Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)"

Átírás

1 Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0

2 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos Óvoda Az intézmény típusa: Napköziotthonos Óvoda OM azonosító: Fenntartó: Vámosgyörk Község Önkormányzata Óvodavezető neve: Ferenczné Laska Erika Jogállás: közszolgáltató költségvetési szerv, önállóan működő költségvetési szerv Alapító okirat kelte, száma: 40/ Készítette: Ferenczné Laska Erika- óvodavezető Készítés ideje: november- december Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: nevelőtestület: december alkalmazotti közösség: december szülői munkaközösség: december Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: december 08. Hatályba lépés időpontja: december 15. A minőségirányítási program kiterjed az Óvoda teljes nevelői és alkalmazotti körére. A programban foglaltak betartása mindenki számára kötelező. Érvényes: december 15. Tervezett felülvizsgálat időpontja: november-december. Dokumentum tárolásának helye, hozzáférhetősége: Intézményvezető irodájában, elektronikus és nyomtatott formában, 1-1 példány 1

3 TARTALOMJEGYZÉK ADATLAP TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Az intézmény bemutatása, helyzetelemzés Intézményünk jövőképe Pedagógiai programunk tükrében Célunk, feladatunk 2. VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERÉRE VONATKOZÓ JÖVŐKÉPE, KÜLDETÉSTUDATA Az Önkormányzati Minőségirányítási program óvodánkra vonatkozó céljai Az ÖMIP és az IMIP kapcsolata 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Törvényi háttér3 Bevezetés A minőségfejlesztési rendszer működtetésének célja A minőségfejlesztési rendszer működtetésének tartalma Várható eredmények SWOT analízis által megfogalmazott erősségeink, gyengeségeink Küldetésnyilatkozat 4. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Jövőképünk Minőségfejlesztési feladataink a továbbiakban A Tulipán Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozata 5. HELYZETELEMZÉS Eddigi minőségfejlesztési tevékenységünk A MIP kiépítésének, módosításának oka A MIP kiépítésének feltételei A MIP kiépítésének folyamata A MIP kiépítésének eredményei A szervezet bemutatása Szervezeti struktúra a minőségfejlesztés tükrében Feladatok, hatáskörök Minőségügyi vezető Az óvodavezetés elkötelezettsége, felelőssége A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben Stratégiai tervezés A stratégiai tervek elkészítésének rendje Az éves munkaterv elkészítésének rendje, tartalma A stratégiai tervezés működtetése óvodánkon belül 6. INTÉZMÉNYI SIKERKRITÉRIUMOK 7. PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA Az intézmény által azonosított partnerek igény- és elégedettség mérése A partneri igényfelmérés szabályozása 2

4 Mintavételi eljárás meghatározása Intézményi marketing 8. HUMÁN ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSE A pedagógusok együttműködése Kiválasztás működtetése Továbbképzési rendszer működtetése Motivációs rendszer A minőségi bérpótlék Kitüntetési javaslat feltételei 9. NEVELÉS-OKTATÁS A gyermekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és mérés, értékelés rendszere A gyermekek mérése 10. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS Célja Feladata Az ellenőrzés tárgya Belső ellenőrzésre jogosult Ellenőrzés eljárásrendje Követelmények az ellenőrzés végrehajtása során Az ellenőrzés folyamata A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézményi belső ellenőrzési terv mutatói, a vezetői ellenőrzés területei 11. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Az értékelés szintjei Az intézményi szintű értékelés Az éves beszámoló Az IMIP megvalósításának értékelése Az IMIP megvalósulás értékelési eljárásának tartalma Az irányított önértékelés Az irányított önértékelés módszerei az irányított önértékelés általános szempontjai Az irányított önértékelés területei Az irányított önértékelés eljárás rendje Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal 12. AZ INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNAK ALAPJA Törvényi háttér A teljesítményértékelés célja vezetői célok A vezetés színvonalának emelése Az oktatás-nevelés színvonalának emelésére irányuló célok A szakmai színvonal emelése Az értékelés feltételei A teljesítményértékelés alapelvei A teljesítményértékelés módszerei 13. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 13.1.Az értékelési ciklus Az értékelés gyakorisága Az értékelésben részt vevő személyek A teljesítményértékelés folyamata 3

5 A mérés, ellenőrzés eljárásrendje A minősítés A minősítés általános szempontjai A vezetői megbízáshoz kapcsolódó minősítési szempontok Gyakornoki minősítés szempontjai A teljesítményértékelés értékelési mutatói A minősítés kategóriájának megállapítása A teljesítményértékelés eredményének kiszámolása A teljesítményértékelés eredményeinek elemzése A vezető teljesítményének értékelése Az értékelések eljárásrendje Mellékletek 14. AZ ÉRTÉKELÉS DOKUMENTÁLÁSA ÉS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés Az adatok felhasználása Eljárása szabályok 15. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK RENDJE 16. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 17. MELLÉKLETEK Minősítő lap Értékelő lapok Jegyzőkönyvek Jelenléti ívek A szülői szervezetvéleménye a módosított IMIP-ről 4

6 1. BEVEZETÉS 1.1. Az intézmény bemutatása, helyzetelemzés Óvodánk két csoportos, 50 kisgyermek befogadására alkalmas önálló intézmény, mely a helyi általános iskolával szomszédos területen található. Alapterülete: 1200 négyzetméter, melyből 280 négyzetméter az épület. Az intézmény fűtése gázzal történik, a világítást a közelmúltban korszerűsítették, a vízellátás és szennyvízelvezetés hálózati. Az óvoda épülete 1955-ben már állt, ben pedig felújították. A bejárati ajtó a tágas folyosóra nyílik. Innen vezet az út a három a három foglalkozató szobába (melyből egy tornaszobaként funkcionál a 2007/2008-as nevelési évtől). A dolgozók öltözőhelyiségébe, az óvodavezetői irodába, a gyermek és a felnőtt mosdókba, a mosókonyhába, illetve a tálalókonyhába is e folyosóról juthatunk be. A feltételek adottak a korszerű, gyermekközpontú nevelés megvalósításához (differenciált bánásmód, önállóság, folyamatos napirend, pihenés). A csoportszobák világosak, esztétikusak, jól felszereltek. A gyermekek által használt bútorokat (székek, fektetők) folyamatosan cseréljük a szülők és az alapítvány, pályázati pénzösszegek segítségével. Az óvodapedagógusok a termeket önálló elképzelés és terv szerint rendezik be. Minden csoportszoba tükrözi az ott dolgozó kolleganők egyéniségét. Az udvart folyamatosan újítjuk. A játékok fából készültek, minden régi játékot lecseréltünk, bevizsgáltattunk balesetvédelmi szempontból. Az udvar gumilap borítással ellátott, mely nagymértékben csökkenti a gyermekbalesetek előfordulását. Az intézményben tálalókonyha működik, a gyermekek élelmezésének ellátása beszállító által történik. A HACCP rendszer nagy segítséget jelent az élelmiszerbiztonsági követelmények minél magasabb fokú betartása érdekében. A konyhához tartozó helyiség a mosogató, az előkészítő - és a tisztítószer raktár. Ugyanitt található a foglalkozási eszközök tárolására alkalmas szertár is. Óvodánk alaptevékenysége: a gyermekek nevelése 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkorábban abban a naptári évben amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti. Teljes óvodai életet magába foglaló kezdeményezések, tevékenységek keretében nevelünk, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokat tartunk. Nevelési programunkat a szülők véleményének figyelembe vételével, a szakmai szempontok érvényesítésével és a gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználásával készítettük el. Nevelési programunkban megfogalmazott érték: a hagyományőrzés. A hagyományőrző szemléletű nevelés során a gyermekek érzelmi-, értelmi fogékonyságára alapozunk. Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolja a természetszeretet is. Egységes nevelési elvünk mellett biztosított az óvodapedagógusok módszertani szabadsága, kreativitása. Az igényeknek, és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően szervezzük a csoportokat. 5

7 A minőségfejlesztés beépül mindennapi munkánkba, és annak színvonalasabb végzését segíti. Az ellenőrzés, értékelés minden szinten a munka minőségi javítását a partnereknek való jobb megfelelést biztosítja Intézményünk jövőképe Pedagógiai programunk tükrében: Valljuk, hogy a gyermek, érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával rendelkező lény. Nevelőtestületünk felismerte a gyökerek éltető szükségletét, az újrateremtés felelősségteljes kötelességét. Meggyőződésünk, hogy az óvodás korú gyermeknek joga van szerezzen, és ez által hiteles, követendő mintákat kapjon. A gyermek családtagjaival, társaival olyan külsőségekben, tartalmukban visszatérő élményeket éljen ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket át, melyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, s ezek által életre szóló útravalót kapjon. Arra törekszünk, hogy óvodánkból kikerülve határozott fellépésű, magabiztos, pozitív énképű, önálló, dönteni tudó, jól alkalmazkodó, gyors helyzetfelismerő, jó kommunikációs képességgel rendelkező gyermekek kezdjék meg az iskolai tanulmányaikat. A logopédiai fejlesztésben résztvevő gyermekek minél nagyobb arányban tiszta hangzók ejtésével lépjen iskolába. Esztétikus környezetben, megfelelő minőségi és mennyiségi eszközökkel ellátott, önmagukat megvalósítani akaró munkatársak dolgozzanak Célunk, feladatunk: Biztonságérzet megalapozása, önbizalom erősítés, szocializáció elősegítése Emocionális nevelés a néphagyományőrzés hatékony eszközével. Cselekvéssel szerzett, érzelmekre ható tapasztalatszerzés Ünnepelni tudás képességének megalapozása Lehetőségek tárháza a személyiség teljes kibontakozásához Elmélyült játék Természetszeretet, természetvédelem A társadalom számára testben - lélekben egészséges, erkölcsös, tisztességes, becsületes generáció nevelése. 6

8 2. VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERÉRE VONATKOZÓ JÖVŐKÉPE, KÜLDETÉSTUDATA: A társadalmi változásokra nyitott, azokra gyorsan és hatékonyan reagáló, az Európai Unió által támasztott követelményeknek és kihívásoknak megfelelő és azokra helyes válaszokat adó intézmények kialakítása. Az intézmények a haza és a nemzet sorsa iránt felelősséget érző, a családot az egészséges társadalom alapjának tekintő, az elesettek iránti szolidaritást és önzetlenséget természetes életvezetési elvként megélő és ezeket az értékeket továbbadó pedagógustársadalommal oktatja és neveli a jövő nemzedékeit, amelyeknek tagjai képesek lesznek különbséget tenni az élettől idegen látszatértékek és az igazi emberi értékek között, és ennek megfelelően alakítják életüket és nevelik gyermekeiket Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (továbbiakban ÖMIP) óvodánkra vonatkozó céljai 1. Az eszközellátottság biztosítása az alapfeladatok ellátásához 2. Intézményi együttműködés az általános iskolákkal 3. Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, patronálókkal 4. Baleseti források felülvizsgálata, megszüntetése 5. Költséghatékony és törvényes gazdálkodás (csoportszámok, csoportlétszámok) 6. A nevelési feladatok teljesítése a nevelési programban foglaltak szerint (helyi specifikumok) 7. Egészséges életmódra nevelés vízhez szoktatás 8. Az esélyegyenlőséget segítő nevelési formák alkalmazása 9. Évenként tervezett belső ellenőrzés, mérés-értékelés 10. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és a sajátos nevelési igényű gyermekek segítése 11. A gyermek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás 12. A szülői igények elégedettségének folyamatos mérése 13. Az Intézményi Minőségirányítási Program megvalósítása és folyamatos fejlesztése 2.2. Az ÖMIP és az IMIP kapcsolata A fenntartó által kijelölt irányok betartása kötelező. Intézményünk minőségpolitikáját összehangoltuk a fenntartói minőségpolitikával, azzal ellentétes fejlődési irányt nem tartalmazhat. A fenntartó által- minden közoktatási intézményre vonatkozó célokat, feladatokat az intézményi MIP változtatás nélkül tartalmazza. A fenntartó által megfogalmazott célok és feladatok végrehajtása a megadott határidőre kötelező. A célok teljesülését intézkedési tervben tervezzük és követjük. 7

9 Az IMIP értékelésekor a minőségpolitika, a célok és feladatok teljesülését évente be kell mutatni. Nevelőtestületi értékelés és a szülői vélemény kikérése alapján hozott intézkedéseket a fenntartóhoz benyújtott MIP értékelésnek tartalmaznia kell. 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 3.1. Törvényi háttér Az évi Közoktatásról szóló LXXIX. törvény évi módosításának 40., 85. és a új feladatokat rótt a közoktatási intézményekre és a fenntartókra. A fenntartónak minőségirányítási programot szükséges készítenie és megküldenie az általa fenntartott intézményeknek.. Az ÖMIP az önkormányzati rendszer egészére határozza meg minőségpolitikáját, az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos céljait, feladatait. A közoktatási intézmények a fenntartó által meghatározott minőségcéljaikat beépítik saját célrendszerükbe, intézményi minőségfejlesztési programjukba. (Az ÖMIP-pel szinkronban és vele harmonizálva a közoktatási intézmények június 30-ig felülvizsgálták nevelési, pedagógiai programjukat, melyeket megküldtek a fenntartónak.) A fent említett törvénymódosítás 40. (10) bekezdése értelmében - összhangban az ÖMIP-pel- a közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meg kellett határoznia minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minden intézmény minőségfejlesztési rendszert épített ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert, az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési értékelési feladatok végrehajtását a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: IMIP= Intézményi Minőségirányítási Program). A Kt. 40. (11) bekezdése értelmében az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A Kt (5) bekezdése előírja, hogy a közoktatási intézmények tanévenként évente egyszer tevékenységükről átfogó beszámolót adjanak a fenntartónak. A program a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet előírásai szerint tartalmazza a partnerközpontú működéssel kapcsolatos óvodai feladatokat is. Hatékony minőségfejlesztési rendszer azonban csak akkor építhető ki, ha a fenntartó támogatója, együttműködő partnere és részese a folyamatnak, ugyanis a közoktatási intézményeknek a fenntartói irányítással kell együttműködnie a minőségi nevelés és oktatás megteremtéséért. 8

10 3.2 Bevezetés A minőség fejlesztési rendszer működtetésének célja: - A helyi közoktatásban a helyi minőség fogalmának meghatározása. - A helyi célok, feladatok, sajátos elvárások meghatározása, amelyek teljesítése a helyi közoktatási rendszer működésének hatékonyságát, javulását eredményezi. - A teljesítmény és minőség erősítése. szemléletformálódás, hogy tudatosuljon a szolgáltatói jelleg a vezetői munka támogatása a munkatársak bevonásával a szervezeti struktúra és kultúra teljesebbé tétele A minőség fejlesztési rendszer működtetésének tartalma: hosszútávra megfogalmazott vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása Várható eredmények: - A fenntartó számára átláthatóbb lesz a minőségirányítási rendszer az intézményekben, így a célok megvalósulása és a szakmai munka eredményessége is értékelhetővé válik. - Megalapozott tervezési, fejlesztési stratégia valósítható meg. - A folyamatos kapcsolat és igényfelmérések alapján az intézmény felhasználói igények jobban érvényesülnek. - Lehetővé válik az intézményhasználók rendszeres tájékoztatása SWOT analízis által megfogalmazott erősségeink, gyengeségeink Erősségek Ízlésesen berendezett csoportszobák, gondozott, korszerű zöldövezetű játszóudvar magas színvonalú pedagógiai munka Többoldalúan szakképzett óvodapedagógusok Szülői segítség Átlagos létszámú gyermekcsoportok, ahová a gyermekek szeretnek járni Gyengeségek Felújításra szoruló óvodaépület túlzott szülői elvárás értékek elismerésének hiánya Pályázati lehetőségek kihasználása- a kiírási feltételeknek többnyire nem felelünk meg Az óvodapedagógusok pedagógiai és adminisztratív munkájára a túlterheltség jellemző (kis óvoda-kevés óvodapedagógus) Hagyományőrző szemléletű nevelés (a Szakmai továbbképzési lehetőségünk kevés gyerekek érzelmi-értelmi a néphagyományőrzés terén fogékonyságára alapozva) Partnereinkkel kialakított A községben nincs néphagyomány kapcsolatrendszer 9

11 Küldetésnyilatkozat (az erősségeinkből következik) Mottónk: A gyökerek nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát. (görög költő) 1. Ideális környezetben, magas színvonalú pedagógiai munkával biztosítjuk gyermekeink egyéni képességeinek fejlődését. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, hogy egyre magasabb színvonalon tudjunk dolgozni 2. Arra törekszünk, hogy a hagyományőrző szemléletű nevelésünkkel megtartsuk és növeljük a velünk kapcsolatban állók elégedettségét. Az erősségek koherensek a nevelési programunkban megfogalmazott célokkal. A gyengeségeink nehezítik a nevelési program céljainak megvalósítását. A későbbiekben vizsgáljuk, hogy hogyan csökkentsük gyengeségeinket. 4. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA A 2004-ben bevezetésre kerülő Intézményi minőségirányítási program kidolgozásakor és most, 2009-ben a Program módosításakor is kiindulópontot az óvoda működését meghatározó alapdokumentumok tanulmányozása jelentette (Alapító okirat, Nevelési program, SZMSZ, Házirend, Továbbképzési program) 4.1. Jövőképünk Óvodánk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben kielégítse, és rugalmasan alkalmazkodjon az óvodát érintő kihívásokhoz. Ennek érdekében az intézmény vezetése tudatosítja valamennyi munkatársában a vonatkozó jogszabályok és a szakmai elvárások fontosságát, azok követelményeinek és a közösen értelmezett nevelési filozófiának való megfelelés kiemelt szerepét. Az óvoda vezetése elkötelezett a már életbe lépett minőségirányítási rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. Óvodánkban a minőségi munka alapkövetelmény, melynek garanciája az óvodapedagógusok módszertani szabadsága, kreativitása, és folyamatos továbbképzése. A szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozónk személyes felelőssége. Ezért a vezetés az alkalmazottakat bevonja a főbb célok meghatározásába, a fontosabb döntések előkészítésébe. 10

12 A vezetés segíti a munkatársak képzését, önképzését, támogatja az innovációs folyamatokat, biztosítja a hatékony csoportmunka feltételeit, méri a dolgozók elégedettségét, elismeri a hatékony, eredményes munkavégzést. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga Minőségfejlesztési feladataink a továbbiakban: az erőforrások megfelelő mozgósítása a stratégiai feladatok pontos meghatározása a rész célok konkrét megfogalmazása a munka során a PDCA logika érvényesítése a már meglévő eredményeink további erősítése 4.3. A Tulipán Napköziotthonos Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozata Az óvoda ellátja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, képességeinek kibontakoztatását, fejlesztését. Minőségpolitikánk egységesen és teljes körűen érvényes az intézmény valamennyi dolgozójára, valamennyi tevékenységünkre és működésünk folyamataira. A minőségnek a mindennapi nevelés és munkafolyamatokban kell érvényesülnie. Hisszük, hogy a megteremtett szakmai értékek adják a holnap örömét. Ennek érdekében a vezetőség kinyilatkoztatja, hogy: A minőségügyi munka működtetése a nevelési programban megfogalmazott célok, feladatok magas színvonalú megvalósítását, egy gyermekbarát, partnerközpontú, folyamatosan megújulni képes intézményi működést eredményez. Teljessé válik a nyílt és hatékony kommunikáció, az alkotó légkörben erősödik a szakmai innováció. A folyamatok, eljárások napi gyakorlatban történő alkalmazása egységesíti az óvodai nevelőmunka közös értékrendszerét, erősíti a közös felelősséget, a közös cselekvés hatékonyságát. Az értékelési folyamat, a stratégiai tervezés és az etikai kódex alapelvei beépülnek a napi gyakorlatba, a közösen elfogadott normák, értékek hatással vannak az óvodai nevelőmunka eredményességére. A tudatos szervezetfejlesztés és a folyamatos fejlesztési képesség kialakítása során megerősödnek az önálló feladatot vállalók egyéni teljesítményei, szélesedik a felelősség megosztás. Az intézmény folyamatosan válaszolni tud a külső és belső kihívásokra. Céljaink eléréséhez teljesítmény- és sikerorientált vezetőre, a nevelési programunkat erősítő kompetenciákkal rendelkező munkatársakra van szükség, személyes fejlődésüket szolgálja az önképzés, továbbképzés, az értékelési rendszer működtetése, valamint a megfelelő munkakörnyezet, a mentálhigiénés gondozás és prevenció. 11

13 A tudatos intézményi marketing és PR tevékenység biztosítja a nevelőmunka eredményességének széles körben történő megismerését és intézményünk társadalmi kisugárzását. Óvodavezető 5. HELYZETELEMZÉS 5.1. Eddigi minőségfejlesztési tevékenységünk A 90-es évek közepétől a pedagógiai szakmai munkában újabb változások következtek be, melynek hatására szükségessé vált a pedagógusok ismételt szemléletváltása. A minőség, mint fogalom fokozatosan beépült mindennapjainkba. Az új feladatoknak való megfelelés iránti igényünk kielégítése érdekében intézményünkben összesen 3 fő végzett el különböző minőségbiztosítással kapcsolatos tanfolyamot. Intézményünk a Helyi Nevelési Program szerint dolgozik. Óvodapedagógusaink a tervezett nevelési feladatokat rugalmasan, az aktualitásoknak megfelelően valósítják meg. Nevelőmunkájuk során figyelembe veszik a növekedés, fejlődés ütemére jellemző egyéni sajátosságokat, élve a differenciálás lehetőségeivel. Az óvónők minden csoportban figyelnek a nehezen szocializálódó, lassabban fejlődő gyermekekre, szükség esetén kérik a megfelelő szakember segítségét. Óvodánk szolgáltató intézmény. Fontos, hogy ismerjük a családok, az óvodahasználók életkörülményeit, nevelési elveit, a családok értékrendjét, a szülők véleményét a nevelésről. Az eredményes együttműködés érdekében arra törekszünk, hogy kölcsönös bizalom alakuljon ki a család és az óvoda között, a szülő érezze, hogy gyermekét szeretet, gondoskodás veszi körül A MIP kiépítésének, módosításának oka Az elkészítést a törvény előírja, de belső késztetést is éreztünk, hogy önállóan kigondolt, sajátságos célrendszerünket egyéni módszerekkel megvalósítsuk, továbbfejlesszük a változó világhoz alkalmazkodva. Már a minőségirányítási program írásakor is megéreztük pozitív hatását, és láttuk, hogy a minőségirányítás feladatai együttgondolkodásra motiválnak bennünket. A sajátságos gondolkodásmód, melyet a minőségirányítás megkíván, vonzotta testületünk tagjait, éreztük, hogy a logikus rendszerszemlélet biztonságot ad. A minőségépítést, mint önvédelmi eszközt, munkavégzésünk nyomon követhetőségére, világos, konkrét, értékelhető szinten tartására kívántuk és a jövőben kívánjuk használni A MIP kiépítésének feltételei A MIP-el teljesen azonosulni tudó, lelkesedni és lelkesíteni tudó óvodavezető, a többieknél hamarabb elkötelezettséget érző kollégák, akik egymás kiegészítőjeként 12

14 is képesek dolgozni, együttműködni, minőségbiztosítással kapcsolatos továbbképzésen, tréningen való részvétel, illetve szakkönyvtárunk célirányos gazdagítása, munkavégzés segítő tárgyi és személyi feltételek megléte, számítógépes ismeretekkel rendelkező kollégák, a munka folyamatában természetesnek tartott nyilvánosság biztosítása, ésszerű dokumentációs rend megtanulása A MIP kiépítésének folyamata Azonosultunk a reális helyzetértékelés szükségességével és jelentőségével (mit gondolunk magunkról, mit gondolnak rólunk mások). Az önelemző folyamat mélyítette realitásérzékünket. A nyitott önértékelés során az őszinteségre törekvés a partnereink szemével láttatta önmagunkat. Ahhoz, hogy a partneri igényfelmérést elvégezzük, elkészítettük ennek szabályozását és az alkalmazandó mérőeszközeinket. Az igényfelmérést a fentiek alapján végeztük el. Izgalmas feladatot jelentett számunkra a vélt és mért eredmények feltárása. Közösen elemeztük ki, hogy mit láttunk helyesen, illetve tévesen. A belső intézmény kép kialakításában részt vett a dolgozók teljes köre. Kiscsoportos formában SWOT analízist végeztünk, míg az elvárások és a jövőkép megfogalmazása kérdőív segítségével történt. A szűkített erősség- és gyengeséglista összehasonlításán keresztül jutottunk el a célmeghatározásig. Rövid - közép hosszú távú céljainkra intézkedési tervet készítettünk. A külső intézménykép kialakításához szintén kérdőívet alkalmaztunk. A nyitott önértékelésről készült összefoglalót együttesen fogalmaztuk meg, és vetettük össze Pedagógiai programunkkal A MIP kiépítésének eredményei megkezdődött a szemléletváltás a dolgozók elfogadták a szolgáltató jelleget segített a munkamegosztásban megindult a probléma centrikus gondolkodás, ami elősegítette óvodánk önfejlődését elsajátítottuk azt a gondolkodásmódot, amelyben a konkrét tények és bizonyítások alapján tudunk dönteni hatékonnyá vált az információáramlás kialakult testületünk problémaérzékenysége és mélyült önértékelésünk is, nyíltabbá váltak a rejtett képességek javult a partnerekkel való kapcsolatrendszerben a nyitottságunk, véleményüket beépítjük a mindennapi munkánkba a partnerközpontú gondolkodás kialakult bennünk, így a jövőben tudatosan végezzük a folyamatos fejlesztést, a munkánkat meghatározó folyamatok szabályozását 13

15 5.6. A szervezet bemutatása Mivel óvodánk dolgozói létszáma 7 fő (4 óvodapedagógus, 3 technikai dolgozó), ezért külön minőségfejlesztési csoportok létrehozását szükségtelennek éreztük, a folyamat egészének mindannyian részesei vagyunk Szervezeti struktúra a minőségfejlesztés tükrében SZAKMAI VEZETÉS ÓVODAVEZETŐ MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK TECHNIKAI DOLGOZÓK /DAJKÁK, KONYHAI SEGÍTŐ/ Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Az óvodavezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, fenntartó által készített munkaköri leírása, valamint a belső szabályozók határozzák meg. A vezetési feladatokat ellátók körébe tartozik a minőségügyi vezető is Feladatok, hatáskörök Az óvodapedagógusok a nevelési programunkban meghatározottak alapján végzik önállóan a munkájukat, s a technikai dolgozókkal együtt részt vesznek év végén az értékelésben. Az intézményvezetés fogalmába mind az óvodavezető, mind a minőségügyi vezető beletartozik e dokumentum értelmében. A vezetés célja: - mindazon feladatok, felelősségi jogkörök meghatározása, amelyek az intézményvezetés számára az intézmény irányításával kapcsolatban rendszeresen felmerülnek. - az intézmény jogszerű működésének biztosítása. A törvények, jogszabályok, rendeletek naprakész ismeretének, hozzáférésének biztosítása a dolgozók számára. 14

16 Minőségügyi vezető: Az alkalmazotti kör egyetértésével az óvodavezetőtől határozott időre kapja megbízását, amely többször meghosszabbítható. Ellátja a minőségfejlesztési csoport önálló felelős vezetését; Biztosítja az intézmény minőségirányítási rendszerének működtetését; Felügyeli az intézkedési tervek végrehajtásának irányítását; Megszervezi az igény és elégedettség vizsgálatok végzését; Elvégzi a minőségfejlesztéssel összefüggő értékelések, elemzések készítését; az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését koordinálja. Tájékoztatja az óvodavezetés t a vezetői értekezleteken, a tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódó javaslatairól. Kiemelt feladata: - Beszámolási kötelezettsége (az intézményvezető felé írásban adott év júniusában) Irányítja: a fejlesztő csoport munkáját; Felelős: - az intézmény minőségpolitikájának érvényesítéséért; - a minőségfejlesztési csoport munkájának tervezettségéért, előkészítéséért; - a fejlesztési feladatokban a testületi döntések előkészítéséért; - a fejlesztés eredményeinek dokumentálásáért; - az IMIP-ben leírtaknak megfelelő rendszer működéséért; - a beszámoló elkészítéséért a hatáskörébe átruházott területről; - a beszámolóiban leírtak hitelességéért. Döntést hoz: a fejlesztő csoport munkaszervezésének ügyeiben Az óvodavezetés elkötelezettsége, felelőssége Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége a jogi követelményeknek való megfelelést, a jogszerű külső és belső működés biztosítását jelenti. A szabályozó dokumentumok naprakész vezetése, a változásokra történő figyelemfelhívás a minőségügyi vezető feladata. Törvényi változás esetén 1 napon belül köteles erről az óvodavezetőt értesíteni, aki azonnal elvégzi a belső szabályozás módosítását. A módosításról szóló információ átadása a nevelőtestület részére a módosítást követő 2 napon belül történik. A tudomásul vételt a résztvevők aláírásukkal is igazolják. A belső szabályok új dolgozókkal történő megismertetése során alapszabály, hogy a munkába lépést követő 2 napon belül az új dolgozó is megismerje szabályozásainkat, melyet aláírásával igazol. A nyilvánosság szabályozása: a törvényesség értelmében biztosítjuk dokumentumaink nyilvánosságát. Szabályozó dokumentumaink megtalálhatósága óvodánkban a vezetői iroda minőségbiztosítási dokumentumai között van, ahol dolgozóink számár munkaidő alatt megtekinthetőek, kivinni az épületből tilos ezeket. 15

17 Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért és ezek szükség szerinti frissítéséért az óvodavezető a felelős, aki e dokumentumok elkészítésekor figyelembe veszi a jogszabályokat. Ezen dokumentumok módosítására a jogszabály megjelenését követő egy hónapon belül sort kell kerítenie. A külső és belső jogszabályok hozzáférhetőségéért: az intézményben a belső szabályozások a Helyi Nevelési Programban és az SZMSZ-ben találhatók. A belső és külső szabályozók az óvodavezetői irodában találhatók, ezeket a helyiségből kivinni nem lehet. Azért, hogy az érintettek ismerjék a belső és külső jogszabályi követelményeket: ezek elkészítésekor, illetve módosításakor a dolgozókat szóban tájékoztatni kell. A tájékoztatáskor jelenléti ív készül. Az új dolgozóval a belépéstől számított 5 napon belül kell a szabályozó dokumentációt megismertetni, a megismertetést igazoló mellékletet aláíratni. Azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek betartsák az őket érintő jogszabályokat: amikor valamennyi dokumentum a naprakészség igénye miatt kiegészítésre kerül, a mellékletek aláírásával az alkalmazottak a dokumentum teljes, vagy részletenkénti átolvasását igazolják A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A vezetőség ebben az Intézményi Minőségirányítási Programban leírt minőségfejlesztési rendszert a Tulipán Napköziotthonos Óvoda szolgáltatásaira vezette be. Az intézmény vezetője kinyilvánítja teljes elkötelezettségét a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén, a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában,. a minőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában, a minőségirányítási rendszer kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosításában - a költségvetés lehetőségei szerint A vezető vállalja, hogy a kiépített és működtetett rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása (újabb partnerek megnyerése) céljából. Az intézmény munkatársai felelősséget viselnek a jelen program megvalósításáért, a célok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni. 16

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Székhely: 4375Piricse,Petőfi u.5. OM azonosító: Készítette: Hajdu Judit igazgató. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ az Intézményi Minőségirányítási Program megvalósításáról 2005/2006 Beszámoló az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009.

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Készítette: Szmolenszki Mátyásné óvodavezető - 1 - TARTALOM 1. Bevezetés 2. Az óvoda minőségpolitikája Az óvoda jövőképe Az óvoda minőségpolitikai

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 GYÖNGYIKE ÓVODA GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 Ez a dokumentum azért született, mert a Közoktatási Törvény 40. előírja az intézmény számára a minőségirányítási program elkészítését,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004. I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi

Részletesebben

Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004.

Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004. Partnerközpontú intézményi minőségfejlesztési modell kialakításához a Dalos Oviban Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004. Tartalomjegyzék I. A MIP alapjául szolgáló

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2014 A Fazekas József Általános Iskola és Óvoda minőségpolitikájának megfogalmazása 1. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b Készítette: Hartai László igazgatóhelyettes vezetésével Fekete József, Bodor Tamás, Bende Attila, Tusorné

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás - Várvölgy - Zalavár Közös Fenntartású Intézmény

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás - Várvölgy - Zalavár Közös Fenntartású Intézmény Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás - Várvölgy - Zalavár Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Skublics Sándorné Elfogadta: 2011. július 21 -én az alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI PROGRAMJA MÉRK-VÁLLAJ ÁLTALÁNOS MÚVELŐDÉSI KÖZPONT MÉRKI ÓVODA Minőségirányítási INTÉZMÉNYI PROGRAMJA 2010 Tartalomjegyzék: Bevezetés 2.o. 1. Óvoda rövid bemutatása 2.o. 1.1 Személyi és tárgyi feltételeink 2.o.

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja

Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. március 28. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-425/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda helyi nevelési programja módosításának

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére Ikt.szám: 3981-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program felülvizsgálata

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben