IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/E O/A1 15EB/E O/A2 Cégadatok (A) Cég neve: Róna Mg. Szövetkezet Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6080 Szabadszállás Hajcsár utca 7/a.. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Nagy József neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 4/2015 Közgyűlési határozat Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Dudláné Szórád Erzsébet A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: Szabadszállás, EB 01/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=srCvsbHHp7UbnhN1asLicQ%3d%3d&so=8&c=PpsjOgu6SPJvZhFTYExSkQ%3d%3d 1/6

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Róna Mg. Szövetkezet Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03 09 sorok) Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 5. Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Róna Mg. Szövetkezet Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=srCvsbHHp7UbnhN1asLicQ%3d%3d&so=8&c=PpsjOgu6SPJvZhFTYExSkQ%3d%3d 2/6

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 28 I. Készletek (29 34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Róna Mg. Szövetkezet Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=srCvsbHHp7UbnhN1asLicQ%3d%3d&so=8&c=PpsjOgu6SPJvZhFTYExSkQ%3d%3d 3/6

4 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 72 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Róna Mg. Szövetkezet Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 94 vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 102 Források összesen ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Róna Mg. Szövetkezet Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=srCvsbHHp7UbnhN1asLicQ%3d%3d&so=8&c=PpsjOgu6SPJvZhFTYExSkQ%3d%3d 4/6

5 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+ II+III IV V VI VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Róna Mg. Szövetkezet Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=srCvsbHHp7UbnhN1asLicQ%3d%3d&so=8&c=PpsjOgu6SPJvZhFTYExSkQ%3d%3d 5/6

6 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 48 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+22 23) IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=srCvsbHHp7UbnhN1asLicQ%3d%3d&so=8&c=PpsjOgu6SPJvZhFTYExSkQ%3d%3d 6/6

7 Róna Mezőgazdasági Szövetkezet 6080 Szabadszállás, Hajcsár u. 7/a. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év I. Általános rész I.1. A vállalkozás bemutatása A cég neve: Róna Mezőgazdasági Szövetkezet Székhelye: Szabadszállás, Hajcsár u 7/a. Adószáma Közösségi adószáma: HU Alapítás kelte: 1961 Cégbírósági végzés sz.: Cégbírósági végzés kelte: Tulajdonosok: 99,88 % szövetkezet tagjai és magánszemélyek 0,12 % Magyar Állam képviseletében a Kincstári Vagyonigazgatóság A vállalkozás jelenlegi tevékenységi körei: 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnöv. term. főtevékenység 0111 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag term Almatermésű, csonthéjas termesztése 0128 Fűszer aroma gyógynövény termesztése 0161 Növénytermelési szolgáltatás 0163 Betakarítást követő szolgáltatás 1039 Egyéb zöldség gyümölcs feldolgozás tartósítás 2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 4621 Gabona, dohány, vetőmag takarmány nagykereskedelem 4622 Dísznövény nagykereskedelem 4631 Zöldség- gyümölcs nagykereskedelem 4638 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 1

8 4671 Üzem- tüzelőanyag nagykereskedelem 4675 Vegyi áru nagykereskedelem 4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 4721 Zöldség gyümölcs kiskereskedelme 4729 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 4730 Gépjármű üzemanyag-kiskereskedelem 5210 Raktározás, tárolás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 7732 Építőipari gép, kölcsönzése 8292 Csomagolás Jegyzett tőke: e Ft. Telephelye: Szabadszállás, 0150/2 hrsz külterület Szabadszállás, 0107/9 hrsz külterület Szabadszállás, 0107/11 hrsz külterület Szabadszállás, 0107/13 hrsz külterület Szabadszállás, 0107/17 hrsz külterület Szabadszállás, 0107/19 hrsz külterület Szabadszállás, 0107/20 hrsz külterület Az alapítás 1961-ben volt, majd december 16-i közgyűléssel a Róna Mg. Szövetkezet a jogelőd Lenin Mg. Tsz. jogutódja lett. I. 2. Vállalkozásunk könyvvezetési módja: kettős könyvvitel. A könyvvezetés belső szabályait a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számviteli politikánkban határoztuk meg. Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévet követő harmadik hónap utolsó napja (március 31.). Az éves beszámoló a mérleget A, az eredmény-kimutatást összköltség eljárás A változatban, a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést tartalmazza. 2

9 II. Értékelési eljárások Az értékelési eljárásokat az egyes mérlegtételekre vonatkozóan a mérleg tagolása szerinti sorrendben - a következőkben mutatjuk be. II. 1. ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak A immateriális javak között a vásárolt vagyonértékű jogokat, szoftver termékeket mutatjuk ki. A vásárolt immateriális javakat beszerzési értéken tartjuk nyilván. A mérlegben szereplő szellemi termékek értéke a fordulónapon 3671 e Ft. A változás 2608 e Ft az előző évhez képest. A változás az elszámolt értékcsökkenésből származik. II. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket beszerzési értéken tartjuk nyilván. A beszerzési érték tartalmát illetően a számviteli törvényben előírtakat követjük. A 2002-től beszerzett eszközök esetében az eszközök hasznos élettartamát figyelembe véve számoljuk el az értékcsökkenést évenként azonos összegben. Ha azonban az adott eszköznél a hasznos élettartam megegyezik az eszköz fizikai, műszaki, az elavulást is figyelembe vevő ismérve alapján meghatározott élettartamával akkor a maradványérték a haszonanyag, hulladék anyag értékével azonos az üzembe helyezés időpontjával rendelkezésre álló információk alapján. Ha ez nem haladja meg a számviteli politikánkban meghatározott értéket, a maradványérték nulla. Az Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközök értéke e Ft, amely e Ft-tal növekedett az előző évhez képest, a változás az új beszerzésekből és a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásából adódik. Terv szerinti értékcsökkenést havonta számoljuk el, melynek éves összege e Ft, ebből egy összegben elszámolt értékcsökkenés 129 e Ft. A terv szerinti értékcsökkenés összege e Ft-tal több az előző évinél. Terven felül elszámolt értékcsökkenés nem volt a tárgyévben. A beruházásokra adott előleg nem volt évvégén. A tárgyévben megvalósított beruházási érték és azok forrásai (Ft): 3

10 Saját forrás Lízing Hitel, kölcsön (MNB NHP) Kapott támogatás Beruházások összesen 2013-ben Aktivált érték 2014-ben Folyamatban lévő beruházások évvégén A Szövetkezet az MNB által meghirdetett Növekedési Hitel Program I. pillére keretében meghirdetett 100 milliós hitelt vett igénybe beruházási célra. A hitelprogram keretében vetőgépeket, öntözési berendezéseket, zöldségbetároló gépsort, sárgarépa betakarító gépet vásároltunk meg. A hitelprogram megvalósulása az előző évben indult. Jelzáloggal terhelt ingó és ingatlan tárgyak kimutatása: Megnevezés Jogosult megnevezése Jelzálogjog szerződés száma Szerződés kelte megnevezése Kapcsolódó hitel felvett össz. jelenleg fennálló össz. Terhelt Kielégítés vagyontárgyak legmagasabb összege megnevzése (ingatl.hrsz.) Készletet, mint ingódolgot terhelő keret jzj. K & H Bank 250/ / Folyószámlahitel változó készlet Ingatlant terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog K & H Bank összes jelzálog jog: K & H Bank / Agrár Vis Major hitel /8, 107/14, 107/16, 107/17, 107/18, / Rövid lejáratú /19, 107/20 Treasury ker.szerz. nincs nem haszn Ingatlant terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog Tak. Szöv /2/ Hitel /11 Jelzálogjog összesen: III. Befektetett pénzügyi eszközök Itt mutatjuk ki más gazdasági társaságokban, illetve a Szövetkezet társult vállalkozásában lévő tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket beszerzési értéken, valamint a munkavállalóknak tartósan lakásépítés céljára - adott kölcsönöket. 4

11 A befektetett pénzügyi eszközök értéke e Ft, a változás 739 e Ft, mely a munkavállalóknak tartósan adott - lakásépítési és lakáskorszerűsítés céljából adott kölcsön növekedéséből adódott. A befektetett eszközök évi záró nettó értéke e Ft. Ez e Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva. B. Forgóeszközök I. Készletek A készletek között a vásárolt készletek és az áruk tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben. A piaci árak magasabbak a beszerzési árnál, így értékvesztés elszámolására nem volt szükség évvégén a vásárolt készleteknél melynek értéke e Ft. Ez az előző évhez képest e Ft növekedést mutat. Készletekre adott előleg nem volt. Az áruk értéke e Ft volt évvégén. Befejezetlen termelés értéke (mezei leltár) értéke e Ft volt, mely a tárgyévben elvégzett őszi talajmunkák, őszi vetések, a szerves trágyázás és a földben teleltetett termények értékét foglalja magában önköltségi áron. A saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen tartjuk nyilván. Értéke: e Ft amely e Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva. A sajáttermelésű készleteknél elszámolt értékvesztés e Ft. Az értékvesztés elszámolására a termék önköltségi ára és a várható piaci árak (alacsonyabb) eltérése, valamint romló hibás és eladhatatlan készletek selejtezése miatt került sor. Év folyamán a készletek leltározása a leltározási ütemterv szerint megtörtént. A leltározás során jelentős eltérés nem volt. Készletek értéke mindösszesen e Ft, mely e Ft-tal növekedet az előző évihez viszonyítva. II. Követelések: Az éves beszámolóban kimutatott követelésállomány e Ft. Az áruszállításból, szolgáltatásból eredő követelés /vevők összege + követelések kapcsolt vállalkozással szemben/ e Ft. A mérleg készítés időpontjáig 98 %-ban kiegyenlítődtek követeléseink, a fennmaradó tételek behajtására a szükséges intézkedéseket (ügyvédi felszólítás, levonás stb.) megtettük. 5

12 A vevők egyedi minősítése megtörtént, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván, értékvesztést nem kellett elszámolni a tárgyévben. Egyéb követelések állománya e Ft / részletesen a 3. sz. mellékletben/. A követelések változása az előző évhez képest e Ft, amely elsősorban a vevői és az egyéb követelések növekedéséből adódik. III. Értékpapírok Értékpapírként a visszavásárolt saját részvények, befektetői részjegyek kerülnek kimutatásra átmenetileg a megszerzéstől az alaptőke kötelező leszállításának cégbírósági bejegyzéséig. Ennek tárgyévi összege a mérleg szerint e Ft ben elkezdtük a közgyűlés határozatának megfelelően a szövetkezetből kiválni szándékozó tagok befektetői részjegyének a kifizetését. A szövetkezetekről szóló évi X. tv. és a közgyűlés döntésének értelmében a befektetői részjegyeket nyolc év alatt egyenlítjük ki a tagsági viszonyát megszűntető tagnak. Az alap részjegyet a kiválási szándékot bejelentő kérelme időpontját követő három hónap belül térítjük meg a volt tagnak. A fenti összegből 225 e Ft alap részjegyet és e Ft a befektetői részjegyek évben benyújtott összege. A tagok által az előző években benyújtott - kérelmek értéke e Ft ennek kifizetése, bevonása megtörtént évközben a közgyűlés döntésének megfelelően. A szövetkezet által visszavásárolandó részjegyek bevonásáról a közgyűlés határoz. IV. Pénzeszközök Változás Pénzeszközök ebből bankbetét A valuta, illetve a deviza számlán lévő pénzeszközeink forint értékét a választott pénzintézet (Kereskedelmi & Hitelbank ZRT) által meghirdetett deviza vételi és eladási árfolyamának átlagán állapítjuk meg. A deviza, valuta készletek, kötelezettségek követelések év végi értékelése megtörtént. C. Aktív időbeli elhatárolások Átmenő aktívák e Ft e Ft 6

13 Átmenő aktívaként az előző időszakban felmerült a következő évet érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a mérleg-fordulónap után realizálódó az előző évet érintő kamatokat, bevételeket mutatjuk ki. A bevételek aktív időbeli elhatárolásának összege 30 e Ft, ez a pénzintézeti kamat bevételeket takarja. A költségek ráfordítások tárgyévben felmerült következő évet érintő összege e Ft. Ebben az összegben a következő évet terhelő újságok, szakmai folyóiratok jogtár előfizetési díjait mutatjuk ki. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: e Ft a változás az előző évhez képest e Ft azaz 2,4 %-os növekedést mutat, a már az előbbiekben részletezett összefüggésekből adódóan. II.2. FORRÁSOK D. SAJÁT TŐKE e. Ft Változás Saját tőke összege ebből jegyzett tőke tőketartalék eredménytartalék lekötött tartalék Ebből: jogszab.miatti lek Közösségi alap Fejlesztési tartalék részjegy bevonás miatti lekötés mérleg szerinti eredmény A saját tőke változása a pozitív mérleg szerinti eredményből változásából, az EMVA keretében kertészeti gépek technológiai berendezések jogcímen pályázott és elnyert e Ft támogatásból, valamint a bevont részjegyek tárgyévi összegéből adódott. A jegyzett 7

14 tőkéből e Ft alaprészjegy, e Ft befektetői és e Ft átalakított befektetői részjegy. A jegyzett tőke változása a tagi részjegy (elhalálozás, öröklések illetve kilépések miatti) kifizetések bevonásából adódott. Megnevezés Érték (e Ft) Bevont részjegyek értéke 75 Bevont befektetői részjegyek értéke Változás összesen: Tulajdonosi összetétel: Mérlegben szereplő adatok Megnevezés Átalakított Befektetői Létszám Részjegy befektetői részjegy részjegy Részarány % Tagi tulajdon ,09 Nyugdíjas tag ,03 Nem munkavállaló aktív tagok Elhalt tag hagyaték alatt ,15 Kívülálló magánszemély Társas váll.(mfb) Összesen: Mindösszesen: Ft A közgyűlés döntésének értelmében a részjegyek kifizetése nyolc év alatt egyenlő részletekben történik a tagsági viszony megszűnése után. A 2014-ben kilépő tagokkal szembeni kötelezettségünk a (befektetői részjegyek) értéke: e Ft, amely a lekötött tartalékba átvezetésre került, amelynek bevonásáról a közgyűlés jogosult dönteni. A vagyon további része a tőketartalék, eredménytartalék és a lekötött tartalék között oszlik meg. A lekötött tartalékba a számviteli törvény alapján a tőketartalékból átvezetésre került a jogszabály alapján támogatásként kapott pénzeszközök azon része, amelyet a szerződésben, vagy megállapodásban rögzített feltételek nem teljesítése esetén részben vagy egészben vissza kell fizetni. A lekötött tartalékon belül elkülönítetten szerepeltetjük a évi X. törvény rendelkezése alapján az - ÁPV Zrt-től térítés nélkül kapott üzletrészek értékét melyet külön jogszabály előírása alapján közösségi célokra kell felhasználni. 8

15 A évi X. tv (8). és a közgyűlés döntése alapján a saját tőke, jegyzett tőke és a lekötött tartalék összegével csökkentett azon összegét, amely a törvény és az alapszabály módosítás előtt keletkezett, a lekötött tartalékba helyeztük. Ennek összege e Ft, melynek felhasználási célja: az eszközök pótlása. A évben fejlesztési tartalék képzésére került sor e Ft értékben, ennek felhasználása és a feloldása is megtörtént évben. A évi mérlegszerinti eredményünk e Ft, melyet a közgyűlés döntésének megfelelően az eredménytartalékba kell átvezetni. A saját tőkénk összege az eszközállományunk 85 %-át finanszírozza. F. KÖTELEZETTSÉGEK e. Ft Változás +- Kötelezettségek összesen ebből hosszúlejáratú rövid lejáratú Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként tartjuk nyilván a gépvásárlási lízing konstrukciókat, illetve a beruházásra, fejlesztésre felhasznált hiteleket. A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki az éven belüli, termelést finanszírozó hiteleket, illetve a SZT rendelkezésének megfelelően a hosszú lejáratú hitelekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes törlesztő részleteket, a szállítói kötelezettségeket, vevőktől kapott előlegeket és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A kötelezettségek összességében 16,6 %-kal csökkentek az előző évhez képest. Megnevezés Változás Az éves beszámolóban a rövidlejáratú kötelezettségek

16 - ebből hosszú lejáratú hitelek tárgyévet követő évi törlesztése miatt áthelyezett rövid lejáratú hitel ebből kötelezettségek áruszállításból /szállítók/ - ebből rövid lejáratú (szállítói) kötelezettség kapcsolt vállalk. szemben Egyéb kötelezettségek: /4. sz. melléklet/ A likviditási helyzetünkre jellemző a 2014-es esztendőben is, hogy fizetési kötelezettségeinknek jellemzően határidőben eleget tettünk. A évi V. törvény (Ptk. új) 6:155. (2) bekezdése értelmében, ha a vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak, 40 eurónak az MNB késedelemi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes árfolyama alapján számított forintösszeget megfizetni behajtási költségátalányként. Átvizsgáltunk szerződéseses partnereink felé a fizetési kötelezettségink teljesítését és néhány esetben felmerült a 40 Eurós behajtási költség átalány előírásának szükségessége, amelynek könyvelése megtörtént az egyéb ráfordítások között 882 e Ft értékben. A Szövetkezetünknek 5 évnél hosszabb kötelezettsége befektetői részjegyek kifizetése vonatkozásában van. G. Passzív időbeli elhatárolás Ezen a soron évet érintően e Ft-ot mutatunk ki. Ebből tárgyi eszközhöz kapcsolódó bevétel (támogatás) elhatárolás összege e Ft, költségekre e Ft-ot kellett elhatárolni. A mérleg eszközök és források egyező főösszege: e Ft. 10

17 II.3. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az eredménykimutatást A összköltség eljárással készítjük el. Szövetkezetünk nettó árbevétele: e Ft, melyből közösségen belüli bevételünk e Ft. Az nettó árbevétel 3 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A közösségi árbevételünk zöldség szárítmányok értékesítéséből és szolgáltatás exportból tevődött össze. A közösségen belüli értékesítés országok szerinti megoszlása: - Románia e Ft - Szlovákia (szolgáltatás) 203 e Ft - Németország 12 e Ft Összesen: e Ft Árbevétel megoszlása tevékenységenként: 0113 Zöldség, dísznövénytermelés Gabonafélék, egyéb növénytermelés Gyümölcs, fűszernövény termelés Fűszer, aroma, narkotikum gyógynövény termesztése Növénytermelési szolgáltatás Betakarítást követő szolgáltatás Egyéb gyümölcs- és zöldség feldolgozás Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem Egyéb élelmiszer nagykereskedelme Mezőgazdasági gépgyártás Gépjármű üzemanyag nagykereskedelem Gabona, vetőmag nagykereskedelem Gépjármű alkatrész nagykereskedelem 4532 Gépjármű alkatrész kiskereskedelem Vegyi áru nagykereskedelem Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme Ingatlan bérbeadás Mezőgazdasági gép kölcsönzése Összesen:

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához 1 A vállalkozás alapadatai, általános cégbemutató Cég megnevezése: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év Szombathely, 2015. április 8. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 2545

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek)

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...2 II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI...5 III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI...6 A. Befektet ett eszközök...6 A. I. Im m a t e ri ál is javak...6 A. II. T á r g yi e s z k

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben