Dr. Poór Zoltán megjelent publikációi Magyarországi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Poór Zoltán megjelent publikációi Magyarországi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok:"

Átírás

1 Dr. Poór Zoltán megjelent publikációi Magyarországi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok: 1. Poór Zoltán: A képmagnó felhasználásának lehetőségei az idegen nyelvek oktatásában. Audiovizuális közlemények, Budapest, Poór Zoltán - Poór Zsuzsánna: Van-e helye a képmagnetofonnak az általános iskolai nyelvoktatásban? Megyei Pedagógiai Híradó, Veszprém, Poór Zoltán - Poór Zsuzsánna: Videoszimulációs nyelvoktatás az általános iskolában. Idegen nyelvek tanítása, Budapest, Poór Zoltán: Az ajkai pedagógus videomódszertani felkészüléséről. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, Poór Zoltán: Video az általános iskolai nyelvoktatásban. AV kommunikáció, Budapest, Poór Zoltán: Egy videózó nyelvtanár ötletei és javaslatai. Videotechnika, Budapest, Poór Zoltán: Képszalaggal a barátságra nevelés útján. MSzBT Értesítő, Budapest, Poór Zoltán: A képregények egy gyakorló nyelvtanár szemével. Könyvtáros, Budapest, Poór Zoltán: A képmagnó szerepe iskolánk életében. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, Poór Zoltán: Feljegyzések Brightonból. Pedagógiai Technológia, Veszprém, Berényiné Sáfrán Éva - Geiszler Ágnes - Poór Zoltán - Posgay Éva - Szabó Éva Anikó: Megmérettünk... Idegen nyelvek tanítása, Budapest, Poór Zoltán: Angoloktatási napok Ajkán. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, Poór Zoltán: Hogyan tanulunk videózni? Oktatás - Informatika, Budapest, Poór Zoltán: Videoprojektek a gyermek-nyelvoktatásban. AV kommunikáció, Budapest, Poór Zoltán: Szép időnk van... - Autentikus anyagokra épített nyelvórák az "Időjárás" témakörben. Iskolakultúra, Budapest, (1993) Poór Zoltán: Melldöngetés és dünnyögés az orosztanárok átképzése kapcsán. Nyelv*Info, Budapest, , Poór Zoltán: Tárjuk szélesre iskoláink kapuit! Európai pedagógiai együttműködési programok és a bennük rejlő távlatok. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, Poór Zoltán: In Focus: The University of Veszprém. School Experience, Budapest, (1997) Poór Zoltán: Learner Autonomy in Teaching English as a Foreign Language to Young Learners. Resources Pool Newsletter, Budapest, 1.2. (1997) Németh Éva Poór Zoltán: What Makes a Good Mentor (Course)? School Experience, Budapest, Special Issue (1997) Csuta Béla - Kurtán Zsuzsa Poór Zoltán - Rawlinson Zsuzsa: Academic Assistance in Veszprém. Resources Pool Newsletter, Budapest, 2.2. (1998) Poór Zoltán - Probyn, Margie: You never stop learning. - Continuous School-based Teacher Education. Report on a workshop. School Experience, Budapest, Special Issue (1998) Poór Zoltán: The Co-operation of Methodologists and Mentors of Several Subject Areas. Resources Pool Newsletter, Budapest, 3.2. (1999) 7-9. (Utánközlés: School Experience, Budapest 3.1. (1999) Poór Zoltán - Rádai Péter: Gondolatok a hazai nyelvpedagógus-képzésről, -továbbképzésről. Nyelv*Info, Budapest, Poór Zoltán - Poór Zsuzsánna: Reális helyzetek a nyelvelsajátításban. Nyelv*Info, Budapest,

2 Külföldi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok: 26. Bakonyi István Poór Zoltán: «Видеотехника для обучения речи в вузах и школах Венгрии.» Русский язык за рубежом, Москва, Bakonyi István Poór Zoltán: «Роль видеотехники на уроках русского языка в Венгрии.» Mitteilungen für Lehrer Slawischer Fremdsprachen, Wien, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: Videosimulationsübungen im Russischunterricht mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren in Ungarn. Zielsprache Russisch, Ismaning bei München, Poór Zoltán: Videota käytetään Unkarin kouluissa. Tempus, Helsinki, Lonergan, Jack - Poór Zoltán: A Video Perspective from Hungary. ELT Journal, (1991) Poór Zoltán: Mentor-Training Workshops for Latvian and Lithuanian Teachers of EFL. Dialogas, Vilnius, , 12. Recenziók: 32. Poór Zoltán: Küldetés az éterből. Iskolakultúra, Budapest, 4.3. (1994) Poór Zoltán: Tudáspróbánk oroszból. Nyelv*Info, Budapest, Poór Zoltán: The IATEFL Video Archive Database. IATEFL-Hungary Newsletter, Poór Zoltán: New Methodologies in Foreign Language Learning and Teaching. Neue Methoden im Fremdsprachenunterricht. Modern Nyelvoktatás, Poór Zoltán: Bemutatkozik a School Experience. Nyelv*Infó, Poór Zoltán: Korszerű hazai angolkönyvek az iskolákban. Modern Nyelvoktatás, Magyarországi szakkönyvekben megjelent tanulmányok: 38. Poór Zoltán. Képmagnetofonos gyakorlatok általános iskolai orosznyelvi órákon. Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben V. Szerk.: Poór Ferenc. Veszprém: Országos Oktatástechnikai Központ, Poór Zoltán: A videovisszacsatolás lehetősége és gyakorlata idegen nyelvi foglalkozásokon. Nyelvpedagógiai Írások VIII. Szerk.: Papp Ferenc. Budapest: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Poór Zoltán: A nyelvórai videózás gyakorlata és távlatai az általános iskolában. Oktatástechnológiai füzetek 2. Szerk.: Wallner Tamás. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK, Poór Zoltán: A nyelvórai videózás módszertani változatosságáról. Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben VI. Szerk.: Poór Ferenc. Veszprém: Országos Oktatástechnikai Központ, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: Videoszimulációs nyelvoktatás az általános iskolában. Metodikai olvasókönyv -Tanulmányok az orosz nyelv tanításának elméletéről és gyakorlatáról. Szerk.: Lieber Péterné - Pogány Béla - Haraszti Klára. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987., (Az Idegen nyelvek tanítása c. folyóiratban megjelent tanulmány utánközlése) 43. Poór Zoltán: A videó használata a gyermek-nyelvoktatásban. Módszerek és tananyagok a gyermekek iskolán kívüli idegennyelv-oktatásában. Szerk.: Basel Péter. Budapest: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: «Ребята с камерой - Продуктивные способы на видеоуроках.» Видео на уроке иностранного языка. Szerk.: Bakonyi István - Kádas Géza - Vécsey Ljubóv. Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Poór Zoltán: A videokamera szerepe a szakmaorientált nyelvoktatásban. Beszámoló egy nemzetközi kutató-fejlesztő projektről. Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Veszprém, Szerk.: Lengyel Zsolt - Navrasics Judit. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Гармашова, Ирина Poór Zoltán: «О принципах создания и использования на занятиях по русскому языку с иностранцами видеохрестоматии по жестовой коммуникации.» Slavica Quinqueeclesiensia III.: Материалы III-й международной конференции «Теория и практика преподавания славянских языков». Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv Filológiai Tanszék,

3 47. Poór Zoltán: Catering for University Undergraduates' Interest in Primary TEFL. Future Directions: The 2 nd ELT Conference on Teacher Training in the Carpathian Euro-region. Szerk.: Csépes Ildikó - Gibson, Geoffrey - Pohl, Uwe - Poór Zoltán - Wedell, Martin. Budapest - London: The British Council, Poór Zoltán: A média szerepe a gyermekkori nyelv-elsajátításban. Gyermekek és fiatalok a média vonzásában. Szerk.: Lovas György - Rab László. Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács Titkársága - Magyar Médiapedagógiai Kutató Intézet - Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, Poór Zoltán: Videoproduction in the Communicative Classroom. Key Notions In English Studies 1. Szerk.: Némethné Hock Ildikó - Ötvösné Vadnay Marianna. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Poór Zoltán: Az iskola szerepe az egyetemi szintű pedagógusképzésben. A Cholnoky Jenő Általános Iskola és Gimnázium Jubileumi Évkönyve. Szerk.: Frisch Gyula - Horváth Józsefné. Veszprém: Cholnoky Jenő Általános Iskola és Gimnázium, Poór Zoltán: A tanítási gyakorlat tapasztalatai a Veszprémi Egyetemen. A mentorképzés kívánatos rendszere. Szerk.: Falus Iván. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottság és Pedagógusképzési Albizottság - KulturKontakt Austria - Goethe Institut Budapest - The British Council Hungary, Poór Zoltán: Kecskeméti gyerekekkel Angliában. Kapcsolatok. Diáklevelezés és diákcsere az idegennyelv-oktatásban. Szerk.: Szablyár Anna Morvai Edit. Budapest: Soros Alapítvány, Majorosi Anna Poór Zoltán: Nyelvpedagógusok / Fachkrieterien Katalog für Sprachpädagogen. In: A pedagógus-továbbképzés problématára / Brennpunkte der Lehrerfort- und Weiterbildung. Szerk.: Majorosi Anna Perjés István. Székesfehérvár Budapest: Kodolányi János Főiskola OKKER Kiadó, Poór Zoltán: A videotechnika produktív alkalmazása a szakmaorientált nyelvoktatásban. Egy nemzetközi kutató-fejlesztő program tapasztalatai. Európai dimenziók a hazai nyelvpedagógiában. Szerk.: Kahánné Goldman Leonóra Poór Zoltán. Veszprém: Veszprémi Egyetem Európa Tanulmányok Központja Tallér Kiadó, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: Kereszttantervi törekvések egy új általános iskolai angol nyelvkönyvben. Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Szerk.: Lengyel Zsolt Navracsics Judit Nádasi Edit. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Poór Zoltán: A projektmódszer szerepe az idegen nyelvi nevelésben In: Projektmódszer II. Szerk.: Hegedűs Gábor. Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Poór Zoltán: A projektszemlélet a pedagógusképzésben és továbbképzésben. Projektpedagógia Projektmódszer X. Szerk.: Hegedűs Gábor Lesku Katalin. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Poór Zoltán: Gondolatok a mesterszintű szaktanárképzés gyakorlatiasságáról. MTA Pedagógiai Bizottság Szakmódszertani Albizottság III. Szakmódszertani Tanácskozás. Szerk.: Hegedűs Gábor Lesku Katalin. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Poór Zoltán: Pedagógusképzés és továbbképzés a változó pedagógusszerepek tükrében. Tanárképzés és tanárkép. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Szerk.: Óhidy Andrea Ewald Terhart Zsolnai József. Pápa: Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, Poór Zoltán: Gondolatok a multikulturalitásról és a multikulturális nevelésről. Diskurzus. Tudomány és művészet. Szerk.: Virágné Horváth Erzsébet. Szarvas: Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, Poór Zoltán: Field visit to the Hungarian-Netherlands School of Educational management (KÖVI). Does leadership matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. Eds.: Baráth Tibor Szabó Mária. Budapest Szeged: Nemzeti Tankönyvkiadó & Hungarian-Netherlands School of Educational Management University of Szeged, 2011

4 Külföldi szakkönyvekben megjelent tanulmányok: 62. Poór Zoltán: Variety of Video Applications in Foreign Language Classes. Neodidagmata XX. Poznan, Poór Zoltán: Language Learning through the Viewfinder - The Use of Video Camera in Developing Communication Skills. Les Nouvelles Technologies Educatives dans l apprentissage des langues vivantes: refléxion théorique et appluications practiques. Educational Technology in language learning: Theoretical considerations and practical applications. Lyon: Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Poór Zoltán: Catching up with new issues in pre-service teacher education. The Teacher Education Curriculum: The Picture Develops. Selected Papers from the Third Central European Teacher Education Conference, Prague. Eds.: Grmelová, Anna Higgins, Bernie Griffiths, Malcolm. London Prague: The British Council - ELTECS, Poór Zoltán: Lehrerbildung im Spiegel des Rollenwandels der Pädagogen. Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn. Hrsg.: Óhidy Andrea Terhart, Ewald Zsolnai József. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, Поор З. Боркач Є. І.: «Реалізація принципів болонського процесу у підготовці вчителів в Угорщині» Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Ред.: Маноха І. П. Київ: Гнозис, Magyarországi kiadású könyvek: 67. Poór Zoltán: Videós ötletek - a "Készülünk a nyelvvizsgára" című sorozat TIT gyermek nyelvi csoportokban való adaptálására. XVIII. Módszertani Körlevél. Szerk.: Németh Attila. Veszprém: TIT Veszprém megyei Szervezete, Bakonyi István Poór Zoltán Reuther, Tilmann Мухин, Леонид Шамшин, Леонид: Рабочая тетрадь для изучающих русский язык к видеопособию: Речевые ситуации - Добро пожаловать! Budapest: Общество венгеро-советской дружбы - Центральная школа им. Горького - ВАПРЯЛ, (a «Добро пожаловать! - Книга для учащегося к видеопособию» c. tankönyv: Русский язык, Москва - Globus Verlag, Wien - Brücken Verlag, Düsseldorf, módosított kiadása) 69. Poór Zoltán Somfai István: С приездом! -Köszöntünk Magyarországon! - Orosz nyelvkönyv - szakosított tantervű általános iskola 7. Budapest: Tankönyvkiadó, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: From Linda... to Pebbles - Tanmenetjavaslat szakosított tantervi angolkönyvek kisebb óraszámra való adaptálásához. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Közművelődési Intézete, Poór Zoltán: A kommunikatív szemlélet megvalósulási formái a gyermekkori nyelvoktatásban. Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Bradley, Terence - Enever, Janet - Gibson, Geoffrey - Gooch, Simon - Kiss Tamás Poór Zoltán - Wedell, Martin (eds.): The British Council Video Project Handbook 1997 (1-2). Budapest: The British Council, Csépes Ildikó - Gibson, Geoffrey - Pohl, Uwe Poór Zoltán - Wedell, Martin (eds.): Future Directions: The 2 nd ELT Conference on Teacher Training in the Carpathian Euro-region. Budapest London: The British Council - ELTECS, Bradley, Terence Poór Zoltán (eds.): ELT Developments in Schools. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Kahánné Goldman Leonóra Poór Zoltán (szerk.): Európai dimenziók a hazai nyelvpedagógiában. Veszprém: Veszprémi Egyetem Európa Tanulmányok Központja Tallér Kiadó, Poór Zoltán: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Poór Zoltán (szerk.): Nyelvpedagógiai kutatás és fejlesztés nemzetközi projektek keretében. Pilisborosjenő: Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Darabos Zsuzsánna - Forray R. Katalin - Horváth Zsuzsanna Poór Zoltán - Rádai Péter - Vámos Ágnes: Országjelentés Magyarország nyelvoktatás-politikai arculatának elkészítéséhez. Budapest: Oktatási Minisztérium, Darabos Zsuzsánna - Forray R. Katalin - Horváth Zsuzsanna Poór Zoltán - Rádai Péter - Vámos Ágnes: Country Report: Hungary. Budapest: Ministry of Education, 2003.

5 80. Beacco, Jean-Claude - Byram, Michael - Cink, Pavel - Gombos, Georg Poór Zoltán Sheils, Joseph: Language Education Policy Profile: Hungary. Strasbourg Budapest: Council of Europe Language Policy Division Ministry of Education Department of International Relations, Beacco, Jean-Claude - Byram, Michael - Cink, Pavel - Gombos, Georg Poór Zoltán Sheils, Joseph: Profile de la politique linguistique éducative: Hongrie. Strasbourg Budapest: Conséil de l Europe Division des politiques linguistiques - Budapest: Ministère de l Education Service des relations internationales, Beacco, Jean-Claude - Byram, Michael - Cink, Pavel - Gombos, Georg Poór Zoltán Sheils, Joseph: Nyelvoktatás-politikai arculat: Magyarország. Strasbourg Budapest: Európa Tanács Nyelvpolitikai Főosztálya Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, Bárdos Jenő Pintér Márta Poór Zoltán Rawlinson Zsuzsa Szentgyörgyi Szilárd (eds.): HUSSE Papers 5. Proceeddings of the Seventh Biennial Conference I. Veszprém: University of Veszprém Department of English and American Studies, Bárdos Jenő Pintér Márta Poór Zoltán Rawlinson Zsuzsa Szentgyörgyi Szilárd (eds.): HUSSE Papers 5. Proceeddings of the Seventh Biennial Conference II. Veszprém: University of Veszprém Department of English and American Studies, Farczádi Bencze Tamás Poór Zoltán Sárosdy Judit Vadnay Marianna: Applied Linguistics 1. for BA students in English. Budapest: Bölcsész Konzorcium - Károli Egyetemi Kiadó, Morvai Edit Poór Zoltán: Korai nyelvoktatás a magyar oktatási intézményekben. Budapest: Oktatási Minisztérium, Bandiné Liszt Amália Golubeva Irina Poór Zoltán - Poór Zsuzsánna: Projektpedagógiai folyamatok a gyermekkori nyelvpedagógiában. Veszprém: Tanárok Európai Egyesülete, Veszprém, Hegedűs Gábor Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia Projektmódszer VIII. IX. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Áment Erzsébet Fecskó Edina Heimann Ilona Kovács Andrea Kulcsárné Papp Enikő Makai Éva Poór Zoltán: Inklúzív nevelés Mindenki másképp egyforma Az integrációban attitűdformáló pedagógusképzési program. Kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Gál Balázs Hegedűsné Baranyai Nóra Hollósy Zsolt Poór Zoltán Vass Vilmos: A kulcskompetenciák diagnosztizálása és fejlesztése a felsőfokú szakképzésben. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó Külföldi kiadású könyvek: 91. Bakonyi István Poór Zoltán Reuther, Tilmann Мухин, Леонид Шамшин, Леонид: Добро пожаловать! - Книга для учащегося к видеопособию. Москва Wien Düsseldorf: Русский язык - Globus Verlag - Brücken Verlag, (Москва Paris: Русский язык - Ed. Libraire du Globe, 1989.) 92. Broady, Elspeth - Lemaire, Jean-Pierre - Lindström, Birgit Poór Zoltán: Focus on Production - Using the video camera to promote and evaluate oral skills in vocationally oriented language learning. Brighton: University of Brighton, Poór Zoltán - Sabathy, Maria - Strensersen, Josephine - Trantinella, Lindsay - Uibo, Mari: Arresting Images - Viewing to Learn. Strasbourg Graz Tregastel: The Council of Europe - European Centre for Modern Languages - Tregor Video, Cecilia Garido Daphne Goodfellow Poór Zoltán: Technologies de l information et de la communication dans la formation à distance: opportunités, défis et perspectives de développpement. Graz: Centre européen pour les langues vivantes, Бердичевский Анатолий - Ковалев Константин Пассов Ефим Poór Zoltán Végvári Valentina: Диалог с Россией. Видеокурс для продвинутого этапа. Санкт Петербург Graz: Златоуст European Centre for Modern Languages, Camilleri, Mario - Sollars, Valerie Leja, Helena - Martinez del Piñal, Teresa Poór Zoltán: Information and Communication Technologies and Young Language Learners. Graz: European Centre for Modern Languages, 2003.

6 97. Camilleri, Mario - Sollars, Valerie Leja, Helena - Martinez del Piñal, Teresa Poór Zoltán: Les technologies de l information et de la communication et les jeunes apprenants de langues. Graz: Centre européen pour les langues vivantes, Boldizsár Gábor - Bedynska, Magdalena - DeGabriele, Anthony - Girard, Geneviève - Kazlauskaitė, Daina - Kowalczyk, Krystyna - Moreno Artesero, José Joaquin Poór Zoltán - Szálka Márta: An Introduction to the Current European Context in Language Teaching. Graz: European Centre for Modern Languages, Boldizsár Gábor - Bedynska, Magdalena - DeGabriele, Anthony - Girard, Geneviève - Kazlauskaitė, Daina - Kowalczyk, Krystyna - Moreno Artesero, José Joaquin Poór Zoltán - Szálka Márta: Introduction au contexte européen actuel de l ernsiegnement des langues. Graz: Centre européen pour les langues vivantes, Byram, Michael - Coste, Daniel Poór Zoltán - Preotasa, Liliana - Speitz, Heike Thalgott, Philia: Language Education Policy Profile: Norway. Strasbourg Oslo: Council of Europe Language Policy Division Ministry of Education and Research, Marsh, David - Linnilä, Maija-Liisa - Ojala, Terhi - Peuraharju, Nancy Poór Zoltán - Stevens, Anne - Wiesemes, Rolf Wolff, Dieter: Special Educational Needs in Europe. The Teaching and Learning of Languages. Insights and Innovation. Teaching Languages to Learners with Specail Needs. Brussels: European Commission, Hazai kiadású digitális médiumok: 102. Áment Erzsébet Fecskó Edina Heimann Ilona Kovács Andrea Kulcsárné Papp Enikő Makai Éva Poór Zoltán: Inklúzív nevelés Mindenki másképp egyforma Az integrációban attitűdformáló pedagógusképzési program. Attitűdformáló CD-Rom a pedagógusképző intézmények részére. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 Hazai kiadású videofelvételek: 103. Enever, Janet Poór Zoltán (eds.): Early STEPS (Start to Teaching English in Primary School). Budapest: The British Council, Külföldi kiadású videofelvételek: 104. Broady, Elspeth Poór Zoltán (eds.): Focus on Production - Using the video camera to promote and evaluate oral skills in vocationally oriented language learning. Brighton: University of Brighton, Poór Zoltán - Sabathy, Maria - Strensersen, Josephine - Trantinella, Lindsay - Uibo, Mari (eds.): Arresting Images - Viewing to Learn. Strasbourg Graz Tregastel: The Council of Europe - European Centre for Modern Languages - Tregor Video, Бердичевский Анатолий - Ковалев Константин Пассов Ефим Poór Zoltán Végvári Valentina: Диалог с Россией. Видеокурс для продвинутого этапа. Санкт Петербург Graz: Златоуст European Centre for Modern Languages, 2002.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet

Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2011. augusztus 9-ig) EDDIGI BEOSZTÁSOK 1996 - Egyetemi adjunktus (Angol Nyelvoktatási Tanszék /2011-

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet

Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. szept. 9-ig) EDDIGI BEOSZTÁSOK 1996 - Egyetemi adjunktus (Angol Nyelvoktatási Tanszék /2011-

Részletesebben

1/4. Publikációs lista Török Balázs

1/4. Publikációs lista Török Balázs 1/4 Önálló publikációk: Jövőképek és irányíthatóság. Új pedagógiai szemle 61(10). (megj.: 2012) (9p.) Lebilincselő reformok a No Child Left Behind törvény oktatásirányítási vonatkozásai Niklas Luhmann

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

Dombi Judit. PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, tudományos segédmunkatárs

Dombi Judit. PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, tudományos segédmunkatárs Dombi Judit Születési hely, idő: Pécs, 1985. 01. 06. 7624 Pécs, Alkotmány u. 3. E-mail: judit_dombi@yahoo.co.uk Tel: +36-70-778-93-78 Állampolgárság: magyar Munkahely PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola,

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

Európai önéletrajz. Miskolci Egyetem BTK Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék

Európai önéletrajz. Miskolci Egyetem BTK Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z formátum Európai önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név DR. BIKICS GABRIELLA ANNA Cím TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA. 20. SZÁM 7. EMELET 3. AJTÓ. 3529 MISKOLC MAGYARORSZÁG Telefon 46 364

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

A tanárképzés minőségét meghatározó tényezők és a fejlesztés lehetőségei a tanárképző központok akkreditációja révén

A tanárképzés minőségét meghatározó tényezők és a fejlesztés lehetőségei a tanárképző központok akkreditációja révén A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 A tanárképzés minőségét meghatározó tényezők és a fejlesztés lehetőségei a tanárképző központok akkreditációja

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Kovács Judit. Részletes szakmai önéletrajz

Kovács Judit. Részletes szakmai önéletrajz Kovács Judit Részletes szakmai önéletrajz 2010 Részletes szakmai önéletrajz 2010 Személyi adatok Elérhetőségek: Végzettségek: Nyelvismeret Egyetemi beosztásai, feladatkörei: Név: Dr. Kovács Judit Egyetemi

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea Természettudományi és Technológiai Kar A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben Doktori (PhD) értekezés tézisei Kosáros Andrea Témavezetı: Dr. Lakatos Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL). [Távoktatás keretében is.] 2008. december 9. Régi nyomtatványok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Könyv formájában megjelenő tanulmány 1. Szűcs András, Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2006 (6);

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola + OM 36394 + 001. Alaprendelés 3 643 db 943 db 4 586 db

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola + OM 36394 + 001. Alaprendelés 3 643 db 943 db 4 586 db Tankönyv összesítő Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola + OM 36394 + 001 Rendelt darab EK-MaturaL_SB - Matura Leader Student's Book (with CD) Szerző(k): H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR 2010-2011 Részletes információ: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. Telefon: (74) 528-314 Fax: (74) 528-301

Részletesebben

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília 2013. Publikációs lista List of Publications Referált publikációk Referred publications 1. Sitkuné Görömbei Cecília: How to teach the

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY OF A GROUP OF SECONDARY-SCHOOL LEARNERS OF ENGLISH A MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Tanító szak 2015/2016. tanév

Záróvizsga témakörök Tanító szak 2015/2016. tanév Záróvizsga témakörök 2015/2016. tanév Záróvizsga tételek ÁMT 2016...... 2 Anyanyelvi nevelés... 2 Ének-zene... 3 Környezetismeret... 4 Matematika... 5 Technika... 6 Testnevelés... 7 Vizuális nevelés...

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Hunter College New York/ Pearson TDI oktatásmódszertani képzés Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Módszertan specializáció

ÖNÉLETRAJZ Hunter College New York/ Pearson TDI oktatásmódszertani képzés Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Módszertan specializáció ÖNÉLETRAJZ Zságer László Zsolt óraadó oktató Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2014-2016 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szak gazdaságdiplomáciai

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön

A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön Nikolov Marianne Pécsi Tudományegyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék nikolov@nostromo.pte.hu Budapest, 2011.

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név Cím Kovács Anikó 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044 E-mail Honlap Állampolgárság info@franciatudas.hu www.franciatudas.hu magyar Születési idő

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi F. út 2.) tel.

Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi F. út 2.) tel. Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi F. út 2.) tel./fax: 36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés szakmai

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Publikációs jegyzék. dr. Gábor Katalin - Közlemények:

Publikációs jegyzék. dr. Gábor Katalin - Közlemények: dr. Gábor Katalin - Közlemények: Publikációs jegyzék 1. Fel kell ismernünk, hogy leküzdhessük A tetvesség aktualitásáról Gábor K., Várkonyi Á., Farkas Z. Egészségügyi munka XXXII. évf. 5. sz. 145. old.,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

A tanulás-tanítás eredményessé tételéhez szükséges tudás keletkezése, megosztása és terjedése

A tanulás-tanítás eredményessé tételéhez szükséges tudás keletkezése, megosztása és terjedése A tanulás-tanítás eredményessé tételéhez szükséges tudás keletkezése, megosztása és terjedése TÁMOP-3.1.5 Országos Szaktanácsadói Konferencia 2015.05.07 Halász Gábor ELTE/OFI A pedagógusok szakmai tudása

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

nyelv és irodalom szak Történelem - német nyelv és irodalom szakos tanár

nyelv és irodalom szak Történelem - német nyelv és irodalom szakos tanár 1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Fénykép Vezetéknév / Utónév(ek) Nagyné Paksi Margit Cím(ek) Telefonszám(ok) E-mail(ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

E G Y E T E M I D O C E N S

E G Y E T E M I D O C E N S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nős [1985-1989] Berzsenyi Dániel Főiskola

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben