Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)"

Átírás

1 Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0

2 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos Óvoda Az intézmény típusa: Napköziotthonos Óvoda OM azonosító: Fenntartó: Vámosgyörk Község Önkormányzata Óvodavezető neve: Ferenczné Laska Erika Jogállás: közszolgáltató költségvetési szerv, önállóan működő költségvetési szerv Alapító okirat kelte, száma: 40/ Készítette: Ferenczné Laska Erika- óvodavezető Készítés ideje: november- december Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: nevelőtestület: december alkalmazotti közösség: december szülői munkaközösség: december Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: december 08. Hatályba lépés időpontja: december 15. A minőségirányítási program kiterjed az Óvoda teljes nevelői és alkalmazotti körére. A programban foglaltak betartása mindenki számára kötelező. Érvényes: december 15. Tervezett felülvizsgálat időpontja: november-december. Dokumentum tárolásának helye, hozzáférhetősége: Intézményvezető irodájában, elektronikus és nyomtatott formában, 1-1 példány 1

3 TARTALOMJEGYZÉK ADATLAP TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Az intézmény bemutatása, helyzetelemzés Intézményünk jövőképe Pedagógiai programunk tükrében Célunk, feladatunk 2. VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERÉRE VONATKOZÓ JÖVŐKÉPE, KÜLDETÉSTUDATA Az Önkormányzati Minőségirányítási program óvodánkra vonatkozó céljai Az ÖMIP és az IMIP kapcsolata 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Törvényi háttér3 Bevezetés A minőségfejlesztési rendszer működtetésének célja A minőségfejlesztési rendszer működtetésének tartalma Várható eredmények SWOT analízis által megfogalmazott erősségeink, gyengeségeink Küldetésnyilatkozat 4. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Jövőképünk Minőségfejlesztési feladataink a továbbiakban A Tulipán Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozata 5. HELYZETELEMZÉS Eddigi minőségfejlesztési tevékenységünk A MIP kiépítésének, módosításának oka A MIP kiépítésének feltételei A MIP kiépítésének folyamata A MIP kiépítésének eredményei A szervezet bemutatása Szervezeti struktúra a minőségfejlesztés tükrében Feladatok, hatáskörök Minőségügyi vezető Az óvodavezetés elkötelezettsége, felelőssége A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben Stratégiai tervezés A stratégiai tervek elkészítésének rendje Az éves munkaterv elkészítésének rendje, tartalma A stratégiai tervezés működtetése óvodánkon belül 6. INTÉZMÉNYI SIKERKRITÉRIUMOK 7. PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA Az intézmény által azonosított partnerek igény- és elégedettség mérése A partneri igényfelmérés szabályozása 2

4 Mintavételi eljárás meghatározása Intézményi marketing 8. HUMÁN ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSE A pedagógusok együttműködése Kiválasztás működtetése Továbbképzési rendszer működtetése Motivációs rendszer A minőségi bérpótlék Kitüntetési javaslat feltételei 9. NEVELÉS-OKTATÁS A gyermekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és mérés, értékelés rendszere A gyermekek mérése 10. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS Célja Feladata Az ellenőrzés tárgya Belső ellenőrzésre jogosult Ellenőrzés eljárásrendje Követelmények az ellenőrzés végrehajtása során Az ellenőrzés folyamata A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézményi belső ellenőrzési terv mutatói, a vezetői ellenőrzés területei 11. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Az értékelés szintjei Az intézményi szintű értékelés Az éves beszámoló Az IMIP megvalósításának értékelése Az IMIP megvalósulás értékelési eljárásának tartalma Az irányított önértékelés Az irányított önértékelés módszerei az irányított önértékelés általános szempontjai Az irányított önértékelés területei Az irányított önértékelés eljárás rendje Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal 12. AZ INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNAK ALAPJA Törvényi háttér A teljesítményértékelés célja vezetői célok A vezetés színvonalának emelése Az oktatás-nevelés színvonalának emelésére irányuló célok A szakmai színvonal emelése Az értékelés feltételei A teljesítményértékelés alapelvei A teljesítményértékelés módszerei 13. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 13.1.Az értékelési ciklus Az értékelés gyakorisága Az értékelésben részt vevő személyek A teljesítményértékelés folyamata 3

5 A mérés, ellenőrzés eljárásrendje A minősítés A minősítés általános szempontjai A vezetői megbízáshoz kapcsolódó minősítési szempontok Gyakornoki minősítés szempontjai A teljesítményértékelés értékelési mutatói A minősítés kategóriájának megállapítása A teljesítményértékelés eredményének kiszámolása A teljesítményértékelés eredményeinek elemzése A vezető teljesítményének értékelése Az értékelések eljárásrendje Mellékletek 14. AZ ÉRTÉKELÉS DOKUMENTÁLÁSA ÉS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés Az adatok felhasználása Eljárása szabályok 15. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK RENDJE 16. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 17. MELLÉKLETEK Minősítő lap Értékelő lapok Jegyzőkönyvek Jelenléti ívek A szülői szervezetvéleménye a módosított IMIP-ről 4

6 1. BEVEZETÉS 1.1. Az intézmény bemutatása, helyzetelemzés Óvodánk két csoportos, 50 kisgyermek befogadására alkalmas önálló intézmény, mely a helyi általános iskolával szomszédos területen található. Alapterülete: 1200 négyzetméter, melyből 280 négyzetméter az épület. Az intézmény fűtése gázzal történik, a világítást a közelmúltban korszerűsítették, a vízellátás és szennyvízelvezetés hálózati. Az óvoda épülete 1955-ben már állt, ben pedig felújították. A bejárati ajtó a tágas folyosóra nyílik. Innen vezet az út a három a három foglalkozató szobába (melyből egy tornaszobaként funkcionál a 2007/2008-as nevelési évtől). A dolgozók öltözőhelyiségébe, az óvodavezetői irodába, a gyermek és a felnőtt mosdókba, a mosókonyhába, illetve a tálalókonyhába is e folyosóról juthatunk be. A feltételek adottak a korszerű, gyermekközpontú nevelés megvalósításához (differenciált bánásmód, önállóság, folyamatos napirend, pihenés). A csoportszobák világosak, esztétikusak, jól felszereltek. A gyermekek által használt bútorokat (székek, fektetők) folyamatosan cseréljük a szülők és az alapítvány, pályázati pénzösszegek segítségével. Az óvodapedagógusok a termeket önálló elképzelés és terv szerint rendezik be. Minden csoportszoba tükrözi az ott dolgozó kolleganők egyéniségét. Az udvart folyamatosan újítjuk. A játékok fából készültek, minden régi játékot lecseréltünk, bevizsgáltattunk balesetvédelmi szempontból. Az udvar gumilap borítással ellátott, mely nagymértékben csökkenti a gyermekbalesetek előfordulását. Az intézményben tálalókonyha működik, a gyermekek élelmezésének ellátása beszállító által történik. A HACCP rendszer nagy segítséget jelent az élelmiszerbiztonsági követelmények minél magasabb fokú betartása érdekében. A konyhához tartozó helyiség a mosogató, az előkészítő - és a tisztítószer raktár. Ugyanitt található a foglalkozási eszközök tárolására alkalmas szertár is. Óvodánk alaptevékenysége: a gyermekek nevelése 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkorábban abban a naptári évben amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti. Teljes óvodai életet magába foglaló kezdeményezések, tevékenységek keretében nevelünk, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokat tartunk. Nevelési programunkat a szülők véleményének figyelembe vételével, a szakmai szempontok érvényesítésével és a gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználásával készítettük el. Nevelési programunkban megfogalmazott érték: a hagyományőrzés. A hagyományőrző szemléletű nevelés során a gyermekek érzelmi-, értelmi fogékonyságára alapozunk. Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolja a természetszeretet is. Egységes nevelési elvünk mellett biztosított az óvodapedagógusok módszertani szabadsága, kreativitása. Az igényeknek, és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően szervezzük a csoportokat. 5

7 A minőségfejlesztés beépül mindennapi munkánkba, és annak színvonalasabb végzését segíti. Az ellenőrzés, értékelés minden szinten a munka minőségi javítását a partnereknek való jobb megfelelést biztosítja Intézményünk jövőképe Pedagógiai programunk tükrében: Valljuk, hogy a gyermek, érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával rendelkező lény. Nevelőtestületünk felismerte a gyökerek éltető szükségletét, az újrateremtés felelősségteljes kötelességét. Meggyőződésünk, hogy az óvodás korú gyermeknek joga van szerezzen, és ez által hiteles, követendő mintákat kapjon. A gyermek családtagjaival, társaival olyan külsőségekben, tartalmukban visszatérő élményeket éljen ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket át, melyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, s ezek által életre szóló útravalót kapjon. Arra törekszünk, hogy óvodánkból kikerülve határozott fellépésű, magabiztos, pozitív énképű, önálló, dönteni tudó, jól alkalmazkodó, gyors helyzetfelismerő, jó kommunikációs képességgel rendelkező gyermekek kezdjék meg az iskolai tanulmányaikat. A logopédiai fejlesztésben résztvevő gyermekek minél nagyobb arányban tiszta hangzók ejtésével lépjen iskolába. Esztétikus környezetben, megfelelő minőségi és mennyiségi eszközökkel ellátott, önmagukat megvalósítani akaró munkatársak dolgozzanak Célunk, feladatunk: Biztonságérzet megalapozása, önbizalom erősítés, szocializáció elősegítése Emocionális nevelés a néphagyományőrzés hatékony eszközével. Cselekvéssel szerzett, érzelmekre ható tapasztalatszerzés Ünnepelni tudás képességének megalapozása Lehetőségek tárháza a személyiség teljes kibontakozásához Elmélyült játék Természetszeretet, természetvédelem A társadalom számára testben - lélekben egészséges, erkölcsös, tisztességes, becsületes generáció nevelése. 6

8 2. VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERÉRE VONATKOZÓ JÖVŐKÉPE, KÜLDETÉSTUDATA: A társadalmi változásokra nyitott, azokra gyorsan és hatékonyan reagáló, az Európai Unió által támasztott követelményeknek és kihívásoknak megfelelő és azokra helyes válaszokat adó intézmények kialakítása. Az intézmények a haza és a nemzet sorsa iránt felelősséget érző, a családot az egészséges társadalom alapjának tekintő, az elesettek iránti szolidaritást és önzetlenséget természetes életvezetési elvként megélő és ezeket az értékeket továbbadó pedagógustársadalommal oktatja és neveli a jövő nemzedékeit, amelyeknek tagjai képesek lesznek különbséget tenni az élettől idegen látszatértékek és az igazi emberi értékek között, és ennek megfelelően alakítják életüket és nevelik gyermekeiket Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (továbbiakban ÖMIP) óvodánkra vonatkozó céljai 1. Az eszközellátottság biztosítása az alapfeladatok ellátásához 2. Intézményi együttműködés az általános iskolákkal 3. Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, patronálókkal 4. Baleseti források felülvizsgálata, megszüntetése 5. Költséghatékony és törvényes gazdálkodás (csoportszámok, csoportlétszámok) 6. A nevelési feladatok teljesítése a nevelési programban foglaltak szerint (helyi specifikumok) 7. Egészséges életmódra nevelés vízhez szoktatás 8. Az esélyegyenlőséget segítő nevelési formák alkalmazása 9. Évenként tervezett belső ellenőrzés, mérés-értékelés 10. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és a sajátos nevelési igényű gyermekek segítése 11. A gyermek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás 12. A szülői igények elégedettségének folyamatos mérése 13. Az Intézményi Minőségirányítási Program megvalósítása és folyamatos fejlesztése 2.2. Az ÖMIP és az IMIP kapcsolata A fenntartó által kijelölt irányok betartása kötelező. Intézményünk minőségpolitikáját összehangoltuk a fenntartói minőségpolitikával, azzal ellentétes fejlődési irányt nem tartalmazhat. A fenntartó által- minden közoktatási intézményre vonatkozó célokat, feladatokat az intézményi MIP változtatás nélkül tartalmazza. A fenntartó által megfogalmazott célok és feladatok végrehajtása a megadott határidőre kötelező. A célok teljesülését intézkedési tervben tervezzük és követjük. 7

9 Az IMIP értékelésekor a minőségpolitika, a célok és feladatok teljesülését évente be kell mutatni. Nevelőtestületi értékelés és a szülői vélemény kikérése alapján hozott intézkedéseket a fenntartóhoz benyújtott MIP értékelésnek tartalmaznia kell. 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 3.1. Törvényi háttér Az évi Közoktatásról szóló LXXIX. törvény évi módosításának 40., 85. és a új feladatokat rótt a közoktatási intézményekre és a fenntartókra. A fenntartónak minőségirányítási programot szükséges készítenie és megküldenie az általa fenntartott intézményeknek.. Az ÖMIP az önkormányzati rendszer egészére határozza meg minőségpolitikáját, az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos céljait, feladatait. A közoktatási intézmények a fenntartó által meghatározott minőségcéljaikat beépítik saját célrendszerükbe, intézményi minőségfejlesztési programjukba. (Az ÖMIP-pel szinkronban és vele harmonizálva a közoktatási intézmények június 30-ig felülvizsgálták nevelési, pedagógiai programjukat, melyeket megküldtek a fenntartónak.) A fent említett törvénymódosítás 40. (10) bekezdése értelmében - összhangban az ÖMIP-pel- a közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meg kellett határoznia minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minden intézmény minőségfejlesztési rendszert épített ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert, az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési értékelési feladatok végrehajtását a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: IMIP= Intézményi Minőségirányítási Program). A Kt. 40. (11) bekezdése értelmében az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A Kt (5) bekezdése előírja, hogy a közoktatási intézmények tanévenként évente egyszer tevékenységükről átfogó beszámolót adjanak a fenntartónak. A program a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet előírásai szerint tartalmazza a partnerközpontú működéssel kapcsolatos óvodai feladatokat is. Hatékony minőségfejlesztési rendszer azonban csak akkor építhető ki, ha a fenntartó támogatója, együttműködő partnere és részese a folyamatnak, ugyanis a közoktatási intézményeknek a fenntartói irányítással kell együttműködnie a minőségi nevelés és oktatás megteremtéséért. 8

10 3.2 Bevezetés A minőség fejlesztési rendszer működtetésének célja: - A helyi közoktatásban a helyi minőség fogalmának meghatározása. - A helyi célok, feladatok, sajátos elvárások meghatározása, amelyek teljesítése a helyi közoktatási rendszer működésének hatékonyságát, javulását eredményezi. - A teljesítmény és minőség erősítése. szemléletformálódás, hogy tudatosuljon a szolgáltatói jelleg a vezetői munka támogatása a munkatársak bevonásával a szervezeti struktúra és kultúra teljesebbé tétele A minőség fejlesztési rendszer működtetésének tartalma: hosszútávra megfogalmazott vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása Várható eredmények: - A fenntartó számára átláthatóbb lesz a minőségirányítási rendszer az intézményekben, így a célok megvalósulása és a szakmai munka eredményessége is értékelhetővé válik. - Megalapozott tervezési, fejlesztési stratégia valósítható meg. - A folyamatos kapcsolat és igényfelmérések alapján az intézmény felhasználói igények jobban érvényesülnek. - Lehetővé válik az intézményhasználók rendszeres tájékoztatása SWOT analízis által megfogalmazott erősségeink, gyengeségeink Erősségek Ízlésesen berendezett csoportszobák, gondozott, korszerű zöldövezetű játszóudvar magas színvonalú pedagógiai munka Többoldalúan szakképzett óvodapedagógusok Szülői segítség Átlagos létszámú gyermekcsoportok, ahová a gyermekek szeretnek járni Gyengeségek Felújításra szoruló óvodaépület túlzott szülői elvárás értékek elismerésének hiánya Pályázati lehetőségek kihasználása- a kiírási feltételeknek többnyire nem felelünk meg Az óvodapedagógusok pedagógiai és adminisztratív munkájára a túlterheltség jellemző (kis óvoda-kevés óvodapedagógus) Hagyományőrző szemléletű nevelés (a Szakmai továbbképzési lehetőségünk kevés gyerekek érzelmi-értelmi a néphagyományőrzés terén fogékonyságára alapozva) Partnereinkkel kialakított A községben nincs néphagyomány kapcsolatrendszer 9

11 Küldetésnyilatkozat (az erősségeinkből következik) Mottónk: A gyökerek nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát. (görög költő) 1. Ideális környezetben, magas színvonalú pedagógiai munkával biztosítjuk gyermekeink egyéni képességeinek fejlődését. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, hogy egyre magasabb színvonalon tudjunk dolgozni 2. Arra törekszünk, hogy a hagyományőrző szemléletű nevelésünkkel megtartsuk és növeljük a velünk kapcsolatban állók elégedettségét. Az erősségek koherensek a nevelési programunkban megfogalmazott célokkal. A gyengeségeink nehezítik a nevelési program céljainak megvalósítását. A későbbiekben vizsgáljuk, hogy hogyan csökkentsük gyengeségeinket. 4. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA A 2004-ben bevezetésre kerülő Intézményi minőségirányítási program kidolgozásakor és most, 2009-ben a Program módosításakor is kiindulópontot az óvoda működését meghatározó alapdokumentumok tanulmányozása jelentette (Alapító okirat, Nevelési program, SZMSZ, Házirend, Továbbképzési program) 4.1. Jövőképünk Óvodánk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben kielégítse, és rugalmasan alkalmazkodjon az óvodát érintő kihívásokhoz. Ennek érdekében az intézmény vezetése tudatosítja valamennyi munkatársában a vonatkozó jogszabályok és a szakmai elvárások fontosságát, azok követelményeinek és a közösen értelmezett nevelési filozófiának való megfelelés kiemelt szerepét. Az óvoda vezetése elkötelezett a már életbe lépett minőségirányítási rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. Óvodánkban a minőségi munka alapkövetelmény, melynek garanciája az óvodapedagógusok módszertani szabadsága, kreativitása, és folyamatos továbbképzése. A szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozónk személyes felelőssége. Ezért a vezetés az alkalmazottakat bevonja a főbb célok meghatározásába, a fontosabb döntések előkészítésébe. 10

12 A vezetés segíti a munkatársak képzését, önképzését, támogatja az innovációs folyamatokat, biztosítja a hatékony csoportmunka feltételeit, méri a dolgozók elégedettségét, elismeri a hatékony, eredményes munkavégzést. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga Minőségfejlesztési feladataink a továbbiakban: az erőforrások megfelelő mozgósítása a stratégiai feladatok pontos meghatározása a rész célok konkrét megfogalmazása a munka során a PDCA logika érvényesítése a már meglévő eredményeink további erősítése 4.3. A Tulipán Napköziotthonos Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozata Az óvoda ellátja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, képességeinek kibontakoztatását, fejlesztését. Minőségpolitikánk egységesen és teljes körűen érvényes az intézmény valamennyi dolgozójára, valamennyi tevékenységünkre és működésünk folyamataira. A minőségnek a mindennapi nevelés és munkafolyamatokban kell érvényesülnie. Hisszük, hogy a megteremtett szakmai értékek adják a holnap örömét. Ennek érdekében a vezetőség kinyilatkoztatja, hogy: A minőségügyi munka működtetése a nevelési programban megfogalmazott célok, feladatok magas színvonalú megvalósítását, egy gyermekbarát, partnerközpontú, folyamatosan megújulni képes intézményi működést eredményez. Teljessé válik a nyílt és hatékony kommunikáció, az alkotó légkörben erősödik a szakmai innováció. A folyamatok, eljárások napi gyakorlatban történő alkalmazása egységesíti az óvodai nevelőmunka közös értékrendszerét, erősíti a közös felelősséget, a közös cselekvés hatékonyságát. Az értékelési folyamat, a stratégiai tervezés és az etikai kódex alapelvei beépülnek a napi gyakorlatba, a közösen elfogadott normák, értékek hatással vannak az óvodai nevelőmunka eredményességére. A tudatos szervezetfejlesztés és a folyamatos fejlesztési képesség kialakítása során megerősödnek az önálló feladatot vállalók egyéni teljesítményei, szélesedik a felelősség megosztás. Az intézmény folyamatosan válaszolni tud a külső és belső kihívásokra. Céljaink eléréséhez teljesítmény- és sikerorientált vezetőre, a nevelési programunkat erősítő kompetenciákkal rendelkező munkatársakra van szükség, személyes fejlődésüket szolgálja az önképzés, továbbképzés, az értékelési rendszer működtetése, valamint a megfelelő munkakörnyezet, a mentálhigiénés gondozás és prevenció. 11

13 A tudatos intézményi marketing és PR tevékenység biztosítja a nevelőmunka eredményességének széles körben történő megismerését és intézményünk társadalmi kisugárzását. Óvodavezető 5. HELYZETELEMZÉS 5.1. Eddigi minőségfejlesztési tevékenységünk A 90-es évek közepétől a pedagógiai szakmai munkában újabb változások következtek be, melynek hatására szükségessé vált a pedagógusok ismételt szemléletváltása. A minőség, mint fogalom fokozatosan beépült mindennapjainkba. Az új feladatoknak való megfelelés iránti igényünk kielégítése érdekében intézményünkben összesen 3 fő végzett el különböző minőségbiztosítással kapcsolatos tanfolyamot. Intézményünk a Helyi Nevelési Program szerint dolgozik. Óvodapedagógusaink a tervezett nevelési feladatokat rugalmasan, az aktualitásoknak megfelelően valósítják meg. Nevelőmunkájuk során figyelembe veszik a növekedés, fejlődés ütemére jellemző egyéni sajátosságokat, élve a differenciálás lehetőségeivel. Az óvónők minden csoportban figyelnek a nehezen szocializálódó, lassabban fejlődő gyermekekre, szükség esetén kérik a megfelelő szakember segítségét. Óvodánk szolgáltató intézmény. Fontos, hogy ismerjük a családok, az óvodahasználók életkörülményeit, nevelési elveit, a családok értékrendjét, a szülők véleményét a nevelésről. Az eredményes együttműködés érdekében arra törekszünk, hogy kölcsönös bizalom alakuljon ki a család és az óvoda között, a szülő érezze, hogy gyermekét szeretet, gondoskodás veszi körül A MIP kiépítésének, módosításának oka Az elkészítést a törvény előírja, de belső késztetést is éreztünk, hogy önállóan kigondolt, sajátságos célrendszerünket egyéni módszerekkel megvalósítsuk, továbbfejlesszük a változó világhoz alkalmazkodva. Már a minőségirányítási program írásakor is megéreztük pozitív hatását, és láttuk, hogy a minőségirányítás feladatai együttgondolkodásra motiválnak bennünket. A sajátságos gondolkodásmód, melyet a minőségirányítás megkíván, vonzotta testületünk tagjait, éreztük, hogy a logikus rendszerszemlélet biztonságot ad. A minőségépítést, mint önvédelmi eszközt, munkavégzésünk nyomon követhetőségére, világos, konkrét, értékelhető szinten tartására kívántuk és a jövőben kívánjuk használni A MIP kiépítésének feltételei A MIP-el teljesen azonosulni tudó, lelkesedni és lelkesíteni tudó óvodavezető, a többieknél hamarabb elkötelezettséget érző kollégák, akik egymás kiegészítőjeként 12

14 is képesek dolgozni, együttműködni, minőségbiztosítással kapcsolatos továbbképzésen, tréningen való részvétel, illetve szakkönyvtárunk célirányos gazdagítása, munkavégzés segítő tárgyi és személyi feltételek megléte, számítógépes ismeretekkel rendelkező kollégák, a munka folyamatában természetesnek tartott nyilvánosság biztosítása, ésszerű dokumentációs rend megtanulása A MIP kiépítésének folyamata Azonosultunk a reális helyzetértékelés szükségességével és jelentőségével (mit gondolunk magunkról, mit gondolnak rólunk mások). Az önelemző folyamat mélyítette realitásérzékünket. A nyitott önértékelés során az őszinteségre törekvés a partnereink szemével láttatta önmagunkat. Ahhoz, hogy a partneri igényfelmérést elvégezzük, elkészítettük ennek szabályozását és az alkalmazandó mérőeszközeinket. Az igényfelmérést a fentiek alapján végeztük el. Izgalmas feladatot jelentett számunkra a vélt és mért eredmények feltárása. Közösen elemeztük ki, hogy mit láttunk helyesen, illetve tévesen. A belső intézmény kép kialakításában részt vett a dolgozók teljes köre. Kiscsoportos formában SWOT analízist végeztünk, míg az elvárások és a jövőkép megfogalmazása kérdőív segítségével történt. A szűkített erősség- és gyengeséglista összehasonlításán keresztül jutottunk el a célmeghatározásig. Rövid - közép hosszú távú céljainkra intézkedési tervet készítettünk. A külső intézménykép kialakításához szintén kérdőívet alkalmaztunk. A nyitott önértékelésről készült összefoglalót együttesen fogalmaztuk meg, és vetettük össze Pedagógiai programunkkal A MIP kiépítésének eredményei megkezdődött a szemléletváltás a dolgozók elfogadták a szolgáltató jelleget segített a munkamegosztásban megindult a probléma centrikus gondolkodás, ami elősegítette óvodánk önfejlődését elsajátítottuk azt a gondolkodásmódot, amelyben a konkrét tények és bizonyítások alapján tudunk dönteni hatékonnyá vált az információáramlás kialakult testületünk problémaérzékenysége és mélyült önértékelésünk is, nyíltabbá váltak a rejtett képességek javult a partnerekkel való kapcsolatrendszerben a nyitottságunk, véleményüket beépítjük a mindennapi munkánkba a partnerközpontú gondolkodás kialakult bennünk, így a jövőben tudatosan végezzük a folyamatos fejlesztést, a munkánkat meghatározó folyamatok szabályozását 13

15 5.6. A szervezet bemutatása Mivel óvodánk dolgozói létszáma 7 fő (4 óvodapedagógus, 3 technikai dolgozó), ezért külön minőségfejlesztési csoportok létrehozását szükségtelennek éreztük, a folyamat egészének mindannyian részesei vagyunk Szervezeti struktúra a minőségfejlesztés tükrében SZAKMAI VEZETÉS ÓVODAVEZETŐ MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK TECHNIKAI DOLGOZÓK /DAJKÁK, KONYHAI SEGÍTŐ/ Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Az óvodavezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, fenntartó által készített munkaköri leírása, valamint a belső szabályozók határozzák meg. A vezetési feladatokat ellátók körébe tartozik a minőségügyi vezető is Feladatok, hatáskörök Az óvodapedagógusok a nevelési programunkban meghatározottak alapján végzik önállóan a munkájukat, s a technikai dolgozókkal együtt részt vesznek év végén az értékelésben. Az intézményvezetés fogalmába mind az óvodavezető, mind a minőségügyi vezető beletartozik e dokumentum értelmében. A vezetés célja: - mindazon feladatok, felelősségi jogkörök meghatározása, amelyek az intézményvezetés számára az intézmény irányításával kapcsolatban rendszeresen felmerülnek. - az intézmény jogszerű működésének biztosítása. A törvények, jogszabályok, rendeletek naprakész ismeretének, hozzáférésének biztosítása a dolgozók számára. 14

16 Minőségügyi vezető: Az alkalmazotti kör egyetértésével az óvodavezetőtől határozott időre kapja megbízását, amely többször meghosszabbítható. Ellátja a minőségfejlesztési csoport önálló felelős vezetését; Biztosítja az intézmény minőségirányítási rendszerének működtetését; Felügyeli az intézkedési tervek végrehajtásának irányítását; Megszervezi az igény és elégedettség vizsgálatok végzését; Elvégzi a minőségfejlesztéssel összefüggő értékelések, elemzések készítését; az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését koordinálja. Tájékoztatja az óvodavezetés t a vezetői értekezleteken, a tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódó javaslatairól. Kiemelt feladata: - Beszámolási kötelezettsége (az intézményvezető felé írásban adott év júniusában) Irányítja: a fejlesztő csoport munkáját; Felelős: - az intézmény minőségpolitikájának érvényesítéséért; - a minőségfejlesztési csoport munkájának tervezettségéért, előkészítéséért; - a fejlesztési feladatokban a testületi döntések előkészítéséért; - a fejlesztés eredményeinek dokumentálásáért; - az IMIP-ben leírtaknak megfelelő rendszer működéséért; - a beszámoló elkészítéséért a hatáskörébe átruházott területről; - a beszámolóiban leírtak hitelességéért. Döntést hoz: a fejlesztő csoport munkaszervezésének ügyeiben Az óvodavezetés elkötelezettsége, felelőssége Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége a jogi követelményeknek való megfelelést, a jogszerű külső és belső működés biztosítását jelenti. A szabályozó dokumentumok naprakész vezetése, a változásokra történő figyelemfelhívás a minőségügyi vezető feladata. Törvényi változás esetén 1 napon belül köteles erről az óvodavezetőt értesíteni, aki azonnal elvégzi a belső szabályozás módosítását. A módosításról szóló információ átadása a nevelőtestület részére a módosítást követő 2 napon belül történik. A tudomásul vételt a résztvevők aláírásukkal is igazolják. A belső szabályok új dolgozókkal történő megismertetése során alapszabály, hogy a munkába lépést követő 2 napon belül az új dolgozó is megismerje szabályozásainkat, melyet aláírásával igazol. A nyilvánosság szabályozása: a törvényesség értelmében biztosítjuk dokumentumaink nyilvánosságát. Szabályozó dokumentumaink megtalálhatósága óvodánkban a vezetői iroda minőségbiztosítási dokumentumai között van, ahol dolgozóink számár munkaidő alatt megtekinthetőek, kivinni az épületből tilos ezeket. 15

17 Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért és ezek szükség szerinti frissítéséért az óvodavezető a felelős, aki e dokumentumok elkészítésekor figyelembe veszi a jogszabályokat. Ezen dokumentumok módosítására a jogszabály megjelenését követő egy hónapon belül sort kell kerítenie. A külső és belső jogszabályok hozzáférhetőségéért: az intézményben a belső szabályozások a Helyi Nevelési Programban és az SZMSZ-ben találhatók. A belső és külső szabályozók az óvodavezetői irodában találhatók, ezeket a helyiségből kivinni nem lehet. Azért, hogy az érintettek ismerjék a belső és külső jogszabályi követelményeket: ezek elkészítésekor, illetve módosításakor a dolgozókat szóban tájékoztatni kell. A tájékoztatáskor jelenléti ív készül. Az új dolgozóval a belépéstől számított 5 napon belül kell a szabályozó dokumentációt megismertetni, a megismertetést igazoló mellékletet aláíratni. Azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek betartsák az őket érintő jogszabályokat: amikor valamennyi dokumentum a naprakészség igénye miatt kiegészítésre kerül, a mellékletek aláírásával az alkalmazottak a dokumentum teljes, vagy részletenkénti átolvasását igazolják A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A vezetőség ebben az Intézményi Minőségirányítási Programban leírt minőségfejlesztési rendszert a Tulipán Napköziotthonos Óvoda szolgáltatásaira vezette be. Az intézmény vezetője kinyilvánítja teljes elkötelezettségét a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén, a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában,. a minőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában, a minőségirányítási rendszer kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosításában - a költségvetés lehetőségei szerint A vezető vállalja, hogy a kiépített és működtetett rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása (újabb partnerek megnyerése) céljából. Az intézmény munkatársai felelősséget viselnek a jelen program megvalósításáért, a célok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni. 16

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata Melléklet: kerületi intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben