SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA Cseke Péter tudományos pályája szokatlan módon kezdődött és még rendhagyóbban folytatódott: egyetemi hallgató korában a kolozsvári stilisztikai iskolát megteremtő Szabó Zoltán professzor műhelyében sajátította el a kutatásmódszertant, de jó ideig nem vehette sok hasznát ennek, mert Bukarestbe került újságírónak. Már 1968 őszén be szeretett volna iratkozni a doktori képzésre, de nagy hatalmú főszerkesztője nem adta beleegyezését ehhez. Amikor az adminisztratív akadályok elhárultak, megnyílt előtte ugyan a doktorálás lehetősége, de rövidesen két témavezető professzora Csehi Gyula és Szigeti József is elhunyt. Mire elkészült disszertációja törzsanyagával, akkorra pedig a nyilvános védés lehetősége vált számára tárgytalanná. A megyei pártbizottság, illetve a belügy engedélyére ugyanis nem számíthatott. Ennek megfelelően a bibliográfia egyrészt az újságírói és szerkesztői munka mellett végzett interdiszciplináris kutatásainak irányait jelzi, amelyekkel végeredményben már 1989 előtt megalapozta későbbi egyetemi működését; tudományos szempontból az arányok természetesen az életpálya második szakaszának javára billennek, amikor is az egyetemi szintű újságírói képzést megteremtő és Korunk-szerkesztő Cseke Péter a tanulmányt tekinti alapvető műfajának.

2 Születési hely, idő: I. Szakmai életrajz: Recsenyéd (Hargita megye, Románia), január 30. Elérhetőségek: Cluj Kolozsvár, Str. Brâncuşi nr. 182/30. Tanulmányok: 1963: érettségi, Székelyudvarhely 1968: magyar nyelv és irodalom szakos tanári diploma, Kolozsvár, Babeş Bolyai Tudományegyetem 1972: posztgraduális képzés sajtótudományból, Bukarest, Politikaés Társadalomtudományi Akadémia 1995: a filológiai tudományok doktora, Kolozsvár, Babeş Bolyai Tudományegyetem Didaktikai fokozatok: 1990 őszétől: óraadó tanár a Babeş Bolyai Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékén 1994-től: adjunktus az egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén 1995-től: átkerül az újonnan létesített Politológiai és Közigazgatási Karra 1997-től: egyetemi docens a BBTE Politológiai és Közigazgatási Karának Újságírói Tanszékén 200l-től: egyetemi tanár ugyanott 2003-tól: a Péntek János akadémikus vezette Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tagja, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar doktori programjának témavezetője 2006-tól: a bukaresti Oktatási Minisztérium három szakbizottságának tagja

3 2009-ben: a Média- és Kommunikációtudományi Doktori Iskola kezdeményezője a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon Munkahelyek, tisztségek: : a Bukarestben megjelenő Falvak Dolgozó Népe/Falvak Népe című hetilap kolozsvári szerkesztője, riportere, rovatvezetője 1990 májusától: a Korunk szerkesztője (1991-től 1994-ig szerkesztőségi főtitkára), 1992-től a Korunk Baráti Társaság égisze alatt működő KOMP-PRESS KIADÓ felelős vezetője) 1993-ban: a BBTE keretében megszervezi az egyetemi szintű magyar újságíróképzést majd dékánhelyettesként, illetve dékánként a politikatudományi, közigazgatási és kommunikáció-tudományi képzés magyar tagozatát is 1995 őszétől: az újonnan alakult Politológiai és Közigazgatási Kar tudományos titkára, a magyar tagozatok irányítója 1997 márciusától: a Politológiai és Közigazgatási Kar dékánhelyettese 1999 augusztusától: megbízott dékán ugyanott 2000 februárjától 2002 novemberéig: dékánhelyettes ugyanott 2002 novembere és 2004 márciusa között: a kar választott dékánja 2004 és 2008 között: újból dékánhelyettes Didaktikai tevékenységének irányai: Műfajismeret A magyar sajtó története A tudományos kutatás módszertana Tényfeltáró újságírás, szociográfia A tudományos gondolkodás paradigmái

4 Vendégtanári meghívások Nagy Lajos Király Egyetem, Miskolc (szociográfia, 2001) ELTE Budapest (a két világháború közötti korszak eszmetörténete: 2005, 2006, 2007) Budapesti Kommunikációs Főiskola (médiakommunikáció, szociográfia: 2009-től) Tudományos kutatásainak főbb témakörei: A romániai magyar irodalom története A romániai magyar sajtó története A romániai magyarság művelődéstörténete Két világháború közötti eszmetörténet Sajtóelmélet, tényfeltáró újságírás, szociográfia Tudomány- és oktatáselmélet Szerkesztőbizottsági tag szakfolyóiratoknál: 1990-től: Korunk : Nyelvünk és Kultúránk 1996-tól: Studia Universitatis Babeş Bolyai, seria Ephemerides 1996-tól: Studia Universitatis Babeş Bolyai, seria Politica : Magyar Média 2005-től: Jurnalism şi Comunicare Főszerkesztő: 2006-tól: ME.dok (Média történet kommunikáció) Szaktestületi tagság: 1980: Romániai Írószövetség 1990: Magyar Írószövetség 1990: Romániai Magyar PEN Club alapító tagja 1990: Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (1992 és 2002 között a Szakmai-Oktatási Bizottság elnöke) 1990: Erdélyi Múzeum-Egyesület 1991: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1992: Anyanyelvi Konferencia A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (2000-ig választmányi tag, a Sajtó és Könyvkiadás Szakosztály vezetője) 1992: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 1999: az Erdélyi Magyar Irodalomtörténeti Múzeum alapító tagja 1999: Németh László Társaság

5 2000: az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem Erdélyi Szervezetének alapító tagja 2000: a Magyar Tudományos Akadémia köztestülete 2001: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 2005: a MEDEA Médiatudományi Egyesület kezdeményezője 2009: a KAB Média- és Kommunikáció Szakbizottságának megszervezője Kitüntetések: 1994: az EMKE Kacsó Sándor-díja 1996: a Kolozsvári Írók Társaságának díja a Vigyázó torony (Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1995.) c. kötetéért 1998: a Romániai Írószövetség díja a Metaforától az élet felé (Kriterion Könyvkiadó, Buk.,) c. tanulmánykötetéért 1999: a kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem nívódíja a legszínvonalasabb magyar nyelvű tudományos munkáért 2000: a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének díja az újabb újságíró-nemzedékek szakmai felkészítéséért 2001: a BBTE nívódíja a Horváth István (Balassi Könyvkiadó, Bp., 2000.) című monográfiájáért 2002: a BBTE érdemoklevele az egyetemfejlesztéshez való hozzájárulásáért 2004: a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének PRO LITERATURA díja 2004: a BBTE nívódíja az Időrobbanás (Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003.) című esszé- és tanulmánykötetéért 2005: a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának Szabó Zoltán-díja 2005: a BBTE érdemoklevele az egyetemfejlesztéshez való hozzájárulásért 2009: a Kolozsvári Írók Társaság díja A magyar szociográfia erdélyi műhelyei (Magyar Napló Kiadó, Bp.) c. művéért

6 II. Publikációs lista 1. Önálló kötetek és ismertetések: Víznyugattól vízkeletig. Riportok. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 152 p. Kritikák, ismertetések: 1976 Orbán Ferenc: A szándék tisztelete. Igazság, december Barabás László: Cseke Péter riportkötete. Vörös Zászló, december Veres István: A cselekvés költészete. Szatmári Hírlap, december Oláh István: Népsors, népszolgálat. Hargita, december (r. p.) [Ruffy Péter]: [Tanuljuk meg ezt a nevet: Cseke Péter]. Magyar Nemzet, december Magyari Lajos: A riport lehetőségei. Megyei Tükör, január Bölöni Sándor: Értelmiségiek a szocialista nevelőmunka élvonalában. Előre, január Mózes Attila: Riport és szépirodalom. Utunk, Ua. In: M. A.: Céda korok történelme. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Beke György: Könyv a Nagy-Homoród mentén. A Hét, Beke Mihály [András]: A cselekvés költészete. Jelkép és hagyomány a vízkelet környékén. Korunk, Sipos András: A riport teherbírása. Igaz Szó, Kántor Lajos: Egy műfaj önkritikája. Igazság, április V. G. [Varga Gábor]: A lehetőségek példái. Fáklya, április Zöldi László: Tólig riportok. Élet és Irodalom, Jakab Dénes: Víznyugattól vízkeletig. Keresztény Magvető, Halász Péter: Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig. Alföld, Emberarcok. Riportkönyv Beke Györggyel és Marosi Barnával. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 156 p. Kritikák, ismertetések: 1977 Máriás József: Emberarcok. Szatmári Hírlap, január Pünkösdi Árpád: Emberarcok. Új Tükör, 40.

7 1978 Kósa Csaba: Kolozsvári térképrajzolók. Népszava, január (Sz. G.) [Szőcs Géza]: Emberarcok. Igazság, január Látóhegyi töprengések. Riportok. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 200 p. Kritikák, ismertetések: 1979 Halász Péter: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Honismeret, (d) [Dézsi Ödön]: Látóhegyi töprengések. Vörös Zászló, január Péli Elemér: Látás töprengésekkel. Fálya, január Gy. Szabó Gyula: [Cseke Péter új kötete]. Falvak Dolgozó Népe, Sipos András: Tanulságos töprengések. Brassói Lapok, Fazakas István: Emberül élni Hargita, január Széles Klára: Látóhegyi töprengések. Cseke Péter riportjai. Magyar Nemzet, március Judik Tamás [Sinkó Zoltán]: Szenvedélyekről szenvedélyesen. Igazság, március Nagy Olga: Látóhegyi töprengések. Utunk, Beke György: Látóhegyről meddig nyílik kitekintés? A Hét, Ferencz Zsuzsanna: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Könyvtár, Csapody Miklós: Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. Hungarológiai Értesítő, Hazatérő szavak. Publicisztikai írások, riportok ( ). Albatrosz Könyvkiadó, Buk., 248 p. Kritikák, ismertetések: 1986 Kászoni József: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Keresztény Magvető, S. A. [Sipos András]: A szülőföld szellemtartományában. Brassói Lapok, Koszta István: A közíró töprengései. Hargita, február Pillich László: Otthon lenni a tájban. Igazság, február Stanik István: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Fáklya, február 19.

8 1986 Horváth Sz. István: Töprengés az írásról. Igaz Szó, Kántor Lajos: Tükörcserepek. Utunk, Botlik József: Hazatérő szavak. Cseke Péter írásai. Magyar Nemzet, október Csapody Miklós: Cseke Péter: Hazatérő szavak. Hungarológiai Értesítő, Kiss János: Törlesztés. [A cenzúra kitanácsolta előbb a Korunk szeptemberi, majd az májusi számából.] Könyv és kenyér. Riportok, publicisztikai írások. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár p. Kritikák, ismertetések: 1992 Egyed Ákos: Könyv és kenyér. Helikon, Hazatérő szavak. Szociográfiai riportok. Püski, Bp. 422 p. Kritikák, ismertetések: 1994 Bertha Zoltán: Hazatérő szavak. Korunk, Czegő Zoltán: A fölmutatás gúzsaiban. Magyar Élet, Széles Klára:...a körülmények hatalmát elszenvedő és mégis értelmes emberi élet. Helikon, Ua.: Tiszatáj, Beke György: Érdemes-e szociográfiát írni? (Levél Cseke Péterhez). Tiszatáj, ttp://konyvtar.hu/konyv/ Korfordulós újesztendő. Szociográfiai riportok. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely. 104 p. Kritikák, ismertetések: 1994 Ráduly János: Korfordulós újesztendő. Székely Útkereső, Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 192 p. Kritikák, ismertetések: 1996Lászlóffy Aladár: A vigyázó-toronyról. A Hét Tibori Szabó Zoltán: Torony-emberek beszélgetnek. Szabadság, február Szatmári László: Vigyázó torony. Könyvesház,

9 1996 Kuszálik Péter: Cseke Péter: Vigyázó torony. Látó, Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség kisebbségi nyilvánosság. Tanulmányok ( ). Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 244 p. Kritikák, ismertetések: 1998 Ágoston Hugó: A mű mint az élet metaforája. MÚRE Értesítő, Csiki László: A metafora fanyar utóíze. Elhangzott a Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorában, 1998 januárjában. (Szövege Cs. P. birtokában.) 1998 Dávid Gyula: Minden érték kerüljön a helyére. Korunk, Molnár Judit: A Volt, a Van és a Lesz. Erdélyi Napló, Vallasek Júlia: Tények és metaforák. Látó, Nagy Olga: Metaforától az Élet felé. Valóság, Bertha Zoltán: Kisebbségi értelmiség kisebbségi nyilvánosság. A Hét, 49. Ua.: Kortárs, Gáll Ernő: Kisebbségi elit hagyomány és modernizáció feszültségében. Tiszatáj, Beke György: A teljesség egyensúlya. Cseke Péter tanulmányainak margójára. Hitel, Ua. in: B.Gy: Makacs realizmus I. Tanulmányok, interjúk, portrék. KÖZDOK, Bp., HORVÁTH ISTVÁN és az erdélyi népi irodalmi irányzat. Balassi Kiadó, Bp. 244 p. Kritikák, ismertetések: 2001 Bertha Zoltán: Népiség és erdélyiség. Magyar Napló, Borbándi Gyula: A népi líra erdélyi vándorlegénye. Új Horizont, Nagy Pál: Népiség Erdélyben. A Hét, Ua.: Nyelvünk és Kultúránk, Láthatatlan emlékművek. Erdélyi variációk nyelv és lélek szövetségére ( ). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. 290 p.

10 Tényirodalom szociográfia. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. 184 p Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. 344 p. Kritikák, ismertetések: 2003 Borcsa János: Csomópontok és tendenciák. Krónika, december 6 7. Ua. in: B. J.: Irodalmi horizontok. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, Időrobbanás. Egy szellemi útkeresés műhelytörténetéből. Széphalom Könyvműhely, Bp. 264 p Jöjjön el a mi időnk. Esszék, tanulmányok, dokumentumok. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda. 280 p. Kritikák, ismertetések: 2005 Máriás József: Szellemi önépítés, otthonteremtés Erdélyben. Székelyföld, Legyen eszünk, ha már volt. Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl ( ). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc Szépírás Kiadó, Szolnok. 264 p A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Magyar Napló Kiadó, Bp. 246 p. Kritikák, ismertetések: 2009 Pósa Zoltán: A szociográfia erdélyi műhelyei. Cseke Péter író-irodalomtörténész a műfajteremtő valóságfeltárásról. Magyar Nemzet, február Cseke Gábor: Műhelyek, mesterek, muszájherkulesek. Új Magyar Szó, április Bodó Márta: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Keresztény Szó, 5.

11 2009 Máriás József: csak reális önismeretre lehet jövőt építeni Székelyföld, Keszeg Vilmos: Hogyan lehet kutatni és leírni a társadalmat? Látó, Bartha Ákos: Tényfeltárás kisebbségben. Tiszatáj, Önálló szerzői teljesítménynek minősülő forráskiadások, sajtó alá rendezett, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátott dokumentumkötetek: ERDÉLYI FIATALOK dokumentumok, viták ( ). (Dr. László Ferenccel.) Kriterion Könyvkiadó, Buk., 500 p. Kritikák, ismertetések: 1990 Ö. J. [Ötvös József]: Könyvszemle. Üzenet, Pomogáts Béla: Magyar néző (Olvasónapló). Nyelvünk és Kultúránk, Gáll Ernő: Erdélyi Fiatalok mai nézetben. A Hét, Antal Árpád: Egy különös sorsú könyv margójára. Helikon, l Lászlóffy Aladár: Könyvballada. Helikon, Antal Árpád: Egy különös sorsú könyv margójára. Helikon, l Balla Zsófia: Az első szabad könyvről. Családi Tükör, Máthé Dénes: Az Erdélyi Fiatalok és a kisebbségi lét. Korunk, Nagy Pál: Vallatható dokumentumok. Látó, Beke György: Riporter az irodalomtörténet-írásban. Élet és Irodalom, Pomogáts Béla: A második erdélyi nemzedék. Kritika, Szabó T. Ádám: Tiltott könyvek szabadon. Magyar Nemzet, november Domokos Géza: Jó iskolát jelentett. Művelődés, NEM LEHET. A kisebbségi sors vitája. (Molnár Gusztávval.) Héttorony Könyvkiadó, Bp. 268 p. Kritikák, ismertetések: Székelyhídi Ágoston: Kisebbség és teljesség. Erdélyi Magyarság,

12 1990 Gáll Ernő: Ma sem lehet? Keresztény Szó, 28. (augusztus 19.) 1996 Gáll Ernő: A Makkai-dosszié viszontagságai. Forrás, Ua.: Látó, Lásd még Uő: Önrevízió és felelősség. In: Uő: A felelősség új határai. Napvilág Kiadó, Bp., Ifj. Fekete Károly: Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága. Debreczeni Református Kollégium, Debrecen, Ifj. Fekete Károly: A kisebbségi létparadoxon tusája Makkai Sándornál. In: Makkai Sándor: Magunk revíziója. Ed. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. PRO PHILOSOPHIA, Kolozsvár, LEHET NEM LEHET? Kisebbségi létértelmezések ( ). Mentor, Marosvásárhely. 258 p. Kritikák, ismertetések: 1997 Demény Péter: Egy vita nekrológja. Látó, Mikola Péter [Láng Zsolt]: Érdemes nem érdemes? Egy vita utóéletei. Látó, Daróczi Enikős: Kisebbségi létértelmezések. Alföld, Görömbei András: Lehet nem lehet. Hitel, 5. Ua. In: G. A. Létértelmezések. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, A TIZENEGYEK. Egy antológia elő- és utóélete ( ). Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. 272 p. Kritikák, ismertetések: 2003 F. I. [Farkas Imola]: A Tizenegyek egy antológia elő- és utóélete. Szabadság, november (-dán) [Bogdán László]: Egy visszhangos sikerű antológia. Háromszék, január LÁSZLÓ DEZSŐ EMLÉKEZETE Polis Kiadó, Kolozsvár. 360 p. Kritikák, ismertetések: 2003 (az) [Adorjáni Zoltán]: Harminc éve hunyt el László Dezső. Református Szemle [2004]

13 2004 F. I. [Farkas Imola]: Az ige átmenekítője. 100 éve született László Dezső. Szabadság, október Somogyi Botond: Száz éve született László Dezső. Református Szemle, Csóg Szidónia: László Dezső élete és utóélete. Erdélyi Napló, 44. (nov. 2.) 1997 Hovanyecz László: A zárójelbe tett nacionalizmus. Népszabadság, július BUDAY GYÖRGY ÉS KOLOZSVÁR. Álom egy Solvejg-házról. Esszék, tanulmányok, levelek, visszaemlékezések. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 240 p. Kritikák, ismertetések: 2006 Kákonyi Péter: Grafikus kettős száműzetésben. Magyar Nemzet, november Pécsi Györgyi: Buday György-emlékkönyv. (Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban, 2006 szeptemberében.) Ua.: Szabadság, november N. M. K. [Nagy Miklós Kund]: Buday György és Kolozsvár. MÚZSA (Népújság-melléklet), 765., november F. I. [Farkas Imola]: Buday György és Kolozsvár. Szabadság, december leho: A léket kapók és az elsüllyedők Buday György és Kolozsvár. Papiruszportal. Hu. Kulturális portál. Kaláka szépirodalmi folyóirat január Poszler György: Timon a Solvejg-házban. Korunk, Ua.: Tiszatáj, Damján B. Sándor: Buday György és Kolozsvár. Erdélyi Művészet, A szerkesztésében megjelent konferenciakiadványok: Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Az 1992-es kolozsvári konferencia előadásai. HUNGAROLÓGIA 5. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 214 p.

14 Értéktudat az ezredvégen. Magiszter- és doktorjelöltek konferenciája. Kolozsvár, március HUNGAROLÓGIA 11. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. p éves a kolozsvári egyetem. A Babeş Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán november 21-én tartott emlékülés előadásai. (Hauer Melindával.) Komp-Press Kiadó, Kolozsvár. 172 p Minőségi igények és módszertani követelmények a felsőoktatásban. Válogatás a Babeş Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán tartott módszertani konferenciák előadásaiból ( ). (Kozma Kis Erzsébettel.) Presa Universitară Clujană Kiadó, Kolozsvár. 142 p. 4. A szerkesztésében megjelent publicisztikai, irodalmi és tudományos kiadványok: Kötések, sodrásban. A Falvak Dolgozó Népe as évfolyamainak riportantológiája. (Zágoni Attilával.) Politikai Könyvkiadó, Buk. 244 p Horváth István: Kipergett magvak. Novellák, emlékezések. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 512 p Horváth István: Leválthatatlan őrszem. Válogatott versek. Kolozsvár-Napoca, Dacia Könyvkiadó. 276 p.

15 Mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől? RMDSZ-füzetek 4. Kolozsvár. p Lászlóffy Aladár: A jerikói trombitás. Műhelynapló a megtartó melankóliáról. Kolozsvár, Komp-Press Kiadó. 172 p Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén. Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely. 130 p. 34. Volt egyszer egy iskola. Csombordi Emlékkönyv Corvin Kiadó, Déva. 298 p. 35. Gáll Ernő: Számvetés. Huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. Komp-Press Kiadó Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár. 240 p Romániai magyar ki kicsoda (Adonyi Nagy Máriával, Dávid Gyulával, Horváth Androrral, Kántor Lajossal, Szabó Zsolttal.) RMDSZ Scripta Kiadó, Kolozsvár Nagyvárad. 750 p. 37. Kántor Lajos hatvanéves. Komp-Press Kiadó Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár. 32 p. 38. Balázs Ferenc: A rög alatt ( ). Mentor, Marosvásárhely. 306 p. 39. László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok Minerva, Kolozsvár, 284 p Szabédi napjai. Emlékezések, tudományos előadások Kolozsvárt Komp-Press Anyanyelvi Konferencia, Kolozsvár. 284 p.

16 Petkes József: Néprajzi barangolások a Partiumban. Folklór és etnográfia 99. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen. 208 p A Homoród füzes partján Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. (Hála Józseffel.) Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda. 424 p Kistérségek nagy remények? A társadalmi önépítés megújuló formáiról. Korunk Komp-Press Kiadó, Kolozsvár. 319 p. 5. A KRITERION KÖZELKÉPEK sorozatában gondozott irodalomtörténeti kismonográfiák: Láng Gusztáv: Dsida Jenő költészete. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 280 p Pomogáts Béla: Kuncz Aladár. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 264 p. 46. Éger Veronika: Székely János történelmi drámái. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 96 p. 47. Borcsa János: Méliusz József. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest Kolozsvár. 340 p p. 48. Antal Attila: Áprily Lajos. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár Balázs Imre József: Hervay Gizella. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. 182 p.

17 6. Gyűjteményes kötetekben megjelent önálló esszék, tanulmányok: Aki Bartóknak énekelt. In: László Ferenc (szerk.): Bartók-könyv Kriterion Könyvkiadó, Buk Erős várunk, az ének. In: Tóth Sándor (szerk.): Látóhatár. Tizenöt tanulmány. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár Kolozsvári haditudósítók a dunai hadszíntéren. In: Dávid Gyula (szerk.): 1877 Tollal, fegyverrel. Tanulmányok, Kriterion Könyvkiadó, Buk Bartók reánk sütő arca. In: Cseke Péter, Zágoni Attila (szerk.): Kötések, sodrásban. Politikai Könyvkiadó, Buk Ajánlás helyett. In: Major Miklós: Időjárás, éghajlat és a mezőgazdaság. Ceres Könyvkiadó, Buk Kései kérdések (Utószó helyett Horváth István elbeszéléseihez). In: Horváth István: Kipergett magvak. Novellák, emlékezések. Kriterion Könyvkiadó, Buk A Termés szerepe Horváth István világszemléletének kialakulásában. In: Láng Gusztáv és Szabó Zoltán (szerk.): Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok Kriterion Könyvkiadó, Buk A Falvak Népe/Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája In: Dr. Kós Károly Dr. Faragó József (szerk.): Népismereti dolgozatok Kriterion Könyvkiadó, Buk Előszó [Horváth István posztumusz verskötetéhez]. In: H. I.: Leválthatatlan őrszem. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca

18 A népiség elve az Erdélyi Helikonban. In: Szabó Zoltán (szerk.): Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok Kriterion Könyvkiadó, Buk Im jedem Dorf sollst du ein Haus haben (Minden faluban legyen egy házad). In: Hedi Hauser (szerk.): Und um alle Deine Söhne. Kriterion Könyvkiadó, Buk Kolozsvári haditudósítók a dunai hadszíntéren. In: Dávid Gyula (szerk.): 1877 tollal, fegyverrel. Tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Buk Kiből lesz vérbeli mezőgazdász? In: Szabó Zsolt (szerk.): Ember és föld. Kriterion Könyvkiadó, Buk Non omnis moriar! In: H. Szabó Gyula (szerk.): Szeretni a földet. Kriterion Könyvkadó, Buk Önszervező társadalom erdélyi építője (Balázs Ferenc). In: Kántor Lajos (szerk.): Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából. Héttorony Könyvkiadó, Bp A gazdaköröktől az EMGE újjászervezéséig. In: Cseke Péter (szerk.): Mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől? RMDSZ-füzetek 4. Kolozsvár Korfordulós újesztendő. In: Kántor Lajos Veress Zoltán (szerk.): Vándor idő balladája. Krónika Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm

19 Jancsó Béla-redivivus. In: Szabó B. István (szerk.): Feltáratlan értékek a magyar irodalomban Az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete és az MTA Irodalomtudományi Intézete november i tudományos konferenciájának előadásai. Anonymus Kiadó, Bp., p Szellemi légszomjból ocsúdva. In: Beke Sándor (szerk.): Székely Útkereső Antológia. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, Vom rămâne stigmatizaţi? In: Kántor Lajos, Salat Levente (szerk.): Cumpăna 1. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp- Press Kiadó, Kolozsvár A talpon maradás esélyei. In: Dávid Gyula Veress Zoltán (szerk.): Sokszemközt. Emigráns és otthon élő erdélyi magyarok dialógusa. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm Egyetemi szintű magyar újságíróképzés Kolozsvárt. In: Szabó Zsolt (szerk.): Újságíró évkönyv Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, Kolozsvár Marosvásárhely (Auto)ironie în spirit nealterat. In: Kántor Lajos, Makár Júlia, Salat Levente (szerk.): Cumpăna 2. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár Kisebbségi létértelmezések cselekvésképtelen időben. In: Cseke Péter (szerk.): LEHET nem lehet? Mentor Poporanism. In: Horváth Andor, Kántor Lajos (szerk.): Cumpăna 3. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár Tudományművelés egyetem nélkül ( ). In: Faragó József, Incze Miklós, Katona Szabó István (szerk.): 1000 éves a magyar iskola. Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Emlékkönyv. Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány, Bp

20 75. Népi irodalomszemlélet az ezredvégen. In: Serfőző Simon (szerk.): Az irodalmi köztudat dilemmái. Irodalomértelmezés, értékelés, közvetítés. Az évi tokaji írótábor tanácskozása. Tokaji Írótábor Egyesület, Budapest Miskolc Originality on a Universal Scale. In: Horváth Andor, Kántor Lajos, Selyem Zsuzsa (szerk.): Render. Anthology of KORUNK ( ). Komp-Press Kiadó, Kolozsvár Cultivarea ştiinţelor fără universalitate. In: Horváth Andor, Kántor Lajos (szerk.): Cumpăna 4. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár Egyházi és vallásos sajtó kisebbségben. In: Szabó Zsolt (szerk.): Újságíró évkönyv Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, Kolozsvár Marosvásárhely Balázs Ferenc világtávlatot átfogó mészkői tekintete. In: Dáné Tibor Kálmán (szerk.): Balázs Ferenc Emlékkönyv. Kolozsvár, EMKE Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kolozsvár Létértelmezések kisebbségi helyzetben. In: Serfőző Simon (szerk.): Századunk kihívásai a magyar irodalom válaszai. Az évi tokaji írótábor tanácskozása. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc Az unitarizmus szerepe Szabédi László indulásában. In: Cseke Péter (szerk.): Szabédi napjai. Komp-Press Anyanyelvi Konferencia, Kolozsvár Bp Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két világháború közötti Erdélyben. In: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma Nápoly, Szeptember Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scripta Rt., Budapest Szeged

21 Botschaft der Jahrtausendwende. In: Hajdú Farkas-Zoltán, Kántor Lajos, Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Siebenbürgen Magie einer Kulturlandschaft. Kolozsvár Heidelberg Tudományművelés egyetem nélkül ( ). In: Cseke Péter és Hauer Melinda (szerk.): 125 éves a kolozsvári egyetem. A Babeş Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán november 21- én tartott emlékülés előadásai. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, A romániai magyar sajtó történetének előmunkálatai. In: Ágoston Hugó, Ambrus Attila (szerk.): A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének évkönyve Marosvásárhely Öncsonkító irodalom? In: Serfőző Simon (szerk.): Irodalmi nemzet? Hagyományok, kérdések, távlatok az ezredfordulón. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc Két otthon. In: Kántor Lajos és Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem adható város. Korunk Baráti Társaság Mozaik Kiadó, Kolozsvár Szeged Szerkezeti arányok, műfaji rendezőelvek az erdélyi faluszociográfiákban. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár Balázs Ferenc-relevanciák. In: Dáné Tibor Kálmán (szerk.): Szép apostoli élet. A Balázs Ferenc ( ) centenárium előadásai (2001. május 26-án). Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kolozsvár Balázs Ferenc. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely Jancsó Béla. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely

22 91. Horváth István. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely Németh László és Jancsó Béla. In: Monostori Imre, Olasz Sándor (szerk.): Németh László Emlékkönyv. Németh László Társaság Tiszatáj Alapítvány, Szeged A nemzetiségi távlatok kérdéséről. In: Tabajdi Csaba (szerk.): Mérleg és számvetés. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdetei. Codex Print Kft., Bp Az erdélyi falukutatás műhelyei a harmincas években. In: Pölöskei Ferenc (szerk.): A falukutatás fénykora ( ). Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., p Az erdélyi szociográfia elmélete és gyakorlata. In: Beke György (szerk.): Egy műfaj válsága? Tanácskozás az írói szociográfia múltjáról és jövőjéről (Kolozsvár, október). Magyar Napló Kiadó, Bp., p Németh László két erdélyi szellemtársa. In: Serfőző Simon (szerk.): Magyarság és Európa Németh László irodalmi vitái. A Tokaji írótábor évi tanácskozása. Bíbor Kiadó, Miskolc, p Enciklopédikus erdélyi hungarológia. A hetvenöt éves Beke György öt életideje. In: Pomogáts Béla (szerk.): A hűség vallomásai. Megemlékezés Beke György hetvenötödik születésnapján a Budapesti Székely Házban. KÖZDOK, Bp., p Dsida Jenő és az Erdélyi Fiatalok. In: Lisztóczky László (szerk.): Poeta angelicus. Írások Dsida Jenőről és költészetéről. Dsida Jenő Bráti Kör, Eger, p Szólt az Idő általuk. Nyolcvan éve jelent meg a TIZENEGYEK antológiája. In: Kvári Kovács István (szerk.): Unitárius Kalendárium Az Erdélyi Unitárius Egyház kiadása, Kolozsvár, p

A költő rövid életrajza

A költő rövid életrajza FÜGGELÉK 320 A költő rövid életrajza LÁSZLÓFFY ALADÁR (GÉZA) született Tordán, 1937. május 18-án. A név eredeti. Álnevet, írói nevet nem használ. Szignóval kisebb írásai jelentek meg alkalomszerűen, heti-

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után

Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után A magyar irodalomtudományi kutatások új fejezete (Erdély,1990 2010) Egyed Emese A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 10. fórum Kolozsvár, 2011. nov. 25-26.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai A TANTÁRGY ADATLAPJA 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírói 1.4 Szakterület

Részletesebben

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Önéletrajz Név: BOTHÁZI MÁRIA Születési hely és idő: Székelyudvarhely, 1977. december 2. Tanulmányok: 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Munkahelyek:

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

46 Spenótos-mese. i. m Uo. 48 Lusta-mese. i. m Helikopteres-mese. i. m L. Zágoni-Joikits Melinda idézett kritikájának címét

46 Spenótos-mese. i. m Uo. 48 Lusta-mese. i. m Helikopteres-mese. i. m L. Zágoni-Joikits Melinda idézett kritikájának címét Jegyzetek 1 Próféta voltam a Balta Albán. 287. In: Huszár Sándor: Sorsom emlékezete. Bukarest, Kriterion, 1982. 2 Uo. 290. 3 Uo. 4 Uo. 291. 5 Vissza a Forrásokhoz (Szerk. Balázs Imre József). Kolozsvár,

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM Tétel- és irodalomjegyzék 1. Nemzeti- és regionális irodalmak a 19-20. század fordulóján. Kényszer-régiók a magyar irodalomban az I. világháború után:

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016 CLASA A V-A 1 KNCZEL RSZ Şcoala Gimnazială, Camin 570 Bréda Bernadett 2 ANTAL BALÁZS Liceul Tehnologic "Petőfi Sándor", Dăneşti 571 Szőcs Judit 3 BALLA Şcoala Gimnazială "Majláth Gusztáv Károly" 572 Sárig

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. A kötet megjelenését a támogatta. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24 Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban Szerkesztette Keszeg Vilmos

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK Eseménynaptár Kolozsvár, 1989. december 23.: 15 kolozsvári értelmiségi Hívó szó cím felhívásában, többek között, legsürg sebb feladatnak tekinti az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezését és m ködése

Részletesebben

A MaCS konferencia első tizenöt éve

A MaCS konferencia első tizenöt éve A MaCS konferencia első tizenöt éve The First 15 Years of Joint Conference of Mathematics and Computer Science Primii 15 ani ai conferinţei MACS KÁSA Zoltán Sapientia EMTE Kolozsvár Marosvásárhely Csíkszereda

Részletesebben