féléves jelentése. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. 1. féléves jelentése. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés"

Átírás

1 A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság féléves jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés Pécs, augusztus 31. 1

2 Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektetők! A FuturAqua Nyrt. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette gazdasági tevékenységének első hat hónapját összefoglaló és bemutató féléves jelentését. E jelentésben a FuturAqua Csoport vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét a vállalkozói tevékenység során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt mutatjuk be, hogy így - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjunk a beszámolási időszak alatt bekövetkezett eseményekről. A 2014-es gazdasági év első felének legfontosabb gazdasági eseményei: A FuturAqua Csoport konszolidált árbevétele a bázisidőszakhoz képest emelkedett, az első félévben ezer forint volt. Adózás előtti eredményünk csoportszinten ezer forint; Új pénzügyi tevékenységet kezdett az Anyavállalat: a FuturAqua Nyrt. WATERCOIN néven és FQX Vízkvóta Utalvány néven bocsátja ki innovatív pénzügyi instrumentumát; Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. minden termékvonalon növelte árbevételét, a FuturAqua Csoport részesedése a HUMAN GOODS Kft-ben 20%-ról 49,9%-ra növekedett; A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. üzemi eredménye jelentősen javult, a bázisidőszak ezer forint nyereségével szemben ezer forint volt az üzemi eredmény. A Kft. sikeresen listázta be két termékét az INTERSPAR áruházakba. Az Anyavállalat FuturAqua Nyrt. szigorú költségkontroll mellett, a vagyonkezelő alaptevékenység kiegészítéseként közel palack üdítőitalt értékesített; Az Olup Aqua Kft. veszteséges működése miatt a menedzsment célzott intézkedéssorozat bevezetéséről határozott a 3. negyedévben, amely a gazdaságos üzemeléshez szükséges; Megszereztük a Vízpiac Magazin tematikus szakágazati kiadvány (online és print változat) kiadói jogait, így saját sajtóterméke is van a FuturAqua csoportnak; Új irodát nyitott a Társaság Budapesten, az I. kerület Pálya utca 9. szám alatt. Féléves jelentésünk a fentiek mellett átfogó képet ad a FuturAqua Csoport gazdasági helyzetéről, az időszak eseményeiről. Pécs, augusztus 31. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2

3 Tartalomjegyzék I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS A FuturAqua Nyrt. (anyavállalat) első féléves tevékenységének áttekintése - alapadatok... 9 A Társaság alapadatai A Vállalkozás stratégiája 2014-ben A FuturAqua Nyrt. (anyavállalat) üzleti gazdálkodása június 30-ig Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft Telephelyek bemutatása Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft A FuturAqua Nyrt. megszerezte a Vízpiac Magazin kiadói jogait Az Alap 2. Ásványvízüzem projekt első félévében WATERCOIN elnevezéssel bocsát ki átruházható pénzügyi eszközt a FuturAqua A Magyar Nmezeti Bank nyilvántartásba vette a FuturAqua Nyrt. utalványkibocsátói tevékenységét A CODEX Értékpapírnyomda Zrt-nél készül a WATERCOIN A Vízkvóta-kereskedelmi projekt első félévében Könyvvizsgálóval kapcsolatos változások A részvényesek vízvételi joga 2014-ban WaterSharing első félévében A FuturAqua Csoport finanszírozása saját részvények elidegenítése révén a FuturAqua Nyrt. tőkepiaci forrásbevonási stratégiája A Társaság részvényei, a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, saját részvények június 30-án A FuturAqua Csoport várható fejlődésére vonatkozó adatok A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája első félévében A FuturAqua Nyrt. környezetvédelmi politikája Főbb kockázati tényezők 2014-ben A társaság tulajdonosi struktúrája június 30-án Vezető tisztségviselők Az igazgatóság tagjainak részvényállománya június 30-án Javadalmazások és juttatások első félévének közzétételei Nyilatkozat

4 I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS Az Európai Parlament 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a tőzsdére bevezetett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak ( IFRS ) megfelelően készítsék el. A Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a I. félévre vonatkozó jelentéséhez kapcsolódóan a fenti elvek szerint elkészítette az előzőekben bemutatott - konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyekhez az alábbi szöveges magyarázat tartozik. I.) BEVÉTELEK A Futuraqua Nyrt csoport I. félévi értékesítési árbevétele ezer Ft volt, egyéb bevétele 872 ezer Ft. A működési bevételek 11,7 %-kal haladják meg a év hasonló időszakában elért árbevételt. Az árbevétel döntő többsége a konszolidációs körbe tartozó HUMAN GOODS Kft-től származik, az Anyavállaltnak ezer forintos árbevétele volt. II.) MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK A működési ráfordítások a bázisévi adathoz képest szintén növekedtek, azonban növekedési ütemük nem érik el a működési bevételekét. A ráfordításokon belül a kereskedelmi tevékenység előtérbe kerülésével- változatlanul az eladott áruk beszerzési értéke dominál, de a többi ráfordítás elem is jelentősen változott a bázisévhez képest. Jelentősen csökkent a csoport bérköltsége, az Olup Aqua Kft-nél és a HUMAN GOODS Kft-nél egyaránt visszafogottabb volt a bérkiáramlás az év első felében. III.) EREDMÉNYKATEGÓRIÁK A javuló gazdálkodásnak köszönhetően a csoport működési vesztesége jelentősen csökkenő tendenciát mutat, időarányosan alacsonyabb a korábbi időszakinál, mindössze 216 ezer Ft összegű veszteségben realizálódott. A pénzügy eredmény nyereségből veszteségbe váltott. Az oka a HUMAN GOODS Kft. bankkölcsöneinek kamatterheiben keresendő. Az összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem a közötti időszakban ezer Ft volt. IV.) RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY A részvényenkénti eredmény -0,08 Ft/részvény. V.) KAPCSOLT FELEKKEL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK 4

5 A kapcsolt felek között folytatódtak hitelezési kapcsolatok, a FuturAqua Nyrt. a jelentési időszakban az Olup Aqua Kft. részére folyósított tagi kölcsönt első félévében termékértékesítésre ész szolgáltatás nyújtására a cégcsoporton belül nem került sor. VI.) A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA A konszolidált saját tőke 1,4 %-kal nőtt és a beszámolási időszak végén ezer Ft volt. VII.) A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW A Futuraqua csoport konszolidált cash-flow kimutatása ezer Ft pénzeszköz növekedést mutat. A fenti számok nem auditáltak. 5

6 FUTURAQA KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ESZKÖZÖK Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Vevő és egyéb követelések Készletek Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások Folyó adókövetelések Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Befektetési célú ingatlanok Immateriális javak Befektetések 400 Egyéb eszközök (goodwill) Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Szállítók Rövid lejáratú lizingkötelezettségek Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Folyó adókötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Halasztott adó kötelezettségek Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötlezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségok összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvények Nem irányított részesedés Saját tőke összesn FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA I. FÉLÉV (ADATOK 1000 FT-BAN) Termékértékesítés bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások Igénybevett szolgáltatások Anyagjellegű működési ráfordítások Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés és amortizáció 35 Saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Összes működési ráfordítás Működési eredmény Kamatbevételek 59 4 Kamatráfordítások Árfolyamkülönbözetek Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény Adott időszaki adóköltség - Halasztott adó - Adózás utáni eredmény Anyavállalatra jutó rész Kissebségi részesedésre jutó rész 715 Egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

8 Részvényenkénti eredmény higított (Ft/részvény) 0,101 - RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY) 0,

9 1.1. A FuturAqua Nyrt. (anyavállalat) első féléves tevékenységének áttekintése - alapadatok A Társaság alapadatai A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: ) -a továbbiakban Társaság - alapadatai a 2014-es üzleti év január 1-től június 30-ig terjedő időszakában: Cégnév: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., III. emelet Cégjegyzékszáma: Cg A társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út , 1012 Budapest, Pálya utca 9. A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt. Jegyzett tőke: Ft (a beszámolási időszakban változatlan) Hatályos alapszabályunk kelte: augusztus 7. (a beszámolási időszakban hatályos alapszabály kelte: január 31.) 9

10 1.2 A Vállalkozás stratégiája 2014-ben A FuturAqua Csoport a korábban megfogalmazott célokhoz igazodva új utakat és lehetőségeket keresett 2014-ben. Az ásványvíztermelő és vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. Fő csapási irányunk az idei év első félévében is az édesvíz stratégia szerepének felértékelése volt. Teljesen új stratégiai irányt vett ugyanakkor a víz nagykereskedelme a FuturAqua Csoportnál. A standardizált termékként kereskedhető, átruházható vízkvóták létrehozása kiemelkedő stratégiai pont, amelynek jogi keretéhez szükséges egy új tevékenységi kör, a pénzügyi tevékenység beindítása. 1. Vízkvóta-kereskedelem Az ivóvíz, mint kereskedhető nyersanyag a vízkereskedelemmel kapcsolatos terveinket nemcsak a hatalmas nyersanyagkészletekre, de a világszerte példátlannak tekinthető vízkvótakereskedési rendszerünkre is alapozzuk, amelynek népnyelven víztőzsdének hívott platformja 2014-ben válik globálisan is elérhetővé a világpiacon vízhiánnyal küzdő befektetők, vásárlók számára. 10

11 2. Pénzügyi tevékenység alternatív pénz kibocsátása A stratégia legújabb eleme egy ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénz lesz. A tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján, a Magyar Nemezeti Bank felügyeletével történjen. A FuturAqua két típusú forgatható utalványt bocsát ki (FQX Vízkvóta utalvány és WATERCOIN utalvány), amelyek közös sajátossága, hogy hazai törvényes fizetőeszköz fedezetük van, és a Társaság garantálja, hogy a névértékkel megegyező liter ásványvízre (ivóvízre) lehet őket beváltani. 2. Termelő tevékenység A Társaság alapvetően három tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, a köznyelvben Víztőzsde -ként elnevezett vízkvóta kereskedelmi rendszer kiépítésében és így az édesvíz alternatív értékesítésében közvetve, valamint az Alap 2. Ásványvízüzem előkészítésében, amelyet üveges ásványvíz palackozására tervezünk. A Kibocsátó kizárólagos tulajdonába tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két törzskönyvezett ásványvízkúttal rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. 2. Kereskedelmi tevékenység A Társaság kereskedelmi vállalkozása, a HUMAN GOODS Kft. üdítőitalok kereskedelmével foglalkozik. A számviteli törvény értelmében az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. összevont (konszolidált) mérlegbeszámoló készítésébe bevont leányvállalat, míg a Kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. összevont (konszolidált) mérlegbeszámolót készítő anyavállalat. 3. Integrátor-szerep a vízpiacon Magyarországon a vízkészletek jóval meghaladják a szükségleteket, így az édesvíz kvótakereskedelmére alapozzuk a FuturAqua Csoport hosszú távú ágazati stratégiáját. Célunk, hogy a saját kútkapacitásunk mellett a vízpiacon jelen lévő hazai szereplők felesleges készletét is piacra vezessük, így egyre nagyobb hozzáférést biztosítsunk a világon a vízhiánnyal küzdő területek, országok számára. 4. Kommunikációs stratégia saját médiafelületünk a VÍZPIAC Magazin A FuturAqua saját vízügyi kiadványa, a Vízpiac Magazin egy online szaklap, tematikus hírportál, amely a vízről, a fenntartható fejlődés legfontosabb eleméről szól. Az újság ben jött létre, hogy legnagyobb nemzeti kincsünket, a vizet hatékonyan, a víz ügyének felkarolásával, a figyelem koncentrációjával védelmezze. A FuturAqua Csoport saját sajtótermékét korábban nyomtatott változatban is terjesztették, jelenleg csak az online kiadás érhető el, amelynek archívumában ezernél is több érdekes cikk, riport olvasható. A tematikus vízpiaci magazin írásait a leglátogatottabb hírgyűjtő portálok szemlézik. A stratégiai szempontból számtalan előnnyel járó sajtóterméken keresztül a Társaság számára így közvetlenül elérhetővé válik több ezer egyedi látogató, valamint a vízpiaci szakágazat portálon regisztrált képviselői. 11

12 1.3. A FuturAqua Nyrt. (anyavállalat) üzleti gazdálkodása június 30-ig A FuturAqua Nyrt első félévében ezer forint árbevételt ért el, amely üdítőitalok (Black Jaguar és Everiday termékek) eladásából származott. Anyagköltségek ezer forint, az igénybe vett szolgáltatások mértéke pedig ezer forint értékben keletkeztek. Az üzemi tevékenység eredménye forint lett, tekintettel arra, hogy a FuturAqua Csoport működésével kapcsolatos kiadások ennél a társaságnál jelentkeztek (könyvvizsgálat, tőzsdei stb. díjak). A befektetett eszközök értéke június 30-ig terjedő időszakban ezer forintra változott. A tárgyi eszközök állománya az Alap 1. ásványvízüzemhez kapcsolódó ingatlanok vonatkozásában a műszaki gépek, berendezések értéke ezer forint volt az időszak végén (ez nem tartalmazza az eszközökre év végén elszámolandó értékcsökkenést). A befektetett pénzügyi eszközök között a Társaság két leányvállalatának üzletrésze szerepel, a ezer forintos összegből ezer forint az Olup Aqua Kft. üzletrészének értéke, a a fennmaradó rész pedig kereskedelmi leányvállalatunk, a HUMAN GOODS Kft. üzletrészének értéke (4.300 ezer Ft nyilvántartási érték, ezer forint névértéken). A forgóeszközök az anyavállalatnál év közepén ezer forintos értékkel szerepeltek az eszközök között. A FuturAqua Nyrt. összesen ezer forint névértékű saját részvénye névértéken, 5 forintos bekerülési áron van nyilvántartva. A rendelkezésre álló pénzeszközök ezer forintot tettek ki. Aktív időbeli elhatárolásként van nyilvántartva a leányvállalatoknak nyújtott tagi kölcsönök még ki nem fizetett kamata ezer forint értékben. Az összes rendelkezésre álló eszköz anyavállalati szinten ezer forintot tett ki. A Társaság saját tőkéje ezer forintra változott. Jegyzett tőkénk mértéke ezer forint. Eredménytartalékunk ezer forint, a fejlesztési célra lekötött tartalék mértéke pedig ezer forintra emelkedett. A Társaság mérleg szerinti eredménye ezer forint veszteség volt június 30-án. A Társaság összes kötelezettségének mértéke ezer forint. Áruszállításból, szolgáltatásból ezer forint összegű kötelezettsége van a Társaságnak. A mérleg forrásoldala az eszközoldallal egyező, ezer forint. 12

13 1.4. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft. Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Olup Aqua Kft. Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em. A cég fióktelepe(i): HU-7011 Alap, Dózsa György út Cégbejegyzésének helye, időpontja: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs, február 11. Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: december 17. Cégjegyzékszáma: Tevékenységének időtartama: határozatlan Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság Irányadó jog: magyar jog Jegyzett tőkéje: Ft (Ötszázezer forint) A cég statisztikai számjele: Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. A képviseletre jogosul(tak) adatai: dr. Fodor István ügyvezető (a képviselet módja: önálló), Láng Balázs ügyvezető (a képviselet módja: önálló) Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása Üzleti éve: a naptári évvel megegyező Hirdetmények közzétételének helye: Cégközlöny Az Olup Aqua Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a beszámolási időszakban az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt keretében folytatta az ásványvíztermelést első félévében a társaság gazdálkodását a következő adatok jellemezték. Személyi jellegű kiadások Ft összegben merültek fel, az anyagköltségek Ft-ot tettek ki. Az üzemi veszteség forint volt. A befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a HUMAN GOODS Kft. üzletrésze ft névértéken, ami egyben a nyilvántartási érték is. A Társaságnak június 30-án Ft értékű készletei (letermelt ásványvíz, alapanyagok) voltak. A Társaság saját tőkéje Ft volt június 30-án. 13

14 Az Olup Aqua Kft. veszteséges működése miatt a FuturAqua Csoport menedzsmentje célzott intézkedéssorozat bevezetéséről határozott a 3. negyedévben, amely a gazdaságos üzemeléshez szükséges. A veszteségek felszámolására több tárgyalás kezdődött, így nem kizárt, hogy az Alap 1. ásványvízüzemet a 3. negyedévben sajátos konstrukció keretében használja majd a Társaság. Mint ismeretes, az Alap 1. Ásványvízüzem és berendezései a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak, az üzem az Olup Aqua Kft., mint vízjogi engedélyes társaság kezelésében üzemel. A FuturAqua Nyrt. korábban összesen forintot valamivel meghaladó összegben vásárolt a termelés megkezdéséhez szükséges gépeket. A gépsor-vásárlás és a zsugorfóliázó hőalagút, a LINX ipari dátumozó, valamint a gépsor összeállításához szükséges láncpályarendszer mellett a legkorszerűbb vas-mangántalanító berendezést, UV csíramentesítőt, egy 3500 literes ásványvíztartályt szereztük be még ben Telephelyek bemutatása A Társaság telephelye Alap községben található. A községre vonatkozó alapadatok: Jogállás: Község Régió: Közép-Dunántúl Megye: Fejér Kistérség neve: Sárbogárdi Kistérség Székhelye: Sárbogárd Teljes népesség: ( ) 2 032, Területnagyság: Ha A helység lakóinak nemzetiségi kötődése (2001-ben) magyar: 97,0%; cigány: 0,3%; ismeretlen, nem válaszolt: 2,9% Alap község Fejér megyében, a Sárbogárdi kistérségben, a Mezőföldön fekszik, a legközelebbi város Sárbogárd (10 km). Sárbogárdról Alapra mellékút is vezet (6223-as közút). Településszerkezete: síkvidéki útifalu. A falu lakói főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak. A falu fejlett szőlőkultúrával rendelkezik. Saját tulajdonú ingatlanok: 1. Alap 215 Hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 2231 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa 14

15 György út 83. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 214 Hrsz. ingatlannal. Ezen az ingatlanon épületek találhatók, a beépítettség jelenleg 143 négyzetméter. A társaság irodája, szociális helyiségek és két, a jövőben ásványvíz-töltésre, kezelésre szánt melléképületek találhatók itt. Jelenleg Sárbogárd város Építési Hatósága jogerősen engedélyezte az épületkomplexum további 50 négyzetméteres bővítését. 2. Alap 214 Hrsz-ú inagtaln (Alap 1. Ásványvízüzem), 3448 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 81. szám alatt található. Ezen az ingatlanon találhatók a B-37 és B-38-as OKK számú törzskönyvezett ásványvíz-kutak. A kutak kizárólagos tulajdonosa a FuturAqua Nyrt. A kutak hasznosítására a Társaság saját leányvállalatával, az Olup Aqua Kft.-vel kötött kúthasználati- és hasznosítási szerződést. A felépítmények mérete közel 200 négyzetméter. A Társaság által végzett ásványvíz-termelési tevékenység kizárólag hatósági engedélyek birtokában folytatható. A hatósági engedélyek a teljesség igénye nélkül a következők: Vízjogi létesítési engedély a vízkutak létesítésére: a 21666/ /1999. és a 27360/2007. számú vízjogi létesítési engedélyek kerültek kiadásra az Olup Aqua Kft. részére Vízjogi üzemeltetési engedély: alapján a B-37 és B-38 számú kutakra az Olup Aqua Kft. közös vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, hogy a saját célú vízi létesítményeket üzemeltesse. Vízkönyvi tervdokumentációk: együtt a 7/ vízkönyvi szám alatt Vízkészlet-gazdálkodás, vízkészletjárulék fizetés: a Vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 43/1999. KHVM rendelet rendelkezik a létesítési és szüneteltetési vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség utáni vízkészletjárulék kötelezettség mértékének a megállapításáról. Az Olup Aqua Kft. a hatályban lévő jogszabályok értelmében ön-adózó, és jelenleg évente négy alkalommal nyilatkozik a tárgyévi tényleges vízlekötésről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról. A kitermelt ásványvíz mérése: a kitermelt víz mérésére hiteles vízmennyiség mérőt szerelt fel a társaság a 72/ (V. 22) Korm. rendelet alapján. Vízzvizsgálatok: A B-37 és B-38-as kutak vizének éves vizsgálata: a gázvizsgálatot 5 évente kell elvégezni a 12/1999 (VIII. 29.) KHVM rendelet alapján Védőidom-kijelölés: 33263/2009. ügyszámon indult, 68850/2011. iktatószámon kiadott határozat az Alap, B-37 kataszteri számú ásványvízkút hidrogeológiai A és B védőidomának kijelöléséről és kialakításáról (vízikönyvi szám: 7/ ) 15

16 1.6. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft. A FuturAqua Nyrt. két évvel ezelőtt megszerezte az italkereskedelemmel foglalkozó HUMAN GOODS Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16.) üzletrészét. A FuturAqua Csoport jelenleg 49,9%-os részesedéssel rendelkezik ebben a Társaságban. Alapadatok: Cégneve: HUMAN GOODS Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: HUMAN GOODS Kft. Székhelye: 7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16. Cégbejegyzésének helye: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Szekszárd Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: december 17. Cégjegyzékszáma: Cg Tevékenységének időtartama: határozatlan Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság Irányadó jog: magyar jog Jegyzett tőkéje: Ft (Tizenötmillió-kilencszázkilencvenezer forint) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. A képviseletre jogosul(tak) adatai Pál László, született: Szekszárd, október 7. anyja neve: Girst Katalin, lakcíme: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37. Fő tevékenysége: Ital nagykereskedelme Üzleti éve: a naptári évvel megegyező Hirdetmények közzétételének helye: Cégközlöny A HUMAN GOODS Kft óta foglalkozik az Ausztriában gyártott Almdudler gyógynövénytartalmú üdítőital magyarországi kereskedelmével, 2011-től Magyarországon egyetlen, hivatalos szerződött forgalmazóként. Az értékesítést területi képviselőkkel támogatva végzik a hazai ital-nagykereskedők, jelenleg közel 3000 független értékesítési ponton érhető el hazánkban a termékcsalád. A HUMAN GOODS Kft. jelenleg az Almdudler üdítőitalok hipermarketekbe történő piacra juttatását készíti elő, így a FuturAqua Nyrt. termékei is könnyebben juthatnak el a hazai fogyasztókhoz. 16

17 A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a FuturAqua Csoport tőkeemelését a konszolidációs körébe tartozó HUMAN GOODS Értékesítő Kft-ben. A december 17-én tartott taggyűlésének határozata alapján a FuturAqua Nyrt. tulajdonrésze 20%-os részesedésről 24,95%-ra emelkedett. Ezen kívül az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., a FuturAqua Nyrt. leányvállalata alaptőke-emelés keretében szintén 24,95%-os részesedést szerzett a HUMAN GOODS Értékesítő Kft-ben, így a FuturAqua Csoport közvetve és közvetlenül 20%-ról 49,9%-ra növelte részesedését leányvállalatában, amelynek törzstőkéje Ft. A HUMAN GOODS Kft. gazdálkodása első félévében A Kft. a beszámolási időszakban ezer forintos árbevételt ért el, amely 6,5%-os emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. Az anyagjellegű ráfordítások ezer forintot tettek ki, az első félévben ezer forint személyi jellegű kiadás keletkezett. A banki költségek, pénzügyi ráfordítások összege ezer forint volt. A Kft. üzemi eredménye jelentősen javult, a bázisidőszak ezer forint nyereségével szemben ezer forint volt az üzemi eredmény. A pénzügyi műveletek eredménye ezer forint, így a szokásos vállalkozási eredmény adózás előtt forint nyereség volt, amely a bázisidőszak háromszorosa. Az eredmény nem tartalmazza a gazdasági év arányos értékcsökkenési leírásait. A HUMAN GOODS Kft. korábban Ft összegű tagi kölcsönt kapott anyavállalatától, a FuturAqua Nyrt-től. Újabb prémium üdítőital-márkákat vezetett be a hazai piacra a FuturAqua Csoport A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. újabb prémium üdítőital-márkák forgalmazását kezdte meg Magyarországon 2014-ben. A LIMONA nevű, svájci recept alapján gyártott alacsony szénsavtartalmú, alkoholmentes, frissítő limonádé valódi citrom és lime felhasználásával készül. Az üdítő gyümölcsrostokat is tartalmaz, mesterséges adalékanyagok és tartósítószer hozzáadása nélkül palackozzák. 17

18 Ugyancsak népszerű osztrák üdítőital a kisgyermekeknek kínált TWIST AND DRINK, amelynek érdekessége, hogy műanyag palackja egy ujjmozdulattal könnyen nyitható, így a legkisebbek is önállóan fel tudják bontani. Ez az üdítő is természetes gyümölcs sűrítményből készül, szénsavmentes, mesterséges adalékanyagokat nem tartalmaz. A HUMAN GOODS Kft. sikerrel listázta be termékeit az OMV és a MOL benzinkúthálózat üzleteibe, a TWIST AND DRINK pedig Húsvétkor már a CBA élelmiszerlánc 400 egységében is kapható volt A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. sikeresen listázta be két termékét az INTERSPAR áruházakba. Az 1 literes, PET palackos tradicionális Almdudler mellett a cukormentes változat is megvásárolható nyártól az üzletlánc 31 egységében. A megállapodás értelmében 2014-ben négy akciós héten is kapható lesz a termék, másodlagos kihelyezéssel, újságos megjelenéssel. A FuturAqua Nyrt. leányvállalata, a HUMAN GOODS Kft. e megállapodásnak köszönhetően 2014-ben várhatóan 30%-kal növeli bevételeit. A kereskedelmi lánc megrendelése alapján az első beszállítás június 24-én történt meg. 18

19 1.7. A FuturAqua Nyrt. megszerezte a Vízpiac Magazin kiadói jogait A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság március 4-én adott tájékoztatást arról, hogy megszerezte a Vízpiac Magazin kiadói jogait. A Vízpiac Magazin egy online szaklap, tematikus hírportál, amely a vízről, a fenntartható fejlődés legfontosabb eleméről szól. A ben jött létre, hogy legnagyobb nemzeti kincsünket, a vizet hatékonyan, a víz ügyének felkarolásával, a figyelem koncentrációjával védelmezze. A FuturAqua Csoport saját sajtótermékét korábban nyomtatott változatban is terjesztették, jelenleg csak az online kiadás érhető el, amelynek archívumában ezernél is több érdekes cikk, riport olvasható. A tematikus vízpiaci magazin cikkeit a leglátogatottabb hírgyűjtő portálok szemlézik. A stratégiai szempontból számtalan előnnyel járó sajtóterméken keresztül a Társaság számára így közvetlenül elérhetővé válik több ezer egyedi látogató, valamint a vízpiaci szakágazat portálon regisztrált képviselői. 19

20 1.8. Az Alap 2. Ásványvízüzem projekt első félévében A FuturAqua Csoport ásványvíztermelő tevékenységéhez kapcsolódva folyamatosan napirenden tartja az Alap 2. projektjét, amely megfelelő piaci körülmények és finanszírozás esetén bármikor indítható. Mint ismeretes, a FuturAqua Nyrt. az ásványvíztermelés fokozottabb felfuttatásához még 2011-ben szerződéssel biztosította az ásványvízkutakkal szomszédos ingatlan, az Alap 0355/1 Hrsz. terület megszerzését. Az ingatlan m2 térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található. Közművesítettsége: a terület alatt található gázvezeték és a villanyvezeték is elérhető. A területet az Alap-cecei vízfolyás választja el a FuturAqua két saját tulajdonú ingatlanától, amelyeken az ásványvíz-kutak találhatók (az ásványvíz betáplálása zárt csővezetéken keresztül megoldható). Az üzem energiaellátásának biztosítására az E.ON Áramhálózati Zrt. elvégezte a hálózatfejlesztést, amely kapcsán kiépítésre kerül egy transzformátorállomás a Dózsa György utca és a Szövetkezeti út kereszteződésében. A közműfejlesztés elengedhetetlen feltétele a beruházás megkezdésének. A nagyobb üzem felépítésének feltétele a szomszédos terület belterületbe vonása volt, amely a terepülés-rendezési terv módosításával megtörtént. A FuturAqua Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. feltételhez kötött előszerződést kötött a terület magánszemély tulajdonosaival, amelynek értelmében a terület a művelési ágból történő kivonása után (ez a feltétel teljesülése szükséges a szerződés megkötéséhez) adásvétel jogcímén kerül a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. tulajdonába. A beruházási terület nagyon komoly lehetőséget kínál a Társaság részére, hiszen a jelenlegi, összesen 5600 négyzetméter nagyságú, saját telekingatlanok csak korlátozott beruházást tesznek lehetővé. A területen csomagolóüzem építését tervezzük, a beruházáshoz telephely-fejlesztési pályázati forrást is igénybe kíván venni a Társaság. 20

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése a 2013. december 31-én végződő gazdasági évre a Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) 2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ Az magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi (anyavállalati)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A beszámolót a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartott közgyűlése 12/2014.

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

Vállalati stratégia. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Vállalati stratégia. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság előterjesztés a FuturAqua Nyrt. 2014. október 22-én tartandó rendkívüli közgyűlésére Pécs, 2014. október 1. 1 Tisztelt Részvényesünk,

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések és határozati javaslatok a 2014. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés számára Budapest, 2014. április 7. A Libri-Shopline

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátásra kerülő minimum 50.000 darab, maximum 200.000 darab 10 forint

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.710.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben