LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT Kihirdetve Érvényes:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAKARÉKSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓI BANKI MAGATARTÁSI KÓDEX ALKALMAZÁSI KÖR A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA A KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK EGYÉB A LAKÁSHITELEKET ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A KÖLCSÖN IGÉNYBE VÉTELE A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ELÁLLÁSI JOG A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA ELŐTT A KÖLCSÖN KAMATA ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉGE...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK A KÖLCSÖN KAMATÁNAK SZÁMÍTÁSI MÓDJA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK A KÖLCSÖN ÉVES KEZELÉSI KÖLTSÉGÉNEK SZÁMÍTÁSI MÓDJA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK REFERENCIA KAMAT A KIEGÉSZÍTŐ KAMATTÁMOGATÁSÚ KÖLCSÖNÖKNÉL...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK REFERENCIA KAMAT A FIATALOK ÉS TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK KAMATTÁMOGATÁSÚ KÖLCSÖNEINÉL...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK REFERENCIA KAMAT A PIACI FELTÉTELŰ KÖLCSÖNÖKNÉL...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK A TELJES HITELDÍJ MUTATÓ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK AZ ÜGYLETI KAMAT MÓDOSÍTÁSA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK ÜGYLETI KAMAT MÓDOSÍTÁSA NEM REFERENCIA KAMATLÁBHOZ KÖTÖTT HITELEK ESETÉBEN HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK ÜGYLETI KAMAT MÓDOSÍTÁSA REFERENCIA KAMATLÁBHOZ KÖTÖTT HITELEK ESETÉBEN... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK ÚJ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK ÉRTESÍTÉS AZ ÜGYLETI KAMAT VÁLTOZÁSÁRÓL...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 6. A KÖLCSÖN, A KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE ÉS MEGFIZETÉSÜK MÓDJA A KÖLCSÖN TÖRLESZTŐ ÖSSZEGE A TÖRLESZTŐ ÖSSZEG ESEDÉKESSÉGE A PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE AZ ELŐTÖRLESZTÉS SZABÁLYAI AZ EGYÉB KAMATOK, DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK DÍJAK HITELBÍRÁLATI DÍJ HELYSZÍNI SZEMLE DÍJA FEDEZETCSERE DÍJA ELŐTÖRLESZTÉS DÍJA ZÁRLATI DÍJ FEDEZETI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI DÍJ KEZESSÉGVÁLLALÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSI DÍJ RENDELKEZÉSRE TARTÁSI DÍJ HELYSZÍNI SZEMLE DÍJA ÜGYINTÉZÉSI DÍJ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI DÍJ

3 NEM HITELES TULAJDONI LAP KÖLTSÉGE LEVELEZÉSI DÍJ A KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI A JELZÁLOGJOG A KEZESSÉG EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK KÖRE Vagyonbiztosítás Hitelfedezeti életbiztosítás FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS A NEMTELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI A KÉSEDELEMI KAMAT A FELMONDÁS A FELMODÁST KÖVETŐ 90 NAPOT KÖVETŐEN FIZETENDŐ KAMAT, KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI A ZÁLOGKÖTELEZETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A KEZES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A TAKARÉKSZÖVETKEZET KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A TAKARÉKSZÖVETKEZET ELLENŐRZÉSI JOGA A TAKARÉKSZÖVETKEZET JOGAI A HITELCÉL MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ANNAK ELLENŐRZÉSE Építésügyi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység Engedély nélkül végezhető tevékenység Ingatlan adás-vétel A TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI ADATSZOLGÁLTATÁS ADÓKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA A FELMONDÁS OKAI A FELMONDÁS HATÁLYBA LÉPÉSE A FELMONDÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEI KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER TÁJÉKOZTATÁS A KHR RENDSZERNEK TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS A KHR RENDSZERBEN NYILVÁNTARTOTT ADATOKRÓL KIFOGÁSEMELÉS A KHR RENSZERNEK TÖRTÉNŐ ADAT ÁTADÁS ELLEN A KIFOGÁS KIVIZSGÁLÁSA ADATOK TÖRLÉSE A KHR-BŐL ADATOK KEZELÉSÉNEK KÉRÉSE A KHR-BŐL ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZLÉSE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK

4 - 4 -

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Takarékszövetkezet azonosítói A Takarékszövetkezet neve: FELSŐZSOLCA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET székhelye: 3561, Felsőzsolca Kassai út 28. Cégjegyzékszám: Tevékenységi engedély szám: 748/1997/F számú ÁPTF határozat,1575/1998 számú ÁPTF határozat,1779/1999 számú ÁPTF határozat, I-1280/2001 számú PSZÁF határozat, I-1798/2001 számú PSZÁF határozat, I-1698/2002 számú PSZÁF határozat, I-1328/2003 számú PSZÁF határozat, I-1513/2003 számú PSZÁF határozat, E-I-463/2005 számú PSZÁF határozat, E-I-936/2005 számú PSZÁF határozat, E-I-497/2007 számú PSZÁF határozat, E-I492/2007 számú PSZÁF határozat, E-I852/2007 számú PSZÁF határozat, 21292/27/2008 számú PSZÁF határozat, E-I320/2009 számú PSZÁF határozat, EN-I/N- 439/2009 számú PSZÁF határozat, EN-I/75/2010 számú PSZÁF határozat Banki Magatartási Kódex A (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez, melynek szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a jelen ÁSZFben foglalt jogait azzal összhangban gyakorolja és kötelezettségeit annak megfelelően teljesíti. A kódex rendelkezései megtekinthetők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján (www.pszaf.hu), valamint a Takarékszövetkezet honlapján (www.felsozsolcatakarek.hu). A Takarékszövetkezet felügyeleti szervének neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút Alkalmazási kör Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában felek az Ügyfél, valamint a Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet). Ügyfél az a hatályos jogszabályok szerint deviza-belföldinek minősülő magánszemély, aki részére a Takarékszövetkezet forint lakáshitel ügylet keretében kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettséget vállal (továbbiakban: Ügyfél), továbbá mindazon személyek, akik az Ügyféllel megkötött lakáshitel ügylethez kapcsolódóan akár zálogkötelezettként (továbbiakban: Zálogkötelezett), akár készfizető kezesként (továbbiakban: Kezes), akár egyéb módon a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatba lépnek. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában lakáshitel ügyletnek minősül a Takarékszövetkezet lakossági lakáshitelezési tevékenysége körében létrejött ügylet. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti ezen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyok pontos tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyedi szerződések állapítják meg. Jelen Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott jogviszonyra vonatkozóan jogszabály, illetve egyedi szerződési feltétel másként nem rendelkezik. A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti az Üzletszabályzat tárgyát képező jogviszony tartalmát az adott jogviszonyra vonatkozó egyedi Keretszerződés, az adott szerződésre irányadó ÁSZF, a mindenkor aktuális Hirdetmény és a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata jelenti. A jogviszony tartalmának megállapítása során a fenti felsorolás egyben értelmezési sorrendet is jelent. A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók

6 1. 4. A teljesítés helye, ideje, módja A Takarékszövetkezet teljesítésének helye a Takarékszövetkezet székhelye, módja pedig átutalás az Ügyfél által a kölcsönszerződésben megjelölt számlaszám javára vagy pénztári kifizetés. Törlesztés, illetve Takarékszövetkezet javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen az összeg jóváírásra került a Takarékszövetkezet által kölcsönszerződésben megadott számlára illetve pénztárban. A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeggel a Takarékszövetkezet számlája megterhelésre került illetve pénztárból kifizetésre került az összeg. Az Ügyfél és/vagy Kezes az őt terhelő fizetési kötelezettségeit átutalással vagy pénztári befizetéssel jogosult és köteles teljesíteni a Takarékszövetkezet szerződésben megjelölt számlájára. Az Ügyfél és/vagy Kezes bankszámla terhére adott megbízással köteles intézkedni a szerződése alapján a Takarékszövetkezettel szemben őt terhelő fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az Ügyfél és/vagy Kezes szerződésszerű teljesítésének napja az esedékességet megelőző munkanap. A Takarékszövetkezet az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről szóló számlát az Ügyfél külön írásbeli kérelmére ügyintézési díj felszámítása nélkül annak lakcímére megküldi A kézbesítés szabályai A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Takarékszövetkezet az Ügyfél általa ismert lakcímére küldi az iratokat. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károkat és többletköltségeket a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfélre áthárítani. Amennyiben a Takarékszövetkezet rendelkezésére egyáltalán nem áll semmilyen cím, az értesítés elmaradásából származó károkért az a Takarékszövetkezet nem felel. A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket amennyiben annak tartalma ezt megítélése szerint kifejezetten nem indokolja nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. A Takarékszövetkezet által az Ügyfélhez, a Zálogkötelezetthez, illetve Készfizető kezeshez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a megkötött szerződésben rögzített címre tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlésének napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket a Takarékszövetkezet székhelyére címezve kell küldeni. A jelen Üzletszabályzatban megjelölt, a szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódó tájékoztatási, illetve nyilatkozattételi kötelezettségeket az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet részére postai úton megküldeni. Az írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. Esetenként a Takarékszövetkezet az Ügyfél írásbeli kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Takarékszövetkezet az erre rendszeresített érkeztetési bélyegzőlenyomatával és egy alkalmazottja kézjegyével látja el. A Takarékszövetkezet nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek

7 1. 6. Fogalom meghatározások Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: Lakáshitel: lakóingatlan, üdülő- és lakótelek adás-vételét, továbbá lakóingatlan, illetve üdülő építését, bővítését, korszerűsítését vagy felújítását finanszírozó ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsön. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés: ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett megkötött olyan hitel-, illetőleg kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása. Folyósítás napja: az a nap, amely napon a kölcsön (rész)összegével a Takarékszövetkezet egyszámláját a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. / Magyar Nemzeti Bank megterheli illetve a Takarékszövetkezet pénztárából a kifizetés megtörténik. Ezen a napon több részletben történő folyósítás esetén az első részösszeg folyósításának napján veszi a Takarékszövetkezet a kamatozás szempontjából nyilvántartásába a kölcsön összegét. Üzleti év: a folyósítás illetve első részfolyósítás napjának hónapjában.nap illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól számított egész év, ahol az egész év 365 nap, szökőév esetén 366 nap. Azon időszak, amely időszak alatt a megállapított ügyleti kamat és kezelési költség mértéke feltétlen módon állandó. Üzleti év: naptári év január 1-től december 31-ig számított egész év 365 nap, szökőév esetén 366 nap. Azon időszak, amely időszak alatt a megállapított ügyleti kamat és kezelési költség mértéke feltétlen módon állandó. Hirdetmény: a lakossági kölcsön kondícióiról szóló, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, az előtörlesztés minimális és maximális összegét, azt a maximális vagyonbiztosítási összeget, amelyről az Ügyfél szabadon rendelkezik, valamint a kamatszámítás módszerét tartalmazó, a Takarékszövetkezet ügyfélforgalom számára nyitva álló helységeiben kifüggesztett tájékoztató. Rögzített hitelkamat: a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve Egyéb a lakáshiteleket érintő szabályozás Jelen Üzletszabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet, a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, a pénzforgalomról szóló jogszabályok, továbbá a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi kölcsönszerződéseknek a rendelkezései az irányadóak. 2. A hitelképesség vizsgálata 2.1. A Takarékszövetkezet a hitelkérelmeket az elbíráláskor hatályban lévő a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlásai, továbbá a Takarékszövetkezet hitelezésre vonatkozó belső előírásai szerint bírálja el és engedélyezi

8 2.2. Amennyiben a kért hitel/kölcsön futamideje alatt az egyedülálló, vagy a házaspár mindkét tagja, vagy valamennyi hiteligénylő betölti a 70. életévét, úgy a Bank további biztosíték bevonásának szükségességéről dönthet. További biztosíték lehet különösen a hitel/kölcsön futamidejére, és összegére szóló hitelfedezeti életbiztosítás megkötése a Takarékszövetkezet kedvezményezetti minőségének kikötésével, vagy egy olyan adóstárs kötelezettségbe vonása, aki a 70. életévét a futamidő végéig nem tölti be A hitel a Takarékszövetkezet által mindenkor előírt mértékű rendszeres jövedelem (pl. munkabér, nyugdíj) igazolása mellett nyújtható A hiteligényléseket a Takarékszövetkezet egyedileg bírálja el. A hitelek bírálatánál a Takarékszövetkezet a személyes kötelezettek jövedelmi viszonyait, a fizetésre kötelezettek fizetőképességét és készségét vizsgálja, így különösen a rendszeres havi nettó jövedelem nagyságát, az azt terhelő rendszeres fizetési kötelezettségek összegét. A jövedelmi viszonyok vizsgálata munkaviszonyban álló személyes kötelezettek esetén az igazolt havi nettó munkabér, nyugdíjasok esetén a nyugdíj alapján, valamint a Takarékszövetkezet által elfogadott egyéb jövedelmek alapján történik. Az egyedi hitelbírálat során a Takarékszövetkezet vizsgálja, hogy az igénylő milyen összegű havi törlesztőrészlet fizetését tudja jelenleg vállalni, és az általa kért futamidő alatt jövedelmi viszonyait tekintve milyen változás várható. A Takarékszövetkezet a hitelbírálat eredménye alapján jogosult további megfelelő jövedelemmel rendelkező kötelezett bevonását kérni A Takarékszövetkezet a lakáshitelt a hitelcél megvalósításához rendelkezésre álló saját anyagi eszközök és egyéb pénzügyi források kiegészítéséhez nyújt. Saját anyagi eszközként kerül figyelembe vételre: - rendelkezésre álló készpénz, lakáscélú megtakarítás, stb., - az építkezésen elvégzett munka, - meglévő építési anyag. 3. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Jelen Üzletszabályzat alapján megkötésre kerülő kölcsönszerződések és szerződést biztosító mellékkötelezettségek szerződéseinek közjegyzői okiratba való foglalása 1 M Ft kölcsönösszeg és azt meghaladó kölcsönösszeg esetén kötelező. A szerződés csak írásban, a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közös megegyezésével módosítható érvényesen. A közjegyzői okiratba való foglalás költségeit az Ügyfél viseli. A szerződésbe foglalt feltételek bármelyikének Ügyfél által kezdeményezett megváltoztatása esetén a Takarékszövetkezet szerződésmódosítási díjat számít fel. 4. A KÖLCSÖN IGÉNYBE VÉTELE A kölcsön folyósításának időpontja A Takarékszövetkezet a kölcsönt az egyedi kölcsönszerződésekben, valamint a jelen Üzletszabályzat 3.2. pontjában felsorolt valamennyi folyósítási feltétel teljesülésének a Takarékszövetkezet részére történő igazolását követő 10 napon belül az Ügyfél által a kölcsönszerződésben megjelölt számlára, átutalással vagy pénztári kifizetéssel bocsátja, az Ügyfél rendelkezésére. Amennyiben a folyósításra rendelkezésre álló időtartam utolsó napja munkaszüneti vagy bankszünnap, a folyósítási kötelezettség végső határideje az azt követő munkanap. Ingatlanvásárlási kölcsön esetén az Ügyfél által megjelölt számlaszám csak az adásvételi szerződésben az eladó által megjelölt számlaszám lehet. Ha a kölcsön folyósításának valamennyi feltétele legkésőbb a szerződésben meghatározott napot megelőző 10. (tizedik) napig amennyiben ezen időpont munkaszüneti vagy bankszünnap, az azt megelőző munkanapig nem teljesül, e határnapot követően a Takarékszövetkezet -t a kölcsönösszeg rendelke

9 zésre bocsátásának kötelezettsége nem terheli. Ha a folyósítási feltételek a fenti végső határidőig nem teljesülnek, a megkötött kölcsönszerződés amennyiben 30 napon belül annak közokiratba foglalt módosításában a felek nem állapodnak meg a felek minden további nyilatkozata vagy rendelkezése nélkül megszűnik. Erről a Takarékszövetkezet az Ügyfelet a megszűnés napjától számított 15 napon belül írásban értesíti. Több részletben folyósítandó kölcsön esetén a kölcsön további részleteinek folyósításához a szerződésben az adott kölcsönrészhez meghatározott bármely feltétel az ahhoz meghatározott időpontig nem teljesül, úgy e határnapot követően a Takarékszövetkezetet a kölcsön mindazon részletének rendelkezésre bocsátási kötelezettsége nem terheli, amely részlethez rendelt folyósítási feltételek nem teljesültek A kölcsön folyósításának általános feltételei A Takarékszövetkezet az általa Ügyfeleinek nyújtott hiteleket az alábbi általános feltételek együttes teljesítése esetén folyósítja: a biztosítékul lekötött ingatlanra vonatkozó, a hitelbírálat során elfogadott illetve meghatározott birtok-, tulajdoni- és teherviszonyokban semmiféle, a Takarékszövetkezetet hátrányosan érintő változás nem következett be, a biztosítékul lekötött per-, teher- és igénymentes ingatlan/ok/ra a földhivatal a Bank által kikötött és a kölcsönszerződésben rögzített ranghelyre a Takarékszövetkezet javára a kölcsönszerződés biztosítására a jelzálogjogot, valamint annak biztosítására a jelzálogjogosult javára az elidegenítési és terhelési tilalmat határozattal bejegyezte és ezt az Ügyfél hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta, a jelzálogul nyújtott ingatlanfedezet a Takarékszövetkezet által megkívánt módon, a Takarékszövetkezetet egyedüli kedvezményezettként/jelzálogjogosultként megjelölve, biztosítva van, a szükséges saját erőt, valamint több részletben történő folyósítás esetén a korábban már folyósított összeget az új kölcsön(rész) igénybevétele előtt az Ügyfél a hitelcél megvalósításához igazoltan felhasználta. A Takarékszövetkezet javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom szerződésben kikötött ranghelyre történő földhivatali bejegyzése érdekében felek eltérő megállapodása hiányában bármely szerződő fél jogosult eljárni, annak költségei a Zálogkötelezettet terhelik. Az egyes kölcsönfajtákhoz meghatározott további folyósítási feltételeket a kölcsönszerződések tartalmazzák Elállási jog a kölcsön folyósítása előtt Ha az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amely miatt a megkötött kölcsönszerződések teljesítése a Takarékszövetkezet részéről nem várható el, vagy ha a szerződések megkötése után olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a szerződések, illetőleg a jelen Üzletszabályzat értelmében azonnali hatályú felmondásnak lenne helye, úgy a kölcsönszerződéstől a Takarékszövetkezet még a folyósítás előtt egyoldalú nyilatkozattal, indoklás és mindenfajta kártérítési kötelezettség nélkül elállhat. Az elállás jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott eseteiben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) aiban foglaltak az irányadók. 5. A KÖLCSÖN KAMATA A kölcsön kamatának számítási módja A kölcsön kamatának meghatározásának alapja a fennálló tőketartozás. Az esedékes kamat mértékét a Takarékszövetkezet a fennálló tőketartozás és a 360 napos kamatszámításos módszer figyelembevételével határozza meg

10 A kamatszámítás napi kamatszámítással történik és a folyósítás napjával kezdődik. A kölcsön folyósításának napja kamatozik, a kölcsön törlesztésének napja nem. A kamatszámítás képlete: Napok Kamat = Tőke * Kamatláb százalékban * Referencia-kamatláb otthonteremtési kamattámogatású kölcsönöknél A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat mértékének meghatározásánál az Államadósság Kezelő Központ által számított és közzétett állampapírhozamot, vagy ennek hiányában referencia hozamot referenciakamatnak tekinti. Az ügyleti kamat együttesének számítási módja a következő: Új lakás építés vásárlás esetén: a) a kölcsön igénylésekor legfeljebb két gyermekes Ügyfél esetében: a. a törlesztés első évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,60 b. a törlesztés második évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,55 c. a törlesztés harmadik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,50 d. a törlesztés negyedik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,45 e. a törlesztés ötödik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,40 b) a kölcsön igénylésekor legfeljebb három gyermekes Ügyfél esetében: a. a törlesztés első évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,70 b. a törlesztés második évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,65 c. a törlesztés harmadik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,60 d. a törlesztés negyedik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,55 e. a törlesztés ötödik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,45 használt lakás vásárlásakor: f. a törlesztés első évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,

11 g. a törlesztés második évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,45 h. a törlesztés harmadik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,40 i. a törlesztés negyedik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,35 j. a törlesztés ötödik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,30 Korszerűsítés esetén: k. a törlesztés első évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,50 l. a törlesztés második évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,45 m. a törlesztés harmadik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,40 n. a törlesztés negyedik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,35 o. a törlesztés ötödik évében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % + 3% állampapírhozam % x 0,30 *A szerződéskötés napján, vagy üzleti év első napján érvényes Államadósság Kezelő Központ által meghatározott állampapírhozam százalékban kifejezve Referencia-kamatláb a kiegészítő kamattámogatású kölcsönöknél A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat mértékének meghatározásánál az Államadósság Kezelő Központ által három havi átlagból számított és közzétett állampapírhozamot, vagy ennek hiányában referencia hozamot referenciakamatnak tekinti. Az ügyleti kamat számítási módja a következő: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % x 1,1 + 4% állampapírhozam % x 0,6 *A szerződéskötés napján, vagy üzleti év első napján érvényes Államadósság Kezelő Központ által meghatározott állampapírhozam százalékban kifejezve Referencia-kamatláb a fiatalok és többgyermekes családok kamattámogatású kölcsöneinél A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat mértékének meghatározásánál az Államadósság Kezelő Központ által számított és közzétett állampapírhozamot, vagy ennek hiányában referencia hozamot referenciakamatnak tekinti. Az ügyleti kamat együttesének számítási módja a következő:

12 c) a kölcsön igénylésekor 35 év alatti legfeljebb egy gyermekes Ügyfél esetében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % x1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,5 d) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább két gyermekes Ügyfél esetében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % x1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,52 e) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább három gyermekes Ügyfél esetében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % x1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,55 f) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább négy gyermekes Ügyfél esetében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % x1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,59 g) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább öt gyermekes Ügyfél esetében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % x1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,64 h) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább 6 gyermekes Ügyfél esetében: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % x1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,70 *A szerződéskötés napján, vagy üzleti év első napján érvényes Államadósság Kezelő Központ által meghatározott állampapírhozam százalékban kifejezve Referencia-kamatláb a piaci feltételű kölcsönöknél A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat mértékének meghatározásánál az Államadósság Kezelő Központ által három havi átlagból számított és közzétett három hónapos futamidejű állampapírhozamot, vagy ennek hiányában referencia hozamot referencia kamatnak tekinti. Az ügyleti kamat számítási módja a következő: ügyleti kamat % évi = *állampapírhozam % +. % *A szerződéskötés napján, vagy a negyedév első napján érvényes Államadósság Kezelő Központ által meghatározott állampapírhozam százalékban kifejezve A teljes hiteldíj mutató A teljes hiteldíj a Hitelfelvevő által a kölcsönért fizetendő terhelés, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat és minden egyéb a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan fizetendő és jogszabályban meghatározott módon figyelembe vett költséget. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) az az éves százalékban kifejezett belső kamatláb, amely mellett a Hitelfelvevő által visszafizetendtendő teljes hiteldíj egyenlő a Hitelfelvevő által a kölcsön folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban a THM számítására vonatkozó jogszabályban meghatározott kivételekkel fizetett összes költséget, díjat. A jelen Uzletszabályzat hatálya alá tartozó lakáshitel ügyletek tekintetében a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján a Takarékszövetkezet mind a megkötendő kölcsönszerződésekben, mind nyilvános tájékoztatóiban és ajánlattételeiben, továbbá hirdetéseiben közli Ugyfeleivel a THM éves százalékos mértékét. A THM az egyes szerződésekben az adott hitelügyletre vonatkozóan a szerződéskötés időpontjában fennálló körülmények és ismert adatok jogszabályban el írt módon történ figyelembe vételével kerül meghatározásra. Az egyéb helyeken közzétett THM-et a Takarékszövetkezet egy, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kölcsönösszeg valamint futamidő és törlesztési mód figyelembe vételével, általános tájékoztató jelleggel határozza meg. A THM meghatározása mindig az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, így a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mértéke egyetlen esetben sem tükrözi a devizahitelek esetében fennálló árfolyamkoc

13 kázatot, valamint a változó kamatozású hitelek kamatkockázatát. Változó kamatozású hitelnek minősül minden olyan hitelügylet, amelynek a futamideje meghaladja a Hitelfelvevő által választott kamatperiódus időtartamát Kondíció módosítása Fogyasztóval kötött kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés esetében a kamat, díj, költség Adós számára kedvezőtlen módosítására az adott kamat, díj- vagy költségelemre kihatással bíró valamely alábbi feltétel, illetve körülmény (a továbbiakban együttesen: Oklista) bekövetkezése esetén jogosult Takarékszövetkezet: A szerződés egyoldalú módosítására a Takarékszövetkezetnek a kamat mértékére kihatással bíró alábbi feltételek, illetve körülmények valamelyikének megváltozása esetén jogosult: A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek a megváltozása. A forrásköltségek megváltozását az alábbi tényezők indokolhatják: jegybanki alapkamat, jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, pénzpiaci kamatlábak és pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása, refinanszírozott hitelek esetében a refinanszírozó bank által felszámított refinanszírozási kamatláb, hiteldíj változása, a Takarékszövetkezet részére nyújtott kezesség, vagy bankgarancia díjának változása, a hazai fizetőeszköz vagy bármely deviza fel-, illetve leértékelése, a pénz-, és tőkepiacok részleges vagy teljes befagyása, a bankközi fizetési rendszer átmeneti vagy tartós leállása, a Takarékszövetkezet vagy a Takarékszövetkezeti hitelintézetek kockázati megítélésének változása, Magyarország hitelbesorolásának változása, a Takarékszövetkezetnél tapasztalt jelentős forráskivonás A jogi, szabályozói környezet megváltozása: a kötelező tartalékolási szabályok megváltozása, a Takarékszövetkezet közteher fizetési kötelezettségének változása, fogyasztói árindex változása, a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályok megváltozása A Takarékszövetkezet által nyújtott hitelekhez kapcsolódó állami támogatások, jogszabályban meghatározott referencia hozam megváltozása vagy megszűnése A Takarékszövetkezeti kockázatvállalás mértékének megváltozása. az ügyfelekért vállalt kockázat tényezőinek (hitelképesség, a biztosítékok értéke) változása, az ügyfélszegmensek, termékcsoportok kockázatának illetve kockázati tényezőinek megváltozása Az ügyfél vagy az ügylet kockázatának megváltozása. Az ügyfél minősítésének változása. Az ügylet Takarékszövetkezet által számított kockázatának változása, Az ügyfél késedelmes teljesítése

14 A szerződés egyoldalú módosítására a Takarékszövetkezetnek a díjak, jutalékok mértékére kihatással bíró alábbi feltételek, illetve körülmények megváltozása esetén jogosult. A Takarékszövetkezet a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) változása esetén jogosult a kölcsönhöz kapcsolódó díjak, jutalékok és költségek mértékét (kivéve a fix díjak, jutalékok és költségek, valamint a százalékos mértékű díjak minimum és maximum értékét) egyoldalúan, az ügyfelek számára kedvezőtlenül módosítani. A szerződés alapján felszámított fix díjak, jutalékok és költségek - beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak, jutalékok és költségek fix összegű minimum és maximum értékét is - a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i értékhez képest automatikusan módosulnak a hirdetményben közzétett időponttól kezdődően. Az ügyfelek ezt követően a módosult díjat, jutalékot és költséget kötelesek megfizetni a Takarékszövetkezet részére. A díjak, jutalékok és költségek éves fogyasztói árindex változásával járó megváltozása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A módosult díjak, jutalékok és költségek értékét a Takarékszövetkezet - legkésőbb a Központi Statisztikai Hivatal honlapján történő közzétételt követő 2. hónap utolsó munkanapjáig - hirdetmény útján közli az ügyfelekkel. A Takarékszövetkezet a fentiek mellett vis maior események - hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz és tőkepiaci zavarok - bekövetkezése esetén jogosult átmenetileg, a zavarok fennállásáig egyoldalúan kamatot, díjat, jutalékot, költséget az ügyfelek számára kedvezőtlenül módosítani. A fentiekben megjelölt valamennyi ok változása önmagában nem feltétlenül eredményezi a fogyasztói kölcsönszerződés kamat- díj- vagy költségelemének módosítását. A Takarékszövetkezet bármikor dönthet úgy, hogy a fentiektől eltérően, az ügyfelek számára kedvezőbb kamatot, díjat, költséget, vagy jutalékot alkalmaz. A Hitelintézet az Oklistában felsorolt, az adott Kamat-, díj-, vagy költségelemre kihatással bíró feltételek vagy körülmények kedvező irányú változását is köteles érvényesíteni, azaz a feltételek, körülmények kedvező változása esetén az érintett Kamat-, díj-, és/vagy költségelemet megfelelően csökkenteni. A Hitelintézet nem jogosult a Szerződést egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani új díj vagy költség bevezetésével. A Hitelintézet nem jogosult továbbá az egyes Kamat, díj, vagy költségelemek Szerződésben meghatározott számítási módját egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. A kölcsön ügyleti kamatlába támogatott hiteleknél üzleti évente, nem támogatott piaci feltételű hiteleknél naptári negyedévente változtozik. A Takarékszövetkezet a referencia kamatláb emelkedése esetén a növekedés arányában emeli az ügyleti kamatot. A Takarékszövetkezet a referencia kamatláb csökkenése esetén a csökkenés arányában csökkenti az ügyleti kamatot. A Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot a referencia-kamatláb futamidejének megfelelő időközönként a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamatlábhoz igazítja. Amennyiben a kölcsönszerzdés kötésének időpontja nem esik egybe a negyedév a első napjával, úgy első alkalommal az első kamperiódus a negyedév utolsó naptári napjával bezárólag tart Új szolgáltatás igénybevétele Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Hitelintézet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket az Ügyfél részére elérhetővé tesz, és melyeket az Ügyfél kifejezetten elfogad

15 5.9. Értesítés az ügyleti kamat változásáról A referenciakamatlábhoz kötött kamatának, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009.(VI.23.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 13. -a szerint kamattámogatott kölcsönök ügyleti kamatának Ügyfél számára kedvezőtlen változása esetében a Takarékszövetkezet az Ügyfélt a Takarékszövetkezet a fiókjaiban elhelyezett Hirdetményben tájékoztatja a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal korábban. A Szerződésben meghatározott Kamatot, díjat vagy költséget érintő, az Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítást Referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a Referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelőzően a Hitelintézet hirdetményben közzéteszi, és az Adóst a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelőző időpontban feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón is értesíti a módosítás tényéről; a kamat és az azon felül az Ügyfél által a Hitelintézetnek fizetendő minden egyéb ellenszolgáltatás (díj, költség) új mértékéről; a módosítást követően az Ügyfél által várhatóan fizetendő törlesztőrészletről; és ha a módosítás kapcsán a törlesztőrészletek száma, vagy gyakorisága változik, ennek tényéről. Az Adós a számára kedvezőtlen egyoldalú módosítás hatálybalépése előtt Referencia-kamatlábhoz kötött Kamat esetén a Referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével jogosult a Kölcsönszerződés ingyenes előtörlesztésére és felmondására. Amennyiben az Adós a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a Felek az Adós általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történő felmondásnak tekintik. A Hitelintézet az Adós által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Hitelintézet és az Adós haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós köteles az eredeti Kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Hitelintézet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesítheti az Adóssal szemben. Ha az Adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a Kölcsönszerződést nem mondja fel, vagy a Kölcsönszerződés az előbbiek szerint nem tekintendő felmondottnak, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelintézet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű Kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított Kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. 6. A KÖLCSÖN, A KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE ÉS MEGFIZETÉSÜK MÓDJA A kölcsön törlesztő összege A kölcsön valamint a kamat havonta esedékessé váló része, továbbá a kezelési költség együttesen képezi a havi törlesztő összeget. A havi törlesztő összeg meghatározása a tőke és kamat tekintetében annuitásos módszerrel történik, az ily módon számított összeg kiegészül a kezelési költség havonta esedékessé váló összegével, az alábbi képlet szerint: Q n R = T * p * Ahol: Q n 1 R a havi törlesztő összeg (Ft) T tőketartozás (Ft) p kamatlábtól és a kezelési költségtől függő szorzótényező; az éves kamatláb és a kezelési költség százalékos formában kifejezett értékének egy hónapra vetített (tizenketted) része

16 p = Kamatláb százalékban * n hatványkitevő, a hitel hónapokban megadott futamideje (12 egész számú többszöröse), azaz a törlesztő részletek összes darabszáma a teljes futamidő alatt Q hatványalap, a p értékétől (éves kamatlábtól) függő matematikai tényező Q = 1 + p A havi törlesztő összeg kivéve esetlegesen az utolsó ügyleti év utolsó törlesztő összegét ügyleti éven belül állandó, a törlesztő összegben a tőke, a kamat és a kezelési költség aránya változó összege. A Takarékszövetkezet nem annuitásos törlesztőrészletet is alkalmazhat, ilyen esetben a törlesztőrészlet a 360 napos módszerrel kiszámított kamat és kezelési költség 1/12-e. Minden ügyleti év első napjával a Takarékszövetkezet újraütemezéssel és a kezelési költség aktualizálásával új törlesztő összeget állapít meg, melyről az Ügyfelet az ügyleti év fordulónapját követő 15 napon belül írásban értesíti. Ezen értesítés nem érinti a Takarékszövetkezet azon kötelezettségét, hogy amennyiben az új ügyleti évben akár a kamat, akár a kezelési költség emelkedik, az erről szóló értesítést a fordulónapot megelőző 15 napig Hirdetmény útján közölje Ügyfelével. Amennyiben a törlesztő összeg annuitás képletével meghatározott havi mértéke az adott ügyleti évben nem éri el a valamely hónapban megfizetendő és a kamatszámítás képlete alapján megállapított ügyleti kamat mértékét, ebben és csak ebben az esetben a Takarékszövetkezet az annuitás képletével meghatározott, adott ügyleti évre vonatkozó törlesztő összeget korrigálja kizárólag olyan mértékig, hogy az adott ügyleti évben a törlesztő összeg havi mértéke minden hónapban elérje a havi ügyleti kamat mértékét A törlesztő összeg esedékessége A kölcsön törlesztő összegének esedékessége a folyósítást illetve az első részfolyósítást megelőzően kerül meghatározásra. Az első törlesztő összeg a folyósítást illetve első részfolyósítás napját követő hónapban a szerződésben megjelölt naptári napon esedékes. Minden további törlesztő összeg havonta, minden hónapnak azonos naptári napján, illetve a kölcsön végső lejárataként meghatározott naptári napon esedékes. A kölcsön első ügyleti évére vonatkozó havi pontos törlesztő összege a kölcsönszerződésben kerül meghatározásra. Többrészletű kölcsönfolyósítás esetén az első részfolyósítást követően a kifolyósított hitelösszeg alapján meghatározott törlesztőrészletet köteles legkésőbb esedékességkor megfizetni az ügyfél. A második és a további részfolyósítások után a fennálló hiteltartozás alapján új törlesztőrészletet állapít a Takarékszövetkezet. Az utolsó részfolyósítást követően a Takarékszövetkezet a fennálló tőketartozás és a lejárat és az aktuális Hirdetmény figyelembe vételével meghatározza a fizetendő új törlesztőrészletet, melyről az Ügyfelet a Takarékszövetkezet írásban értesíti A pénzügyi teljesítés módja és határideje Az Ügyfél az őt terhelő fizetési kötelezettségeit átutalással vagy pénztári befizetéssel köteles teljesíteni. Az átutalást az Ügyfél olyan időpontban köteles teljesíteni, hogy az őt terhelő, esedékessé váló fizetési kötelezettség teljes összege az esedékesség napján amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az esedékességet megelőző munkanap a kölcsönszerződésben megjelölt számlán rendelkezésre álljon. Az Ügyfél az általa a Takarékszövetkezet javára teljesítet átutalást olyan időpontban köteles teljesíteni, hogy az őt terhelő, esedékessé váló fizetési kötelezettség teljes összege az esedékesség napján amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az esedékességet megelőző munkanapon a kölcsönszerződésben megjelölt számlán rendelkezésre álljon. Az Ügyfél által a Takarékszövetkezet javára teljesített bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen az összeg jóváírásra került a Takarékszövetkezet kölcsönszerződésben megjelölt számláján. A

17 szerződésszerű előtörlesztés esetének kivételével, az Ügyfél által az esedékességet megelőzően teljesített fizetéseket is az esedékesség napján kell teljesítettnek tekinteni Az előtörlesztés szabályai Az ügyfél a hitel tölesztése alatt bármikor előtörleszthet, vagyis az esedékes törlesztőrészletnél többet fizethet be. Előtörlesztésnek minősül a kölcsönszerződéshez kapcsolódó hitelfedezeti életbiztosításból fakadó kifizetés is a Takarékszövetkezet javára, úgy minden esetben ezen teljes összeget a Takarékszövetkezet az Ügyfél javára előtörlesztésként írja jóvá. Amennyiben a kifizetett életbiztosítási összeg a teljes fennálló tartozást nem fedezi, a Takarékszövetkezet a rendkívüli előtörlesztést minden esetben akként számolja el, hogy a kölcsön szerződésben megjelölt futamideje nem, csak annak törlesztő összege csökken. Életbiztosítási összeg fizetése esetén jóváírásának napja a biztosítási összeggel érintett szerződés azonosítását követő első törlesztő összeg esedékességével azonos naptári nap. Fenti szabályok az irányadók abban azt esetben is, ha a hitel fedezeteként kikötött ingatlant érintő vagyonbiztosítás alapján a Biztosító Társaság a Takarékszövetkezet, mint kedvezményezett/engedményes részére fizetést teljesít, és ezen összeg helyreállításra fordítása nem lehetséges vagy azt az érintett ingatlan tulajdonosa nem kívánja. Előtörlesztésnek számít az is, ha az Ügyfél a Takarékszövetkezettől felvett kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére elszámolandó, a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermeke után járó, vissza nem térítendő állami támogatásra jogosult. 7. AZ EGYÉB KAMATOK, DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A Takarékszövetkezet által nyújtott lakossági kölcsönökhöz a kölcsön kamatán és éves kezelési költségén felül további díjak kapcsolódhatnak, melyek lehetséges fajtáit és fizetésük feltételeit, esedékességüket jelen fejezet, konkrét mértéküket a Hirdetmény tartalmazza Díjak Hitelbírálati díj A benyújtott kölcsönkérelem vizsgálatát, a hitelügylet feltételei teljesülésének ellenőrzését tartalmazó díj. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Helyszíni szemle díja A kölcsönnel épített, vásárolt lakás építés esetén a a kérelem benyújtásakori építési helyzet felmérésérését, építés során a készültségi állapotának megállapítását, vásárlás esetén a lakás megtekintését, ellenőrzését tartalmazó díj. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Fedezetcsere díja Az Ügyfél által a futamidő alatt kezdeményezett és az ingatlan-fedezet cseréjére vonatkozó kérelem fedezeti érték meghatározását magába foglaló bírálatának díja. A díj és megfizetése a fedezetcserére vonatkozó kérelem benyújtásakor esedékes, és nem tartalmazza az engedélyezés esetén fizetendő szerződésmódosítási díjat, valamint a kötelező közjegyzői okiratkészítés költségeit. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza

18 Előtörlesztés díja Amennyiben az Ügyfél előtörleszt, úgy az általános eljárás szerint előtörlesztési díjat köteles fizetni. A díj mértéke 1 %, vetítési alapja az előtörlesztett tőketartozás összege. Amennyiben a részleges vagy teljes előtörlesztés - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, úgy az előtörlesztési díj mértéke 2%. Nem kell az Ügyfélnek előtörlesztési díjat fizetnie, amennyiben Takarékszövetkezet az Adós számára hátrányos módon az ügyleti kamatot és költséget illetve egyéb díjat egyoldalúan megváltoztatja és az erről szóló az Ügyfélnek postai úton küldött értesítést kézhezvételétől számított 60 napon belül az Ügyfél a fennálló tartozását egyösszegben kifizeti. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni a teljes előtörlesztése (végtörlesztés) esetén, ha az adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni kölcsön részleges vagy terjes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha a fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni a szerződés hatályba lépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni, ha az Adós a Takarékszövetkezettől felvett kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére elszámolandó, a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermeke után járó, vissza nem térítendő állami támogatásra lakásépítési / vásárlási kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása - jogosult Zárlati díj A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet a futamidő alatt ügyleti évente / naptári évente egy alkalommal,elő és végtörleskor egy egy alkalommal belső szabályzatai szerinti zárlati díjat számít fel Fedezeti érték megállapítási és felülvizsgálati díj A Takarékszövetkezet a fedezeti ingatlan hitlelezési értékének megállapítására, és a kölcsön futamideje alatt három évente fedzeti érték megállapítási és felülvizsgálati díjat számít fel belső szabályzatai szerint. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Kezességvállalási díj A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Folyósítási díj A Takarékszövetkezet a kölcsön részfolyósításakor folyósítási díjat számít fel belső szabályzatai szerint

19 A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Rendelkezésre tartási díj A Takarékszövetkezet a még ki nem folyósított kölcsön összege után rendelkezére tartási díjat számít fel belső szabályzatai szerint. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Helyszíni szemle díja A Takarékszövetkezet a lakás megvalósítási szakaszai ellenőrzésére helyszíni szemle díjat számít fel belső szabályzatai szerint. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Ügyintézési díj A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Szerződésmódosítási díj A Takarékszövetkezet a futamidő meghosszabbításáért belső szabályzatai szerinti szerződésmódosítási díjat számít fel. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet a futamidő meghosszabbításáért nem számít fel szerződésmódosítási díjat, amenynyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. Amennyiben a szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével az Adós legalább kilencven napos késedelemben van, a fogyasztó a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő költségmentes meghosszabbítását legfeljebb öt évvel Nem hiteles tulajdoni lap költsége A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet jogosult költséget felszámítani fedezeti ingatlan ingatlanyílvántartási nem hiteles tulajdoni lap lekérdezésésért Levelezési díj A Takarékszövetkezet jogosult levelezési költséget felszámítani a kölcsönszerződés felmondása miatt kiküldött levelek ellentételezéseként. 8. A KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI A jelzálogjog A Takarékszövetkezet kölcsönt a vonatkozó jogszabály szerint csak Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújt. Az Ügyfél fizetőképességének követelménye mellett a biztosíték típusát és mértékét a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján határozza meg. A fedezetül szolgáló ingatlan tekintetében a Takarékszövetkezet a vonatkozó jogszabályi előírás alapján jelzálogjogának biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki A kezesség Kezességként a Takarékszövetkezet csak készfizető kezességet fogad el biztosítékként, melynél a Kezes nem követelheti, hogy a Takarékszövetkezet a követelést először a kötelezettől hajtsa be. Kezes esetenkénti szükségességét a Takarékszövetkezet határozza meg

20 8. 3. Egyéb biztosítékok köre Vagyonbiztosítás Az Ügyfél és/vagy Zálogkötelezett a biztosítékul lekötött ingatlanokat köteles biztosítani, a Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati körökre. A biztosítás kifejezetten a jelzálogjog tárgyára vonatkozó összege nem lehet kevesebb a Takarékszövetkezet által meghatározott összegénél. Az Ügyfél és/vagy Zálogkötelezett a kölcsönszerződés fennállásáig a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül a biztosítási szerződést a Takarékszövetkezet számára hátrányosan nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. Az Ügyfél és/vagy Zálogkötelezett köteles a biztosítási összeget a Takarékszövetkezetre engedményezni, a Takarékszövetkezet kedvezményezettként való megjelölésével. Amennyiben az egy káreseményre a biztosító által teljesítendő kártérítés összege a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghatározott maximális összeget nem haladja meg, a Zálogkötelezett a vagyonbiztosításból származó kártérítés összegével a Takarékszövetkezet külön hozzájárulása nélkül jogosult rendelkezni, de annak összegét köteles a zálogtárgy helyreállítására fordítani. Amennyiben a vagyonbiztosítási káresemény összege a Hirdetményben rögzített mértéket meghaladja, úgy e pénzösszeg a zálogtárgy helyébe lép, illetve a zálogfedezet kiegészítésére szolgál és kifizetése kizárólag és közvetlenül a Takarékszövetkezethez történhet. Ezen összeg helyreállításra történő kifizetését a Takarékszövetkezet amenynyiben ennek feltételei fennállnak és a felek másként nem állapodtak meg kizárólag utólag, a szükséges munkálatok elvégzését igazoló okmányok bemutatását követően utalja át. Amennyiben a zálogtárgy elpusztulásának, illetőleg értékcsökkenésének pótlására egyéb nem biztosító társaság által teljesített kártérítés vagy más érték szolgál, ennek kezelésére is a fenti szabályok az irányadók Hitelfedezeti életbiztosítás A Takarékszövetkezet a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó hitelek körében az Ügyfelektől hitelfedezeti életbiztosítást kötését kérheti. A vonatkozó biztosítási szerződésben részletesen meghatározott feltételek szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító Társaság a fennálló tartozás megfizetését vállalja a Takarékszövetkezet, mint kedvezményezett javára. A biztosítás részletes feltételeit a Takarékszövetkezet és a Biztosító Társaság jogosult meghatározni, melyről a Takarékszövetkezet az Ügyfeleket a hitelbírálat során tájékoztatja. A hitelfedezeti életbiztosítás szerződő felei a Takarékszövetkezet és a Biztosító Társaság, biztosítottja az Ügyfél, kedvezményezettje a Takarékszövetkezet A hitelfedezeti életbiztosítás érvényessége a hitel teljes visszafizetésével, illetve az Ügyfél szerződésszegése miatt a Takarékszövetkezet egyedi döntése alapján szűnik meg. A hitelfedezeti életbiztosításból eredő és az Ügyfelet illető előnyök esetleges elmaradásából származó kárért a Takarékszövetkezet a felelősségét kizárja. Az életbiztosításból származó kifizetéseket a Takarékszövetkezet minden esetben előtörlesztésként számolja el az pontban foglaltak szerint. 9. Futamidő hosszabbítás Amennyiben szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével az Adós kilencven napnál rövidebb késedelemben van, az Adós a futamidő alatt írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. A kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet belső szabályzatai szerint bírálja el. Amennyiben szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével az Adós legalább kilencven napos késedelemben van, az Adós a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadja meg

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2012.01.01. napjától - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. 1. TAKARÉKSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓI... 5 1. 2. BANKI MAGATARTÁSI KÓDEX...

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 10.sz. melléklete A Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. 02. 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. június 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT Általános Üzletszabályzat 9.sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke LAKOSSÁGI FORINT LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. 04.14. A jelen Üzletszabályzat magában foglalja

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6419-122-14

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.)

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) 47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Kamat* ( =

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához összege: 1.000.000,- Ft 15.000.000,- Ft 2 futamideje: 13

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Terméktájékoztató. Piaci kamatozású lakáscélú hitel

Terméktájékoztató. Piaci kamatozású lakáscélú hitel Terméktájékoztató A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

JELZÁLOGLEVÉL KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

JELZÁLOGLEVÉL KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. június 01 -tól/től visszavonásig JELZÁLOGLEVÉL KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Jelzáloglevél kamattámogatás mellett

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

74/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.07.15.)

74/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.07.15.) 74/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.07.15.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. augusztus 03 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Az mértéke

Részletesebben