Dr. Poór Zoltán megjelent publikációi Magyarországi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Poór Zoltán megjelent publikációi Magyarországi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok:"

Átírás

1 Dr. Poór Zoltán megjelent publikációi Magyarországi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok: 1. Poór Zoltán: A képmagnó felhasználásának lehetőségei az idegen nyelvek oktatásában. Audiovizuális közlemények, Budapest, Poór Zoltán - Poór Zsuzsánna: Van-e helye a képmagnetofonnak az általános iskolai nyelvoktatásban? Megyei Pedagógiai Híradó, Veszprém, Poór Zoltán - Poór Zsuzsánna: Videoszimulációs nyelvoktatás az általános iskolában. Idegen nyelvek tanítása, Budapest, Poór Zoltán: Az ajkai pedagógus videomódszertani felkészüléséről. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, Poór Zoltán: Video az általános iskolai nyelvoktatásban. AV kommunikáció, Budapest, Poór Zoltán: Egy videózó nyelvtanár ötletei és javaslatai. Videotechnika, Budapest, Poór Zoltán: Képszalaggal a barátságra nevelés útján. MSzBT Értesítő, Budapest, Poór Zoltán: A képregények egy gyakorló nyelvtanár szemével. Könyvtáros, Budapest, Poór Zoltán: A képmagnó szerepe iskolánk életében. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, Poór Zoltán: Feljegyzések Brightonból. Pedagógiai Technológia, Veszprém, Berényiné Sáfrán Éva - Geiszler Ágnes - Poór Zoltán - Posgay Éva - Szabó Éva Anikó: Megmérettünk... Idegen nyelvek tanítása, Budapest, Poór Zoltán: Angoloktatási napok Ajkán. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, Poór Zoltán: Hogyan tanulunk videózni? Oktatás - Informatika, Budapest, Poór Zoltán: Videoprojektek a gyermek-nyelvoktatásban. AV kommunikáció, Budapest, Poór Zoltán: Szép időnk van... - Autentikus anyagokra épített nyelvórák az "Időjárás" témakörben. Iskolakultúra, Budapest, (1993) Poór Zoltán: Melldöngetés és dünnyögés az orosztanárok átképzése kapcsán. Nyelv*Info, Budapest, , Poór Zoltán: Tárjuk szélesre iskoláink kapuit! Európai pedagógiai együttműködési programok és a bennük rejlő távlatok. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, Poór Zoltán: In Focus: The University of Veszprém. School Experience, Budapest, (1997) Poór Zoltán: Learner Autonomy in Teaching English as a Foreign Language to Young Learners. Resources Pool Newsletter, Budapest, 1.2. (1997) Németh Éva Poór Zoltán: What Makes a Good Mentor (Course)? School Experience, Budapest, Special Issue (1997) Csuta Béla - Kurtán Zsuzsa Poór Zoltán - Rawlinson Zsuzsa: Academic Assistance in Veszprém. Resources Pool Newsletter, Budapest, 2.2. (1998) Poór Zoltán - Probyn, Margie: You never stop learning. - Continuous School-based Teacher Education. Report on a workshop. School Experience, Budapest, Special Issue (1998) Poór Zoltán: The Co-operation of Methodologists and Mentors of Several Subject Areas. Resources Pool Newsletter, Budapest, 3.2. (1999) 7-9. (Utánközlés: School Experience, Budapest 3.1. (1999) Poór Zoltán - Rádai Péter: Gondolatok a hazai nyelvpedagógus-képzésről, -továbbképzésről. Nyelv*Info, Budapest, Poór Zoltán - Poór Zsuzsánna: Reális helyzetek a nyelvelsajátításban. Nyelv*Info, Budapest,

2 Külföldi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok: 26. Bakonyi István Poór Zoltán: «Видеотехника для обучения речи в вузах и школах Венгрии.» Русский язык за рубежом, Москва, Bakonyi István Poór Zoltán: «Роль видеотехники на уроках русского языка в Венгрии.» Mitteilungen für Lehrer Slawischer Fremdsprachen, Wien, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: Videosimulationsübungen im Russischunterricht mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren in Ungarn. Zielsprache Russisch, Ismaning bei München, Poór Zoltán: Videota käytetään Unkarin kouluissa. Tempus, Helsinki, Lonergan, Jack - Poór Zoltán: A Video Perspective from Hungary. ELT Journal, (1991) Poór Zoltán: Mentor-Training Workshops for Latvian and Lithuanian Teachers of EFL. Dialogas, Vilnius, , 12. Recenziók: 32. Poór Zoltán: Küldetés az éterből. Iskolakultúra, Budapest, 4.3. (1994) Poór Zoltán: Tudáspróbánk oroszból. Nyelv*Info, Budapest, Poór Zoltán: The IATEFL Video Archive Database. IATEFL-Hungary Newsletter, Poór Zoltán: New Methodologies in Foreign Language Learning and Teaching. Neue Methoden im Fremdsprachenunterricht. Modern Nyelvoktatás, Poór Zoltán: Bemutatkozik a School Experience. Nyelv*Infó, Poór Zoltán: Korszerű hazai angolkönyvek az iskolákban. Modern Nyelvoktatás, Magyarországi szakkönyvekben megjelent tanulmányok: 38. Poór Zoltán. Képmagnetofonos gyakorlatok általános iskolai orosznyelvi órákon. Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben V. Szerk.: Poór Ferenc. Veszprém: Országos Oktatástechnikai Központ, Poór Zoltán: A videovisszacsatolás lehetősége és gyakorlata idegen nyelvi foglalkozásokon. Nyelvpedagógiai Írások VIII. Szerk.: Papp Ferenc. Budapest: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Poór Zoltán: A nyelvórai videózás gyakorlata és távlatai az általános iskolában. Oktatástechnológiai füzetek 2. Szerk.: Wallner Tamás. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK, Poór Zoltán: A nyelvórai videózás módszertani változatosságáról. Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben VI. Szerk.: Poór Ferenc. Veszprém: Országos Oktatástechnikai Központ, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: Videoszimulációs nyelvoktatás az általános iskolában. Metodikai olvasókönyv -Tanulmányok az orosz nyelv tanításának elméletéről és gyakorlatáról. Szerk.: Lieber Péterné - Pogány Béla - Haraszti Klára. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987., (Az Idegen nyelvek tanítása c. folyóiratban megjelent tanulmány utánközlése) 43. Poór Zoltán: A videó használata a gyermek-nyelvoktatásban. Módszerek és tananyagok a gyermekek iskolán kívüli idegennyelv-oktatásában. Szerk.: Basel Péter. Budapest: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: «Ребята с камерой - Продуктивные способы на видеоуроках.» Видео на уроке иностранного языка. Szerk.: Bakonyi István - Kádas Géza - Vécsey Ljubóv. Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Poór Zoltán: A videokamera szerepe a szakmaorientált nyelvoktatásban. Beszámoló egy nemzetközi kutató-fejlesztő projektről. Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Veszprém, Szerk.: Lengyel Zsolt - Navrasics Judit. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Гармашова, Ирина Poór Zoltán: «О принципах создания и использования на занятиях по русскому языку с иностранцами видеохрестоматии по жестовой коммуникации.» Slavica Quinqueeclesiensia III.: Материалы III-й международной конференции «Теория и практика преподавания славянских языков». Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv Filológiai Tanszék,

3 47. Poór Zoltán: Catering for University Undergraduates' Interest in Primary TEFL. Future Directions: The 2 nd ELT Conference on Teacher Training in the Carpathian Euro-region. Szerk.: Csépes Ildikó - Gibson, Geoffrey - Pohl, Uwe - Poór Zoltán - Wedell, Martin. Budapest - London: The British Council, Poór Zoltán: A média szerepe a gyermekkori nyelv-elsajátításban. Gyermekek és fiatalok a média vonzásában. Szerk.: Lovas György - Rab László. Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács Titkársága - Magyar Médiapedagógiai Kutató Intézet - Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, Poór Zoltán: Videoproduction in the Communicative Classroom. Key Notions In English Studies 1. Szerk.: Némethné Hock Ildikó - Ötvösné Vadnay Marianna. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Poór Zoltán: Az iskola szerepe az egyetemi szintű pedagógusképzésben. A Cholnoky Jenő Általános Iskola és Gimnázium Jubileumi Évkönyve. Szerk.: Frisch Gyula - Horváth Józsefné. Veszprém: Cholnoky Jenő Általános Iskola és Gimnázium, Poór Zoltán: A tanítási gyakorlat tapasztalatai a Veszprémi Egyetemen. A mentorképzés kívánatos rendszere. Szerk.: Falus Iván. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottság és Pedagógusképzési Albizottság - KulturKontakt Austria - Goethe Institut Budapest - The British Council Hungary, Poór Zoltán: Kecskeméti gyerekekkel Angliában. Kapcsolatok. Diáklevelezés és diákcsere az idegennyelv-oktatásban. Szerk.: Szablyár Anna Morvai Edit. Budapest: Soros Alapítvány, Majorosi Anna Poór Zoltán: Nyelvpedagógusok / Fachkrieterien Katalog für Sprachpädagogen. In: A pedagógus-továbbképzés problématára / Brennpunkte der Lehrerfort- und Weiterbildung. Szerk.: Majorosi Anna Perjés István. Székesfehérvár Budapest: Kodolányi János Főiskola OKKER Kiadó, Poór Zoltán: A videotechnika produktív alkalmazása a szakmaorientált nyelvoktatásban. Egy nemzetközi kutató-fejlesztő program tapasztalatai. Európai dimenziók a hazai nyelvpedagógiában. Szerk.: Kahánné Goldman Leonóra Poór Zoltán. Veszprém: Veszprémi Egyetem Európa Tanulmányok Központja Tallér Kiadó, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: Kereszttantervi törekvések egy új általános iskolai angol nyelvkönyvben. Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Szerk.: Lengyel Zsolt Navracsics Judit Nádasi Edit. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Poór Zoltán: A projektmódszer szerepe az idegen nyelvi nevelésben In: Projektmódszer II. Szerk.: Hegedűs Gábor. Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Poór Zoltán: A projektszemlélet a pedagógusképzésben és továbbképzésben. Projektpedagógia Projektmódszer X. Szerk.: Hegedűs Gábor Lesku Katalin. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Poór Zoltán: Gondolatok a mesterszintű szaktanárképzés gyakorlatiasságáról. MTA Pedagógiai Bizottság Szakmódszertani Albizottság III. Szakmódszertani Tanácskozás. Szerk.: Hegedűs Gábor Lesku Katalin. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Poór Zoltán: Pedagógusképzés és továbbképzés a változó pedagógusszerepek tükrében. Tanárképzés és tanárkép. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Szerk.: Óhidy Andrea Ewald Terhart Zsolnai József. Pápa: Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, Poór Zoltán: Gondolatok a multikulturalitásról és a multikulturális nevelésről. Diskurzus. Tudomány és művészet. Szerk.: Virágné Horváth Erzsébet. Szarvas: Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, Poór Zoltán: Field visit to the Hungarian-Netherlands School of Educational management (KÖVI). Does leadership matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. Eds.: Baráth Tibor Szabó Mária. Budapest Szeged: Nemzeti Tankönyvkiadó & Hungarian-Netherlands School of Educational Management University of Szeged, 2011

4 Külföldi szakkönyvekben megjelent tanulmányok: 62. Poór Zoltán: Variety of Video Applications in Foreign Language Classes. Neodidagmata XX. Poznan, Poór Zoltán: Language Learning through the Viewfinder - The Use of Video Camera in Developing Communication Skills. Les Nouvelles Technologies Educatives dans l apprentissage des langues vivantes: refléxion théorique et appluications practiques. Educational Technology in language learning: Theoretical considerations and practical applications. Lyon: Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Poór Zoltán: Catching up with new issues in pre-service teacher education. The Teacher Education Curriculum: The Picture Develops. Selected Papers from the Third Central European Teacher Education Conference, Prague. Eds.: Grmelová, Anna Higgins, Bernie Griffiths, Malcolm. London Prague: The British Council - ELTECS, Poór Zoltán: Lehrerbildung im Spiegel des Rollenwandels der Pädagogen. Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn. Hrsg.: Óhidy Andrea Terhart, Ewald Zsolnai József. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, Поор З. Боркач Є. І.: «Реалізація принципів болонського процесу у підготовці вчителів в Угорщині» Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Ред.: Маноха І. П. Київ: Гнозис, Magyarországi kiadású könyvek: 67. Poór Zoltán: Videós ötletek - a "Készülünk a nyelvvizsgára" című sorozat TIT gyermek nyelvi csoportokban való adaptálására. XVIII. Módszertani Körlevél. Szerk.: Németh Attila. Veszprém: TIT Veszprém megyei Szervezete, Bakonyi István Poór Zoltán Reuther, Tilmann Мухин, Леонид Шамшин, Леонид: Рабочая тетрадь для изучающих русский язык к видеопособию: Речевые ситуации - Добро пожаловать! Budapest: Общество венгеро-советской дружбы - Центральная школа им. Горького - ВАПРЯЛ, (a «Добро пожаловать! - Книга для учащегося к видеопособию» c. tankönyv: Русский язык, Москва - Globus Verlag, Wien - Brücken Verlag, Düsseldorf, módosított kiadása) 69. Poór Zoltán Somfai István: С приездом! -Köszöntünk Magyarországon! - Orosz nyelvkönyv - szakosított tantervű általános iskola 7. Budapest: Tankönyvkiadó, Poór Zoltán Poór Zsuzsánna: From Linda... to Pebbles - Tanmenetjavaslat szakosított tantervi angolkönyvek kisebb óraszámra való adaptálásához. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Közművelődési Intézete, Poór Zoltán: A kommunikatív szemlélet megvalósulási formái a gyermekkori nyelvoktatásban. Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Bradley, Terence - Enever, Janet - Gibson, Geoffrey - Gooch, Simon - Kiss Tamás Poór Zoltán - Wedell, Martin (eds.): The British Council Video Project Handbook 1997 (1-2). Budapest: The British Council, Csépes Ildikó - Gibson, Geoffrey - Pohl, Uwe Poór Zoltán - Wedell, Martin (eds.): Future Directions: The 2 nd ELT Conference on Teacher Training in the Carpathian Euro-region. Budapest London: The British Council - ELTECS, Bradley, Terence Poór Zoltán (eds.): ELT Developments in Schools. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Kahánné Goldman Leonóra Poór Zoltán (szerk.): Európai dimenziók a hazai nyelvpedagógiában. Veszprém: Veszprémi Egyetem Európa Tanulmányok Központja Tallér Kiadó, Poór Zoltán: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Poór Zoltán (szerk.): Nyelvpedagógiai kutatás és fejlesztés nemzetközi projektek keretében. Pilisborosjenő: Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Darabos Zsuzsánna - Forray R. Katalin - Horváth Zsuzsanna Poór Zoltán - Rádai Péter - Vámos Ágnes: Országjelentés Magyarország nyelvoktatás-politikai arculatának elkészítéséhez. Budapest: Oktatási Minisztérium, Darabos Zsuzsánna - Forray R. Katalin - Horváth Zsuzsanna Poór Zoltán - Rádai Péter - Vámos Ágnes: Country Report: Hungary. Budapest: Ministry of Education, 2003.

5 80. Beacco, Jean-Claude - Byram, Michael - Cink, Pavel - Gombos, Georg Poór Zoltán Sheils, Joseph: Language Education Policy Profile: Hungary. Strasbourg Budapest: Council of Europe Language Policy Division Ministry of Education Department of International Relations, Beacco, Jean-Claude - Byram, Michael - Cink, Pavel - Gombos, Georg Poór Zoltán Sheils, Joseph: Profile de la politique linguistique éducative: Hongrie. Strasbourg Budapest: Conséil de l Europe Division des politiques linguistiques - Budapest: Ministère de l Education Service des relations internationales, Beacco, Jean-Claude - Byram, Michael - Cink, Pavel - Gombos, Georg Poór Zoltán Sheils, Joseph: Nyelvoktatás-politikai arculat: Magyarország. Strasbourg Budapest: Európa Tanács Nyelvpolitikai Főosztálya Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, Bárdos Jenő Pintér Márta Poór Zoltán Rawlinson Zsuzsa Szentgyörgyi Szilárd (eds.): HUSSE Papers 5. Proceeddings of the Seventh Biennial Conference I. Veszprém: University of Veszprém Department of English and American Studies, Bárdos Jenő Pintér Márta Poór Zoltán Rawlinson Zsuzsa Szentgyörgyi Szilárd (eds.): HUSSE Papers 5. Proceeddings of the Seventh Biennial Conference II. Veszprém: University of Veszprém Department of English and American Studies, Farczádi Bencze Tamás Poór Zoltán Sárosdy Judit Vadnay Marianna: Applied Linguistics 1. for BA students in English. Budapest: Bölcsész Konzorcium - Károli Egyetemi Kiadó, Morvai Edit Poór Zoltán: Korai nyelvoktatás a magyar oktatási intézményekben. Budapest: Oktatási Minisztérium, Bandiné Liszt Amália Golubeva Irina Poór Zoltán - Poór Zsuzsánna: Projektpedagógiai folyamatok a gyermekkori nyelvpedagógiában. Veszprém: Tanárok Európai Egyesülete, Veszprém, Hegedűs Gábor Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia Projektmódszer VIII. IX. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Áment Erzsébet Fecskó Edina Heimann Ilona Kovács Andrea Kulcsárné Papp Enikő Makai Éva Poór Zoltán: Inklúzív nevelés Mindenki másképp egyforma Az integrációban attitűdformáló pedagógusképzési program. Kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Gál Balázs Hegedűsné Baranyai Nóra Hollósy Zsolt Poór Zoltán Vass Vilmos: A kulcskompetenciák diagnosztizálása és fejlesztése a felsőfokú szakképzésben. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó Külföldi kiadású könyvek: 91. Bakonyi István Poór Zoltán Reuther, Tilmann Мухин, Леонид Шамшин, Леонид: Добро пожаловать! - Книга для учащегося к видеопособию. Москва Wien Düsseldorf: Русский язык - Globus Verlag - Brücken Verlag, (Москва Paris: Русский язык - Ed. Libraire du Globe, 1989.) 92. Broady, Elspeth - Lemaire, Jean-Pierre - Lindström, Birgit Poór Zoltán: Focus on Production - Using the video camera to promote and evaluate oral skills in vocationally oriented language learning. Brighton: University of Brighton, Poór Zoltán - Sabathy, Maria - Strensersen, Josephine - Trantinella, Lindsay - Uibo, Mari: Arresting Images - Viewing to Learn. Strasbourg Graz Tregastel: The Council of Europe - European Centre for Modern Languages - Tregor Video, Cecilia Garido Daphne Goodfellow Poór Zoltán: Technologies de l information et de la communication dans la formation à distance: opportunités, défis et perspectives de développpement. Graz: Centre européen pour les langues vivantes, Бердичевский Анатолий - Ковалев Константин Пассов Ефим Poór Zoltán Végvári Valentina: Диалог с Россией. Видеокурс для продвинутого этапа. Санкт Петербург Graz: Златоуст European Centre for Modern Languages, Camilleri, Mario - Sollars, Valerie Leja, Helena - Martinez del Piñal, Teresa Poór Zoltán: Information and Communication Technologies and Young Language Learners. Graz: European Centre for Modern Languages, 2003.

6 97. Camilleri, Mario - Sollars, Valerie Leja, Helena - Martinez del Piñal, Teresa Poór Zoltán: Les technologies de l information et de la communication et les jeunes apprenants de langues. Graz: Centre européen pour les langues vivantes, Boldizsár Gábor - Bedynska, Magdalena - DeGabriele, Anthony - Girard, Geneviève - Kazlauskaitė, Daina - Kowalczyk, Krystyna - Moreno Artesero, José Joaquin Poór Zoltán - Szálka Márta: An Introduction to the Current European Context in Language Teaching. Graz: European Centre for Modern Languages, Boldizsár Gábor - Bedynska, Magdalena - DeGabriele, Anthony - Girard, Geneviève - Kazlauskaitė, Daina - Kowalczyk, Krystyna - Moreno Artesero, José Joaquin Poór Zoltán - Szálka Márta: Introduction au contexte européen actuel de l ernsiegnement des langues. Graz: Centre européen pour les langues vivantes, Byram, Michael - Coste, Daniel Poór Zoltán - Preotasa, Liliana - Speitz, Heike Thalgott, Philia: Language Education Policy Profile: Norway. Strasbourg Oslo: Council of Europe Language Policy Division Ministry of Education and Research, Marsh, David - Linnilä, Maija-Liisa - Ojala, Terhi - Peuraharju, Nancy Poór Zoltán - Stevens, Anne - Wiesemes, Rolf Wolff, Dieter: Special Educational Needs in Europe. The Teaching and Learning of Languages. Insights and Innovation. Teaching Languages to Learners with Specail Needs. Brussels: European Commission, Hazai kiadású digitális médiumok: 102. Áment Erzsébet Fecskó Edina Heimann Ilona Kovács Andrea Kulcsárné Papp Enikő Makai Éva Poór Zoltán: Inklúzív nevelés Mindenki másképp egyforma Az integrációban attitűdformáló pedagógusképzési program. Attitűdformáló CD-Rom a pedagógusképző intézmények részére. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 Hazai kiadású videofelvételek: 103. Enever, Janet Poór Zoltán (eds.): Early STEPS (Start to Teaching English in Primary School). Budapest: The British Council, Külföldi kiadású videofelvételek: 104. Broady, Elspeth Poór Zoltán (eds.): Focus on Production - Using the video camera to promote and evaluate oral skills in vocationally oriented language learning. Brighton: University of Brighton, Poór Zoltán - Sabathy, Maria - Strensersen, Josephine - Trantinella, Lindsay - Uibo, Mari (eds.): Arresting Images - Viewing to Learn. Strasbourg Graz Tregastel: The Council of Europe - European Centre for Modern Languages - Tregor Video, Бердичевский Анатолий - Ковалев Константин Пассов Ефим Poór Zoltán Végvári Valentina: Диалог с Россией. Видеокурс для продвинутого этапа. Санкт Петербург Graz: Златоуст European Centre for Modern Languages, 2002.

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája acta paedagogica Tartalom A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Ambrus Attiláné Kéri Katalin 2 Bartha Árpád 6 Bárdossy Ildikó 7 Dudás Margit 12 Kocsis Mihály 13

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

2004.01. Ph.D fokozat (summa cum laude) elnyerése az ELTE Germanisztikai Intézet Doktori iskolájában

2004.01. Ph.D fokozat (summa cum laude) elnyerése az ELTE Germanisztikai Intézet Doktori iskolájában S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. Dringó-Horváth Ida Szül. idő: 1973. jan. 4. Szül. hely: Budapest Állampolgárság: magyar Nyelvtudás: német (felsőfok), angol (középfok) ISKOLÁK,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben Baja, 2013 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanári, oktatói pályafutás: 1966: diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar, magyar-orosz szakos középiskolai tanár 1966-68: általános iskolai tanár (III. ker. Csillaghegy)

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben