SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA Cseke Péter tudományos pályája szokatlan módon kezdődött és még rendhagyóbban folytatódott: egyetemi hallgató korában a kolozsvári stilisztikai iskolát megteremtő Szabó Zoltán professzor műhelyében sajátította el a kutatásmódszertant, de jó ideig nem vehette sok hasznát ennek, mert Bukarestbe került újságírónak. Már 1968 őszén be szeretett volna iratkozni a doktori képzésre, de nagy hatalmú főszerkesztője nem adta beleegyezését ehhez. Amikor az adminisztratív akadályok elhárultak, megnyílt előtte ugyan a doktorálás lehetősége, de rövidesen két témavezető professzora Csehi Gyula és Szigeti József is elhunyt. Mire elkészült disszertációja törzsanyagával, akkorra pedig a nyilvános védés lehetősége vált számára tárgytalanná. A megyei pártbizottság, illetve a belügy engedélyére ugyanis nem számíthatott. Ennek megfelelően a bibliográfia egyrészt az újságírói és szerkesztői munka mellett végzett interdiszciplináris kutatásainak irányait jelzi, amelyekkel végeredményben már 1989 előtt megalapozta későbbi egyetemi működését; tudományos szempontból az arányok természetesen az életpálya második szakaszának javára billennek, amikor is az egyetemi szintű újságírói képzést megteremtő és Korunk-szerkesztő Cseke Péter a tanulmányt tekinti alapvető műfajának.

2 Születési hely, idő: I. Szakmai életrajz: Recsenyéd (Hargita megye, Románia), január 30. Elérhetőségek: Cluj Kolozsvár, Str. Brâncuşi nr. 182/30. Tanulmányok: 1963: érettségi, Székelyudvarhely 1968: magyar nyelv és irodalom szakos tanári diploma, Kolozsvár, Babeş Bolyai Tudományegyetem 1972: posztgraduális képzés sajtótudományból, Bukarest, Politikaés Társadalomtudományi Akadémia 1995: a filológiai tudományok doktora, Kolozsvár, Babeş Bolyai Tudományegyetem Didaktikai fokozatok: 1990 őszétől: óraadó tanár a Babeş Bolyai Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékén 1994-től: adjunktus az egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén 1995-től: átkerül az újonnan létesített Politológiai és Közigazgatási Karra 1997-től: egyetemi docens a BBTE Politológiai és Közigazgatási Karának Újságírói Tanszékén 200l-től: egyetemi tanár ugyanott 2003-tól: a Péntek János akadémikus vezette Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tagja, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar doktori programjának témavezetője 2006-tól: a bukaresti Oktatási Minisztérium három szakbizottságának tagja

3 2009-ben: a Média- és Kommunikációtudományi Doktori Iskola kezdeményezője a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon Munkahelyek, tisztségek: : a Bukarestben megjelenő Falvak Dolgozó Népe/Falvak Népe című hetilap kolozsvári szerkesztője, riportere, rovatvezetője 1990 májusától: a Korunk szerkesztője (1991-től 1994-ig szerkesztőségi főtitkára), 1992-től a Korunk Baráti Társaság égisze alatt működő KOMP-PRESS KIADÓ felelős vezetője) 1993-ban: a BBTE keretében megszervezi az egyetemi szintű magyar újságíróképzést majd dékánhelyettesként, illetve dékánként a politikatudományi, közigazgatási és kommunikáció-tudományi képzés magyar tagozatát is 1995 őszétől: az újonnan alakult Politológiai és Közigazgatási Kar tudományos titkára, a magyar tagozatok irányítója 1997 márciusától: a Politológiai és Közigazgatási Kar dékánhelyettese 1999 augusztusától: megbízott dékán ugyanott 2000 februárjától 2002 novemberéig: dékánhelyettes ugyanott 2002 novembere és 2004 márciusa között: a kar választott dékánja 2004 és 2008 között: újból dékánhelyettes Didaktikai tevékenységének irányai: Műfajismeret A magyar sajtó története A tudományos kutatás módszertana Tényfeltáró újságírás, szociográfia A tudományos gondolkodás paradigmái

4 Vendégtanári meghívások Nagy Lajos Király Egyetem, Miskolc (szociográfia, 2001) ELTE Budapest (a két világháború közötti korszak eszmetörténete: 2005, 2006, 2007) Budapesti Kommunikációs Főiskola (médiakommunikáció, szociográfia: 2009-től) Tudományos kutatásainak főbb témakörei: A romániai magyar irodalom története A romániai magyar sajtó története A romániai magyarság művelődéstörténete Két világháború közötti eszmetörténet Sajtóelmélet, tényfeltáró újságírás, szociográfia Tudomány- és oktatáselmélet Szerkesztőbizottsági tag szakfolyóiratoknál: 1990-től: Korunk : Nyelvünk és Kultúránk 1996-tól: Studia Universitatis Babeş Bolyai, seria Ephemerides 1996-tól: Studia Universitatis Babeş Bolyai, seria Politica : Magyar Média 2005-től: Jurnalism şi Comunicare Főszerkesztő: 2006-tól: ME.dok (Média történet kommunikáció) Szaktestületi tagság: 1980: Romániai Írószövetség 1990: Magyar Írószövetség 1990: Romániai Magyar PEN Club alapító tagja 1990: Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (1992 és 2002 között a Szakmai-Oktatási Bizottság elnöke) 1990: Erdélyi Múzeum-Egyesület 1991: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1992: Anyanyelvi Konferencia A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (2000-ig választmányi tag, a Sajtó és Könyvkiadás Szakosztály vezetője) 1992: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 1999: az Erdélyi Magyar Irodalomtörténeti Múzeum alapító tagja 1999: Németh László Társaság

5 2000: az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem Erdélyi Szervezetének alapító tagja 2000: a Magyar Tudományos Akadémia köztestülete 2001: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 2005: a MEDEA Médiatudományi Egyesület kezdeményezője 2009: a KAB Média- és Kommunikáció Szakbizottságának megszervezője Kitüntetések: 1994: az EMKE Kacsó Sándor-díja 1996: a Kolozsvári Írók Társaságának díja a Vigyázó torony (Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1995.) c. kötetéért 1998: a Romániai Írószövetség díja a Metaforától az élet felé (Kriterion Könyvkiadó, Buk.,) c. tanulmánykötetéért 1999: a kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem nívódíja a legszínvonalasabb magyar nyelvű tudományos munkáért 2000: a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének díja az újabb újságíró-nemzedékek szakmai felkészítéséért 2001: a BBTE nívódíja a Horváth István (Balassi Könyvkiadó, Bp., 2000.) című monográfiájáért 2002: a BBTE érdemoklevele az egyetemfejlesztéshez való hozzájárulásáért 2004: a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének PRO LITERATURA díja 2004: a BBTE nívódíja az Időrobbanás (Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003.) című esszé- és tanulmánykötetéért 2005: a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának Szabó Zoltán-díja 2005: a BBTE érdemoklevele az egyetemfejlesztéshez való hozzájárulásért 2009: a Kolozsvári Írók Társaság díja A magyar szociográfia erdélyi műhelyei (Magyar Napló Kiadó, Bp.) c. művéért

6 II. Publikációs lista 1. Önálló kötetek és ismertetések: Víznyugattól vízkeletig. Riportok. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 152 p. Kritikák, ismertetések: 1976 Orbán Ferenc: A szándék tisztelete. Igazság, december Barabás László: Cseke Péter riportkötete. Vörös Zászló, december Veres István: A cselekvés költészete. Szatmári Hírlap, december Oláh István: Népsors, népszolgálat. Hargita, december (r. p.) [Ruffy Péter]: [Tanuljuk meg ezt a nevet: Cseke Péter]. Magyar Nemzet, december Magyari Lajos: A riport lehetőségei. Megyei Tükör, január Bölöni Sándor: Értelmiségiek a szocialista nevelőmunka élvonalában. Előre, január Mózes Attila: Riport és szépirodalom. Utunk, Ua. In: M. A.: Céda korok történelme. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Beke György: Könyv a Nagy-Homoród mentén. A Hét, Beke Mihály [András]: A cselekvés költészete. Jelkép és hagyomány a vízkelet környékén. Korunk, Sipos András: A riport teherbírása. Igaz Szó, Kántor Lajos: Egy műfaj önkritikája. Igazság, április V. G. [Varga Gábor]: A lehetőségek példái. Fáklya, április Zöldi László: Tólig riportok. Élet és Irodalom, Jakab Dénes: Víznyugattól vízkeletig. Keresztény Magvető, Halász Péter: Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig. Alföld, Emberarcok. Riportkönyv Beke Györggyel és Marosi Barnával. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 156 p. Kritikák, ismertetések: 1977 Máriás József: Emberarcok. Szatmári Hírlap, január Pünkösdi Árpád: Emberarcok. Új Tükör, 40.

7 1978 Kósa Csaba: Kolozsvári térképrajzolók. Népszava, január (Sz. G.) [Szőcs Géza]: Emberarcok. Igazság, január Látóhegyi töprengések. Riportok. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 200 p. Kritikák, ismertetések: 1979 Halász Péter: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Honismeret, (d) [Dézsi Ödön]: Látóhegyi töprengések. Vörös Zászló, január Péli Elemér: Látás töprengésekkel. Fálya, január Gy. Szabó Gyula: [Cseke Péter új kötete]. Falvak Dolgozó Népe, Sipos András: Tanulságos töprengések. Brassói Lapok, Fazakas István: Emberül élni Hargita, január Széles Klára: Látóhegyi töprengések. Cseke Péter riportjai. Magyar Nemzet, március Judik Tamás [Sinkó Zoltán]: Szenvedélyekről szenvedélyesen. Igazság, március Nagy Olga: Látóhegyi töprengések. Utunk, Beke György: Látóhegyről meddig nyílik kitekintés? A Hét, Ferencz Zsuzsanna: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Könyvtár, Csapody Miklós: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Hungarológiai Értesítő, Hazatérő szavak. Publicisztikai írások, riportok ( ). Albatrosz Könyvkiadó, Buk., 248 p. Kritikák, ismertetések: 1986 Kászoni József: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Keresztény Magvető, S. A. [Sipos András]: A szülőföld szellemtartományában. Brassói Lapok, Koszta István: A közíró töprengései. Hargita, február Pillich László: Otthon lenni a tájban. Igazság, február Stanik István: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Fáklya, február 19.

8 1986 Horváth Sz. István: Töprengés az írásról. Igaz Szó, Kántor Lajos: Tükörcserepek. Utunk, Botlik József: Hazatérő szavak. Cseke Péter írásai. Magyar Nemzet, október Csapody Miklós: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Hungarológiai Értesítő, Kiss János: Törlesztés. [A cenzúra kitanácsolta előbb a Korunk szeptemberi, majd az májusi számából.] Könyv és kenyér. Riportok, publicisztikai írások. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár p. Kritikák, ismertetések: 1992 Egyed Ákos: Könyv és kenyér. Helikon, Hazatérő szavak. Szociográfiai riportok. Püski, Bp. 422 p. Kritikák, ismertetések: 1994 Bertha Zoltán: Hazatérő szavak. Korunk, Czegő Zoltán: A fölmutatás gúzsaiban. Magyar Élet, Széles Klára:...a körülmények hatalmát elszenvedő és mégis értelmes emberi élet. Helikon, Ua.: Tiszatáj, Beke György: Érdemes-e szociográfiát írni? (Levél Cseke Péterhez). Tiszatáj, ttp://konyvtar.hu/konyv/ Korfordulós újesztendő. Szociográfiai riportok. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely. 104 p. Kritikák, ismertetések: 1994 Ráduly János: Korfordulós újesztendő. Székely Útkereső, Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 192 p. Kritikák, ismertetések: 1996Lászlóffy Aladár: A vigyázó-toronyról. A Hét Tibori Szabó Zoltán: Torony-emberek beszélgetnek. Szabadság, február Szatmári László: Vigyázó torony. Könyvesház,

9 1996 Kuszálik Péter: Cseke Péter: Vigyázó torony. Látó, Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség kisebbségi nyilvánosság. Tanulmányok ( ). Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 244 p. Kritikák, ismertetések: 1998 Ágoston Hugó: A mű mint az élet metaforája. MÚRE Értesítő, Csiki László: A metafora fanyar utóíze. Elhangzott a Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorában, 1998 januárjában. (Szövege Cs. P. birtokában.) 1998 Dávid Gyula: Minden érték kerüljön a helyére. Korunk, Molnár Judit: A Volt, a Van és a Lesz. Erdélyi Napló, Vallasek Júlia: Tények és metaforák. Látó, Nagy Olga: Metaforától az Élet felé. Valóság, Bertha Zoltán: Kisebbségi értelmiség kisebbségi nyilvánosság. A Hét, 49. Ua.: Kortárs, Gáll Ernő: Kisebbségi elit hagyomány és modernizáció feszültségében. Tiszatáj, Beke György: A teljesség egyensúlya. Cseke Péter tanulmányainak margójára. Hitel, Ua. in: B.Gy: Makacs realizmus I. Tanulmányok, interjúk, portrék. KÖZDOK, Bp., HORVÁTH ISTVÁN és az erdélyi népi irodalmi irányzat. Balassi Kiadó, Bp. 244 p. Kritikák, ismertetések: 2001 Bertha Zoltán: Népiség és erdélyiség. Magyar Napló, Borbándi Gyula: A népi líra erdélyi vándorlegénye. Új Horizont, Nagy Pál: Népiség Erdélyben. A Hét, Ua.: Nyelvünk és Kultúránk, Láthatatlan emlékművek. Erdélyi variációk nyelv és lélek szövetségére ( ). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. 290 p.

10 Tényirodalom szociográfia. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. 184 p Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. 344 p. Kritikák, ismertetések: 2003 Borcsa János: Csomópontok és tendenciák. Krónika, december 6 7. Ua. in: B. J.: Irodalmi horizontok. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, Időrobbanás. Egy szellemi útkeresés műhelytörténetéből. Széphalom Könyvműhely, Bp. 264 p Jöjjön el a mi időnk. Esszék, tanulmányok, dokumentumok. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda. 280 p. Kritikák, ismertetések: 2005 Máriás József: Szellemi önépítés, otthonteremtés Erdélyben. Székelyföld, Legyen eszünk, ha már volt. Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl ( ). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc Szépírás Kiadó, Szolnok. 264 p A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Magyar Napló Kiadó, Bp. 246 p. Kritikák, ismertetések: 2009 Pósa Zoltán: A szociográfia erdélyi műhelyei. Cseke Péter író-irodalomtörténész a műfajteremtő valóságfeltárásról. Magyar Nemzet, február Cseke Gábor: Műhelyek, mesterek, muszájherkulesek. Új Magyar Szó, április Bodó Márta: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Keresztény Szó, 5.

11 2009 Máriás József: csak reális önismeretre lehet jövőt építeni Székelyföld, Keszeg Vilmos: Hogyan lehet kutatni és leírni a társadalmat? Látó, Bartha Ákos: Tényfeltárás kisebbségben. Tiszatáj, Önálló szerzői teljesítménynek minősülő forráskiadások, sajtó alá rendezett, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátott dokumentumkötetek: ERDÉLYI FIATALOK dokumentumok, viták ( ). (Dr. László Ferenccel.) Kriterion Könyvkiadó, Buk., 500 p. Kritikák, ismertetések: 1990 Ö. J. [Ötvös József]: Könyvszemle. Üzenet, Pomogáts Béla: Magyar néző (Olvasónapló). Nyelvünk és Kultúránk, Gáll Ernő: Erdélyi Fiatalok mai nézetben. A Hét, Antal Árpád: Egy különös sorsú könyv margójára. Helikon, l Lászlóffy Aladár: Könyvballada. Helikon, Antal Árpád: Egy különös sorsú könyv margójára. Helikon, l Balla Zsófia: Az első szabad könyvről. Családi Tükör, Máthé Dénes: Az Erdélyi Fiatalok és a kisebbségi lét. Korunk, Nagy Pál: Vallatható dokumentumok. Látó, Beke György: Riporter az irodalomtörténet-írásban. Élet és Irodalom, Pomogáts Béla: A második erdélyi nemzedék. Kritika, Szabó T. Ádám: Tiltott könyvek szabadon. Magyar Nemzet, november Domokos Géza: Jó iskolát jelentett. Művelődés, NEM LEHET. A kisebbségi sors vitája. (Molnár Gusztávval.) Héttorony Könyvkiadó, Bp. 268 p. Kritikák, ismertetések: Székelyhídi Ágoston: Kisebbség és teljesség. Erdélyi Magyarság,

12 1990 Gáll Ernő: Ma sem lehet? Keresztény Szó, 28. (augusztus 19.) 1996 Gáll Ernő: A Makkai-dosszié viszontagságai. Forrás, Ua.: Látó, Lásd még Uő: Önrevízió és felelősség. In: Uő: A felelősség új határai. Napvilág Kiadó, Bp., Ifj. Fekete Károly: Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága. Debreczeni Református Kollégium, Debrecen, Ifj. Fekete Károly: A kisebbségi létparadoxon tusája Makkai Sándornál. In: Makkai Sándor: Magunk revíziója. Ed. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. PRO PHILOSOPHIA, Kolozsvár, LEHET NEM LEHET? Kisebbségi létértelmezések ( ). Mentor, Marosvásárhely. 258 p. Kritikák, ismertetések: 1997 Demény Péter: Egy vita nekrológja. Látó, Mikola Péter [Láng Zsolt]: Érdemes nem érdemes? Egy vita utóéletei. Látó, Daróczi Enikős: Kisebbségi létértelmezések. Alföld, Görömbei András: Lehet nem lehet. Hitel, 5. Ua. In: G. A. Létértelmezések. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, A TIZENEGYEK. Egy antológia elő- és utóélete ( ). Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. 272 p. Kritikák, ismertetések: 2003 F. I. [Farkas Imola]: A Tizenegyek egy antológia elő- és utóélete. Szabadság, november (-dán) [Bogdán László]: Egy visszhangos sikerű antológia. Háromszék, január LÁSZLÓ DEZSŐ EMLÉKEZETE Polis Kiadó, Kolozsvár. 360 p. Kritikák, ismertetések: 2003 (az) [Adorjáni Zoltán]: Harminc éve hunyt el László Dezső. Református Szemle [2004]

13 2004 F. I. [Farkas Imola]: Az ige átmenekítője. 100 éve született László Dezső. Szabadság, október Somogyi Botond: Száz éve született László Dezső. Református Szemle, Csóg Szidónia: László Dezső élete és utóélete. Erdélyi Napló, 44. (nov. 2.) 1997 Hovanyecz László: A zárójelbe tett nacionalizmus. Népszabadság, július BUDAY GYÖRGY ÉS KOLOZSVÁR. Álom egy Solvejg-házról. Esszék, tanulmányok, levelek, visszaemlékezések. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 240 p. Kritikák, ismertetések: 2006 Kákonyi Péter: Grafikus kettős száműzetésben. Magyar Nemzet, november Pécsi Györgyi: Buday György-emlékkönyv. (Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban, 2006 szeptemberében.) Ua.: Szabadság, november N. M. K. [Nagy Miklós Kund]: Buday György és Kolozsvár. MÚZSA (Népújság-melléklet), 765., november F. I. [Farkas Imola]: Buday György és Kolozsvár. Szabadság, december leho: A léket kapók és az elsüllyedők Buday György és Kolozsvár. Papiruszportal. Hu. Kulturális portál. Kaláka szépirodalmi folyóirat január Poszler György: Timon a Solvejg-házban. Korunk, Ua.: Tiszatáj, Damján B. Sándor: Buday György és Kolozsvár. Erdélyi Művészet, A szerkesztésében megjelent konferenciakiadványok: Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Az 1992-es kolozsvári konferencia előadásai. HUNGAROLÓGIA 5. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 214 p.

14 Értéktudat az ezredvégen. Magiszter- és doktorjelöltek konferenciája. Kolozsvár, március HUNGAROLÓGIA 11. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. p éves a kolozsvári egyetem. A Babeş Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán november 21-én tartott emlékülés előadásai. (Hauer Melindával.) Komp-Press Kiadó, Kolozsvár. 172 p Minőségi igények és módszertani követelmények a felsőoktatásban. Válogatás a Babeş Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán tartott módszertani konferenciák előadásaiból ( ). (Kozma Kis Erzsébettel.) Presa Universitară Clujană Kiadó, Kolozsvár. 142 p. 4. A szerkesztésében megjelent publicisztikai, irodalmi és tudományos kiadványok: Kötések, sodrásban. A Falvak Dolgozó Népe as évfolyamainak riportantológiája. (Zágoni Attilával.) Politikai Könyvkiadó, Buk. 244 p Horváth István: Kipergett magvak. Novellák, emlékezések. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 512 p Horváth István: Leválthatatlan őrszem. Válogatott versek. Kolozsvár-Napoca, Dacia Könyvkiadó. 276 p.

15 Mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől? RMDSZ-füzetek 4. Kolozsvár. p Lászlóffy Aladár: A jerikói trombitás. Műhelynapló a megtartó melankóliáról. Kolozsvár, Komp-Press Kiadó. 172 p Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén. Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely. 130 p. 34. Volt egyszer egy iskola. Csombordi Emlékkönyv Corvin Kiadó, Déva. 298 p. 35. Gáll Ernő: Számvetés. Huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. Komp-Press Kiadó Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár. 240 p Romániai magyar ki kicsoda (Adonyi Nagy Máriával, Dávid Gyulával, Horváth Androrral, Kántor Lajossal, Szabó Zsolttal.) RMDSZ Scripta Kiadó, Kolozsvár Nagyvárad. 750 p. 37. Kántor Lajos hatvanéves. Komp-Press Kiadó Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár. 32 p. 38. Balázs Ferenc: A rög alatt ( ). Mentor, Marosvásárhely. 306 p. 39. László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok Minerva, Kolozsvár, 284 p Szabédi napjai. Emlékezések, tudományos előadások Kolozsvárt Komp-Press Anyanyelvi Konferencia, Kolozsvár. 284 p.

16 Petkes József: Néprajzi barangolások a Partiumban. Folklór és etnográfia 99. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen. 208 p A Homoród füzes partján Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. (Hála Józseffel.) Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda. 424 p Kistérségek nagy remények? A társadalmi önépítés megújuló formáiról. Korunk Komp-Press Kiadó, Kolozsvár. 319 p. 5. A KRITERION KÖZELKÉPEK sorozatában gondozott irodalomtörténeti kismonográfiák: Láng Gusztáv: Dsida Jenő költészete. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 280 p Pomogáts Béla: Kuncz Aladár. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 264 p. 46. Éger Veronika: Székely János történelmi drámái. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 96 p. 47. Borcsa János: Méliusz József. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 340 p p. 48. Antal Attila: Áprily Lajos. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár Balázs Imre József: Hervay Gizella. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. 182 p.

17 6. Gyűjteményes kötetekben megjelent önálló esszék, tanulmányok: Aki Bartóknak énekelt. In: László Ferenc (szerk.): Bartók-könyv Kriterion Könyvkiadó, Buk Erős várunk, az ének. In: Tóth Sándor (szerk.): Látóhatár. Tizenöt tanulmány. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár Kolozsvári haditudósítók a dunai hadszíntéren. In: Dávid Gyula (szerk.): 1877 Tollal, fegyverrel. Tanulmányok, Kriterion Könyvkiadó, Buk Bartók reánk sütő arca. In: Cseke Péter, Zágoni Attila (szerk.): Kötések, sodrásban. Politikai Könyvkiadó, Buk Ajánlás helyett. In: Major Miklós: Időjárás, éghajlat és a mezőgazdaság. Ceres Könyvkiadó, Buk Kései kérdések (Utószó helyett Horváth István elbeszéléseihez). In: Horváth István: Kipergett magvak. Novellák, emlékezések. Kriterion Könyvkiadó, Buk A Termés szerepe Horváth István világszemléletének kialakulásában. In: Láng Gusztáv és Szabó Zoltán (szerk.): Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok Kriterion Könyvkiadó, Buk A Falvak Népe/Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája In: Dr. Kós Károly Dr. Faragó József (szerk.): Népismereti dolgozatok Kriterion Könyvkiadó, Buk Előszó [Horváth István posztumusz verskötetéhez]. In: H. I.: Leválthatatlan őrszem. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca

18 A népiség elve az Erdélyi Helikonban. In: Szabó Zoltán (szerk.): Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok Kriterion Könyvkiadó, Buk Im jedem Dorf sollst du ein Haus haben (Minden faluban legyen egy házad). In: Hedi Hauser (szerk.): Und um alle Deine Söhne. Kriterion Könyvkiadó, Buk Kolozsvári haditudósítók a dunai hadszíntéren. In: Dávid Gyula (szerk.): 1877 tollal, fegyverrel. Tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Buk Kiből lesz vérbeli mezőgazdász? In: Szabó Zsolt (szerk.): Ember és föld. Kriterion Könyvkiadó, Buk Non omnis moriar! In: H. Szabó Gyula (szerk.): Szeretni a földet. Kriterion Könyvkadó, Buk Önszervező társadalom erdélyi építője (Balázs Ferenc). In: Kántor Lajos (szerk.): Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából. Héttorony Könyvkiadó, Bp A gazdaköröktől az EMGE újjászervezéséig. In: Cseke Péter (szerk.): Mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől? RMDSZ-füzetek 4. Kolozsvár Korfordulós újesztendő. In: Kántor Lajos Veress Zoltán (szerk.): Vándor idő balladája. Krónika Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm

19 Jancsó Béla-redivivus. In: Szabó B. István (szerk.): Feltáratlan értékek a magyar irodalomban Az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete és az MTA Irodalomtudományi Intézete november i tudományos konferenciájának előadásai. Anonymus Kiadó, Bp., p Szellemi légszomjból ocsúdva. In: Beke Sándor (szerk.): Székely Útkereső Antológia. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, Vom rămâne stigmatizaţi? In: Kántor Lajos, Salat Levente (szerk.): Cumpăna 1. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp- Press Kiadó, Kolozsvár A talpon maradás esélyei. In: Dávid Gyula Veress Zoltán (szerk.): Sokszemközt. Emigráns és otthon élő erdélyi magyarok dialógusa. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm Egyetemi szintű magyar újságíróképzés Kolozsvárt. In: Szabó Zsolt (szerk.): Újságíró évkönyv Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, Kolozsvár Marosvásárhely (Auto)ironie în spirit nealterat. In: Kántor Lajos, Makár Júlia, Salat Levente (szerk.): Cumpăna 2. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár Kisebbségi létértelmezések cselekvésképtelen időben. In: Cseke Péter (szerk.): LEHET nem lehet? Mentor Poporanism. In: Horváth Andor, Kántor Lajos (szerk.): Cumpăna 3. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár Tudományművelés egyetem nélkül ( ). In: Faragó József, Incze Miklós, Katona Szabó István (szerk.): 1000 éves a magyar iskola. Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Emlékkönyv. Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány, Bp

20 75. Népi irodalomszemlélet az ezredvégen. In: Serfőző Simon (szerk.): Az irodalmi köztudat dilemmái. Irodalomértelmezés, értékelés, közvetítés. Az évi tokaji írótábor tanácskozása. Tokaji Írótábor Egyesület, Budapest Miskolc Originality on a Universal Scale. In: Horváth Andor, Kántor Lajos, Selyem Zsuzsa (szerk.): Render. Anthology of KORUNK ( ). Komp-Press Kiadó, Kolozsvár Cultivarea ştiinţelor fără universalitate. In: Horváth Andor, Kántor Lajos (szerk.): Cumpăna 4. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár Egyházi és vallásos sajtó kisebbségben. In: Szabó Zsolt (szerk.): Újságíró évkönyv Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, Kolozsvár Marosvásárhely Balázs Ferenc világtávlatot átfogó mészkői tekintete. In: Dáné Tibor Kálmán (szerk.): Balázs Ferenc Emlékkönyv. Kolozsvár, EMKE Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kolozsvár Létértelmezések kisebbségi helyzetben. In: Serfőző Simon (szerk.): Századunk kihívásai a magyar irodalom válaszai. Az évi tokaji írótábor tanácskozása. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc Az unitarizmus szerepe Szabédi László indulásában. In: Cseke Péter (szerk.): Szabédi napjai. Komp-Press Anyanyelvi Konferencia, Kolozsvár Bp Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két világháború közötti Erdélyben. In: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma Nápoly, Szeptember Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scripta Rt., Budapest Szeged

21 Botschaft der Jahrtausendwende. In: Hajdú Farkas-Zoltán, Kántor Lajos, Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Siebenbürgen Magie einer Kulturlandschaft. Kolozsvár Heidelberg Tudományművelés egyetem nélkül ( ). In: Cseke Péter és Hauer Melinda (szerk.): 125 éves a kolozsvári egyetem. A Babeş Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán november 21- én tartott emlékülés előadásai. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, A romániai magyar sajtó történetének előmunkálatai. In: Ágoston Hugó, Ambrus Attila (szerk.): A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének évkönyve Marosvásárhely Öncsonkító irodalom? In: Serfőző Simon (szerk.): Irodalmi nemzet? Hagyományok, kérdések, távlatok az ezredfordulón. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc Két otthon. In: Kántor Lajos és Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem adható város. Korunk Baráti Társaság Mozaik Kiadó, Kolozsvár Szeged Szerkezeti arányok, műfaji rendezőelvek az erdélyi faluszociográfiákban. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár Balázs Ferenc-relevanciák. In: Dáné Tibor Kálmán (szerk.): Szép apostoli élet. A Balázs Ferenc ( ) centenárium előadásai (2001. május 26-án). Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kolozsvár Balázs Ferenc. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely Jancsó Béla. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely

22 91. Horváth István. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely Németh László és Jancsó Béla. In: Monostori Imre, Olasz Sándor (szerk.): Németh László Emlékkönyv. Németh László Társaság Tiszatáj Alapítvány, Szeged A nemzetiségi távlatok kérdéséről. In: Tabajdi Csaba (szerk.): Mérleg és számvetés. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdetei. Codex Print Kft., Bp Az erdélyi falukutatás műhelyei a harmincas években. In: Pölöskei Ferenc (szerk.): A falukutatás fénykora ( ). Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., p Az erdélyi szociográfia elmélete és gyakorlata. In: Beke György (szerk.): Egy műfaj válsága? Tanácskozás az írói szociográfia múltjáról és jövőjéről (Kolozsvár, október). Magyar Napló Kiadó, Bp., p Németh László két erdélyi szellemtársa. In: Serfőző Simon (szerk.): Magyarság és Európa Németh László irodalmi vitái. A Tokaji írótábor évi tanácskozása. Bíbor Kiadó, Miskolc, p Enciklopédikus erdélyi hungarológia. A hetvenöt éves Beke György öt életideje. In: Pomogáts Béla (szerk.): A hűség vallomásai. Megemlékezés Beke György hetvenötödik születésnapján a Budapesti Székely Házban. KÖZDOK, Bp., p Dsida Jenő és az Erdélyi Fiatalok. In: Lisztóczky László (szerk.): Poeta angelicus. Írások Dsida Jenőről és költészetéről. Dsida Jenő Bráti Kör, Eger, p Szólt az Idő általuk. Nyolcvan éve jelent meg a TIZENEGYEK antológiája. In: Kvári Kovács István (szerk.): Unitárius Kalendárium Az Erdélyi Unitárius Egyház kiadása, Kolozsvár, p

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Név: VALLASEK JÚLIA RÉKA Születési hely, év: Kolozsvár, 1975. Lakhely: 400427 Cluj-Napoca, Str.Baita Nr.12/3, Románia Tel: 0726 444 365 E-mail: jvallasek@gmail.com Munkahely: BBTE Kolozsvár

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) ÉLETRAJZ. Csapody Miklós. Témavezető: Dr. Romsics Ignác

Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) ÉLETRAJZ. Csapody Miklós. Témavezető: Dr. Romsics Ignác Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) ÉLETRAJZ Csapody Miklós Témavezető: Dr. Romsics Ignác ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA Történelemtudományi Doktori Iskola Eger, 2012. I. A kutatás előzményei

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

A SZÉKELY ÚTKERESŐ REPERTÓRIUMA 1990 1999 Összeállította BEKE SÁNDOR Sorrendi mutató 1990. 1. szám Csutak Levente: Székely Útkereső fejléc (Grafika) Csutak Levente: Apáczai (Metszet) Reményik Sándor: Az

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

K Á R Á S Z J Ó Z S E F

K Á R Á S Z J Ó Z S E F K Á R Á S Z J Ó Z S E F Bibliográfia Összeállította: KŐSZEGFALVI FERENC Hódmezővásárhely 2003. Előszó Születésének kilencvenedik évfordulóján emlékezünk Hódmezővásárhely díszpolgárára, a viharsarki, Tisza-Maros

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

ARCHÍVUM. EMLÉKEZTETŐ az erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében*

ARCHÍVUM. EMLÉKEZTETŐ az erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében* ARCHÍVUM EMLÉKEZTETŐ az erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében* 1. Mikor hosszas töprengés után e sorok írója arra vállalkozik, hogy szót ejtsen a címben jelzett kérdésről, elöljáróban siet megjegyezni,

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben