Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 26-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a Karacs Ferenc, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó munkáról Készült: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-i ülésére Összeállította: Nemesné Nagy Erika igazgató

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Karacs Ferenc, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó munkáról legutóbb május 28-i képviselőtestületi ülésre készült beszámoló. Az intézményt igazgatóként augusztus 1-től látom, a beszámoló tartalma így főleg az eltelt bő másfél évre vonatkozhat. Az anyagot azokból a dokumentumokból állítottam össze a 2009/2010. tanév munkatervi, félévi és év végi, a 2010/2011. tanév munkatervi és félévi értekezlet, amelyeket korábban a nevelőtestület és a fenntartó önkormányzat is megismerhetett. Az áttekintéshez néhány az intézményben folyó munka szempontjából fontos dolog kiemelését választottam. TARTALOM: I. A nevelő-oktató munka I.1. Tanulói létszámadatok I.2. A beiskolázás A képzési kínálat változásai Az osztályszervezés I.3. Tehetséggondozás hátránycsökkentés mérések eredményei: kompetenciamérés bemeneti mérés tanulmányi eredmények versenyek vizsgák I.4. Fegyelmi helyzet I.5. Közösségformálás II. Személyi feltételek III. Infrastruktúra, tárgyi feltételek IV. Jogi megfelelőség 1

3 I. A nevelő-oktató munka I.1. Tanulói létszámadatok 2008/ / / félévig nappali tagozat gimnázium (AJKPval) szakközépiskola szakiskola szakképzés szakiskolai + érettségi (15 fő 2. szakmás) (11 fő 2. szakmás) (20 fő 2. utáni szakmás) összesen osztályszám 46 (17G+13Szk+ 45 (16G+12Szk+ 46 (16G+ 7Szi+9Szké) 6Szi+11Szké) 1AJKP+12Szk hátrányos halmozottan hátrányos helyzetű +5Szi+12Szké) SNI és BTMN magántanuló 23 (9G+5Szk+6Szi+3 Szké) 30 (10G+2Szk+11Szi +7Szké) bejáró évfolyamot ismétlő (a következő tanévben) 67 (2G+31Szk+ 20Szi+14Szké) 75 (6G+28Szk+30Szi+ 11Szké) kollégium kollégista (2G+21Szk+25Szi+3 spec.szi) 24 (8G+2Szk +8Szi+6Szk) 70 (AJKP: 31) 69 (2G+19Szk+18S zi, Szké) csoportszám (AJKP: 2) esti tagozat tanulói létszám 25+9 (10. és 12. évfolyam) 11 (11. évfolyam) 33 (25 fő a 9. és 8 fő a 12. évfolyamon) osztályszám A tanulólétszám sok mindentől függ, alapvetően meghatározza az is, hogy mennyi az általános iskolát végzők száma. Az általános iskolát már több éve érintő létszámcsökkenés a múlt tanévben elérte a 8. évfolyamot. Ezért is emelhető ki, hogy középiskolánkban ezt még nem érezzük, köszönhetően az új programoknak (pl.: AJKP), az általános iskoláknak (például a helyi általános iskolákból a végzős 190 diák közül 135 jött hozzánk 71%), a beiskolázási tervünknek. I.2. A beiskolázást kulcsfontosságú folyamatnak tartom: a múlt tanévben és idén is meghívtuk a környező települések iskolaigazgatóit (tájékozódás, tájékoztatás), személyesen vittük el a tájékoztató anyagokat, minden meghívásra elmentünk az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezleteire, osztályfőnöki óráira, több általános iskolával együttműködési megállapodást kötöttünk; részt vettünk regionális pályaválasztási kiállítási és 2

4 szakmai napokon (szakképzés), mindkét tanévben jelentős volt a nyílt napok rendezvénye (hagyományos és új programok). A helyi média adta lehetőséggel kevésbé éltünk, mint a múlt évben, a honlapunkon pedig sok javítanivaló van. Az angol, matematika, magyar munkaközösség tagjai szakmai megbeszélésen találkoztak az általános iskolában dolgozó kollégákkal. A jövőben más területeken is fel kell venni a kapcsolatot a beiskolázás mellett fontos ez a tehetséggondozó hálózat kialakítása miatt is. Mivel már a múlt tanévben úgy döntött a nevelőtestület, hogy minden 4 és 5 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőnek meg kell írnia a központi felvételi dolgozatot, nem csak a megíratatást (az írásbeli megszervezése, ügyelet biztosítása) és javítást vállaltuk, hanem a magyar és matematika munkaközösségből többen az írásbelire történő felkészítést is. Az AJKP-ba pályázókat beszélgetésre hívtuk be, azokat, akik a következő tanévben a rendvédelmit vagy az emelt óraszámú testnevelést választották, fizikai alkalmassági felvételire. Intézményünket próbáljuk vonzóbbá tenni azzal is, hogy az eddigi kínálatot minden képzési típusban bővítjük, finomítjuk: a gimnáziumban az emelt óraszámú testneveléssel, a (a nyelvi előkészítősöknek a ) évfolyamon választható katonai alapismeretek, belügyi rendészeti alapismeretek, utazás és turizmus programmal; a szakközépiskolában a művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőségével, a rendvédelmi képzésben a katonai alapismerettel, a gépészet szakmacsoportos képzés újraindításával; az Arany János Kollégiumi Programmal, a középiskolai előkészítő osztály indításával, a szakiskolában az előrehozott szakképzés programjaival. A 2009/2010. tanévben a szakmai előkészítő, alapozó foglalkozások mellett 13 szakma (a moduláris rendszerű épületasztalos, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, növénytermesztő gépész, vízműkezelő, szociális gondozó, élelmiszer- és vegyi áru-eladó, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, ill. a régi OKJ szerinti festő, mázoló és tapétázó, kőműves, asztalos, szobafestő-mázoló és tapétázó, mezőgazdasági gépész) gyakorlati képzését kellett megszervezni. Ez részben a tanműhelyben, részben a gazdálkodószervezeteknél (tanulószerződés) folyt (52 szervezet 57 képzőhelye). Jelenleg 12 képzés folyik (épületasztalos, szerkezetlakatos, géplakatos, gépi forgácsoló, festő, mázoló és tapétázó, kőműves, növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó, mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító, vízműkezelő, szociális gondozó, élelmiszer- és vegyi áru-eladó, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető), a tanműhely mellett 49 gazdálkodószervezetnél, 61 telephelyen. Nagy szakmai kihívást jelent (önfejlesztő jellege miatt is) az AJKP, melyre 2009 tavaszán a kollégiumvezetővel együtt írtuk meg a pályázatot. A múlt tanév az előkészítés éve volt. A toborzási terv sikeres megvalósítását jelzi, hogy a 2010/2011. tanévben indulhatott a képzés. Az előző tanévben zárult a kollégiumban a 2 éves felzárkóztató program ( Felzárkóztató a szakmatanuláshoz pályázat), melyben az 1. évben 10, a 2.-ban 11 hátrányos helyzetű tanuló vett részt. Ez a program a tanulóknak nyújtott szakmai és szociális segítségen túl a kollégium komfortosabbá tételéhez is hozzájárult. A jelenlegi tanévben nem sikerült a gépészet szakmacsoportos szakközépiskolai képzés újraindítása (a 2011/2012. tanévben lesz), nem volt érdeklődés az előrehozott szakképzésben a vízműkezelő szakma iránt, ill. a vártnál kevesebb volt a matematika és az emelt óraszámú testnevelés gimnáziumi képzés iránt. Az osztályszervezést a javítóvizsgák mindenki előtt szabaddá tétele (41/2007 OKM rendelet hatályba lépett) megnehezíti, semmibe veszi a 10 hónapos munkát, felesleges terhet ró a vezetőkre (vizsgaszervezés), a szaktanárokra. A tapasztalat mindkét évben ugyanaz: a 3- nál több tárgyból bukók többsége el sem jött a vizsgákra, de nem is jelezte további szándékát. A 2009/2010. tanévben két alacsony létszámú osztály indítására megkaptuk az engedélyt (6/1., 9.e). A 2010/2011. tanévben 3 osztály átszervezésére került sor: a 9. b-nek nevezett 3

5 emelt óraszámú testnevelést választók csatlakoztak az alacsony létszámmal indított 10. e nyelvi előkészítő osztályhoz; a 3/11. B-ben 9 fő maradt (a másik szakmát tanulók a múlt évben levizsgáztak), hozzájuk a 3/11. A-ból csatlakoznak az asztalosok, az 1/9.C-ként induló osztályban (bolti eladó és gépi forgácsoló) 50 fölé emelkedett a létszám, ezért ketté kellett választani. A múlt tanévben esti gimnáziumi 9. évfolyamos osztály nem indult, ebben a tanévben is kérdéses volt az indítása, de mivel 25-en beiratkoztak, elindítottuk a képzést. Az órákra, vizsgákra járásuk rendszertelen. Keresnünk kell azt az oktatási formát, mely jobban tud alkalmazkodni a munka mellett tanulók igényeihez. I.3. Tehetséggondozás - hátránycsökkentés Iskolánk tanulói összetétele sokszínű több tekintetben is, ez határozza meg a nevelőoktató munkát, mely a szociális kompetenciák fejlesztésétől, a hátránycsökkentéstől a tehetséggondozásig terjed. A tapasztalható különbségek miatt nagyon nehéz lenne meghatározni intézményi szinten, hogy mit tekintünk sikernek, eredménynek. Van, ahol siker, ha rávesszük a tanulót, hogy bejárjon az iskolába, képes legyen elfogadhatóan viselkedni, elégséges szinten teljesíteni, másoktól meg jeles, kitűnő tanulmányi és versenyeredményt várunk. Tanulóink jelentős része hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű. Az anyagi jellegű problémákon is segítenek a különböző adományok, a jótékonysági estek bevételei, az iskolai alapítvány, a Czinka Panna-ösztöndíj, az Útravaló és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja. 2009/ / pártfogói felügyelet jegyzői védele m gyjsz alapell. HH HHH Útravaló éretts. Útravaló - szakma nev.szülő etn. hátr. Diákjaink között jelentős teljesítménybeli különbségek tapasztalhatók, melyeket a mérések eredményei is mutatnak. A kompetenciamérés eredményei évfolyam / év matematika szövegértés országos átlag / gimn orsz. átlag gimn / / / szakközépi orsz. szk. átlag szakiskola orsz. szi. átlag évf. orsz. átlag

6 A gimnazisták teljesítménye a kompetenciaméréseken is megfelelő. A mérések eredményei elsősorban a szakiskolások esetén jeleznek gondot mind matematikából, mind szövegértésből: átlaguk több éve elmarad az országos átlagtól, az 1. szint alatt és az 1. szinten teljesítők aránya magasabb, a 3. és 4. szintet senki nem érte el. Hasonló a probléma a szakközépiskolai tanulóknál is, csak közülük néhányan elérik a 3. szintet. A gyenge teljesítmény mögött több ok állhat, a kompetencia összetett fogalom (ismeret, alkalmazás, motiváció), bármelyik részével lehet gond. Ennek kiderítése elsősorban szaktanári feladat, már a bemeneti mérésünkkel is ezt vizsgáljuk. A szakiskolások fejlesztésére intézkedési tervet kellett készíteni a múlt évben. (A következő mérések talán pontosabbak lesznek, ha a tanuló előző teljesítményével is össze lehet majd hasonlítani.) A belső, bemeneti méréseket a dokumentumainkban, munkatervünkben foglaltak szerint végeztük. A szeptember 7-én megíratott feladatok az előző évekhez hasonlóan nagy különbséget mutatnak az egyes képzési típusokba járó tanulók tudásszintje (kompetenciája) között. Szövegértésből a gimnazisták minden évfolyamon (7., 9., 11. ) és a 11. évfolyamos szakközépiskolások is 70% fölötti teljesítményt értek el, a 9. szakközépiskolások 60% fölöttit, míg a 9. szakiskolások 42%-ot. A 11. évfolyamosok teljesítménye szövegértésből és matematikából is javult a 2 évvel ezelőttihez képest, ez az iskolában folyó munka eredményének tekinthető. Matematikából nagyobb a szórás: a gimnazisták 40 és 70% között teljesítettek, a 9. szakközépiskolások eredménye a 7. évfolyamosokéhoz hasonló, a 11. évfolyamon 40 és 70% közötti. A szakiskolások eredménye nagyon gyenge, 20% körül van. Angol nyelvből a 7. évfolyam teljesítménye 65%, német nyelvből 88%, a 9. gimnazistáké angolból 50% alatti, németből 40%, a 11.-en angolból több mint 70%, németből 60 és 70% közötti. A 9. szakközépiskolában angolból 30%, németből 20% körüli, a 11.-en angolból 44 és 50 közötti, németből 30 körüli. A szakiskolában angolból 20%, németből 10% körüli. A természettudományi feladatsort a 11. évfolyamos gimnazisták 60% fölött, a szakközépiskolások 26%-kal teljesítették. Ezek az eltérések bár bizonyos fejlődés mindenhol kimutatható megmaradnak, a tanulmányi eredményekben is jelentkeznek: tantárgyi átlagokból számított átlag bukás 2010/2011. tanév vége 2010/2011. tanév 1. féléve 2010/2011. tanév vége 2010/2011. tanév 1. féléve gimnázium 3,95 (3,19 4,40) 3,89 (3,33 4,45) 20 fő 43 fő szakközépiskola 2,98 (2,64 3,50) 2,98 (2,49 3,30) 96 fő 160 fő szakiskola 2,76 (2,03 3,37) 2,83 (2,51 3,39) 46 fő 53 fő szakképzés 3,17 (2,61 3,78) 3,28 (2,67 4,03) 54 fő 85 fő A tanulmányi munka sikere összefüggésben van a szorgalommal (és a magatartással) is. A szorgalom értékelése: példás jó változó hanyag 2009/ / / / / / / / gimnazista 35% 30% 34% 42% 25% 22% 6% 6% szakközépiskolás 9% 11% 25% 20% 47% 43% 19% 26% szakiskolás 6% 4% 25% 21% 42% 43% 27% 32% szakképzős 9% 9% 31% 34% 40% 35% 20% 22% 5

7 A szakképzős tanulók külső motivációja lehet(ne) február óta a hiányszakmákban az ösztöndíj. A 76 támogatott szakmát tanuló diákunk közül 32-en kaphattak csak ösztöndíjat (megfelelő tanulmányi átlag, kevés igazolatlan óra). A 2010/2011. tanévben már a 101-ből 94-en (gépi forgácsolók, szociális gondozó és ápolók, kőművesek, szerkezetlakatosok. Azoknak, akik nem jogosultak az ösztöndíjra, fejlesztő foglalkozásokat kell szerveznünk. (A rendelet furcsasága, hogy a szervezés az iskola számára kötelezettséget jelent, a tanulónak viszont nem kötelező igénybe vennie.) A tanulmányi munka eredményesebbé tételére a szűkös lehetőségekből is próbáljuk biztosítani a csoportbontást, a korrepetálást, ill. az érettségi felkészítőket, szakköröket, versenyfelkészítőket, nyelvvizsga előkészítőket. (Ezek egy részét most az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása TÁMOP / pályázatból tudjuk finanszírozni, az anyagi nehézségek miatt a következő tanévben már nem lesz ennyire sem lehetőség.) Az Útravaló program egyéni fejlesztő foglalkozásokkal is segítené az eredmények javulását, a kollégiumban rendszeres az egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozás. Megjegyzendő, hogy például a 9. évfolyamos szakközépiskolás tanulók a bemeneti mérés eredménye után ajánlott matematikai korrepetálással alig-alig éltek. A sajátos nevelési igényű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóikkal 4 gyógypedagógus, ill. 2 gyógytornász foglalkozik. Vannak kiválóan teljesítő osztályok, diákok is. Az ő elismerésükre alapítottuk 2011 februárjában A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiváló diákja díjat, melyet minden évben a tanulmányi és közösségi munkában, versenyeredményben, magatartásban kiemelkedő végzőseink kaphatnak meg. Az idei ballagáson 9 diák vehette át a díjat (4-en a hatosztályos, 2-en a négyosztályos gimnáziumból, 3-an a szakképző évfolyamról). A tehetséggondozó munkát a versenyeredmények is mutatják, csak néhányat emelek most ki. Vannak olyan tanulmányi és sportversenyek, melyeken évente részt vesznek tanulóink, jó eredményeket érnek el. Kiemelkedő eredményeket ér el Palya Dóra (6/3., 6/4.) kémiából és matematikából (Irinyi János Kémiaverseny országos döntőjét mindkét évben megnyerte, a múlt évben a Curie Kémia Emlékverseny döntőjét is megnyerte, az Arany Dániel Matematikaverseny országos döntőjébe jutott), Oláh Károly (9. a) matematikából és kémiából (Irinyi János Kémiaversenyen megyei 1., országos 24.), Ordasi Zoltán (6/1.) matematikából (Curie Matematikaverseny országos döntőjén 7., bejutott az Alapműveleti Matematikaverseny országos döntőjébe), Bai Krisztina (6/5.,6/6.) és Papp Andrea (12.a, 1/13.T) a megye és a Magyar Köztársaság Jó tanuló jó sportoló címet kapták meg, Sárkány Kristóf (6/6.) bejutott az elméleti rendészeti tanulmányi verseny országos döntőjébe, Kovács Emese (6/5.) a múlt évben a Szép magyar beszéd verseny országos döntőjébe jutott, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmában Tóth Péter (2/10. B) 12. helyen végzett, Budai Szabolcs (2/10. B) 19. lett. A Tiszán innen Dunán túl országos népdaléneklési versenyen a múlt évben bronz, idén ezüst minősítést kapott énekkarunk; jól szerepeltek diákjaink az országos angol nyelvű drámafesztiválon; megyei olvasási pályázaton 2., az Olvass velünk! országos tanulmányi versenyen 5. lett a 6/1. osztály csapata; a Bihari Múzeum szervezte Biharország története című vetélkedőn 3. és 6. helyet értek el gimnazista csapataink; kézilabdásaink a diákolimpia országos döntőjén 6. helyezettek lettek, leány labdarúgóink és lábteniszezőink minden versenyen jól szerepelnek; a megyei elsősegélynyújtó versenyen mindkét évben az 5. helyet érték el diákjaink. 6

8 Új területeken is jól szerepelnek tanulóink, pl.: a Debreceni Egyetem Vidékfejlesztési Kara által meghirdetett Add el településed c. versenyen (10. helyezés), a Kun-Mediátor Utazási Iroda által szervezett Utazz velünk gondolatban című vetélkedőn (2. és 5. helyezés). Iskolán kívüli felkészüléssel ért el kiváló eredményt Szabó Dániel Zoltán (9.a), aki 4. lett a légfegyveres tereplövészet világbajnokságon, Papp Melánia (9.a) 1. helyen végzett a szabadfogású nemzetközi birkózó emlékversenyen, a diákolimpián kyokushinkai karatéban Szilágyi Bálint (6/4.) 1. lett, Kovács Lajos jelentős eredményeket ér el sakkban. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat eredményes versenyfelkészítésért 3 kolléga munkáját ismerte el mindkét tanévben: Palyáné Berki Éváét, Palya Tamásét és Szűcs Tímeáét. Két kollégánk, Morvai Elekné és Morvai Elek, a képviselő-testület döntése alapján Csenkidíjat kapott. A múlt tanévben elnyertük a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanárképzési Kollégiumától a Kiváló vidéki gyakorlóhely kitüntetést (a díszoklevél és a vándorserleg). A tehetséggondozással kapcsolatban konferenciákon, továbbképzésen vettünk részt többen az idei tanévben, együttműködési megállapodást írtam alá a Szolnoki Főiskolával és a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvánnyal, támogató csoportot alakítottunk, pályázatot adtam be a tehetségponttá minősítéshez április 16-án kaptuk meg a regisztrált tehetségpont címet. Ez jelenti a továbblépést a tehetséggondozó műhely, program és saját hálózat kialakításához. Vizsgaeredmények A 2009/2010. tanévben 277 tanuló jelentkezett érettségi vizsgára (gimnáziumi tanuló 163, szakközépiskolai tanuló 106, külső vizsgázó 8), ebből 158-an rendes, 113-an előrehozott (angol, német, informatika) és 6-an ismétlő, illetve kiegészítő vizsgát tettek. Középszintű vizsgákat a következő tárgyakból tettek diákjaink: magyar nyelv és irodalom (151 fő), matematika (143fő), történelem (152 fő), angol nyelv (117 fő), német nyelv (69 fő), biológia (29), kémia (2), földrajz (3), fizika (5), szociális alapismeretek (13), informatika (121), rajz és vizuális kultúra (3), ének-zene (1), belügyi rendészeti ismeretek (14), társadalomismeret (4), testnevelés (14). Emelt szintű vizsgára 24-en jelentkeztek (ebből 4 fő nem jelent meg), 8 fő matematikából, 3 fő történelemből, 2 fő kémiából, 5 fő angol nyelvből, 3 fő informatikából és 3 fő biológiából. Az iskolai érettségi átlagok: Vizsgabizottság átlag 12.a 4,1 12.b 3,69 6/ 6. 4,28 GIMNÁZIUMI ÁTLAG 4,02 12.c 3,09 12.f 2,95 12.g 2,97 SZAKKÖZÉPISKOLAI 3,01 ÁTLAG Előrehozott 4,51 ISKOLAI ÁTLAG 3,66 A következő diagramokon az érettségi eredményeket hasonlíthatjuk össze. 7

9 Az érettségi eredmények osztályonként: 5,00 4,00 4,10 3,69 4,28 3,09 2,95 2,97 4,51 3,00 2,00 1,00 0,00 12.a 12.b 6/6 12.c 12.f 12.g E Az érettségi eredmények képzési típusonként: 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,51 4,02 3,66 3,01 Előrehozott Gimn. átlag szk. átlag iskolai átlag Néhány tantárgyi átlag összehasonlítása: magyar matematika közép matematika emelt történelem k. történelem e. angol k. angol e. német 12.a 4,38 4,43 4,85 4,69 5 4,25 3,00 12.b 3,36 2,64 4,04 3,78 3,07 6/6. 4,56 3,67 4,37 4,56 4,5 4,38 ÁTLAG 4,10 3,58 4,37 4,20 3,48 ORSZÁGOS 4,01 3,44 4,75 4,13 4,74 4,29 4,71 4,21 ÁTLAG 12.c 3,13 2,52 3,35 2,74 2,71 3,5 12.f 2,78 2,35 3,12 2,13 3,45 12.g 2,91 2,09 3,44 2,33 2,6 ÁTLAG 2,94 2,32 3,30 2,4 2,92 ORSZÁGOS ÁTLAG 3,14 2,61 3,37 3,29 3,15 3,40 Előrehozott 4,33 4,67 5 4,02 ISKOLAI ÁTLAG 3,52 2,95 3,84 3,45 3,46 ORSZÁGOS ÁTLAG 3,51 2,91 4,65 3,68 4,65 3,67 4,57 3,53 3,56 inf. k. 8

10 Az eredmények természetesen, mint általában a statisztikában, nem mindig reálisak: az egykét tanuló által választott tantárgyak torzíthatják az átlagot, ill. aki tavaly előrehozott érettségi vizsgát tett, most nem jelenik meg az eredménye. Az elért eredmények összefüggésben vannak az előző évek teljesítményével, a tanulók további szándékaival is. Kiemelkedő a 6/6. és a 12. a osztály (általános és emelt matematika) tanulóinak eredménye, valamint az előrehozott érettségit választóké (gimnáziumi és informatikai szakközépiskolás tanulók). A gimnazisták teljesítménye az országos átlaghoz viszonyítva is jó, míg a szakközépiskolásoké gyengébb (az f osztály az ún. szakmacsoport nélküli szakközépiskolai osztály volt, ehhez képest nem teljesítettek lényegesen alacsonyabb szinten, mint a többiek). Minden érettségi elnök pozitívan értékelte diákjaink felkészültségét, elégedettek voltak pedagógusaink munkájával, a vizsga megszervezésével, a körülményekkel. Szakmai vizsgára 120 tanulót jelentkezett a múlt évben, 109-en kezdhették meg a vizsgákat, 8 szakmában. 3,75 lett az átlaguk, ami az addigi tanulmányi átlaghoz képest jónak tekinthető. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,56 4,00 4,40 4,85 3,03 3,51 3,39 3,30 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Szakmai vizsgák átlagai 109 fő Mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgarészeken a vizsgázók többsége komoly szakmai tudásról tett tanúbizonyságot. Csupán egy tanuló nem érte el elméletből az elégséges szintet. A szép eredményekhez tartoznak a szintvizsgák is. Tanulóink mindhárom szakmában jó színvonalon teljesítettek: a kőművesek (11 fő) átlaga 2,9, a festő, mázoló és tapétázóké (14 fő) 4,5 és szerkezetlakatosoké (9 fő) 4,0 lett. Jelenleg folynak intézményünkben az érettségi, szakmai és szintvizsgák, ill. egy osztályunk kiegészítő kompetenciamérésben vesz részt, melynek célja az új mérőeszköz kipróbálása. (A múlt tanévben szakképzős tanulóink és tanáraink vettek részt vizsgafeladatok tesztelésében.) 9

11 I.4. Fegyelmi helyzet A nevelőtestületnek mindig is a kiemelt feladatai között szerepelt: a munkavégzés alapját jelentő rend, fegyelem biztosítása, a házirend betartása és betartatása, a pozitív mintaadás, az egységes, elfogadott értékek, normák követése, megkövetelése, és ebben egymás munkájának segítése. Bizonyos területeken elkeserítő a helyzet nem vigasz, hogy nem csak nálunk ilyen. Halmozottan jelentkeznek a gondok a kezdő szakiskolai és szakképzős osztályokban. Ezt jelzi a fegyelmi és fegyelmező intézkedések magas száma is: fegyelmi indítása ok fegyelmi indítása ok 2009/ / fő igazolatlan 3 fő (AJKP) gimnazista 4 fő órák zavarása, balesetveszélyes eszköz behozása szakközépiskolás 10 fő tanítási órák (nyolc tanuló 9. évfolyamos) zavarása, tiszteletlen magatartás, verekedés, igazolatlan órák, ill. a félévi bizonyítvány meghamisítása szakiskolás 10 fő igazolatlan hiányzás, rossz magaviselet, hamis igazolás, rongálás szakképzős 20 fő igazolatlan (6 tanulóval hiányzás, szemben több verekedés, más eljárás) értékének eltulajdonítása összesen 47 fő 40 fő kollégista 3 fő szeszesital fogyasztása fegyelmezetlen magatartás, tanulótársával szembeni viselkedés óra, 4 fő igazolatlan óra, fegyelmezetlen magatartás 21 fő igazolatlan óra, sértő magatartás 7 fő igazolatlan óra, a tanár és tanulótársai jogának megsértése Fegyelmi büntetésként megrovás, szigorú megrovás, áthelyezés másik iskolába/a kollégiumból kizárás, ill. annak felfüggesztése büntetést kapták. A 2009/2010. tanévben 2, idén 3 tanuló másik iskolába való áthelyezésére került sor. Jelentős számban (G208, Szk 445, Szi 407, Szké 221) került sor fegyelmező intézkedésre is (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés), leggyakrabban tanórai fegyelmezetlenség, igazolatlan hiányzás, az ellenőrző gondatlan vezetése, a házi feladat, felszerelés hiánya, rendszeres késés, trágár beszéd, dohányzás miatt. A hiányzás, az igazolatlan hiányzás évről évre nő a püspökladányi gyermekorvosokkal együttműködve próbáljuk visszaszorítani az indokolatlan mulasztást, az utólagos orvosi igazolás kérését, elfogadását. A 2010/2011. tanév 1. félévben 289 tanuló esetében ment szülői értesítés igazolatlan mulasztásról (gimn.: 35 fő, szk: 96 fő, szi, szké: 158 fő); a jegyzőket 67 tanuló esetében 10

12 kellett értesíteni, 36-ról kaptunk választ. 37 tanulóval szemben indult fegyelmi eljárásnak az igazolatlan mulasztás volt az oka. A gimnazisták 72, a szakközépiskolások 318 figyelmeztetést kaptak, a szakiskolások 237-et, a szakképzősök 201-et. A fegyelmezetlen tanulók többsége rendezetlen, zaklatott családi viszonyok között él. Két gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk egyéni esetkezeléssel, segítő beszélgetésekkel, a gyermekjóléti szolgálatokkal, a szülőkkel való kapcsolattartással próbál segítségükre lenni. Nem csupán a fegyelmező intézkedéseknek, a fegyelmi eljárásoknak, de a tanév elején életbe lépő jogszabályváltozások sincs nagyobb hatása: a szigorítás nem szorította vissza az igazolatlan mulasztást vagyis már az sem igazolható, hogy a pénznek motiváló szerepe lenne. (A kollégák eseti gondnoknak való kijelölése rájuk többletfeladatot ró, de közben nem változik a tanuló iskolához való viszonya.) A különböző intézkedések nem csökkentik az egymásra vagy a tanárra irányuló agressziót sem. Több esetben amikor a pedagógiai eszközöket már nem tartottuk elégségesnek kellett kérnünk a rendőrség segítségét is, ill. meghívtuk kapitány urat egy megbeszélésre is. Még ha kérdéses is, hogy használnak-e a pedagógiai és a jogi eszközök, akkor sem mondhatunk le arról, hogy minden esetben jelezzük a norma- és szabályszegést. Tanulóink nagy többségével nincs, ill. nincs súlyosabb viselkedési gond. Ezt tükrözi a magatartás értékelése is: 2009/ példás jó változó rossz 2010/ 2009/ 2010/ 2009/ 2010/ 2009/ / gimnazista 58% 58% 28% 34% 13% 7% 1% 1% szakközépiskolás 29% 21% 41% 51% 23% 23% 7% 5% szakiskolás 15% 16% 28% 31% 32% 29% 25% 24% szakképzős 19% 26% 39% 38% 33% 22% 9% 14% A 2009/2010. tanévben a gimnazisták 382 (71 szaktanári, 101 osztályfőnöki, 199 igazgatói, 11 nevelőtestületi), a szakközépiskolások 218 (34 szaktanári, 136 osztályfőnöki, 41 igazgatói, 7 nevelőtestületi) dicséretet kaptak, a szakiskolások 23-at (4 szaktanári, 12 osztályfőnöki, 7 igazgatói), a szakképzősök 82-t (6 szaktanári, 59 osztályfőnöki, 17 igazgatói). A jelenlegi tanév 1. félévében a gimnáziumban 286, a szakközépiskolában 108, a szakiskolában 5, a szakképzésen 62 dicséret volt. I.5. Közösségformálás Alapvető feladatunkat az osztályteremben végezzük, de a tanórák megtartásával nem zárható le munkánk, nagyon fontosak a tanórákon kívüli tevékenységek is. Úgy gondolom, bőségesen voltak és lesznek is olyan programok, lehetőségek, feladatok tervezettek és egyéni ötleten, kezdeményezésen alapulók is, amikkel a tanításon túl lehet foglalkozni. A közösségformálást, az iskolai hagyományok őrzését, a szabadidős tevékenységeket mindkét tanév munkatervében kiemeltem. Színvonalas programok, dekorációk voltak mindkét tanévben a teljesség igénye nélkül néhány: nemzeti ünnepek, megemlékezések; zenei világnap, költészet napja; szalagtűző, ballagás, gimnazisták ismerkedési tábora, ősz(tavasz-)köszöntő, faültetés, egészség- és életmódnap, a FÉK Program keretében a Kontraszt kiállításhoz kapcsolódó előadás, a Látássérültek 11

13 Egyesületének érzékenyítő programja, a DADA program keretében előadás, a suligaléria kiállításai, a Városvédő és Szépítő Egyesülettel szervezett vetélkedők, karácsonyi műsor, pedagógusnap; táncház, Karacs Nap, házi tanulmányi versenyek; jótékonysági rendezvények, osztály- és iskolakirándulás, sítábor; az egyetemek, főiskolák tájékoztatói; adománygyűjtés (a katasztrófa áldozatainak és a dévai árváknak), városi szemétszedés, faültetés, sportkörök, sportversenyek, stb. A kollégiumban külön is számos programot szerveztek, szerveznek: kirándulások, sportfoglalkozások (korcsolyázás, kerékpározás, úszás, labdajátékok), játékos vetélkedők, közösségi ünnepek, idén ez tovább gazdagodott az AJKP miatt is (pl.: bennmaradós hétvégék). A kollégisták pályázati támogatással tudtak Bécsbe menni, a szakképzős és szakközépiskolás tanulóink az Apáczai Közalapítvány Határtalanul programjával Erdélyben volt szakmaikulturális tanulmányúton, a Kul-Túra Élmény pályázattal több osztályunk tudott kirándulni. Külön öröm, hogy a múlt tanévben újraéledt a diákönkormányzat (munkájukat a Hajdú-Bihar Megyei Diákönkormányzatok Szövetsége is elismerte), szabadidős programokat is szerveznek, pl.: a bejövő osztályok főzése, karaoke; elsősavató, töklámpások faragása, Karacs-sztár születik, sulibulik, diákönkormányzati nap, pályázati támogatással ( Gyermeknyelven az erőszakmentességről ) bűnmegelőzési, prevenciós programok. Évek óta iskolánkban rendezünk meg területi versenyeket: Curie Környezetvédelmi, Curie Kémia Emlékverseny, Kárpát-medencei Rovásírási Verseny és Műveltségi Találkozó. Idén itt lesz az AJKP tanulóinak a Mentors angol és német nyelvi versenyének országos döntője (diákjaink eddigi kiemelkedő eredménye miatt is). A jelenlegi tanév kiemelkedő eseménye volt, hogy iskolánkban rendezték meg a megyei tanévnyitót, megalakult a Karacsos Öregdiákok Egyesülete (2010. november 27.), ill. a 60. tanévünkre való megemlékezés (2011. április 16.). A szabadidős programok miatt is fontosnak tartom a külső kapcsolatok ápolását iskolákkal (a szovátai testvériskolával, a hevesi középiskolával; a nagyváradi Don Orione Líceummal a múlt tanévben írtuk alá az együttműködési megállapodást, ez a kapcsolat időpont egyeztetése miatt akadozik), az AJKP iskoláival, a városi művelődési házzal, könyvtárral, múzeummal, zeneiskolával. II. Személyi feltételek Az alkalmazotti létszámban jelentősebb változás nem történt ( fő): a pedagógusok létszáma nőtt eggyel a kollégiumban jelentkező többletfeladatok miatt, ill. a nem pedagógus alkalmazottaknál az udvarosi félállás helyett könyvtáros asszisztenst alkalmazunk. Több területen (takarítás, porta, konyhai, udvari, irodai munka) a feladatokat csak közhasznú foglalkoztatás keretében tudjuk megoldani ben a nyugdíjazás miatt fokozottan szükségünk lesz erre a programra. Személyi feltételeink a nevelő-oktató munkára megfelelőek, minden tantárgyat szakképzett pedagógus oktat. Az időkerethez képest (2009/2010. nappali: 101,65 fő, esti: 1,1 fő, kollégium: 3,18 fő; 2010/2011. nappali: 102,25 fő, esti: 2,31 fő, kollégium: 4,1 fő) kevesebb a létszám, így a pedagógusok túlórában látnak el órákat, ill. óraadókat is alkalmazunk. Továbbra is feladatnak tekintem a nevelési-oktatási módszerek, eljárások továbbfejlesztését, az önfejlesztést, a sikeres(ebb) munkavégzés érdekében az együttműködést, a konfliktuskezelést. Mindezt a belső tudásátadás és a továbbképzések is segítik. A évi központi költségvetésben nem szerepelt a továbbképzés finanszírozása, így csak az elkezdett képzések befejezésére volt lehetőség: 1 kolléga angolból, 1 németből szerzett 12

14 egyetemi végzettséget, 2-en informatikai szakmai képzésen vettek részt. Intézményi támogatás nélkül 6-an végeztek képzést: 2 fő inkluzív pedagógiát, 2-en új szakot (1 kémia, 1 etikatanár), 1 kolléga technikusi képzettséget szerzett, 1 pedig szakmai továbbképzést végzett. 2 kolléga szintén támogatás nélküli képzése még tart. A TÁMOP /A-2 Pedagógusképzések (A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) pályázaton megnyertük az igényelt összeget ( Ft), így ebben a tanévben 3-an kezdhették el szakvizsgás tanulmányaikat (1 tehetségfejlesztő, 1 kémia, 1 mentortanári szakon). Több pedagógust vett részt a 2009/2010. tanévben a TISZK által szervezett órás továbbképzéseken (a kompetencia alapú moduláris szakképzés gyakorlati megvalósítása; matematikai-logikai, probléma-megoldási kompetenciák fejlesztése; olvasási, szövegértési kompetencia fejlesztése; interaktív tábla az oktatásban; hálózati együttműködési készségek tréning; a stressz-tűrő képesség fejlesztése; pályázatírási); ill. a tanév végén az OFI Arany János Programirodája által szervezett érzékenyítő tréningen. A múlt tanévben két kolléga nyert a Szakoktatók, szaktanárok gyakorlati kompetenciájának a fejlesztése című pályázaton, így ők a választott gyakorlóhelyeken szerezhettek gyakorlati tapasztalatot. Egy kolléganő sikeres pályázat után Dél-Olaszországban vett részt szakmai programon, egy másik kolléganő pályázata alapján bekerült a Németországban rendezett A toleranciára nevelés lehetőségei és korlátai a határok nélküli Európában című workshop résztvevői közé. Az idei tanévben 30-an (pedagógusok és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai) részt vettek a TÁMOP / pályázat által biztosított A kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgálatokkal: kapcsolaterősítő, konfliktuskezelő tréning -en. III. Infrastruktúra, tárgyi feltételek A költségvetési forrás csökkentése miatt saját erőből szinte semmi lehetőség nincs a tárgyi feltételek javítására. Mindegyik épületünk lelakott, beázások vannak, rosszak a nyílászárók, a fűtési rendszer, elhasználódtak a termekben a székek, asztalok Amint azt már a fenntartó önkormányzatnak jeleztem, szükséges épületeink műszaki állapotfelmérése, a felújítások megtervezése, eszközeink felújítása, újak beszerzése. Remélni lehet, hogy majd kiírnak olyan pályázatokat (TÁMOP, ÉAOP), melyek segíthetnek rajtunk is. Ezek nélkül továbbra is legfeljebb csak a foltozásra marad lehetőség. A múlt tanévben az Állategészségügyi Hivatal és az ÁNTSZ kifogásai miatt a konyha vált elsődlegessé. Az ellenőrzés során feltárt problémák nem új keletűek, viszont a több éve halasztgatottakat most kell, kellett megoldani (pl.: engedélykérés, konyhai berendezések hiánya, állapota, ételkiadás, az ételmaradék veszélyes hulladékként való kezelése). Az Önkormányzattól kapott kiegészítő forrás, ill. egy vállalkozó segítsége (üstfelújítás) nélkül ezt sem tudtuk volna megoldani, mint a Bajcsy úti épületben balesetveszélyessé vált ablakok cseréjét sem (az ablakok a tanműhelyünkben elkészültek, a beépítést a nyári gyakorlaton végzik el). Nagy segítséget jelent, hogy kőműves, festő és asztalos tanulóink és oktatóik az iskolai és a kollégiumi épületben több munkát elvégeznek, elvégeznének, ha biztosítani tudnánk a szükséges anyagokat. A tanműhely egy része a TIOP beruházással újult meg 2010 nyarán és őszén, a felújítás, átépítés után 1 géptárolót, 2 gépműhelyt, 1 info-kommunikációs termet vehettünk át. Az AJKP miatt növekszik a kollégisták száma, emiatt szükséges volt a kollégium eddig tanteremként használt helyiségeinek visszaalakítása társalgóvá (2009.) és hálószobává (2011.). Ezeket a munkákat is szakképzős tanulóink végzik el. (Nagyobb beruházás, mivel 13

15 nem nyert a fűtés korszerűsítésére beadott pályázat, nem történt.) A lakhatási feltételek javítását, ill. a létszámnövekedés miatt a kötelező felszerelési tárgyak beszerzését az AJKP kiegészítő normatívájából tervezzük. Engedélyünk 2011-től 90 tanuló elhelyezésére van, de a 2012/2013. tanévtől ez már kevés lesz, az AJKP 3. évfolyamától szükségünk lesz további férőhelyekre (pl.: a Rákóczi úti önkormányzati tulajdonban lévő, régi kollégiumi épületben). Az oktatáshoz szükséges helyiségek száma szűkösen elegendő csak (bár lenne ilyen gondunk a következő tanévekben is!). A tanterembeosztás többszöri átdolgozásával próbáltuk minimálisra csökkenteni az épületek közötti vándorlást (ezt nehezíti: ebben a tanévben már A- B heti órarenddel dolgozunk; a szaktantermekhez való hozzáférés; vagy a tanuló, vagy a tanár érdeke sérül). A Gagarin úti épületben sikerült a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek és a diákönkormányzatnak egy-egy kisebb helyiséget átadni. Látványos fejlesztésre az eszközök terén sem volt lehetőség, de a szinten tartást és kismértékű javulást el tudunk érni. Legfontosabb az informatikai eszközök javítása, újak beszerzése volt (a rendszergazda az átadáskor írásban is jelezte, hogy az informatikai eszközök állapota miatt néhány teremben az érettségiztetés kérdésessé válik). A 2009/2010. tanév indításához is több mint 100 ezer forintért kellett felszerelést vásárolni a Gagarin úti épület informatikai termeibe. Egy szaktantermet tudtunk eddig berendezni (a tanműhelyben készítették az asztalokat), idén a szakmai vizsgán két termet újítanak fel festőink ben és 2010-ben az informatikai normatívából vásárolt, majd egy TIOP ( / ) pályázatból kapott eszközök segítenek az adott területen is. A természettudományos tárgyakhoz 2009-ben sikeresen pályáztunk eszközökre, idén lehetőségünk lesz még az Esélyegyenlőségi pályázatból (TÁMOP /2-2008) is eszközbeszerzésre. Iskolánk könyvtára az OTP Bank Fáy András Alapítványa által kiírt pályázaton nyert 140 ezer forint értékben könyveket. A gyakorlati képzéshez szükséges eszközöket saját forrásból (bevétel) próbáljuk beszerezni, érzékenyen érint, hogy az erre fordítható szakképzési hozzájárulásnak a múlt évben csak egy részét kaptuk meg. Gondot okoz az is, hogy a tanulók nem mindig használják rendeltetésszerűen sem a helyiséget, sem pedig a berendezést. Feladatnak tekintem a meglévő tantermek, berendezések, eszközök épségben való megőrzését. IV. Jogi megfelelőség Az intézmény átvételekor vezetőtársaimmal együtt áttekintettük a szakmai dokumentumokat, felülvizsgáltuk azokat, kiegészítésüket, átdolgozásukat elkezdtük. A feladatok a jogszabályváltozásokból is következtek, következnek, ill. az új programok indítása miatt szükségesek. A 2009/2010. és a 2010/2011. tanévben megtörtént: - a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, kiegészítése - a minőségirányítási programban az értékelési rendszer átdolgozása, kiegészítése a nem pedagógusokra vonatkozó értékeléssel - a kollégiumi pedagógiai program kiegészítése az Arany János Kollégiumi Programmal (AJKP), a házirend átdolgozása, - a helyi tanterv kiegészítése az új programokkal: az AJKP előkészítő évének kerettanterve, az emelt óraszámú testnevelés, választható tárgyként a katonai 14

16 alapismeretek, belügyi rendészeti alapismeretek, az utazás és turizmus programok középiskolásoknak a (a nyelvi előkészítősöknek a ) évfolyamon, az előrehozott szakképzés programjai (szociális gondozó és ápoló, vízműkezelő, géplakatos, gépi forgácsoló, állattenyésztő), a szakközépiskolai képzésben a rendvédelmibe bekerült a katonai alapismeret, a humán szakterülethez a művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó oktatás, - a helyi tantervben a szakképző évfolyamok óraterveinek felülvizsgálata, átdolgozása szinte folyamatos a gyakori változások miatt (a TISZK munkacsoportjai által kidolgozott egységes óratervekre eddig hiába várakoztunk), - intézkedési tervet kellett készíteni a szakiskolai tanulók kompetenciafejlesztésére, mivel az előző években az országos kompetenciaméréseken a minimum alatt teljesítettek - elkészítettük a pedagógusok továbbképzésére vonatkozó tervet. Jelenleg a minőségirányítási program, a pedagógiai program, a helyi tantervek felülvizsgálata folyik (a 243/2003 (XII.17.) korm.rend. alapján). A 2009/2010. tanévben több szakmai ellenőrzés is volt. Az Oktatási Hivatal a 2005/2006. tanévig visszamenőleg vizsgáltatta a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportköröket, foglalkozásokat; a szakiskola évfolyamán a gyakorlati oktatás, a szakmai alapozó elméleti oktatás tantárgyainak, a szakközépiskola évfolyamain a szakmai orientáció, a szakmacsoportos alapozó oktatás elméleti tantárgyainak, valamint a közismereti tantárgyaknak az oktatási folyamatba való beépülését. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a közúti járművezető képzéssel kapcsolatban tartott teljes körű képzés-felügyeleti hatósági ellenőrzést. Az ellenőrzésekig előkészítettük a dokumentumokat, nagyobb hiányt, hiányosságot nem találtak. Tisztelt Képviselő-testület! Javítani való mindig van ugyan egyéni és intézményi szinten is, de úgy gondolom, nem lehetünk teljesen elégedetlenek sem. Mind a megelégedés, mind a semmi sincs jól állítása megakadályozza, hogy eredményesebbek lehessünk. Püspökladány, május 12. Nemesné Nagy Erika igazgató 15

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím:

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím: Telefon: 88/560-630 Telefon/fax: 88/560-730 e-mail: isk@ipariszakkozep.hu Internet cím: www.ipariszakkozep.hu Tanulmányi ösztöndíjak a hiányszakmákban Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben