Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! Weöres Sándor: Buba éneke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! Weöres Sándor: Buba éneke"

Átírás

1 2014. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2014 Volume 31, MAY Issue Tartalom Vezetőségi rovat 2 Éves közgyűlés 4 Sulisarok 5 Vezetőségi jelöltek 6 Táncház 9 Konzuli hírek 10 Tördelőt keresünk!!! 12 Emlékezzünk Juhász Margitra 14 Mécs László vers 15 Kisbetyárok hírek 16 Tallózó 18 Kirándulók klubja 20 Néptáncos hírek 20 Hirdetések 21 Közelgő események 22 Contents Boards Column 2 Election Dinner 4 School Corner 5 Candidates 6 Hungarian Folk Dance Party 9 Consul s Corner 10 Layout Editor Wanted!!! 12 Remembering Margit Juhász 14 Dance News 14 Thoughts About the Concert 16 Hungarian Press Review 18 Forever Young Club 20 Advertisements 21 Upcoming Events 22 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Weöres Sándor: Buba éneke Ó ha cinke volnék, Útra kelnék, Hömpölygő sugárban Énekelnék- Minden este Morzsára, buzára Visszaszállnék Anyám ablakára. Ó ha szellő volnék, Mindig fújnék, Minden bő kabátba Belebújnék - Nyári éjen, Fehér holdsütésben Elcsitulnék Jó anyám ölében. Ó ha csillag volnék Kerek égen, Csorogna a földre Sárga fényem- Jaj, de onnan Vissza sose járnék, Anyám nélkül Mindig sírdogálnék. Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day!

2 2014. MÁJUS 2 MAY 2014 HÍREK A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség (WMASz) két nyelvű hivatalos lapja. HÍREK is the official bilingual newsletter of the Hungarian American Association of Washington. HAAW P.O. Box Seattle, WA Tel: Főszerkesztő /Editor-in-Chief: Flóra Carlile Kovács Contributors: Helen Szablya, Péter Ferenczy, Csaba Orbán, Jeff Lerner, Zsóka Jakab, Tibor Nagy, Kathryn Isely Layout: Blanka Kopacz Translators: Zsóka Jakab, Helen Szablya English proofreader: Connie Connally Hungarian proofreaders: Anna Nemesszeghy, Nelly Szilágyi, Flóra Carlile Kovács Tel: Vezetőségi rovat A sokféleség környezetében élünk, és mi is részei vagyunk annak. Természetesen különbözünk az egyéni élettörténetek, származásunk és körülményeink tekintetében, magyar örökségünk és kultúránk mégis összeköt bennünket. Az, ami mindannyiunkban közös és ami összetart bennünket, alapvetően jelentősebb, mint az, ami elválaszt minket egymástól. Vannak, akik azt tartják, hogy mi, magyarok megosztó véleményeket képviselünk, bár ezeket úgy is lehet tekinteni, mint az el nem ismert sokféle igény kifejezését. 30 éve jött létre a WMASz. Áprilisi cikkében Jakab Zsóka találóan emlékeztetett rá, hogy bár szövetségünk alapvető célja 1984 óta nem változott, át kell gondolnunk, melyek azok az eszközök és módszerek, amelyekkel változatlan célunkat a változások összefüggésében a jelenben és a jövőben is megvalósíthatjuk. Szövetségünk feladata a magyar örökség megőrzése, és a helyi közösségben a magyar kultúra iránti jobb megértés és komolyabb elismerés kialakítása. Board s Column Diversity is part of us. Our individual life stories, backgrounds and circumstances are naturally different but we share our Hungarian heritage and culture. What is common among ourselves and unites us is fundamentally more important than what may divide us. Hungarians seem to have a reputation for divisive opinions, but one can also see this as the expression of diverse, unrecognized needs. HAAW was founded 30 years ago. In her article in April, Zsoka Jakab aptly reminded us that while our Association s fundamental purpose has not changed since 1984, we need to think about the means and methods of achieving the same goals today and tomorrow in the context of change. Our Founders set HAAW s mission: To assist in preserving our Hungarian heritage and creating a better understanding and appreciation of the Hungarian culture in the community. This is what our Association stands for. A beküldött kéziratokat és fényképeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot a beküldött cikkek rövidítésére és javítására. Az újságban megjelent cikkek nem feltétlenül azonosak a szerkesztők vagy a WMASz vezetőségének álláspontjával, We do not save or return submitted articles and/or photos. We reserve the right to edit or shorten submissions. Opinions expressed in the newsletter are those of the contributors and not necessarily of the editors or the Association. Előfizetési díj $30.00 évente, a WMASz tagjainak ingyenes. Subscription fee is $30.00 a year or free for Association members. Megjelenik évente tízszer. Published ten times a year. Következő lapzárta/ Next submission deadline: May 10, 2014 Ez közösségünk célja. Választott hazánkban a moralizmuson túl értékelik a diverzitást: a sokféleség része az amerikai olvasztótégely DNS-ének. Szövetségünknek is erőssége lehetne a tagok közötti különbözőség: ezt fel kell ismernünk, el kell fogadnunk, és érdeklődéssel kell fordulnunk sokféle tagjainkhoz. Rá kell jönnünk, hogyan érhetjük el közös céljainkat azzal együtt, hogy figyelembe vesszük különböző igényeinket. I- gaz, hogy az egy méret, minenkire jó általános megközelítés nem felel meg céljainknak, szövetségünknek a gyakorlatban mégis vannak korlátai. Az a feladatunk, hogy egyensúlyt találjunk a valós szükségletek és a rendelkezésre álló erőforrások között, különös tekintettel az önkéntes tevékenységekre. Tagjaink különféle kulturális szükségleteit és szülőhazájukhoz való viszonyát véleményem szerint az alábbi tényezők befolyásolhatják: Elsődleges indíték és a bevándorlás ideje Az asszimilálódás folyamata Diversity is highly valued in our adopted country beyond moralism. It is part of the American melting pot DNA. The diversity of HAAW members should also be our strength. We need to recognize it, embrace it, and reach out to our diverse members. We need to understand how to achieve our common goals while addressing diverse needs. While the one size fits all approach is not adequate, the organization has practical limits as well. The challenge is to find a balance between real needs and available resources in particular volunteering efforts. These are some of the factors I believe may influence members diverse cultural needs and their relationship to our Homeland(s): Primary Motive and Time of Immigration Assimilation Process Continuum Communication Technology & Travel to Hungary / Homeland Active Connection Familial Status

3 2014. MÁJUS 3 MAY 2014 Vezetőségi rovat Kommunikációs technológia és Magyarországra / szülőföldre utazás aktív kapcsolat Családi állapot Életmód a mindennapokban Diverzitás a személyes értékekben A magyar identitás jelentése az egyén számára Szövetségünk kínálatában jelenleg is számos olyan csoport, rendezvény és társas összejövetel található, melyek valóban figyelmet fordítanak tagjaink különféle szükségleteire: ilyen pl. a Magyar Iskola, a Kisbetyárok tánccsoport, az örök fiatalok klubja és a kirándulókör. Minden évben megünnepeljük március 15-ét, augusztus 20-át és október 23-át, valamint decemberben a karácsonyt. Rendezvényeink között szerepelnek olyan rendszeres események mint pl. az irodalmi est, előadások, továbbá társas összejövetelek és kulturális programok. Mindezek - más-más módon a magyar identitás megőrzését segítik elő, ügyelve szükségleteink sokféleségére. Történelmi távlatból szemlélve magyar közösségünk rendkívül erős. Az Egyesült Államok sok más részétől eltérő módon Seattle környéke továbbra is vonzza a bevándorlókat (így a magyar származásúakat is). Ha időszerűek akarunk maradni, fontos, hogy megértsük sokféleségünket. Segítsenek, hogy segíthessünk! Témát váltva: a Vezetőség távozó titkáraként szívből köszönöm tagjainknak a belém vetett bizalmukat, és hálás köszönet mindazoknak, akik fáradhatatlan munkájukkal önzetlenül támogatják szövetségünk működését. Szeretném továbbá hálámat kifejezni valamennyi jelenlegi és volt vezetőségi tagnak támogatásukért és bíztatásukért, valamint odaadó munkájukért, mellyel szövetségünket közös feladatunkban, magyar örökségünk és kultúránk megőrzésében segítik. Nagy Tibor, titkár Board s Column Daily Life Diversity in Personal Values Meaning of Hungarian Identity to Individuals Many of the current HAAW groups, events, and gatherings do address general or particularly diverse needs: Hungarian School, Kistbetyarok Dance Club, Forever Young Club, Hiking Club. We celebrate March 15, August 20, October 23, and December holidays. Events range from literary afternoons to performances and social and cultural events. They all, in different ways, foster Hungarian identity with consideration to diverse needs. In historical perspective our Hungarian community is remarkably strong. Unlike many other parts of the U.S., our area seems to remain attractive to people (including to those with Hungarian heritage). To remain relevant includes understanding our diversity. Please, help us to help you. On a separate note, as the outgoing secretary of the Board, I sincerely thank you members for your trust in me, and I give a heartfelt thank you to the selfless volunteers for their time and effort. Also, I wish to express appreciation to my current and past Board colleagues for their unyielding support and encouragement, and for their humbling dedication in carrying out our collective mission to preserve our Hungarian heritage and culture. Tibor Nagy, Secretary Köszönet Tibornak az elmúlt pár év fáradhatatlan és önzetlen munkájáért és kivánunk továbbra is sok sikert! A WMASZ Vezetősége Azt hiszem, a legjelentősebb döntés, amit napról napra hozni tudok, az az általam megválasztott hozzáállás. Ez sokkal fontosabb, mint múltam, a taníttatásom, a gazdagságom, sikereim vagy kudarcaim, a hírnév vagy a fájdalom, hogy mások mit gondolnak, vagy mondanak rólam, a körülményeimről, a pozíciómról. A hozzáállás visz előre, vagy bénítja meg a fejlődésemet. Egyedül ez szítja a szenvedélyem, vagy ostromolja a reményem... Charles Rozell Swindoll I believe the single most significant decision I can make on a day-to-day basis is my choice of attitude. It is more important than my past, my education, my bankroll, my successes or failures, fame or pain, what other people think of me or say about me, my circumstances, or my position. Attitude keeps me going or cripples my progress. It alone fuels my fire or assaults my hope... Charles Rozell Swindoll

4 2014. MÁJUS 4 MAY 2014 Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség vacsorával egybekötött éves közgyűlésére és választására június 14-én, szombaton 5.30-kor Belépőjegy: Foglalás Menü: Gyerekfelügyelet: Program: A részvétel a közgyűlésen INGYENES. A vacsora a szövetség tagjainak $10. Nem tagoknak $15/fő. A tagsági megújítható a helyszínen. Június 6-ig Nemesszeghy Annánál (206/ Rezerváció szükséges a vacsorához. TBD Nem lesz külön szervezett gyermekfelügyelet. Éves beszámoló, választás, vacsora, zene You and your family are cordially invited to the Annual Meeting and Election Dinner of the Hungarian American Association of Washington on Saturday, June 14, 2014 at 5:30 PM Tickets: Reservation Planned menu: Babysitting: Program: Participation at the Annual Meeting is FREE. Dinner is $10 for HAAW members, $15 for non-members. Memberships can be renewed on the spot. by June 6th Anna Nemesszeghy (206/ Reservation is required for the dinner. TBD There will not be organized babysitting. Annual report, election, dinner, music, Mercer Island Congregational Church 4545 Island Crest Way, Mercer Island

5 2014. MÁJUS 5 MAY 2014 Sulisarok Írta/By: Csaba Orbán School Corner A Tavaszi szél vizet áraszt ének töltötte be az autót, miközben a 405-ösön robogtunk a Mercer Island-i iskola felé. Amikor Magyar Iskolába megyünk, akkor mindig magyar é- nekeket énekelünk. Néha lemezről játsszuk le a jobbnál-jobb gyerekénekeket, néha mi magunk énekelünk, de mindig azt tapasztaljuk, hogy a dal nemcsak jó hangulatot varázsol, hanem új szavakat is tanít. Arra ösztönöz, hogy úgy mondjuk ki a megtanult szavakat, hogy ne is gondoljunk rájuk. Repetitio est mater studiorum. avagy: Ismétlés a tudás anyja. - tanultuk annak idején a latin közmondást. És valóban, a Magyar Iskola lelkes tanítói vezetésével sokat ismételünk minden alkalommal, de a változatosságot egy-egy kis új tudás hozzáadásával ugyanannyira fontosnak tartjuk. A játékprogramot én vezetem le és próbálok mindig az alkalomnak megfelelő, de változatos és a korábbi tudásra építő a- nyagot tanítani. Ezen a foglalkozáson sok mozgásra és sok meglepetésre lehet számítani. Érdekes módon a gyerekek különös magyarázkodás nélkül is tudják, hogy mik a szabályok. A nagy gyerekek igazi példaképei és pártfogói lesznek a kisebbeknek. A kisebb gyerekek próbálnak olyan jók lenni mint a nagyobbak. Ezen a foglalkozáson fontos, hogy a szülők időben hozzák a gyerekeket, hogy az oktatást pontosan kezdhessük. A kiscsoportot Sebestyén Ildi vezeti. Az iskola legfiatalabb növendékei Ildi vezetése alatt családias hangulatban, legtöbbször az anyukák és/vagy apukák bevonásával játszadozva tanulják meg a magyar nyelv egyedi dallamát, annak hatalmas szókincsét (vagy legalábbis fontos részeit), és anélkül, hogy tudnák, hozzászoknak a nyelvtan bonyolult szerkezetéhez. Burai Andi a tanítványait már vonalak, betűk rajzolására tanítja, és elmagyarázza nekik, hogy a magyar ábécé nem 24 vagy 26 betűből áll hanem 44 betűt számol! Ebben az osztályban nem ritka feladat, amikor képeket kell összekötni szavakkal, számokkal vagy történetekkel. Nemesszeghy Anna (az iskola igazgatója) már az írás, olvasást gyakorolja a nagyobb diákjainkkal. Itt érdekes történetek, versek, mesék, legendák tanulásával lehet gazdagabb a szorgos nebuló. Larsen Rita és a legnagyobbak csapata a történelemben, a földrajzban a néphagyományokban, és nagy magyar íróink műveinek elemzésében lelik örömüket. Erre a hatalmas a- nyagra az idő nyilván nem elegendő a minden második héten esedékes iskolai találkozáson, de Ritáék ezt a gordiuszi csomót érdekes házi feladatok kiadásával metszik át. A nyári szünidőre is tervezünk programokat. Érdekes kalandokban lesz részünk többnyire a szabadban. Ha érdekel, iratkozz fel az erre a célra szolgáló zárt körű hírlevélre az iskolában, vagy a címen. "The spring wind blows the waters..." The well-known and beloved Hungarian children's song fills every corner of our car as we cruise down 405 toward Mercer Island to the weekend school. Every time we go to Hungarian School we sing or play Hungarian songs. Songs are always good! We love them for creating a good mood with their rhythms and for teaching us new words. They also give us practice with previously known words, without us even thinking of them as a learning experience. "Repetitio est mater studiorum," or "Repetition is the mother of knowledge," as we were taught when we learned Latin proverbs in school... and here at the Hungarian School we repeat a lot. We repeat, make the learning interesting with plays and games, and learn some new things so we have more to repeat... I lead the games program. We try to adjust our curriculum to the occasions and seasons of the year, and we build on things we've learned before, but we make our program versatile. In the games, the kids move a lot and have a surprise or two, but interestingly they always know the rules without being told in depth. The bigger kids are true mentors and protectors of the younger ones, and the young kids do everything to be as good at games as their older peers. For this activity, the most important thing for the kids and the teacher is the parents' cooperation in being there on time. The toddler group is taught by Ildi Sebestyen. The school's youngest group, under Ildi's leadership, is conducted in a familiar atmosphere, usually with the participation of the moms and/or dads. The kids playfully learn the unique melody of the Hungarian language. They learn parts of its huge vocabulary and instinctively get used to the complicated grammar of the Hungarian language. Andi Burai's pupils are busy drawing lines, circles, shapes, letters and words. They will learn about the 44 letters of the Hungarian alphabet. (Not just 24 or 26, as in the usual Latin alphabet!) More often than not, the kids will connect pictures with words, numbers or stories. Anna Nemesszeghy (the director of our school) helps them practice writing and reading in Hungarian. Together the children start the wonderful journey of fairy tales, stories, poems, legends, facts and fiction. Rita Larsen and the older students are having fun learning about geography, history, folklore and great literary writers. Obviously, meeting every other Saturday is not nearly enough time for going into depth, but Rita's team cuts right through this Gordian Knot by assigning interesting homeworks. For the summer break we are planning to continue our activities. Our fun adventures will be held mostly outside. If you are interested, sign up for our private newsletter in person at the Hungarian School or via e -mail at

6 2014. MÁJUS 6 MAY 2014 Vezetőségi jelöltek/candidates for Az alábbiakban ismertetjük a es év vezetőség jelöltjeit. Below are the nominees for the Board positions. Tisztségviselők Elnök: Szilágyi Nelly Nelly Magyarországon ismerkedett meg amerikai férjével, együtt költöztek Chicagóba 1997-ben, majd Seattle-be ben. Két gyermekük van, Emma és Ben ben kezdtek el járni a Magyar Iskolába, ahol Nelly tanított, majd átvette pár évre az iskola vezetését is. Felnőtteknek is tanít magyart, amit a mai napig nagyon élvez. Szakmáját tekintve gyógytornász, jelenleg egy gyógytornász asszisztens képző programban oktató. Nelly két éve vesz részt a Szövetség munkájában; az első évben alelnökként, jelenleg pedig elnökként. Nagyon fontosnak tartja a magyar nyelv és kultúra megőrzését a következő generációk számára és az itt élő magyarok összefogását, ezért szeretne aktív tagja maradni a magyar szövetségnek. Alelnök: Orbán Csaba Orbán Csaba Csíkszeredában, Erdélyben született és nevelkedett. Itt ismerkedett meg a feleségével, Enikővel, mielőtt Németországba költöztek. Kölnben éltek 10 évet. A darmstadti főiskolán szerzett diplomát belső építészetből és reklám grafikából ben áttelepedtek az USAba, Seattle-be, ahol a mai napig az építőiparban dolgozik. Itt született meg kislányuk, Emese Viktória. Csaba szereti a gyerekeket, a természetet, a művészeteket, és az amerikai-négyes táncot (square dance). A magyar és az amerikai kultúra lelkes pártfogója. Titkár: Hauptricht István Az erdélyi Nagybányáról származik és Kolozsváron szerzett vegyészmérnöki diplomát ban Magyarországra települt, ahol folytatta munkáját a kerámia/ porcelán iparban ben költözött az Egyesült Államokba, régi egyetemi barátnőjéhez és új feleségéhez, Jakab Zsókához. Jelenleg egy analitikai laboratóriumban dolgozik. Örömmel kapcsolódott be a helyi magyarság programjaiba. Pénztáros: Balogh Gyöngyi Gyöngyi Szombathelyen született majd középiskolai tanulmányai elvégzése után Sopronba költözött, ahol profi kosárlabdázóként a Soproni Vasutas SE csapatában játszott 3 évig. 16 éve került az Egyesült Államokba kosárlabda ösztöndíjjal. A Seattle Pacific University csapatában játszott négy évig, ahol közgazdaságtan diplomával végzett 2001-ben. Egy évvel később megismerkedett férjével, Rich-csel, kislányuk, Anni 8 éves. Gyöngyi férje befektetési tanácsadói cégénél könyvelőként dolgozik, de továbbra is szeret sportolni és utazni. Negyedik éve a WMASz pénztárosa. Jelenleg Magyarországon élnek, Gyöngyi onnan látja el egyesületi munkáját. Officers President: Nelly Szilágyi Nelly met her American husband in Hungary and moved with him to Chicago in 1997 and to Seattle in They have two children, Emma and Ben. They started participating in the Hungarian School in Soon after that Nelly started to teach there and became the leader of the school for a few years. She has been teaching Hungarian for adults for a few years now. She is a physical therapist and currently works as an instructor in a Physical Therapist Assistant program. Nelly. It is very important to her to keep alive the Hungarian language and culture for future generations; this is her motivation to be an active member of HAAW. Vice President: Csaba Orbán Csaba Orbán was born and raised in Csíkszereda, Transylvania. He met his wife, Enikoe there and they moved together to Germany. They lived in Cologne for 10 years. He graduated from the college of Darmstadt with a degree in Interior Architecture and Graphic Design. In 2001 they moved to Seattle where their daughter Emese Viktória was born. Csaba now works in construction. He loves kids, enjoys nature, and likes the arts and square-dancing. He is a passionate friend of both the Hungarian and American cultures. Secretary: István Haupricht István was born and raised in the city of Nagybánya in Transylvania, and graduated with a degree in chemical engineering from the University of Sciences in Kolozsvár. In 1988 he moved to Hungary, where he continued to work in the porcelain/silicates industry. He moved to the US in 2012 to live with his college girlfriend and current wife, Zsóka Jakab. István is now employed as a laboratory analyst, and has gladly joined the activities and programs of the local Hungarians. Treasurer: Gyöngyi Balogh Gyöngyi was born in Szombathely, Hungary. After finishing high school she moved to Sopron where she played professional basketball for SVSE for 3 years. She came to the U.S. on a basketball scholarship 16 years ago. She played for Seattle Pacific University for four years where she graduated with an economics degree in One year later, she met her husband, Rich, and they have a 8-year-old daughter, Anni. Gyöngyi works for her husband s Investment Advisory Firm as a bookkeeper/accountant, but still enjoys sports and traveling. She is the Now she lives in Hungary still working for HAAW as a treasurer for the fourth year.

7 2014. MÁJUS 7 MAY 2014 Vezetőségi jelöltek/candidates for Az alábbiakban ismertetjük a es év vezetőség jelöltjeit. Below are the nominees for the Board positions. Bizottsági elnökök Kulturális felelős 2: Krupanics Zsuzsa Zsuzsa a Budapesti Tanítóképző Intézetben szerzett óvodapedagógusi diplomát, és 20 éven át tanította az apróságokat Budapesten. Két gyermek édesanyja, büszke nagymama. Unokája, Anika itt született az USA-ban, vele kezdett járni a Magyar Iskolába. Tudta, hogy itt neki valami tennivalója van; először tanított, majd néhány évig az iskola irányítását is elvállalta. Közel három éve vesz részt a vezetőség munkájában, nagy örömmel készül minden kulturális eseményre. Két éve megalakította az irodalmi klubot, mert fontosnak tartja, hogy a hazájuktól távol élő magyarok, s a szép magyar nyelvet és a hagyományokat megőrizni kívanók kellemes környezetben kapjanak ízelítőt nagyjaink életéről és munkásságáról. Információfelelős: Nemesszeghy Anna Nemesszeghy Anna a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerezte meg diplomáját. Férjével hamarosan Brüsszelbe költözött, ahol 5 évet élt. Itt született meg két nagyobb gyermeke Réta és Vida, akik mellett évekig önkéntes munkát végzett egy külföldi családok számára létrehozott baba-mama klubban. Két évi Müncheni tartózkodás után költözött Amerikába, ahol harmadik gyermeke, Dalia is megszületett ben telepedett le Woodinville-ben. Washingtonba érkezésekor azonnal megkereste a WMASZ-t és csatlakozott a Magyar Iskolához, ahol a nagyobbak csoportját kezdte el tanítani. Jelenleg a Magyar Iskola igazgatója. Committee Chairpersons Cultural Co-Chair2: Zsuzsa Krupanics Zsuzsa graduated from the Budapest Training College for Teachers and is a certified kindergarten teacher. She taught kindergarten for 20 years in Budapest. She is the mother of two children and also a proud grandmother. Her granddaugther was born in the USA and was the reason Zsuzsa joined the Hungarian school. Zsuzsa immediately felt a sense of belonging at the school. At first she become a teacher there and later on accepted the position of Director. She has been on the HAAW board for the past three years and eagerly anticipates every cultural event. She founded the literature club two years ago. She finds it important that those Hungarians who wish to keep the heritage and those who like literature and poetry, have the opportunity to hear again about their favorite Hungarian works. Information Chair: Anna Nemesszeghy Anna Nemesszeghy graduated from the Teacher s Training College of Budapest. She moved to Brussels shortly after graduation, where she lived for 5 years, and where her first two children, Réta and Vida, were born. She did voluntary work at the British Childbirth Trust while raising her children. After two years in Munich, she moved to the US where her third child, Dalia, was born. She moved to Woodinville in She immediately started to search for a Hungarian community, and joined the HAAW and the Hungarian School, where she started to teach the five and six year olds. She is currently the school principal. Tagsági felelős: Gulyás Erika Erika Martfűről költözött Bellevue-ba házassága révén 1992-ben. Könyvelőként dolgozott és munkája mellett is ezt tanulta a Bellevue Community College-ban első gyermeke, Enikő születéséig. Azóta még két gyermekkel szaporodott családja, akik ideje legnagyobb részét töltik ki. Fontosnak tartja a magyar nyelv és kultúra ápolását. Már 12 éve járnak a Magyar Iskolába, ahol rendszeresen besegít a szervezésbe és mindenféle finomsággal látja el a tagokat (főleg a szülőket). Tavalyelőtt kapcsolódott be a vezetőség munkájába, többnyire a rendezvényfelelősök kisegítésével, de szeret mindenben részt venni. Két éve a tagsági felelős pozícióját tölti be. Folytatás a következő oldalon... Membership Chairperson: Erika Gulyás Erika moved from Martfű to Bellevue in 1992 through her marriage. She studied accounting at the Bellevue Community College, and worked as an accountant simultaneously until their first child, Enikő was born. They had two more children. The kids take up most of Erika s free time. It is important to her to keep the Hungarian language and culture. They have been going to the Hungarian School for 12 years, where she regularly helps and provides goodies to the members (especially to the parents). She joined the board two years ago mainly helping the social chairpersons work, but she likes to take part in anything. For the last two years she was the Membership Chairperson. Continued on the next page

8 2014. MÁJUS 8 MAY 2014 Vezetőségi jelöltek/candidates for Az alábbiakban ismertetjük a es év vezetőség jelöltjeit. Below are the nominees for the Board positions. Rendezvény felelős: Jakab Zsóka Zsóka Erdélyből, Székelyudvarhelyről érkezett az Egyesült Államokba több, mint 20 évvel ezelőtt, miután másfél évet töltött egy ausztriai menekült táborban. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen kémia szakon szerzett diplomát, majd itt környezetvédelmet és veszedelmes vegyszerek mendzselését tanulta mélle. Környezetvédelemben és munkahelyi egeszségvedelemben dolgozik. Mióta fiai kiröppentek a fészekből, azóta több ideje van a közösségi munkára és újra bekapcsolódott a Szövetség életébe. Oktatási felelős: Homoródi Orsolya Orsi 10 éve költözött az Egyesült Államokba. Két gyermeke van, Panka 10 és Levente 13 éves. Férje, Zoltán munkája hozta őket az országba. Jelenleg Snoqualmie-ban élnek. Az elmúlt 8 évben Orsi aktív tagja volt a szövetségnek, tanított a Magyar Iskolában, volt oktatási és rendezvény felelős a vezetőségben. Májusban újra beült az iskolapadba, kozmetikusnak készül. Social Chair: Zsóka Jakab Zsóka was born and raised in Transylvania, and lived mostly in the city of Székelyudvarhely. She arrived to the US 20+ years ago, after staying for a year and half in an Austrian refugee camp. She is a graduate of the Science University Babes- Bolyai in the city of Kolozsvár, and studied environmental protection and hazardous materials management in the US. She has worked in environmental protection and public health. Since her sons have left the nest, Zsóka has more time for community service, so she started to volunteer again at HAAW. Education Chair: Orsolya Homoródi Orsi moved to the United States 10 years ago. She has two children, Panka 10, and Levente 13. They came to the country because of her husband, Zoltán's work. They live in Snoqualmie. In the past 8 years, Orsi filled different roles in the association. She taught in the Hungarian school, was education and social chair board member as well. She went back to school in May to fulfill her calling to be an esthetician. G r a t u l á l u n k és nagyon sok boldogságot kívánunk az újság tördelőjének, Kopacz Blankának újszülött kisbabájához, Andrea Dalmához! Köszönjük Blankának többéves önkéntes munkáját, amivel lehetővé tette, hogy a Hírek igényes megjelenésben és időben kerüljön Olvasóink kezébe. Sok örömet, kívánunk a családnak! Mivel Blanka a kisbabája mellett nem tudja tovább folytatni az újság tördelését, sürgősen keresünk munkatársat a helyére! E pozíció betöltésének hiányában nem tudjuk tovább megjelentetni az újságot! Jelentkeséseket a szerkesztőségben várjuk. Congratulations and our best wishes to our layout editor, Blanka Kopacz on her newborn baby, Andrea Dalma! Many thanks go to Blanka, who was our volunteer layout editor for several years and helped us with her professional work. We are looking for a volunteer layout editor to fill her position. Without a layout editor we will be unable to publish the Hírek in the future. Please send your application to Flóra Carlile-Kovács at

9 2014. MÁJUS 9 MAY 2014 TÁNCHÁZ HUNGARIAN DANCE PARTY with dance circles Live Music: Forrás Banda Saturday, May 24 6:00-11:00 pm Seattle Center House, 4th Floor, room B Take the elevator located near the hallway with restrooms on the main floor of the Center House. It is the only elevator that goes to the 4th floor Admission: $15 adult $5 children 14 and under Information: Sue Isely

10 2014. MÁJUS 10 MAY 2014 Konzuli hírek Írta/By: Helen Szablya, Consul General Consul s Corner Kedves Barátaim! Köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek a szavazásban! Nem késő még feliratkozni a legközelebbi szavazásban való részvételre. Érthető az is, hogy voltak olyanok, akik nem akartak szavazni, mert nem élnek Magyarországon. Azonban a választásnál itt csak a pártlistára lehetett szavazni, nem az egyéni képviselőkre, referendumok pedig nem voltak. Az Euópai Parlamenti Választások májusban lesznek és most lesz az első alkalom, hogy ebben a választásban is részt vehetünk. Megvolt az első magyar választás, amelyiken magyarok világszerte részt vehettek. Ez a joga nagyon sok nemzetnek megvan, a világ sok országában. Ez nem magyar specialitás, de nekünk ez volt az első alkalom. Mindnyájan tudjuk a végeredményeket. Mint magyar amerikaiak gondolom, hogy mindnyájunkat érdekel, hogy az USA képviselői hogyan vélekednek az április 6-i magyar választásokról. A Congressional Recordban olvashatjuk Dennis Ross floridai képviselő megjegyzéseit: Fontos, hogy megemlékezzünk arról, hogy ez volt az első olyan választás, amikor minden magyar állampolgár, aki Magyarországonn kívül lakik, részt tudott venni a választásokon. Sokan ezek közül a magyar emigránsok közül, mint az én dédszüleim is, bevándoroltak az USA-ba, de közeli összeköttetésben maradtak hazájukkal. Csodálatos, hogy azok, akik még mindig fenntartják magyar identitásukat most maguk is részt vehetnek ebben a demokratikus folyamatban. Magyarország jelentőségét nem lehet túlbecsülni, és nagyon fontos, hogy úgy emlékezzünk erre az országra, mint a Második Világháború előtti világpartnerre. Magyarország gazdag kultúrája és hagyományai nagyban hozzájárulnak a világ dinamikájához. Mint USA képviselő mélyenfekvő magyar gyökerekkel és mint a Hungarian Caucus büszke tagja, azon dolgozom, hogy nemzeteink továbbra is építsenek a mi erős bilaterális diplomáciai és gazdasági kapcsolatainkra. Chris Smith (NJ-04), USA képviselő, a kongresszus azon belső bizottságának elnöke, amely a nemzetközi emberi jogokkal foglalkozik, gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek újraválasztási győzelméhez. Az újraválasztott Orbán kormánynak és a Fidesznek sok kihívással kellett megküzdeni az elmúlt négy év alatt, beleértve egy olyan alkotmányt, amely határt szab a közadósságnak és elősegíti az emberi jogokat azáltal, hogy megtiltja a klónozást és az emberekkel való kereskedést, valamint előmozdítja az emberi élet és méltóság jogait. Smith 2013 júliusában volt Magyarországon a kongresszusi delegációval. Kérem az ellenzéket, hogy aktívan vegyen részt a törvényhozásban és ne vonja kérdőre a választási eredményeket. Ezáltal a kormány és az ellenzék közös frontot alkothat az antiszemita és antiroma demagógiával szemben. Örömmel hallottam Orbán miniszterelnök nyilatkozatát, hogy ezen a választáson a magyar szavazók nemet mondtak a gyűlöletnek. Dear Friends, A big thank you to all those who voted. It is not too late to register for the next opportunity to vote. It is understandable that some did not want to vote because they do not actually live in Hungary. However, the vote was only for the party lists and there were no referenda. The European Parliamentary Elections will be coming up in May and for the first time we will get an opportunity to take part in those as well. We had the first elections in which Hungarians from all over the world could participate. This right is exercised by many nationalities in many countries of the world. It is not a Hungarian specialty, but this was the first time for us. We all know the results. As Hungarian-Americans I thought you would be interested in some of the reactions of USA Congressmen about the Hungarian elections on April 6 th. The Congressional Record printed the remarks of Representative Dennis Ross of Florida: It is important to recognize that this is the first election in which all Hungarian citizens living outside of Hungary could also participate in the electoral process. Many of these Hungarian emigrants, like my greatgrandparents, traveled to the United States but retained a close tie to their homeland. It is wonderful that those who still retain their Hungarian identity have the ability to remain involved in this democratic process. Hungary s significance cannot be overstated and the country s position as a world partner before WWII is important to always remember. Hungary has a rich culture and heritage that adds a great dynamic to the world. As a Member of Congress with deep Hungarian roots, and as a proud Member of the Hungarian Caucus, our nations must continue to build upon our strong bilateral diplomatic and economic relations. In addition, U.S. Rep. Chris Smith (NJ-04), chairman of the House panel that oversees international human rights, congratulated re-elected Hungarian Prime Minister Viktor Orban on his decisive victory. The re-elected government of Prime Minister Orban and Fidesz has met many challenges over the past four years, including passage of a constitution which caps public debt and advances human rights by prohibiting cloning and human trafficking and promoting human life and dignity, said Smith, who was in Hungary on congressional delegation in July of I urge the opposition to participate actively in the legislative process and not to poison the wells by misrepresenting Hungary s electoral process. In that way government and opposition can present a common front against anti-semitic and anti-roma demagoguery. Fidesz has done excellent work in the fight against anti-semitic and anti-roma hate, and I welcome Prime Minister Orban s statement that in this election Hungarian voters said no to hatred.

11 2014. MÁJUS 11 MAY 2014 Konzuli hírek Írta/By: Helen Szablya, Consul General Consul s Corner Gratulálok Sue Isely-nek és a Kisbetyároknak a 30. évfordulójukhoz! Milyen remek módja az ünneplésnek, hogy mini Ti- Ti Tábort rendeztek a Raft Islanden. Kívánunk sok további boldog évfordulót! Remélem, hogy az idei Ti-Ti Tábor ugyanúgy tele lesz vidámsággal és táncolással, mint az elmúlt években. Múlt évben messziről is voltak itt emberek, ahogy a híre terjed USA-szerte. A magyar útlevelek meghosszabbítása könnyebb lett azáltal, hogy érvényességük lejárta után még egy évig érvényesek arra, hogy az útlevelet meg lehessen újítani és ne kelljen a hoszszú állampolgársági papírokat kitölteni. Bárki, aki anyakönyvezés vagy útlevél-meghosszabbítás ügyében jön a konzulátusra, ki kell töltenie három rövid űrlapot a külföldi letelepedésre vonatkozólag. Ezek után kapnak egy lakcímbejelentőt, amelyre csak az lesz írva, hogy külföldön élő magyar állampolgár. Ez már csak azért is nagyszerű megoldás, mert ezzel bizonyítani lehet az állampolgárságot, ha az embernek véletlenül lejár az útlevele, és nem kell többet kitölteni a hosszú állampolgársági kérelmet. Azon kívül, ha be vagyunk jelentve, akkor kérni lehet a felvételt a választási listára, és a legközelebbi szavazáskor a szavazólapokat postán lehet megkapni és postán lehet szavazni. Azok, akik nincsenek ilyen módon nyilvántartásba véve, és nem állandó jelleggel laknak az USAban, a megfelelő eljárást követve áthelyezésüket kell kérni Los Angelesbe, hogy ott szavazhassanak egy bizonyos nap megadott időtartama alatt. A következő kihelyezett konzuli nap, amikor a biometrikus gép elérhető, májusban lesz Portlandben, megint Seattle-ben (a dátumot a honlapon közöljük). Ezekre a konzuli napokra az időpontot Los Angelestől kell kérni. Congratulations to Sue Isely and Kisbetyárok on their 30th anniversary! What a good way to celebrate by having a mini- Ti-Ti Tabor at Raft Island. Many happy returns! I hope this year s Ti-Ti Tabor will be just as full of fun and dancing as it has been in the past years. Last year people came to it from far away places because its fame has spread around the USA. Hungarian passports are now good for another year past their expiration, not for traveling, but for renewing the passort without having to fill out the long citizenship application form. Whoever now asks for a passport, or registers a birth, marriage or death or has any official business with the Hungarian government, will also have to register with the Hungarian authorities as Hungarian citizen living abroad. This is an excellent solution for not having to start from scratch again if your passport expires. Namely, if your passport expires, this address registration card will still prove you are a Hungarian citizen. Also, if you are registered and have asked to be included in the voters list, you will get your next ballots sent to your home. You can then vote by mail. Those who are not registered as permanently living abroad may vote if they follow the process to be registered in Los Angeles instead of their own district, then go to Los Angeles to vote at a certain date and time. The next remote consular day when the biometric machine will be in Portland will be in May, then in September again in Seattle ( no date set yet). Appointments have to be made with Los Angeles for this events. Happy sunshine months! Boldog napsütéses hónapokat! Seattle-Pécs Sister City Association For more information on the association and its programs please contact Clarissa Szabados-Mish at (206) or Mária Kramár at (206) Hungarian Consulate in Seattle Helen Szablya, Honorary Consul General Tel.: Fax: június 22-én, vasárnap du kor a Magnolia Presbyterian templomban, a Dravus és a 28th Ave. W. sarkán. Felekezettől függetlenül mindenkit szívesen várunk. Magyar Istentisztelet Additional information: Krisztina Nagy Hungarian Worship Service On Sunday, June 22nd at 2:15 PM at the Magnolia Presbyterian Church. The corner of Dravus and 28th Ave. W. Even if you don t go to church but like to spend time with other Hungarians, all are welcome regardless of denomination.

12 2014. MÁJUS 12 MAY 2014 Figyelem Tördelő munkatársat keresünk! A WMASz havilapja, a Hírek sürgősen tördelő munkatársat keres! Tördelő munkatársunk májusban búcsút mond tőlünk. A további számok elkészítéséhez nélkülözhetetlen ennek a pozíciónak a betöltése. Ha van néhány szabad órád, amit fel tudnál ajánlani, mi szívesen betanítunk! A tördelő feladatai: Összeállítja a beérkező cikkeket, fotókat és hirdetéseket egy esztétikailag kellemes és könnyen olvasható formátumba. Szorosan együttműködik a főszerkesztővel és lektorokkal, gondoskodik arról, hogy a hírlevél időben elkészüljön. A tördelés Microsoft Publisherben történik, de a program ismerete nem szükséges. Mindenkit betanítunk! Jelentkezéseket a címen várjuk.

13 2014. MÁJUS 13 MAY 2014 Örök Fiatalok Klubja - Seniors Club Iskolanaptár School Calendar Következő gyűlés/next meeting: Sat, May 1:00 pm Hely/Location: Mercer Island Presbyterian Church Fireside Room th Ave SE Mercer Island, WA Info: Alex & Christine Boldizsár Everyone is welcome! Mindenkit szeretettel várunk! Iskolai napok/classes: Every other Saturday, 10:00 am -12:00 pm May 17th and May 31st Hely/Location: Mercer Island Congregational Church 4545 Island Crest Way, Mercer Island, WA Info: Nemesszeghy Anna Everyone is welcome! Mindenkit szeretettel várunk! Anya csak egy van! Compiled by: By Blanka Kopacz There is only one mother! 1 évesen: Anya a minden. 4 évesen: Anya mindent tud. 8 évesen: Anya sok mindent tud. 12 évesen: Anya nem is igazán tud mindent. 14 évesen: Anya nem is tud semmit. 16 évesen: Anya nem is létezik. 18 évesen: Anya ódivatú. 22 évesen: Anya ért ehhez! 35 évesen: Mielőtt döntenénk, kérdezzük meg anyát. 55 évesen: Bárcsak itt lenne Anya! 75 évesen: Remélem, voltam olyan jó ember mint ANYA. 1 year: Mom is everything 4 years: Mom knows everything! 8 years: Mom knows a lot! 12 years: Mom really doesn't know everything! 14 years: Mom knows nothing! 16 years: Mom, what mom! 18 years: Mom is outdated! 22 years: Mom knows this! 35 years: Before deciding, let's ask Mom! 55 years: I wish Mom was here to ask her!. 75 years: I hope I was a good as a person as MOM was.

14 2014. MÁJUS 14 MAY 2014 Emlékezzünk Juhász Margitra Juhász Margit (született Stubnyai Margit) április 17-én, nagycsütörtökön, 94 éves korában elhunyt március 2-án született, egyedüli gyermek volt. Édesapja a Magyar Állami Vasutaknál dolgozott Brassó körzetében, később Szolnokon. Fiatal leányként Margit számtalan élvezetes családi utazáson vett részt, amit vonattal tettek meg. Kellemes emlékeket őrzött a magánleányiskolás éveiből és élvezte a teniszmeccseket és más versengéseket a klubban ahova családja járt. Nagyon közeli kapcsolatban állt rokonaival, barátaival, a helyi emberekkel és távolabbi ismerőseivel is. Szüleit nagyon tisztelte és szerette. Margit lelkét a második világháború nehézségei és szüleinek elvesztése nyomta, amikor elmenekült Magyarországról az orosz megszállás elől. Öt évig élt német emigrációs táborban, majd hajóval érkezett az USA-ba, és az Ohio-beli Clevelandben telepedett le. Itt találkozott 1950-ben férjével, Juhász Pál Károllyal. Két gyermekük született: leányuk, Anikó, és fiúk, Pál Róbert ban családjával Seattle-be költözött. Margit odaadó feleség volt. Aktívan részt vett a cserkészetben, férje mérnöki társaságában, a Washingtoni Magyar Amerikai Szövetségben és más szervezetek munkájában. Margit életét a családjának szentelte, odaadó és szerető édesanya és nagymama volt. Szerette a természetet és az állatokat. Vallásos asszony lévén minden nap imádkozott és mindig tudta, hogy a Jóisten vigyáz reájuk. Ezek az erények vezették életét. Lelke visszament a mennyországba a Jóistenhez, szüleihez, és férjéhez. Szeretünk Téged Édesanyám és Nagymamánk, szépséged visszatért Istenünkhöz. Remembering Margit Juhász MARGARET JUHASZ (formerly Stubnyai) passed away at the age of 94 on Holy Thursday, April 17, Margaret was born an only child on March 2, 1920, to a loving mother and father. Her father worked for the Hungarian national railroad company in an area then known as Brasso, later Szolnok. Growing up she enjoyed many wonderful railroad trips, her good times at an all-girl private school, and tennis matches and rivalries at the club her family frequented. She grew very close to her relatives, friends and hometown people as well as those living in distant places. Margaret lived through the hardships of World War II and the loss of her parents when she fled for safety from Hungary from the oncoming Russians. She spent five years in a German immigration camp, and then by ship arrived in the United States, settling in Cleveland, Ohio. In 1950 she met and later married her husband, Paul Charles Juhasz. They had a daughter, Aniko, and a son, Paul Robert. In 1958 Margit moved with her family to Seattle, Washington. Margit was a devoted wife, active in scouts, her husband s engineering society, and in the Hungarian- American and other associations. She was a devoted mother and grandmother to her children and their families. She also had a love of animals and nature. A religious woman who prayed every day, to Margaret life was all about loving family and loving friends and knowing that the Good Lord was always taking care of her. These are the principles that guided her life. You have returned to the Good Lord, your parents, your husband and to heaven. We love you, Mom and Grandma. Your beauty is now back with God.

