XXXIII. Nyári Tárlat. Szeged július 16 - szeptember 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXIII. Nyári Tárlat. Szeged 2005. július 16 - szeptember 16."

Átírás

1 XXXIII. Nyári Tárlat Szeged július 16 - szeptember 16.

2 Előszó XXXIII. Nyári Tárlat Szeged július 16 - szeptember 16. 1

3 A XXXIII. Nyári Tárlat zsűrije: Banga Ferenc grafikusművész (Budapest) Kovács Péter festő-grafikusművész (Budapest) Popovics Lőrinc szobrászművész (Szeged) Prokai Gábor osztályvezető Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Budapest) Szentgyörgyi József festőművész (Budapest) Szuromi Pál művészettörténész (Szeged) Dr. Tóth Attila művészeti író a kiállítás rendezője A kiállítás létrejöttét támogatták: Olasz Kulturális Központ (Szeged) Olasz Kultúrintézet (Budapest) Budapest Galéria (Budapest) Tisza-Volán Rt. (Szeged) Kecskeméti Képzőművészek Közössége (Kecskemét) IKV Rt. (Szeged) Kiadja: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Felelős kiadó: Kardos János irodavezető A kiállítást rendezte: Dr. Tóth Attila A reprodukciókat készítette: Dömötör Mihály A Nyári Tárlat érme: Borsos Miklós alkotása Fordítás: Ananda Bt. Készült: 500 példányban ISSN Nyomdai előkészítés: Profi Fotó Stúdió Bt. Nyomás: Norma Nyomdász Kft.

4 Előszó Megtartó töredékek Jegyzetek a 33. Szegedi Nyári Tárlathoz Néha a roppant egyszerű dolgok idővel ismét becsületet nyernek. Lehet, hogy az agyonreklámozott pepsik és egyéb üdítőitalok után újra visszatér az ártatlan tiszta víz reneszánsza. Csak ettől még némileg odébb vagyunk. Itt van viszont egy kimondottan friss, szem közeli példa. És most a 33. Szegedi Nyári Tárlat vizuális hírverésére: a plakátok, a katalógus borítók jelhasználatára gondolok. Vagyis a gömbölyded, organikus ritmusú hármas számjegyek kézenfekvő alkalmazására. Hogy ez szegényes, fantáziátlan híradás? Ámde mit szóljunk azokhoz az ecset-, keret- állvány- vagy szín- és tájmotívumokhoz, amelyektől hoszszú évtizedek óta alig-alig bírunk megszabadulni? Ezek egyenesen a könyökünkön jönnek ki. Ezért értékelem az idei felvonulás puritán, már-már tárgyilagos képi jelvényét. Habár e hajladozó, kerekded formák akár a szecesszió, az erotika képzetkörét is felvillanthatják. Sőt a madárröptű idő páros, szélsebes iramlása is megjelenhet előttünk. Ahogy éppenséggel tetszik. Tényleg: nálunk az újsütetű rendszerváltó idő fura, felemás helyzetet teremtett a képzőművészeti kultúrában. A közelmúltban például páratlan rangú, világhírű műegyüttesek váltogatták egymást a főváros múzeumaiban (pl. Monet és barátai, Giacometti stb.). Mintha ráéreztünk volna az igazi értékek ízére, jelentőségére. Más kérdés, hogy a fél évszázados, jubiláló Vásárhelyi Őszi Tárlat válogatott anyagának bemutatását már egyetlen komolyabb budapesti intézmény sem vállalta fel. Noha negyed százada ez még jórészt természetes volt. Aztán a vidéki városokban sajnálatosan megcsappant a különféle galériák és kiállításai fórumok száma. Elég itt csak a szegedi képtár fájdalmas elkótyavetyélésére utalnom. Közben soha annyi önálló monográfia vagy album nem jelent meg élő, tevékeny alkotókról, mint a jelenlegi időszakban. Akárha a művészekben valahogy felerősödött volna az önmegmutatás, az önigazolás szándéka. Annál is inkább, mivel a sajtóorgánumok tetemes hányada az országos dimenziójú tárlatok érdemi bemutatását sem tekinti reális feladatának. Még a napfény, a kultúra egyik fellegvárában, Szegeden sem. Szóval: reményeink ugyan lehetnek (elvégre mégiscsak alakul, formálódik az új Tisza-parti képtár), ám a valóság egésze csak-csak zavaros, lehangoló. Nézzünk csak szét szűkebb környezetünkben! Nem elég, hogy a tévé képernyőjén, majd az utcák, a terek közegében is egyre-másra harsány, agyoncsépelt és édeskés reklámokkal bombáznak bennünket, de már a buszok, a villamosok oldalfalain is bárgyú, csacsogó hirdetések éktelenkednek. S a bántó, fojtogató példasort tovább bővíthetnénk. Bár az a lényeges: egyre inkább egy fölöttébb praktikus, igénytelen szellemű, már-már giccses reklám- és képvilág irdatlan térnyeréséről kell tudomást vennünk. Hogy miért beszélek e lélekölő vizuális szennyeződésekről? Főként azért, mert egy ilyenféle tárgyi, társadalmi miliőben óhatatlanul felértékelődik, meghatványozódik a képzőművészek, egyáltalán a kiállítási rendezvények szerepe. Kétségtelen ugyanis, hogy gondolkodási, világszemléleti és ízlésbeli képességeink alaposan átjárják egymást. Akik pedig örömet, értelmet találnak a korszerű kifejezési eszközök izgalmas tartományaiban, azok alighanem fenntartásokkal kezelik azokat a látványosan olcsó, csalogató és felszínes képbeszédeket, amelyek oly irgalmatlanul behálóznak bennünket. Szerencsére az idei alkalommal is feltűnően sok munka érkezett a szegedi seregszemlére (majdnem 500 mű). Lehetett mérlegelni, válogatni a zsűrinek. Így végül csak mintegy 170 alkotás jutott a közönség elé, ami a korábbiakhoz képest mindenképp feszesebb, karcsúbb műmennyiség. Ennélfogva joggal reménykedünk egy elegáns hangvételű, levegős kiállítás megvalósulásában. Mint ahogy a művek tematikai, gondolati parttalansága is valamelyest összefogottabb, érdekesebb lett jelenleg. Ez pedig abból adódott, hogy a rendező szervezet ügyesen, autentikusan kiaknázta a József Attila Emlékévből adódó motivációs és adaptációs lehetőséget. S nem is eredménytelenül. Azt gondolom: az efféle tematikai megszorítások időnként jótékonyan felfrissíthetik a szegedi bemutatók esztétikai arculatát. Osvát Ernő is arra figyelmeztet bennünket: Akinek mindent megengedek, azt megfosztom szabadságától, mert megfosztom szabadságharcától. Miként a zseniális költő is azt vallja egyik töredékében: Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. Persze az a legdöntőbb: a mostani kiállítás valamivel színvonalasabb, nívósabb, mint az előbbi rendezvények. Csupán a díjazott művészek puszta névsora is világosan jelzi, hogy itt az ismert hazai mesterek ugyanúgy teret kérnek maguknak, akárcsak az agilisabb, tehetségesebb középkorú vagy fiatalabb alkotók (Szkok Iván, Szabados Árpád, Nagy Gábor, Kéri Ádám, Paizs László, Vilhelm Károly, Borgó György Csaba, Ásztai Csaba, Szabó György, Tóth Ernő, Serényi H. Zsigmond, Sándor Edit, Huszár Imre). És csakugyan: a jelenlegi felvonulás is hitelesen igazolja, hogy egy csendes, határozott generációváltás zajlik a kortárs képzőművészetben. Ma már ott tartunk, hogy e seregszemle felét majdhogynem a fiatalabb művészek produkciói teszik ki. Sőt szerencsére azt is regisztrálhatjuk: közülük jó néhányan igényesen, invenciózusan haladnak előre (pl.: Dohnál Áron, Nádas Alexandra, Kovács Péter Balázs, Gáll Ádám, Henn László, Varga Zsófi stb.). Más lapra tartozik, hogy a különféle generációk együttes szereplése a formai, világlátási alternatívákat is érdekesen, tanulságosan felvillantja. Látható többek közt, hogy a korosodó, idősebb alkotók szemléletében még tekintélyes rangja van az érzelmesebb, mitikusabb és figurális jellegű felfogásnak. A fiatalabbak körében ellenben sokkal inkább az intellektuálisabb, analitikusabb és technicistább eszmék uralkodnak, amikhez nem ritkán fanyar, parabolikus megoldások csatlakoznak. Szó, ami szó: az idei seregszemle stiláris, szemléleti összképében akár a kortárs művészet sajátos alakulásrendjét is tetten érhetjük. Szuromi Pál művészettörténész 3

5 XXXIII. Nyári Tárlat Preserving Fragments Notes to the 33 rd Szeged Summer Exhibition Awfully simple things sometimes regain their respect. After the overadvertised Pepsis and other soft beverages, the Renaissance of innocent and clear water may come back. To our regret we are slightly far away from this moment. Nevertheless, a pronouncedly fresh example is just here, close to our eyes. And now, I am referring to the visual publicity of the 33rd Szeged Summer Exhibition, to the manner how visual messages are used on posters and covers of catalogues. Namely to the palpable use of rounded, triple figures of organic rhythm. Whether this is a poorish and unimaginative way of conveying news, who knows? But what should we say about the brush, frame, easel or colour and landscape motives from which we have hardly been able to get rid of for long decades. We are totally fed up with them. That is why I am appreciating the puritan, almost objective visual emblem of this year s exhibition. Though these swaying and rounded forms may flash images of the Art Nouveau and eroticism. Yet, even the time rushing like the wind recalling the flight of a bird may evoke in our mind as well. As you just like. As a matter of fact, here, the new era of change of the regime has brought about ambiguous situation in the culture of fine arts. In the near past, for example, world famous collections of unparalleled prestige alternated each other in the museums of the capital (e.g. Monet and his friends, Giacometti, etc.). As if we had got the taste to the flavour and importance of real values. It is another issue, however, that none of the rather prominent museums of Budapest undertook the exhibition of the works of art of the Hódmezővásárhely Autumn Exhibition having its half a century jubilee. Though this was absolutely natural a quarter a century ago. Then, in cities in the country, the number of exhibition halls, galleries and forums for exhibitions has dramatically dropped. It is just enough to refer to the painful bargaining away of the Szeged Exhibition Hall. Meanwhile, monographs or albums about artists still alive and active have never ever been published in such a great number as nowadays. As if artists intention for self-representation and self-justification had strengthened. The more so since most of the media do not even consider a real task to provide valuable coverage on exhibitions of national dimension and significance. The same refers even to Szeged, the acropolis of sunshine and culture. I mean to say: that despite all, we may nurture hopes (since the new exhibition hall on the bank of River Tisza is under design and construction), yet, the entire reality is rather perplexed and gloomy. Let s just look around in our close environment. On the TV screen and in the streets and squares we are continuously bombarded by uproarious, hackneyed and sweetish advertisements, and more to that, on the sidewalls of buses and trams idiotic and prattling commercials are displayed to be nothing more than an eyesore. And we may further extend the offensive and suffocating series of examples. However, what is important is that we should take notice a grandiose headway of a commercial and visual world which is extremely practical, insignificant intellectually and almost kitschy. Why am I talking about these soul-killing visual pollutions? Mainly because that in such a materialistic and social milieu, the role of artists as well as of the exhibition events will possibly upgrade, and their importance will multiply. It is undoubted that our abilities concerning our intellect, world concepts and taste fundamentally permeate each other. But those who find bliss and meaning in the exciting spheres of the modern expressive tools will most likely treat the cheap, seducing and superficial visual talks entangling us so unmercifully with reservation. Fortunately, this year, remarkably lots of artworks (almost five hundred) had been nominated to the Szeged fine arts symposium. The jury could weigh up the pros and cons and select them. Finally, only one hundred and seventy works of art were selected to display for the gallery attendees, which is a slimmer number of objects comparing to that of previous exhibitions. Thus we can rightfully hope for the implementation of a spacious exhibition with an elegant atmosphere. As the overwhelming thematic and conceptual diversity of the artworks now would appear slightly more comprehensive and interesting. This may be attributable to the fact that the organiser of the exhibition has genuinely exploited the motivation and adaptation opportunities arising from the jubilee of Attila József, the great poet. And it has done so with valuable outcomes. I think that sometimes this type of thematic limitation may shake up the aesthetic feature of the Szeged exhibitions for their benefits. Let me just quote Ernő Osváth who also warns us: The one I allow everything, I strip him of his freedom since I strip him of his liberation fight. And as the genius poet also writes in one of his excerpts: Where freedom is the order, I always feel the infinite. It is certainly most important, however, that the current exhibition is more high standards and prominent in comparison to previous events. The list of award winner artists in itself is clearly indicating that the country s renowned masters are claiming their space for themselves as much as the more agile and maybe more talented middle-aged or younger artists like Iván Szkok, Árpád Szabados, Gábor Nagy, Ádám Kéri, László Paizs, Károly Vilhelm, Csaba György Borgó, Csaba Ásztai, György Szabó, Ernő Tóth, Zsigmond H. Serényi, Edit Sándor, Imre Huszár. And indeed, the current symposium is credibly proving that in contemporary fine arts a silent though characteristic change of generations has been taking place. We have reached the point by now, when almost half of the symposium s objects are artworks by younger artists. Yet, fortunately we can also record that quite many of them have been emerging in an inventive manner and demanding high standards (e.g. Áron Dohnál, Alexandra Nádas, Balázs Péter Kovács, Ádám Gáll, László Henn, Zsófi Varga). It is another matter that simultaneous staging of different generations reveals the alternatives of form and world concept in an interesting and illuminating fashion. Among other things, it is apparent that the rather sentimental, mythical and figural concept still claims a high prestige among artists advanced in years. On the contrary, younger artists represent the rather intellectual, more analytic and technique-oriented ideas that are often associated with acerbic tone and parabolic solutions. To tell the truth, in the overall image of stylistic and artistic approach of this year s symposium, we may even capture the peculiar transformation of contemporary art as well. Pál Szuromi Art Historian 4

6 Előszó Díjazott alkotások 5

7 XXXIII. Nyári Tárlat NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA díja Vilhelm Károly Flóra olaj, vászon, Tavasz északon olaj, vászon,

8 Díjazottak SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA díja Sándor Edit J. A. Eszmélet I-II. plotternyomat, pausz,

9 XXXIII. Nyári Tárlat MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE díja Borgó György Csaba Rajz I-II. vegyes, papír, 2 106,5 76,5 8

10 Díjazottak CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS díja Tóth Ernő Álomkergető olaj, vászon, Kettős portré bronz, Egyszer fönt, egyszer lent bronz,

11 XXXIII. Nyári Tárlat DÉLMAGYARORSZÁGI MÉH Rt. díja Szabó György Eszmélet / J. A. bronz, Téli éjszaka bronz,

12 Díjazottak DUNA-TISZA REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI Rt. díja Nagy Gábor Mirabel I-II. vegyes, papír,

13 XXXIII. Nyári Tárlat SZEGEDI FONALFELDOLGOZÓ Rt. díja Szkok Iván A vers születése akril, tempera, pasztell, karton,

14 Díjazottak DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Rt. díja Huszár Imre Hétköznapi ikonok vegyes, kenyér, fém, fa,

15 XXXIII. Nyári Tárlat SZILÁNK GLASS COMPANY díja Kéri Ádám Por XVII. elektrografika, papír,

16 Díjazottak HANZA-KRUGER ZÁLOGHITELEZŐ ÉS ÁRVEREZŐ Rt. díja Balla Attila Szakrális városok I. olaj, homok, selyem, vászon,

17 XXXIII. Nyári Tárlat FŐSZER-ELEKTROPROFIL KFT. díja A felajánlott közönségdíj a tárlat látogatóinak szavazata alapján szeptember 23-án kerül átadásra. 16

18 Díjazottak Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma díja Festmények 17

19 XXXIII. Nyári Tárlat Adorján Attila Kisvárosi vasárnap délután olaj, vászon, Ásztai Csaba Ádám és Éva diptichon, olaj, vászon, Bándi Gábor Talány olaj, farost,

20 Fesmények Bánsághi Tibor Vince TRET 3. akril, vászon, Bényi Árpád Katarzis olaj, farost, Bészabó András Mozi lelkű gondolatok egy rovásfilm kapcsán akril, vászon,

21 XXXIII. Nyári Tárlat Borbély F. Gusztáv Kis ember nagy festő olaj, vászon, Breznay András Hóország olaj, vászon, Budaházi Tibor Minket, Gyuszi szeretni kell akril, papír,

22 Fesmények Csáji Attila Jelek fehérben vegyes, farost, Darázs József Titokrajz II. színesceruza, papír, Deák Ilona Várakozók olaj, farost,

23 XXXIII. Nyári Tárlat Cs. Pataj Mihály Ifjúkori emlék olaj, farost, Dohnál Áron Feminin ívelődések roland-pigment, vászon, Dohnál Tibor Zászló helyett olaj rétegkép, farost, karton,

24 Fesmények Dréher János Fent és lent vegyes, farost, Erdélyi Eta Figura zöldben olaj, vászon, F. Bálint István Megint karácsony olaj, vászon,

25 XXXIII. Nyári Tárlat Galambos Tamás Ezüst bagoly olaj, vászon, Gáll Ádám S könnyű porban hullnak reánk az örök rögök (J. A.) vegyes, fa, vászon, Göblyös Róbert Sárga fal akvarell, papír,

26 Fesmények Gyémánt László Találkahely Chicagoban olaj, vászon, Hajdu Katalin Furakodók II. sgraffito, hungarocell-vakolat, 28,5 50 Hartung Sándor Szeretném, ha vadalmafa lennék olaj, vászon,

27 XXXIII. Nyári Tárlat Hegedűs Endre Öreg utca olaj, farost, Henn László Éjjel bolyongok. Senki se szánjon. (József Attila Vágymagam a hold alatt című verséhez) akril, plextol, vászon, Hézső Ferenc Konstelláció olaj, farost,

28 Fesmények Jávor Piroska Születésnapomra olaj, vászon, Kalmárné Horóczy Margit Életfa akril, farost, Károlyi Ernő József Attila: Külvárosi éj olaj, farost,

29 XXXIII. Nyári Tárlat Kecskés András Nézőpontok olaj, vászon, Kéri László A barokk kövei olaj, vászon, Kiss Ferenc Vesztőtér játszóhely I. vegyes, farost,

30 Fesmények Kiss Zoltán László Hajnal vegyes, farost, Kopacz Mária A várakozó akril, farost, Kopasz Márta Káosz B. olaj, papír,

31 XXXIII. Nyári Tárlat Kopócsy Judit Lényeges vegyes, papír, Kovács Johanna Kirakat vegyes, papír, Kovács Péter Balázs Dialógus II. akril, vászon,

32 Fesmények Krajcsovics Éva Idézet olaj, vászon, Szobám olaj, vászon, Kudász Emese Talán elutazom akvarell, papír, Lázár Pál Elrepültek a madarak olaj, farost,

33 XXXIII. Nyári Tárlat Luzsicza Árpád Csendélet I. akril, papír, M. Nádler Tibor Rajzolatok akril, papír, Magén István Özönvíz után szitafesték, vászon,

34 Fesmények Magyar Csaba Boldog születésnapot drágám akril, tempera, farost, Magyar Gábor DCCLXXXV. vegyes, karton, Maurits Ferenc Proeictum Balcanicum I. akril, papír, 81,

35 XXXIII. Nyári Tárlat Molnár József Üvegváza olaj, farost, Nádas Alexandra Templom-tér IV. vegyes, fatábla, Provencei tájnapló 2. vegyes, fatábla, Nagy B. István Zorkó (Arcképcsarnok XXIV.) akril, vászon,

36 Fesmények Neuberger István Vízparti idill olaj, vászon, Oroján István Rondó I. vegyes, vászon, Rondó III. vegyes, vászon, Angyal diófa, Paróczi Ágnes Tengelytánc vegyes, olaj, farost,

37 XXXIII. Nyári Tárlat Pásztor Gábor Önarckép olaj, farost, Pataki Ferenc Profán oltár József Attilának vegyes, fa, farost, Petri Ildikó József Attila emlékére vegyes, papír,

38 Fesmények Porkoláb Sándor Életfa II. olaj, vászon, Raszler György Napjaim I. vegyes, papír, Serényi H. Zsigmond Hommage A József Attila olaj, vegyes, vászon,

39 XXXIII. Nyári Tárlat Sinkó János Kövület vegyes, papír, Szabó Pál Ikonosztáz (Részlet) vegyes, kollázs, farost, Szabó Zoltán Női akt olaj, farost,

40 Fesmények Szilágyi János Esti Kornél akvarell, papír, Tácsik János Önarckép fauve stílusban olaj, vászon, Telekes Balázs Kutya és áldozat II. olaj, farost, Kutya és áldozat I. olaj, farost, Tóth Csaba J. A.: Reménytelenül olaj, vászon,

41 XXXIII. Nyári Tárlat Váli Dezső Műterem harminc éve A/02/29 olaj, farost, Zoltai Attila A nagy szelekció olaj, farost, Köszönjük Mr. Leonardo réz, fa, Zöld Anikó Labirintus olaj, vászon,

42 Fesmények Grafikák 41

43 XXXIII. Nyári Tárlat Ale Ildikó Költészet III. kollázs, papír, 29,5 21 Aranyi Sándor Tűzfestmény I. fotó, Tűzfestmény II. fotó, Bakacsi Lajos A Fák halála V. tus, papír,

44 Grafikák Damó István Mese a lét adta játékokról II. szénrajz, papír, Fabók Gyula Fény és árnyék III. vegyes, papír, Fazakas János László Intrika alumínium nyomat, papír,

45 XXXIII. Nyári Tárlat Halbauer Ede József Attila Nincs alku II. computer grafika, papír, Huller Ágoston Szürke lét pasztell, papír, Karsai Ildikó Feladvány vegyes, papír,

46 Grafikák Kereszty Zsolt Ablakok III. akril, papír, Ablakok II. akril, papír, Kőhegyi Gyula Börtön csendélet cinkkarc, akvatinta, papír, 16,7 23 Kiss Ilona József Attila: Töredékek litográfia, művészkönyv, Láng Eszter Július I. pasztell, papír,

47 XXXIII. Nyári Tárlat Lonovics László Fények és faktúrák III. számítógépes grafika, papír, Maracskó Gabriella Party tus, papír, Átmenet tus, papír, Marcasi-Bükösdi Kálmán Útirajz I. filc, papír, 26 36,5 46

48 Grafikák Mráz János A kór (In memoriam T.A.) elektrográfia, papír, Paizs László Tanulmány 1. vegyes, papír, Tanulmány 2. vegyes, papír, Papp György Trófeák tűzzománc,

49 XXXIII. Nyári Tárlat Szabados Árpád Hölgyek S.7. vegyes, papír, Hölgyek S.4. vegyes, papír, Szekeres Ferenc Hommage A Leonardo (Romantikus tanulmány) cink, papír, Szilágyi Imre Zűrzavar rézkarc, foltmaratás, papír,

50 Grafikák Szunyoghy András Szép formák ceruza, papír, Varga Zsófi Labirintus I. litográfia, papír, Vén Mária Tanulmány I. tus, akvarell, papír,

51 50 XXXIII. Nyári Tárlat

52 Grafikák Szobrok 51

53 XXXIII. Nyári Tárlat Albert Ildikó A tudás fája télen viaszvesztéses bronz, Balás Eszter Transfiguráció I. bronz, 9 10,5 Transfiguráció II. bronz, 4 7 Transfiguráció III. bronz, 6 9 Balogh Sándor Szorongás márvány, 18, ,5 Női rezdülések I. bronz, érem, 5,5 Női rezdülések II. bronz, érem, 7 52

54 Szobrok Baktay Patrícia Pannon menhír II. papír, textil, fém applikáció, Pannon menhír I. papír, textil, fém applikáció, Berkecz Éva Fácán fa, Csóti Gábor Trigonometria II. diófa,

55 XXXIII. Nyári Tárlat Drozsnyik István Harapás drót, vaslemez, érem, ,5 Éremcsapda drót, vaslemez, érem, 14, E. Lakatos Aranka Én egy zseni lakóhelye vagyok Dali I. bronz, Fűz Veronika 34. Vándorgyűlés Sátoraljaújhely I. ezüst, vert érem, 4, Vándorgyűlés Sátoraljaújhely II. ezüst, vert érem, 4,25 Magyarország történelmi borvidékei, Sopron I. ezüst, vert érem, 4,25 Magyarország történelmi borvidékei, Sopron II. ezüst, vert érem, 4,25 Magyarország történelmi borvidékei, Badacsony I. ezüst, vert érem, 4,25 Magyarország történelmi borvidékei, Badacsony II. ezüst, vert érem, 4,25 54

56 Szobrok Holdas György Természetben III. vésett-érem, vörös márvány, 13,7 20 Természetben IV. vésett-érem, vörös márvány, 11,6 16,2 Természetben V. vésett-érem, vörös márvány, 12,1 18 Huber József Elégia szobor, fa, Lous Stuijfzand Gátőr XXXX. bronz, Föld templom XVIII. bronz, ,5 55

57 XXXIII. Nyári Tárlat M. Szűcs Ilona Vasarely bronz, 10 Mátyássy László Torzó pirogránit, Meszes Tóth Gyula Bosch emlékére érem, bronz, 13 Átváltozások érem, bronz, 12,5 56

58 Szobrok Petró György 23/4 a HÁRPIA fa, gipsz, Popovics Lőrinc Megújulás bazalt, szerpentinit, üveg, Tavaszdomb szibériai márvány, szerpentinit, üveg, Sejben Lajos Jel bazalt, acél, A kezdés bazalt, acél,

59 XXXIII. Nyári Tárlat Simon Ferenc József Attila fa, vörös márvány, 28 Szabó Virág Minden világok végén bronz, kő, Szanyi Péter Kultikus tárgy bronz, Űrkísérlet bronz,

60 Szobrok Székó Gábor Szerzetes fa, kő, Sztrákos László Regélő bronz, kő, 30 Tóth Magdolna Sára Küldetés színezett samott,

61 XXXIII. Nyári Tárlat Tóth Sándor Árpád-házi Szent Erzsébet öntött bronz, Dr. Seregély István ezüst, érem, 42,5 Nyírerdő Rt. Guth ezüst, érem, (2 db elő és hátoldal), 42,5 Mindig Európában Csongrád megye ezüst, érem, (2 db elő és hátoldal), 42,5 Zsin Judit Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent László bronz, érem, 16 Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent István bronz, érem, 14 Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent Imre bronz, érem, 10 Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent Erzsébet bronz, érem, 17 Körmöci kövek Árpád-házi szentekkel Szent Margit bronz, érem, 13 60

62 Díjazottak A Szegedi Nyári Tárlatok díjazott művészei Kokas Ignác, Pintér József, Szabó Iván, Szalay Ferenc Dér István, Kajári Gyula, Simon Ferenc, Vecsési Sándor Erdélyi Mihály, Magos Gyula, Somos Miklós, Würtz Ádám Ligeti Erika, Tóth Sándor, Szurcsik János, Zombori László Asszonyi Tamás, V. Bazsonyi Arany, Kádár J. Miklós, Kiss István, Zoltánfy István Ircsik József, Papp György, Rátonyi József, Zombori László Diskay Lenke, Fejér Csaba, Lisztes István, Pataki Ferenc Nagy Sándor, Tóth Sándor, Vecsési Sándor, Végh András, Végvári Gyula, Zoltánfy István Csizmadia Zoltán, Dorogi Imre, Melocco Miklós, Pataki József, Szurcsik János, Vincze András Hondromatidisz Rigasz, Kajári Gyula, Miháltz Pál, Pató Róza, Tassy Béla, Zombori László Dér István, Gácsi Mihály, Kiss Nagy András, Pásztor Gábor, Szalay Ferenc, Szathmáry Gyöngyi Duschanek János, Kovács Péter, Lapis András, Mayer Berta, Tulipán László, Váró Márton Illés Árpád, Lóránt János, Nagy Gábor, Pataki Ferenc, Püspöky István, Tóth Julianna, Wachorn András Banga Ferenc, Batári László, Berki Viola, Kárpáti Tamás, Kéri László, Sulyok Gabriella, Szentirmai Zoltán, Zoltánfy István Bálványos Huba, Fábián Gyöngyvér, Pirk János, Samu Géza, Szemethy Imre, Tóth Valéria, Vinkler László Berki Viola, Kollár György, Markolt György, Mácsai István, Mészáros Mária, Németh József, Novák András, Orr Lajos, Vilhelm Károly Benes József, Erdélyi Eta, Fábián Pál, Fritz Mihály, Fülöp Erzsébet, Galambos Tamás, Kovács Péter, Makó Judit, Patay László, Szabó Tamás Galambos Tamás, Kéri László, Korányi Gábor, Kovács Péter, Muzsnay Ákos, Pataki Ferenc, Rékassy Csaba, Szabó Tamás, Tóth Sándor Benedek György, Buhály József, Dienes Gábor, Kéri László, Kő Pál, Muzsnay Ákos, Nagy Gábor, Pásztor Gábor, Szabados Árpád, Veress Sándor László Elekes Károly, Sváby Lajos, Tölg-Molnár Zoltán, Kis Nagy András, Földi Péter, Tenk László, Katona Zsuzsa, Pollacsek Kálmán Pásztor Gábor, Kéri Imre, Halmi Miklós, Vígh Tamás, Borgó György Csaba, Galambos Tamás, Huber József, Váli Dezső, Gábor Éva Mária, Lóránt János, Kalmárné Horóczi Margit, Sinkó János Gyulai Líviusz, Zombori László, Fischer Ernő, Tóth Béla, Nagy Sándor, Tassy Béla, Fehér László, Kováts Margit, Zsin Judit Baranyai András, Fodor Ilda, Gyulai Líviusz, Kalmárné Horóczi Margit, Luigi St. Varga, Orr Lajos, Pásztor Gábor, Sajdik Ferenc, Sinkó János Tenk László, Dréher János, Kiss Ilona, Popovics Lőrinc, Albert Ildikó, Varga Zsófi Nagy Gábor, Sinkó János, Győrfi Sándor, Lous Stuijfzand, Kótai Tamás 61

63

64 XXXIII. Nyári Tárlat Szeged július 16 - szeptember 16.

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor.

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója vezetőségei 1958 1989 között: 1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 73/2. Aknay János (1949) Emlék, 2015 technika:

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

REÖK PALOTA. 6720 Tisza Lajos krt. 56. Nyitva 10 és 18 óra között, hétfőn zárva INTONÁCIÓ 2011 KORTÁRS FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS

REÖK PALOTA. 6720 Tisza Lajos krt. 56. Nyitva 10 és 18 óra között, hétfőn zárva INTONÁCIÓ 2011 KORTÁRS FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS REÖK PALOTA 6720 Tisza Lajos krt. 56. Nyitva 10 és 18 óra között, hétfőn zárva INTONÁCIÓ 2011 KORTÁRS FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK ÉS IPARMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2011. november 19 2012. január

Részletesebben

Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken

Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken Acsaji Györgyi 1. Vízpartok és emberek (Festészeti napló az eltűnésről) / Olaj, vászon /, 2014 15 (130 130 cm) 2. Vízpartok és emberek (Festészeti napló

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

1956. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjpályázat

1956. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjpályázat 1955. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjpályázat I. Bakay Erzsébet iparművész Balogh István grafikusművész Bíró Iván szobrászművész Bolgár József festőművész Csernus Tibor festőművész Feledy

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

M Ű L A P ANG 001. Szerző: Buhály József. Cím: Méhész csendélet. Technika, anyag: Olaj, farost. Méret: 61 x 78 cm. Jelölés: J. j. l.

M Ű L A P ANG 001. Szerző: Buhály József. Cím: Méhész csendélet. Technika, anyag: Olaj, farost. Méret: 61 x 78 cm. Jelölés: J. j. l. ANG 001 Buhály József Méhész csendélet Olaj, farost 61 x 78 cm 120 000, HUF ANG 002 Papp Gábor Holdas este Olaj, farost 70 x 85 cm J. b. l. 140 000, HUF ANG 003 Baticz Levente Csendélet napraforgóval Olaj,

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( )

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 107/1. Aknay János (1949) A látogató, 1993 technika: színes

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat

2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat 2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat Aknai Katalin Készman József Kopócsy Anna Molnár Mária Szilágyi Gábor Verba Andrea I Beke Zsófia Hock Beáta Hornyik Sándor Katona

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10.

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. Összeomlás 2007 akvarell, diópác 53x22 cm Balogh Géza (1946) Nyíregyháza, Selyem u. 30. Halmaz I. 2002

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30.

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 94/1. Aba Novák Vilmos (1894-1941) Petõfi: A jó öreg kocsmáros

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( )

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 78/3. Rau Tibor (1934-2000) Ledér lányok,

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 95/1. Aba-Novák Vilmos (1894-1941) Szépítkezõk, nyilvántartási

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 104/1. Bada Dada (1963-2006) Bunkó Bandi bunkót baszna, ha

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 32/2. Czene Béla (1911-1999) Tudós ünneplõben,

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75.

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 92/1. Ágh Ajkelin Lajos (1907-1995) Struktúra,

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 Helye: Bp., V., Eötvös Loránd [ma Papnövelde] u. 8. 1972 1972. április 27. május 21. Barcsay Jenő rajzainak kiállítása. Rendezte Frank János 1972. június 8. július

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Egyéni Angyalföldi Éva 70-74 200 m vegyesúszás 8. LEN 50 m-es Európa ranglista 2014 Balla Mónika

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

III. korcsoport csapat eredménylista

III. korcsoport csapat eredménylista FemaleClub Táncsics Mihály Gimnázium 00:47:43.000 1 1 15 312 KECSKÉS Noémi 2003 00:15:43.000 2 20 311 NAGY Ágnes 2003 00:15:53.000 3 22 313 SZEGFI Csenge 2003 00:16:07.000 Szhb. Eötvös Ált. isk. 00:48:37.000

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben