XXXIII. Nyári Tárlat. Szeged július 16 - szeptember 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXIII. Nyári Tárlat. Szeged 2005. július 16 - szeptember 16."

Átírás

1 XXXIII. Nyári Tárlat Szeged július 16 - szeptember 16.

2 Előszó XXXIII. Nyári Tárlat Szeged július 16 - szeptember 16. 1

3 A XXXIII. Nyári Tárlat zsűrije: Banga Ferenc grafikusművész (Budapest) Kovács Péter festő-grafikusművész (Budapest) Popovics Lőrinc szobrászművész (Szeged) Prokai Gábor osztályvezető Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Budapest) Szentgyörgyi József festőművész (Budapest) Szuromi Pál művészettörténész (Szeged) Dr. Tóth Attila művészeti író a kiállítás rendezője A kiállítás létrejöttét támogatták: Olasz Kulturális Központ (Szeged) Olasz Kultúrintézet (Budapest) Budapest Galéria (Budapest) Tisza-Volán Rt. (Szeged) Kecskeméti Képzőművészek Közössége (Kecskemét) IKV Rt. (Szeged) Kiadja: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Felelős kiadó: Kardos János irodavezető A kiállítást rendezte: Dr. Tóth Attila A reprodukciókat készítette: Dömötör Mihály A Nyári Tárlat érme: Borsos Miklós alkotása Fordítás: Ananda Bt. Készült: 500 példányban ISSN Nyomdai előkészítés: Profi Fotó Stúdió Bt. Nyomás: Norma Nyomdász Kft.

4 Előszó Megtartó töredékek Jegyzetek a 33. Szegedi Nyári Tárlathoz Néha a roppant egyszerű dolgok idővel ismét becsületet nyernek. Lehet, hogy az agyonreklámozott pepsik és egyéb üdítőitalok után újra visszatér az ártatlan tiszta víz reneszánsza. Csak ettől még némileg odébb vagyunk. Itt van viszont egy kimondottan friss, szem közeli példa. És most a 33. Szegedi Nyári Tárlat vizuális hírverésére: a plakátok, a katalógus borítók jelhasználatára gondolok. Vagyis a gömbölyded, organikus ritmusú hármas számjegyek kézenfekvő alkalmazására. Hogy ez szegényes, fantáziátlan híradás? Ámde mit szóljunk azokhoz az ecset-, keret- állvány- vagy szín- és tájmotívumokhoz, amelyektől hoszszú évtizedek óta alig-alig bírunk megszabadulni? Ezek egyenesen a könyökünkön jönnek ki. Ezért értékelem az idei felvonulás puritán, már-már tárgyilagos képi jelvényét. Habár e hajladozó, kerekded formák akár a szecesszió, az erotika képzetkörét is felvillanthatják. Sőt a madárröptű idő páros, szélsebes iramlása is megjelenhet előttünk. Ahogy éppenséggel tetszik. Tényleg: nálunk az újsütetű rendszerváltó idő fura, felemás helyzetet teremtett a képzőművészeti kultúrában. A közelmúltban például páratlan rangú, világhírű műegyüttesek váltogatták egymást a főváros múzeumaiban (pl. Monet és barátai, Giacometti stb.). Mintha ráéreztünk volna az igazi értékek ízére, jelentőségére. Más kérdés, hogy a fél évszázados, jubiláló Vásárhelyi Őszi Tárlat válogatott anyagának bemutatását már egyetlen komolyabb budapesti intézmény sem vállalta fel. Noha negyed százada ez még jórészt természetes volt. Aztán a vidéki városokban sajnálatosan megcsappant a különféle galériák és kiállításai fórumok száma. Elég itt csak a szegedi képtár fájdalmas elkótyavetyélésére utalnom. Közben soha annyi önálló monográfia vagy album nem jelent meg élő, tevékeny alkotókról, mint a jelenlegi időszakban. Akárha a művészekben valahogy felerősödött volna az önmegmutatás, az önigazolás szándéka. Annál is inkább, mivel a sajtóorgánumok tetemes hányada az országos dimenziójú tárlatok érdemi bemutatását sem tekinti reális feladatának. Még a napfény, a kultúra egyik fellegvárában, Szegeden sem. Szóval: reményeink ugyan lehetnek (elvégre mégiscsak alakul, formálódik az új Tisza-parti képtár), ám a valóság egésze csak-csak zavaros, lehangoló. Nézzünk csak szét szűkebb környezetünkben! Nem elég, hogy a tévé képernyőjén, majd az utcák, a terek közegében is egyre-másra harsány, agyoncsépelt és édeskés reklámokkal bombáznak bennünket, de már a buszok, a villamosok oldalfalain is bárgyú, csacsogó hirdetések éktelenkednek. S a bántó, fojtogató példasort tovább bővíthetnénk. Bár az a lényeges: egyre inkább egy fölöttébb praktikus, igénytelen szellemű, már-már giccses reklám- és képvilág irdatlan térnyeréséről kell tudomást vennünk. Hogy miért beszélek e lélekölő vizuális szennyeződésekről? Főként azért, mert egy ilyenféle tárgyi, társadalmi miliőben óhatatlanul felértékelődik, meghatványozódik a képzőművészek, egyáltalán a kiállítási rendezvények szerepe. Kétségtelen ugyanis, hogy gondolkodási, világszemléleti és ízlésbeli képességeink alaposan átjárják egymást. Akik pedig örömet, értelmet találnak a korszerű kifejezési eszközök izgalmas tartományaiban, azok alighanem fenntartásokkal kezelik azokat a látványosan olcsó, csalogató és felszínes képbeszédeket, amelyek oly irgalmatlanul behálóznak bennünket. Szerencsére az idei alkalommal is feltűnően sok munka érkezett a szegedi seregszemlére (majdnem 500 mű). Lehetett mérlegelni, válogatni a zsűrinek. Így végül csak mintegy 170 alkotás jutott a közönség elé, ami a korábbiakhoz képest mindenképp feszesebb, karcsúbb műmennyiség. Ennélfogva joggal reménykedünk egy elegáns hangvételű, levegős kiállítás megvalósulásában. Mint ahogy a művek tematikai, gondolati parttalansága is valamelyest összefogottabb, érdekesebb lett jelenleg. Ez pedig abból adódott, hogy a rendező szervezet ügyesen, autentikusan kiaknázta a József Attila Emlékévből adódó motivációs és adaptációs lehetőséget. S nem is eredménytelenül. Azt gondolom: az efféle tematikai megszorítások időnként jótékonyan felfrissíthetik a szegedi bemutatók esztétikai arculatát. Osvát Ernő is arra figyelmeztet bennünket: Akinek mindent megengedek, azt megfosztom szabadságától, mert megfosztom szabadságharcától. Miként a zseniális költő is azt vallja egyik töredékében: Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. Persze az a legdöntőbb: a mostani kiállítás valamivel színvonalasabb, nívósabb, mint az előbbi rendezvények. Csupán a díjazott művészek puszta névsora is világosan jelzi, hogy itt az ismert hazai mesterek ugyanúgy teret kérnek maguknak, akárcsak az agilisabb, tehetségesebb középkorú vagy fiatalabb alkotók (Szkok Iván, Szabados Árpád, Nagy Gábor, Kéri Ádám, Paizs László, Vilhelm Károly, Borgó György Csaba, Ásztai Csaba, Szabó György, Tóth Ernő, Serényi H. Zsigmond, Sándor Edit, Huszár Imre). És csakugyan: a jelenlegi felvonulás is hitelesen igazolja, hogy egy csendes, határozott generációváltás zajlik a kortárs képzőművészetben. Ma már ott tartunk, hogy e seregszemle felét majdhogynem a fiatalabb művészek produkciói teszik ki. Sőt szerencsére azt is regisztrálhatjuk: közülük jó néhányan igényesen, invenciózusan haladnak előre (pl.: Dohnál Áron, Nádas Alexandra, Kovács Péter Balázs, Gáll Ádám, Henn László, Varga Zsófi stb.). Más lapra tartozik, hogy a különféle generációk együttes szereplése a formai, világlátási alternatívákat is érdekesen, tanulságosan felvillantja. Látható többek közt, hogy a korosodó, idősebb alkotók szemléletében még tekintélyes rangja van az érzelmesebb, mitikusabb és figurális jellegű felfogásnak. A fiatalabbak körében ellenben sokkal inkább az intellektuálisabb, analitikusabb és technicistább eszmék uralkodnak, amikhez nem ritkán fanyar, parabolikus megoldások csatlakoznak. Szó, ami szó: az idei seregszemle stiláris, szemléleti összképében akár a kortárs művészet sajátos alakulásrendjét is tetten érhetjük. Szuromi Pál művészettörténész 3

5 XXXIII. Nyári Tárlat Preserving Fragments Notes to the 33 rd Szeged Summer Exhibition Awfully simple things sometimes regain their respect. After the overadvertised Pepsis and other soft beverages, the Renaissance of innocent and clear water may come back. To our regret we are slightly far away from this moment. Nevertheless, a pronouncedly fresh example is just here, close to our eyes. And now, I am referring to the visual publicity of the 33rd Szeged Summer Exhibition, to the manner how visual messages are used on posters and covers of catalogues. Namely to the palpable use of rounded, triple figures of organic rhythm. Whether this is a poorish and unimaginative way of conveying news, who knows? But what should we say about the brush, frame, easel or colour and landscape motives from which we have hardly been able to get rid of for long decades. We are totally fed up with them. That is why I am appreciating the puritan, almost objective visual emblem of this year s exhibition. Though these swaying and rounded forms may flash images of the Art Nouveau and eroticism. Yet, even the time rushing like the wind recalling the flight of a bird may evoke in our mind as well. As you just like. As a matter of fact, here, the new era of change of the regime has brought about ambiguous situation in the culture of fine arts. In the near past, for example, world famous collections of unparalleled prestige alternated each other in the museums of the capital (e.g. Monet and his friends, Giacometti, etc.). As if we had got the taste to the flavour and importance of real values. It is another issue, however, that none of the rather prominent museums of Budapest undertook the exhibition of the works of art of the Hódmezővásárhely Autumn Exhibition having its half a century jubilee. Though this was absolutely natural a quarter a century ago. Then, in cities in the country, the number of exhibition halls, galleries and forums for exhibitions has dramatically dropped. It is just enough to refer to the painful bargaining away of the Szeged Exhibition Hall. Meanwhile, monographs or albums about artists still alive and active have never ever been published in such a great number as nowadays. As if artists intention for self-representation and self-justification had strengthened. The more so since most of the media do not even consider a real task to provide valuable coverage on exhibitions of national dimension and significance. The same refers even to Szeged, the acropolis of sunshine and culture. I mean to say: that despite all, we may nurture hopes (since the new exhibition hall on the bank of River Tisza is under design and construction), yet, the entire reality is rather perplexed and gloomy. Let s just look around in our close environment. On the TV screen and in the streets and squares we are continuously bombarded by uproarious, hackneyed and sweetish advertisements, and more to that, on the sidewalls of buses and trams idiotic and prattling commercials are displayed to be nothing more than an eyesore. And we may further extend the offensive and suffocating series of examples. However, what is important is that we should take notice a grandiose headway of a commercial and visual world which is extremely practical, insignificant intellectually and almost kitschy. Why am I talking about these soul-killing visual pollutions? Mainly because that in such a materialistic and social milieu, the role of artists as well as of the exhibition events will possibly upgrade, and their importance will multiply. It is undoubted that our abilities concerning our intellect, world concepts and taste fundamentally permeate each other. But those who find bliss and meaning in the exciting spheres of the modern expressive tools will most likely treat the cheap, seducing and superficial visual talks entangling us so unmercifully with reservation. Fortunately, this year, remarkably lots of artworks (almost five hundred) had been nominated to the Szeged fine arts symposium. The jury could weigh up the pros and cons and select them. Finally, only one hundred and seventy works of art were selected to display for the gallery attendees, which is a slimmer number of objects comparing to that of previous exhibitions. Thus we can rightfully hope for the implementation of a spacious exhibition with an elegant atmosphere. As the overwhelming thematic and conceptual diversity of the artworks now would appear slightly more comprehensive and interesting. This may be attributable to the fact that the organiser of the exhibition has genuinely exploited the motivation and adaptation opportunities arising from the jubilee of Attila József, the great poet. And it has done so with valuable outcomes. I think that sometimes this type of thematic limitation may shake up the aesthetic feature of the Szeged exhibitions for their benefits. Let me just quote Ernő Osváth who also warns us: The one I allow everything, I strip him of his freedom since I strip him of his liberation fight. And as the genius poet also writes in one of his excerpts: Where freedom is the order, I always feel the infinite. It is certainly most important, however, that the current exhibition is more high standards and prominent in comparison to previous events. The list of award winner artists in itself is clearly indicating that the country s renowned masters are claiming their space for themselves as much as the more agile and maybe more talented middle-aged or younger artists like Iván Szkok, Árpád Szabados, Gábor Nagy, Ádám Kéri, László Paizs, Károly Vilhelm, Csaba György Borgó, Csaba Ásztai, György Szabó, Ernő Tóth, Zsigmond H. Serényi, Edit Sándor, Imre Huszár. And indeed, the current symposium is credibly proving that in contemporary fine arts a silent though characteristic change of generations has been taking place. We have reached the point by now, when almost half of the symposium s objects are artworks by younger artists. Yet, fortunately we can also record that quite many of them have been emerging in an inventive manner and demanding high standards (e.g. Áron Dohnál, Alexandra Nádas, Balázs Péter Kovács, Ádám Gáll, László Henn, Zsófi Varga). It is another matter that simultaneous staging of different generations reveals the alternatives of form and world concept in an interesting and illuminating fashion. Among other things, it is apparent that the rather sentimental, mythical and figural concept still claims a high prestige among artists advanced in years. On the contrary, younger artists represent the rather intellectual, more analytic and technique-oriented ideas that are often associated with acerbic tone and parabolic solutions. To tell the truth, in the overall image of stylistic and artistic approach of this year s symposium, we may even capture the peculiar transformation of contemporary art as well. Pál Szuromi Art Historian 4

6 Előszó Díjazott alkotások 5

7 XXXIII. Nyári Tárlat NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA díja Vilhelm Károly Flóra olaj, vászon, Tavasz északon olaj, vászon,

8 Díjazottak SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA díja Sándor Edit J. A. Eszmélet I-II. plotternyomat, pausz,

9 XXXIII. Nyári Tárlat MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE díja Borgó György Csaba Rajz I-II. vegyes, papír, 2 106,5 76,5 8

10 Díjazottak CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS díja Tóth Ernő Álomkergető olaj, vászon, Kettős portré bronz, Egyszer fönt, egyszer lent bronz,

11 XXXIII. Nyári Tárlat DÉLMAGYARORSZÁGI MÉH Rt. díja Szabó György Eszmélet / J. A. bronz, Téli éjszaka bronz,

12 Díjazottak DUNA-TISZA REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI Rt. díja Nagy Gábor Mirabel I-II. vegyes, papír,

13 XXXIII. Nyári Tárlat SZEGEDI FONALFELDOLGOZÓ Rt. díja Szkok Iván A vers születése akril, tempera, pasztell, karton,

14 Díjazottak DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Rt. díja Huszár Imre Hétköznapi ikonok vegyes, kenyér, fém, fa,

15 XXXIII. Nyári Tárlat SZILÁNK GLASS COMPANY díja Kéri Ádám Por XVII. elektrografika, papír,

16 Díjazottak HANZA-KRUGER ZÁLOGHITELEZŐ ÉS ÁRVEREZŐ Rt. díja Balla Attila Szakrális városok I. olaj, homok, selyem, vászon,

17 XXXIII. Nyári Tárlat FŐSZER-ELEKTROPROFIL KFT. díja A felajánlott közönségdíj a tárlat látogatóinak szavazata alapján szeptember 23-án kerül átadásra. 16

18 Díjazottak Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma díja Festmények 17

19 XXXIII. Nyári Tárlat Adorján Attila Kisvárosi vasárnap délután olaj, vászon, Ásztai Csaba Ádám és Éva diptichon, olaj, vászon, Bándi Gábor Talány olaj, farost,

20 Fesmények Bánsághi Tibor Vince TRET 3. akril, vászon, Bényi Árpád Katarzis olaj, farost, Bészabó András Mozi lelkű gondolatok egy rovásfilm kapcsán akril, vászon,

21 XXXIII. Nyári Tárlat Borbély F. Gusztáv Kis ember nagy festő olaj, vászon, Breznay András Hóország olaj, vászon, Budaházi Tibor Minket, Gyuszi szeretni kell akril, papír,

22 Fesmények Csáji Attila Jelek fehérben vegyes, farost, Darázs József Titokrajz II. színesceruza, papír, Deák Ilona Várakozók olaj, farost,

23 XXXIII. Nyári Tárlat Cs. Pataj Mihály Ifjúkori emlék olaj, farost, Dohnál Áron Feminin ívelődések roland-pigment, vászon, Dohnál Tibor Zászló helyett olaj rétegkép, farost, karton,

24 Fesmények Dréher János Fent és lent vegyes, farost, Erdélyi Eta Figura zöldben olaj, vászon, F. Bálint István Megint karácsony olaj, vászon,

25 XXXIII. Nyári Tárlat Galambos Tamás Ezüst bagoly olaj, vászon, Gáll Ádám S könnyű porban hullnak reánk az örök rögök (J. A.) vegyes, fa, vászon, Göblyös Róbert Sárga fal akvarell, papír,

26 Fesmények Gyémánt László Találkahely Chicagoban olaj, vászon, Hajdu Katalin Furakodók II. sgraffito, hungarocell-vakolat, 28,5 50 Hartung Sándor Szeretném, ha vadalmafa lennék olaj, vászon,

27 XXXIII. Nyári Tárlat Hegedűs Endre Öreg utca olaj, farost, Henn László Éjjel bolyongok. Senki se szánjon. (József Attila Vágymagam a hold alatt című verséhez) akril, plextol, vászon, Hézső Ferenc Konstelláció olaj, farost,

28 Fesmények Jávor Piroska Születésnapomra olaj, vászon, Kalmárné Horóczy Margit Életfa akril, farost, Károlyi Ernő József Attila: Külvárosi éj olaj, farost,

29 XXXIII. Nyári Tárlat Kecskés András Nézőpontok olaj, vászon, Kéri László A barokk kövei olaj, vászon, Kiss Ferenc Vesztőtér játszóhely I. vegyes, farost,

30 Fesmények Kiss Zoltán László Hajnal vegyes, farost, Kopacz Mária A várakozó akril, farost, Kopasz Márta Káosz B. olaj, papír,

31 XXXIII. Nyári Tárlat Kopócsy Judit Lényeges vegyes, papír, Kovács Johanna Kirakat vegyes, papír, Kovács Péter Balázs Dialógus II. akril, vászon,

32 Fesmények Krajcsovics Éva Idézet olaj, vászon, Szobám olaj, vászon, Kudász Emese Talán elutazom akvarell, papír, Lázár Pál Elrepültek a madarak olaj, farost,

33 XXXIII. Nyári Tárlat Luzsicza Árpád Csendélet I. akril, papír, M. Nádler Tibor Rajzolatok akril, papír, Magén István Özönvíz után szitafesték, vászon,

34 Fesmények Magyar Csaba Boldog születésnapot drágám akril, tempera, farost, Magyar Gábor DCCLXXXV. vegyes, karton, Maurits Ferenc Proeictum Balcanicum I. akril, papír, 81,

35 XXXIII. Nyári Tárlat Molnár József Üvegváza olaj, farost, Nádas Alexandra Templom-tér IV. vegyes, fatábla, Provencei tájnapló 2. vegyes, fatábla, Nagy B. István Zorkó (Arcképcsarnok XXIV.) akril, vászon,

36 Fesmények Neuberger István Vízparti idill olaj, vászon, Oroján István Rondó I. vegyes, vászon, Rondó III. vegyes, vászon, Angyal diófa, Paróczi Ágnes Tengelytánc vegyes, olaj, farost,

37 XXXIII. Nyári Tárlat Pásztor Gábor Önarckép olaj, farost, Pataki Ferenc Profán oltár József Attilának vegyes, fa, farost, Petri Ildikó József Attila emlékére vegyes, papír,

38 Fesmények Porkoláb Sándor Életfa II. olaj, vászon, Raszler György Napjaim I. vegyes, papír, Serényi H. Zsigmond Hommage A József Attila olaj, vegyes, vászon,

39 XXXIII. Nyári Tárlat Sinkó János Kövület vegyes, papír, Szabó Pál Ikonosztáz (Részlet) vegyes, kollázs, farost, Szabó Zoltán Női akt olaj, farost,

40 Fesmények Szilágyi János Esti Kornél akvarell, papír, Tácsik János Önarckép fauve stílusban olaj, vászon, Telekes Balázs Kutya és áldozat II. olaj, farost, Kutya és áldozat I. olaj, farost, Tóth Csaba J. A.: Reménytelenül olaj, vászon,

41 XXXIII. Nyári Tárlat Váli Dezső Műterem harminc éve A/02/29 olaj, farost, Zoltai Attila A nagy szelekció olaj, farost, Köszönjük Mr. Leonardo réz, fa, Zöld Anikó Labirintus olaj, vászon,

42 Fesmények Grafikák 41

43 XXXIII. Nyári Tárlat Ale Ildikó Költészet III. kollázs, papír, 29,5 21 Aranyi Sándor Tűzfestmény I. fotó, Tűzfestmény II. fotó, Bakacsi Lajos A Fák halála V. tus, papír,

44 Grafikák Damó István Mese a lét adta játékokról II. szénrajz, papír, Fabók Gyula Fény és árnyék III. vegyes, papír, Fazakas János László Intrika alumínium nyomat, papír,

45 XXXIII. Nyári Tárlat Halbauer Ede József Attila Nincs alku II. computer grafika, papír, Huller Ágoston Szürke lét pasztell, papír, Karsai Ildikó Feladvány vegyes, papír,

46 Grafikák Kereszty Zsolt Ablakok III. akril, papír, Ablakok II. akril, papír, Kőhegyi Gyula Börtön csendélet cinkkarc, akvatinta, papír, 16,7 23 Kiss Ilona József Attila: Töredékek litográfia, művészkönyv, Láng Eszter Július I. pasztell, papír,

47 XXXIII. Nyári Tárlat Lonovics László Fények és faktúrák III. számítógépes grafika, papír, Maracskó Gabriella Party tus, papír, Átmenet tus, papír, Marcasi-Bükösdi Kálmán Útirajz I. filc, papír, 26 36,5 46

48 Grafikák Mráz János A kór (In memoriam T.A.) elektrográfia, papír, Paizs László Tanulmány 1. vegyes, papír, Tanulmány 2. vegyes, papír, Papp György Trófeák tűzzománc,

49 XXXIII. Nyári Tárlat Szabados Árpád Hölgyek S.7. vegyes, papír, Hölgyek S.4. vegyes, papír, Szekeres Ferenc Hommage A Leonardo (Romantikus tanulmány) cink, papír, Szilágyi Imre Zűrzavar rézkarc, foltmaratás, papír,

50 Grafikák Szunyoghy András Szép formák ceruza, papír, Varga Zsófi Labirintus I. litográfia, papír, Vén Mária Tanulmány I. tus, akvarell, papír,

51 50 XXXIII. Nyári Tárlat

52 Grafikák Szobrok 51

53 XXXIII. Nyári Tárlat Albert Ildikó A tudás fája télen viaszvesztéses bronz, Balás Eszter Transfiguráció I. bronz, 9 10,5 Transfiguráció II. bronz, 4 7 Transfiguráció III. bronz, 6 9 Balogh Sándor Szorongás márvány, 18, ,5 Női rezdülések I. bronz, érem, 5,5 Női rezdülések II. bronz, érem, 7 52

54 Szobrok Baktay Patrícia Pannon menhír II. papír, textil, fém applikáció, Pannon menhír I. papír, textil, fém applikáció, Berkecz Éva Fácán fa, Csóti Gábor Trigonometria II. diófa,

55 XXXIII. Nyári Tárlat Drozsnyik István Harapás drót, vaslemez, érem, ,5 Éremcsapda drót, vaslemez, érem, 14, E. Lakatos Aranka Én egy zseni lakóhelye vagyok Dali I. bronz, Fűz Veronika 34. Vándorgyűlés Sátoraljaújhely I. ezüst, vert érem, 4, Vándorgyűlés Sátoraljaújhely II. ezüst, vert érem, 4,25 Magyarország történelmi borvidékei, Sopron I. ezüst, vert érem, 4,25 Magyarország történelmi borvidékei, Sopron II. ezüst, vert érem, 4,25 Magyarország történelmi borvidékei, Badacsony I. ezüst, vert érem, 4,25 Magyarország történelmi borvidékei, Badacsony II. ezüst, vert érem, 4,25 54

56 Szobrok Holdas György Természetben III. vésett-érem, vörös márvány, 13,7 20 Természetben IV. vésett-érem, vörös márvány, 11,6 16,2 Természetben V. vésett-érem, vörös márvány, 12,1 18 Huber József Elégia szobor, fa, Lous Stuijfzand Gátőr XXXX. bronz, Föld templom XVIII. bronz, ,5 55

57 XXXIII. Nyári Tárlat M. Szűcs Ilona Vasarely bronz, 10 Mátyássy László Torzó pirogránit, Meszes Tóth Gyula Bosch emlékére érem, bronz, 13 Átváltozások érem, bronz, 12,5 56

58 Szobrok Petró György 23/4 a HÁRPIA fa, gipsz, Popovics Lőrinc Megújulás bazalt, szerpentinit, üveg, Tavaszdomb szibériai márvány, szerpentinit, üveg, Sejben Lajos Jel bazalt, acél, A kezdés bazalt, acél,

59 XXXIII. Nyári Tárlat Simon Ferenc József Attila fa, vörös márvány, 28 Szabó Virág Minden világok végén bronz, kő, Szanyi Péter Kultikus tárgy bronz, Űrkísérlet bronz,

60 Szobrok Székó Gábor Szerzetes fa, kő, Sztrákos László Regélő bronz, kő, 30 Tóth Magdolna Sára Küldetés színezett samott,

61 XXXIII. Nyári Tárlat Tóth Sándor Árpád-házi Szent Erzsébet öntött bronz, Dr. Seregély István ezüst, érem, 42,5 Nyírerdő Rt. Guth ezüst, érem, (2 db elő és hátoldal), 42,5 Mindig Európában Csongrád megye ezüst, érem, (2 db elő és hátoldal), 42,5 Zsin Judit Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent László bronz, érem, 16 Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent István bronz, érem, 14 Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent Imre bronz, érem, 10 Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent Erzsébet bronz, érem, 17 Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent Margit bronz, érem, 13 60

62 Díjazottak A Szegedi Nyári Tárlatok díjazott művészei Kokas Ignác, Pintér József, Szabó Iván, Szalay Ferenc Dér István, Kajári Gyula, Simon Ferenc, Vecsési Sándor Erdélyi Mihály, Magos Gyula, Somos Miklós, Würtz Ádám Ligeti Erika, Tóth Sándor, Szurcsik János, Zombori László Asszonyi Tamás, V. Bazsonyi Arany, Kádár J. Miklós, Kiss István, Zoltánfy István Ircsik József, Papp György, Rátonyi József, Zombori László Diskay Lenke, Fejér Csaba, Lisztes István, Pataki Ferenc Nagy Sándor, Tóth Sándor, Vecsési Sándor, Végh András, Végvári Gyula, Zoltánfy István Csizmadia Zoltán, Dorogi Imre, Melocco Miklós, Pataki József, Szurcsik János, Vincze András Hondromatidisz Rigasz, Kajári Gyula, Miháltz Pál, Pató Róza, Tassy Béla, Zombori László Dér István, Gácsi Mihály, Kiss Nagy András, Pásztor Gábor, Szalay Ferenc, Szathmáry Gyöngyi Duschanek János, Kovács Péter, Lapis András, Mayer Berta, Tulipán László, Váró Márton Illés Árpád, Lóránt János, Nagy Gábor, Pataki Ferenc, Püspöky István, Tóth Julianna, Wachorn András Banga Ferenc, Batári László, Berki Viola, Kárpáti Tamás, Kéri László, Sulyok Gabriella, Szentirmai Zoltán, Zoltánfy István Bálványos Huba, Fábián Gyöngyvér, Pirk János, Samu Géza, Szemethy Imre, Tóth Valéria, Vinkler László Berki Viola, Kollár György, Markolt György, Mácsai István, Mészáros Mária, Németh József, Novák András, Orr Lajos, Vilhelm Károly Benes József, Erdélyi Eta, Fábián Pál, Fritz Mihály, Fülöp Erzsébet, Galambos Tamás, Kovács Péter, Makó Judit, Patay László, Szabó Tamás Galambos Tamás, Kéri László, Korányi Gábor, Kovács Péter, Muzsnay Ákos, Pataki Ferenc, Rékassy Csaba, Szabó Tamás, Tóth Sándor Benedek György, Buhály József, Dienes Gábor, Kéri László, Kő Pál, Muzsnay Ákos, Nagy Gábor, Pásztor Gábor, Szabados Árpád, Veress Sándor László Elekes Károly, Sváby Lajos, Tölg-Molnár Zoltán, Kis Nagy András, Földi Péter, Tenk László, Katona Zsuzsa, Pollacsek Kálmán Pásztor Gábor, Kéri Imre, Halmi Miklós, Vígh Tamás, Borgó György Csaba, Galambos Tamás, Huber József, Váli Dezső, Gábor Éva Mária, Lóránt János, Kalmárné Horóczi Margit, Sinkó János Gyulai Líviusz, Zombori László, Fischer Ernő, Tóth Béla, Nagy Sándor, Tassy Béla, Fehér László, Kováts Margit, Zsin Judit Baranyai András, Fodor Ilda, Gyulai Líviusz, Kalmárné Horóczi Margit, Luigi St. Varga, Orr Lajos, Pásztor Gábor, Sajdik Ferenc, Sinkó János Tenk László, Dréher János, Kiss Ilona, Popovics Lőrinc, Albert Ildikó, Varga Zsófi Nagy Gábor, Sinkó János, Győrfi Sándor, Lous Stuijfzand, Kótai Tamás 61

63

64 XXXIII. Nyári Tárlat Szeged július 16 - szeptember 16.

XIII. ORSZÁGOS RAJZBIENNÁLÉ SALGÓTARJÁN, 2006.

XIII. ORSZÁGOS RAJZBIENNÁLÉ SALGÓTARJÁN, 2006. XIII. ORSZÁGOS RAJZBIENNÁLÉ SALGÓTARJÁN, 2006. Nógrádi Történeti Múzeum 2006. november 25 2007. március 3. A XII. Országos Rajzbiennálé díjazott művészei Award Winning Artists at the XII. National Drawing

Részletesebben

NÉMETH GÉZA MUNKÁK / WORKS 1978 2008

NÉMETH GÉZA MUNKÁK / WORKS 1978 2008 NÉMETH GÉZA MUNKÁK / WORKS 1978 2008 A Körmendi Galéria, Budapest 1995-ben megjelent sorozatában kiadott 3. számú kötet bôvített, új kiadása MUNKÁK / WORKS 1978 2008 KÖRMENDI GALÉRIA BUDAPEST SOPRON 2008

Részletesebben

http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre

http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre 4 5 Második alkalommal szerveztük meg a Fiatal Kortárs Állásfoglalások

Részletesebben

Kisméretu Elektrográfiák

Kisméretu Elektrográfiák Kisméretu Elektrográfiák Nemzetközi Kiállításai International Electrographic Art Exhibitions of Small Forms V. Kisméretu Elektrográfiák Nemzetközi Kiállításai International Electrographic Art Exhibitions

Részletesebben

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közremûködésével hirdeti meg The open competition is

Részletesebben

CONTEMPORARY ART COLLECTION, THE ERVIN BAKTAY BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI

CONTEMPORARY ART COLLECTION, THE ERVIN BAKTAY BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI THE ERVIN BAKTAY CONTEMPORARY ART COLLECTION, BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY THE ERVIN BAKTAY CONTEMPORARY ART COLLECTION DUNAHARASZTI

Részletesebben

2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében

2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében 2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében A fesztivál szervezésében közreműködtek/team: A fesztivál művészeti vezetője/artistic director of the festival: Novák

Részletesebben

2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum

2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum 1 2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum impresszum imprint 2 Szubjektív Budapest Tér-képek 2010. 10. 20 2010. 12. 02., Centrális Galéria, OSA Archivum Kiállító művészek: Barcsay Gergely

Részletesebben

02. 01. Fodor János Megfejthetetlen / Unsolvable (2010) Kaszás Tamás Pangea (2011)

02. 01. Fodor János Megfejthetetlen / Unsolvable (2010) Kaszás Tamás Pangea (2011) 01. Fodor János Megfejthetetlen / Unsolvable (2010) nyomat, vászon / print on canvas 25 30 cm, ed. 2/3 + AP Kisterem Becsérték: 200 000 300 000 Ft / Estimate: 660 990 EUR Kikiáltási ár: 150 000 Ft / Starting

Részletesebben

A JÖVÔ CSILLAGAI STARS OF THE FUTURE

A JÖVÔ CSILLAGAI STARS OF THE FUTURE A JÖVÔ CSILLAGAI STARS OF THE FUTURE Kofi Annan ENSZ fôtitkár 1998. június 27-én megnyitja, Pino Arlacchi ENSZ fôtitkár helyettes, az ENSZ bécsi hivatalának vezetôje Tóth Tibor, a Magyar Köztársaság bécsi

Részletesebben

Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008

Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008 Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008 (1) A Magyar Formatervezési Tanács küldetése Mission statement of the Hungarian Design Council A Magyar Formatervezési

Részletesebben

Terv Concept 18 Vizuális kommunikáció Visual Communication 24 Diákmunka Student 28

Terv Concept 18 Vizuális kommunikáció Visual Communication 24 Diákmunka Student 28 TARTALOM CONTENT Design és fenntarthatóság 04 The responsibility of creation Design and Sustainability 06 A design, mint fejlesztési stratégia 08 Design as a strategic tool for development 10 A bírálóbizottság

Részletesebben

HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU

HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU Kedves Fesztiválozó Közönség! Esteemed Festival Visiting Audience, Ismét elérkezett a nyár, az évszak, amely

Részletesebben

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János Tartalom Contents Sorozatszerkesztő / series editor Szeifert Judit Kiadó / PublisheD by HUNGART Egyesület www.hungart.org 7 Előszó / Foreword 9 A

Részletesebben

GONDOLATOK NÉGYZET KÖRÜL THOUGHTS THE BLACK

GONDOLATOK NÉGYZET KÖRÜL THOUGHTS THE BLACK GONDOLATOK NÉGYZET KÖRÜL THOUGHTS THE AROUND BLACK A FEKETE SQUARE N Y i L T s T R u K T ú R á K m Ű v É s Z E T i E G Y E s Ü L E T O p E N s T R u c T u R E s A R T s O c i E T Y 2 0 1 5 ANDRás sándor

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

Nemzetközi Népszerű Képzőművészeti Filmfesztivál 2014. Filmek

Nemzetközi Népszerű Képzőművészeti Filmfesztivál 2014. Filmek Nemzetközi Népszerű Képzőművészeti Filmfesztivál 2014 Filmek 2 International Film Festival of Fine Arts 2014 Szemadám György A Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál elé Míg a képzőművészet hagyományos

Részletesebben

MAGYAR IPARMÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS ÖTVÖSSÉG FÉMMÛVESSÉG BELSÔÉPÍTÉSZET DÍSZLET- ÉS

MAGYAR IPARMÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS ÖTVÖSSÉG FÉMMÛVESSÉG BELSÔÉPÍTÉSZET DÍSZLET- ÉS 2 0 1 3 1 MAGYAR IPARMÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS ÖTVÖSSÉG FÉMMÛVESSÉG BELSÔÉPÍTÉSZET DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZÉS TEXTILMÛVÉSZET GOBELIN BÔRMÛVESSÉG KERÁMIA PORCELÁN ÜVEG A budapesti Városligeti fasori

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

Támogatók: Faa Balázs http://www.faa.hu. HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1) 403-44-37 http://www.htsart.

Támogatók: Faa Balázs http://www.faa.hu. HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1) 403-44-37 http://www.htsart. 1 Támogatók: Faa Balázs http://www.faa.hu HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1) 403-44-37 http://www.htsart.hu Magyar Dokumentumfilm Rendezõk Egyesülete 1062 Budapest,

Részletesebben

bevezető Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

bevezető Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Couleur locale Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervező Organiser Társszervező Co-organiser Design Terminál Nonprofit Kft Közigazgatási és

Részletesebben

FESTMÉNYEK. Név Cím Anyag, technika Méret Adorján Attila Bevásárlás után olaj, vászon 100x120 cm Angyalföldi Szabó Zoltán

FESTMÉNYEK. Név Cím Anyag, technika Méret Adorján Attila Bevásárlás után olaj, vászon 100x120 cm Angyalföldi Szabó Zoltán Az 57. İszi Tárlaton bennmaradt mővek jegyzéke FESTMÉNYEK Név Cím Anyag, technika Méret Adorján Attila Bevásárlás után olaj, vászon 100x120 cm Angyalföldi Szabó Zoltán Tanulmány pasztell, 155x121 cm Atlasz

Részletesebben

glenn brown 2010. február 6 április 11. 6 February 11 April 2010

glenn brown 2010. február 6 április 11. 6 February 11 April 2010 glenn brown 2010. február 6 április 11. 6 February 11 April 2010 1 Ludwig Múzeum Kortárs Mûvészeti Múzeum Ludwig Museum Museum of Contemporary Art glenn brown 2010. február 6 április 11. 6 February 11

Részletesebben

2000 2010 Térképzetek

2000 2010 Térképzetek 2000 2010 Térképzetek Térképzetek 2010. december 12 2011. január 16. Kurátor: Bordács Andrea Várady Róbert festett interfészei 3 Az információs társadalom és a számítógép korszakában az interfész fogalma

Részletesebben

Periods, Masters, Styles, Themes...: 19th-Century Painting in the National Gallery

Periods, Masters, Styles, Themes...: 19th-Century Painting in the National Gallery ANNA SZINYEI MERSE Periods, Masters, Styles, Themes...: 19th-Century Painting in the National Gallery Slowly recovering, reviving from the catastrophic consequences of the Second World War, it was only

Részletesebben

MAGYAR MÚZEUMOK. 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2

MAGYAR MÚZEUMOK. 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2 MAGYAR MÚZEUMOK 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2 SUMMER Európa és Magyarország Europa and Hungary Képek a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokából Pictures from the Historical Gallery

Részletesebben

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása. Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása. Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders Museum of Applied Arts, Budapest, 19 February 29 March 2009 Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2009. február 19 március 29. Moholy-Nagy László formatervezési

Részletesebben

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23.

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Szenteleki Gábor Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Nekünk, nyugatiaknak, igazabb, ami rejtve van, mint ami látszik. (Roland Barthes) For us in the west, it is more truthful what is hidden

Részletesebben

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési

Részletesebben