15 2014. MÁJUS 15 MAY 2014 Mécs László: A királyfi három bánata Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer földnek bennem kedve teljék. Isten tudja, honnan, palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon, három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom: mért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? A másik bánatom: hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom, ez az én bánatom, harmadik bánatom. Happy Mother s Day! Boldog Anyák Napját!

16 2014. MÁJUS 16 MAY 2014 Tánchírek Írta/By: Kathryn Isley Dance News A beszélgetés általában így folyik: The conversation generally goes something like this: Mit csinálsz a szabadidődben? Hm hát, táncolok, ha pontosabban vesszük, magyar néptáncokat táncolok. Ó, akkor magyar vagy? Nem. Há-át, akkor miért csinálod? So, what do you do for fun? Um well, I do folk dancing, Hungarian folk dancing, actually. Oh. So are you Hungarian then? No. Oh. So why do you do it? Életemben rengetegszer fordult elő ez a beszélgetés. A kérdés Miért csinálod? mindig felmerült, akár magyarokkal, akár nem-magyarokkal beszélgettem. Néha csodálkozással, néha kíváncsisággal, és alkalmanként vádként. Számomra a válasz világos: mert szeretem! Ez olyan, mintha valakitől azt kérdeznék, hogy miért eszik kínai ételt, amikor nem kínai. A Kisbetyárok 30. évfordulója most májusban lesz. Egész életemben tagja voltam ennek a csoportnak. Még az első előadáson is ott voltam 1983-ban, bár akkor még csak az édesanyám méhében, de ott voltam! Most, hogy közeledik az évfordulónk, elgondolkoztam azon, hogy miért is csinálom?, hogy valamilyen kielégítő választ találjak rá. Az egyszerű válasz az, hogy mert szeretem, de a hosszabb, igazibb válasz sokkal bonyolultabb. Akkor már azt kell mondanom, hogy a közösség, szépség, kihívás, tanulás és kaland is hozzájárulnak. Közösség: A Kisbetyárokat az én táncos családomnak hívom. A csoport tagjai közel állnak a szívemhez. Van olyan, aki egész életemben ismert és mások, akiket én láttam felnőni kisbabából egyetemi végzettségű felnőtté! A csoport csupa olyan emberből áll, akik egymást bátorítják, respektálják és jól érzik magukat együtt. Van oka annak, hogy évtizedeken át minden szombat délelőttünket feladtuk; nagyon szeretünk együtt lenni! Néha a próbák közben fel kell emelnem a hangomat és a lábammal kell dobbantanom, hogy meghalljanak a sok csevegés és nevetés közben. Szerintem ez egy csodálatos dolog! Szépség: Ha még soha nem látott magyar néptáncot, vagy hallgatott magyar népzenét, most rögtön hagyja abba az olvasást és nézzen meg néhány videót a YouTube-on. Nyugodtan menjen. Megvárom. Ha művész lennék, akkor a magyar néptáncot választanám médiumomnak és a magyar népzenét a vásznamnak. Ezekkel az eszközökkel valami gyönyörűt teremtenék. Annyi kifejezés van a zenében, szenvedélyes, precíz, bonyolult és ugyanakkor egyszerű. A táncformák és mozdulatok elválaszthatatlanul össze vannak kötve a zenével, és együtt olyasmit alkotnak, ami egyformán otthon van a színpadon és a táncházban. Kihívás: A mottónk a tánccsoportunkban, hogy mindenkinek alkalmat adunk a kibontakozásra. Ez azt jelenti, hogy a csoport minden tagjának a hozzájárulását megbecsüljük; teljesen mindegy, hogy már régen táncol, vagy milyen a veleszületett tehetsé- I have had this conversation countless times over the course of my life. That question, Why do you do it? has been asked of me by Hungarians and non- Hungarians alike, sometimes from a place of astonishment, sometimes curiosity, and occasionally accusation. To me the answer seems obvious, because I like it! It s akin to asking someone why they eat Chinese food if they are not Chinese. Kisbetyárok s 30 th anniversary is coming up this May. I have been a member of this group for my entire life. I was even there at their first performance in Granted, I was still in my mom s tummy but I was there! With our anniversary approaching I have been turning this question Why do you do it? over in my mind to find a satisfactory answer. The simple answer is, because I like it; but the longer, truer answer is more complicated. It comes down to community, beauty, challenge, learning, and adventure. Community - I call Kisbetyárok my dance family. The people in the group are close to my heart. Some of them have known me my whole life, and some I have watched grow up from baby to college graduate! The group is filled with people who encourage one another, respect each other, and have fun together. There is a reason we have given up our Saturday mornings for decades, we just love to hang out with each other! Sometimes at rehearsal I actually have to raise my voice and stomp my feet to be heard over the chatting and laughing, and I think that is a wonderful thing. Beauty - If you have never seen Hungarian folk dancing or heard Hungarian folk music, stop reading immediately and go watch some videos on YouTube. Its okay, I ll wait. If I were an artist I would choose Hungarian folk dance to be my medium and Hungarian folk music to be my canvas. With those tools I would create something beautiful. There is such expression in the music: it is emotional and precise and complicated and simple all at once. The dance forms and move-

17 2014. MÁJUS 17 MAY 2014 Tánchírek Írta/By: Kathryn Isley ge. Szerencsére a magyar néptánc nagyon rugalmas. Igen, vannak tekervényes, páros táncok, komplikált lépések és trükkös ritmusok, de ugyanakkor végtelen variációja van, ami azt jelenti, hogy mindenki számára elérhető, gyerekeknek éppúgy, mint felnőtteknek. Egyike azoknak a dolgoknak, amit nagyon értékelek a Kisbetyárokban, hogy ad valamit a családoknak, amit együtt csinálhatnak és együtt dolgozunk egy gyönyörű alkotáson. A magyar néptánc érdekes és alkalmat ad a tanulásra és fejlődésre. Tanulás : Beszédterápiával foglalkozom. Sok pénzt költöttem el arra, hogy megkapjam a diplomámat, de őszintén szólva a legtöbb munkamódszert, amit a foglalkozásomban és az életemben használok, a Kisbetyároknál tanultam. Megtanultam táncolni, de sok minden mást is. Megtanultam meglátni az egyéni erősségeket és gyengeségeket és az erősségeket a koreográfia segítségével bemutatni. Megtanultam hogyan lehet a tanításomat különböző képességekhez és temperamentumokhoz idomítani. Megtanultam hogyan kell az önbizalmat felépíteni bátorító szavakkal és olyan lehetőségekkel, amelyek sikerhez vezetnek, hogyan tudok türelmesebb lenni, jobban odafigyelni, saját magamon nevetni, célpontokat felállítani és azokat elérni. De ami a legfontosabb, hogy megtanultam a kultúra fontosságát és azt, hogy milyen fontos az embernek összeköttetésben maradni a gyökereivel. Olyan hálás vagyok azért, hogy ha csak kis részben is, de hozzá tudok járulni ahhoz, hogy másoknak segítsek megtartani a kapcsolatot hagyományaikkal! Kaland: A magyar néptánccal való kapcsolatom alkalmat adott nekem arra, hogy olyan, a világ minden tájáról jövő emberekkel találkozzak, akik különböző nyelveken beszélnek és más-másfajta életet élnek. A magyar néptánc iránti szeretetünk azonnali kapcsolatot jelentett. Tánctapasztalataim során sok emberrel találkoztam az egész USA-ból, Japánból, Németországból, Angliából, Mexikóból és Ausztráliából, akik mind szeretik a magyar néptáncot. Alkalmam volt Magyarországra és Erdélybe utazni, és ott látni, hogy a tánc- és zenei hagyományok még mindig élnek és virulnak a falvakban. Ezek a tapasztalatok megfizethetetlenek és meggazdagították életemet. Ez a válaszom a kérdésre, hogy miért csinálom? A magyar néptánc és népzene olyan sok áldást hozott az életembe! Nagyon hálás vagyok édesanyámnak, Sue Isely-nek, hogy belém oltotta a tánc iránti szeretetet. Hálás vagyok a WMASz-nak, hogy támogatják a Kisbetyárokat most már 30 éve. Hálás vagyok a sok nagyszerű emberért, akikkel találkoztam ezeken a tapasztalatokon át. Büszke vagyok arra, hogy a magyar közösség tagja lehetek és megtisztelve érzem magam azért, hogy megengedik, hogy gyönyörű kultúrájukban részt vegyek. Dance News ment are tied inexorably to the music to create something equally at home on a stage or dance hall. Challenge : We have a motto in our dance group, Everybody gets to play. This means that each group member s contribution to the group is valued, no matter how long they have been dancing or whatever their innate talent level may be. Fortunately, Hungarian folk dance is very forgiving. Yes, there are intricate partner dances, complicated steps, and tricky rhythms but there is also infinite variety which means that there is something for everyone, children and adults alike. One of the things I appreciate about Kisbetyárok is that families have something that they can do together and we are all working together to create a beautiful product. Hungarian folk dancing is interesting and provides many opportunities for improvement and learning. Learning: I am a speech therapist. I spent lots of money to get my degree but honestly, most of the skills I use at my job and in my life I have learned at Kisbetyárok. I learned to dance but I also learned many other things. I have learned to see individual strength and weaknesses and showcase the strengths through choreography. I have learned to differentiate my teaching to varying abilities and temperaments. I have learned to build selfesteem through encouraging words and opportunities to be successful, to increase my patience, to listen better, to laugh at myself, and to set goals and work to achieve them. Most importantly I have also learned the importance of culture and being connected to your roots. I am so grateful that I can do a small part to help others keep a connection to their heritage. Adventure: Being connected to Hungarian folk dancing has given me opportunities to meet people from all over the world, speaking different languages and living different lives, and be able to instantly connect over our shared love of Hungarian dance. Through my dancing experiences I have met people from all over the US, Japan, Germany, England, Mexico, and Australia who all love Hungarian folk dancing. I have been able to travel to Hungary and Transylvania and see dance and music traditions still living and vibrant in villages. These experiences are priceless and have enriched my life. That is my answer to the question, Why do I do it. Hungarian folk dancing and music have brought so many blessings into my life. I am so grateful to my mother, Sue Isely, for instilling this love for dance in me. I am grateful to HAAW for supporting Kisbetyárok for thirty years. I am grateful for the many beautiful people I have met through these experiences. I am proud to be a part of the Hungarian community and honored that I am allowed to share in your beautiful culture.

18 2014. MÁJUS 18 MAY 2014 Tallózó Választás Az áprilisi országgyűlési választás újdonsága volt, hogy a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is szavazhattak az országos pártlistára. Ehhez az kellett, hogy a választók felvetessék magukat a levélben szavazók névjegyzékére. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) nyilvántartása szerint összesen an szerepeltek a levélben szavazók névjegyzékén. A levélben érkezett szavazólapok feldolgozása befejeződött, összesen érvényes szavazólapot összesítettek. Az érvényes szavazatok 95,49 százalékát a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta, összesen voksot. A jobbikra a levélben szavazók 2,28 százaléka szavazott (2926 voks), az MSZP-Együtt-PM-DK-MLP listára 1,16 százalék (1495 voks). A fennmaradó szavazatokon 15 kisebb párt osztozott. Régészet Magyarország visszaszerezte és hazaszállította a felbecsülhetetlen értékű, ókori római eredetű, páratlan Seuso-kincs hét darabját - jelentették be egy rendkívüli sajtótájékoztatón a Parlamentben. "Magyarország családi ezüstjének" visszaszerzési költsége 15 millió euró volt. A Seuso-kincs néven ismert lelet a 4. században készült, 14 nagyméretű, étkezéshez és tisztálkodáshoz használt ezüstedényből, valamint a kincs elrejtéséhez szolgáló rézüstből áll. Nevét a több mint 1500 évvel ezelőtt élt tulajdonosáról, egy magas rangú római tisztségviselőről kapta, aki minden bizonnyal a mai Polgárdi környékén élt és aki - vagy akinek örökösei - vélhetően egy barbár katonai betörés alkalmával rejtették el a kincseket a 4-5. század fordulóján. A kincsek három hónapon át tekinthetők meg ingyenesen az Országházban, később pedig várhatóan a múzeumi negyed "ékkövei lesznek". Értékőrzés Hungarikum lett gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka, a Zsolnay-porcelán és kerámia, a 100 tagú cigányzenekar, a Gundel-örökség, valamint a Pick téliszalámi jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke Budaörsön, a bizottság ülését követően. A testület döntött arról is, hogy a Magyar Értéktárba kerül a magyar akác, a magyar akácméz, az Ajka-kristály, a höveji csipke, a tárogató, valamint a Nagycenk és Kiscenk közötti Széchényi-hársfasor. Fazekas Sándor kiemelte, hogy az új hungarikumok olyan rendkívül értékes teljesítményei a magyarságnak, amelyek határokon kívül is ismertek és elismertek. A magyar kiválóságok száma ezzel 34-re emelkedett. Rekordállító mozgalom Épül a világ legtörékenyebb vára Gyulán, ahol mintegy tízezer hímes tojásból készítik el a Gyulai Vár hű mását. Evvel sikeres hazai minősítés alapján a Guinnessrekord-bejegyzésre is pályáznak. A tojásokat hazai és határon túli iskolások, önkéntesek, civil szervezetek tagjai festik. A rekordállító mozgalomhoz csatlakoztak a magyarországi nemzetiségi közösségek is, a tojásokra mindenki saját népi motívumait festi, a Gyulai Vár hímestojás-téglái a soknemzetiségű Kárpát-medence és Európa lakosságának jelképei. A hímestojásvár épí Összeállította: Ferenczy Péter téséről egy mérnöki iroda ötven oldalas tervdokumentációt készített, nyolcvan mérnöki óra alatt sikerült az építmény kiviteli terveit tojáselemekre alapozva elkészíteni. A vár építésének minden mozzanata a műszaki mérnök szakmai segítsége és felügyelete mellett történik. Mezőgazdaság A gazdag, de pusztuló vidéki világ gyümölcsfajtáinak megőrzése a célja a Tündérkertek megálmodóinak. Kovács Gyula pórszombati erdész akkor kezdett az őshonos fajták megőrzésének szükségességével foglalkozni, amikor az 1980-as években Göcsej szívében látta a gyümölcsfákat és a régi vidéki kultúra emlékeit is elpusztulni. Ma már a Kárpát-medence minden térségében létrehozták a Tündérkerteket, ezekből már közel száz található. Az idén már a bukovinai székelyek és a moldvai csángók is elkezdték összegyűjteni a maguk őshonos gyümölcsfáit. Az őrségi faluban található Tündérkertben minden őshonos gyümölcsfának gyermekgondnoka van. Most nyitották meg az első budapesti Tündérkertet; a kárpát-medencei gyümölcsfajták gyűjteményének a békásmegyer-ófalui Szent József Közösségi Ház ad otthont. Zene Egy New York-i dzsessz- és világzenei kiadó, a Dot Time Records jelentette meg Karosi Júlia második albumát. A Hidden Roots című CD-n az énekes a dzsesszt és a népdalt párosítja egyedi módon. "Kerestem azokat a gyökereket, amelyek a dzsessz tradícióin kívül meghatározóak számomra. Olyan népdalokat választottam, amelyek sokat jelentenek nekem: a Szól a kakas már-t édesapámtól hallottam, a lemezre beletettünk egy részletet a Madárka, madárka című népdalból is. Az Édesanyám rózsafája az első népdal volt, amelyet dzsessz zenekarral játszottam, az Imhol kerekediket pedig Varga Bendegúz dobos választotta különleges hangsora miatt." - magyarázta az énekes. Műemlékvédelem Átadták a felújított Grassalkovich-kastélyt és a benne kialakított Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumot. A Hatvan központjában álló kastélyt gróf Grassalkovich Antal építtette a középkori vár romjain 1754 és 1763 között. A második világháború alatt a berendezést széthordták, a kastélyparkot elpusztították. A front elvonulása után iskola és kórház működött az épületben, ami további átalakításokkal és rombolásokkal járt, ekkor tették tönkre a parkban található gyönyörű szobrokat és szökőkutakat. A kastélyt 1979-ben életveszélyessé nyilvánították és lezárták. A kormány 2011-ben döntött arról, hogy a hatvani kastélyban hozza létre az országos magyar vadászati múzeumot. A kastély főépületének földszintjén kapott helyet a kastélytörténeti és a barokk vadászkonyhát bemutató kiállítás, az emeleten, a kastély egykori nagyszalonjában kapott helyet a Széchenyi Zsigmond-emlékszoba, a díszteremben láthatóak a világrekord gímszarvastrófeák másolatai.

19 2014. MÁJUS 19 MAY 2014 Hungarian Press Review Elections The novelty of the elections in April was that Hungarian citizens who do not reside within the borders of Hungary could also vote. They had to be pre-registered on the list of those who vote through mail. According to data from the National Election Office, 193,793 people registered on the mail-in list. After the processing of the votes, it turned out that 128,378 valid mail-in votes were cast % of the votes went to the party association Fidesz-KDNP (2926 votes), while the MSZP -Együtt-PM-DK-MLP netted 1.16% (1495 votes). The remainder of the votes were distributed between 15 minor parties. Archeology Hungary has reacquired and transported back home seven invaluable antique pieces of Roman origin called the Seuso treasure, announced a special media event held in the Parliament. The price of getting back the family silver of Hungary was 15 million Euros. The archeological finding known as the Seuso treasure is comprised of 14 large silver pieces used for eating and personal hygiene, plus the copper cauldron used for hiding it. It was manufactured in the 4 th century, and its name comes from the original owner, a highranking Roman administrator who lived in the area around today s Polgárdi. It is assumed that he or his descendants hid the treasure from the invading barbarians around the turn of the 4 th -5th century. The treasure will be on display in the Parliament for three months, for free, after which time it will become the jewel of the museum district. Traditional Items Sándor Fazekas, Minister of Rural Development and Chair of the Hungaricum Committee, announced that the following items were added to the list of Hungaricums: the spiritual heritage of Earl Istvan Széchenyi, the Zsolnay porcelain and ceramics, the 100-member Gypsy band, the Gundel heritage and the Pick winter salami. The Committee also decided to add the following items to the list of Hungarian National Treasures: the Hungarian acacia tree, the Hungarian acacia blossom honey, the crystal from Ajka, the lace from Hovej, the musical instrument tárogató and the Széchenyi linden tree line between Nagycenk and Kiscenk. Fazekas emphasized that these new additions to the Hungaricum list are very important national achievements that are well known and appreciated even outside the borders of the country. The list of important and unique Hungarian items has now increased to 34 items. World record attempt The world s most fragile castle is being built in Gyula, where an exact replica of Gyula Castle is being erected by using ten thousand painted eggs. There is hope that this will make it to the Guinness book of world records. The eggs are painted by school children, volunteers and members of civil organizations in Hungary and abroad. Nationalities living in Hungary joined the movement and they are producing eggs with their Translated by Zsóka Jakab own specific popular motifs. The egg-bricks of the Gyula Castle will represent the diversity of the multi-national Carpathian Basin and of Europe itself. The plans for the painted egg castle are contained in a 50-page document drafted by a professional engineering firm, and each step of the building is supervised and assisted by an engineer. Agriculture The Tündérkertek movement targets the preservation of the rich rural diversity of fruit trees. Gyula Kovacs, a forestry expert in Porszombat recognized the importance of preserving the old native varieties when he noticed during the 1980s how old fruit tree specimens and remnants of the old rural culture were slowly dying out in Göcsej. Today there are about one hundred Tündérkerts (Magic Gardens) all over the Carpathian Basin. Even the Seclers in Bucovina and the Csángós in Moldova are now gathering and saving their old native fruit trees. In the original garden located in the village in Őrség, each tree is tended to by a child. Recently the first garden in Budapest was opened at the Szent József Community Center in Békásmegyer-Ófalu. It contains native fruit tree varieties from all over the Carpathian Basin. Music The second album of Júlia Karosi was released by a New York jazz and world music publisher, Dot Time Records. The singer mixes jazz with folk influences in her album entitled Hidden Roots. I am reaching for those roots that have influenced me besides the jazz tradition, said the singer. I selected folk songs that have personal meanings for me: I heard the Szól a kakas már from my father, we inserted a segment of Madárka, madárka the Édesanyám rózsafája was the first folk song that I played with a jazz band, and the Imhol kerekedik was chosen by percussionist Bendeguz Varga because of its exceptional scale. Architectural preservation The rebuilt Grassalkovich Castle has been recently reopened, and it also houses the Széchenyi Zsigmond Hunting Museum. The castle located in the city center of Hatvan was built by Earl Antal Grassalkovich between 1754 and 1763 on the ruins of a medieval castle. During the Second World War the mobile items were stolen and the castle park was destroyed. After the passing of the front, a school and hospital were installed in the building, which caused further changes, including the destruction of the beautiful statues and fountains in the park. In 1979 the castle was closed down because it was deemed unsafe. The government decided in 2011 that the castle in Hatvan would become the site of the national Hunting Museum. The ground floor of the main building houses two exhibits, one about the history of the castle and the other about baroque hunting cuisine. The large salon of the first floor houses the Széchenyi Zsigmond memorial room, and the main salon is home to copies of world-record-holding stag trophies.

20 2014. MÁJUS Kirándulók klubja 20 MAY 2014 Írta/By: Jeff Lerner Cougar Mountain, május 18., vasárnap 11 órától A Cougar Mountain a King megye park rendszerének egy gyöngyszeme: gyönyörű kilátásokkal, ősöreg fákkal, vadállatokkal, patakokkal, egy igazi vadon - közel az otthonunkhoz. A Red Town Creek ösvényfőnél található parkolóban találkozunk 11 órakor. A túra kb. 4 mérföld hosszú, elenyésző szintkülönbséggel. Csomagoljatok ebédet, vizet, és öltözzetek rétegesen! Útba igazítás: az I-90 autópályát hagyd el a 13-as lejáratnál, és vezess 3,1 mérföldet dél felé a Lakemont Blvd SE úton. Az út bal oldalán keresd a Red Town Trailhead parkolóját. Továbbin információ: Figyeld a WMASz Facebook oldalán az eseményeket friss időjárás hírekért! Kérdéseiddel hívd ( ). Heves esőzés esetén a túra elmarad. Hiking Club News Cougar Mountain, Sunday, May 18th, 11:00 a.m. Cougar Mountain - the gem of King County's park system: great views, old trees, wildlife, streams, wild and close to home. We'll meet at the Red Town Creek Trailhead parking lot at 11:00 a.m. The hike is about 4 miles long, with not much elevation gain. Pack a lunch, water, and clothes layers. Directions: from I-90, Take Exit 13 and drive south on Lakemont Blvd SE for 3.1 miles. Look for the entrance to the Red Town Trailhead on the left side of the road. See for more information. Check out the HAAW Facebook Events page for weather updates. Call Jeff Lerner ( ) with any questions. Heavy rain cancels. TÁNCOS HÍREK / DANCE NEWS KÖZELGŐ ESEMÉNYEK / FUTURE PROGRAMS: May 24: Táncház, Saturday evening, 6 PM, Seattle Center House, 4th floor, Room B, Seattle Center. May 25: Northwest Folklife Kisbetyárok performance, Sunday, 11 AM at the International Dance Stage, Seattle Center. June 14: Kisbetyárok performance, Saturday afternoon, for the HAAW Annual Meeting and Dinner, Mercer Island Congregational Church. Events with Ti Ti Tábor's Hungarian ArtistsAugust 1: Dűvő performance with guest dancers, Norbert Cimbi Kovács and Beáta Gaschler, and singer, Erika Juhász, Friday evening, Kenyon Hall in West Seattle. August 2: Dűvő performance and táncház, Saturday evening, 7 PM, at the home of Marjorie Nugent and Pat MacMonagle in Seattle. August 3-10: Ti Ti Tábor Hungarian Folk Camp, All Saints Center, Raft Island, Gig Harbor, WA, www. tititabor.org, evening visitors are welcome. August 10: Dűvő performance with guest dancers, Norbert Cimbi Kovács and Beáta Gaschler, and singer, Erika Juhász, Sunday afternoon, Taste of Edmonds Festival, downtown Edmonds. ( for details)

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZT

FELELETVÁLASZTÓS TESZT Angol mintavizsga Megoldások FELELETVÁLASZTÓS TESZT 1. a 11. d 2. c 12. a 3. d 13. a 4. a 14. c 5. b 15. a 6. a 16. b 7. b 17. c 8. c 18. c 9. a 19. b 10. c 20. d 1. endurance 2. buoyant 3. foul 4. all-round

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

2015-2016. évi 6. Hírlevél

2015-2016. évi 6. Hírlevél Kedves Lions tagok, kedves Oroszlánok! 2015-2016. évi 6. Hírlevél Itt van az ősz, itt van újra. Valóban, beköszöntött az ősz, becsengettek az iskolákban is. Elindult hivatalosan is a 2015-2015-os Lions

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Német projekt / German project

Német projekt / German project Német projekt / German project Hennef, Germany 2011. szeptember 25 október 1. 2011. szeptember 18. (vasárnap) / 18 September 2011 (Sunday) Érkezés Hennefbe, szállás elfoglalása. Arrival to Hennef, getting

Részletesebben

we supply green Garden Bonsai Collection

we supply green Garden Bonsai Collection we supply green Garden Bonsai Collection www.orienttrend.eu Tisztelt Hölgyem/Uram! A katalógus, melyet kezében tart, hét év kitartó munkájának gyümölcse. Történetem a Japán Kerti Bonsaiokkal 2006-ban kezdődött,

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben