A nemzeti összetartozás jegyében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti összetartozás jegyében"

Átírás

1 XX. évfoly olyam 38. szám nyár ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. n-in-berlin.de A nemzeti összetartozás jegyében Potápi Árpád János bizottsági elnök összefoglalója az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának a es parlamenti ciklus alatti tevékenységéről képest alapvetően új helyzetet és lehetőségeket teremtett, valamint új feladatokat rótt a magyar-magyar kapcsolatok területén a kormányzatra, illetve a kormány feletti ellenőrzést gyakorló Országgyűlésre egyaránt. A 2010-es választásokat követően kialakított új kormányszerkezet kifejezésre juttatta azt a politikai szemléletváltást, mely szerint a határon túlinak mondott magyarok ügye nem külügyi kérdés, ezen ügyek vitele kormányzati szinten nem a Külügyminisztérium, hanem egy tárca nélküli miniszter (miniszterelnökhelyettes), valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladata. A képviselőcsoportok között egyetértés alakult ki abban, hogy az Országgyűlés bizottsági rendszere is tükrözze ezt a szemléletet. A bizottság létszáma kezdetben 12 fő (8 kormánypárti, 4 ellenzéki képviselő) a Magyar Szocialista Párt november 11-ig nem delegált tagot a testületbe, majd szeptember 29-től 15 főre (10 kormánypárti, 5 ellenzéki képviselő) bővült a tagok száma. Elnöknek a bukovinai székely származású Potápi Árpád János képviselőt (Fidesz), Bonyhád város polgármesterét választotta az Országgyűlés. A ciklus során összesen 105 ülésre és 3 tagcserére került sor. A fentiekkel összhangban alakították ki a bizottság feladatkörét is: 1. a törvényhozáshoz szorosan kap- (Folytatás a 2. oldalon) Für unsere deutschen Leser: Die Gedanken des Abgeordneten Potápi ab Seite 27. E számunk tartalmából: Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága a es parlamenti ciklusban más állandó bizottságoktól eltérően január 1-jével kezdte meg működését, amelyre a 131/2010. (XII. 27.) OGY határozat adta meg a jogi keretet. Az első ülésre február 15-én került sor. Fontos hangsúlyozni, hogy nemzetpolitikával a törvényhozásban ezt megelőzően sem az elmúlt 24 évben, sem az elmúlt 94 évben nem foglalkozott önálló, állandó parlamenti bizottság. A testület létrehozásának alapgondolata két elemből fakadt: 2010-ben az állampolgársági törvény kiterjesztésével megnyílt a Magyarország határain kívül élő magyar emberek és az anyaország közötti közjogi kapcsolat létesítésének a lehetősége, amely az azt megelőző esztendőkhöz Das Sándor-Kőrösi-Csoma- Programm Jahreshauptversammlung der Ungarischen Vereinigung A magyar elektronikus ügyintézés átalakításának főbb lépései Die geschichtliche Entwicklung der ungarischen Sprache: Beständigkeit im Wandel Egyesületi élet, krónika, rejtvény, zene, receptek Mogyorósi Géza történelemórája Inhalt dieser Ausgabe auf Deutsch

2 2014. nyár 2. oldal A nemzeti összetartozás jegyében Potápi Árpád János összefoglalójának folytatása a címoldalról csolódó jogszabály-előkészítő, ellenőrző munka, 2. a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetekkel való kapcsolattartás, 3. kihelyezett hazai és kárpát-medencei ülések megtartása. A testület heti rendszerességgel alkalmanként hetente kétszer ülésezett. Az első feladatkörhöz kapcsolódóan a nemzetpolitikai tartalmú törvény- és határozati javaslatok, jelentések és beszámolók kerültek a bizottság elé. A testület aktívan részt vett az egyszerűsített honosítást lehetővé tevő, a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásának ellenőrzésében, valamint figyelemmel kísérte a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság számára támogatásokat nyújtó szervezetnek, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a munkáját. A bizottság előkészítő szerepet játszott a Felvidékről kitelepítettek emléknapjának, a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja és a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló határozati javaslatok elfogadásában. A testület számos állásfoglalást is elfogadott, amelyben például tiltakozását fejezte ki Tőkés László román állami kitüntetésének visszavonása, illetve az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok ügyében. A Székely Szabadság Napja és a Székelyek Nagy Menetelése kapcsán támogatásáról biztosította a résztvevőket. A testület a ciklus során többször meghallgatta a nemzetpolitikai témakörben is illetékes minisztériumok vezetőit, így Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli minisztert, Martonyi János külügyminisztert, illetve Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét. A Nemzetpolitikai Államtitkárság vezetője, Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony kéthavonta tartott beszámolót a képviselők előtt. A évi tavaszi ülésszaktól kezdődően nagykövetjelöltek meghallgatására is sor került a bizottságban azon országok esetében, ahol jelentős számú magyar állampolgár vagy magyar nemzetiségű lakos él, mint például Németország. A második feladatkörhöz kapcsolódóan heti rendszerességgel érkeztek a bizottság üléseire a Kárpátmedencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetek, amelyek elsősorban az őket érintő problémákról, tapasztalatokról számoltak be, illetve véleményeket, valamint javaslatokat fogalmaztak meg a nemzetpolitikai tartalmú irományokkal kapcsolatosan. A grémium előtt megjelentek többek között a moldvai csángó magyarok képviselői, a Székely Nemzeti Tanács, a Rákóczi Szövetség és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének vezetői. Ellátogatott a bizottság ülésére, és tájékoztatót tartott a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke, Deák Ernő, valamint a Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségének elnök asszonya, Kunckelné Fényes Ildikó, továbbá számos észak-amerikai magyar közösség vezetője. A harmadik feladatkörből fakadóan számos kihelyezett ülésre került sor mind a határon túl, mind pedig Magyarország területén. A bizottság ellátogatott Kárpátaljára, Muravidékre, a Partiumba, Csallóközbe és a Felvidékre, Bécsbe és az Őrvidékre, valamint Délvidékre. A látogatások során a tagok elsősorban a helyi magyar politikai, egyházi és oktatási intézmények vezetőivel folytattak megbeszéléseket. A látogatások magyar emlékek megkoszorúzásával fejeződtek be. Az elnökség nagy hangsúlyt fektetett a környező országokban működő partnerbizottságokkal való kapcsolattartásra is. Hasonló bizottság működik Romániában és Szerbiában, amelyekkel egy-egy találkozóra került sor. Ukrajnában ellátogatott Kárpátaljára az ukrán parlament emberi jogi és kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottsága, amelynek során a Nemzeti összetartozás bizottsága elnöksége a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tárgyalt a testülettel. A bizottság elnöke számára a diaszpóra kapcsolatok erősítése kiemelten fontos feladatot jelentett az elmúlt években. A szervezeteknek a bizottság ülésein való megjelenésén kívül számos esetben lehetőség nyílt azok meglátogatására is. Így Potápi Árpád János például Helsinkiben találkozott a Finnországi Magyarok Egyesületének, Tallinnban az Észtországi Magyarok Munkácsy Mihály Egyesületének, illetve Rigában a Lettországban Élő Magyarok Balaton Társaságának tagjaival. A bizottság elnöke nagy örömmel vett részt a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének utolsó közgyűlésén, Stuttgartban. Az Országgyűlés állandó bizottságai mellett, azok keretén belül albizottságok segítik a testületek munkáját. A Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottsága április 17-én kezdte meg működését 8 taggal. A ciklusban hét ülésre és egy tagcserére került sor. Feladatköre elsősorban a környező országokban élő magyar közösségek autonómia koncepcióinak bemutatására terjedt ki, illetve összhangot próbált teremteni az erdélyi magyar politikai pártok (RMDSZ, EMNP- EMNT), valamint a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott és támogatott három európai polgári kezdeményezéshez. A es parlamenti ciklus a április 6-iki választást követő első parlamenti ülés összehívásával és megalakulásával fejeződik be véglegesen. A Parlament működését szabályozó Országgyűlésről szóló törvény értelmében a jövőben, más állandó bizottságok mellett, kötelező létrehozni a nemzetpolitikával foglalkozó önálló, állandó parlamenti bizottságot. Ez további lehetőséget nyújt a törvényhozásnak, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet tudjon szentelni a Kárpátmedencében és a diaszpórában élő magyarság ügyének.

3 3. oldal nyár Das Staatssekretariat für Nationalpolitik (Politik im Kontext der Auslandsungarn) des ungarischen Ministeriums für Öffentliche Verwaltung und Justiz hat das Sándor-Kőrösi-Csoma-Programm (Kőrösi Csoma Sándor Program, KCSP) im Januar 2013 als eine kulturelle Mission für die im Ausland lebenden Ungarn ins Leben gerufen. Das Ziel des Stipendienprogrammes ist es im Zusammenhang mit den Bestrebungen des Ungarischen Diaspora- Rates, die ungarische Identität der Diasporagemeinden zu bewahren und ihren Kontakt zu Ungarn zu fördern. Die Gründungserklärung des ungarischen Diaspora-Rates von 2011sagt Folgendes: Zwanzig Jahre nach der Wende von 1989/90 sollten die Interessen der ungarischen Diaspora endlich die adäquate Aufmerksamkeit innerhalb der ungarischen Nationalpolitik erhalten. In der Schlusserklärung der zweiten Sitzung des Diaspora-Rates von 2012 haben die Mitgliedsorganisationen beschlossen, besonderen Wert auf die Stärkung der Identität der im Ausland lebenden ungarischen Jugend zu legen. Das Dokument betont, dass die Auslandsungarn, die außerhalb des Karpatenbeckens leben, verschiedene Lebenssituationen haben und ganz unterschiedlichen Herausforderungen ausgesetzt sind. Das Sándor-Kőrösi- Csoma-Programm beabsichtigt daher, auch den Alltag der Diaspora besser kennenzulernen, damit ihre Probleme A szerkesztőség írja Kedves Olvasóink! Ezúttal elmaradnak szerkesztőségi üzeneteink: Szirmai Barbarának engedjük át a helyet, hogy ismertesse a Kőrösi-programot, amelynek keretén belül egyesületünket támogató, igen hasznos tevékenységét végzi hat hónapon keresztül itt Berlinben, és amely munkáért már most őszinte köszönetet mondunk. Das Sándor-Kőrösi-Csoma-Programm in der Zukunft gezielter angesprochen werden können. Im Rahmen dieser Erneuerung und Festigung der Beziehungen zwischen Ungarn und der ungarischen Diaspora unterstützen die Stipendiaten die ungarischen Diasporagemeinden bei ihren laufenden Kultur- und Gemeinschaftsprogrammen, ungarischen Sprachkursen, Volkstanzgruppen, Wochenendschulen, Pfadfinder- und anderen Aktivitäten. Die Aufgaben der Teilnehmer des KCSP unterscheiden sich je nach Einsatzort und hängen von folgenden Faktoren ab: Bedürfnisse der ungarischen Gemeinde des Zielortes; Profil der Aufnahmeorganisation; Fähigkeiten, Sachkenntnis und Spezialwissen des Stipendiaten. Die Arbeit des jeweiligen Stipendiaten wird durch einen Mentor koordiniert, der meistens der Vorsitzende der lokalen ungarischen Organisation ist. Das Programm des letzten Jahres wurde von den ungarischen Aufnahmeorganisationen in der Diaspora sehr positiv bewertet. Nach dem Erfolg des KCSP 2013 wurde das Programm erweitert. Dieses Jahr nehmen doppelt so viele, nämlich einhundert junge Ungarinnen und Ungarn an dem Programm teil, und zwar in der ganzen Welt: Europa, USA, Kanada, Latein-Amerika, Australien, Südafrika und Israel. Im Rahmen dieses Kulturprogramms kamen sieben Stipendiaten nach Deutschland, die den ungarischen Diasporagemeinden für sechs Monate zur Verfügung stehen: Péter Weidinger in Frankfurt, Bálint Fekete in Stuttgart, Róza Bechtold in Ulm, Gergely Molnár in Nürnberg, Áron Dóra in Hagen, Zoltán Nagymihály in Hannover und schließlich Barbara Szirmai Autorin dieses Artikels in Berlin. Einige Worte zu meiner bisherigen Laufbahn: Mein Bachelorstudium habe ich an der Katholischen Péter-Pázmány-Universität in der Fachrichtung Internationale Studien absolviert. Den Masterstudiengang habe ich dann an der Universität Wien bzw. an der Diplomatischen Akademie Wien besucht. Meine berufliche Laufbahn habe ich als Pressereferentin in Budapest be- gonnen, wo ich mich bereits mit den Ungarn im Ausland bzw. in der Diaspora beschäftigt habe. Nun möchte ich die in den zurückliegenden eineinhalb Jahren gewonnenen theoretischen Kenntnisse in die Praxis umsetzen, und die im Ausland lebenden Ungarn in ihrem Alltag aktiv unterstützen. Von Anfang April bis Ende September bin ich in Berlin und versuche mit der Hilfe meines Mentors Dr. László Hetey, die Arbeit der Ungarischen Vereinigung Berlin e.v., der Brunszvik-Gesellschaft e.v. und allgemein die ungarische Gemeinschaft Berlins zu unterstützen. Mein Ziel ist es, einen Einblick in das ungarische Gemeinschaftleben in Berlin zu gewinnen, dabei verschiedene Aktivitäten, wie die ungarische Wochenendschule / Kindergarten, Messe und Gottesdienst, Volkstanzund Pfadfinder-Gruppen, aber auch gemeinsame Stammtischtreffen und Ausflüge kennenzulernen und mitzugestalten. In den letzten Wochen habe ich das kleine Team der Vereinszeitung Berlini Híradó beim Schreiben von Artikeln, Korrekturlesen und Editieren unterstützt. Desweiteren habe ich die Administration für die Social Media-(Facebook-)Seiten begonnen, auf denen ich über interessante Neuigkeiten und die Tätigkeiten der Ungarischen Vereinigung informiere. Außerdem habe ich bei der Organisation von Veranstaltungen, Ausflügen und Kinderprogrammen mitgewirkt. Besonders gefallen hat mir, dass ich am 10. Mai im Rahmen des Europatages des Familienzentrums Berlin im FEZ gemeinsam mit anderen Freiwilligen die ungarische Küche und Kultur an unserem Informationsstand vorstellen konnte. Weiterhin freue ich mich und bin auch etwas stolz darauf, dass ich am 2. Juli gemeinsam mit der Gesandten Dr. Katalin Karsai einen Vortrag über das Kőrösi-Programm und die ungarische Diasporapolitik an der hiesigen ungarischen Botschaft halten darf. Ich freue mich über die Möglichkeit, am Sándor-Kőrösi-Csoma-Programm teilnehmen zu können, und hoffe, einen nützlichen Beitrag für die ungarische Gemeinschaft in Berlin leisten zu können. Barbara Szirmai

4 2014. nyár 4. oldal Jahreshauptversammlung der Ungarischen Vereinigung Am 26. April 2014 fand im Panoramasaal des Collegium Hungaricum die Jahreshauptversammlung der Ungarischen Vereinigung statt. Die Veranstaltung war leider nur mittelmäßig besucht: Wegen den Schulferien haben sich viele besonders die jüngeren Mitglieder entschuldigt. Auf der Versammlung wurden der Bericht des Vorstandes über unsere Tätigkeit im Jahre 2013 sowie der entsprechende Finanzbericht und der Revisionsbericht vorgetragen und anschließend diskutiert. Im Bericht des Vorstandes präsentiert vom Vorsitzenden Dr. László Hetey wurden die Aktivitäten unseres Vereins detailliert dargestellt: die monatlichen Veranstaltungen (Klubabende mit interessanten Vorträgen, Feierstunden, Kiezwanderungen, der Vereinsausflug nach Halle/Saale sowie unsere Stammtisch-Abende u.a.), die vielfältige Tätigkeit des Vorstandes, unsere Öffentlichkeitsarbeit (Ausgaben des Berlini Híradó sowie die Aktualisierung unserer Homepage u.a.) und unsere Kontaktpflege zu anderen ungarischen und deutsch-ungarischen Vereinen. Schließlich wurde über unsere Mitarbeit beim Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen der Berliner Senatsverwaltung sowie über unsere vielfältige interkulturelle Zusammenarbeit berichtet. Im Finanzbericht konnte unsere Schatzmeisterin Irén Rademacher eine erfreulich positive Einnahmen- Ausgaben-Bilanz präsentieren, obwohl nicht alle unserer 90 Mitglieder ihre Mitgliedsbeiträge pünktlich entrichtet haben. Der von Peter Urban vorgestellte Revisionsbericht konnte die ordnungsgemäße exakte Buchführung bestätigen. Die obigen Berichte wurden nach einer kurzen Diskussion einstimmig angenommen. In der Diskussion konzentrierten wir uns auf die Frage, wie wir mit unseren Programmen und Vorhaben den Zielsetzungen sowie der Gemeinnützigkeit unseres Vereins, nämlich der Förderung des Völkerverständigungsgedankens und der Heimatkunde am besten gerecht werden können. Anschließend sprachen wir über unsere anstehenden und zukünftigen Vorhaben, so über den baldigen Vereinsausflug, einen Vortragsabend und eine Kiezwanderung. Abschließend stellte sich Barbara Szirmai vor. Sie ist im Rahmen des Kőrösi-Csoma-Programms für sechs Monate bei uns und unterstützt die Arbeit unseres Vereins und von anderen hiesigen ungarischen Vereinen und Gruppen (siehe ihren Bericht auf Seite 3). Zum Schluss der Versammlung blieben wir noch bei 1-2 Gläschen Wein in gemütlicher Runde zusammen. Dr. László Hetey Das Präsidium der Jahreshauptversammlung mit Barbara Szirmai, Dr. László Hetey, Irén Rademacher und Peter Urban (von links) Kedves Érdeklődők! Létrehoztuk a Berlini Magyar Egyesület hivatalos Facebook oldalát, amelyet az alábbi linken érhetnek el: https://www.facebook.com/ungarischevereinigungberlin. Szeretnénk kérni azokat a tagokat és érdeklődőket, akik regisztráltak már a Facebookon, hogy kövessék az oldalt ( Gefällt mir ), így értesülve az Egyesület tevékenységéről, rendezvényeiről, találkozóiról és képeiről, illetve egyéb érdekes, a berlini és németországi magyar közösséget érintő információkról. Mivel az oldal publikus, azok is elérhetik az Egyesület által feltöltött tartalmakat, akik nem aktívak a Facebookon. Szeretettel köszöntünk minden új lájkolót! Szirmai Barbara

5 5. oldal nyár Augusztus: Családi nap Karolinenhofban! augusztus 9-én Családi napot tartunk Grünauban, illetve Karolinenhofban! A 2012-ben igen sikeres Családi nap helyszíne most is a Siedlergemeinschaft Karolinenhof e.v., Berlin, Rohrwallallee 71. szám alatt. Hogyan lehet oda eljutni? Autóval: az Adlergestellen, S Grünau-n is túl, tovább Königs Wusterhausen felé, majd balra a Vetschauer Allee-ra befordulni. A Lübbenauer Wegen jobbra, és utána a Biebersdorfer Wegre szintén jobbra kell befordulni, és az utca végéig menni. Az utca vége pontosan annál a teleknél van, ahol a rendezvény lesz. Jó és ingyenes parkolólehetőség is van a közelben. S-Bahnnal: a) Grünau felé, S Grünauig, utána a 68-as villamossal Alt-Schmöckwitz felé a Lübbenauer Weg megállóig. Leszállás után a síneken át kell menni, a Biebersdorfer Wegre jobbra befordulni, és az utca végéig gyalogolni, kb. 3-5 perces út. b) Köpenick felől, az S Köpenicknél felszállni a 68-as villamosra Alt- Schmöckwitz felé és a Lübbenauer Weg megállónál leszállni. Onnan lásd feljebb. A fent megadott címen 11 és 12 óra között találkozunk. Ha lehet, legyetek pontosak, vagy hozzatok magatokkal mobiltelefont, mert kulcs nélkül nem lehet a Siedlergemeinschaft területére bejönni. Az ülőhelyekről nem lehet a bejáratot látni, viszont nem állhat egész nap valaki a kapuban, hogy ajtót nyisson: Tehát ha valaki később jön, hívjon fel mobiltelefonomon, hogy be tudjam engedni. Mobilszámom: Mivel egy szép kis homokos fürdőhelyünk is van zuhanyzóval (hideg vízzel), sőt, még pár nyugágy is, ne felejtsetek el fürdőruhát és törülközőt hozni, meg a gyerekeknek játékot a homokozáshoz. Hinta és elég nagy csúszda is van. Nagyon szép idő esetére gondoljatok főleg a gyerekek részére a napozókrémre, különben van elég árnyékos helyünk is. Nyári előzetes Ha valaki pingpongozni, tollaslabdázni vagy focizni akar, akkor hozza magával az ütőket és a labdákat. Az ülőalkalmatosságok (összecsukhatós faszékek vannak): ha valakinek egész napra túl kemény lenne, érdemes lenne magával párnát hozni. Figyelem! A Siedlergemeinschaft területére kutyát, egyéb állatot bevinni nem szabad! Ebédre halászlé lesz túrós csuszával, délután sütit tervezünk, amit kérünk hozni; a kávéról gondoskodunk, ezért belépőt kell kérnünk: személyenként 5 euró lesz (vendégeknek 10 euró, 12 éven aluli gyermekeknek ingyenes, fölötte 5 euró). Az innivalókat beszerezzük (víz, gyümölcslé, sör, bor), de ha valaki valami speciális italt szeretne, hozza magával. Kulturális, vicces, érdekes ötletekkel se spóroljatok, aki tud, szívesen hozzájárulhat egy kis programmal! Augusztus 8-án egy kis segítségre is lenne szükségünk, mert az asztalokat, székeket (esetleg sátrat) magunknak kell fölállítani.tehát ha valakinek van ideje, meg ereje, szívesen látjuk! Vezetékes telefonszámom: Minden további kérdésetekre szívesen választ adok a fenti telefonszámon. Jelentkezni lehet július 28-ig Rademacher Irénkénél (telefon: , Mindenkit szeretettel várunk! Steppat Teréz Ilyen jó volt a családi napunk 2012-ben, ugyanott.

6 2014. nyár 6. oldal Magyarország Kormányának kiemelt célja, hogy versenyképes környezetet biztosítson állampolgárai, vállalkozásai számára. Korunk gazdasági folyamatai, az egyre erősödő globális verseny, a szigorodó nemzetközi elvárások és az Európai Unió politikája is ebbe az irányba mutatnak. Az állam ehhez a folyamathoz leginkább saját eljárásainak gyorsabbá, praktikusabbá, kényelmesebbé tételével tud hozzájárulni. A közigazgatás megújítása a kormányprogram egyik kiemelkedő eleme. A célok között szerepel a bürokrácia csökkentése és a működési hatékonyság növelése. Ezen célok elérésének egyik fontos eszköze az elektronikus ügyintézést, az állami nyilvántartások együttműködését és az adminisztrációs feladatok automatizálását támogató informatikai rendszerek kialakítása. Az elektronikus ügyintézés kialakításához elengedhetetlen az azt támogató szabályozási háttér. Ennek felismeréseként született meg a április 1-jén hatályba lépett évi CLXXIV. törvény, mely módosította a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt (Ket.) és teljesen átalakította az elektronikus ügyintézés addigi rendszerét. A Ket. új X. fejezete biztosítja az elektronikus ügyintézési eljárások nyújtásának alapjait áprilisában megjelentek a törvény végrehajtási rendeletei (82-85/2012- es kormányrendeletek) is. A Ket. és a hozzá kapcsolódó más jogszabályok változásai ütemezetten léptek hatályba, illetve fognak hatályba lépni, elősegítve a közigazgatási eljárások szereplőinek felkészülését a változásokra. Ez a jogszabályi környezet a korábbinál lényegesen rugalmasabb, a szolgáltatást helyezi középpontba, így ügyfélközpontúbbá teszi a közigazgatási szolgáltatásokat, valamint több új, korábban nem elérhető szolgáltatás kialakítására ad módot. Az új szabályozás tehát az informatikai rendszerek helyett a jól használható szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt, és ennek rendeli alá a rendszerek kialakítását és működtetését. Újdonságként került be a A magyar elektronikus ügyintézés átalakításának főbb lépései rendszerbe a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (szeüsz) fogalma. A szeüsz-ök voltaképpen az elektronikus közigazgatás kisebb-nagyobb építőkövei, olyan nélkülözhetetlen szolgáltatások és háttérrendszerek, amelyekből a legbonyolultabb ügytípusok elektronikus változata is kialakítható. A kötelező állami szolgáltatásokat alapvetően három nagy állami szervezet nyújtja: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) és a Magyar Posta. Ilyen szolgáltatások például: Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer: Lehetővé teszi, hogy a hatóság felé fizetendő díjakat, tartozást banki átutalással lehessen rendezni. Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá, valamint papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása. A két ún. konverziós szeüsz-t a kormány kijelölése alapján a Magyar Posta nyújtja. Iratérvényességi nyilvántartás: Ez a nyilvántartás az egyes hatóságok által kiadott e-dokumentumok, ill. ezen e-dokumentumokról készített hiteles papír alapú másolatok tartalmának és hitelességének ellenőrzését biztosítja. Központi azonosítási ügynök: Az ügyfélkapu fölé kerülő új szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfél többféle akár piaci szereplő által nyújtott azonosítási lehetőség között választhasson a szolgáltatások igénybevételekor. A szolgáltatások közötti együttműködés (interoperabilitás) megteremtése és az ügyfelek érdekeinek védelme érdekében valamennyi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (szeüsz) hatósági engedélyezési eljárás keretében kell engedélyeznie az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek, amely a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül működik. A Felügyelet az új modellben felértékelődő funkciókat lát el, szerepe szerint a stratégiaalkotást és szabályozást támogató, a közigazgatási elektronikus szolgáltatások összehangolt működését biztosító, az egyes szolgáltatásokat engedélyező, ellenőrző szervezet. A Felügyelet egységes mederbe tereli az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, ajánlásokkal segíti a szolgáltatókat, ellenőrző tevékenységével pedig biztosítja az új szabályozási terület hatékony, folyamatos működését. Az elektronikus ügyintézés új szabályozási kereteinek elfogadása óta eltelt időszak pozitív irányú visszajelzésekkel szolgált. A szabályozás elkezdett beépülni a köztudatba, és más, közigazgatási eljárás hatálya alá nem tartozó eljárások szabályai közé is. Ugyanakkor mind az Európai Unióban, mind Magyarországon érezhető, hogy e terület regulációjának nincsenek hosszú hagyományai, ezért az innováció, a gyakorlati tapasztalatok folyamatos visszacsatolása a jogterület egészére jellemző marad még hosszú ideig. A koncepció, a főbb irányok azonban sikeresnek bizonyultak az eddig szerzett gyakorlati tapasztalatok fényében. Az elektronikus közigazgatás kiteljesedésében még egy kiemelkedően fontos területen volt szükség gyökeres szemléletváltozásra. A közigazgatási eljárás alapelve, hogy az ügyféltől ne kérjen a hatóság olyan adatot, amit saját maga, vagy más állami szerv már valahol nyilvántart. Az elv alkalmazásának legnagyobb gátja a különféle állami nyilvántartások egymástól nagyban eltérő felépítése, ami a hatóságok közötti kommunikációt megnehezíti, egyes esetekben ellehetetleníti, az eljárási határidőket pedig indokolatlanul elnyújtja.

7 7. oldal nyár A közigazgatás jelenleg ezres nagyságrendű különféle nyilvántartást vezet változatos jogszabályi felhatalmazások alapján, így legelőször szükséges volt először feltérképezni a jelenlegi helyzet minden részletszabályát, majd hatásvizsgálatokkal alátámasztott koncepciót kidolgozni az adatbázisok kezelésének, strukturális felépítésének szabályozásához. Az állami adatbázisok minősége és biztonsági szintje, az adatbázisokban tárolt adatok formátuma, struktúrája, és mindezek által az adatbázisok háttérben történő együttműködési képességei nagyban befolyásolják az ügyintézés színvonalát. Meg kell tehát teremteni a feltételeket, hogy az állam által nyilvántartott adatok, adatbázisok közötti szükséges mértékű, és irányadó adatvédelmi szempontokból is kellően biztonságos interoperabilitás megvalósítható legyen. Az interoperabilitás, azaz a különböző együttműködő szervezetek e-közigazgatási megoldásai közötti átjárhatóságot megvalósítani kívánó törekvés, egyben az Európa 2020 stratégiai programba tartozó Digitális Menetrend egyik fontos pontja is. Kidolgozásra került a nyilvántartások összehangolására, igazgatásszervezési normalizálására vonatkozó keretszabályozás, amely végrehajtási rendeleteivel együtt meghatározza azokat az általános elveket és protokollokat, amelyek segítségével a különféle nyilvántartások adatfelépítése, logikai struktúrája és ennek megfelelően átjárhatósága egységesedik. A koncepció megvalósítását kidolgozó szakértők mindvégig figyelemmel kísérték a többi Európai Uniós tagállam hasonló fejlesztéseit, átemelve belőlük a Magyarországon is használható legjobb gyakorlatokat, ezzel megteremtve a lehetőséget, hogy hazánk egyre inkább bekapcsolódhasson az európai szintű interoperabilitást célzó fejlesztési irányzatba. A koncepció alapján az így létrejövő keretrendszer első intézménye az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló évi CCXX. törvény, mely ésszerű határidőt szab az egyes nyilvántartások számára, hogy a meghatározott struktúrát elérjék, ezzel markánsan csökkentve az ügyfelek által hatóságok felé szolgáltatandó dokumentumok számát, és jelentősen rövidítve az eljárás idejét. A szabályozás újdonsága, hogy többszintű, így egyrészt kerettörvény jelleggel meghatározza az alapvető követelményeket és feladatokat, másrészt felhatalmazást ad a jogalkotó számára további részletszabályok lefektetésére, ezzel figyelembe vehetőek az egyes területek specifikus jellemzői. Az eddig bemutatott tevékenységek határozzák meg az elektronikus közigazgatás és az elektronikus ügyintézés jövőjét, számos közülük jelenleg is folyamatban van. Hatásaikat, illetve a létrejött új szolgáltatások hatásait a közeljövőben egyre növekvő mértékben fogják érzékelni az állampolgárok és a vállalkozások. A Magyarország.hu portál látogatási statisztikái szerint az elmúlt években nőtt az ügyfélkapus regisztrációt feltételező szolgáltatásokat igénybe vevők száma: az oldalletöltések évi 220 millió körüli száma mellett a 2010-es 73 millióról 2013-ra 97 millióra nőtt az Ügyfélkapun keresztül történő belépések száma, ami több mint 32 százalékos növekedés. Az elmúlt négy évben összesen 885 millió oldalletöltés, illetve közel 370 millió ügyfélkapus belépés történt. Dr. Bíró Marcell közig. államtitkár Egy évtizede az EU-ban Hazánk 2004 májusában csatlakozott az Európai Unióhoz. Túl egy pénzügyi és gazdasági válságon, számos kisebb-nagyobb krízisen és az Európai Parlamenti választáson, Brüsszel és Budapest kapcsolatán van mit javítani. A második világháború után megalapított Európai Szén- és Acélközösséget hat nyugati ország alkotta, amely a Benelux-államok mellett Itália, Franciaország és az NSZK gazdasági szövetsége volt. Az első bővítésre jó két évtizedet kellett várni, az Egyesült Királyság, Írország és Dánia 1973-tól lett a Közösség tagja ben a napjainkban is súlyos nehézségekkel küzdő Görögországot, 1986-ban pedig Spanyolországot és Portugáliát vették fel az Európai Közösségbe. Ki gondolt akkoriban a KGST felbomlására, a berlini fal ledőlésére, a Szovjetunió széthullására? Németország újraegyesítése ben azzal járt, hogy az egykori NDK egyesült az NSZK-val, s így az egyesített Németország az Európai Unió tagjává vált. Ausztria, Finnország és Svédország a következő körben, 1995-ben vált EU-tagállammá. Hazánk kilenc másik állam társaságában éppen egy évtizede csatlakozott az Unióhoz. Öröm, bánat ki-ki vérmérséklete szerint idézi fel a 2004 óta eltelt, belpolitikai viharoktól sem mentes korszakot; mindenesetre tény, hogy Brüsszel és Budapest viszonya volt már harmonikusabb is. Ma 28 tagországa van az EU-nak. Románia és Bulgária 2007 januárjában, déli szomszédunk, Horvátország pedig 2013 nyarán írta alá a csatlakozási szerződést. Jelenleg a Magyarország.hu portálon keresztül 318 különböző közigazgatási szolgáltatás érhető el az interneten. Ezek közül a szolgáltatások közül 99 igényel Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítést, a többi Ügyfélkapu regisztráció nélkül is elérhető. Az otthonról igénybe vehető szolgáltatások fontos alapköve még a KEKKH által megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően megújult Kormányzati Ügyfélvonal, amely december 1-jén kezdte meg működését a 1818-as telefonszámon. A rendszer több csatornán keresztül képes kapcsolatot tartani az ügyfelekkel: telefon, fax, VoIP, , sms, fórum és chat. M. G.

8 2014. nyár 8. oldal Mogyorósi Géza: Kohl kancellár ifjúsága Idén számos megemlékezést tartanak majd a második világháború kitörésének 75. évfordulója alkalmából. A német újraegyesítés atyja, Helmut Kohl maga is annak a nemzedéknek a tagja, amelyik fiatalon megszenvedte a náci korszakot. A későbbi kancellár, Helmut Joseph Michael Kohl kilenc esztendős volt csupán, mikor elbúcsúzott ben frontra induló apjától. A három gyermekét ezután egyedül nevelő édesanya számára tragikusan ismerős volt a jelenet, hiszen a nácigyűlölő, középkorú Hans Kohl már az első világháborút is megjárta. A család hétszobás, polgári otthonába beköltözött az aggodalom. Mint német famíliák millióinak, Kohléknak is szerencsétlenséget okozott az esztelen vérontás. Helmut négy évvel idősebb bátyja, Walter tizennyolc esztendősen esett el, a családfő pedig szívbetegen tért vissza a harcmezőről a szétbombázott Ludwigshafenbe. A megszállott nyúltenyésztő kinőtt göncét kényszerűségből a Hitler-Jugend téli egyenruhájára átcserélő egyre colosabb kamasz, Helmut, néhány hónapra szintén belekóstolt a háború poklába. Amikor a kalandozó magyarok históriájában is végzetes terepnek bizonyult Lechfeldnél 1945 tavaszán egykori lengyel kényszermunkások kerítették be az alig felfegyverzett csapatot, alaposan kitombolták dühüket a kamasz fiúkon. Az agyba-főbe vert fiatal foglyokat a helyi amerikai katonai alakulatnak adták át, akik pedig egy parasztgazdaságba vezényelték őket gyógymunkára, de már három hét után szabadok voltak. Németország romokban hevert, majd 65 esztendeje hivatalosan is kettészakadt. Kohl húsz évesen érettségizett. Előbb jogi karrierről álmodott, majd néhány szemesztert követően a Majna menti Frankfurt egyeteméről a legendás heidelbergi alma materbe iratkozott át, ott szerzett történészdiplomát 1958-ban. Történelemóra Hosszú menetelés várt még Helmutra, míg 1982-ben letehette Bonnban a hivatali esküt. A kereszténydemokraták (CDU) vezére ig volt az NSZK kancellárja. Kohl kancellár politikai karrierjének csúcsán: október 3., német újraegyesülés 50 éve lett Brandt az SPD elnöke Willy Brandt 1945-ben tért haza az emigrációból, mint a nürnbergi perről tudósító zsurnaliszta. Amíg 35 évesen, 1948-ban vissza nem kapta német okmányait, a berlini norvég katonai misszió sajtóattaséjaként kamatoztatta újságírói tapasztalatait. Brandt pártja Vorwärts című lapját olvasva mányzó főpolgármesteri tisztére. Az 1961 őszi szövetségi választásokon, noha a CDU/CSU 5 százalékot veszített és az SPD 4,5 százalékot szerzett pluszban, a mérleg nyelvét Később a Berliner Stadtblatt főszerkesztőjeként érkezett el újságírói pályafutása csúcsára Willy Brandt ( ), aki tiszta múltja révén aranyat ért a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) számára. Öt esztendővel a háború után került be az SPD színeiben a nyugat-berlini képviselőházba, melynek elnöki posztját 1957-ben cserélte fel az amerikai-brit-francia zónát korjelentő FDP a két kereszténypárthoz maradt hű. Az alig 48 éves Brandt komolyan konfrontálódott a 85 (!) esztendős Konrad Adenauerral, aki 1963-ig még bonni kancellár maradt. Willy Brandt úgy lépett ki a nemzetközi porondra, hogy ki sem kellett tennie a lábát Nyugat-Berlinből, hiszen a szigetváros vendége 1963 nyarán nem kisebb személyiség volt, mint John F. Kennedy. Popsztároknak kijáró lelkesedéssel fogadták a nyugat-berlini polgárok a különleges státuszú metropolisbiztonságát garantáló 46 éves amerikai elnököt. Öt hónappal németországi látogatása után Dallasban szintén állami kabrióval furikázott az integető tömegben Kennedy, amikor merényletet követtek el ellene Szállóigévé vált a fiatalon elhunyt amerikai elnök Ich bin ein Berliner vagyis Berlini vagyok kijelentése az 1961 óta fallal kettészelt világvárosban. A kormányzó főpolgármester kilencévi munka után költözött a befalazott Nyugat-Berlinből a provinciális Bonnba. Rá is vonatkozott: Valamit valamiért. Az 1964-

9 9. oldal nyár ben az SPD elnökévé választott Brandt az Adenauert követő (szintén kereszténydemokrata, volt gazdasági miniszter) Ludwig Erhard kabinetjének összeroppanása kapcsán jutott először igazi főszerephez. De ez már egy másik történelemóra anyaga lesz Schröder 70 gyertyája Tavasszal 70. születésnapját ünnepelte az egykori német kormányfő, Gerhard Schröder. A szociáldemokrata politikusnak rengetegen gratuláltak belföldről és külföldről egyaránt. Természetesen a volt kancellár régi barátja, Vlagyimir Putyin sem feledkezett meg nyugati cimborájáról (szentpétervári találkozójuk kisebb botrányt kavart az ukrán válság miatt is). Schröder kancellár 2003-as kormánynyilatkozatának egyik pillanata Áprilisban köszöntötték a 84 esztendős Helmut Kohlt (CDU). Az őt ban leváltó kancellár hét évig irányította az Európai Unió legnépesebb tagállamát. Tévedtek, akik azt hitték, hogy Gerhard Schröder elbukva a 2005-ös, előrehozott választásokat, leteszi a lantot. A berlini nyüzsgésből hannoveri családjához visszatért hajdani szociáldemokrata vezető csak pár hétig bírta a lazítást. Negyedik hitvesének, Doris asszonynak is furcsa lehetett, hogy Gerd, a (testőrös) kutyasétáltatást leszámítva, odahaza lábatlankodik. A stafétabotot a német történelem első női kancellárjának, Angela Merkelnek átadni kényszerült SPDvezér hamar visszatalált az íróasztalához: már több könyvet publikált, és a nemzetközi üzleti életben is hallatja hangját. A 70 évesen is derűs Schrödernek gratulált születésnapján a berlini szövetségi kormány irányítója. Ezt a nyáron viszonozhatja majd a snájdig baloldali férfi ugyanis júliusban lesz 60 esztendős Merkel asszony, aki kilencedik éve Németország és az Európai Unió (egyik) legbefolyásosabb konzervatív vezetője. Gauck, a világjáró Indiától Csehországig sokfelé vendégeskedett már idén a német köztársasági elnök. A hivatalába két éve beiktatott Joachim Gauck júniusban hazánkba is ellátogatott, hogy a negyedszázaddal ezelőtti szabadságmozgalmak megemlékezésein vegyen részt Budapesten. Christian Wulff utódja a berlini Bellevue Palotában 2012 tavaszán tette le az esküt. Az új német elnök első külföldi útja anno a keleti szomszédhoz vezetett. A lengyel fővárosban hivatali kollégája, Bronislaw Komorowski gálavacsorával köszöntötte vendégét és annak barátnőjét. Ez volt az akkor 52 éves, csinos német First Lady legelső nemzetközi bemutatkozása. (Az 1940-es születésű, NDK-ban evangélikus lelkészi hivatást gyakorló Gauck már 2010-ben is szóba jött köztársasági elnökként, ám akkor Angela Merkel jelöltje, Wulff lett a befutó.) A német szövetségi elnök akárcsak tavaly, 2014-ben is rengeteget utazik. Idén például Indiában és a Mianmari Unióban (Burma) éppúgy hivatalos látogatást tett, mint Svájctól Görögországig sokfelé a nagyvilágban, júniusban pedig Magyarországon üdvözölhettük. Joachim Gauck a hónap derekán a visegrádi országok államfőivel együtt részt vett egy ünnepségen, mely hazánk szerepére fókuszál az 1989-es szabadságmozgalmakban. Az élete nagyobbik részét az NDK-ban töltő idős politikus a korszak egyik meghatározó alakja volt a megosztott Németországban. Véleményére 25 évvel az osztrák-magyar határnyitás, a berlini falomlás után is érdemes odafigyelni! Színes NDK Több apropója is van a Német Történelmi Múzeum tavasszal megnyílt időszaki tárlatának. A Farbe für die Republik ( Colour for the Republic ) című berlini kiállítás a hajdani NDK hétköznapjaiba, ünnepi pillanataiba enged válogatott bepillantást. Emitt kacéran sugdolózó szövőnők, amott mosolygó traktorista lány a 60-as évek színes fényképein egy boldog társadalom elevenedik meg. A fallal kettészelt világváros keleti felének darui toronyházakat építenek. A konyhában aztán a munkások asztalán ananász és narancs csillog a vakufényben. Martin Schmidt és Kurt Schwarzer fotóin azért érzékelhető, hogy hol a szakszervezet, hol egy kolhoz vagy üzem rendelte meg a képeket. A 65 esztendeje alapított Német Demokratikus Köztársaság két évtizede elhunyt főkommunistája, Erich Honecker is bizonyára ilyennek látta szolgálati Volvoja ablakán kipillantva a Trabant-birodalmat. Épülő-szépülő települések a náci diktatúra romjain, ahol az imperializmus mérgező hatásától az 1961 nyarán emelt szocialista védőfal óvta meg az NDK lakóit. A Deutsches Historisches Museum érdekes tárlata augusztus végéig várja a látogatókat Berlin szívében.

10 2014. nyár 10. oldal 2013-ban a szokásos összejövetel december 14-re esett, és a hagyománytól eltérően nem a CHB volt az ünnepség helyszíne, hanem egy nagyon kellemes kávézó Berlin közepén. Szerintem Irénke előzetes félelmei, hogy nem fog mindenkinek tetszeni és nem férünk majd el, hiábavalóak voltak, hiszen minden a legnagyobb rendben volt, jutott ülőhely mindenkinek. Ha nem is egy nagy asztal körül ültünk, az est folyamán mindenki megtalálta csere-bere alapon a beszélgetőpartnerét. A terülj-terülj asztalka szépen dekorálva a finomságok bő választékát kínálta, választhatott és repetázhatott mindenki étvágya szerint. Itallal a vendéglő figyelmes személyzete kényeztette a társaságot. Nem mindenhol akad ilyen kiszolgálás, de láthatóan ők is élvezték az estet. Valószínűleg ilyen ünnepségben nem sokszor volt még részük, mosolyogva szemlélték az eseményeket. Az est résztvevői majdnem mind pontosan megérkeztek, elhelyezkedtek. Miután a kis művésznők is megérkeztek, elnökünk rövid információval szolgált az Egyesület életéről, köszöntötte a tagokat és kellemes ünnepeket-ünnepséget kívánva szabad utat adott az estnek. Miután mindenki megkóstolhatta a finomságokat, leöblítette választott italával és a társaság jó hangulatba került, jöhetett a műsor! Braune Ágnes és növendékei, lánya, Antónia (furulya) és Jámbor Janka (cselló) szolgáltatták a zenei aláfestést. A Hercegfalvi lányok, Olívia és Philine maguk készítette kosztümben karácsonyi dalokat énekeltek, immáron három nyelven, bemutatva angol nyelvű tudományukat is. Hellyel-közzel a társaság is A Hercegfalvi gyerekek és a Braune trió jó kedvet teremtő pillanatai, a nagyszámú vendégsereg pedig élvezte a műsort. Minden évben újra összejövünk karácsonyra! velük dudorászott. Aztán némi szünet után közös éneklés következett, a Braune-trió zenei kíséretével. Jó ötlet volt Ágitól, hogy a dalok szövegét nyomtatásban is elénk tette, mert bizony a legtöbben a melódiát ugyan ismertük, a szövegben már nem voltunk olyan biztosak. Magam részéről a Mennyből az angyalt még úgy-ahogy ismertem gyerekkoromból, emlékezetem szerint körülbelül négyéves koromban énekeltem utoljára családi körben. Emlékszem, még krampusz is jött az angyal előtt a szomszéd Sári néni előadásában, akit rögtön felismertem, aminek ő nem nagyon örült, ahogy én sem annak, hogy meg akart csapkodni virgáccsal. Nem értettem, miért, hiszen nem követtem el semmi olyat, amiért büntetést érdemeltem volna. Régen volt, talán igaz sem volt Ezután már csak a Télapót vártuk kis házunkba, ugyanis az angyal nem szerepelt a szocialista időkben a szótárunkban, legalábbis a mi családunkban nem. Apai nagyanyám volt buzgó templomlátogató, a templom a piac mellett volt (vagy fordítva), így összekötötte a kellemest a hasznossal. Minket, gyerekeket nem buzdított templomjárásra, és szüleink sem voltak hívők. No de vissza az ünnepséghez! Minden rendben és csendben zajlott, részemről semmi olyat nem tudok említeni, ami zavarólag hatott volna. Még az sem, hogy a vendéglő ablakai a forgalmas utcára néztek. Sőt, szinte kulisszának tűnt a nagy forgalom, a szirénázó mentő- és rendőrautókkal tarkítva fényés hanghatásokkal szolgált. Egy szóval: szép volt, jó volt, jól éreztük magunkat, szívesen gondolunk vissza az estre. Ha a vendéglő idén is fogad minket, szívesen jövünk! Hoffmann Aranka

11 11. oldal nyár Veranstaltungen der letzten Monate in Wort und Bild Vereinschronik Ungarn und die Europäische Union vor den Wahlen Am 25. Januar 2014 erfuhr die 11jährige Tradition unseres Vereins ihre Fortsetzung, zu Beginn eines jeden Jahres einen Bericht über die wirtschaftliche, politische und soziale Situation in Ungarn im vorherigen Jahr zu hören. Dieses Mal führte uns die Gesandte Dr. Katalin Karsai zunächst durch das Botschaftsgebäude und bot uns die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Sie schilderte die Baugeschichte des Gebäudes und zeigte uns Orte, zu denen man als Gast der Botschaft keinen Zugang hat, wie z. B. die Küche und die vierte Etage, wo der Botschafter arbeitet. den IMF-Kredit konnte Ungarn vorzeitig zurückzahlen. Deutschland spielt weiterhin eine bedeutende Rolle in Ungarns wirtschaftlicher Entwicklung. Bis 2013 überstieg das Volumen der deut- Dr. Karsai sprach von einer Entspannung in Ungarns Verhältnis zu Deutschland und zur Europäischen Union. Die Berichterstattung über Ungarn ist objektiver geworden, weil die Meinungsbilder zunehmend die Vertreter Ungarns konsultieren, bevor sie über das Land schreiben. Einen Wendepunkt in Ungarns Wirtschaftsleistung brachte das Jahr Die Europäische Kommission hat das seit dem Beitritt Ungarns zur EU laufende Defizitverfahren gegen das Land eingestellt. In ihrem Herbstbericht kam die Kommission zu der Schlussfolgerung, dass Ungarn den Weg eines dauerhaften Wachstums eingeschlagen hat. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Inflation bewegt sich um die 2 Prozent, die Staatsverschuldung nimmt ab, und Moderator Dr. László Hetey im Gespräch mit unserem Gast, Dr. Katalin Karsai. Der nächste Abend mit der Frau Gesandten findet am 2. Juli 2014 in der Botschaft von Ungarn statt (Vereinsprogramm Seite 30). schen Investitionen den Wert von 20 Milliarden Euro. Der ungarische Export von Gütern nach Deutschland wächst, und der Export von Dienstleistungen ungarischer Unternehmen entwickelt sich ebenfalls dynamisch wird Ungarn an viele bedeutende Ereignisse erinnern. Es jähren sich zum 25. Mal die Grenzöffnung und die Einleitung der politischen Wende. Des 70. Jahrestages des Holocaust wird in Ungarn in zahlreichen Veranstaltungen gedacht. Botschafter József Czukor wird anlässlich des Holocaust-Gedenktages in Sachsenhausen eine Rede halten erinnert Ungarn auch an den 15. Jahrestag seines Beitritts zur NATO. Ungarn ist seit zehn Jahren auch Mitglied der EU und hat von der Mitgliedschaft sehr profitiert. Mit Sorge beobachtet Ungarn die radikalen EU-feindlichen Parteien, die im Vorfeld der Wahlen zum EU-Parlament erstarkt sind. Im Sommer übernahm Ungarn den Vorsitz der Visegrader Vier und konnte in der regionalen Interessenvertretung in den Bereichen Energiesicherheit, Infrastrukturelle Entwicklung und militärische Zusammenarbeit die Prioritäten setzen. Auch die politische Elite in Ungarn wurde von den grundlegenden Reformen betroffen. So wurde die Anzahl der Kommunalverwaltungen halbiert, und von 2014 an wird die Anzahl der Parlamentsabgeordneten auf die Hälfte reduziert. Edith Oltay

12 2014. nyár 12. oldal Kerületi séta Potsdamban A Berlini Magyar Egyesület május 18-ára kirándulást szervezett a német fővárossal szomszédos Potsdamba. Az Egyesület hagyományos kirándulása a városnézés mellett jó alkalmat szolgáltatott arra is, hogy a Berlinben élő magyarok találkozhassanak és a már régi kapcsolatukat felújíthassák a potsdami társaikkal. Az eredeti terv szerint kis csoportunk Schulz Gizi, potsdami egyesületi tag vezetésével a Belvedere auf dem Pfingstberg nevű impozáns kilátóhoz és az egykor Potsdamtól külön álló régi orosz faluhoz, az Alexandrovkához zarándokolt volna el, ám az égiek közbeszóltak. A kirándulás időpontja már hónapokkal ezelőtt ki lett tűzve, így a szervezők mit sem sejthettek a készülődő viharról. Az időjárás nem kedvezett ugyan nekünk, de a kitartó csoport a zuhogó esőben elindult, és a programot a feje tetejére állítva elgyalogolt a festői környezetben lévő Meierei/Gasthausbrauerei am Jungfernsee étteremhez. Az étterem sörfőzdeként is funkcionál, így az itallapon házi készítésű italok közül válogathattak a sörkedvelők, ami igencsak jól esett a hideg időben átfagyott kirándulóknak. Az étlapon a berlini és brandenburgi konyha legínycsiklandóbb fogásait találhattuk, és érdekességként a Speisekarte mellett a szezonnak megfelelő spárgalapról ( Spargelkarte ) is választhattunk. A történelmi jelentőségű épületből csodaszép kilátás nyílik a Jungfernsee -re, melynek megtekintése után, mikor már az idő is enyhülni kez- dett, a csoport jóllakottan továbbindult. A következő állomás a már említett Belvedere-kastély volt a Pfingstberg domb tetején ( Belvedere auf dem Pfingstberg ), amely a potsdami UNESCO világörökség része. A kéttornyú épületet az olasz reneszánsz építészet mintájára tervezték IV. Frigyes Vilmos megbízásából, megépítésére 1847 és 1863 között került sor. A kastélyt már a 20. század elejétől sem tartották szakszerűen karban, így a szovjet katonák második világháború utáni megszállását követően hamar hanyatlásnak indult. A berlini fal megépítése után a Belvedere kilátót teljesen lezárták, mivel onnan kilátás nyílt a határterületekre és Nyugat-Berlinre. A fal lebomlása után azonban megkezdődött a Belvedere restaurálása, melynek köszönhetően a kastély kirándulásunk során már újra régi pompájában tárult elénk. Gyalogtúránk végére már igazi kirándulóidőben lett részünk, így akiket nem fárasztott ki túlságosan a séta, még Potsdam belvárosában is körülnézhettek. Szirmai Barbara

13 13. oldal nyár Hoffmann Aranka: Karácsonyi kellemetlenség (Figyelmeztetés esetleges csomagküldőknek) Mivel karácsony a szeretet ünnepe, arra gondoltam, küldök egy kis szeretetcsomagot a budapesti ismerősöknek, akiknek meglepetést szeretnék okozni (ahogy eddig is tettem). Nos, a csomagküldés innen nem is olyan egyszerű, két kilóig még kibírható a postaköltség, de az ezen felüli súly már olyan sokba kerül, hogy a csomag értéktartalmát is felülmúlja. Így hát megy a centizés, dekázás, hogy körülbelül 1900 gramm legyen a csomag súlya, mégis hasznos dolgok és finomságok legyenek benne. Nos, végül sikerült két csomagot összeállítani, a súly is stimmelt, és időben feladtam őket a karácsonyi forgalommal is számolva: december 13-án, egy pénteki napon. Nem vagyok babonás, de a bajuszom alatt mosolyogtam, reméltem, a dátum nem egy rossz ómen. Az egyik csomagot anyai barátnőmnek szántam, akire rendszeresen gondoltam az évek során, és aki négy-öt nappal később, amint megkapta a csomagot, köszönettel hívott fel telefonon. A másik csomag unokaöcséméknek szólt, kétgyermekes család, ahol most várják a harmadikat. Nekik a csomagot karácsonyi meglepetésnek szántam, és kértem, hogy jelezzenek vissza, ha megkapták. Ismerve az unokaöcsi mobilitását, beletettem a csomagba egy nekem címzett levelezőlapot is. A csomagok rég elküldve, és a várakozási idő csak múlik, múlik és múlik, sehol semmi. Rossz gondolataim támadtak, mivel az idők folyamán több bélelt levél nem érte el a címzettet. Egy esetben ajánlottan küldtük, utána nyomoztunk, és kiderült, hogy a budapesti elosztó főpostától nyoma veszett. Nem örültem, mert végül is nem a postásnak, hanem a rokonoknak szántam a küldeményt. Nagyobb összeg szerencsére nem volt bennük, kivéve az ajánlott levelet, ugyanaz volt itt is a dilemma, hiszen ha átutaltam volna, az átutalási költség magasabb lett volna, mint a levél tartalma. Micsoda dolog ez, a magyar posta jelképes állata a holló és nem a Olvasóink írták szarka, gondoltam ez esetben is. További várakozás után a visszajelzésre azt gondoltam, mit követtem el, talán már november végén fel kellett volna adni, persze akkor meg túl korán érkezik meg Már feladtam a reményt, férjem noszogatott, hogy hívjam fel őket, de én nem akartam, vártam továbbra is egy adandó alkalomra. Január 3-án felhívtam barátnőmet boldog újévet kívánva, aki lelkendezve közölte, hogy aznap reggel egy postai értesítés volt a levélszekrényében, miszerint csomagja érkezett Berlinből és menjen el érte. Ő nagyon Ketel Ilona I.: Közgyűlés, április 26. Gyönyörű napsütéses április 26., szombat van. Vártunk már a tavaszra, és kikívánkoztunk a szabadba. Ez természetes, de ma Egyesületünk éves közgyűlése van. Egyszer évente, hangsúlyoznám, beszámol vezetőségünk évi munkájáról. Érdemes meghallgatni, mit szerveztek, és mik az ez évi programok. Számunkra szervezték, ezért úgy érzem, kötelességem részt venni a közgyűlésen. Sajnos, tagjaink legtöbbje nem így gondolkozott. Kevesen voltunk, pedig vezetőségünk munkáját értékelni kéne. Ők mindent megtesznek közösségünk jó működéséért, azért, hogy mi jól érezzük magunkat, sok szép élményben legyen részünk honfitársaink körében. Ezúttal is köszönet munkájukért. A lemenő nap óráiban meghallgattuk a hivatalos beszámolókat, és emellett megismerhettük Szirmai Barbarát, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasát. Az aktív fiatal hölgy mindnyájunkra jó benyomást tett. Mi, az öregebb generáció, úgyszólván felfrissültünk tőle. Ilyenkor elgondolkozom, hol vannak az itt Berlinben élő magyar fiatalok, akik tradicionális szervezetünket a későbbiek során továbbvezetik? Kár, hogy az ő tevékenységük pillanatnyilag még nem érezhető. Most elűzöm ezeket a gondolatokat, és emelem poharam az egyesület maroknyi tagjára, akikkel a közgyűlés estéjét kellemes hangulatban töltöttük. Ketel Ilona II.: örült, én meg szégyenkeztem, hogy karácsonyra szántam, nem érte el a csomag a célját, még ő vigasztalt, hogy ne aggódjak, így is elfogy a csomag tartalma. További reményteljes várakozás után az unokaöcsém hírére, az január 10-én meg is érkezett, január 4-i stemplivel. Ők december 21-én köszönettel megkapták a csomagot, nagyon örültek neki, és én is, hogy a dolog végül rendeződött. Visszavonom a gondolatbeli szarkát, legfeljebb csiga, mindkét részről. Minden jó, ha a vége jó, fő a türelem! Kirándulás Potsdamba, május 18. Ki hitte volna, hogy milyen merészek vagyunk? Az eső zuhogott, ám Egyesületünk tervezett kirándulását és a találkozást a potsdami magyarokkal nem akartuk elmulasztani. Találkozópontunknál, a potsdami Hauptbahnhof -on húsz résztvevőt számoltam. Az eső ellenére mindenki jó hangulatban érkezett. Egy kis csalódást csak a potsdamiak okoztak, hiszen ők nem jöttek el, csak Schulz Gizi és kedves férje képviselték őket. Vezetőnk, Gizi, a kirándulás útvonalát és a megtekintendő nevezetességeket mind nagyszerűen megtervezte, ezek leírását előkészítette. Csak az eső ne esett volna A Belvedere auf dem Pfingstberg helyett a Meierei/Gasthaus lett az első célunk. Ebéd után megjártuk azért a Pfingstberget, így láttunk valamit Potsdamból az esőn kívül is. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Schulz Gizinek és férjének az idegenvezetésért. Az eső ellenére sem vesztették el kedvüket, és mindannyian jól éreztük magunkat.

14 2014. nyár 14. oldal Három emlékezetes nap Cottbusban A Berlini Magyar Egyesület minden évben egyszer többnapos kirándulást szervez a tagok számára. Az eddigi úti célok között szerepelt már Erdély, Prága és Hamburg is, idén június 20. és 22. között pedig a Berlintől körülbelül 120 km-re, délkeletre fekvő Cottbus látogatására került a sor. Húszfős csoportunkat már az érkezéskor, a szállás felé sétálva impozáns, múlt századbeli épületek látványa fogadta, ami csak bevezető volt kirándulásunk első állomásához, a Staatstheater Cottbus színház épületéhez (fotó lent). A Jugendstil (szecessziós) stílusban épült teátrum Brandenburg tartomány egyetlen olyan állami színháza, ahol színdarabok, operettek, balettek és operák közül válogathatnak a kultúra kedvelői. Ám a túra nem csupán az építészet iránt érdeklődők számára tartogatott érdekességeket, hiszen már az első délután nem mindennapi élményben lehetett részünk. Idegenvezetőnknek köszönhetően a kulisszák mögé is bepillanthattunk, ahol a technikusok és színészek már készülődtek a Shockheaded Peter című horror-musical aznap esti főpróbájára és a másnapi premierjére. A színfalak mögött betekintést nyerhettünk a színészi életbe, láthattunk különböző színpadi kellékeket és megismerkedhettünk a forgószínpad technikájával. Az első nap egy igazán különleges vacsorában lehetett részünk, hiszen a menü az úgynevezett Spanferkel malacsült volt. A grillezett malacot Fenti felvételünk balra: csoportkép a Staatstheater előtt; lenti kép: a nézőtéren, fenti fotó jobbra: a Pückler-kastély hagyományos módon egészben tálalva káposztával és krumplival hozták ki nekünk a pincérek. Miután az étterem egyedi partedlijeit is megkaptuk a nagy lakomához, mindenki korgó hassal látott neki a vacsorának. Másnap, a Cottbuser Postkutscher, azaz a cottbusi postakocsis vezetett minket körbe a belvárosban. A postakocsis azonban most nem lovas kocsival, hanem sárga biciklijével, trombitaszó kíséretében érkezett, hogy megmutassa nekünk az ezeréves múltra visszatekintő óvárost, ahol bőven akadt látnivaló. A postakocsis a város jelképévé vált, erre bizonyíték a híres német nyelvtörő (szövege fotónkon a 15. oldalon fent), amit kis csoportunk tagjai is kívülről fújtak: Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten A fiatal-

15 15. oldal nyár ember kalapemeléssel köszöntötte a járókelőket és kollégáit, a német posta munkatársait, az arra járó gyerekeket pedig ajándékkal fogadta. Az idegenvezetés alatt bennfentes információkkal gazdagodhattunk a százezer fős városról. Néhányunk számára újdonságként szolgálhatott, hogy a környéken egyedülálló módon nagyszámú szorb kisebbség él. A szorbok egy főként a helyi Lausitz régióban élő nyugatiszláv népcsoport, mely Németország egyik elismert etnikai kisebbsége. Bár a szorb nyelvet ma már kevesen beszélik, érdekesség, hogy Cottbusban és környékén mindenhol kétnyelvű feliratok és utcanevek fogadják az arra járókat. Kirándulásunk időzítése tökéletes volt, hiszen pont az éves városi mulatság, a Stadtfest alkalmával érkeztünk, ami ezen a hétvégén sokszínű zenés-kulturális programot tartogatott az érdeklődők számára. A vásárban a magyaros ízek sem maradtak el, hiszen a hagyományos Bratwurst és egyéb helyi ételek mellett lehetőségünk volt lángost ebédelni egy ízigvérig magyar standnál, ahol kedves, magyar nyelvű kiszolgálás fogadta az éhes kirándulókat. Természetesen a hétvége alatt a futball-világbajnokságról sem feledkeztünk meg, második esténk közös meccsnézéssel zárult, csoportunk pattanásig feszült idegzettel kísérte figyelemmel a Németország-Ghána mérkőzést. Utolsó napunkat a Pückler kastély gyönyörű parkjában töltöttük, amelynek építését Hermann von Pückler- Muskau kezdte el 1845-ben, aki később kora egyik leghíresebb kerttervezőjévé vált. A majd kétszáz éves fák alatt, a patakokkal átszőtt erdős parkon át egészséges sétával zárult kirándulásunk. A háromnapos túra jó alkalmat szolgáltatott a berlini magyarok hagyományápolására, a magyar nyelv gyakorlására és a közösségépítésre. Az Egyesület jövőre is szeretné folytatni ezt a kedves hagyományt, ben talán Felvidék lesz majd soron. Szirmai Barbara A Fürst Pückler kastély kertjében ért véget idei kirándulásunk. Három helyen is árultak lángost a városi mulatságon. Egyesek szerint itt volt a legfinomabb, és a lángos szón is csak itt van rajta (igaz, rossz irányú) ékezet

16 2014. nyár 16. oldal Ungarische Vereinigung Berlin e.v második felének programja Július 2. (szerda), 18:00 óra, Magyar Nagykövetség: Közös rendezvényünk a Nagykövetséggel, melynek témája a magyar nemzet- és diaszpóra-politika, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP), Dr. Karsai Katalin követ asszony és Szirmai Barbara KCSP ösztöndíjas előadásában. A helyszínen szinkrontolmácsolást biztosítunk. Augusztus 9. (szombat), órától: Családi nap Karolinenhofban Tudnivalók az 5. oldalon Szeptember 7. (vasárnap), óra: Pompéry Judit tagtársunk betekintést ad kárpát-medencei népviselet-gyűjteményébe Donaugesäumt - Lokal á la Mode címen, majd elsétálunk a közeli Lübars-ba, körülnézünk a klasszicista faluközpontban, és megebédelünk a Dorfkrug-ban (fotó). Találkozunk Juditéknál a Jagdschloß Mehlich -ben: Zehntwerderweg 41a, Berlin (pl.: S1 Waidmannslust-ig, majd Bus 222: Schonacher Straße megállóig). Jelentkezés: szeptember 1-ig Hetey Lacinál, tel.: (030) , Október 23-i Nemzeti ünnepünk alkalmából közös ünnepséget tervezünk a Nagykövetség szervezésében (külön személyre szóló meghívó lesz). November 14. (péntek), óra, Collegium Hungaricum (CHB): Prof. Josef Makovitzky (Heidelberg) (lenti felvételünk) előadása a híres polihisztor, Prof. Carl Friedrich von Weizsäcker ( ) munkásságáról és kapcsolatairól magyar tudósokkal: Szilárd Leóval, Teller Edével, Wigner Jenővel és Neumann Jánossal. Utána diszkusszió az előadóval. December 13. (szombat), óra, CHB-étterem: Egyesületünk karácsonyi összejövetele, mégpedig már jó szokássá vált batyus alapon (italok az itallap alapján vásárolhatók). Jelentkezés és a batyus-büfé egyeztetése Rademacher Irénkénél december 7-ig (tel.: ). Nagykövetség: Kitekintés 2015 tavaszára Január 24. (szombat), óra, Magyar Képünk 2009 novemberében készült, amikor Prof. Makovitzky egyszer már járt az egyesületnél, érdekes Bauhaus-előadással, dr. Hetey László moderációja mellett. Dr. Karsai Katalin követ asszony előadása: Az új magyar kormány prioritásai és a magyar-német kapcsolatok alakulása (szinkrontolmácsolással), majd kötetlen beszélgetés. Jelentkezés: január 18-ig Hetey Lacinál. Február 27. (péntek), 19.00, CHB: Vendégünk Hartmut Koschyk A szövetségi parlamenti képviselő, aki a szövetségi kormány kitelepültek és nemzeti kisebbségek kérdéseinek megbízottja, előadást tart Németország és az Európai Unió kisebbségpolitikájáról. Utána diszkusszió az előadóval. Március 15-i Nemzeti ünnepünket a Nagykövetségen fogjuk ünnepelni (személyre szóló meghívó lesz). Március 28. (szombat), óra, Nagykövetség: Egyesületünk 25 éves jubileumi ünnepe A részletekröl később tájékoztatunk. Április 25. (szombat), óra, CHB: Egyesületünk tisztújító közgyűlése Törzsasztalunk továbbra is minden hónap első péntekjén lesz a szokott helyen, 19 órától a Kleine Kneipe Zum György vendéglőben (Josef- Orlopp-Str. 44, Berlin).

17 17. oldal nyár Gratulálunk! Más berlini egyesületek és szervezetek hírei Nagy szeretettel köszöntjük az elmúlt hónapok egyesületi jubilánsait, akik kerek vagy félkerek születésnapjukat ünnepelték. Hosszú és boldog életet, valamint jó egészséget kívánunk nekik! Szabó László Józsa Béla Köszöntjük új tagunkat! Schreiber Éva Die Kleine Kneipe Zum György Josef-Orlopp-Str. 44, Berlin Tel. (+49175) Geöffnet: Mo-Fr Uhr, bei Bedarf auch länger Stammtisch bei uns! Ungarische Vereinigung (erster Freitag im Monat, 19 Uhr) Berlini protestáns magyar istentisztelet Istentiszteleteinket a berlini Grunewaldkirche kápolnájában tartjuk, mindig a hónap második szombatján 16 órakor (július-augusztus kivételével). Az istentiszteleti rend a továbbiakban: szeptember 13., október 11., november 8., december 13., január 10., február 14., március 14. Cím: Bismarckallee 28b/Wernerstr. Megközelíthető: S-Bahn Halensee vagy Grunewald + M19- es busz, Hasensprung megállóig. Minden istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk. Meleg szívvel várunk mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül. Gyülekezeti elérhetőség: Pompéry Judit, tel.: (030) , Magyar Kolónia Berlin e.v. A Kolónia programjairól pontos információ az elnöknél kapható: Usztics János, tel.: , Brunszvik Teréz Társaság e.v. A Társaság tevékenységéről óvoda, iskola, színkör stb. tájékozódni lehet az alábbi e- mail címeken, ill. Brunszvikék honlapján: 86. sz. Apáczai Csere János cserkészcsapat A berlini cserkészekről érdeklődni lehet a Konthur házaspárnál: (030) , Magyar katolikus szentmisék Berlinben A Berlinben és környékén élő katolikus hívők számára havonta egyszer szentmisét tartunk, mégpedig minden hónap második vasárnapján, 16 órakor, tehát az időpontok: szeptember 14., október 12., november 9., december 14., január 11., február 8., március 8. Helye: Szent Pál templom (St. Paulus, Dominikanerkloster, Berlin-Moabit, Oldenburger Str. 46)

18 2014. nyár 18. oldal A német fővárosban először ben merült fel az igény magyar nyelvű pedagógiai intézmények létrehozására, amikor pár elszánt magyar anyuka szervezésével babacsoport alakult. A rendszeres találkozókon a magyar, illetve vegyes családok száma hamarosan megsokszorozódott, így a szülők 2000-ben hivatalos egyesületet alapítottak, és létrehozták az első magyar óvodát Berlinben. Névadójuk Brunszvik Teréz, a magyar reformkor emblematikus alakja és az első magyarországi óvoda alapítója volt, akinek elhivatottsága inspirálta a magyar nyelvet és kultúrát gyermekeiknek továbbadni vágyó szülőket. A Brunszvik Teréz Társaság közhasznú egyesületként jött létre, melynek célja a magyar nyelvű berlini családok közötti kapcsolatok ápolása, és az itt élő magyar gyermekek játékos megismertetése a magyar nyelvvel és kultúrával. A heti egyszeri óvodai nap keretében kezdettől fogva szakképzett magyar óvónő foglalkozik a gyerekekkel, akik a hét többi napján a lakóhely szerinti német óvodát látogatják. Tekintettel a városban lévő nagy távolságokra felmerült az igény egy külön északi és déli óvodás csoport létrehozására, amely azóta is két külön városrészben működik hétfőnként, illetve csütörtökönként. A magyar óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekekkel legalább heti egy alkalommal magyar környezetben foglalkozzanak és fejlesszék magyar nyelvtudásukat a közös játékkal és a magyar mondókák, énekek elsajátításával. A Brunszvik Társaság tevékenységét mindig a szülők igényei és a gyermekek egyre növekedő száma és kora diktálta. Ennek megfelelően, mikor az első ovis generáció iskolás korba lépett, 2004 szeptemberében megalakult a Társaság szervezésében a berlini magyar hétvégi iskola is, ahol a szülők biztosítani tudták a folyamatos magyar környezetet, amelyben a gyerekek fenntarthatják a kapcsolatot a gyökereikkel. A diákok a második osztály elkezdése után tanulhatnak magyarul írni és olvasni, az elsősöknek ezzel párhuzamosan úgynevezett kreatív kört alapítottak, ahol a nyelv és a képzőművészet együttese játékos formában készíti fel őket az iskolára. Két pedagógus vezeti az iskolai foglalkozásokat, ahol a Érdekességek a Brunszvik Teréz Társaság körül nebulók Magyarország kultúrájáról, földrajzáról és történelméről is tanulnak szeptembere óta az iskolának a Berlini Magyar Nagykövetség ad helyet minden második szombaton. A szervezet az óvodás és iskolás csoportokon kívül időről időre további programokat is szervez, mint például babacsoport, néptánc és különböző szakkörök, illetve minden lehetőséget megragad az olyan ünnepek magyar nyelven és módon történő megünneplésére, mint Mikulás, farsang, húsvét, gyereknap stb. Idén május 5-én, a magyarországi és a németországi anyák napja időpontja között került sor a brunszvikos óvodások anyák napi műsorára, amelyet nagy előkészületek előztek meg. A gyerekek az óvó néni segítségével egész nap gondosan készítették ajándékaikat az anyukák és nagymamák számára és próbálták az énekes-táncos műsort, ami végül nagy sikert aratott a szülők körében. Szirmai Barbara Felvételeinken: Egy különleges Anyák Napja a berlini Brunszvik Teréz Társaság óvodásai körében

19 19. oldal nyár Magyar stand a berlini Európa napon május 10-én az Európa hét keretében a FEZ a berlini gyermek-, fiatal- és családközpont is megünnepelte a kontinens sokszínűségét. A közelgő, május 25-én esedékes Európai Parlamenti választások kapcsán igazán aktuális program látogatói többek között széleskörű ismeretekre tehettek szert az Európai Unió működéséről, és arról, hogy uniós polgárként milyen lehetőségeik vannak az EU demokratikus döntéshozatali folyamataiban való aktív részvételre. A kulináris élvezetek mellett a Berlinben élő gyerekek és fiatalok betekintést nyerhettek a különböző európai országok kultúrájába, hagyományaiba és természeti adottságaiba is. Hála néhány elszánt önkéntesnek, idén magyar standdal bővült a FEZ rendezvénye. A lehetőségre Marton András, a FEZ önkéntese hívta fel a német fővárosban magyar óvodát és hétvégi iskolát működtető Brunszvik Teréz Társaság figyelmét, akik Máthé Emese vezetésével, kiegészülve két Berlinben élő magyar óvodapedagógussal, Püski Ritával és Ternecz Dorottyával, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Program berlini ösztöndíjasával, Szirmai Barbarával, azonnal a magyar stand szervezésébe fogtak. A berlini Gémeskút Csárda és a Magyar Nagykövetség segítségükkel szintén hozzájárultak a stand sikeréhez. Az eseményen részt vevő családokat interaktív gyermekfoglalkozások, házi pogácsa, sütemény és nyereményjátékok várták a magyar standnál. A gyerekek az alábbi programok közül választhattak: mézeskalács díszítés, huszár Hampelmann és hozzá ló figura barkácsolása, arcfestés és puzzle kirakós magyar motívumokkal. Az ügyességi játékok szerencsés nyertesei magyar zászlót és édességeket kaptak ajándékba, a legügyesebbek pedig egyegy Rubik-kockát is hazavihettek. A vetélkedőkben részt vevő idősebb korosztály tagjai magyar fűszerpaprikával lehettek gazdagabbak. Míg a könyves asztalnál a gyerekek magyar népmesékkel és egyéb magyar mesekönyvekkel ismerkedhettek német nyelven, addig a szülők magyar kulturális programokról tájékozódhattak és prospektusokat kaptak Magyarországról, Budapestről és a Balatonról. Szirmai Barbara

20 2014. nyár 20. oldal Unsere Autorin Dr. Rita Hegedűs, Hungarologie-Dozentin an der Humboldt-Universität zu Berlin, war Gast unseres gut besuchten Vereinsabends am 22. Februar Untenstehend der Vortrag der Referentin. Die geschichtliche Entwicklung der ungarishen Sprache: Die sprachgeschichtlichen Forschungen scheinen immer aktuell zu sein. Nicht nur deshalb, weil die aufeinander folgenden neuen Generationen ständig nach Kenntnissen verlangen, sondern diese Kenntnisse müssen von Zeit zu Zeit erneuert, vervollständigt und überprüft, manchmal neu gewertet werden. Im heutigen Ungarn tritt nun eben die Beschäftigung mit diesen Fragen in den Vordergrund: Mit welchen wissenschaftlichen Methoden kann die Sprachgeschichte erforscht werden? Warum wendet sich das allgemeine Interesse scheinbar ohne Grund plötzlich den sprachhistorischen Forschungen zu? Ist diese Erscheinung neu? Was ist der heute akzeptierte Standpunkt bezüglich der Sprachverwandtschaft und -abstammung des Ungarischen, wo könnte sich die Wiege unserer Muttersprache befinden? Noch vor das eigentliche Thema muss ich eine Bemerkung stellen. Diese Abhandlung beschäftigt sich nur mit den tiefsten Wurzeln unserer Muttersprache, genauer gesagt, mit den Keimen, aus denen sich das Ungarische gebildet hat. Deshalb steht in Klammern die Zahl (1), die darauf hinweist, dass weitere interessante Fragen, wenn nicht beantwortet, doch zumindest erörtert werden müssen. 1. Fragen und Antworten der Wissenschaft eine kleine Methodologie Die Grenze zwischen Real- und Humanwissenschaften scheint manchmal schwer zu bestimmen zu sein. Beide gehen von Hypothesen aus und versuchen diese zu rechtfertigen. In beiden Fällen spielen die Vorkenntnisse, auf Grund derer die Hypothese aufgestellt wurde, und der theoretische Rahmen eine wesentliche Rolle. Was aber besonders wichtig und noch deutlicher bei den angewandten Wissenschaften nach- Beständigkeit im Wandel zuverfolgen ist: die Empirie, also die wahrnehmbare Reaktion der Wirklichkeit auf die Hypothese: ob der Kranke durch die Wirkung des neuen Medikaments gesund wird; ob das neue technische Verfahren messbar effektiver ist usw. Aber der Schein kann auch in diesem Fall trügen. Wenn der Wissenschaftler nicht unbefangen ist, und nur die Argumente berücksichtigt, die seine Hypothese untermauern, gerät die ganze Forschung auf die falsche Bahn und verliert ihren wissenschaftlichen Wert. Erheblich größer ist die Gefahr im Falle von sprachhistorischen Forschungen. Wenn der noch dazu nicht immer auf sicherem wissenschaftlichem Boden stehende Forscher für oder gegen eine Bestätigung voreingenommen ist, verfälscht diese Tatsache seine Sichtweise. Ganz gleich, ob sich diese Voreingenommenheit bloß aus wissenschaftlichem Eifer nährt oder einem anderen Zweck z. B. der Politik oder materiellen Vorteilen dient: beides führt zum gleichen Ergebnis, dass nämlich die Forschung so, in Anführungszeichen wissenschaftlich nicht mehr akzeptiert werden kann. Im Falle von geisteswissenschaftlichen Forschungen tritt noch ein weiteres Problem auf: Kann eine Forschung Schlussfolgerung als wissenschaftlich anerkannt betrachtet werden, wenn die Beweismaterialien mangelhaft, nicht abgeschlossen sind? Der charakteristische Fall dafür ist die historische Sprachforschung, die den Schwerpunkt auf die genetischen Zusammenhänge der Sprachen legt und ihre Theorie auf Grund von Voraussetzungen aufstellt. Der Begründer der modernen Linguistik, Ferdinand de Saussure ( ) hat die Sprachgeschichte aus dem Bereich der Sprachwissenschaft ganz einfach ausgeschlossen, weil sich seiner Auffassung nach die Diachronie mit wissenschaftlichen Methoden nicht untersuchen lässt. Seine These, die auf der Theorie der Beliebigkeit der sprachlichen Zeichen 1 beruht, scheint zwar widerlegt zu sein, aber die Tatsache, dass ein Forscher die Ereignisse auf der Zeitachse nicht beliebig lange zurückverfolgen kann, lässt sich nicht bestreiten. Irgendwann erreicht der Sprachhistoriker einen Punkt, ab dem sich die scheinbar sicheren Beweise in Hypothesen verwandeln. 2. Edle und weniger vornehme Sprachverwandte Das Aufblühen der geschichtlichen Sprachforschung ist eng mit den Nationalbewegungen verbunden. Die Herausbildung der Nationalstaaten förderte die Beschäftigung mit der Sprache, denn die eigene, selbständige Sprache rechtfertigte deren Existenz. Jede vulgäre Sprache versuchte die Verwandtschaft mit einer der drei heiligen Sprachen Latein, Hebräisch, Griechisch zu beweisen. Hier stoßen wir wieder auf ein Problem: Was ist eine Sprache, was ist der Unterschied zwischen Dialekt und Sprache? Von dem amerikanischen Soziologen, dem Jiddisch-Forscher Max Weinreich stammt der Ausspruch: Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Marine. Auf die Problematik von Volk Nation Staat im Humboldtschen Sinne wird hier nicht eingegangen, es genügt, auf die muttersprachliche Weltanschauung hinzuweisen also auf die Tatsache, dass jede Sprache die Welt auf ihre eigene Art und Weise betrachtet die Sprache ist mit der Nation am engsten verbunden. Obwohl Ungarn schon in der Zeit Stephans I. sprachlich ein ziemlich einheitliches Bild gezeigt hatte, war noch Jahrhunderte später die persönliche Mehrsprachigkeit ganz alltäglich. Ein gutes Beispiel bietet Bálint Balassi im 16. Jahrhun-

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra! A

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? 2016. november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes kekkh Elektronizálás a SZEÜSZ-ök segítségével Szabályozott Elektronikus Ügyintézési

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának

Részletesebben

A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése. 2015. november 12/13.

A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése. 2015. november 12/13. Németoszági Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet Budapest A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése 2015. november 12/13. Az európai

Részletesebben

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta.

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta. - Keresés Hol találom a? Útbaigazítás kérése Wo kann ich finden?... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten?...hostel?... ein Hostel?... egy hotel?... ein Hotel?...bed and breakfast?...kemping? Milyenek

Részletesebben

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ Közgyűlés 2012. 07. 07. - Az MNOÖ-intézmények igazgatói pályázatainak nyertesei LdU LdU Aktuell Aktuell 2012. 2012. április június

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13.

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13. Németországi Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése 2015. november 12-13. Az európai

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Magyar Egyesület Berlin e.v.

Magyar Egyesület Berlin e.v. XIX. évfoly olyam 36. szám 2013. tavasz/nyár ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere: A magyarországi nemzetiségek

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Munkaidő: 30 perc Elérhető pontszám: 30 pont Kódszám: Figyelmesen

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 4. hét Erdély Magyarország Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor Program, amelyre február

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben