. A DHANVANTARI Kft. garanciát vállal arra, hogy az általa forgalmazott valamennyi termék minden tekintetben megfelel a hivatalos, gyártói termékspecifikációnak. Amennyiben a vásárolt termékkel szemben bármilyen kifogás felmerül kizárólag csak a szavatossági időn belül, és azok jogosnak bizonyulnak, úgy a vásárolt terméket a kifogásolt termék ellenében díjmentesen kicseréli a DHANVANTARI Kft. XVIII. Internetes áruház: A VANAMALI B.O.M. SYSTEM" működésének támogatásához egy internetes oldal került kidolgozásra, mely oldal a link alatt érhető el. Oldal lebonyolít, lefed minden olyan tevékenységet mely a rendszer működéséhez szükséges: Új Üzletkötő csatlakoztatása, vásárlás, információk, leírások, online iroda, Dokumentumtár, könyvelés, logisztika, kommunikáció. XIX. Egyéb rendelkezések: Minden csatlakozó Üzletkötő köteles átolvasni és megérteni még az Üzletkötői jogviszony aláírását megelőzően a DHANVANTARI Kft. Jogi Nyilatkozatát, mellékleteit, különösen a Működési Szabályzatát és annak mellékleteit. Ugyanakkor a DHANVANTARI Kft. fenntartja a fenti szabályzatok esetleges módosítási jogát. A módosítást minden esetben a weboldalon közzé teszi. A honlapon történő megjelenés napjától számítva lép életbe a módosítás. A DHANVANTARI Kft. rendszerességgel Hírlevelet küldhet szerződött Üzletkötői részére az általuk megadott címükre, vagy a web irodájukba. Amennyiben a Hírlevélről valamely Üzletkötő le kíván mondani, akkor ezen szándékát a DHANVANTARI Kft. postai, vagy címére meg kell hogy küldje, a web irodán történő kommunikáció azonban nem korlátozható. A Működési Szabályzatban foglalt kötelezettségeket minden VANAMALI B.O.M. SYSTEM"-ben működő Üzletkötőnek be kell tartania, és annak megszegése minden esetben kizárást, és annak következményeit vonja maga után. Továbbá minden Üzletkötő köteles a magyar jog szabályait maradéktalanul betartani! A Jogi Nyilatkozatban, mellékleteiben, a Működési Szabályzatban és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a kapcsolódó jogszabályi rendelkezései az irányadók. Jelen működési szabályzat visszavonásig/módosításig van hatályban. Budapest, 2012 január DHANVANTARI Kft. 9

10 10 JOGI NYILATKOZAT 1. SZ. MELLÉKLETE

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat A szabályzat a Flavon max Fogyasztói Klub Tagsági Megállapodás valamint a Megbízási Szerződés szerves részét képezi. 1. Bevezetés A Flavon Group

Részletesebben

ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Bevezetés Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület tevékenységét és közhasznú feladatait kiegészítendő, anyagi ösztönző és önfinanszírozó rendszert hoz létre.

Részletesebben

ÁSZF. www.jatekliget.hu

ÁSZF. www.jatekliget.hu ÁSZF. www.jatekliget.hu Kedves Vásárlónk! Örömmel üdvözöljük a JATEKLIGET.HU Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23.

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23. ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról 2015. július 23. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

Online Értékesítési, Szállítási és Fizetési feltételek Mercanta Hungária Kereskedelmi Kft.

Online Értékesítési, Szállítási és Fizetési feltételek Mercanta Hungária Kereskedelmi Kft. Online Értékesítési, Szállítási és Fizetési feltételek Mercanta Hungária Kereskedelmi Kft. Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőinek adatai: Cégnév: Nyilas Judit és Társai Bt. Székhely: 1111 Bp, Kruspér utca 1/b. Cégjegyzékszám: 01-06-411992 Adószám: 28556662-1-43,

Részletesebben

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a www.markuselixir.hu weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói

Részletesebben

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg.

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. LUKINSERV Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Két web áruházat üzemeltetünk: Számítástechnika: http://webshop.lukinserv.hu/ Irodaszer: http://irodaszer.lukinserv.hu/ továbbiakban lukinserv.hu Egy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_vagyaim.pdf)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_vagyaim.pdf) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_vagyaim.pdf) Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.vagyaim.hu webáruházban (a továbbiakban:

Részletesebben

Alkatreszonline.hu Webáruház. Általános Szerződési Feltételei. Fogyasztók részére

Alkatreszonline.hu Webáruház. Általános Szerződési Feltételei. Fogyasztók részére Alkatreszonline.hu Webáruház Általános Szerződési Feltételei Fogyasztók részére Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

A Puffybag webáruház Általános szerződési és felhasználási feltételei (ÁSZF) (hatályos 2014.07.15-től)

A Puffybag webáruház Általános szerződési és felhasználási feltételei (ÁSZF) (hatályos 2014.07.15-től) A Puffybag webáruház Általános szerződési és felhasználási feltételei (ÁSZF) (hatályos 2014.07.15-től) Az Általános Szerződési Feltételeket letöltheti PDF formátumban is. Kattintson ide A megrendelések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője,

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, Általános Szerződési feltételek Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállási, szavatosság 5. A vásárlástól való elállás joga 6.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (változással egységes szerkezetben 1 ) Hatályos: 2014. június 16. napjától

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (változással egységes szerkezetben 1 ) Hatályos: 2014. június 16. napjától Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (változással egységes szerkezetben 1 ) Hatályos: 2014. június 16. napjától 1 Általános rendelkezések A Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Praktiker Magyarország Építési- Barkácspiacok Kft. terméksorából kiválasztott árucikknek a) a www.praktikerwebshop.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. www.webvitaminbolt.com/yis/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. www.webvitaminbolt.com/yis/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.webvitaminbolt.com/yis/ Üdvözöljük Radogna Edit (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett weboldalon, aki a CaliVita International termékek független forgalmazója.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF") tartalmazzák a cégadatokat. (székhely:.., adószám:...), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés a Vásárló a www.bymarjan.hu webáruház (a továbbiakban Webáruház) rendszerén keresztül leadott megrendelése elküldésével és annak az Eladó általi visszaigazolásával

Részletesebben

Jelen dokumentumban foglaltak a www.flancos.hu webáruház internetes felületén történő megjelenésével lépnek hatályba.

Jelen dokumentumban foglaltak a www.flancos.hu webáruház internetes felületén történő megjelenésével lépnek hatályba. Kedves Vásárlónk! Üdvözöljük a flancos.hu webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2014. március 21-i dátummal lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes. 1. BEVEZETÉS Kérjük, amennyiben vásárlója,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Parlagfűbiobolt.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_twilightsex.pdf)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_twilightsex.pdf) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_twilightsex.pdf) Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.twilightsex.hu webáruházban (a továbbiakban:

Részletesebben