Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 26-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a Karacs Ferenc, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó munkáról Készült: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-i ülésére Összeállította: Nemesné Nagy Erika igazgató

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Karacs Ferenc, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó munkáról legutóbb május 28-i képviselőtestületi ülésre készült beszámoló. Az intézményt igazgatóként augusztus 1-től látom, a beszámoló tartalma így főleg az eltelt bő másfél évre vonatkozhat. Az anyagot azokból a dokumentumokból állítottam össze a 2009/2010. tanév munkatervi, félévi és év végi, a 2010/2011. tanév munkatervi és félévi értekezlet, amelyeket korábban a nevelőtestület és a fenntartó önkormányzat is megismerhetett. Az áttekintéshez néhány az intézményben folyó munka szempontjából fontos dolog kiemelését választottam. TARTALOM: I. A nevelő-oktató munka I.1. Tanulói létszámadatok I.2. A beiskolázás A képzési kínálat változásai Az osztályszervezés I.3. Tehetséggondozás hátránycsökkentés mérések eredményei: kompetenciamérés bemeneti mérés tanulmányi eredmények versenyek vizsgák I.4. Fegyelmi helyzet I.5. Közösségformálás II. Személyi feltételek III. Infrastruktúra, tárgyi feltételek IV. Jogi megfelelőség 1

3 I. A nevelő-oktató munka I.1. Tanulói létszámadatok 2008/ / / félévig nappali tagozat gimnázium (AJKPval) szakközépiskola szakiskola szakképzés szakiskolai + érettségi (15 fő 2. szakmás) (11 fő 2. szakmás) (20 fő 2. utáni szakmás) összesen osztályszám 46 (17G+13Szk+ 45 (16G+12Szk+ 46 (16G+ 7Szi+9Szké) 6Szi+11Szké) 1AJKP+12Szk hátrányos halmozottan hátrányos helyzetű +5Szi+12Szké) SNI és BTMN magántanuló 23 (9G+5Szk+6Szi+3 Szké) 30 (10G+2Szk+11Szi +7Szké) bejáró évfolyamot ismétlő (a következő tanévben) 67 (2G+31Szk+ 20Szi+14Szké) 75 (6G+28Szk+30Szi+ 11Szké) kollégium kollégista (2G+21Szk+25Szi+3 spec.szi) 24 (8G+2Szk +8Szi+6Szk) 70 (AJKP: 31) 69 (2G+19Szk+18S zi, Szké) csoportszám (AJKP: 2) esti tagozat tanulói létszám 25+9 (10. és 12. évfolyam) 11 (11. évfolyam) 33 (25 fő a 9. és 8 fő a 12. évfolyamon) osztályszám A tanulólétszám sok mindentől függ, alapvetően meghatározza az is, hogy mennyi az általános iskolát végzők száma. Az általános iskolát már több éve érintő létszámcsökkenés a múlt tanévben elérte a 8. évfolyamot. Ezért is emelhető ki, hogy középiskolánkban ezt még nem érezzük, köszönhetően az új programoknak (pl.: AJKP), az általános iskoláknak (például a helyi általános iskolákból a végzős 190 diák közül 135 jött hozzánk 71%), a beiskolázási tervünknek. I.2. A beiskolázást kulcsfontosságú folyamatnak tartom: a múlt tanévben és idén is meghívtuk a környező települések iskolaigazgatóit (tájékozódás, tájékoztatás), személyesen vittük el a tájékoztató anyagokat, minden meghívásra elmentünk az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezleteire, osztályfőnöki óráira, több általános iskolával együttműködési megállapodást kötöttünk; részt vettünk regionális pályaválasztási kiállítási és 2

4 szakmai napokon (szakképzés), mindkét tanévben jelentős volt a nyílt napok rendezvénye (hagyományos és új programok). A helyi média adta lehetőséggel kevésbé éltünk, mint a múlt évben, a honlapunkon pedig sok javítanivaló van. Az angol, matematika, magyar munkaközösség tagjai szakmai megbeszélésen találkoztak az általános iskolában dolgozó kollégákkal. A jövőben más területeken is fel kell venni a kapcsolatot a beiskolázás mellett fontos ez a tehetséggondozó hálózat kialakítása miatt is. Mivel már a múlt tanévben úgy döntött a nevelőtestület, hogy minden 4 és 5 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőnek meg kell írnia a központi felvételi dolgozatot, nem csak a megíratatást (az írásbeli megszervezése, ügyelet biztosítása) és javítást vállaltuk, hanem a magyar és matematika munkaközösségből többen az írásbelire történő felkészítést is. Az AJKP-ba pályázókat beszélgetésre hívtuk be, azokat, akik a következő tanévben a rendvédelmit vagy az emelt óraszámú testnevelést választották, fizikai alkalmassági felvételire. Intézményünket próbáljuk vonzóbbá tenni azzal is, hogy az eddigi kínálatot minden képzési típusban bővítjük, finomítjuk: a gimnáziumban az emelt óraszámú testneveléssel, a (a nyelvi előkészítősöknek a ) évfolyamon választható katonai alapismeretek, belügyi rendészeti alapismeretek, utazás és turizmus programmal; a szakközépiskolában a művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőségével, a rendvédelmi képzésben a katonai alapismerettel, a gépészet szakmacsoportos képzés újraindításával; az Arany János Kollégiumi Programmal, a középiskolai előkészítő osztály indításával, a szakiskolában az előrehozott szakképzés programjaival. A 2009/2010. tanévben a szakmai előkészítő, alapozó foglalkozások mellett 13 szakma (a moduláris rendszerű épületasztalos, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, növénytermesztő gépész, vízműkezelő, szociális gondozó, élelmiszer- és vegyi áru-eladó, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, ill. a régi OKJ szerinti festő, mázoló és tapétázó, kőműves, asztalos, szobafestő-mázoló és tapétázó, mezőgazdasági gépész) gyakorlati képzését kellett megszervezni. Ez részben a tanműhelyben, részben a gazdálkodószervezeteknél (tanulószerződés) folyt (52 szervezet 57 képzőhelye). Jelenleg 12 képzés folyik (épületasztalos, szerkezetlakatos, géplakatos, gépi forgácsoló, festő, mázoló és tapétázó, kőműves, növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó, mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító, vízműkezelő, szociális gondozó, élelmiszer- és vegyi áru-eladó, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető), a tanműhely mellett 49 gazdálkodószervezetnél, 61 telephelyen. Nagy szakmai kihívást jelent (önfejlesztő jellege miatt is) az AJKP, melyre 2009 tavaszán a kollégiumvezetővel együtt írtuk meg a pályázatot. A múlt tanév az előkészítés éve volt. A toborzási terv sikeres megvalósítását jelzi, hogy a 2010/2011. tanévben indulhatott a képzés. Az előző tanévben zárult a kollégiumban a 2 éves felzárkóztató program ( Felzárkóztató a szakmatanuláshoz pályázat), melyben az 1. évben 10, a 2.-ban 11 hátrányos helyzetű tanuló vett részt. Ez a program a tanulóknak nyújtott szakmai és szociális segítségen túl a kollégium komfortosabbá tételéhez is hozzájárult. A jelenlegi tanévben nem sikerült a gépészet szakmacsoportos szakközépiskolai képzés újraindítása (a 2011/2012. tanévben lesz), nem volt érdeklődés az előrehozott szakképzésben a vízműkezelő szakma iránt, ill. a vártnál kevesebb volt a matematika és az emelt óraszámú testnevelés gimnáziumi képzés iránt. Az osztályszervezést a javítóvizsgák mindenki előtt szabaddá tétele (41/2007 OKM rendelet hatályba lépett) megnehezíti, semmibe veszi a 10 hónapos munkát, felesleges terhet ró a vezetőkre (vizsgaszervezés), a szaktanárokra. A tapasztalat mindkét évben ugyanaz: a 3- nál több tárgyból bukók többsége el sem jött a vizsgákra, de nem is jelezte további szándékát. A 2009/2010. tanévben két alacsony létszámú osztály indítására megkaptuk az engedélyt (6/1., 9.e). A 2010/2011. tanévben 3 osztály átszervezésére került sor: a 9. b-nek nevezett 3

5 emelt óraszámú testnevelést választók csatlakoztak az alacsony létszámmal indított 10. e nyelvi előkészítő osztályhoz; a 3/11. B-ben 9 fő maradt (a másik szakmát tanulók a múlt évben levizsgáztak), hozzájuk a 3/11. A-ból csatlakoznak az asztalosok, az 1/9.C-ként induló osztályban (bolti eladó és gépi forgácsoló) 50 fölé emelkedett a létszám, ezért ketté kellett választani. A múlt tanévben esti gimnáziumi 9. évfolyamos osztály nem indult, ebben a tanévben is kérdéses volt az indítása, de mivel 25-en beiratkoztak, elindítottuk a képzést. Az órákra, vizsgákra járásuk rendszertelen. Keresnünk kell azt az oktatási formát, mely jobban tud alkalmazkodni a munka mellett tanulók igényeihez. I.3. Tehetséggondozás - hátránycsökkentés Iskolánk tanulói összetétele sokszínű több tekintetben is, ez határozza meg a nevelőoktató munkát, mely a szociális kompetenciák fejlesztésétől, a hátránycsökkentéstől a tehetséggondozásig terjed. A tapasztalható különbségek miatt nagyon nehéz lenne meghatározni intézményi szinten, hogy mit tekintünk sikernek, eredménynek. Van, ahol siker, ha rávesszük a tanulót, hogy bejárjon az iskolába, képes legyen elfogadhatóan viselkedni, elégséges szinten teljesíteni, másoktól meg jeles, kitűnő tanulmányi és versenyeredményt várunk. Tanulóink jelentős része hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű. Az anyagi jellegű problémákon is segítenek a különböző adományok, a jótékonysági estek bevételei, az iskolai alapítvány, a Czinka Panna-ösztöndíj, az Útravaló és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja. 2009/ / pártfogói felügyelet jegyzői védele m gyjsz alapell. HH HHH Útravaló éretts. Útravaló - szakma nev.szülő etn. hátr. Diákjaink között jelentős teljesítménybeli különbségek tapasztalhatók, melyeket a mérések eredményei is mutatnak. A kompetenciamérés eredményei évfolyam / év matematika szövegértés országos átlag / gimn orsz. átlag gimn / / / szakközépi orsz. szk. átlag szakiskola orsz. szi. átlag évf. orsz. átlag

6 A gimnazisták teljesítménye a kompetenciaméréseken is megfelelő. A mérések eredményei elsősorban a szakiskolások esetén jeleznek gondot mind matematikából, mind szövegértésből: átlaguk több éve elmarad az országos átlagtól, az 1. szint alatt és az 1. szinten teljesítők aránya magasabb, a 3. és 4. szintet senki nem érte el. Hasonló a probléma a szakközépiskolai tanulóknál is, csak közülük néhányan elérik a 3. szintet. A gyenge teljesítmény mögött több ok állhat, a kompetencia összetett fogalom (ismeret, alkalmazás, motiváció), bármelyik részével lehet gond. Ennek kiderítése elsősorban szaktanári feladat, már a bemeneti mérésünkkel is ezt vizsgáljuk. A szakiskolások fejlesztésére intézkedési tervet kellett készíteni a múlt évben. (A következő mérések talán pontosabbak lesznek, ha a tanuló előző teljesítményével is össze lehet majd hasonlítani.) A belső, bemeneti méréseket a dokumentumainkban, munkatervünkben foglaltak szerint végeztük. A szeptember 7-én megíratott feladatok az előző évekhez hasonlóan nagy különbséget mutatnak az egyes képzési típusokba járó tanulók tudásszintje (kompetenciája) között. Szövegértésből a gimnazisták minden évfolyamon (7., 9., 11. ) és a 11. évfolyamos szakközépiskolások is 70% fölötti teljesítményt értek el, a 9. szakközépiskolások 60% fölöttit, míg a 9. szakiskolások 42%-ot. A 11. évfolyamosok teljesítménye szövegértésből és matematikából is javult a 2 évvel ezelőttihez képest, ez az iskolában folyó munka eredményének tekinthető. Matematikából nagyobb a szórás: a gimnazisták 40 és 70% között teljesítettek, a 9. szakközépiskolások eredménye a 7. évfolyamosokéhoz hasonló, a 11. évfolyamon 40 és 70% közötti. A szakiskolások eredménye nagyon gyenge, 20% körül van. Angol nyelvből a 7. évfolyam teljesítménye 65%, német nyelvből 88%, a 9. gimnazistáké angolból 50% alatti, németből 40%, a 11.-en angolból több mint 70%, németből 60 és 70% közötti. A 9. szakközépiskolában angolból 30%, németből 20% körüli, a 11.-en angolból 44 és 50 közötti, németből 30 körüli. A szakiskolában angolból 20%, németből 10% körüli. A természettudományi feladatsort a 11. évfolyamos gimnazisták 60% fölött, a szakközépiskolások 26%-kal teljesítették. Ezek az eltérések bár bizonyos fejlődés mindenhol kimutatható megmaradnak, a tanulmányi eredményekben is jelentkeznek: tantárgyi átlagokból számított átlag bukás 2010/2011. tanév vége 2010/2011. tanév 1. féléve 2010/2011. tanév vége 2010/2011. tanév 1. féléve gimnázium 3,95 (3,19 4,40) 3,89 (3,33 4,45) 20 fő 43 fő szakközépiskola 2,98 (2,64 3,50) 2,98 (2,49 3,30) 96 fő 160 fő szakiskola 2,76 (2,03 3,37) 2,83 (2,51 3,39) 46 fő 53 fő szakképzés 3,17 (2,61 3,78) 3,28 (2,67 4,03) 54 fő 85 fő A tanulmányi munka sikere összefüggésben van a szorgalommal (és a magatartással) is. A szorgalom értékelése: példás jó változó hanyag 2009/ / / / / / / / gimnazista 35% 30% 34% 42% 25% 22% 6% 6% szakközépiskolás 9% 11% 25% 20% 47% 43% 19% 26% szakiskolás 6% 4% 25% 21% 42% 43% 27% 32% szakképzős 9% 9% 31% 34% 40% 35% 20% 22% 5

7 A szakképzős tanulók külső motivációja lehet(ne) február óta a hiányszakmákban az ösztöndíj. A 76 támogatott szakmát tanuló diákunk közül 32-en kaphattak csak ösztöndíjat (megfelelő tanulmányi átlag, kevés igazolatlan óra). A 2010/2011. tanévben már a 101-ből 94-en (gépi forgácsolók, szociális gondozó és ápolók, kőművesek, szerkezetlakatosok. Azoknak, akik nem jogosultak az ösztöndíjra, fejlesztő foglalkozásokat kell szerveznünk. (A rendelet furcsasága, hogy a szervezés az iskola számára kötelezettséget jelent, a tanulónak viszont nem kötelező igénybe vennie.) A tanulmányi munka eredményesebbé tételére a szűkös lehetőségekből is próbáljuk biztosítani a csoportbontást, a korrepetálást, ill. az érettségi felkészítőket, szakköröket, versenyfelkészítőket, nyelvvizsga előkészítőket. (Ezek egy részét most az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása TÁMOP / pályázatból tudjuk finanszírozni, az anyagi nehézségek miatt a következő tanévben már nem lesz ennyire sem lehetőség.) Az Útravaló program egyéni fejlesztő foglalkozásokkal is segítené az eredmények javulását, a kollégiumban rendszeres az egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozás. Megjegyzendő, hogy például a 9. évfolyamos szakközépiskolás tanulók a bemeneti mérés eredménye után ajánlott matematikai korrepetálással alig-alig éltek. A sajátos nevelési igényű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóikkal 4 gyógypedagógus, ill. 2 gyógytornász foglalkozik. Vannak kiválóan teljesítő osztályok, diákok is. Az ő elismerésükre alapítottuk 2011 februárjában A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiváló diákja díjat, melyet minden évben a tanulmányi és közösségi munkában, versenyeredményben, magatartásban kiemelkedő végzőseink kaphatnak meg. Az idei ballagáson 9 diák vehette át a díjat (4-en a hatosztályos, 2-en a négyosztályos gimnáziumból, 3-an a szakképző évfolyamról). A tehetséggondozó munkát a versenyeredmények is mutatják, csak néhányat emelek most ki. Vannak olyan tanulmányi és sportversenyek, melyeken évente részt vesznek tanulóink, jó eredményeket érnek el. Kiemelkedő eredményeket ér el Palya Dóra (6/3., 6/4.) kémiából és matematikából (Irinyi János Kémiaverseny országos döntőjét mindkét évben megnyerte, a múlt évben a Curie Kémia Emlékverseny döntőjét is megnyerte, az Arany Dániel Matematikaverseny országos döntőjébe jutott), Oláh Károly (9. a) matematikából és kémiából (Irinyi János Kémiaversenyen megyei 1., országos 24.), Ordasi Zoltán (6/1.) matematikából (Curie Matematikaverseny országos döntőjén 7., bejutott az Alapműveleti Matematikaverseny országos döntőjébe), Bai Krisztina (6/5.,6/6.) és Papp Andrea (12.a, 1/13.T) a megye és a Magyar Köztársaság Jó tanuló jó sportoló címet kapták meg, Sárkány Kristóf (6/6.) bejutott az elméleti rendészeti tanulmányi verseny országos döntőjébe, Kovács Emese (6/5.) a múlt évben a Szép magyar beszéd verseny országos döntőjébe jutott, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmában Tóth Péter (2/10. B) 12. helyen végzett, Budai Szabolcs (2/10. B) 19. lett. A Tiszán innen Dunán túl országos népdaléneklési versenyen a múlt évben bronz, idén ezüst minősítést kapott énekkarunk; jól szerepeltek diákjaink az országos angol nyelvű drámafesztiválon; megyei olvasási pályázaton 2., az Olvass velünk! országos tanulmányi versenyen 5. lett a 6/1. osztály csapata; a Bihari Múzeum szervezte Biharország története című vetélkedőn 3. és 6. helyet értek el gimnazista csapataink; kézilabdásaink a diákolimpia országos döntőjén 6. helyezettek lettek, leány labdarúgóink és lábteniszezőink minden versenyen jól szerepelnek; a megyei elsősegélynyújtó versenyen mindkét évben az 5. helyet érték el diákjaink. 6

8 Új területeken is jól szerepelnek tanulóink, pl.: a Debreceni Egyetem Vidékfejlesztési Kara által meghirdetett Add el településed c. versenyen (10. helyezés), a Kun-Mediátor Utazási Iroda által szervezett Utazz velünk gondolatban című vetélkedőn (2. és 5. helyezés). Iskolán kívüli felkészüléssel ért el kiváló eredményt Szabó Dániel Zoltán (9.a), aki 4. lett a légfegyveres tereplövészet világbajnokságon, Papp Melánia (9.a) 1. helyen végzett a szabadfogású nemzetközi birkózó emlékversenyen, a diákolimpián kyokushinkai karatéban Szilágyi Bálint (6/4.) 1. lett, Kovács Lajos jelentős eredményeket ér el sakkban. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat eredményes versenyfelkészítésért 3 kolléga munkáját ismerte el mindkét tanévben: Palyáné Berki Éváét, Palya Tamásét és Szűcs Tímeáét. Két kollégánk, Morvai Elekné és Morvai Elek, a képviselő-testület döntése alapján Csenkidíjat kapott. A múlt tanévben elnyertük a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanárképzési Kollégiumától a Kiváló vidéki gyakorlóhely kitüntetést (a díszoklevél és a vándorserleg). A tehetséggondozással kapcsolatban konferenciákon, továbbképzésen vettünk részt többen az idei tanévben, együttműködési megállapodást írtam alá a Szolnoki Főiskolával és a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvánnyal, támogató csoportot alakítottunk, pályázatot adtam be a tehetségponttá minősítéshez április 16-án kaptuk meg a regisztrált tehetségpont címet. Ez jelenti a továbblépést a tehetséggondozó műhely, program és saját hálózat kialakításához. Vizsgaeredmények A 2009/2010. tanévben 277 tanuló jelentkezett érettségi vizsgára (gimnáziumi tanuló 163, szakközépiskolai tanuló 106, külső vizsgázó 8), ebből 158-an rendes, 113-an előrehozott (angol, német, informatika) és 6-an ismétlő, illetve kiegészítő vizsgát tettek. Középszintű vizsgákat a következő tárgyakból tettek diákjaink: magyar nyelv és irodalom (151 fő), matematika (143fő), történelem (152 fő), angol nyelv (117 fő), német nyelv (69 fő), biológia (29), kémia (2), földrajz (3), fizika (5), szociális alapismeretek (13), informatika (121), rajz és vizuális kultúra (3), ének-zene (1), belügyi rendészeti ismeretek (14), társadalomismeret (4), testnevelés (14). Emelt szintű vizsgára 24-en jelentkeztek (ebből 4 fő nem jelent meg), 8 fő matematikából, 3 fő történelemből, 2 fő kémiából, 5 fő angol nyelvből, 3 fő informatikából és 3 fő biológiából. Az iskolai érettségi átlagok: Vizsgabizottság átlag 12.a 4,1 12.b 3,69 6/ 6. 4,28 GIMNÁZIUMI ÁTLAG 4,02 12.c 3,09 12.f 2,95 12.g 2,97 SZAKKÖZÉPISKOLAI 3,01 ÁTLAG Előrehozott 4,51 ISKOLAI ÁTLAG 3,66 A következő diagramokon az érettségi eredményeket hasonlíthatjuk össze. 7

9 Az érettségi eredmények osztályonként: 5,00 4,00 4,10 3,69 4,28 3,09 2,95 2,97 4,51 3,00 2,00 1,00 0,00 12.a 12.b 6/6 12.c 12.f 12.g E Az érettségi eredmények képzési típusonként: 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,51 4,02 3,66 3,01 Előrehozott Gimn. átlag szk. átlag iskolai átlag Néhány tantárgyi átlag összehasonlítása: magyar matematika közép matematika emelt történelem k. történelem e. angol k. angol e. német 12.a 4,38 4,43 4,85 4,69 5 4,25 3,00 12.b 3,36 2,64 4,04 3,78 3,07 6/6. 4,56 3,67 4,37 4,56 4,5 4,38 ÁTLAG 4,10 3,58 4,37 4,20 3,48 ORSZÁGOS 4,01 3,44 4,75 4,13 4,74 4,29 4,71 4,21 ÁTLAG 12.c 3,13 2,52 3,35 2,74 2,71 3,5 12.f 2,78 2,35 3,12 2,13 3,45 12.g 2,91 2,09 3,44 2,33 2,6 ÁTLAG 2,94 2,32 3,30 2,4 2,92 ORSZÁGOS ÁTLAG 3,14 2,61 3,37 3,29 3,15 3,40 Előrehozott 4,33 4,67 5 4,02 ISKOLAI ÁTLAG 3,52 2,95 3,84 3,45 3,46 ORSZÁGOS ÁTLAG 3,51 2,91 4,65 3,68 4,65 3,67 4,57 3,53 3,56 inf. k. 8

10 Az eredmények természetesen, mint általában a statisztikában, nem mindig reálisak: az egykét tanuló által választott tantárgyak torzíthatják az átlagot, ill. aki tavaly előrehozott érettségi vizsgát tett, most nem jelenik meg az eredménye. Az elért eredmények összefüggésben vannak az előző évek teljesítményével, a tanulók további szándékaival is. Kiemelkedő a 6/6. és a 12. a osztály (általános és emelt matematika) tanulóinak eredménye, valamint az előrehozott érettségit választóké (gimnáziumi és informatikai szakközépiskolás tanulók). A gimnazisták teljesítménye az országos átlaghoz viszonyítva is jó, míg a szakközépiskolásoké gyengébb (az f osztály az ún. szakmacsoport nélküli szakközépiskolai osztály volt, ehhez képest nem teljesítettek lényegesen alacsonyabb szinten, mint a többiek). Minden érettségi elnök pozitívan értékelte diákjaink felkészültségét, elégedettek voltak pedagógusaink munkájával, a vizsga megszervezésével, a körülményekkel. Szakmai vizsgára 120 tanulót jelentkezett a múlt évben, 109-en kezdhették meg a vizsgákat, 8 szakmában. 3,75 lett az átlaguk, ami az addigi tanulmányi átlaghoz képest jónak tekinthető. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,56 4,00 4,40 4,85 3,03 3,51 3,39 3,30 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Szakmai vizsgák átlagai 109 fő Mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgarészeken a vizsgázók többsége komoly szakmai tudásról tett tanúbizonyságot. Csupán egy tanuló nem érte el elméletből az elégséges szintet. A szép eredményekhez tartoznak a szintvizsgák is. Tanulóink mindhárom szakmában jó színvonalon teljesítettek: a kőművesek (11 fő) átlaga 2,9, a festő, mázoló és tapétázóké (14 fő) 4,5 és szerkezetlakatosoké (9 fő) 4,0 lett. Jelenleg folynak intézményünkben az érettségi, szakmai és szintvizsgák, ill. egy osztályunk kiegészítő kompetenciamérésben vesz részt, melynek célja az új mérőeszköz kipróbálása. (A múlt tanévben szakképzős tanulóink és tanáraink vettek részt vizsgafeladatok tesztelésében.) 9

11 I.4. Fegyelmi helyzet A nevelőtestületnek mindig is a kiemelt feladatai között szerepelt: a munkavégzés alapját jelentő rend, fegyelem biztosítása, a házirend betartása és betartatása, a pozitív mintaadás, az egységes, elfogadott értékek, normák követése, megkövetelése, és ebben egymás munkájának segítése. Bizonyos területeken elkeserítő a helyzet nem vigasz, hogy nem csak nálunk ilyen. Halmozottan jelentkeznek a gondok a kezdő szakiskolai és szakképzős osztályokban. Ezt jelzi a fegyelmi és fegyelmező intézkedések magas száma is: fegyelmi indítása ok fegyelmi indítása ok 2009/ / fő igazolatlan 3 fő (AJKP) gimnazista 4 fő órák zavarása, balesetveszélyes eszköz behozása szakközépiskolás 10 fő tanítási órák (nyolc tanuló 9. évfolyamos) zavarása, tiszteletlen magatartás, verekedés, igazolatlan órák, ill. a félévi bizonyítvány meghamisítása szakiskolás 10 fő igazolatlan hiányzás, rossz magaviselet, hamis igazolás, rongálás szakképzős 20 fő igazolatlan (6 tanulóval hiányzás, szemben több verekedés, más eljárás) értékének eltulajdonítása összesen 47 fő 40 fő kollégista 3 fő szeszesital fogyasztása fegyelmezetlen magatartás, tanulótársával szembeni viselkedés óra, 4 fő igazolatlan óra, fegyelmezetlen magatartás 21 fő igazolatlan óra, sértő magatartás 7 fő igazolatlan óra, a tanár és tanulótársai jogának megsértése Fegyelmi büntetésként megrovás, szigorú megrovás, áthelyezés másik iskolába/a kollégiumból kizárás, ill. annak felfüggesztése büntetést kapták. A 2009/2010. tanévben 2, idén 3 tanuló másik iskolába való áthelyezésére került sor. Jelentős számban (G208, Szk 445, Szi 407, Szké 221) került sor fegyelmező intézkedésre is (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés), leggyakrabban tanórai fegyelmezetlenség, igazolatlan hiányzás, az ellenőrző gondatlan vezetése, a házi feladat, felszerelés hiánya, rendszeres késés, trágár beszéd, dohányzás miatt. A hiányzás, az igazolatlan hiányzás évről évre nő a püspökladányi gyermekorvosokkal együttműködve próbáljuk visszaszorítani az indokolatlan mulasztást, az utólagos orvosi igazolás kérését, elfogadását. A 2010/2011. tanév 1. félévben 289 tanuló esetében ment szülői értesítés igazolatlan mulasztásról (gimn.: 35 fő, szk: 96 fő, szi, szké: 158 fő); a jegyzőket 67 tanuló esetében 10

12 kellett értesíteni, 36-ról kaptunk választ. 37 tanulóval szemben indult fegyelmi eljárásnak az igazolatlan mulasztás volt az oka. A gimnazisták 72, a szakközépiskolások 318 figyelmeztetést kaptak, a szakiskolások 237-et, a szakképzősök 201-et. A fegyelmezetlen tanulók többsége rendezetlen, zaklatott családi viszonyok között él. Két gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk egyéni esetkezeléssel, segítő beszélgetésekkel, a gyermekjóléti szolgálatokkal, a szülőkkel való kapcsolattartással próbál segítségükre lenni. Nem csupán a fegyelmező intézkedéseknek, a fegyelmi eljárásoknak, de a tanév elején életbe lépő jogszabályváltozások sincs nagyobb hatása: a szigorítás nem szorította vissza az igazolatlan mulasztást vagyis már az sem igazolható, hogy a pénznek motiváló szerepe lenne. (A kollégák eseti gondnoknak való kijelölése rájuk többletfeladatot ró, de közben nem változik a tanuló iskolához való viszonya.) A különböző intézkedések nem csökkentik az egymásra vagy a tanárra irányuló agressziót sem. Több esetben amikor a pedagógiai eszközöket már nem tartottuk elégségesnek kellett kérnünk a rendőrség segítségét is, ill. meghívtuk kapitány urat egy megbeszélésre is. Még ha kérdéses is, hogy használnak-e a pedagógiai és a jogi eszközök, akkor sem mondhatunk le arról, hogy minden esetben jelezzük a norma- és szabályszegést. Tanulóink nagy többségével nincs, ill. nincs súlyosabb viselkedési gond. Ezt tükrözi a magatartás értékelése is: 2009/ példás jó változó rossz 2010/ 2009/ 2010/ 2009/ 2010/ 2009/ / gimnazista 58% 58% 28% 34% 13% 7% 1% 1% szakközépiskolás 29% 21% 41% 51% 23% 23% 7% 5% szakiskolás 15% 16% 28% 31% 32% 29% 25% 24% szakképzős 19% 26% 39% 38% 33% 22% 9% 14% A 2009/2010. tanévben a gimnazisták 382 (71 szaktanári, 101 osztályfőnöki, 199 igazgatói, 11 nevelőtestületi), a szakközépiskolások 218 (34 szaktanári, 136 osztályfőnöki, 41 igazgatói, 7 nevelőtestületi) dicséretet kaptak, a szakiskolások 23-at (4 szaktanári, 12 osztályfőnöki, 7 igazgatói), a szakképzősök 82-t (6 szaktanári, 59 osztályfőnöki, 17 igazgatói). A jelenlegi tanév 1. félévében a gimnáziumban 286, a szakközépiskolában 108, a szakiskolában 5, a szakképzésen 62 dicséret volt. I.5. Közösségformálás Alapvető feladatunkat az osztályteremben végezzük, de a tanórák megtartásával nem zárható le munkánk, nagyon fontosak a tanórákon kívüli tevékenységek is. Úgy gondolom, bőségesen voltak és lesznek is olyan programok, lehetőségek, feladatok tervezettek és egyéni ötleten, kezdeményezésen alapulók is, amikkel a tanításon túl lehet foglalkozni. A közösségformálást, az iskolai hagyományok őrzését, a szabadidős tevékenységeket mindkét tanév munkatervében kiemeltem. Színvonalas programok, dekorációk voltak mindkét tanévben a teljesség igénye nélkül néhány: nemzeti ünnepek, megemlékezések; zenei világnap, költészet napja; szalagtűző, ballagás, gimnazisták ismerkedési tábora, ősz(tavasz-)köszöntő, faültetés, egészség- és életmódnap, a FÉK Program keretében a Kontraszt kiállításhoz kapcsolódó előadás, a Látássérültek 11

13 Egyesületének érzékenyítő programja, a DADA program keretében előadás, a suligaléria kiállításai, a Városvédő és Szépítő Egyesülettel szervezett vetélkedők, karácsonyi műsor, pedagógusnap; táncház, Karacs Nap, házi tanulmányi versenyek; jótékonysági rendezvények, osztály- és iskolakirándulás, sítábor; az egyetemek, főiskolák tájékoztatói; adománygyűjtés (a katasztrófa áldozatainak és a dévai árváknak), városi szemétszedés, faültetés, sportkörök, sportversenyek, stb. A kollégiumban külön is számos programot szerveztek, szerveznek: kirándulások, sportfoglalkozások (korcsolyázás, kerékpározás, úszás, labdajátékok), játékos vetélkedők, közösségi ünnepek, idén ez tovább gazdagodott az AJKP miatt is (pl.: bennmaradós hétvégék). A kollégisták pályázati támogatással tudtak Bécsbe menni, a szakképzős és szakközépiskolás tanulóink az Apáczai Közalapítvány Határtalanul programjával Erdélyben volt szakmaikulturális tanulmányúton, a Kul-Túra Élmény pályázattal több osztályunk tudott kirándulni. Külön öröm, hogy a múlt tanévben újraéledt a diákönkormányzat (munkájukat a Hajdú-Bihar Megyei Diákönkormányzatok Szövetsége is elismerte), szabadidős programokat is szerveznek, pl.: a bejövő osztályok főzése, karaoke; elsősavató, töklámpások faragása, Karacs-sztár születik, sulibulik, diákönkormányzati nap, pályázati támogatással ( Gyermeknyelven az erőszakmentességről ) bűnmegelőzési, prevenciós programok. Évek óta iskolánkban rendezünk meg területi versenyeket: Curie Környezetvédelmi, Curie Kémia Emlékverseny, Kárpát-medencei Rovásírási Verseny és Műveltségi Találkozó. Idén itt lesz az AJKP tanulóinak a Mentors angol és német nyelvi versenyének országos döntője (diákjaink eddigi kiemelkedő eredménye miatt is). A jelenlegi tanév kiemelkedő eseménye volt, hogy iskolánkban rendezték meg a megyei tanévnyitót, megalakult a Karacsos Öregdiákok Egyesülete (2010. november 27.), ill. a 60. tanévünkre való megemlékezés (2011. április 16.). A szabadidős programok miatt is fontosnak tartom a külső kapcsolatok ápolását iskolákkal (a szovátai testvériskolával, a hevesi középiskolával; a nagyváradi Don Orione Líceummal a múlt tanévben írtuk alá az együttműködési megállapodást, ez a kapcsolat időpont egyeztetése miatt akadozik), az AJKP iskoláival, a városi művelődési házzal, könyvtárral, múzeummal, zeneiskolával. II. Személyi feltételek Az alkalmazotti létszámban jelentősebb változás nem történt ( fő): a pedagógusok létszáma nőtt eggyel a kollégiumban jelentkező többletfeladatok miatt, ill. a nem pedagógus alkalmazottaknál az udvarosi félállás helyett könyvtáros asszisztenst alkalmazunk. Több területen (takarítás, porta, konyhai, udvari, irodai munka) a feladatokat csak közhasznú foglalkoztatás keretében tudjuk megoldani ben a nyugdíjazás miatt fokozottan szükségünk lesz erre a programra. Személyi feltételeink a nevelő-oktató munkára megfelelőek, minden tantárgyat szakképzett pedagógus oktat. Az időkerethez képest (2009/2010. nappali: 101,65 fő, esti: 1,1 fő, kollégium: 3,18 fő; 2010/2011. nappali: 102,25 fő, esti: 2,31 fő, kollégium: 4,1 fő) kevesebb a létszám, így a pedagógusok túlórában látnak el órákat, ill. óraadókat is alkalmazunk. Továbbra is feladatnak tekintem a nevelési-oktatási módszerek, eljárások továbbfejlesztését, az önfejlesztést, a sikeres(ebb) munkavégzés érdekében az együttműködést, a konfliktuskezelést. Mindezt a belső tudásátadás és a továbbképzések is segítik. A évi központi költségvetésben nem szerepelt a továbbképzés finanszírozása, így csak az elkezdett képzések befejezésére volt lehetőség: 1 kolléga angolból, 1 németből szerzett 12

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV

A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV ... helytálljunk,mégis szabadon szaladjunk... A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV ÉRTÉKELÉSE I. Béla Gimnázium Elnyert címeink: Tehetséggondozó középiskola, Tehetségpont, Referencia-intézmény, ÖKO-iskola,

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Munkaterv. 2012-2013. tanév. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

Munkaterv. 2012-2013. tanév. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. Munkaterv 2012-2013. tanév 2012.09.23. 18:33 Készítette: Csapó Gábor Tartalom Egész iskola... 3 A 2012/2013- as tanév rendje iskolánkban...

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. május 17-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Készítette: Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Készült: 2011.10.28. Tartalom I. Bevezető 6 II. A személyi feltételek alakulása 8 III. Az osztályok,

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok... 6 1.3. Az alaptevékenységhez

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a 2013. augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, 2013. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2011/2012-es tanévi pedagógiai programja Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2011.09.01-jétől 2012.08.31-ig

Részletesebben

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben