JELENTÉS. az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséről július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséről. 0921 2009. július"

Átírás

1 JELENTÉS az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 924 Vizsgálat-azonosító szám: V0424 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főigazgató-helyettes Dr. Zöldréti Attila főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Winter Zsuzsa osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Bravics Judit Barbara számvevő gyakornok Ganter Ildikó számvevő Kriston-Vizi János számvevő tanácsos Szihalminé Kovács Zsuzsanna számvevő tanácsos Federics Adrienn számvevő tanácsos Dr. Horváth Klára számvevő Lingné Rajz Borbála számvevő tanácsos Tóth Tamás számvevő Gaál László számvevő tanácsos Iszakné Dóczé Katalin számvevő tanácsos Dr. Székely Edit számvevő tanácsos Zachár Péterné számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés az egészségügyi szakellátások privatizációjának ellenőrzéséről, május sorszáma 0609 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az egészségpolitika irányító szerepe a kórházak működésiformaváltásában, a magánvállakozások, a magántőke bevonásában A évi kormányprogram és a konvergencia program A struktúraátalakítás A működésiforma-váltás 100% önkormányzati tulajdon mellett A működésiforma-váltással elérendő célok A működésiforma-váltás gazdálkodásra gyakorolt hatása A 2005-ben és azt megelőzően működtetésbe adott kórházak utóellenőrzése Az intézmények társasági formaváltása, tulajdonosváltása A 2005 óta megvalósult beruházások A működtetési szerződés módosításának indokai A közötti teljes kórházkiszervezések A működtető kiválasztása A munkavállalók érdekeinek érvényesülése A szerződés lejártakor a tulajdonos pozíciója, a működtetésbe adott vagyon védelme A szerződésben vállalt beruházások megvalósulása A minőségi ellátás szerződéses garanciái Kórházhálózatok kialakulása Kórházépítés magántőke bevonással A humánerőforrás orvosi közreműködői szerződésekkel való biztosítása A közreműködői szerződések alkalmazásának területei A munkaidőre vonatkozó előírások betartása Az önkéntes egészségügyi tevékenység, mint újszerű közreműködői szerződés A kórházi háttérszolgáltatások kiszervezésének okai A háttértevékenységek kiszervezésének okai a döntések megalapozottsága és előkészítettsége A kiszervezés okai: a tőkehiány, a kötelező létszámleépítés és bérmegtakarítás 47 1

4 A háttér tevékenységek kiszervezésének aránya és a szolgáltatók koncentrálódása Az intézményi elvárások teljesülése A közbeszerzés szerepe a szolgáltató kiválasztásában A tulajdonosi elvárások érvényesülése a szolgáltatók kiválasztása és a kórházi tulajdon védelme A háttérszolgáltatások minőségében bekövetkező javulás A szolgáltatás minőségét javító beruházások A szerződésben megfogalmazott minőségi garanciák A szolgáltatók minőségbiztosítási rendszere, betegelégedettség A háttértevékenységek kiszervezésének költséghatékonysága A kiszervezés várható pénzügyi hatásainak értékelése A lejárt szállítói tartozások alakulása A szolgáltató által fizetett bérleti díjak A hosszú távú háttérszolgáltatási szerződések következményei a megszűnt országos intézményeknél A háttérszolgáltatásokat intézményi keretek között ellátó, illetve a háttértevékenységet visszaszervező intézmények döntése (kérdőíves adatszolgáltatás elemzése) A korábbi számvevőszéki javaslatok végrehajtásának ellenőrzése 59 MELLÉKLETEK 1. sz. Észrevétel 2. sz. A helyszíni ellenőrzésre kiválasztott intézmények 3. sz. Kérdések, kritériumok és adatforrások 4/a. sz. Vállalkozások aránya a fekvőbeteg szakellátás finanszírozásában 4/b. sz. Pénzügyi és ellátási mutatók ( ) 4/c. sz. Kórházi mutatók OEP-FIFO ( ) 5. sz. Beruházások az utóvizsgálatra kijelölt intézményeknél 6. sz. Adatok a helyszínen vizsgált intézmények közreműködői szerződéseiről 7. sz. Diagramok jegyzéke 8/a. sz. 8/b. sz. Adatlap a kiszervezett tevékenységekről Adatlap a kiszervezett háttértevékenységek megoszlási arányairól 9. sz. Tulajdonviszonyok a működtetésbe adott és az átalakult intézményeknél 10. sz. Kérdőív a háttérszolgáltatásokat ki nem szervező vagy részben kiszervező intézményekről 2

5 FÜGGELÉKEK 1. sz. A Várpalotai Kórház-Egészségügyi és Szociális Intézményi beruházása 2. sz. Az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház épület beruházása 3

6 4

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁEK Állami Egészségügyi Központ Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁSZ Állami Számvevőszék CVI CVI Gyógyító, Kutató és Oktató Közhasznú Társaság Ctv. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény E. Alap Egészségbiztosítási Alap Ebtv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Eftv évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről EKI Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet EU Európai Unió EüM Egészségügyi Minisztérium Eütv. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény Gt. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Kjt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény KSH Központi Statisztikai Hivatal MRI Mágneses Rezonancia Vizsgálat Mtv. Munka Törvénykönyve NET Nemzeti Egészségügyi Tanács NHS National Health Service (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OGY Országgyűlés OGYK Országos Gyógyintézeti Központ OPNI Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Ötv. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény PM Pénzügyminisztérium PFI Private Finance Initative (magánfinanszírozási kezdeményezés) PPP Public Private Partnership (köz- és magánszféra partnersége) SOGYFPI Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet TVK Teljesítmény Volumenkorlát WHO World Health Organisation (az ENSZ Egészségügyi Világszervezete) 5

8 6

9 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aktív fekvőbetegszakellátás Ajánlattevő Alapellátás Alvállalkozó Általános fekvőbeteg-szakellátás Beteg Co-payment Diagnosztikai vizsgálat A fekvőbeteg-ellátó intézményben történő gyógyító, korai rehabilitáló tevékenység, amelyben az ápolási idő előre tervezhető, többnyire rövid időtartamú. Az ellátásban az orvos-szakmai tevékenység a meghatározó, az ellátás célja az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása. A besorolásban nem játszik szerepet, hogy az ellátás akut vagy krónikus betegség miatt következik-e be. Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is. [A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény pont] A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 88. (1) bekezdés] Az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. [A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény pont] A betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátása. Ennek igénybevétele a beteg folyamatos ellátását végző orvos, a kezelőorvos vagy az arra feljogosított más személy beutalása, valamint a beteg jelentkezése alapján történik. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 91. (1) bekezdés] Az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. a) pont] A közfinanszírozású ellátások igénybevételekor a szolgáltatásért, vagy a termékért a beteg által fizetett díj. Tágabb értelmezés, amikor a beteg a közfinanszírozású szolgáltatás igénybevételekor bármilyen kiegészítő díjat fizet, ide értve a valamilyen felárért vásárolt többletszolgáltatás, pl. kezelőorvos megválasztása, külön szoba stb. [A copayment alkalmazási lehetősége a korszerű egészségpolitikában, Dr. Kincses Gyula (ESKI); IME Egészségügyi Vezetők Szaklapja V. évfolyam 5. szám június] Az egészségügyi szolgáltatóhoz forduló beteg panasza okának feltárására irányuló vizsgálat. [Az egészségügyről 7

10 Egészségügyi ellátás Egészségügyi hatóság Egészségügyi intézmény Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv szóló évi CLIV. törvény 3. kb) pont] A beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi tevékenységek összessége. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. c) pont] A Kormány által kijelölt szerv illetékes szerve. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. h) pont hatályon kívül] Az egészségügyi szolgáltatók közül a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók (a továbbiakban együtt: gyógyintézet), továbbá, az állami mentőszolgálat, az állami vérellátó szolgálat, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. g) pont] Az egészségügyi alapellátásért felelős települési önkormányzat, továbbá az egészségügyi szakellátásért felelős települési és megyei önkormányzat, illetőleg központi államigazgatási szerv, mint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója. [Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés c) pont] Egészségügyi szakterület Amelyre nézve külön jogszabály szerint egészségügyi szakképesítés szerezhető. [Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés d) pont] Egészségügyi szolgáltatás Az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdőellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővé tételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halott vizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal ideértve az ehhez kapcsolódó, a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. e) pont] 8

11 Egészségügyi szolgáltató A tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. f) pont] Egynapos sebészeti ellátás Élelmiszer-higiénia Fenntartó Egynapos sebészeti ellátás keretében az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. sz. mellékletében felsorolt beavatkozások végezhetők előre tervezetten, feltéve, hogy a beteg 24 óránál kevesebb időt tartózkodik a beavatkozást végző egészségügyi intézményben. [Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet 2. (1) bekezdés] Azon intézkedések és feltételek, amelyek a veszélyek ellenőrzéséhez és valamely élelmiszer emberi fogyasztásra való alkalmasságának az élelmiszer szándékolt felhasználásának figyelembevételével történő biztosításához szükségesek. [Az élelmiszer-higiéniáról szóló Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.)] Költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban felügyeleti szervként megjelölt állami szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás; egyházi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyházi egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban fenntartóként megjelölt egyházi jogi személy; alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetén az alapítvány, közalapítvány; más szervezet egészségügyi szolgáltató egységeként működő gyógyintézet esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet. [Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés g) pont] Finanszírozási szerződés Az egészségügyi szolgáltatásra a finanszírozó és a szolgáltató között létrejött szerződés. [Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. i) pont] Fixdíj Jogszabályban meghatározott összegű havi díjazás. [Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. f) pont] Funkcionális privatizáció Az egészségügyi tevékenység folytatásához szükséges eszközök általában minimális vagy igen méltányos mértékű bérlési rendszerén alapuló, vállalkozási jellegű (piaci elemeket tartalmazó) egészségügyi ellátás. HACCP Az élelmiszeriparban használatos minőségbiztosítási rendszer. Kulcseleme, hogy a veszélyek kialakulásának megakadályozásához, illetve hatásuk mérsékléséhez 9

12 Homogén betegségcsoportok (HBCS) Hotelfunkciók Járóbeteg-szakellátás Járóbeteg-szakellátás kapacitása Kiszervezés (outsourcing) Kontrolling meghatározott védekezési eljárások közül kiválasszuk az ún. kritikus szabályozási pontokat, melyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a termék biztonságossága szempontjából. (Dr. Koczor Zoltán: Bevezetés a minőségügybe: A minőségügy gyakorlati kérdései, Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1999.) Az aktív kórházi ápolási esetek olyan osztályozási rendszere, amelyben a csoportképzés alapja az orvos szakmai azonosság mellett a ráfordítás-igényesség homogenitása. A besorolást elsődlegesen az ellátást indokoló betegségek, a besoroláshoz kiemelt orvosi beavatkozások határozzák meg. A fekvőbeteg ellátást kiszolgáló háttértevékenységek, mint pl. élelmezés, mosoda, takarítás, energiaellátás, karbantartás, telefonszolgálat stb. A beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-szakellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 89. (1) bekezdés] A járóbeteg-szakellátást nyújtó helyeken (rendelésen) lekötött heti szakrendelési óraszám (heti szakorvosi és nem szakorvosi órák száma). d) pont: lekötött kapacitás: az i) pont szerinti szakellátási kapacitás, amire érvényes finanszírozási szerződés kiterjed; ia) pont a járóbeteg-szakellátásban a szakorvosi és nem szakorvosi órák száma, egy napos ellátások finanszírozott szolgáltatási egységei, (2006. évi CXXXII. törvény 1.. (2) bekezdés) A feladatellátás külső szolgáltató igénybevételével történő biztosítása. [A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdés c) pont] Olyan megállapodás egy befektetési vállalkozás és egy harmadik személy között, amelynek keretében e harmadik személy olyan tevékenységet végez, amelyet egyébként a befektetési vállalkozás maga végezne. [A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény 4. (2) bekezdés 34. pont] A management igényei szerinti üzemgazdasági szemléletű tervezési, ellenőrzési, információ ellátási, koordináló 10

13 Költséghatékonyabb megoldás Közreműködő Krónikus ellátás Likviditásmenedzselés Mátrix kórházi ellátás Megfelelőség-tanúsítás Minimumfeltételek Minőségügyi rendszer vezetési rendszer. Az ellátási színvonal csökkenése nélkül alacsonyabb költséggel nyújtott egészségügyi szolgáltatás. Az egészségügyi ellátás, amelyet a költségek emelkedése nélkül a korábban alkalmazott megoldáshoz képest korszerűbb technikával vagy ellátásszervezéssel olyan módon nyújtanak, hogy az a biztosított számára kisebb fizikai és/vagy pszichés megterheléssel jár, a gyógyulási idő lerövidül, illetve a szövődmények kockázata csökken. Az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget eredményez. A saját tulajdonában vagy használatában lévő eszközökkel, személyesen vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal, de a közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató betegeinek nyújtja a közreműködésre irányuló szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat. [Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés k) pont] A finanszírozás módja szerint krónikus ellátásnak minősül az, amelynek célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása, illetve helyreállítása. Az ellátás időtartama, illetve befejezése általában nem tervezhető, és jellemzően hosszú időtartamú. Az ellátás finanszírozás a súlyozott ápolási napok alapján történik. Az intézmény folyamatos fizetőképességének fenntartását biztosító irányító, szervező tevékenység. A betegellátás az aktív fekvőbeteg-szakellátó intézetben klinikai típusú és műtétes egységekben történik az ÁNTSZ engedélye szerint. A fenti egységekben végzett aktív fekvőbeteg szakellátásokat nem osztályszerkezet szerint, hanem az egyes szakterületeket összevontan, a mindenkori ellátási igényeknek megfelelően látja el a kórház. Megfelelőség-tanúsítás az egészségügyi szolgáltató minőségügyi rendszerének, valamint a szolgáltató által nyújtott ellátások minőségének felülvizsgálata és elismerése. Az egészségügyi szolgáltatók a megfelelőség-tanúsítást az általuk önkéntesen teljesített, az ellátás színvonalát emelő és szakmai tartalmát bővítő szolgáltatás minősége megfelelőségének elismerése érdekében kezdeményezhetik. Azon követelmények összessége, amelyek az egészségügyi szolgáltatás teljesítése során a betegek, az ellátást nyújtó személyzet és a környezet biztonsága szempontjából elengedhetetlenek. Az egészségügyi szolgáltatások minőségét és minőségfejlesztését az egészségügyi szolgáltató minőségbiztosítási, minőségfejlesztési és ellenőrzési rendszere (a továbbiak- 11

14 RET (Regionális Egészségügyi Tanács) Súlyszám érték Szakmai protokoll Szolgáltatás auditálás TAJ szám Teljesítménydíj Területi ellátási kötelezettség Vizsgálat ban: belső minőségügyi rendszer), valamint a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet minőségbiztosítási, minőségfejlesztési és ellenőrzési rendszere, továbbá a megfelelőség-tanúsítás (a továbbiakban: külső minőségi rendszer) biztosítja. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 120. ] A RET az egészségügyi régióban a regionális egészségpolitika kialakításában közreműködő szervezet. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 149/A. (1) bekezdés] Aktív fekvőbeteg finanszírozási fogalom. A különböző HBCS-k, vagyis egy adott HBCS eset költségigényességét fejezi ki egy országos átlag eset költségéhez viszonyítva. Az egyes HBCS esetek súlyszámai összegezhetők (súlyszám összeg). Megszorozva az aktuális, országosan egységes súlyszám díjjal adódik az OEP díjazás összege. (Az egyes, lezajlott HBCS esetek valós, intézményi költségei ettől, természetszerűen, különböző mértékben eltérnek.) Szakmai irányelv. Az egészségügyi szolgáltatás szakmai ellenőrzésen alapuló kiértékelése, mely lehet belső vagy külső audit. Az egészségügyi, a szociális és a társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosító kódja a Társadalombiztosítási Azonosító Jel. [A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény 6. (2) bekezdés] Az alapdíj és a teljesítmény szorzata. [Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. h) pont] Az egészségügyi szolgáltató fenntartójának, illetve tulajdonosának (a továbbiakban együtt: fenntartó), valamint az egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy az egészségügyi szakellátásban az e törvény szerint meghatározott ellátási területen a lekötött szakellátási kapacitásai felhasználásával a kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára a külön jogszabályban foglaltak szerint egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson; (2006. évi CXXXII. törvény 1. (2) bekezdés j) pont) Az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése, egészségének megőrzése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, valamint a halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása. [Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. k) pont] 12

15 JELENTÉS az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az európai régió egyre több tagállamában így hazánkban is az egészségügyi közkiadások csökkentésére alkalmas eszköznek tekintik a vállalkozói magatartás, a piaci mechanizmusok fokozott érvényesítését. A kormányprogramok mellett 2006 szeptemberétől a konvergencia program is ösztönözte a kórházak gazdálkodási formaváltását, a magántőke ellenőrzött bevonását, a rugalmasabb foglalkoztatás elterjesztését, ugyanakkor máig nincs a magántőke bevonásának szabályrendszerét meghatározó kórháztörvény. A kiszervezés a fejlett országokban a legelterjedtebb piaci típusú mechanizmus az állami feladatok ellátása területén. Modelljét az jellemzi, hogy benne az állam látja el a szabályozási, a finanszírozási, az ellenőrzési és a fejlesztési funkciókat, azaz a szóban forgó szolgáltatás megszervezését. Elsődleges célja a hatékonyság növelése. További fontos cél, hogy ily módon elérhetővé váljon az adott intézményben még hiányzó szakértelem is. 1 A hazai kórházakban elôször a tôkeigényes terápiás és diagnosztikai szolgáltatásoknál (művese, labor, képalkotás), majd a teljes háttérszolgáltatásban (informatika, élelmezés, takarítás, mosoda, üzemvitel, beszerzés), ezt követően a gyógyítást közvetlenül kiszolgáló tevékenységekben (intézeti gyógyszerellátás, műtői kiszolgálás) és végül a teljes kórházüzem üzemeltetésben is elterjedt az outsourcing. Az ÁSZ 2006-ban vizsgálta az egészségügyi szakellátások privatizációját, ezért a jelenlegi vizsgálat erre a területre nem terjedt ki. A jelenlegi vizsgálat a működésiforma-váltást, a magánműködtetésbe adás utóellenőrzését, a között újonnan kiszervezett kórházakat, valamint a kórházi háttérszolgáltatások kiszervezését és a humán erőforrás orvosi közreműködői szerződésekkel való biztosítását ellenőrizte. Működésiforma-váltást amikor gazdaságiforma-váltás történik tulajdonosváltás nélkül három intézménynél vizsgáltuk. Ebből a dombóvári kórházat elsőként alakították kht-vé, (majd non-profit kft-vé) működése során 11 éves ta- 1 A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok (ÁSZ FEMI, április). 13

16 BEVEZETÉS pasztalat halmozódott fel. A veszprémi és szombathelyi kórház esetében az átalakulásból és 1-2 éves működésből vontunk le következtetést. Teljes kórházüzem magán-üzemeltetésbe adása 2004-ben kezdődött, az ÁSZ évben a szerződéseket ellenőrizte. Az átadott intézményekre jellemző volt, hogy a működtetésbe adást megelőzően súlyos pénzügyi gondokkal küzdöttek, az önkormányzatok rendszeres támogatására szorultak. Az utóellenőrzés a szerződésben vállalt kötelezettségek hosszú távú megvalósulását, a működés stabilitását, a megvalósult beruházásokat és az ellátás minőségére gyakorolt hatásait vizsgálta között 5 kórház magánműködtetésbe adásánál a tulajdonosi döntés megalapozottságát, a működtető kiválasztását, a szerződéseket, a munkavállalók érdekeinek érvényesülését, a minőségi ellátás szerződéses garanciáit vizsgáltuk. Hazánkban a teljes kórházüzem kiszervezésének hálózattá alakítása is megfigyelhető, és ennek előnyeit, hátrányait vizsgáltuk a kiszervezett hatvani, gyöngyösi, valamint a körmendi, mezőtúri és tapolcai kórházak példáján. A kórházak és a magánszféra együttműködésében a kórházi háttértevékenységek kiszervezéséről az ÁSZ teljesítmény-szemléletű ellenőrzést még nem végzett, ezért ez a terület a vizsgálat egyik eleme. A kórházak a háttérszolgáltatások egyre nagyobb hányadát vásárolják, illetve végeztetik arra szakosodott magáncégekkel. A vizsgálat előkészítésének szakaszában kiküldött/beérkezett 178/126 kérdőívre 2 adott válaszok alapján években az intézmények 3 évente 19,9 23,2 26,4 Mrd Ft-ot költöttek a mosás, élelmezés, takarítás, energia és őrzés-védés kiszervezett szolgáltatásaira. Kiszervezett tevékenységekre fordított összegek E Ft Kiszervezett tevékenység Mosás Élelmezés Takarítás Energiaellátás Őrzés-védelem Összesen Forrás: ÁSZ kérdőív Megvizsgáltuk, hogy a háttérszolgáltatások adott tevékenységre szakosodott vállalkozótól való beszerzése kisebb költséggel járnak-e a saját kivitelezéshez képest, jobb minőséget nyújtanak-e, csökkentik-e az egészségügyi ágazat munkaerő-állományát, és mennyire koncentrálódott egy-egy tevékenység a szállítók oldalán. 2 felmérés a kiszervezett kórházi háttér-tevékenységekről 3 fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók (kórházak, alapítványok, szeretetszolgálatok stb.) 14

17 BEVEZETÉS Közkórházakban a humánerőforrás kiszervezésének kérdéskörét már vizsgálta a évi privatizációs vizsgálat, ugyanakkor a gazdaság kifehérítésére tett intézkedések, illetve az egészségügyi munkaerőhiány általánossá válása olyan új szempontokat vetett fel, ami indokolta a terület utóvizsgálatát. A kórházak a minimumfeltételekben szabályozott humánerőforrás (szakorvos) szükségletük biztosítása érdekében közreműködői szerződéseket kötnek. Az orvos-kiszervezést motiválja a várakozási idő csökkentésének ösztönzése, valamint az ügyeleti, készenléti szolgálat biztosításában az orvosok munkavégzésére vonatkozó foglalkoztatási időkorlát is. A közreműködői szerződések ellenőrzése keretében a helyszíni vizsgálatra kijelölt intézmények által kitöltött tanúsítványokat elemeztünk. A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a kórházak háttér- és alaptevékenységében milyen formájú és milyen mértékű a magánszférával létesített partnerségi kapcsolat; mi indokolta, mi alapozta meg a funkciók kiszervezését; a kiszervezett tevékenységek, a működésiforma-váltás; a közreműködők alkalmazása hogyan befolyásolta az egészségügyi ellátás minőségét, illetve költséghatékonyak voltak-e ezek a döntések. Eredményesnek tekintettük a kiszervezést háttértevékenységek esetében, ha az intézmény által kitűzött célok, valamint teljes kórház kiszervezés során, ha a tulajdonosi elvárások, a szerződésben megfogalmazottak szerint teljesültek. Gazdaságosnak tekintettük a kiszervezést, ha a háttérszolgáltatás azonos vagy jobb minőség mellett a költségek csökkenésével valósult meg, illetve azonos költséggel jobb minőségű a vásárolt szolgáltatás. Hatékonynak ítéltük a teljes kórházüzem kiszervezést, ha azonos finanszírozási bevételhez a kapacitások jobb kihasználtsága társult. A helyszíni vizsgálatra kijelölt intézményeket az 2. sz. mellékletben foglalt mátrix alapján választottuk ki, szempontként figyelembe vettük a működési formát, a kiszervezett háttértevékenységeket. Ehhez adatot a helyszíni ellenőrzést megelőzően 178 intézménynek kiküldött kérdőívből nyertünk. A visszaküldött adatok és a mátrix alapján helyszíni ellenőrzésre 22 kórházat választottunk ki. A kiválasztás szempontja volt, hogy a sokszínű kórházi működés valamennyi formáját reprezentáljuk az ellenőrzésben, ezért a működésiforma-váltást (3), a költségvetésből korábban kiszervezett kórházak utóellenőrzését (4), a magánműködtetésbe adást (5) és a háttértevékenységek, közreműködői szerződések ellenőrzését (10) megyei, fővárosi és kisvárosi kórházakban vizsgáltuk. Háttértevékenységet ki nem szervező intézményeket 47 db-ot kérdőívvel kerestünk fel. A kiszervezett háttérszolgáltatással való elégedettséget a legalább 3 tevékenységet kiszervezők körében adatlap segítségével 51 intézménynél vizsgáltuk. Az ellenőrzés szempontrendszerét előtanulmánnyal alapoztuk meg, a vizsgálatot a teljesítmény-ellenőrzés módszerével végeztük. A jelentés elkészítése során hasznosítottuk a évi az egészségügyi szakellátások privatizációjának el- 15

18 BEVEZETÉS lenőrzéséről készült ÁSZ jelentésben foglaltakat. Az értékelés kritériumrendszerét a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ellenőrzés a közötti időszakra terjedt ki, figyelemmel kísérve az ellenőrzés lezárásáig (2009. június 12.) bekövetkezett változásokat. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. -ának (3), (5) és (9) bekezdéseinek rendelkezései adnak alapot. A jelentést egyeztetésre megküldtük az egészségügyi miniszternek. Észrevételét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 16

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ágazatnak nincs az egészségpolitikai célkitűzésekkel összehangolt, a magántőke és magánvállalkozások lehetséges méretét, szerepét, szakmai területeit meghatározó stratégiája. A vizsgált 3 évben 3 kormányzati program alakította az egészségügy intézményrendszerét, amelyek mindegyike az átalakítások hatékony eszközének tekintették a piaci mechanizmusokat, a magántőke fokozott alkalmazását annak ellenére, hogy előzetesen nem gondoskodtak a kórházi kiszervezések törvényi szintű szabályozásáról. A évek között a vállalkozások közvetlen részesedése az OEP finanszírozásból a gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadásokban 16%-ról közel 25%-ra 4 emelkedett. A fekvőbeteg szakellátásokra fordított kiadásokban a vállalkozások és non-profit társaságok részesedése két év alatt megduplázódott, ezen belül a vállalkozásoké tízszeresére emelkedett (a évi 3,4 Mrd Ft-ról 2008-ra 34,7 Mrd Ft-ra, amely a közfinanszírozott kórházi ellátások kiadásainak 8,4%-a). (4/a. sz. melléklet) Ez a szám azonban nem tükrözi a magánrészesedés valódi nagyságát, tekintettel arra, hogy csak az OEP-pel kötött közvetlen szerződések kifizetéseit tartalmazza. Az átláthatóságot rontja, hogy az adatszolgáltatási rendszerben az ellátás minőségét és hatékonyságát monitorozó adatgyűjtéseknek és feldolgozásoknak nem szempontja a köz- és magánszolgáltatók szerinti megkülönböztetés, és nincs az ágazatnak elfogadott minőségi indikátorrendszere, amely lehetővé tenné a tevékenységek objektív megítélését között az egészségügyben szűkült a közfinanszírozás, ezen túl a fekvőbeteg szakellátórendszerben kórház- és ágyszám-csökkentés, valamint struktúraátalakítás is lezajlott. Az intézkedések sorozata 2006 májusában kezdődött a Kormány Új Egyensúly Programjával, amely rögzítette az azonnali költségcsökkentések szükségességét (az elszámolható teljesítmény csökkentését, a teljesítmény-maximum meghatározását). Folytatódott júliusban az egészségügyi miniszternek a kórházi szektor csökkentését-átalakítását, valamint a széleskörű önrészfizetés gondolatát bevezető Többet, jobban, tovább zöld könyvével, majd 2006 decemberétől napjainkig meghatározó az államháztartási egyensúly javításához szükséges közkiadások csökkentését megcélzó konvergencia program, amely a gyógyító ellátásokra fordított közfinanszírozás 0,2%-os csökkentését fogalmazta meg. 4 Forrás: OEP, közvetlen finanszírozási szerződések alapján, alvállalkozói, közreműködői szerződések nélkül. 5 Az ellenőrzést nehezítette a kiszervezett, magánműködtetésbe adott tevékenységek, intézmények esetén az üzleti titokra, versenyre való hivatkozás miatt korlátozott és hiányos adatszolgáltatás, együttműködés, illetve a befektető-csoportokon belüli megrendelői-számlázási-elszámolási gyakorlat. 17

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Egészségügyi közkiadások *** GDP értéke (M Ft)* E. Alap kiadási főösszege (M Ft) aránya a GDP %-ában 7,2% 7,1% 6,5% 5,5% Gyógyító-megelőző ellátások (M Ft) aránya a GDP %-ában 3,2% 3,0% 2,8% 2,9% Fekvőbeteg szakellátás** (M Ft) aránya a GDP %-ában 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% * A évi érték előzetes adat. ** Aktív-, Krónikus-, Speciális fekvőbeteg szakellátással együtt. *** A évi kiadási főösszeg évhez képest nagymértékű csökkenését alapvetően a III. csoportos (rokkantsági és baleseti rokkantsági) nyugellátások finanszírozásával ( ,1 M Ft) összegű feladatok Ny. Alap részére történő átadása okozza. % 3,5 3 2,5 2 1,5 Egészségbiztosítási Alap kiadásai a GDP %-ában 3,2 1,9 3,0 1,8 2,8 1,6 2,9 1,6 Gyógyító-megelőző ell. kiad. a GDP %- ában 1 0, Fekvőbeteg szakell. fin. összeg a GDP %- ában Forr: OEP Költségvetési Főosztály, KSH A fekvőbeteg szakellátás évi 410,4 Mrd Ft-os kiadása 2006-ra 419,4 Mrd Ft-ra, majd 2008-ra 435,3 Mrd Ft-ra 6 emelkedett ugyan, de ez a növekedés elmaradt a gazdaság egészének növekedésétől, a közkiadások csökkentésére irányuló programok végrehajtásának következtében. (4/b. sz. melléklet) A kórházstruktúra átalakítására új törvény lépett hatályba április 1- jétől, 7 amely meghatározza a közfinanszírozott fekvőbetegellátás keretei közé befogadható krónikus és aktív ágyak mennyiségét, regionális leosztását, a hozzájuk kapcsolódó ellátási területeket és bevezette a súlyponti, valamint a terü- 6 Kórházi napidíj, speciális és extra finanszírozással együtt. 7 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény (továbbiakban: Eftv.), hatályos január 1., de új finanszírozási szerződések április 1-jétől. 18

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről. 1126 2011. november

JELENTÉS. a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről. 1126 2011. november JELENTÉS a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről 1126 2011. november Költségvetési, Felügyeleti Főigazgatóság Iktatószám: V-2011-122/2010-2011. Témaszám: 993 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január JELENTÉS az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről 0301 2003. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről. 1020 2010. szeptember

JELENTÉS. a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről. 1020 2010. szeptember JELENTÉS a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről 1020 2010. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június JELENTÉS a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről 1286 2012. június Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: V-2012-115/2011-2012. Témaszám: 06 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május JELENTÉS az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről 0707 2007. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről 0448 2004. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről

JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről 0508 2005. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-20-110/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS. a közgyógyellátási rendszer működésének ellenőrzéséről. 0855 2009. február

JELENTÉS. a közgyógyellátási rendszer működésének ellenőrzéséről. 0855 2009. február JELENTÉS a közgyógyellátási rendszer működésének ellenőrzéséről 0855 2009. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2. 1. Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-99/2008.

Részletesebben

JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0410 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az egyes onkológiai szűrési programokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 0805 2008. május

JELENTÉS. az egyes onkológiai szűrési programokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 0805 2008. május JELENTÉS az egyes onkológiai szűrési programokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0805 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2. 1. Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december

JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december JELENTÉS a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről 1039 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál

JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál 0317 2003. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 32. Pénzügyi-szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0750 2008. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-07-054/2007 Témaszám: 862 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

JELENTÉS. 1285 2012. május

JELENTÉS. 1285 2012. május JELENTÉS a Társadalombiztosítási Alapokból nyújtott ellátások és szolgáltatások jogosultsági rendjében alkalmazott nyilvántartási rendszerek működésének ellenőrzéséről 1285 2012. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS. a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál. 0823 2008. augusztus

JELENTÉS. a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál. 0823 2008. augusztus JELENTÉS a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál 0823 2008. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről JELENTÉS a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről 0948 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia Budapest, 2015. január Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága 2015 2/106 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1

Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1 Fáskerty Éva Katalin Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1 Az emberek nem tudják elérni legteljesebb egészségi potenciáljukat, hacsak

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június

JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június JELENTÉS a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről 0915 2009. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V2010137/20082009.

Részletesebben