Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény"

Átírás

1 Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Középfok 2. Írásbeli ITK Origó típusú nyelvvizsgára készülıknek

2 Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban a Középfok 2 című angol nyelvvizsga felkészítő e-könyvet úgy állítottam össze, hogy ennek segítségével egyénileg is tudj készülni a Középfokú írásbeli Origó nyelvvizsga típusra. Értékes nyelvvizsga rutint szerezhetsz: mivel a választott nyelvvizsga típusnak megfelelő feladatsorokkal készülsz fel, a nyelvvizsgán már rutinosan fogod tudni megoldani a feladatokat Tejes nyelvvizsga feladatsorok: a tananyag öt fejezetben összesen 20 gyakorló vizsgafeladatot tartalmaz. Így mielőtt elmész vizsgázni, többször is alaposan begyakorolhatod a tudásod mindegyik feladat típusban Megoldásokkal: a teljes tesztgyűjtemény a megoldásokat is tartalmazza, így könnyen leellenőrizheted a válaszaid helyességét Ebben a fájlban mindegyik feladat típusból található egy Origó középfokú írásbeli minta feladatsor A teljes e-tananyag megoldókulccsal megrendelhető a weboldalon. Jó gyakorlást és sikeres vizsgafelkészülést kívánok! Király Mónika Angol nyelvtanár Web: 2

3 MINTA FELADATSOR 3

4 Feladat tı pusok Use of English 50 kérdéses feleletválasztós teszt. A megadott négy lehetőség közül kell kiválasztani az egyetlen helyes megoldást. Ennél a teszt típusnál nagyon kell figyelni, mert könnyen el lehet nézni egy-egy megoldást. A teszt a helyes angol nyelvhasználatot méri, a mondatok főleg a nyelvtani tudásra koncentrálnak, ritkábban előfordul szókincset mérő feladat is. Szótár nem használható. Reading comprehension Olvasási készséget mérő feladat. A szöveg elolvasása után magyarul kell válaszolni a feltett kérdésekre. A válaszadásnál figyelni kell arra, hogy jól megfogalmazott, egész mondatokban válaszoljunk. A válaszoknak minden olyan információs elemet tartalmaznia kell, amely az adott kérdéshez tartozik. A szövegben szinte biztos, hogy sok ismeretlen szóval találkozunk. A vizsgán ne keressük ki mindet a szótárból. Erre egyrészt időnk sem lesz, másrészt nincs is mindenre szükség. Csak azokat a szavakat próbáljuk meg felismerni és kiszótárazni, amelyek az adott kérdésekre adandó válaszokhoz szükségesek. Szótár használata megengedett. Translation Egy rövidebb, angol nyelvű szöveget kell magyarra fordítani. Itt két dolgot kell jól kiegyensúlyozni. Egyrészt amennyire lehet, tartani kell a szöveghűséget, tehát ne fordítsunk az eredeti szövegtől nagyon eltérő dolgokat. Másrészt viszont semmiképp se törekedjünk a szóról-szóra fordításra, mert a cél az, hogy a végén elkészült magyar szöveg jó hangzású legyen. Ezért miután elkészültünk a fordítással, olvassuk át úgy, mintha nem fordítás, hanem eredetileg magyarul írt szöveg lenne és ellenőrizzük, hogy magyarosan hangzik-e. Szótár használata megengedett Writing Íráskészséget mérő feladat. Egy kb. 180 szóból álló (kb sor) levél- vagy fogalmazásírás. Két felkínált téma közül egyet kell kiválasztani, és azt kidolgozni. Minden megadott szempontra ki kell térni. Figyelni kell arra, hogy a szöveget nem ömlesztett formában kell megírni, hanem megfelelően bekezdésekre kell tagolni. Levélírás esetén be kell tartani az angol levélformátumra vonatkozó formai követelményeket. (Címzés, dátum, megszólítás, elköszönés, aláírás). Szótár használata megengedett. A gyakorlókönyvben minden rész végén találsz megoldókulcsot, amellyel ellenőrizheted megoldásaidat. Egyedül a levélírási feladathoz nincs megoldókulcs, hiszen a levélírás kreatív jellegű feladat, így annak nem létezik egyféle jó megoldása. Az olvasott szöveg értése (Reading comprehension) feladatnál sárgával vannak kiemelve a megoldókulcsban azok a szövegrészek, amelyek a kérdésekre adandó válaszokhoz tartalmazzák az információt. 4

5 Set 1 Test 1 Use of English 1. Before to bed I always have a shower. A. going B. I m C. to go D. gone 2. Although the test was very easy, students passed. A. some B. none C. few D. a few 3. The party was awful. I wish I the invitation. A. had not accepted B. hadn t expected C. didn t accept D. did not expect 4. He told me he to South America several times. A. has been B. went C. had been gone D. had been 5. He admitted the money from the company s safe. A. to have stolen B. to have been stolen C. that he stealed D. stealing 6. Don t take my pen away,? A. do you B. don t you C. will you D. should I 7. at the party? A. Who did you spoke with B. Who did you talk to C. Who to did you chat D. To who did you speak 5

6 8. the jacket cost a fortune, she bought it. A. Although B. Even C. As if D. Despite of 9. Do you have a sister? Yes, A. I have B. I do two sisters C. I have got D. I do 10. I went to Madrid last summer. You d been to Spain before,? A. haven t you B. wouldn t you C. didn t you D. hadn t you 11. We saw a lot of in the field. A. beef B. calf C. cattle D. cow 12. Everything s going well. Fortunately, we any problems so far. A. didn t have B. weren t having C. haven t had D. hadn t had 13. If you re not sure, ask him. A. does he want to come or doesn t B. that he wants to come C. whether does he want to come D. if he wants to come 14. Everybody wanted to see the big show,? A. didn t it B. didn t he C. didn t everybody D. didn t they 15. They are going to the party a red car. A. with B. in C. by D. on 16. Will she the children play in the garden? A. say B. allow C. ask D. let 6

7 17. He. I ve just spoken to him upstairs. A. can t be cutting the grass B. must watch the television C. mustn t be working outside D. ought be in his room 18. I m sure she didn t mean. you. A. to hurt B. disturb C. ignoring D. to upsetting 19. Please tell Mark what happened you see him. A. as soon as B. therefore C. while D. for 20. I know he s angry with me., I ll try to talk to him about this matter again. A. Although B. However C. Even that D. In order that 21. They a uniform every day when they worked for that company. A. were allow to wear B. have had to wear C. were made to wear D. should wear 22. How many do we need to put in it? A. glass of wine B. pinches of salt C. lumps of sugars D. piece of apples 23. I ll tell him what you said you like it. A. whether; or not B. if; or no C. - ; or don t D. if; if you not 24. There s a table the cupboard and the sofa. A. between B. among C. opposite of D. in front 25. His hearing-aid isn t working. He A. has to had it fixed B. will need to get repaired C. has had got it sewed D. will have to get it mended 7

8 26. For information please contact our office. A. farer B. farther C. more further D. further 27. If only I knew to do. A. that B. what C. which D You so many eggs. We ve got some in the fridge. A. wouldn t to have bought B. shouldn t to have bought C. needn t have bought D. oughtn t have bought 29. I ll never forget the day we met. A. that B. on when C. in which D. what on 30. A. What did they say when are they coming? B. How long do you think he s been learning Spanish? C. How often does she say does she go swimming? D. Why did he ask that what do you think of the project? 31. Shall we go to the pub? Yes,. A. I d love. B. I would C. we shall. D. let s. 32. My room is in a mess. It needs A. to clean B. cleaning C. to cleaned D. be cleaned 33. Sue loves sleeping and she isn t used early. A. getting up B. to get up C. get up D. to getting up 34. house is bigger than. A. Ours; your B. Our; your C. Our; yours D. Ours; yours 8

9 35. Patrick didn t speak to me till I to him. A. apologized B. didn t apologized C. had apologized D. hadn t apologized 36. Do you fancy a drink? A. Yes, I would. B. I like it. C. Yes, I d like to. D. I d love one. 37. Christine is, isn t she? A. a so nice B. so nice C. such a nice D. such nice 38. What! A. lovely weather B. a colourful clothes C. beautiful day D. a expensive coat 39. Would you be open the window? A. as kind as B. so kind as to C. kind so to D. that kind to 40. My cousin sales representative. A. job is B. work as C. is a D. works like 41. get you an aspirin? Would you? That s very kind of you. A. Shall I B. Could you C. Will I D. Should you 42. I suppose Gary has. A. made a good work B. done a good work C. made a good job D. done a good job 43. The Browns in Ohio for six years, then they moved to Texas. A. has lived B. lived C. have lived D. have been living 9

10 44. I reckon are very romantic. A. French B. the French C. Frenches D. the Frenches 45. We d better go,? A. hadn t we B. would we C. should we D. aren t we 46. If you don t know his phone number, you can look it in the telephone directory. A. for B. on C. to D. up 47. We can get a taxi. It s not far so we. A. walk B. might go by foot C. might as well walk D. can go too 48. Do you know? A. how many languages she speaks B. if she want to sell her house C. where did she go yesterday D. how old is she 49. It s not 25 pounds for it. You can get the same shirt for only 15.. A. worth paying B. point in paying C. use in paying D. reason to pay 50. He saw we had a new carpet. He didn t come in until he his shoes. A. took off B. didn t take off C. had taken off D. hadn t taken off 10

11 Test 2 Reading comprehension Making a difference Making the transition into college is a challenge even under the best of circumstances. Imagine how much more difficult it must be when a young person has no support system whatsoever -- no parents to help pave the way, no "Bank of Mom and Dad" to fall back on, no loved one to simply listen at the end of a difficult day. Thousands of young people aging out of the foster care system are in exactly that position. They share the same hopes, dreams and determination as their peers in traditional families. Yet without access to support -- both emotional and financial -- studies show only a handful of the 26,000 teens leaving foster care after age 18 have a chance of getting a college degree and readying themselves for today s competitive workplace. With the right support, however, these youth can graduate from college and other training programs at a rate comparable to their peers in the general population. And millions of Americans have the chance to make a difference in their lives by providing that support. Through the Orphan Foundation of America (OFA), ordinary citizens are helping in many ways. In addition to the $15 million in funding for postsecondary education that the organization awards every year, OFA provides former foster children with the emotional and social support so vital to the success of all college students. OFA relies on the efforts of people who, in addition to making monetary donations, offer their time as online mentors and coaches, internship providers, care package contributors, and even charitable knitters. "The hardest part of coming out of the foster care system is not having a family base," says Sharim Grimes, who received a scholarship from OFA and is currently a finance major at Howard University in Washington, D.C. "There are times you really need to talk to someone, and you don t have the proper resources. But OFA has been there every step of the way for me and thousands of others, and it has definitely made a positive impact in our lives. I am successful; I m graduating next year. And I could not have done it without OFA." "It s very different not having a parent in your corner," agrees Helen Sharp, an OFA scholar and recent graduate of Indiana University. "To have an entire organization that really cares about you and does things just for you personally makes you feel like you re the most special person in the entire world." Grimes and Sharp are just two of the many bright and talented foster youth who have overcome the odds with OFA s support. There are several effective ways individuals and firms can help thousands more like them to make a successful transition into adulthood: Companies can sponsor an OFA scholarship that will cover the cost of tuition, books and approved living expenses for a student struggling to make ends meet and achieve academically at the same time. Each year, 2,000 young people apply for OFA scholarships funded by individuals, foundations and corporations. It is also a good idea to host an intern at your company through OFA s InternAmerica program, which helps foster youth gain realworld job experience and germinate their careers. Individuals can mentor a student through OFA s national online volunteer mentoring program. All mentors are welcome, and there is a special need for male African American mentors. Through convenient online contact, mentors let young people know that someone cares about them and is ready to help them cope with the academic, social and emotional challenges of college. You can also participate in OFA s Red Scarf Project by knitting a red scarf. From September through December, the organization collects red scarves to include in its Valentine s Day care packages. You can also contribute to the Red Scarf Fund for Foster Youth through your PayPal account. 11

12 Válaszoljon magyarul az alábbi kérdésekre. 1. Miért rosszabbak a volt állami gondozottak esélyei a továbbtanulásra? 2. Milyen segítséget kap az OFA a fiatalok támogatásához? 3. Ki a cikkben szereplő Sharim Grimes? 4. Mit mond az OFA-ról Helen Sharp? 5. Anyagilag hogyan segíthetnek a cégek az OFA-n keresztül? 6. Kiktől származnak az OFA pénzeszközei? 7. Az anyagi segítségen túl, hogyan segíthetnek még a cégek? 8. Hogyan segítenek a mentorok? 9. Mi a Red Scarf Project? 10. Hogyan segíthetnek az emberek a Red Scarf Project-ben? 12

13 Test 4 Translation 2 US embassy bombing suspect freed A Tanzanian court has acquitted and released a man charged over the 1998 US embassy bombing in Dar es Salaam. The judge said there were too many doubts to convict Rashid Sweleh Hemed, after a trial lasting several years. Eleven people died in the Tanzania attack. Another blast the same day at the US embassy in the Kenyan capital Nairobi killed a further 213 people. The 34-year-old businessman had 11 counts of murder reduced to conspiracy charges during the course of the trial. He told AP news agency he had expected the decision. "I am not surprised with the judgment because I knew I was not guilty right from the beginning," he said as he walked out of the High Court and hugged his relatives. Judge Emilian Mushi, who presided over the trial, said he was satisfied that the accused person was not aware of the bombing activities by the alleged conspirators. "There is no evidence from which it can be properly inferred that he was part of the conspiracy to bomb the US embassy," he said. "Accordingly, I find him not guilty. He is therefore acquitted." Mr Hemed's lawyer Fauz Twaib said he was relieved by the verdict. "I think justice has been done today. It's been a long wait but ultimately I think the judgement was fair and my client deserved to win." 13

14 Writing I. téma Írjon egy soros hivatalos levelet az alábbi szempontok alapján. Ön Skóciában tanul. Nemrég egy utazási irodában befizetett egy 1 hetes londoni útra. Sajnos azonban a kapott szolgáltatással egyáltalán nem volt elégedett, ezért most panaszlevelet ír az utazási iroda vezetőjének. Levelében a következőkre térjen ki: Mondja el, hogy miért választotta ezt az utazási irodát. Írja le, hogy pontosan mikor, milyen útra fizetett be Mondja el, hogy az ellátással miért nem volt elégedett. Utaljon arra is, hogy az út egyáltalán nem volt olcsó, így joggal várhatott volna jobb minőséget. Végül jelezze, hogy a fent említett indokok alapján szeretné az utazás árának bizonyos százalékának visszatérítését. II. téma Írjon egy soros fogalmazást az Olimpiai Játékokról. Térjen ki az alábbi gondolatokra. Milyen pozitív üzenete lehet az Olimpiának Ön szerint milyen negatív aspektusai vannak az Olimpiáknak (dopping, az élsport negatív hatásai, stb.) Mit gondol az Olimpia elüzletiesedéséről Figyelemmel szokta-e követni az Olimpia eseményeit Mi a véleménye a magyar sportolók szerepléséről a legutóbbi Olimpián 14

15 Ez egy MINTA FELADATSOR, mely betekintésre szolgál. A teljes Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény megoldásokkal (95 oldal) megrendelhető a weboldalon az E-Tananyagok menüpontban. Jelen kiadvány sem részben, sem egészben nem másolható, sem elektronikus, sem mechanikus eljárással ideértve a fénymásolást, számítógépes rögzítést vagy adatbázisokban való felhasználást is a szerzői jogtulajdonos írásos engedélye nélkül. A dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll. 15

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Üzleti középfok 2. Írásbeli BGF üzleti típusú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Alapfok 1. Írásbeli BME típusú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban az Alapfok

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 17. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 17. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés!

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ennek a részleges megoldókulcsnak a dátuma: 2012. 11. 28. Németh Ervin English Reader, Positive English

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc l ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 7. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 21. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences.

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. Szolnoki Főiskola Belső nyelvi vizsga Angol nyelv II. (közép) szint GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. 30 points 1. The flat of three

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 5. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 5. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 5. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 5. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 16. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 16. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 10. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 10. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 10. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 10. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 17. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 17. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 17. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 17. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist

ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist 1. How many older sisters and brothers did Jane Austen have? 2. How many of her brothers or sisters died at a

Részletesebben

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working New English File Pre-Intermediate Grammar Bank File 1 1A Kérdő szórend Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

21 English Topics, Part 1

21 English Topics, Part 1 Dr. Németh Ervin 21 English Topics, Part 1 World English School LLC, Delaware, USA http://www.worldenglishschool.com AngolSuli kiadó http://www.angolsuli.com 3 English Reader, Positive English series edited

Részletesebben

Liv Marton. My English. InterMEdiate. Tanári segédanyag

Liv Marton. My English. InterMEdiate. Tanári segédanyag Liv Marton My English InterMEdiate Tanári segédanyag BEVEZETÉS A My English InterMEdiate friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv az alapfokú nyelvtudástól (A2/B1-es szint) a középfokúig (B2-es

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv 2007. Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG I. KÉPZÉSI CÉLOK - A tanterv ötosztályos, általános és speciális gimnáziumi osztályok számára készült.

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK)

Részletesebben

THE FASHIONABLE ISSUE

THE FASHIONABLE ISSUE ALWAYS INGYENÉS BUDAPEST LIVING THE FASHIONABLE ISSUE (THE LATEST IN TRENDS, HABITS, AND OTHER ANNOYING THINGS...) (Mi a menő?) Trendek, szokások, és irritáló dolgok... A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 8. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

CONTENTS. APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67. APPENDIX 4 Sample Narrative Life Interview: Matild (Ada, SRB) 167

CONTENTS. APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67. APPENDIX 4 Sample Narrative Life Interview: Matild (Ada, SRB) 167 APPENDIX I-V. CONTENTS APPENDIX 1 Table of Interviewees 3 APPENDIX 2 Profiles with Excerpts 5 APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67 APPENDIX 4 Sample Narrative Life

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 6. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben