SZEPTEMBER. Szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEPTEMBER. Szeptember"

Átírás

1 Szeptember 161

2 Bölcsességeket rendkívül egyszerû kitalálni. Az ember egyszerûen leírja az ellenkezõjét annak, amit tesz. * * * A borban bölcsesség, a sörben szabadság, a vízben pedig baktériumok vannak... * * * Már az elõzõ életemben sem hittem a lélekvándorlásban... * * * Aki csak magára gondol, az önzõ. Aki másokra is, az irigy. * * * A régész az az ember, akinek a karrierje romokban hever. * * * Nem szenvedek elmebetegségben. Minden percét élvezem. * * * A processzorok füsttel mûködnek. Ha kijön belõlük a füst, nem mûködnek tovább. * * * Az alvástól megéhezem. Az evéstõl elálmosodom. Az élet szép. * * * Van egy pólóm, az van ráírva jó nagy betûkkel: BALEK. Csak tudnám, mi került benne forintba? 2010 SZEPTEMBER SZENT MIHÁLY HAVA Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs Egyed, Egon Rebeka, Dorina Hilda Rozália, Róza Viktor, Lôrinc Zakariás Regina Mária, Adrienn Ádám Nikolett, Hunor Teodóra, Igor Mária Kornél Szeréna, Roxána Enikô, Melitta Edit, Ditta, Ludmilla Zsófia, Hildegárd Diána Vilhelmina, Dorián Friderika Máté, Mirella Móric Tekla, Lina Gellért, Mercédesz Eufrozina, Kende Jusztina Adalbert Vencel Mihály Jeromos, Médea 162

3 Évfordulók szeptember 1. (80 éve történt) Tüntetés Budapesten, a két világháború közötti idôszak legnagyobb méretû munkásmegmozdulása, tiltakozva a gazdasági válság és a munkanélküliség ellen. Az MSZDP által szervezett akción 4500 rendôr és 600 csendôr járôrözése ellenére mintegy százezer munkás tüntetett az Andrássy úton és a Hôsök terén. köztük a ferencvárosi soroksári úti üzemek dolgozói. Megmozdulások voltak vidéken és a munkástelepeken is, országosan mintegy negyedmillió ember vett részt szeptember 1. (80 éve történt) Megnyílt a ferencvárosi Knézich utcában Az Isteni Szeretet Leányai Társulatának Patrona Hungariae leánygimnáziuma 1 osztállyal, benne 48 diák szeptember 11-én az állam és az egyházak által kötött megállapodás értelmében az iskolát a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanôvérek kongregációja kapta meg szeptember 8. (160 éve történt) Megszületett Rimaszombaton Blaha Lujza színésznô, a nemzet csalogánya szeptember 12. (70 éve történt) Franciaországban felfedezték a Lascaux-i, közel éves barlangrajzokat szeptember 12. (135 éve történt) Elhunyt Ranolder Nepomuki János, veszprémi püspök, egyetemi tanár ben a püspökséget illetô úrbéri kárpótlás jövedelmét jótékony célra fordította, és ebbôl megalapította a veszprémi leánynevelô intézetet, Ferencvárosban pedig a Ranolder Intézetet. Ez 1948 után elôbb tanítóképzô, késôbb a Leövey Klára Gimnázium lett szeptember 14. (10 éve történt) Siklós Mária építész tervei alapján megkezdôdött a Nemzeti színház építése. Az épület a rekord gyorsaságú kivitelezés eredményeként, alig 15 hónap alatt készült el szeptember 14. (80 éve történt) Serédi Jusztinián hercegprímás felszentelte a Dr. Fábián Gáspár mûépítész által tervezett, 573 m 2 alapterületû, 2000 fô befogadására alkalmas Szent Kereszt templomot szeptember 15. (120 éve történt) Megszületett Agatha Christie angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója szeptember 18. (40 éve történt) Meghalt Jimi Hendrix amerikai blues gitáros, énekes, szerzô szeptember 21. (775 éve történt) 58 éves korában meghalt II. András magyar király, akit 1222-ben az elégedetlen fôurak az Aranybulla kiadására kényszerítettek szeptember 22. (100 éve történt) Megszületett Faludy György költô, mûfordító szeptember 22. (125 éve történt) Megszületett Benedek Marcell Kossuth-díjas irodalomtörténész, esztéta, író. SZEPTEMBER 163

4 Lelki útravaló Mégis... vallomás a nevelésrõl A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanõvérek tagjaként 26. éve végzem a tanári-nevelõi szolgálatomat a Patrona Hungariae Gimnáziumban és kollégiumban, ahová minden év szeptemberében érkezik két osztálynyi kislány, és minden év júniusában kiröpül két osztálynyi 18 éves felnõtt nõ. Nagyon szép nevelõi szolgálat a kamasz lányok nevelése. Titkot rejtenek, mint egy virág még bimbó formájában. Nem lehet tudni, hogy milyen lesz. Mellettük állunk, gondozzuk, közben izgalommal figyeljük a kibontakozást. Szent János apostol evangéliumában olvashatunk Jézus leggyengédebb szeretetét kifejezõ szolgálatáról, a lábmosásról: Vacsora közben történt... Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott... Mégis fölkelt a vacsora mellõl,... majd hozzáfogott, hogy sorba megmossa tanítványainak a lábát. A nevelés a legkörültekintõbb és a legfelelõsebb szolgálat a világon. Amikor az iskolában a gyerekeket neveljük, embert formálunk, az emberformálás pedig tudjuk, isteni dolog. Ezt csak ezzel a jézusi lelkülettel lehet végezni. Gimnáziumunkban éves lányok vannak, a vidékiek a kollégium lakói. A hétvégét is itt töltik, mert a szombati napokon is tanítunk (a legértelmesebb dolog, amivel lefoglalhatjuk õket), havonta van hosszú hétvége, amikor már péntek délben hazamehetnek. Tehát a szabad idõ nagy részét is együtt töltjük. Folyamatosan jelen vagyunk számukra, nemcsak a szavainkkal nevelünk, hanem azzal, akik vagyunk, és ez nagy felelõsség számunkra is. Rámutatunk az erények fontosságára, segítünk kialakítani olyan alapmagatartást, amely alkalmassá teszi az embert a nehéz helyzetek megoldására, a helyes cselekedetekre, mint jóság, hûség, állhatatosság, kegyelet, hála, hazaszeretet. Úgy szervezzük, alakítjuk a kollégiumi életet, hogy beleférjen, beletartozzon a hit, a munka, a mûvelõdés, a zene, a humor, a játék, a sport, az ünnep és a szabadidõs kedvtelések, a közösség építése. A feladat óriási, nagyon nehéz megtalálni a helyes arányt, és eltalálni: mikor mire befogadóképesek neveltjeink. Sokszor ütközünk ellenállásba, és mégis szeretettel kell feléjük fordulni. A könnyed humor igen sokat segít ilyen helyzetekben. Többször oldottam meg imígyen: Kérlek, mondd kedvesebben! És meglepetésemre valóban kedvesebben mondta, és mosolyogtunk. Azt a reményt, azt az erõt adó szeretetet kell feléjük sugározni, ami az élõ Krisztusból fakad. Engednünk kell, hogy Krisztus életadó ereje áradjon feléjük szavainkon, tetteinken és egész létünkön keresztül. Azt hiszem, így érdemes! A gyerekek sok örömet, lendületet, optimista jövõképet adnak. Életüket, megnyilvánulásaikat figyelve tapasztalom meg, hogy a jót, az istenit nem gyõzi le a rossz, akármilyen sok is van belõle. A jó mag kihajt, mint ahogy tavasszal a gyenge hóvirág megolvasztja a fölötte lévõ hótakarót, hideg jégpáncélt. Ilyenkor novemberben, amikor minden szürke, hideg, és kicsit reménytelennek tûnik az élet, a hétköznapok, szeretném belekiáltani a télbe, hogy mégis érdemes, mert eljön a tavasz, a jó mag kihajt, és ha mégis, mindenek ellenére szeretünk, és ezt életünkkel mondjuk el, akkor szebb és jobb lesz a világ! VELKEI M. SZANISZLA iskolanõvér 164

5 A Szent Kereszt templom jubileumára Idén nyolcvanéves a külsõ-ferencvárosi plébániatemplom A XX. században a hatalmas ütemben fejlõdõ fõváros lakói között a katolikus hívõk tábora is gyarapodott. A Külsõ-Ferencvárosban 1920-ban indult meg az egyházi élet. Még nem volt lehetõség önálló plébánia alakulására, de kezdettõl fogva felmerült egy állandó kápolna iránti igény. A kis kápolna az egykori Mária-Valéria-telepi IV. tartalék kórház téglabarakkjának bontott tégláiból 1925 szeptemberére el is készült. Ezt a kápolnát váltotta fel a most évfordulós Szent Kereszt templom, melyet szeptember 14-én Serédi Jusztinián hercegprímás szentelt fel a templom titulusának, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása után a kereszt jelentõsége elhomályosodott eladdig, míg Konstantin császár híres látomása a döntõ csata elõtt ismét a keresztre nem irányította a figyelmet. IN HOC SIGNO VINCES E JELBEN GYÕZNI FOGSZ hallotta a császár az égi üzenetet, és minden harcos ruhájára, pajzsára rátették a kereszt jelét. A csata a keresztesek gyõzelmével zárult, és ennek eredménye lett a Milánói Ediktum, amely véget vetett a keresztények több évszázados üldözésének. Szt. Ilonát, a templom védnökét ábrázoló szobor egy keresztet tart, melynek belsejében egy szelencében Krisztus keresztjének egy szilánkja az egyik ereklye, míg egy másik szilánk az oltár kõkeresztjében található. A templom építési költsége pengõ volt, mely a hívek adakozásából és a Székesfõváros igen jelentõs támogatásából jött össze. Alapterülete 573 m 2, 2000 fõ befogadására alkalmas. Neoromán stílusban épült, latinkereszt alaprajzú, háromhajós. Terveit Fábián Gáspár készítette, és mivel az alapkövet október 13- án helyezték el, még egy év sem kellett az építéshez. Két, gúla alakú sisakkal fedett tornya 40 méter magas. A toronyóra 1930-tól 2001-ig mindig ugyanazt az idõt mutatta, mert a SZEPTEMBER 165

6 számlapok mögött nem volt szerkezet ben aztán Konkoly József toronyóra-építõmester elkészítette a kezdetektõl várt toronyórát ben az államosításkor felszámolt Széchenyi-hegyi Isteni szeretet lányai zárda orgonáját vásárolta meg az egyházközség a templom számára. Az orgonát 1930-ban a pécsi Angster gyár készítette. Ez a hangszer 2009-ig szolgált. A jelenlegi orgona 2009-ben készült, befejezéséhez még jó néhány regiszter és tízmillió forint hiányzik, de bízvást remélhetjük, hogy Isten segítségével hamarosan elkészül a munka. A mellékhajók ablakainak ólomkeretes üvegmozaikjai a keresztút stációit jelenítik meg. Ezeket Zsellér Imre készítette a hívek adományaiból, ahogy ezt az ablakképek feliratai is mutatják. Az 1996-tól 2005-ig terjedõ idõszak meghozta a templom teljes felújítását, rekonstrukcióját. A hatalmas munka kivitelezésének lehetõségét az Esztergomi Fõegyházmegye, a Ferencvárosi Önkormányzat összefogása, támogatása, valamint a pályázati pénzek elnyerése, és nem utolsósorban a hívek adománya teremtette meg. Sor került a tetõszerkezet, a födém felújítására, az években a külsõ, feketére kormozódott kõfelületek teljes letisztítására, a központi fûtés beszerelésére, a világítás teljes rekonstrukciójára, valamint a szentély falképeinek tisztítására, átfestésére, és a templombelsõ teljes kifestésére is. Az épület teljes felújítása 2005-re, a felszentelés 75. évfordulójára készült el. 166

7 A templom igen látogatott, a Szent Kereszt tisztelete élénken él az emberekben. Óvodáskortól az egyetemig bezárólag vannak hittancsoportok. Az ifjúsági élet igen élénk. Mûködik Rózsafüzér Társulat, nagylétszámú Cursillós közösség is van az egyházközségben. A templom ad helyet a Mészáros Margit által vezetett Szent Rafael Alapítványnak, mely a hajléktalanokkal foglalkozik. A templomban a kezdetektõl fogva élénk zenei élet folyik. Az egyházközség Szent Kereszt kórusa, zenekara, valamint számos vendégmûvész, zenekar, kórus és többféle zenei irányzat képviselõinek hangversenyei gazdagítják a liturgikus ünnepeket. A gyõri egyházmegyés Dr. Szabó Zoltán mûvészettörténész nevéhez fûzõdik többek között az 1994-ben elkészült három nagyméretû szentélyablak új üvegmozaik képe és a templom mûködését segítõ igen szerteágazó tevékenység elvégzése. A Szent Kereszt templom díszkivilágításának régen dédelgetett terve szeptember 14-én este valósult meg, amikor a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén felragyogtak a fények. A templom plébánosai a kezdetektõl: Farda Adolf 1925; Csurgai Jenõ 1958-; Olmos Imre 1961-; Dr. Király Ferenc 1963-; Szalay József 1966-; Tóth János 1969-; Búcsi László 1990-; Bokor István tõl Dr. Kerényi Lajos piarista a plébános, aki 33 éve szolgál a templomban, korábban káplánként. Jelenleg a káplán Kosinsky Béla atya ben, a szerzetesrendek feloszlatásakor a piarista rendet nem oszlatták fel, de a mûködését erõsen korlátozták. Kerényi atya mûködését a fiatalok és a betegek körében nagyon rossz szemmel nézték, 15 különbözõ szolgálati helye volt a Szent Kereszt plébánia elõtt. Országosan ismert alakja sûrûn feltûnik a kórházak folyosóin, ahogyan a betegeket látogatja, tanít a Szent Margit Gimnáziumban, rendszeresen tart lelkigyakorlatokat, õ a lelki vezetõje, motorja az Egerszalóki és a Nagymarosi ifjúsági találkozóknak is. Igen kevés szabadidejében szeret horgászni. Isten áldja meg életét, szolgálatát és az általa vezetett nyolcvanadik születésnapját ünneplõ Szent Kereszt Plébánia Krisztust hirdetõ minden tevékenységét! NIKODÉM LAJOS SZEPTEMBER 167

8 Hiszek Magyarország feltámadásában dr. Kerényi Lajos atya elõadása Meleg szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Mindig úgy szoktam kezdeni az elõadásokat, hogy magamba szállok azért, hogy bekapcsolódjak egy nagyobb erõtérrendszerbe. Mert létezik egy személyes erõtér, akit Szentléleknek nevezünk. Ha az ember bekapcsolódik az õ világába, onnan kap ihletet, értelmesebbé válik, meglátja az összefüggéseket, és feltöltõdik, lelkesedéssel viszonyul az élethez. Ezért most kérjük meg e csodálatos lelket, hogy juttassa eszünkbe az összefüggéseket, a teljes igazságra tanítson meg, adjon lelkesedést, vígasztaljon meg, és adja meg nekünk azt a meggyõzõdést, hogy igenis ki lehet emelkedni a hétköznapok letargiájából. Elõadásomnak és beszélgetésünknek a mottójául ezt a rövid versszakaszt választottam, amely egy nagyon hosszú vers elsõ és utolsó versszaka. Így szól: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ez a mottó nem légbõl kapott dolog bennem, mert van okom, aminek alapján mondhatom azt, hogy úgyis a jó fog gyõzni. A legkomolyabb személynek tartom ugyanis a világon Jézus Krisztust, aki a világtörténelem legnépszerûbb egyénisége; hisz már a kezdet kezdetén, az emberiség õshajnalán is tudtak róla. A Jóisten megüzente nekünk, hogy majd jön egy asszony, akivel nem bír a gonoszlélek, annak lesz egy fia, aki értelmessé teszi az életet és megváltást ad az emberiségnek. Tehát az emberiség egy asszony által kerül bajba, és egy asszony által is jut ki a csapdából. Szerintem ami ilyen költõien szép, annak a mítosztalanítását nem szabad elfogadni, hanem a romantikát, a költészetet, a szépséget minduntalan bele kell tudni csempészni az életbe. Ahogy Saint-Exupéry Kis hercegében a róka mondja, hogy majd ha legközelebb jössz, akkor üzend meg elõre, hogy ünneplõbe öltöztessem a szívemet, úgy várjalak. Valahogy ilyen formán nagyon fontos, hogy ki tudjunk emelkedni az elgépiesedésbõl. Hiszek abban, hogy az emberiség mindig elõre halad, és II. János Pál pápát idézve hiszek az ember és az emberiség felemelhetõségében. Három-négyszáz évvel ezelõtt jelentek meg az immanens világnézetek, miszerint a materializmus és az anyag mindenre választ ad. A lét végsõ kérdéseire is. Ahogy Rousseau mondta, térjünk vissza a természethez, és akkor majd mindenre választ kapunk. Egy apró kitérõ: a Jóisten engem a betegek közé is küld, sokat járok a kórházakba, hetente órát töltök ott, és ilyenkor az egész társadalommal találkozom. Nem téríteni megyek, hanem a természetfelettit megjeleníteni, ez pedig nagyon érdekli az embereket. Van, aki azt mondja, hogy én ateista vagyok. Mondom neki: Ám nagyobb hite van, mint nekem. Mert maga a semmiben hisz, az meg nincs. Én meg abban hiszek ami van, én realista vagyok; az élet gyõzelmét vallom. Hisz a tudósok 75%-a szerint a természetben (mikro- és makrokozmoszban) található csodálatos szervezettség 168

9 a DNS-tõl a galaxisokig nem jöhetett volna létre teremtõ és tervezõ intelligencia nélkül. Megdöbbentõ! Érdekes az anyag- és energiamegmaradás törvénye is, hogy semmi nem vész el, az energiák is megmaradnak, csak átalakulnak, és nem mindegy, hogy miként változnak át. Továbbá létezik egy másik alaptörvény, az entrópia törvénye, miszerint maga az anyag (hozzáteszem, a személy, a család, és a társadalom is) természeténél fogva nem a rend, hanem a káosz felé törekszik. Hogy is van ez a Bibliában? Mikor megteremti a hatalmas intelligencia, az Alkotó a világot, akkor Isten lelke lebegett a káosznak látszó vizek fölött. Így lett kozmosz a káoszból. Nem az anyag izzadta ki magából. Nem tud a kisebb érték nagyobb értéket létrehozni. Tessenek nagy önbizalommal rendelkezni, a marxizmus, materializmus teljes csõdben van, a padlón hever. Az immanens világnézetek a padlón hevernek. Nem tudnak választ adni a lét kérdésére. Azért süllyedtünk ilyen mélyre, mert a lelket kiiktatjuk. 60 éve nincs se erkölcstan, se illemtan, se Istentan. Meg is lehet nézni. Annyira tönkrementek az emberek, hogy borzalmas. Én majdnem orvos lettem, így érdekel szakmailag is. Ezek az emberek egy darabig úgy látszik, hogy boldogok, aztán ott találom szerencsétleneket a pszichiátriákon. Tele vannak, csupa depressziós, pánikbeteg, kényszerképzetes betegekkel. Annyi van belõlük, hogy a kórházak nem tudják felvenni õket. Az öngyilkosságok tekintetében pedig, bár javult a helyzet, még mindig dobogósak vagyunk világviszonylatban. Szegény fiataljaink. Sokszor még viselkedni sem tudnak, nincs erkölcsi érzékük. Csoportokba verõdve, üres lélekkel rongálnak értelmetlenül. Elveszik, ami nem az övék, betörnek, rettegésben tartják népünket. Legszebb lányaink és fiaink néha az utcai életnek lesznek áldozataivá. Egyre nagyobb köztük az alkoholt és drogot fogyasztók száma. A munka iránti igény és az erkölcs a minimumra csökkent bennük. Mûvészet, tudomány, sõt még a sport is csak igen kis hányadát érdekli, a többi kallódik. Nem létezik az igazi belsõ ellenõr, a lelkiismeret. Ha nem nevelik õket, a magyar ifjúságnak 70%-a semmit sem hall az erkölcsrõl. Csak éld az életedet... Ízléstelen ez a szlogen: Itt zabálj, itt szexelj, úgyis megdöglesz! hirdetik. Szülõk, igazi, a magyar gyermekért mélyen aggódó pedagógusok, ti kezdeményezzetek széleskörû, egész társadalmat átfogó és megmozgató akciókat! Saját gyermekeinkrõl, a magyar ifjúságról, a magyar jövõrõl van szó! Mit tegyünk? Aláírásgyûjtés? Talán. Képviselõk szavazása? Kétséges. Õk is csak akkor tudnak egy kérdésrõl szavazni, ha mögöttük tömegek sorakoznak fel. Keresztények, magyarok, ébredjetek fel az álomból, talán még nem késõ! Szülõk, nevelõk, iskolák, pártok, vallások, írók és mûvészek, küszöböljünk ki minden ellentétet. Ne bántsuk mi magyarok egymást. Fogjunk össze ebben a gigantikus méretû, horderejû kérdésben. SZEPTEMBER 169

10 Természetesen tisztában kell lenni azzal, hogy a kereszténység nem 'izmus', nem ideológia, nem politika, még akkor sem, ha egyesek idõnként erre a szintre degradálják. A kereszténység a létnek és a teljes embernek karakterisztikus, markáns megragadása, Jézus koncepciója szerint. Mi, keresztények teljes meggyõzõdéssel valljuk, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy ellentmondások idején, a bûnök éjszakáin, koporsók mellett, saját halála küszöbén, vagy teljesen elmagányosodva, szeretetre kiéhezve megnyugtató válaszokat kapjon, különben õrjítõ és értelmetlen a létezés. Ezeket a megnyugtató válaszokat pedig csak a vallás képes megadni. Nagy pszichiáterek és pszichológusok sora oda jut el, hogy az emberiség legmélyebb belsõ élménye az Isten. Az a végtelen, aki önmaga képére teremtett bennünket. Szent Ágoston így mondja, hogy 'Nyugtalan a mi szívünk, míg benned, Istenünk, meg nem nyugszik!' Jézus leleplezte a gonosz lelket. Ha valahol jellemében az ember elkezd gyengélkedni, abban a pillanatban õ már ott van. Ahogy Ady Endre írja Dühödt, halálos harcban c. versében:...tátongó puszták strucc-madaraként Rosszalkodok, futok, csalok: Elfordult az én szivem énbennem S úgy kell magammal is verekednem, Miként egy följáró halott, Tátongó puszták strucc-madaraként. Magam utálván mást is gyilkolok S mások lándzsáját keresem, Ki elvesztette magát és utját, Szememet vér-patakok befutják S én rohanok fegyveresen: Magam utálván mást is gyilkolok... Tisztítani kell magunkat, hogy az Úrnak legyen helye. Reményik Sándor az Istenarc címû versében arról szól, hogy mindenkiben ott van az Isten arca. Mert a maga képére teremtette. De a világ szennyárja ezt elfedi. Nekünk kell újra meg újra a szenny árjat letakarítani és eltávolítani, hogy elfogadhatók legyünk, és az Úr be tudjon jutni hozzánk. Egyénileg most mindenki gondolkozzon azon, hogy õneki hol vannak az akadályok, hol undok, hol szerethetetlen, mert utat kell készítenünk a Megváltó számára, hogy be tudjon jönni a családba is, országunkba is. A legrosszabb, amikor nem bízik az ember. A szenvedés azért van, hogy az embert felpezsdítse. Amikor semmi baj nem éri, elszürkülhet, és az a legrosszabb. Az ördög tudja és készen áll. Azért van annyi színtelen, arcnélküli, szagtalan, mit tudom én milyen ember, mert lekoptatták róluk a lelket, a lelkesedést, végül birkák lettek. 19 ezer forintért és bablevesért hitet, minden eszményt feláldoznak. Azért mondom Jézus szavait, hogy a lelket ki ne oltsd. Mi a kiút? Hogy legyen természetfeletti hitünk, legyenek eszményeink. Ott kell állni a helyünkön. Igenis gyõznie kell az igazságnak, a jóságnak, szépségnek, a megváltó Jézusnak. Ûzzél ördögöt, légy stramm, szerethetõ, aranyos. Szép, szent családokat tessék alapítani, akkor majd lesz új szép jövõ, lesz új, boldogabb Magyarország. KERÉNYI LAJOS 170

11 A kétszer született remekmû A 13 aradi vértanú tábornok emlékmûve, Arad neve több, mint egyszerû városnév. A magyar történelmet a szívében hordozó embernek legfôképpen: érzelem. Egy hely, ahol a történelemkönyvben leírt sorok fájdalmasan életre kelnek, hiszen Arad amint Kossuth fogalmazta a magyar Golgota. Ahogyan Jézus felteszi tanítványainak a kérdést: Ti kinek tartotok engem? úgy Arad szelleme is rákérdez a mindenkori magyarokra: Ti mit tartotok a hazáról? Mit tesztek érte, milyen áldozatot tudtok, tudnátok hozni érte? Bizony, minden magyar embernek legalább egyszer életében el kell zarándokolnia Aradra, a vesztôhely obeliszkjéhez vagy Zala emlékmûvéhez, mint az araboknak Mekkába s a zsidóknak a Siratófalhoz. És megpróbálni válaszolni a lelkiismeret kérdéseire ôszén túl sok minden történt Aradon, hogy valaha is elfeledhessük. A szabadságharc utolsó mentsvára volt e város, Görgey, Kossuth, az egész magyar hadsereg, a magyar országgyûlés utolsó reménye. Mindhiába. Két hét múltán itt több tízezer szabadságharcos katonát soroztak kényszer alatt, az egész magyar szabadságharc vezárkarát kivégezték, több száz harcostársukat börtönbe vetették, innen indultak az emigránsok külhonba, szomorú bujdosásra. Férjüket, apjukat, testvérüket, szerelmüket keresôk, siratók tömege rajzott még hónapokig a városban, s aztán menekült, ki merre látott. Hiszen mindenhova befészkelte magát az osztrák adminisztráció és a policia, mindent iktattak, mindenkit, mindent megfigyeltek, azonnal elôállítottak és ítéltek. A vasfegyelem és az engedelmesség két évtizedig igyekezett elnyomni az emberekben a szabadságvágy minden szikráját. Még az emlékezés jogát is megvonták az aradiaktól, ahogyan az szokás az abszolutizmusban vagy egy diktatorikus rendszerben. A Kossuth-képeket s bankókat elégették, minden rejtegetett fegyvert begyûjtöttek, az ágyúk kerekeinek nyomát felszántották. A kilenc bitófa helyét már senki nem tudta biztosan, vagy aki tudta, mutatni nem merte. A vár ormán, a város felett virított a fekete-sárga lobogó, Gott erhalte unser Kaiser... énekeltették az aradi iskolákban, és az osztrákok elégedetten gondoltak a holnapra. A holnap optimista képe azonban 1867-ben halványodni kezdett. A Kiegyezés az elnémított ajkakat kinyitotta, az emlékeket feltépte, s gyászkoszorúkat köttetett a megnyomorítottakkal, az elnyomottakkal. A Kiegyezés pillanatában elindult a 13 vértanú tábornok vesztôhelyének keresése, és megszületett egy emlékmû felállításának gondolata. Az akciók gyors sikerét persze jelentôsen hátráltatta, hogy a hatalmon lévôk ugyanazok voltak, akik a kivégzéseket elrendelték és végrehajtották... akárcsak egy bô évszázaddal késôbb. Nem szóvirág a Kiegyezés pillanata kifejezés: június 8-án koronázták magyar királlyá I. Ferenc Józsefet, s az aradi Alföld újságban Tiszti Lajos június 15-én leírta az óhajt: emlékoszlopot állítani a kiszenvedett vértanúknak! Atzél Péter polgármester megalakította az emlékoszlop bizottmányt. A gondolatért mindenki lelkesedett, a pénzt országos méretû közadakozásból kívánták elôteremteni forintot céloztak meg az ügy megvalósítására, de a pénz, mint mindig és mindenhol, nagyon nehezen gyûlt, hiszen minden magyar település a maga 48-as emlékmûvét kezdte építeni. 10 év eltelt, s 1877-ben még csak re rúgott a szoboralap tôkéje. Új szoborbizottság alakult Salacz Gyula polgármester elnökletével, és Budapesten is elkezdtek az aradi emlékmû tervével foglalkozni, érméket verettek, s az eladásukból bejövô pénzösszeg gyarapította tovább a kasszát július 5-én határozatot hozott a bizottság, és megjelentették hazai és külföldi lapokban az emlékmû pályázati kiírását. Az emlékmû tervezett helye természetesen Arad fôtere lett, a Sza- SZEPTEMBER 171

12 Az aradi Szabadság-szobor április 25-én (balról az Áldozatkészség, középen az Ébredõ szabadság, jobbra a Harckészség szobra) badság tér december 21-én 14 pályamû közül hirdettek gyôztest: A haza minden elôtt jeligéjû pályamû nyert, amely Huszár Adolf szobrász mûvét takarta. 40 ezer forintot fizettek ki pályadíjakra, így további pénzek szükségeltettek, amit a szervezôk egy nagy ötlettel teremtettek elô. Felhívást intéztek Magyarország törvényhatósági bizottságaihoz, hogy tagjai 1 (azaz egy) forintot adakozzanak az emlékmûre. A felkérést siker koronázta, meglett a 100 ezer forint a kivitelezésre. A korabeli dokumentumok szomorúan említik, hogy csak Nagyszeben városa, Brassó- és Hunyad vármegye tagadta meg az adakozást december 29-én írták alá a szobrásszal a szerzôdést, amelyben Huszár vállalta, hogy október 6-án, a tragédia 40. évfordulóján a felavatás megtörténhet. Huszár Adolf nekifogott a munkának, ám január 21-én váratlanul elhunyt. Hogy ne haljon vele az emlékmû terve is, az aradiak az országos képzômûvészeti szövetség tanácsát kérték ki Huszár Adolf lehetséges utódjáról. A szövetség Zala Györgyöt ajánlotta. Az aradiak elfogadták az ajánlatot, és megbízták az akkor 27 éves, a Müncheni Akadémián frissen végzett szobrászmûvészt a munka folytatásával. Késôbb kiderült: remekül döntöttek október 6-án kezdett Zala az elsô szoborcsoport megmintázásához, az Ébredô szabadság -hoz.* 1886 májusára elkészült a két figurával, és azonnal bronzba is öntette. A szoborbizottság és a nézôk el voltak ragadtatva. Folyamatosan dolgozott tovább a mûvész Huszár terve szellemében, de kicsit át is alakítva azt. Sorra születtek a többi szobrok, a Harckészség, az Áldozatkészség s végül a Haldokló harcos. Ezek után 1888 ôszén kezdett hozzá Zala a fôalakhoz, a Hungáriához. A fôalak egy szimbólumegyüttes: Szent István kardja, Mátyás király fekete seregének sisakja, pajzsa, Szent Margit koronája, vállra vetve Árpád párducbôre díszíti a nôalakot, aki a mártírok babérkoszorúját emeli magasba augusztusában készen állt a nôalak, s a 13 vértanú tondóján dolgozott tovább a mûvész. Így tehát szóba sem kerülhetett az eredeti avatás idôpontja, egy évet csúszott a dolog. Az emlékmû építészeti részét Schickedanz Albert mûépítész tervezte. * Az aradi Vértanú emlékmûnek valószínûleg e szoborcsoport nevébõl keletkezett a Szabadság-szobor ma már általánossá vált neve. A szocializmusban felnõtt magyarországi nemzedék fülében viszont nem cseng igazán jól e kifejezés, mert a Gellérthegy tetején mind a mai napig kelet felé nyújtózkodó ál-szabadság szoborra asszociál. 172

13 Azután október 6-án, 120 éve, át lehetett adni az emlékmûvet Arad városának. A türelmes várakozás meghozta gyümölcsét: Magyarországon addig nem látott szépségû emlékmû született. Az alakok klasszikus arányúak, a portrék élethûek és erôs érzelmi töltésûek, az egész emlékmû hatása fenséges és lenyûgözô. Zala György mindent el tudott mondani a szobrászat nyelvén a forradalom és szabadságharc lelkesedésérôl, a hazaszeretetrôl, a vértanúk megrendítô tragédiájáról. Nem készült azóta sem ehhez fogható szépségû alkotás emlékmû-szobrászatunkban... Az emlékmû felavatása pazar volt. A 700 meghívott díszvendég között voltak a korszak veze- A Haldokló harcos szoborcsoportja tô politikusai, mûvészei, társaságok, egyesületek képviselôi, külföldi nobilitások, a még életben lévô es veteránok, harcostársak, a vértanúk hozzátartozói. 25 ezer körüli ember vett részt az ünnepségen, és 300 koszorú került a szobor talapzatához. Kossuth Lajos fonográfra felvett üzenetével köszöntötte a nagy napot.** Délután a Vesztôhely obeliszkjénél*** tisztelegtek a vendégek, este pedig színházi elôadás zárta az egész napos ünnepséget. A magasztos terv megvalósult, a történetet itt befejezhetnénk. Befejezhetnénk, ha a világpolitika nem alakította volna drámaian Arad történelmét s vele együtt az emlékmû történetét. A trianoni békeszerzôdés elôtt, már május 17-én (a dicsô- SZEPTEMBER *** Kossuth Lajos hangja 2 fonográf-hengeren maradt az utókorra. Beszédét az aradi emlékmû felavatására írta és mondta tölcsérbe az akkor már magyar állampolgárságától is megfosztott nagy hazafi:...legyenek a szent emlékû vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökkévalóságon keresztûl. Engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engem október hatodika térdeimre borulva fog hontalanságom remetelakában látni, amint az engem kitagadott Haza felé nyújtva agg karjaimat a hála hõ érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hûségükért a Haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak, s buzgó imával kérem a magyarok Istenét, hogy tegye diadalmassá a velõkig ható szózatot, amely Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen, ámen! (1890. szeptember 20. Torino, ma OSZK Zenemûtára) *** A Vesztõhely obeliszkjérõl: a 9 tábornok felakasztása annyira a vár tövében lévõ helyen történt, hogy az osztrák katonaság nem engedélyezte ott emlékhely létrehozását ben a vártól 2 kilométerre (hogy a vár lõtávolságán kívül legyen) a zsigmondházi kaszálón emlékezhettek elõször nyilvánosan az aradiak a vértanúkra egy 13 ágú kiszáradt eperfa és egy fakereszt földbeásásával ben ide egy emlékkövet helyeztek, majd 1881-ben készült el a ma is látható obeliszk egy kis mesterséges dombon ben ide temették el a 11 kivégzett tábornok 1930-as években fellelt csontjait. A hiányzók, vagyis Kiss Ernõ sírja Eleméren, Dessewffy Arisztidé pedig Margonyán található. 173

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

Szo V H K. V Petra H Helga K Ferenc, Edvin, Zóra 5. Aurél, Galina. Sze. Brúnó, Renáta Amália. Cs P. Koppány Dénes Gedeon Brigitta, Gitta Miksa

Szo V H K. V Petra H Helga K Ferenc, Edvin, Zóra 5. Aurél, Galina. Sze. Brúnó, Renáta Amália. Cs P. Koppány Dénes Gedeon Brigitta, Gitta Miksa OKTÓBER 1 2 3 4 2011 OKTÓBER MINDENSZENT HAVA Szo Malvin V Petra H Helga K Ferenc, Edvin, Zóra 5 Sze Aurél, Galina Október Ôszhó Mérleg, vagy ítélet hava 6 7 Cs P Brúnó, Renáta Amália És meglátva (Jézus)

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Finnországba, majd hamarosan finn teológusok érkeztek hazánkba. A föntebb már említett 1937. évi konferenciának

Finnországba, majd hamarosan finn teológusok érkeztek hazánkba. A föntebb már említett 1937. évi konferenciának evangélikus hetilap 73. évfolyam, 47. szám 2008. november 23. Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap Ára: 199 Ft Hetven húsvétot, hetven pünkösdöt, de csak hatvankilenc karácsonyt orgonáltam végig.

Részletesebben

V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H. Hedvig, Hédi Lukács Nándor Vendel Orsolya, Orsika Elôd, Korinna Nemzeti ünnep, Gyöngyi. K Sze Cs P Szo V H

V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H. Hedvig, Hédi Lukács Nándor Vendel Orsolya, Orsika Elôd, Korinna Nemzeti ünnep, Gyöngyi. K Sze Cs P Szo V H OKTÓBER OCTOBER Nyolcadik. Egyedül Domitianus császár próbálta saját magáról átnevezni, de rossz császár volt, így az új név nem kellett senkinek. Róma októberi ünnepei a márciusi jeles napok tükörképei;

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Egyházközségi tanácstagok bemutatása. Beszélgetés Kiszel Mihály atyával. Húsvéti hagyományok

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Egyházközségi tanácstagok bemutatása. Beszélgetés Kiszel Mihály atyával. Húsvéti hagyományok Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Irházy Róbert Egyházközségi tanácstagok bemutatása Beszélgetés Kiszel Mihály atyával Húsvéti hagyományok XVI. évfolyam 1. szám 2012.

Részletesebben

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 2. szám (40. Jg. Nr. 2) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. február AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE XVI. Benedek pápa üzenete a Béke Világnapjára (1.) Az

Részletesebben

X. évf. 3. sz. 2003. KARÁCSONY

X. évf. 3. sz. 2003. KARÁCSONY X. évf. 3. sz. 2003. KARÁCSONY EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja FEL NAGY ÖRÖMRE *E karácsonyi ének

Részletesebben

Zebegény. Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni. Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett!

Zebegény. Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni. Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett! Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni Kedves Zebegényi Polgárok! Az elsõ szó legyen a köszönet szava! Köszönettel tartozom minden zebegényi

Részletesebben

Az óbudavári Schönstatt-kápolna története

Az óbudavári Schönstatt-kápolna története Az óbudavári Schönstatt-kápolna története Családok a Családért Egyesület Az óbudavári Schönstatt-kápolna története AZ ÓBUDAVÁRI SCHÖNSTATT-KÁPOLNA története Családok a Családért Egyesület Óbudavár, 2010

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Olyan világosság vár ránk

Olyan világosság vár ránk IX. ÉVF. 6. SZÁM 2006. KARÁCSONY Olyan világosság vár ránk Az örvendetes hír, amit Jézus hozott, a leglényegesebbrõl tudósít: rosszindulatú-e a valóság? Jézus azt feleli, hogy jóindulatú. Értelmetlen-e

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER

P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER A latin õskalendárium 10. hónapja. A pihenés, megbékélés ideje, az emberek a családi tûzhely köré húzódtak, és élvezték a jól végzett munka gyümölcseit. Decemberre minden jelentõs paraszti munka befejezõdött,

Részletesebben

Papszentelés a székesegyházban

Papszentelés a székesegyházban A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 16. évfolyam, 3. szám 2014. szeptember Papszentelés a székesegyházban Balás Béla püspök: A papság nem magánélmény Három fiatalhoz lehajol az Isten. Nagyon szereti őket, gyönyörű

Részletesebben

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 76. szám 2013. március A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének

Részletesebben

Ó Szent István dicsértessél...

Ó Szent István dicsértessél... XXV. évfolyam, 1. szám Budapest, 2006. augusztus Ó Szent István dicsértessél... (Moldvai csángó ének) Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél! De fõkképpen nálunk ma, mint Országunk

Részletesebben

Letette az esküt az új testület

Letette az esküt az új testület Letette az esküt az új testület Az öt évre megválasztott testület október 22-én tartotta alakuló ülését. Kovács Zsolt Vilmos polgármester, aki második ciklusát kezdi, és a megválasztott képviselők - Módenszieder

Részletesebben

Visszakapta járási székhely rangját Sárvár

Visszakapta járási székhely rangját Sárvár SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2012. NOVEMBER 9. Visszakapta járási székhely rangját Sárvár Aláírták a járási hivatal létrehozásáról szóló átadás-átvételi megállapodást

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben