A multimédia felhasználásának lehetőségei a nyelvoktatásban. T. Nagy László 1 Stóka Ágnes 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A multimédia felhasználásának lehetőségei a nyelvoktatásban. T. Nagy László 1 Stóka Ágnes 2. ltnagy@freemail.hu, stokaagi@gmail."

Átírás

1 A multimédia felhasználásának lehetőségei a nyelvoktatásban Absztrakt T. Nagy László 1 Stóka Ágnes 2 1 DE Informatika Tud. Doktori Iskola, 2 COOL Nyelviskola Debrecen Jelen cikkben a szerzők irányvonalat kívánnak mutatni a jelenlegi MM nyelvoktató programok rengetegében való eligazodáshoz, illetve elméleti/módszertani segítséget adni a tudatos választás megkönnyítéséhez. A cikk írói az elmúlt évtized olyan nyelvtanítással kapcsolatos oktatói módszereit vizsgálják és hasonlítják össze, amelyekben a modern multimédiás megoldások vezető szerepet kapnak. Elméleti bevezető után elemzik a lehetséges hatékonysági mutatókat, különös tekintettel az interaktív környezetben rejlő, sokszor kiaknázatlan opciókra, és áttekintik az ezen a téren folyó kutatások legfrissebb eredményeit, trendjeit. Ezután az általánosan használható módszerek bemutatásával megkísérlik rendszerezni és értékelni a multimédiás környezetben jelenleg elérhető lehetőségek szinte feldolgozhatatlanul nagy áradatát. Ezzel segítséget és ötleteket kívánnak adni egy konkrét szoftver, illetve rendszer kiválasztásakor és fejlesztésekor, mintegy predesztinálva a várható eredményeket. Végezetül olyan konkrét példákkal illusztrált multimédiás nyelvoktatási megoldás is bemutatásra kerül, amely a kutatások eredményeit kézzelfogható és igazolható módon támasztja alá, továbbá a gyakorlatban is igen eredményes, és/vagy a jövőben komoly eredményekkel kecsegtet. Bevezető Az elmúlt évtizedekben végbemenő információs robbanás, a hardver eszközök és az informatikai infrastruktúra nagymértékű fejlődését is magával vonta, vagy sok esetben generálta. Melyik inspirálta jobban a másikat? Ez a kérdés jószerivel szinte megválaszolhatatlan, a tipikus tyúk vagy a tojás esete. Nyilvánvaló, hogy a hardverek fejlődése is szükséges volt az Internet ilyen mértékű elterjedéséhez és népszerűségéhez, de ugyanakkor maga az óriási keresleti piac ösztökélte a fejlesztéseket és a sok piaci résztvevő közüli kitűnni akarást, az újabb és jobb termékek megjelentetésével. Az Internet elterjedése maga után vonta a globális piac kialakulását. Ma már szinte bármilyen termék esetén, sokféle ajánlat közül válogathatunk, ha fellépünk a világhálóra. Természetesen nincs ez másképp az oktatóprogramok terén sem! Azonban ez egy kicsit specifikus termék. A határok persze itt is sokat mosódtak, de szerencsésebb és hatékonyabb, ha egy számítógépes oktatóprogram az anyanyelvünkön szól hozzánk, valamint az országra jellemző oktatási szokásokat, metódusokat követi. Különösen fontos ez a nem az Internetbe beleszülető korosztály, vagy az adott idegen nyelvet nem beszélők esetén. Arról nem is beszélve, hogy sok emberben jó érzést kelt, ha tudja, hazai terméket használ. Természetesen a nyelvoktató programok több szempontból kivételt képeznek ez alól. A mai információ alapú társadalom azonban nem csak az információ mennyiségét és hozzáférhetőségét emelte az egekbe, hanem a tudásátadás terén is sok újat hozott. Véleményem szerint ennyi új lehetőség, mint az elmúlt 20 év alatt, az előző 5000 év alatt nem született. A mai oly divatos- interaktív multimédiás oktatórendszerek (programok) kifejlődésének megismeréséhez, azért kicsit régebbi időkre kell visszatekintenünk, mint húsz év. Hiszen a multimédia két alappillére, a hang és a kép rögzítése és visszajátszása már mintegy 100 éves múlttal rendelkezik. 1

2 A fényképezés elterjedése (XIX század vége) és a hangreprodukció elérhetővé válása (XX század legeleje: Edison fonográfja és a rögzítésre alkalmas viaszhengerei.) voltak az első komoly technikai vívmányok, amelyek szinte azonnal bevonultak az oktatásba, mint oktatást segítő eszközök. Később a rádió műsorszórás megjelenésével 1927-től, a BBC már rendszeres adásokkal jelentkezett. A televízió ilyen jellegű műsora szintén a BBC-nél- a 60-as évek elején indult. Itthon a magyar Iskolatelevízió című műsor február 5-én tűnt fel először a képernyőn. Az úgynevezett audiovizuális oktatóeszközök és programok fénykora a 70-es és 80-as évek volt. Gondoljunk itt a filmvetítő gépre, a hangosított diasorozatokra, vagy a videó magnetofonra. Ezek a már multimédiásnak nevezhető- eszközök és tananyagok azonban még kénytelenek voltak nélkülözni az interaktivitást. Tehát hosszú volt az út a mai modern rendszerekig. S nem könnyű a dolga még egy szakembernek sem, ha ki akarja választani a számára alkalmas eszközt, nemhogy egy laikusnak. A következőkben néhány általános támpontot kívánok adni ahhoz, hogy milyen számítógépes alkalmazás választása lehet a legmegfelelőbb egy adott problémára. Majd egy konkrét példán keresztül ismertetjük, a pozitív hatásokat. Milyen szoftvert válasszunk? Amint a taxonómiánál is látni fogjuk, nincs egységes rendszer a csoportosításra. Generalizálási törekvések az absztrakcióra persze vannak, de ez a címben megfogalmazott kérdésre való válasz megadásában, nem biztos, hogy sokkal közelebb visz céljainkhoz. Tehát egy konkrét oktatóprogram kiválasztásánál elsősorban magunknak kell felállítani a saját precízen átgondolt- cél és szempontrendszerünket, ami alapján behatárolhatjuk a legígéretesebb eszközt. Írhatjuk úgy is legígéretesebbnek tűnő, ugyanis nem biztos, hogy ami elsőre annak tűnik az lesz ténylegesen a legjobb. Mint az élet sok területén, itt sem lehet komolyabb rendszerek, vagy nagyobb célközönségnek szánt eszköz mellett, pusztán katalógus paraméterek alapján dönteni. Sokszor már csak a beruházás értéke miatt sem. Egyszerű példával az autóvásárláshoz hasonlítanám a dolgot: ott sem pusztán az adatok alapján választunk, hanem megnézzük a számunkra, a paraméterek (és ár) alapján megfelelőnek tűnő autót kívül-belül. Utánanézünk Interneten, szakfolyóiratban, esetleg a típust már használó ismerősöknél, szerelőnél érdeklődünk, és természetesen elvisszük egy próbaútra, ahol rövid időre ugyan, de betekintést nyerhetünk az alapvető viselkedésbe. Benyomásunk lesz az autó minőségéről, teljesítményéről, praktikusságáról, és használhatóságáról. Ha minden téren elégedettek vagyunk, döntünk. Azaz kiválasztjuk a konkrét járművet a konkrét konfigurációban (szín, felszereltség, stb). Mindezek után reménykedünk, hogy a választásunk a hétköznapokban is megállja helyét, vagyis beváltja a hozzáfűzött reményeket. Egy oktatóprogram kiválasztása nagyon hasonló folyamat. Az oktató programok csoportosítása Ha tehát van egy kitűzött célunk, arra nézve milyen eszközt szeretnénk, elkezdhetjük a kínált lehetőségek megvizsgálását. Ekkor fogunk, - rögtön az elején - az első akadályokba ütközni, ugyanis az interneten, vagy egyéb helyeken elérhető megoldásokat sokan, sokféleképpen nevezik és sokféleképpen csoportosítják. Nem árt, ha a gondolatainkat mi is valamilyen formában rendszerbe szedjük, azaz besoroljuk valahová. Ezzel mintegy felállítjuk a saját cél és csoportosított szempontrendszerünket, amire aztán megpróbáljuk ráilleszteni a fellelhető témák közül a hasonló, vagy megfelelő fogalmakat. Ezek lesznek reményeink szerint a számunkra célravezetőek. 2

3 Az oktatási szoftverek osztályozását az általuk betöltött pedagógiai funkciók alapján végzi el a Rafi Nachmias féle szoftver-taxonómia. [1] Ez egy szándéka szerint értékmentes, leíró rendszer, amely bármilyen adathordozón megjelenített digitális tananyag besorolására alkalmas. Először négy dimenziót tartalmaz, amely később kiegészül egy ötödikkel: Leíró dimenzió (szerző, nyelv, célközönség, oldalterjedelem) Pedagógiai dimenzió (pedagógiai,didaktikai modell, kivitelezés ) Ábrázoló dimenzió (pl egyoldalas, lineáris, web struktúra) Kommunikációs dimenzió (navigálás, linkek, chat, ) Tudományos tartalom dimenzió (tudományterület, modell, kísérlet,grafikai ábrázolás) Nézzünk meg ez után, két hazai elfogadott csoportosítási szempontot vázlatosan, amelyek kiindulási alapnak általánosságban - megfelelőek lehetnek: Kárpáti Andrea [2] szerint az alábbi gyakorlat közeli- besorolás a legalkalmasabb: - Alkotó eszköz (tool): képek és szövegek alkotása, átalakítása - Kommunikációs eszköz (communication application): levelezés, prezentáció, videó konferencia stb. - Demonstrációs eszköz: illusztráció, szimuláció - Információs forrás (information resource): multimediális, interaktív, nem lineáris, néha Internet-kimenetű publikáció - Tananyag (tutorial vagy courseware): meghatározott szerkezet, komplex, feladatok és tesztelő funkció - Értékelő eszköz (assessment tool): interaktív feladatbank, tesztelő szoftver - Oktatójáték (educational game) - Az egyéni tanulás eszközei (computer-assisted instruction): pl.: drill-jellegű gyakorlás, szimulált helyzetben reflexek kialakítása (pl.: autó- és repülőgépvezetés). Kiegészíti a hagyományos oktatást. - Integrált oktatási rendszerek (Integrated Learning Systems, ILS): számítógépes hálózatokat és komplex oktatási környezeteket összefogó rendszer. Kiváltja a hagyományos oktatást. Benne: csoportmunka, páros munka eszközei. - Oktatásszervezési eszköz (management tool): a diákok haladásának nyomon követése; az iskola pénzügyi, személyzeti, oktatási nyilvántartásainak vezetése; a szülők, oktatásirányítók tájékoztatása A Sulinet Digitális Tudásbázisban ezek a műfajok, mint csoportosítási kategóriák szerepelnek: 3

4 - ISMERETÁTADÁS - digitális tudásforrás; - e-könyv; - digitális szótár; - digitális lexikon; - OKTATÁS - digitális tananyag-elem; - digitális tananyag; - digitális oktató-játék; - OKTATÁSI KÖRNYEZETEK - kommunikációs platform oktatási célra; - virtuális oktató-környezet; - távoktatási környezet; - GYAKORLÁS, ÉRTÉKELÉS: - digitális feladat-bank; - digitális feladat-készítő és gyakorló környezet; - adaptív képesség-felmérő és vizsga-környezet; - digitális portfolió-készítő környezet; Összegezve a fentieket megállapíthatjuk, hogy hazánkban (általában) az alábbi szempontok a mérvadóak: - téma; - tartalom; - milyen korcsoport részére készült; - kivitelezés (látványosság); - megvalósítás (programkörnyezet); - használhatóság, hasznosság; - ár (beszerzési); Akkor mégis, hogyan vágjunk bele? A problémára nincs konkrét recept tehát, de logikus szempontokat meg tudunk határozni. Lássuk ezeket! Az elérendő cél ismert: - tudjuk, milyen témában; - tudjuk, milyen tantárgyban, (műveltségterületen); - tudjuk melyik korcsoportnak akarunk metódust választani; - arról is vannak elképzeléseink, milyen formában óhajtjuk ezt elérni. (például: a célunk pusztán az ismeretközlés, a számonkérés vagy mindkettő); - és nagyjából tudjuk, mekkora keret és mennyi idő áll a rendelkezésünkre. Ezek a most felsorolt, s a következőkben bemutatandó szempontok általánosságban, nem feltétlenül csak programvásárlásnál, hanem programfejlesztés esetén is érvényesek. Mindezek után meg kell határozni néhány nagyon fontos célhoz vezető utat amivel tovább szűkíthetjük az esetleges lehetőségeket. Ugyanis az oktatóprogram alatt komplett oktatórendszert is érthetünk. A következőkben néhány olyan általános összefüggést szeretnék 4

5 ismertetni, melyek a rendszer hatékonyságát eleve predesztinálhatják. Azaz milyen úton és milyen tartalommal lehetünk a legeredményesebbek. Ezek ismerete fontos lesz a helyes döntés meghozatalában. Az E-tanulás három formája A szakirodalom az e-tanulás létrejöttét három oktatási forma metszetének tartja. [3] Computer Based Learning azaz a számítógéppel segített tanulás (CBL) Web Based Learning azaz az Internet alapú tanulás (WBL) Distance Learning azaz távoktatás (DL) A fenti három metódus az alábbi ábrán látható kapcsolatba hozható az e-tanulással. 1.ábra Mindhárom oktatási forma más-más összetevőt hozott az e-tanulás módszertanába és eszközeibe. A Computer Based Learning a számítógép és az interaktív alkalmazások oktatásban való felhasználásának lehetőségével járult hozzá az e-tanulás sikeréhez. A Web Based Learning az Internetet, mint modern kommunikációs és adatmegosztó hálózatot hozta az e-tanulás tárházába. A távoktatás a maga sajátságos didaktikai módszereit, a távoktatási környezet főbb paramétereit, az idő és térfüggetlenséget hagyományozta az e-tanulásra. A következőkben vizsgáljuk meg az absztrakció és a hatékonyság összefüggéseit. A tudás piramisa A tudás piramisát (eredetije: Cone of learning) Edgar Dale [4] amerikai kutató pedagógus, az Ohio Állami Egyetem professzora vázolta fel először. A tanulási piramis a befogadás sikerességét mutatja attól függően, hogy milyen módszerrel közvetítjük az információt. Az eredeti Dale féle ábra még nem tartalmazott százalékos számokat, pusztán a tevékenységeket 5

6 sorolta hierarchikus sorrendbe. A százalékos besorolás későbbi kutatások eredménye. Ezek pontosságát igen sokan és sokféleképpen megkérdőjelezik. Vannak, akik bizonyos részeket kihagynak vagy összevonnak. Vannak olyan publikációk, ahol egyes sorokat tovább finomítanak azáltal, hogy részletesebben vizsgálják őket. Véleményem szerint, ha nem is hajszálpontosan, de nagyságrendileg elfogadhatjuk a lenti ábrán olvasható számokat. Arra mindenképpen alkalmasak, hogy érzékeltessék azt, amint az egyes absztrakciós szintek nagyságrendileg viszonyulnak egymáshoz. A lenti ábrát nézve nagyon logikusnak és meggyőzőnek tűnik az egész elmélet. Ha belegondolunk, könnyen beláthatjuk Dale besorolásának nagyszerűségét. A piramis csúcsa felől lefelé haladva egyre csökken az absztrakció mértéke, azaz a dolog egyre közelebb áll hozzánk, mivel az eseményt egyre több érzékszervünkkel érzékeljük. Ugyanakkor egyre jobban részesei leszünk a folyamatnak, s minél több érzékszervünkkel, minél aktívabban veszünk részt valamiben, nyilvánvaló hogy jobban megragad emlékezetünkben. A piramis két fő részre osztható, a passzív és az aktív részre. A passzív esetben tehát befogadóként vagyunk részesei az eseménynek, az aktív résznél már cselekvőként leszünk jelen. Úgy gondolom egy oktatóprogram kiválasztásánál vagy megtervezésénél, nagyon sokat segíthet az, ha ezen összefüggések birtokában vagyunk. A piramis útmutatásait követve könnyen megértjük: egy program annál hatékonyabb minél többféle oldalról közelít, vagy mutat be valamit, még eredményesebb, ha cselekvéssel is bevonja a folyamatba a használót, legyen az CBL, WBL, távoktatás, vagy ezek keveréke. 2. ábra A multimédiás tartalmak és az interaktivitás összefüggései 6

7 Kollár János, [5] klinikai szakpszichológus szerint: Amikor arra törekszünk, hogy képességeinket fejlesszük, mindannyiunknak szüksége van segítségre. Ez kétféle lehet: vagy egy külső standard alapján meghatározott szintre kívánjuk hozni a szóban forgó személyt (ez esetben a statisztikailag megalapozott nagy számok törvénye alapján dolgozunk, mondván: általában ez szükséges a boldoguláshoz, hát adjuk meg ezt ), vagy a képezni, fejleszteni kívánt személy belső igényeit, szükségleteit és képességeit vesszük figyelembe, és személyre szabottan, egyénileg foglalkozunk vele. Az előbbi esetben a fejlesztő az egyértelmű főnök, ő az, aki meghatározza, miként folyjon a munka, az utóbbiban pedig megengedhetjük azt a luxust, hogy a fejlesztendő maga határozza meg, milyen irányban haladjunk. Az előbbi esetben a fejlesztő feladata, hogy felkeltse az érdeklődést valami iránt, az utóbbiban a fejlesztendő természetes érdeklődését vesszük figyelembe, és annak hajtóereje segítségével haladunk. Még egyértelműbben fogalmazva: az előbbi eset hasonlít egy katonai struktúrához, ahol utasításokat kell végrehajtani, az utóbbi pedig sokkal inkább egy tánchoz, amely során - szinte észrevétlenül - hol az egyik, hol a másik fél vezet. A Kollár által szemléletesen megfogalmazott gondolatot, mely jól érzékelteti az (inter)aktivitás fontosságát és a benne rejlő lehetőséget, egyre több helyen látom megvalósulni a gyakorlatban is. Talán a legszembetűnőbb a nyelvoktatás átgondolása és megreformálása évvel ezelőttig az idegen nyelv tanítása volt az egyik leginkább hagyományos módon közvetített ismeretátadás. Saját emlékeimre is visszagondolva, az óravezetés főleg frontális rendszerű, s szinte csak nyelvtantanulásból állt. Nélkülözte a párbeszédet, az élőbeszéd meghallgatását, a szemléltető eszközöket és a játékos feladatokat. A mindenáron való nyelvtantanulás erőltetése, kiépítette a tanulókban azt a gátat, hogy Nem merek megszólalni, mert biztosan hibásan beszélek! Ez odáig vezetett, hogy - akár több év tanulás után- egy igét hibátlanul elragozott az ember, viszont nem tudott kérni egy pohár vizet. Nem mert, vagy nem tudott? Az eredmény szempontjából mindegy! Ez nagyon rossz hatékonyságot és nagyon kevés sikerélményt jelentett. Mára azonban szerencsére, már más a helyzet. A multimédiás oktatórendszerek legnagyobb sikere, talán a nyelvoktatás területén kézzelfogható legjobban. Persze ezek mellett párhuzamosan meg kell említeni, hogy a hagyományos óravezetés is sokat változott, eltolódva az interaktív és beszédorientált irányba. Ezek hatékonyságát - mind a tudásátadás, mint a tudásmegőrzés területén - nagymértékben növelhetjük egy-egy alkalmas számítógépes rendszerrel. Mindezek után nézzük meg egy konkrét, nyelvoktatást segítő alkalmazáson keresztül a pozitív tapasztalatokat, alátámasztva az előbb elhangzottakat. Oktatóprogram érettségire és nyelvvizsgára készülőknek Kezdetben az alapszókincs és nyelvtan is elegendő hogy megértessük magunkat a külföldiekkel, de egy idő után ez már nem fogja kielégíteni a saját magunkkal kapcsolatos elvárásainkat. A legtöbb diák általában csak a diplomához szükséges nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséig tartja fontosnak a nyelvtanulást ez leggyakrabban középfokú (B2) szintet jelent, aztán később, miután tudásuk egy részét elvesztették, ráeszmélnek, hogy legalább szinten kellett volna azt tartani. A legtöbb nyelvet oktató tanár is egyetért azzal, hogy a modern technika vívmányai erősen fellendítik az idegennyelvi órák menetét. Ha visszatekintünk a múltba észrevehetjük, hogy mindegyik módszertan más-más oldalról közelíti meg a nyelvtanulást és nyelvoktatást. Míg 7

8 régebben főleg a nyelvtani formák elsajátítása volt a cél, manapság a kommunikáció fontosságára helyezzük a hangsúlyt. A kommunikatív nyelvtanulás egyik legfontosabb összetevője az interaktív tanulás, aminek sikerességéhez a számítógépes programok nagyban hozzájárulhatnak. Jelen kutatás a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban történt, melynek célja hogy megvizsgáljuk, milyen változások mentek végbe az elmúlt 5-6 év során, a tanórán felhasznált technikák tekintetében. Arra is szeretnénk fényt deríteni, hogy mennyire hatásos ez a változás. Az iskola az Arany János Tehetséggondozó Program tagja, így jutott hozzá a MENTORS nevű oktatószoftverhez 4 évvel ezelőtt. A program tervezői évente két-három alkalommal felmérik az elégedettségi szintet, így folyamatosan változtathatnak a feladatokon, feladattípusokon, annak megfelelően, ahogy az iskolának az a legjobban a segítségére válik. A tanulóknak is jót tesz a változatosság; nem csak a tankönyvből tanulnak, hanem a szoftveren lévő, sokrétű interaktív feladatokat is megoldhatják. 3. ábra A számítógép hatalmas motivációs erővel bír; a diákok nagy kedvvel sajátítják el, illetve gyakorolják be az anyagrészeket, önállónak érzik magukat arról nem is beszélve, hogy egész idő alatt a saját maguk tempójában haladhatnak. Ha készen vannak egy-egy feladattal, a program egyből leellenőrzi a válaszokat és megjelöli a hibásakat. Arra is van lehetőség, hogy a diákok újból megoldják a feladatot habár a kérdések nem ugyanabban a sorrendben érkeznek. A program minden egyes diákot külön-külön értékel, jelzi a feladatok megoldása során elkövetett hibaarányt, a jó válaszokat, folyamatosan nyomon követi a fejlődési folyamatot. Az egyéni tanulás központi szerepet kap a számítógéppel történő tanulás folyamán. A tanórán, hagyományos keretek között erre nincs lehetőség, hiszen lehetetlen, hogy a tanár minden diákjához külön-külön alkalmazkodjon, és a nekik megfelelő módszerrel segítse a nyelvtanulást. Egy jó oktató program ötvözi a fent említett módszertanok lényegét, ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy minden diák a neki leginkább megfelelő módon, a leghatékonyabban ismerkedjen meg és sajátítsa el az idegen nyelvi formulákat. Az iskola három számítógépes teremmel rendelkezik, illetve berendeztek egyet a kollégium szomszédos épületében is. A legtöbb osztálynak heti 4-5 angolórája van, de abból csak egy órát tudnak a számítógépteremben tölteni és oktatóprogramot használni a kollégiumban lakó diákoknak viszont alkalmuk adódik egy héten további két-három órán keresztül gyakorolni. A 8

9 program használatára csak iskolai gépeken van lehetőség; minden diák rendelkezik egy úgynevezett diákkóddal, amelyek csak regisztrált gépeken működnek. A szoftver felépítése átlátható, kezelése rendkívül egyszerű. Ha a főmenüben a nyelvoktatás fülre kattintunk, máris elkezdhetjük a gyakorlást. 4. ábra A tanárok eddigi tapasztalatai és véleménye szerint a program leginkább az új nyelvtani formák begyakoroltatásában és elsajátításában, valamint a szókincs bővítésében bizonyul a leghatékonyabbnak. A tanfolyam részhez 10 szintet állapítottak meg; a szintismertetőt meg is hallgathatjuk. Mindegyik szinthez tartozik 4-5 lecke, gyakorló, szintzáró és egy játék. A diákok önállóan is haladhatnak; először meghallgatják és elolvassák a tanulási útmutató irányadását, amely elmagyarázza, hogyan, milyen sorrendben a legcélszerűbb végigmenni az egységen. A story egy párbeszédet, olvasmányt tartalmaz, melynek ismeretlen szavait és a szöveg teljes fordítását a program bemutatja közvetlenül a szöveg alatt. A fordítást csak a legvégső esetben érdemes megnézni. 5. ábra A nyelvtani magyarázat bemutatja a dialógusban vagy a szövegben előforduló nyelvtani egységeket, szerkezeteket, majd a feladatokra kattintva mindezt a gyakorlatban is kipróbálhatjuk. Egy-egy egység elsajátítása után a nyelvtanár fel is mérheti a tanulás eredményességét azzal, hogy a tanulókkal megíratja a leckezárót. Ahogy azt már fent említettem, a program külön értékel minden teljesítményt. Szórakozásként és lezárásként pedig tovább gyakorolhatják az újonnan megszerzett ismereteket egy akasztófás játékkal. 9

10 Vegyük például az ötös szintet. A szintismertető felvázolja a tartalmat és javaslatot tesz haladási sorrendre: 6. ábra A story fülre kattintva megismerkedhetünk egy konkrét szituációval, jelen esetben egy párbeszéddel. 7. ábra A nyelvtani magyarázat példák segítségével (magyar fordítással) bemutatja a történetben fellelhető formulákat, igeidőket, kérdés-formákat. 8. ábra 10

11 A feladatok fülre kattintva pedig alaposan begyakorolhatjuk mindazt, amit eddig megismertünk. A rendelkezésünkre álló feladattípusok közül, mindegyik fajtából minimum négy darab: És nem maradhat el a játék sem. 9. ábra 10. ábra Mindamellett, hogy szinte mindegyik rész fejleszti a szókincset, a szoftver készítői egy külön mappát is létrehoztak erre a célra. Tizennégy témakör közül választhatnak a tanulók, majd a feladatok nehézségének szintjét is megadhatják. A téma szavait a program számos változatos feladatsoron keresztül gyakoroltatja be. Szódolgozatot is írhatnak a diákok: a program magyarul kérdezi a szavakat, a tanulóknak pedig angolul írják oda azok megfelelőit, angol szavakat angol magyarázatukkal párosítják össze, képeket illesztenek az idegen nyelvű szavakhoz és kifejezésekhez, az újonnan tanult szavakat és kifejezéseket helyettesítik be egy 11

12 szövegbe, vagy éppen különböző kifejezésekben számon kérve az adott lecke új szavait: pl., loaf of bread. Az alkotók külön feladatsort készítettek alap és emeltszintű témákra, valamint extra feladatok, szótár és játékok is tartoznak a fejezethez. A változatos próbatételek folyamatosan motiválják a diákokat. A nyelvvizsgák egy másik örök összetevője a magnóhallgatás. Az ilyen típusú feladatokat is alaposan begyakorolhatják a tanulók, hiszen a szoftver hanganyagok széles választékát tartalmazza; hallás utáni szövegkiegészítés, igaz-hamis állítások felismerése, kérdések megválaszolása, a helyes válasz kiválasztása. A diákok rendelkezésére áll a hallottak írott változata is, ezáltal új kifejezéseket is elsajátíthatnak. Ha pedig ismeretlen szóra bukkannak, kikereshetik azt a program szótárában. Az oktatóprogram ECL és TELC nyelvvizsga feladatokkal is fel van szerelve, ezáltal megismerteti a felhasználókat a vizsgafeladatok típusaival. Érettségire készülőknek hatalmas segítséget jelent a kétszintű érettségi mappa, hiszen ez olyan típusú feladatokat jelenít meg, amelyek az érettségi vizsgán is szerepelnek. A diákok választhatnak közép-, illetve emelt szintek közül középszinten 10, emelt szinten pedig 5 feladatsort oldhatnak meg. Mindegyik feladatlap tartalmaz nyelvtani gyakorlófeladatokat, hallás utáni szövegértést és olvasott szövegértést mindent ugyanúgy, ahogy azt az érettségin is számon kérik. A tanulók dolgozatot is a gépen írnak úgy, hogy a tanárok előzetesen otthon kiválasztják a kikérdezni kívánt nyelvtani részeket, kiválasztják a kérdéseket a szoftver adatbázisából. Megadják a dolgozat időpontját, pl.: , így a program csak ebben az időben engedélyezi a dolgozatok megnyitását és megoldását. Utána rögtön megjelenik a megoldás mind a diákoknak, mind pedig a tanárnak. A tanulók számára versenyt is kiírnak, amely egész évben tart. Aki szeretne benevezni, az kap egy külön kódot, majd minden hónapban küldenek neki egy feladatsort mindegyik külön téma köré épül. A kódok természetesen csak a verseny szervezői által megadott időpontokban használhatóak. Egy tanévben hat ilyen feladatlapot kapnak a tanulók, mindegyik megoldására 3 hét áll rendelkezésre; olvasott szöveg értése, hallott szöveg utáni feladatok, valamint nyelvhelyességi feladatok. Az első két hét gyakorlás és a harmadik héten akármikor megírhatják a tesztet a versenyzők. Összegzés Az eddig megismertek alapján elmondhatjuk, hogy jelen oktatóprogram erősen fejleszti mind a négy alapkészséget: olvasás, írás, hallás, beszéd. Igaz, nincs olyan funkció, amely elemezné a diákok beszédkészségét, de azzal, hogy rengeteg szituációval találkoznak a feladatok megoldása során, számos új kifejezést ismernek- és tanulnak meg használni különböző helyzetekben, az eleinte passzív szókincsből aktív válik, és ezt élőszóban is hasznosítják. Végül lássuk egy, a programot rendszeresen használó pedagógus - Bednarik Lászlóné - személyes véleményét a program alkalmazásával kapcsolatban: Azoknál a diákoknál, akik komolyan foglalkoznak az angollal és a programmal, nagyon jó eredmények születnek, látványos fejlődésnek lehetünk szemtanúi. A tanulók egyéni ütemben haladnak, nem kell lépést tartaniuk egyik társukkal sem, azonnal látják a saját elért eredményüket, vissza tudnak lépni a nyelvtani magyarázatra, használhatják a szótárt, ki tudják keresni a nem ismert szavakat, a feladatot annyiszor meg tudják oldani, ahányszor szükségesnek érzik. Jó gyakorlásra, új anyag megismerésére, az érettségire való felkészülésre, dolgozatra. Mi, 12

13 tanárok, figyeljük az osztályt munka közben, segítünk, ha valahol elakadnak. Mialatt az osztály a feladatokat oldja meg, lehetőségünk adódik egy-egy diákkal külön is foglalkozni, például a szóbelire készülni. Részemről nagyon örülök annak, hogy az oktatóprogram a tananyag részévé vált iskolánkban, nagyban megkönnyíti a munkánkat és a tanulók is sokkal motiváltabbak. Referenciák [1] Rafi Nachmias, Inbal Tuvi (1999) Taxonomy of Scientifically Oriented Educational Websites [2] Kárpáti Andrea, (2000) Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata; Új pedagógiai szemle 2000/3 [3] Pethő Balázs, e-learning Multimédia, pedagógia [4] Dale, Edgar (1969) Audiovisual methods in teaching, third edition. New York: The Dryden Press; Holt, Rinehart and Winston. [5] Kollár János, (2006) Computerápia a gyakorlatban, Ponticulus Hungaricus X. évfolyam 12. szám december 13

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kliensoldali rendszerkövetelmények

Kliensoldali rendszerkövetelmények Az elearning öltöztet!?! Koncz Zsuzsanna módszertani szakértő Neting Informatika Kft. Öltözködési tanácsok tananyag bemutatása Technikai információk Navigáció, ikonok, jelölések A tananyag tartalma, felépítése,

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket?

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? 2015. szeptember 12. 1 Rólunk A NYESZE az ország legnagyobb nyelviskolai szervezete és szakmai érdekképviseleti szerve

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Alapfok 4. Hallott szöveg értése - alapfokú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

SZOFTVERESZKÖZ. Melvin nyelvoktató szoftver ,- C angol nyelvtani játék ,- C599. Gridmagic rajzszoftver. Teachernet 78.

SZOFTVERESZKÖZ. Melvin nyelvoktató szoftver ,- C angol nyelvtani játék ,- C599. Gridmagic rajzszoftver. Teachernet 78. 21 Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474 24 25 SZOFTVERESZKÖZ Melvin nyelvoktató szoftver A szoftver színesebbé

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Tartalom Bevezető Kompetencia Kérdőív Eredmény Bemutatkozás A dolgozat keletkezésének körülményei

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Vizsgainformációk. Vizsgadíjak. Külön írásbeli vizsga. Külön írásbeli vizsga

Vizsgainformációk. Vizsgadíjak. Külön írásbeli vizsga. Külön írásbeli vizsga Euro angol és német Vizsgainformációk Komplex vizsga (írás- és szóbeli együtt) Vizsgadíjak Külön írásbeli vizsga Külön szóbeli vizsga B1-Alapfok 24 900 Ft 17 900 Ft 15 900 Ft B2-Középfok 28 500 Ft 21 900

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre! Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Oktatási Szakcsoportjának véleménye Elküldve: 214. 3.2. Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Bírósági Integrált Informatikai Rendszer bevezetésének oktatása Szaniszló László ügyvezető igazgató 6. elearning Fórum 2005.06.09.

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben